DANMARKS SLOTTE & HERREGÅRDE

Jylland Nord nr 337-409

TEKST ÅR 1 ÅR 2 NR
*: BJØRUM 1 337
Vadum sogn 2 337
Kær herred 3 337
Aalborg amt 4 337
5 337
Kronen 1559 før 337
Anders Kjærulf (bondeskylden) 1560 337
Anders Pedersen Galt (herlighedsretten) 1579 337
Stygge Høg (Banner) 1585 ca 337
Slægten Mørk (bondeskylden) 1600 erne 337
Under Sønder Elkær (herlighedsretten) 1600 erne 337
Hovedbygningen opført (?) 1800 omkr 337
Jørgen Møller 1800 ca 337
Hans Svanholm 1806 337
P. Th. Mollerup 1806 337
Niels Gleerup 1808 337
Carl C. Koefoed 1820 337
Forskellige ejere 1830 1904 337
Chr. von Platen zu Hallermund 1904 337
Ladegården nedbrændt og genopbygget 1908 337
P. A. Hansen 1910 337
A. P. Andreasen 1912 337
Hovedbygningen restaureret 1916 337
Poul G. Karlshøj 1963 337
------------------------------------------------------ 3000 337
*: VANG 1 338
Sulsted sogn 2 338
Kær herred 3 338
Aalborg amt 4 338
5 338
Eskil Nielsen Banner 1490 ca 338
Jens Høg (Banner) 1629 338
Tofløjet borggård opført i bindingsværk 1630 omkr 338
Gregers Ulfstand Høg 1648 338
Ladegården nedbrændt 1660 ca 338
Mads Lasson 1752 338
Peder Ilum 1756 338
J. Gleerup 1767 338
S. Gleerup 1780 338
Hovedbygningen opført efter brand 1788 338
Forskellige ejere 1899 1956 338
Chr. Brask 1956 338
Hovedbygningen gennemgribende restaureret og avlsgården moderniseret og udvidet 1963 338
P. Haagensen 1963 338
------------------------------------------------------ 3000 338
*: SØNDER ELKÆR 1 339
Sulsted sogn 2 339
Kær herred 3 339
Aalborg amt 4 339
5 339
Borggård af munkesten 1300 339
Niels Olufsen Bild 1300 ca 339
Kronen 1310 ca 339
Jon Aagesen ... Johs. Palnesen Munk 1322 ca 339
Mange parthavere 1327 1330 339
Brune Erik Banner 1330 339
Hilleborg Mogensdatter Gyldenstierne 1600 ca 339
Sophie Høg (Banner) 1625 339
Eiler Holck 1660 339
Tofløjet hovedbygning delvis af bindingsværk 1660 339
Peder Rodsteen 1686 339
Kirsten Steensdatter Beck 1688 339
Schack Vittinghof Holck 1733 339
Forskellige ejere 1805 1873 339
A. Branth 1873 339
H. Branth 1882 339
Hovedbygningen opført efter brand 1887 339
Forskellige ejere 1919 1929 339
P. Sørensen 1929 339
K. Rafn Sørensen 1949 339
------------------------------------------------------ 3000 339
*: GAMMEL-VRAA 1 340
Ajstrup sogn 2 340
Kær herred 3 340
Aalborg amt 4 340
5 340
Predbjørn Gyldenstierne 1600 ca 340
Christian Grubbe 1616 340
Hans Johansen Lindenov 1624 340
Steen Beck 1642 340
Toetages hovedbygning med tårn opført 1642 340
Else Elisabeth Rodsteen 1719 340
Christine Birgitte Bille 1730 340
Schack Vittinghof Holck 1733 340
B. G. Holck 1776 340
Hovedbygningen ombygget og to sidefløje opført 1779 340
Forskellige ejere 1808 1943 340
A. E. Sørensen 1943 340
O. M. Sørensen 1950 340
------------------------------------------------------ 3000 340
*: KØLSKEGAARD 1 341
Hallund sogn 2 341
Dronninglund herred 3 341
Hjørring amt 4 341
5 341
Børglum bispestol 1465 341
Kronen 1536 341
Sidsel Clausdatter Bille 1574 341
Stygge Høg 1587 341
Laurids Below 1651 341
Hans Mogensen Arenfeldt 1683 341
Peder Benzon 1689 341
Fr. Chr. Rantzau 1715 341
J. Frandsen Hjort 1716 341
J. Pedersen Lykke 1725 341
Tre bindingsværksfløje, samt 3-fløjet ladegård 1745 ca 341
Ane Kristine Dorthea Drewsen 1827 341
M. Leth Hastrup 1828 341
Chr. Thielemann 1836 341
Staten 1839 341
G. L. Nyholm 1840 341
Hovedbygningen opført 1866 341
Forskellige ejere 1891 1941 341
Avlsgården genopført efter brand 1907 341
L. K. Emmersen 1941 341
Hovedbygningen restaureret 1942 341
Avlsgården genopført efter brand 1944 341
Forskellige ejere 1948 1954 341
K. V. Krabbe 1954 341
------------------------------------------------------ 3000 341
*: LANGHOLT 1 342
Horsens sogn 2 342
Kær herred 3 342
Aalborg amt 4 342
5 342
Helrik og Hartvig Breide og Nicolaus Limbek 1354 før 342
Kronen 1355 342
Hovedgården oprettet 1575 omkr 342
Peder Munk 1578 342
Otte Skeel 1623 342
Erik Høg 1634 342
Gården flyttet til nuværende plads 1642 1643 342
To bindingsværkshuse 1662 342
Albert Bille 1663 342
Jens Rodsteen 1691 342
Henrik Bielke 1707 342
Ernst Halchuus 1742 342
Chr. G. Halchuus 1743 342
Trelænget hovedbygning og avlsgård af bindingsværk 1744 342
Hovedbygning og ladegård istandsat 1765 342
Forskellige ejere 1767 1840 342
N. P. Ahlmann 1840 342
N. P. Ahlmann-Lorentzen 1908 342
Hovedbygningen ombygget og tårn opført ved Hother Paludan 1919 1920 342
J. A. L. Ahlmann-Lorentzen 1952 342
Ladegården udvidet ved E. Uldall Ekman 1952 1964 342
------------------------------------------------------ 3000 342
*: DRONNINGLUND 1 343
Dronninglund sogn 2 343
Dronninglund herred 3 343
Hjørring amt 4 343
5 343
Hundslund Kloster 1268 343
Kaldt Hundslund og østfløjen opført 1268 343
Kronen 1536 343
Hans Johansen Lindenov 1581 343
Vestfløj med hjørnetårne og trappetårn, samt grundmuret ladegård opført 1581 343
Peder Reedtz 1672 343
Charlotte Amalie 1690 343
Kaldt Dronninglund 1690 343
Carl Adolf v. Plessen 1730 343
Jakob Severin 1735 343
Chr. Fr. O. Wedel Jarlsberg 1753 343
A. G. Moltke 1754 343
Hovedbygningen ombygget ved Laurids de Thurah 1755 343
W. Halling 1775 343
Hovedbygningen istandsat 1786 343
Forskellige ejere 1806 1844 343
E. V. R. Skeel 1844 343
W. Schimmelmann 1897 343
Hovedbygningen moderniseret ved E. Packness 1916 343
N. K. Strøyberg 1916 343
Forskellige ejere 1929 1949 343
H. Høgsbro 1949 343
Hovedbygningen restaureret 1949 343
------------------------------------------------------ 3000 343
*: STORE RUGTVED 1 344
Albæk sogn 2 344
Dronninglund herred 3 344
Hjørring amt 4 344
5 344
Befæstet borg 1300 344
Kronen 1300 ca 344
Børglum bispestol 1393 344
Borgen nedrevet 1400 ca 344
Kronen 1536 344
Hans Eilersen Jyde 1544 344
Otte Banner 1576 344
Almindelig bondegård 1585 344
Ingeborg Skeel 1585 344
Hans Axelsen Arenfeldt 1608 344
Manderup Parsberg 1662 ca 344
Tre borggårdshuse, samt 5 ladegårdsbygninger 1662 344
Jens Poulsen Kolding 1683 344
Peder Hansen Myller 1684 344
Ebbe Ulfeldt Gjedde 1698 344
Forskellige ejere 1699 1725 344
Jens Myller 1725 344
Peder Reedtz 1750 344
Forskellige ejere 1791 1847 344
J. H. Ahnfeldt 1847 344
Hovedbygningen opført - avlsgården nedrevet 1855 344
O. Rasmussen 1907 344
Jens Larsen 1956 344
------------------------------------------------------ 3000 344
*: VOERGAARD 1 345
Voer sogn 2 345
Dronninglund herred 3 345
Hjørring amt 4 345
5 345
Anders Pedersen 1481 345
Erik Grøn og Jakob Andersen 1509 345
Niels Stygge 1518 345
Stygge Krumpen 1519 345
Tårnhus, nuværende nordfløj opført på voldsted 1520 ca 345
Delvis ødelagt af skipper Clement 1534 345
Kronen 1536 345
Karen Krabbe (Skeel) 1578 345
Ingeborg Skeel 1586 345
Østfløjen opført i to stokværk med hjørnetårne, to trappetårne og portgennemkørsel ved Philip Brandin 1586 1591 345
Hans Axelsen Arenfeldt 1608 345
Jørgen Arenfeldt 1611 345
Nordfløjen forlænget 1611 omkr 345
Chrf. Fr. Buck og Tage Høg 1661 345
Jens Juel 1670 ca 345
Fr. Vind og Holger Reedtz 1686 ca 345
Holger Reedtz (eneejer) 1694 345
Peder Reedtz 1732 345
Østfløjen istandsat 1738 ca 345
Holger Reedtz (-Thott) 1780 345
N. og J. Andersen Steenild 1791 345
J. Fr. Schultz 1825 345
Forskellige ejere 1841 1872 345
Nordfløjen restaureret 1872 345
P. Brønnum Scavenius 1872 345
Ny avlsgård opført 1874 345
Vestgavlen på nordfløj opført med kamtakker 1876 345
Den gamle ladegård delvis nedbrændt 1908 345
P. E. Rytzebeck 1946 345
Det grevelige Oberbech-Clausen-Peanske familielegat 1955 345
Hovedbygningen gennemgribende restaureret 1955 1960 345
------------------------------------------------------ 3000 345
*: DYBVAD 1 346
Skæve sogn 2 346
Dronninglund herred 3 346
Hjørring amt 4 346
5 346
Børglum bispestol 1393 346
Kronen 1536 346
Karen Krabbe og Ingeborg Skeel 1578 346
Hovedgården oprettet 1600 omkr 346
Hans Arenfeldt 1604 346
Jørgen Arenfeldt 1634 346
Bindingsværkslade opført 1640 346
Enetages bindingsværksbygning 1662 346
Manderup Parsberg 1663 346
Otte Ottesen Skeel 1677 346
Chr. Reedtz 1696 346
C. F. Stauffenberg 1704 346
J. Pedersen Todberg 1733 346
J. Jakobsen Gleerup 1748 346
J. Gleerup 1776 346
Ladegården ombygget og hovedbygning fornyet 1777 1786 346
A. N. Winkel 1837 346
Hovedbygningen ombygget 1882 346
S. Winkel 1900 346
Avlsgården opført 1912 346
Statens Jordlovsudvalg 1937 346
A. Kjærgaard-Jensen 1948 346
Avlsgården moderniseret 1956 346
Hjørring Amts Kvægavlsforening 1956 346
Hovedbygningen fornyet ved Toubro 1962 346
------------------------------------------------------ 3000 346
*: KNUDSEJE 1 347
Skæve sogn 2 347
Dronninglund herred 3 347
Hjørring amt 4 347
5 347
Kronen 1577 før 347
Peder Munk 1578 347
Margrethe Ottesdatter Marsvin (Urne) 1648 347
Erik Kaas 1655 347
Eiler Eilersen Holm 1675 347
Otte Ottesen Skeel 1677 347
Chr. Reedtz 1696 347
Ove Skeel 1704 347
Sophie Reedtz 1704 347
Syd- og østfløjen opført efter brand 1710 347
J. Pedersen Todberg 1733 347
J. Jakobsen Gleerup 1748 347
J. Jørgensen Gleerup 1798 347
Hovedbygningen ombygget og sidefløj fornyet 1800 ca 347
C. A. Færch 1824 347
J. Gleerup 1838 347
Forskellige ejere 1875 1912 347
Avlsgården genopført efter brand 1901 347
Hjørring Amts Udstykningsforening 1912 347
L. Larsen 1912 347
C. C. Jensen 1955 347
V. Dige Pedersen 1962 347
Sidefløjen restaureret ved K. Karlsson 1964 347
------------------------------------------------------ 3000 347
*: HEJSELT 1 348
Torslev sogn 2 348
Dronninglund herred 3 348
Hjørring amt 4 348
5 348
Ukendt ejer 1435 348
Mogens Andersen (Vognsen) 1589 348
Det store røde hus 1622 348
Margrethe Rosenkrantz 1622 348
Sophie, Birgitte og Laurids Lindenov 1635 348
Teglhængt bindingsværkshus 1662 348
Kirsten Beck 1674 348
Gården nedbrændt og midterpartiet i nuværende hovedbygning opført 1693 348
Jørgen Bille 1719 348
Schack Vittinghof Holck 1736 348
Lars Christensen Broerholt 1738 348
Niels Ifversen 1752 348
S. Benzon v. Deden 1787 348
Hovedbygningen udvidet 1800 omkr 348
Forskellige ejere 1817 1932 348
Hovedbygningen ombygget 1932 348
J. B. Christensen 1932 348
------------------------------------------------------ 3000 348
*: ORMHOLT 1 349
Torslev sogn 2 349
Dronninglund herred 3 349
Hjørring amt 4 349
5 349
Anders Thomesen ... Børglum bispestol 1455 349
Mogens Gjøe 1535 ca 349
Axel Urup 1600 ca 349
Peder Munk (Lange) 1620 ca 349
Otte Skeel og Margrethe Rosenkrantz 1630 ca 349
Frederik Rantzau 1632 ca 349
Bindingsværksbygninger 1650 omkr 349
Corfitz Trolle 1660 349
Jens Juel 1682 349
Søren Pedersen Kjærulf 1683 349
Henrik Klein 1710 349
Henrik Bornemann Kjeldsen 1733 349
Forskellige ejere 1797 1827 349
Hans Chr. Bruun 1827 349
Grundmuret hovedbygning opført 1854 349
Bygningerne gennemgribende restaureret 1963 349
P. Brokholm 1963 349
------------------------------------------------------ 3000 349
*: HAVEN 1 350
Hørby sogn 2 350
Dronninglund herred 3 350
Hjørring amt 4 350
5 350
Kaldt Hafvende 1550 omkr 350
Selvejergård 1559 før 350
Otte Rud 1560 350
Peder Munk 1589 350
Otte Brahe 1642 350
Hans Pedersen Holst 1672 350
Henrik Lauridsen Bugge 1689 350
Niels Bentzen Jespersen 1769 350
To borggårdsbygninger 1774 350
Chr. Meyling 1775 350
J. Jørgensen Gleerup 1801 350
P. Tøgersen Mollerup 1828 350
N. A. Undall 1844 350
Hovedbygningen opført 1847 350
Forskellige ejere 1908 1942 350
J. og J. G. Christensen 1942 350
------------------------------------------------------ 3000 350
*: SÆBYGAARD 1 351
Volstrup sogn 2 351
Dronninglund herred 3 351
Hjørring amt 4 351
5 351
Børglum bispestol 1500 omkr 351
Kronen 1536 351
Otte Rud 1560 351
Pernille Oxe (Rud) 1565 351
Nordøstfløjen og trappetårn opført ved Hercules Midow (?) 1576 351
Sydøstfløjen opført i bindingsværk 1576 omkr 351
Peder Munk 1589 351
Sydvestfløjen opført 1600 omkr 351
Sophie Brahe 1623 351
Niels Juel 1668 351
Holger Pax 1682 351
Spærremur mod nordvest opført 1688 351
Porttårnet ombygget 1700 ca 351
Lave Beck Arenfeldt 1723 351
Anne Sophie Pax (Arenfeldt) 1735 351
Sydvestfløjen genopført 1746 351
Sydøstfløjen ombygget 1750 ca 351
J. K. Krag-Juel-Vind 1806 351
P. Krag-Juel-Vind-Arenfeldt 1858 351
Porttårnet forhøjet 1861 351
J. Fr. Arenfeldt 1947 351
------------------------------------------------------ 3000 351
*: HØRBYLUND 1 352
Hørby sogn 2 352
Dronninglund herred 3 352
Hjørring amt 4 352
5 352
Peder Nielsen 1319 352
Jep Vognsen 1460 352
Jesper Thordsen Vognsen 1516 ca 352
Mads Jonsen Viffert 1545 ca 352
Ukendte ejere 1597 352
Palle Rodsteen 1615 ca 352
Forskellige ejere 1620 1632 352
Kirstine Juul 1632 352
Trefløjet bindingsværks borggård omgivet med grave 1662 352
Mange parthavere 1674 1692 352
Holger Pax 1692 352
Lage Beck Arenfeldt 1723 352
A. Christensen Brønnum 1739 352
S. Pedersen Bering 1774 352
Forskellige ejere 1802 1826 352
N. Riis Lassen 1826 352
A. Gregers Lassen 1869 352
Hovedbygningen opført 1876 1893 352
Staten 1925 352
Sæby Bank 1931 352
A. Voetmann 1932 352
Hovedbygningen moderniseret 1933 352
H. P. H. Flensted 1944 352
------------------------------------------------------ 3000 352
*: TIDEMANDSHOLM 1 353
Tårs sogn 2 353
Børglum herred 3 353
Hjørring amt 4 353
5 353
Børglum kloster 1469 353
Kaldt Kartoft 1469 353
Kronen 1536 353
Mogens Juel 1572 353
Kaldt Tidemandsholm 1579 353
Voldgraven anlagt (?) 1579 353
Mogens Kaas 1606 353
Fire bindingsværkshuse i et stokværk 1662 353
Johan Urne 1690 ca 353
H. Unger 1700 353
E. Axelsen Arenfeldt 1733 353
Forskellige ejere 1746 1879 353
To bindingsværksfløje 1771 353
Chr. A. Bendtz 1879 353
Hovedbygningen opført 1879 ca 353
Forskellige ejere 1895 1913 353
A. Chr. Jørgensen 1913 353
Hovedbygningen restaureret 1913 353
Østtårn opført 1917 353
B. Jørgensen 1938 353
Nordfløjen ombygget 1946 353
Avlsgården udvidet og ombygget ved Niels Gaarden 1952 1962 353
------------------------------------------------------ 3000 353
*: BOLLER 1 354
Tårs sogn 2 354
Børglum herred 3 354
Hjørring amt 4 354
5 354
Stig Pedersen Skovgaard 1300 ca 354
Mads Thorstensen Vognsen 1380 354
Claus Iversen Dyre 1530 354
Niels Arenfeldt 1631 354
Berte Stygge 1634 354
Erik Juel 1637 354
Malte Sehested 1637 354
Trefløjet bindingsværksborggård i et stokværk 1660 354
Chr. Reedtz 1684 354
Erasmus Bartholin og Poul Vinding 1689 354
Jens Hansen Bergh 1689 354
Peder Mørch 1755 354
Forskellige ejere 1796 1915 354
Nuværende hovedbygning opført 1800 erne 354
C. Pedersen-Lindrup 1915 354
S.-A. Lindrup 1953 354
------------------------------------------------------ 3000 354
*: RØNNOVSHOLM 1 355
Vrejlev sogn 2 355
Børglum herred 3 355
Hjørring amt 4 355
5 355
Kaldt Tierit 1574 355
Kronen 1574 før 355
Herregården oprettet og kaldt Rønnovsholm 1575 355
Jens Bille 1575 355
Karen Rønnow (Bille) 1575 355
Jørgen Kaas 1605 355
Niels Lange 1620 ca 355
Peder Juel 1675 355
Chr. Georg v. Møstring 1697 355
Ingeborg Juel 1720 355
Forskellige ejere 1728 1775 355
D. H. Ilum 1774 355
Hovedbygningen opført 1775 omkr 355
Forskellige ejere 1777 1872 355
Fr. Behrens 1872 355
Forskellige ejere 1911 1915 355
Chr. Konnerup 1915 355
Hovedbygningen udvidet med tværfløj 1922 355
Hovedbygning og avlsgård istandsat 1941 355
Aa. Foss-Pedersen 1941 355
Avlsgården genopført efter brand 1952 355
N. Aa. Christensen 1952 355
V. Pedersen 1954 355
H. Kirketerp Nielsen 1955 355
------------------------------------------------------ 3000 355
*: VREJLEV KLOSTER 1 356
Vrejlev sogn 2 356
Børglum herred 3 356
Hjørring amt 4 356
5 356
Kirke og to stenhuse opført 1200 omkr 356
Præmonstratenser-nonnekloster 1250 ca 356
Kirken ombygget, tårn og vestfløj opført 1500 ca 356
Kronen 1536 356
Jens Bille 1575 356
Forskellige ejere 1609 1636 356
Jens Juel 1636 356
Ingeborg Juel 1697 356
Forbindelseshus opført 1700 ca 356
Hedevig Vind 1728 356
J. L. Holstein 1734 356
C. E. Ermandinger 1742 356
J. W. Hobe 1758 356
Claudiane Dytschou 1765 356
C. Chr. Gabel 1771 356
Forskellige ejere 1774 1905 356
N. Mellergaard 1905 356
Avlsgården genopført efter brand 1906 356
Vestfløjen brændt og delvis genopført med tårnudbygning og udløberfløj ved Ch.Jensen 1914 356
Forskellige ejere 1918 1932 356
Avlsgården ombygget 1932 356
S. M. Holst 1932 356
------------------------------------------------------ 3000 356
*: HÆSTRUPGAARD 1 357
Hæstrup sogn 2 357
Børglum herred 3 357
Hjørring amt 4 357
5 357
Jens Persen ... Ukendte ejere 1424 357
Vogn Pedersen (Vognsen) 1530 357
Otte Bildt 1610 357
Tre stråtækte bindingsværkshuse 1662 357
Tre ladegårdsbygninger 1682 357
Wulf Unger 1682 357
P. Iversen (Wilholt) 1704 357
Fr. Kjærskiold 1736 357
L. Thorsen 1740 357
Hoved- og nordfløj opført i grundmur 1748 357
E. Wilsbech 1769 357
Forskellige ejere 1812 1858 357
P. M. Stilling 1858 357
A. Stilling og P. R. Kragh 1885 357
Sydfløjen ombygget 1894 357
N. Chr. Nielsen 1896 357
O. Chr. Andersen 1906 357
A. Andersen 1917 357
Ladegården genopført efter brand 1934 357
------------------------------------------------------ 3000 357
*: FUGLSIG 1 358
Skt. Olai sogn 2 358
Vennebjerg herred 3 358
Hjørring amt 4 358
5 358
Hans Andersen ... Ukendte ejere 1490 358
Niels Lange 1617 358
Tre bindingsværksfløje i et stokværk 1662 358
Chr. G. v. Møsting 1705 358
Ingeborg Juel 1720 358
Hedevig Vind 1728 358
J. L. Holstein 1734 358
Cl. E. Ermandinger 1742 358
J. Andersen Sand 1742 358
Hovedbygningen opført efter brand 1750 ca 358
H. Andersen Brønnum 1771 358
Chr. Aagaard 1773 358
Forskellige ejere 1797 1947 358
L. K. Emmersen 1947 358
------------------------------------------------------ 3000 358
*: BØGSTED 1 359
Astrup sogn 2 359
Vennebjerg herred 3 359
Hjørring amt 4 359
5 359
Niels Ovesen Panter 1490 før 359
Anders Jacobsen Lunge 1491 359
Margrethe Krabbe ... Morten Krabbe 1521 359
Vestfløjen opført 1590 ca 359
Ulrik Sandberg 1597 359
Trefløjet ladegård i bindingsværk 1662 359
Peder Jensen Holst 1688 359
Hans Bugge 1724 359
Niels Bentzen Jespersen 1769 359
Enevold Bolwig 1775 359
Hovedbygningen ombygget 1791 359
Forskellige ejere 1804 1950 359
Hovedbygningen istandsat ved C.Wendelboe Jensen 1950 erne 359
Oscar Siesbye A/S 1950 359
------------------------------------------------------ 3000 359
*: BAGGESVOGN 1 360
Sindal sogn 2 360
Vennebjerg herred 3 360
Hjørring amt 4 360
5 360
Anders Nielsen Banner 1450 ca 360
Kaldt Vorn 1450 360
Kaldt Baggesvogn 1461 ca 360
Bindingsværksbygninger i to stokværk 1550 ca 360
Iver Krabbe 1554 360
Erik Kaas 1597 360
Falk Gjøe 1625 360
Sophie Sandberg 1635 360
Ladegård i tre længer 1662 360
Frederik Vind 1692 360
Wulf Abraham Unger 1709 360
Fr. Kjær (Kjærskiold) 1727 360
G. A. Braem 1741 360
Hovedbygningen opført i bindingsværk og ladegården fornyet (?) 1744 360
Forskellige ejere 1753 1821 360
Staten 1821 360
Ladegården opført efter brand 1832 360
J. Chr. Nyholm 1837 360
Midtfløjen skalmuret 1850 360
J. Chr. C. Fr. Glud 1880 360
Sidefløjene skalmuret 1900 ca 360
Avlsgården opført efter brand 1913 360
Forskellige ejere 1916 1927 360
Johan Goth 1927 360
Jørgen Goth 1958 360
------------------------------------------------------ 3000 360
*: ESKJÆR 1 361
Mosbjerg sogn 2 361
Horns herred 3 361
Hjørring amt 4 361
5 361
Borggård på voldsted 1300 361
Stig Pedersen Skovgaard ... Ukendte ejere 1300 omkr 361
Jep Ejlersen Juel 1515 361
Ove Lunge (Dyre) 1580 361
Anne Maltesdatter Sehested (Lunge) 1601 361
Grundmuret hus opført i et stokværk 1608 361
Palle Rosenkrantz 1656 361
Christen Jørgensen Skeel 1659 361
To huse, hvoraf et med bindingsværk 1662 361
Tønne Juul 1670 361
Eiler Eilersen Holm 1677 361
Grundmuret hus opført 1679 361
P. og L. Brønsdorph 1706 361
Chr. Fr. Roosen 1771 361
Chr. Broerholt 1778 361
Forskellige ejere 1805 1810 361
Peder Madsen (Holm) 1810 361
Ch. Holm 1840 361
De gamle bygninger nedrevet - hovedbygning opført 1844 361
B. Larsen 1859 361
Chr. O. Holm 1880 361
Hovedbygning og avlsgård ombygget - voldgraven delvis opfyldt 1880 erne 361
Aa. M. Holm 1915 361
Avlsgården ombygget 1921 1954 361
O. Ussing Jepsen 1959 361
------------------------------------------------------ 3000 361
*: HØGHOLT 1 362
Hørmested sogn 2 362
Horns herred 3 362
Hjørring amt 4 362
5 362
Bondegård 1339 362
Aage Pedersen 1339 før 362
Erik Nielsen 1340 362
Anders Nielsen Banner 1485 362
Gregers Ulfstand 1554 362
Hovedgården oprettet 1554 362
Tofløjet bindingsværkshovedbygning i et og to stokværk på voldsted 1554 362
Sivert Grubbe 1611 362
Jokum Beck 1629 362
Sophie Brahe 1640 ca 362
Erik Rosenkrantz 1660 ca 362
To bindingsværkshuse i et stokværk 1662 362
Albert Bille 1687 362
Eiler Eilersen Holm 1687 362
Sidefløje opført i et stokværk 1687 omkr 362
Jesper Jespersen 1706 362
Henrik Henriksen 1775 362
Forskellige ejere 1801 1865 362
Fr. Chr. F. Tutein 1865 362
Avlsgården ombygget i grundmur 1886 1888 362
Hovedbygningen grundigt restaureret og ombygget 1886 362
Tårnet restaureret og forhøjet ved F. Uldall 1889 362
Forskellige ejere 1899 1955 362
Avlsgården moderniseret 1955 omkr 362
H. Bang Sørensen og G. K. Sørensen 1955 362
H. Bang Sørensen (eneejer) 1963 362
------------------------------------------------------ 3000 362
*: LINDERUMGAARD 1 363
Ugilt sogn 2 363
Vennebjerg herred 3 363
Hjørring amt 4 363
5 363
Stig Pedersen Skovgaard 1300 ca 363
Otte Lunov 1330 ca 363
Jens Pedersen Taarnskytte og Jens Havel 1361 ca 363
Jens Steen og Jon Viffert 1481 ca 363
Karen Jensdatter Vognsen 1515 363
Claus Iversen Dyre 1530 ca 363
Folmer Urne 1630 363
Erik Rosenkrantz 1665 363
Hovedbygningen og avlsgård gamle bindbingsværksbygninger 1668 363
Laurids Madsen Bugge 1681 363
Henrik Lauridsen Bugge 1689 363
Bygningerne fornyet (?) 1690 ca 363
Anders Pedersen Brønsdorph 1693 363
Henrik Sørensen Kierulf 1709 363
Chr. v. Ginchelbergh 1718 363
S. N. Cortsen 1765 363
Forskellige ejere 1775 1859 363
Nationalbanken 1859 363
Hovedbygningen fornyet 1861 363
Forskellige ejere 1872 1881 363
B. Hasselbalch 1881 363
J. Th. Hasselbalch 1898 363
Trelænget avlsgård opført efter brand 1921 363
K. J. Spærck Hasselbalch 1947 363
Avlsgården genopført efter brand ved A.Wagner-Smitt 1958 1960 363
Hovedbygningen restaureret ved Chr.Gaarden og W.Petersen 1961 363
------------------------------------------------------ 3000 363
*: SKAARUPGAARD 1 364
Tolne sogn 2 364
Horns herred 3 364
Hjørring amt 4 364
5 364
Niels Ovesen (Panter) 1418 før 364
Anders Jacobsen Lunge ... Ukendte ejere 1419 364
Poul Vinter 1540 ca 364
Chr. og Jens Christensen 1546 364
Ch. Pedersen ... Ukendte ejere 1568 364
Hovedgården oprettet 1600 364
Jørgen Orning 1600 omkr 364
Mogens Krabbe 1658 364
Hovedgården nedlagt 1686 364
Rasmus Jørgensen ... Chr. Lauridsen 1687 364
Otte Arenfeldt (under Lerbæk) 1693 364
Boe Johannesen Møller 1794 364
Peder Hansen Milling 1799 364
Hovedbygningen opført (?) 1800 omkr 364
Staten 1824 364
Forskellige ejere 1835 1874 364
O. L. Bang 1874 364
Hovedbygningen brandhærget og fornyet 1877 364
Forskellige ejere 1880 1961 364
Gården moderniseret 1961 364
N. S. Høm 1961 364
------------------------------------------------------ 3000 364
*: BANGSBO 1 365
Frederikshavn 2 365
Horns herred 3 365
Hjørring amt 4 365
5 365
Børglum Kloster 1535 før 365
Kronen 1536 365
Otte Banner 1573 365
Otte Skeel 1604 365
Firfløjet bindingsværksanlæg i to stokværk og trelænget ladegård omgivet af grave 1662 365
Otte Bille 1671 365
Otte Arenfeldt 1704 365
Jens Nielsen Møller 1744 365
Trefløjet hovedbygning opført i bindingsværk 1750 ca 365
Lorents Simonsen Klitgaard 1778 365
Forskellige ejere 1810 1874 365
Midterfløjen omsat i grundmur 1810 omkr 365
Udlængerne ombygget 1870 omkr 365
L. Chr. Nyholm 1874 365
C. V. Th. Heiberg 1884 365
Johan Knudsen 1891 365
Forskellige ejere 1909 1945 365
Bindingsværksladen genopbygget 1942 365
Frederikshavn kommune 1945 365
Indrettet til museum 1948 365
Hovedbygningen restaureret 1963 365
------------------------------------------------------ 3000 365
*: KNIVHOLT 1 366
Flade sogn 2 366
Horns herred 3 366
Hjørring amt 4 366
5 366
Niels Ovesen Panter 1418 før 366
Anders Jacobsen Lunge 1419 366
Mange parthavere 1428 1535 366
Mogens Juel 1535 366
Hans Axelsen Arenfeldt 1605 366
Hans Dyre 1632 366
Fire bindingsværksfløje, den ene i to stokværk 1662 366
Hans Arenfeldt 1679 366
Trefløjet hovedbygning opført i bindingsværk 1700 ca 366
Chr. Jensen Møenbo 1753 366
P. Leth 1774 366
J. Madsen Rosborg 1792 366
C. V. Uldall 1853 366
Hovedbygningen delvis omsat i grundmur - gravene opfyldt 1861 366
N. Rasmussen 1902 366
C. G. Frederiksen 1907 366
Avlsgården opført efter brand 1924 366
H. Frederiksens dødsbo 1965 366
------------------------------------------------------ 3000 366
*: LERBÆK 1 367
Elling sogn 2 367
Horns herred 3 367
Hjørring amt 4 367
5 367
Mourits Nielsen Gyldenstierne 1466 367
Mourits Olufsen Krognos 1545 367
Mourids Podebusk 1574 367
Otte Christoffer Rosenkrantz 1593 367
Steen Rodsteen 1621 367
Hovedbygning opført på voldsted 1650 1700 367
Otte Arenfeldt 1689 367
Niels S. Wiirnfeld 1739 367
Jørgen Braegaard 1774 367
Marcus Gjøe Rosenkrantz 1792 367
Forskellige ejere 1795 1922 367
Midterpartiet forhøjet 1800 ca 367
Købmands- og Håndværkerbanken i Århus 1922 367
Chr. Nielsen 1923 367
E. Bøggild Nielsen 1953 367
------------------------------------------------------ 3000 367
*: GAARDBOGAARD 1 368
Råbjerg sogn 2 368
Horns herred 3 368
Hjørring amt 4 368
5 368
Henrik Nielsen (Panter) 1335 368
Vrejlev Kloster 1335 368
Kronen 1536 368
Karen Eilersdatter Rønnow 1577 368
Ingeborg Skeel 1592 368
Hovedgården opløst 1600 erne 368
Mange parthavere 1604 368
Avlsgården opført 1880 erne 368
J. W. Larsen 1880 368
Hovedbygning opført ved Martin Borch 1893 368
G. Østergaard 1940 368
Ejnar Flensted Nielsen 1964 368
------------------------------------------------------ 3000 368
*: NØRRE ELKÆR 1 369
Tværsted sogn 2 369
Horns herred 3 369
Hjørring amt 4 369
5 369
Henrik Friis 1509 før 369
Ove Vincentsen Lunge 1510 ca 369
Henrik Ramel 1627 369
Albert Skeel og Erik Christensen Sehested 1662 369
Tre bindingsværkshuse og ladegård omgivet af grave 1662 369
Markor Steensen Rodsteen (en part) 1665 369
Hans Fr. Levetzow 1695 369
A. Pedersen Brønsdorph 1704 369
L. Borch Hauch 1725 369
Lukas Kjærulf 1725 369
J. Nielsen Brøndlund 1740 369
L. Bartholin Schmidt 1789 369
H. Fr. Høst Ring og P. Ring 1799 369
Hovedbygningen istandsat 1820 omkr 369
P. Ring (eneejer) 1820 369
H. Fr. Ring 1858 369
Avlsgården genopført efter brand 1898 369
Forskellige ejere 1906 1914 369
H. Cl. Chr. Bang 1914 369
Hovedbygningen opført 1914 369
Forskellige ejere 1915 1959 369
H. Brødsgaard 1959 369
Hovedbygning og avlsgård moderniseret 1959 369
------------------------------------------------------ 3000 369
*: ODDEN 1 370
Mygdal sogn 2 370
Vennebjerg herred 3 370
Hjørring amt 4 370
5 370
Oluf Andersen Lunge 1454 370
Voldsted anlagt, østfløjen og sydfløjens vestlige halvdel opført 1455 ca 370
Vil Thomasen Galskyt og Henrik Friis 1479 370
Henrik Friis (eneejer) 1487 370
Ove Vincentsen Lunge (Dyre) 1513 370
Østfløjen ombygget og portpartiet i sydfløjen opført 1520 ca 370
Christoffer Lunge 1545 370
Sophie Stensdatter Brahe 1619 370
Nordfløjen opført i grundmur og vestfløjen i bindingsværk 1652 370
Just Justesen Høg og Mogens Christensen Skeel 1656 370
Mogens Christensen Skeel (eneejer) 1661 370
Chr. L. v. Plessen 1702 370
Chr. Rantzau 1740 370
Hans Wissing 1743 370
Niels Hansen Winde 1762 370
Vestfløjen genopført efter brand 1763 370
C. Rougtved 1769 370
Pors Bastholm Munch 1775 370
S. Groth Clausen 1798 370
Fr. Chr. Udbye 1806 370
Christen Schou 1816 370
Nordfløjen nedrevet 1820 ca 370
Forskellige ejere 1827 1841 370
Bygningerne restaureret 1841 omkr 370
Christoph Græbert 1841 370
Forskellige ejere 1853 1880 370
Ferd. E. T. Tvermoes 1880 370
P. G. S. Rodskier 1890 370
Forskellige ejere 1913 1956 370
Avlsgården nedrevet 1945 370
H. Kr. de Thurah 1956 370
------------------------------------------------------ 3000 370
*: ASDAL 1 371
Asdal sogn 2 371
Vennebjerg herred 3 371
Hjørring amt 4 371
5 371
Niels Ovesen (Panter) 1350 ca 371
Lyder Kabel 1415 ca 371
Bonde Due og Anders Jakobsen Lunge 1419 371
Niels Eriksen Banner 1425 371
Voldsted 1430 ca 371
Mange parthavere 1611 1632 371
Fr. Rantzau 1632 371
To grundmurede og et bindings- værkshus på voldstedet 1662 371
S. Hillerup 1793 371
A. H. Rasmussen 1801 371
Borggården nedrevet 1803 371
Forskellige ejere 1803 1868 371
O. Chr. Olsen 1868 371
Hovedbygningen opført sydøst for voldstedet 1895 371
Forskellige ejere 1915 1935 371
J. Andreasen 1935 371
------------------------------------------------------ 3000 371
*: VILLERUP 1 372
Skallerup sogn 2 372
Vennebjerg herred 3 372
Hjørring amt 4 372
5 372
Stig Pedersen Skovgaard 1300 omkr 372
Otte Lunov 1350 ca 372
Jens Havel 1375 ca 372
Henrik Clausen Smalsted 1408 372
Claus Kaas 1626 372
Hans Wulf v. Unger 1629 372
Tre teglhængte huse opført på voldsted (?) 1630 omkr 372
Bernhard Heinrich v. d. Lippe 1711 372
Chr. Tausen 1726 372
Forskellige ejere 1733 1786 372
Espen Bruun 1786 372
Hovedbygningen og egebindings- værkslade (?) opført 1802 372
Forskellige ejere 1816 1917 372
A. Nørgaard Stavad 1917 372
Hovedbygning og avlsgård moderniseret 1947 1960 372
L. Chr. Nørgaard Stavad 1963 372
------------------------------------------------------ 3000 372
*: AASTRUP 1 373
Skt. Hans sogn 2 373
Vennebjerg herred 3 373
Hjørring amt 4 373
5 373
Befæstet borg 1300 omkr 373
Jens Nielsen 1302 373
Henrik Nielsen (Panter) 1320 ca 373
Kronen 1354 373
Firfløjet bindingsværksgård på nyt voldsted 1500 ca 373
Bygning opført 1592 373
Slot og ladegård repareret 1615 373
Johannes Boysen 1661 373
Erik Krag 1663 373
Joachim Fr. v. Pentz 1669 373
Poul Iversen Wilholt 1695 373
Lars Borch Hauch 1736 373
Chr. Fr. Levetzow 1740 373
Hovedbygning, samt ladegård opført - slottet udslettet 1746 373
Forskellige ejere 1785 1874 373
Hovedbygningen ombygget og fornyet 1820 erne 373
H. P. J. og B. Hasselbalch 1874 373
E. Aas 1936 373
------------------------------------------------------ 3000 373
*: SEJLSTRUPGAARD 1 374
Sejlstrup sogn 2 374
Børglum herred 3 374
Hjørring amt 4 374
5 374
Befæstet voldsted 1335 374
Markvard Rostrup 1335 374
Børglum bispestol 1365 ca 374
Gården afbrændt 1534 374
Kronen 1536 374
Firfløjet borggårdsanlæg af bindingsværk omgivet af grave, samt ladegård 1627 374
Sydfløjen nedrevet 1685 ca 374
Peter Rodsteen 1687 374
Arnold Chr. Dyssel 1689 374
Forskellige ejere 1718 1768 374
Erik Hansen Wilsbech 1768 374
Hovedbygning opført 1774 374
Forskellige ejere 1798 1865 374
A. Rosenkrantz Segelcke 1865 374
K. Christiansen 1912 374
Forskellige ejere 1947 1954 374
Hovedbygningen ombygget efter brand 1951 374
H. A. Christensen og Chr. P. Christensen 1954 374
------------------------------------------------------ 3000 374
*: BØRGLUM KLOSTER 1 375
Børglum sogn 2 375
Børglum herred 3 375
Hjørring amt 4 375
5 375
Kronen 1134 før 375
Børglum bispestol 1135 ca 375
Præmonstratenserordenen 1180 erne 375
Kirkens kor og tværskib opført 1220 ca 375
Kirkeskibets to fag opført 1300 ca 375
Firfløjet klosteranlæg opført 1450 1500 375
Kirken restaureret efter brand (?) 1500 ca 375
Kronen 1536 375
Østfløjen nedrevet 1660 omkr 375
Peder Reedtz 1669 375
Forskellige ejere 1698 1716 375
Bygningerne delvis restaureret 1719 omkr 375
Fr. Kjær (Kjærskiold) 1719 375
J. H. Rantzau 1742 375
Hovedbygningen ombygget 1750 ca 375
Laurids de Thurah 1750 375
J. de Poulson 1756 375
M. G. Rosencrone 1770 375
J. Pedersen Qvistgaard 1800 375
N. Friderichsen Hillerup 1802 375
Chr. M. Rottbøll 1835 375
Sydfløjen grundigt restaureret 1860 erne 375
H. Rottbøll 1930 375
Bygningerne restaureret ved Aa. Roussell 1932 1935 375
H. N. Rottbøll 1953 375
Avlsgården moderniseret 1956 375
------------------------------------------------------ 3000 375
*: HJERMITSLEVGAARD 1 376
Tolstrup sogn 2 376
Børglum herred 3 376
Hjørring amt 4 376
5 376
Niels Vognsen 1400 ca 376
Gården afbrændt 1534 376
Svend Orning og Jens Thomesen Dan 1550 ca 376
Enevold Kruse 1587 376
Vestfløjen og to bindingsværkshuse med tårn opført på voldsted 1590 ca 376
Borggård af to murede og to bindings- værkshuse - ladegården med fire bindingsværkshuse 1662 376
Otto Pogwisch 1665 376
Kronen 1668 376
Nikolaj Bennich 1668 376
Jørgen Arenfeldt 1678 376
Torben Nielsen 1678 376
Otte Skeel 1681 376
Fr. Chr. Skeel 1777 376
Avlsgården brændt og bindings- værkslade opført 1793 376
S. Fr. O. Skeel 1859 376
Hovedbygningens østfløj opført 1883 376
J. P. Petersen ... E. M. Konnerup 1918 376
Laden nedblæst og genopført 1933 376
------------------------------------------------------ 3000 376
*: GAMMEL HAMMELMOSE 1 377
Tise sogn 2 377
Børglum herred 3 377
Hjørring amt 4 377
5 377
Niels Iversen Rosenkrantz 1336 377
Saxe Pedersen (Galen) 1336 377
Børglum kloster 1408 377
Kronen 1536 377
Albret Skeel 1541 377
Øst- og sydfløjen opført af grundmur - nordfløjen af bindingsværk 1541 omkr 377
Peder Munk (Lange) (halvdelen) 1568 377
Ide og Margrethe Skeel 1670 377
Jørgen Arenfeldt (Margrethe Skeels part) 1674 377
Forskellige ejere 1675 1691 377
Otto Rantzau (Ide Skeels part) 1684 377
Otte Skeel 1691 377
Søren Hillerup 1793 377
Fr. Chr. Skeel (eneejer) 1794 377
Nordfløjen opført af grundmur 1794 omkr 377
Ole P. Olsen 1922 377
Sydfløjen nedrevet 1925 ca 377
A. Andersen og Jac. Jensen 1943 377
Hovedbygningen gennemgribende restaureret 1952 omkr 377
Poul Aarup 1952 377
------------------------------------------------------ 3000 377
*: BIRKELSE 1 378
Åby sogn 2 378
Kær herred 3 378
Aalborg amt 4 378
5 378
Vitskøl kloster 1202 378
Børglum bispestol 1390 erne 378
Gården afbrændt 1534 378
Kronen 1536 378
Peder Ebbesen Galt 1540 378
Anders Pedersen Galt 1552 378
Hovedfløjens midterparti opført 1555 ca 378
Niels Kaas 1589 378
Jørgen Lunge 1614 378
Mogens Skeel m.fl. 1656 378
Otte Ottesen Skeel (eneejer) 1663 378
Hovedfløjen, samt tre bindingsværks- længer og ladegård 1697 378
S. P. Fr. Skeel 1815 378
Bindingsværkslængerne flyttet efter brand - hovedfløjen ombygget 1819 378
O. Skeel 1940 378
Hovedfløjens kviste fra ca 1880 fjernet 1964 378
------------------------------------------------------ 3000 378
*: OXHOLM 1 379
Øland sogn 2 379
Øster Han herred 3 379
Hjørring amt 4 379
5 379
Benediktiner-nonnekloster 1175 ca 379
Kaldt Ø Kloster 1175 379
Firfløjet klosteranlæg, hvoraf kirken samt vest- og sydfløjen er bevaret 1475 ca 379
Kronen 1536 379
Frands Banner 1573 379
Kaldt Oxholm 1573 ca 379
Henrik Lykke og Jørgen Taube (Due) 1601 379
Forskellige ejere 1620 1623 379
Iver Friis 1623 379
Knud Seefeld 1628 379
Forskellige ejere 1667 1668 379
Hans Frederik Levetzow 1668 379
Hovedbygningen istandsat 1669 379
Forskellige ejere 1795 1826 379
N. Chr. Rasch 1826 379
Hovedfløjen restaureret og østfløjen nedrevet 1830 379
Forskellige ejere 1832 1865 379
H. J. J. L. Bruun de Neergaard 1865 379
Claudine de Neergaard 1869 379
Hovedbygningen ombygget efter brand - rundt trappetårn opført 1870 379
O. Skeel 1887 379
H. Bille-Brahe-Selby 1906 379
H. N. Andersen 1916 379
Hovedbygningen grundigt istandsat - trappetårnet nedrevet - udløberfløj opført 1916 379
Avlsgården delvis fornyet 1918 379
S. Andersen 1918 379
F. Hansen 1962 379
Hovedbygningen og kirken istandsat og trappe opført ved C.J.Nørgaard Pedersen 1962 379
------------------------------------------------------ 3000 379
*: BRATSKOV 1 380
Brovst sogn 2 380
Øster Han herred 3 380
Hjørring amt 4 380
5 380
Ugod Torstensen 1310 ca 380
Jens Nielsen Rotfeld 1551 ca 380
Hovedfløjen opført 1558 ca 380
Mange parthavere 1558 1622 380
Falk Gjøe 1622 380
Frantz Rantzau 1655 380
Trappetårn opført - sidefløjene opført (?) i bindingsværk 1660 ca 380
Frantz Rantzau d. y. 1691 380
Hans Rudolf Grabow 1739 380
Ole Tønder Lange 1784 380
Arent Hassel Rasmussen 1809 380
Asmus Mau og Laurids Høyer 1811 380
Sydfløjen ombygget 1820 ca 380
Hans Wilsbech 1823 380
Chr. Schibsted 1826 380
Forskellige ejere 1885 1953 380
E. Bryel og Karen-Margrethe Bryel 1953 380
Hovedfløj og sidefløj gennemgribende restaureret ved H.H.Engqvist 1953 ca 380
Karen-Margrethe Bryel 1964 380
------------------------------------------------------ 3000 380
*: KOKKEDAL 1 381
Torslev sogn 2 381
Øster Han herred 3 381
Hjørring amt 4 381
5 381
Anders Aagesen (Stenbrikke) 1327 ca 381
Gården afbrændt (?) 1441 381
Anders Nielsen Banner 1455 ca 381
Vestfløjen genopbygget på borgbanke (?) 1455 ca 381
Erik Eriksen Banner 1520 381
Nord- og sydfløj opført 1520 ca 381
Frands Banner 1554 381
Østfløjen og trappetårn opført (?) 1554 ca 381
Henrik Lykke 1580 381
Nordfløjen forlænget og ombygget (?) 1596 381
Karen Galde 1649 381
Verner Frederiksen Parsberg 1671 381
Diderik Chr. Braes 1691 381
Palle Rantzau 1691 381
Hovedbygningen moderniseret 1738 381
L. J. Jelstrup 1773 381
Chr. Hviid 1793 381
J. L. v. Fischer-Benzon 1811 381
Staten 1823 381
M. Leth Hastrup 1838 381
Forskellige ejere 1842 1949 381
Østfløjen nedrevet 1870 erne 381
Socialministeriet 1948 381
Indrettet til skolehjem ved Th. Havning 1950 381
Avlsgården istandsat 1959 381
------------------------------------------------------ 3000 381
*: AGGERSBORGGAARD 1 382
Aggersborg sogn 2 382
Øster Han herred 3 382
Hjørring amt 4 382
5 382
Vikingeborg ... Kongsgården ødelagt 1000 ca 382
Kronen 1086 382
Gården genopbygget 1373 382
Gården afbrændt 1441 382
Kaldt Kongens Gaard 1579 382
Vibeke Podebusk (Bild) 1579 382
Preben Bild 1596 382
Erik Kaas 1631 382
Gården afbrændt 1645 ca 382
Ejler Høg 1652 382
Hans Mogensen Arenfeldt 1686 382
Peder Benzon 1689 382
Mads Gregersen Speitzer 1718 382
Chr. Madsen Speitzer 1753 382
Hovedbygningen opført i bindingsværk 1756 1758 382
Forskellige ejere 1803 1852 382
J. Nørgaard 1852 382
Hovedbygningen restaureret 1936 382
J. og Inger Marie Nørgaard 1936 382
------------------------------------------------------ 3000 382
*: AAGAARD 1 383
Kettrup sogn 2 383
Vester Han herred 3 383
Thisted amt 4 383
5 383
Erik Nielsen Gyldenstierne 1355 383
Niels Pedersen Gyldenstierne 1410 ca 383
Gården nedbrændt og genopført 1441 383
Predbjørn Clausen Podebusk 1509 ca 383
Knud Henriksen Gyldenstierne 1550 383
Forskellige ejere 1630 1749 383
Trefløjet hovedbygning opført i bindingsværk 1700 erne 383
L. Schipper Hviid 1749 383
J. C. Mylius 1822 383
Forskellige ejere 1828 1848 383
C. E. Roulund 1848 383
Hovedbygningen omsat i grundmur 1860 erne 383
C. C. Gravesen 1914 383
C. A. Dreyer (avlsgården) 1915 383
H. og R. Dreyer (avlsgården) 1915 383
Hovedbygningen ændret og restaureret ved Allan Nilsson 1961 1963 383
P. Meisner (hovedbygningen) 1961 383
------------------------------------------------------ 3000 383
*: AALBORG SLOT 1 384
Aalborg købstad 2 384
Aalborg amt 3 384
4 384
Kronen ... Ukendte ejere 1340 384
Voldsted med firkantet tårn - kaldt Aalborghus 1340 384
Kronen 1414 384
Christian III 1534 384
Bybefæstningen delvis nedrevet 1535 384
Trefløjet bygningsanlæg med portmur i nord - bag volde og grave opført ved Morten Bussert 1540 erne 384
Magasinbygning opført på vestre vold 1568 1572 384
Sydfløjen delvis nedrevet 1579 384
Ombygning og istandsættelse 1594 384
Magasinbygningen nedrevet - kældrene bevaret 1625 384
Otte Skeel (lensmand) 1631 384
Nordfløjen opført 1633 384
Nordfløjen istandsat 1705 384
Grundig restaurering 1732 384
Sydfløj opført i to stokværk 1750 384
Vestfløjen nedrevet (?) 1800 erne 384
Staten 1849 384
Gravene opfyldt 1853 384
Nordfløjen ombygget ved L. Teschl 1960 384
------------------------------------------------------ 3000 384
*: KLARUPGAARD 1 385
Klarup sogn 2 385
Fleskum herred 3 385
Aalborg amt 4 385
5 385
Kronen 1284 før 385
Jakob Nielsen Blaafod 1285 ca 385
Viborg domkapitel 1300 ca 385
Gården afbrændt 1534 385
Kronen 1536 385
Erik Høg (Banner) 1540 385
Hans D. v. Dehn Rothfelser 1649 385
Nicolaj kirke i København 1665 385
Poul Kriesch 1668 385
Thøger Lassen 1685 ca 385
Hovedfløjen opført 1700 1800 385
Forskellige ejere 1705 1733 385
Chr. U. Hauch 1733 385
Chr. Christensen 1757 385
Chr. Søltoft 1840 385
H. Kalko og A. Branth 1847 385
Sidefløjene opført 1847 1848 385
A. Branth (eneejer) 1858 385
Avlsgården genopført efter brand 1858 385
P. Buksted 1918 385
S. Just 1928 385
------------------------------------------------------ 3000 385
*: EGENSEKLOSTER 1 386
Mou sogn 2 386
Fleskum herred 3 386
Aalborg amt 4 386
5 386
Mariager kloster 1535 før 386
Kronen 1536 386
Ove Gjeddes arvinger 1661 386
Jens Lassen 1680 ca 386
Thøger Lassen 1727 386
E. og H. Wraae 1729 386
Peder Lassen 1748 386
J. M. de Neergaard 1803 386
Hovedbygningen opført (?) 1805 ca 386
Forskellige ejere 1813 1865 386
H. G. Gryner 1865 386
Ladegården opført 1884 386
V. J. N. Sønnichsen 1896 386
A. Bruun 1935 386
O. Klingenberg 1937 386
Hovedbygningen restaureret ved Preben Hansen 1938 386
Ladegården moderniseret 1956 386
H. O. Klingenberg 1961 386
Hovedbygningen ombygget ved Preben Hansen 1962 386
------------------------------------------------------ 3000 386
*: HØSTEMARK 1 387
Mou sogn 2 387
Fleskum herred 3 387
Aalborg amt 4 387
5 387
Viborg domkirke 1521 387
Kronen 1536 387
Forskellige ejere 1665 387
Peter Klein 1696 387
Herregården oprettet (?) 1698 387
Forskellige ejere 1706 1728 387
Thøger Lassen 1728 387
J. M. de Neergaard 1803 387
P. F. Mourier og P. Østergaard 1813 387
E. Chr. A. Hvass m.fl. 1816 387
Trefløjet hovedbygning opført 1834 387
Forskellige ejere 1839 1861 387
H. G. Gryner 1861 387
Ladegården opført 1861 omkr 387
Ladegården nedrevet 1890 omkr 387
Et konsortium 1898 387
P. Nielsen (Gl. Høstemark) 1898 387
Avlsgård opført 1908 387
J. K. Eskildsen (Ny Høstemark) 1908 387
Nordre fløj nedrevet 1915 387
Rasmus Andersen 1928 387
M. P. Knudsen 1933 387
Hovedbygning opført 1934 387
John A. Knudsen 1940 387
P. R. Nielsen (Gl. Høstemark) 1949 387
------------------------------------------------------ 3000 387
*: GUDUMLUND 1 388
Gudum sogn 2 388
Fleskum herred 3 388
Aalborg amt 4 388
5 388
Johannes Ryning 1354 388
Peder og Margrethe Eberstein 1354 388
Ukendt ejer 1354 388
Voldsted 1354 388
Niels Johansen Slet 1373 388
Viborg domkapitel 1425 388
Kronen 1536 388
Jens Kaas ... Knud Brahe 1573 388
Mogens Kaas 1622 388
Wulff v. Buchwald 1674 388
Anne Lasson 1738 388
P. M. v. Buchwald 1747 388
Fr. v. Buchwald 1777 388
Hovedbygning og avlsgård opført 1777 omkr 388
H. E. Schimmelmann 1798 388
Avlsgården nedbrændt 1892 388
ca 61 forskellige ejere 1923 1961 388
P. Nielsen 1961 388
------------------------------------------------------ 3000 388
*: REFSNÆS 1 389
Komdrup sogn 2 389
Hellum herred 3 389
Aalborg amt 4 389
5 389
Niels Pedersen ... Ukendte ejere 1337 389
Jep Mogensen Seefeld 1400 ca 389
Christoffer Seefeld (eneejer) 1565 ca 389
Laden opført 1612 389
Christoffer de Hemmer 1679 389
Fr. v. Arenstorff 1730 389
H. Fædder 1742 389
J. J. Fædder 1765 389
Nordfløjen opført 1791 389
Forskellige ejere 1798 1853 389
Østfløjen opført 1845 ca 389
R. K. Westenholz 1853 389
Ane Kirstine Westenholz 1882 389
Vestfløjen opført 1899 389
R. Westenholz 1941 389
------------------------------------------------------ 3000 389
*: LINDENBORG 1 390
Blenstrup sogn 2 390
Hellum herred 3 390
Aalborg amt 4 390
5 390
Kaldt Næsholm 1367 390
Niels Kirt 1367 390
Viborg bispestol 1416 390
Gården afbrændt 1534 390
Kronen 1536 390
Holger Tønnesen Viffert 1561 390
Corfitz Viffert 1571 390
Sydfløjen og ottekantet trappetårn, samt nordfløjen (?) opført på voldsted 1583 390
Breide Rantzau 1595 390
Østfløjen opført 1616 ca 390
Knud Ulfeldt 1632 390
Jørgen Urne 1637 390
Jørgen Seefeld 1650 390
Hans Zoega og Caspar Rollufs 1662 390
Claus Olufsen Daa 1672 390
Kaldt Daasborg 1673 390
Sophie Amalie Lindenov 1678 390
Kaldt Lindenborg 1681 390
Chr. Gyldenløve 1688 390
Trefløjet anlæg, samt fire bindingsværks avlsbygninger 1688 390
Chr. Danneskiold-Samsøe 1703 390
A. G. Moltke 1753 390
H. C. Schimmelmann 1762 390
Hovedbygningen gennemgribende istandsat 1764 390
C. G. E. Schimmelmann 1885 390
Hovedbygningen restaureret 1885 390
Avlsgården genopført efter brand 1903 390
H. C. Schimmelmann 1922 390
Omfattende restaurering af hovedbygningen 1925 1927 390
Avlsgården genopbygget efter brand 1959 390
------------------------------------------------------ 3000 390
*: TUSTRUP 1 391
Fræer sogn 2 391
Hellum herred 3 391
Aalborg amt 4 391
5 391
Jep Jensen Benderup ... Ukendte ejere 1422 391
Peder Beck ... Kronen 1556 391
Niels Mouridsen Benderup 1575 391
Viffert. Enevold og Jørgen Seefeld 1642 391
Peder Bylche 1663 ca 391
Mads Jensen Binderup 1664 391
Gården delvis nedbrændt 1678 391
M. Vognsen Hvas 1743 391
Nicolai Boye 1754 391
Lav bindingsværksfløj 1755 omkr 391
J. Østergaard 1758 391
H. C. Schimmelmann 1775 391
S. og R. Bjerring 1812 391
J. Hjorth 1818 391
Hovedfløjen opført i et stokværk af grundmur 1825 391
J. Chr. Hjorth 1835 391
Østlige sidelænge opført 1855 391
J. L. Hjorth 1869 391
Avlsgården opført 1876 1880 391
Grundmuret midterparti opført på hovedbygning 1888 391
K. B. Hjorth 1921 391
------------------------------------------------------ 3000 391
*: RANDRUP 1 392
Skibsted sogn 2 392
Hellum herred 3 392
Aalborg amt 4 392
5 392
Jens Seefeld 1521 392
Enevold Seefeld 1538 392
Vestfløjen opført 1550 ca 392
Jakob Seefeld 1568 392
Tårnet opført 1570 ca 392
Iver Krabbe 1637 392
Erik Høg 1647 392
Peder Brønsdorff 1675 392
Hovedbygningen udvidet 1695 omkr 392
Severin Brønsdorff 1695 392
Hovedfløjen omsat i grundmur 1750 omkr 392
H. G. v. Deden 1751 392
Chr. Ryberg 1787 392
F. Hvass 1794 392
Th. Thygesen 1807 392
M. P. Hvass 1837 392
Den italienske fløj og ladegård opført 1840 ca 392
Syd- og nordfløj opført 1865 1869 392
Forskellige ejere 1913 1924 392
W. B. Hjorth 1924 392
Hovedbygningen restaureret ved E. Packness 1935 392
Avlsgården genopført efter brand 1936 392
------------------------------------------------------ 3000 392
*: KONGSTEDLUND 1 393
Sønder Kongerslev sogn 2 393
Hellum herred 3 393
Aalborg amt 4 393
5 393
Kaldt Kongslevlund 1419 393
Ove Stigsen Hvide 1419 før 393
Anders Ovesen Bjørn 1420 ca 393
Iver og Kirsten Lunge (Dyre) 1540 393
Jens og Niels Kaas. Christoffer 1540 393
Kaldt Kongstedlund 1590 ca 393
Niels Juul (eneejer) 1590 ca 393
Vestfløjen opført i to stokværk - sidefløje og porthus i nord opført 1592 393
Iver Krabbe 1637 393
Dørportal opsat 1640 393
Erik Høg (Banner) 1649 393
Peder Pedersen Brønsdorff 1675 393
L. Christensen Westerhof 1701 393
S. Brønsdorff 1704 393
H. G. v. Deden 1751 393
S. Brønsdorff v. Deden 1772 393
Sydfløjen opført i bindingsværk og nordfløjen istandsat 1772 ca 393
S. Altewelt Færch 1812 393
O. M. Kjeldsen 1839 393
Forskellige ejere 1900 1906 393
S. C. Nørgaard 1906 393
Avlsgården genopført efter brand 1909 393
Forskellige ejere 1915 1922 393
Hovedbygningen restaureret 1922 393
J. C. G. Castenskiold 1922 393
A. M. Horsens 1963 393
Hovedbygningen gennemgribende restaureret og avlsbygningerne delvis fornyede 1964 393
------------------------------------------------------ 3000 393
*: VILDMOSEGAARD 1 394
Mou sogn 2 394
Fleskum herred 3 394
Aalborg amt 4 394
5 394
Kronen 1758 før 394
A. G. Moltke 1759 394
H. C. Schimmelmann 1762 394
Hovedgården oprettet - en firlænget gård opført 1767 394
Statens Jordlovsudvalg 1936 394
P. J. Rasmussen 1956 394
Avlsgården genopført efter brand ved Carlo Odgaard 1959 394
A. L. Rytter (halvparten) 1960 394
P. J. Rasmussen (eneejer) 1962 394
------------------------------------------------------ 3000 394
*: DRAGSGAARD 1 395
Bælum sogn 2 395
Hellum herred 3 395
Aalborg amt 4 395
5 395
Nis Ovesen ... Anders Stifeld 1404 395
Jørgen Prip ... Ukendte ejere 1490 ca 395
Hovedgården opløst 1500 omkr 395
Anne Krabbe 1623 395
Falk Gjøe 1625 395
Palle Rodsteen 1635 395
Hartvig Otto von Deden 1661 395
Hovedgården genoprettet 1666 395
Forskellige ejere 1750 1803 395
Hans Juul Glud 1803 395
H. J. M. N. Glud 1850 395
Ladegården opført 1854 395
Hovedbygningen opført 1855 395
P. A. Bache 1911 395
K. B. Hjorth 1922 395
Hovedbygningen restaureret 1940 395
Ladegården moderniseret 1950 395
------------------------------------------------------ 3000 395
*: VORGAARD 1 396
Bælum sogn 2 396
Hellum herred 3 396
Aalborg amt 4 396
5 396
Jep Kalv og Mogens Kolde 1450 ca 396
Anders Jacobsen Bjørn 1489 396
Jens Kaas 1562 396
Østre fløj opført 1575 396
Mange parthavere 1649 1675 396
Hartvig Otto v. Deden 1675 ca 396
H. Lassen Meulengracht 1750 396
L. J. Jelstrup 1767 396
S. Thestrup 1768 396
Sydfløjen opført - øst- og vestfløjen ombygget og nordfløjen nedrevet 1770 erne 396
H. Schou 1772 396
H. J. Rodenborg 1776 396
Forskellige ejere 1835 1963 396
Vestfløjen nedrevet 1890 erne 396
E. Flensted 1963 396
------------------------------------------------------ 3000 396
*: GAMMEL WIFFERTSHOLM 1 397
Solbjerg sogn 2 397
Hellum herred 3 397
Aalborg amt 4 397
5 397
Axel Tønnesen Viffert 1576 397
Gården opført 1576 397
Evald Sehested 1580 397
Jørgen Urne 1597 397
Enevold Seefeld 1630 ca 397
Lade opført 1630 397
Ove Juul 1678 397
Laurids Kjærulf 1680 397
Chr. Sørensen Thestrup 1740 397
Trefløjet bindingsværkshovedbygning opført 1750 397
S. Thestrup 1764 397
Ladegården opført 1799 397
H. Svanholm 1826 397
Gården delt 1841 397
J. Svanholm 1842 397
Hovedbygningen i et stokværk opført - nu forpagterbolig 1845 397
J. K. J. S. Dinesen 1890 397
A. W. Dinesen 1910 397
Nuværende hovedbygning opført ved Jens Ingwersen 1914 1915 397
Ida Dinesen 1932 397
Avlsgården genopført efter brand 1937 397
Hovedbygningens nordfløj opført ved 
J. Ingwersen
1948 397
Forpagterboligen restaureret og udvidet ved Ole Fyhn 1955 397
Birthe Alvilde Lindegaard 1964 397
------------------------------------------------------ 3000 397
*: VISBORGGAARD 1 398
Visborg sogn 2 398
Hindsted herred 3 398
Aalborg amt 4 398
5 398
Torbern Jonsen (Munk) 1350 ca 398
Jens Tygesen Seefeld 1530 ca 398
Gården afbrændt 1534 398
Jakob Enevoldsen Seefeld 1568 398
Trefløjet hovedbygning opført i to stokværk og med syv tårne 1575 1576 398
Henrik Jørgensen Schwichtenberg 1681 398
Johannes Svane 1702 398
S. Benzon 1718 398
Fr. v. Arenstorff 1729 398
A. v. Arenstorff 1742 398
Hovedbygningen gennemgribende ombygget og reduceret - østfløjen fornyet 1748 398
Fr. v. Arenstorff 1764 398
Ladegården opført 1768 398
Vestfløjen fornyet 1796 398
J. Kjellerup 1830 398
Hovedbygningen restaureret ved Gotfred Tvede 1913 398
K. Dannaskiold-Samsøe 1913 398
Konsortium 1931 398
Staten 1938 398
Størstedelen af ladegården nedrevet - slottet indrettet til plejehjem for sindssyge - vestfløjen forhøjet 1938 398
------------------------------------------------------ 3000 398
*: HAVNØ 1 399
Visborg sogn 2 399
Hindsted herred 3 399
Aalborg amt 4 399
5 399
Jens Madsen Munk 1468 399
Borg opført på voldsted 1500 omkr 399
Hans Lykke 1501 399
Enevold Seefeld 1621 ca 399
Hilleborg Daa (Seefeld) 1650 ca 399
Hovedbygning opført 1654 399
Vibeke Rosenkrantz (Krag) 1672 399
Niels Benzon 1675 399
I. N. Sehested 1711 399
S. Benzon 1718 399
Fr. v. Arenstorff 1729 399
Johanne Augusta Dietrich 
(v. Arenstorff)
1765 399
Ny vestfløj og avlsgård opført 1765 omkr 399
Forskellige ejere 1797 1816 399
Chr. J. Kjeldsen og Chr. Dinesen 1816 399
Chr. J. Kjeldsen (eneejer) 1842 399
Hovedbygningen opført - avlsgården moderniseret 1846 1847 399
Sv. Schou 1905 399
K. Iuel 1927 399
C. Lyttichau 1962 399
------------------------------------------------------ 3000 399
*: OVEGAARD (OUEGAARD) 1 400
Ove sogn 2 400
Hindsted herred 3 400
Aalborg amt 4 400
5 400
Viborg bispestol 1535 før 400
Kronen 1536 400
Jørgen Lykke 1564 400
Jakob Enevoldsen Seefeld 1638 ca 400
Mogens Rosenkrantz 1668 400
Byggearbejder 1669 400
N. Fuglsang 1722 ca 400
L. Christensen 1728 400
Fr. Munch 1751 400
Byggearbejder 1759 400
N. Kirketerp 1769 400
Nordlige del af østfløjen opført 1770 omkr 400
J. Clausen Foss 1779 400
H. Svanholm 1822 400
J. Petersen 1824 400
E. Chr. A. Neergaard-Petersen 1886 400
Hovedbygningen opført 1911 400
C.. C. og F. C. L. Neergaard-Petersen 1949 400
------------------------------------------------------ 3000 400
*: SKOVSGAARD 1 401
Skjellerup sogn 2 401
Onsild herred 3 401
Randers amt 4 401
5 401
Mariager kloster (?) 1462 401
Kronen 1536 401
Hans Nielsen Drostrup 1648 401
Herregården oprettet - hovedbygning opført 1648 omkr 401
Peder Jensen Vintmølle 1710 401
Ditlev Eggers 1733 401
Hans Thornsohn 1740 401
Forskellige ejere 1766 1812 401
Jens Christensen 1812 401
Nuværende hovedbygning opført (?) 1812 omkr 401
Forskellige ejere 1820 1860 401
Aug. Th. Schytte 1860 401
Avlsgården opført (?) 1860 omkr 401
J. E. Bluhme 1876 401
Karen Margrethe Tesdorpf m.fl. 1917 401
Hovedbygningen gennemgribende ombygget ved J.Ingwersen 1919 1920 401
W. Eickhoff 1935 401
------------------------------------------------------ 3000 401
*: KJELLERUP 1 402
Svenstrup sogn 2 402
Onsild herred 3 402
Randers amt 4 402
5 402
Kronen 1299 402
Jens Ubbesen og Thomas Jensen 1300 erne 402
Peder Jensen Lodehat (parthaver) 1399 ca 402
Barfred (?) 1430 402
Jep Hegedal 1430 402
Christoffer Kruse 1511 402
Jørgen Barnekow 1557 402
Mange parthavere 1567 1579 402
Kronen 1579 402
Knud Mogensen Løvenbalk 1580 402
slægten Skram 1599 ca 402
Erik Høg 1610 ca 402
Enevold Seefeld 1627 402
Axel Urne 1630 402
Claus Dyre 1655 ca 402
Johan Stenbech ... Hans Benzon 1678 402
J. Andersen Brask 1715 402
Trefløjet bindingsværksanlæg i et stokværk 1743 402
Chr. Juul 1833 402
Chr. Joh. Høeg Brask 1848 402
Hovedbygningen opført ved N. Bach 1887 1888 402
Forskellige ejere 1906 1931 402
E. Chr. A. Neergaard-Petersen 1931 402
C. Neergaard-Petersen 1953 402
------------------------------------------------------ 3000 402
*: TRUDSHOLM 1 403
Kastbjerg sogn 2 403
Gjerlev herred 3 403
Randers amt 4 403
5 403
Mogens Jensen 1380 før 403
Voldsted kaldt Gammel Trudsholm 1380 403
Christiern Vendelbo ... Elne Jepsdatter Thott 1381 403
Jørgen Pedersen Krumpen ... Otte Krumpen 1481 403
Gammel Trudsholm og Skøttrup nedrevet - nuværende voldsted anlagt 1500 ca 403
Jacob Høg 1569 403
Niels Krag 1623 403
Kjeld Krag 1650 403
Hovedfløjen opført 1651 403
Otte Marsvin 1693 403
Nordfløj og ladegården opført 1700 omkr 403
Peder Marsvin 1726 403
Erik Holck 1760 403
Sydfløjen opført 1792 omkr 403
Tycho v. Arenstorff 1792 403
Forskellige ejere 1804 1885 403
J. Schwensen 1885 403
P. E. la Cour 1964 403
------------------------------------------------------ 3000 403
*: OVERGAARD 1 404
Udbyneder sogn 2 404
Gjerlev herred 3 404
Randers amt 4 404
5 404
Herregården oprettet og trefløjet borggård i tre stokværk og tårn opført 1545 1547 404
Jørgen Lykke 1545 404
Frands Brockenhuus 1655 404
Christoffer Gabel 1661 404
Fr. v. Arenstorff 1661 404
Vestfløjen nedrevet - øst- og nordfløjen ombygget 1672 404
Fr. v. Arenstorff d. y. 1710 404
Trappetårnet forhøjet og portal opsat - vestfløj opført (?) 1730 404
P. S. Fønss og E. Chr. Myller 1799 404
Fr. v. Arenstorff 1800 404
A. Fr. H. Castenschiold 1910 404
Hovedbygningen restaureret ved M. Clemmensen 1911 1912 404
Forskellige ejere 1924 1938 404
Fl. Juncker 1938 404
------------------------------------------------------ 3000 404
*: SØDRINGHOLM 1 405
Sødring sogn 2 405
Gjerlev herred 3 405
Randers amt 4 405
5 405
Århus bispestol 1239 før 405
Ladegård 1240 405
Øm kloster ... Århus bispestol 1240 ca 405
Kronen 1536 405
Hovedgården oprettet 1540 omkr 405
Hans Stygge 1544 405
Lage Brockenhuus 1568 405
Peder Munk 1592 405
Gert Rantzau 1625 405
Tofløjet borggård, samt to ladegårdsbygninger 1650 405
Kronen 1726 405
Fr. Chr. Danneskiold-Samsøe 1732 405
H. Eilersen Steenfeldt 1742 405
N. Nielsen Secher 1744 405
Trefløjet bindingsværkshovedbygning opført efter brand 1757 405
Forskellige ejere 1800 1906 405
V. A. P. H. v. Buchwald 1906 405
Østfløjen ombygget og tårn opført 1906 omkr 405
C. Chr. Branth 1925 405
Avlsgården genopført efter brand 1936 405
L. Sørensen 1946 405
Hovedbygningen moderniseret ved Ejv. Draiby 1954 1955 405
T. H. Carstensen 1954 405
Avlsgården udvidet ved B. Christensen 1958 1960 405
Avlsgården ombygget efter brand ved B.Christensen 1965 405
------------------------------------------------------ 3000 405
*: DEMSTRUP 1 406
Råby sogn 2 406
Gjerlev herred 3 406
Randers amt 4 406
5 406
Henrik Knudsen Gyldenstierne 1404 406
Peder Lykke 1516 406
Anders Bille (parthaver) 1542 406
Peder Munk 1580 ca 406
Trefløjet bygning 1600 omkr 406
Gert Rantzau 1625 406
Kronen 1726 406
Fr. Chr. Danneskiold-Samsøe 1732 406
H. Eilersen Steenfeldt 1742 406
Trelænget hovedbygning opført 1742 omkr 406
M. P. Secher 1775 406
Forskellige ejere 1790 1862 406
Alfred Hage 1862 406
Hovedfløjen omsat i grundmur 1865 406
Forskellige ejere 1876 1902 406
A. Hougaard 1902 406
Hovedbygningen ombygget og tårn opført - avlsgården nyopført 1902 omkr 406
Forskellige ejere 1924 1947 406
P. Hansen 1947 406
------------------------------------------------------ 3000 406
*: GJESSINGGAARD 1 407
Tvede sogn 2 407
Nørhald herred 3 407
Randers amt 4 407
5 407
Oluf Friis 1473 407
Niels Munk 1500 ca 407
Henrik Krag 1612 407
Iver Juul 1618 407
Mourids Putbus 1661 407
G. Braem 1712 407
Hans Folsach 1734 407
Grundmuret hovedfløj, samt to bindingsværkssidefløje opført ved N.H.Rieman eller J.J.Mørup 1747 407
Trefløjet avlsgård opført 1747 407
Chr. M. Folsach 1758 407
Sidefløjene skalmuret og indvendig ombygning 1770 ca 407
H. F. Johs. P. v. Folsach 1878 407
Indvendig istandsættelse 1878 omkr 407
Ladegård opført 1897 407
Chr. C. v. Folsach 1901 407
Restaurering og avlsgården udvidet 1912 407
H. M. v. Folsach 1957 407
------------------------------------------------------ 3000 407
*: STØVRINGGAARD 1 408
Støvring sogn 2 408
Støvring herred 3 408
Randers amt 4 408
5 408
Palne Jensen (Juul) ... Niels Bugge (?) 1319 408
Voldsted 1319 408
Christiern Vendelbo 1359 ca 408
Lyder Holck 1434 ca 408
Jep Axelsen Thott 1442 ca 408
Jacob Andersen Bjørn 1496 408
Niels og Erik Kaas 1564 ca 408
Niels (d.y.) og Mogens Kaas 1578 408
Nordfløj opført 1600 ca 408
Mogens Kaas (eneejer) 1614 408
Sydfløj opført 1622 408
Ladegård opført 1623 408
Sydfløjens udbygning opført 1630 408
Flere parthavere 1660 1685 408
Thomas Fuiren (parthaver) 1672 408
Diderik Fuiren (eneejer) 1685 408
Christine Fuiren 1708 408
Støvringgaard Jomfrukloster 1735 408
Gennemgribende istandsættelse af nuværende nord- og østfløj - forpagter- bolig opført ved N.H.Rieman 1742 1747 408
Ladegården delvis nedbrændt og genopført ved J.Christensen Hag 1921 408
Modernisering 1960 ca 408
------------------------------------------------------ 3000 408
*: DRONNINGBORG 1 409
Dronningborg sogn 2 409
Støvring herred 3 409
Randers amt 4 409
5 409
Firfløjet klosteranlæg 1236 409
Franciskanerordenen 1236 409
Mogens Gjøe 1530 409
Klosteret ombygget og kaldt Randersgaard 1544 409
Kronen 1544 409
Nu kaldt Dronningborg 1548 409
Anna v. Spreckelsen og Joachim Bechmann 1661 409
Peter v. Spreckelsen 1683 409
Kirken nedbrudt 1698 409
Jobst v. Overbech 1706 409
Peder Thøgersen Lassen 1710 409
Kronen 1711 409
Slottet nedrevet 1721 409
D. Kirketerp 1765 409
Ny herregård opført 1765 409
Forskellige ejere 1775 1907 409
H. Stilling 1907 409
Hovedbygningen opført 1907 409
Jørgen Stilling 1947 409