DANMARKS SLOTTE & HERREGÅRDE

Fyn-Tåsinge-Langeland nr 285-336

TEKST ÅR 1 ÅR 2 NR
*: ØSTRUPGAARD 1 285
Håstrup sogn 2 285
Sallinge herred 3 285
Svendborg amt 4 285
5 285
Palne Jensen Marsk (Munk) 1425 285
Ludvig Marsk (Munk) 1460 ca 285
Det oprindelige stenhus opført 1500 ca 285
Johan Bjørnsen (Bjørn) 1505 ca 285
Iver Lunge (Dyre) 1547 285
Stenhuset forhøjet og ombygget 1572 285
Ejler Bryske 1587 285
Jørgen Brahe 1632 285
Vestlængen nedbrudt 1638 ca 285
Karen Brahe 1685 285
Ny vestfløj opført. stenhuset ombygget 1710 285
Østlængen (portfløjen) opført 1710 ca 285
Frederik Hein 1738 285
Agerumsladen opført 1742 285
Preben Brahe 1760 285
Preben Bille-Brahe 1789 285
Østfløjens udløberfløje opført 1800 omkr 285
Henrik Bille-Brahe 1857 285
Mejeribygningen opført 1860 285
Preben Bille-Brahe-Selby 1875 285
Valdemar Ludvigsen 1927 285
Arne Ludvigsen 1933 285
Østfløjen brandhærget 1937 285
Østfløjen genopført ved Arne Ludvigsen 1940 1942 285
Hovedbygningen og avlsgården istandsat ved Arne Ludvigsen 1955 1959 285
------------------------------------------------------ 3000 285
*: STEENSGAARD. FYN 1 286
Svanninge sogn 2 286
Sallinge herred 3 286
Svendborg amt 4 286
5 286
Albert Andersen Eberstein 1390 ca 286
Bjørn Olufsen Bjørn 1412 286
Otte Emmiksen 1494 286
Anders Emmiksen 1523 286
Trefløjet bindingsværksanlæg omgivet af grave 1523 286
Melchior Ulfstand 1612 286
Stygge Høg 1617 286
Porttårn opført - sandstensportal opsat på hovedbygningen 1625 286
Sidsel Høg (Munk) 1625 286
Wenzel Rothkirch 1648 286
Jens Christensen Heden (Hein) 1689 286
Preben Brahe 1760 286
Axel Fr. Bille 1786 286
Hendrik Bille-Brahe-Selby 1897 286
Avlsgården nedbrændt 1903 286
Hovedbygningen restaureret ved Aage Mathiesen 1903 omkr 286
M. Th. Hansen 1938 286
Indrettet til herregårdspension 1956 286
Avlsgården moderniseret 1960 ca 286
C. P. M. Hansen 1963 286
------------------------------------------------------ 3000 286
*: HVEDHOLM 1 287
Horne sogn 2 287
Sallinge herred 3 287
Svendborg amt 4 287
5 287
Brydegård af bindingsværk (?) 1430 287
Laurens Jensen Panter 1430 ca 287
Erik Hardenberg 1475 287
Frants Bille 1557 287
Trefløjet hovedbygning i to stokværk med tårne omgivet af grave og trefløjet ladegård opført 1558 287
Erik Bille 1581 287
Tønne Brahe 1608 287
Jørgen Brahe 1611 287
Ladegården ombygget 1637 287
Preben Brahe 1677 287
Hovedbygningen genopført efter brand og sydfløjen nyopført 1681 287
Axel Fr. Bille Brahe 1786 287
Preben Charles Bille-Brahe-Selby 1875 287
Hovedbygningen radikalt ombygget ved Johan Schrøder - sydfløjen nedrevet - tårnet forhøjet 1878 1882 287
Ladegården ombygget til hovedbygning 1928 287
Slottet indrettet til plejehjem 1928 287
Staten (slottet) 1928 287
E. M. Clausen (avlsgården) 1937 287
Aage Larsen 1954 287
C. K. Koch 1959 287
Komtessehuset ombygget til hovedbygning - avlsgården moderniseret 1963 287
------------------------------------------------------ 3000 287
*: HOLSTENSHUUS 1 288
Diernæs sogn 2 288
Sallinge herred 3 288
Svendborg amt 4 288
5 288
Anders Jensen Passow 1314 288
Gotskalk Litle 1314 288
Jørgen Mortensen Venstermand 1314 288
Kaldt Finstrup 1314 288
Knud Venstermand 1551 288
Vest- og sydfløj opført i to stokværk af bindingsværk og omgivet med grave 1579 288
Jørgen Grubbe 1618 288
Frederik Rantzau 1620 ca 288
Mogens Gyldenstierne 1622 288
Jørgen Schult 1636 288
Ladegård opført 1639 288
Grundmuret nordfløj opført i to stokværk 1643 288
Chr. A. Holsten ... G. D. Holsten 1707 288
Kaldt Holstenshuus 1723 288
A. Ch. Holsten 1745 288
Hovedbygningen istandsat - avlsbygninger opført 1749 288
A. Ch. Holsten (Carisius) 1849 288
Vest- og sydfløj nedrevet - nordfløjen ombygget - avlsgården flyttet - ved H.A.W.Haugsted 1863 1868 288
Sophie Magdalene Berner ... Schilden Holsten 1879 288
Restaurering ved M. Borch 1889 288
A. Ch. Berner Schilden Holsten 1906 288
Hovedbygningen genopført efter brand ved Vilh.Petersen 1910 288
G. A. Berner 1962 288
------------------------------------------------------ 3000 288
*: NAKKEBØLLE 1 289
Åstrup sogn 2 289
Sallinge herred 3 289
Svendborg amt 4 289
5 289
Voldsted i skoven Enemærket - kaldt Herregårdsholmen 1200 erne 289
Voldsted med enkelthus i Hønsemose 1300 erne 289
Mads Andersen Bølle 1463 289
Borgen ødelagt 1534 289
Claus Eriksen Ravensberg 1534 289
Jacob Brockenhuus 1547 289
To (tre?)-fløjet hovedbygning opført på nyanlagt voldsted 1559 289
Marqvard Bille 1602 289
Niels Krabbe 1654 289
Herluf Trolle (en part) 1683 289
Johan Monrad (en part) 1683 289
Børge Trolle (en part) 1701 289
Børge Trolle (eneejer) 1706 289
Hovedfløjen gjort lavere og gavlene ombygget 1710 ca 289
Johan Lehn 1732 289
J. Fr. Cicignon 1740 289
Forskellige ejere 1815 1828 289
Hans Holsten 1828 289
A. Ch. Holsten Carisius 1849 289
Hovedbygningen ombygget ved H.A.W.Haugsted 1870 erne 289
A. Ch. Berner Schilden Holsten 1906 289
Avlsgården genopført efter brand 1906 289
M. Møller 1923 289
Avlsgården genopført efter brand 1930 erne 289
Forskellige ejere 1940 1955 289
C. P. Philipsen 1955 289
Hovedbygningen restaureret og moderniseret 1955 289
------------------------------------------------------ 3000 289
*: RØDKILDE 1 290
Ulbølle sogn 2 290
Sallinge herred 3 290
Svendborg amt 4 290
5 290
Tyge Lauridsen Abildgaard 1314 290
Ukendte ejere 1314 290
Hans Poulsen Hvide 1453 290
Oluf Brockenhuus 1595 290
Breide Rantzau 1608 ca 290
Anne Lykke 1635 290
Forskellige ejere 1663 1694 290
Johan Monrad 1694 290
Voldsted med bindingsværksbygninger 1694 290
Forskellige ejere 1706 1736 290
Gården ombygget til trefløjet anlæg i egebindingsværk 1735 omkr 290
Jens Lange 1736 290
E. H. Lange 1829 290
Nuværende hovedbygning opført 1854 290
E. E. Schaffalitzky de Muckadell 1891 290
J. L. Schaffalitzky de Muckadell 1928 290
Avlsgården nedbrændt og genopført ved A.Wagner Smitt 1949 290
Henry Nexøe-Larsen 1955 290
Hovedbygningen restaureret 1955 1956 290
Statens Jordlovsudvalg 1955 290
Avlsgården nedbrændt og genopført ved Folke Olsen 1957 290
E. Rasmussen 1959 290
------------------------------------------------------ 3000 290
*: VALDEMARS SLOT 1 291
Bregninge sogn 2 291
Sunds herred 3 291
Svendborg amt 4 291
5 291
Henneke og Benedikt Ahlefeldt 1320 291
Peder Nielsen Stygge (Galen) 1320 291
Voldsted kaldt Kærstrup 1320 291
Dronning Margrethe I 1387 291
Odense bispestol 1400 ca 291
Kronen 1536 291
Erik Ottesen Rosenkrantz 1573 291
Ellen Marsvin 1623 291
Valdemar Christian 1630 291
Hovedbygning i to stokværk med ottekantet trappetårn og ladegård opført efter udkast af Hans v. Steenwinckel d.y. 1639 1644 291
Nu kaldt Valdemar Slot 1639 1644 291
Kirsten Munk 1656 291
ødelagt af svenskerne 1658 291
Forskellige ejere 1662 1678 291
Hovedbygningen restaureret og trappetårnet nedrevet 1678 291
Niels Juel 1678 291
Niels Juel d. y. 1714 291
Ladegården nedbrændt 1749 291
Hovedbygningen ombygget og udvidet - tepavillonen opført - ladegården genopført - ved G.D.Tschierscke 1754 291
Enkesædet Generalindehuset og avlsgården Thaersminde opført 1767 omkr 291
Fr. Juel 1767 291
C. Juel-Brockdorff 1827 291
C. Juel-Brockdorff 1876 291
Slottet restaureret. kapellet udsmykket ved Syrak Hansen 1880 ca 291
C. Fr. S. V. Iuel-Brockdorff 1912 291
Slottet istandsat og moderniseret 1930 1931 291
Avlsgården Thaersminde nedrevet 1951 291
------------------------------------------------------ 3000 291
*: STEENSGAARD. LANGELAND 1 292
Snøde sogn 2 292
Langelands Nørre herred 3 292
Svendborg amt 4 292
5 292
Kaldt Kroagergaard 1442 292
Peder Jacobsen Steensen 1442 292
Hans Jensen Mylting 1473 292
Bindingsværksbygninger 1500 292
Kronen 1500 ca 292
Anne Lunge (Steensen) 1577 292
Kaldt Steensgaard 1577 292
Grundmuret enetages hovedbygning med trappetårn opført og omgivet med grave 1580 1585 292
Hans Steensen 1583 292
Byggearbejder 1638 292
Vincents Steensen 1638 ca 292
C. Fr. Steensen Leth 1813 292
V. Steensen-Leth 1825 292
Gravene opfyldt og sidelænger nedrevet 1836 1837 292
Hovedbygning og tårn forhøjet med et stokværk - to tilbygninger nedrevet - ved G.Fr.Hetsch 1836 1837 292
Omfattende restaurering 1950 292
V. Steensen-Leth 1950 292
Chr. V. Steensen-Leth 1962 292
------------------------------------------------------ 3000 292
*: NEDERGAARD 1 293
Bøstrup sogn 2 293
Langelands Nørre herred 3 293
Svendborg amt 4 293
5 293
Bo og Niels Jepsen Algudsen 1409 293
Knud Mikkelsen Akeleye 1570 ca 293
Hans Urne 1589 293
Claus Buchwaldt 1631 293
Frederik Rantzau 1686 293
Frederik Ahlefeldt 1694 293
Forskellige ejere 1699 1704 293
Otte Kaas (Sparre-Kaas) 1704 293
Rudbek Kaas 1716 293
Enetages hovedbygning opført i egebindingsværk 1720 ca 293
Chr. Banner Kaas (Mur-Kaas) 1731 293
O. D. Kaas (Sparre-Kaas) 1768 293
Fr. Chr. Kaas (Mur-Kaas) 1778 293
O. D. Kaas-Lehn 1804 293
Tærskeladen opført 1804 ca 293
G. V. Kaas 1865 293
Toetages hovedbygning opført ved J.Tholle 1867 293
S. Burmeister 1936 293
Fr. Sander 1937 293
Hovedbygningen istandsat og avlsgården moderniseret 1937 omkr 293
J. Fr. Sander 1959 293
------------------------------------------------------ 3000 293
*: EGELØKKE 1 294
Bøstrup sogn 2 294
Langelands Nørre herred 3 294
Svendborg amt 4 294
5 294
Jens Andersen Mylting 1426 294
Stig Pors (?) 1600 ca 294
Niels Harbou 1650 ca 294
Henrik Steensen 1687 294
Bindingsværkshovedbygning opført 1700 ca 294
Hovedbygning opført i et stokværk af bindingsværk 1800 ca 294
C. Fr. Steensen Leth 1813 294
C. Fr. Steensen-Leth 1827 294
Hovedbygningen fornyet i et stokværk ved G.Fr.Hetsch (?) 1845 1846 294
Sophie Frederikke Lerche 1889 294
Hovedbygningen forhøjet med et stokværk - avlsbygningerne flyttet 1890 294
A. C. W. Knuth 1932 294
Hovedbygningen restaureret - avlsgården moderniseret 1943 294
------------------------------------------------------ 3000 294
*: TRANEKÆR 1 295
Tranekær sogn 2 295
Langelands Nørre herred 3 295
Svendborg amt 4 295
5 295
Befæstet borg. nord- og vestfløjen opført 1200 erne 295
Kronen 1231 før 295
Hertug Abel 1232 295
Valdemar Atterdag 1358 295
Borggården udbygget til firefløjet anlæg med højt tårn 1400 1500 295
Christian Rantzau 1645 295
Tårnet nedrevet. Hovedbygningen istandsat 1649 295
Frederik Ahlefeldt 1663 295
Frederik Ahlefeldt 1722 295
Syd- og østfløjen nedrevet - nord- og vestfløjen restaureret 1725 ca 295
Frederik Ahlefeldt-Laurvig 1791 295
Teaterfløjen opført 1800 ca 295
Fr. L. V. Ahlefeldt-Laurvig 1856 295
Grundig restaurering. vestfløjen forlænget og tårnet opført ved N.S.Nebelong 1859 295
K. B. Ahlefeldt-Laurvig 1947 295
Hovedbygningen gennemgribende restaureret ved Fl.Grut 1949 295
------------------------------------------------------ 3000 295
*: FAAREVEJLE 1 296
Skrøbelev sogn 2 296
Langelands Nørre herred 3 296
Svendborg amt 4 296
5 296
Niels Brock 1350 erne 296
Corfitz Rønnow 1472 296
Erik Hardenberg 1494 296
Det høje Hus 1495 omkr 296
Markvard Rønnow 1500 ca 296
Erik Hardenberg 1565 296
Borggården omsluttet af voldgrav - fornyet med bastioner og et firkantet tårn 1583 296
Peder Marsvin 1608 296
Jørgen Marsvin 1622 296
Ladegård opført 1634 296
Christoffer Urne 1648 296
Hannibal Sehested 1648 296
Erik Skeel 1707 ca 296
Jørgen Hansen 1767 296
Det høje Hus nedrevet 1820 296
Staten 1820 296
L. v. Cossel 1826 296
Avlsgården genopført efter brand 1833 296
P. Johansen de Neergaard 1842 296
Ladegården fornyet - voldanlægget sløjfet 1851 296
Toetages hovedbygning med tårn opført ved A.H.Klein 1868 296
Hovedbygningen nedbrændt - og genopført 1870 296
P. P. F. de Neergaard 1872 296
J. L. Hansen 1924 296
O. Nielsen 1946 296
------------------------------------------------------ 3000 296
*: SKOVSBO 1 297
Fuglsbølle sogn 2 297
Langelands Sønder herred 3 297
Svendborg amt 4 297
5 297
Peder Lauridsen Straale (Steensen) 1521 297
Kjeld Baad 1578 297
Ulrik Pentz 1610 ca 297
Bernt Petersen v. Deden 1629 297
Forskellige ejere 1704 1744 297
Bindingsværksbygninger 1744 297
Poul Henrik Schalck 1744 297
Niels Hansen 1767 297
J. K. Pilegaard 1820 297
Grundmuret hovedbygning i et stokværk opført og avlsgård ombygget 1830 erne 297
J. A. Pilegaard 1871 297
Forhal opført 1877 297
J. C. Pilegaard Graae 1909 297
K. J. E. Kromphardt 1916 297
O. C. Kromphardt 1955 297
------------------------------------------------------ 3000 297
*: SKOVSGAARD 1 298
Humble sogn 2 298
Langelands Sønder herred 3 298
Svendborg amt 4 298
5 298
Mads Jonsen Hvitax ... Mads Lud 1457 ca 298
Peder Modeskal 1457 298
Voldsted 1457 298
Claus Daa 1543 298
Stig Pors 1565 ca 298
Firlænget bindingsværkshovedbygning i et stokværk 1600 erne 298
Claus Gagge 1649 298
Jørgen Kaas 1709 298
H. C. von Pultz 1756 298
H. L. og R. Mikkelsen 1760 298
H. Lauridsen 1800 298
Ladegården nedbrændt og genopført 1854 ff 298
Jacob Møller 1863 298
H. L. Møller 1883 298
Hovedbygningen opført i to stokværk med tårn ved J.Vilh.Petersen 1887 1889 298
Thyra Fuglede 1929 298
Ellen Fuglede 1951 298
------------------------------------------------------ 3000 298
*: HJORTHOLM 1 299
Fodslette sogn 2 299
Langelands Sønder herred 3 299
Svendborg amt 4 299
5 299
Kaldt Fodslettegaard 1509 299
Markvard Hvas 1509 299
Melchior Hvas 1575 ca 299
Gården flyttet og kaldt Hjortholm 1601 299
Niels Gaas 1610 ca 299
Erik Kaas 1638 299
Hovedbygningen grundigt istandsat 1676 omkr 299
Niels Kaas 1676 299
Niels Rasmussen 1744 299
Christiane Krag 1754 299
J. Ch. v. Kragenskiold 1780 299
Christen Madsen 1782 299
Mads Christensen 1782 299
Hovedbygningen opført i et stokværk 1789 299
Julianus Hastrup 1823 299
Chr. Joh. Fr. Ahlefeldt-Laurvig 1896 299
Bygningerne istandsat og moderniseret 1908 omkr 299
H. B. Ahlefeldt-Laurvig 1908 299
J. de Neergaard 1928 299
Chr. Carl Ahlefeldt-Laurvig 1933 299
------------------------------------------------------ 3000 299
*: BROLØKKE 1 300
Magleby sogn 2 300
Langelands Sønder herred 3 300
Svendborg amt 4 300
5 300
Kaldt Brobjerg 1576 300
Kronen 1576 før 300
Anne Lunge 1577 300
Henrik Jespersen Mylting 1640 ca 300
Nu kaldt Broløkke 1640 omkr 300
Christen Lauridsen 1660 ca 300
Christen Jonsen Holmsted 1664 ca 300
Forskellige ejere 1739 1744 300
D. Chr. Krag 1744 300
Christiane Krag 1749 300
Nordfløjen opført i et stokværk 1758 300
Fr. Ahlefeldt 1764 300
Chr. Joh. Fr. Ahlefeldt-Laurvig 1866 300
Østfløjen opført og indgangsdøren flyttet 1873 300
K. B. Ahlefeldt-Laurvig 1947 300
------------------------------------------------------ 3000 300
*: SANDHOLT 1 301
Sandholts Lyndelse sogn 2 301
Sallinge herred 3 301
Svendborg amt 4 301
5 301
Henneke og Timme Krummedige 1434 301
Johan Wittekop Krummedige og Eggert Frille 1460 ca 301
Poul Laxmand og Bent Bille 1500 ca 301
Voldsted anlagt og stenhus opført 1500 omkr 301
Torbern Bille 1502 ca 301
Jacob Hardenberg 1516 ca 301
Østfløjen med portgennemkørsel opført 1516 omkr 301
Erik Rud 1551 ca 301
Hovedbygningen brændt - sydfløjen genopført i to stokværk 1590 301
Knud Rud 1590 ca 301
nord- og vestfløjen, samt 4 ottekantede tårne opført 1590 301
Østfløjen forhøjet med et tredie stokværk 1590 301
Birgitte Rosensparre (Rud) 1630 301
Byggearbejder 1634 301
Corfitz Trolle 1645 301
Conrad Hesse 1684 301
Jakob de Bruin 1705 301
Københavns Universitet 1718 301
Hans Nobel 1723 301
Martha Nobel (Nøragger) 1755 301
Ladegården opført 1770 301
Hans Nobel Nøragger 1782 301
Østfløjen delvis nyopført - vesttårnene nedrevet 1788 301
Ch. N. Nobel Nøragger 1789 301
Hovedbygningens genopførelse fuldført 1790 1791 301
Nicoline Marthe Nobel v. Sperling 1866 301
A. Lund 1917 301
E. M. Clausen 1939 301
I. H. Kirketerp-Møller 1946 301
Grethe Kirketerp-Møller 1958 301
------------------------------------------------------ 3000 301
*: BROBYGAARD 1 302
Sønder Broby sogn 2 302
Sallinge herred 3 302
Svendborg amt 4 302
5 302
Bild Nielsen Kruckow 1568 302
Henning Venstermand 1570 erne 302
Bindingsværkshus med to tilbygninger omgivet af voldgrav 1580 omkr 302
Frantz Rantzau 1589 ca 302
Anne Rosenkrantz 1635 302
Anders Bille 1645 302
Børge Trolle 1662 302
Grundmuret hovedbygning og trefløjet ladegård i egebindingsværk opført 1673 302
Chr. Nielsen Fogh 1701 302
A. Ch. Schaffalitzky de Muckadell 1769 302
Nordfløjen opført og ladegården udvidet 1769 ca 302
E. Skeel Schaffalitzky de Muckadell 1797 302
Gennemgribende restaurering 1797 ca 302
A. Ch. Schaffalitzky de Muckadell 1905 302
Hjørnepavillon opført ved M. Borch 1905 ca 302
Ladegården genopført efter brand i 1921 - ved V.Dahl. 
Gravene helt sløjfet
1922 1923 302
M. Schaffalitzky de Muckadell 1963 302
------------------------------------------------------ 3000 302
*: GELSKOV 1 303
Hillerslev sogn 2 303
Sallinge herred 3 303
Svendborg amt 4 303
5 303
Voldsted 1439 ca 303
Johan Rantzau 1440 erne 303
Anders Flemming 1480 ca 303
Emmike Emmiksen 1517 ca 303
Erik Kaas m.fl. 1550 ca 303
Vestre sidefløj i bindingsværk 1550 303
Forskellige ejere 1619 1667 303
Adolph Hans v. Holsten 1667 303
Ladegård opført 1667 303
Albrecht Christopher Schaffalitzky de Muckadell 1773 303
A. Ch. C. L. Schaffalitzky de Muckadell 1905 303
Ladegården opført efter brand ved V. Dahl 1913 303
Hovedbygningen opført ved V. Dahl 1917 303
M. Schaffalitzky de Muckadell 1963 303
------------------------------------------------------ 3000 303
*: SØBO 1 304
Jordløse sogn 2 304
Sallinge herred 3 304
Svendborg amt 4 304
5 304
Joachim Henriksen Reventlow 1442 304
Margrethe Reventlow (Krabbe) 1564 304
Ladegård opført 1593 304
Ukendte ejere 1613 304
Gabriel Laxmand 1640 304
Anders Bille 1642 304
Hovedbygningen ombygget 1648 1656 304
Anders Rosenkrantz 1686 304
Trefløjet hovedbygning i bindingsværk og grundmur opført 1720 erne 304
Johan Eskild de Falsen 1722 304
C. L. v. Scherewien 1758 304
J. A. Cramer 1781 304
Forskellige ejere 1795 1927 304
H. Larsen 1927 304
Avlsbygningerne fornyet 1928 304
Hovedbygningen grundigt istandsat 1940 304
K. Larsen 1952 304
------------------------------------------------------ 3000 304
*: DAMSBO 1 305
Jordløse sogn 2 305
Sallinge herred 3 305
Svendborg amt 4 305
5 305
Hovedgården oprettet 1552 305
Jacob Brockenhuus 1552 305
Hans Pogwisch 1606 305
Anders Bille 1624 305
Tofløjet hovedbygning i et stokværk, samt trefløjet ladegård opført 1654 305
Mogens Rosenkrantz 1693 305
Hans Nobel 1724 305
H. L. Lund 1730 305
Susanne Hein 1754 305
A. Fr. Bille (Brahe) 1786 305
P. C. Bille-Brahe-Selby 1875 305
P. Skou 1935 305
Ladegården moderniseret 1951 1956 305
Rita Lizzi Skou 1954 305
------------------------------------------------------ 3000 305
*: LØGISMOSE 1 306
Hårby sogn 2 306
Båg herred 3 306
Odense amt 4 306
5 306
Jens Ingjaldsen Revel (1/3) og Peder Rytze (2/3) 1333 306
Mange parthavere 1390 ca 306
Jens Pedersen Panter 1410 ca 306
Eiler Hardenberg (2/3) 1432 306
Engelbrecht Albrechtsen Bydelsbak 1432 306
Claus Bryske m.fl. 1470 ca 306
Mogens Gjøe 1495 306
Nordøstfløjen opført i grundmur 1500 omkr 306
Peder Oxe (parthaver) 1569 306
Nordvestfløjen (portfløjen) opført i to stokværk 1575 306
Johan Rud (en part) 1593 306
Erik Bille m.fl. 1609 306
Anders Bille (en part) 1614 306
Sydøstfløjen. hjørnetårn og bindingsværksladegård opført 1631 1644 306
Kapel indrettet i portfløjen 1640 306
Adam Fr. Trampe 1694 306
Sandstensportal opsat på portfløjen 1726 306
H. Fr. Uldall 1800 306
Johs. Smith 1809 306
R. og F. L. Smith 1824 306
Anders Billes fløj med tårn nedrevet og kapellet nedlagt 1826 306
Forskellige ejere 1831 1883 306
Sydvestfløjen (kirkefløjen) og trappetårn opført 1883 306
V. J. N. Sønnichsen 1883 306
Forskellige ejere 1886 1915 306
H. S. Steensen 1915 306
Spir opsat ved H. C. Amberg 1915 omkr 306
Forskellige ejere 1923 1953 306
S. P. Korshøj og E. Ørnsholt 1953 306
S. P. Korshøj 1965 306
------------------------------------------------------ 3000 306
*: FLENSTOFTE 1 307
Dreslette sogn 2 307
Båg herred 3 307
Odense amt 4 307
5 307
Niels Hamundsen Litle 1290 erne 307
de holstenske grever 1330 307
Kronen ... Johan Wittekop (Krummedige) 1357 307
Poul Laxmand 1493 ca 307
Kronen 1502 307
Peder Laxmand 1527 307
Thale Holgersdatter Ulfstand (Laxmand) 1557 307
Herregården opført 1572 307
Ukendt ejer 1604 1648 307
Corfitz Rosenkrantz 1648 307
Anders Bille 1652 307
Adam Frederik Trampe 1694 307
Sophie Hedvig Trampe 1735 307
Hovedbygningen opført i bindingsværk 1746 307
A. Fr. Trampe 1780 307
Trefløjet ladegård opført 1790 307
Rasmus Rasmussen 1797 307
J. Chr. Ryberg 1799 307
Hovedbygningen ombygget med frontispice 1800 ca 307
Staten 1820 307
P. Fr. Jensen 1853 307
P. Nielsen Damsboe 1858 307
A. Pedersen Damsboe 1901 307
Ladegården genopført efter brand 1903 307
K. Beck 1917 307
C. C. Brandt 1923 307
------------------------------------------------------ 3000 307
*: HAGENSKOV (FREDERIKSGAVE) 1 308
Sønderby sogn 2 308
Båg herred 3 308
Odense amt 4 308
5 308
Befæstet borg kaldt Hagenskov Slot 1251 308
Kronen 1251 308
Grev Gert af Holsten 1300 erne 308
Ditlev af Wensin 1336 308
Benedict v. Ahlefeldt 1360 308
Dronning Margrethe I 1396 308
Eske Bille (lensmand) 1514 308
Nyt stenhus opført 1519 ca 308
Erik Hardenberg (lensmand) 1572 308
Firfløjet anlæg med tårn. staldgård og ladegård 1600 omkr 308
Jørgen Brahe (lensmand) 1616 308
Fruerstuehuset opført 1620 1621 308
Køkkenhus opført 1651 1653 308
Niels Banner 1667 308
Nu kaldt Frederiksgave 1667 omkr 308
Fr. J. v. Dewitz 1707 308
Fr. J. v. Dewitz d. y. 1729 308
Hovedbygningen nedbrændt - våningshus opført i bindingsværk - nordvest for borgbanken 1748 308
Fr. W. Otte 1765 308
Niels Ryberg 1767 308
Hovedbygningen opført ved G. E. Rosenberg 1775 308
Staten 1824 308
K. W. A. S. Wedell 1854 308
Th. Andersen 1942 308
Hovedbygningen og avlsgård grundigt istandsat og moderniseret 1954 ff 308
P. S. Holberg 1954 308
Atter kaldt Hagenskov 1962 308
------------------------------------------------------ 3000 308
*: SKOVGAARDE 1 309
Søby sogn 2 309
Båg herred 3 309
Odense amt 4 309
5 309
Verner Pedersen Pil 1466 309
Otte Skinkel 1482 ca 309
Laurids Pedersen Norby 1512 309
Jørgen Brahe 1641 309
Karen og Hilleborg Bille 1641 309
Jørgen Hartvigsen 1660 309
Erik Steensen 1671 309
Mogens Holck 1708 309
Barbara Christine Holck 1712 309
Hovedbygningen fornyet i bindingsværk 1721 309
Chr. Rantzau 1755 309
Aug. Fr. Rantzau 1846 309
Hovedbygningen ombygget - to grundmurede fløje opført 1863 309
Aug. Kjær 1922 309
N. Hansen Christoffersen 1924 309
E. Hauch Fenger 1965 309
------------------------------------------------------ 3000 309
*: BRAHESBORG 1 310
Gamtofte sogn 2 310
Båg herred 3 310
Odense amt 4 310
5 310
Kaldt Bisbo 1529 310
Odense bispestol 1529 før 310
Verner Bertelsen Svale 1530 ca 310
Johannes Macchabæus 1600 ca 310
Ove Bille 1615 ca 310
Hovedbygning med tre tårne samt ladegård opført på nyt voldsted og kaldt Brahesborg 1638 1656 310
Jørgen Brahe 1638 310
Hovedbygningen istandsat 1687 omkr 310
Marcus Gjøe 1687 310
Manderup Due 1708 310
Chr. Rantzau 1716 310
Ladegården genopført 1718 310
Hovedbygningen ombygget. tårne og gavle nedrevet og gravene opfyldt 1756 310
Staten 1822 310
W. Fr. Treschow 1828 310
Avlsgården Wilhelmsborg opført 1840 ca 310
Fr. W. Treschow 1911 310
Ladegården genopført efter brand - ved Th.Nielsen 1925 310
Ladegården ombygget ved Th. Nielsen 1950 1951 310
B. C. A. Cederfeld de Simonsen 1951 310
I. Cederfeld de Simonsen 1963 310
------------------------------------------------------ 3000 310
*: KRENGERUP 1 311
Ørsted sogn 2 311
Båg herred 3 311
Odense amt 4 311
5 311
Gabriel Knudsen Akeleye 1600 ca 311
Hovedgård opført 1600 311
Jacob Lindenov 1658 311
Claus Daa 1672 311
Hans Knudsen 1679 311
Morten Skinkel 1686 311
Anna Barbara og Maria Dorothea Charlotte 1705 311
Carisius 1705 311
Bindingsværksbygning 1720 omkr 311
Chr. Stockfleth (halvdelen) 1722 311
Chr. Stockfleth (eneejer) 1745 311
Fr. V. C. Holck 1768 311
Chr. Rantzau 1770 311
Fr. S. Rantzau 1771 311
Ladegård opført af bindingsværk 1771 311
Hovedbygningen opført ved Hans Næss (?) 1772 311
Kaldt Frederikslund 1783 311
C. Fr. Rantzau 1851 311
Ydre ladegårdsbygninger opført 1876 311
J. Chr. Rantzau 1909 311
Gennemgribende restaurering af hovedbygning ved Jens Ingwersen 1916 1917 311
Atter kaldt Krengerup 1917 311
Indvendig istandsættelse ved Jens Ingwersen 1942 311
Lily Ingeborg Agnes Knuth. f. Rantzau 1953 311
Modernisering af hovedbygning og ladegård 1961 1963 311
------------------------------------------------------ 3000 311
*: LUNDEGAARD 1 312
Nørre Broby sogn 2 312
Sallinge herred 3 312
Svendborg amt 4 312
5 312
Erik Venstermand 1589 før 312
Ludvig Munk 1590 ca 312
Ellen Marsvin 1602 312
Trefløjet borggård i to stokværk med tårn opført på firkantet voldsted 1602 312
Laden opført i egebindingsværk 1636 312
Hannabal Sehested 1658 312
Christian Urne 1664 312
Borggården ombygget. 2 bindingsværksfløje opført i et stokværk 1700 omkr 312
Peder Smidt 1702 312
Lundegaard Stiftelse 1752 312
Tårnet nedrevet 1801 312
J. Christensen 1964 312
------------------------------------------------------ 3000 312
*: DALUM KLOSTER 1 313
Dalum sogn 2 313
Odense herred 3 313
Odense amt 4 313
5 313
Benediktiner nonnekloster 1200 omkr 313
Firefløjet klosteranlæg med kirke opført 1200 omkr 313
Kronen 1536 313
Hovedbygningen hærget 1658 ca 313
Vinkelformet toetages hovedbygning med middelalderlige bygningsdele 1658 ca 313
Jens Lassen 1662 313
Diderik Schult 1682 313
Kaldt Christiansdal 1682 313
Kronen 1722 313
Chr. Benzon 1764 313
P. U. Fr. Benzon 1804 313
Sydfløjen opført 1812 1818 313
Avlsgården nedbrændt og vestfløjen udvidet 1832 313
Fr. H. Chr. de Falsen Zytphen-Adeler 1882 313
Christine Rump 1891 313
Atter kaldt Dalum Kloster 1906 313
Skt. Hedvigsordenen 1906 313
Katolsk kirke opført 1930 313
Hovedfløjen udvidet og istandsat ved Jacobsen-Lunderman 1957 1958 313
Anneks opført ved Erichsen 1961 1962 313
Istandsættelse 1962 1963 313
------------------------------------------------------ 3000 313
*: ODENSE SLOT 1 314
Odense købstad 2 314
Odense amt 3 314
4 314
Johannitterordenen 1280 314
Skt. Hans Kloster 1280 314
Kaldt Odensegaard 1400 1500 314
Trefløjet klosteranlæg opført med kirke og ladegård 1400 1500 314
Kronen 1536 314
Ombygning. to tårne med spir opført (?) 1575 ca 314
Sydøst- og vestfløjen ombygget og nordfløjen opført i to stokværk ved J.C.Krieger 1720 1723 314
Slottet moderniseret 1790 ca 314
Istandsættelse ved J. Hansen Koch 1840 erne 314
Staten 1849 314
Istandsættelse 1902 314
Odense kommune 1907 314
Ombygning til administrationskontorer 1927 314
------------------------------------------------------ 3000 314
*: RUGAARD 1 315
Veflinge sogn 2 315
Skovby herred 3 315
Odense amt 4 315
5 315
Kronen 1664 før 315
Voldsted 1664 315
Jørgen Kaas 1665 315
Wilhelm Frederik Wedell 1689 315
Kronen 1718 315
Trefløjet anlæg med trappetårn og kapel i østfløjen nedrevet 1719 315
Carl Juel 1764 315
Forskellige ejere 1767 1784 315
Trefløjet bindingsværkshovedbygning og trefløjet ladegård opført 1769 315
Mørkenborg kro oprettet 1771 315
Simon Andersen Amager 1784 315
Chr. H. R. Simonsen (Amager) 1843 315
Nuværende hovedbygning opført ved Knud Borring 1874 315
Forskellige ejere 1890 1957 315
A/S Noria 1957 315
Hovedbygning og avlsgård istandsat og moderniseret 1958 1959 315
------------------------------------------------------ 3000 315
*: LANGESØ 1 316
Vigerslev sogn 2 316
Skovby herred 3 316
Odense amt 4 316
5 316
Bernike Skinkel 1415 ca 316
Peder Hogenskild 1448 ca 316
Iven Bryske 1467 ca 316
Antonius Bryske 1551 316
Herreborg i to stokværk og med ottekantede hjørnetårne opført 1554 316
Frederik Markdanner 1622 316
Forskellige ejere 1625 1684 316
Adolph Hans Holsten 1684 316
Ny hovedbygning af bindingsværk (?) opført 1684 omkr 316
Adam Christopher Holsten 1745 316
Hovedbygningen opført. muligvis ved G.D.Tschierscke, G.E.Rosenberg og Hans Næss 1775 316
A. Ch. Holsten Carisius 1849 316
Funktionærboliger og kapel opført 1849 omkr 316
Sophie Magdalene Berner Schilden Holsten 1879 316
Ladegården nedbrændt 1901 316
G. D. Berner Schilden Holsten 1962 316
------------------------------------------------------ 3000 316
*: MARGAARD 1 317
Vigerslev sogn 2 317
Skovby herred 3 317
Odense amt 4 317
5 317
Timme Lauridsen Abildgaard og Niels Jensen 1310 ca 317
Peder Andersen Hvide ... Ukendte ejere 1340 ca 317
Peder Hogenskild 1448 ca 317
Iven Gertsen Bryske 1467 ca 317
Axel Urne 1555 ca 317
Carl Bryske 1580 ca 317
Henrik v. d. Wisch 1623 317
Ingeborg Friis 1626 317
J. Jørgensen Seemann 1680 317
A. Jacobsen Lindberg 1690 317
Gården nedrevet og bindingsværkshovedbygning opført 1694 317
J. Christensen Schouboe 1694 317
J. T. Seefeld 1708 317
C. G. Gryner 1725 317
Hovedbygningen opført ved J. G. Rosenberg 1745 317
ladegården istandsat 1745 317
Chr. Schøller 1763 317
Chr. Schøller d. y. 1821 317
Forpagterbolig og ladegård genopført efter brand 1847 317
Chr. E. A. Schøller 1884 317
Avlsgården flyttet og genopført efter brand 1900 317
K. Chr. C. Schøller 1921 317
C.-G. Gryner Schøller 1951 317
Hovedbygningen restaureret efter brand - ved K.Lehn Petersen 1953 317
------------------------------------------------------ 3000 317
*: DALLUND 1 318
Søndersø sogn 2 318
Skovby herred 3 318
Odense amt 4 318
5 318
Bernike Skinkel 1400 ca 318
Gert Hartvigsen Bryske (en part) 1420 ca 318
Peder Hogenskild (en part) 1420 ca 318
Iven Bryske 1470 ca 318
Gert Bryske 1537 318
Tofløjet hovedbygning med spærremure i vest og syd opført på voldsted 1540 ca 318
Ejler Høg 1614 318
Avlsgård opført 1634 318
Hovedbygningen udvidet med bl.a. trappetårn 1634 318
Ejler Høgs arvinger og kreditorer 1660 1672 318
Morten Mikkelsen Hardrup 1672 318
Jens Erichsen (Westengaard) 1683 318
Forskellige ejere 1689 1710 318
J. Fr. Haxthausen 1710 318
G. D. v. Finecke 1722 318
Hovedbygningen istandsat. østfløjen fornyet og gravene fyldt 1722 318
G. Ph. Blixen-Finecke 1801 318
C. Fr. A. B. Blixen-Finecke 1829 318
Udvidelse af hovedbygningen i øst 1849 318
Fr. Th. H.A.C.W. Blixen-Finecke 1873 318
Hovedbygningen istandsat 1873 omkr 318
Avlsgården udflyttet efter brand 1874 318
J. J. og H. Hansen 1915 318
Clara A. B. Blixen-Finecke (hovedbygningen) 1920 318
P. Helweg Mikkelsen 1925 318
Centralforeningen af Sygekasser i Odense Amt 1927 318
------------------------------------------------------ 3000 318
*: ØSTRUPLUND 1 319
Østrup sogn 2 319
Lunde herred 3 319
Odense amt 4 319
5 319
Henrik Andersen (Gummesen) 1456 319
Kaldt Østrupgaard 1456 319
Jens Hansen (Skinkel) 1459 319
Jørgen Friis 1500 ca 319
Hans Stigsen Ulfeldt 1529 319
Hovedbygning opført (?) 1544 omkr 319
Jørgen Daa og Poul Skinkel 1544 ca 319
Godske Rathlou og Claus Buchwald 1627 319
Jørgen Rathlou (eneejer) 1628 319
Søstrene v. Ahlefeldt 1653 319
Mette v. Ahlefeldt (eneejer) 1657 319
Ch. E. v. Korff 1660 319
Johan D. v. Wettberg 1682 319
Johan Fr. Frølich 1710 ca 319
Laurids Schebye 1754 319
Elias Jørgensen Møller 1797 319
Bindingsværkshovedbygning opført 1812 319
Elias Møller 1870 319
Hovedbygningen opført ved C. Lendorf 1881 1882 319
Forskellige ejere 1924 1928 319
Claus J. Nielsen (avlsgården) 1928 319
Nu kaldt Østruplund (slottet) 1928 319
Staten (hovedbygningen) 1928 319
P. Chr. Olsen (avlsgården) 1963 319
------------------------------------------------------ 3000 319
*: ØRRITSLEVGAARD 1 320
Otterup sogn 2 320
Lunde herred 3 320
Odense amt 4 320
5 320
Mogens Eriksen Mormand 1564 320
Johan Friis 1615 ca 320
Hovedbygning opført i to stokværk med tårn og to sidefløje 1620 320
Axel Valkendorf (en part) 1650 320
Morten Mikkelsen 1663 320
Forskellige ejere 1666 1771 320
Laurids Schebye 1771 320
A. Schebye 1787 320
Nuværende trefløjede hovedbygning opført på den gamle grund 1789 320
H. J. Hansen 1798 320
E. Møller 1804 320
H. E. Pontoppidan 1903 320
Chr. Darel 1907 320
Landbrugets Rationaliseringsfond 1957 320
------------------------------------------------------ 3000 320
*: HOFMANSGAVE 1 321
Norup sogn 2 321
Lunde herred 3 321
Odense amt 4 321
5 321
Anders Drage 1483 321
Kaldt Knyle 1483 321
Fr. Qvitzow 1588 ca 321
Hovedbygning og avlsgård opført 1588 321
Kaldt Qvitzowsholm 1588 321
Jens Rosenkrantz 1683 321
Kaldt Roseneje 1683 321
Joh. Fr. Bøttiger 1718 321
Kaldt Bøttigersholm 1718 321
Forskellige ejere 1742 1776 321
Niels Hofman Bang 1776 321
Niels de Hofman 1783 321 1783 321
Grundmuret hovedbygning i et stokværk med to bindingsværks- sidefløje opført ved J.C.Seyffert 1784 1787 321
Ladegården udvidet med 2 bindingsværkslænger 1784 1787 321
Kaldt Hofmansgave 1785 321
Niels Erik Hofman-Bang 1855 321
Omfattende ombygninger og forbedringer 1855 omkr 321
Stiftelsen Hofmansgave 1951 321
------------------------------------------------------ 3000 321
*: EGEBJERGGAARD (EINSIDELSBORG) og KJØRUP 1 322
Krogsbølle sogn 2 322
Skam herred 3 322
Odense amt 4 322
5 322
Predbjørn Podebusk 1410 ca 322
Mourids Podebusk 1540 322
Henrik Podebusk 1637 322
Egebjerggaard oprettet som hovedgård og kaldt Einsidelsborg 1650 ca 322
Hovedbygningen af bindingsværk 1650 ca 322
Rud. Abraham og Mourids Podebusk 1657 322
J. G. Moltke 1781 322
U. W. de Roepstorff 1795 322
Chr. Alex. Petersdorff 1810 322
G. Chr. Fr. Petersdorff 1813 322
Einsidelsborgs hovedbygning opført ved J.P.Jacobsen 1830 322
Einsidelsborgs ladegård fornyet 1840 omkr 322
Chr. Alex. Petersdorff 1846 322
Th. S. Wedel-Heinen 1919 322
H. Chr. Middelboe 1929 322
Kjørup og Einsidelsborg delt 1929 322
Nu kaldt Egebjerggaard 1931 322
S. E. Ingemann 1931 322
Chr. Christensen 1953 322
E. Oberbech-Clausen 1963 322
M. E. Damgaard 1963 322
Gennemgribende ombygning ved Ågaard Andersen 1964 1965 322
*: KJØRUP 1 323
Kjørups hovedfløj og kirke opført på stort dobbeltvoldsted 1582 ca 323
Kjørup kirke nedrevet 1784 323
Kjørups hovedbygning istandsat 1830 323
V. Jørgensen 1929 323
P. C. Olsen 1937 323
S. E. Ingemann 1940 323
I. S. Jørgensen 1953 323
------------------------------------------------------ 3000 323
*: JERSTRUP 1 324
Grindløse sogn 2 324
Skam herred 3 324
Odense amt 4 324
5 324
Niels Eriksen Banner 1328 324
Ukendte ejere 1400 1500 324
Jørgen Henningsen Qvitzow 1500 omkr 324
Mourids Emmiksen 1544 324
Eiler Brockenhuus 1576 324
Jørgen v. Aschersleben 1598 ca 324
Ide Skinkel 1647 324
Mette Krabbe 1655 324
Helmuth Otto v. Winterfeldt 1682 ca 324
Hans Joachim v. Warnstedt 1694 324
Den trefløjede bindingsværks- hovedbygning opført i det 18. årh. 1700 1800 324
Forskellige ejere 1717 1804 324
Fr. Lassen 1719 324
Constance Frederikke Henriette Bernstorff 1804 324
C-J. Bernstorff 1944 324
Vestfløjen ombygget ved H. G. Skovgaard 1944 1945 324
Hovedfløjen gennemrestaureret ved H.G.Skovgård 1952 1953 324
------------------------------------------------------ www.jerstrup.dk 3000 324
*: SANDAGERGAARD 1 325
Nørre Sandager sogn 2 325
Skovby herred 3 325
Odense amt 4 325
5 325
Fin Nielsen (Skriver) 1385 325
Niels Thomesen 1394 325
Henning Jensen Qvitzow 1480 325
Eiler Qvitzow med søskende 1569 325
Grundmuret hovedbygning på voldsted og trefløjet bindingsværksladegård opført 1600 1610 325
Chr. v. Pappenheim 1685 325
Morten Skinkel 1690 ca 325
Hans Knudsen 1695 325
Nicolai Windz 1696 325
H. H. v. Grambow 1713 325
Den store lade fornyet 1725 325
Hovedbygningens nord- og østfløj fornyet 1730 325
C. v. d. Brincken 1774 325
I. Hviid 1795 325
Østfløjen nedrevet 1795 325
A. E. H. E. Bernstorff-Gyldensteen 1834 325
C.-J. Bernstorff 1954 325
Istandsættelse ved Ebbe Berner 1960 325
------------------------------------------------------ 3000 325
*: GYLDENSTEEN 1 326
Nørre Sandager sogn 2 326
Skovby herred 3 326
Odense amt 4 326
5 326
Kaldt Enggaard 1400 326
Niels Thomesen (Lunge ?) 1400 ca 326
Berneke Skinkel 1415 ca 326
Knud Henriksen Gyldenstierne 1450 ca 326
Jørgen Daa 1494 326
Erik Rud 1575 326
Gregers Krabbe 1630 326
Trefløjet grundmuret ladegård opført 1636 326
Hovedbygningens store hus opført 1640 326
Oluf Rosenkrantz 1655 326
Mogens Skeel 1682 ca 326
Holger Rosenkrantz 1689 326
Conrad Bierman (v. Ehrenschild) 1694 326
Hovedbygningen ombygget - vinkelfløjene opført og haven anlagt 1698 326
Martin Conrad Bierman v. Ehrenschild 1698 326
Chr. C. Gabel 1718 326
J. H. Huguetan (Gyldensteen) 1719 326
Nu kaldt Gyldensteen 1720 326
Ladegårdens østlænge ombygget 1724 326
Johan Henrik Knuth 1752 326
Sidefløjene opført 1800 ca 326
A.E.H.E. Bernstorff-(Gyldensteen) 1827 326
Hovedbygningen restaureret ved Alfr. Petersen 1837 omkr 326
J. H. E. Bernstorff-Gyldensteen 1837 326
E. A. E. Bernstorff-Gyldensteen 1919 326
Hovedportalen og interiørerne ændret ved Mogens Clemmensen 1926 326
C.-J. F.-F. H. M. Bernstorff 1954 326
Den gamle ladegård nedbrændt og genopført nord for landevejen 1960 1961 326
Indvendig istandsættelse ved H. H. Engqvist 1960 1961 326
------------------------------------------------------ 3000 326
*: HARRITSLEVGAARD 1 327
Skovby sogn 2 327
Skovby herred 3 327
Odense amt 4 327
5 327
Kronen 1231 327
Erik af Sverige ... Kronen 1327 327
Jørgen Svave 1560 327
Breide Rantzau 1589 327
Hovedbygning i tre stokværk med trappetårn og portbygning ved Dominicus Beatiaz (?) 1606 327
Sidefløje senere 1606 327
Anne Lykke 1623 327
Laurids Ulfeldt 1631 327
Christence og Kaj Lykke 1659 327
Frederik v. Arenstorff 1663 327
Forskellige ejere 1667 1717 327
Jens Lassen (en part) 1682 327
Hans Lassen (eneejer) 1717 327
Ph. J. Hagedorn 1719 327
Christiane Hoppe (Hagedorn) 1740 327
Nord- og hovedfløj ombygget - syd- og vestfløj nedrevet - to mindre tilbygninger opført 1753 327
J. Fr. Bardenfleth 1769 327
A.E.H.E. Bernstorff-Gyldensteen 1829 327
C.-J. Bernstorff 1954 327
F. Nicolajsen (hovedbygningen) 1963 327
Restaurering 1963 327
------------------------------------------------------ 3000 327
*: OREGAARD 1 328
Ore sogn 2 328
Skovby herred 3 328
Odense amt 4 328
5 328
Kaldt Orebirk 1231 328
Kronen 1231 328
Ebbe Andersen (Ulfeldt) 1471 ca 328
Poul Ahlefeldt 1539 328
Hans Johansen (Lindenov) 1588 328
Laurids Lindenov 1596 328
Hovedbygningen opført - trefløjet ladegård 1600 ca 328
Henrik Rantzau 1657 328
Henrik Lindenov 1661 328
Erik Banner 1672 328
Forskellige ejere 1687 1716 328
Chr. C. Gabel 1716 328
J. H. Huguetan (Gyldensteen) 1719 328
J. H. E. Bernstorff-Gyldensteen 1837 328
Indvendig istandsættelse 1881 328
Ladegården opført efter brand 1881 328
Staten 1922 328
S. Jepsen 1943 328
------------------------------------------------------ 3000 328
*: HOLSEGAARD 1 329
Brenderup sogn 2 329
Vends herred 3 329
Odense amt 4 329
5 329
Hovedgården oprettet på voldsted 1640 omkr 329
Anne Jørgensdatter Friis 1645 ca 329
Henrik Lindenov 1665 ca 329
Magdalene Akeleye 1670 329
Gabriel Bille 1684 329
Erik Steensen 1689 329
Mogens Holck 1702 329
Anders Andersen Hviid 1727 329
Hans Bruun 1738 329
Hovedbygningen fornyet i bindingsværk 1740 ca 329
Hans Bryde 1745 329
Byggearbejder 1750 ca 329
Jacob Vedel 1752 329
H. Grandjean 1816 329
Søren Michelsen 1817 329
L. Balslev Fahnøe 1838 329
Hovedbygningen fornyet i grundmur 1860 ca 329
A. Simonsen 1876 329
Ladegården opført efter brand 1890 ca 329
Avlsgården genopført efter brand 1893 1894 329
Avlsgården moderniseret 1894 329
Forskellige ejere 1941 1963 329
A. H. Kjær A/S 1963 329
O. J. Udsen 1965 329
------------------------------------------------------ 3000 329
*: KÆRSGAARD 1 330
Brenderup sogn 2 330
Vends herred 3 330
Odense amt 4 330
5 330
Henrik Knudsen Gyldenstierne 1498 før 330
Peder Bille 1499 330
Steen Knudsen Bille 1555 330
Bindingsværksfløj opført 1569 330
Steen Eriksen Bille 1635 330
To grundmurede fløje opført 1657 330
Anna Trolle (Bille) 1675 330
En fjerde fløj opført i bindingsværk 1714 330
Chr. Fr. Gersdorff 1723 330
Bygningerne istandsat 1770 330
Jacob Vedel 1770 330
A. C. Vedel (Vedel-Heinen) 1807 330
Hovedbygningen opført 1815 1817 330
Staten 1829 330
J. Th. Petersen 1832 330
Chr. Hansen 1851 330
F. L. V. Ahlefeldt-Laurvig 1872 330
Forskellige ejere 1931 1963 330
Ch. H. Hage 1963 330
------------------------------------------------------ 3000 330
*: ELVEDGAARD 1 331
Veflinge sogn 2 331
Skovby herred 3 331
Odense amt 4 331
5 331
Hartvig Heest 1436 331
Frederik Barsebek 1475 ca 331
Kirsten Rosenkrantz ... Sophie Rud (Brahe) 1509 331
Byggearbejder 1532 331
Jørgen og Otte Brahe 1555 331
Axel Brahe 1571 331
Hovedbygningen ombygget 1590 331
Eiler Qvitzow 1616 331
Henrik Gyldenstierne 1650 331
Niels Lykke 1654 331
Jens Clausen Dyre 1683 331
Henrik Juel 1701 331
H. L. v. Schindel 1714 331
U. Fr. Bryggemann 1719 331
Trefløjet hovedbygning med to bindingsværkstårne og spærremur opført 1721 331
C. Vedel 1745 331
Anna Elisabeth Amalie Berg (Simonsen) 1748 331
Ladegården istandsat - stuehuset repareret 1750 omkr 331
C. Vedel Simonsen 1780 331
Tårnene ombygget 1800 331
J. Chr. F. Wedel-Heinen 1858 331
Sidefløjene fornyet i grundmur og midterfløjen ændret 1860 erne 331
Søstrene Wedel-Heinen 1895 331
Avlsgården genopført efter brand 1915 331
P. G. C. Wedel-Heinen 1934 331
------------------------------------------------------ 3000 331
*: GRØFTEBJERG 1 332
Vissenbjerg sogn 2 332
Odense herred 3 332
Odense amt 4 332
5 332
Kronen 1500 ca 332
Voldsted med bindingsværksbygninger (?) 1500 332
Gården nedbrudt 1599 332
Jens Lassen 1662 332
Kronen 1723 332
Officersbolig opført 1723 332
Chr. H. Dreyer 1764 332
M. Winther 1777 332
Forskellige ejere 1783 1799 332
H. Koefoed 1799 332
Hovedbygning og firlænget ladegård opført 1810 332
J. C. V. Oppermann 1820 332
H. H. Kjærumgaard Hammerich 1829 332
Forskellige ejere 1851 1865 332
H. P. Langkilde 1865 332
Ladegården flyttet efter brand 1865 332
Forskellige ejere 1867 1949 332
J. C. Jespersen 1949 332
Avlsgården istandsat og udvidet 1952 1956 332
------------------------------------------------------ 3000 332
*: ERHOLM 1 333
Rørup sogn 2 333
Vends herred 3 333
Odense amt 4 333
5 333
Claus Eriksen (Ravensberg) 1500 ca 333
Helvig Hardenberg (en part) 1590 ca 333
Ukendte ejere 1599 1640 333
Torben Gabrielsen Akeleye 1640 ca 333
Frederik v. Arenstorff 1651 ca 333
Paul Ulrich Pestel 1664 333
Erik Nielsen 1685 333
Lyder Spleth 1699 333
Andreas Simonsen 1720 333
Enetages bindingsværksbygning istandsat og udvidet 1733 333
Hans Simonsen 1733 333
Hovedbygningen udvidet 1768 333
L.Chr.E. de Cederfeld (Cederfeld de Simonsen) 1768 333
H.Chr.J. Cederfeld de Simonsen 1836 333
Hovedbygningen opført ved J. D. Herholdt 1850 1854 333
Ladegården nedbrændt og genopført ved Fr.V.Tvede 1886 333
H.Chr.Fr.V. Cederfeld de Simonsen 1899 333
Hovedbygningen moderniseret og trappetårn opført ved M.Borch 1899 omkr 333
H.Chr.C.Fr. Cederfeld de Simonsen 1936 333
Ladegården nedbrændt og genopført ved Ivar Hansen 1960 333
------------------------------------------------------ 3000 333
*: WEDELLSBORG 1 334
Husby sogn 2 334
Vends herred 3 334
Odense amt 4 334
5 334
Kaldt Husbygaard 1295 334
Niels Hamundsen Litle 1295 334
Anders Pedersen Stygge 1330 ca 334
Barfred opført på voldsted og kaldt Ivernæs 1330 334
Nicolaus og Lyder Krummedige 1350 ca 334
Berneke Skinkel 1390 ca 334
Knud Henriksen Gyldenstierne 1449 ca 334
Henrik Knudsen Gyldenstierne 1468 334
Tårnhus og fløjen i forlængelse af barfreden opført 1500 ca 334
Henrik Gyldenstierne m.fl. 1562 334
Nordfløjen opført i to stokværk 1562 omkr 334
Hans Johansen Lindenov 1622 ca 334
Christian Urne 1664 334
Hannibal Sehested 1664 334
Wilhelm Friderich v. Wedell 1666 334
Kaldt Wedellsborg 1672 334
Adlerhus opført 1689 334
Stor regulerende ombygning - tårnhuset gennembrudt med port og kapel indrettet 1690 1700 334
L. Fr. Wedell 1766 334
Staldbygning i vest opført og portgennemkørslen tilmuret 1766 omkr 334
Hovedbygningen istandsat 1828 omkr 334
K. W. A. S. Wedell 1828 334
Trappetårn opført og avlsgården fornyet 1883 omkr 334
W. C. J. O. C. B. Wedell 1883 334
Hovedbygningen ombygget 1920 334
J. C. H. Wedell 1920 334
Staldlængen forhøjet med en etage 1920 omkr 334
C. B. M. T. Wedell 1959 334
------------------------------------------------------ 3000 334
*: HINDSGAVL 1 335
Middelfart købstad 2 335
Vends herred 3 335
Odense amt 4 335
5 335
Befæstet borg 1200 ca 335
Kronen 1200 ca 335
de holstenske grever 1317 335
Kronen 1360 335
Kongens hus opført 1607 ca 335
Jens Lassen 1664 335
Kronen 1681 335
Ladegården nedbrudt 1692 335
Borgen nedbrudt - ny ladegård opført 1695 ca 335
Hans Daniel Freintz 1695 335
Kaj Ahlefeldt 1696 335
Fr. J. v. Dewitz 1701 335
N. Andersen Basse 1745 335
Chr. H. Adeler 1773 335
Nuværende hovedbygning opført ved Hans Næss og Jens Jensen 1784 335
N. Basse Fønss 1808 335
Middelfart kommune (avlsgården) 1921 335
Foreningen Norden (hovedbygningen) 1923 335
Hovedbygningen restaureret 1945 335
------------------------------------------------------ 3000 335
*: BILLESHAVE 1 336
Strib-Røjleskov sogn 2 336
Vends herred 3 336
Odense amt 4 336
5 336
Erik Bille 1649 før 336
Gården oprettet 1649 før 336
Henning Pogwisch 1650 ca 336
Knud Urne 1664 336
B. Valkendorf 1731 336
A. v. Raiser 1749 336
Forskellige ejere 1761 1768 336
N. Krabbe Juel 1768 336
Trefløjet hovedbygning opført i bindingsværk 1768 omkr 336
Forskellige ejere 1804 1857 336
L. Schmidt 1857 336
Hovedbygningen ombygget i grundmur og sidefløjene nedrevet 1860 ca 336
Forskellige ejere 1865 1898 336
Fr. N. Basse Fønss 1898 336
Hovedfløjen ombygget og udbygning mod haven opført 1899 336
Forskellige ejere 1908 1941 336
Staten 1941 336
Nybygninger opføres ved Malling-Pedersen 1964 1966 336