DANMARKS SLOTTE & HERREGÅRDE

Sjælland-Samsø-Møn nr 001-064

TEKST ÅR 1 ÅR 2 NR
*: KRONBORG 1 001
Helsingør købstad 2 001
Frederiksborg amt 3 001
4 001
Erik af Pommern opfører Krogen 1420 ca 001
Hercules von Oberberg opførte SV bastion 1558 001
Hans van Paeschen gjorde sydfløjen til kirke 1574 1576 001
Hans van Paeschen ombyggede Nord- & vestfløj 1574 1576 001
Hans van Paeschen opførte det store sydtårn 1574 1576 001
Mørkeport opføres 1577 001
Slottet kaldes Kronborg 1577 001
Sydfløjen fuldført 1579 001
Anthonis van Obbergen ... sandsten på S og V-fløj 1580 001
Galleri i 2 etager opført langs østsiden 1581 001
Galleri og vestfløj forhøjet med en etage 1583 001
Slottet fuldført 1585 001
Slottet excl. kirke ødelagt ved brand 1629 001
Slottet genopført - enkelte ændringer ved Hans von Steenwinckel d.y. 1637 001
Lambrecht van Haven byggede Kronværksporten 1690 001
Fæstningsværkerne udvides 1713 001
Hovedistandsættelse ved J.C.Krieger 1728 1733 001
Trompetspiret fornyet ved C.F.Harsdorff 1775 001
Kaserne 1785 001
Kirkens inventar genopstillet ... M.G.Bindesbøll 1843 001
Ydre restaurering ved F. Meldahl 1866 1897 001
Restaurering påbegyndt ved J.Magdahl Nielsen 1925 001
------------------------------------------------------ 3000 001
*: MARIENLYST SLOT 1 002
Helsingør købstad 2 002
Frederiksborg amt 3 002
4 002
Skt. Anna Kloster 1438 002
Kronen 1536 002
Middelalderlige bygningsrester fra før 1586 002
3 stokværks tårnlignende smalle bygninger muligvis ved Hans Steenwinckel d.æ. 1587 002
Restaurering ved Hans Steenwinckel d. y. 1680 002
Hovedreparation. Haveplan ved B. Weinmann 1716 002
J. G. Putscher 1751 002
A. G. Moltke 1758 002
Ombygget og udvidet. Ny haveplan ved N.H.Jardin 1759 002
Frederik V 1760 002
Juliane Marie 1767 002
Helsingør kommune 1851 002
Restaurering. Haven omlagt ved G.N.Brandt 1919 1921 002
Restaurering ved V. Drosted 1953 002
------------------------------------------------------ 3000 002
*: HELLEBÆKGAARD 1 003
Hellebæk sogn 2 003
Lynge-Kronborg herred 3 003
Frederiksborg amt 4 003
5 003
Kronen 1597 003
Stephan Hansen 1743 003
Hovedbygning opført ved Philip de Lange (?) 1747 003
Arbejderboliger opført 1748 003
Gamle Hammermølle opført 1765 003
Kronen 1765 003
H. C. Schimmelmann 1768 003
Kapel indrettet 1786 003
Staten 1949 003
Opfostringshus indrettet ved Aage Rafn 1952 003
------------------------------------------------------ 3000 003
*: ESROMGAARD 1 004
Esbønderup sogn 2 004
Holbo herred 3 004
Frederiksborg amt 4 004
5 004
Cistercienserkloster 1151 ca 004
Kronen 1559 004
Ladegårdens bygninger fornyet 1631 004
Udskilt fra klosteret som stutteri ... schæferi 1716 004
J. V. Grevenkop-Castenskiold 1852 004
C. J. Rasmussen 1916 004
Aa. H. Lytzen 1932 004
Hovedbygning ombygget ved Th. Nielsen 1942 004
------------------------------------------------------ 3000 004
*: ARRESØDAL 1 005
Vinderød sogn 2 005
Strø herred 3 005
Frederiksborg amt 4 005
5 005
Oprettet til hovedgård af Joh. Fr. Classen 1773 005
Classen sin egen arkitekt 1786 005
Hovedbygning i nyklassisk stil 1786 005
Prins Carl af Hessen 1792 005
Kronprins Frederik (VI) 1804 005
Statsejendom 1846 005
Bøndergodset selveje 1854 005
K. A. Larssen 1855 005
Det Classenske Fideikommis 1883 005
Rekonvalescenthjem 1890 005
Nyopført ved G. Tvede 1908 005
------------------------------------------------------ 3000 005
*: FREDERIKSBORG SLOT 1 006
Frederiksborg slotssogn 2 006
Lynge-Frederiksborg herred 3 006
Frederiksborg amt 4 006
5 006
Anders Pedersen Vether 1380 før 006
Jens Andersen Brok 1381 006
Birgitte Gøye og Herluf Trolle (Hillerødsholm) 1544 006
Dobbelthus opført ved Matheus Rubensaadt 1556 ca 006
fundamentet bevaret under slotsgårdens stenbro 1556 ca 006
Nu kaldet Frederiksborg 1556 ca 006
Frederik II 1560 006
bygning mod vest ... kirke 1562 006
Bygningerne på den sydligste holm opført: 1562 006
mellemste holm mod øst ... økonomibygning 1562 006
Slotssøen dannes 1572 006
Den gamle hovedbygning forhøjet 1575 ca 006
Fadeburet ved Karruselpladsen og badstuen opført ved Johan Floris 1580 ca 006
Hillerødsholm nedrevet 1599 006
Sparepenge opført 1599 1601 006
Kongefløjen opført 1602 1605 006
Kirkefløjen opført 1606 006
Prinsessefløjen opført 1608 1615 006
Parterrefløjen opført 1609 006
Møntporten med Audienssal og løngang over slotsgraven bygges 1613 006
Slotsherrens Hus (amtmandsgården) bygges 1613 006
Kancelliet opført 1614 006
maskeret søjlegalleri erstatter syd-terrassemur 1618 1623 006
Ringrendingsporten og det store porttårn opført ved Hans van Steenwinckel d.y. 1618 1623 006
Kongefløjens åbne marmorgalleri fuldført 1621 006
2 sandstenskarnapper fuldender bygningen 1625 006
Audienssal nyindrettes efter brand ved Lambrecht von Haven 1681 1688 006
Ringrendingsporten fornyet ved D. Gercken 1736 006
Hovedreparation ved C.F.Harsdorff 1778 1783 006
Alle bygninger på to andre holme ødelagt. 1859 006
Ødelagt ved brand. excl. kirken. Løngangen og Møntporten ødelagt. 1859 006
Atter under tag og restaurering påbegyndt ved F. Meldahl 1865 006
Genopbygningen fuldført 1884 006
------------------------------------------------------ 3000 006
*: FREDENSBORG 1 007
Asminderød sogn 2 007
Lynge-Kronborg herred 3 007
Frederiksborg amt 4 007
5 007
Kronen 1500 ca 007
Gården Østrup 1663 før 007
J. Petersen 1664 ca 007
Nybygget stuehus af bindingsværk 1664 ca 007
Ulrik Fr. Gyldenløve 1670 007
Christian V 1678 007
30 m høj kuppelsal opført ved J.C.Krieger 1720 007
Hvidkalket bygning i 2 stokværk omkring en kirke, marskalhus og orangeri opført 1720 007
8 småhuse til vagtstuer m.m. bygges - alt ved J.C. Krieger 1721 1725 007
Kavalerfløj bygges ved J.C.Krieger 1731 007
Mezzaninen forhøjes ved L.Thura 1741 007
Fire sidefløje tilbygges ved Nic.Eigtved 1753 007
Fire minaret-skorstene og forbindelsesbygning mellem de to hjørnepavilloner opføres ved L. Thura 1754 007
Slotsforvalterboligen opføres ved L.Thura 1757 007
Marskalhuset og Orangeriet forhøjes ved Jac. Fortling 1760 007
haveskulpturer ved Johs.Wiedewelt 1761 ff 007
I de følgende år blev parken omordnet ved N.H.Jardin 1761 ff 007
Ombygning ved C.F.Harsdorff 1774 007
Indenrigsministeriet 1849 007
Hovedrestaurering ved F.F.Friis 1861 007
Christian IX 1863 007
------------------------------------------------------ 3000 007
*: NIVAAGAARD 1 008
Karlebo sogn 2 008
Lynge-Kronborg herred 3 008
Frederiksborg amt 4 008
5 008
Adam v.Lyttichau delvis ejer 1767 008
Adam v.Lyttichau 1793 008
J. J. Løwe 1797 008
Assessor Kræfting 1802 008
H. C. Astrup & H. D. Brink-Seidelin 1808 008
Joh. Fr. v. Bardenfleth & R. A. L. v. Qualen 1812 008
Fr. Burgmeister 1831 008
P. M. Hagen 1834 008
V. Engelsted 1847 008
Synnestved 1857 008
A. Hage * Den Hageske Stiftelse 1862 008
Nuværende hovedbygning opført 1880 008
Museumsbygning ved Johan Schrøder 1903 008
------------------------------------------------------ 3000 008
*: KROGERUP 1 009
Humlebæk sogn 2 009
Lynge-Kronborg herred 3 009
Frederiksborg amt 4 009
5 009
Henrik Ejlersen 1577 009
Skriver Niels Jørgensen 1648 009
Peder Christensen Svenske 1652 009
Hans Rostgaard 1656 009
Fr. v. d. Maase 1745 009
Pouline Sehested 1804 009
Constantin Brun 1810 009
Statens Jordlovsudvalg 1942 009
Krogerup Højskole 1953 009
------------------------------------------------------ 3000 009
*: KOKKEDAL 1 010
Hørsholm sogn 2 010
Lynge-Kronborg herred 3 010
Frederiksborg amt 4 010
5 010
Dronning Sophie Magdalene 1730 010
C. A. Berckentin 1746 010
Hovedbygning opført ved J.G.Rosenberg 1746 omkr 010
Louise v. Plessen 1758 010
H. v. Levetzow 1771 010
C. L. Scheel v. Plessen 1786 010
E. Fr. v. Walterstorff 1799 010
H. C. Astrup 1806 010
U. C. v. Schmidten 1810 010
I. S. Benners 1813 010
J. Brown 1829 010
A. N. Hansen 1837 010
M. B. Nygaard 1843 010
F. H. Block 1864 010
Hovedbygningen ombygget i hollandsk renæssance ved C.V.Nielsen 1865 010
A. Heide 1902 010
A. du Plessis de Richelieu 1910 010
P. M. Daell 1940 010
Hørsholm kommune 1964 010
------------------------------------------------------ 3000 010
*: SOPHIENBERG 1 011
Hørsholm sogn 2 011
Lynge-Kronborg herred 3 011
Frederiksborg amt 4 011
5 011
Sophie Magdalene 1742 011
Hovedbygning i en etage ved Nicolai Eigtved 1744 1746 011
Tilføjes en etage og to pavilloner, samt stald og køkken 1746 011
Arveprins Frederik 1780 011
J. Th. Neergaard 1793 011
Arnoldus Falkenskjold 1797 011
P. E. Lange-Myller 1898 011
------------------------------------------------------ 3000 011
*: RUNGSTEDLUND-012 OG RUNGSTEDGAARD-013 *** 1 012
Hørsholm sogn 2 012
Lynge-Kronborg herred 3 012
Frederiksborg amt 4 012
5 012
Willum Caron 1613 012
Lauritz Eskildsen 1687 012
H. J. Søbøtker 1699 012
Huset er nyt ... firlænget 1699 omkr 012
Kronen 1703 012
Dronning Louise 1704 012
Ole Jacobsen 1763 012
Søren Lykke Soelberg 1779 012
Christen Sørensen 1803 012
Nu Rungstedlund 1803 omkr 012
Samuel Heckscher 1813 012
A. N. David 1821 012
Forenet med Rungstedgaard 1849 012
Karen Blixen-Finecke 1939 012
Rungstedlundfonden 1958 012
Restaureret ved Steen Eiler Rasmussen 1960 1961 012
------------------------------------------------------ 3000 012
Borggård, ladegård og bindingsværk 1704 omkr 013
Dronning Louise 1704 013
Nicolai Eigtved 1750 013
Grevinde C. C. F. Castell Remlingen 1766 013
Trefløjet, grundmuret hovedbygning opført 1770 013
Vigilius Erichsen 1781 013
Forskellige ejere 1782 1842 013
A. N. David 1842 013
Fr. H. Block 1869 013
C. C. Brøchner 1872 013
A. W. Dinesen 1879 013
Hovedbygning fornyet ved G.Tvede 1919 013
P. Hougaard 1933 013
------------------------------------------------------ 3000 013
*: FOLEHAVEGAARD 1 014
Hørsholm sogn 2 014
Lynge-Kronborg herred 3 014
Frederiksborg amt 4 014
5 014
Bygninger opført 1700 omkr 014
Conrad v. Schindel 1759 014
J. B. Scavenius 1791 014
Fr. Claesson 1794 014
P. P. H. de Dompierre de Jonquieres 1798 014
A. Chr. Christensen 1821 014
Den alm. enkekasse panthaver J. F. V. Vally 1824 014
G. F. v. Wildenradt 1834 014
A. N. David 1851 014
Fr. H. Block 1869 014
C. Chr. Brønchner 1871 014
Hovedbygningen restaureret. nyt haveanlæg 1871 omkr 014
A. W. Dinesen 1879 014
Ellen Dahl 1932 014
Anne Kopp 1958 014
------------------------------------------------------ 3000 014
*: ENRUM 1 015
Søllerød kommune 2 015
Skokkelund herred 3 015
København amt 4 015
5 015
G. Chr. Jacobi 1731 015
Stuehus opført 1731 ca 015
M. Fabritius 1745 015
Hovedbygning opført 1775 ca 015
Chr. Colbjørnsen 1806 015
P. A. Kolderup Rosenvinge 1811 015
J. Fr. Gyldenstierne Sehested 1814 015
Chr. C. S. Danneskiold-Samsøe 1845 015
Ny hovedbygning ved J.D.Herholdt 1862 ca 015
Odd-Fellow Ordenen 1939 015
------------------------------------------------------ 3000 015
*: FRYDENLUND 1 016
Søllerød kommune 2 016
Sokkelund herred 3 016
Københavns amt 4 016
5 016
H. Ehm 1669 før 016
Kobbermølle 1669 før 016
M. Friis 1670 ca 016
Kronen 1683 016
Ottekantet hovedbygning opført ved J.C.Krieger 1722 016
Restaureret 1760 016
Nyt palæ af træ opført i Lille Dyrehave ved C.F.Harsdorff 1770 016
C. A. Boheman 1793 016
Harsdorffs palæ nedbrændt 1793 016
Kriegers hus restaureret ved J.H.Rawert 1793 016
W. B. Linstow 1803 016
Cecilie M. E. Schouw 1813 016
H. Outzen Bjørn 1840 016
Hovedbygningen restaureret 1840 ca 016
J. L. Gottlieb 1843 016
Gertrudine Rieffestahl 1846 016
L. Castenschiold 1875 016
C. B. Thøgersen 1907 016
Restaurering ved C.Brummer og Mørk Hansen 1907 016
G. K. Schiørring 1929 016
Restaureret ved Ole Falkentorp 1930 016
V. Borge 1957 016
Haldor Topsøe 1960 016
------------------------------------------------------ 3000 016
*: GAMMEL HOLTEGAARD 1 017
Søllerød kommune 2 017
Sokkelund herred 3 017
Københavns amt 4 017
5 017
T. J. Dobbelsten 1675 017
J. B. Clodi 1697 017
Forskellige ejere 1735 1755 017
L. de Thura 1755 017
Nuværende hovedbygning opført ved L. de Thura 1755 omkr 017
Forskellige ejere 1760 1900 017
Bygningen restaureret ved V.Holck 1900 omkr 017
Gårdsidens fronton opsat 1900 omkr 017
H. N. Andersen 1900 017
H. Schrøder 1943 017
Restaureret 1943 017
N. J. H. Suhr 1950 017
------------------------------------------------------ 3000 017
*: SKODSBORG-018 RETRAITE-019 1 018
Søllerød kommune 2 018
Sokkelund herred 3 018
Københavns amt 4 018
5 018
Gudmand Bendtsen SKODSBORGHUS 1688 ca 018
delt i to ejendomme SKODSBORG & RETRAITE 1720 ca 018
9-fags stuehus af bindingsværk med 2 udhuse 1729 ca 018
C. Chr. Hunter 1729 018
Chr. Blandt 1734 018
J. Fabritius 1744 018
T. Ziemer 1752 018
B. S. Schuster 1758 018
V. A. v. der Lyhe 1761 018
J. Søbøtker 1765 018
L. H. Schimmelmann 1790 018
S. V. Raben-Levetzau 1808 018
Prins Ernst af Hessen-Philippstahl-Barchfeld 1833 018
J. H. Lytthans 1850 018
Frederik VII 1852 018
spisesal, samt modtageværelser i rotunde med højtsiddende vinduer ved P.E.Kornerup 1852 018
P. N. Damm 1874 018
Sanatorium 1932 018
------------------------------------------------------ 3000 018
Abraham Lehn 1727 før 019
Judithe Abbestee 1728 019
J. van der Lippe 1733 019
D. Lindemann 1737 019
P. Moss (Mossencrone) 1747 019
C. v. Holstein 1752 019
V. A. v. der Lyhe 1760 019
P. Gram 1770 019
H. C. Hersleb 1773 019
H. Nelthropp & J. Harris 1786 019
Solgt og efterhånden udstykket 1803 019
------------------------------------------------------ 3000 019
*: NÆRUMGAARD 1 020
Søllerød kommune 2 020
Sokkelund herred 3 020
Københavns amt 4 020
5 020
Chr. Brandt 1692 før 020
Søster Svane 1693 020
P. Hjort 1720 020
A. Lowson 1733 020
Fr. L. Lemvigh 1756 020
Hovedbygning i 3 længer med tegl opført 1756 omkr 020
W. D. W. von Staffeldt 1759 020
Elieser Dyssel 1764 020
P. Borre 1766 020
Nuværende hovedbygning i 3 stokværk opført - kaldet Sophienhøj 1775 020
Chr. Colbjørnsen 1781 020
A. Fr. Trampe 1806 020
Nu kaldt Nærumgaard 1820 020
Joseph de Flairieux 1825 020
Interessentskab 1852 020
Chr. M. Winther 2/3 af anparterne 1855 020
D. B. Adler medejer 1855 020
D. B. Adler 1865 020
Nye avlsbygninger opført 1865 020
Københavns kommune 1902 020
Ombygning ved G. Tvede og indrettet til børnehjem 1907 020
Avlsgården købt af Søllerød kommune til udstykning 1934 020
------------------------------------------------------ 3000 020
*: SØLLERØD SLOT 1 021
Søllerød kommune 2 021
Sokkelund herred 3 021
Københavns amt 4 021
5 021
Fr. Chr. v. Esmarch 1739 før 021
Fr. Danneskiold-Samsøe 1740 021
To-etagers hovedbygning ved Philip de Lange 1742 021
Kapel opført 1745 021
Fr. L. Dehn 1755 021
Frederik V 1763 021
Kapellet nedrevet 1765 021
Arveprins Frederik 1768 021
Fr. Chr. Schæffer og J. D. Ahnholm 1780 021
Slottet nedrevet og ny hovedbygning opført 1780 omkr 021
Johs. Rosenquist 1806 021
J. G. L. Manthey 1810 021
J. Fr. W. Schlegel 1814 021
C. E. Bardenfleth 1856 021
C. Hansen 1857 021
J. Christiani 1864 021
J. Hoffensberg parthaver 1885 021
P. Hansen 1888 021
C. Tvermoes 1907 021
Hovedbygning nedrevet - nuværende lystslot opført - kirkesal indrettet 1907 omkr 021
Nedbrændt. men opført i samme stil 1921 021
------------------------------------------------------ 3000 021
*: DRONNINGGAARD 1 022
Søllerød kommune 2 022
Sokkelund herred 3 022
Københavns amt 4 022
5 022
Dronning Sophie Amalie 1660 022
Stråtækt bindingsværksbygning 1661 022
Brændt og nedrevet 1688 022
W. D. W. v. Staffeldt 1772 022
O. Svendsen 1776 022
Fr. de Coninck 1781 022
Avlsgård fornyet 1782 1783 022
Nyklassisk bygning i 3 stokværk ved Andreas Kirkerup 1783 022
J. M. Jenisch 1822 022
Th. R. Fønss 1845 022
H. Hansen 1851 022
Johs. Christopher Nyholm 1860 022
A. Westenholz 1866 022
Restaureret ved Axel Berg 1896 022
Hotel Kongen af Danmark 1898 022
A/S Næsset 1902 022
F. A. Bagge 1906 022
Restaureret ved Axel Berg 1906 022
Københavns kommune 1935 022
------------------------------------------------------ 3000 022
*: FARUMGAARD EDELGAVE 1 023
Farum sogn 2 023
Ølstykke herred 3 023
Frederiksborg amt 4 023
5 023
Axel Pedersen Thott 1450 ca 023
Romperup voldsted (Smørholmen) 1450 ca 023
Niels Skram og Mourids Stygge 1587 023
Sten Brahe mageskifter til kronen 1602 023
Gård og ladegård opbygget 1661 023
Henrik Bjelke og Edel Ulfeldt 1661 023
Navnet ændret til Edelgave 1661 023
Henrik Weldingh 1698 023
I alt 12 huse af bindingsværk 1740 ca 023
Sofie Hedvig Bornemann 1759 023
Nedbrændt 1782 023
Ny hovedbygning opført ved Andreas Kirkerup 1784 023
H. G. Faith 1786 023
Forskellige ejere 1791 1806 023
J. F. W. Tutein 1807 023
Trefløjet hovedbygning og trefløjet avlsgård opført i bindingsværk 1880 ca 023
N. Jørgensen 1919 023
Th. Madsen-Mygdal 1920 023
J. Th. Oltmann 1956 023
G. Jørgensen 1958 023
------------------------------------------------------ 3000 023
*: CATHRINEBERG 1 024
Sengeløse kommune 2 024
Smørum herred 3 024
Københavns amt 4 024
5 024
bispestol opretter lenet Raarup 1326 024
Bytteborg ødelægges 1326 024
Efter reformationen til kronen 1536 omkr 024
Senere bygges Raarupgaard et andet sted 1536 omkr 024
Snubbe-slægten afstår godset til Roskilde 1536 omkr 024
Axel Urne 1542 024
Hans v. Ahlefeldt 1661 024
Raarupgaard får navnet Cathrineberg 1661 024
Chr. Fr. v. Holstein 1702 024
Gammel bindingsværksbygning 1740 024
J. Benzon 1749 024
L. Lassen 1789 024
Ny hovedbygning 1806 024
C. Vilh. Thalbitzer 1826 024
E. Holm 1874 024
Restaurering ... Ombygninger 1878 024
A. Nielsen 1894 024
A. Bang 1907 024
Chr. Bruun 1912 024
S. Petersen 1916 024
H. Hansen 1917 024
A. Jensen 1918 024
Hovedbygningen forhøjes ved Anton Rosen 1919 1921 024
Jydsk Trikotage Fabrik 1942 024
Hovedbygningen til Københavns kommune 1947 024
J. O. Kofod 1947 024
Plejehjemmet Holme indrettes 1947 024
Hovedbygning til avlsgården ved M. og E.Steen 1950 024
------------------------------------------------------ 3000 024
*: BENZONSDAL 1 025
Thorslunde-Ishøj kommune 2 025
Smørum herred 3 025
Københavns amt 4 025
5 025
Bindingsværkshovedbygning 1730 025
Peder Benzon udskiller Benzonsdal fra Gjeddesdal gods 1730 025
Jens Andersen 1744 025
Avlsgård fornyet 1757 omkr 025
Fr. Barfred 1757 025
Niels de Bang 1800 025
Peter Bech 1806 025
Fr. M. Barfred 1807 025
C. Chr. C. Lerche 1853 025
Nuværende hovedbygning opført 1856 025
------------------------------------------------------ 3000 025
*: PALÆET I ROSKILDE 1 026
Roskilde købstad 2 026
Københavns amt 3 026
4 026
Roskilde bispestol (?) 1020 ca 026
Bispegaard opføres 1100 ca 026
Absalonsbuen opføres mellem kirken og bispegården 1200 ca 026
Kronen 1536 026
Nuværende bygninger opføres af L. Thura 1733 026
Stændersalen ved J. Hansen Koch 1835 026
igen bispegaard 1923 026
------------------------------------------------------ 3000 026
*: GJEDDESDAL 1 027
Greve sogn 2 027
Tune herred 3 027
Københavns amt 4 027
5 027
H. Vind 1672 027
Tidligere Paarupgaard - nu kaldt Gjeddesdal 1672 027
Bygninger opført omkring fire gårdspladser 1706 027
N. Benzon 1706 027
H. Lengerken von Kløcker 1761 027
M. Wulff Gjøe 1774 027
J. L. Barfred 1797 027
H. Chr. Valentiner 1822 027
Hovedbygning ombygget - avlsgård udvidet 1822 027
Den gamle hovedbygning brændt. en ny nederlandsk i renæssance opføres ved A. Poulsen 1916 027
M. Nymann 1927 027
------------------------------------------------------ 3000 027
*: LEDREBORG 1 028
Allerslev sogn 2 028
Voldborg herred 3 028
Københavns amt 4 028
5 028
kgl. len - 15.-16. årh. 1400 028
Udlejre 1400 028
Bondegård 1625 028
L. Jensen - Roskildegaard len 1625 ca 028
Københavns magistrat 1661 028
Henr. Myller og Th. Fincke 1663 028
Ny hovedbygning i to stokværk ved A. Mathiesen (?) - avlsgård i bindingsværk 1663 028
Mette Reedtz 1712 028
H. H. Mandix 1734 028
Johan Ludvig Holstein 1740 028
Ombygninger i hovedbygningen 1741 028
Haveanlæg ved J. C. Krieger 1742 1748 028
Udvidelse af hovedbygningen og ombygning af avlsbygninger ved J. C. Krieger 1743 028
Interiører ved Nic. Eigtved 1745 028
Pavilloner og slotsplads ved L. Thura 1746 1750 028
Ledreborg-alleen plantet 1747 028
Orangeri- og Laurierhuse 1754 028
Historisk mindepark ved H. P. Anchersen 1757 028
Portbygning opført efter L. Thuras plan 1799 028
Ladegården flyttet 1800 ca 028
Restaurering ved G. Wittrock 1901 1908 028
------------------------------------------------------ 3000 028
*: LINDHOLM 1 029
Gevninge sogn 2 029
Voldborg herred 3 029
Københavns amt 4 029
5 029
Johannes Hviding Roskilde klostergods 1333 029
1400-tallet: To gårde. der først i 1500-tallets sidste halvdel sammenlægges til en gård 1400 029
Oluf Jensen til Lindholm 1466 1486 029
Claus Gødekis 1494 029
Niels Jensen 1502 029
Erik Jensen, Hans Eriksen, Mette Mortensdatter 1503 1522 029
Kronen 1536 029
Erik Mortensen 1568 1588 029
i len til Adam Normand 1588 1595 029
tillagt Roskildegårds len 1595 1616 029
Breide Rantzau 1616 1618 029
Hans Lindenov 1618 1633 029
Chr. Friis 1633 1639 029
Jørgen Friis 1639 029
H. Zoega 1664 029
R. Bartholin. Senere blev Ole Rømer medejer 1664 1690 029
G. Braem 1690 029
Anna Cathrine Wendelmann 1703 029
Severin Wildschytz 1704 1726 029
Chr. Ludvig Scheel von Plessen 1728 1752 029
Nuværende hovedbygning. der tilskrives J.C.Krieger, opføres 1730 omkr 029
Lindholm og Bognæs fideikommis 1737 029
Christian Ludvig Scheel-Plessen 1752 029
Carl Theodor August Scheel-Plessen 1819 1892 029
Mogens Scheel-Plessen til Mogens Joachim Scheel-Plessen 1819 1819 029
C.G.J.W.Scheel-Plessen 1892 1948 029
Nye avlsbygninger opføres ved V. Dahl 1908 029
Hovedbygningen restaureres ved V. Dahl 1910 029
baron Magnus von Plessen 1948 029
Victor Friedrich Carl von Plessen 1948 029
------------------------------------------------------ 3000 029
*: AASTRUP 1 030
Kirke-Såby sogn 2 030
Voldborg herred 3 030
Københavns amt 4 030
5 030
Erik Krabbe 1550 ca 030
Nordfløjen 1589 ? 030
Enevold Kruse 1610 ca 030
Hovedbygning. nuværende østfløj med omgivende volde opført 1613 030
J. Seefeld 1641 030
M. Friis 1664 030
P. L. Scavenius 1664 030
N. Benzon 1685 030
G. Juel 1714 030
J. Eichel 1736 030
C. Chr. Bartholin 1744 030
C. v. Schmidten 1806 030
H. P. Kofoed 1810 030
S. Raben 1838 030
Fr. V. Dannemand 1842 030
Sydfløjen opført 1856 030
Tepavillonen Louisenlund 1860 erne 030
Hovedbygningen restaureret ved V. Holck 1922 1928 030
Det grevelige Dannemandske Stift 1928 030
Aastrup Kloster 1928 030
------------------------------------------------------ 3000 030
*: RYEGAARD 1 031
Rye sogn 2 031
Voldborg herred 3 031
Københavns amt 4 031
5 031
Folmer Folmersen 1350 031
Valdemar Atterdag 1350 før 031
Jakob Olufsen Lunge 1380 ca 031
Claus Serlin 1421 ca 031
David Arildsen Quitzow 1450 ca 031
Niels Clausen 1490 031
Erik Banner 1533 031
Avlsgården genopbygget i bindingsværk efter brand 1569 031
Borggård af et middelalderligt stenhus og to forfaldne bindingsværkhuse 1573 031
Johanne Oxe 1573 031
Ny hovedbygning af to parallelle bindingsværksfløje 1575 031
Joh. Barnekow (?) 1603 ca 031
Eiler Gyldenstjerne 1620 ca 031
Axel Urne 1622 031
Niels Trolle 1640 031
Iver Rosenkrantz 1735 031
H. Scheel 1824 031
Ny hovedbygning ved V. Tvede 1880 031
------------------------------------------------------ 3000 031
*: EGHOLM 1 032
Sæby sogn 2 032
Voldborg herred 3 032
Københavns amt 4 032
5 032
Lille voldsted med munkestensbygninger 1250 ca 032
store gotiske huse opføres 1300 ff 032
Voldstedet udvides 1300 ff 032
Borgen gået til grunde 1400 ff 032
Predbjørn Podebusk 1405 032
Hans Grubendal 1436 032
Ejler Hak 1484 032
Borgen genopført i slutningen af 1500 tallet 032
Hans Krafse 1539 032
Borgen udvidet 1600 ca 032
Henrik Holck 1633 032
Holger Rosenkrantz 1640 032
Mogens Skeel 1684 032
Iver Rosenkrantz 1737 032
Borggårdens istandsættelse fuldført 1752 032
Borggården nedbrudt. ladegård i bindingsværk ..  1765 032
L. Larsen og Chr. C. S. Danneskiold-Samsøe 1804 032
H. og Chr. Rothe 1809 032
J. W. v. Haffner 1812 032
Ny hovedbygning 1841 032
E. C. A. greve Piper 1902 032
Avlsgården: O. R. Bay 1920 032
Hovedbygningen: A. Kauffmann 1920 032
Avlsgården: Forskellige ejere 1924 1959 032
Hovedbygningen: Henny C. Wedell-Neergaard 1938 032
Hovedbygningen: Alex Christiani 1954 032
Avlsgården: M. Sørensen 1959 032
------------------------------------------------------ 3000 032
*: KRABBESHOLM 1 033
Gershøj sogn 2 033
Voldborg herred 3 033
Københavns amt 4 033
5 033
O. Rosenkrantz 1673 033
M. Skeel 1684 033
O. Krabbe 1691 033
I. Rosenkrantz 1737 033
Chr. Danneskiold-Samsøe 1806 033
P. Nørgaard og Poulsen 1806 033
N. A. Holten 1810 033
L. Trolle 1852 033
Nuværende hovedbygning i gotisk stil opført 1853 033
F. Treschow 1871 033
N. J. Chr. Gregers Juel 1892 033
Avlsgårdens hovedbygning opført 1901 033
De forenede Kulimportører 1939 033
------------------------------------------------------ 3000 033
*: SELSØ 1 034
Selsø sogn 2 034
Horns herred 3 034
Frederiksborg amt 4 034
5 034
Hovedbygning øst for kirken ukendt 1288 034
Roskilde bisp til domprovst Jens Grand - Efter JG's død tilbage til Roskildebispen 1288 1536 034
lensmand Tetz Rosengaard 1472 034
Anders Nielsen foged 1480 034
Hans Skinkel lensmand 1482 034
Oluf Skinken lensmand 1512 034
Niels Vincentsen Lunge lensmand 1525 034
Kronen / NVL fortsat lensmand 1536 1552 034
Herluf Skave lensmand 1553 1556 034
Tilskødet af kongen til Andreas von Barby 
"det første stamhus i Danmark"
1556 1559 034
Corfitz Ulfeldt 1559 1563 034
Jacob Ulfeldt 1563 1593 034
Hovedbygningen med porthus fuldført 1576 034
Mogens Ulfeldt - børnene Corfitz, Jacob, Christian og Anne 
bliver på Selsø under bortforpagtning
1593 1616 034
Ernst Normand - døde 1643 1624 1645 034
Johan de Wittinghoff 1645 1663 034
Joachim Pentz 1663 1669 034
Erik Krag 1669 1682 034
Birgitte Skeel 1682 1720 034
Chr. Ludvig v. Plessen 1720 034
Trappetårn og øvrige renæssancetræk fjernet 1734 034
Selsø og Lindholm oprettet som stamhus 1753 034
Christian Ludvig Scheel-Plessen 
enkesæde for Agathe Johanne von Qualen
1801 034
Mogens Joachim Scheel-Plessen - fra ukendt 
Carl Theodor August Scheel-Plessen - fra ukendt
1810 1892 034
avlsgården brændte 1892 034
Carl Gabriel Joachim Vilhelm Scheel-Plessen 1892 034
avlsgården brændte igen 5-6 gange  1916 ff 034
Magnus Carl August Wilhelm Otto von Plessen - fra ukendt 1917 1948 034
Victor Friederich Carl baron von Plessen 
- hovedbygningen ubeboet i 100 år ...
1948 ? 034
------------------------------------------------------ 3000 034
*: SVANHOLM 1 035
Krogstrup sogn 2 035
Horns herred 3 035
Frederiksborg amt 4 035
5 035
N. Knudsen Manderup 1346 035
A. Pedersen Panter 1374 035
T. Bille 1454 035
Nordfløjens nedre parti opført 1549 035
B. Rantzau 1609 035
F. Lykke 1641 035
Fr. v. Arenstorff 1667 035
A. A. v. d. Lyhe 1735 035
Nuværende udseende ved ombygning fuldført 1744 035
Kronprins Frederik 1745 035
J. Jørgensen 1748 035
P. Bille-Brahe 1805 035
Ladegården genopført efter brand 1857 035
Statens Jordlovsudvalg 1934 035
K. S. Schwensen 1935 035
O. Sandberg 1948 035
Hovedbygning og avlsgård moderniseret 1949 1960 035
------------------------------------------------------ 3000 035
*: JÆGERSPRIS 1 036
Dråby sogn 2 036
Horns herred 3 036
Frederiksborg amt 4 036
5 036
Abrahamstrup. en kort gotisk bygning i tre stokværk 1317 036
Erik Menved 1318 ca 036
Muligvis det 8-kantede vindeltårn og voldgravene opført 1590 036
Sydfløjen opført i en etage og med et tårn 1590 036
Vincents v. Hahn 1673 036
Nu kaldt Jægerspris 1677 036
Christian V 1679 036
Prins Carl 1703 036
det vestre tårn forhøjet og østre tårn opført 1721 036
Hovedbygningen forhøjet til 4 stokværk 1721 036
sydfløjen forhøjet til 2 stokværk 1721 036
Kronen 1729 036
Østfløjen opført i 2 stokværk 1730 036
2-etagers bygning vest for den gamle hovedbygning ved Johann Soherr 1745 036
De 3 ottekantede spir opført 1746 036
Restaureret ved G. E. Rosenberg 1775 ca 036
Monumenterne i parken ved J. Wiedewelt og H. Freund 1778 1782 036
Frederik VII 1854 036
Grevinde Danner 1863 036
De indre avlsbygninger nedrevet 1874 036
Kong Frederik VII's Stiftelse 1874 036
Nuværende avlsbygninger opført ved H. Hagemann 1875 1878 036
------------------------------------------------------ 3000 036
*: CHRISTIANSBORG 1 037
Absalons Borg 2 037
Københavns Slot 3 037
Christiansborg 4 037
5 037
Absalons Borg med ringmur påbegyndes 1167 037
De to ydertårne opføres 1200 erne 037
Borgen nedbrydes 1369 037
Københavns Slot genopbygget og udvidet 1380 omkr 037
Blåtårn opført 1416 037
Riddersalsfløj opført og forskellige udvidelser gennemført 1416 037
Slottet befæstet med volde og grave 1416 037
Kongefløjen. drabantsalsfløjen og kirkefløjen opført 1552 1556 037
Mindre ombygninger 1552 1556 037
Blåtårn forhøjet og udstyret med et spir ved Hans v. Andorffen 1595 037
To løngange opført 1650 omkr 037
Porthuset ombygget ved Lambert van Hauen 1674 037
Ombygninger ved J. C. Ernst og J. C. Krieger 1727 037
Københavns Slot nedrevet og gravene fyldt 1731 1732 037
Det 1. Christiansborg opført ved E. D. Hæusser 1733 1745 037
Indvendige arbejder ved Laurids Thura og Nicolai Eigtved 1736 037
Pavillonerne med Marmorbroen opført ved Nicolai Eigtved 1741 037
Slottet kaldes nu Christiansborg 1741 037
Riddersalen indrettes og rustkamret ombygges til teater - nu teatermuseum - ved N.H.Jardin 1766 037
Christiansborg brænder ned til grunden med undtagelse af ridebaneanlægget 1794 037
Det 2. Christiansborg opført ved C. F. Hansen 1803 1828 037
Hovedbygningen nedbrændt 1884 037
Det 3. Christiansborg opført ved Th. Jørgensen 1907 1916 037
Taget beklædt med kobber 1938 1939 037
------------------------------------------------------ 3000 037
*: PRINSENS PALÆ 1 038
Frederiksholms Kanal 12 2 038
København 3 038
4 038
Købmandsgård opført 1684 038
V. Michelbecker 1684 038
Kapel for den tysk-reformerte menighed opført 1685 038
W. Edinger 1712 038
Frederik IV 1730 omkr 038
Ombygget ved J. C. Krieger 1730 omkr 038
Nuværende palæ opført ved Nicolai Eigtved - med bibeholdelse af vinduesindfatninger og indgangsportal 1743 1744 038
Ombygning af slotsforvalterbolig til køkkenbygning ved Laurids Thurah 1745 1746 038
Køkkenbygningen forhøjes ved Laurids Thurah 1757 038
Nyindretninger og restaurering ved C.F.Harsdorff 1766 1767 038
Staten 1849 038
Det nuværende Nationalmuseum bygges ved Mogens Clemmensen 1929 1936 038
------------------------------------------------------ 3000 038
*: WEDELLS PALÆ 1 039
Ny Kongensgade 1 2 039
København 3 039
4 039
J. Barchmann 1740 039
Opført ved Philip de Lange 1740 1741 039
Nabogrundene begygget 1742 1747 039
Forskellige ejere 1779 1811 039
NABOEJENDOMMEN: Forskellige ejere 1787 1892 039
J. B. Scavenius 1811 039
W. F. Treschow 1827 039
M. Krag-Juel-Vind-Frijs 1885 039
NABOEJENDOMMEN: 
M. Krag-Juel-Vind-Frijs
1892 039
Byggearbejder ved Th.Jørgensen ... Modernisering 1903 039
J. Wedell 1923 039
NABOEJENDOMMEN FREDERIKSHOLMS KANAL 24 1924 omkr 039
Bagbygning ombygget ved Henning Hansen 1926 039
NABOEJENDOMMEN: 
Borups Højskole
1926 039
------------------------------------------------------ 3000 039
*: HOLSTEINS PALÆ 1 040
Stormgade 10 2 040
København 3 040
4 040
H. U. Lytzow 1683 040
To etages palæ antageligt ved Lambrecht van Haven 1683 1687 040
E. U. Dose 1700 040
To fritliggende sidebygninger opført muligvis ved J.C.Ernst 1706 040
V. v. Eichstedt 1711 040
A. Weyse 1718 040
Facaden udbygget. nuværende port opstået 1718 omkr 040
J. G. v. Holstein 1726 040
Hovedbygning forhøjet og sidefløj forbundet med hovedfløj ved Jacob Fortling 1756 040
Chr. Colbjørnsen 1807 040
A. Ammondsen 1810 040
C. Cornelius Lerche 1811 040
K. Bille Schack 1811 040
Frederik VI 1827 040
Ombygning ved J. Hansen Kock til palæets nuværende indretning 1827 040
Pragtportalen fjernet 1827 040
Den alm. Brandforsikring for Landbygninger 1872 040
Indvendig sanering 1939 040
------------------------------------------------------ 3000 040
*: ROSENBORG 1 041
Øster Voldgade 4A 2 041
København 3 041
4 041
Lysthus 1606 1607 041
Udvidelse og skalmuring 1608 1609 041
Lysthuset forlænges 1613 1614 041
Riddersalstokværket tilføjes. 3 tårne opført 1615 1617 041
Christian V føjede 2 fløje til porttårnet 1633 1634 041
Trappetårnet opføres ved Hans Steenwinckel d.y. 1633 1634 041
Slotsforvalterbolig ... port ved Lambrecht van Haven 1672 041
Stukloftet i riddersalen .. modernisering 
.. facaderne gråmalet
1705 1709 041
Taget beklædt med kobber 1712 041
Hovedistandsættelse ved Laurids Thurah  1758 1759 041
Kommandantbolig. nu direktørbolig ved J.Fortling og G.D.Anthon 1760 1762 041
Slotsforvalterbolig nedrevet 1760 omkr 041
Vindebroen fjernet og graven opfyldt 1783 041
Restaurering ved F. Meldahl 1866 ff 041
Funktionærboliger ved Magdahl Nielsen 1929 1930 041
Atelier- og toiletbygning ved A. Maar 1944 041
Reparation af spir og tagværker påbegyndt ved Peter Koch 1963 041
------------------------------------------------------ 3000 041
*: MOLTKES PALÆ 1 042
Dronningens Tværgade 2 2 042
København 3 042
4 042
J. Henriksen Gosebruch 1680 erne 042
Ulrik Frederik Gyldenløve 1686 042
Grundmuret borgerhus 1700 omkr 042
Modernisering og udsmykning ved J.C. Krieger 1702 042
Palæet færdigopført ved E. Brandenburger ? 1702 042
Forlænget ved J. C. Krieger 1716 1731 042
Interiører ved E. Pauelsen og N. Abildgaard 1716 1731 042
Interiører ved J. J. Rame'e og G. F. Hetsch 1716 1731 042
N. L. Reiersen og Fr. de Coninck 1783 042
Fr. de Coninck 1788 042
Enkedronning Juliane Marie 1794 042
Constantin Brun 1796 042
J. H. Lytthans 1836 042
A. W. Moltke 1852 042
Ombygget ved Th. Zeltner 1877 1878 042
Dronningens Tværgade-fløjen opført ved Th. Zeltner 1880 042
Haandværkerforeningen 1930 042
Ombygget ved G. Tvede 1930 042
Malerisalen ombygget ved T. Hvass 1942 042
Stueetagen moderniseret ved Helge Foss og Hans Hansen 1955 1957 042
------------------------------------------------------ 3000 042
*: LERCHES GAARD 1 043
Slotsholmsgade 10 2 043
København 3 043
4 043
Ulrik Chr. Gyldenløve 1718 før 043
Iver Rosenkrantz 1719 043
Christian VI 1740 043
Palæet opført ved J. A. Soherr 1741 1744 043
Chr. Lerche 1747 043
Staten 1805 043
Mezzanin mod gaden påbygget 1806 043
Mezzanin mod haven påbygget 1854 043
Kontorbygning opført i haven ved Th. Jørgensen 1923 1928 043
------------------------------------------------------ 3000 043
*: AMALIENBORG 1 044
København 2 044
3 044
Det islandske Compagni 1658 før 044
Dronning Sophie Amalie 1659 044
Mathiesen (?) 1669 1673 044
SOPHIE AMALIENBORG opført ved Albertus 1669 1673 044
Slottet nedbrændt 1689 044
Haveanlæg med pavillon ved J. C. Krieger 1723 044
------------------------------------------------------ 3000 044
A. G. Moltke 1750 045
Moltkes Palæ (Christian VII's) opført ved Nicolai Eigtved 1750 1754 045
Interiører ved N. H. Jardin 1757 045
Voliere ved N. H. Jardin 1760 045
Grevindens garderobe ombygget ved C.F.Harsdorff 1775 ca 045
Ombygget og Kolonnaden opført ved C.F.Harsdorff 1794 045
Residenspalæ. Christian VII 1794 1808 045
Udlejet til udenrigsministeriet 1852 1884 045
Kongelig gæstebolig 1884 045
Facaden restaureret ved M. Clemensen 1939 045
Moderniseret ved A. Nystrøm 1952 045
------------------------------------------------------ 3000 045
S. L. Løvenskiold 1750 046
LØVENSKIOLDS. senere Schacks Palæ (CHR's IX) opført ved Nicolai Eigtved 1751 1754 046
Anna Sophie Schack 1754 046
Palæet brændt indvendig - genopført ved Philip de Lange 1754 046
Kronprins Frederik 1794 046
Ombygget og Kolonnaden opført ved C.F.Harsdorff 1794 046
Residenspalæ. Frederik VI 1808 1839 046
Udlejet til højesteret 1854 046
Nyindrettet ved P. Kornerup 1864 046
Residenspalæ. Christian IX 1864 1906 046
Facaden restaureret ved Th. Havning 1950 046
Restaurering påbegyndt ved Peter Koch 1963 046
Forventelig prinsesse Margrethe 1964 046
------------------------------------------------------ 3000 046
Chr. Fr. Levetzau 1750 047
LEVETZAUS PALÆ (Christian VIII's) opført ved Nicolai Eigtved 1750 1760 047
Arveprins Frederik 1794 047
Moderniseret ved C. F. Harsdorff og N.A.Abildgaard 1794 047
Prins Christian (VIII) 1805 047
Dekorationerne fornyet ved C. F. Hansen 1810 047
Residenspalæ. Christian VIII 1839 1848 047
Bibliotek ved Th. Zeltner 1851 047
Prins Christian (X) 1898 047
Residenspalæ. Christian X 1912 1947 047
Arveprins Knud 1952 047
Facaden restaureret ved Th. Havning 1958 047
------------------------------------------------------ 3000 047
J. Brockdorff 1750 048
BROCHDORFFS PALÆ (residenspalæ) opført ved Nicolai Eigtved 1751 1760 048
A. G. Moltke 1763 048
Frederik V 1765 048
Indrettet ved Chr. C. Pflueg 1767 1768 048
Udlejet til landkadetakademiet 1767 1788 048
Indrettet ved J. B. Magens 1788 048
Udlejet til søkadet-akademiet 1788 1826 048
Gallerierne forhøjet ved J. B. Magens 1801 048
Moderniseret ved J. Hansen Koch 1827 1829 048
Prins Frederik (VII) 1828 048
Landgreve Vilhelm af Hessen-Cassel 1839 048
Residenspalæ. Frederik VII 1848 1863 048
Kronprins Frederik (VIII) 1869 048
Residenspalæ. Frederik VIII 1906 1912 048
Kronprins Frederik (IX) 1934 048
Residenspalæ. Frederik IX 1947 048
Facaden restaureret ved Th. Havning 1963 048
------------------------------------------------------ 3000 048
*: GULE PALÆ 1 049
Amaliegade 18 2 049
København 3 049
4 049
Joh. Jegend 1750 049
Kun fundamentet lagt 1750 049
H. Fr. Bargum 1762 049
Palæet opført ved N. H. Jardin 1764 049
C. Fr. Busky 1775 049
Frederik VI 1808 049
Dansk Røde Kors 1939 049
Istandsat ved Th. Havning 1952 049
Udenrigsministeriet 1952 049
------------------------------------------------------ 3000 049
*: DEHNS PALÆ 1 050
Bredgade 54 2 050
København 3 050
4 050
Fr. L. von Dehn 1751 050
Palæet opført ved J. G. Rosenberg 1751 1756 050
D. Reventlow 1766 050
Fr. Chr. af Augustenborg 1794 1807 050
Portfløjen mod Bredgade nedrevet 1807 050
L. Baudissin 1811 050
Ch. McEvoy 1820 050
Moderniseret ved G. F. Hetsch 1820 omkr 050
Forskellige ejere 1837 1842 050
C. Blixen-Finecke 1842 050
Prins Frederik af Hessen-Cassel 1844 050
Palæet udstykket. Ombygget til pianofabrik 1869 050
Ch. A. V. Knuth-Christiansdal (søndre del) 1871 050
Fr. Møller (nordre del) 1871 050
Ombygning af stueetagen til nuværende udseende ved E.Monberg 1929 050
Forsikringsselskabet Nord-Syd 1942 050
Ombygget ved Alf Cock-Clausen 1950 omkr 050
Det Dansk-Franske 1956 050
------------------------------------------------------ 3000 050
*: BERNSTORFFS PALÆ 1 051
Bredgade 42 2 051
København 3 051
4 051
J. H. E. Bernstorff 1751 051
Opført ved J. G. Rosenberg 1752 1756 051
J. H. Rawert og A. J. Hallander 1799 051
Fr. Hoppe (nordre del) 1801 051
Portlængen nedrevet 1801 051
S. Andersen Bille (søndre del) 1803 1813 051
Prins Frederik Ferdinand (søndre del) 1814 051
Frederik VI (søndre del) 1817 051
Frederik VI (hele palæet) 1829 051
Indrettet ved J. Hansen Koch 1829 omkr 051
Georg I af Grækenland 1881 051
Det transatlantiske Kompagni 1916 051
Baltica 1921 051
Restaureret og tilbygget ved Eske Kristensen 1954 1956 051
------------------------------------------------------ 3000 051
*: ODD-FELLOW PALÆET 1 052
Bredgade 28 2 052
København 3 052
4 052
Chr. A. von Berckentin 1751 052
Opført ved J. G. Rosenberg 1751 052
H. C. Schimmelmann 1763 052
A/S Concertpalaiset 1884 052
Ombygninger ved J. Schrøder 1884 1889 052
store koncertsal opført 1884 1889 052
Nyindretninger ved Chr. L. Thuren 1900 052
Odd-Fellow Ordenen 1900 052
Ny logesal ved K. E. Mandrup-Poulsen 1921 052
------------------------------------------------------ 3000 052
*: LINDENCRONES PALÆ 1 053
Bredgade 26 2 053
København 3 053
4 053
C. J. Lintrup (Lindencrone) 1750 053
Opførelsen påbegyndes ved J. C. Conradi 1751 053
Frederik Chr. Raben 1812 053
A. Chr. Fibiger 1840 053
G. E. Brock 1863 053
C. A. Næser 1879 053
Dronning Victoria ... Den britiske regering 1898 053
------------------------------------------------------ 3000 053
*: THOTTS PALÆ 1 054
Kongens Nytorv 4 2 054
København 3 054
4 054
Niels Juel 1671 054
Palæet opføres 1683 1686 054
Sophie Amalie Moth 1698 054
Christian Gyldenløve 1699 054
Vestfløjen tilbygget ved J. C. Ernst (?) 1700 ca 054
Christian Danneskiold-Samsøe 1720 054
Anna Sophie Schack 1754 054
O. Thott 1760 054
Restaureret ved N. H. Jardin 1763 1764 054
H. Reedtz 1785 054
Palæet restaureret 1785 omkr 054
O. Reedtz-Thott 1797 054
Istandsættelse og delvis ombygning ved G.Tvede 1893 054
Den franske regering 1930 054
Restaurering af facade påbegyndt ved F.Schlegel 1963 054
------------------------------------------------------ 3000 054
*: CHARLOTTENBORG 1 055
Kongens Nytorv 2 055
København 3 055
4 055
Hovedbygning ved Hans Steenwinckel d. y. (?) 1672 1677 055
Østfløjen ved Lambrecht van Haven 1680 1683 055
Ulrik Frederik Gyldenløve 1699 055
Enkedronning Charlotte Amalie 1700 055
Trappe i hovedfløjen og omordning af beletagen ved J.C.Ernst 1721 055
Christian VI 1735 055
Restaurering ved E. D. Hæusser 1736 055
Det kongelige Akademi for de skønne Kunster 1753 055
Havens hovedbygning opført langs Nyhavn ved C.F.Harsdorff 1778 055
Portbygning og festsal omordnet ved C.F.Hansen 1827 055
Udstillingsbygning ved Fr. Meldahl 1880 1883 055
------------------------------------------------------ 3000 055
*: ERICHSENS PALÆ 1 056
E. Erichsen 1790 erne 056
Interiør ved J. J. Ramee 1797 1801 056
Palæet opført ved C. F. Harsdorff 1797 1801 056
R. Jørgensen 1833 056
C. B. Hansen 1846 056
Københavns Handelsbank 1888 056
Restaurering ved Fr. L. Levy 1892 056
------------------------------------------------------ 3000 056
*: FREDERIKSBERG SLOT 1 057
Frederiksberg 2 057
3 057
Dronning Sophie Amalie 1662 057
En halvgård i Ny Hollænderby 1662 før 057
Kaldes nu Prinsens Gaard 1663 057
Prinsessegaarden ved Albertus Matthiesen 1663 057
Kronprins Frederik (IV) 1680 057
Italiensk Villa ved Ernst Brandenburger (?) på Valby Bakke 1699 1703 057
Prinsens Gaard forhøjes med en etage ved Ernst Brandenburger 1705 1706 057
Køkkenbygning ved Ernst Brandenburger 1706 057
Kirken indrettet 1707 1711 057
Udvidelser ved J. C. Ernst 1707 057
Fasangaarden ved J. C. Krieger 1723 1724 057
Sidefløjene med bl.a. Prinsessernes Pandekagekøkken ved L.Thura 1732 1738 057
Laurierhuset. det nuværende Haveselskabs lokaler ved Nicolai Eigtved 1744 057
Prinsens Gaard nedbrændt 1753 057
Nuværende gitterparti ved haveindgangen ved L.de Thurah 1755 1756 057
Restaurering og indretning af Marmorbadet ved C.F.Harsdorff 1770 057
Haven omlagt ved Peter Petersen 1798 1800 057
Det kinesiske Lysthus ved Andreas Kirkerup 1800 057
Apistemplet. nuværende bagindgang til Zoologisk Have ved N.Abildgaard og A.Kirkerup 1801 1804 057
Fasangaard og Porthus ombygget ved J.Hansen Koch 1827 1829 057
Staten 1849 057
Slottet indrettet til officersskole 1868 057
Restaurering ved Niels Maare 1923 057
------------------------------------------------------ 3000 057
*: CHARLOTTENLUND SLOT 1 058
Gentofte kommune 2 058
Sokkelund herred 3 058
Københavns amt 4 058
5 058
Jacob Petersen 1663 058
Forlystelsessted kaldet Gyldenlund 1670 omkr 058
Ulrik Fr. Gyldenløve 1671 058
Christian V 1682 058
Pavillon i to etager 1690 058
Ombygget ved J. C. Ernst 1717 1718 058
Prinsesse Charlotte Amalie 1730 058
Nu kaldt Charlottenlund 1731 1733 058
Ombygget ved J. C. Krieger 1731 1733 058
Kronen 1782 058
Reparationer 1784 1785 058
Udvidet med to sidefløje ved F. Meldahl 1880 1881 058
Kavaler- og økonomibygninger ved F. Meldahl 1883 058
Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser 1936 058
------------------------------------------------------ 3000 058
*: BERNSTORFF SLOT 1 059
Gentofte kommune 2 059
Sokkelund herred 3 059
Københavns amt 4 059
5 059
Fasangaard. Ombygning ved L. de Thura 1681 059
Christian V 1733 før 059
J. L. Holstein 1734 059
J. H. E. Bernstorff 1752 059
Nuværende hovedbygning opført ved N.H.Jardin 1760 1767 059
Mindestøtte ved J. Wiedewelt 1783 059
O. Chr. Borch ... F. J. Kaas 1812 059
Ch. MacEvoy 1817 059
P. H. F. Kalko 1839 059
Christian VIII 1842 059
Restaurering ved J. Hansen Koch 1842 omkr 059
Staten 1849 059
Obelisk ved Femvejen udført af A. Clemensen og A.J.Bundgaard 1913 059
Civilforsvarets befalingsmandsskole 1941 059
------------------------------------------------------ 3000 059
*: FREDERIKSDAL SLOT 1 060
Lyngby-Tårbæk kommune 2 060
Sokkelund herred 3 060
Københavns amt 4 060
5 060
Hjortholm Møllegaard 1536 omkr 060
Københavns len 1536 060
Ladegården flyttet 1536 omkr 060
Våningshus. 95 alen langt af bindingsværk 1536 omkr 060
Frederik III 1668 060
Nuværende slot opført ved Nicolai Eigtved 1744 1745 060
J. S. Schulin 1747 060
Mansardetage tilføjet ved J. G. Rosenberg 1752 1753 060
------------------------------------------------------ 3000 060
*: SOPHIENHOLM 1 061
Lyngby-Tårbæk kommune 2 061
Sokkelund herred 3 061
Københavns amt 4 061
5 061
Th. Holm (de Holmskiold) 1767 061
Lystgård med 6 værelser opført 1776 061
Constantin Brun 1790 061
Ombygget i italiensk stil ved Joseph-Jacque Ramee 1802 061
C. J. Aller 1882 061
C. Aller's Etablissement 1926 061
Istandsættelse ved Peter Koch 1963 061
Lyngby-Tårbæk kommune 1963 061
------------------------------------------------------ 3000 061
*: MARIENBORG 1 062
Lyngby-Tårbæk kommune 2 062
Sokkelund herred 3 062
Københavns amt 4 062
5 062
Et etages hus med 2 sidefløje i bindingsværk 1745 062
O. Fischer 1745 062
P. de Windt 1750 062
G. Behagen 1764 062
W. H. R. Rosenkrantz v. Gjedde 1793 062
J. Fr. Lindencrone 1795 062
Forskellige ejere 1799 1803 062
Jean de Coninck 1803 062
Ombygget til nuværende udseende 1803 1806 062
Forskellige ejere 1807 1934 062
C. L. David 1934 062
Restaureret ved Peter Koch 1960 1963 062
Staten 1960 062
------------------------------------------------------ 3000 062
*: SORGENFRI 1 063
Lyngby-Tårbæk kommune 2 063
Sokkelund herred 3 063
Københavns amt 4 063
5 063
Kronen 1535 063
Mølletorp kaldet 1535 063
Roskilde Bispestol 1535 før 063
K. Hansen 1633 063
H. Rosenmeyer 1635 063
H. Ehm 1638 063
M. Wibe 1685 063
Lystgård opført 1686 ca 063
U. Fr. Gyldenløve 1692 063
C. Ahlefeldt 1702 063
Nu kaldet Sorgenfri 1705 063
Ny hovedbygning af bindingsværk i 2 etager med 11 fag ved Francois Dieussart 1705 1706 063
A. Lehn 1722 063
U. A. Holstein 1725 063
Christian VI 1730 063
Kavaler- og staldbygninger opført, samt 
restaurering af hovedbygning - alt ved Laurids Thurah
1743 1744 063
J. H. Desmercieres 1769 063
H. Bolten 1783 063
Arveprins Frederik 1789 063
Hovedbygningen ombygget og Damefløjen opført ved Peter Meyn 1790 063
Glasveranda på forsiden ved F. Meldahl 1898 063
------------------------------------------------------ 3000 063
*: HVIDØRE 1 064
Gentofte kommune 2 064
Sokkelund herred 3 064
Københavns amt 4 064
5 064
Kong Hans 1507 064
Middelalderlig kongsgård 1507 064
Christiern II 1513 064
Len under kronen 1529 064
Nedlagt som len 1559 064
4 Hvidørehuse 1700 erne 064
Forskellige ejere 1700 erne 064
Frederik IV's Rytterskole 1700 erne 064
Det nuværende Hvidøre opstår af ovennævnte 4 småhuse ved Johs.Schrøder 1871 064
F. C. Bruun 1871 064
Dronning Alexandra og kejserinde Dagmar 1906 064
Maria Scheel 1928 064
A/S Novo. rekreationshjem for diabetikere 1937 064