DANMARKS SLOTTE & HERREGÅRDE

Jylland Syd nr 580-629

TEKST ÅR 1 ÅR 2 NR
*: HANSTEDGAARD 1 580
Hansted sogn 2 580
Voer herred 3 580
Skanderborg amt 4 580
5 580
Kronen 1231 ca 580
Voldsted 1231 580
Stenhus med tårn og ladegård opført (?) 1580 ca 580
Kjeld Brockenhuus 1585 580
Gården ødelagt 1600 erne 580
Henning Pogwisch ... Peder Hansen (Hovenbeck) 1662 580
Anders Jensen Thonboe og Dorthea Lottrup 1684 580
Hovedbygning og ladegård genopført 1694 580
Hansted Hospital 1711 580
(P. Gersdorff. forstander) 1781 580
Hovedbygning opført ved Anders Kruuse 1789 580
To sidefløje opført 1862 580
Nordfløj ombygget 1875 580
Th. O. Harries 1904 580
Stef. Svendsen 1910 580
N. A. Have 1924 580
Avlsgården delvis fornyet efter brand 1932 580
Horsens kommune 1963 580
------------------------------------------------------ 3000 580
*: TAMDRUP BISGAARD 1 581
Tamdrup sogn 2 581
Nim herred 3 581
Skanderborg amt 4 581
5 581
Århus bispestol 1535 før 581
Kronen 1536 581
Brdr. de Lima 1664 581
Henrik Myller 1683 ca 581
Hans Nansen d. y. 1688 ca 581
Fr. Olufsen Svane 1690 581
J. O. Mandix 1730 ca 581
O. Mandix 1744 581
Gården genopført i bindingsværk efter brand 1784 ca 581
S. Hasselbalch 1805 581
R. Seecher 1826 581
O. Arenfeldt Reedtz 1848 581
J. M. Lorenzen 1888 581
Avlsgårdens øst- og vestfløj opført af kampesten - 
Hovedbygningens sidefløje ombygget
1894 1895 581
Karen M. Bentzen 1961 581
------------------------------------------------------ 3000 581
*: MATRUP 1 582
Tyrsting sogn 2 582
Tyrsting herred 3 582
Skanderborg amt 4 582
5 582
Christen Skram 1388 582
Erik Rosenkrantz 1477 ca 582
Eiler Hardenberg 1535 582
Erik Hardenberg 1565 582
Hovedbygningen opført 1578 1603 582
Axel Brahe 1604 582
Oluf Daa 1640 582
Corfitz Ulfeldt 1646 582
Forskellige ejere 1679 1690 582
Thyge Jespersen 1690 582
Chr. Fischer 1722 582
Niels Thygesen 1724 582
Emanuel Thygesen 1755 582
Hovedbygningen udvidet - sidefløje fornyet i grundmur 1760 ca 582
Ladegården opført 1764 582
F. V. Schytte 1851 582
Portaltårn opført 1853 582
R. Westenholz 1853 582
Th. Westenholz 1920 582
S. T. Westenholz 1961 582
Østfløjen indvendig fornyet ved Vinther og Roldsgaard 1963 582
------------------------------------------------------ 3000 582
*: STOVGAARD 1 583
Tørring sogn 2 583
Vrads herred 3 583
Skanderborg amt 4 583
5 583
Peder Skram 1440 583
Voldsted Røverkulen 1440 583
Jørgen Juel 1525 ca 583
Christoffer Lunge 1550 583
Christen Thomesen (Sehested) 1616 583
Gården opført på nyt voldsted 1616 omkr 583
Niels Rosenkrantz 1667 583
Peiter F. v. Haugwitz 1686 583
Chr. A. Brockdorff 1701 583
H. v. Arenstorff 1722 583
Anna Margrethe Helms 1751 583
G. Schmidt 1760 583
Trefløjet hovedbygning og ladegård af bindingsværk opført 1763 583
Chr. Fr. T. v. Lyttichau 1769 583
Fr. L. Chr. Beenfeldt 1776 583
J. Fr. Wodschou 1778 583
T. J. de Thygeson 1787 583
Forskellige ejere 1792 1817 583
J. P. Ingwersen 1817 583
R. Ingwersen 1843 583
Hovedbygningen ombygget i grundmur 1844 1846 583
Avlsgården genopført efter brand 1863 583
R. Ingwersen 1938 583
Hovedbygning og avlsgård moderniseret 1954 1965 583
------------------------------------------------------ 3000 583
*: USSINGGAARD 1 584
Korning sogn 2 584
Hatting herred 3 584
Vejle amt 4 584
5 584
Knud Gyldenstierne 1449 før 584
Erik Rosenkrantz 1450 ca 584
Dorthe Gjøe 1589 584
Malte Sehested 1623 ca 584
Kirsten Munk 1636 584
Clement Sørensen 1661 584
Niels Jensen 1686 584
G. de Lichtenberg 1741 584
Trefløjet hovedbygning og ladegård opført 1741 omkr 584
J. de Lichtenberg 1761 584
Chr. Ch. Gersdorff 1777 ca 584
J. L. B. D. de Serene d'Acqueria 1805 584
H. H. Frellsen 1829 584
O. Fr. Ahlmann 1833 584
M. Fr. V. Lotz 1854 584
Hovedbygningen opført 1859 584
Forskellige ejere 1872 1953 584
N. Ch. Lilleør 1959 584
Hovedbygningen restaureret ved C.E.Dam 1961 584
------------------------------------------------------ 3000 584
*: MERRINGGAARD 1 585
Korning sogn 2 585
Hatting herred 3 585
Vejle amt 4 585
5 585
Hartvig Limbek ... Henning Volstrup 1542 før 585
Niels Skeel 1543 585
Kronen 1578 585
Søren Mund 1579 585
J. Chrph. Rachow ... Oluf Munk 1660 585
Mourids Høyer 1684 585
Niels Jensen 1685 585
Clemens Nielsen Ussing 1716 585
Andreas Schiernbech 1729 585
G. de Lichtenberg 1745 585
J. de Lichtenhielm 1761 585
Bindingsværksbygninger 1768 585
Chr. Chrf. Gersdorff 1777 585
J. L. B. D. de Serene d'Acqueria 1805 585
Hovedbygningen brændt 1847 585
O. F. de Serene d'Acqueria 1853 585
Hovedbygningen opført 1855 585
Tværfløjene opført 1860 erne 585
Forskellige ejere 1895 1959 585
Bindingsværkslade brændt 1952 585
H. Vestergaard Frandsen 1959 585
------------------------------------------------------ 3000 585
*: BYGHOLM 1 586
Horsens købstad 2 586
Skanderborg amt 3 586
4 586
Borg opført på banke kaldt Slangebjerg 1313 586
Kronen 1313 586
Slottet nedrevet 1618 586
Peter v. Uffeln m.fl. 1661 586
Bindingsværkshovedbygning opført 1670 omkr 586
J. W. v. Bylow 1670 586
Jørgen Rantzau 1697 586
Th. v. Levetzow 1705 586
L. Thygesen (de Thygeson) 1766 586
Hovedbygningen opført ved Anders Møller 1775 586
Kronen 1830 586
A. Th. Schytte 1835 586
Hovedbygningen restaureret - ladegården fornyet 1835 omkr 586
W. Schimmelmann 1916 586
Horsens kommune 1918 586
Ombygget til hotel 1918 omkr 586
------------------------------------------------------ 3000 586
*: BOLLER 1 587
Uth sogn 2 587
Bjerre herred 3 587
Vejle amt 4 587
5 587
Otte Limbek 1350 587
Mogens Munk ... Henrik Gyldenstierne 1400 ca 587
Erik Rosenkrantz 1462 587
Holger Rosenkrantz 1540 587
Nordfløjen opført 1550 ca 587
Karen Gyldenstierne (Rosenkrantz) 1575 587
Syd-, øst- og vestfløjen opført 1588 ca 587
Ellen Marsvin 1621 587
Albert Berns og Leonhard Marselis 1663 587
Mogens Friis 1664 587
Chr. Friis 1699 587
Syd- og vestfløj fornyet 1759 587
Agnes Louise Bernstorff-Gyldensteen 1923 587
Ombygget til rekonvalescenshjem 1930 587
Staten 1930 587
Sygekasserne 1930 587
Avlsgården nedrevet 1937 587
Horsens kommune 1965 587
------------------------------------------------------ 3000 587
*: MØGELKÆR 1 588
Rårup sogn 2 588
Bjerre herred 3 588
Vejle amt 4 588
5 588
Voldsted 1400 omkr 588
Jep Kalv 1407 før 588
Peder Jensen Lodehat 1408 588
Peder Holk (Vestenie) 1432 588
Hennike Limbek 1456 588
Erik Rosenkrantz og Knud Gyldenstierne 1459 588
Jørgen Rud 1503 588
Pernille Oxe (Rud) 1565 588
Trefløjet borggård opført på nyt voldsted 1570 erne 588
Knud Gyldenstierne 1609 588
Henrik Rantzau 1627 588
Mogens Friis 1673 588
C. E. Krag-Juel-Vind-Frijs 1849 588
Hovedbygningen og avlsgården opført ved F.Meldahl 1861 588
A. Ovesen 1922 588
Johs. A. Ravn 1922 588
Staten 1939 588
Ombygget til ungdomslejr 1941 588
------------------------------------------------------ 3000 588
*: JENSGAARD 1 589
Glud sogn 2 589
Bjerre herred 3 589
Vejle amt 4 589
5 589
Kaldt Inæs 1300 589
Øm kloster 1300 589
Kronen ... Oluf Krognos 1536 589
Pernille Oxe 1573 589
Johan Rud 1576 589
Knud Gyldenstierne 1609 589
Henrik Rantzau 1627 589
Nu kaldt Jensgaard 1664 589
Mange parthavere 1666 1710 589
Matthias Fogh 1710 ca 589
Marie Marg. Glud (Dreyer) 1748 589
Hovedbygningen og avlsgården opført 1753 589
M. Chr. Glud 1948 589
------------------------------------------------------ 3000 589
*: PALSGAARD 1 590
As sogn 2 590
Bjerre herred 3 590
Vejle amt 4 590
5 590
Jep Kalv 1400 ca 590
Voldsted ved As Vig 1400 590
Ludvig Nielsen (Rosenkrantz) 1450 ca 590
Oluf Gyldenstierne 1495 ca 590
Stenhus med midtertårn og hjørnerondeller opført på voldsted 1500 ca 590
Oluf Gyldenstiernes arvinger 1504 590
Ernst Normand 1610 ca 590
Joachim Fr. Pentz 1658 590
Peder Reedtz 1665 590
Niels Juel Reedtz 1795 590
Borggården ombygget - sidefløje opført 1803 1806 590
E. v. Schønaich-Carolath 1877 590
Hovedbygningen indvendig restaureret 1893 590
Avlsgården flyttet - hovedbygningen moderniseret 1898 omkr 590
Fr. Wedel Jarlsberg 1898 590
E. V. Schou 1908 590
A/S Schou-Palsgaard 1952 590
------------------------------------------------------ 3000 590
*: SKERRILDGAARD 1 591
Nebsager sogn 2 591
Bjerre herred 3 591
Vejle amt 4 591
5 591
Thomas Galskyt 1450 ca 591
Voldsted med barfred (?) 1450 591
Ove Lunge 1520 ca 591
Lisbeth Bryske 1614 591
Henrik Bille 1638 591
Henrik Brahe (m.fl.) 1698 591
Johs. Lindberg (parthaver) 1704 591
L. Westerhof (parthaver) 1704 591
Peder Thonboe (eneejer) 1708 591
S. Hofman 1712 591
H. de Hofman 1744 591
Avlsgården opført 1746 591
J. Hvas (de Lindenpalm) 1760 591
Trefløjet borggård 1760 591
Hovedbygningen opført ved Anders Møller (?) 1766 591
H. H. v. Lyttichau 1767 591
Forskellige ejere 1790 1869 591
C. Aug. Ruge 1869 591
Avlsgården genopført efter brand 1879 591
H. Tingleff 1912 591
N. Tingleff 1964 591
------------------------------------------------------ 3000 591
*: BARRITSKOV 1 592
Barrit sogn 2 592
Bjerre herred 3 592
Vejle amt 4 592
5 592
Hr. Niels 1261 592
Voldsted med stenhus 1261 592
Mogens Jensen 1314 592
Niels Manderup 1356 592
Christen Holck 1484 592
Christen Holck d. y. 1495 592
Sydfløjen opført som portfløj 1500 ca 592
Hans Holck 1545 592
Nordfløjen opført af bindingsværk 1545 omkr 592
Sten Brahe 1585 592
Østfløjen opført 1598 592
Frederik Reedtz 1609 592
Tønne Reedtz 1724 592
Østfløjen ombygget 1728 592
Fr. Chr. Rosenkrantz 1774 592
Vestfløjen nedrevet 1793 ca 592
H. J. Scheel 1824 592
Avlsgården fornyet 1884 592
K. H. O. Brockenhuus-Schack 1913 592
Borggården nedrevet 1914 592
Hovedbygningen opført ved G. Tvede 1914 1916 592
J. K. B. Brockenhuus-Schack 1949 592
------------------------------------------------------ 3000 592
*: ROSENVOLD 1 593
Stouby sogn 2 593
Bjerre herred 3 593
Vejle amt 4 593
5 593
Ukendte ejere 1349 før 593
Voldsted kaldt Staksevold 1349 før 593
Kronen 1350 ca 593
ødelagt 1350 ca 593
Holger Rosenkrantz 1550 ca 593
Hovedgården oprettet og kaldt Rosenvold 1550 omkr 593
Karen Gyldenstierne (Rosenkrantz) 1575 593
Hovedbygning opført med hjørne- og trappetårn 1585 593
Ellen Marsvin 1621 593
Henrik Rantzau 1660 593
Fr. S. Rantzau 1814 593
Hovedbygningen istandsat - trappetårn nedrevet 1817 593
Chr. J. Rantzau 1822 593
Hovedbygningen restaureret 1822 omkr 593
A. Fr. Rantzau 1846 593
Hovedbygningen ombygget ved J. H. Nebelong 1865 593
J. Chr. Rantzau 1925 593
Hovedbygningen grundigt restaureret ved J.Ingwersen 1927 1931 593
D. Rantzau 1943 593
Avlsgården moderniseret 1959 593
------------------------------------------------------ 3000 593
*: ROHDEN 1 594
Stouby sogn 2 594
Bjerre herred 3 594
Vejle amt 4 594
5 594
H. E. Saabye 1758 594
To halvgårde 1758 594
J. Hvas de Lindenpalm 1763 ca 594
Chr. M. Kjær 1771 594
J. Buch (Over Rohden) ... N. Jelling 1789 594
J. Hansen (Neder Rohden) 1827 594
Johs. Brorson ... H. P. Lasson 1827 594
J. Lund Eggertsen 1840 594
J. L. Eggertsen (gården samlet) 1869 594
Neder Rohdens avlsgård ombygget og udvidet 1869 omkr 594
Over Rohden nedrevet 1869 omkr 594
Fl. E. Lerche 1897 594
Hovedbygningen opført ved Ulrik Plesner 1898 594
Neder Rohdens stuehus nedrevet - stald og vognport opført 1900 594
F. Lyttichau 1923 594
Avlsgården ombygget ved F. og R. Jensen 1941 594
Fl. Lyttichau 1965 594
------------------------------------------------------ 3000 594
*: ØRUMGAARD 1 595
Ørum sogn 2 595
Bjerre herred 3 595
Vejle amt 4 595
5 595
Hovedbygning opført 1458 omkr 595
Ove Skale . Peder Terkelsen (Væbner) 1458 595
Mogens Mogensen (Harbou) 1565 595
Henrik Bille 1648 595
Fr. Trolle 1732 595
Bindingsværkshus i et stokværk 1735 ca 595
P. Marcussen 1739 595
T. Jantzen 1780 595
Mikkel Kjær 1792 595
Chr. J. Rantzau 1820 595
O. P. Rønberg 1839 595
J. Chr. Fr. Eckardt 1851 595
Hovedbygningen ombygget 1855 595
Midterpartiet og sidefløje opført 1868 1870 595
H. G. Wedell-Wedellsborg 1908 595
Ladegården ombygget 1910 1917 595
H. J. G. Fr. Rosenkrantz 1942 595
K. Højgaard 1961 595
------------------------------------------------------ 3000 595
*: WILLIAMSBORG 1 596
Daugård sogn 2 596
Hatting herred 3 596
Vejle amt 4 596
5 596
Bryskeborg oprettet 1655 596
Lisbeth Bryske 1655 596
Gården nedbrudt 1661 596
Steen Bille 1666 596
Stuehus opført 1666 omkr 596
Anders Rosenkrantz 1686 596
N. de Linde 1740 ca 596
J. Hvas de Lindenpalm 1757 596
Hovedbygningen ombygget ved Anders Møller 1774 596
William Halling 1774 596
Nu kaldt Williamsborg 1775 596
Chr. Kallager 1783 596
J. Fr. v. Schmidten 1784 596
J. Myller Secher 1810 596
N. E. de Thygeson 1824 596
C. G. Lillienskiold 1827 596
C. H. Martini 1837 596
A. P. Frederiksen 1890 596
H. R. G. Wedell-Wedellsborg 1902 596
Avlsbygningen genopført efter brand 1912 596
S. E. J. Broholm 1961 596
C. B. Løvengreen 1964 596
Hovedbygningen restaureret 1967 596
------------------------------------------------------ 3000 596
*: TIRSBÆK 1 597
Engum sogn 2 597
Hatting herred 3 597
Vejle amt 4 597
5 597
Lauge Jensen 1494 før 597
Ove Vincentsen Lunge 1495 ca 597
Iver Lunge 1540 597
Firfløjet borggård 1550 ca 597
Trappetårn opført 1577 597
Ejler Bryske 1609 597
Henrik Bille 1616 597
Anders Rosenkrantz 1686 597
Ladegården fornyet 1740 omkr 597
N. de Linde 1740 ca 597
J. Hvas (de Lindenpalm) 1757 597
Ladegården udvidet - hovedbygningen moderniseret 1757 omkr 597
W. Halling 1774 597
C. H. G. Moltke 1776 597
Chr. v. Benzon 1779 597
Ladegården ombygget 1797 omkr 597
P. U. Fr. v. Benzon 1797 597
Interessentskab 1806 597
A. C. Becker 1810 597
Forskellige ejere 1840 1862 597
A. N. Hansen 1862 597
Borggården moderniseret 1866 597
Johanne C. C. Schack 1880 597
Frode B. Neergaard 1912 1967 597
Borggården grundigt restaureret ved Gotfred Tvede 1915 597
Avlsgården fornyet ved Gotfred Tvede 1918 597
------------------------------------------------------ 3000 597
*: STORE GRUNDET 1 598
Hornstrup sogn 2 598
Nørvang herred 3 598
Vejle amt 4 598
5 598
Kronen 1577 før 598
Hovedgården oprettet 1578 598
Iver Vind 1578 598
Otto Fr. v. Gamm 1679 598
Erik Krabbe 1701 598
D. v. Brockdorff 1705 598
S. v. Brockdorff 1731 598
Bindingsværkshovedbygning opført 1750 598
H. H. v. Lyttichau 1784 598
M. v. Lyttichau 1822 598
Trefløjet hovedbygning opført 1840 1847 598
J. S. Knuth 1872 598
Avlsgård nyopført 1909 omkr 598
N. Skou 1909 598
N. Skou jr. m.fl. 1930 598
------------------------------------------------------ 3000 598
*: AGERSBØL 1 599
Øster Snede sogn 2 599
Nørvang herred 3 599
Vejle amt 4 599
5 599
Mogens Gjøe 1528 599
Voldsted (i haven) 1528 599
Just Høg 1600 ca 599
Jørgen Juul 1638 599
Laurids Brorson 1676 599
Kai de la Mare 1681 599
Pernille Jørgensen 1728 599
To stokværks stuehus erstattet med et stokværks bindingsværksbygning 1746 599
Avlsgården opført 1753 omkr 599
P. Marcussen 1753 599
P. Marcussen d. y. og U. Chr. v. Schmidten 1797 599
U. Chr. v. Schmidten (eneejer) 1799 599
E. Chr. G. Hoppe 1801 599
J. O. Andersen 1807 599
J. Smith 1811 599
J. P. Ingwersen 1816 599
M. Ingwersen 1821 599
Hovedbygningen fornyet i grundmur 1845 599
H. Hastrup 1880 599
Tårn opført 1884 599
M. F. C. Zahn 1888 599
J. A. Rothaus 1911 599
Forskellige ejere 1917 1931 599
W. Jensen 1931 599
------------------------------------------------------ 3000 599
*: HVOLGAARD 1 600
Langskov sogn 2 600
Nørvang herred 3 600
Vejle amt 4 600
5 600
Ribe bispestol 1535 før 600
Kronen 1536 600
Jørgen Sested 1570 600
Albert Friis 1588 ca 600
Henrik Holck 1612 600
Anders Friis 1624 600
Caspar Rantzau 1625 600
Enevold Brochmann 1677 600
Hans Fr. v. Levetzow 1680 600
Detlev v. Brockdorff 1696 600
H. de la Mare 1720 ca 600
J. Kruse 1722 600
Elisabeth Marie Kruse 1765 600
Trefløjet bindingsværksanlæg 1775 600
R. Ægidius 1814 600
Grundmuret hovedfløj 1820 600
Fr. Brechling 1822 ca 600
Cl. H. Jessien 1846 600
C. E. Fraas 1866 600
Hovedfløjen opført 1870 600
L. A. Steensen-Leth 1870 600
J. P. Rasmussen 1919 600
Forskellige ejere 1920 1948 600
A. L. Odgaard 1948 600
G. E. Odgaard 1951 600
------------------------------------------------------ 3000 600
*: BRANDBJERG 1 601
Kollerup sogn 2 601
Tørrild herred 3 601
Vejle amt 4 601
5 601
Peder Juel 1545 601
Voldsted med grundmuret hus i to stokværk (?) 1545 601
Edel Kaas 1581 601
Palle Rodsteen 1638 601
Verner Klaumann 1667 601
Jens Lauridsen Risom 1680 601
Forskellige ejere 1697 1763 601
Hans Saabye 1763 601
Trefløjet bindingsværksanlæg opført 1766 601
Forskellige ejere 1770 1859 601
H. Balthazar Holst 1859 601
H. Chr. Holst 1901 601
Hovedbygningen ombygget og tværfløj opført 1902 ca 601
Forskellige ejere 1930 1948 601
Avlsgården brændt 1936 601
Indrettet til håndværkerhøjskole 1936 601
Interessentskab 1948 601
Stald ombygget til elevboliger ved Malling Petersen 1950 601
------------------------------------------------------ 3000 601
*: LERBÆK 1 602
Hover sogn 2 602
Tørrild herred 3 602
Vejle amt 4 602
5 602
Niels Stangeberg 1434 602
Stenhus på voldsted 1434 602
Peder Brockenhuus 1478 602
Otto Pogwisch 1664 602
Margrethe og N. Nissen 1672 602
H. L. Nissen 1695 602
Firfløjet borggård med ladegård 1700 erne 602
Ladegården genopført efter brand 1702 602
M. Moth 1704 602
Chr. Gyldenkrone 1706 602
Kronen 1730 602
Forskellige ejere 1743 1755 602
M. Nellemann 1755 602
J. Nellemann 1783 602
Hovedbygningen ombygget på gammel grundmur 1793 602
Forskellige ejere 1800 1874 602
G. Sass 1874 602
Hovedbygningen gennemgribende ombygget ved Marcus Bech 1890 1891 602
A. R. Dinesen 1925 602
H. V. Dinesen 1962 602
------------------------------------------------------ 3000 602
*: ENGELSHOLM 1 603
Nørup sogn 2 603
Tørrild herred 3 603
Vejle amt 4 603
5 603
Timme Rosenkrantz ... Erik Lange (Munk) 1452 603
Knud Brahe 1590 ca 603
Hovedbygning opført på voldsted ved Hercules v. Oberberg (?) 1592 1600 603
Fr. Danneskiold-Samsøe 1725 603
G. de Lichtenberg 1732 603
Hovedbygningen ombygget ved Nic. H. Rieman 1732 omkr 603
Ladegården opført 1737 603
Chr. de Linde 1754 603
H. H. Lichtenberg 1767 603
Forskellige ejere 1770 1795 603
N. Jermiin 1795 603
Chr. Petersen 1811 603
G. Krøyer 1842 603
C. A. Rothe Bech 1873 603
Borggården repareret ... ladegården moderniseret 1879 603
J. C. Breum 1923 603
N. A. Høgdall 1929 603
Forskellige ejere 1931 1939 603
S. Andresen og F. Bording (hovedbygningen) 1939 603
Hovedbygningen indrettet til højskole ved K.Kristensen 1940 603
S. Andresen (eneejer) 1942 603
Elevbygning opført ved Malling Pedersen 1947 603
Hovedbygningen istandsat efter brand ved Malling Pedersen 1952 603
Selvejende institution 1952 603
Elevbygning opført ved J. Andresen 1957 603
------------------------------------------------------ 3000 603
*: KJELDKÆR 1 604
Bredsten sogn 2 604
Tørrild herred 3 604
Vejle amt 4 604
5 604
Laurens Jonsen Panter 1386 før 604
Jep (Jacob) Villesen Rodsteen 1387 604
Mange parthavere 1410 1550 604
Peder Oxe 1550 604
Kronen 1574 604
Laurids Skram 1578 604
Henrik Below 1587 604
Henrik Thott 1606 604
Sivert v. Lytzow 1650 ca 604
Gøde Hansen 1696 604
H. Folsach 1718 604
G. Hansen de Lichtenberg 1731 604
Christen de Linde 1754 604
H. H. de Lichtenberg 1767 604
H. S. Steenstrup 1770 604
Hovedbygningen opført ved Anders Møller (?) - som erstatning for bindingsværksbygning 1770 604
L. Ammitzbøll 1797 604
Christine Halling 1812 604
Th. Godt 1822 604
H. H. Wolgehagen 1840 604
Forskellige ejere 1885 1959 604
Bindingsværks ladegård brændt og genopført i grundmur 1891 604
E. R. S. Ulbæk 1959 604
------------------------------------------------------ 3000 604
*: HARALDSKÆR 1 605
Skibet sogn 2 605
Tørrild herred 3 605
Vejle amt 4 605
5 605
Niels Friis 1434 605
Albert Friis 1570 ca 605
Hovedfløjen opført 1590 ca 605
Truid Bryske 1601 605
Frederik Munk (Lange) 1622 605
Conrad v. d. Brincken 1677 605
Pierre d'Andischou 1731 605
Ladegården genopbygget efter brand 1747 605
G. Hansen de Lichtenberg 1751 605
Christen de Linde 1754 605
H. H. de Lichtenberg 1767 605
Bindingsværksfløj forlænget i mur 1768 605
O. B. Lyttichau 1768 605
Forskellige ejere 1781 1842 605
C. A. Søltoft 1842 605
Hovedbygningen moderniseret 1852 605
Avlsgården ombygget 1855 605
O. H. N. de Bang 1871 605
H. de Bang 1872 605
Avlsgården ombygget 1914 605
Christian M. Hess 1916 605
Hovedbygningen indvendig restaureret - forpagterbolig opført 1916 605
Sidefløjene ombygget 1917 605
Christian E. Hess 1929 605
Avlsgården genopført efter brand 1937 605
Chr. M. og M. Hess 1962 605
------------------------------------------------------ 3000 605
*: PEDERSHOLM 1 606
Vejle købstad 2 606
Vejle amt 3 606
4 606
Borg kaldt Rosborg 1300 606
Kronen 1300 ca 606
Borgen nedbrudt - nu kaldt Ladegaard 1572 omkr 606
Vejle by 1572 606
Kronen 1718 606
Nu kaldt Pedersholm 1765 omkr 606
P. Terkelsen 1765 606
Hovedbygningen opført 1770 1775 606
Joh. Meden 1770 606
Forskellige ejere 1782 1847 606
T. Hansen 1847 606
Sidefløjene opført 1850 ca 606
Forskellige ejere 1884 1928 606
Hovedbygningen restaureret 1920 606
J. Marcussen og Kr. Skou 1928 606
Kr. Skou (eneejer) 1942 606
Legatstiftelsen Pedersholm (hovedbygningen) 1958 606
Vejle kommune (avlsgården) 1959 606
------------------------------------------------------ 3000 606
*: NEBBEGAARD 1 607
Gårslev sogn 2 607
Holmans herred 3 607
Vejle amt 4 607
5 607
Tue Nielsen 1354 607
Voldsted med stenhus 1354 607
Borgen flyttet 1400 omkr 607
Hennike Limbek 1401 607
Bindingsværksbygninger 1536 omkr 607
Erik Krummedige 1536 607
Mange parthavere 1541 1581 607
Kronen 1581 607
Gården nedbrudt 1600 erne 607
Jens Lauridsen Risom 1660 607
Gården genopført 1665 ca 607
E. Bolvig 1710 607
L. Bolvig 1760 607
Hovedbygningen moderniseret ved Anders Møller ? 1770 erne 607
Forskellige ejere 1810 1867 607
Avlsgården genopført efter brand 1867 607
O. P. A. B. Reedtz-Thott 1867 607
Forskellige ejere 1871 1939 607
Hovedbygningen istandsat 1939 omkr 607
O. Møller 1939 607
Johs. Andersen 1967 607
------------------------------------------------------ 3000 607
*: ØSTEDGAARD 1 608
Bredstrup sogn 2 608
Elbo herred 3 608
Vejle amt 4 608
5 608
Henning Volstrup 1545 ca 608
Niels Skeel 1550 608
Kronen 1578 608
Hus opført - nu kaldt Fridrichswort 1663 omkr 608
Nikolaj Bennick 1663 608
Atter kaldt Østed 1668 608
Kronen 1668 608
Nye bygninger opført 1682 608
Hovedbygningen og avlsgården opført 1787 omkr 608
Rasmus Ejlersen 1787 608
Fr. H. Wedel Jarlsberg 1797 608
O. Kongstad 1802 608
Jens Lange 1811 608
R. Hansen 1847 608
H. A. Lorentzen 1851 608
Avlsgården ombygget 1858 1860 608
Forskellige ejere 1911 1954 608
H. Sally 1954 608
------------------------------------------------------ 3000 608
*: KOLDINGHUS 1 609
Kolding købstad 2 609
Vejle amt 3 609
4 609
Abel (?) 1248 609
Slottet opført (?) 1248 omkr 609
Erik Klipping 1268 ca 609
Slottet genopført (?) 1268 omkr 609
Christoffer af Bajern 1439 609
Nord- og vestfløjen opført 1447 609
Christian III 1534 609
Syd- og østfløjen opført - nordfløjen forlænget 1549 1553 609
Frederik II 1559 609
Istandsat efter brand 1581 1583 609
Christian IV 1588 609
Kæmpetårnet opført - Kirke indrettet ved Hercules v. Oberberg 1598 1603 609
Nordfløjen ombygget efter brand 1598 1603 609
Staldgården reguleret 1610 609
Trappetårnene opført ved Hans Barchmann 1610 609
Slottet restaureret 1630 erne 609
Frederik III 1648 609
Slottet delvis ødelagt og ombygget 1657 1660 609
Christian V 1670 609
Staldgården delvis omsat i mur 1673 609
Frederik IV 1699 609
Slottet gennemgribende restaureret og kalket indvendigt - moderniseret ved J.C.Ernst 1720 1726 609
Christian VI 1730 609
Staldgården istandsat efter brand 1737 609
Christian VII 1766 609
Slottet nedbrændt 1808 609
Staten 1849 609
Restaureringen påbegyndt 1867 609
Store istandsættelser 1881 1884 609
Nordfløjen delvis indrettet til museum 1892 609
Staldgården indrettet for hærens bygningstjeneste ved Axel G.Jørgensen 1926 609
Kirken og riddersalen overdækket - Kæmpetårnet genopført ved V.Norn 1931 1935 609
------------------------------------------------------ 3000 609
*: AASTRUPGAARD 1 610
Åstrup sogn 2 610
Haderslev herred 3 610
Haderslev amt 4 610
5 610
Henneke v. d. Wisch 1499 før 610
Hertug Frederik 1500 610
Meierhof til Ejsbøl 1500 omkr 610
Kronen 1580 610
Fr. Ferd. v. Krogh 1779 ca 610
Hovedbygningen opført 1779 omkr 610
J. H. Fries 1845 610
Aug. Ahrend Bruhn 1851 610
Emil Bruhn 1901 610
Hovedbygningen forlænget 1912 610
Peter Bruhn 1950 610
------------------------------------------------------ 3000 610
*: GRAM 1 611
Gram sogn 2 611
Frøs herred 3 611
Haderslev amt 4 611
5 611
Kronen ... Hertug Erik 1230 611
Borg opført på voldsted 1314 611
Gerhard VI 1376 611
Henneke Limbek 1394 611
Joakim Bjørnsen Bjørn 1430 ca 611
Ditlev Reventlow 1467 ca 611
Joachim Reventlow 1475 ca 611
Gården flyttet og østfløjen opført 1500 ca 611
Ditlev Buchwald 1563 611
Dionysius v. Podewils 1638 611
Østfløjen ombygget 1638 omkr 611
Hans Schack 1664 611
Ladegården opført 1665 ca 611
Sydfløjen med tårn opført ved H. Hottmacher 1670 611
Hans Schack d. y. 1707 611
Slotskroen opført 1714 611
Anna Sophie Schack 1719 611
Vestfløjen opført - tårnet nedrevet - sydfløjen moderniseret 1751 611
K. B. Schack 1790 611
Hovedbygningen istandsat - avlsgårdens nord- og vestlænge opført 1806 1810 611
H. A. Brockenhuus (-Schack) 1821 611
A. L. Brockenhuus-Schack 1892 611
Hovedbygningen istandsat ved G. Tvede 1905 1906 611
A/S Gram og Nybøl Godser 1945 611
Avlsgården ombygget 1955 611
Hovedbygningens østfløj moderniseret ved Aa.S.Jensen 1959 611
Gram Cotel opført 1961 611
Den gamle avlsgård brændt 1965 611
------------------------------------------------------ 3000 611
*: SLOTTET I LØGUMKLOSTER 1 612
Løgumkloster flække (sogn) 2 612
Tønder amt 3 612
4 612
Cistercienserordenen 1173 612
Kloster opført 1173 612
Hertug Hans den ældre 1544 612
Hertug Johan Adolf 1590 612
Slottet opført 1614 612
Kronen 1714 612
Istandsættelsesarbejder 1720 erne 612
Prøjsen 1864 612
Staten 1920 612
Restaurering ved Th. Andersen 1931 1932 612
------------------------------------------------------ 3000 612
*: KOGSBØL 1 613
Emmerlev sogn 2 613
Højer herred 3 613
Tønder amt 4 613
5 613
Peder Eriksen Rosenkrantz 1393 613
Borggården opført på voldsted (?) 1575 omkr 613
Carsten og Christoffer Rosenkrantz 1575 ca 613
Gert Rantzau 1613 613
Frederik III af Gottorp 1649 613
Kronen 1713 613
Boy Feddersen 1828 613
Kogsbøl Ladegaard opført 1828 1830 613
Hovedbygningen på Søndergaarde opført 1883 613
Theodor Feddersen 1883 613
Chr. Feddersen (Søndergaarde) og Th.Feddersen (Kogsbøl) 1948 613
------------------------------------------------------ 3000 613
*: TRØJBORG 1 614
Visby sogn 2 614
Lø herred 3 614
Tønder amt 4 614
5 614
Borg med kærnetårn på voldsted 1300 ca 614
Johan Limbek 1348 614
Kronen 1407 614
Ribe bispestol 1407 614
Byggearbejder 1442 614
Kronen 1536 614
Peter Rantzau 1579 614
Firfløjet borg opført ved Hercules v. Oberberg (?) 1580 erne 614
Otto Friderich v. Buchwald 1697 614
Fr. v. Buchwald 1739 614
Borgen ombygget ved N. H. Rieman 1742 614
N. Bentzen og G. Holst 1776 614
B. Holst 1777 614
Avlsgårdens stuehus opført 1780 ca 614
J. F. de Neergaard 1830 614
K. Lausten Knudsen 1852 614
Borgen nedbrudt 1854 614
H. Aa. Knudsen 1863 614
Stuehusets sydfløj opført 1870 erne 614
Forskellige ejere 1906 1951 614
A/S Chr. Olsen 1962 614
------------------------------------------------------ 3000 614
*: SCHACKENBORG 1 615
Møgeltønder sogn 2 615
Lø herred 3 615
Tønder amt 4 615
5 615
Kaldt Møgeltønderhus 1230 615
Ribe bispestol 1230 ca 615
Borgen nedbrudt og genopført 1265 615
Voldsted med hovedtårn 1417 615
Borgen ødelagt 1434 615
Kronen 1536 615
Fruerstuehus opført (?) 1550 ca 615
Benedict Rantzau 1583 615
Kronen 1599 615
Hans Schack 1661 615
Borgen nedrevet og hovedbygningen med porthus og stald opført 1662 1666 615
Nu kaldt Schackenborg 1673 615
Ladegård opført 1674 615
Hans Schack 1741 615
Hovedbygning ombygget 1750 erne 615
Avlsgården nedrevet 1771 615
Stalden fornyet 1785 615
Otto Didrik Schack 1814 615
Hovedbygningen istandsat 1841 615
Hans Schack 1856 615
Hovedbygningen istandsat 1878 615
Hovedbygningen restaureret 1905 omkr 615
Otto Didrik Schack 1905 615
Hans Schack 1949 615
------------------------------------------------------ 3000 615
*: SOLVIG 1 616
Hostrup sogn 2 616
Slogs herred 3 616
Tønder amt 4 616
5 616
Peter Eriksen Sappi 1390 616
Træborg på 4 holme 1390 omkr 616
Mads Gjordsen 1420 ca 616
Erik Lange 1579 616
Kronen 1583 616
Melchior Rantzau 1583 616
Dobbelthus og avlsgård opført på nyt voldsted 1585 616
Hertug Johan Adolf 1601 616
Gården nedbrændt og genopbygget 1638 616
Frederik Ahlefeldt 1681 616
Godsets bønder 1693 616
Hertug Carl Frederik 1706 616
G. Outzen 1768 616
J. L. Outzen 1841 616
Hovedbygningen opført 1851 616
Hans Schack 1884 616
Hans Schack 1949 616
------------------------------------------------------ 3000 616
*: GRØNGAARD 1 617
Burkal sogn 2 617
Slogs herred 3 617
Tønder amt 4 617
5 617
Hertug Hans den ældre 1544 617
Jagtslot opført (ved H. v. Overberg ?) 1567 1570 617
Hertug Frederik III 1616 617
Slottet nedrevet 1648 1656 617
Trogillus Arnkiel 1695 617
Hertug Carl Frederik 1707 617
Kronen 1713 617
Chr. Aug. Steingardt 1775 617
Nye bygninger opført 1775 omkr 617
Forskellige ejere 1800 1842 617
H. L. A. Buchardi 1842 617
Hovedbygningen opført (?) 1842 omkr 617
Forskellige ejere 1901 1957 617
Burkal menighedsråd 1957 617
------------------------------------------------------ 3000 617
*: BRUNDLUND SLOT 1 618
Åbenrå købstad 2 618
Åbenrå amt 3 618
4 618
Abel 1232 618
Borg kaldt Aabenraahus 1232 618
Borgen brændt 1247 618
Hertug Henrik 1366 618
Valdemar Atterdag 1370 ca 618
Grev Gert VI 1375 618
Dronning Margrethe I 1404 618
Borgen flyttet - nu kaldt Brundlund 1411 618
Hertug Adolf VIII 1435 618
Kronen 1460 618
Hertug Adolf 1544 618
Brotårn (Slotsmøllen) opført 1550 ca 618
Nordvestre hjørnetårn og tilbygning på østsiden opført 1581 618
Hertug Johan Adolf 1586 618
Hovedrestaurering 1600 ca 618
Hertug Frederik III 1616 618
Porthus opført 1653 618
Hertug Christian Albrecht 1659 618
Ladegården brændt 1686 618
Hertug Frederik IV 1694 618
Nye Hus opført 1700 ca 618
Kronen 1713 618
Hovedrestaurering ved J. H. Motz 1785 618
Hovedrestaurering ved C. F. Hansen 1805 1807 618
Porthus forhøjet 1825 ca 618
Prøjsen 1864 618
Staten 1920 618
Nye Hus nedrevet 1934 618
Slottet moderniseret 1942 618
------------------------------------------------------ 3000 618
*: SKOVBØLGAARD 1 619
Felsted sogn 2 619
Lundtoft herred 3 619
Åbenrå amt 4 619
5 619
Paul Uge 1523 619
Voldsted 1523 omkr 619
Hovedbygning og ladegård ødelagt og erstattet med bindingsværksbygninger 1621 omkr 619
Jesper v. Buchwald 1621 619
B. F. v. Rumohr 1695 ca 619
Fr. Ahlefeldt 1703 619
N. Paulsen 1725 619
C. T. Koch 1735 ca 619
Avlsbygninger opført 1739 619
Hovedbygningen opført 1765 619
H. Paulsen 1776 619
P. Ægidius 1784 619
J. G. Kittel 1822 619
A. A. Bruhn 1880 619
G. Bruhn 1944 619
------------------------------------------------------ 3000 619
*: SØGAARD 1 620
Kliplev sogn 2 620
Lundtoft herred 3 620
Åbenrå amt 4 620
5 620
Borg på voldsted 1357 omkr 620
Luder Limbek 1357 ca 620
Claus Ahlefeldt 1395 ca 620
Frans og Gregers Ahlefeldt 1535 620
Vestfløj opført 1535 omkr 620
Frederik Ahlefeldt 1614 620
Borgen ødelagt 1643 620
Frederik Ahlefeldt 
(godset samlet 1662)
1657 620
Ladegård opført 1662 omkr 620
Carl Ahlefeldt 1708 620
Beboelse, herskabsstald m.m. indrettet 1710 omkr 620
G. v. Thienen 1725 620
H. v. Thienen 1744 620
Lade opført 1780 620
W. v. d. Schulenburg 1786 620
G. F. Gyntzel 1834 620
Hovedbygning opført 1834 omkr 620
E. S. E. Heltzen 1852 620
Hovedbygningen udvidet med en vestfløj 1858 1860 620
A. Heide 1898 620
V. Lunn 1908 620
A. Raben 1912 620
Staten 1934 620
Hovedbygningen radikalt ændret - kaserne opført ved J.K.Jepsen 1936 1939 620
------------------------------------------------------ 3000 620
*: LADEGAARD 1 621
Kværs sogn 2 621
Lundtoft herred 3 621
Åbenrå amt 4 621
5 621
Frans og Gregers Ahlefeldt 1549 omkr 621
Oprettet som ladegård til Søgaard 1549 ca 621
Joh. Nissen 1725 621
O. H. Bøhne 1730 621
H. Petersen 1748 621
A. Petersen 1760 621
Grundmuret hovedbygning opført 1760 omkr 621
A. Petræus 1790 621
H. S. Ohlsen 1811 621
Det kgl. tyske klosterkammer 1905 621
J. Ohlsen 1919 621
Forskellige ejere 1929 1966 621
Joh. Nilsson 1966 621
------------------------------------------------------ 3000 621
*: SANDBJERG 1 622
Sottrup sogn 2 622
Nybøl herred 3 622
Sønderborg amt 4 622
5 622
Herregården oprettet 1571 622
Hertug Hans den Yngre 1571 622
Ladegård opført - Nu kaldt Sandbjerggaard 1572 622
Kronen 1667 622
Conrad Reventlow 1673 622
C. G. Reventlow 1775 622
Forpagterbolig opført 1783 622
Palæet opført ved Chr. Aug. Bohlsmann 1787 622
Chr. E. Reventlow 1875 622
Avlsgård fornyet - Palæet istandsat 1883 1888 622
K. Dahl 1930 622
Århus Universitet 1959 622
Modernisering af bygningerne 1966 1967 622
------------------------------------------------------ 3000 622
*: BALLEGAARD 1 623
Ullerup sogn 2 623
Nybøl herred 3 623
Sønderborg amt 4 623
5 623
Godske Holck 1490 erne 623
Hans Blome 1589 623
Hans den Yngre 1590 623
Heinrich Blome 1669 623
Frederik Ahlefeldt 1670 623
Nicolai Paulsen 1725 623
Henning Paulsen 1761 623
Hovedbygningen opført 1771 623
Conr. G. Reventlow 1789 623
Forskellige ejere 1799 1922 623
Chr. Nissen 1922 623
Jørgen Nissen 1960 623
------------------------------------------------------ 3000 623
*: GRAASTEN SLOT 1 624
Gråsten sogn 2 624
Lundtoft herred 3 624
Åbenrå amt 4 624
5 624
Frans og Gregers Ahlefeldt 1550 ca 624
Jagthus 1550 omkr 624
Gregers Ahlefeldt 1580 624
Avlsgård genopført efter brand 1604 624
Hovedbygning opført 1616 624
Hertug Philip af Glyksborg 1648 624
Pavillon opført 1648 omkr 624
Frederik Ahlefeldt 1662 624
Frederik Ahlefeldt d. y. 1686 624
Slottet opført ved Francois Dieussart (?) 1700 ca 624
Carl Ahlefeldt 1708 624
Orangeri opført 1708 omkr 624
Hertug Christian August 1725 624
Slottet restaureret 1752 624
Hertug Frederik Christian 1754 624
Slottet brændt 1757 624
Slottet delvis genopført ved J. G. Rosenberg 1759 624
Hertug Christian August d. y. 1814 624
Vestfløjens midterpavillon opført 1842 624
Staten 1852 624
A. G. Moltke-Huitfeldt 1862 624
Hertug Christian 1865 624
Hertug Ernst Gynther 1884 624
Slottet ombygget 1905 1909 624
Staten 1921 624
Slottet istandsat ved K. Lehn Petersen 1935 1936 624
------------------------------------------------------ 3000 624
*: SØNDERBORG SLOT 1 625
Sønderborg købstad 2 625
Sønderborg amt 3 625
4 625
Forsvarstårn opført 1169 omkr 625
Valdemar den Store 1169 omkr 625
Hertugerne af Sønderjylland 1241 625
Ældste barfred afløst af tårnhus 1250 omkr 625
Valdemar (V) Eriksøn 1325 625
Blåtårn opført - tårnene forbundet af ringmur 1350 ca 625
Christian I 1460 625
Slottet udbygget til ringmurskastel 1480 omkr 625
Hans 1490 625
Nuværende vestfløj opført 1500 omkr 625
Byggearbejder 1510 omkr 625
Christian II 1513 625
Christian III 1533 625
Nuværende syd-, nord- og østfløj opført - vægtergang opsat 1550 1560 625
Dronning Dorothea 1559 625
Slotskapel indrettet ved H. v. Oberberg - trappetårne opført 1568 1570 625
Hans den Yngre 1571 625
Hertugeligt gravkapel indrettet 1600 omkr 625
Kronen 1667 625
Slottet gennemgribende ombygget ved W.Fr.v.Platen 1718 1720 625
Tre hjørnetårne nedrevet 1755 625
Frederik Christian 1764 625
Indrettet til kaserne 1852 omkr 625
Staten 1852 625
Prøjsen 1864 625
Ernst Gynther 1885 625
Indrettet til museum 1921 omkr 625
Staten 1921 625
Restaurering påbegyndt ved Peter Koch 1964 625
------------------------------------------------------ 3000 625
*: AUGUSTENBORG SLOT 1 626
Augustenborg flække (sogn) 2 626
Sønderborg amt 3 626
4 626
Firefløjet bindingsværkshovedbygning opført 1651 omkr 626
Hertug Ernst Gynther 1651 626
Hertug Christian August 1714 626
Marstalbygningen opført 1733 626
Hertug Frederik Christian I 1754 626
Ridestald og portbygning opført 1764 626
Slottet opført 1770 1776 626
Palæet opført 1780 ca 626
Indrettet til kaserne 1852 omkr 626
Staten 1852 626
Prøjsen 1864 626
Indrettet til kvindeseminarium 1878 626
Hertug Ernst Gynther 1885 626
Staten 1921 626
Indrettet til sindssygehospital ved K.Lehn Petersen 1930 1932 626
------------------------------------------------------ 3000 626
*: NORDBORG SLOT 1 627
Nordborg flække (sogn) 2 627
Sønderborg amt 3 627
4 627
Borg anlagt - kaldt Alsborg 1150 omkr 627
Kronen 1150 ca 627
Skiftevis kongerne og hertugerne 1200 ff 627
Borgholm med kærnetårn og bindingsværksbygninger, samt ladegårdsholm 1250 omkr 627
Nu kaldt Nordborg 1250 ca 627
Kronen 1490 627
Hertug Hans den Yngre 1564 627
Trefløjet bindingsværksslot opført 1564 omkr 627
Hertug Hans Bugislav 1658 627
Slottet brændt 1665 627
Kronen 1669 627
Hertug August af Nordborg-Pløn 1676 627
Hovedbygningen i to stokværk opført på ladegårdsholmen 1678 1680 627
Kronen 1729 627
Forskellige ejere 1766 1909 627
Slottet delvis nedrevet 1766 omkr 627
De nuværende bygninger opført ved 
A. E. Fink
1909 627
Nordborg by 1909 627
Stiftelsen Nordborg Slot 1921 627
------------------------------------------------------ 3000 627
*: RUMOHRSGAARD 1 628
Notmark sogn 2 628
Als Sønder herred 3 628
Sønderborg amt 4 628
5 628
Kaldt Søbo 1500 omkr 628
Otto Breide 1500 ca 628
Ditlef Rumohr 1577 ca 628
Voldsted anlagt (?) 1577 omkr 628
Gården istandsat og kaldt Rumohrsgaard 1600 omkr 628
Hertug Hans den Yngre 1600 628
Hertug Alexander 1624 628
Lade opført 1630 628
Hertug Ernst Gynther 1667 628
Hertug Frederik Christian 1754 628
Lade ombygget 1756 628
Kronen 1850 628
J. Hellemann 1863 628
Hovedbygningen opført 1865 omkr 628
J. H. Schwertfeger 1865 628
Avlsbygningerne opført 1890 erne 628
Cl. v. Romberg 1890 628
Staten 1925 628
A. Iversen ... K. Iversen 1930 628
Laderne nedbrudt 1936 628
Hovedbygningen moderniseret 1958 628
------------------------------------------------------ 3000 628
*: GAMMELGAARD 1 629
Ketting sogn 2 629
Als Sønder herred 3 629
Sønderborg amt 4 629
5 629
Henrik og Vulf Sture 1500 ca 629
Voldsted 1500 omkr 629
Hans Blome 1580 ca 629
Hertug Hans den Yngre 1584 629
Slot opført af bindingsværk med 3 fløje på nyt voldsted 1600 ca 629
Enkehertuginde Anna 1653 629
Slotskapel opført 1665 629
Kronen 1667 629
Slotskapellet nedbrudt 1670 629
Christian August af Augustenborg 1730 629
Slottet nedbrudt og ny hovedbygning opført i grundmur 1730 629
Hovedbygningen udvidet 1749 629
Hovedbygningen ombygget 1820 erne 629
Kronen 1850 629
Avlsgården genopført efter brand 1853 629
H. T. Møller 1860 629
G. v. Romberg 1873 629
Staten 1925 629
A. Stenderup Jensen 1950 629
C. Jørgensen 1953 629