DANMARKS SLOTTE & HERREGÅRDE

Jylland Syd nr 480-529

TEKST ÅR 1 ÅR 2 NR
*: NØRRE VOSBORG 1
480
Ulfborg sogn 2
480
Ulfborg herred 3
480
Ringkøbing amt 4
480

5
480
Bugge Nielsen ... Niels Bugge 1358 før 480
kaldt Oseborg 1358 før 480
Voldsted med firfløjet borg og tårn 1358 før 480
Christiern Vendelbo 1359 ca 480
Predbjørn Podebusk 1400 ca 480
Predbjørn Podebusk d. y. 1470 erne 480
Borgen ødelagt ved stormflod og flyttet til nyt voldsted 1532
480
Knud Gyldenstierne 1548
480
Gården delt - nu kaldt Nørre Vosborg 1550
480
Stenhus (østfløjen) opført 1550 omkr 480
Jens Juel 1626
480
Ide Lange (Juel) 1634
480
Nordfløjen opført 1642
480
Ladegården genopført efter brand 1647
480
Ove Bielke 1649
480
Joachim Fr. Vind 1671
480
Herman Frans v. Schwanewede 1687
480
N. de Leth 1706
480
Vestfløjen opført på ældre fundamenter 1770
480
Chr. Linde Friedenrich 1779
480
P. og S. Tang 1786
480
Ladegården opført 1788
480
Porttårn opført 1790
480
P. Tang (eneejer) 1793
480
C. D. Koefoed 1816
480
A. E. M. Tang 1826
480
Sydfløjen ombygget i grundmur 1839
480
Østfløjens gavle opsat 1857
480
Udsigtstårn tilføjet og sydfløjen forlænget 1868
480
H. Stampe Valeur 1878
480
Anna og P. N. A. Tang Barfod 1923
480
J. Fr. Krarup 1946
480
Ladegården istandsat - borggården restaureret ved H.H.Engqvist 1950 1960 480
Margrethe Krarup 1966
480
------------------------------------------------------ 3000
480
*: PALLISBJERG 1
481
Staby sogn 2
481
Ulfborg herred 3
481
Ringkøbing amt 4
481

5
481
Kronen 1536 ca 481
Palle Juel 1560
481
Elsebe Juel 1611
481
Gården nedbrændt 1611 omkr 481
Niels Trolle 1641
481
Iver Juul Høg (parthaver) 1672
481
Palle Krag og Axel Juel 1689
481
Christen Linde 1692
481
Chr. D. Friedenreich 1757
481
C. Chr. v. Irminger 1786
481
Chr. Strandbygaard 1792
481
Hovedbygningen opført 1800
481
Konsortium 1812
481
Chr. J. Ebbensgaard 1818
481
Chr. B. Hoppe 1872
481
Portlænge opført 1897
481
Hovedbygningen opført ved H. C. Amberg 1898 1899 481
P. C. Rørsgaard 1914
481
Hovedbygningen restaureret og ombygget til ungdomslejr 1940
481
Staten (hovedbygningen) 1940
481
Portfløjen ombygget ved Th. Havning 1956 1957 481
------------------------------------------------------ 3000
481
*: UDSTRUP 1
482
Sønder Nissum sogn 2
482
Ulfborg herred 3
482
Ringkøbing amt 4
482

5
482
Jens Spend 1473
482
Palle Juel 1491
482
Thomas Sehested 1588
482
Laurids Lunov 1610 ca 482
Christoffer Gersdorff 1620 ca 482
Jens Juel 1630
482
Erik Quitzow 1649
482
Henrik Ruse 1669
482
Christian Juul (Rysensteen) 1682
482
Jens Tang 1776
482
Hovedbygningen og ladegården opført 1784
482
Forskellige ejere 1789 1819 482
N. Schack Jensen 1819
482
K. M. Jensen 1880
482
Avlsgården ombygget 1905
482
H. K. Møller 1932
482
Jenny D. Møller 1959
482
------------------------------------------------------ 3000
482
*: TIMGAARD 1
483
Tim sogn 2
483
Hind herred 3
483
Ringkøbing amt 4
483

5
483
Conradus Frans (?) 1290 ca 483
Voldsted 1290
483
Erik Nielsen Gyldenstierne 1400 ca 483
Knud Pedersen Gyldenstierne 1509
483
Firfløjet borggård med to trappetårne og ladegård opført 1550 1590 483
Mogens Sehested 1651 ca 483
Sophie Gyldenstierne 1692
483
Nordfløjen styrtet sammen 1710
483
Niels Sehested 1722
483
Vestfløjen ombygget 1736
483
Frands de Linde 1756
483
Chr. D. de Friedenreich 1757
483
J. Hygum 1777
483
Søren Tang 1784
483
Borggården istandsat 1786
483
Hans Hansen 1787
483
Seks bindingsværks ladebygninger 1787
483
H. J. Lindahl 1798
483
Borggården nedrevet og stuehus opført ved den gamle ladegård 1800 ca 483
Forskellige ejere 1803 1865 483
Søren Hansen 1865
483
A. Madsen 1909
483
H. H. Vounlund 1954
483
------------------------------------------------------ 3000
483
*: SØNDERVANG 1
484
Stadil sogn 2
484
Hind herred 3
484
Ringkøbing amt 4
484

5
484
Eske Frost ... Bo Høg 1300 erne 484
Lave Rød d. y. 1424
484
Claus Jensen (Skeel ?) 1500 ca 484
Josef Rekhals m.fl. 1511
484
Terkel Pedersen Væbner 1565 ca 484
Erik Vognsen 1590 ca 484
Gården brændt 1600 ca 484
Mads Thomesen 1603
484
Knud Henriksen Gyldenstierne 1607
484
Otte Thott 1636
484
Jørgen Rosenkrantz 1653
484
Thomas Fuiren 1667
484
Svenning Andersen 1738
484
P. Panderup 1760
484
A. Høyer 1768
484
Chr. Ehrenreich v. Brockdorff 1777
484
Godsets bønder 1792
484
Chr. Toft 1803
484
E. Slot 1838
484
Hovedbygningen og avlsgården opført 1860 ca 484
Forskellige ejere 1874 1947 484
A. Kolby 1947
484
------------------------------------------------------ 3000
484
*: BREJNINGGAARD 1
485
Brejning sogn 2
485
Bølling herred 3
485
Ringkøbing amt 4
485

5
485
Ribe bispestol 1535 før 485
Kronen 1536
485
Gunde Lange 1544
485
Hans Lange 1564
485
Trefløjet borggård med tårne opført på voldsted 1580 ca 485
Knud Skinkel 1665
485
Laurids Munk 1684
485
Chr. U. Schultz 1708
485
S. Nielsen (Ehrenfel) 1709
485
Johs. Myller 1718
485
Chr. S. Enholm 1726
485
Vestfløjen med tårn nedbrudt 1726 omkr 485
Forskellige ejere 1754 1839 485
H. Fr. Fenger 1839
485
Forskellige ejere 1849 1926 485
Statens Jordlovsudvalg 1926
485
Indrettet til efterskole og ny vestfløj opført ved Helge Holm 1942
485
Interessentskab (hovedbygningen) 1942
485
Brejninggaard Efterskole 1957
485
Sydfløj opført ved Helge Holm 1958
485
------------------------------------------------------ 3000
485
*: VOLDBJERG 1
486
Hee sogn 2
486
Hind herred 3
486
Ringkøbing amt 4
486

5
486
Voldsted 1360
486
Niels Svendsen Krag 1363
486
Jens Skram 1388
486
Erik Fasti 1473
486
Peder Skram 1498
486
Gården flyttet til nyt voldsted 1500 omkr 486
Niels Krag 1615
486
Otto Rantzau 1688
486
Jens Hvas og Andreas Høyer 1770
486
Trefløjet bindingsværkshovedbygning 1770 omkr 486
P. Nissen 1778
486
M. P. Richter 1784
486
Fæstebønderne 1792
486
P. Grønlund 1795
486
P. Brusen 1820
486
Th. Clemmensen 1829
486
Chr. Sørensen 1830
486
S. Christensen (Sørensen) 1861
486
Hovedbygningen opført efter brand 1874
486
Chr. Sørensen 1900
486
Ladegården opført efter brand 1907
486
L. N. V. Sørensen 1936
486
------------------------------------------------------ 3000
486
*: SINDINGGAARD 1
487
Sinding sogn 2
487
Hammerum herred 3
487
Ringkøbing amt 4
487

5
487
Jens Harbou 1490
487
Mogens Juel, Hans og Iver Dyre 1648
487
Claus Dyre (eneejer) 1662
487
Frantz Rantzau 1726
487
Trefløjet bindingsværksbygning opført 1730
487
M. P. Lillelund 1739
487
Avlsgård opført 1777
487
A. Speitzer 1780
487
E. Wagaard og S. A. Fjelstrup 1796
487
Hovedbygningen omsat i grundmur 1800 ca 487
S. A. Fjelstrup (eneejer) 1815
487
Hovedbygningen og avlsgården ombygget 1837
487
J. Boserup og P. A. A. Hage 1860
487
Hovedfløjen forlænget og østfløjen opført 1872
487
J. Boserup (eneejer) 1872
487
Forskellige ejere 1877 1951 487
V. Christensen 1951
487
------------------------------------------------------ 3000
487
*: HERNINGSHOLM 1
488
Herning købstad 2
488
Ringkøbing amt 3
488

4
488
Josva v. Qualen 1579
488
Kaldt Vig 1579 omkr 488
Trefløjet borggård og ladegård opført på voldsted med bastionære anlæg 1579 omkr 488
Seifried v. Rindschaid 1585 ca 488
Gert Rantzau 1617
488
Nu kaldt Herningsholm 1617 omkr 488
Frederik Ahlefeldt 1663
488
Johan Fr. af Leiningen-Dagsburg-Hartenburg 1686
488
P. Lassen (Lasson) 1704
488
H. A. Høeg (Hielmcrone) 1751
488
Ladegård opført 1751 omkr 488
Borggården gennemgribende moderniseret 1759 omkr 488
M. v. Hielmcrone 1759
488
Forskellige ejere 1769 1780 488
H. Sehested 1780
488
M. Westrup 1792
488
C. L. Stabell 1823
488
Bygningerne repareret 1825 omkr 488
P. Lassen 1825
488
Forskellige ejere 1831 1886 488
Fr. C. Werlauff 1886
488
Ladegård genopført efter brand 1898
488
H. Biehl 1901
488
Hovedbygningen istandsat 1901 omkr 488
Forskellige ejere 1906 1948 488
G. Kjærgaard Sørensen 1948
488
------------------------------------------------------ 3000
488
*: AUNSBJERG 1
489
Sjørslev sogn 2
489
Lysgård herred 3
489
Viborg amt 4
489

5
489
Erik Christoffersen (Løvenbalk) 1340
489
Voldsted 1340
489
Niels Clementsen (2/3) 
Predbjørn Podebusk (1/3)
1509
489
Kronen (2/3) 1518
489
Rasmus Clementsen (2/3) 1523
489
Borggård opført i bindingsværk i tre stokværk 1529 omkr 489
Mogens Gjøe (2/3) 1529
489
Christoffer Gjøe (eneejer) 1544
489
Peder Marsvin 1597
489
Erik Bille 1655
489
Byggearbejder 1656
489
Christoffer Ulfeldt 1669
489
Otto Rantzau 1672 ca 489
Ladegård opført 1715
489
Steen Jørgensen 1732
489
Steen Steensen (de Steensen) 1752
489
Ladegården udvidet 1757
489
H. Ammitzbøll 1793
489
Forskellige ejere 1798 1802 489
H. J. Lindahl 1802
489
Hovedfløjen reduceret og sidefløjene fornyet 1802 omkr 489
Forskellige ejere 1820 1853 489
P. Chrf. de Neergaard 1853
489
Ida de Neergaard 1870
489
Sidefløjene nedrevet 1872
489
Frontispice opført og bygningen restaureret ved Cl.A.Wiinholt og E.Schiødte 1897
489
H. og P. Johansen de Neergaard 1907
489
Ladegården genopført efter brand 1911
489
P. Johansen de Neergaard (eneejer) 1916
489
Nordfløjen opført ved C.M.Smidt og H.L.Jensen 1917 1918 489
Ladegården genopført efter brand ved A.P.Nielsen 1922
489
Bodil og J. Preetzmann 1940
489
------------------------------------------------------ 3000
489
*: MARSVINSLUND 1
490
Vium sogn 2
490
Lysgård herred 3
490
Viborg amt 4
490

5
490
Mads Bruun, Karen Løvenbalk og Predbjørn Podebusk 1453
490
Niels Skeel 1558
490
Kronen 1579
490
Christoffer Gersdorff ... Jørgen Marsvin 1617
490
Hovedgården oprettet - bindingsværkshovedbygning opført 1654
490
Erik Bille 1655
490
Christoffer Ulfeldt 1669
490
Otto Rantzau 1672 ca 490
Hovedbygning og ladegård ombygget 1732 omkr 490
Lars Nielsen (Schophuus) 1732
490
Steen Jørgensen 1732
490
Forskellige ejere 1740 1788 490
Trefløjet borge- og ladegård 1784
490
Mette Cathrine Clementin 1788
490
Anders Hansen 1801
490
S. Møller 1924
490
------------------------------------------------------ 3000
490
*: HALD 1
491
Dollerup sogn 2
491
Nørlyng herred 3
491
Viborg amt 4
491

5
491
1: Det ældste Hald kaldt Brattingsborg 1300 omkr 491
2: Det andet Hald kaldt Gammelhald - ladegård beliggende her til 1618 1300 omkr 491
Ludvig Albertsen Eberstein 1300 omkr 491
Niels Bugge 1346
491
Gotskalk Skarpenberg 1359
491
Kronen 1370 ca 491
Viborg bispestol 1393
491
Gammelhald nedrevet 1400 omkr 491
Jørgen Friis (biskop) 1521
491
Det tredie Hald opført på næs i søen 1529 ca 491
Kronen 1536
491
Jacob Isak og Samuel de Lima 1664
491
Det fjerde Hald opført som en firefløjet enetages bindingsværksbygning 1703 omkr 491
Det tredie Hald nedrevet 1703 omkr 491
Gregers Daa 1703
491
O. H. Juel-Rysensteen 1712
491
Forskellige ejere 1717 1750 491
Fr. Skinkel 1750
491
Det femte Hald opført som portfløj og vognremise 1789
491
Martinus Braem 1794
491
O. Høegh-Guldberg 1798
491
det fjerde Hald nedrevet 1800 omkr 491
Portfløjen ombygget til hovedbygning 1800 omkr 491
Forskellige ejere 1808 1851 491
Fr. A. M. Krabbe 1851
491
Forskellige ejere 1918 1937 491
Bygningerne restaureret 1937 omkr 491
P. Arkner 1937
491
Forskellige ejere 1943 1946 491
Hovedbygningen restaureret ved H.G.Skovgaard 1944
491
Internationalt studentercenter 1946
491
Staten 1946
491
------------------------------------------------------ 3000
491
*: RANDRUP 1
492
Vinkel sogn 2
492
Middelsom herred 3
492
Viborg amt 4
492

5
492
Anders Ovesen Hvide 1380 ca 492
Svend Udsen (parthaver) 1385 ca 492
Peder Pors 1421
492
Christen Stygge 1460
492
Ukendte ejere 1553 1592 492
Jens Harbou m.fl. 1592
492
Gården nedbrændt 1600 ca 492
Mange parthavere 1606 1636 492
Gunde Rostrup 1636
492
Anders Bille 1649
492
Niels Krabbe 1657
492
Herluf Trolle 1672
492
Chr. D. Lyttichau 1753
492
Laurids Buch 1767
492
N. Schou 1783
492
Forskellige ejere 1812 1837 492
Johs. H. Faber 1837
492
Hovedbygningen opført 1847 1848 492
Forskellige ejere 1874 1946 492
H. Dose 1946
492
Ingrid Dose 1956
492
------------------------------------------------------ 3000
492
*: VISKUM 1
493
Viskum sogn 2
493
Sønderlyng herred 3
493
Viborg amt 4
493

5
493
Viborg bispestol 1535 før 493
Kronen 1536
493
Mourids Stygge 1579
493
Hans Dyre 1624
493
Ove Arenfeldt 1629
493
Erik Lunov 1632
493
Gården brændt 1665
493
Bertel Jensen Dons 1666
493
Forskellige ejere 1681 1691 493
Jørgen Skeel 1695
493
Hans Christensen Juul 1749
493
Christen Juul 1756
493
Trefløjet hovedbygning opført ved W.Stilling ? 1780 ca 493
R. Bay 1841
493
Th. E. Neergaard 1844
493
Nordfløjens udløberfløj opført 1860
493
H. H. Lyttichau 1867
493
Forskellige ejere 1915 1961 493
F. Hansen 1961
493
------------------------------------------------------ 3000
493
*: TJELE 1
494
Tjele sogn 2
494
Sønderlyng herred 3
494
Viborg amt 4
494

5
494
Niels og Jep Eskildsen Basse 1479 før 494
Laurids Mogensen Løvenbalk 1480 ca 494
Jørgen, Mogens og Maren Løvenbalk 1500
494
Sønderhuset opført 1500 omkr 494
Sønderhuset afbrændt 1534
494
Erik Skram (Fasti) 1536
494
Sønderhuset ombygget 1560 erne 494
Østfløj af bindingsværk opført 1560 erne 494
Jørgen Skram (Fasti) 1568
494
Vinkelbygning i øst og nord med trappetårn mod øst opført - Sønderhuset moderniseret 1580 erne 494
Anne Skram 1592
494
Hestestalden opført 1600
494
Karen Lange 1623
494
Erik Grubbe 1635
494
Hvælvinger og stukloft opsat i østfløjens tårnkarnap 1635 omkr 494
Jørgen Arenfeldt 1692
494
Gert Didrik v. Levetzow 1698
494
Chr. D. Lyttichau 1737
494
Borggården ombygget 1850 omkr 494
Chr. D. Lyttichau 1857
494
Chr. D. Lyttichau 1921
494
Avlsgården genopført efter brand ved Curt Lyttichau 1927
494
Avlsgården ombygget efter brand ved E.Uldall-Ekman 1951
494
H. H. Lyttichau 1963
494
Sønderhuset restaureret ved H. H. Engqvist 1963 omkr 494
------------------------------------------------------ 3000
494
*: SKJERN HOVEDGAARD 1
495
Skjern sogn 2
495
Middelsom herred 3
495
Viborg amt 4
495

5
495
Peder Vendelbo ... Mange parthavere 1347
495
Voldsted med firfløjet borggård 1347
495
Erik Ottesen Rosenkrantz 1464
495
Mange parthavere 1561 1686 495
Borggården ødelagt (?) 1627
495
Hovedgården opløst i bøndergårde 1627
495
Fr. v. Arenstorff (parthaver) 1662
495
Elisabeth v. Rumohr (parthaver) 1689
495
Hovedgården genoprettet 1689 omkr 495
Hovedbygning af bindingsværk opført på ladegårdens plads 1692
495
Christen Skeel (eneejer) 1721
495
Jørgen Skeel 1731
495
Grundmuret hovedbygning opført ved N.H.Rieman 1756
495
H. H. v. Schilden-Huitfeldt 1812
495
Fæstebønderne 1813
495
Tolv gårdmænd 1825
495
Fr. Borch 1841
495
Hovedbygningen istandsat 1842
495
Forskellige ejere 1887 1917 495
P. Pagh 1917
495
Hovedtrappe og veranda opført 1919
495
Forskellige ejere 1921 1961 495
J. Chr. Korsgaard 1961
495
------------------------------------------------------ 3000
495
*: ULSTRUP 1
496
Sønder Vinge sogn 2
496
Middelsom herred 3
496
Viborg amt 4
496

5
496
Jens Brandsen 1403 før 496
Niels Jensen (Løvenbalk) 1404
496
Hovedgården nedlagt 1405 omkr 496
Kronen 1406
496
Christen Skeel 1579
496
Hovedgården genoprettet 1580 ca 496
Enetages nordfløj opført 1590 ca 496
Jørgen Skeel 1595
496
Enetages portfløj og toetages fløje i syd og vest opført med to hjørnetårne - nordfløjen forlænget 1615 1617 496
Christen Skeel 1631
496
Ladegården opført 1668
496
Jørgen Skeel 1731
496
Vestfløjen nedrevet ved N. H. Rieman 1754 1755 496
Borggården moderniseret - trappetårn fjernet - indvendig istandsættelse 1765 1767 496
L. A. F. de Bourienne 1818
496
Forskellige ejere 1827 1868 496
S. L. Ahlefeldt-Laurvig 1868
496
Forskellige ejere 1917 1934 496
Chr. Toft 1934
496
Indrettet til restaurant og forlystelsesetablissement 1951 omkr 496
Ellen og Chr. Toft 1951
496
------------------------------------------------------ 3000
496
*: VINDUM OVERGAARD 1
497
Vindum sogn 2
497
Middelsom herred 3
497
Viborg amt 4
497

5
497
Hartvig Limbek 1486
497
Mads Grøn og Jep Brun 1537 ca 497
Kaldt Vindum Overgaard 1580 omkr 497
Mourids Brun (eneejer) ... Hartvig Brun 1580 ca 497
Iver Lykke 1632
497
Anders Bille 1648
497
Trefløjet grundmuret ladegård med tårn og trefløjet bindingsværkshovedbygning opført 1648 omkr 497
Jørgen Skeel 1657
497
Hovedbygningen nedbrudt - ladegårdens sydfløj indrettet til hovedbygning 1677 ca 497
Chr. L. Krarup 1700
497
J. de Friedenreich 1708
497
C. G. Irminger 1759
497
H. Eilersen Stenfeldt 1779
497
Forskellige ejere 1787 1868 497
H. J. C. Rendtorff 1868
497
P. Jensen 1887
497
J. M. C. Ankerstjerne 1900
497
H. C. J. H. v. Rømer-Bruhn 1912
497
Hovedbygningen istandsat 1912 omkr 497
Avlsbygningerne genopført efter brand 1943
497
Aa. de Neergaard 1943
497
------------------------------------------------------ 3000
497
*: ORMSTRUP 1
498
Sahl sogn 2
498
Houlbjerg herred 3
498
Viborg amt 4
498

5
498
Laurids Hvas 1348
498
Viborg bispestol 1515
498
Kronen 1536
498
Hans Johansen Lindenov 1579
498
Kronen 1581
498
Mogens Friis 1661
498
Nu kaldt Frisholt 1661
498
Christoffer Lindenov 1672
498
Trefløjet borggård 1688
498
A. Lowson 1733
498
H. Rosborg 1737
498
N. Ferslew 1780 ca 498
H. H. G. Halling 1799
498
Forskellige ejere 1840 1865 498
A. D. Friis v. Buchwald 1865
498
Hovedbygningen opført 1867
498
H. Estrup 1888
498
Atter kaldt Ormstrup 1890
498
J. Laursen 1907
498
D. Laursen 1930
498
------------------------------------------------------ 3000
498
*: PALSTRUP 1
499
Høbjerg sogn 2
499
Lysgård herred 3
499
Viborg amt 4
499

5
499
Tvilum kloster 1475 ca 499
Las Braad ... Ukendte ejere 1483
499
Frands Dyre 1547
499
Ove Juul 1571
499
Holger Bille (medejer) 1604
499
Johan Rantzau 1620 erne 499
Christoffer Gersdorff 1630
499
Gården flyttet til nuværende plads - stort dobbeltvoldsted anlagt - 
hovedbygning og ladegård opført
1640 omkr 499
Oluf Parsberg 1640 ca 499
Otto Pogwisch 1661
499
Corfitz Ulfeldt 1662
499
Kronen 1663
499
Mogens Friis 1663
499
Otto Pogwisch 1665
499
Peder Carisius 1672
499
Daniel Friedenreich 1697
499
Janus de Friedenreich 1706
499
Toetages hovedbygning med enetages sidefløje opført ved Joh.Gottfr.Hødrich og N.H.Rieman ? 1730 erne 499
J. P. Hygom 1780
499
C. Chr. W. Irminger 1783
499
Ladegård opført 1784
499
Forskellige ejere 1786 1871 499
J. C. F. B. Ræder 1871
499
Forskellige ejere 1906 1918 499
Chr. Johs. Kampmann 1918
499
Nye sidefløje opført - hovedbygningen ombygget ved Hack Kampmann 1919
499
P. Kampmann 1938
499
Søndre lade opført efter brand ved P.A.Pedersen 1946
499
Hovedbygningen moderniseret ved Chr. Hage 1957 1964 499
Chr. A. Kampmann 1959
499
Birte Schaumburg 1964
499
------------------------------------------------------ 3000
499
*: VINDERSLEVHOLM 1
500
Vinderslev sogn 2
500
Lysgård herred 3
500
Viborg amt 4
500

5
500
Peder Eriksen Løvenbalk 1442
500
Hans Skeel 1501 ca 500
Niels Skeel 1530 ca 500
Gården flyttet til nuværende plads - stenhus opført (?) 1551
500
Kaldt Vinderslevgaard 1578
500
Kronen 1579
500
Johan Otto Raben 1696
500
H. Thomsen Strømberg 1701
500
Chr. Fischer 1719
500
Arnoldus Chr. Dyssel 1751
500
Forskellige ejere 1756 1846 500
Bygningerne repareret 1846 omkr 500
J. Pilegaard Bay 1846
500
Fire borggårdsfløje, dels i mur, dels i bindingsværk 1858
500
C. Maule 1866
500
C. Fox-Maule 1895
500
Nu kaldt Vinderslevholm 1907
500
Hovedbygningen gennemgribende ombygget 1910 omkr 500
K. B. K. v. Schwarzenfeldt 1910
500
Fr. J. Ahlefeldt-Laurvig 1920
500
Else Winkel 1939
500
Hovedbygningen restaureret 1939 omkr 500
J. Matthesen 1954
500
H. Ladekjær Mikkelsen 1958
500
------------------------------------------------------ 3000
500
*: ALLINGGAARD 1
501
Svostrup sogn 2
501
Hids herred 3
501
Viborg amt 4
501

5
501
Alling kloster 1268
501
Kronen 1536
501
Chr. Fischer 1661
501
Bindingsværkshovedbygning opført (?) 1774 omkr 501
J. A. Fischer 1774
501
N. Secher 1804
501
J. C. Schuchardt 1809
501
Forskellige ejere 1813 1890 501
S. S. Nellemann 1890
501
J. Jespersen 1918
501
Toetages hovedbygning og avlsgård opført ved A.Høeg-Hansen 1919 1920 501
Th. S. Hermansen 1920
501
Jysk Land-Hypotekforening 1932
501
N. Hede Nielsen 1933
501
Forpagterbolig opført 1934
501
E. Hede Nielsen 1950
501
Laden ombygget 1958
501
Avlsgården udvidet 1964
501
------------------------------------------------------ 3000
501
*: TVILUMGAARD 1
502
Tvilum sogn 2
502
Gjern herred 3
502
Skanderborg amt 4
502

5
502
Tvilum Augustiner-kloster 1250 ca 502
Kronen 1536
502
Jagthus af bindingsværk kaldt Kongehuset 1586
502
Kongehuset nedrevet 1631
502
Mathias Poulsen 1661
502
Oluf Lassen og Peder Mathissen Rosenørn 1679
502
Peder Rosenørn (eneejer) 1701
502
Kronen 1720
502
Avlsbygningerne nedbrændt 1734
502
Ditlev Trappaud 1767
502
Avlsgård opført (?) 1769 omkr 502
Chr. Fischer 1769
502
Godsets bønder 1774
502
Forskellige ejere 1785 1861 502
Gården opløst 1785 omkr 502
Chr. Rieffesthal 1861
502
Herregården genoprettet 1861 omkr 502
Hovedbygningen opført 1870 erne 502
Forskellige ejere 1879 1961 502
Hovedbygningen ombygget 1961
502
M. Glytting 1961
502
------------------------------------------------------ 3000
502
*: FRIJSENBORG 1
503
Hammel sogn 2
503
Gjern herred 3
503
Skanderborg amt 4
503

5
503
Jernit oprettet og enlænget hoved- bygning i syd opført på voldsted 1580 erne 503
Kronen 1582 før 503
Valdemar Parsberg 1583
503
Vest- og nordfløj opført 1600 ca 503
Claus Da (parthaver) 1619
503
Hans Skram (parthaver) 1621
503
Oluf Parsberg (eneejer) 1623
503
Otte Pogwisch 1661
503
Mogens Friis 1665
503
Nu kaldt Frijsenborg 1672
503
Niels Friis 1675
503
Gennemgribende ombygning af hovedbygningen 1693 ca 503
Christian Friis 1699
503
Byggearbejderne afsluttet - indvendig udsmykning 1709
503
E. Wedel-Friis 1763
503
Elisabeth Sophie Desmercieres 1786
503
Fr. C. Krag-Juel-Vind-Frijs 1799
503
J. Chr. Krag-Juel-Vind-Frijs 1815
503
Grundig istandsættelse 1818
503
Chr. E. Krag-Juel-Vind-Frijs 1849
503
Hovedbygningen gennemgribende ombygget og udvidet ved Ferdinand Meldahl 1862 1867 503
M. Chr. Krag-Juel-Vind-Frijs 1882
503
Avlsgården nedlagt 1891 1893 503
Avlsgård opført 1923 1927 503
Inger Wedell 1923
503
Tido Wedell 1958
503
------------------------------------------------------ 3000
503
*: SØBYGAARD 1
504
Søby sogn 2
504
Gjern herred 3
504
Skanderborg amt 4
504

5
504
Voldsted 1400
504
Thomas Vestenie 1401
504
Mogens Juel 1600
504
Christoffer Gersdorff 1608 ca 504
Hovedbygning af grundmur med to tårne opført 1608 omkr 504
Jens Poulsen 1675 ca 504
Hovedbygningen nedrevet - rytterbarakker i ladegården 1719 omkr 504
Kronen 1719
504
H. H. de Lichtenberg 1767
504
E. Wedel-Frijs 1778
504
Fr. Chr. Krag-Juel-Vind (-Frijs) 1802
504
Hovedbygningen opført 1810
504
M. Chr. Krag-Juel-Vind-Frijs 1882
504
Avlsgården genopført efter brand ved C. Lange 1886
504
Inger Wedell 1923
504
Atelierfløj opført 1929
504
Tido Wedell 1958
504
------------------------------------------------------ 3000
504
*: GRAUBALLEGAARD 1
505
Svostrup sogn 2
505
Hids herred 3
505
Viborg amt 4
505

5
505
Chr. Fischer 1803 før 505
Henrik Wendelboe 1803 før 505
Jens Augsborg 1803 før 505
N. Secher 1804
505
Johan C. Schuchardt 1809
505
A. Stabell 1810
505
C. C. Alberti 1813
505
G. Hagerup 1824
505
A. H. Hillebrandt 1835
505
Hovedbygningen opført 1866
505
Fritz Neukirch 1897
505
Johs. Laursen 1912
505
A. Busk Laursen 1955
505
------------------------------------------------------ 3000
505
*: SILKEBORG HOVEDGAARD 1
506
Silkeborg købstad 2
506
Skanderborg amt 3
506

4
506
Borg 1417 før 506
Erik Mus 1417 før 506
Nyt toetages stenhus med tårn opført 1418 omkr 506
Århus bispestol 1418
506
Kronen 1536
506
Trefløjet bindingsværks borggård 1536 omkr 506
Istandsættelse af anlægget 1614 1621 506
Chr. Fischer 1664
506
Kronen 1720
506
Rytterbarakker indrettet i borggården 1720
506
Stenhuset nedrevet 1726
506
Gården flyttet - grundmuret hovedbygning og ladegård opført 1767 omkr 506
H. N. Hoff 1767
506
Ladegården genopført i grundmur efter brand 1777
506
Forskellige ejere 1804 1823 506
Staten 1823
506
Ladegården nedrevet 1919
506
Silkeborg kommune 1940
506
Museum indrettet i en del af hovedfløjen - børneasyl indrettet i østre fløj 1951
506
------------------------------------------------------ 3000
506
*: SEJLGAARD 1
507
Funder sogn 2
507
Hids herred 3
507
Viborg amt 4
507

5
507
Silkeborg Slot 1598
507
Andreas Søbøtker 1663
507
Daniel Fischer 1680 ca 507
Kronen 1720
507
Trefløjet bindingsværkshovedbygning opført 1723
507
Hovedgården oprettet 1724 omkr 507
Jens Jørgensen Seerup 1724
507
E. Heug 1733
507
Chr. Holst 1740
507
Forskellige ejere 1746 1845 507
Johs. I. Bruun 1845
507
Forskellige ejere 1912 1920 507
N. H. Sølvsten 1920
507
Sidefløjene nedrevet 1920
507
G. Honum 1932
507
Hovedbygningen istandsat 1941 omkr 507
J. W. Darr 1941
507
Else Darr 1942
507
Hovedbygningen hængt med tegl 1960
507
------------------------------------------------------ 3000
507
*: WEDELSLUND 1
508
Sjelle sogn 2
508
Framlev herred 3
508
Århus amt 4
508

5
508
Kaldt Sjelle Skovgaard / "Seloff Skouffgaard" 1440
508
Laurids Hvas 1440 1465 508
søn Erik Lauridsen Hvas - svigersøn Sv Torbernsen (Udsen) 
svigersøn Hans Rostrup, g.m. Birgitte Hvas
1465 1518 508
søn Laurids Rostrup, døde 1518 1465 1518 508
Hovedbygning opført (?) 1518 omkr 508
sønnesøn Jørgen Rostrup, døde 1563 1518 1580 508
søn Hans Rostrup mageskifter med kronen, døde ca 1611 1580 1621 508
Hans Skram, døde ca 1630 1621 1630 508
Valdemar Skram 1630 1664 508
dr.jur. Mathias de Broberg 1664 1681 508
Rasmus de Broberg 1681 1718 508
Gården nedbrudt 1718 omkr 508
Kronen, lagt under Skanderborg rytterdistrikt 1718 1768 508
Erhard Wedel-Friis, døde 1786 1768 1787 508
Gården genoprettet som Wedelslund - bindingsværkshovedbygning opført 1768
508
Sophie Magdalene Krag-Juel-Vind (-Frijs), f. von Gram 
Frederik Carl Krag-Juel-Vind-Frijs, ejerskifte ukendt
1787 1815 508
Erhard Krag-Juel-Vind-Frijs 1815 1826 508
Godset købt af bønderne 1828
508
Hovedfløjen omsat i grundmur 1828 omkr 508
Ved auktion til handelshuset Warburg i Altona 1828
508
cand.jur./hofjægermester Frederik Jørgen Pultz von Folsach 1838 1889 508
Ladegården genopført efter brand 1887
508
C. D. Nielsen 1920 1936 508
Chr. Nielsen til Calle Nielsen - tidspunkt ukendt 1940 ? 508
------------------------------------------------------ 3000
508
*: SOPHIENDAL 1
509
Veng sogn 2
509
Hjelmslev herred 3
509
Skanderborg amt 4
509

5
509
Benediktinerkloster 1100 erne 509
Kaldt Venggaard 1236 omkr 509
Øm Kloster (parthaver) 1236
509
Kronen 1536
509
Trefløjet bindingsværksgaard 1536 omkr 509
Fr. L. v. Woyda 1767
509
Nu kaldt Sophiendal 1768
509
Forskellige ejere 1805 1821 509
J. Rosenkrantz 1821
509
G. E. og Fr. W. Rosenkrantz 1833
509
G. E. Rosenkrantz (eneejer) 1853
509
Lade opført 1855
509
Stalde opført 1871
509
Hovedbygningen opført ved H. B. Storck 1875 1884 509
Johs. Jensen 1942
509
E. Christensen 1966
509
------------------------------------------------------ 3000
509
*: RYE NØRSKOV 1
510
Rye sogn 2
510
Tyrsting herred 3
510
Skanderborg amt 4
510

5
510
P. P. Chr. F. og A. T. H. Mourier-Petersen 1856
510
Henrik V. Nørgaard 1902
510
Hovedbygning opført ved Hack Kampmann 1904 1907 510
E. Faber 1931
510
Gerda Thorning-Petersen 1961
510
------------------------------------------------------ 3000
510
*: LØNDAL 1
511
Sønder Vissing sogn 2
511
Tyrsting herred 3
511
Skanderborg amt 4
511

5
511
Additskov Teglværk anlagt 1839
511
Fr. Møller 1839
511
A. Th. Schytte 1854
511
C. J. Wohnsen 1866
511
Hovedbygning opført 1866 omkr 511
Nu kaldt Løndal 1870
511
Fr. P. V. Lorenzen 1887
511
Vilh. Jørgensen 1898
511
Hovedbygningen opført ved Gotfred Tvede 1911 1914 511
Anna Ida og P. Bruun 1936
511
------------------------------------------------------ 3000
511
*: SKANDERBORG SLOT 1
512
Skanderborg købstad 2
512
Skanderborg amt 3
512

4
512
Barfred med trefløjet borggårdsanlæg 1200 omkr 512
Kronen 1200 omkr 512
Byggearbejder 1551
512
Ny hovedbygning opført i en etage 1561 1563 512
Hovedfløjen forhøjet med to stokværk - tårne opført 1569 1574 512
Slotskirken indrettet 1572
512
Ladegård opført 1583 1585 512
Istandsættelse ved Hans Borickmand 1609 1611 512
Slottet befæstet ved Abraham de la Haye 1617 1620 512
Anlægget reduceret 1717 1722 512
EDELSBORG: Grundmuret hovedbygning 1770 omkr 512
EDELSBORG: M. Rosenørn (hovedparcellen) 1770 omkr 512
EDELSBORG: (slottets gamle ridefogedbolig) 1770 omkr 512
... herefter: EDELSBORG ... 1770
512
Slottet, med undtagelse af kirkefløjen, nedrevet 1770
512
EDELSBORG: P. J. Fønss 1806
512
EDELSBORG: Forskellige ejere 1831 1954 512
EDELSBORG: hovedbygningen ombygget 1870 ca 512
EDELSBORG: Ladegården opført 1870 ca 512
EDELSBORG: Aa. Vinde 1954
512
------------------------------------------------------ 3000
512
*: RINGKLOSTER 1
513
Hylke sogn 2
513
Voer herred 3
513
Skanderborg amt 4
513

5
513
Benediktinerkloster 1100 erne 513
Klosterbygningerne anvendt som ladegård 1430 omkr 513
Klosteret brændt 1430 ca 513
Kronen 1536
513
Kirken nedbrudt 1638
513
Hovedbygningen nedbrændt - fire gårde opført 1715
513
M. G. Krag 1826
513
Nuværende gård oprettet 1826
513
C. v. Arenstorff 1832
513
D. C. A. Andersen 1841
513
Hovedbygningen forhøjet 1854
513
H. Andersen 1926
513
------------------------------------------------------ 3000
513
*: HERSCHENDSGAVE 1
514
Fruering sogn 2
514
Hjelmslev herred 3
514
Skanderborg amt 4
514

5
514
Kronen 1600 ca 514
Vandmølle 1600
514
Møllen brændt 1729
514
Hovedgården oprettet - bindingsvrksbygninger opført 1767
514
Peder Sørensen Herschend 1767
514
P. Herschend 1823
514
Ladegården opført 1843 1846 514
P. Herschend d. y. 1853
514
Hovedbygningen opført ved J. Clausen 1868
514
S. Pedersen 1929
514
Johs. Jensen 1931
514
Chr. Laursen 1935
514
I. S. Laursen 1949
514
------------------------------------------------------ 3000
514
*: URUP 1
515
Østbirk sogn 2
515
Voer herred 3
515
Skanderborg amt 4
515

5
515
Henrik Madsen 1448
515
Peder Skram 1450
515
Peder Skram (d. y.) 1512
515
Herreborg (nuværende sydfløj) med hjørnetårne opført på voldsted 1545
515
Niels Skram 1581
515
Borggården udbygget til trefløjet anlæg 1595
515
Esge Bille 1601
515
Jakob Ulfeldt 1610 ca 515
Kronen 1663
515
Peter Hansen 1670
515
Vilhelm Gyldenkrone 1680
515
G. v. Pentz 1715
515
Fr. Gersdorff 1720
515
J. Grabow 1726
515
H. R. Grabow 1732
515
Hovedfløjen gennemgribende ombygget ved J.G.Hødrich 1733
515
Fr. Chrph. Trampe 1772
515
C. P. Rothe 1777
515
U. Chr. v. Schmidten 1787
515
J. Kiær og I. K. Wulff 1805
515
Hovedbygningen reduceret - andet stokværk og tårne nedbrudt - sidefløjene afkortet 1812 omkr 515
J. Kiær (eneejer) 1812
515
Forskellige ejere 1825 1863 515
Hovedbygningen ombygget 1863 omkr 515
O. E. Gyldenkrone 1863
515
Avlsgården opført 1898 omkr 515
H. B. Rieffestahl 1898
515
Forskellige ejere 1916 1943 515
A. Enggaard 1943
515
------------------------------------------------------ 3000
515
*: JULIANELYST 1
516
Østbirk sogn 2
516
Voer herred 3
516
Skanderborg amt 4
516

5
516
U. Chr. v. Schmidten 1787
516
Gården oprettet og kaldt Sophienlyst 1791
516
Trefløjet hovedbygning og ladegård opført ved Anders Kruuse 1792 1793 516
Nu kaldt Julianelyst 1797
516
O. H. Juel-Rysensteen 1797
516
N. Glud 1828
516
Avlsgården udvidet 1840 omkr 516
N. Byschou Strange 1840
516
Hovedbygningen ombygget 1880 omkr 516
N. Juel Lund 1880
516
P. A. Lund 1905
516
Avlsgården moderniseret efter brand 1913
516
Forskellige ejere 1916 1927 516
P. og V.-Aa. Hansen 1927
516
Avlsgården ombygget 1939 1941 516
A. Yde Bruun 1947
516
J. T. Jørgensen 1947
516
------------------------------------------------------ 3000
516
*: LØNBORGGAARD 1
517
Lønborg sogn 2
517
Nørre Horne herred 3
517
Ringkøbing amt 4
517

5
517
Kronen ... Ribe bispestol 1200 ca 517
Kronen 1536
517
Henrik Myller 1664
517
Chr. Hansen 1750
517
Bindingsværksbygning 1770 ca 517
N. Jermiin 1792
517
Chr. Fr. O. Benzon 1811
517
Hovedbygningen opført 1838 1839 517
A. G. Tranberg 1841
517
Avlsgården genopført efter brand 1889
517
H. J. C. Tranberg 1889
517
E. C. Tranberg 1904
517
Avlsgården genopført efter brand 1932
517
H. Houmann 1939
517
M. Christensen Vad 1949
517
I/S Lønborggaard 1965
517
------------------------------------------------------ 3000
517
*: NØRHOLM 1
518
Torstrup sogn 2
518
Øster Horne herred 3
518
Ribe amt 4
518

5
518
Borg på voldsted 1390
518
Jon Jakobsen Lange 1390 ca 518
Voldstedet delvis sløjfet 1406
518
Strange (Bild) Strangesen 1444
518
Hans Lange 1596
518
Hovedfløj i mur og to bindingsværks- sidefløje opført 1631 omkr 518
Iver Vind 1631
518
Chr. Bille (parthaver) 1677
518
Jens Lassen 1686 ca 518
S. Nielsen (Ehrenfeld) 1726
518
Chr. Hansen Teilmann 1742
518
A. Ch. de Teilmann 1749
518
Ladegård opført 1759 1766 518
Hovedbygningen opført 1776 1780 518
Christine Marie Rosenørn (Teilmann) 1790
518
Forpagterbolig og stald opført 1879 omkr 518
Ingeborg Christiane Rosenørn-Teilmann 1879
518
Fr. M. Rosenørn-Lehn 1929
518
C. Fr. G. Rosenørn-Lehn 1951
518
Ladegården nedbrændt 1954
518
Nye avlsbygninger opført ved A. Wagner Smitt 1954
518
------------------------------------------------------ 3000
518
*: LUNDERUP 1
519
Varde købstad 2
519
Ribe amt 3
519

4
519
Mads Gjordsen 1561
519
Johan Brockenhuus 1570 ca 519
Hovedgården oprettet 1587 omkr 519
Otte Krag 1587
519
Kjeld Brockenhuus 1612
519
Hans Lange 1622
519
Bendix Norby 1649 ca 519
Peder Nielsen 1679
519
Forskellige ejere 1695 1718 519
S. Nielsen (Ehrenfeld) 1718
519
Chr. Teilmann 1742
519
A. Ch. de Teilmann 1749
519
Ladegården opført 1768 ca 519
Hovedbygningen opført 1785
519
Chr. Rosenørn-Teilmann 1790
519
Forskellige ejere 1925 1938 519
C. Steenbach 1938
519
Ladegården brandhærget 1939
519
Th. Lykke-Thomsen 1950
519
Avlsgården genopført efter brand ved Aa.Beldringe 1951
519
Hovedbygningen ombygget indvendig 1951
519
------------------------------------------------------ 3000
519
*: HESSELMED 1
520
Ål sogn 2
520
Vester Horne herred 3
520
Ribe amt 4
520

5
520
Jens Juel 1525
520
Borggård opført (?) 1532
520
Christen Lange 1609 ca 520
Anders Nielsen og Niels Nielsen (parthavere) 1684
520
Johs. Myller (parthaver) 1708
520
Chr. Sørensen Rygaard (parthaver) 1716
520
Oluf Krabbe (parthaver) 1717
520
Søren Christensen Rygaard (eneejer) 1722
520
Hovedbygningen opført efter brand 1745
520
Chr. Hansen 1771
520
Ladegården brændt 1774
520
Søren Hansen 1809
520
Sidefløj opført 1833
520
I. V. Stockholm 1845
520
Ladegården brændt 1858
520
J. S. Windfeld 1873
520
Forskellige ejere 1921 1955 520
Ladegården nedrevet 1921
520
Gennemgribende indre ombygning og indrettet til hvilehjem 1955
520
K. V. Larsen 1955
520
------------------------------------------------------ 3000
520
*: ENDRUPHOLM 1
521
Vester Nykirke sogn 2
521
Skast herred 3
521
Ribe amt 4
521

5
521
Claus Skeel 1580
521
Hovedgården oprettet 1580
521
Christen Vind 1593
521
Jørgen Krag 1609
521
Trefløjet borggård opført på voldsted 1618 1622 521
Niels Nielsen 1686
521
Chr. Hansen Teilmann 1742
521
Byggearbejder på hovedbygningen - ladegård opført 1749 omkr 521
T. Reenberg de Teilmann 1749
521
T. de Teilmann 1801
521
Hovedbygningens opførelse sluttet 1805
521
A. C. N. Nielsen 1833
521
Forskellige ejere 1863 1965 521
Avlsgården nedbrændt 1913
521
A. Haar-Nielsen 1965
521
Indrettet til restaurant og hotel 1965
521
------------------------------------------------------ 3000
521
*: BRAMMINGE HOVEDGAARD 1
522
Bramminge sogn 2
522
Gørding herred 3
522
Ribe amt 4
522

5
522
Christen Nielsen Lange 1572
522
Hovedgården oprettet 1572
522
Erik Krag 1650 ca 522
Joachim Schack 1677
522
Johan Rantzau 1677
522
Chr. C. Gabel 1732
522
H. Chr. Worm (Wormskiold) 1749
522
Bindingsværksbygninger 1760 omkr 522
R. Øllgaard 1760
522
En fløj opført 1768
522
T. Øllgaard 1777
522
Trefløjet grundmuret hovedbygning og ladegård opført 1786
522
Ingeborg Margrethe Fabricius 1827
522
Sidefløjene fornyet 1847
522
Forskellige ejere 1882 1895 522
G. V. Sørensen (Eich) 1895
522
Avlsgården nedbrændt 1896
522
M. Skov (hovedbygningen) 1925
522
Indrettet til hotelpension og motel 1939
522
P. Lund 1939
522
------------------------------------------------------ 3000
522
*: KÆRGAARD 1
523
Hunderup sogn 2
523
Gørding herred 3
523
Ribe amt 4
523

5
523
Henrik Esgesen (Lange) 1450 ca 523
Voldsted kaldt Møgelkærhøj 1450
523
Thomas Lange 1478
523
Firfløjet borggårdsanlæg opført 1535 omkr 523
Niels Lange 1535
523
Byggearbejder 1565 omkr 523
Hans Lange 1565
523
Erik Krag 1662
523
Fr. v. Gersdorff 1687
523
Hovedbygningen ombygget 1695 ca 523
Forskellige ejere 1789 1798 523
Sophie Amalie Teilmann 1798 ca 523
J. C. H. Sørensen 1819
523
Ladegården nedrevet og borggården delvis ødelagt 1827 omkr 523
S. Sørensen 1827
523
J. Chrf. Bolvig 1837
523
Indrettet til fattiggård 1886 omkr 523
Omliggende kommuner 1886
523
Indrettet til ungdomslejr ved P. J. Petersen 1940 omkr 523
Staten 1940
523
Kærgaard Landbrugsskole 1949
523
Skolebygning opført ved Reinh. Jepsen 1949 omkr 523
------------------------------------------------------ 3000
523
*: SØNDERSKOV 1
524
Folding sogn 2
524
Malt herred 3
524
Ribe amt 4
524

5
524
Niels Lavesen Rudbek ... Ribe domkapitel 1400 omkr 524
Henrik Steen ... Thomes Galskyt 1483
524
Børge Rosenkrantz 1600
524
Thomas Juel 1614
524
Hovedfløjen opført med to tårne 1620
524
Manderup Due ... Hans Bachmann 1649
524
Hovedbygningen ombygget og ladegård opført 1750 omkr 524
S. N. Claudius 1750
524
J. Fr. Wodschou 1769
524
Forskellige ejere 1775 1784 524
H. Gundorph 1784
524
J. Hundewadt 1793
524
Chr. Saxesen 1797
524
P. Momsen 1804
524
Forskellige ejere 1812 1819 524
P. Momsen 1819
524
Sydøsttårnet nedrevet 1819 omkr 524
J. Bundsgaard 1925
524
Forskellige ejere 1926 1939 524
Johs. Lind 1939
524
Ny ladegård opført 1958
524
Didy Karstens 1962
524
------------------------------------------------------ 3000
524
*: HUNDSBÆK 1
525
Læborg sogn 2
525
Malt herred 3
525
Ribe amt 4
525

5
525
Mattis Christiernsen Dyre 1390
525
Henneke Limbek 1392
525
Dronning Margrethe I 1407
525
Voldsted 1407
525
Bege Clausdatter (Emmiksen) 1578
525
Bindingsværksbygninger 1578
525
Christoffer Rosenkrantz 1578
525
Erik Juel 1614
525
Mads Jensen og Bertel Jensen Dons 1657
525
Hovedbygningen opført 1683 omkr 525
Jørgen Skeel Due og Herman Fr. v. Schwanewede 1683 ca 525
Palle Christensen 1707
525
P. Christensen Thonboe 1714
525
H. A. Paulsen 1747
525
P. Poder 1752
525
J. Lassen 1764
525
Forskellige ejere 1838 1853 525
Gravene opfyldt og gården ombygget 1853 omkr 525
H. H. Chr. Lautrup og N. Villumsen 1853
525
N. Fr. E. Hansen 1863
525
Avlsgården brændt 1878 1886 525
Forskellige ejere 1878 1897 525
Hovedbygningen opført 1878
525
H. M. Frydendahl 1897
525
H. Bøgedal 1937
525
Avlsgården ombygget 1952 1960 525
------------------------------------------------------ 3000
525
*: ESTRUP 1
526
Malt sogn 2
526
Malt herred 3
526
Ribe amt 4
526

5
526
Firefløjet borggårdsanlæg opført 1553
526
Lene Rosenkrantz 1553
526
Christoffer Juel 1558
526
Manderup Abildgaard 1647
526
Margrethe Reedtz. Fr. og Claus Sehested 1662
526
Forskellige ejere 1695 1714 526
H. Bachmann 1714
526
Hovedbygningen opført og ladegården ombygget 1721
526
H. v. Scholten 1724
526
Fr. Lautrup 1751
526
H. H. Chr. Lautrup 1771
526
Ladegården opført 1778
526
N. Termansen 1830
526
H. H. Chr. Lautrup 1835
526
Hovedbygningen ombygget 1860
526
O. Chr. Lautrup 1890
526
Ladegården istandsat efter brand 1909
526
N. L. Toft og E. J. Dahm 1926
526
Chr. Johs. Petersen 1939
526
Hovedbygningen grundigt restaureret 1939 1941 526
------------------------------------------------------ 3000
526
*: ØSTERBYGAARD 1
527
Vamdrup sogn 2
527
Anst herred 3
527
Ribe amt 4
527

5
527
Hertug Hans d. æ. 1568 før 527
Jagthus 1569
527
Peter Rantzau 1569
527
Fr. V. Hansen 1772
527
E. Fr. v. Dyring 1797
527
Hovedbygning og ladegård opført 1810 1813 527
A. J. Wittrock 1833
527
F. Trummer 1840
527
C. W. Wolfhagen 1848
527
C. Fr. Dyring-Rosenkrantz 1853
527
J. C. E. Berling 1855
527
Lade opført 1855 omkr 527
V. Madelung 1872
527
Forskellige ejere 1918 1936 527
E. Knudsen 1936
527
Hovedbygningen ombygget 1944
527
B. Hjort Knudsen 1964
527
------------------------------------------------------ 3000
527
*: FUSSINGØ 1
528
Ålum sogn 2
528
Sønderlyng herred 3
528
Viborg amt 4
528

5
528
Christen Sommer 1425 ca 528
Kaldt Gjendrup 1425
528
Gården afbrændt 1534
528
Christiern Sandberg 1540 ca 528
Albret Skeel 1545 ca 528
Herreborg opført i tre stokværk med hjørne og trappetårne, samt økonomifløj 1555 ca 528
Nu kaldt Fussingø (Fussingholm) 1555 ca 528
Christen Skeel 1568
528
Bygningerne istandsat 1583
528
Chr. L. v. Plessen 1701
528
M. Scheel v. Plessen 1729
528
Chr. L. Scheel v. Plessen 1749
528
Hovedbygningen opført ved A. Kruuse - ladegården opført 1790 ca 528
Staten ... Direktoratet for Statsskovbruget 1946
528
------------------------------------------------------ 3000
528
*: FRISENVOLD 1
529
Ørum sogn 2
529
Galten herred 3
529
Randers amt 4
529

5
529
Jens Nielsen 1310 ca 529
Tordrup Slot 1310
529
Stig Andersen (Hvide) 1330 ca 529
Kronen 1374
529
Slottet nedrevet - nu kaldt Torup Ladegaard 1548 ca 529
Mogens Friis 1661
529
Nu kaldt Frisenvold 1672
529
Kronen 1683
529
Conrad Reventlow 1684
529
Chr. H. A. Hardenberg-Reventlow 1793
529
A. Strøver 1798
529
D. G. Kelp 1809
529
Hovedbygningen opført (?) 1809 omkr 529
Forskellige ejere 1836 1887 529
T. F. A. Honnens de Lichtenberg 1887
529
Hovedbygningen restaureret 1888
529
S. F. J. Preetzmann 1888
529
O. Aagaard 1940
529