DANMARKS SLOTTE & HERREGÅRDE

Fyn-Tåsinge-Langeland nr 233-284

TEKST ÅR 1 ÅR 2 NR
*: NYBORG SLOT 1 233
Nyborg købstad 2 233
Svendborg amt 3 233
4 233
Knud Prislavsen 1175 233
Romansk anlæg 1175 233
Befæstet borg med kernetårn 1200 233
Kronen 1200 ca 233
Palatium i to stokværk 1265 233
Palatium forlænget mod syd og forhøjet med et stokværk 1470 erne 233
Christian III 1534 233
Byen befæstet 1548 233
Kongefløjen forlænget mod nord og Stranges Tårn opført - antageligt ved Jacob Binck og Morten Bussert 1549 233
Christian IV 1588 233
Ombygning ved Dominicus Baetiaz 1607 233
Østfløjen opført 1630 ca 233
Besat af svenskerne 1658 1659 233
Befæstningen udvidet 1661 233
Sydøsttårnet og ringmuren med bygninger nedrevet. Kongefløjen ombygget indvendig 1670 1722 233
Restaurering 1784 233
Stranges Tårn nedrevet 1789 233
Vægtergangene fjernet 1828 233
Staten 1849 233
Resten af nordfløjen nedrevet - 2 enetages længer opført 1873 233
Restaurering og ombygning til tidligere skikkelse ved Mogens Clemmensen 1917 1923 233
------------------------------------------------------ 3000 233
*: HINDEMAE 1 234
Skellerup sogn 2 234
Vindinge herred 3 234
Svendborg amt 4 234
5 234
Jørgen Urne 1480 234
Helvig Hardenberg (en part) 1588 234
Breide Rantzau 1599 234
Hans Johansen Lindenov 1618 234
Sivert Urne 1652 234
Hans Ahlefeldt 1661 234
Hans Schrøder (Løwenhielm) 1663 234
Frederik E. Gjedde 1690 234
Ny borg- og ladegård af bindingsværk 1725 234
Seneca Hagedorn 1725 234
Karen Jakobsdatter Pedersen 1750 234
O. J. Vind 1778 234
Hovedbygning i et stokværk med midterparti i to stokværk opført 1790 ca 234
C. A. D. Mourier 1801 234
C. Juel-Brockdorff 1839 234
Hovedbygningen restaureret 1934 234
E. Juel-Brockdorff 1940 234
------------------------------------------------------ 3000 234
*: JUULSKOV 1 235
Kullerup sogn 2 235
Vindinge herred 3 235
Svendborg amt 4 235
5 235
Niels Madsen 1365 235
Hans Johansen Lindenov 1472 235
Morten Skinkel (Tinhuus) 1472 235
Hans Speil 1586 235
Hovedfløj i to stokværk med tårn opført ved Dominicus Baetiaz 1590 ca 235
Hans Johansen Lindenov 1602 235
Sivert Urne 1642 235
To bindingsværksfløje i to stokværk tilføjet 1645 omkr 235
Frederik Sechmann 1726 235
Johan Kallager 1744 235
Frederik Bagger 1760 235
Laurids Lindegaard 1789 235
Sidefløjene ombygget og restaurering 1797 235
Forskellige ejere 1803 1811 235
H. P. Langkilde 1811 235
Bodil Langkilde 1852 235
Sidefløjene brændt og mindre opført 1862 235
Avlsgården brændt 1899 235
H. B. Ahlefeldt-Laurvig 1918 235
Restaurering 1919 235
J. V. Noel 1926 235
Gerda Clemmensen og Birgit B. Willadsen 1947 235
------------------------------------------------------ 3000 235
*: JUELSBERG 1 236
Avnslev sogn 2 236
Vindinge herred 3 236
Svendborg amt 4 236
5 236
Hovedbygning i bindingsværk 1668 236
Krongods 1668 før 236
Claus Rasch 1669 236
Kaldt Raschenberg 1669 236
E. F. Ulfeldt 1709 236
Hans A. v. Ahlefeldt 1723 236
Chr. v. d. Maase 1728 236
Forskellige ejere 1744 1771 236
Gregers Chr. Juel 1771 236
Hovedbygning og to sidefløje i to stokværk opført ved G.E.Tschierscke (?) og G.E.Rosenberg 1771 1786 236
Kaldt Juelsberg 1797 236
Ladegård genopført efter brand 1800 omkr 236
H. R. Juel 1847 236
K. Fr. Juel 1875 236
Avlsgården genopført efter brand 1888 236
Hovedbygning restaureret 1897 236
Gregers Iuel 1923 236
------------------------------------------------------ 3000 236
*: SKOVSBO 1 237
Rynkeby sogn 2 237
Bjerge herred 3 237
Odense amt 4 237
5 237
Tue Nielsen Bild 1369 237
Peder Lykke 1450 erne 237
Eiler Hardenberg 1562 237
Erik Hardenberg 1565 237
Hovedbygning i to stokværk med ottekantet tårn opført 1572 1579 237
Preben Gyldenstierne 1609 237
Erik Lykke (m.fl.) 1680 237
Chr. Rosenkrantz 1705 ca 237
Hans Berg 1767 237
Fr. L. V. Ahlefeldt-Laurvig 1865 237
J. Ahlefeldt-Laurvig (-Bille) 1874 237
Nordfløjen opført og vestfløjen restaureret ved Aug. Klein 1881 237
Forskellige ejere 1914 237
Udstykningsforeningen for Sjællands og Fyns Stifter 1914 237
Aage Fast 1946 237
------------------------------------------------------ 3000 237
*: RØRBÆK 1 238
Flødstrup sogn 2 238
Vindinge herred 3 238
Svendborg amt 4 238
5 238
Henning Jensen Qvitzow 1500 ca 238
Bindingsværkshovedbygning opført og omgivet af grave 1600 ca 238
Gregers Høg 1615 ca 238
Forskellige ejere 1691 1731 238
Otto Jacobsen (Engelsted) 1731 238
Forskellige ejere 1924 1962 238
Hovedbygningen nedrevet 1925 238
Nuværende hovedbygning opført efter 1925 238
E. Knudsen 1962 238
------------------------------------------------------ 3000 238
*: RISINGE 1 239
Flødstrup sogn 2 239
Vindinge herred 3 239
Svendborg amt 4 239
5 239
Kronen 1526 239
Jens Madsen 1661 239
Thomas Købke 1689 239
Poul Pedersen Bagger 1705 ca 239
Hugo Praem 1727 239
Bindingsværkshovedbygning i et stokværk opført 1750 239
Maltha Ulrich Engelsted 1759 239
Hovedbygningen forlænget 1794 239
J. Petersen Kejrup 1823 239
Chr. F. Fog 1827 239
De to sidefløje opført 1857 1859 239
Rasmus Kattrup 1900 239
Det store tårn opført ved Anton Rosen 1903 239
O. Bille Brahe 1929 239
Restaurering og ombygning af hovedbygning og avlsgård 1934 239
J. Chr. Bille Brahe 1945 239
Avlsgården flyttet ved A. Wagner Smitt 1954 1955 239
------------------------------------------------------ 3000 239
*: LUNDSGAARD 1 240
Revninge sogn 2 240
Bjerge herred 3 240
Odense amt 4 240
5 240
Iven Bryske 1435 240
Palle Andersen Ulfeldt 1435 240
Peder Hogenskild 1435 240
Hans v. Mehlen 1536 240
Markor Rodsteen 1643 240
Avlsbygninger opført 1647 240
Hovedbygning istandsat 1660 240
Hugo Lytzow 1672 240
Anna Sidonie Putbus 1715 240
Margrethe v. Dewitz 1725 240
Ditlev Reventlow 1745 240
Jens Juel 1747 240
Hovedbygning i to stokværk med tårn brændt 1763 240
Hovedbygningen opført ved G. D. Tschierscke 1765 240
Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig 1774 240
Avlsbygninger fornyet ved A. Klein 1877 1881 240
Fr. L. V. Ahlefeldt-Laurvig 1877 240
H. H. Iuel 1939 240
------------------------------------------------------ 3000 240
*: HVERRINGE 1 241
Viby sogn 2 241
Bjerge herred 3 241
Odense amt 4 241
5 241
Nicolaus Limbek 1350 ca 241
Tyge Basse 1400 ca 241
Peder Olufsen Godov (en part) 1448 241
Anders Eriksen Ulfeldt 1450 ca 241
Dobbelthus med grave 1450 omkr 241
Palle Sverin (en part) 1450 ca 241
Peder Lykke 1450 ca 241
Dorthe Daa (Krabbe) 1662 241
Niels Krabbe 1675 241
Avlsgård opført 1702 241
Niels Juel 1737 241
Hans Rudolf Juel 1779 241
Hovedbygningen opført 1790 ca 241
Hans R. Juel 1878 241
Hovedbygningen restaureret og avlsgård opført efter brand 1879 241
Ellen Iuel Reventlow 1959 241
------------------------------------------------------ 3000 241
*: SCHEELENBORG 1 242
Stubberup sogn 2 242
Bjerge herred 3 242
Odense amt 4 242
5 242
Kaldt Eskebjærg 1280 242
Stig Andersen (Hvide) 1280 erne 242
Fikke Moltke 1370 erne 242
Kronen 1423 242
Bindingsværks (?) hovedbygning 1600 omkr 242
Axel Brahe 1603 242
Oluf Daa og Jacob Lindenov 1640 242
Erik Krag 1664 242
Friedrich v. Vittinghof (Scheel) 1671 242
Kaldt Scheelenborg 1680 242
Schack v. Brockdorff 1691 242
W. Th. v. Stieglitz-Brockdorff 1784 242
C. Juel-Brockdorff 1811 242
Grundmuret hovedbygning opført. 2 ældre bindingsværkssidefløje senere nedrevet 1843 242
C. Fr. S. V. Juel-Brockdorff 1912 242
Hovedbygning restaureret ved V. Kydh 1953 242
------------------------------------------------------ 3000 242
*: ØSTERGAARD 1 243
Munkebo sogn 2 243
Bjerge herred 3 243
Odense amt 4 243
5 243
Anders Kaas 1584 243
Bygning på kampestenssokkel. navnet antageligt nu skiftet fra Kiilsgård til Østergaard 1598 243
Christian IV 1643 243
Ulrik Christian Gyldenløve 1645 243
Forskellige ejere 1658 1670 243
Hans Hansen Osten 1670 243
Nicolaus Bryggemann 1676 243
Godske Hans v. Bryggemann 1703 243
Hovedbygningen i egebindingsværk i et stokværk 1731 243
Ulrich W. de Roepstorff 1783 243
Chr. Schmidt 1801 243
C. A. Oldenburg 1891 243
O. Suhr 1895 243
Udstykningsforeningen for Sjællands og Fyns Stifter 1922 243
Marius Boel 1923 243
Hovedbygningen og avlsgården gennemrestaureret og moderniseret ved E. Mindedal 1924 1925 243
------------------------------------------------------ 3000 243
*: ULRIKSHOLM 1 244
Kølstrup sogn 2 244
Bjerge herred 3 244
Odense amt 4 244
5 244
Kaldt Skinnerup 1520 244
Mikkel Pedersen Akeleye 1520 erne 244
Christian IV 1616 244
Sydfløjen med trappetårn opført i to stokværk 1636 244
Kaldt Ulriksholm 1645 244
Ulrik Chr. Gyldenløve 1645 244
Østre hus med trappetårn opført i to stokværk 1646 244
Forskellige ejere 1658 1679 244
Nikolaus Bryggemann 1679 244
U. Fr. v. Heinen 1730 244
Poul Rosenørn 1790 244
Østfløjen moderniseret. tårnet forhøjet i bindingsværk. to portaler opført 1790 omkr 244
Forskellige ejere 1826 1863 244
Sydfløjens øverste stokværk nedbrudt - avlsgården genopført efter brand 1828 244
Istandsættelse ved N. S. Nebelong 1860 erne 244
Fr. V. S. Danneskiold-Samsøe 1863 244
Ladegården fjernet efter brand 1911 244
Forskellige ejere 1925 1947 244 1925 1947 244
Hovedbygningen gennemmoderniseret og restaureret 1947 omkr 244
N. J. Haustrup 1947 244
A/S Ulriksholm og Ørnfeldt 1952 244
------------------------------------------------------ 3000 244
*: KLARSKOV 1 245
Marslev sogn 2 245
Bjerge herred 3 245
Odense amt 4 245
5 245
Axel Andersen 1400 ca 245
Steen Basse 1423 1424 245
Antvorskov kloster 1424 245
Oluf Knudsen 1674 245
Hans Lindegaard 1700 ca 245
G. H. v. Bryggemann 1734 245
U. Fr. v. Heinen 1736 245
Catharina Maria de Hansen 1766 245
A. Haugsted 1768 245
Hovedbygning opført af bindingsværk 1793 245
P. Leth 1801 245
Genopført efter brand 1823 245
J. Sørensen Hedegaard 1890 erne 245
Vilh. Friis 1905 245
Hovedbygning restaureret 1915 245
E. Friis 1952 245
Gården moderniseret 1952 ff 245
------------------------------------------------------ 3000 245
*: SELLEBERG 1 246
Birkende sogn 2 246
Bjerge herred 3 246
Odense amt 4 246
5 246
Kronen 1231 246
Peder Ebbesen Galt 1540 erne 246
Lage Urne 1589 246
Forskellige ejere 1629 1687 246
Jens Steen Sehested 1687 246
Forskellige ejere 1696 1770 246
P. v. Westen 1770 246
Sophie Hedevig Juul 1774 246
Fr. L. Juul 1777 246
Hovedbygningen istandsat og haven anlagt 1779 1780 246
Anders Sehested 1781 246
Forskellige ejere 1793 1831 246
Jørgen P. Hvenegaard 1831 246
Hovedbygningen nedrevet, undtagen sydfløjen - og ny hovedbygning opført 1845 246
P. V. L. Lassen 1877 246
Avlsgården opført efter brand 1890 omkr 246
J. Chr. Hvenegaard Lassen 1912 246
H. Hvenegaard Lassen 1951 246
Hovedbygningen fra 1845 nedrevet og klokketårn opført med ejeren som arkitekt 1961 1964 246
Sydfløjen ombygget til hovedbygning og stråtækt 1961 1964 246
------------------------------------------------------ 3000 246
*: BLANGSTEDGAARD 1 247
Odense kommune 2 247
Odense herred 3 247
Odense amt 4 247
5 247
Kaldt Blansvet 1309 247
Odensebispen 1309 247
Kronen 1536 247
Graabrødre Hospital og Kloster 1540 247
Firlænget bygning omgivet af voldgrav 1790 omkr 247
A. C. v. Heinen 1791 247
Major Lassen 1814 247
E. A. Lyders 1822 247
Bygningerne istandsættes og graven opfyldes 1825 omkr 247
V. Th. Borchsenius 1852 247
N. Unger ... C. Steenbach 1894 247
Ombygning og restaurering 1915 247
Udstykningsforeningen for Sjællands og Fyns Stifter 1915 247
Landbrugsministeriet ...  Statens Planteudvalg 1937 247
------------------------------------------------------ 3000 247
*: VEJRUPGAARD 1 248
Marslev sogn 2 248
Bjerge herred 3 248
Odense amt 4 248
5 248
Henrik af Gleichen 1300 248
Kaldt Vetorp 1300 248
Hans Foged 1458 248
Jens Stigsen Ulfeldt 1494 248
Corfitz Ulfeldt 1614 248
Trefløjet hovedbygning i to stokværk opført og omgivet med grave - senere stærkt ændret 1614 omkr 248
Mogens Kaas 1627 248
Hans Schrøder (v. Løwenhielm) 1667 248
Hans Brockenhuus v. Løwenhielm 1699 248
Forskellige ejere 1880 1885 248
S. H. G. Vind 1885 248
Forskellige ejere 1918 1945 248
J. Chr. E. Simonsen 1945 248
Ladegård genopført efter brand 1948 248
------------------------------------------------------ 3000 248
*: RØNNINGESØGAARD 1 249
Rønninge sogn 2 249
Øsum herred 3 249
Odense amt 4 249
5 249
Kronen 1325 før 249
Niels Jensen Rønning 1326 249
Kronen 1500 ca 249
Henrik v. Raaden 1563 249
Caspar Markdanner 1577 249
Henrik Markdanner 1641 ca 249
Knud Sivertsen Urne 1684 249
Chr. Friis 1715 249
Chr. Sehestedt 1727 249
J. C. Rasch 1733 249
Chr. Lemvigh 1787 249
Ulrica Cathrine Rasch 1823 249
J. C. Mylius 1831 249
S. W. V. Mylius 1857 249
S. E. Mylius Benzon 1895 249
O. Bech 1906 249
P. C. Bille Brahe Selby 1913 249
D. Bille Brahe Selby 1918 249
B. Bille Brahe Selby 1950 249
------------------------------------------------------ 3000 249
*: SANDERUMGAARD 1 250
Davinde sogn 2 250
Åsum herred 3 250
Odense amt 4 250
5 250
Kjeld (Pedersen) ... Kronen 1468 250
Hans Skovgaard 1580 250
Margrethe Skovgaard 1583 250
Hovedbygning opført 1594 250
Hans Johansen Lindenov 1615 ca 250
Sivert Urne 1642 250
Forskellige ejere 1669 1708 250
Hans Brockenhuus v. Løwenhielm 1708 250
Matthias Leth 1740 250
Johan Bylow 1793 250
Parken anlagt 1794 250
Chr. A. Vind 1828 250
Anna Sophie Vind 1869 250
Hovedbygning opført ved H. J. Holm 1870 1872 250
Avlsgård opført 1900 omkr 250
Avlsgård moderniseret ved Chr. Østergaard 1950 ff 250
Ivar E. Vind 1950 250
------------------------------------------------------ 3000 250
*: FRAUGDEGAARD 1 251
Fraugde sogn 2 251
Åsum herred 3 251
Odense amt 4 251
5 251
Bondegård 1397 251
Niels Jacobsen 1397 251
Johan Bjørnsen Bjørn 1501 251
Johan Friis 1540 ca 251
Oluf Daa 1575 251
Hovedbygning opført som dobbelthus i bindingsværk og omgivet af grave 1588 ca 251
Ch. P. Balslev 1671 251
Thomas Kingo 1697 251
Forskellige ejere 1706 1765 251
Th. Widkier og Anna Rebekka Pflug 1765 251
Gårdfacaden ombygget i grundmur og indvendig istandsættelse 1769 251
P. Rosenørn Gersdorff 1779 251
Fr. Chr. Kaas 1783 251
Indvendig udsmykning og haven anlagt 1783 1795 251
A. Ch. v. Heinen 1797 251
A. M. Sehested 1822 251
Forskellige ejere 1850 1879 251
P. Bille Brahe 1879 251
Omfattende istandsættelser 1882 1883 251
Ladegård udflyttet efter brand 1889 251
Hovedbygningen restaureret og laden brændt 1916 251
O. Bille Brahe 1918 251
Avlsgården ombygget 1923 1938 251
J. Chr. Bille Brahe 1952 251
------------------------------------------------------ 3000 251
*: HOLLUFGAARD 1 252
Fraugde sogn 2 252
Åsum herred 3 252
Odense amt 4 252
5 252
Jørgen Marsvin 1487 252
Jørgen Marsvin (d.y.) 1556 252
Hovedbygningen med tårne og omgivet af grave opført ved Peter de Dunker (?) 1577 252
Erik Pors 1635 252
Henning Pogwisch 1638 252
Niels Bang 1668 252
Jens Eriksen Westengaard 1675 252
Forskellige ejere 1689 1713 252
Iver Andersen 1715 252
Tre små bindingsværksfløje 1715 omkr 252
Niels Bang Himmelstrup 1739 252
Caspar H. v. Heinen 1757 252
A. Ch. v. Heinen 1767 252
Ladegårdsbygninger med portfløj opført 1768 252
H. Langkilde 1821 252
Ombygning af hovedbygning. de tre små bindingsværksfløje nedrevet 1829 252
Sidefløje opført mod nord og øst 1830 erne 252
Forskellige ejere 1872 1925 252
Hovedbygningen istandsat ved C. Dæhnfeldt 1920 252
M. L. Jørgensen 1925 252
Edith Hansen 1933 252
Nye avlsbygninger opført - avlsgården moderniseret og parken istandsat 1933 ff 252
Landbrugsministeriet 1961 252
------------------------------------------------------ 3000 252
*: LINDVED 1 253
Stenløse sogn 2 253
Odense herred 3 253
Odense amt 4 253
5 253
Peder Marsvin 1470 ca 253
Erik Bille 1544 253
Forskellige ejere 1620 1692 253
Nordvestfløjen opført 1620 ca 253
Fr. Gersdorff 1692 253
J. F. Brockenhuus 1722 253
H. A. Ahlefeldt 1770 253
Johan J. Mylius 1798 253
Portalen i nordvestfløjen 1798 253
Søren Hillerup 1798 253
Chr. Hansen Berg 1803 253
Jens Berg 1819 253
Nordøstfløjen opført 1842 253
Forskellige ejere 1902 1963 253
Sv. Andersen og John Sørensen 1963 253
------------------------------------------------------ 3000 253
*: BRAMSTRUP 1 254
Nørre Lyndelse sogn 2 254
Åsum herred 3 254
Odense amt 4 254
5 254
Erik Andersen 1424 254
Knud Joachimsen Reventlow 1480 erne 254
Peder Johansen Brockenhuus 1490 ca 254
Befæstet borg med ladegård og have 1500 omkr 254
Mikkel Brockenhuus 1505 ca 254
Henning Valkendorf 1615 254
Forskellige ejere 1626 1632 254
Holger Rosenkrantz 1632 254
Ebbe Rosenkrantz 1647 254
Ladegård opført 1670 254
Abraham Podebusk 1683 254
Fr. Gersdorff 1686 254
Trefløjet bindingsværkshovedbygning opført 1689 254
Henrik Scholten 1722 254
Johan Fr. Brockenhuus 1722 254
Hans Adolf Ahlefeldt 1770 254
Søren Hillerup 1798 254
H. J. Hansen 1807 254
Ombygning af hovedbygning 1810 ca 254
Terman Øllgaard Hillerup 1827 254
Niels H. Langkilde 1848 254
K. Langkilde 1919 254
Indvendig istandsættelse og restaurering 1920 254
Ny avlsgård opført 1936 1938 254
Funktionærboliger fornyet og ombygget 1942 1963 254
H. O. B. Langkilde 1952 254
Avlsgården ombygget 1955 1964 254
Hovedbygningen moderniseret ved Erik Rasmussen 1960 254
------------------------------------------------------ 3000 254
*: SØBYSØGAARD 1 255
Nørre Søby sogn 2 255
Åsum herred 3 255
Odense amt 4 255
5 255
Jørgen Urne 1475 ca 255
Axel Urne 1543 255
Voldsted. antageligt med firfløjet bindingsværksbygning 1559 255
Breide Rantzau 1616 255
Hans Lindenov 1618 255
Midtfløjen med tårn opført 1641 255
Ch. Urne 1642 255
Chr. Urne 1660 ca 255
Trefløjet avlsgård opført 1664 255
Ivar Krabbe 1703 255
Østfløjen opført 1710 255
P. O. Gamm 1722 255
Fr. v. Holsten 1730 255
Indvendig istandsættelse 1730 omkr 255
W. S. Rosenkrantz 1752 255
Axel Rosenkrantz 1755 255
Vestfløjen opført 1768 255
Søren Hillerup 1805 255
Tårnet nedrevet og hovedbygningen ombygget 1805 omkr 255
Forskellige ejere 1820 1844 255
J. C. de Falsen 1844 255
E. de Falsen 1849 255
Ombygning og restaurering. nyt tårn opført 1850 ca 255
Fr. H. Chr. de Falsen Zytphen-Adeler 1867 255
Ladegården nedbrændt 1910 255
Forskellige ejere 1919 1931 255
Restaurering og ombygning til ungdomsfængsel ved Th.Andersen 1931 255
Staten 1931 255
------------------------------------------------------ 3000 255
*: HELLERUP 1 256
Hellerup sogn 2 256
Vindinge herred 3 256
Svendborg amt 4 256
5 256
Niels Jensen Bild (Ulfeldt) 1400 ca 256
Voldsted 1400 256
Johan Rantzau 1442 256
Forskellige ejere 1460 1582 256
Bindingsværkshovedbygning 1582 omkr 256
Eiler Brockenhuus 1582 256
Breide Rantzau 1599 256
Knud Ulfeldt 1629 256
Kirstine Lytzow (Ulfeldt) 1646 256
J. Ch. v. Kørbitz 1667 256
Hovedbygningens nordfløj opført 1670 ca 256
Salomon Lindegaard 1739 256
Ch. O. Smith 1768 256
Chr. Sehestedt Juul 1778 256
Lucie Charlotte Scheel 1788 256
Hovedbygningen ombygget og østfløjen opført 1804 256
Staten 1822 256
Chr. Sehestedt Juul 1836 256
Avlsgården ombygget 1863 256
Hovedbygningen restaureret 1874 256
O. Sehestedt Juul 1887 256
O. Sehestedt Juul 1941 256
Sydfløjen istandsat 1941 omkr 256
Chr. O. Sehestedt Juul 1948 256
Hovedbygningen moderniseret 1958 1962 256
Avlsgården ombygget 1960 256
------------------------------------------------------ 3000 256
*: HOLCKENHAVN 1 257
Vindinge sogn 2 257
Vindinge herred 3 257
Svendborg amt 4 257
5 257
Anders Jacobsen (Ulfeldt) 1380 erne 257
Kaldt Kogsbølle 1380 257
Jacob Ulfeldt 1566 257
Nu kaldt Ulfeldtsholm 1585 257
Østre og nordre fløj, samt porthus opført ved Dominicus Baetiaz 1585 257
Klokketårn. sydøsttårn, samt tærskelade opført - østfløj udvidet 1590 omkr 257
Jacob Ulfeldt 1593 257
Ellen Marsvin 1616 257
Nu kaldt Ellensborg 1631 1634 257
Vestfløj med tårn og kapel. sydfløj og stalde opføres 1631 1634 257
Kirsten Munk 1649 257
Leonore Christine og Corfitz Ulfeldt 1658 257
Kronen 1662 257
Eiler Holck 1672 257
Kaldt Holckenhavn 1672 257
Fr. C. Holck 1801 257
Anlægget reduceret 1820 erne 257
Chr. E. Holck 1877 257
Hovedbygning istandsat ved Aug. Colding 1904 1910 257
Avlsgården genopbygget efter brand 1912 257
M. C. Chr. Howden-Rønnenkamp Holck 1919 257
Riddersalen restaureret 1938 1939 257
M. P. Chr. E. Howden-Rønnenkamp Holck 1961 257
------------------------------------------------------ 3000 257
*: RAVNHOLT 1 258
Herrested sogn 2 258
Vindinge herred 3 258
Svendborg amt 4 258
5 258
Johan Madsen 1382 258
Bindingsværkshus 1400 258
Jakob Ottesen Bild 1400 ca 258
Niels Bild 1580 258
Øst- og nordfløjen opført i to og tre stokværk 1592 258
Holger Rosenkrantz 1622 258
Henrik Holck 1630 258
Frantz Pogwisch 1641 258
Christen Skeel 1657 258
Fr. Gersdorff 1691 258
Chr. Sehestedt 1701 258
Istandsættelse 1707 258
Kapel opført 1737 258
Sophie Hedvig Frijs (Juul) 1757 258
Chr. Sehestedt Juul 1777 258
Jagtherrefløjen opført 1777 omkr 258
Chr. Sehestedt Juul 1815 258
Vestfløjen opført 1846 258
Ove Sehestedt Juul 1861 258
Restaurering af hovedbygning. kapellet forlænget og tårn opført - alt ved H.A.W.Haugsted 1864 1871 258
Avlsgården og hovedbygningen moderniseret ved Folke Olsen og Ebbe Berner 1948 1962 258
Chr. O. Sehestedt Juul 1948 258
------------------------------------------------------ 3000 258
*: ØRBÆKLUNDE 1 259
Ørbæk sogn 2 259
Vindinge herred 3 259
Svendborg amt 4 259
5 259
Kaldt Lundsgaard 1500 259
Poul Laxmand 1500 ca 259
Befæstet borg kaldt Ørbæklundsgaard 1502 259
Jens Andersen Beldenak 1502 259
Christiern Pedersen 1528 259
Kaldt Ørbæklunde 1528 259
Niels Friis 1585 259
Nordre fløj i 2.5 stokværk med tårn opført 1593 259
Jesper Friis 1629 ca 259
Udbygninger og agerumslade opført 1630 259
Sidefløj i to stokværk opført 1635 259
Mathias H. Rosenvinge 1689 259
Johan Friis 1737 259
Sidefløjen forlænget og ombygget efter brand 1750 ca 259
Niels Bang Himmelstrup 1752 259
Caspar H. v. Heinen 1757 259
C. A. v. Linstow 1767 259
L. Rasmussen Lange 1781 259
Rasmus Lange 1809 259
Grundig restaurering 1828 259
Salomon Lindegaard Lange 1860 259
Nye tilbygninger opført 1867 1868 259
Restaurering 1881 1882 259
L. H. Lange 1946 259
Modernisering af hovedbygningen ved H.H.Engqvist 1954 259
Avlsgården brændt og genopført ved Uldal Ekman 1959 259
E. L. R. S. Lange 1961 259
------------------------------------------------------ 3000 259
*: LYKKESHOLM 1 260
Ellested sogn 2 260
Vindinge herred 3 260
Svendborg amt 4 260
5 260
Befæstet borg kaldt Magelund 1329 260
Kirstine af Magelund 1329 260
Peder Nielsen Brock 1329 260
Forskellige ejere 1376 1380 260
Evert Moltke 1380 260
Flyttet og kaldt Lykkesholm 1380 260
Dronning Margrethe I 1391 260
Hennike Olufsen Bjørn 1391 260
Steen Basse 1416 260
Torben Bille 1446 260
Forskellige ejere 1494 1550 260
Ejler Rønnow 1550 ca 260
Bindingsværksfløj opført 1565 260
Henning Qvitzow 1565 260
Ejler Qvitzow 1590 260
Vestfløjen med tårnfremspring opført ved Dominicus Baetiaz (?) 1600 ca 260
Chr. Thomesen Sehested 1640 260
Ladegård med Odense Port opført 1640 260
Erik Sehested 1657 260
Restaurering af hovedbygningen 1668 260
Forskellige ejere 1715 1730 260
Th. (Lente af) Adeler 1730 260
Otto Lindegaard 1768 260
Anne Cathrine Bendz Lindegaard 1778 260
Sydfløjen opført 1784 260
Bindingsværksfløjen nedrevet og nordfløjen opført 1786 260
O. Lindegaard 1838 260
Avlsgården brændt og genopført 1859 260
Konsortium 1913 260
Chr. Sehestedt Juul 1914 260
Hovedbygningen istandsat 1914 260
Chr. O. Sehestedt Juul 1948 260
------------------------------------------------------ 3000 260
*: GLORUP 1 261
Svindinge sogn 2 261
Gudme herred 3 261
Svendborg amt 4 261
5 261
Povl Nielsen 1390 261
Voldsted 1390 261
Axel Valkendorf 1479 261
Christoffer Valkendorf 1562 ca 261
Firfløjet hovedbygning i to stokværk med fire tårne opført og omgivet med grave 1590 ca 261
Hans Ahlefeldt 1661 261
Chr. S. v. Plessen 1712 261
Chr. L. Scheel v. Plessen 1723 261
Ombygning ved Philip de Lange - øvre stokværk og tårnene nedrevet 1743 1744 261
Forskellige ejere 1754 1762 261
A. G. Moltke 1762 261
Ombygning ved Chr. J. Zuber 1765 261
A. G. Moltke-Huitfeldt 1851 261
Avlsgården flyttet og haven anlagt 1860 1870 261
L. C. J. Moltke-Huitfeldt 1944 261
------------------------------------------------------ 3000 261
*: RYGAARD 1 262
Langå sogn 2 262
Gudme herred 3 262
Svendborg amt 4 262
5 262
Hagbard Jonsen 1379 før 262
Nicolaus Urne 1380 erne 262
Johan Urne 1480 262
Hoved- og sydfløjen opført, derefter øst- og vestfløj 1525 1535 262
Niels Bild 1582 262
To tårne opført 1590 262
Hans Kaas (en part) 1627 262
Henrik Lange (en part) 1635 262
Niels Banner 1669 262
Peder P. Lerche 1670 262
Ladegården genopbygget efter brand 1671 262
Hans Fr. v. Pultz 1694 262
A. G. Moltke 1766 262
Hovedbygningen istandsat 1766 omkr 262
G. L. Moltke-Huitfeldt 1876 262
Ny avlsgård opført 1880 262
A. G. C. Moltke-Huitfeldt 1896 262
Restaurering ved Ivar Bentsen 1915 262
Gennemgribende restaurering ved J. Ingwersen 1922 262
Alice Rosenkrantz. født Moltke-Huitfeldt 1962 262
Beboelsen moderniseret 1963 262
------------------------------------------------------ 3000 262
*: KRUMSTRUP 1 263
Ryslinge sogn 2 263
Gudme herred 3 263
Svendborg amt 4 263
5 263
Oluf Knudsen 1529 263
Christoffer Ottesen Huitfeldt 1533 263
Jacob Høg 1589 ca 263
Hovedfløjen opført i bindingsværk 1615 omkr 263
Niels Trolle 1615 ca 263
Tage Ottesen Thott 1615 ca 263
Manderup Brahe 1658 263
Erik Krag 1664 263
Bygningerne istandsat 1665 omkr 263
Jens Lassen 1665 263
Chr. Lassen 1706 263
Gården ombygget 1715 263
Seneca Christophersen Hagedorn 1724 263
Mikkel Lange 1751 263
Forskellige ejere 1761 1915 263
V. Eggertsen 1915 263
Tårnet opført 1920 ca 263
P. Eggertsen 1959 263
------------------------------------------------------ 3000 263
*: TØJSTRUP 1 264
Ryslinge sogn 2 264
Gudme herred 3 264
Svendborg amt 4 264
5 264
Hagbard Jonsen 1371 før 264
Peder Bonde 1372 264
Jeppe og Niels Findsønner 1523 264
Niels Henriksen Sandberg 1550 264
Trefløjet bindingsværksbygning i et stokværk 1550 264
Oluf Gaas 1617 ca 264
Erik Kaas 1638 264
Anne Mule 1669 264
Forskellige ejere 1677 1743 264
Adam Didrik v. Grambow 1743 264
Trelænget hovedbygning i bindingsværk opført 1750 ca 264
C. A. v. Bylow 1768 264
A. J. P. Eegholm 1891 264
Hovedbygningen opført ved I. C. Fussing 1893 264
P. R. Schmidt 1905 264
Johs. Berntsen 1915 264
Ombygninger og tårn opført 1917 264
P. Petersen 1920 264
Ladegården genopbygget efter brand 1921 264
P. Nyboe 1922 264
N. C. Gluud Nyboe 1947 264
------------------------------------------------------ 3000 264
*: LAMMEHAUGE 1 265
Ringe sogn 2 265
Gudme herred 3 265
Svendborg amt 4 265
5 265
Niels (Claus) Skinkel 1419 265
Voldsted 1419 265
GL.L: Laurids Straale 1560 ca 265
Gården deles 1560 ca 265
NY.L: Ch. Valkendorf 1560 ca 265
GL.L: Claus Ucke 1632 265
NY.L: Claus Brockenhuus ... Morten Skinkel 1638 ca 265
GL.L: Peder Brockenhuus 1654 265
GL.L: Peder Vinding 1663 265
Gården samlet - Ny Lammehauge nedrevet 1679 265
NY.L: Peder Vinding 1679 265
NY.L: Forskellige ejere 1684 1734 265
GL.L: H. Fr. Beenfeldt 1734 265
Trefløjet bindingsværkshovedbygning opført 1734 omkr 265
J. Ch. v. Kørbitz 1761 265
H. Fr. v. Kørbitz 1795 265
Hovedbygningen ombygget 1795 omkr 265
E. Chr. Tommerup 1810 265
A. B. Lunn 1826 265
L. Hansen 1911 265
Avlsgården opført 1914 265
Ombygning ved C. Albrechtsen 1920 265
H. A. Hansen 1947 265
------------------------------------------------------ 3000 265
*: NORDSKOV 1 266
Gestelev sogn 2 266
Sallinge herred 3 266
Svendborg amt 4 266
5 266
Joachim Bast 1495 266
Algud Pedersen 1522 266
Knud Mikkelsen Akeleye 1522 266
Claus Brockenhuus 1604 266
Jørgen Aschersleben 1604 266
Kronen 1689 266
Fr. Gjedde 1690 erne 266
Hans Schrøder v. Løwenhielm 1690 266
Fr. Ahlefeldt 1696 266
Ny hovedbygning i to stokværk opført i bindingsværk 1700 266
Henrik Bielke Kaas 1750 266
P. B. Wolfrath 1751 266
A. M. Lyttichau 1789 266
Fr. J. Sehested 1802 266
H. Kruuse 1835 266
Fr. Sporon-Fiedler 1900 266
Istandsættelser 1901 266
Istandsættelser 1918 266
Avlsgården moderniseret 1934 1938 266
Annelise Rudolph Hansen 1955 266
------------------------------------------------------ 3000 266
*: RYNKEBYGAARD 1 267
Ringe sogn 2 267
Gudme herred 3 267
Svendborg amt 4 267
5 267
Hans Degn ... Kronen 1358 267
Gedske Brockenhuus 1580 267
Voldsted 1580 267
Hans Lange 1595 ca 267
Peder Thott ... Christen Thott 1609 267
Gården nedbrudt 1614 267
Forskellige ejere 1664 1736 267
H. H. v. Eickstedt 1773 267
H. H. V. Eickstedt 1773 267
Lade af grundmur. andre bygninger af bindingsværk 1774 267
H. J. Huitfeldt (Kaas) 1801 267
Forpagterbolig nedrevet og hovedbygning opført 1803 267
H. J. Hansen 1803 267
Rasmus Rasmussen 1806 267
Hovedbygningen udvidet 1807 omkr 267
P. U. Bruun 1809 267
J. N. Schurmann 1820 267
H. F. Hildebrandt 1831 267
P. L. Petersen 1846 267
Hovedbygningen fornyet 1858 267
E. Schaffalizky de Muckadell 1887 267
C. J. M. Andersen 1929 267
Hovedbygningen moderniseret 1929 omkr 267
Avlsgården genopført ved Folke Olsen efter brand 1947 267
------------------------------------------------------ 3000 267
*: BOLTINGGAARD 1 268
Ringe sogn 2 268
Gudme herred 3 268
Svendborg amt 4 268
5 268
Peder Thott 1589 268
Christen Thott 1610 ca 268
Grundmuret hus opført 1610 ca 268
Margrethe Friis 1667 ca 268
Henrik Gyldenstierne 1670 268
Henrik Bielke Kaas 1713 268
Hans Henrik v. Eickstedt 1773 268
Henrik Jørgen Huitfeldt 1801 268
Forskellige ejere 1803 1854 268
H. Chr. Petersen 1854 268
Hovedbygningen opført 1854 268
Forskellige ejere 1857 1960 268
H. Chr. Madsen 1960 268
------------------------------------------------------ 3000 268
*: HESSELAGERGAARD 1 269
Hesselager sogn 2 269
Gudme herred 3 269
Svendborg amt 4 269
5 269
Henrik Friis 1446 269
Johan Friis 1522 269
Hovedbygningen opført ved Morten Bussert og Jacob Binck - på forborgen to bindingsvrkslænger 1538 1550 269
Poul Z. Grønneval 1682 269
Forskellige ejere 1702 1802 269
Gravene tilkastet - bindingsværkslængerne nedrevet 1802 omkr 269
S. A. Dons 1802 269
A. Dons 1819 269
Nuværende avlsgård opført 1852 269
A. Blixen-Finecke 1904 269
Bygningerne gennemgribende restaureret ved H.Bojsen Møller 1904 omkr 269
C. A. Blixen-Finecke 1944 269
Restaurering ved H. H. Engqvist, E. og G.M.Lind 1951 1961 269
G. Fr. Blixen-Finecke 1955 269
------------------------------------------------------ 3000 269
*: MULLERUP 1 270
Gudbjerg sogn 2 270
Gudme herred 3 270
Svendborg amt 4 270
5 270
Claus Eriksen Bjørn 1476 før 270
Palle Andersen Ulfeldt 1477 270
Peder Lykke 1530 ca 270
Johan Friis 1548 ca 270
Hovedbygning opført 1575 270
Jacob Huitfeldt 1575 270
Knud Axelsen Gyldenstierne 1602 270
Mogens Sehested 1636 270
Chr. L. Krarup 1683 270
Anders J. Skeel 1700 270
Sophie Amalie Vind (Skeel) 1702 270
Trefløjet bindingsværks hovedbygning opført 1710 270
G. Moltke (-Huitfeldt) 1815 270
Chr. D. A. Hansen 1882 270
Hovedbygning opført ved C. Abrahams og avlsgården delvis fornyet 1884 1887 270
E. Bernhoft 1958 270
------------------------------------------------------ 3000 270
*: BROHOLM 1 271
Gudme sogn 2 271
Gudme herred 3 271
Svendborg amt 4 271
5 271
Absalon Jonsen Ulfeldt 1326 271
Hus på borgholmens sydlige del 1326 271
Johan Fikkesen 1473 271
Palle v. Mehlen 1556 ca 271
Claus Brockenhuus 1611 271
Otte Skeel 1641 271
Det gamle hus nedrevet og østfløjen med tårn opført 1642 271
Ide Lunge (Skeel) 1644 271
Portfløjen opført på borgholmen og ladegården fornyet på den ydre holm 1644 271
Niels Sehested 1730 271
Borggårdsbygningerne ombygget og trappetårn, samt ottekantet tårn opført ved G.Fr.Hetsch 1839 1856 271
N. Fr. B. Sehested 1839 271
Ladegården ombygget 1843 1856 271
H. Sehested 1894 271
Firkantet tårn opført 1895 271
Biblioteksbygning opført 1905 271
J. Sehested 1924 271
Hovedfløjen restaureret ved Mogens Clemmensen 1925 1926 271
Avlsgården flyttet efter brand 1953 271
Portfløjen restaureret ved H. H. Engqvist 1954 271
------------------------------------------------------ 3000 271
*: KLINGSTRUP 1 272
Skårup sogn 2 272
Sunds herred 3 272
Svendborg amt 4 272
5 272
Odense bispestol 1535 før 272
Kronen 1536 272
Johan Bockholt 1577 272
Bendix Hartvigsen 1593 272
Mourids v. Aschersleben og Claus Brockenhuus 1621 272
Hovedbygning opført i bindingsværk og grundmur og delvis omgivet med grave 1631 272
Henning Valkendorf 1637 272
Ladegård opført 1643 272
Forskellige ejere 1772 1801 272
H. Koefoed 1801 272
Hovedbygning nedrevet 1802 ca 272
R. Rasmussen 1803 272
Christen True 1811 272
Hovedbygningen opført i et stokværk, ladegården ombygget 1820 272
R. og H. Langkilde. samt P. L. Mayntz 1837 272
Hovedbygning med to sidefløje i henholdsvis et og to stokværk opført 1853 272
Ny Klingstrup: P. L. Mayntz 1853 272
Forskellige ejere 1877 1927 272
Ny Klingstrup: Forskellige ejere 1898 1937 272
avlsgården forbedret 1927 272
Hovedbygningen restaureret ved E. Packness 1927 272
U. Schiøttz-Christensen 1927 272
Ny Klingstrup: W. Schulin-Zeuthen 1937 272
Udvidelser og modernisering af hovedbygning og avlsgård 1937 272
Ny Klingstrup: M. Larsen 1946 272
------------------------------------------------------ 3000 272
*: VEJSTRUPGAARD 1 273
Vejstrup sogn 2 273
Gudme herred 3 273
Svendborg amt 4 273
5 273
Jens Carlsen 1359 273
Nicolaus Pæthersson 1372 273
Hestred Kep 1437 273
Peder Lauridsen 1483 273
Kronen 1535 273
Mikkel Nielsen Sandberg 1581 273
Oluf Gaas 1583 273
Niels Gaas 1618 273
Nye bygninger opført efter brand 1622 273
Erik Gaas 1638 273
Forskellige ejere 1709 1749 273
Oluf Brochlund 1749 273
Hovedbygningen opført 1754 273
Forskellige ejere 1760 1802 273
Hans Koefoed 1802 273
Hovedbygningen forhøjet med et stokværk og seks kupler 1802 273
S. A. Dons 1810 273
Interessentskab 1813 273
Hans Møller 1816 273
Hovedbygningen ombygget. kuplerne fjernet 1842 273
Firmaet Petersen og Jensen 1918 273
P. Christiansen 1921 273
Poul Christiansen 1957 273
------------------------------------------------------ 3000 273
*: TISELHOLT 1 274
Vejstrup sogn 2 274
Gudme herred 3 274
Svendborg amt 4 274
5 274
Kjeld Hansen 1525 274
Sagnet om Tislot ... Tidsel-Holt ... 1525 274
Voldsted Tislot 1525 274
Afbrændt under Grevens Fejde 1535 omkr 274
Jacob Brockenhuus 1535 274
Jens Baad 1551 1585 274
Kjeld Baad 1585 1608 274
Forskellige ejere 1608 1649 274
Axel Valkendorf, f. 1616 1649 1675 274
Firfløjet bindingsværksbygning med tårn opført 1650 ca 274
Forskellige ejere 1690 1839 274
Ladegården delvis nedbrændt 1833 274
C. U. Jørgensen 1839 274
H. W. Jørgensen 1861 274
Nuværende trefløjede hovedbygning opført ved L.P.Fenger 1874 1876 274
J. Chr. Breum 1925 274
P. H. Teisen 1928 274
Avlsbygninger og funktionærboliger forbedret efter brand 1933 274
A. E. Sørensen 1955 274
Hovedbygning og avlsgård restaureret og moderniseret ved I.Hansen 1955 1964 274
------------------------------------------------------ 3000 274
*: BJØRNEMOSE 1 275
Tved sogn 2 275
Sunds herred 3 275
Svendborg amt 4 275
5 275
Kronen 1617 før 275
Jacob Ulfeldt 1618 275
Otto Krafse 1630 275
Henning Valkendorf 1638 275
Forskellige ejere 1658 1707 275
Erik Skeel 1707 275
Erik Chr. Sehested 1742 275
Vestfløjen opført i et stokværk 1745 1756 275
Chr. Ahlefeldt-Laurvig 1759 275
Forskellige ejere 1804 1854 275
Den gamle fløj ombygget og sydfløjen opført 1854 omkr 275
E. C. Bille Brahe 1854 275
Jens Hansen 1867 275
Jens Kromann 1965 275
------------------------------------------------------ 3000 275
*: HVIDKILDE 1 276
Egense sogn 2 276
Sunds herred 3 276
Svendborg amt 4 276
5 276
Voldsted i Dyrehaven kaldt Kildeborg (?) 1230 ca 276
Claus Rønnow 1505 før 276
Eiler Rønnow 1506 276
Borgen ødelagt 1535 276
Nuværende midterfløj opført 1550 ca 276
Markvard Bille 1592 276
Falk Gjøe 1633 276
Valdemar Gabel 1679 276
Kronen 1724 276
Johan Lehn 1725 276
Midterfløjen udvidet og vest- og østfløjen opført ved Philip de Lange (?) 1742 276
Sophie Amalie Rantzau-Lehn 1804 276
Ladegården opført efter brand 1820 276
O. D. Rosenørn-Lehn 1860 276
Chr. E. J. Ahlefeldt-Laurvig-Lehn 1910 276
Hovedbygningen restaureret ved 
Jens Ingwersen
1919 276
Ladegården delvis nedbrændt og genopført ved Jens Ingwersen 1932 276
A. Ahlefeldt-Laurvig-Lehn 1951 276
Gennemgribende restaureret 1959 1960 276
------------------------------------------------------ 3000 276
*: NIELSTRUP 1 277
Ollerup sogn 2 277
Sunds herred 3 277
Svendborg amt 4 277
5 277
Niels Brock 1325 ca 277
Henning Kabel (en part) 1408 277
Befæstet borg 1410 omkr 277
Johan Bjørn (en part) 1449 277
Anders Gyldenstierne (en part) 1455 277
Jachim Bjørn (eneejer) 1463 277
Poul Laxmand 1500 ca 277
Kronen 1502 277
Bjørn Johansen Bjørn 1505 ca 277
Afbrændt 1535 ca 277
Iver Lunge (Dyre) 1547 277
Trefløjet hovedbygning med tårn 1547 omkr 277
Ejler Høg 1614 277
Forskellige ejere 1660 1695 277
J. E. v. Hobe 1695 277
Johan Lehn 1749 277
Sophie Amalie Rantzau-Lehn 1804 277
Hovedbygningen opført i et stokværk 1820 ca 277
O. D. Rosenørn-Lehn 1860 277
Voldgraven tilkastet 1900 ca 277
Chr. E. J. Ahlefeldt-Laurvig-Lehn 1910 277
A. Ahlefeldt-Laurvig-Lehn 1954 277
------------------------------------------------------ 3000 277
*: SKJOLDEMOSE 1 278
Stenstrup sogn 2 278
Sunds herred 3 278
Svendborg amt 4 278
5 278
Mette Pedersdatter Present 1474 før 278
Erik Hardenberg 1475 278
Corfitz Hardenberg 1500 ca 278
Hovedbygning opført 1500 omkr 278
Christian Friis 1585 278
Axel Rosenkrantz 1617 278
Otte Krag 1645 278
Hovedbygningen fornyet i to stokværk på voldsted 1662 278
B. G. v. Obelitz 1785 278
Chr. Fr. Berg 1797 278
C. H. D. V. Schaffalitzky de Muckadell 1854 278
Hovedbygningen restaureret 1868 278
Ladegården delvis fornyet efter brand - gravene fyldt 1881 278
J. S. Ulrich 1905 278
Tårnagtig tilbygning opført - indvendig istandsættelse 1916 278
N. B. Ulrich 1949 278
------------------------------------------------------ 3000 278
*: FLINTHOLM 1 279
Hundstrup sogn 2 279
Sallinge herred 3 279
Svendborg amt 4 279
5 279
Claus Bryske 1505 ca 279
Lille bygning opført 1506 ca 279
Breide Rantzau ... Frands Lykke 1605 279
Otte Krag 1664 ca 279
Jens Lange 1768 279
Fr. R. Lange 1829 279
Trefløjet hovedbygning opført 1843 1844 279
J. Th. Lange 1856 279
Trefløjet avlsgård opført efter brand 1886 279
Forskellige ejere 1902 1928 279
O. Ch. Knuth 1928 279
H. Sørensen 1957 279
Hovedbygning og avlsgård moderniseret 1957 279
------------------------------------------------------ 3000 279
*: LØJTVED 1 280
Stenstrup sogn 2 280
Sunds herred 3 280
Svendborg amt 4 280
5 280
Timme Maanestierne 1372 280
Fin Aagesen Ulfeldt 1385 280
Forskellige ejere 1484 1554 280
Absalon Gjøe 1554 280
Breide Rantzau 1604 280
Johan Friis 1618 ca 280
Arent v. d. Kuhla 1654 280
Niels Krag 1688 280
Sophie Krag 1753 280
Grundmurede huse nedrevet og bindingsværkshovedbygning opført 1754 280
J. Ch. v. Westen 1755 280
To fløje tilføjet 1755 280
Forskellige ejere 1770 1819 280
H. Pedersen 1819 280
Hovedbygningen opført i to stokværk og med to sidefløje i et stokværk 1842 280
Forskellige ejere 1878 1898 280
Cl. Andersen 1898 280
Avlsgården opført 1924 280
S. A. Mosegaard Andersen 1948 280
Hovedbygningen restaureret - avlsgården moderniseret 1950 1952 280
------------------------------------------------------ 3000 280
*: EGESKOV 1 281
Kværndrup sogn 2 281
Sunds herred 3 281
Svendborg amt 4 281
5 281
Ludeke Skinkel 1405 281
Laurids Skinkel (Tinhuus) 1518 281
Frands Brockenhuus 1545 281
Hovedbygningen opført i sø som dobbelthus med tårne - ved Morten Bussert (?) 1554 281
Jakob og Frands Ulfeldt 1615 281
Oluf Parsberg 1648 281
Otte Krag 1656 281
Barokhaven anlagt 1722 omkr 281
Niels Krag (d.y.) 1722 281
Henrik Bille (Brahe) 1784 281
Trappetårnets portal opsat 1789 281
Fr. S. Bille Brahe 1857 281
Labyrinten anlagt 1861 281
F. P. Bille Brahe 1871 281
Portbygningen opført ved H. Zetterwald 1881 281
J. L. Ahlefeldt-Laurvig-(Bille) 1882 281
Omfattende ombygning og restaurering ved Zetterwald 1884 1886 281
Fr. P. Ahlefeldt-Laurvig-Bille 1919 281
Ombygning ved Lønborg Jensen 1928 281
Avlsgården ombygget 1940 1941 281
Hovedbygningen restaureret og moderniseret ved Peter Koch 1948 ff 281
P. J. G. Ahlefeldt-Laurvig-Bille 1948 281
Parkanlægget udvidet og forskønnet 1948 ff 281
------------------------------------------------------ 3000 281
*: FJELLEBRO 1 282
Herringe sogn 2 282
Sallinge herred 3 282
Svendborg amt 4 282
5 282
Bindingsværksbygninger (?) 1462 282
Ebbe Munk (en part) 1462 282
Johan Skinkel (en part) 1462 282
Oluf Bonde (en part) 1462 282
Ebbe Munk (eneejer) 1550 ca 282
Ebbe Munk d. y. 1563 282
Nordfløj i to stokværk og trappetårn opført 1563 282
Sydfløj med kapel og port, samt vestfløj opført i to stokværk 1622 282
Østfløj og ladegård opført (?) 1622 282
Forskellige ejere 1648 1719 282
Ph. D. Trampe 1710 282
Anlægget ombygget 1726 282
Fr. Chr. L. v. Pentz 1739 282
Fr. S. Rantzau 1772 282
Østfløjen og trappetårnet nedrevet - øvrige fløje ombygget 1772 282
Chr. H. A. Hardenberg-Reventlow 1798 282
Kapellet nedlagt 1798 282
Fr. Chr. Holck-Winterfeldt 1801 282
Bygningerne istandsat og ladegården flyttet 1885 282
G. Chr. F. Holck-Winterfeldt 1885 282
J. L. Ahlefeldt-Laurvig-Bille 1900 282
Restaurering ved G. Tvede 1912 1913 282
Suzanne Jessie Dorthe Ludvigsen, f. Ahlefeldt-Laurvig-Bille 1962 282
------------------------------------------------------ 3000 282
*: BRAHETROLLEBORG 1 283
Brahetrolleborg sogn 2 283
Sallinge herred 3 283
Svendborg amt 4 283
5 283
Cistercienserkloster 1172 283
Holmekloster 1172 283
Kirken opført 1200 erne 283
Trefløjet klosteranlæg opført 1400 erne 283
Kronen 1536 283
Jacob Hardenberg 1541 283
Kronen 1551 283
Henrik Rantzau 1568 283
Kaldt Rantzausholm 1568 283
Breide Rantzau 1575 283
Sydfløjen ombygget 1585 283
Cai Rantzau 1618 283
Østfløjen forhøjet og to tårne tilbygget 1620 283
Anne Lykke 1635 283
Kai Lykke 1646 283
Ladegården opført 1655 283
Kronen 1661 283
Christoffer Gabel 1664 283
Birgitte Trolle (Brahe) 1667 283
Nu kaldt Brahetrolleborg 1667 283
Chr. D. Reventlow 1722 283
Chr. D. Reventlow (d. y.) 1759 283
Hovedbygningen restaureret 1768 283
F. O. C. Reventlow 1854 283
Arkade med trappetårn opført 1868 1871 283
Kirken og hovedbygningen ombygget ved Wienberg 1868 1871 283
Chr. E. Reventlow 1875 283
Ladegården nedbrændt og genopført ved V.Dahl 1900 1901 283
Hovedbygningen restaureret - minder fra klostertiden fremdraget - frater- brønden rekonstrueret - alt ved V.Dahl 1919 1920 283
Naka Mourier f. Reventlow og Erik Mourier 1960 283
------------------------------------------------------ 3000 283
*: ARRESKOV 1 284
Øster Hæsinge sogn 2 284
Sallinge herred 3 284
Svendborg amt 4 284
5 284
Knud Urne (?) ... Kronen 1210 284
Voldsted ved Perdeholmen - 
det 1. Arreskov (?)
1210 284
Hertug Abel af Sønderjylland 1241 284
Det andet Arreskov opført ved søbredden af munkesten og befæstet med dobbelt voldgrav 1248 284
ødelagt 1248 284
Erobret og nedbrudt 1264 284
Kronen ... Forskellige ejere 1264 284
Torbern Bille 1502 284
Jacob Hardenberg 1516 284
Erik Rosenkrantz 1558 284
Nuværende voldsted anlagt med det tredje Arreskov 1558 284
Østfløj opført i to og et halvt stokværk 1568 284
Nordfløj opført i to stokværk med portgennemkørsel 1573 284
Helvig Hardenberg (Rosenkrantz) 1575 284
Vest- og nordfløj udvidet - Sydfløj og tårn opført ved Dominicus Baetiaz 1580 erne 284
Mogens Høg 1636 284
Jørgen Skeel 1679 284
Ladegården ombygget 1679 omkr 284
Borggårdsbygningerne ombygget og overkalket 1742 omkr 284
Erik Skeel v. Holsten 1742 284
A. Ch. Schaffalitzky de Muckadell 1773 284
Bygningerne istandsat 1773 omkr 284
E. E. Schaffalitzky de Muckadell 1858 284
Gravene opfyldt - ladegården nedrevet og genopført -  
hovedbygningen gennemgribende restaureret ved H. A. W. Haugsted
1872 1873 284
A. Ch. C. L. Schaffalitzky de Muckadell 1905 284
Hovedbygningen forskønnet 1905 284
E. Schaffalitzky de Muckadell 1939 284