DANMARKS SLOTTE & HERREGÅRDE

Jylland Nord nr 410-479

TEKST ÅR 1 ÅR 2 NR
*: TRINDERUP 1 410
Hvornum sogn 2 410
Onsild herred 3 410
Randers amt 4 410
5 410
Las Maltesen (Stifeld) 1450 ca 410
Mogens Mogensen Stampe 1480 ca 410
Stig Poulsen Hvide 1500 ca 410
Henrik Krag 1565 ca 410
Vil Orning 1650 ca 410
Erik Grubbe 1656 410
Palle Dyre 1673 410
Fr. Olufsen 1700 410
Fr. v. Muderspach 1730 410
Hovedbygning af to bindingsværks- længer 1787 omkr 410
Laurids Ring 1787 410
M. P. Wandborg 1837 410
Johanne Wandborg 1859 410
Hovedbygning fornyet 1861 410
H. Chr. D. la Cour 1880 410
De danske Spritfabrikker 1941 410
Hovedbygningen restaureret 1941 410
Avlsgården udvidet 1951 1963 410
------------------------------------------------------ 3000 410
*: VOLSTRUP 1 411
Rørbæk sogn 2 411
Gislum herred 3 411
Aalborg amt 4 411
5 411
Viborg Domkirke 1480 411
Kronen 1536 411
Christian Urne 1662 411
Bendit Esgesdatter 1663 411
Chr. Lauridsen 1686 ca 411
Forskellige ejere 1707 1761 411
Peder Benzon 1761 411
Trefløjet bindingsværkshovedbygning opført 1761 omkr 411
Forskellige ejere 1764 1795 411
Jens Kieldsen 1795 411
Chr. Dinesen 1799 411
Chr. Steenild 1869 411
Nuværende hovedbygning og avlsgård opført af grundmur 1869 ca 411
A. Krause 1910 411
Chr. Knudsen 1915 411
M. Ribe-Christensen 1917 411
Helge Ribe 1956 411
Hovedbygningen moderniseret - avlsbygningerne moderniseret 1956 411
------------------------------------------------------ 3000 411
*: WILLESTRUP 1 412
Astrup sogn 2 412
Hindsted herred 3 412
Aalborg amt 4 412
5 412
Axel Juul 1535 412
Firfløjet hovedbygning i to og tre stokværk opført på voldsted - ladegård opført 1538 1542 412
Frederik Sehested 1725 412
Hovedbygningen ombygget og have anlagt 1755 omkr 412
Verner Rosenkrantz 1755 412
Iver Rosenkrantz 1777 412
Ladebygning opført 1785 412
Gennemgribende ombygning - østfløj, gavle og karnapper nedrevet 1812 ca 412
J. C. Schuchardt 1812 412
Staten 1822 412
H. A. Juel 1836 412
Avlsgården flyttet 1855 omkr 412
Niels Juel 1855 412
Ove Sehestedt Juul 1869 412
Chr. Sehestedt Juul 1882 412
Nordfløjen ombygget ved Emanuel Monberg 1928 412
Axel Juul 1933 412
Sydfløjen ombygget ved Aage Roussell 1935 412
Sydfløjen moderniseret ved Holger Langvold 1964 412
------------------------------------------------------ 3000 412
*: NØRLUND 1 413
Ravnkilde sogn 2 413
Års herred 3 413
Aalborg amt 4 413
5 413
Barfred nedbrudt 1400 ca 413
Palle Jonsen Marsk (Munk) 1425 ca 413
Johan Bjørnsen (Bjørn) 1500 ca 413
Peder Lykke 1515 ca 413
Gården afbrændt 1534 413
Anders Bille og Ludvig Munk (Lange) 1535 413
Christoffer Urne 1547 413
Ludvig Munk (d.y.) 1570 413
Hovedbygningen med rundt tårn på voldsted, samt ladegård opført 1581 1597 413
Gude Galde 1616 413
Verner Parsberg 1646 413
Sandstensportal opsat 1655 413
Knud Redtz 1703 413
Forskellige ejere 1737 1778 413
I. Rosenkrantz-Levetzow 1778 413
S. V. Raben-Levetzau 1789 413
J. M. de Neergaard (parthaver) 1812 413
M. U. Friis 1812 413
Forskellige ejere 1826 1839 413
A. Th. Schytte 1839 413
Ottekantet trappetårn opført - ladegården genopført efter brand 1855 413
Forskellige ejere 1857 1939 413
Stiftelsen Nørlund 1939 413
Grundig restaurering ved Vilhelm Bøgh 1945 1949 413
------------------------------------------------------ 3000 413
*: TORSTEDLUND 1 414
Årestrup sogn 2 414
Hornum herred 3 414
Aalborg amt 4 414
5 414
Jon Viffertsen 1400 ca 414
Voldsted 1500 omkr 414
Jon Madsen Viffert 1525 ca 414
Gården afbrændt 1534 414
Niels Krabbe 1595 414
Christian Bielke 1680 414
Trefløjet bindingsværkshovedbygning opført i et stokværk 1680 ca 414
Bernt Due 1692 414
Chr. Fr. v. Levetzow 1724 414
I. Rosenkrantz-Levetzow 1775 414
Forskellige ejere 1811 1839 414
A. Th. Schytte 1839 414
Hovedbygningen opført på gamle kældre 1848 414
Forskellige ejere 1857 1939 414
Stiftelsen Nørlund 1939 414
------------------------------------------------------ 3000 414
*: ALBÆK 1 415
Suldrup sogn 2 415
Hornum herred 3 415
Aalborg amt 4 415
5 415
Las Maltesen Krag 1400 omkr 415
Bondegård 1450 omkr 415
Las Viffertsen 1480 ca 415
Gården afbrændt 1534 415
Niels Krabbe 1600 ca 415
Anders Sandberg og Mogens Kruse 1654 ca 415
Dorte Daa 1675 415
Chr. Bielke 1680 415
Bernt Due 1692 415
Hovedbygningen opført 1700 erne 415
Chr. Fr. v. Levetzow 1724 415
Forskellige ejere 1811 1840 415
N. Holbek 1840 415
M. W. Sass 1862 415
Forskellige ejere 1883 1940 415
Fr. J. Ahlefeldt-Laurvig 1940 415
Hovedbygningen restaureret og ombygget 1961 1962 415
K. W. Orland 1961 415
------------------------------------------------------ 3000 415
*: BUDERUPHOLM 1 416
Buderup sogn 2 416
Hornum herred 3 416
Aalborg amt 4 416
5 416
Esbern Vognsen 1267 før 416
To stuehuse 1267 416
Bodil Vind (Krog) (parthaver) 1268 416
Ukendte ejere 1268 ff 416
Joachim Lykke 1525 416
Gården flyttet (?) 1550 omkr 416
Christopher Lykke 1555 416
Johan Brockenhuus 1614 416
Axel Rosenkrantz 1619 416
Mogens Høg (Banner) 1634 416
Anne Lykke 1640 416
Forskellige ejere 1667 1728 416
Thøger Benzon 1728 416
Ladegård opført efter brand 1730 416
Hovedbygningen opført i bindingsværk 1731 416
P. de Lange v. Bergen 1749 416
Indvendig istandsættelse 1758 416
Niels Bjørn 1758 416
Ladegården fornyet 1795 416
Forskellige ejere 1817 1842 416
Hovedbygningen restaureret 1828 416
F. A. B. Dahl 1847 416
F. Dahl 1863 416
Avlsgården genopført efter brand 1909 416
J. Jespersen 1914 416
F. C. Overgaard 1916 416
Hovedbygningen restaureret 1917 ca 416
Forskellige ejere 1918 1933 416
Hovedbygningen istandsat - avlsgården nedrevet 1933 416
Th. Jacobsen 1933 416
------------------------------------------------------ 3000 416
*: STORE RESTRUP 1 417
Sønderholm sogn 2 417
Hornum herred 3 417
Aalborg amt 4 417
5 417
Niels Eriksen (Gyldenstierne) 1314 417
Voldsted med barfred (?) og ladegård 1314 417
Gabriel Gyldenstierne 1530 417
Ladegården flyttet 1530 ca 417
Mange parthavere 1569 1647 417
Jørgen Marsvin 1647 ca 417
Niels Parsberg 1662 417
Christoffer Lindenow 1669 417
Hans Fr. v. Levetzow 1685 417
Chr. Fr. v. Levetzow 1696 417
Hovedbygningen opført 1723 417
I. Rosenkrantz-Levetzow 1775 417
Kapel indrettet 1783 417
Forskellige ejere 1811 1912 417
S. V. Raben-Levetzau 1879 417
Kapellet nedlagt 1897 417
A/S Store Restrup Husmandsskole 1912 417
Indvendig ombygning ved Kr. Nielsen 1951 417
Skolebygning opført ved B. Ruby 1957 417
------------------------------------------------------ 3000 417
*: LUNDBÆK 1 418
Bislev sogn 2 418
Hornum herred 3 418
Aalborg amt 4 418
5 418
Borg kaldt Korsris 1539 418
Vitskøl kloster 1539 før 418
Mikkel Nielsen Tornekrans 1540 418
Christoffer Tornekrans 1552 418
Bindingsværkshovedbygning opført 1568 418
Voldsted anlagt og gården flyttet til sin nuværende plads 1568 418
Iver Juul 1604 418
Ove Juul 1627 418
Grundmurede sidefløje opført 1655 ca 418
Chr. Juel-Rysensteen 1679 418
Chr. Fr. Juel-Rysensteen 1789 418
Hovedbygningen opført 1804 418
Chr. Fr. A. Juul-Rysensteen 1889 418
Avlsgården flyttet og genopført efter brand 1902 418
Vibeke Gyldenkrone-Rysensteen 1907 418
Niels Kaas 1917 418
E. Heiberg 1918 418
Hovedbygningen moderniseret 1918 omkr 418
Forskellige ejere 1922 1948 418
Indrettet til landbrugsskole 1948 418
Nordjyllands Landbrugsskole (hovedbygningen) 1948 418
------------------------------------------------------ 3000 418
*: SEBBER KLOSTER 1 419
Sebber sogn 2 419
Slet herred 3 419
Aalborg amt 4 419
5 419
Benediktiner (?) nonnekloster 1260 ca 419
Kirke opført 1260 419
Ny kirke opført 1500 ca 419
Kronen 1536 419
Oluf Brockenhuus 1581 419
Stråtækt hovedbygning 1581 omkr 419
Anders Madsen Klæstrup 1697 419
Trefløjet hovedbygning opført i et stokværk 1700 erne 419
J. Jensen Gleerup 1708 419
Peder Lund 1781 419
Konsortium 1805 1810 419
H. Svanholm 1810 419
A. og P. Svanholm 1835 419
Ladegården genopført efter brand 1835 419
P. K. Haaning 1957 419
A. V. Tesdorpf 1959 419
Hovedbygningen nedbrændt - Villa opført 1959 419
Helle Tesdorpf 1963 419
------------------------------------------------------ 3000 419
*: VAAR 1 420
Farstrup sogn 2 420
Slet herred 3 420
Aalborg amt 4 420
5 420
Vitskøl kloster 1535 før 420
Kronen 1536 420
Bjørn Andersen (Bjørn) 1573 420
Hovedbygning og ladegård opført 1578 1581 420
Karen Friis (Bjørn) 1583 420
Hovedbygningen brændt 1587 420
Hovedbygningen genopført med 3 fløje og tårn på voldsted 1590 420
Georg Ernst Worm 1601 ca 420
Anders Friis 1622 420
Jørgen Enevoldsen Seefeld 1647 420
Niels Benzon 1668 420
J. Poulson 1718 420
Hovedbygningen delvis nedrevet og ombygget 1722 420
M. P. Marcussen 1760 420
U. Chr. v. Schmidten 1792 420
Forskellige ejere 1803 1810 420
J. Th. Trojel 1810 420
Forskellige ejere 1856 1923 420
de fleste avlsbygninger nedrevet 1923 420
Aalborg Amts Udstykningsforening 1923 420
Knuth Becker 1934 420
------------------------------------------------------ 3000 420
*: KRASTRUP 1 421
Farstrup sogn 2 421
Slet herred 3 421
Aalborg amt 4 421
5 421
Ladegård 1535 før 421
Vitskøl kloster 1535 før 421
Jørgen Friis 1536 421
Jørgen Friis d. y. 1574 ca 421
Hovedbygningen genopført efter brand 1612 ca 421
Manderup Due 1639 421
Chr. Rantzau 1725 421
G. de Lichtenberg 1755 421
M. P. Marcussen 1757 421
P. Marcussen 1792 421
Hovedbygningen ombygget ved Anders Kruuse og Jens Hiernøe 1794 ca 421
Forskellige ejere 1804 1930 421
Kirstine Kjeldahl 1930 421
Avlsgården nedbrændt 1941 421
------------------------------------------------------ 3000 421
*: VITSKØL KLOSTER 1 422
Overlade sogn 2 422
Års herred 3 422
Aalborg amt 4 422
5 422
Cistercienserordenen 1158 422
Firfløjet klosteranlæg opført 1158 422
Kaldt Vitæ scola 1158 422
Kronen 1536 422
Bjørn Andersen Bjørn 1573 422
Kaldt Bjørnsholm 1573 422
Sophie og Niels Gyldenstierne 1609 422
Holger Bille og Jesper Friis 1622 422
Axel Nielsen Juul (parthaver) 1637 422
Vestfløjen ombygget 1643 1646 422
Niels Juul (eneejer) ... Axel Juul 1665 ca 422
Kirke indrettet i nordfløjen 1668 422
Andersen Mortensen Kjærulf 1689 422
P. Thøgersen Lasson 1732 422
M. Lasson 1737 422
Ladegården opført 1754 422
Østfløjen ombygget 1769 422
J. C. de Mylius 1809 422
Staten 1828 422
Forskellige ejere 1868 1920 422
J. Eriksen 1920 422
R. Eriksen 1930 422
Nuværende avlsgård opført efter brand 1931 1932 422
Indrettet til ungdomshjem 1934 422
Kaldt Vitskøl Kloster 1934 422
Staten (hovedbygningen) 1934 422
Staten (avlsgården) 1942 422
Klosterruinerne restaureret ved C.G. Schultz 1958 422
------------------------------------------------------ 3000 422
*: MØLGAARD 1 423
Havbro sogn 2 423
Års herred 3 423
Aalborg amt 4 423
5 423
Erik Iversen Lykke ... Ukendte ejere 1406 423
Jakob Seefeld 1575 ca 423
Laurits Munk 1581 423
Hovedbygningen nedbrændt 1666 423
Anders Schiøning 1667 423
Chr. Daniel v. Stoltzig 1695 ca 423
A. Kjærulf 1717 423
H. Hielmstierne 1735 ca 423
W. C. v. Lyttichau 1749 423
Fr. R. Chr. v. Bylow 1775 423
H. Juul Glud 1795 423
Trefløjet hovedbygning opført i bindingsværk 1800 omkr 423
P. Kieldsen 1802 423
Ladegården nedbrændt og genopført 1870 423
N. Jensen 1907 423
Sidefløjene nedrevet 1907 423
T. Jensen 1952 423
------------------------------------------------------ 3000 423
*: HVANSTRUP 1 424
Farsø sogn 2 424
Gislum herred 3 424
Aalborg amt 4 424
Opstået ved sammenlægning af fire bøndergårde, jvf. Pontoppidans Danske Atlas 1768 5 424
Peder Lauridsen Panter - navnet "Hwanstorp" 1345 ca 424
Gunde Jacobsen 1371 424
Dronning Margrethe I ... Ukendte ejere 1408 424
Mikkelsen Lauridsen (Saltensee) 1450 omkr 424
Helligåndsklosteret i Aalborg, Anders Bork, prior 1467 424
Erik Pallesen, lensmand 1494 424
Niels Elbek, lensmand 1543 424
Jens Nielsen, lensmand 1587 424
Christian IV mageskiftede til Valdemar Lykke (Iver Lykke, far, beboede) 1643 424
Helvig Lykke g.m. Christen Sørensen Munk 1653 424
på auktion til forpagter Christen Mikkelsen 1683 1703 424
CM's søn Jens Christensen 1703 1716 424
A. Thembsen 1717 424
Mogens Brøndum 1719 1731 424
Mads Brøndum 1731 1735 424
Chr. Nielsen Meiling, g.m. Sophie Andersdatter Thoustrup, døde 1760 1735 1742 424
M. Lasson 1742 1756 424
Jacob Joh. Colding 1756 1758 424
majorinde A.C.Stattländer 1758 1760 424
Andreas Fugl 1760 1762 424
på auktion til Christen Bierup 1762 1768 424
major Hans Vilh. Kaalund (døde 1777), g.m. Anne Elisabeth Lüttichau 1768 1781 424
kancelliassessor Nic. Math. Høst 1781 1781 424
Maren Andersdatter Quistgaard 1781 1783 424
brodersøn, kammerråd J. Nielsen Quistgaard, døde 1809 1783 1807 424
Lade opført 1783 424
kaptajn Balthasar von Jelstrup, døde 1810 - enke Johanne Marie Quistgaard 1807 1827 424
Kommission for Aalborg Fattigvæsen 1827 1829 424
Johan Chr. Spliid 1829 1847 424
på auktion til Joh. Chr. Spliid / Christen Andersen 1829 1829 424
Hovedbygningen opført 1840 ca 424
Avlsgårdens vestlænge opført 1847 424
Jacob Scavenius Eilersen, døde 1874 1847 1861 424
Andreas Gottlob Ployart Wetche, døde 1904 1861 1891 424
Avlsgården opført 1877 1902 424
Sidefløj til hovedbygningen opført 1885 424
sønnen Peter Andreas Wetche 1891 1930 424
Den anden sidefløj opført 1908 424
søn, løjtnant Gustav Ployart Wetche 1930 424
Avlsgården ombygget ved A. P. Ebbesø 1950 1961 424
------------------------------------------------------ 3000 424
*: LYNDERUPGAARD 1 425
Lynderup sogn 2 425
Rinds herred 3 425
Viborg amt 4 425
5 425
Gården afbrændt 1534 425
Viborg bispestol 1535 før 425
Kronen 1536 425
Christoffer Rosenkrantz 1544 425
Hovedbygningen opført i tre bindingsværkslænger 1556 425
Niels Skram 1582 425
Eske Bille 1601 425
Verner Parsberg 1607 425
Eggert Abildgaard 1662 425
Claus Christensen (Reenberg) 1667 425
Vestlængens syd-ende opført 1700 ca 425
Forskellige ejere 1733 1828 425
J. og K. Kieldsen 1828 425
J. Kieldsen 1947 425
------------------------------------------------------ 3000 425
*: NØRAGERGAARD 1 426
Durup sogn 2 426
Gislum herred 3 426
Aalborg amt 4 426
5 426
Viborg bispestol 1535 før 426
Kronen 1536 426
Hans Stygge 1551 426
Claus Maltesen Sehested 1604 426
Anne Lykke (Sehested) 1612 426
Hovedbygningen i to stokværk, tre tårne, sidefløje og ladegård opført på nyt voldsted 1614 ca 426
Forskellige ejere 1705 1730 426
E. Londemann (Rosencrone) 1730 426
M. G. Rosencrone 1774 426
Hovedfløjen ombygget 1780 ca 426
Forskellige ejere 1800 1807 426
J. Bisgaard 1807 426
Den toetages hovedbygning nedrevet 1822 426
Sidefløjen nu hovedbygning 1822 426
Th. N. Hjorth 1875 426
H. A. Kjeldsen 1888 426
E. A. C. Kinch 1939 426
------------------------------------------------------ 3000 426
*: KORSØGAARD 1 427
Simested sogn 2 427
Rinds herred 3 427
Viborg amt 4 427
5 427
Morten Jensen Gyrstinge 1447 427
Peder Skram (Fasti) 1500 427
Jakob Hardenberg 1587 427
Oluf og Lisbeth Daa 1624 427
Mogens Kaas 1634 427
Christen Olufsen 1666 427
Peder Benzon 1681 427
Christoffer Rosenørn 1721 427
Forskellige ejere 1775 1871 427
Trefløjet bindingsværkshovedbygning 1811 427
Avlsgården opført 1870 erne 427
W. Fritze 1871 427
Forskellige ejere 1887 1896 427
Th. Smidt 1896 427
Hovedbygningen ombygget 1911 427
Chr. Greve 1931 427
Hovedbygningen udvidet 1951 427
Avlsgården ombygget 1960 427
------------------------------------------------------ 3000 427
*: LILLE RESTRUP 1 428
Hvam sogn 2 428
Rinds herred 3 428
Viborg amt 4 428
5 428
Flere gårde (?) 1435 428
Mange parthavere 1435 1508 428
Niels Clementsen 1508 428
Christen Harbou 1520 428
Jesper Lunow 1633 428
Forskellige ejere 1634 1646 428
Mogens Kaas 1646 428
Jens Jørgensen Seerup 1669 428
Peder Rasmussen 1684 428
Forskellige ejere 1691 1737 428
Chr. Sørensen Thestrup 1737 428
Hovedbygning opført 1738 428
Avlsgård opført 1748 428
Forskellige ejere 1827 1837 428
C. N. Schmidt 1837 428
Trefløjet grundmuret hovedbygning og firlænget avlsgård 1837 428
J. H. A. Kjeldsen 1867 428
Hovedbygningen opført 1870 428
E. Winther 1948 428
Avlsgården genopført efter brand ved A.Wagner Smitt 1950 428
K. A. Winther 1961 428
------------------------------------------------------ 3000 428
*: LERKENFELDT 1 429
Vester Bølle sogn 2 429
Rinds herred 3 429
Viborg amt 4 429
5 429
Jens Haning 1455 429
Kaldt Bonderup 1455 429
Niels Clementsen .. Niels Lange (Munk) 1509 429
Mariager kloster 1554 429
Hovedbygning opført i to stokværk af bindingsværk over grundmuret kælder - sidefløje og tårne af grundmur 1555 429
Jørgen Lykke 1555 429
Voldsted anlagt med ringmure og runddele 1555 429
Tre parthavere 1618 1623 429
Claus Daa (eneejer) 1623 429
Wolf Blome 1677 429
Peder Madsen Lerche 1681 429
Kaldt Lerkenfeldt ... 
Ladegården brændt (?)
1689 429
W. C. v. Lyttichau 1743 429
M.. J. og P. Kieldsen 1792 429
M. Kjeldsen 1930 429
Ladegården genopført efter brand 1933 429
Eva Mette Johanne Kjeldsen og H.O.A.Kjeldsen 1953 429
Sostald opført ved E. Enggaard 1964 429
------------------------------------------------------ 3000 429
*: TAARUPGAARD 1 430
Tårup sogn 2 430
Fjends herred 3 430
Viborg amt 4 430
5 430
Jens Kaas 1422 430
Niels Kaas 1534 430
Toetages grundmuret vinkelbygning og to bindingsværksfløje opført på voldsted 1580 ca 430
Preben Bild 1602 430
Ingeborg Parsberg 1642 430
Tønne Juul 1660 ca 430
Den Taarupgaardske Stiftelse 1698 430
Hovedfløjens øvre stokværk nedbrudt ved N.H.Rieman, der måske samtidig ombyggede sidefløjene 1747 430
E. Chr. Myller 1806 430
Statsgældsdirektionen 1823 430
L. Fr. Bahnson 1824 430
J. Bahnson 1876 430
Avlsgården opført 1877 430
Forskellige ejere 1899 1924 430
A. Jørgensen 1924 430
Gennemgribende istandsættelse 1926 1927 430
Forskellige ejere 1927 1941 430
Staten 1941 430
Ombygget til Statsungdomslejr ved S.Vig Nielsen 1942 430
Taarupgaard Ungdomskostskole 1948 430
------------------------------------------------------ 3000 430
*: STRANDET 1 431
Ørum sogn 2 431
Fjends herred 3 431
Viborg amt 4 431
5 431
Ingeborg Eriksdatter Fasti 1501 431
Palle Mogensen Juel 1558 ca 431
Erik Vestenie 1600 431
Iver Prip (parthaver) 1626 431
Claus Kaas (parthaver) 1627 431
Hans Lindenov (parthaver) 1630 431
Hans Lindenov (eneejer) 1636 431
Claus Sested 1643 431
Sophie Amalie Friis 1679 431
Johan Rantzau 1682 431
Chr. Fr. v. Levetzow 1708 431
I. N. Sehested 1719 431
Fr. Berregaard 1724 431
J. Lerche 1760 431
H. H. Jørgensen 1768 431
Hovedbygningen brændt (?) 1775 431
A. F. Just 1789 431
M. P. Richter 1796 431
N. S. Fogh 1796 431
Hovedbygningen ombygget og forhøjet 1798 431
Forskellige ejere 1801 1857 431
V. Bering 1857 431
Avlsgården opført 1889 431
Forskellige ejere 1894 1923 431
J. Chr. Tvergaard 1923 431
------------------------------------------------------ 3000 431
*: ØRSLEV KLOSTER 1 432
Ørslev kloster sogn 2 432
Fjends herred 3 432
Viborg amt 4 432
5 432
Benediktinerordenen (?) 1200 erne 432
Firfløjet klosteranlæg opført 1200 omkr 432
Kronen 1536 432
Hans Lindenov 1584 432
Claus Sested 1643 432
Sophie Amalie Friis 1679 432
Johan Rantzau 1682 432
Øst-, syd og vestfløjen ombygget 1700 ca 432
Chr. Fr. v. Levetzow 1708 432
I. N. Sehested 1719 432
Fr. Berregaard 1724 432
Kirken restaureret og østfløjen indvendig istandsat 1724 ca 432
Marie de Lasson (Berregaard) 1724 432
J. Lerche 1760 432
H. H. Jørgensen 1768 432
M. D. Bering 1777 432
Forskellige ejere 1794 1934 432
Øst- og sydfløjen istandsat 1922 1923 432
Hovedbygningen gennemgribende restaureret ved S.Vig Nielsen 1934 1935 432
Olga Sponneck (hovedbygningen) 1934 432
Kirken restaureret 1965 432
Komtesse Olga Sponnecks Legat 1965 432
------------------------------------------------------ 3000 432
*: STAARUPGAARD 1 433
Højslev sogn 2 433
Fjends herred 3 433
Viborg amt 4 433
5 433
Jep Lavesen Saltensee 1364 433
Jens Nielsen Kaas 1460 ca 433
Bjørn Kaas 1539 433
Hovedbygningen med trappetårn og ladegård opført på dobbelt voldsted 1560 ca 433
Albert Rostrup 1603 433
Hans Juul 1653 ca 433
Henrik Friis 1682 433
Fr. Berregaard 1747 433
J. Lerche 1760 433
H. H. Jørgensen 1763 433
H. Chr. Moldrup 1768 433
J. D. Trampe 1782 433
Forskellige ejere 1786 1830 433
Trappetårnet nedrevet 1825 omkr 433
F. V. Bering 1830 433
Forskellige ejere 1855 1962 433
H. Diedrichsen 1962 433
Restaurering ved H. H. Engqvist og K. Rønnow 1962 433
------------------------------------------------------ 3000 433
*: GAMMEL SKIVEHUS 1 434
Skive købstad 2 434
Viborg amt 3 434
4 434
Kronen 1231 ca 434
Trefløjet borggård på voldsted 1604 434
Istandsættelse 1622 434
Grundig istandsættelse og nordfløj opført 1630 erne 434
Frederik og Christian Gjedde 1661 434
Christian Gjedde (eneejer) 1667 434
Verner Parsberg 1693 434
Østfløjen opført i bindingsværk 1719 434
Cl. Reventlow 1735 434
V. Rosenkrantz 1750 434
P. Lund 1773 434
Chr. Lange 1791 434
Kaldt Gammel Skivehus 1792 434
Forskellige ejere 1806 1847 434
J. Chr. Spliid 1847 434
Enetages nordfløj opført 1850 ca 434
Mette Ebbensgaard 1871 434
H. Sporon 1892 434
Nordfløjen helt ombygget og forhøjet 1893 1895 434
Forskellige ejere 1897 1928 434
Indrettet til missionshotel - hotelfløj opført ved L.Egefelt 1928 434
J. P. Jensen 1928 434
Kviste opsat på østfløjen 1945 434
------------------------------------------------------ 3000 434
*: ESTVADGAARD 1 435
Estvad sogn 2 435
Ginding herred 3 435
Ringkøbing amt 4 435
5 435
Borg- og ladegård på voldsted 1450 435
Erik Nielsen Gyldenstierne 1450 ca 435
Peder Munk 1569 435
Jakob Lykke 1614 435
Johan Rantzau 1621 435
A. Pedersen Brønsdorph 1710 435
J. S. Benzon 1726 ca 435
Trefløjet hovedbygning i et stokværk opført ved N.H.Rieman (?) 1740 erne 435
Stiftelsen Estvadgaards Kloster 1745 435
C. Lundsgaard 1810 435
Bygningen nedrevet 1815 1818 435
Hovedbygningen opført 1815 1834 435
Fr. M. Knuth 1855 435
C. A. D. de Neergaard og H. Lund 1871 435
Avlsgården opført efter brand 1892 435
Forskellige ejere 1923 1965 435
H. Højgaard 1965 435
------------------------------------------------------ 3000 435
*: KRABBESHOLM 1 436
Skive købstad 2 436
Viborg amt 3 436
4 436
Kaldt Skovshoved 1524 436
Karen Stensdatter Gjøe ... Erik Banner 1524 436
Iver Krabbe 1554 436
Nordfløjen med to tårne opført på voldsted og kaldt Krabbesholm 1555 ca 436
Magdalene Banner (Krabbe) 1561 436
Sydlig udbygning opført 1561 omkr 436
Erik Lykke 1597 436
Anders Friis (parthaver) 1621 ca 436
Henrik v. d. Wisch 1627 436
Mogens Kaas 1632 436
Fr. Sehested 1719 436
Bindingsværksfløjene opført (?) - portal opsat - ladegården flyttet - indvendig istandsættelse 1743 omkr 436
V. Rosenkrantz 1743 436
A. Fr. Trampe 1773 436
H. Rasmussen 1785 436
J. Dalsgaard 1832 436
N. C. Fugl 1871 436
T. R. Rosen 1887 436
Skive kommune 1906 436
Indrettet til højskole 1907 436
Krabbesholm Højskole 1907 436
Bindingsværksfløjene moderniseret 1925 1935 436
Nordfløjen istandsat 1942 1947 436
Kviste indsat i bindingsværksfløjene 1949 436
Gymnastikbygning opført ved 
Kr. Nielsen
1958 436
------------------------------------------------------ 3000 436
*: KÆRGAARDSHOLM 1 437
Håsum sogn 2 437
Rødding herred 3 437
Viborg amt 4 437
5 437
Sophie Bosdatter Høg 1450 ca 437
Karen Krabbe 1484 437
Eiler Lykke 1515 ca 437
Anne Lange 1545 437
Gregers Ulfstand 1551 437
Hovedbygning opført på voldsted 1551 437
Flere parthavere 1620 1630 437
Mogens Høg 1630 ca 437
Ejler Holck og Jakob Ulfeldt 1661 437
Mogens Kaas 1690 437
Christen Linde 1693 437
N. de Linde 1706 437
Trefløjet hovedbygning opført på voldsted 1706 437
J. Hvas (de Lindenpalm) 1756 ca 437
J. Glud 1758 437
P. Olesen Obel 1776 437
Forskellige ejere 1780 1830 437
J. Gramstrup, L. Gramstrup og P. A. Sørensen 1830 437
Hovedbygningen flyttet - Voldgraven sløjfet 1880 erne 437
Forskellige ejere 1900 1937 437
Chr. M. Elgaard 1937 437
K. B. Elgaard 1954 437
------------------------------------------------------ 3000 437
*: BUSTRUP 1 438
Ramsing sogn 2 438
Rødding herred 3 438
Viborg amt 4 438
5 438
Jens Olufsen 1454 438
Morten Krabbe 1470 ca 438
Tyge Krabbe 1511 438
Bindingsværkshus opført 1521 438
Gården afbrændt 1534 438
Mogens Juel (halvparten) 1602 438
Christian Holck (halvparten) 1606 438
Christian Holck (eneejer) 1615 ca 438
Sydfløj opført 1626 438
Jens Høg 1632 438
Casper Gersdorff 1640 438
Kronen 1650 438
Leonhard Marselis og Albert Baltzer Berns 1651 438
Poul v. Klingenberg 1670 ca 438
Regitze Sophie Vind 1686 438
Christian Gyldenkrone 1692 438
Oluf Worm von Lasson 1703 438
G. de Lichtenberg 1752 438
Peder Skow 1764 438
Hovedbygningen og ladegården opført 1766 438
J. E. Adeler 1869 438
Hans Broge 1880 ca 438
Hovedbygningen ombygget 1880 ca 438
Chr. Rømer 1908 438
Forskellige ejere 1910 1943 438
Bustrup Optagelseshjem 1943 438
Hovedbygningen ombygget 1943 438
------------------------------------------------------ 3000 438
*: HOSTRUP 1 439
Lem sogn 2 439
Rødding herred 3 439
Viborg amt 4 439
5 439
Karen Nielsdatter Krabbe 1458 439
Ejler Lykke 1525 ca 439
Jørgen Rosenkrantz 1639 439
Mogens Høg 1646 439
Helle Sandberg 1653 439
Niels Nielsen 1662 439
Mads Lauridsen (parthaver) 1687 439
Stråtækt bygning 1687 omkr 439
Ch. Bartholin 1703 439
P. Fyrst 1726 439
S. Myller 1732 439
Lade opført 1734 439
P. Panderup 1740 439
Hovedbygningen opført 1745 ca 439
Forskellige ejere 1756 1763 439
J. Tolstrup 1763 439
C. A. C. Bracht 1855 439
Hovedbygningen ombygget 1881 omkr 439
J. S. Schulin 1881 439
Forskellige ejere 1900 1942 439
Avlsgården genopført efter brand 1912 439
H. H. C. Sommer Jermiin 1942 439
Hovedbygningen restaureret og pavilloner opført 1942 omkr 439
K. R. Korsgaard 1947 439
E. L. A. Hammerich Damm 1959 439
Funktionærbolig opført - avlsgården moderniseret 1960 1965 439
------------------------------------------------------ 3000 439
*: KAAS 1 440
Lihme sogn 2 440
Rødding herred 3 440
Viborg amt 4 440
5 440
Jens Nielsen (Sparre-Kaas) 1302 ca 440
Thomes Kaas (Mur-Kaas) m.fl. 1460 1523 440
Jens Hvas 1523 ca 440
Gården afbrændt 1534 440
Niels Krag 1630 440
Hovedbygning med tårn opført 1635 440
Christopher Bartholin 1686 ca 440
Hovedbygningen istandsat og tårnet nedrevet 1700 ca 440
J. de Hofman 1745 440
Hovedbygningen istandsat - vestfløjen og ladegården opført 1750 ca 440
M. P. Wandborg 1769 440
Konsortium 1797 440
E. Colding 1798 440
Forskellige ejere 1905 1914 440
H. E. Banner Kaas 1914 440
Hovedbygningen istandsat 1914 omkr 440
Forskellige ejere 1918 1955 440
E. Færch 1955 440
A/S R. Færch 1960 440
------------------------------------------------------ 3000 440
*: SPØTTRUP 1 441
Rødding sogn 2 441
Rødding herred 3 441
Viborg amt 4 441
5 441
Johan Skarpenberg 1400 ca 441
Viborg bispestol 1404 441
Trefløjet borggård i tre stokværk med porttårn opført på voldsted 1500 ca 441
Nordfløjens vestende afbrændt 1534 441
Kronen 1536 441
Henrik Below 1579 441
Anlægget ombygget og to trappetårne opført 1580 ca 441
Sophie Staverskov 1648 441
Mogens Kruse 1653 441
Joachim Kohlblatt 1665 441
Istandsættelse 1701 441
Axel Rosenkrantz 1702 441
Mogens Rosenkrantz 1724 441
Indvendig ombygning 1762 441
M. P. Richter 1776 441
P. Nissen 1784 441
Konsortium 1850 441
N. Breinholt 1855 441
Nordfløjen raseret - gravene delvis tilkastet 1870 441
L. Balle 1875 441
Vallø Stift 1900 441
Chr. P. Toft 1903 441
Vægtergang og nordfløj restaureret 1931 1932 441
Ladegården brændt 1937 441
Staten 1937 441
Gennemgribende restaurering ved M. Clemmensen 1938 1941 441
------------------------------------------------------ 3000 441
*: ESKJÆR 1 442
Grinderslev sogn 2 442
Nørre herred 3 442
Viborg amt 4 442
5 442
Jakob Gyldenstierne ... Ukendte ejere 1328 442
Sengotisk bygning 1400 omkr 442
Eskild Nielsen og Peder Høg (Banner) 1450 ca 442
Niels Rotfeld 1524 442
Erik Lykke 1577 442
Verner Parsberg 1619 442
Chr. Rantzaus arvinger 1664 442
Verner Parsberg 1681 442
Cl. Reventlow 1735 442
Mads Hastrup 1750 442
Hovedbygning og ladegård opført 1761 442
J. Chr. v. Geistler 1767 442
Chr. Lange 1781 442
Forskellige ejere 1797 1869 442
L. Th. Schytte 1869 442
G. Schytte 1915 442
Hovedbygningen restaureret og avlsgården opført ved T.Hansen og Lind 1915 442
H. Schytte 1953 442
------------------------------------------------------ 3000 442
*: NØRGAARD 1 443
Grinderslev sogn 2 443
Nørre herred 3 443
Viborg amt 4 443
5 443
Stig Munk 1420 443
Bertel Kaas 1468 443
Mogens Harbou ... Mogens Spend 1517 ca 443
Anne Pors 1599 443
Folmer Rosenkrantz 1647 ca 443
Valdemar Lykke 1655 443
Anne Jensdatter 1684 443
Fr. Ulrik Ulfeldt 1685 443
Erik Lauridsen Sterch 1687 443
Forskellige ejere 1731 1747 443
P. Damgaard 1747 443
M. Qvistgaard 1783 443
Forskellige ejere 1835 1924 443
Hovedbygningen opført (?) 1880 erne 443
Avlsgården genopført efter brand 1922 443
Jens Andersen 1924 443
A. Chr. Andersen 1960 443
------------------------------------------------------ 3000 443
*: ASTRUP 1 444
Grinderslev sogn 2 444
N›rre herred 3 444
Viborg amt 4 444
5 444
Rigild Puge 1407 444
Iver Juel 1460 ca 444
Kjeld Brockenhuus 1606 444
Christoffer Friis 1622 444
Chr. Kruse 1714 444
Christiane Rantzau 1723 444
Cl. Reventlow 1735 444
Den gamle hovedbygning nedbrudt - vestre fløj opført i bindingsværk 1750 erne 444
P. Malling 1750 444
A. Rosenkrantz de Lasson 1767 444
Midterfløjen opført af grundmur 1773 444
Toetages pavillon tilbygget i øst 1786 444
C. A. Tram 1797 444
Forskellige ejere 1835 1846 444
Th. Funder 1846 444
Forskellige ejere 1868 1943 444
Hovedfløjen restaureret 1943 omkr 444
J. C. Breum 1943 444
E. v. Bylow 1950 444
Hovedbygningen grundigt restaureret 1950 omkr 444
------------------------------------------------------ 3000 444
*: GRINDERSLEV KLOSTER 1 445
Grinderslev sogn 2 445
Nørre herred 3 445
Viborg amt 4 445
5 445
Augustiner-kloster 1175 ca 445
Kronen 1532 445
Christopher Lykke 1581 445
To fløje af bindingsværk og ladegård 1581 445
Kirsten, Dorete Helene og Anne Lykke 1690 ca 445
Ny hovedbygning opført 1690 445
Birgitte Marie Arenfeldt 1724 445
Mathias Brunow 1750 445
Th. Lund 1761 445
Mads Bjørn 1763 445
Forskellige ejere 1788 1804 445
Jakob H. Bjørn 1804 445
P. M. Qvist 1845 445
R. J. Kirketerp 1851 445
H. Thorsen Møller 1874 445
Hovedbygningen opført 1886 1887 445
Avlsgården ombygget 1936 445
H. Kirketerp-Møller 1936 445
------------------------------------------------------ 3000 445
*: JUNGETGAARD 1 446
Junget sogn 2 446
Nørre herred 3 446
Viborg amt 4 446
5 446
Albret Skeel 1470 ca 446
Herman Skeel 1545 ca 446
Voldsted anlagt - syd- og østfløj, samt spærremur i vest opført 1548 446
Mange parthavere 1609 1634 446
Hans Bille 1634 446
Schack Vittinghof Holck 1736 446
L. Hviid 1750 446
Holger Sehested 1766 446
Johs. Bornemann 1768 446
A. Mortensen Qvistgaard 1781 446
Vestfløj opført 1781 446
A. Gjedde 1876 446
Forskellige ejere 1894 1909 446
Avlsgården nedrevet 1909 446
J. P. Pedersen 1909 446
Vestfløjen nedrevet - hovedbygningen istandsat 1924 446
R. Pedersen 1947 446
------------------------------------------------------ 3000 446
*: KJELDGAARD 1 447
Selde sogn 2 447
Nørre herred 3 447
Viborg amt 4 447
5 447
Ove Vincentsen Lunge (Dyre) 1524 447
Voldsted 1524 447
Niels Juel 1540 447
Jørgen Rosenkrantz 1634 447
Dorte Daa 1668 447
Bernt Due 1675 447
Herlov Jensen (Stiernholm) 1709 447
Fr. Stiernholm 1783 447
Hovedbygningen opført 1787 447
Forskellige ejere 1810 1867 447
Julie Louise Sophie Tramp 1867 447
Forskellige ejere 1888 1916 447
A. Krohn 1916 447
Hovedbygningen ombygget og to tårne opført 1920 ca 447
J. A. Rothaus 1924 447
Bygningerne istandsat 1936 1938 447
C. E. Jacobsen 1936 447
J. H. Christensen 1958 447
Johs. A. Jacobsen 1965 447
------------------------------------------------------ 3000 447
*: ØSTERGAARD 1 448
Åsted sogn 2 448
Harre herred 3 448
Viborg amt 4 448
5 448
Befæstet borg kaldt Nissum 1408 448
Niels Mikkelsen Krabbe 1408 448
Glob (Lucas) Krabbe 1495 ca 448
Vestfløjen opført på voldsted 1516 448
Sydfløjen opført 1535 ca 448
Iver Krabbe 1543 448
Øst- og nordfløj opført 1550 ca 448
Erik Kaas 1597 448
Anne Brahe 1625 448
Knud Ulfeldt 1639 448
Christian Lindenov 1657 448
Søster Worm 1675 448
Forskellige ejere 1685 1758 448
N. Andersen Qvistgaard 1758 448
Forskellige ejere 1793 1871 448
Johan Chr. Brinck-Seidelin 1871 448
Ladegården genopført efter brand 1876 448
E. O. J. Hedemann 1885 448
Vallø Stift 1890 448
A. Lemming Froberg 1906 448
Hovedbygningen istandsat 1906 448
A. C. Knuth 1943 448
J. M. Skov m.fl. 1945 448
Avlsgården genopbygget og moderniseret efter brand 1958 448
Kr. og K. Skov 1962 448
------------------------------------------------------ 3000 448
*: HEGNET 1 449
Tøndering sogn 2 449
Harre herred 3 449
Viborg amt 4 449
5 449
Bugge Nielsen ... fru Bolde 1332 449
Voldsted 1332 449
Anders Albretsen Skeel 1426 ca 449
Anders Skeel d. y. 1500 ca 449
Vistnok afbrændt 1534 449
Albret Skeel 1595 449
Gården flyttet - Bindingsværks- bygninger på voldsted opført 1603 1607 449
Manderup Due (Taube) 1639 449
Forskellige ejere 1708 1737 449
Fr. Rantzau Benzon 1737 449
Trefløjet bindingsværkshovedbygning opført 1752 449
Chrf. Myller 1754 449
O. Selmer 1791 449
Chr. Jacobsen 1792 449
Mette Qvistgaard 1821 449
I. C. Ingwersen 1837 449
Hovedbygningen fornyet i grundmur 1843 1845 449
Johs. P. Ingwersen 1883 449
Den gamle lade brændt 1904 449
Chr. Pedersen 1909 449
Avlsgården opført efter brand 1910 449
Vestfløjen fornyet 1941 449
Hovedbygningen ombygget 1952 449
A. Pedersen 1957 449
------------------------------------------------------ 3000 449
*: HØJRIIS 1 450
Lørslev sogn 2 450
Morsø Sønder herred 3 450
Thisted amt 4 450
5 450
Johan Skarpenberg 1397 ca 450
Børglum kloster 1413 450
Anders Nielsen Banner 1465 450
En grundmuret fløj med rundt tårn - senere tre bindingsværkslænger opført 1500 erne 450
Jens Thomesen (Sehested) 1535 450
Erik Juel 1636 450
Niels Benzon (parthaver) 1657 450
Mogens Iversen Kaas 1664 450
Poul v. Klingenberg 1670 450
Fr. Hauch 1755 450
D. Galtrup 1778 450
A. Gjedde 1812 450
D. G. Gjedde 1849 450
Nordvestfløjen og tårnet opført ved Hans J.Holm 1859 450
C. L. A. Steensen-Leth 1865 450
Sydvestre og nordøstre fløj opført ved Aug.Klein 1876 450
Avlsgården genopført efter brand 1896 450
Forskellige ejere 1918 1924 450
A. Jensen 1924 450
Marie Luise v. Schwerin 1950 450
Moderne stuehus opført 1965 450
------------------------------------------------------ 3000 450
*: GAMMELLUND 1 451
Øster Assels sogn 2 451
Morsø Sønder herred 3 451
Thisted amt 4 451
5 451
Johan Skarpenberg 1404 451
Kaldt Lund ... Castrum-Curia anlæg 1404 451
Kronen 1420 ca 451
Alb. Baltzer Berns og Leonh. Marselis 1651 451
Poul v. Klingenberg 1654 ca 451
Ph. G. v. Samitz 1751 451
Firfløjet bindingsværkshovedbygning opført på voldsted 1752 451
Ths. Lund 1763 451
Ladegård opført 1768 451
Fajancefabrik oprettet 1774 451
H. Meulengracht og S. Aschanius 1778 451
P. S. Fønss og H. J. de Leth 1794 451
Ths. Wissing 1798 451
Gården delt 1803 451
Forskellige ejere 1804 1818 451
Chr. Jacobsen 1818 451
Forskellige ejere 1818 1929 451
Gården delt - nu kaldt Gammellund - hovedbygningen nedbrudt 1818 451
J. Jensen ... L. Jensen 1929 451
Laden nedbrændt 1945 451
------------------------------------------------------ 3000 451
*: GLOMSTRUP 1 452
Hvidbjerg sogn 2 452
Morsø Sønder herred 3 452
Thisted amt 4 452
5 452
Mogens Nielsen 1376 452
Pabe 1424 452
Niels Eskildsen Høg (Banner) 1494 452
Niels Jensen (Rotfeld) 1530 ca 452
Christen Krag 1591 452
Chr. Schytte (parthaver) 1681 452
Peder Benzon (parthaver) 1681 452
Georg Arnold v. Post 1693 452
Fr. Chr. v. Klingenberg 1734 452
Ph. G. v. Samitz 1751 452
Forskellige ejere 1754 1789 452
J. Kjærulff Sand 1789 452
Hovedfløjen opført 1797 452
Chr. Jacobsen og A. Gjedde 1805 452
A. Gjedde (eneejer) 1809 452
A. Gjedde d. y. 1863 452
Hovedfløjen ombygget 1863 omkr 452
Forskellige ejere 1914 1945 452
Chr. Rasmussen 1945 452
G. Rasmussen 1962 452
------------------------------------------------------ 3000 452
*: DAMSGAARD 1 453
Ovtrup sogn 2 453
Morsø Sønder herred 3 453
Thisted amt 4 453
5 453
Mogens Pedersen Due (Glob) 1435 453
Thomes Jensen (Kaas) 1450 ca 453
Hartvig Bille 1620 ca 453
Knud Gyldenstierne 1664 453
Chr. Trolle 1702 453
V. Deichmann 1703 453
A. Winther 1704 453
M. Rosenørn 1709 453
A. Ring 1729 453
Chr. Nielsen Nørbæk 1744 ca 453
Voldsted med borggård af mur og egebindingsværk 1763 ca 453
M. og N. Pedersen Refsgaard 1783 453
Chr. Breinholt 1813 453
N. Overgaard 1901 453
Hovedbygningen genopført efter brand 1915 453
B. Overgaard 1947 453
------------------------------------------------------ 3000 453
*: FRØSLEVGAARD 1 454
Frøslev sogn 2 454
Morsø Sønder herred 3 454
Thisted amt 4 454
5 454
Tage Nielsen Bild (Strangesen) 1400 ca 454
Jens Pedersen Frost 1419 454
Erik Styggesen Rosenkrantz 1482 ca 454
Hans Johansen Lindenov 1535 454
Steen Bille 1562 454
Kronen (parthaver) 1574 454
Otte Huitfeldt (parthaver) 1578 454
Ove Lunge (eneejer) 1600 454
Otte Skeel 1632 454
Jens Juel 1660 454
Tage Høg 1671 454
Bindingsværksbygninger 1685 omkr 454
Enevold Berregaard 1686 454
Forskellige ejere 1701 1773 454
Jens Wandborg 1773 454
Hovedbygningen opført efter brand 1786 454
N. Steenild og Fr. Juul 1817 454
Forskellige ejere 1858 1921 454
Johs. E. Nørgaard 1921 454
------------------------------------------------------ 3000 454
*: DUEHOLM KLOSTER 1 455
Nykøbing købstad 2 455
Thisted amt 3 455
4 455
Børglum kloster 1370 før 455
Johannitterordenen 1371 455
Klosteranlæg med ladegård opført 1371 455
Kronen 1536 455
Poul v. Klingenberg 1664 455
Alette v. d. Camer 1678 455
Joachim Brockdorff 1680 455
Klosterbygningen forlænget i øst 1719 455
P. v. Klingenberg d. y. 1719 455
A. Tøttrup 1752 455
Forskellige ejere 1845 1909 455
Morslands historiske Museum 1909 455
Omfattende restaureringsarbejder ved J. Foged 1935 1942 455
Kavalerfløjen istandsat ved J. Foged 1954 455
------------------------------------------------------ 3000 455
*: ULLERUP 1 456
Galtrup sogn 2 456
Morsø Nørre herred 3 456
Thisted amt 4 456
5 456
Hertug Valdemar af Sønderjylland 1337 456
Ukendte ejere 1400 omkr 456
Albrecht Nielsen Mus 1500 ca 456
Albert Vind 1560 ca 456
Helvig Sandberg 1642 456
Sivert Brockenhuus 1646 456
Jens Hansen 1684 ca 456
Enevold Berregaards arvinger 1737 456
R. Humble 1739 456
Chr. A. Qvistgaard 1743 456
Hovedbygningen opført 1755 456
Forskellige ejere 1762 1786 456
Jens Stadel 1786 456
Fr. H. Stadel 1820 456
Toetages tværfløj opført 1853 456
Forpagterbolig opført 1857 456
J. Stadel d. y. 1860 456
Stald opført 1862 456
Hovedbygningen opført - avlsgården udvidet 1863 456
Fr. H. Stadel d. y. 1888 456
N. P. Toft 1923 456
Avlsgården genopført efter brand 1937 1938 456
Fr. Toft 1964 456
------------------------------------------------------ 3000 456
*: NANDRUP 1 457
Flade sogn 2 457
Morsø Nørre herred 3 457
Thisted amt 4 457
5 457
Peder Vinter 1449 457
Ukendte ejere 1575 1625 457
Helvig Kaas og Thomas Juel 1625 457
Jakob Krabbe ... Henrik Rot 1625 omkr 457
Enevold Kaas 1644 457
Hans Wulf Unger 1662 457
Ole Krabbe 1694 457
R. Humble 1729 457
S. Nielsen Nandrup 1742 457
S. Henriksen Ammitzbøll 1754 457
H. Illum 1771 457
F. Wogelius Steenstrup 1776 457
Teglhængt bindingsværks borggård 1811 457
N. B. Buchwald 1829 457
Hovedbygningen opført 1832 457
Forskellige ejere 1907 1945 457
Kr. Hammer Sørensen 1945 457
------------------------------------------------------ 3000 457
*: ROSVANG 1 458
Sjørring sogn 2 458
Hundborg herred 3 458
Thisted amt 4 458
5 458
J. C. H. C. Jagd 1858 458
Grundmurede avlslænger opført på Rosvang og Egebaksande 1862 1864 458
Prioritetshaverne 1864 458
A/S Sjørring Sø 1867 458
Konsortium 1918 458
J. Støvring 1922 458
Beboelsen i avlsgårdens sydgavl udvidet til toetages hovedfløj 1933 458
Anna Edel Fogh Hansen 1952 458
------------------------------------------------------ 3000 458
*: RAASTRUP 459 1 459
Hundborg sogn 2 459
Hundborg herred 3 459
Thisted amt 4 459
5 459
Poul Glob ... Ukendte ejere 1348 459
Anders Skeel ... Albret Skeel 1537 459
Hovedgården opført 1540 omkr 459
Palle Rodsteen 1626 459
Jacob Sparre 1655 459
Forskellige ejere 1694 1726 459
Jens Kraft 1726 459
Søren Sørensen 1757 459
L. Chr. Schiønning 1775 459
Toetages hovedbygning opført til ældre sidefløje i bindingsværk 1775 459
Hovedfløjen nedrevet 1795 459
N. Eeg 1795 459
V. Christensen Harkjær 1795 459
Chr. og Niels Christensen 1844 459
Raastrup ... B. P. Nørgaard 1844 459
Nordfløjen nedrevet 1848 459
I. P. Borup 1912 459
E. Dahm 1914 459
J. Bruun 1915 459
Avlsgården genopført efter brand 1932 459
A. Yde Bruun 1943 459
Hovedbygningen restaureret og forskønnet 1960 459
------------------------------------------------------ 3000 459
*: ULSTRUP 1 460
Hundborg sogn 2 460
Hundborg herred 3 460
Thisted amt 4 460
5 460
Jens Lauridsen Bagge 1453 460
Niels Høg 1503 ca 460
Frands og Otte Banner 1568 460
Falk Gjøe og Jørgen Grubbe 1618 ca 460
Iver Kaas 1626 460
P. Mortensen Selle 1709 460
P. M. Jensen 1721 460
J. Chr. Poulstrup 1738 460
Trefløjet borggård, samt tre ladegårdsbygninger 1769 460
P. Mortensen 1776 460
Lade opført 1780 460
A. Chr. Bruun 1783 460
H. J. Lindahl 1804 460
J. J. Bruun 1805 460
Hovedbygningen opført efter brand 1819 460
N. Bjerregaard Neergaard 1828 ca 460
R. Faurschou 1851 460
Hovedbygningen istandsat - ladegården delvis fornyet 1855 omkr 460
P. Knudsen 1855 460
J. N. Secher 1888 460
P. Houe 1912 460
F. Houe 1953 460
------------------------------------------------------ 3000 460
*: ØLAND 1 461
Harring sogn 2 461
Hassing herred 3 461
Thisted amt 4 461
5 461
Motte (bygning) 1348 461
Poul Glob m.fl. 1348 461
Kronen 1365 461
Christen Prip 1580 461
Claus Kaas 1622 ca 461
Iver Prip 1627 461
Karen Sehested 1630 461
Jørgen Seefeld 1641 461
Chr. H. Helverskov 1689 461
Forskellige ejere 1732 1777 461
P. Lauridsen Lillelund 1777 461
Trefløjet hovedbygning og ladegård af bindingsværk opført 1777 1780 461
Forskellige ejere 1789 1831 461
C. C. Godskesen 1831 461
Hovedbygningen istandsat 1831 omkr 461
M. N. Schibbye 1841 461
Ladegården genopført efter brand 1851 461
Kr. M. Nyby 1863 461
Hovedbygningen gennemgribende ombygget 1867 461
Kr. Vilh. Krf. Fibiger 1909 461
Rob. Christensen 1956 461
J. M. Bryel 1959 461
------------------------------------------------------ 3000 461
*: IRUP 1 462
Hørdum sogn 2 462
Hassing herred 3 462
Thisted amt 4 462
5 462
Børglum bispestol 1449 462
Kronen 1536 462
Hovedbygning opført (?) 1555 omkr 462
Knud Gyldenstierne 1555 462
Ove Thott 1636 462
Albert v. Itzen 1661 462
Christian Herman Helverskov 1684 462
J. J. Hoppe 1733 462
A. Høyer 1754 462
A. Stigaard 1782 462
A. og S. Sørensen 1800 462
Trefløjet hovedbygning opført i bindingsværk 1800 ca 462
Christiane Sørensen 1824 462
Hovedbygningen ombygget i grundmur 1840 462
Kirstine Sørensen 1866 462
Ladegården genopført efter brand 1892 462
M. Stigaard Sørensen 1954 462
------------------------------------------------------ 3000 462
*: TANDRUP 1 463
Bested sogn 2 463
Hassing herred 3 463
Thisted amt 4 463
5 463
Peder Nielsen (Bild) 1386 463
Peder Høg 1396 463
Eiler Lykke 1520 ca 463
Christoffer Gersdorff 1625 ca 463
Johan Rantzau 1630 463
Helle Urne 1660 463
Chr. Leth 1726 463
Poul v. Klingenberg 1737 463
Firefløjet hovedbygning opført i mur og bindingsværk 1770 ca 463
P. Jørgensen 1771 463
Niels Willemoes 1799 463
P. Tøfting 1817 463
Hovedbygningen opført 1825 463
Forskellige ejere 1847 1848 463
H. D. Lytzhøft 1848 463
Voldgraven sløjfet og hovedbygningen ombygget 1850 ca 463
H. H. D. Lytzhøft 1892 463
Hovedbygningen restaureret 1910 463
H. Chr. P. Lytzhøft 1954 463
------------------------------------------------------ 3000 463
*: GAMMEL ØRUMGAARD 1 464
Ørum sogn 2 464
Hassing herred 3 464
Thisted amt 4 464
5 464
Barfred 1365 omkr 464
Bo Christiernsen Høg 1367 464
Valdemar Atterdag 1367 464
Borgen ødelagt 1372 ca 464
Befæstet borg med borg- og ladegård 1400 erne 464
Slottet hærget 1627 464
Elisabeth og Leonhard Marselis 1661 464
Firfløjet bindingsværksanlæg på voldsted 1677 464
Poul v. Klingenberg 1679 464
J. L. de Moldrup 1738 464
Slottet nedrevet og ny hovedbygning opført på ladegårdens plads 1748 464
Chr. Fogh 1788 464
N. N. Schack 1800 464
Fr. V. Eyber 1810 464
Chr. Eyber 1864 464
Ejendommen delt 1864 464
Nu kaldt Gammel Ørumgaard 1864 464
Hovedbygningen ombygget 1880 ca 464
Forskellige ejere 1901 1961 464
V. Hilligsøe 1961 464
------------------------------------------------------ 3000 464
*: VESTERVIG KLOSTER 1 465
Vestervig sogn 2 465
Refs herred 3 465
Thisted amt 4 465
5 465
Kronen 1109 før 465
Augustinerkloster 1110 ca 465
Kirke opført 1160 ca 465
Firfløjet klosteranlæg 1440 ca 465
Klosteret delvis afbrændt 1534 ca 465
Kronen 1536 465
Joachim Irgens (v. Westervig) 1661 465
Klosterbygningerne nedbrudt 1661 omkr 465
Trefløjet hovedbygning opført ved P. S. Bøgers 1661 omkr 465
Peder Mollerup 1698 465
Hovedbygningen brændt 1703 465
Jens de Moldrup 1731 465
Trefløjet toetages hovedbygning opført 1732 1752 465
P. Marcussen 1799 465
Forskellige ejere 1803 1837 465
J. Breinholt 1837 465
N. J. Stokholm og Jens Breinholt 1837 465
Vestervig Overgaard * N. J. Stokholm 1837 465
Hovedbygningen nedrevet og gården delt 1838 465
Hovedbygningen opført 1838 465
Kaldt Vestervig Nedergaard 1838 465
Vestervig Overgaard * Hovedbygningen opført 1838 465
Forskellige ejere 1896 1912 465
Vestervig Overgaard * L. Th. Sørensen 1905 465
Chr. Christensen 1912 465
Atter kaldt Vestervig Kloster 1942 465
J. Christensen 1942 465
Vestervig Overgaard * P. Stokholm Sørensen 1944 465
------------------------------------------------------ 3000 465
*: HINDSELS 1 466
Hvidbjerg sogn 2 466
Refs herred 3 466
Thisted amt 4 466
5 466
Børglum bispestol 1487 466
Kronen ... Ukendte ejere 1536 466
Joachim Gersdorff 1640 ca 466
Johan Brockenhuus 1647 466
Caspar Gersdorff 1653 466
Gården delt i Øster og Vester Hindsels 1666 1745 466
Vester Hindsels * Melchior Juel 1666 466
Øster Hindsels * Matthias Budde 1666 466
Øster Hindsels * Forskellige ejere 1689 1737 466
Vester Hindsels * Forskellige ejere 1690 1745 466
Øster Hindsels * Fr. v. Klingenberg 1737 466
Fr. v. Klingenberg (begge parter) 1745 466
Fr. de Leth 1746 466
P. Isager 1751 466
Hovedbygning opført 1760 ca 466
L. Breinholt 1774 466
H. J. Lindahl 1804 466
J. Deichmann 1808 466
L. Chr. Djørup 1811 466
Forskellige ejere 1820 1827 466
N. Overgaard 1827 466
B. V. A. Overgaard 1911 466
Avlsbygningerne opført 1932 466
Hovedbygningen ombygget 1950 1954 466
N. I. Overgaard 1954 466
Avlsgården ombygget ved H. Overgaard 1960 466
------------------------------------------------------ 3000 466
*: GUDUM KLOSTER 1 467
Gudum sogn 2 467
Skodborg herred 3 467
Ringkøbing amt 4 467
5 467
Benediktinernonnekloster 1260 ca 467
Klosteranlæg opført 1260 omkr 467
Klosteret flyttet op til sognekirken 1484 467
Kronen 1536 467
Byggearbejder 1624 467
Klosteranlægget delvis brændt 1631 467
Hovedbygning opført 1656 467
A. Rasch 1717 467
Trefløjet hovedbygning 1717 467
M. Staby 1732 467
J. Fr. Vedel 1751 467
L. J. Jelstrup 1757 467
Chr. Olesen 1762 467
Hovedbygningen opført 1762 omkr 467
Chr. Ligaard 1907 467
K. Rasmussen 1909 467
Chr. Rahbek 1923 467
L. B. Rahbek 1939 467
------------------------------------------------------ 3000 467
*: KABBEL 1 468
Nørlem sogn 2 468
Skodborg herred 3 468
Ringkøbing amt 4 468
5 468
Oluf Rytter 1491 468
Enevold Kruse 1602 468
Hovedbygningen ombygget 1621 omkr 468
Jakob Grubbe 1621 ca 468
Jørgen Kruse 1657 468
Valdemar Daa 1664 468
Helvig Krabbe 1675 468
Lucas Andersen Nors 1696 468
Forskellige ejere 1717 1733 468
L. og P. Wandborg 1733 468
Hovedbygningen ombygget 1741 omkr 468
N. Jacobsen 1741 468
Forskellige ejere 1793 1818 468
J. Stokholm 1818 468
Nuværende hovedbygning opført 1829 468
N. Breinholt 1844 468
J. C. M. Olesen 1846 468
H. J. Lautrup 1874 468
Korshus i to stokværk opført 1875 omkr 468
Mathilde Lautrup 1875 468
Forskellige ejere 1907 1947 468
E. Østergaard 1947 468
Hovedbygningen og avlsgård moderniseret 1947 omkr 468
------------------------------------------------------ 3000 468
*: STRANDBJERGGAARD 1 469
Humlum sogn 2 469
Skodborg herred 3 469
Ringkøbing amt 4 469
5 469
Ribe bispestol 1416 469
Kronen 1536 469
Iver Skram (Fasti) 1573 469
Anders Friis 1613 ca 469
Oluf Munk 1615 469
Erik Lunov 1621 ca 469
Erik Krabbe 1636 469
Mogens, Gregers Høg og Anne Lunge 1645 ca 469
Enevold Blik 1651 469
Niels Poulsen Astrup 1684 469
Jakob Krabbe 1686 469
M. Staby 1743 469
N. Balleby 1749 469
N. Børresen Cortnum 1825 469
Forskellige ejere 1877 1907 469
A. Clausen 1907 469
Hovedbygningen opført 1915 469
Forskellige ejere 1919 1923 469
Joh. Reyndal 1923 469
Avlsgården opført efter brand 1925 469
Forskellige ejere 1927 1964 469
I. C. Lundgaard 1964 469
------------------------------------------------------ 3000 469
*: KVISTRUP (QUISTRUP) 1 470
Gimsing sogn 2 470
Hjerm herred 3 470
Ringkøbing amt 4 470
5 470
Ladegård (?) 1150 470
Buris Henriksen 1160 ca 470
Tvis Kloster 1163 470
Kronen 1536 470
Oluf Munk 1547 470
Iver Juul 1613 470
Axel Juul 1627 470
Hovedfløjen opført i to etager med tårn 1637 470
Rasmus Overgaard 1681 470
J. Voigt 1723 470
Forskellige ejere 1728 1771 470
J. Hvas 1771 470
H. Fischer 1774 470
Sidefløje opført i bindingsværk 1774 omkr 470
Joh. B. Pape 1799 470
Ladegårdsbygninger i bindingsværk 1814 omkr 470
Th. Nyssum 1814 470
Staten 1824 470
R. Ægidius 1825 470
G. A. Eyber 1858 470
Hovedbygningen ombygget 1858 omkr 470
P. Olufsen 1889 470
A. Olufsen 1935 470
Gårdtrappe fornyet ved P. Hansen 1964 470
------------------------------------------------------ 3000 470
*: VOLSTRUP 1 471
Hjerm sogn 2 471
Hjerm herred 3 471
Ringkøbing amt 4 471
5 471
Barfred opført 1313 471
Ribe bispestol 1313 471
Kronen 1536 471
Oluf Munk 1542 471
Iver Friis 1606 471
Gården brændt 1609 471
Iver Juul 1627 471
Flere ejere 1678 1683 471
Christen Linde 1683 471
Chr. de Linde 1706 471
Bindingsværkshovedbygning opført 1720 471
E. Fr. v. Zytphen 1723 471
P. v. Klingenberg 1757 471
M. Chr. Skow og Chr. de Linde 1784 471
M. Chr. Skow (eneejer) 1786 471
Grundmuret fløj opført 1805 471
H. P. Rygaard 1854 471
C. F. Ingerslev 1856 471
C. H. Vorbech 1857 471
Lade opført 1858 471
Forskellige ejere 1860 1867 471
F. Hagensen 1867 471
Hovedbygningen gennemgribende ombygget 1875 471
J. Gottrup 1904 471
Ladegården brændt og genopført 1917 471
Kostald opført 1922 471
Jensine Gottrup 1933 471
Østre sidefløj tilbygget ved Chr. Jensen 1935 471
A. S. Mikkelsen 1956 471
------------------------------------------------------ 3000 471
*: HANDBJERG HOVGAARD 1 472
Handbjerg sogn 2 472
Hjerm herred 3 472
Ringkøbing amt 4 472
5 472
Inger og Elle Nielsdatter (Gyldenstierne ?) 1438 472
Stubber kloster 1438 ca 472
Kronen 1536 472
Iver Kjeldsen Juel 1547 472
Christopher v. Gersdorff 1624 472
Johan Rantzau 1632 472
Johan Brockenhuus 1640 ca 472
P. Pedersen Høeg 1679 472
Christen Linde 1682 472
Henrik Juul de Linde 1723 472
Hovedbygningen påbegyndt (?) - Have anlagt 1723 omkr 472
Jens de Linde 1763 472
Byggearbejderne afsluttet 1775 472
Forskellige ejere 1843 1859 472
C. Ebbensgaard 1859 472
Ladegården genopført efter brand 1891 472
Forskellige ejere 1907 1943 472
H. Linnet 1943 472
P. A. Linnet 1961 472
------------------------------------------------------ 3000 472
*: LANTING 1 473
Ejsing sogn 2 473
Ginding herred 3 473
Ringkøbing amt 4 473
5 473
Albert af Eberstein 1300 omkr 473
Aage Hethesen Puder 1376 ca 473
Jens Eriksen Banner 1425 ca 473
Niels Eriksen (Gyldenstierne) 1445 473
Firfløjet borggård med stort tårn opført 1500 omkr 473
Axel Rosenkrantz 1505 473
Østfløjen nedbrændt 1711 473
Christen de Linde 1747 473
Ladegård opført 1747 omkr 473
J. Hvas (Lindenpalm) 1757 473
M. Qvistgaard 1758 473
N. Pedersen Lillelund 1758 473
P. Hansen 1768 473
U. Chr. v. Schmidten 1799 473
N. Tideman Hansen 1801 473
Tårnet nedbrudt 1805 473
Cl. Hansen Windfeldt 1814 473
Nordfløjen nedbrudt 1816 473
J. B. Windfeldt 1854 473
Den gamle hovedbygning nedbrudt - gården flyttet - nuværende stuehus opført 1855 1856 473
Forskellige ejere 1918 1949 473
Avlsgården genopført efter brand 1927 473
A. M. Nielsen 1949 473
Avlsgården genopført efter brand 1951 473
------------------------------------------------------ 3000 473
*: RYDHAVE 1 474
Ryde sogn 2 474
Ginding herred 3 474
Ringkøbing amt 4 474
5 474
Albert af Eberstein 1300 omkr 474
Ribe bispestol 1400 omkr 474
Karen Henriksdatter Eberstein 1422 474
Jens Eriksen Banner 1425 ca 474
Niels Eriksen (Gyldenstierne) 1435 474
Axel Nielsen Rosenkrantz 1523 474
Tårnets nedre del og vestfløjen opført 1523 omkr 474
Niels Rosenkrantz 1551 474
Østfløjen opført i et stokværk - tårnet forhøjet - nordfløjen opført 1551 omkr 474
Niels Kaas 1593 474
Albert Rostrup 1612 ca 474
Anne Lykke 1615 474
Malte Sehested 1621 474
Østfløjen forhøjet 1656 ca 474
Fr. v. Numsen 1775 474
N. Sehested 1783 474
Østfløjen ombygget 1794 474
Forskellige ejere 1825 1856 474
G. C. Raben 1856 474
Sydfløjen opført og vestfløjen ombygget 1860 erne 474
F. V. S. Danneskiold-Samsøe 1873 474
Avlsgården flyttet efter brand 1884 474
Konsortium 1910 474
A. Berbom (hovedbygningen) 1911 474
I. Tang (avlsgården) 1911 474
Forskellige ejere 1918 1942 474
Hovedbygningen restaureret ved M. Clemmensen 1918 omkr 474
Johanne Jacobsen 1918 474
O. Skibbild 1923 474
Vestfløjen restaureret 1930 1931 474
F. Sevelsted 1942 474
Indre Mission 1956 474
Indrettet til ungdomsskole 1956 474
Annex og lærerboliger opført ved J. F. Iversen 1962 1963 474
------------------------------------------------------ 3000 474
*: STUBBERGAARD 1 475
Sevel sogn 2 475
Ginding herred 3 475
Ringkøbing amt 4 475
5 475
Benediktinernonnekloster - kaldes: "Stubthorp" 1268 475
Firfløjet klosteranlæg kaldt Stubber Kloster 1268 475
Kronen 1536 475
Klosteret ombygget og delvis nyopført - omgivet med grave 1545 1555 475
Nu kaldt Stubbergaard 1545 1555 475
Iver Kjeldsen Juel 1547 1556 475
Mette Munk 1556 1589 475
Kjeld Juel 1589 1604 475
Ny sydfløj opført og ladegården ombygget 1592 475
hristence Juel 1604 1662 475
Frederik Sehested ½-part, herefter skiftende ejere i > 100 år 1662 1790 475
mange parthavere: Jacob Ulfeldt, Anne Cathrine Ekeleye, 
Claus Sparre, Anne Munk, Frantz Rantzau
1662 1790 475
14 lodsejere - Christen Linde, Morten Quistgaard, Christen Linde, Peder Hansen 1678 475
stiftsamtsmand Niels Sehested (eneejer) 1790 1821 475
Sydfløjen nedbrudt 1805 475
Østfløjen brændt 1807 475
Viborg Stiftsøvrighed 1825 1827 475
N. L. Boserup 1827 1836 475
Nordfløjen nedbrudt 1834 475
folketingsmand Jacob Boserup 1836 1870 475
Hovedbygningen på Ny Stubbergaard (1797) og ladegård opført 1849 475
Klosteranlægget nedrevet bortset fra vestfløjens kælder 1870 ca 475
M. Skow I/S 1870 1873 475
H. Lund 1873 1876 475
J.P.Nielsen 1876 1880 475
Alfred Kabell 1880 1890 475
Sv.G.Møller 1890 1902 475
Kr.Rørdam 1902 1904 475
H.C.Nielsen-Svinning 1904 1910 475
A.Stahlhut-Nielsen 1910 1915 475
V. Laursen d. y. 1915 475
V. Lausen (Gl. Stubbergaard) 1915 475
V. Lund (hovedparcellen) 1915 475
V. Kudahl ... C. M. J. Kudahl 1919 475
------------------------------------------------------ 3000 475
*: AUSUMGAARD 1 476
Vejrum sogn 2 476
Hjerm herred 3 476
Ringkøbing amt 4 476
5 476
Bondegård 1502 476
Niels Clementsen 1502 476
Mogens Munk 1550 ca 476
Marine Jensdatter 1554 476
Christen Olufsen 1607 476
Iver Juul 1624 476
Lerklinede bygninger opført 1681 omkr 476
Rasmus Overgaard 1681 476
Jens Hjermin 1709 476
Herregården oprettet 1710 476
Th. Just Jermiin 1742 476
Hovedbygning i bindingsværk og ladegård opført 1760 erne 476
J. Jermiin 1778 476
Hovedbygningen omsat i mur i talrige bygningsafsnit 1800 erne 476
J. J. S. S. Jermiin 1899 476
Ladegården fornyet - porttårnet opført 1901 476
Chr. Clausen 1942 476
I. og K. Bjerg Lundgaard 1942 476
Ladegården moderniseret - nye avlsbygninger opført 1946 1959 476
Knud Bjerg Lundgaard (eneejer) 1957 476
Hovedbygningen restaureret ved H.H. Engqvist og K.Rønnow 1962 1963 476
------------------------------------------------------ 3000 476
*: NØRRE HOLMGAARD 1 477
Møborg sogn 2 477
Skodborg herred 3 477
Ringkøbing amt 4 477
5 477
Anders Pig 1417 477
Malte Juel 1476 477
Jens Thomesen (Sehested) 1517 477
Malte Jensen Sehested 1555 477
Hovedbygningen brændt og genopført 1589 477
Christian de Linde 1731 477
Forskellige ejere 1754 1798 477
Fire huse med tårn 1761 477
J. Donnerup m.fl. 1798 477
Hovedbygningen nedrevet 1800 omkr 477
Forskellige ejere 1808 1887 477
D. Hansen 1887 477
Hovedbygningen og avlsgård opført efter brand 1888 477
Forskellige ejere 1889 1935 477
P. Hilligsøe 1935 477
Avlsgården ombygget og udvidet 1952 1962 477
------------------------------------------------------ 3000 477
*: RAMMEGAARD 1 478
Ramme sogn 2 478
Vandfuld herred 3 478
Ringkøbing amt 4 478
5 478
Anders Spend 1479 478
Erik Skram (Fasti) 1586 478
Baltazar Gebhart v. Obelitz 1661 478
Christian Juel af Rysensteen 1682 478
Forskellige ejere 1798 1905 478
J. L. Laursen 1905 478
Hovedbygningen opført 1916 478
I. C. Lundgaard 1960 478
------------------------------------------------------ 3000 478
*: RYSENSTEN 1 479
Bøvling sogn 2 479
Skodborg herred 3 479
Ringkøbing amt 4 479
5 479
Kaldt Bøvling Slot 1401 479
Ribe bispestol 1401 479
Kronen 1536 479
Fire bindingsværkshuse 1588 479
Firlænget hovedbygning med tårn opført 1638 479
Henrik Ruse (Rysensteen) 1664 479
Nu kaldt Rysensten 1671 479
Christian Juel-Rysensteen 1679 479
P. Severin Fønss og U. Chr. v. Schmidten 1798 479
P. A. Høegh 1809 479
Forskellige ejere 1833 1917 479
Chr. Rahbek 1917 479
A. Rahbek 1931 479
Istandsættelse ved K. P. Dalgaard 1940 479
E. V. Rahbek 1965 479