DANMARKS SLOTTE & HERREGÅRDE

Jylland Syd nr 530-579

TEKST ÅR 1 ÅR 2 NR
*: CHRISTIANSLUND 1 530
Ørum sogn 2 530
Galten herred 3 530
Randers amt 4 530
5 530
W. Th. Rosenkrantz 1798 530
L. Ostenfeld 1829 530
Hovedbygningen ombygget 1835 530
C. W. A. Christensen 1858 530
Chr. B. J. L. C. F. Reventlow 1876 530
Hovedbygningen forhøjet med et stokværk og midterpartiet omsat i grundmur 1881 530
A. Løvenskiold 1896 530
R. Heilmann 1910 530
S. Bach 1912 530
Avlsgården genopført efter brand 1914 530
C. L. G. Stapel 1920 530
Forskellige ejere 1933 1934 530
Aa. Brask 1934 530
Sv. Aa. Stenild Brask 1962 530
------------------------------------------------------ 3000 530
*: LØJSTRUP 1 531
Laurbjerg sogn 2 531
Galten herred 3 531
Randers amt 4 531
5 531
Niels Jensen 1344 531
Christen Sommer 1408 531
Christiern Sandberg 1500 ca 531
Frederik Reedtz 1630 ca 531
Jakob Grubbe 1636 531
Oluf Parsberg 1637 531
Otto Pogwisch 1660 ca 531
Mogens Friis 1662 531
Kronen 1683 531
Conrad Reventlow 1684 531
Chr. H. A. Hardenberg-Reventlow 1793 531
J. Fr. Wesenberg 1799 531
G. de Lichtenberg 1801 ca 531
Fr. de Lichtenberg 1842 531
Hovedbygningen opført 1843 1845 531
C. Thorup 1889 531
Forskellige ejere 1899 1933 531
H. C. Broge 1933 531
J. Broge 1961 531
------------------------------------------------------ 3000 531
*: BIDSTRUP 1 532
Granslev sogn 2 532
Houlbjerg herred 3 532
Viborg amt 4 532
5 532
Petrus Jønsson (Galskyt) 1345 532
Jens Eskildsen Falk 1390 ca 532
Henning Podebusk 1419 532
Hans Eriksen 1461 532
Erik Ottesen (Rosenkrantz) 1490 ca 532
Predbjørn Podebusk 1503 ca 532
Erik Podebusk (parthaver) 1564 532
Nordfløjen opført 1564 omkr 532
Sidsel Oxe (Podebusk) 1573 532
Ladegård opført 1590 532
Knud Gyldenstierne (eneejer) 1608 532
Johan Rantzau 1686 532
Trefløjet borggård opført 1698 532
M. de Poulson 1720 532
A. Vinding 1732 532
G. Hansen de Lichtenberg 1749 532
Borggården ombygget ved N. H. Rieman 1754 1760 532
Ladegården opført 1754 1760 532
H. H. de Lichtenberg 1764 532
H. H. Honnens de Lichtenberg 1892 532
Marg. Honnens de Lichtenberg 1959 532
------------------------------------------------------ 3000 532
*: FAVRSKOV 1 533
Lyngå sogn 2 533
Sabro herred 3 533
Århus amt 4 533
5 533
Århus domkapitel 1277 533
Kronen 1536 533
Knud Gyldenstierne ... Corfitz Viffert 1547 533
Kronen 1579 533
Hovedgården oprettet og stenhus opført 1585 omkr 533
Jørgen Friis 1585 533
Jens Rosenkrantz 1681 533
Niels Friis 1697 533
Christian Friis 1699 533
Hovedbygningen opført ved Cl. Stallknecht eller N.H.Rieman 1736 1750 533
Hovedbygningen og ladegården istandsat 1815 omkr 533
J. C. Krag-Juel-Vind-Frijs 1815 533
Chr. E. Krag-Juel-Vind-Frijs 1849 533
Hovedbygningen restaureret ved F. Meldahl 1860 ca 533
A. Troelstrup 1924 533
Hovedbygningen indrettet til skolehjem 1941 ca 533
N. Chr. Bjerg ... K. Johannesen 1941 533
------------------------------------------------------ 3000 533
*: KOLLERUP 1 534
Hadbjerg sogn 2 534
Galten herred 3 534
Randers amt 4 534
5 534
Anders Pedersen 1313 534
Voldsted 1313 534
Jens Lagesen (Udsen) 1375 ca 534
Mads Jensen Munk 1442 534
Lars Lunov 1485 534
Niels Tornekrans 1500 ca 534
Erik Tornekrans 1536 534
Trefløjet borggård opført 1536 omkr 534
Hartvig Juel 1561 534
Manderup Parsberg 1574 534
Thomas Juel 1625 534
Wenzel Rothkirck 1647 534
Mogens Friis 1655 534
Kronen 1662 534
Forskellige ejere 1663 1692 534
Ditlev Revenfeld 1692 534
Erik Giørup 1715 534
Erica Cathrine Sommer 1746 534
Chr. Friis 1754 534
Christiane Sophie Friis 1763 534
Hovedfløjen ombygget og ny ladegård opført 1786 534
H. Chr. Hansen 1802 534
A. Sjelle 1803 534
Forskellige ejere 1812 1836 534
Chr. Hollesen 1836 534
Sidefløjene og hovedfløjens gårdfacade omsat 1836 omkr 534
H. Tørsleff 1848 ca 534
M. Juul Hviid 1889 534
Ladegården genopført efter brand ved E. Achen 1899 534
Familien Mark 1931 534
Borggården restaureret - hjørnetårne og trappetårn opført 1942 1962 534
------------------------------------------------------ 3000 534
*: CLAUSHOLM 1 535
Voldum sogn 2 535
Galten herred 3 535
Randers amt 4 535
5 535
Lave Uffesen (Panter) 1350 ca 535
Niels Jensen Brock 1388 535
Lage Nielsen Brock 1404 535
Gården brændt to gange 1430 omkr 535
Axel Lagesen Brock 1435 535
Trefløjet borggård og ladegård opført 1435 omkr 535
Mogens Gjøe 1498 535
Østfløjen og porttårn opført 1498 omkr 535
Elline og Albrecht Gjøe 1544 535
Forskellige byggearbejder 1544 omkr 535
Oluf Krognos (halvparten) 1563 535
Peder Brahe (eneejer) 1565 535
Otte Marsvin 1610 535
Avlsgården flyttet 1647 omkr 535
Hans Friis 1647 535
Conrad Reventlow 1686 535
Trefløjet slot opført ved Ernst Brandenburger - ladegården opført 1693 1699 535
Frederik IV 1718 535
Sydfløjene opført ved J. D. Planitz - slottet indvendigt udsmykket 1722 535
Dronning Anna Sophie 1730 535
Chr. v. d. Maase 1743 535
M. V. Huitfeldt 1757 535
H. H. Friccius v. Schilden (Huitfeldt) 1800 535
Rosalie v. Oppen Schilden 1819 535
Sophie Magdalene Berner Schilden Holsten 1859 535
Hovedbygningen restaureret og nye avlsbygninger opført 1860 omkr 535
A. Chrf. Berner Schilden Holsten 1906 535
Avlsgården brændt og genopført 1919 535
H. Berner Schilden Holsten 1928 535
Kapellet restaureret ved Mogens Clemmensen 1931 535
H. Berner 1955 535
Hovedbygningen moderniseret 1964 535
------------------------------------------------------ 3000 535
*: TUSTRUP 1 536
Hørning sogn 2 536
Sønderhald herred 3 536
Randers amt 4 536
5 536
Hans Friis 1656 536
Hovedgården oprettet 1656 536
Chr. Rantzau-Friis 1727 536
J. Beck-Friis 1731 ca 536
Chr. Kallager 1784 536
A. Dyhr 1787 536
P. S. Fønss og Joh. Fr. Carøe 1787 536
Forskellige ejere 1789 1809 536
H. Rosenkrantz 1809 536
Hovedfløjen opført 1809 536
A. Pind 1833 536
J. Pind 1860 536
Sidefløjene opført 1862 536
Forskellige ejere 1898 1923 536
Kr. Knuth 1923 536
A/S D. F. T. 1942 536
------------------------------------------------------ 3000 536
*: GAMMEL ESTRUP 1 537
Fausing sogn 2 537
Sønderhald herred 3 537
Randers amt 4 537
5 537
Anders Jensen 1340 ca 537
Kaldt Essendrup 1340 537
Johanne Brock 1355 ca 537
Borgen ødelagt 1359 537
Lave Brock 1441 537
Vestfløjen opført på voldsted 1500 ca 537
Kirsten Høg (Brock) 1505 537
Sydfløjen opført 1505 omkr 537
Mange parthavere 1529 1587 537
Eske Brock (eneejer) 1587 537
Nu kaldt Gammel Estrup 1587 537
Omfattende ombygning af borggård - ladegård opført 1610 1625 537
Jørgen Skeel 1625 537
Sydfløjen fornyet. - trappe- og hjørne- tårne opført 1630 537
Borgen indvendigt udsmykket 1688 omkr 537
Jørgen Skeel d. y. 1688 537
Jørgen Scheel 1731 537
Nordvestre trappetårn opført og nordfløjen fornyet ved N.H.Rieman 1749 1751 537
orangerier og broen opført - haven anlagt 1749 1751 537
Jørgen Scheel d. y. 1855 537
Slottet grundigt restaureret 1855 omkr 537
Ladegården genopført efter brand 1874 537
Fr. Legarth (slottet og vestre skovdistrikt) 1926 537
V. Uttental (østre skovdistrikt) 1927 537
V. Uttental (eneejer) 1928 537
Jyllands Herregårdsmuseum 1930 537
Avlsgården genopført efter brand 1949 537
Avlsgården genopført efter brand 1950 537
E. Holck Gregersen (avlsgården) 1957 537
------------------------------------------------------ 3000 537
*: LØVENHOLM 1 538
Gjesing sogn 2 538
Sønderhald herred 3 538
Randers amt 4 538
5 538
Kaldt Gjesingholm 1440 538
Skt. Hans kloster 1440 ca 538
Essenbæk kloster 1445 538
Erik Eriksen Banner 1536 538
Kronen 1536 ca 538
Anders Banner 1554 538
Østfløjen opført med hjørne- og trappetårn 1576 ca 538
Frantz Rantzau 1609 538
Sydfløjen opført med tårn 1642 1643 538
Ditlev Rantzau 1663 538
Nu kaldt Løvenholm 1674 538
Kronen 1726 538
Fr. Chr. Danneskiold-Samsøe 1732 538
S. Seidelin 1751 538
N. Basse 1753 538
Hans Fønss 1756 538
Østfløjen ombygget 1760 erne 538
P. S. Fønss 1783 538
Indvendig istandsættelse og ny avlsgård opført 1790 ca 538
Forskellige ejere 1811 1836 538
Avlsgården brændt og genopført 1836 omkr 538
Christen Pind 1836 538
L. U. la Cour 1874 538
C. A. J. Neergaard 1887 538
Hovedbygningen istandsat 1901 omkr 538
N. P. Bornholdt 1901 538
O. H. Chr. Vind 1918 538
W. E. C. Schimmelmann 1919 538
Porthuset restaureret 1929 omkr 538
V. Uttental 1929 538
Løvenholm Fonden 1951 538
Avlsgården ombygget 1957 538
------------------------------------------------------ 3000 538
*: STENALT 1 539
Ørsted sogn 2 539
Rougsø herred 3 539
Randers amt 4 539
5 539
Bo Leigel 1370 ca 539
Jens Mus 1375 539
Anders Jakobsen Bjørn 1460 ca 539
Bjørn Andersen Bjørn 1550 ca 539
Trefløjet borggård opført i to stokværk på voldsted 1550 omkr 539
Enevold Kruse 1618 539
Jørgen Seefeld 1649 539
Christen Seefeld 1666 539
Lade opført 1678 539
Axel Bille ... Fr. Chr. Schack 1713 539
P. Brahe Schack 1798 539
Hovedbygningen opført ved Anders Kruuse 1799 539
Forskellige ejere 1810 1825 539
P. Chr. Bruun 1824 539
M. Bruun Nyegaard 1825 539
C. Scheel 1934 539
Statens Jordlovsudvalg 1939 539
E. Blach 1940 539
A. Bie-Nielsen 1956 539
Hovedbygningen restaureret - avlsgården moderniseret 1956 omkr 539
------------------------------------------------------ 3000 539
*: HOLBÆKGAARD 1 540
Holbæk sogn 2 540
Rougsø herred 3 540
Randers amt 4 540
5 540
Rane Jonsen (Rani) (?) ... Ukendte ejere 1280 ca 540
Voldsted 1280 540
Århus bispestol 1408 540
Kronen 1536 540
Hans Stygge 1544 540
Stenhus og bindingsværkslænge opført 1560 ca 540
Albret Skeel 1613 540
Christen Skeel 1630 ca 540
Stenhuset forlænget og tårn opført 1645 ca 540
Niels Rosenkrantz 1662 540
Chr. L. v. Plessen 1720 540
Axel Bille 1727 540
Borggården istandsat 1765 omkr 540
J. E. Røtgersen Tegder 1765 540
H. Ammitzbøll 1779 540
R. Ammitzbøll 1791 540
Hovedbygningen ombygget - tårnet nedbrudt 1800 ca 540
A. T. H. Mourier-Petersen 1852 540
Avlsgården opført 1852 omkr 540
H. H. Qvistgaard (v. Rehling-Qvistgaard) 1893 540
A. J. Hastrup 1908 540
Forskellige ejere 1914 1941 540
Anna Marg. Hornemann 1941 540
Elisabeth Ratel 1945 540
Cl. Ahlefeldt-Laurvig 1961 540
------------------------------------------------------ 3000 540
*: ESTRUPLUND 1 541
Estruplund sogn 2 541
Rougsø herred 3 541
Randers amt 4 541
5 541
Anders Friis ... Eske Brock 1609 541
Frands Lykke 1625 541
Peder Gad 1661 541
Knud Jensen 1668 541
Johan Rantzau 1680 541
L. Eriksen Wraae 1684 541
J. Kaalund 1723 541
H. Eilersen Steenfeldt 1745 541
Chrf. Møller 1785 541
P. Brahe Schack 1791 541
J. C. de Mylius 1806 541
H. Myller og Fr. Buchwald 1853 541
J. Chr. Buchwald 1854 541
Hovedbygningen opført ved Th. Sørensen 1863 541
Forskellige ejere 1899 1912 541
V. Krieger 1912 541
Hovedbygningen forhøjet 1916 541
O. v. Lowzow 1942 541
Hovedbygningen ombygget og moderniseret ved J.P.Hjersing 1952 1955 541
Avlsgården omfattende ombygget og moderniseret 1956 1963 541
------------------------------------------------------ 3000 541
*: HEVRINGHOLM 1 542
Vivild sogn 2 542
Sønderhald herred 3 542
Randers amt 4 542
5 542
Iver, Erik og Jens Rosenkrantz 1355 ca 542
Niels Skram 1582 542
Eske Bille 1601 542
Eske Brock 1608 542
Frands Lykke 1625 542
Trefløjet borggård med tårn og ladegård opført på dobbelt voldsted 1625 omkr 542
Oluf Daa 1664 542
Hans Friis 1667 542
Chr. Rantzau Friis 1727 542
Joachim Beck (-Friis) 1731 ca 542
L. Sørensen 1783 542
Hovedbygningen opført 1796 omkr 542
P. S. Fønss 1796 542
Forskellige ejere 1813 1922 542
Sidefløj opført 1870 542
P. Knudsen 1922 542
L. C. Rasmussen 1940 542
P. Arkner 1943 542
J. Balling 1946 542
------------------------------------------------------ 3000 542
*: MEILGAARD 1 543
Glesborg sogn 2 543
Djurs Nørre herred 3 543
Randers amt 4 543
5 543
Niels Griis 1340 ca 543
Vogn Pedersen 1345 543
Peter Markvardsen (Skjernov) 1370 ca 543
Axel Juul 1565 ca 543
Hovedbygningen opført 1573 543
Jørgen Kaas 1613 543
Christoffer og Sten Bille 1634 543
Erik Høg (Banner) 1663 543
Adam Ernst v. Pentz 1694 543
Henrik Bille 1703 543
Poul Rosenørn 1720 543
O. Chrph. v. d. Osten 1752 543
Forskellige ejere 1769 1845 543
Chr. Fr. Olsen 1845 543
Chr. Fr. Th. A. Juel-Brockdorff 1868 543
Hovedbygningen moderniseret 1868 omkr 543
Hovedbygningen restaureret og ombygget ved August Klein 1888 1891 543
N. J. Chr. G. Juel 1888 543
Indvendig ombygning og ladegård opført ved Viggo Dahl 1929 1930 543
Niels Juel 1959 543
------------------------------------------------------ 3000 543
*: SOSTRUP 1 544
Gjerrild sogn 2 544
Djurs Nørre herred 3 544
Randers amt 4 544
5 544
Jens Lagesen (Udsen) 1388 544
Niels Munk 1430 ca 544
Jens Hvas 1530 ca 544
Jørgen Gundesen 1565 544
Jens Mikkelsen (Hvas) 1579 544
Jakob Seefeld 1586 544
Hovedbygningen opført - sandstensportalen opsat 1599 1606 544
Sophie Bille (Seefeld) 1599 544
Jørgen Skeel 1612 544
Christen Skeel 1695 544
Nu kaldt Scheel 1725 544
Staten 1823 544
Jacob Benzon 1829 544
Nu kaldt Benzon 1829 544
E. A. Pyrmont v. Benzon 1840 544
Hovedbygningen restaureret 1840 omkr 544
S. E. de Mylius-Benzon 1901 544
A/S Benzon Gods 1943 544
Atter kaldt Sostrup 1944 544
Staten 1945 544
A/S Sostrup Gods 1947 544
Interessentskab (slottet) 1950 544
Cistercienserordenen (slottet) 1960 544
Indrettet til nonnekloster og klosterpension 1960 544
Cistercienserordenen (ladegårdsbygningerne) 1966 544
Ny avlsgård opført 1966 544
------------------------------------------------------ 3000 544
*: SKÆRVAD 1 545
Ginnerup sogn 2 545
Djurs Nørre herred 3 545
Randers amt 4 545
5 545
Ture Dyre og Vilh. Svave ... Kronen 1380 ca 545
Voldsted 1380 545
Jens Andersen Brock 1386 545
Niels Munk (parthaver) 1435 ca 545
Hovedbygning opført (?) 1498 omkr 545
Mogens Gjøe 1498 545
Otte Rosenkrantz 1544 545
Jakob Seefeld 1563 545
Jørgen Skeel 1613 545
Jørgen Scheel 1731 545
Nuværende bygninger opført 1775 ca 545
Laden blæst om og genrejst 1822 545
Staten 1823 545
J. v. Benzon 1829 545
C. F. J. Risom ... J. A. de Neergaard 1845 ca 545
Chr. Fr. og Johan Fr. Carøe 1856 545
Forskellige ejere 1912 1921 545
T. Bøystrup ... G. Bøystrup 1957 545
------------------------------------------------------ 3000 545
*: FÆVEJLE 1 546
Lyngby sogn 2 546
Djurs Sønder herred 3 546
Randers amt 4 546
5 546
Andreas Eysen ... Jens Laursen og Henrik Blik 1428 før 546
Otte Nielsen Rosenkrantz ... 
Århus domkapitel
1429 546
Kronen 1580 546
Iver Juel 1581 546
Helvig Rantzau 1618 546
Kirsten Sandberg (Bryske) 1621 546
Fr. Reedtz 1648 546
Erik Hardenberg Gyldenstierne (halvparten) 1659 546
Matheus Rudolphus Reinfranck (eneejer) 1664 546
Iver Juul Høg 1681 546
Chr. Danneskiold-Samsøe 1722 546
A. G. Moltke 1753 546
Forskellige ejere 1754 1833 546
Lade opført 1754 omkr 546
P. Mørk Mønsted 1833 546
N. J. A. Mønsted 1868 546
Hovedbygningen opført 1875 546
I. Brorson Mønsted 1945 546
------------------------------------------------------ 3000 546
*: HESSEL 1 547
Ålsø sogn 2 547
Djurs Sønder herred 3 547
Randers amt 4 547
5 547
Niels Svej 1328 547
Christen Kaas 1391 547
Jens Olufsen (Godov) 1421 547
Christen Rud 1453 547
Niels Krabbe 1552 547
Mange parthavere 1582 547
Christoffer Lykke (eneejer) 1603 547
Hartvig Kaas 1620 ca 547
Albret Skeel 1623 547
Jens Maltesen Sehested 1681 547
Henrik Hoff 1714 547
Trefløjet bindingsværkskompleks opført 1714 omkr 547
Forskellige ejere 1762 1798 547
Christen Lanng 1798 547
Vestfløjen ombygget ved Just Møller (?) 1802 547
C. G. de Lichtenberg 1840 547
O. Svendsen 1918 547
C. Svendsen 1954 547
------------------------------------------------------ 3000 547
*: KATHOLM 1 548
Ålsø sogn 2 548
Djurs Sønder herred 3 548
Randers amt 4 548
5 548
Christen Fasti 1545 ca 548
Thomas Fasti 1557 ca 548
Nord- og østfløjen opført med trappe- og hjørnetårne 1588 1591 548
Carl Bryske 1611 548
Albret Skeel 1616 548
Ladegården opført 1618 1619 548
Vestfløjen opført 1622 548
Jens Sehested 1684 548
Hovedbygningen istandsat 1690 omkr 548
Palle Krag 1690 548
Poul Rosenørn 1724 548
Peder Rosenørn 1737 548
Laden forlænget 1738 548
Stalden istandsat efter brand 1749 548
Jens Jørgensen 1804 548
Forskellige ejere 1813 1823 548
Staten 1823 548
A. W. Dinesen 1839 548
Hovedbygningen restaureret 1876 omkr 548
W. L. Dinesen 1876 548
H. Collet 1916 548
Avlsgården udvidet 1919 1920 548
Arbejderboliger opført 1935 548
Avlsgården brandhærget 1935 548
C. Fr. Collet 1942 548
Avlsgården moderniseret efter brand 1955 548
------------------------------------------------------ 3000 548
*: HØGHOLM 1 549
Tirstrup sogn 2 549
Djurs Sønder herred 3 549
Randers amt 4 549
5 549
Anders Stigsen 1330 før 549
Borgen opført på voldsted 1330 omkr 549
Kaldt Bjørnholm 1330 omkr 549
Stig Andersen Hvide 1331 549
Otte Rosenkrantz (parthaver) 1425 ca 549
Mange parthavere 1561 1614 549
Just Høg (Banner) 1614 549
Iver Juul Høg 1673 549
Nu kaldt Høgholm 1681 549
Chr. Danneskiold-Samsøe 1722 549
Forskellige ejere 1753 1766 549
Bindingsværksbygninger 1763 549
J. Fr. Sehested 1766 549
Pauline Sehested 1785 549
Hovedbygningen opført ved Anders Kruuse 1788 549
Forskellige ejere 1804 1836 549
M. Kirketerp 1836 549
C. C. S. Kirketerp 1874 549
Nuværende hovedbygning opført 1888 1889 549
A. V. Schmidt 1912 549
K. Schmidt 1950 549
------------------------------------------------------ 3000 549
*: BJØRNHOLM 1 550
Tirstrup sogn 2 550
Djurs Sønder herred 3 550
Randers amt 4 550
5 550
Hovedgården oprettet 1805 550
P. Marcussen 1805 550
C. Chr. Hanson 1808 550
Hovedfløjen opført med to bindingsværksfløje 1808 omkr 550
J. M. Secher 1822 550
H. Secher 1872 550
Sidefløjene omsat i mur 1874 1875 550
Avlsgården genopført efter brand 1889 550
A. M. B. Ingwersen 1912 550
A. Krause 1922 550
Fr. Legarth 1926 550
A. Uldall Juhl 1929 550
Hovedbygningen moderniseret 1929 omkr 550
------------------------------------------------------ 3000 550
*: RUGAARD 1 551
Rosmus sogn 2 551
Djurs Sønder herred 3 551
Randers amt 4 551
5 551
Øm kloster 1183 551
Kronen 1536 551
Hans Axelsen Arenfeldt 1579 551
Hovedfløjen opført på voldsted 1580 erne 551
Chr. Lerche 1737 551
Hovedbygningen moderniseret - gravene tilkastet 1743 omkr 551
Jacob Benzon 1743 551
J. Hanson 1788 551
P. Bech 1796 551
H. P. Ingerslev og H. P. Stochmann 1798 551
H. P. Ingerslev (eneejer) 1800 ca 551
M. J. B. Schiøtt 1835 551
Ladegård opført 1850 erne 551
P. P. Chr. F. Mourier-Petersen 1857 551
A. Mourier-Petersen 1904 551
Avlsgården genopført efter brand 1911 551
Chr. Mourier-Petersen 1950 551
------------------------------------------------------ 3000 551
*: SKÆRSØ 1 552
Dråby sogn 2 552
Mols herred 3 552
Randers amt 4 552
5 552
Jens Mogensen 1343 552
Inger Pedersdatter Basse 1371 552
Erik Rosenkrantz 1400 erne 552
Eskil Gjøe 1500 ca 552
Mogens Gjøe 1508 ca 552
Stenhus opført 1508 omkr 552
Falk Gjøe 1554 552
Lade opført 1592 552
Mange parthavere 1623 1643 552
Just Høg (parthaver) 1643 552
Hans Madsen Benzon 1679 552
U. Chr. Nissen (-Benzon) 1754 552
J. L. Wauvert-Benzon 1763 552
J. L. Fischer (-Benzon) 1804 552
Forskellige ejere 1812 1825 552
Laden nedrevet 1812 omkr 552
L. U. la Cour 1825 552
Avlsgården udvidet 1833 552
Hovedbygningen opført 1853 552
J. la Cour 1871 552
Lade opført efter brand 1887 552
E. Schmit-Jensen 1933 552
Hovedbygningen istandsat 1942 552
Nordfløjene nedrevet 1942 552
K. Kaae-Sørensen 1964 552
J. A. Hansen 1965 552
------------------------------------------------------ 3000 552
*: LYNGSBÆKGAARD 1 553
Dråby sogn 2 553
Mols herred 3 553
Randers amt 4 553
5 553
Kjøn Quitzow 1587 553
Ladegård 1587 553
Kronen 1597 553
Ulrik Fr. Gyldenløve 1661 553
Kronen 1670 553
Rasmus Andersen 1691 553
Hans Jacobsen 1698 ca 553
Hovedbygningen opført 1698 omkr 553
J. Hanson 1770 553
Ladegården opført i bindingsværk 1776 553
Hovedbygningen opført ved Anders Kruuse 1784 553
A. Hansen 1823 553
N. S. Mønsted 1835 553
Forskellige ejere 1918 1920 553
Sophie Gyldenkrone 1920 553
Hovedbygningen grundigt restaureret 1921 553
Rigitze og Tyge Skeel 1942 553
------------------------------------------------------ 3000 553
*: IiSGAARD 1 554
Tved sogn 2 554
Mols herred 3 554
Randers amt 4 554
5 554
Voldsted kaldt Egsgaard 1200 omkr 554
Århus bispestol 1200 ca 554
Kronen 1536 554
Anders Sandberg ... Gert Bryske 1544 554
Christoffer Gersdorff 1624 ca 554
Otte Krabbe 1671 554
Christian Gersdorff 1677 554
Chr. Gersdorff d. y. 1745 554
Trefløjet hovedbygning opført 1745 omkr 554
J. Gersdorff 1757 554
Agerumslade opført 1771 554
O. Marcussen 1773 554
Chr. Leemeyer 1826 554
Hovedbygningen nedrevet 1828 omkr 554
N. Pedersen 1828 554
C. Cl. Krøger 1857 554
Hovedbygningen opført 1890 erne 554
J. H. Krieger 1890 554
T. A. Bech 1911 554
Hestestald opført 1944 554
C. G. Mark 1952 554
------------------------------------------------------ 3000 554
*: QUELSTRUP 1 555
Tved sogn 2 555
Mols herred 3 555
Randers amt 4 555
5 555
Henrik Sandberg 1432 ca 555
Voldsted 1432 omkr 555
Bygningerne udbedret 1692 omkr 555
Kronen 1692 555
Joachim Gersdorff 1720 555
Bindingsværksborggård - firelænget ladegård 1768 555
O. Marcussen 1773 555
Hovedfløjen med sidefløje opført i mur ved Just Møller (?) 1794 555
O. N. Hansen 1794 555
Forskellige ejere 1799 1839 555
J. Risager Poulsen 1839 555
Chr. S. Poulsen 1881 555
Ladegården genopført efter brand 1908 555
N. J. Klinge 1927 555
E. Lauritzen 1938 555
Hovedfløjen grundig restaureret - sidefløjene nedrevet 1938 omkr 555
I/S Quelstrup 1964 555
------------------------------------------------------ 3000 555
*: ROLSØGAARD 1 556
Rolsø sogn 2 556
Mols herred 3 556
Randers amt 4 556
5 556
Johs. Hviding ... Ukendte ejere 1328 556
Morten Vognsen ... Christen Hvas ... Gunde Nielsen 1450 ca 556
Erik Krag 1599 556
Hans Skade 1606 556
Otto Andreas Lindenquist 1689 556
Hans Jacobsen 1693 556
Trefløjet bindingsværksanlæg opført 1695 ca 556
J. Gersdorff 1706 556
Ny hovedfløj opført 1768 omkr 556
Thorn Thornsohn 1768 556
Iver Hansen 1790 556
E. Chr. Myller 1807 556
L. Petersen 1811 556
N. Poulsen 1816 556
Chr. L. Hansen 1878 556
Hovedfløjen fornyet 1880 556
P. Hansen 1908 ca 556
Ladegården nedbrændt 1922 556
J. Petersen 1926 556
A. Ovesen 1938 556
Sidefløjene istandsat 1938 omkr 556
J. Sørensen 1946 556
Sidefløjene gennemgribende restaureret 1955 1965 556
------------------------------------------------------ 3000 556
*: MØLLERUP 1 557
Feldballe sogn 2 557
Djurs Sønder herred 3 557
Randers amt 4 557
5 557
Stig Andersen Hvide 1285 ca 557
Trefløjet borggårdsanlæg 1285 omkr 557
Jacob Flemming 1430 ca 557
Albert Viffert 1540 ca 557
Herman og Hartvig Kaas 1592 557
Hartvig Bille 1625 557
Predbjørn Gyldenstierne ... Knud Gyldenstierne 1649 557
Hovedfløjen opført i bindingsværk 1681 557
Hilleborg Gyldenstierne 1683 557
Ladegården opført - Vestfløjen opført 1709 557
Knud Trolle 1734 557
Østfløjen opført 1743 557
Hovedfløjen skalmuret 1751 557
Fr. Chr. Rosenkrantz 1790 557
M. Leemeyer og R. Myller 1796 557
E. Chr. Myller 1799 557
R. Schmidt 1827 557
Fr. Ahlefeldt-Laurvig 1863 557
Hovedbygningen ombygget 1863 omkr 557
Chr. Wester 1915 557
V. Myller 1918 557
Ladegården ombygget ved A. Høeg-Hansen 1919 557
P. Carl 1920 557
Hovedbygningen ombygget ved A. Høeg-Hansen 1921 557
Avlsgården moderniseret 1936 1941 557
Kiss Carl 1939 557
Køreladen brændt 1966 557
------------------------------------------------------ 3000 557
*: KALØ 1 558
Bregnet sogn 2 558
Øster Lisbjerg herred 3 558
Randers amt 4 558
5 558
Borgen opført 1314 558
Erik Menved 1314 omkr 558
Borgen nedrevet - barfred genopført 1320 558
Christoffer II 1320 omkr 558
Grev Gert 1340 omkr 558
Resten af borgen genopført 1343 omkr 558
Valdemar Atterdag 1343 558
Ulrik Fr. Gyldenløve 1661 558
Kronen 1670 558
Borgen nedbrudt 1672 558
Conrad Reventlow 1690 558
Benedicte Margrethe Reventlow 1703 558
Ladegård med bolig opført i bindingsværk 1703 omkr 558
Chr. H. A. Hardenberg-Reventlow 1793 558
M. Fr. Leemeyer 1800 558
M. Joh. Jenisch 1825 558
M. Joh. Rycker v. Jenisch 1881 558
Jagthuset opført ved Hack Kampmann 1898 558
Avlsgården moderniseret 1933 omkr 558
W. Rycker v. Jenisch 1933 558
Hovedbygningen og avlsgården udvidet ved Frits Jensen 1938 1941 558
Staten 1945 558
Avlsgården genopført efter brand 1956 558
------------------------------------------------------ 3000 558
*: VOSNÆSGAARD 1 559
Skødstrup sogn 2 559
Øster Lisbjerg herred 3 559
Randers amt 4 559
5 559
Oluf Jepsen 1486 559
Ebbe Strangesen (Bild) 1500 ca 559
Christen Juel 1597 559
Lisbeth og Anne Friis 1629 559
Ebbe Gyldenstierne (parthaver) 1651 559
Erik Rosenkrantz 1665 ca 559
Joachim Gersdorff 1716 559
Trefløjet borggård opført i bindingsværk 1725 559
D. Fr. v. Ladiges 1808 559
J. M. og N. Secher, samt P. S. Fønss 1808 559
J. W. C. Krieger 1835 559
Trefløjet hovedbygning opført i mur 1851 559
J. V. Saxtorph 1859 559
A. C. Knuth 1869 559
G. F. H. Knuth 1889 559
Ladegården fornyet 1895 559
Hovedbygningen ombygget ved Aug. Klein 1897 559
Østfløjen forhøjet 1916 559
T. Chrph. Knuth 1927 559
Hovedbygningen ombygget 1948 ca 559
A. Kr. Knuth 1967 559
------------------------------------------------------ 3000 559
*: GAMMEL RYOMGAARD 1 560
Marie Magdalene sogn 2 560
Sønderhald herred 3 560
Randers amt 4 560
5 560
Mogens Juel 1576 560
Axel Galt 1606 560
Børge Rosenkrantz 1606 560
Gudde Galde 1613 560
Enevold Kruse 1618 560
Jørgen Kruse 1621 560
Ladegården opført 1635 1637 560
Hovedbygningen opført med hjørnetårn 1643 560
Otto Pogwisch 1668 560
Laurids Bording 1672 560
P. Fogh 1713 560
J. Fogh de Wilster ... P. Kragh Hoff 1753 560
Borggården ombygget og ladegård fornyet 1768 1770 560
Nu kaldt Gammel Ryomgaard 1804 omkr 560
P. Marcussen Wodschou 1804 560
Forskellige ejere 1811 1854 560
Chr. H. Mourier-Petersen 1854 560
A. Fr. H. Castenschiold 1902 560
Hovedbygningen istandsat 1902 omkr 560
J. C. Scheel 1912 560
Johs. Fogh-Nielsen 1941 560
Hovedbygningen gennemgribende restaureret 1942 560
Avlsgården istandsat 1953 omkr 560
O. Nielsen 1953 560
------------------------------------------------------ 3000 560
*: SKAFØGAARD 1 561
Hvilsager sogn 2 561
Sønderhald herred 3 561
Randers amt 4 561
5 561
Erik Rosenkrantz 1492 561
Jørgen Rosenkrantz 1542 561
Ladegård opført på voldsted 1579 561
Hovedfløjen opført 1580 561
Portbygning opført 1600 ca 561
Steen Bille 1647 561
Henrik Ditlev Holck 1666 561
Th. N. Behr 1710 561
J. Mørch Secher 1797 561
Hovedfløjen ombygget 1811 561
J. B. S. Estrup 1852 561
Borggården restaureret ved L.A.Winstrup 1856 omkr 561
Firkantet trappetårn opført 1856 561
J. Estrup 1907 561
Buegangene opført 1918 561
N. R. Estrup 1939 561
------------------------------------------------------ 3000 561
*: ROSENHOLM 1 562
Hornslet sogn 2 562
Øster Lisbjerg herred 3 562
Randers amt 4 562
5 562
Anders Peetz 1416 562
Peder Krabbe 1500 ca 562
Århus bispestol 1516 562
Kronen 1536 562
Dobbeltvoldsted anlagt 1559 562
Jørgen Rosenkrantz 1559 562
Østfløjen opført 1567 ca 562
Portfløjen opført 1570 ca 562
Nordlige forbindelsesfløj opført 1580 ca 562
Holger Rosenkrantz 1595 562
Søndre forbindelsesfløj opført 1595 omkr 562
Borggården indvendigt ombygget og forskønnet 1727 omkr 562
Iver Rosenkrantz 1727 562
Avlsgården ombygget 1825 omkr 562
H. H. Rosenkrantz 1825 562
Borggården restaureret 1850 ca 562
H. C. O. Rosenkrantz 1871 562
Staldgården nedrevet - borggården restaureret 1871 omkr 562
H. Rosenkrantz 1936 562
------------------------------------------------------ 3000 562
*: SKAARUPGAARD 1 563
Todbjerg sogn 2 563
Øster Lisbjerg herred 3 563
Randers amt 4 563
5 563
Kronen 1520 ca 563
Voldsted kaldt Ommestruphøj 1520 563
Gunde Rosenkrantz 1654 563
Gården anlagt 1654 563
Anne Laurence de la Ford 1664 ca 563
Gården flyttet 1678 ca 563
J. Nielsen Hutfeld 1678 563
Forskellige ejere 1686 1769 563
P. N. Secher 1769 563
Hovedbygningen og ladegården opført 1770 563
Forskellige ejere 1823 1887 563
A. E. P. Jessen ... H. E. E. Jessen 1887 563
Hovedbygningen restaureret 1890 omkr 563
M. Sørensen 1919 563
J. C. Priergaard-Petersen 1946 563
Gården moderniseret 1959 563
------------------------------------------------------ 3000 563
*: RISTRUP 1 564
Sabro sogn 2 564
Sabro herred 3 564
Århus amt 4 564
5 564
Erik Skram (Fasti) 1500 ca 564
Hans Rostrup 1529 564
Hans Skram 1607 564
Laurids Udsen 1622 ca 564
Grev Valdemar Christian 1631 564
Kronen 1646 564
Caspar Chrf. Gersdorff 1650 564
Jakob Nielsen 1672 564
Hans v. Lossow 1674 ca 564
Otto v. Holstein, Rasmus de Broberg og Tøger Reenberg 1702 564
Tøger Reenberg (eneejer) 1703 564
M. de Teilman 1755 564
Trefløjet bindingsværkshovedbygning 1755 omkr 564
P. Wormskiold 1781 564
H. Ph. Ree 1829 564
K. J. Cohen 1835 564
Bygningerne omsat i grundmur 1838 omkr 564
H. v. Folsach 1838 564
Fr. R. H. Bylow 1896 564
Avlsgården moderniseret 1908 omkr 564
G. A. Hagemann 1908 564
J. U. Switzer 1916 564
Avlsgården delvis nyopført 1923 564
P. W. Henriksen 1929 564
A/S Hovedgården Ristrup 1949 564
Hovedbygningen restaureret 1950 564
Avlsgården moderniseret og udvidet 1961 1963 564
------------------------------------------------------ 3000 564
*: KJÆRBYGAARD 1 565
Kasted sogn 2 565
Hasle herred 3 565
Århus amt 4 565
5 565
Alling kloster 1397 565
Kronen 1536 565
Hans Brun 1579 565
Christopher Skade 1601 565
Christian Bielke 1664 565
Gården opført 1679 ca 565
Verner Rosenkrantz 1746 565
O. Olesen 1751 565
Edel Sicher 1759 565
A. J. Secher 1768 565
Hovedbygningen og ladegården opført i bindingsværk 1768 omkr 565
N. K. Søndergaard 1829 565
J. M. Secher og T. Secher Hansen 1841 565
T. Secher Hansen (eneejer) 1842 565
Hovedbygningen ombygget 1881 omkr 565
O. Hansen 1881 565
O. C. Staggemeier 1889 565
L. Flensborg 1916 565
Forskellige ejere 1918 1937 565
Ladegården genopført efter brand 1928 565
Hovedbygningen istandsat ved Fr. Draiby 1937 omkr 565
Aa. Møller 1937 565
Meta Møller 1957 565
------------------------------------------------------ 3000 565
*: LYNGBYGAARD 1 566
Lyngby sogn 2 566
Hasle herred 3 566
Århus amt 4 566
5 566
Ring kloster 1500 ca 566
Kronen 1536 566
Anne Skram 1579 566
Stenhus opført (?) 1596 566
Marie Below 1612 566
Ide Daa 1647 566
Anshelm v. Podewils 1655 566
Hans Arenfeldt 1681 ca 566
Johan Althalt 1686 566
Johan Althalt d. y. 1734 566
Toetages hus 1734 566
Hovedbygningens østre del opført 1755 566
Anne Elisabeth Althalt 1766 566
Hovedbygningens vestre del opført 1775 566
Johs. Friis 1826 566
Avlsgården opført efter brand 1828 566
Udbygning opført 1876 566
Avlsgården moderniseret 1903 omkr 566
Fr. Lagoni 1903 566
N. A. Høgdall 1911 566
H. R. Angelo 1917 566
Hovedbygningen grundigt restaureret 1917 omkr 566
Forskellige ejere 1921 1945 566
Marie Bønløkke 1945 566
------------------------------------------------------ 3000 566
*: CONSTANTINSBORG 1 567
Ormslev sogn 2 567
Ning herred 3 567
Århus amt 4 567
5 567
Erik Munk 1400 ca 567
Kaldt Stadsgaard 1400 567
Peder Lykke 1409 ca 567
Valdemar Parsberg 1570 ca 567
Jagthus opført 1583 omkr 567
Kronen 1583 567
Gabriel Marselis 1661 567
Constantin Marselis 1667 567
Nu kaldt Constantinsborg 1677 567
Trefløjet hovedbygning opført i bindingsværk 1677 567
Peter Rodsteen 1703 567
Chr. Carisius 1714 567
C. A. Carisius 1724 567
Hovedbygningen delvis brændt 1753 567
H. Fr. de Fædder (-Carisius) 1787 567
Hovedbygningen opført ved Joh. Fr. Colwitz 1802 567
P. B. Holm og P. J. Møller 1832 567
Avlsgården ombygget 1852 omkr 567
P. J. Møller (eneejer) 1852 567
H. Pontoppidan 1867 567
Hovedbygningen restaureret og tårn opført ved E.Averdieck 1867 567
A. C. Pontoppidan 1938 567
Hovedbygning og avlsgård moderniseret 1938 omkr 567
------------------------------------------------------ 3000 567
*: MARSELISBORG 1 568
Århus købstad 2 568
Århus amt 3 568
4 568
Kaldt Havreballegaard 1200 568
Århus bispestol 1200 1536 568
Kronen 1536 1661 568
Stenhus omgivet af volde og grave 1576 568
Gabriel Marselis 1661 1673 568
Constantin Marselis 1673 1699 568
Nu kaldt Marselisborg 1680 568
Ulrik Chr. Gyldenløve 1699 1719 568
Fr. Danneskiold-Samsøe 1719 1772 568
En bindingsværkslænge med fire fags kvist 1739 568
Chr. R. Ph. Gersdorff 1772 1805 568
Trefløjet enetages bygning opført 1772 568
Fr. J. Chr. Gyldenkrone 1805 1825 568
Chr. A. Gersdorff 1825 1832 568
H. Rothe og C. Ingerslev 1832 1835 568
C. Ingerslev (eneejer) 1835 1896 568
Århus kommune 1896 1902 568
Slottet opført ved Hack Kampmann 1899 1902 568
Kongehuset 1902 568
Avlsgården brændt 1909 568
Gersdorffs hovedbygning nedrevet 1917 568
------------------------------------------------------ 3000 568
*: MOESGAARD 1 569
Mårslet sogn 2 569
Ning herred 3 569
Århus amt 4 569
5 569
Jost Ulfeldt ... Johan Brockenhuus 1560 ca 569
Niels Friis 1648 569
Gabriel Marselis 1662 569
Gården flyttet efter brand 1665 omkr 569
Vilhelm Gyldenkrone 1667 569
Chr. Fr. Gyldenkrone 1753 569
Hovedbygningen opført ved Chr. J. Zuber 1780 1784 569
Avlsgården opført 1788 omkr 569
Fr. J. Chr. Gyldenkrone 1788 569
Staten 1822 569
Konsortium 1838 569
T. Chr. Dahl 1844 569
Bothilde Dahl 1911 569
Avlsgården genopbygget efter brand 1921 569
Århus amt m.fl. 1960 569
Forhistorisk Museum 1964 569
Hovedbygningen ombygget til museum ved C.F.Møller 1964 omkr 569
------------------------------------------------------ 3000 569
*: VILHELMSBORG 1 570
Mårslet sogn 2 570
Ning herred 3 570
Århus amt 4 570
5 570
Kaldt Skumstrup 1486 570
Orm ... Peder Ebbesen Galt 1486 570
Jost Ulfeldt 1540 ca 570
Jørgen Friis 1600 ca 570
Gabriel Marselis 1662 570
Vilhelm Marselis (Gyldenkrone) 1672 570
Nu kaldt Vilhelmsborg 1673 570
O. Chr. L. Gyldenkrone 1824 570
Hovedbygningen opført ved F.Thielemann 1842 1844 570
Avlsgården genopført efter brand 1853 570
Hovedbygning og avlsgård udvidet 1895 omkr 570
O. Th. C. Gyldenkrone 1895 570
L. N. C. Hviid 1923 570
K. G. Hvid 1954 570
------------------------------------------------------ 3000 570
*: ØSTERGAARD 1 571
Tulstrup sogn 2 571
Ning herred 3 571
Århus amt 4 571
5 571
Jens Ebbesen 1446 før 571
Øm kloster 1447 571
Jost Ulfeldt 1543 571
Johan Brockenhuus 1638 571
Niels Friis 1642 ca 571
Birgitte Krabbe 1651 571
Trefløjet borggård 1665 571
Vilhelm Gyldenkrone 1678 571
C. A. Carisius 1747 571
Fr. Chr. Kaas 1767 571
Chr. Fr. Gyldenkrone 1771 571
J. Schmidt 1789 571
H. Chr. Møller 1814 571
Fritz E. Koch 1821 571
Hovedbygningen nedbrændt 1834 571
Hovedbygningen opført 1835 571
I. F. Schultz 1854 571
P. Rasmussen 1855 571
C. B. A. Dahl 1856 571
H. T. Chr. C. Fr. Dahl 1922 571
Avlsgården brandhærget 1958 571
T. Dahl Olesen 1964 571
------------------------------------------------------ 3000 571
*: RATHLOUSDAL 1 572
Odder sogn 2 572
Hads herred 3 572
Århus amt 4 572
5 572
Kaldt Loverstrup 1570 572
Knud Mogensen Løvenbalk 1570 572
Kronen 1580 572
Bindingsværksbygning opført 1672 omkr 572
Gregorius Rathlou 1672 572
Nu kaldt Rathlousdal 1674 572
Dorothea Sophie Schack 1752 572
Opførelse af hovedbygning påbegyndt ved Chr. Zuber (?) 1769 572
J. O. Schack-Rathlou 1771 572
Hovedbygningen fuldført 1775 572
Chr. Fr. v. Holstein 1800 572
Hovedbygningen istandsat 1828 omkr 572
N. Rosenkrantz v. Holstein-Rathlou 1828 572
Chr. Fr. E. v. Holstein-Rathlou 1850 572
Bindingsværksfløjene nedbrændt og fire pavilloner opført - hovedfløjen indvendigt udsmykket 1910 572
A. V. R. H. v. Holstein-Rathlou 1919 572
Hovedfløjen nedrevet 1952 572
E. Tesdorpf 1961 572
I. Tesdorpf (halvdelen) 1965 572
------------------------------------------------------ 3000 572
*: RODSTEENSEJE 1 573
Odder sogn 2 573
Hads herred 3 573
Århus amt 4 573
5 573
Kaldt Hovedstrupgaard 1320 573
Laurids Truidsen 1320 ca 573
Markvard Rostrup ... Jens Allæsen ... Christen Sten 1340 ca 573
Oluf Brockenhuus 1575 ca 573
Kronen 1581 573
Jens Rodsteen 1674 573
Nu kaldt Rodsteenseje 1674 573
Trefløjet bindingsværkshovedbygning opført 1681 573
Malte Sehested 1736 573
Sekskantet tårn opført 1736 omkr 573
P. v. Weinigel 1791 573
Chr. M. v. Voss 1817 573
O. V. Hagemann 1835 573
T. Chr. Dahl og H. Chr. L. Møller 1857 573
Hovedbygningen istandsat 1860 omkr 573
E. v. Holstein-Rathlou 1869 573
A. Høyer 1915 573
Chr. Lund 1915 573
E. Schmiegelow 1927 573
Hovedbygningen og avlsgården moderniseret 1927 omkr 573
A/S Rodsteeneje Hovedgaard ved A. W. Nielsen 1954 573
------------------------------------------------------ 3000 573
*: DYBVAD 1 574
Gosmer sogn 2 574
Hads herred 3 574
Århus amt 4 574
5 574
Århus bispestol 1500 ca 574
Kronen 1536 574
Laurids Brorson 1665 574
Otte Krabbe 1694 574
Mads Rosenlund 1695 574
Peder Lassen (de Lasson) 1698 574
Thøger de Lasson 1737 574
Trefløjet bindingsværkshovedbygning og ladegård opført 1760 ca 574
Forskellige ejere 1772 1914 574
Chr. Kreutzfeldt 1914 574
B. Kreutzfeldt 1953 574
Hovedbygningen istandsat og ny avlsgård opført ved Poul Taubro 1960 574
------------------------------------------------------ 3000 574
*: GYLLINGNÆS 1 575
Gylling sogn 2 575
Hads herred 3 575
Århus amt 4 575
5 575
Friedrich Otto von Dernath 1800 før 575
Gården oprettet 1801 575
John Smith 1801 575
Hovedbygning og ladegård opført i bindingsværk 1803 575
W. H. Fr. Mylord 1842 575
Constantin Brun 1851 575
Hovedbygningen opført af grundmur 1865 575
Chr. Fr. Grevenkop-Castenschiold 1885 575
N. Baner 1925 575
Avlsgården moderniseret 1927 575
Tyskerhuset brændt - sidefløj med tårn opført på den nyere hovedbygning 1933 575
Nye avlsbygninger opført 1936 575
Eva E. Baner 1946 1966 575
------------------------------------------------------ 3000 575
*: AAKÆR 1 576
Falling sogn 2 576
Hads herred 3 576
Århus amt 4 576
5 576
Borg opført 1350 576
Markvard Rostrup 1350 ca 576
Århus bispestol 1398 576
Kronen 1536 576
Hovedbygning opført 1576 576
Hovedbygningen istandsat 1617 576
Frederik Gersdorff 1661 576
Trefløjet bindingsværkshovedbygning opført 1665 omkr 576
Jørgen Bielke 1674 576
Christian Gersdorff 1675 576
Otte Krabbe 1677 576
Bendix Lassen 1697 576
Hedevig Margrete Bornemann 1717 576
Hovedbygningen ombygget 1722 576
Th. Lasson 1749 576
Fr. Chr. T. Lyttichau 1783 576
G. V. A. D. v. Mynster Meinhøvel 1793 576
Fr. O. v. Dernath 1794 576
H. Reventlow og A. H. B. Fr. Bernstorff 1802 576
H. Reventlow (eneejer) 1816 576
J. G. Cohen 1836 576
P. J. Neergaard 1857 576
Chr. P. S. B. Neergaard 1884 576
Avlsgård genopført efter brand 1900 576
F. B. Neergaard 1923 1967 576
Hovedrestaurering ved H. P. Nielsen 1955 1964 576
------------------------------------------------------ 3000 576
*: TYRRESTRUP 1 577
Søvind sogn 2 577
Voer herred 3 577
Skanderborg amt 4 577
5 577
Firsidet voldsted med trefløjet (?) borggård 1500 577
Peder Galt 1500 ca 577
Ebbe Gyldenstierne 1630 ca 577
Otto Pogwisch 1665 ca 577
Henrik Myller 1668 577
Kronen 1668 577
Chr. Carl Myller 1690 577
Hovedbygningen ombygget i bindingsværk 1720 ca 577
H. Christensen Juul 1736 577
Ladegården opført 1749 577
O. J. Søltoft 1770 577
Chr. Søltoft 1802 577
Hovedbygningen ombygget og ladegården udvidet 1802 omkr 577
Hovedbygning og ladegård istandsat 1827 omkr 577
O. J. Søltoft 1827 577
L. P. Horn 1914 577
Ladegården nedrevet 1937 577
M. og frk. I. Horn 1961 577
------------------------------------------------------ 3000 577
*: STENSBALLEGAARD 1 578
Vær sogn 2 578
Voer herred 3 578
Skanderborg amt 4 578
5 578
Troels Jonsen (Benderup) 1361 578
Timme Rosenkrantz 1437 578
Folmer Rosenkrantz 1523 578
Hovedbygning opført 1582 578
Christoffer Pax 1628 578
Henrik Myller 1661 578
Frederik Krag 1690 578
Hovedfløjen opført ved Ernst Brandenburg 1692 578
Sidefløjene opført 1693 578
Ladegården opført 1694 578
Jens Krag-Juel-Vind 1771 578
Chr. E. Krag-Juel-Vind-Frijs 1867 578
Nordre tværfløj opført 1867 578
A. Høyer 1927 578
Ladegården delvis nedrevet 1927 578
H. B. Ahlefeldt-Laurvig 1928 578
Søndre tværfløj opført ved V. O. Kyed 1943 578
D. Ahlefeldt-Laurvig 1951 578
------------------------------------------------------ 3000 578
*: SERRIDSLEVGAARD 1 579
Nebel sogn 2 579
Voer herred 3 579
Skanderborg amt 4 579
5 579
Karine Krumpen 1423 før 579
Maribo kloster 1424 579
Claus Mund 1599 579
Niels Munk ... Henrik Mund 1615 579
Jens Mule 1682 579
Henrik Mule 1692 579
Hovedbygning med to sidefløje opført 1692 omkr 579
Fr. Lautrup 1747 579
G. de Lichtenberg 1749 579
Sidefløjene ombygget og ladegården istandsat 1750 ca 579
Fr. L. Beenfeldt 1768 579
Hovedfløjen opført ved Anders Kruuse 1777 579
Chrf. Dahl 1802 579
Muusmann og Scheller 1803 579
Karen Pauline Gersdorff 1824 579
H. C. Brodersen 1883 579
A. Nissen 1919 579
Hovedbygningen udvidet ved Mogens Clemmensen - ladegården moderniseret 1937 579
Avlsgården genopført efter brand ved A.Wagner Smitt 1949 579
Paula Nissen 1951 579