DANMARKS SLOTTE & HERREGÅRDE

Sjælland-Samsø-Møn nr 130-191

TEKST ÅR 1 ÅR 2 NR
*: NÆSBYHOLM 1 130
Næsby sogn 2 130
Tybjerg herred 3 130
Præstø amt 4 130
5 130
Anders Olufsen (Lunge) 1388 130
Laurens Axelsøn Thott 1388 130
Næsbygaard 1388 130
Otte Holgersen Rosenkrantz 1513 130
Sten Brahe 1575 130
Hovedbygning i to stokværk og to mindre sidefløje ved Hans Steenwinckel d.æ. (?) 1585 130
Nu kaldet Næsbyholm 1585 130
Otto Ch. Ulfeldt 1651 130
Henrik Bielke 1663 130
Frederik IV 1709 130
Petra Sophia Reedtz 1720 130
Chr. S. v. Plessen 1723 130
J. L. Holstein 1756 130
C. A. Raben 1775 130
Chr. C. S. Danneskiold-Samsøe 1804 130
Staten 1824 130
Chr. Rønnenkamp 1837 130
Sydgavl og sydøstlige udbygning ombygget ved Chr.Hansen.  
To hvidkalkede teglhængte huse opført
1861 130
P. Chr. Howden-Rønnenkamp 1881 130
Stald- og ladebygninger opført ved H.C.Glahn 1910 ca 130
Hovedbygningen nedbrændt og genopført ved G.B.Hagen 1932 130
Delvis nedbrændt. Genopbygget ved Ole Hagen 1947 130
E. Holck 1948 130
------------------------------------------------------ 3000 130
*: BAVELSE 1 131
Bavelse sogn 2 131
Tybjerg herred 3 131
Præstø amt 4 131
5 131
Oluf Glug 1382 før 131
Henneke Moltke 1383 131
Erik Aagesen Thott 1466 131
Herman Flemming 1500 ca 131
Jacob Ulfeldt 1588 131
Renæssancehus i to stokværk med spirprydet trappetårn ved Hans Steenwinckel d.æ. (?) 1588 131
Oluf Daa 1647 131
Corfitz Ulfeldt 1648 131
Kronen 1661 131
Forskellige ejere 1664 1667 131
Ch. Gabel 1667 131
Forskellige ejere 1703 1711 131
Bindingsværksbygning ... 19 fag i 2 stokværk 1707 131
Charlotte Helene Schindel 1711 131
Petra Sophia Reedtz 1712 131
Renæssancehuset nedrevet (?) 1718 131
Chr. S. v. Plessen 1720 131
J. L. Holstein 1756 131
Bindingsværksstuehus i en etage 1770 131
C. A. Raben 1775 131
Chr. C. S. Danneskiold-Samsøe 1804 131
Staten 1824 131
Chr. Rønnenkamp 1837 131
Nuværende hovedbygning opført i to etager med lavere tilbygninger 1845 131
E. Holck 1948 131
------------------------------------------------------ 3000 131
*: GUNDERSLEVHOLM 1 132
Gunderslev sogn 2 132
Øster Flakkebjerg herred 3 132
Sorø amt 4 132
5 132
Johannes Mogensen Grubbe 1333 132
Borgen opført 1335 ca 132
Borgen. kaldt Gunderslevholm. stormet og ødelagt 1345 132
Ove Jacobsen Lunge 1410 ca 132
Stenhus opført 1450 ca 132
Axel Lagesen Brok 1458 ca 132
Mogens Gjøe 1498 132
Borgen udvidet 1500 ca 132
Ejler Urne 1631 132
Flemming Ulfeldt 1640 132
Iver Krabbe 1647 132
Birgitte Reedtz 1693 132
Chr. Rodsteen 1699 132
H. G. Masius 1709 132
C. A. v. Plessen 1725 132
Ladegård og nuværende hovedbygning opført 1729 132
Nyklassicistiske ændringer på hovedbygningen 1787 132
Peter Johansen de Neergaard 1803 132
------------------------------------------------------ 3000 132
*: FUGLEBJERGGAARD 1 133
Fuglebjerg sogn 2 133
Øster Flakkebjerg herred 3 133
Sorø amt 4 133
5 133
Jens Knudsen Dyre 1395 133
Kaldt Vedfuglebjerg 1395 133
Anders Jensen Passov 1470 ca 133
Axel Valkendorf 1486 ca 133
Forskellige ejere 1625 1724 133
C. A. v. Plessen 1724 133
Trefløjet. teglhængt bindingsværksbygning 1755 133
Forskellige ejere 1795 1805 133
Peter J. de Neergaard 1805 133
Nuværende hovedbygning i villastil opført ved Henning Wolff 1857 133
------------------------------------------------------ 3000 133
*: RAVNSTRUP 1 134
Herlufmagle sogn 2 134
Tybjerg herred 3 134
Præstø amt 4 134
5 134
Esbern Pedersen Krumpen 1396 134
Claus Daa ... Anders Jespersen Engberg 1464 134
Hovedbygning i to stokværk over hvælvet kælder 1593 1595 134
H. G. Masius 1690 134
Chr. Masius (van d. Maase) 1709 134
Jacob Hjort 1719 134
Forskellige ejere 1720 1778 134
Fr. v. d. Maase 1720 134
Fr. W. Wedel-Jarlsberg 1778 134
Chr. C. S. Danneskiold-Samsøe 1805 134
G. J. R. Gryner 1844 134
Forskellige ejere 1890 1929 134
G. Howden-Rønnenkamp 1929 134
O. Fischer Rasmussen 1936 134
B. Wejdling (hovedbygning) 1947 134
Bygningen brændt og delvis genopført ved Ole Hagen 1947 134
------------------------------------------------------ 3000 134
*: ASSENDRUP 1 135
Aversi sogn 2 135
Tybjerg herred 3 135
Præstø amt 4 135
5 135
Niels Andersen Hak ... Hartvig Krummedige 1407 135
Eske Bille ... Ejler Krafse 1533 135
Ch. Gjøe 1627 135
Axel Juul 1657 135
Hans Wandal 1664 135
Philip Fleischer 1679 135
A. L. Knuth 1681 135
Grundmuret bygning 1696 135
Christian Gyldenløve 1699 135
Fr. Chr. Danneskiold-Samsøe 1720 135
Nuværende hovedbygning opført i et stokværk 1878 135
Forskellige ejere 1909 1939 135
Genopført efter brand 1919 135
Betty Petersen-Hinrichsen 1939 135
------------------------------------------------------ 3000 135
*: TYBJERGGAARD 1 136
Tybjerg sogn 2 136
Tybjerg herred 3 136
Præstø amt 4 136
5 136
Jens Sjællandsfar 1291 136
Peder Ludvigsen Eberstein 1374 136
Peder Basse 1382 136
Oluf Pedersen Godov 1459 136
Senmiddelalderlig kælder bevaret 1460 omkr 136
Forskellige ejere 1469 1655 136
Erik Banner 1655 136
Ulrik Fr. Gyldenløve 1672 136
Adam L. Knuth 1678 136
Kronen 1678 136
Forskellige ejere 1689 1724 136
Hovedbygning rejst over den gamle kælder i østfløjen. Ladegård af bindingsværk 1698 136
Fr. v. Maase 1724 136
Peder West 1735 136
Nuværende hovedbygning opført 1763 136
Tyge Rothe 1763 136
Forskellige ejere 1795 1804 136
Jacob Neergaard 1804 136
P. Fr. Steinmann - 
Det Steinmannske Legat
1835 136
Hovedbygning restaureret 1872 136
Herlufsholm skole og gods 1957 136
Hovedbygning og avlsgård restaureret 1958 1964 136
------------------------------------------------------ 3000 136
*: SØRUP 1 137
Vetterslev sogn 2 137
Ringsted herred 3 137
Sorø amt 4 137
5 137
Jacob Nielsen 1381 137
Peder Jensen (Sparre) 1398 137
Torbern Pedersen 1398 137
Karl Nielsen (Gris) 1419 137
Jep Jensen 1425 137
Ch. Jensen Basse 1456 137
Køn Jochum Grabow 1650 erne 137
Bolle Luxdorph 1672 137
A. Ch. Knuth 1713 137
Del af baroniet Conradsborg 1743 137
Atter kaldt Sørup 1796 137
Trefløjet hovedbygning i to stokværk 1796 137
Jens Dahl 1797 137
H. Callisen 1813 137
Thor Muus 1828 137
Frederik Brockenhuus-Schack 1907 137
Ombygget i et stokværk med en sidefløj ved G.Tvede 1909 137
Justus Ulrich 1918 137
P. Madelung 1918 137
W. Harrsen 1923 137
En sidefløj tilføjet 1938 137
A/S Sørup 1949 137
------------------------------------------------------ 3000 137
*: ESKILDSTRUP 1 138
Sneslev sogn 2 138
Ringsted herred 3 138
Sorø amt 4 138
5 138
Oluf Nielsen 1328 138
Jakob Skave ... Ditlev Holck 1400 ca 138
Ny hovedbygning 1600 138
Niels Parsberg 1647 138
Otto Rantzau 1664 138
Ide Skeel 1669 138
Frederik Thott 1688 138
Forskellige ejere 1746 1755 138
Johan Saaby 1755 138
Trefløjet. teglhængt egebindingsværks hovedbygning 1755 1760 138
Jens Astrup 1760 138
Fr. H. v. Barner 1790 138
Nuværende hovedbygning opført efter brand 1849 138
Kirkelig Forening for indre Mission i Danmark 1921 138
Chr. Fr. G. Moltke 1941 138
------------------------------------------------------ 3000 138
*: OTTESTRUP 1 139
Ørslev sogn 2 139
Ringsted herred 3 139
Sorø amt 4 139
5 139
Jacob Nielsen 1421 139
Lasse Jepsen 1451 139
Laurens Saxesen (Basse) 1455 139
Forskellige ejere 1656 1657 139
Ove Juul 1657 139
Ide Skeel ... Niels Trolle 1668 139
Chr. C. Gabel 1725 139
Anna Sophie Schack 1736 139
Forpagterbolig af bindingsværk 1736 omkr 139
Nuværende hovedbygning i en etage 1800 erne 139
Forskellige ejere 1929 1940 139
A/S Thors kemiske Fabrikker 1940 139
------------------------------------------------------ 3000 139
*: SOFIENDAL 1 140
Terslev sogn 2 140
Ringsted herred 3 140
Sorø amt 4 140
5 140
Frederik Gabel 1682 140
Del af rytterdistrikt 1718 140
Poul V. Løvenørn 1731 140
Kronen 1740 140
A. G. Moltke 1746 140
Ladegård kaldt Stenkelstrup 1746 omkr 140
Nu kaldt Sofiendal 1760 140
Avlsbygninger og forpagterbolig opført 1761 1767 140
Nuværende hovedbygning opført i to etager 1872 140
------------------------------------------------------ 3000 140
*: TUREBYHOLM 1 141
Tureby sogn 2 141
Fakse herred 3 141
Præstø amt 4 141
5 141
Kaldt Turebygaard 1370 141
Roskilde bispestol 1370 141
Kronen 1536 141
Bindingsværkshus 1580 erne 141
Henrik Gjøe 1604 141
Nu kaldt Turebyholm 1667 omkr 141
Peder Reedtz 1667 141
Tage Thott 1702 141
Frederik IV 1720 141
A. G. Moltke 1747 141
Nuværende hovedbygning opført ved Nicolai Eigtved 1750 141
------------------------------------------------------ 3000 141
*: BILLESBORG 1 142
Herfølge sogn 2 142
Bjæverskov herred 3 142
Præstø amt 4 142
5 142
Peder Bille 1548 142
Jep Mogensen 1563 142
Kaldt Egøjegaard 1563 142
Holger Rosenkrantz 1602 142
Ellen Marsvin 1611 142
Nu ladegård under Øster Vallø 1611 142
Christen Skeel 1651 142
Genopført og kaldt Rudholt 1653 142
Kirsten Bille 1695 142
Nu kaldt Billesborg 1704 142
Chr. S. v. Plessen 1707 142
Frederik IV 1708 142
Anna Sophie Reventlow 1712 142
Nuværende hovedbygning opført ved J.C.Kriger 1721 142
Sophie Magdalene 1730 142
Vallø stift 1737 142
Ladegården fornyet efter brand 1896 142
Tilbygninger til ladegården 1948 1950 142
Portfløjen ombygget ved H. Remark 1959 142
------------------------------------------------------ 3000 142
*: VALLØ 1 143
Valløby sogn 2 143
Bjæverskov herred 3 143
Præstø amt 4 143
5 143
Eskild Krage 1330 ca 143
Oluf Axelsen Thott 1409 143
Niels Eriksen Rosenkrantz 1484 143
V.Vallø: Mette Rosenkrantz ... Rosensparre 1554 143
Ø.Vallø: Birgitte Rosenkrantz Bille 1554 143
V.Vallø: Peder Oxe 1567 143
Vallø opført i to etager med to tårne og bro 1586 143
Kor i kirken tilføjet 1590 143
Tårnene forhøjet. vestfløj forlænget. et stokværk tilføjet 1610 ca 143
Ø.Vallø: Ellen Marsvin 1616 143
Ø.Vallø: Kirsten Munk 1620 143
Vestfløj yderligere forlænget 1640 ca 143
Christen Skeel 1651 143
Ø.Vallø: Christen Skeel 1651 143
Chr. S. v. Plessen 1707 143
Frederik IV 1708 143
Anna Sophie Reventlow 1713 143
Ombygninger og nuværende nordfløj ved J.C.Krieger 1721 143
Sophie Magdalene 1731 143
Trefløjet bygning Det hvide Stift opført ved L.de Thura 1735 1738 143
Frøken-Stiftet oprettet 1737 143
Et øvre stokværk tilføjet Det hvide Stift ved D.G.Anthon 1765 143
Hovedistandsættelse ved Th. Zeltner - begge tårne tilføjet renæssancespir 1863 1866 143
Genopført efter brand ved H.J.Holm 1893 1903 143
------------------------------------------------------ 3000 143
*: SØHOLM 1 144
Magleby sogn 2 144
Stevns herred 3 144
Præstø amt 4 144
5 144
Niels Eriksen (Saltensee) 1345 før 144
Niels Knudsen (Manderup) 1346 144
Henneke Olufsen (Bjørn) 1380 ca 144
Steen Basse 1416 144
Torbern Bille 1446 144
Firlænget bygning i to stokværk af kridtsten og teglhængt - omgivet af grave 1540 ca 144
Helvig Jakobsdatter Hardenberg 1590 144
Frands Rantzau 1599 144
Sophie Rantzau (Gyldenstjerne) 1619 144
Morten Skinkel 1669 144
Charlotte Amalie 1680 144
Frederik IV 1714 144
Bygningerne nedrevet 1715 144
Christen Lintrup (Lindencrone) 1743 144
Nuværende avlsbygninger opført 1760 1772 144
Jacob Brønnum Scavenius 1793 144
Hovedbygning opført som forpagterbolig 1828 144
Adolph Tesdorpf 1925 144
Hovedbygningen nedrevet 1946 144
------------------------------------------------------ 3000 144
*: GJORSLEV 1 145
Holtug sogn 2 145
Stevns herred 3 145
Præstø amt 4 145
5 145
Rane Jonsen 1369 før 145
Roskilde bispestol 1370 145
Opført i form som et latinsk kors 1400 ca 145
Kronen 1536 145
Peder Svave 1540 145
Just Høg 1630 145
Nordfløj tilføjet. avlsgårdens ladebygning opført 1638 145
Joachim Irgens 1664 145
Brystværnsmur opført. ombygning af østre korsarm og indvendig modernisering ved Ewert Jansen 1666 145
Charlotte Amalie 1678 145
Sophie Hedevig 1714 145
Ombygning af nordfløjen 1715 145
Frederik IV 1716 145
Christen Lintrup (Lindencrone) 1743 145
Kridtstensbroen og tårnets nuværende pyramidetag med kvistgavle 1743 1753 145
Jacob Brønnum Scavenius 1793 145
Ombygning af søndre korsarm ved J.V.Meyer 1820 1822 145
Sydfløj opført og vestfløjen restaureret ved G.F.Hetsch 1843 145
Istandsættelse af vindeltrappe 1874 145
Ombygning af vestre pillesal 1874 145
Ny bro 1918 145
Adolph Tesdorpf 1925 145
------------------------------------------------------ 3000 145
*: JUELLINGE 1 146
Hellested sogn 2 146
Stevns herred 3 146
Præstø amt 4 146
5 146
Jacob Olufsen Lunge 1387 146
Kaldt Valbygaard 1387 146
Jep Knudsen Lille 1419 146
Johan Bjørnsen (Bjørn) 1463 146
Ch. Lindenow 1558 146
Elsebeth Svave 1606 146
Herluf Daa 1623 146
Gunde Rosenkrantz 1653 146
Ide Jørgensdatter Lunge 1657 146
Jens Juel 1671 146
Nu kaldt Juellinge 1672 146
Nuværende hovedbygning opført 1675 146
Frederik Vind 1700 146
Frederik IV 1719 146
Frederik Danneskiold-Samsøe 1735 146
A. G. Moltke 1750 146
Vivian Branth 1937 146
Hovedbygning istandsat 1940 146
John M. Larsen 1940 146
Premier Is A/S 1947 146
------------------------------------------------------ 3000 146
*: TRYGGEVÆLDE 1 147
Karise sogn 2 147
Fakse herred 3 147
Præstø amt 4 147
5 147
Kronen 1400 erne 147
Senmiddelalderlig bygning af kridtstenskvadre på kampestenssokkel - omgivet af grave 1400 147
Toetages hovedbygning med vindeltrappe - fire udhuse 1663 147
Otte Skeel 1670 147
Peder Benzon 1716 147
Frederik IV 1718 147
P. J. Neergaard 1747 147
A. G. Moltke 1751 147
Nuværende hovedbygning opført efter brand 1849 147
Aage Lemvigh 1937 147
------------------------------------------------------ 3000 147
*: BREGENTVED 1 148
Haslev sogn 2 148
Ringsted herred 3 148
Sorø amt 4 148
5 148
Ringsted kloster 1319 148
Sankt Clara kloster ... Forskellige ejere 1364 148
Oluf Stigsen Krognos 1504 148
Anna Hardenberg ... Christoffer Gjøe 1573 148
Sten Brahe 1581 148
Frederik Urne 1630 148
Ove Juul 1668 148
Frederik Gabel 1682 148
Trefløjet rokokobygning ved D.G.Anthon efter Nic.Eigtveds udkast 1700 erne 148
Borggård med fire længer. kirke i nordre længe 1718 148
Frederik IV 1718 148
Poul Vendelbo Løvenørn 1731 148
Christian VI 1740 148
A. G. Moltke 1746 148
Nuværende hovedbygning opført ved Axel Berg 1886 1891 148
------------------------------------------------------ 3000 148
*: GISSELFELD 1 149
Bråby sogn 2 149
Ringsted herred 3 149
Sorø amt 4 149
5 149
Bo Falk 1381 149
Eskild Gjøe 1450 ca 149
Johan Oxe 1527 149
Bygningen ødelagt under Grevefejden 1534 1536 149
15 m lang rektangulær bygning af munkesten - muligvis gården Valgestrup 1540 omkr 149
Nuværende hovedbygning opført 1547 1575 149
Karen Banner Lykke 1588 149
Kronen 1661 149
Hans Schack 1670 149
Ombygning og nyindretning 1670 omkr 149
Adam L. Knuth 1689 149
Ny fløj mod gårdsøen 1689 omkr 149
Christian Gyldenløve 1699 149
Gisselfeld adelige jomfrukloster 1755 149
Restaurering ved J. D. Herholdt 1869 149
Restaurering ved Martin Borch 1915 149
------------------------------------------------------ 3000 149
*: BROKSØ 1 150
Herlufmagle sogn 2 150
Tybjerg herred 3 150
Præstø amt 4 150
5 150
Frans Lykke 1657 150
En lille ladegård 1661 150
Kronen 1661 150
Otto Krabbe 1670 150
Bindingsværksbygning i et stokværk 1737 150
Knud Trolle 1737 150
P. L. v. Post 1790 150
Chr. C. S. Danneskiold-Samsøe 1801 150
C. L. Post 1802 150
Nuværende hovedbygning opført ved G.B.Hagen 1915 1916 150
K. Ekstrøm 1925 150
Peter Madelung 1926 150
H. V. Riegels 1931 150
------------------------------------------------------ 3000 150
*: HOLMEGAARD 1 151
Holme-Olstrup sogn 2 151
Hammer herred 3 151
Præstø amt 4 151
5 151
Tyge Mogensen (Ravensberg) 1375 151
Anders Pedersen (Griis) 1403 151
2. part: Oluf Daa 1505 151
1. part: Gunde Lange 1515 ca 151
1. part: Peder Oxe 1571 151
1. part: Eustachius v. Thymen 1575 ca 151
1. part: Claus Daa 1625 151
2. part: Claus Daa samler gården igen 1625 151
Gården opført af bindingsværk. hovedbygningen trefløjet med tårn - omgivet af grave 1635 151
Kampestens fæhus opført 1645 ca 151
Kronen 1664 151
Otto Krabbe 1670 151
Birgitte Restorff 1737 151
Chr. C. S. Danneskiold-Samsøe 1801 151
Glasværket oprettet 1825 151
Elisabeth Lassen 1945 151
Indvendig restaurering ved H.H.Engqvist 1955 1956 151
------------------------------------------------------ 3000 151
*: HERLUFSHOLM 1 152
Herlufsholm sogn 2 152
Øster Flakkebjerg herred 3 152
Sorø amt 4 152
5 152
Peder Bodilsen 1134 før 152
Benediktinerkloster 1135 152
Kaldt Næstved St. Peder kloster - senere Skovkloster 1135 152
Romansk kirke. der danner nordfløjen i klosteranlægget 1200 ca 152
Kirkens østfløj 1250 ca 152
Klostret nedbrændt. Genopbygget som firfløjet anlæg med østfløj fra Benediktinerklostret bevaret 1261 152
Kronen 1536 152
Herluf Trolle 1560 152
Kaldt Herlufsholm 1560 152
Udstyret med renæssancegavle 1560 152
Herlufsholm skole oprettet 1565 152
Alleen plantet 1740 152
Nuværende lærerbolig opført 1750 ca 152
Nuværende rektorbygning opført ved Philip d Lange 1794 152
Lade ombygget til skole ved Schwartzkopff 1809 1812 152
Overetagen i østfløj fik nuværende udseende 1819 1822 152
Skolen tilføjet en etage ved G.Kretz 1852 1853 152
Kirken restaureret ved J. D. Herholdt 1861 1863 152
Ombygning af klostret ved J.D.Herholdt 1868 1870 152
Museumsbygning ved J. D. Herholdt 1874 1876 152
Botanisk have anlagt 1884 152
Bibliotek ved G. Tvede 1915 152
Lassengården opført 1950 152
Modernisering og ombygninger ved J.Stærmose 1964 152
------------------------------------------------------ 3000 152
*: HARRESTED 1 153
Hyllinge sogn 2 153
Øster Flakkebjerg herred 3 153
Sorø amt 4 153
5 153
Karl Nielsen Rani 1325 ca 153
Nordlige del af nuværende hovedbygning  1325 153
Iven Markmand 1355 153
Borggård med sidefløje af bindingsværk 1500 153
Jørgen og Tønne Parsberg 1500 ca 153
Niels Lykke 1634 153
J. Vind 1638 153
C. A. v. Plessen 1723 153
Bindingsværksfløjene nedbrudt 1815 ca 153
huset forlænget 1840 erne 153
Staten 1947 153
O. Chr. Riisberg 1948 153
Restaurering ved F. og L. Halleløv 1953 153
------------------------------------------------------ 3000 153
*: FØRSLEVGAARD 1 154
Førslev sogn 2 154
Øster Flakkebjerg herred 3 154
Sorø amt 4 154
5 154
Hælenborg Olufsdatter Bille 1373 før 154
Jep Andersen Halvegge 1374 154
Peder Mogensen Ravensberg 1458 154
Lasse Beck 1490 ca 154
Ny hovedbygning 1566 154
Steen Hohendorff 1661 154
Forskellige ejere 1685 1723 154
C. A. v. Plessen 1723 154
Nuværende hovedbygning opført 1726 154
Peter J. de Neergaard 1803 154
Restaurering 1831 154
Istandsættelse og portbygning ved J.Magdahl Nielsen 1910 154
------------------------------------------------------ 3000 154
*: GERDRUP 1 155
Eggeslevmagle sogn 2 155
Vester Flakkebjerg herred 3 155
Sorø amt 4 155
5 155
Jep Jensen (Godov) 1416 før 155
Anders Jepsen Lunge 1417 155
Erik Jensen (Dyre) ... Forskellige ejere 1475 155
Peder Vibe 1654 155
J. Fr. Vind 1662 155
Hovedbygning af bindingsværk med tre fløje i et stokværk 1664 155
Diderich Grubbe 1693 155
Forskellige ejere 1731 1760 155
Morten Qvistgaard 1760 155
Nuværende hovedbygning opført 1864 1866 155
H. Fabricius 1919 155
------------------------------------------------------ 3000 155
*: BORREBY 1 156
Magleby sogn 2 156
Vester Flakkebjerg herred 3 156
Sorø amt 4 156
5 156
Borganlæg kaldt Burghby, hvoraf borgbanken er bevaret 1345 156
Niels Jensen 1345 156
Lave Nielsen (Urne) 1390 ca 156
Zabel Kerkendorp 1392 156
Peder Jensen Lodehat 1410 156
Kronen 1536 156
Johan Friis 1553 156
Hovedbygningen og tinghus opført 1556 156
Portbygning opført 1600 ca 156
De to fløje opført 1605 1606 156
Claus Daa 1618 156
Ove Ramel 1681 156
Chr. Berregaard 1732 156
H. G. Faith 1776 156
J. M. H. Castenschiold 1783 156
Portbygningen ombygget 1854 156
Indvendig istandsættelse ved R.Mejborg  1883 156
Restaurering ved Mogens Clemmensen 1923 1924 156
------------------------------------------------------ 3000 156
*: BASNÆS 1 157
Tjæreby sogn 2 157
Vester Flakkebjerg herred 3 157
Sorø amt 4 157
5 157
Anders Jacobsen Lunge 1426 157
Jesper Krafse 1470 ca 157
Axel Arenfeldt 1625 157
Grundmuret hovedbygning i to etager med tårne og kapel omgivet af volde 1629 1631 157
Anna Ramel 1676 157
Chr. Bielke 1685 157
Ny enlænget hovedbygning i et stokværk 1700 erne 157
Forskellige ejere 1705 1809 157
Hovedbygning nedbrændt - Bindingsværksbygning opført 1758 157
Chr. Fr. Fiedler 1809 157
J. B. Scavenius 1838 157
Nuværende hovedbygning opført ved G.F.Hetsch, der samtidig nybyggede ladegården 1842 1846 157
E. Moltke 1907 157
A/S De forenede Cichorietørrerier 1933 157
A/S Basnæs 1952 157
Hovedbygningen istandsat ved Vilh. Lauritzen 1952 157
------------------------------------------------------ 3000 157
*: HOLSTEINBORG 1 158
Holsteinborg sogn 2 158
Vester Flakkebjerg herred 3 158
Sorø amt 4 158
5 158
Kaldt Braade 1357 158
Roskilde bispestol 1357 158
Kronen 1536 158
Niels Trolle 1562 158
Kaldt Trolholm 1582 158
Hovedbygning og ladegård opført 1598 1651 158
U. A. v. Holstein 1707 158
Kaldt Holsteinborg 1708 158
Kirken opført 1728 158
Restaurering ved G. F. Hetsch 1848 1850 158
Ydre restaurering ved H. H. Engqvist 1949 1950 158
------------------------------------------------------ 3000 158
*: FUIRENDAL 1 159
Fyrendal sogn 2 159
Øster Flakkebjerg herred 3 159
Sorø amt 4 159
5 159
Didrik Skeel 1387 159
Kaldt Vindingegaard 1387 159
Niels Jensen Dyre 1413 159
Niels Andersen Dresselberg 1592 159
Nordlige hovedfløj i 2 stokværk med trappetårn opført - derefter portfløj og sydfløj 1609 159
Hans Ulrik Gyldenløve 1632 159
Gunde Rosenkrantz 1645 159
Margrethe Fuiren 1663 159
Nu kaldt Fuirendal 1677 159
U. A. Holstein 1700 159
Under Holsteinborg 1708 159
Sydfløj nedrevet 1880 159
Avlsbygningerne forbedret ved Halleløv og Bryel 1922 1924 159
Indvendig istandsættelse ved arkitekt Graves 1922 159
I. Holstein 1960 159
------------------------------------------------------ 3000 159
*: SALTØ 1 160
Karrebæk sogn 2 160
Øster Flakkebjerg herred 3 160
Sorø amt 4 160
5 160
En befæstet borg. kaldt Solt 1330 160
Jacob Fleb 1330 ca 160
Nicolaus af Jura 1351 160
Ernst af Gleichen 1377 160
Dronning Margrethe I 1386 160
Roskilde bispestol 1393 160
Kronen 1536 160
Nuværende hovedbygning opført. delvis på grundlag af den gamle borg 1590 ca 160
Corfitz Ulfeldt 1646 160
Valdemar Christian 1646 160
Kronen 1661 160
Otto Pogwisch 1668 160
Knud Thott 1681 160
M. Numsen 1693 160
Istandsættelser 1694 160
Tårnet nedrevet 1715 160
C. A. v. Plessen 1725 160
To lave bindingsværksfløje 1800 160
Trappetårnet opført og istandsat ved A.Clemmensen 1899 1900 160
------------------------------------------------------ 3000 160
*: FODBYGAARD 1 161
Fodby sogn 2 161
Øster Flakkebjerg herred 3 161
Sorø amt 4 161
5 161
Middelalderligt voldsted 1370 161
Roskilde bispestol 1370 161
Kronen 1536 161
Otto Pogwisch 1669 161
Forskellige ejere 1690 1723 161
Fire bindingsværkslænger 1700 omkr 161
C. A. v. Plessen 1723 161
Nedbrændt 1770 161
Forskellige ejere 1803 1886 161
Grundmuret hovedbygning 1879 161
H. L. Th. Bencard 1886 161
Udlængerne genopført efter brand 1906 161
H. E. Pille 1911 161
Hovedbygning nyopført efter brand - ved F.Galatius 1941 161
J. W. Ahlefeldt-Laurvig 1954 161
Avlsbygningerne genopført efter brand 1960 161
A. Randow 1963 161
Hovedbygningen moderniseret 1963 161
------------------------------------------------------ 3000 161
*: GAVNØ 1 162
Vejlø sogn 2 162
Hammer herred 3 162
Præstø amt 4 162
5 162
Et hus 1231 162
Kronen og gods på forskellige hænder 1231 162
Skt. Agnete nonnekloster 1402 162
Klosterkirken fuldført som en side i et firfløjet anlæg 1408 162
Kronen 1536 162
Hjørnetårn og modernisering 1580 omkr 162
Hans Johansen Lindenov 1583 162
Niels Trolle 1663 162
Knud Thott 1682 162
Modernisering 1682 omkr 162
Birgitte Skeel 1736 162
Otto Tagesen Thott 1737 162
Fløjene forhøjet. 
interiørerne moderniseret
1755 1758 162
H. Reedtz-Thott 1785 162
Hovedbygning restaureret 1810 162
Avlsgården genopført efter brand 1889 162
Kirken og interiører restaureret ved Jens Ingwersen 1913 162
Restaurering og modernisering under ledelse af Ebbe Berner 1952 1962 162
------------------------------------------------------ 3000 162
*: GREVENSVÆNGE 1 163
Rønnebæk sogn 2 163
Hammer herred 3 163
Præstø amt 4 163
5 163
Casper Paslick 1574 163
Pros Mund 1637 163
Hovedbygning opført af bindingsværk 1640 ca 163
Forskellige ejere 1670 1767 163
R. Buchhave 1767 163
Agerumslade af bindingsværk 1776 163
K. Lind 1785 163
Forskellige ejere 1793 1865 163
B. Wolff 1865 163
G. Wolff-Sneedorff 1875 163
De to sidefløje fornyet ved Aug. Klein 1888 1889 163
Hovedfløjen ombygget 1900 ca 163
Avlsgård moderniseret 1938 163
------------------------------------------------------ 3000 163
*: RØNNEBÆKSHOLM 1 164
Rønnebæk sogn 2 164
Hammer herred 3 164
Præstø amt 4 164
5 164
Jens Tuesen (Due) 1320 før 164
Cort Moltke 1321 164
Kronen 1399 164
Bindingsværkslænge 1570 omkr 164
Caspar Paslick 1571 164
Edel Johansdatter Urne 1646 164
Niels Mund 1653 164
Ch. Tage 1727 164
Firefløjet anlæg 1734 164
Ladegården genopført efter brand 1734 164
Forskellige ejere 1750 1761 164
Peder Collet 1761 164
Forskellige ejere 1777 1840 164
H. Toft 1840 164
Ombygning af hovedbygning 1841 164
Studerehus til Grundtvig opført ved M.G.Bindesbøll 1852 164
P. F. Collet 1869 164
Ombygning af hovedbygning - nye avlsbygninger 1889 164
------------------------------------------------------ 3000 164
*: RAADEGAARD 1 165
Everdrup sogn 2 165
Bårse herred 3 165
Præstø amt 4 165
5 165
Fæstegård under Sparresholm 1600 1804 165
Kaldt Lille Raade 1600 165
Nu kaldt Raadegaard 1700 ca 165
P. J. Grandjean 1804 165
Firlænget gård 1806 165
Forskellige ejere 1808 1961 165
Delvis ombygget ved Oppenheim.Tidemand.Schmidt 1961 165
E. J. H. Ruge 1961 165
------------------------------------------------------ 3000 165
*: SPARRESHOLM 1 166
Toksværd sogn 2 166
Hammer herred 3 166
Præstø amt 4 166
5 166
Kaldt Paddeborg 1199 før 166
Palatium 1200 ca 166
Firkantet teglstensbygning med tårn 1250 ca 166
Ove Pedersen (Gere) 1334 166
Peder Jensen Lodehat 1398 166
Kronen 1606 166
Jens Sparre 1607 166
Indgravet enkelthus i 2 stokværk - midterfløjen i nuværende hovedbygning 1609 166
Nu kaldt Sparresholm 1609 166
Søren Lauridsen (Prestonius) 1662 166
To sidefløje opført 1703 166
Anders Christensen 1720 166
Forskellige ejere 1767 1789 166
Hovedbygningen moderniseret 1785 ca 166
J. Fr. Heinrich 1789 166
Forskellige ejere 1799 1807 166
Niels de Bang 1807 166
Avlsgården genopført efter brand ... J.Jepsen 1928 166
Avlsgården moderniseret 1954 1957 166
G.Chr.Garth-Gryner og 
P.G.K.Garth-Gryner
1959 166
Restaurering ved G.Chr.Garth-Gryner 1959 166
------------------------------------------------------ 3000 166
*: BÆKKESKOV 1 167
Everdrup sogn 2 167
Bårse herred 3 167
Præstø amt 4 167
5 167
Vibeke Beck 1600 ca 167
Christoffer Galde 1610 ca 167
Kronen 1631 167
Merete Grubbe 1633 167
Ch. Lindenov 1650 167
Otto Krabbe 1691 167
Sten Skinkel 1693 167
Knud A. Becker 1729 167
Bredo Munthe (v. Munthe af Morgenstierne) 1741 167
Hovedgårdens søndre længe ombygget 1744 167
Vestre og nordre længe opført 1784 167
Ch. A. Selby 1795 167
Nuværende hovedbygning opført 1796 167
P. B. Petersen 1805 167
M. Leigh Smith 1810 167
Chr. A. Vind 1844 167
Ladegården genopbygget efter brand 1920 167
Restaurering ved J. Ingwersen 1920 167
Forskellige ejere 1923 1942 167
Else Trock-Jansen 1942 167
Hovedbygningen istandsat ved Ernst Kyhn 1942 167
------------------------------------------------------ 3000 167
*: LYSTRUP 1 168
Kongsted sogn 2 168
Fakse herred 3 168
Præstø amt 4 168
5 168
Peter Olsen (Godov) 1403 168
Sivert Nielsen Grubbe 1514 168
Hovedbygning opført 1579 168
Claus B. Beenfeldt 1717 168
N. R. v. Holstein 1754 168
Avlsgården ombygget 1828 omkr 168
J. C. Mylius 1828 168
Chr. H. C. Moltke 1857 168
Gennemgribende restaurering ved Th. Zeltner 1864 1869 168
Hovedbygningen restaureret ved Fr. Schlegel 1944 168
------------------------------------------------------ 3000 168
*: JOMFRUENS EGEDE 1 169
Øster Egede sogn 2 169
Fakse herred 3 169
Præstø amt 4 169
5 169
Kaldt Egedegaard 1345 169
Offe Pedersen Neb 1346 169
Anders Jakobsen Lunge 1391 169
Torbern Bille 1456 169
Sydfløjens østre del opført 1525 ca 169
Hans Barnekow (halvdelen) 1550 ca 169
Kaldt Jomfruernes Egede 1550 ca 169
Tage Andersen Thott 1620 169
Vestre fløj (nu nedrevne) 1620 ca 169
Jens Sparre 1631 169
Nordre fløj 1636 169
Vincents J. Hahn 1662 169
Sophie Amalie Moth 1674 169
N. E. Poulsen 1721 169
Claus Bendix Beenfeldt 1740 169
Niels Rosenkrantz v. Holstein 1776 169
Ombygning ved C. F. Harsdorff 1797 169
A. W. Moltke 1831 169
------------------------------------------------------ 3000 169
*: VEMMETOFTE 1 170
Vemmetofte sogn 2 170
Fakse herred 3 170
Præstø amt 4 170
5 170
Johannes Offesen Neb 1320 ca 170
Jens Lauridsen (Panter) 1349 170
Jens Andersen Brock 1390 ca 170
Borganlæg med flere fløje 1500 ca 170
Udvidelser bl.a. 2 tårne og et kapel 1600 1630 170
Holger Rosenkrantz 1641 170
Iver Krabbe 1662 170
Charlotte Amalie 1694 170
Ombygning af borggård og ladegård ved J.C.Ernst 1715 1724 170
Adeligt jomfrukloster 1735 170
Avlsgården istandsat efter brand 1858 ca 170
Istandsættelse ved Th. Zeltner 1862 1863 170
Ombygning ved Axel Berg 1907 170
------------------------------------------------------ 3000 170
*: HØJSTRUP 1 171
Lyderslev sogn 2 171
Stevns herred 3 171
Præstø amt 4 171
5 171
Jep Olufsen (Lunge) 1356 171
Befæstet stenhus 1406 171
Dronning Margrethe I Kongeligt len 1406 171
Ladegården og det meste af borggårdsbygningerne af bindingsværk 1617 171
Ruin af tårn befales nedrevet 1617 171
Under Gjorslev 1664 171
Charlotte Amalie 1678 171
Opført teglhængt stuehus i 2 stolværk - avlsgård af nindingsværk 1700 ca 171
Ryttergods 1719 171
Under Vemmetofte kloster 1735 171
Hovedbygning opført 1866 1868 171
------------------------------------------------------ 3000 171
*: ROSENDAL 1 172
Fakse sogn 2 172
Fakse herred 3 172
Præstø amt 4 172
5 172
Befæstet gård kaldt Totterupholm 1560 ca 172
Ide Munk 1585 før 172
Mette Rosenkrantz 1586 172
Forskellige ejere 1588 1717 172
De nuværende 3 sidelænger opført i bindingsværk 1600 erne 172
Hedevig Rosenkrantz 1717 172
Nu kaldt Rosenlund 1748 172
Forskellige ejere 1788 1837 172
Nu kaldt Rosendal 1789 172
G. Chr. Holck-Winterfeldt 1837 172
Hovedfløj i 2 stokværk opført ved M.G.Bindesbøll 1847 172
H. E. Knuth 1930 172
Hovedbygning istandsat 1942 omkr 172
K. G. Knuth-Winterfeldt 1942 172
------------------------------------------------------ 3000 172
*: LINDERSVOLD 1 173
Roholte sogn 2 173
Fakse herred 3 173
Præstø amt 4 173
5 173
Ch. Lindenov 1580 173
Tofløjet hovedbygning af bindingsværk 1671 173
Axel Urne 1672 173
R. v. Schildern 1673 173
Kirstine Marie Krabbe 1728 173
O. Thott 1732 173
Hovedbygningen nedrevet og genopført i 2 stokværk med sidefløje ved J.Suhr 1777 173
H. Reedtz-Thott 1786 173
Nedbrændt 1808 173
Hovedbygning opført 1830 ca 173
J. Petersen 1923 173
Julemærkekomiteen 1927 173
Til- og ombygninger 1927 ff 173
------------------------------------------------------ 3000 173
*: STRANDEGAARD 1 174
Roholte sogn 2 174
Fakse herred 3 174
Præstø amt 4 174
5 174
Hovedbygning af bindingsværk i 2 stokværk med 2 sidefløje 1660 erne 174
Kronen 1661 før 174
Axel Sehested 1662 174
Hans P. Klein 1662 174
Otto Thott 1731 174
Holger Reedtz-Thott 1786 174
Hovedbygningen delvis nedrevet - nordfløjen ombygget delvis i bindingsværk i et stokværk 1793 174
Avlsgården nybygget efter brand 1892 174
------------------------------------------------------ 3000 174
*: ENGELHOLM 1 175
Snesere sogn 2 175
Bårse herred 3 175
Præstø amt 4 175
5 175
Skovbygaard 1700 175
Vordingborg rytterdistrikt 1701 175
H. Petersen 1775 175
Nu kaldt Engelholm 1775 175
Ladegården opført 1781 175
Hovedbygning opført 1785 175
L. G. Cøln 1825 175
B. Wolff 1830 175
Omfattende restaurering af hovedbygning og avlsgård 1833 175
H. Chr. Th. Wolff-Sneedorff 1866 175
Nye avlsbygninger ved Aug. Klein 1880 erne 175
Avlsgården nedbrændt 1961 175
Ny kostald 1962 175
------------------------------------------------------ 3000 175
*: NYSØ 1 176
Præstø landdistrikt 2 176
Bårse herred 3 176
Præstø amt 4 176
5 176
Jens Lauridsen 1670 176
Hovedbygning og avlsgård opført 1671 1673 176
J. N. Voigt 1709 176
Cathrine Kristine Danneskiold-Samsøe 1742 176
G. Fr. Holck 1761 176
H. A. Brockenhuus 1763 176
Indgangen på hovedbygningen ændret 1780 omkr 176
N. L. Reiersen 1785 176
Peter Thestrup 1795 176
Baroniet Stampenborg oprettet 1800 176
Holger Stampe 1800 176
Thorvaldsens atelier opført 1838 176
Thorvaldsens atelier restaureret ved Th.Jørgensen 1917 176
Thorvaldsen-museet indrettet ved C.Lundqvist 1927 176
------------------------------------------------------ 3000 176
*: BELDRINGE 1 177
Beldringe sogn 2 177
Bårse herred 3 177
Præstø amt 4 177
5 177
Joseph Nielsen 1360 177
Tage Josephsen (Blad) 1421 177
Anders Jensen (Basse) 1457 177
Joachim Bech 1522 177
Bindingsværks avlsgård 1561 177
Trelænget 2-etages bygning. hvoraf sydlængen endnu står - og to bindingsværkshuse 1561 177
Ottekantet trappetårn 1600 ca 177
Christian IV 1621 177
Lade- og staldbygninger 1622 177
Hovedbygning istandsættes 1623 177
Fr. S. Raben 1774 177
Ombygning - trappetårnet fjernet 1774 177
Bindingsværkslade opført 1806 177
C. V. Raben-Levetzau 1834 177
Avlsgården genopført efter brand 1910 177
Gavle og kviste i renæssanceformer opsat i 1875 fjernet 1910 177
Hovedbygningens indre moderniseret 1950 ca 177
------------------------------------------------------ 3000 177
*: LUNDBYGAARD 1 178
Lundby sogn 2 178
Hammer herred 3 178
Præstø amt 4 178
5 178
Niels Jensen 1360 178
Peder Steen (Steensen) 1484 178
Hovedbygning i 3 bindingsværks- længer i et stokværk 1577 178
Kronen 1577 178
Svend Poulsen  
GØNGEHØVDINGEN
1666 178
Bygningerne delvis nedrevet 1672 omkr 178
Forskellige ejere 1672 1774 178
C. V. v. Munthe af Morgenstierne 1774 178
Avlsgården opført 1777 178
A. G. Wiimh 1786 178
U. Chr. v. Schmidten 1805 178
Hovedbygning med to fritliggende sidefløje i to stokværk 1815 178
Forskellige ejere 1819 1846 178
B. A. Collet 1846 178
Restaurering og tilbygning 1846 178
Ombygning og tilbygninger ved G. Tvede 1910 178
Avlsgården genopført efter brand ... O.Bryel 1929 178
Udvendige og indvendige ombygninger ved Mogens Koch og R. Graae 1943 1956 178
------------------------------------------------------ 3000 178
*: ØBJERGGAARD 1 179
Køng sogn 2 179
Hammer herred 3 179
Præstø amt 4 179
5 179
Kronen 1773 før 179
Middelalderligt voldsted kaldt Gorre 1773 179
Gl. Øbjerggaard. lav længe med midtrisalit 1774 179
Niels Ryberg 1774 179
Ny Øbjerggaard. trefløjet. bindingsværk 1774 179
Forskellige ejere 1836 1933 179
Midtfløjen genopført efter brand 1846 179
Restaurering 1892 179
H. Chr. Sonne 1933 179
Midtfløjen ombygget ved C.F.Tillisch og Sv.Holm 1933 179
H. W. og Thora Tillisch 1955 179
------------------------------------------------------ 3000 179
*: JUNGSHOVEDGAARD 1 180
Jungshoved sogn 2 180
Bårse herred 3 180
Præstø amt 4 180
5 180
Kronen 1231 180
Middelalderlig borg 1231 180
Bindingsværksbygninger 1601 180
Tre forfaldne huse og et under opførelse - alt af bindingsværk 1628 180
Istandsat og monteret 1646 180
Lagt i ruiner 1660 180
Ch. Parsberg 1665 180
Istandsat 1665 180
Prins Jørgen 1671 180
Slot og ladegård istandsat 1701 180
Kronen 1714 180
Slot og ladegård nedbrudt 1714 1717 180
H. A. Brockenhuus 1761 180
N. L. Reiersen 1785 180
P. Thestrup 1795 180
H. Stampe 1801 180
Avlsgård opført 1810 ca 180
Genopført efter brand 1909 180
------------------------------------------------------ 3000 180
*: OREMANDSGAARD 1 181
Allerslev sogn 2 181
Bårse herred 3 181
Præstø amt 4 181
5 181
Borg kaldt Ormehoved 1355 181
Peder Bekere 1355 før 181
Kronen 1356 181
H. A. Brockenhuus 1761 181
N. L. Reiersen 1785 181
Hans Petersen 1795 181
P. N. Arboe 1825 181
Peter Collet 1846 181
P. A. A. Hage 1861 181
Hovedbygning opført ved Johan Schrøder 1869 1870 181
Udvidelse af hovedbygningen 1892 181
Hovedbygningen nedbrændt og genopbygget ved Mogens Clemmensen 1933 181
------------------------------------------------------ 3000 181
*: LEKKENDE 1 182
Øster Egesborg sogn 2 182
Bårse herred 3 182
Præstø amt 4 182
5 182
Roskilde bispestol 1535 før 182
Stort stenhus 1535 182
Kronen 1536 182
Ombygning 1621 182
Prins Jørgen 1670 182
Kronen 1708 182
To bygninger 1768 182
den ene bygning nedrevet 1771 182
Hovedbygning af bindingsværk 1771 182
Fr. Raben 1774 182
J. Raben-Levetzau 1828 182
Hovedbygning fornyet 1838 182
------------------------------------------------------ 3000 182
*: HØVDINGSGAARD 1 183
Mern sogn 2 183
Bårse herred 3 183
Præstø amt 4 183
5 183
Kaldt Høvdingshus 1688 183
Kronen 1688 183
H. G. Lillienskiold 1774 183
Nu kaldt Høvdingsgaard 1774 183
N. L. Reiersen 1785 183
P. Uldall 1795 183
L. T. Hagen 1799 183
E. Fr. A. Bilsted 1848 183
Hovedbygning opført ved V.Th.Walther 1852 183
Forskellige ejere 1871 1938 183
Ombygget 1901 183
H. Lystrup 1938 183
Karen-Marie Dinesen 1963 183
------------------------------------------------------ 3000 183
*: LILLIENDAL 1 184
Øster Egesborg sogn 2 184
Bårse herred 3 184
Præstø amt 4 184
5 184
Anne Gjordes 1664 184
Skuderupgaard 1664 184
Forskellige ejere 1688 1760 184
H. G. Lillienskiold 1760 184
Hovedbygning opført 1765 184
Nu kaldt Lilliendal 1765 184
N. L. Reiersen 1785 184
P. Uldall 1795 184
Th. Bech 1800 184
A. Ch. Knuth 1802 184
Andet stokværk opført 1825 ca 184
Hovedbygningen yderligere forhøjet og moderniseret 1852 184
Hovedbygningen forlænget 1919 184
------------------------------------------------------ 3000 184
*: ISELINGEN 1 185
Vordingborg 2 185
Bårse herred 3 185
Præstø amt 4 185
5 185
R. Iselin 1776 185
Toetages hovedbygning 1802 185
J. M. Aagaard 1803 185
M. Hammerich 1866 185
Restaureret ved J.V.Dahlerup og Fr. Bøttger 1874 185
C. Moresco 1912 185
Th. Wessel 1918 185
Spir tilføjet 1920 ca 185
P. Lind 1923 185
Elly Bille-Hansen 1945 185
Tove Ahlefeldt-Laurvig 1958 185
------------------------------------------------------ 3000 185
*: ROSENFELDT 1 186
Kastrup sogn 2 186
Hammer herred 3 186
Præstø amt 4 186
5 186
Vordingborg ryttergods 1773 før 186
baron R. Iselin, f. i Schweiz 1715, 1776 optaget i friherrestanden, døde 1781 1774 1776 186
enke Anna Elisabeth, f. Fabritius de Tengnagel ny ejer - 
gift med general Johan Frederik Classen i 1783
1776 1781 186
Hovedbygning opført ved Chr. J. Zuber 1776 186
fra 1781 stamhus for datter Anna Elisabeth - gift med kammerherre, 
amtsmand Gerhard Oierre A. de la Calmette, døde 1803
1781 1803 186
brygger/handelsmand Jens Lind, Kbhvn 1803 1803 186
kammerherre Frederik Hoppe 1803 1805 186
landeværnsløjtnant Rasmus Lange og forpagter Frederik Hastrup 
(skøde 1806) - Hastrup eneejer 1809-1844
1805 1844 186
O. O'Neill Oxholm 1844 186
Ombygning og restaurering 1844 1860 186
Hovedbygning opført ved H. Sibbern 1868 1870 186
Indvendige ændringer ved H. Glahn 1882 186
Hovedbygningen restaureret 1938 186
Else Oxholm Tillish 1949 186
------------------------------------------------------ 3000 186
*: PETERSGAARD 1 187
Kalvehave sogn 2 187
Bårse herred 3 187
Præstø amt 4 187
5 187
Peter Johansen 1774 187
Hovedbygning og avlsgård opført 1776 1780 187
Kronen 1799 187
Restaureringer og tilbygninger 1799 omkr 187
J. B. Resch 1807 187
Ny avlsgård 1807 omkr 187
Chr. Wulff 1810 187
M. F. de Tengnagel 1837 187
Sidefløje opført 1850 187
P. B. Scavenius 1864 187
O. B. Suhr 1870 187
J. P. Bech 1876 187
Ida Marie Suhr 1886 187
Restaurering ved Viggo Dahl 1898 187
Avlsgård og forpagterbolig genopført efter brande ved V.Dahl 1900 1906 187
Jens Iuel 1938 187
Enkelte ændringer ved J.Tidemand-Dal 1940 187
Avlsgården genopført efter brand 1947 187
------------------------------------------------------ 3000 187
*: MARIENBORG 1 188
Damsholte sogn 2 188
Mønbo herred 3 188
Præstø amt 4 188
5 188
Kaldt Nygaarde 1657 188
Kronen 1657 før 188
Jacob Nielsen Danefer ... Kronen 1658 188
Hovedbygning opført 1685 ca 188
Ny hovedbygning 1707 ca 188
E. Fleicher og M. Beringschiold 1769 188
Nu kaldt Marienborg 1769 188
C. F. B. de la Calmette 1777 188
P. A. Tutein 1821 188
Hovedbygning opført ved V.Th.Walther 1853 1855 188
H. V. Moltke 1888 188
Gamle hovedbygning nedrevet og ny fløj opført i tilslutning til den nuværende ved Axel Berg 1893 188
Avlsgården genopført efter brand ved G.Tvede 1908 188
------------------------------------------------------ 3000 188
*: NORDFELD 1 189
Elmelunde sogn 2 189
Mønbo herred 3 189
Præstø amt 4 189
5 189
Kronen 1773 før 189
Hovedbygning og avlsgård opført 1774 1776 189
J. Wichfeld 1774 189
P. Sølling 1787 189
Ch. Schøller Bylow 1806 189
Chr. C. S. Danneskiold-Samsøe 1820 189
Hovedbygning ved F. Wilsbech 1874 189
J. Fr. Krarup 1930 189
------------------------------------------------------ 3000 189
*: LISELUND 1 190
Magleby sogn 2 190
Mønbo herred 3 190
Præstø amt 4 190
5 190
Kronen 1782 før 190
G. P. A. de Bosc de la Calmette 1783 190
Hovedbygning ved A. J. Kirkerup - 
I dag kaldt Gamle Slot
1792 1795 190
Fr. Raben-Levetzau-Huitfeldt 1820 190
G. E. Rosenkrantz 1843 190
Ny hovedbygning ved Philip Smidth 1886 1887 190
Restaurering af Gamle Slot ved Aage Rafn 1938 190
Ny Slot ombygget ved Kaj Bengtsen 1962 190
Istandsættelse 1964 190
------------------------------------------------------ 3000 190
*: KLINTHOLM 1 191
Magleby sogn 2 191
Mønbo herred 3 191
Præstø amt 4 191
5 191
Kronen 1768 før 191
Ditlev Staal 1769 191
Gården opført 1769 191
J. Brønnum Scavenius 1798 191
Nedbrændt 1819 191
To våningshuse af bindingsværk og avlsbygninger opført 1820 erne 191
Hovedbygningen nedrevet og tre-fløjet hovedbygning opført ved G.F.Hetsch 1837 191
Hovedbygning opført ved August Klein 1873 1875 191