DANMARKS SLOTTE & HERREGÅRDE

Sjælland-Samsø-Møn nr 065-129

TEKST ÅR 1 ÅR 2 NR
*: SØLYST 1 065
Gentofte kommune 2 065
Sokkelund herred 3 065
Københavns amt 4 065
5 065
Bindingsværkshus på 11 fag opført 1724 065
J. Frøichen 1724 065
J. Fabritius 1753 065
Nuværende hovedbygning opført 1766 065
H. E. Schimmelmann 1771 065
Emiliekilde anlagt ved N. A. Abildgaard  1780 065
Adelaide v. Løwenstern 1831 065
J. Th. Suhr 1840 065
Ombygget ved C. F. Hetsch 1848 065
E. Glyckstadt 1913 065
G. Rasmussen 1924 065
Det kgl. københavnske Skydeselskab og Det danske Broderskab 1948 065
Ombygget og restaureret ved Robert Hansen 1948 065
------------------------------------------------------ 3000 065
*: EREMITAGEN 1 066
Lyngby-Tårbæk kommune 2 066
Sokkelund herred 3 066
Københavns amt 4 066
5 066
Christian VI 1699 066
Hubertushuset ved Hans Steenwinckel d. y. 1699 066
Slottet opført ved Laurids Thura 1734 1736 066
trappeparti ved Nicolai Eigtved 1734 1736 066
Terrassens trappe fjernet 1762 066
Rantzau 1790 066
Kronen 1797 066
Restaurering ved Boye Magens 1798 1802 066
Terrassen retableret 1890 erne 066
------------------------------------------------------ 3000 066
*: ERIKSHOLM 1 067
Aagerup sogn 2 067
Merløse herred 3 067
Holbæk amt 4 067
5 067
"Eriksslev" skænket til Sorø kloster - samme ? 1199 067
Peder Jensen 1400 067
Peder Jensen 1400 067
Vinderupgaard 1400 067
Johan Friis 1556 067
Mads Eriksen Vasspyd / Erik Madsen Vasspyd 1585 1615 067
Bindingsværksbygninger 1600 067
Nu kaldet Eriksholm 1600 067
Karen Pax 1615 1650 067
Christopher Pax 1625 1698 067
Holger Pax 1650 067
Niels Juel 1682 1697 067
Margareta Wlfeld, enke efter NJ 1697 1701 067
Vibeke Juel / Peder Juel 1702 1752 067
Agerumslade opført 1709 067
H. D. Brinck-Seidelin 1752 1778 067
Stamhus oprettet/ophørt 1753 1769 067
Den Brinck-Seidelinske fideikommiskapital 1769 067
Hans de Brinck-Seidelin, døde 1831 1778 1824 067
Nuværende hovedbygning opført ved C.F.Harsdorff 1788 067
på auktion til statsminister Fr. Jul. Falkenskiold Kaas 1824 1825 067
etatsråd Hans Caspar Jacobsen 1825 1849 067
HCJ's enke 1849 1857 067
bortsalg af bøndergodset til selveje/arvefæste 1853 ff 067
kammerherre Chr. Fr. von Holstein 1857 1878 067
på auktion til Carl William Ahlefeldt-Laurvig 1878 067
Avlsbygninger og forpagterbolig udflyttet 1912 1923 067
CWA-L's enke 1923 1936 067
kammerherre, hofjægermester, greve Kai F.S. Ahlefeldt-Laurvig 1936 067
avlsgården til greve Jørgen Ahlefeldt-Laurvig 1960 067
------------------------------------------------------ 3000 067
*: TØLLØSE 1 068
Tølløse sogn 2 068
Merløse herred 3 068
Holbæk amt 4 068
5 068
Roskilde bispestol 1535 før 068
Kronen 1536 068
Peder Oxe 1558 068
Hovedbygning opført 1575 068
Chr. Barnekow 1592 068
Lene Friis 1612 068
To sidebygninger opført 1651 068
Chr. Skeel 1665 068
Forskellige ejere 1691 1768 068
J. Th. (de) Neergaard 1768 068
Slottet ombygget i nyklassicistisk stil 1773 068
P. Chr. Zeuthen 1793 068
Trappetårnet opført 1856 068
Chr. Fr. Schulin-Zeuthen 1866 068
Hovedbygningen ført tilbage til sin oprindelige stil ved Aug. Klein 1883 1885 068
Forskellige ejere 1923 1949 068
Hovedbygningen nedbrændt 1942 068
Genopført ved Ernst Kyhn 1944 068
A. Henckel 1949 068
------------------------------------------------------ 3000 068
*: BONDERUP 1 069
Store Tåstrup sogn 2 069
Merløse herred 3 069
Holbæk amt 4 069
5 069
Claus Basse 1550 ca 069
Tilkastede grave angiver et gammelt voldsted 1550 ca 069
Otte Norby 1566 069
Christopher Pax v. Festenberg ... Else Thott 1592 069
Chr. Friis ... Chr. og J. Bille 1631 069
P. Hjort 1680 069
H. Pax v. Festenberg 1698 069
E. Jacobsen Eilert 1699 069
Forskellige ejere 1711 1754 069
Chr. Fr. Holstein-Ledreborg 1754 069
Louis Seize hovedbygning ? 1766 omkr 069
P. Larsen Wiihm 1766 069
Th. Chr. Bruun de Neergaard 1796 069
S. H. Lund 1803 069
Fr. Knuth 1808 069
Johs. Th. Suhr 1852 069
Den Suhrske Stiftelse 1858 069
Ombygget ved Fr. Meldahl 1858 1859 069
Ført tilbage til ældre skikkelse ved M.J.Erlangsen 1951 069
------------------------------------------------------ 3000 069
*: HOLBÆK SLOTS LADEGAARD 1 070
Holbæk købstad 2 070
Merløse herred 3 070
Holbæk amt 4 070
5 070
Absalon 1198 før 070
Sorø Kloster 1199 070
(?) Kronen 1205 070
Stenhuse opført på slotsbanke 1250 før 070
Knud Porse 1326 070
Valdemar Atterdag 1370 070
En ny bygning opført 1600 ca 070
En ny bygning opført 1615 ca 070
Store kornlade m.m. genopført 1617 070
Nyt fæhus og hestestald 1634 070
Henrik Thott 1661 070
Bertel Bartholin 1667 070
Mouritz Putbus 1676 070
Fr. v. Wittinghoff 1684 070
Schack Brockdorff 1691 070
G. Juel 1706 070
H. Seidelin 1752 070
Ladegården flyttet og hovedbygningen opført 1798 070
H. P. Koefoed 1809 070
F. Rottbøll 1839 070
Avlsbygningerne nyopført (?) 1850 ca 070
H. F. Løvenskiold 1866 070
J. Sønnichsen 1877 070
G. Ree 1882 070
Hovedbygningen gjort tre-fløjet 1892 070
Johs. Lawaetz 1912 070
M. Alstrup 1913 070
P. Dahl 1914 070
Hovedbygningen restaureret og forhøjet 
ved Th.Jørgensen
1934 070 
Kunsthøjskolen på Holbæk Slots Ladegaard 1963 070
------------------------------------------------------ 3000 070
*: LØVENBORG 1 071
Butterup sogn 2 071
Merløse herred 3 071
Holbæk amt 4 071
5 071
Absalon 1535 før 071
Bondebyen Ellinge 1535 før 071
Lensmandsgaard 1535 før 071
Nu kaldt Birkholm 1535 før 071
Roskilde bispestol 1535 før 071
Sorø Kloster 1535 før 071
Kronen 1536 071
Hans Barnekow 1547 071
Malte Juul 1630 071
Hovedbygning og avlsgård opført 1634 071
Indvendige ombygninger 1634 071
Mouritz Puthus 1661 071
Fr. v. Wittinghoff 1684 071
Schack v. Brockdorff 1696 071
H. Leopoldus (Løvenskiold) 1738 071
Nu stamhuset Løvenborg - Haven anlagt 1766 071
Sydfløjen tilbygget 1853 071
Chr. C. Ahlefeldt-Laurvig 1938 071
------------------------------------------------------ 3000 071
*: TOFTHOLM 1 072
Mørkøv sogn 2 072
Tuse herred 3 072
Holbæk amt 4 072
5 072
Gregers Ulfstand 1558 før 072
Voldsted 1558 før 072
Jørgen Bryske 1559 072
Hak Ulfstand... Anne Rosenkrantz... Dorte Gøye 1583 072
Otto Brahe 1616 072
Frederik III 1668 072
Prins Jørgen 1670 072
Ch. Parsberg 1671 072
Otto Pogwisch 1680 072
Niels Benzon 1681 072
Andreas Ladorph 1737 072
Chr. H. Hvidt 1771 072
Gården bygget af bindingsværk 1771 omkr 072
Forskellige ejere 1795 1862 072
M. J. Neergaard Dinesen 1862 072
Nuværende hovedbygning opført 1865 1870 072
C. H. Hoppe 1871 072
Annekshus opført ved Alfred Brandt 1915 072
V. M. Treschow 1941 072
A. J. Pedersen 1963 072
------------------------------------------------------ 3000 072
*: BJERGBYGAARD 1 073
Stigs Bjergby sogn 2 073
Tuse herred 3 073
Holbæk amt 4 073
5 073
Valdemar Atterdag 1230 erne 073
Peter Carlsen 1326 073
Jep Bille 1392 073
Johan Oxe 1484 073
Niels A. Dresselbjerg 1570 erne 073
Fr. Parsberg 1616 073
Johan Adolf de Clerque 1691 073
A. Philip v. Eyden 1730 073
Forskellige ejere 1745 1766 073
Hovedbygningen forbedret og 2 længer tilføjet 1766 omkr 073
Joh. Neergaard 1766 073
Forskellige ejere 1770 erne 073
Bygninger af bindingsværk - stuehuset teglhængt 1787 omkr 073
Michael Lassen 1787 073
Cosmus Bornemann 1803 073
Nuværende hovedbygning opført 1805 073
Forskellige ejere 1833 1931 073
Prinsesse Erik  1931 073
Modernisering og istandsættelse 1940 073
F. Løvenskiold 1942 073
H. Buchart-Petersen 1946 073
------------------------------------------------------ 3000 073
*: KNABSTRUP 1 074
Sønder Jernløse sogn 2 074
Merløse herred 3 074
Holbæk amt 4 074
5 074
Gammel Knabstrup 1258 omkr 074
Valdemar den Store 1258 før 074
Roskilde bispestol 1259 074
Valdemar Atterdag 1375 074
Dronning Margrethe I 1410 074
Poul Laxmand 1430 erne 074
Ivar Axelsen Thott 1444 074
Arvid Birger Trolle 1487 074
Else Laxmand 1541 074
Gjørvel Gyldenstjerne ... Lisbeth Trolle 1546 074
Johan Sparre 1610 074
Gården brændt. flyttet og 2 bindingsværkslænger opført 1620 074
Frederik Parsberg 1622 074
Fr. Wittinghoff 1685 074
Schack Brockdorff 1695 074
Forbedringer af bygninger og have med kanaler anlagt 1732 074
M. W. v. Dombroich 1732 074
J. L. Castenschiold 1745 074
De 2 gamle længer forbundet med en mellemfløj 1750 ca 074
Forskellige ejere 1764 1776 074
Chr. D. Lunn 1776 074
Nuværende hovedbygning opført ved V.Dahlerup 1861 1862 074
Ombygning ved W. Schaldemose 1934 074
------------------------------------------------------ 3000 074
*: TORBENFELDT 1 075
Frydendal sogn 2 075
Tuse herred 3 075
Holbæk amt 4 075
5 075
Evert Moltke 1377 075
Kælderen i sydfløjen stammer fra denne tid 1400 omkr 075
Gertrud Grubendal ... Herman v. Oertzen 1405 075
Engelbrecht Albrechtsen (Bydelsbak) 1443 075
Mette Gjøe 1500 075
Østfløjen og den nuværende midtfløj opført 1577 075
Otte P. Brahe 1616 075
Forskellige udvidelser ved Hans Steenwinckel d. y. 1654 075
Midtfløjens tårn opført 1654 075
Nu kaldt Frydendal 1654 075
Frederik II 1668 075
Prins Jørgen 1670 075
Ch. Parsberg 1671 075
Rasmus Vinding 1684 075
Johan Rantzau 1687 075
Forskellige ejere 1710 1765 075
Østfløjen stærkt ombygget 1755 075
Stephen Hansen 1765 075
Nuværende nordfløj opført og forskellige ombygninger og forbedringer 1767 075
Staldgården restaureret 1780 075
Hollændergårdens stuehus opført 1795 075
sekskantet borgtårn (?) 1795 075
Jacob v. Deurs 1801 075
Chr. R. Treschow 1873 075
Hovedbygningen restaureret, forsynet med nyt karnaptårn,  
takkede gavle og tårne med hjelmspir ved C.M.Smidt
1906 075
Nu kaldt Torbenfeldt 1907 075
------------------------------------------------------ 3000 075
*: KONGSDAL 1 076
Undløse sogn 2 076
Merløse herred 3 076
Holbæk amt 4 076
5 076
Absalon 1180 før 076
Sorø kloster 1180 076
Kaldet Tygestrup 1280 omkr 076
Stig Andersen Hvide 1280 erne 076
Antvorskov kloster 1361 076
Kronen 1536 076
Peder Reedtz 1587 076
3- (4-) firfløjet hovedbygning påbegyndt 1588 omkr 076
vestfløjen opført 1598 076
Frederik III 1669 076
Nu kaldet Kongsdal 1669 076
Otto Pogwisch 1672 076
Valdemar Ch. Gabel 1681 076
Forskellige ejere 1698 1835 076
H. Fr. J. Estrup 1835 076
Gennemgribende restaurering 1880 erne 076
------------------------------------------------------ 3000 076
*: SOLBJERGGAARD 1 077
Solbjerg sogn 2 077
Løve herred 3 077
Holbæk amt 4 077
5 077
Peder Bille 1456 077
Forskellige ejere 1489 1660 077
Henrik Myller 1660 077
Manuel Texeira 1688 077
Forskellige ejere 1690 1751 077
Nyt stuehus 1745 077
Peder Kraft 1751 077
Forskellige ejere 1761 1927 077
Gården udflyttet 1786 077
Nuværende hovedbygning opført 1869 077
E. N. Sichel 1927 077
------------------------------------------------------ 3000 077
*: LØVEGAARD 1 078
Gierslev sogn 2 078
Løve herred 3 078
Holbæk amt 4 078
5 078
Kronen 1724 før 078
Caspar v. Bartholin 1725 ca 078
Ventin 1730 078
Søstrene Fincke 1733 078
Jens Rasmussen Fisker 1742 078
Forskellige ejere 1745 1767 078
Niels Oschatz 1767 078
Bindingsværksgård med stuehus på 21 fag 1772 078
Hans Jensen Bjerregaard 1772 078
Gården udflyttet. trelænget hovedbygning, trelænget avlsgård opført 1774 078
Chr. Fr. v. Holstein 1778 078
Forskellige ejere 1788 1907 078
C. A. N. Lawaetz 1907 078
Avlsgården genopført efter brand 1912 078
H. Hasselbalch 1921 078
A/S 1947 078
Winnie Vedde 1952 078
Denis de Neergaard 1963 078
------------------------------------------------------ 3000 078
*: BØSTRUP 1 079
Drøsselbjerg sogn 2 079
Løve herred 3 079
Holbæk amt 4 079
5 079
Henrik Myller 1660 079
Anna Cathrine Bartholin ... Else Ventin 1689 079
Lerklinede. stråtækte bindingsværksbygninger 1689 omkr 079
J. B. Paasche 1737 079
Ny hovedbygning af bindingsværk 1737 omkr 079
Lauritz Svitzer 1778 079
H. C. Faith 1791 079
J. Ch. v. Deurs 1795 079
Nuværende hovedbygning 1800 079
J. Valentiner 1871 079
Chr. D. Ammentorp Hansen 1880 079
Midtrisalit opført og firkantet tårn tilføjet ved C.Abrahams 1881 079
Tårnet nedrevet 1921 079
Brdr. Bernhoft 1950 079
------------------------------------------------------ 3000 079
*: KRAGERUP 1 080
Ørslev sogn 2 080
Løve herred 3 080
Holbæk amt 4 080
5 080
Matheus Jacobsen Taa 1327 080
Jens Nielsen Neb 1356 080
Morten Jensen Gyrsting ... Peder Skram 1445 080
O. Lunge ... Claus Ulfeldt 1533 080
Jørgen Friis 1583 080
Christen Friis 1610 080
Trefløjet hovedbygning. hvoraf nord- og sydfløjen med kælder delvis består 1627 080
Fr. Urne 1656 080
Ove Juul 1658 080
Avlsbygninger af bindingsværk 1705 omkr 080
Jac. Lerche 1705 080
Andr. L. Fogh 1722 080
P. Bech 1797 080
Jens Kraft Dinesen 1801 080
Nuværende midtfløj opført 1802 080
Sidefløjene ombygget 1838 1840 080
Nye avlsbygninger 1842 1843 080
Avlsgården brændt og genopført 1892 080
Hovedbygningen restaureret ved Jens Ingwersen 1920 080
------------------------------------------------------ 3000 080
*: AAGAARD 1 081
Gørlev sogn 2 081
Løve herred 3 081
Holbæk amt 4 081
5 081
Sydfløjen opført 1605 081
Midtfløjens sydlige del opført 1645 081
Henrik Myller 1660 081
Mette Reedtz 1711 081
R. Melvin 1719 081
Lars Benzon 1721 081
William Hammond 1753 081
Forskellige ejere 1763 1787 081
P. F. Mourier 1787 081
Forskellige ejere 1797 1804 081
C. E. Moltke 1804 081
Midtfløjens nordre del opført 1810 081
J. Helleman 1865 081
Midtfløjens mellemste del ombygget 1907 081
Nordre sidefløj opført 1911 081
------------------------------------------------------ 3000 081
*: SÆBYGAARD 1 082
Sæby sogn 2 082
Løve herred 3 082
Holbæk amt 4 082
5 082
Esbern Snare ? 1369 før 082
Albert Pedersen Brok 1370 ca 082
Kronen 1379 1660 082
Husene meget brøstfældige 1623 082
De gamle bygninger genrejst 1647 082
Skaderne efter svenskekrigen udbedret 1661 082
Henrik Myller 1664 082
Manuel Texeira 1679 082
Johan Fincke 1688 082
Fr. Chr. Adeler 1719 082
Lars Benzon 1720 082
Hovedbygning og avlsgård i bindingsværk, nuværende grundmurede lade opført 1737 082
Sophie Hedevig Levetzau 1761 082
Nuværende hovedbygning opført 1770 ca 082
Fr. Rantzau 1772 082
Arnoldus Falkenskiold 1779 082
Forskellige ejere 1797 1881 082
Ladegården genopført i grundmur efter brand 1880 ca 082
A. E. V. Nygaard 1881 082
Hovedbygning ombygget og istandsat 1882 082
G. E. Gryner 1908 082
T. H. W. Dahl 1961 082
------------------------------------------------------ 3000 082
*: VEDBYGAARD 1 083
Ruds Vedby sogn 2 083
Løve herred 3 083
Holbæk amt 4 083
5 083
Kronen 1428 før 083
Jørgen Rud 1429 083
Middelalderborg ødelagt under Grevefejden 1535 omkr 083
Genopbygget i gotisk stil 1540 ca 083
Hille Bylow 1677 083
J. H. J. Barner 1738 083
P. S. Neergaard 1818 083
Forskellige ejere 1844 1854 083
H. Gamst 1854 083
Restaurering af syd- og nordfløj 1854 omkr 083
H. C. Lund 1861 083
Charlotte Madsen 1892 083
Restaurering af hovedbygning ved F.C.C.Hansen, H.Storck og Hans J. Holm 1900 083
Rekonvalescenthjem 1917 083
------------------------------------------------------ 3000 083
*: NØRAGER 1 084
Buerup sogn 2 084
Løve herred 3 084
Holbæk amt 4 084
5 084
Kronen 1428 før 084
Bindingsværksbygninger 1429 omkr 084
Jørgen Rud 1429 084
Steen Hohendorff 1654 084
Karsten H. Atke 1674 084
Forskellige ejere 1694 1766 084
Claus Plum 1766 084
Iver Quistgaard ... Jens Korsgaard 1785 084
J. Barner Paasche 1799 084
Hovedbygningen opført 1800 ca 084
A. Fr. Trampe 1804 084
Niels Giersing 1806 084
C. Chr. Bang 1823 084
C. E. Moltke 1837 084
Nuværende hovedbygning opført ved Henning Wolff 1868 1873 084
F. Hansen 1939 084
------------------------------------------------------ 3000 084
*: SELCHAUSDAL 1 085
Buerup sogn 2 085
Løve herred 3 085
Holbæk amt 4 085
5 085
Gundetved kaldet 1339 085
Matthæus Jønsson 1339 085
Otte Limbek 1451 085
Niels Henriksen (Arenfeldt) 1490 ca 085
Ernst Normand 1628 085
Axel Juul 1645 085
Henrik Myller 1664 085
Brostrup Albertin 1696 085
Hovedbygning i bindingsværk 1700 ca 085
Forskellige ejere 1710 1791 085
Chr. A. Selchau 1791 085
Nu kaldt Selchausdal 1799 085
Hovedbygning i nederlandsk renæssance ved J.D.Herholdt 1856 085
G. S. Vogt 1914 085
H. O. Lange 1940 085
Istandsættelse ved Axel Maar 1940 1941 085
H. O. Langes Selchausdal Fond 1961 085
------------------------------------------------------ 3000 085
*: VESTERBYGAARD 1 086
Jorløse sogn 2 086
Skippinge herred 3 086
Holbæk amt 4 086
5 086
Roskilde bispestol 1354 086
Hans Navl 1480 086
Johan Friis 1562 086
Kronen 1566 (1562) 086
Gabriel Marselis 1664 086
Forskellige ejere 1700 1729 086
Niels Henrichsen 1729 086
Henrich Henrichsen Hielmstierne 1745 086
Chr. Lerche 1750 086
Tofløjet hovedbygning i bindingsværk 1832 086
Chr. A. Fonnesbech 1843 086
Hovedbygning opført 1844 1846 086
O. Fonnesbech-Wulff 1907 086
Hovedbygning og inspektørbolig moderniseret 1948 ff 086
------------------------------------------------------ 3000 086
*: KATTRUP 1 087
Buerup sogn 2 087
Løve herred 3 087
Holbæk amt 4 087
5 087
Dronning Margrethe I 1390 erne 087
Sorø kloster 1393 087
Roskilde bispestol 1414 087
Kronen 1536 087
Laurits Iversen Serlin 1561 087
Chr. Skade 1625 087
Axel Juul 1655 087
Henrik Myller 1664 087
Nu kaldet Kuserup 1664 087
Forskellige ejere 1704 1800 087
Hovedbygning med ca 20 værelser 1750 ca 087
J. C. Mylius 1800 087
Udbygninger nyopført af grundmur 1838 087
Fr. E. H. Bernstorff 1852 087
Forpagterbolig opført 1877 087
U. J. A. Bernstorff-Mylius 1894 087
Hovedbygningen nedrevet 1898 1899 087
Nuværende hovedbygning opført ved Jens Ingwersen 1925 087
A. P. Møller 1949 087
------------------------------------------------------ 3000 087
*: DØNNERUP 1 088
Holmstrup sogn 2 088
Skippinge herred 3 088
Holbæk amt 4 088
5 088
Kaldet Benzonslund 1730 088
Peder Benzon 1730 088
Hans Henrich Eickstedt 1737 088
Reimer Henrich v. Barner 1739 088
Peder Willumsen 1745 088
Chr. H. Selchau 1757 088
Poul Chr. v. Stemann 1790 088
Johannes Meldahl 1800 088
C. A. U. Rosenørn 1806 088
Berta Adeler 1820 088
Trefløjet hovedbygning 1820 088
G. Fr. O. v. Zytphen-Adeler 1843 088
Påny kaldet Dønnerup 1867 088
Aage Hastrup 1926 088
Nuværende hovedbygning opført 1930 erne 088
------------------------------------------------------ 3000 088
*: AUNSØGAARD 1 089
Avnsø sogn 2 089
Skippinge herred 3 089
Holbæk amt 4 089
5 089
Kongelig jagtgaard 1659 før 089
Firfløjet teglhængt bindingsværksbygning 1660 omkr 089
Hannibal Lauridsen 1660 089
Georg Myller 1667 089
Restaureret 1667 omkr 089
Jørgen Bielke 1673 089
Forskellige ejere 1691 1724 089
J. C. Ernst 1724 089
Chr. Lerche 1751 089
Nuværende hovedbygning opført 1872 089
Th. Junker 1923 089
------------------------------------------------------ 3000 089
*: DAVRUP 1 090
Bjergsted sogn 2 090
Skippinge herred 3 090
Holbæk amt 4 090
5 090
Chr. Christensen Damsberg 1718 før 090
Jens Jørgen Fust 1718 før 090
Troels Smith 1719 090
Poul Fr. Spleth 1740 090
Tham Masman 1743 090
Chr. Lerche 1752 090
Christian Sørensen 1812 090
Christian Madsen 1831 090
Forpagterbygning 1831 omkr 090
Forskellige ejere 1852 1863 090
Nuværende hovedbygning opført 1861 090
Julius Dons 1863 090
Forskellige ejere 1889 1942 090
Alf Giersing 1942 090
------------------------------------------------------ 3000 090
*: SMAKKERUPGAARD 1 091
Viskinge sogn 2 091
Skippinge herred 3 091
Holbæk amt 4 091
5 091
J. Fr. F. Lerche 1797 091
Kaldet Lerchesminde 1843 091
Hovedbygningen opført 1852 091
J. Chr. Prahl 1907 091
Nu igen kaldt Smakkerupgaard 1944 091
------------------------------------------------------ 3000 091
*: BIRKENDEGAARD 1 092
Værslev sogn 2 092
Skippinge herred 3 092
Holbæk amt 4 092
5 092
Roskilde bispestol 1535 før 092
Kronen 1536 092
Birkingegaard kaldet 1672 092
Jørgen Bielke 1672 092
Jørgen Hansen 1686 092
Sophie Amalie Bielke 1693 092
J. Chr. v. Schønbach 1700 092
Terkel Terkelsen 1735 092
Chr. Lerche 1743 092
Tidligere bygning nedbrændt 1851 092
Nuværende hovedbygning opført 1854 092
Aa. Faye 1921 092
Istandsættelse ved L. Schrøder 1944 092
------------------------------------------------------ 3000 092
*: LERCHENFELDT 1 093
Kalundborg købstads landdistrikt 2 093
Ars herred 3 093
Holbæk amt 4 093
5 093
G. F. Lerche 1787 093
Ladegård under Lerchenborg 1787 093
Adolph Chr. Windersleff 1792 093
Forskellige ejere 1800 1811 093
Chr. Rothe 1811 093
Chr. Barner 1846 093
Søren Larsen 1847 093
Jacob Holm 1854 093
August Bang 1914 093
Nuværende hovedbygning opført 1915 093
O. Fr. G. Rostgaard v. der Maase 1919 093
A. P. Poulsen 1928 093
E. M. Clausen 1946 093
------------------------------------------------------ 3000 093
*: KAALUND KLOSTER 1 094
Kalundborg 2 094
Ars herred 3 094
Holbæk amt 4 094
5 094
Esbern Snare 1170 ca 094
Len under kronen 1262 094
Klosterbygningerne gøres til ladegård 1536 094
Gabriel Marselis 1664 094
C. Ahlefeldt 1702 094
Ch. Watkinson 1724 094
Chr. Lerche 1742 094
Nuværende hovedbygning opført ved J.C.Conradi (?) 1752 094
P. Kraft 1792 094
P. Stub 1796 094
J. Schnell 1807 094
Chr. Barner 1826 094
O. Fr. Chr. A. Lawaetz 1887 094
Nu kaldt Kaalund Kloster 1907 094
W. Lænkholm 1946 094
Skolehjem 1948 094
Kalundborg kommune 1963 094
------------------------------------------------------ 3000 094
*: LERCHENBORG 1 095
Aarby sogn 2 095
Ars herred 3 095
Holbæk amt 4 095
5 095
Kronen 1657 før 095
Gabriel Marselis 1658 095
Østrupgård. en bindingsværksbygning 1700 omkr 095
Carl Ahlefeldt 1703 095
Ch. Watkinson 1724 095
John Torrington 1729 095
Chr. Lerche 1742 095
Nu kaldt Lerchenborg 1743 1745 095
Nuværende hovedbygning opført 1743 1745 095
J. Bruhn 1927 095
P. A. Lund 1928 095
Chr. A. Fr. Lerche-Lerchenborg 1952 095
------------------------------------------------------ 3000 095
*: ALGESTRUP 1 096
Føllenslev sogn 2 096
Skippinge herred 3 096
Holbæk amt 4 096
5 096
Fr. Adeler 1756 096
H. G. v. Barner 1759 096
Enetages stråtægt og teglhængt bindingsværksbygning 1800 omkr 096
Johs. Schartau 1809 096
Frederik VI 1823 096
Hovedbygningen opført efter brand 1834 096
Hans Hansen 1842 096
Vilhelm Maag 1854 096
Hovedbygningen ombygget 1867 096
J. Chr. H. Lemvigh 1867 096
To tilbygninger 1876 1884 096
Terrasse ved Erik Herløw 1956 096
------------------------------------------------------ 3000 096
*: AGGERSVOLD 1 097
Hjembæk sogn 2 097
Tuse herred 3 097
Holbæk amt 4 097
5 097
Fr. Lange 1581 097
Henrik Vind 1630 097
Marie M. v. Bredow 1681 097
Niels Benzon 1691 097
Hovedbygning af bindingsværk 1735 ca 097
Herman Leopoldus (Løvenskiold) 1737 097
Chr. Lautrup 1750 097
Forskellige ejere 1753 1791 097
J. Fr. v. Deurs 1791 097
O. J. Moltke 1805 097
C. Lerche ... Harald Rothe 1806 097
Nuværende hovedbygning opført 1833 097
Chr. A. Lerche 1865 097
V. K. Lunn 1898 097
Th. Timm 1916 097
Restaurering og istandsættelse 1917 1919 097
Avlsgårde opført ved S. A. Timm 1926 1930 097
------------------------------------------------------ 3000 097
*: EGEMARKE 1 098
Føllenslev sogn 2 098
Skippinge herred 3 098
Holbæk amt 4 098
5 098
Brostrup Albertin 1700 098
Jens Hellesen 1710 098
Fr. Chr. Adeler 1719 098
H. G. Barner 1759 098
J. Schartau 1809 098
Staten 1823 098
Grundmuret hovedbygning - avlsbygningen bindingsværk 1826 098
Chr. E. Gryner 1842 098
Nuværende hovedbygning opført 1880 098
Forbedringer af avlsbygninger ved Uldall-Ekman og Peter Brogaard 1948 omkr 098
Aa. Lohmann Poulsen 1948 098
------------------------------------------------------ 3000 098
*: DRAGSHOLM 1 099
Faarevejle sogn 2 099
Ods herred 3 099
Holbæk amt 4 099
5 099
Roskilde bispestol 1535 før 099
Vinkelbygning. hvorfra dele er bevaret i sydfløjen 1535 før 099
Kronen 1536 099
Slottet udvidet og restaureret ved Hans Steenwinckel d.y. 1638 099
Henrik Myller 1661 099
Fr. Chr. Adeler 1694 099
Nuværende hovedbygning opstået 1697 099
Slotskirken genindrettet 1731 099
Georg Fr. O. Zytphen-Adeler 1836 099
Avlsbygningerne opbygget efter brand 1848 099
Istandsættelse og restaurering ved E.Jørgensen 1918 099
J. Fr. Bøttger 1936 099
------------------------------------------------------ 3000 099
*: ELLINGEGAARD 1 100
Højby sogn 2 100
Ods herred 3 100
Holbæk amt 4 100
5 100
Gertrud Pedersdatter Grubbe 1380 erne 100
Gevert Bydelsbak ... Dronning Margrethe I 1390 100
Roskilde bispestol 1492 1536 100
Kronen 1536 100
Henrik Myller ... Th. Bartholin 1660 100
Niels M. Rasch 1689 100
Gunde Vossbein 1694 100
Forskellige ejere 1697 1843 100
Jacob Holm 1843 100
Nuværende hovedbygning opført 1846 100
Forskellige ejere 1907 1922 100
H. Poulsen 1922 100
------------------------------------------------------ 3000 100
*: ANNEBERG 1 101
Højby sogn 2 101
Ods herred 3 101
Holbæk amt 4 101
5 101
Henrik Myller 1600 erne 101
Manuel Texeira 1688 101
Gunde Vossbein 1692 101
Forskellige ejere 1697 1743 101
N. Chr. Bang 1743 101
Jakob Hansen 1760 101
Henrik Rosted 1770 101
Kronen 1776 101
Trefløjet teglhængt bindingsværksbygning 1800 omkr 101
F. W. Trojel 1801 101
L. Fribert 1810 101
Fr. v. Buchwald 1814 101
2. hovedbygning opført ved S.Th.E. Sørensen 1856 101
Forskellige ejere 1874 1947 101
J. C. Hempel 1947 101
Ny hovedbygning efter ejerens udkast 1949 1952 101
Opførelse af kulturhus ved A. P. Birkedal 1963 101
------------------------------------------------------ 3000 101
*: HAGESTEDGAARD 1 102
Hagested sogn 2 102
Tuse herred 3 102
Holbæk amt 4 102
5 102
Kronen 1539 før 102
Johan Friis ... Henrik Thott 1540 102
Munkestensbygning på granitsokkel. nederste stokværk og kældre bevaret 1555 102
Nedbrændt til grunden 1570 102
Thomas Bartholin 1663 102
Genopbygget 1672 102
Forskellige ejere 1686 1715 102
Lars Benzon 1715 102
Willum Worm 1725 102
Rachel Sophie M. Fleicher 1727 102
Hans Seidelin 1730 102
H. D. Brinck-Seidelin 1748 102
Trefløjet hovedbygning opført 1748 102
C. A. Castenschiold 1769 102
Tårnet forhøjet med en etage 1862 102
Esther Hvass 1953 102
------------------------------------------------------ 3000 102
*: HØRBYGAARD 1 103
Hørby sogn 2 103
Tuse herred 3 103
Holbæk amt 4 103
5 103
Forskellige ejere 1314 1411 103
Peder Jensen Lodehat 1411 103
Kronen 1536 103
En fløj af hovedbygningen opført 1627 103
Et tårn tilføjet 1693 103
Henrik Span 1693 103
Henriette v. Pagelsen ... Kronen 1722 103
V. A. v. d. Lyhe 1744 103
Jacoba v. Holten 1748 103
J. F. Castenschiold 1760 103
Nordre fløj opført 1760 103
C. Holten Grevencop-Castenschiold 1813 103
Den gamle hovedbygning nedrevet og en ny bygning opført 1861 1862 103
Nordfløjen genopbygget. hjørnetårn opført og østfløj nedrevet 1900 1901 103
Domestikbolig opført ved Th. Nielsen 1938 103
------------------------------------------------------ 3000 103
*: VOGNSERUP 1 104
Kundby sogn 2 104
Tuse herred 3 104
Holbæk amt 4 104
5 104
En portlænge 1369 før 104
Jacob Nielsen (Ravensberg) 1370 104
Mikkel Rud 1400 ca 104
Grete Bryske 1559 104
Nuværende hovedbygning opført 1559 1575 104
Anders Dresselbjerg 1575 104
Frederik Parsberg 1620 104
Helle Rosenkrantz 1672 104
Forskellige ejere 1680 1750 104
Ladegården ombygget 1750 omkr 104
Severin Løvenskiold 1750 104
Hovedbygningen restaureret og moderniseret ved Bendixen og Klein 1921 omkr 104
S. Groth Teisen 1921 104
------------------------------------------------------ 3000 104
*: GISLINGEGAARD 1 105
Gislinge sogn 2 105
Tuse herred 3 105
Holbæk amt 4 105
5 105
Peder Benzon 1730 105
Jacob Jørgensen 1735 105
H. J. Jacobsen Hvalsøe 1740 105
Forskellige ejere 1747 1770 105
Erik Switzer 1770 105
Forskellige ejere 1794 1809 105
S. Groth Clausen 1809 105
H. Fr. Løvenskiold 1843 105
Nuværende hovedbygning opført 1873 105
V. T. Plenge 1873 105
Forskellige ejere 1884 1939 105
K. Jornil 1939 105
Restaurering og modernisering 1939 omkr 105
------------------------------------------------------ 3000 105
*: BRATTINGSBORG 1 106
Tranebjerg sogn 2 106
Samsø herred 3 106
Holbæk amt 4 106
5 106
Kronen 1659 før 106
Voldsted 1659 før 106
Joachim Gersdorff 1660 106
Søllemarksgaard 1660 106
Nu kaldet Brattingsborg 1674 106
Peder Griffenfeld 1674 106
Sophie Amalie Moth 1676 106
Chr. Danneskiold-Samsøe 1719 106
Hovedbygning i engelsk stil ved arkitekt K.Borring 1870 106
Udvidet ved Martin Borch 1897 1898 106
------------------------------------------------------ 3000 106
*: SKJOLDENÆSHOLM 1 107
Valsølille sogn 2 107
Ringsted herred 3 107
Sorø amt 4 107
5 107
Kronen 1363 før 107
Voldsted Skjoldenæs i Valsølille Sø 1363 før 107
Peder Nielsen Jernskæg 1364 107
Erik af Pommern 1429 107
Dronning Dorothea 1445 107
Borgen delvis nedrevet 1567 107
Henrik Myller 1662 107
Enetages bindingsværksbygning - rest bevaret i vestfløjen 1665 ca 107
Nu kaldt Skjoldenæsholm 1665 ca 107
Ulrik Fr. Gyldenløve 1683 107
Christian Gyldenløve 1696 107
F. A. Danneskiold-Laurvig 1720 107
Nuværende hovedbygning opført 1766 107
Anna Marie Bruun Neergaard 1794 107
Hovedbygningen ombygget. østfløjen opført 1803 107
Ny avlsgård 1910 ca 107
------------------------------------------------------ 3000 107
*: VIBYGAARD 1 108
Syv sogn 2 108
Ramsø herred 3 108
Københavns amt 4 108
5 108
Morten Truelsen (Sparre) 1315 108
Sivert Beck 1620 ca 108
Grundmuret to-stokværks-bygning med tårn - kamin bevaret 1650 108
Ove Gjedde 1650 108
Otte Krag 1655 108
Otto Rantzau 1666 108
Chr. Nold 1681 108
Forskellige ejere 1704 1709 108
Frederik IV 1709 108
Nedrevet eller ombygget 1719 omkr 108
Peder Benzon 1719 108
Th. J. Neergaard 1737 108
A. Ch. v. Holstein 1757 108
Peder M. Qvistgaard 1758 108
Trefløjet hovedbygning af mur og bindingsværk og teglhængt 1758 omkr 108
Forskellige ejere 1827 1931 108
Nuværende hovedbygning opført 1857 108
I. B. Berthelsen 1931 108
Hovedbygning ombygget og avlsgården udvidet ved M.Stigaard 1936 108
------------------------------------------------------ 3000 108
*: SVENSTRUP 1 109
Borup sogn 2 109
Ramsø herred 3 109
Københavns amt 4 109
5 109
Antvorskov kloster 1453 før 109
Lille grundmuret stuehus 1454 omkr 109
Roskilde bispestol 1454 109
Jagthus og stutteri 1536 omkr 109
Kronen 1536 109
Roskilde domkapitel 1622 109
Hans Svane 1666 109
Udvidelser til et trefløjet anlæg 1666 omkr 109
Fr. Oertz 1744 109
Peter Johansen Neergaard 1751 109
Nuværende hovedbygning opført ved J.C.Kitzling 1782 1784 109
J. Wedell-Neergaard 1893 109
Indvendig restaurering ved V. Holck 1894 1896 109
ladegården flyttet 1894 1896 109
------------------------------------------------------ 3000 109
*: RISBYHOLM 1 110
Ørsted sogn 2 110
Ramsø herred 3 110
Københavns amt 4 110
5 110
Kaldt Benzoneje 1721 110
Peder Benzon 1721 110
Kirstine Catharine Schumacher 1737 110
John Brown 1784 110
Hovedbygning opført 1785 omkr 110
Forskellige ejere 1789 1857 110
P. A. Hebert 1857 110
Nu kaldt Risbyholm 1903 110
Forskellige ejere 1917 1928 110
C. G. Udsen 1928 110
------------------------------------------------------ 3000 110
*: GL. LELLINGEGAARD 1 111
Lellinge sogn 2 111
Bjæverskov herred 3 111
Præstø amt 4 111
5 111
Roskilde bispestol 1297 111
Kronen 1336 111
Peder Bille 1573 111
Hovedgårdsbygningen opført 1600 ca 111
Otte Brahe Pedersen ... Ellen Marsvin 1617 111
Kirstine Munk 1630 111
Leonora Christine 1658 111
Frederik III 1661 111
Hans Olufsen 1662 111
Caspar Schøller 1680 111
Anna Sophie Reventlow 1720 111
Vallø Stift 1721 111
Bygninger til Frøken-Kloster hovedbygning opført ved Thura 1733 1735 111
Ny hovedbygning på gamle fundamenter 1860 111
Østfløjen nedrevet 1957 111
------------------------------------------------------ 3000 111
*: GL. KØGEGAARD 1 112
Køge købstad 2 112
Københavns amt 3 112
4 112
Elisabeth Bille 1575 ? 112
Bindingsværksbygning i to stokværk 1603 112
Forskellige arvinger 1635 112
Tilskødet Chr. Skeel af F. Gjøe 1641 112
K. Ch. Barnekow 1699 112
J. A. Meierfeldt 1724 112
R. Carlsen (Lange) 1775 112
To længer 1778 112
Ny lade 1783 112
Den gamle hovedbygning ombygget og udvidet til sit nuværende udseende 1791 112
Sidelængerne ombygget 1856 112
Carlsen-Langes legatstiftelse 1912 112
------------------------------------------------------ 3000 112
*: GIESEGAARD 1 113
Nordrupøster sogn 2 113
Ringsted herred 3 113
Sorø amt 4 113
5 113
Fr. Giese 1668 113
Bindingsværksbygninger 1670 ca 113
Chr. Scavenius 1719 113
Chr. C. Gabel 1720 113
Ny ladegård opført efter brand. have anlagt 1730 ca 113
Anna Sophie Schack 1736 113
Hovedbygning i en etage opført 1750 1751 113
H. A. Brockenhuus(-Schack) 1821 113
Ladegården genopført efter brand 1836 113
En etage tilføjes 1843 113
Hovedbygningen udvides ved Th. Zeltner - tårnene opført 1873 113
Restaurering ved G. Tvede 1904 113
------------------------------------------------------ 3000 113
*: ROSENGAARD 1 114
Kværkeby sogn 2 114
Ringsted herred 3 114
Sorø amt 4 114
5 114
Kaldet Kværkebygaard 1535 før 114
Ringsted kloster 1535 før 114
Kronen 1536 114
Hans Olufsen 1664 114
Bolle Luxdorph 1685 114
Nu kaldet Rosengaarden 1685 114
Adam Ch. Knuth 1713 114
Bindingsværksbygning 1755 114
Forskellige ejere 1797 1866 114
J. Th. Suhr 1866 114
Hovedbygningen opført 1869 114
Moderniseret og restaureret 1941 114
------------------------------------------------------ 3000 114
*: KJÆRUP 1 115
Benløse sogn 2 115
Ringsted herred 3 115
Sorø amt 4 115
5 115
Ringsted kloster 1535 før 115
Kronen 1536 115
Niels Olufsen 1664 115
Jens Sørensen Rachlow 1693 ca 115
Kronen 1718 115
Chr. C. Gabel 1720 115
Kaldt Gabels-Eje 1720 115
Igen kaldt Kjærup 1724 115
Under Ringsted kloster 1724 115
Bygningerne nedrevet 1731 115
Krigshospitalskassen 1731 115
Peter J. Neergaard 1741 115
Egebindingsværksbygning med stråtag 1801 115
Jørgen P. Qvistgaard 1804 115
Forskellige ejere 1808 1827 115
G. Gryner 1827 115
Nuværende hovedbygning opført 1841 1842 115
Forskellige ejere 1890 1931 115
C. Boisen Thøgersen 1931 115
------------------------------------------------------ 3000 115
*: LILLE SVENSTRUP 1 116
Bringstrup sogn 2 116
Ringsted herred 3 116
Sorø amt 4 116
5 116
Kronens ryttergods 1688 116
F. A. Danneskiold-Laurvig 1722 116
Anna Maria Neergaard 1794 116
J. D. J. Schaanning 1801 116
Forskellige ejere 1825 omkr 116
G. J. Røebye Gryner 1851 116
Grundmuret hovedbygning 1898 116
Avlsgård genopført efter brand 1928 116
------------------------------------------------------ 3000 116
*: ALLINDEMAGLEGAARD 1 117
Allindemagle sogn 2 117
Ringsted herred 3 117
Sorø amt 4 117
5 117
Bent Jonsen Bille 1315 ca 117
Kort svært stenhus omgivet af grave - kaldt Allindegaard 1315 117
Bygningerne nedrevet 1570 omkr 117
Kronen 1575 117
Henrik Myller 1664 117
Anne Danneskiold-Laurvig 1721 117
Anna Maria Neergaard 1794 117
Nu kaldt Allindemaglegaard 1794 117
Forskellige bygninger 1839 1853 117
H. Haugwitz Hardenberg Reventlow 1942 117
------------------------------------------------------ 3000 117
*: MØRUP 1 118
Fjenneslev sogn 2 118
Alsted herred 3 118
Sorø amt 4 118
5 118
Kronen 1671 før 118
Ulrik Fr. Gyldenløve 1672 118
Fr. Gabel 1678 118
Forskellige ejere 1686 1716 118
Chr. Luxdorph 1716 118
Gården nedbrændt 1743 118
Forskellige ejere 1748 1772 118
Eggert Ch. Knuth 1772 118
Trefløjet teglhængt bindingsværksbygning 1801 118
Forskellige ejere 1803 1825 118
Sorø Akademi 1825 118
Ombygning af søndre fløj 1830 118
------------------------------------------------------ 3000 118
*: SORØ ST. LADEGAARD 1 119
Slaglille sogn 2 119
Alsted herred 3 119
Sorø amt 4 119
5 119
Slagelsebo 1535 før 119
Slagelsegaard 1535 før 119
Sorø kloster 1535 før 119
Kronen 1536 119
Sorø Akademi 1643 119
Ladegård af bindingsværk med klinede vægge opført 1644 1645 119
Stuehus på kampestenssokkel med stråtag bygget efter brand 1833 119
Chr. A. Amonsen 1864 119
Forskellige ejere 1871 1922 119
Staten 1922 119
Stærkt ombygget 1922 omkr 119
W. Steenberg 1923 119
------------------------------------------------------ 3000 119
*: ØDEMARK 1 120
Bromme sogn 2 120
Alsted herred 3 120
Sorø amt 4 120
5 120
Sorø kloster 1535 før 120
Kronen 1536 120
Forskellige ejere 1664 1731 120
U. Jacobsen Bruun 1731 120
Forskellige ejere 1742 1796 120
Valentin Hansen 1796 120
H. Fr. R. Grabow Juel 1805 120
H. J. Petersen 1826 120
H. Fr. Acker 1835 120
Nuværende hovedbygning opført ved Hans I. Holm 1880 120
Ombygning ved Tyge Hvass 1935 1936 120
H. du Plessis de Richelieu 1947 120
Statens jordlovsudvalg 1953 120
O. og E. Friis 1954 120
------------------------------------------------------ 3000 120
*: TERSLØSEGAARD 1 121
Tersløse sogn 2 121
Merløse herred 3 121
Holbæk amt 4 121
5 121
Middelalderlige kældre bevaret 1300 121
Anders Knudsen Grosøn 1304 før 121
Jens Grubbe 1305 121
Anders Jensen Passow 1461 121
Roskilde bispestol 1510 omkr 121
Mads Eriksen Bølle 1536 omkr 121
Steen Brahe 1604 omkr 121
Henrik Lindenov 1651 121
Henrik Bielke 1668 121
Poul Klingenberg 1683 121
A. T. Heespen 1690 121
Hovedfløjen opført 1737 121
Sidefløjene opført 1740 omkr 121
Johs. Christensen 1743 121
Ludvig Holberg 1745 121
Sorø Akademi 1754 121
G. F. R. Gryner m.fl. 1861 121
Restaurering ved M. Nyrop 1915 121
Den Holbergske Stiftelse Tersløsegaard 1917 121
------------------------------------------------------ 3000 121
*: ST. FREDERIKSLUND 1 122
Kindertofte sogn 2 122
Slagelse herred 3 122
Sorø amt 4 122
5 122
Kaldet Landbotorp 1673 122
Povl Nielsen (Rosenpalm) 1673 122
Bertel Petersen 1691 122
Kronen * Antvorskov rytterdistrikt 1719 122
H. L. Fogh 1774 122
Nu Liselund 1774 122
H. H. v. Eickstedt 1783 122
St. Frederikslund opført ved A.Kirkerup med udlænger af bindingsværk 1785 122
Avlsgård ombygget i grundmur 1786 omkr 122
J. Fr. Castenschiold 1786 122
J. Fr. Grevencop-Castenschiold 1856 122
Hovedbygningen istandsat. staldene ombygget 1951 1957 122
------------------------------------------------------ 3000 122
*: VALBYGAARD 1 123
Sankt Mikkels landsogn 2 123
Slagelse herred 3 123
Sorø amt 4 123
5 123
Antvorskov kloster 1310 123
Bindingsværkshovedbygning 1536 123
Kronen 1536 123
J. M. H. Castenschiold 1774 123
F. Chr. v. Stemann 1805 123
A. W. Bech 1846 123
mejeribygning ved F. Meldahl 1853 1855 123
Nuværende hovedbygning ved 
L.A.Winstrup
1853 1855 123
Tilbygning 1884 123
Avlsbygning 1900 123
------------------------------------------------------ 3000 123
*: TAARNHOLM 1 124
Taarnborg sogn 2 124
Slagelse herred 3 124
Sorø amt 4 124
5 124
Antvorskov rytterdistrikt 1773 før 124
Chr. Eggers 1774 124
Kaldt Taarnborg gods. derefter Taarnholm 1774 124
P. Jensen Giersing 1796 124
Hovedbygning opført. avlsgård af bindingsværk, hvoraf 2 længer endnu står 1798 124
Interessentskab 1805 124
V. C. F. Ahlefeldt-Laurvigen 1819 124
Staten 1824 124
C. de Falsen 1836 124
H. P. Oxholm 1845 124
C. A. Bang 1923 124
C. Drost 1923 124
A/S Taarnholm 1934 124
Istandsættelse ved Poul Mørch 1949 1950 124
------------------------------------------------------ 3000 124
*: TAARNBORG 1 125
Taarnborg sogn 2 125
Slagelse herred 3 125
Sorø amt 4 125
5 125
Kronen 1668 før 125
Ladegård for Korsør Slot 1668 før 125
Hugo Lytzow 1669 125
Hans Jørgensen 1671 125
Kaldt Dyrehovedgaard 1671 125
Forskellige ejere 1684 1766 125
Teglhængt stuelænge og 4 stråtækte avlslænger 1744 125
Chr. Eggers 1766 125
To stuelænger i egebindingsværk og teglhængt, samt udhuse 1800 125
Nuværende hovedbygning opført 1803 125
Forskellige ejere 1823 1841 125
W. T. Oxholm 1841 125
Nu kaldt Taarnborg 1846 125
J. A. Bech 1866 125
Avlsgård genopført efter brand 1901 125
Korsør kommune 1901 125
P. de Neergaard 1904 125
P. og C. A. Madelung 1922 125
N. V. Jørgensen 1935 125
Korsør kommune 1948 125
------------------------------------------------------ 3000 125
*: ESPE 1 126
Boeslunde sogn 2 126
Slagelse herred 3 126
Sorø amt 4 126
5 126
Johan Friis 1561 126
Dorte Daa 1641 126
Forskellige ejere 1667 1774 126
Hovedbygning. hvoraf to sidefløje muligvis indgår i den nuværende 1700 erne 126
Morten Quistgaard 1774 126
Forskellige ejere 1798 1810 126
O. J. Moltke 1810 126
Nuværende hovedbygning opført ved ombygning af den gamle 1848 126
Indkørslen over for hovedbygningen lukket 1860 erne 126
Indvendig modernisering og udvendig tilbygning 1901 126
A. Moltke-Huitfeldt 1958 126
Istandsættelse og modernisering 1958 omkr 126
------------------------------------------------------ 3000 126
*: LYNGBYGAARD 1 127
Eggeslevmagle sogn 2 127
Vester Flakkebjerg herred 3 127
Sorø amt 4 127
5 127
Antvorskov kloster 1535 før 127
Kronen 1536 127
Diderich Grubbe 1696 127
Forskellige ejere 1727 1760 127
Lade- og staldbygninger 1727 omkr 127
M. I. Qvistgaard 1760 127
Nuværende hovedbygning opført 1872 1873 127
Tofa Alvilda Fabricius 1877 127
------------------------------------------------------ 3000 127
*: GYLDENHOLM 1 128
Kirkerup sogn 2 128
Vester Flakkebjerg herred 3 128
Sorø amt 4 128
5 128
Hvide slægten ... Sorø kloster 1572 før 128
Ladegård 1572 før 128
Kronen 1573 128
Anders Dinesen 1774 128
Grundmurede bygninger 1774 128
Forskellige ejere 1800 1862 128
C. A. D. de Neergaard 1862 128
interiører ved Constantin Hansen og G.Hilker 1863 1864 128
Nuværende hovedbygning opført ved J.D.Herholdt 1863 1864 128
------------------------------------------------------ 3000 128
*: FALKENSTEEN 1 129
Gerlev sogn 2 129
Slagelse herred 3 129
Sorø amt 4 129
5 129
Kaldt Pebringe 1500 129
Slægten Hvass ... Kronen 1500 erne 129
Forskellige ejere 1663 1717 129
Antvorskov rytterdistrikt 1717 129
G. Fr. D. Koes 1774 129
Hovedbygning opført. Nu kaldt Falkensteen 1775 omkr 129
M. v. Dernath 1794 129
Constantin Brun 1799 129
J. G. L. Manthey 1812 129
Forskellige ejere 1842 1852 129
Jac. Jacobsen 1852 129
Fr. V. Treschow 1897 129
C. A. N. Lawaetz 1911 129