.
.
BIBELEN i OVERSKRIFTER
GT http://www.reitoft.dk/overgt.html
NT http://www.reitoft.dk/overnt.html
Læserækkefølge:
1,0 1,1 2,0 2,1
3,0 3,1 4,0 4,1 o.s.v.
.
Sted Tekst Sted Tekst
1 Mos 1. Mosebog 1 Mos 1.1-31 Verdens skabelse
1 Mos 2.1-25 Mennesket i Edens have 1 Mos 3.1-24 Syndefaldet
1 Mos 4.1-16 Kain og Abel 1 Mos 4.17-24 Kains slægt
1 Mos 4.25-26 Set 1 Mos 5.1-32 Sets slægt
1 Mos 6.1-8 Menneslægtens fordærvelse 1 Mos 6.9-22 Syndfloden bebudes
1 Mos 6.9-22 Noa skal bygge arken 1 Mos 7.1-9 Noa går ind i arken
1 Mos 7.10-24 Syndfloden : Liv udslettes 1 Mos 8.1-14 Syndfloden ender
1 Mos 8.15-19 Noa forlader arken 1 Mos 8.20-22 Noas offer : Herrens forjættelse
1 Mos 9.1-17 Guds tilsagn til Noa 1 Mos 9.18-19 Noas's sønner
1 Mos 9.20-27 Noas's vinavl : 
hans ord til sønnerne
1 Mos 9.28-29 Noas's levetid og død
1 Mos 10.1-32 Folkeslagenes stamtavle 1 Mos 11.1-9 Babelstårnet : 
Sprogenes oprindelse
1 Mos 11.10-26 Sems slægt 1 Mos 11.27-32 Taras slægt
1 Mos 12.1-9 ABRAHAMS 
indvandring i KANAAN
1 Mos 12.10-13.1 Abraham i Ægypten
1 Mos 13.2-13 Abraham og Lot 1 Mos 13.14-18 Herren gentager 
FORJÆTTELSEN
1 Mos 14.1-12 Kedorlaomer : krig 1 Mos 14.13-16 Lots befrielse
1 Mos 14.17-24 MELKIZEDEK 1 Mos 15.1-21 HERREN SLUTTER
1 Mos 15.1-21 P A G T E N 1 Mos 15.1-21 med ABRAHAM
1 Mos 16.1-16 Hagar og Ismael 1 Mos 17.1-8 GUDS PAGT MED ABRAHAM
1 Mos 17.9-14 Pagtstegnet : Omskærelsen 1 Mos 17.15-22 Forjættelse om ISAK
1 Mos 17.23-27 Abraham og hans hus omskæres 1 Mos 18.1-8 Herren:Abraham:Mamres Lund
1 Mos 18.9-15 Herren:Abraham:Søn 1 Mos 18.16-21 Herren:Abraham: 
Sodoma og Gomorra
1 Mos 18.22-33 Abrahams FORBØN 1 Mos 19.1-11 Engle:Lot:Fordærv i Sodoma
1 Mos 19.12-22 LOTS FRELSE 1 Mos 19.23-29 Sodoma og Gomorra ødelægges : 
Lots hustru
1 Mos 19.30-38 Lots døtre 1 Mos 20.1-18 Abraham og Sara i Gerar
1 Mos 21.1-7 Isaks fødsel 1 Mos 21.8-21 Hagars og Ismaels flugt
1 Mos 21.22-34 Abraham : Abimelek 1 Mos 22.1-19 Abrahams OFFER
1 Mos 22.20-24 Nakors sønner 1 Mos 23.1-2 Saras død
1 Mos 23.3-20 Abraham: 
Gravhule:Makpela:Hebron
1 Mos 24.1-67 Rebekka:Isaks hustru
1 Mos 25.1-6 Abrahams sønner med Ketura 1 Mos 25.7-11 Abrahams død
1 Mos 25.12-18 Ismaels slægt 1 Mos 25.19-28 Esau og Jakob
1 Mos 25.29-34 Esau : FØRSTEFØDSELSRET 1 Mos 26.1-11 Isak og Rebekka i Gerar
1 Mos 26.1-11 Forjættelsen videre til ISAK 1 Mos 26.12-22 Filisterne : Kiv om brønde
1 Mos 26.23-25 Isak til Beersjeba 1 Mos 26.26-33 Isak : Abimelek
1 Mos 26.34-35 Esaus hustruer 1 Mos 27.1-40 Jakobs list : Isaks velsignelse
1 Mos 27.41-45 Rebekkas advarsel 1 Mos 28.1-5 Jakob til Laban
1 Mos 28.6-9 Esau og datter af Ismael 1 Mos 28.10-22 Jakobs drøm : Løfte i Betel
1 Mos 29.1-8 Jakob til Karan 1 Mos 29.9-14 Jakob og Rakel
1 Mos 29.15-30 Jakob og Lea og Rakel 1 Mos 29.31-35 Jakobs sønner med Lea
1 Mos 30.1-8 Jakobs børn med Bilha 1 Mos 30.9-13 Jakobs børn med Zilpa
1 Mos 30.14-21 Jakobs børn med Lea 1 Mos 30.22-24 Josefs fødsel
1 Mos 30.25-43 Jakobs opdræt hos Laban 1 Mos 31.1-54 Jakobs flugt og forlig med Laban
1 Mos 32.1-2 Jakob og Laban skilles 1 Mos 32.3-23 Jakobs frygt for Esau
1 Mos 32.24-32 Jakobs BRYDEKAMP 1 Mos 33.1-16 Jakob møder Esau
1 Mos 33.17-20 Jakob til Sikem 1 Mos 34.1-31 Dina og Sikem
1 Mos 35.1-15 Jakob i Betel 1 Mos 35.16-20 Benjamins fødsel - Rakels død
1 Mos 35.21-22 Ruben 1 Mos 35.23-26 Jakobs's sønner
1 Mos 35.27-29 Jakob i Hebron - Isaks død 1 Mos 36.1-43 Esaus slægt
1 Mos 37.1-11 Josefs drømme - brødrenes had 1 Mos 37.12-36 Josef sælges
1 Mos 38.1-30 Juda og Tamar 1 Mos 39.1-6 Josef i Ægypten
1 Mos 39.7-15 Josef i Ægypten 1 Mos 39.16-23 Josefs fængsling
1 Mos 40.1-23 Josef tyder drømme 1 Mos 41.1-36 Josef tyder Faraos drøm
1 Mos 41.37-45 Josefs ophøjelse 1 Mos 41.46-49 Forholdsregler for hungersnød
1 Mos 41.50-52 Josefs sønner med 
Asenat:Manasse
1 Mos 41.53-57 Hungersnøden
1 Mos 42.1-38 Josefs brødre til Ægypten 1 Mos 43.1-33 Josefs brødre i Ægypten 2. gang
1 Mos 44.1-34 Bæger i Benjamins sæk 1 Mos 45.1-24 Josef giver sig til kende
1 Mos 45.25-28 Brødrenes hjemrejse 1 Mos 46.1-7 Jakob til Ægypten
1 Mos 46.8-27 Jakobs slægt 1 Mos 46.28-34 Jakob ankommer til Ægypten
1 Mos 47.1-12 Jakob med sønner for Farao 1 Mos 47.13-26 Josef: Ægypterne til forpagtere
1 Mos 47.27-31 Jakob om sin begravelse 1 Mos 48.1-22 Jakob velsigner Efraim og 
Manasse
1 Mos 49.1-28 Jakob: STAMMERNES 
SKÆBNE VARSLES
1 Mos 49.29-33 Jakobs sidste vilje og død
1 Mos 50.1-14 Jakobs jordefærd 1 Mos 50.15-21 Josefs ædelmodighed
1 Mos 50.22-26 Josefs død
.
2 Mos 2. Mosebog 2 Mos 1.1-22 Israeliterne mishandles i Ægypten
2 Mos 2.1-10 Moses's fødsel 2 Mos 2.11-22 Flugten til Midjan
2 Mos 2.23-25 Gud ynkes over ISRAELITERNE 2 Mos 3.1-22 Moses og tornebusken: 
KALDELSE
2 Mos 4.1-17 Herren:Moses:Magt:Undere 2 Mos 4.1-17 Aron som medhjælper
2 Mos 4.18-23 Moses forlader Jetro 2 Mos 4.24-26 Zippora redder Moses' liv
2 Mos 4.27-31 Moses møder Aron og 
ISRAELITERNE
2 Mos 5.1-5 Farao afslår Moses og Aron
2 Mos 5.6-18 Israeliternes kår forværres 2 Mos 5.19-6.1 Herrens løfte om hjælp
2 Mos 6.2-9 Gud:Moses:Folket 2 Mos 6.10-13 Moses til Farao
2 Mos 6.14-30 Ruben, Simeons og Levis slægt 2 Mos 7.1-7 fortsættelse
2 Mos 7.8-13 Arons stav 2 Mos 7.14-25 1. plage: Vand:BLOD
2 Mos 8.1-15 2. plage: Frøer 2 Mos 8.16-19 3. plage: Myggene
2 Mos 8.20-32 4. plage: Bremserne 2 Mos 9.1-7 5. plage: Kvægpest
2 Mos 9.8-12 6. plage: Byldepest 2 Mos 9.13-35 7. plage: Hagl
2 Mos 10.1-20 8. plage: Græshopper 2 Mos 10.21-29 9. plage: Mørke
2 Mos 11.1-10 10. plage forkyndes 2 Mos 12.1-28 PÅSKENS INDSTIFTELSE
2 Mos 12.29-36 10. plage: Førstefødtes død 2 Mos 12.37-42 ISRAELS UDVANDRING
2 Mos 12.43-51 Love om PÅSKEN 2 Mos 13.1-16 Lov:Førstefødte: 
Usyrede brød HØJTID
2 Mos 13.17-22 Det røde Hav: Skystøtten: 
Ildstøtten
2 Mos 14.1-31 OVERGANGEN OVER 
DET RØDE HAV
2 Mos 15.1-21 ISRAELS LOVSANG 2 Mos 15.22-26 Vandet i Mara
2 Mos 15.27 Ankomsten til Elim 2 Mos 16.1-3 Israels knurren
2 Mos 16.4-36 Mannaen og vagtlerne 2 Mos 17.1-7 Moses: VAND i Massa og Meriba
2 Mos 17.8-16 Kamp: Amalekiterne 2 Mos 18.1-12 Jetro besøger Moses
2 Mos 18.13-27 Jetro: NY RETSORDNING 2 Mos 19.1-25 ÅBENBARINGEN PAA SINAJ
2 Mos 20.1-17 D E 1 0 B U D 2 Mos 20.18-22 Folkets rædsel for Gud
2 Mos 20.23 Forbud mod 
AFGUDSDYRKELSE
2 Mos 20.24-26 Love om ALTRE
2 Mos 21.1-11 Love om TRÆLLE 2 Mos 21.12-32 Love om VOLD
2 Mos 21.33-36 Love om ERSTATNING 
(ejendom)
2 Mos 22.1-17 Love fortsat
2 Mos 22.18-28 Forskellige love 2 Mos 22.29-31 Love om OFRE:Nydelse af KØD
2 Mos 23.1-9 Love om RETTERGANG 2 Mos 23.10-19 Love om SABBATER OG 
STORE HØJTIDER
2 Mos 23.20-33 Hold Herrens bud: 2 Mos 23.20-33 Løfte om SEJR over 
KANAANÆERNE
2 Mos 24.1-18 P A G T S L U T N I N G E N 2 Mos 24.1-18 P Å   S I N A J
2 Mos 24.1-18 L O V E N S   T A V L E R 2 Mos 25.1-9 BIDRAG TIL 
HELLIGDOMMEN
2 Mos 25.10-22 PAGTENS ARK 2 Mos 25.23-30 Skuebrødsbordet
2 Mos 25.31-40 L Y S E S T A G E N 
(Minora)
2 Mos 26.1-37 HELLIGDOMMENS 
INDRETNING
2 Mos 27.1-8 Brændofferalteret 2 Mos 27.9-19 Forgården
2 Mos 27.20-21 OLIE: LYSESTAGENS 
"LAMPER"
2 Mos 28.1-43 Præstedragten
2 Mos 29.1-37 Præstevielsen 2 Mos 29.38-46 Daglig brændoffer
2 Mos 30.1-10 Røgelsesalteret 2 Mos 30.11-16 Personskatten
2 Mos 30.17-21 Vaskekummen 2 Mos 30.22-33 Hellig SALVEOLIE
2 Mos 30.34-38 Hellig røgelse 2 Mos 31.1-11 Kunsthåndværkernes kaldelse
2 Mos 31.12-17 S A B B A T S B U D E T 2 Mos 31.18 Herren:Moses:Stentavlerne
2 Mos 32.1-35 G U L D K A L V E N 2 Mos 33.1-6 Opbrud
2 Mos 33.7-11 Skystøtten:Åbenbaringsteltet 2 Mos 33.12-17 HERRENS ÅSYN
2 Mos 33.18-23 HERREN : MOSES 2 Mos 34.1-28 NYE STENTAVLER
2 Mos 34.1-28 PAGTENS FORNYELSE 2 Mos 34.29-35 Moses' strålende ansigt
2 Mos 35.1-3 Moses indskærper 
SABBATSBUDET
2 Mos 35.4-29 Frivillige bidrag
2 Mos 35.30-36 Kunsthåndværkerne beskikkes 2 Mos 36.1-7 fortsættelse
2 Mos 36.8-38 Helligdommens indrettelse 2 Mos 37.1-9 Arken indrettes
2 Mos 37.10-16 Skuebrødsbordet indrettes 2 Mos 37.17-24 L Y S E S T A G E N
2 Mos 37.25-29 Røgelsesalteret 2 Mos 38.1-7 Brændofferalteret indrettes
2 Mos 38.8 Vandkummen indrettes 2 Mos 38.9-20 Forgården
2 Mos 38.21-31 Brugte METALLER 2 Mos 39.1-31 Præstedragterne tilvirkes
2 Mos 39.32-43 Arbejderne overgives til MOSES 2 Mos 40.1-33 Helligdommens opstilling
2 Mos 40.34-38 Herren tager bolig i 
Helligdommen
.
3 Mos 3. Mosebog 3 Mos 1.1-17 Lov om BRÆNDOFRE
3 Mos 2.1-16 Lov om AFGRØDEOFRE 3 Mos 3.1-17 Lov om TAKOFRE
3 Mos 4.1-35 Lov om SYNDOFRE 3 Mos 5.1-6 Tilfælde: SYNDOFRE
3 Mos 5.7-13 SYNDOFRE fortsat 3 Mos 5.14-26 Lov om SKYLDOFRE
3 Mos 6.1-6 Dgl. MORGEN- OG 
AFTENBRÆNDOFFER
3 Mos 6.7-16 AFGRØDEOFRE
3 Mos 6.17-23 SYNDOFRE 3 Mos 7.1-10 SKYLDOFRE
3 Mos 7.11-21 TAKOFRE 3 Mos 7.22-27 FEDT OG BLOD
3 Mos 7.28-38 Præsters del af TAKOFRE 3 Mos 8.1-36 Aron og hans sønner 
PRÆSTEVIES
3 Mos 9.1-24 Arons første offer 3 Mos 10.1-7 Nadabs og Abihus brøde og død
3 Mos 10.8-11 Præste-regler 3 Mos 10.12-20 Præsternes andel i ofrene
3 Mos 11.1-47 R E N E   OG   U R E N E   D Y R 3 Mos 12.1-8 Barselkvinders URENHED
3 Mos 13.1-46 Spedalskhed hos mennesker 3 Mos 13.47-59 Spedalskhed på tøj og læder
3 Mos 14.1-32 Spedalskes renselse 3 Mos 14.33-57 Spedalskhed på bygninger
3 Mos 15.1-18 Urenhed hos mænd 3 Mos 15.19-33 Urenhed hos kvinder
3 Mos 16.1-34 F O R S O N I N G S D A G E N 3 Mos 17.1-9 Ofre KUN i Helligdommen
3 Mos 17.10-14 Nydelse af BLOD 3 Mos 17.15-16 Selvdøde og sønderrevne dyr
3 Mos 18.1-18 Blodskam 3 Mos 18.19-23 Love om kønslivet
3 Mos 18.24-30 Afskrækkende eksempler 3 Mos 19.1-37 Forskrifter
3 Mos 20.1-27 Straffe for SYNDER 3 Mos 21.1-24 Hellighedskrav til præsterne
3 Mos 22.1-16 Viede gavers Hellighed 3 Mos 22.17-33 Offerlove
3 Mos 23.1-44 Om FESTTIDERNE 3 Mos 24.1-4 Om LYSESTAGENS LAMPER
3 Mos 24.5-9 Om SKUEBRØDENE 3 Mos 24.10-23 STRAFFEBESTEMMELSER
3 Mos 25.1-55 SABBATSÅRET OG 
JUBELÅRET
3 Mos 26.1 Forbud mod 
AFGUDSDYRKELSE
3 Mos 26.2 SABBATSBUDET 3 Mos 26.3-13 LØN for at holde Herrens lov
3 Mos 26.14-46 STRAFFEN FOR AT 
OVERTRÆDE
3 Mos 26.14-46 ... HERRENS LOV
3 Mos 27.1-27 Om hellige løfter og gaver 3 Mos 27.28-29 Om BAND
3 Mos 27.30-34 Om TIENDE
.
4 Mos 4. Mosebog 4 Mos 1.1-47 Folketælling i Sinaj ørkenen
4 Mos 1.48-54 Levis stamme 4 Mos 2.1-34 Stammernes plads i lejren
4 Mos 2.1-34 og under vandringen 4 Mos 3.1-13 Levis stammes særstilling
4 Mos 3.14-39 Optælling af Leviterne 4 Mos 3.40-51 Optælling af de førstefødte
4 Mos 4.1-49 Leviternes gerning 4 Mos 5.1-4 Urene fjernes fra lejren
4 Mos 5.5-10 Lov om ERSTATNINGSPLIGT 4 Mos 5.11-31 Lov om hustru, mistanke: 
UTROSKAB
4 Mos 6.1-21 Lov om NASIRÆERNE 4 Mos 6.22-27 Den præstelige velsignelse:
4 Mos 6.22-27 DEN ARONITISKE 
VELSIGNELSE
4 Mos 7.1-89 Øversternes Helliggaver
4 Mos 8.1-4 Om LYSESTAGEN 4 Mos 8.5-26 Leviternes INDVIELSE
4 Mos 9.1-14 Om PÅSKEN 4 Mos 9.15-23 Skystøttens LEDELSE
4 Mos 10.1-10 Præsternes TROMPETER 4 Mos 10.11-36 Opbrud fra SINAJ
4 Mos 11.1-3 Herren:Straf:knurrende folk 
i Tabera
4 Mos 11.4-35 VAGTLERNE
4 Mos 11.4-35 De 70 ældste 4 Mos 12.1-16 Aron og Mirjam skinsyge på 
MOSES
4 Mos 12.1-16 Mirjams straf 4 Mos 13.1-33 D E   1 2   S P E J D E R E
4 Mos 14.1-10 Folk knurrer : 
Spejdernes BERETNING
4 Mos 14.11-19 Herrens VREDE : 
Moses FORBØN
4 Mos 14.20-38 Herrens straffedom: 4 Mos 14.20-38 DEN LANGE 
ØRKENVANDRING - 40 ÅR
4 Mos 14.39-45 KANAANS LAND : 
1. forsøg MISLYKKES
4 Mos 15.1-16 Lov om 
AFGRØDEOFRE OG DRIKOFRE
4 Mos 15.17-21 Lov om AFGIFT på GROVMEL 4 Mos 15.22-31 Lov om UFORSÆTLIGE 
SYNDER
4 Mos 15.32-36 Om OVERTRÆDELSE af 
SABBATSBUDET
4 Mos 15.37-41 Om MINDEKVASTER på 
KLÆDERNE
4 Mos 16.1-50 Kora, Datan, Abiram 4 Mos 17.1-13 Arons blomstrende STAV
4 Mos 18.1-32 Præsternes og Leviternes 
Pligter og Rettigheder
4 Mos 19.1-22 RENSELSESVANDET
4 Mos 20.1-13 Vandmangel i Meriba 4 Mos 20.14-21 Mislykkede underhandling i 
EDOM
4 Mos 20.22-29 Arons død 4 Mos 21.1-3 Sejren ved Horma
4 Mos 21.4-9 K O B B E R S L A N G E N 4 Mos 21.10-20 Forskellige lejrsteder
4 Mos 21.21-32 Sejr over Sihon af Hesjbon 4 Mos 21.33-35 Sejr over Og af Basan
4 Mos 22.1-41 Balak tilkalder Bileam 4 Mos 23.1-30 Bileam velsigner ISRAEL 
2. gange
4 Mos 24.1-19 Bileam velsigner ISRAEL 
3. og 4. gang
4 Mos 24.20-25 Sandsagn af Bileam om andre folk
4 Mos 25.1-18 Frafald i Sjittim 4 Mos 25.1-18 Pinehas' dåd og løn derfor
4 Mos 26.1-65 Den 2. folketælling 4 Mos 27.1-11 Om døtres ARVERET
4 Mos 27.12-23 Josua indsætter Moses' 
EFTERFØLGER
4 Mos 28.1-31 Love om dgl. OFFER OG 
FESTOFRE
4 Mos 29.1-39 Fortsættelse 4 Mos 30.1-17 Om LØFTER
4 Mos 31.1-54 Kampem mod Midjaniterne 4 Mos 32.1-42 Rubens og Gads stammer
4 Mos 32.1-42 og Manasses halve stamme 4 Mos 32.1-42 bosætter sig i Gilead
4 Mos 33.1-49 De forskellige lejrpladser 4 Mos 33.1-49 under vandringen fra Ægypten
4 Mos 33.1-49 til Kanaans land 4 Mos 33.50-56 Påbud om at udrydde
4 Mos 33.50-56 Kanaanæerne og deres  
gudsdyrkelse
4 Mos 34.1-15 LANDETS GRÆNSE 
FASTSÆTTES
4 Mos 34.16-29 Landet deles mellem 
STAMMERNE
4 Mos 35.1-8 De 48 Levitbyer
4 Mos 35.9-29 Tilflugtsbyer for manddrabere 4 Mos 35.30-34 Om DØDSSTRAF
4 Mos 36.1-13 Om arveberett. døtre:nyt ægteskab
.
5 Mos 5. Mosebog 5 Mos 1.1-5 Overskrift
5 Mos 1.6-8 Tilbageblik på ørkenvandringen 5 Mos 1.6-8 Påbud: 
EROBRE KANAANS LAND
5 Mos 1.9-18 Udnævnelse af DOMMERE 5 Mos 1.19-46 Udsendelse af spejdere
5 Mos 2.1-8 Tilbageblik: 
Vandringen via EDOM
5 Mos 2.9-15 Moab
5 Mos 2.16-25 Ammon 5 Mos 2.26-37 på sejren:  
Kong Sihon af Hesjbon
5 Mos 3.1-12 på sejren: Og af Basan 5 Mos 3.13-20 Udskiftning: Østjordanlandet
5 Mos 3.21-29 på Josuas udvælgelse 5 Mos 4.1-8 Formaning: Hold LOVEN
5 Mos 4.9-40 Advarsel mod 
BILLEDDYRKELSE
5 Mos 4.41-43 3 tilflugtsbyer: Øst for Jordan
5 Mos 4.44-49 Indledning til flg. love: 5 Mos 5.1-5 PAGTEN VED HOREB
5 Mos 5.6-22 D E   1 0   B U D 5 Mos 5.23-33 Moses: 
Mellemmand GUD:FOLKET
5 Mos 6.1-3 Indledning til flg. love: 5 Mos 6.4-25 ISRAEL SKAL 
TJENE HERREN ALENE
5 Mos 7.1-26 Påbud: 
Kanaanæerne skal udryddes
5 Mos 8.1-20 Taknemmelighed: 
Ørkenvandringen
5 Mos 9.1-6 Uforskyldt godhed mod ISRAEL 5 Mos 9.7-29 Tilbageblik:Folkets genstridighed
5 Mos 10.1-11 Tilbageblik 5 Mos 10.12-22 Hold loven
5 Mos 11.1-32 Formaning 5 Mos 12.1-28 Herren : Dyrkes EET STED
5 Mos 12.29-32 Forbud: 
Kanaanæernes afgudsdyrkelse
5 Mos 13.1-18 Afgudsdyrkelse:STRAF:DØD
5 Mos 14.1-2 Forbud: 
Hedenske SØRGESKIKKE
5 Mos 14.3-21 Rene og Urene Dyr
5 Mos 14.22-29 Om TIENDE 5 Mos 15.1-11 Om FRIÅRET
5 Mos 15.12-18 Om TRÆLLE 5 Mos 15.19-23 Om det førstefødte
5 Mos 16.1-17 Om HØJTIDERNE 5 Mos 16.18-20 Om RETSVÆSENET
5 Mos 16.21-22 Forbud: 
TRÆ- OG STENSTØTTER
5 Mos 17.1 Forbud: Mangelfuld offerkød
5 Mos 17.2-7 Straf for AFGUDERI 5 Mos 17.8-13 Den øverste domstol
5 Mos 17.14-20 KONGELOVEN 5 Mos 18.1-8 Præsternes indkomster
5 Mos 18.9-22 Ej lytte til HEDENSKE 
SPÅDOMSKUNSTER,
5 Mos 18.9-22 men LYT TIL SANDE 
PROFETER
5 Mos 19.1-13 Love om TILFLUGTSBYER 5 Mos 19.14 om MARKSKEL
5 Mos 19.15-21 om VIDNEFØRSEL 5 Mos 20.1-20 Lov om KRIGSFØRELSE
5 Mos 21.1-9 Lov om UOPKLARET MORD 5 Mos 21.10-14 om BEHANDLING AF 
KVINDE-KRIGSFANGER
5 Mos 21.15-17 om FØRSTEFØDTES 
ARVERET
5 Mos 21.18-21 om VANARTEDE SØNNER
5 Mos 21.22-23 om HÆNGTE FORBRYDERE 5 Mos 22.1-4 Formaning: HJÆLPSOMHED
5 Mos 22.5 KØNNENES KLÆDEDRAGT 5 Mos 22.6-7 Beskyt fugle
5 Mos 22.8 Rækværk på tagene 5 Mos 22.9-11 Sammenblanding
5 Mos 22.12 Kvaster på kappen 5 Mos 22.13-30 Kyskhedsregler
5 Mos 23.1-8 Israels menighed: OPTAGELSE 5 Mos 23.9-14 Renlighed : Krigslejre
5 Mos 23.15-16 Om bortløbne trælle 5 Mos 23.17-18 Skøger : Skøgeløn
5 Mos 23.19-20 Om RENTER 5 Mos 23.21-23 Om LØFTER
5 Mos 23.24-25 Plukning på andens EJENDOM 5 Mos 24.1-4 Om SKILSMISSE
5 Mos 24.5 Forretning: Nygift mand 5 Mos 24.6 Om UDPANTNING
5 Mos 24.7 Straf for MENNESKEROV 5 Mos 24.8-9 Om SPEDALSKHED
5 Mos 24.14-15 Pligter : Daglejere 5 Mos 24.16 Forbud:Straffe forbryders slægt
5 Mos 24.17-22 Pligter mod de svage 5 Mos 25.1-3 Om PRYGLESTRAF
5 Mos 25.4 God imod arbejdsdyr 5 Mos 25.5-10 Om SVOGERÆGTESKAB
5 Mos 25.11-12 Straf: Ublufærdig hustru 5 Mos 25.13-16 Falsk MÅL OG VÆGT
5 Mos 25.17-19 Påbud:Amalekiternes udryddelse 5 Mos 26.1-11 Førstegrødens frembærelse
5 Mos 26.12-15 Bøn: Tiende hver 3. år 5 Mos 26.16-19 PAGTEN:HERREN:ISRAEL
5 Mos 27.1-8 LOV:STEN Alteret på Ebal 5 Mos 27.9-10 Hold loven
5 Mos 27.11-13 Velsignelser:Forbandelser 5 Mos 27.14-26 De 12 forbandelser
5 Mos 28.1-14 Velsignelse:Holde loven 5 Mos 28.15-68 Forbandelse: Overtræde loven
5 Mos 29.1-15 Hold PAGTEN 5 Mos 29.16-29 Det frafaldne folks straf
5 Mos 30.1-14 Omvendelse og Frelse 5 Mos 30.15-20 Hold PAGTEN
5 Mos 31.1-8 Josua indsættes til Moses' Eftf. 5 Mos 31.9-13 Lovens NEDSKRIVNING
5 Mos 31.9-13 OPBEVARING OG 
OPLÆSNING
5 Mos 31.16-22 Indledning: MOSES SANG
5 Mos 32.1-43 MOSES SANG: 5 Mos 32.1-3 Indledning
5 Mos 32.4-6 Herren:Trofast Israel:Svigefuld 5 Mos 32.7-14 Herren:Israel:Velgerninger
5 Mos 32.15-18 Utak 5 Mos 32.19-25 Herren:Tugtemidler
5 Mos 32.26-42 Hedninger: 
Undergang Israel:FRELSE
5 Mos 32.43 ISRAEL PRISES
5 Mos 32.44-47 Loven indskærpes 5 Mos 32.48-52 Moses:Nepo:død
5 Mos 33.1-29 MOSES' VELSIGNELSE 5 Mos 34.1-12 Moses' død : Eftermæle
.
Jos Josuabogen Jos 1.1-18 Gå over Jordan
Jos 2.1-24 Spejderne og Rahab Jos 3.1-17 Overgangen over Jordan
Jos 4.1-24 Fortsættelse. Mindestenene Jos 5.1 Kanaanæerne forfærdes
Jos 5.2-9 Israeiterne omskæres Jos 5.10-12 Påsken fejres. Mannaen ophører
Jos 5.13-15 Fyrsten over Herrens hær Jos 6.1-27 Jerikos fald
Jos 7.1-26 Akans tyveri; Nederlaget ved Aj Jos 8.1-29 Ajs fald
Jos 8.30-31 Josua bygger alter på Ebal Jos 8.32-33 Loven skrives op
Jos 8.34-35 Loven forelæses Jos 9.1-27 Gibeoniternes list
Jos 10.1-27 Sejr:Gibeon: 
5 sydkanaanæiske Konger
Jos 10.28-43 Erobring af det sydlige Kanaan
Jos 11.1-15 Nordlige Kanaan erobres Jos 11.16-20 Tilbageblik på EROBRINGERNE
Jos 11.21-23 Anakiternes udryddelse Jos 12.1-6 Overvundne Konger øst for 
Jordan
Jos 12.7-24 og vest for Jordan Jos 13.1-14 Landet skiftes ml. STAMMERNE
Jos 13.15-23 Rubens område Jos 13.24-28 Gads område
Jos 13.29-33 Halve Manasse-stammes område Jos 14.1-5 Landet vest for Jordan udskiftes
Jos 14.6-15 Hebron tildeles Kaleb Jos 15.1-12 Judas område
Jos 15.13-19 Kaleb og Otniel Jos 15.20-63 Judas byer
Jos 16.1-3 2 Josef-stammers område Jos 16.4-10 Efraims område
Jos 17.1-13 Manasses område Jos 17.14-18 Josef-stammernes udvidede 
område
Jos 18.1 Helligdommen i Silo Jos 18.2-10 Ftg.ikke udsk. Landsdele
Jos 18.11-28 Benjamins område Jos 19.1-9 Simeons område
Jos 19.10-16 Zebulons område Jos 19.17-23 Issakars område
Jos 19.24-31 Asers område Jos 19.32-39 Naftalis område
Jos 19.40-48 Dans område Jos 19.49-51 Josuas arvelod
Jos 20.1-9 Tilflugtsbyerne Jos 21.1-45 Levitbyerne
Jos 22.1-9 Stammer øst for Jordan vender 
hjem
Jos 22.10-34 Alter ved Jordan
Jos 23.1-16 Josua formaner folket Jos 24.1-28 Josuas afskedstale i Sikem
Jos 24.29-31 Josuas død Jos 24.32 Josefs ben til Sikem
Jos 24.33 Eleazars død
 
Dom Dommerbogen Dom 1.1-36 Stammernes bosættelser
Dom 2.1-5 Herrens engels straffetale Dom 2.6-23 Oversigt: Dommertiden
Dom 3.1-6 Ikke erobr. Kanaanæiske 
folkeslag
Dom 3.7-11 Otniel
Dom 3.12-30 Ehud Dom 3.31 Sjamgar
Dom 4.1-24 Barak og Debora slår Jabin og 
Sisera
Dom 5.1-31 Deboras sang
Dom 6.1-10 Midjaniterne:ISRAEL Dom 6.11-24 Gideons kaldelse
Dom 6.25-32 Gideon nedbryder Baals alter Dom 6.33-40 Folk:Kamp mod Midjaniterne
Dom 7.1-25 Gideons sejr over Midjaniterne Dom 8.1-3 Efraimiternes skindsyge
Dom 8.4-21 Gideons sejr øst for Jordan Dom 8.4-21 Straf over Sukkot og Penuel
Dom 8.22-27 KONGEEMNE: Efod fra Ofra Dom 8.28 Virkning af G's sejre
Dom 8.29-35 Gideons sønner; hans død Dom 9.1-57 ABIMELEKS MISLYKKEDE 
KONGEDØMME
Dom 9.1-57 Jotams fabel Dom 10.1-2 Tola
Dom 10.3-5 Jair Dom 10.6-18 ISRAELS: 
Frafald=Trængsel=ANGER
Dom 11.1-11 Jefta bliver fører Dom 11.12-28 Forhandlinger med fjenderne
Dom 11.29-33 Jeftas løfte og sejr Dom 11.34-40 Jeftas datter
Dom 12.1-6 Jeftas kamp m Efraimiterne Dom 12.7 Jeftas død
Dom 12.8-10 Ibzan Dom 12.11-12 Elon
Dom 12.13-15 Abdon Dom 13.1-25 SAMSONS FØDSEL
Dom 14.1-20 Samson ægter Filisterkvinde Dom 14.1-20 SAMSONS GÅDE
Dom 15.1-8 Samson og rævene Dom 15.9-20 Samson med æselkæben
Dom 16.1-3 Samson: Gazas byport: Hebron Dom 16.4-22 Samson og Dalila
Dom 16.23-31 Samsons død Dom 17.1-13 Mikas Helligdom:Efraims bjerge
Dom 18.1-31 Mikas gudebillede til Dan Dom 19.1-30 Skændselsdåden i Gibea
Dom 20.1-48 Udryddelseskrig mod Benjamin Dom 21.1-25 Benjaminiternes redning
 
Ruth Ruths bog Ruth 1.1-22 Ruth med Noomi til Betlehem
Ruth 2.1-23 Ruth sanker aks hos Boaz Ruth 3.1-18 Boaz: pligt: ægte Ruth
Ruth 4.1-12 Boaz ægter Ruth Ruth 4.13-17 Obeds fødsel
Ruth 4.18-22 DAVIDS STAMTAVLE
 
1 Sam Første Samuelsbog 1 Sam 1.1-20 Samuels fødsel
1 Sam 1.21-28 Samuel til Silo 1 Sam 2.1-10 Hannas lovsang
1 Sam 2.11-17 Elis sønner 1 Sam 2.18-21 Samuel i Helligdommen
1 Sam 2.22-26 Elis påmindelser 1 Sam 2.27-36 Dommen kundgøres Eli
1 Sam 3.1-18 Herren åbenbarer sig for Samuel 1 Sam 3.19-21 Samuel som PROFET
1 Sam 4.1-11 Filisterne slår Israel 
og tager Arken
1 Sam 4.12-18 Elis død
1 Sam 4.19-22 Ikabod 1 Sam 5.1-12 Arken hos Filisterne
1 Sam 6.1-7.1 Arken sendes tilbage 1 Sam 7.2-6 Israeliterne omvender sig
1 Sam 7.7-14 Israeliterne slår Filisterne 1 Sam 7.15-17 Samuel som DOMMER
1 Sam 8.1-3 Samuels sønner 1 Sam 8.4-22 Israeliterne 
KRÆVER EN KONGE
1 Sam 9.1-27 SAUL kommer til Samuel 1 Sam 10.1-8 Samuel SALVER 
SAUL TIL KONGE
1 Sam 10.9-12 Saul imellem PROFETERNE 1 Sam 10.13-16 Sauls hjemkomst
1 Sam 10.17-27 SAUL VÆLGES TIL KONGE 
VED LODKASTNING
1 Sam 11.1-15 Sauls sejr over Ammoniterne
1 Sam 12.1-25 Samuel tager afsked 1 Sam 13.1-22 Saul åbner Filisterkrigen
1 Sam 13.1-22 og pådrager sig Samuels vrede 1 Sam 14.1-23 Jonatans heltedåd
1 Sam 14.1-23 Filisternes nederlag 1 Sam 14.24-46 Jonatan overtræder Sauls forbud
1 Sam 14.47-48 Sauls krig m nabofolkene 1 Sam 14.49-51 Sauls slægt
1 Sam 14.52 Filisterkrig i langdrag 1 Sam 15.1-9 Sauls sejr over Amalekiterne
1 Sam 15.10-31 Samuel bryder med Saul 1 Sam 15.32-35 Samuel og Agag
1 Sam 16.1-13 SAMUEL SALVER 
DAVID TIL KONGE
1 Sam 16.14-23 David kommer til Sauls hof
1 Sam 17.1-58 DAVID OG GOLIAT 1 Sam 18.1-4 Jonatan og David venner
1 Sam 18.5-19 Sauls skinsyge mod David 1 Sam 18.5-19 første mordforsøg
1 Sam 18.20-30 David ægter Mikal 1 Sam 19.1-7 Jonatan:forsone Saul:David
1 Sam 19.8-18 Sauls skinsyge: Mikals list 1 Sam 19.19-24 David hos Samuel
1 Sam 19.19-24 Saul mellem profeterne 1 Sam 20.1-43 Jonatan:forsone Saul:David
1 Sam 21.1-9 David hos Akimelek i Nob 1 Sam 21.10-15 David hos Kong Akisj i Gat
1 Sam 22.1-5 David i Adullam og Moab 1 Sam 22.6-19 Blodbad:præsterne i Nob
1 Sam 22.20-23 Ebjatar til David 1 Sam 23.1-13 David i Keila
1 Sam 23.14-18 Jonatans besøg 1 Sam 23.19-24 Zifiterne:Saul efter David
1 Sam 23.25-28 David i Maon 1 Sam 24.1-23 David mod Saul i En-Gedi
1 Sam 25.1-42 Samuels død - jordefærd 1 Sam 25.1-42 Nabal og Abigajil
1 Sam 25.43-44 Davids hustruer 1 Sam 26.1-25 David og Saul
1 Sam 27.1-4 David hos Akisj i Gat 1 Sam 27.5-12 David i Ziklag
1 Sam 28.1-2 David i Filisternes hær 1 Sam 28.3-25 Saul:spåkvinde i En-Dor
1 Sam 29.1-11 David vises ud af hæren 1 Sam 30.1-25 David:Amalekiterne:Ziklag
1 Sam 30.26-31 Davids gaver til Judas byer 1 Sam 31.1-13 Sauls død
 
2 Sam Anden Samuelsbog 2 Sam 1.1-16 David fik bud om Sauls død
2 Sam 1.17-27 Davids klagesang over 
Saul:Jonatan
2 Sam 2.1-4 David konge i JUDA
2 Sam 2.5-7 Davids bud til Jabesj 2 Sam 2.8-11 Isbosjet konge i rest ISRAEL
2 Sam 2.12-3.1 Krig: David:Isjbosjet 2 Sam 3.2-5 Davids sønner i Hebron
2 Sam 3.6-11 Abner bryder med Isjbosjet 2 Sam 3.12-21 Abner til David
2 Sam 3.22-39 Abners drab 2 Sam 4.1-12 Mordet på Isjbosjet
2 Sam 5.1-5 DAVID KONGE HELE ISRAEL 2 Sam 5.6-10 Jerusalem indtages
2 Sam 5.11-12 David ven med Hiram 2 Sam 5.13-16 Davids sønner i Jerusalem
2 Sam 5.17-25 David sejr over Filisterne 2 Sam 6.1-23 David: ARKEN TIL ZION
2 Sam 7.1-29 Natans forjættelse til David 2 Sam 8.1-15 Davids sejre
2 Sam 8.16-18 Davids embedsmænd 2 Sam 9.1-13 David og Mefibosjet
2 Sam 10.1-19 David krig: 
Ammoniterne og Aramæerne
2 Sam 11.1-27 David & Batseba
2 Sam 12.1-15 Natans straffetale: Davids anger 2 Sam 12.16-23 Barnets død - David dommer
2 Sam 12.24-25 Salomos fødsel 2 Sam 12.26-31 Ammoniterkrigen slut
2 Sam 13.1-22 Amnon krænker Tamar 2 Sam 13.23-38 Absaloms hævn
2 Sam 14.1-33 David: Absalom til nåde 2 Sam 15.1-12 Absaloms oprør
2 Sam 15.13-37 Davids flugt 2 Sam 16.1-4 Zibas troskab
2 Sam 16.5-14 Simei forbander David 2 Sam 16.15-19 Husjaj til Absalom
2 Sam 16.20-23 Absalom til Davids medhustruer 2 Sam 17.1-14 Husjajs list lykkes
2 Sam 17.15-22 Husjaj bud til David 2 Sam 17.23 Akitofels selvmord
2 Sam 17.24-29 David i Mahanajim 2 Sam 18.1-5 Forberedelser til slag
2 Sam 18.6-8 Slaget 2 Sam 18.9-18 Absaloms død
2 Sam 18.19-32 David får bud om Absaloms død 2 Sam 18.33 Davids sorg
2 Sam 19.1-8 Joab og David 2 Sam 19.9-15 Oprørerne får David tilbage
2 Sam 19.16-23 Simei tages til nåde 2 Sam 19.24-30 Mefibosjets selvforsvar
2 Sam 19.31-40 Barzillaj og Kimham 2 Sam 19.41-43 Splid: Israel:Juda
2 Sam 20.1-22 Sjebas oprør 2 Sam 20.23-26 Davids embedsmænd
2 Sam 21.1-14 Sauls brøde mod Gibeon 2 Sam 21.1-14 hævnes på EFTERKOMMERE
2 Sam 21.15-22 Heltegerninger under 
Filisterkrigen
2 Sam 22.1-51 DAVIDS LOVSANG 
(jfr Salme 18)
2 Sam 23.1-7 Davids sidste ord 2 Sam 23.8-39 Davids helte
2 Sam 24.1-25 Folketælling - Pesten
 
1 Kong Første Kongebog 1 Kong 1.1-4 Abisjag fra Sjunem
1 Kong 1.5-53 Tronf.strid: Adonija:Salomo 1 Kong 2.1-9 Davids sidste ord til SALOMO
1 Kong 2.10-12 Davids død 1 Kong 2.13-46 Salomos opgør : Adonija med folk
1 Kong 3.1-4 Salomo ægter ægyptisk prinsesse 1 Kong 3.1-4 Gudsdyrkelse på højene
1 Kong 3.5-15 Salomos drøm 1 Kong 3.16-28 Salomos dom
1 Kong 4.1-19 Salomos embedsmænd 1 Kong 4.20-28 Salomos magt og rigdom
1 Kong 4.29-34 Salomos visdom 1 Kong 5.1-18 Salomo og Hiram
1 Kong 5.1-18 FORARBEJDER TIL 
TEMPLETS OPFØRELSE
1 Kong 6.1-38 TEMPLETS OPFØRELSE
1 Kong 7.1-12 Salomos palads 1 Kong 7.13-14 Templets udstyr: 
Kunsthåndværkeren
1 Kong 7.15-22 De 2 kobbersøjler 1 Kong 7.23-26 Kobberhavet
1 Kong 7.27-39 De 10 kobberkedelvogne 1 Kong 7.40 Mindre ting
1 Kong 7.41-46 Oversigt 1 Kong 7.47-50 Ting af GULD
1 Kong 7.51 Davids Helliggave 1 Kong 8.1-11 ARKEN TIL TEMPLET
1 Kong 8.12-66 TEMPLETS INDVIELSE 1 Kong 9.1-9 HERREN ÅBENBARER SIG 
FOR SALOMO
1 Kong 9.10-14 Erstatning til Kong Hiram 1 Kong 9.15-25 Salomos bygningsarbejder
1 Kong 9.26-28 Salomos skibsfart 1 Kong 10.1-13 Dronningen af Saba
1 Kong 10.14-29 Salomos rigdom 1 Kong 11.1-13 Salomos hustruer og 
afgudsdyrkelse
1 Kong 11.14-22 EDOM LØSRIVER SIG 
UNDER HADAD
1 Kong 11.23-25 Damaskus under Rezon
1 Kong 11.26-40 Jeroboams opstand 1 Kong 11.26-40 Ahijas profeti
1 Kong 11.41-43 Salomos død 1 Kong 12.1-20 RIGET DELES
1 Kong 12.21-24 Profeten Sjemajas budskab 1 Kong 12.25-33 Jeroboam indfører 
BILLEDDYRKELSE
1 Kong 13.1-32 Den Guds mand fra Juda og 1 Kong 13.1-32 Profeten fra Betel
1 Kong 13.33-34 Jeroboam fortsætter 1 Kong 14.1-18 Ahijas profeti
1 Kong 14.19-20 Jeroboams død 1 Kong 14.21-31 Rehabeam af Juda
1 Kong 15.1-8 Abija af Juda 1 Kong 15.9-24 Asa af Juda
1 Kong 15.25-32 Nadab af Israel 1 Kong 15.33-34 Basja af Israel
1 Kong 16.1-7 Fortsættelse 1 Kong 16.8-14 Ela af Israel
1 Kong 16.15-20 Zimri af Israel 1 Kong 16.21-22 Tronstridigheder i Israel
1 Kong 16.23-28 Omri af Israel 1 Kong 16.29-34 Akab af Israel
1 Kong 16.29-34 Akab : Jesabel 1 Kong 16.29-34 Baaldyrkelsen
1 Kong 16.29-34 Jeriko genopbygges 1 Kong 17.1 ELIAS FOR AKAB
1 Kong 17.2-6 Elias ved Krit 1 Kong 17.7-24 Elias hos enken Zarepta
1 Kong 18.1-15 Elias og Obadja 1 Kong 18.16-19 Elias for Akab
1 Kong 18.20-40 STYRKEPRØVEN PÅ 
KARMEL
1 Kong 18.41-46 Tørken hører op
1 Kong 19.1-9 Elias flugt 1 Kong 19.10-18 Åbenbaringen på Horeb
1 Kong 19.19-21 ELISAS KALDELSE 1 Kong 20.1-43 Akabs 2 sejre over Benhadad
1 Kong 21.1-29 Nabots vingård 1 Kong 22.1-28 Profeter til råds: Mikas syner
1 Kong 22.29-40 Gilead : Akabs død 1 Kong 22.41-51 Josafat af Juda
1 Kong 22.52-54 Ahazja af Israel
 
2 Kong Anden Kongebog 2 Kong 1.1-18 Ahazja og Elias
2 Kong 2.1-18 Elias HIMMELFART 2 Kong 2.19-22 Elisa: Vand i Jeriko
2 Kong 2.23-25 Drenge i Betel 2 Kong 3.1-27 Joram af Israel, Mesja af Moab
2 Kong 4.1-7 Elisa og enkens olie 2 Kong 4.8-37 Elisa hos rig kone i Sjunem
2 Kong 4.38-41 Elisa: Giftig mad spiselig 2 Kong 4.42-44 Elisa:100 bespises med 20 bygbrød
2 Kong 5.1-19 Elisa:Naaman for spedalskhed 2 Kong 5.20-27 Elisa:Gehazi straf for uredelighed
2 Kong 6.1-7 Elisa og den tabte økse 2 Kong 6.8-23 Elisa: Aramaisk hær blind
2 Kong 6.24-33 Hungersnød i belejret Samaria 2 Kong 7.1-20 Samarias frelse
2 Kong 8.1-6 Elisa: Råd:kvinde fra Sjunem 2 Kong 8.7-15 Elisa og Hazael
2 Kong 8.16-24 Joram af Juda 2 Kong 8.25-29 Ahazja af Juda
2 Kong 9.1-15 Jehu af Israel 2 Kong 9.16-26 Jehus blodige færd mod Joram
2 Kong 9.27-29 Ahazja 2 Kong 9.30-37 Jesabel
2 Kong 10.1-14 Jehus blodige færd mod Omris slægt 2 Kong 10.15-17 Jonadabs tilslutning
2 Kong 10.18-27 Blodbadet på Baaldyrkerne 2 Kong 10.28-36 Om Jehus regering
2 Kong 11.1-20 Atalja af Juda 2 Kong 12.1-21 Joas af Juda
2 Kong 13.1-9 Joahaz af Israel 2 Kong 13.10-25 Joas af Israel - Elisas død
2 Kong 14.1-22 Amazja af Juda 2 Kong 14.23-29 Jeroboam II af Israel
2 Kong 15.1-7 Azarja af Juda 2 Kong 15.8-12 Zekarja af Israel
2 Kong 15.13-16 Sjallum af Israel 2 Kong 15.17-22 Menahem af Israel
2 Kong 15.23-26 Pekaja af Israel 2 Kong 15.27-31 Peka af Israel
2 Kong 15.32-38 Jotam af Juda 2 Kong 16.1-20 Akaz af Juda
2 Kong 17.1-23 Hosea af Israel 2 Kong 17.1-23 ISRAEL RIGES UNDERGANG
2 Kong 17.24-41 Samaritanerne 
og deres gudsdyrkelse
2 Kong 18.1-8 Ezekias gudsfrygt og krigsheld
2 Kong 18.9-12 Samarias fald 2 Kong 18.13-36 Sankeribs angreb på Jerusalem
2 Kong 18.13-36 Rabsjakes tale og dens virkning 2 Kong 19.1-7 ESAJAS trøster kongen
2 Kong 19.8 Belejringen af Libna 2 Kong 19.9-13 Tirhakas fremrykning
2 Kong 19.9-13 Sankeribs brev til EZEKIAS 2 Kong 19.14-19 Ezekias bøn
2 Kong 19.20-28 Esajas sang 
om Sankeribs ydmygelse
2 Kong 19.29-31 Et jærtegn
2 Kong 19.32-34 Profeti om Jerusalems frelse 2 Kong 19.35-37 Den assyriske hærs tilintetgørelse
2 Kong 19.35-37 Sankeribs død 2 Kong 20.1-11 Ezekias sygdom og helbredelse
2 Kong 20.12-19 Den Babyloniske Sendefærd 2 Kong 20.20 Ezekias vandledning
2 Kong 20.21 Ezekias død 2 Kong 21.1-18 Manasse
2 Kong 21.19-26 Amon 2 Kong 22.1-20 Josias: LOVBOGEN I TEMPLET
2 Kong 23.1-28 Josias Reformation 2 Kong 23.29-30 Nekos angreb - Josias død
2 Kong 23.31-35 Joahaz 2 Kong 23.36-37 Jojakim
2 Kong 24.1-7 Fortsættelse 2 Kong 24.8-17 Jojakin
2 Kong 24.18-20 Zedekias 2 Kong 25.1-21 Jerusalems ødelæggelse
2 Kong 25.1-21 Juda Riges Undergang 2 Kong 25.22-26 Gedalja
2 Kong 25.27-30 Jojakin tages til nåde
 
1 Krøn Første Krønikebog 1 Krøn 1.1-4 Adams efterkommere
1 Krøn 1.5-7 Jafets .... 1 Krøn 1.8-16 Kams ...
1 Krøn 1.17-27 Sems ... 1 Krøn 1.28-34 Abrahams ...
1 Krøn 1.35-42 Esaus ... 1 Krøn 1.43-54 Edom: Konger og høvdinge
1 Krøn 2.1-2 Jakobs sønner 1 Krøn 2.3-55 Judas slægt
1 Krøn 2.3-9 Fra Juda til Hezron 1 Krøn 2.10-17 Rams slægt
1 Krøn 2.18-24 Kalebs slægt 1 Krøn 2.25-40 Jerameels slægt
1 Krøn 2.41-55 Kalebs slægt 1 Krøn 3.1-24 DAVIDS SLÆGT
1 Krøn 4.1-23 Judas slægt 1 Krøn 4.24-43 Simeons slægt
1 Krøn 5.1-10 Rubens slægt 1 Krøn 5.11-17 Gads slægt
1 Krøn 5.18-22 Kampe øst for Jordan: 
Stammers...
1 Krøn 5.23-26 Den halve Manasses stamme
1 Krøn 6.1-15 Levis stamme. Ypperstepræster 1 Krøn 6.16-30 Levis slægt
1 Krøn 6.31-48 Sangerne Heman, Asaf og Etan 1 Krøn 6.49-53 Leviter og Ypperstepræster
1 Krøn 6.54-81 Præsternes og Leviternes byer 1 Krøn 7.1-5 Issakars slægt
1 Krøn 7.6-12 Benjamins slægt 1 Krøn 7.13 Naftalis slægt
1 Krøn 7.14-19 Manasses slægt 1 Krøn 7.20-29 Efraims slægt
1 Krøn 7.30-40 Asers slægt 1 Krøn 8.1-40 Benjamins slægt. Sauls hus...
1 Krøn 9.1-34 Fortegnelse: 
Jerusalems indbyggere
1 Krøn 9.35-44 Sauls hus
1 Krøn 10.1-14 Sauls død 1 Krøn 11.1-3 David bliver KONGE
1 Krøn 11.4-9 Jerusalem indtages 1 Krøn 11.10-47 Davids helte
1 Krøn 12.1-22 Davids første tilhængere 1 Krøn 12.23-40 Davids hær i Hebron
1 Krøn 13.1-14 Arken til Obed-Edoms hus 1 Krøn 14.1-2 David og Hiram
1 Krøn 14.3-7 Davids slægt i Jerusalem 1 Krøn 14.8-17 David slår Filisterne
1 Krøn 15.1-29 Arken til Jerusalem 1 Krøn 16.1-36 Dagen fejres: 
OFRE OG LOVSANG
1 Krøn 16.37-42 Tjenesten ved ARKEN 1 Krøn 16.43 Folket drager hjem igen
1 Krøn 17.1-27 Natans forjættelse til David 1 Krøn 18.1-14 Davids sejre
1 Krøn 18.15-17 Davids embedsmænd 1 Krøn 19.1-19 Davids krig: 
Ammoniterne og Aramæerne
1 Krøn 20.1-8 Ammoniterkrigen:Filisterkampe 1 Krøn 21.1-30 Folketællingen og pesten
1 Krøn 22.1-5 DAVID TRÆFFER 
FORBEREDELSER
1 Krøn 22.1-5 TIL TEMPLETS OPFØRELSE
1 Krøn 22.6-19 DAVID PÅLÆGGER SALOMO 1 Krøn 22.6-19 AT BYGGE TEMPLET
1 Krøn 23.1-32 Leviternes tal, slægtsbøger, pligter 1 Krøn 24.1-19 Præsternes 24 skrifter
1 Krøn 24.20-31 Leviternes skrifter 1 Krøn 25.1-31 Sangernes 24 skrifter
1 Krøn 26.1-19 Dørvogternes skrifter 1 Krøn 26.20-28 Levitiske SKATKAMRE
1 Krøn 26.29-32 Levitiske  
FOGEDER OG DOMMERE
1 Krøn 27.1-34 Davids hærførere og 
embedsmænd
1 Krøn 28.1-10 Davids taler 1 Krøn 28.11-21 David: 
TEGNING:BESKRIVELSE:TEMPLET
1 Krøn 28.11-21 til SALOMO 1 Krøn 29.1-9 Gaver til templet
1 Krøn 29.10-19 Davids bøn 1 Krøn 29.20-25 SALOMO SALVES
1 Krøn 29.26-30 DAVIDS REGERINGSTID  
OG DØD
 
2 Krøn Anden Krønikebog 2 Krøn 1.1-13 Salomos bøn og offer i Gibeon
2 Krøn 1.14-17 Salomo:Magt:Rigdom:Handel 2 Krøn 2.1-18 Salomo : Huram
2 Krøn 2.1-18 SKRIDT TIL  
TEMPLETS OPFØRELSE
2 Krøn 3.1-9 TEMPLET BYGGES
2 Krøn 3.10-13 DE 2 KERUBER 2 Krøn 3.14 FORHÆNGET
2 Krøn 3.15-17 DE 2 KOBBERSØJLER 2 Krøn 4.1 Brændofferalteret
2 Krøn 4.2-5 Kobberhavet 2 Krøn 4.6 Kobberbækkenerne
2 Krøn 4.7 Lysestagerne 2 Krøn 4.8 Skuebrødsbordene
2 Krøn 4.9-10 Forgårdene 2 Krøn 4.11-18 Ting af kobber
2 Krøn 4.19-22 Ting af guld 2 Krøn 5.1 Davids Helliggave
2 Krøn 5.2-14 Arken til templet 2 Krøn 6.1-42 TEMPLET INDVIES
2 Krøn 7.1-3 Ild fra Himmelen 2 Krøn 7.4-7 Lovsang:Ofre ved indvielsen
2 Krøn 7.8-10 Løvhyttefesten 2 Krøn 7.11-22 Herren : Salomo
2 Krøn 8.1-6 Salomo : Fæstninger 2 Krøn 8.7-10 Salomo : Arbejdsfolk
2 Krøn 8.11 Den ægyptiske kongedatters  
bolig
2 Krøn 8.12-16 Salomo : Tempeltjenesten
2 Krøn 8.17-18 Salomo : Skibsfart 2 Krøn 9.1-12 Dronningen af Saba
2 Krøn 9.13-28 Salomo : Rigdom 2 Krøn 9.29-31 Salomo død
2 Krøn 10.1-19 RIGETS DELING 2 Krøn 11.1-4 Prof. Sjemajas budskab
2 Krøn 11.5-12 Rehabeam : Fæstninger 2 Krøn 11.13-17 Leviterne fra Israel til Juda
2 Krøn 11.18-23 Rehabeams hustruer og sønner 2 Krøn 12.1-14 Farao Sjisjaks angreb på Juda
2 Krøn 12.1-14 Rehabeams synd og anger 2 Krøn 12.15-16 Rehabeams død
2 Krøn 13.1-2 Abija konge i Juda 2 Krøn 13.3-22 Abija sejr over Jeroboam
2 Krøn 14.1 Asa konge 2 Krøn 14.2-8 Asa' omsorg for 
gudsdyrkelsen:forsvar
2 Krøn 14.9-15 Asa' sejr over Kusjiterne 2 Krøn 15.1-18 Asa renser gudsdyrkelsen
2 Krøn 16.1-10 Asa' krig med Basja af Israel 2 Krøn 16.11-14 Asa syg og død
2 Krøn 17.1-6 Josafats fromhed og lykke 2 Krøn 17.7-9 Josafats iver for loven
2 Krøn 17.10-19 Josafats magt 2 Krøn 18.1-34 Josafat og Akab mod Aram
2 Krøn 19.1-3 Prof. Jehu i rette med Josafat 2 Krøn 19.4-11 Josafats omhu for retsplejen
2 Krøn 20.1-30 Josafats sejre 2 Krøn 20.31-34 Oplysninger om Josafat
2 Krøn 20.35-37 Josafat:Ahazja Skibsbyggeri fejles 2 Krøn 21.1-4 Joram myrder sine brødre
2 Krøn 21.5-7 Jorams ugudelighed 2 Krøn 21.8-11 Jorams krig med Edom
2 Krøn 21.12-15 Elias brev 2 Krøn 21.16-20 Angreb, Joram syg og dør
2 Krøn 22.1-9 Ahazja 2 Krøn 22.10-12 Ataljas blodbad. Joas frelse
2 Krøn 23.1-21 Ataljas fald 2 Krøn 24.1-3 Joas, div. oplysninger
2 Krøn 24.4-14 TEMPLET ISTANDSÆTTES 2 Krøn 24.15-22 Joas frafald fra Herren
2 Krøn 24.23-27 Aramæernes angreb og 
sammensværgelse mod Joas
2 Krøn 25.1-4 Amazja. Div. oplysninger
2 Krøn 25.5-10 Israelitiske lejetropper 2 Krøn 25.11-13 Sejren over Edom
2 Krøn 25.14-24 Amazja død 2 Krøn 26.1-5 Uzzija. Div. oplysninger
2 Krøn 26.6-15 Krige:Byggerier:Krigsmagt 2 Krøn 26.16-23 Hans synd og spedalskhed
2 Krøn 27.1-9 Jotam 2 Krøn 28.1-4 Akaz. Hans synder
2 Krøn 28.5-15 Aramæernes og 
Israeliternes angreb
2 Krøn 28.16-21 Edomiterne:Filisterne angriber
2 Krøn 28.16-21 Assyrerne undertrykker Juda 2 Krøn 28.22-25 Akaz ugudelighed
2 Krøn 28.26-27 Akaz død 2 Krøn 29.1-36 Ezekias. TEMPLET INDVIES
2 Krøn 30.1-27 PÅSKEN FEJRES 2 Krøn 31.1-21 Præsters og Leviters indkomst 
fastsættes
2 Krøn 32.1-23 Sankeribs indfald: 
Jerusalems frelse
2 Krøn 32.24-31 Div. oplysninger
2 Krøn 32.32-33 Ezekias død 2 Krøn 33.1-9 Manasses afgudsdyrkelse
2 Krøn 33.10-17 Fangenskab og anger 2 Krøn 33.18-20 Manasses død
2 Krøn 33.21-25 Amon 2 Krøn 34.1-2 Josias konge
2 Krøn 34.3-7 Kamp mod afgudsdyrkelsen 2 Krøn 34.8-28 LOVBOGEN FINDES 
Profeten Hulda
2 Krøn 34.29-33 Josias REFORMATION 2 Krøn 35.1-19 Påsken fejres
2 Krøn 35.20-27 Josias død 2 Krøn 36.1-4 Joahaz
2 Krøn 36.5-8 Jojakim 2 Krøn 36.9-10 Jojakin
2 Krøn 36.11-21  Zedekias: 
JERUSALEMS ØDELÆGGELSE
2 Krøn 36.22-23 Kyros: 
Landflygtige må vende hjem
 
Ezra Ezras bog Ezra 1.1-11 Kyros: 
ISRAELITERNE MÅ REJSE HJEM 
og genopbygge TEMPLET
Ezra 2.1-70 Fortegnelse over hjemvendte Ezra 3.1-6 Brændofferalteret opføres
Ezra 3.1-6 Løvhyttefesten fejres Ezra 3.7-13 Grunden lægges til TEMPLET
Ezra 4.1-5 Samaritanernes fjendskab Ezra 4.6 1. Klageskrift mod JØDERNE
Ezra 4.7 2. Klageskrift Ezra 4.8-16 3. Klageskrift
Ezra 4.17-23 PERSERKONGENS 
SVAR:VIRKNING
Ezra 4.24 Arbejdet med 
TEMPLET STANDSES
Ezra 5.1-5 Arbejdet med 
TEMPLET GENOPTAGES
Ezra 5.6-17 Skrivelse til PERSERKONGEN
Ezra 6.1-5 Kyros' skrivelse om templet findes Ezra 6.6-12 Kong Darius svar til statholderen
Ezra 6.13-15 TEMPLET FULDFØRES Ezra 6.16-18 TEMPLET INDVIES
Ezra 6.19-22 Påsken fejres Ezra 7.1-10 Ezra fra Babel til Jerusalem
Ezra 7.11-26 Kongelig skrivelse om rejsen Ezra 7.27-28 Ezras lovprisning
Ezra 8.1-14 Fortegnelse over de hjemvendte Ezra 8.15-20 Mangel på Leviter afhjælpes
Ezra 8.21-23 Faste Ezra 8.24-30 Vogtere
Ezra 8.31-36 Ezra kommer til Jerusalem Ezra 9.1-4 Ezra : Blandede ægteskaber
Ezra 9.5-15 Ezras klage til Herren derover Ezra 10.1-17 Ezra griber ind
Ezra 10.18-44 Fortegnelse over skyldige mænd
 
Neh Nehemias bog Neh 1.1-3 Nehemias: Tilstand i Jerusalem
Neh 1.4-11 Hans klage til Herren derover Neh 2.1-8 Nehemias: Perserkongens lov til
Neh 2.1-8 at rejse til Jerusalem og genopføre Neh 2.1-8 BYENS MUR
Neh 2.9-10 Nehemias ank. til Jerusalem Neh 2.11-18 Forarbejdet
Neh 2.19-20 Fjendernes spot Neh 3.1-32 Arbejdet påbegyndes
Neh 4.1-23 Arbejdet fortsætter trods 
hindringer
Neh 5.1-13 Nehemias hjælper fattige
Neh 5.14-19 Nehemias uegennytte Neh 6.1-19 Mure færdigbygges
Neh 7.1-3 Nehemias sikrer byens sikkerhed Neh 7.4-5 Byens ringe folketal
Neh 7.6-72 Fortegnelse over tilbagevendte Neh 8.1-12 Ezra: Loven for folket
Neh 8.13-18 Løvhyttefesten fejres Neh 9.1-5 Bodsdagen
Neh 9.6-37 Stor SYNDSBEKENDELSE Neh 10.1-39 FOLKET VIL HOLDE LOVEN
Neh 11.1-2 Folk deles by og land Neh 11.3-24 Fortegnelse over Jerusalems 
indbyggere
Neh 11.25-36 Fortegnelse over byer, 
jøderne boede i
Neh 12.1-26 Fortegnelse over præster 
og Leviter
Neh 12.27-43 Murene indvies Neh 12.44-47 Afgift til præster og Leviter
Neh 13.1-3 Fremmede fjernes Neh 13.4-31 Nehemias' 2. ophold i Jerusalem
 
Est Esters bog Est 1.1-9 Ahasverus gæstebud
Est 1.10-22 Dronning Vasji forstødes Est 2.1-18 Ester bliver Dronning
Est 2.19-23 Mordokaj afslørede sammensvær- 
gelse mod Kongen
Est 3.1-15 Hamans plan: Dræbe jøderne i 
Perserriget
Est 4.1-3 Jødernes sorg Est 4.4-17 Ester lover Mordokaj at gå til 
Kongen
Est 5.1-5 Ester hos Kongen Est 5.6-8 Esters gæstebud for Kongen og 
Haman
Est 5.9-14 Haman: Galge til Mordokaj Est 6.1-14 Mordokajs ophøjelse
Est 7.1-10 Hamans fald Est 8.1-2 Mordokaj får Hamans stilling
Est 8.3-17 Jøderne: Må værge sig Est 9.1-19 Jødernes hævn
Est 9.20-32 Purimfesten Est 10.1-3 Mordokajs magt
 
Job Jobs bog Job 1.1-5 Job from og velstående
Job 1.6-12 Satan må friste Job (alt,ejer) Job 1.13-22 Job står fristelsen igennem
Job 2.1-6 Satan må friste Job (sygdom) Job 2.7-8 Job bliver spedalsk
Job 2.9-10 Job afviser hustrus råd Job 2.11-13 3 venner KOMMER
Job 3.1-10 Job forbander sin fødsel Job 3.11-19 Job klager: 
HVORFOR IKKE DØD 
VED FØDSLEN
Job 3.20-26 HVORFOR LEVE * IKKE DØ ?? Job 4.1-5 Elifaz viser Job til RETTE
Job 4.6-11 INGEN LIDER UDEN SKYLD Job 4.12-21 INGEN SKYLDFRI FOR GUD 
(:Elifaz)
Job 5.1-7 Elifaz: Job 
BITTER=ONDT VÆRRE
Job 5.8-16 Elifaz: TY TIL GUD: 
HJÆLPER YDMYGE
Job 5.17-27 Elifaz: TAG IMOD GUDS TUGT 
- SÅ VIL
Job 5.17-27 DU OPLEVE GUDS 
VELSIGNELSE I ALT
Job 6.1-7 Job: Bitter Ja: BERETTIGET Job 6.8-13 Job: ØNSKER AT DØ
Job 6.14-23 Job: VENNERNES RÅD 
SKUFFEDE HAM
Job 6.24-27 Job: 
DOM UDEN BEVIS AFVISES
Job 6.28-30 Job: JEG:SANDHED: 
KLAGE ER BERETTIGET
Job 7.1-10 Job: KLAGE:LIDELSE: 
UUDHOLDELIG:ENDELØS
Job 7.11-21 Job: 
HVORFOR GUD:  
SELV OM SYND
Job 8.1-7 Bildad: 
GUD:RETFÆRDIG  
OGSÅ FOR JOB 
OG SØNNER
Job 8.8-19 Bildad: 
STEMMER MED  
LÆRE OM GUDLØSES LOD
Job 8.20-22 Bildad: JOB:BOD: 
SÅ:  
OPLEVE GUDS VELSIGNELSE
Job 9.1-12 Job: 
JA:GUD ALTID RET 
(stærkeste)
Job 9.13-20 Job: 
JEG VIL IKKE GÅ I RETTE MED GUD 
(derfor)
Job 9.21-28 Job: 
JEG LIDER MED URETTE 
OG SÅDAN GÅR DET FOR ANDRE
Job 9.29-35 Job: 
AT GÅ I RETTE MED GUD ER KUN MULIGT, 
HVIS GUD VEG FRA SIT DOMMERSÆDE 
OG TOG LIDELSEN FRA (FOR) H A M 
(red. netop Jesu´ rolle !)
Job 10.1-7 Job: 
HVORFOR LIDE ?
Job 10.1-7 GAVN DERAF HAR GUD IKKE
Job 10.1-7 UDELUKKET: AT GUD TAGER FEJL Job 10.8-19 GUD SKABTE HAM TIL LIDELSE 
(red. sådan taler en bitter mand !) 
SYND ELLER EJ
Job 10.20-22 GUD MÅ UNDE HAM LINDRING 
INDEN HAN DØR !
Job 11.1-3 Zofar: 
JOB ER ORDGYDER 
(klagehoved)
Job 11.4-12 Zofar: 
GUDS VISDOM URANSAGELIG 
INGEN SYND ER SKJULT FOR GUD 
TÅBELIGT AT UDGRUNDE GUD
Job 11.13-20 Zofar: 
OMVENDELSE : SÅ: ALT GODT !
Job 12.1-3 Job: 
VENNERNES VISDOM  
ER GODTKØBS !
Job 12.4-6 Job: 
GODE HAR DET ONDT 
DE ONDE HAR DET GODT
Job 12.7-10 Job: 
SELV DYR KAN SE GUDS ALMAGT
Job 12.11-13 Job: 
JEG HAR RET: 
VIL SELV SKØNNE
Job 12.14-25 Job: 
GUDS ALMAGT YTRER SIG  
V I L K Å R L I G T
Job 13.1-12 Job: 
VENNERNES FORSVAR 
FOR AT GUD ER UREDELIG 
GUD VIL STRAFFE DEM
Job 13.13-21 Job: 
JEG VIL GÅ I RETTE MED GUD 
UANSET DET VIL KOSTE LIVET 
FØRST MÅ GUD FRI HAM 
FOR ANGST OG SMERTE 
(sådan siger vi)
Job 13.22-27 Job: 
HVAD HAR JEG GJORT ? 
GUD TAGER SÅ HÅRDT PÅ MIG 
(HAM) ?
Job 14.1-6 Job: 
GUD,KORT LIV?:PLAGER
Job 14.7-12 Job: 
TRÆ:FÆLDES:VOKSER IGEN 
MENNESKE DØD:ALT UDE
Job 14.13-17 Job: 
HÅB:DØDSRIGE t/r: 
TIL ET LYKKELIGT LIV: 
SÅ VILLE HAN LIDE TÅLMODIGT
Job 14.18-22 MEN DER E R INTET HÅB
Job 15.1-16 Elifaz: 
JOB:ORD:TANKELØS:OVERMODIG
Job 15.17-35 GUDLØSE FÅR ALTID STRAF
Job 16.1-6 Job: VENNER: 
SLETTE TRØSTERE 
GUD LADER HAM LIDE UDEN GRUND
Job 16.18-21 Job: 
GUD ER MIT ENESTE VIDNE
Job 17.1-16 Job: 
BØN:HÅB:DØD: alt ude ! (?)
Job 18.1-4 Bildad: JOB: 
RINGE TANKER OM VENNERNE 
MEN STORE TANKER OM SIG SELV
Job 18.5-21 Bildad: 
DE GUDLØSES LOD 
(han regner Job for GUDLØS!)
Job 19.1-5 Job: 
VENNERNE ER HJERTELØSE 
(GIVER SIN HÅBLØSHED LUFT) 
(vender UD, ikke IND)
Job 19.23-27 Job: 
KASTER SIG I GUDS ARME 
JEG VIL SE GUD SOM TALSMAND
Job 19.28-29 Job: 
DA SKAL VENNERNE STRAFFES
Job 20.1-3 Zofar: 
JOB ER EN DÅRE
Job 20.4-29 Zofar: 
GUDLØSE RAMMES AF GUDS VREDE
Job 21.1-34 Job: 
VENNERNES GENGÆLDELSESLÆRE 
ctr GUDLØSE ER LYKKELIGE 
INDTIL DERES DØD
Job 22.1-5 Elifaz: 
Job MÅ VÆRE en grov synder!
Job 22.6-11 UDEN HJERTELAG  
FOR MEDMENNESKER !
Job 22.12-20 Elifaz: 
JOB DU ER IKKE BEDRE  
END FORTIDENS 
GUDLØSE MENNESKER 
som GUD til FROMMES  
GLÆDE STRAFFEDE
Job 22.21-30 Elifaz: 
OMVEND DIG, SÅ ...
Job 23.1-17 Job: 
JEG VIL FREMLÆGGE  
MIN SAG FOR GUD 
SÅ FÅ RET *  
NU HÅBLØST !
Job 24.1-4 Job: 
VERDEN:VRANGT 
GUD:UPÅTALT 
GUDLØSE:UNDERTRYKKERE
Job 24.5-12 Job: 
LIVET:KUN SLID:NØD !
Job 24.13-17 Lyssky forbrydere huserer Job 24.18-25 En ondsindets Herskers 
UNDERGANG
Job 25.1-6 Bildad: 
MOD GUD HAR INGEN RET
Job 26.1-4 Job: Bildad Gud til hjælp ?
Job 26.5-14 GUDS VÆLDE:VISDOM ER  
GRÆNSELØS
Job 27.1-6 Job: 
JEG OPGIVER IKKE MIN RET
Job 27.7-23 Gud har mange måder at straffe  
GUDLØSE PÅ
Job 28.1-11 Job: 
Skjulte SKATTE kan MENNESKET finde:
Job 28.1-19 men ikke: STØRSTE RIGDOMME Job 28.20-27 Gud:Visdom: Fra verdens skabelse af
Job 28.28 Mennesket:Gudsfrygt:VISDOM Job 29.1-25 Job:  MIN SVUNDNE LYKKE
Job 30.1-31 Job: NUVÆRENDE ELENDIGHED Job 31.1-40 Job: trods MIN LYDELØSE FÆRD !
Job 32.1-6 Elihu: ORD-ORD-ORD Job 32.7-22 Elihu: 
Job du har uden ret bragt OS 
(VENNERNE) 
TIL TAVSHED 
(fy, føj da ...) 
ÅNDEN:  
TAGE ORDET:UVILDIG: REDELIG 
(har vi hørt det før ?)
Job 33.1-7 Elihu: Job: 
Hør: Svar: Hvis du KAN !
Job 33.8-11 Jobs PÅSTAND: 
Gud fjende ctr USKYLD
Job 33.12-18 Jobs PÅSTAND E R FALSK: Job 33.12-18 Gud:Godhed:  
FRELSE FRA DØDEN !!!
Job 33.12-18 Advarer: Synd: DRØMME Job 33.19-22 snart ved LIDELSER
Job 33.23-30 Omvende sig : SÅ ALT GODT Job 33.31-33 Job skal lægge sig det på SINDE
Job 34.1-4 Elihu til VENNERNE: Job 34.5-6 Jobs påstand om  
GUDS URETFÆRDIGHED,
Job 34.7-9 JOB = GROV SYNDER Job 34.10-15 Gud : UDEN LYDE
Job 34.16-28 Elihu til Job: 
GUD STYRER VERDEN RETFÆRDIGT 
OG SER ALT !
Job 34.29-33 Gud ynkes over ANGRENDE SYNDERE
Job 34.34-37 Alle kan se Job er en dåre ! 
(sjælesorg på hovedet)
Job 35.1-3 Elihu: 
Job SIGER...fromhed ikke båder
Job 35.4-8 Gud:gavn:skade:af menneskers FÆRD Job 35.4-8 MEN DET HAR MENNESKET SELV
Job 35.9-16 Gud:menneskers klageråb:høre: 
IKKE SØGER HAM
Job 36.1-4 Elihu: Indledning....
Job 36.5-15 Lidelsen: 
Gøre mennesket RENT 
Gudløse fatter det ikke, 
men gør sig HÅRDE og GÅR TIL GRUNDE 
DE FROMME LADER SIG LUTRE: 
OPLEVER GUDS NÅDE ! 
(Elihu´s visdom !)
Job 36.16-21 Hvis BITTER (job): 
GUDLØSES LOD!
Job 36.22-33 HERLIGGØR GUD * IKKE LASTE HAM Job 37.1-24 Elihu: GUDS HØJHED
Job 38.1-38 GUD TALER TIL JOB:
Job 38.1-38 MENNESKE: KEND DIN PLADS !
Job 39.1-33 Dyreliv kend din plads !
Job 39.34-35 MENNESKE VÆR YDMYG !
Job 39.36-38 Job: JEG KAN INTET SVARE !
Job 40.1-9 GUD TALER TIL JOB: VI KAN IKKE GÅ I RETTE MED GUD 
VI ER AFMÆGTIGE OVERFOR  
GUDLØSE !
Job 40.10-19 VI MÅ FØLE OS SMÅ*SMÅ
Job 40.20-28 Fortsættelse (nilhesten,krokodillen)
Job 41.1-25 Gud taler (krokodillen)
Job 42.1-6 JOB ydmyger sig for Gud
Job 42.7-9 Gud irettesætter VENNERNE
Job 42.7-9 Jobs forbøn !
Job 42.10-17 JOB LYKKELIGERE END NOGENSINDE
 
Sl Salmernes Bog Sl 1.1-3 Den Gudfrygtiges Lykke
Sl 1.4-6 De Gudløses Undergang Sl 2.1-3 Hvorfor oprør mod Herren ?
Sl 2.4-9 Herren: sin Salvede:Søn: 
Magt over Hedninge
Sl 2.10-12 Bøj dig for Herren
Sl 3.1-3 Klage: Mange fjender Sl 3.4-7 Tillid til Gud
Sl 3.4-7 Herren hører vor bøn Sl 3.4-7 Gud våger over OS
Sl 3.8-9 Bøn om NÅDE FREMOVER Sl 4.1-2 Bøn om hjælp i nød
Sl 4.3-6 Omvend jer Sl 4.7-9 Trøst og Glæde i Gud
Sl 5.1-4 Påkald Herren Sl 5.5-8 Herren tager nådig imod OS
Sl 5.9-13 Herre, hjælp mig mod fjender Sl 6.1-8 Bøn om 
NÅDIG FRELSE FRA DØDEN
Sl 6.9-11 Herren vil bønhøre Sl 7.1-6 Bøn om hjælp mod hadske fjender
Sl 7.7-12 Bøn om dom over Hedningerne Sl 7.13-18 Ondskab falder tilbage på de ONDE
Sl 8.1-3 LOVPRISNING: 
HIMMELENS OG  
JORDENS SKABER
Sl 8.4-10 UFATTELIG  
GODHED MOD TROENDE
Sl 9.1-7 TAK FOR FRELSE Sl 9.8-19 PRIS RETFÆRDIG DOMMER
Sl 9.8-19 DE FORTRYKTES HJÆLPER Sl 9.20-21 Bøn om dom over Hedningefolkene
Sl 10.1-11 Klage:  
Gudløses overmod-ondskab
Sl 10.12-15 Herre hjælp mig
Sl 10.16-18 Herren hører armes bøn Sl 11.1-3 Gudløse forfølger fromme
Sl 11.4-7 HÅB TIL HERREN: 
ALVIDENDE:RETFÆRDIG GUD
Sl 12.1-5 Bøn: Hjælp i en ond tid
Sl 12.6 Herren SVARER Sl 12.7-9 Herren kan lides på
Sl 13.1-3 Klage: Herrens hjælp udebliver Sl 13.4-6 Tillidsfuld bøn - Hjælp kommer
Sl 14.1-3 Klage over vanart Sl 14.4-6 Dommen vil komme over Gudløse
Sl 14.7 LÆNGSEL EFTER ISRAELS FRELSE Sl 15.1-5 BO I HERRENS TELT
Sl 16.1-7 GLÆDE OVER AT TILHØRE GUD Sl 16.8-11 GUD BESKÆRMER * OGSÅ I DØDEN
Sl 17.1-5 TILLIDSFULD RÅB TIL HERREN Sl 17.6-12 TILLID TIL FRELSE
Sl 17.13-15 Tillidsfuld retfærdig dom Sl 18.1-4 GUD ENESTE VÆRN
Sl 18.5-20 Bøn: nødråb: FRELSE Sl 18.21-28 Gud lønner fromme
Sl 18.29-31 Fortrøstning til Herren Sl 18.32-43 Gud gav styrke og sejr
Sl 18.44-51 Stilling kilde til LOVPRISNING Sl 19.1-7 HIMMELENS UNDERE ER EN 
LOVPRISNING AF GUD
Sl 19.8-12 LOVPRISNING AF GUDS LOV Sl 19.13-15 BØN OM SYNDSFORLADELSE
Sl 19.13-15 HJÆLP IMOD SYNDEN Sl 20.1-6 Bøn før kamp
Sl 20.7-10 Vished om bønhørelse Sl 21.1-8 PRIS HERRENS MISKUNDHED
Sl 21.9-13 Sejr over fjender Sl 21.14 Slutningsbøn
Sl 22.1-9 Svigtet af Gud - 
Hånet af mennesker
Sl 22.10-22 RÅB OM FRELSE
Sl 22.23-32 Bønhørelse:Lovprisning Sl 23.1-6 HERREN ER MIN HYRDE
Sl 24.1-2 Lovprisning: Herre og Skaber Sl 24.3-6 Sand:ren KAN NÆRME SIG GUD
Sl 24.7-10 HERREN KOMMER:ÆRENS KONGE Sl 25.1-22 TILLID TIL HERRENS TROFASTHED OG 
MISKUNDHED TIL DEM  
DER FRYGTER HAM - 
TILGIVELSE FOR SYND 
HERREN VIL LEDE PÅ RETTE VEJE
Sl 26.1-8 Tillid til uskyld Sl 26.9-12 FRI FOR STRAFFEDOM 
SOM KUN VIL OVERGÅ GUDLØSE
Sl 27.1-6 TRO PÅ HERREN Sl 27.7-14 Hjælp i nøden
Sl 28.1-9 JEG RÅBER TIL DIG HERRE MIN KLIPPE Sl 29.1-11 HERRENS RØST
Sl 30.1-6 PRIS HERREN * FRELSTE FRA FARE Sl 30.7-13 Bede : Bønhørelse
Sl 31.1-9 HERRE JEG LIDER PÅ DIG Sl 31.10-14 VÆR MIG NÅDIG HERRE
Sl 31.15-19 HERRE JEG STOLER PÅ DIG Sl 31.20-25 HVOR STOR ER DIN GODHED, HERRE
Sl 32.1-2 SYNDSFORLADELSE - VELSIGNELSE Sl 32.3-7 DU TILGAV MIN SYNDESKYLD
Sl 32.8-11 GLÆD JER I HERREN * FRYD JER Sl 33.1-3 PRIS HERREN
Sl 33.4-12 ISRAELS TROFASTE GUD Sl 33.13-15 Guds øje hviler på os
Sl 33.16-21 HERREN ER ENESTE HJÆLP Sl 33.22 Bøn om Herrens miskundhed
Sl 34.1-4 Priser Herren Sl 34.5-8 Herren skærmer sine
Sl 34.9-15 Frygt Herren Sl 34.16-23 Herren våger over os
Sl 35.1-28 Herren hjælper i nød Sl 36.1-5 De Gudløses ondskab
Sl 36.6-10 Guds godhed Sl 36.11-13 Bøn om hjælp
Sl 37.1-40 Stol og bi på Herren Sl 38.1-11 Lidelser:Synd 
RÅBER TIL HERREN
Sl 38.12-23 Venner svigter * Bi på Herren Sl 39.1-4 Forsøgt at TIE * SMERTE
Sl 39.5-14 Livets flygtighed..... Sl 40.1-6 Frelse i farens stund
Sl 40.7-12 Lydighed:Lov Guds miskundhed Sl 40.13-18 Ulykker:fjender truer, 
Herren frelser
Sl 41.1-4 Herren styrker under sygdom Sl 41.5-13 Herre hjælp under sygdom
Sl 41.14 Lovprisning Sl 42.1-12 Længsel: GUDS HUS: 
tillidsfuld forventning
Sl 43.1-5 Herrens hus: GUDSTJENESTE Sl 44.1-9 Herrens velgerninger i gl.dage
Sl 44.10-17 I fjendevold.... Sl 44.18-23 Lider på HAM
Sl 44.24-27 INDTRÆNGENDE BØN 
OM HJÆLP
Sl 45.1-2 Ved kongens brudefærd, indledning
Sl 45.3-10 Kongen hyldes: 
SKØNHED:MAGT:RIGDOM
Sl 45.3-10 RETFÆRDIGHED
Sl 45.11-16 Brudens indtog i kongeborgen Sl 45.17-18 Må kongen få mange sønner
Sl 46.1-4 GUD FRELSER SIT FOLK  
NÅR ALT VAKLER
Sl 46.5-8 Hellig stad reddet, medens andre 
RIGER gik til grunde !
Sl 46.9-12 FREDENS TID OPRINDER PÅ JORDEN Sl 47.1-10 GUD LOVPRISES:JORDENS KONGE 
JORDENS FOLK SAMLES I TILBEDELSE
Sl 48.1-15 Gud lovprises: Jerusalem reddet Sl 49.1-5 Indledning
Sl 49.6-21 Rigdom kan ikke fri fra døden Sl 50.1-6 Gud åbenbarer sig: 
går i rette MED SIT FOLK
Sl 50.7-15 IKKE OFFER: MEN L O V P R I S N I N G Sl 50.16-23 Udvortes Gudsfrygt INTET
Sl 51.1-17 BØN OM UDSLETTELSE AF SYNDER 
OM RENSELSE FRA MISGERNINGER 
OM GUDS ÅND 
DRAGE SYNDERE TIL OMVENDELSE 
FORKYNDE GUDS PRIS
Sl 51.18-19 De rette ofre
Sl 51.20-21 BØN FOR ZION Sl 52.1-6 Gudløs:magthaver: 
uretfærdig:ondskab
Sl 52.7-9 Gudløse styrtes Sl 52.10-11 FROMME SKÆRMES AF GUD OG  
PRISER HAM
Sl 53.1-4 Den almindelige vanart Sl 53.5-6 Dom over gudløse
Sl 53.7 LÆNGSEL EFTER ISRAELS FRELSE Sl 54.1-5 Bøn om frelse fra fjender
Sl 54.6-9 Vished om bønhørelse Sl 55.1-12 Gudløs:svigefuld:voldsfærd
Sl 55.13-22 En fordums ven Sl 55.16-24 Råb i tillid til Herren
Sl 56.1-14 HERREN SVIGTER IKKE SINE LØFTER Sl 57.1-12 Hjælp mod fjender: Lovsang
Sl 58.1-6 Uretfærdige dommere Sl 58.7-10 Tilintetgør gudløse voldsmænd
Sl 58.11-12 KENDES AT : EN RETFÆRDIG GUD Sl 59.1-8 Bøn om frelse
Sl 59.9-16 Bøn om straf over synd og ondskab Sl 59.17-18 Bønhørelse : Prise Gud
Sl 60.1-14 LØFTE FRA GUD : 
AT OPRETTE RIGETS GAMLE MAGT
Sl 60.1-14 STRENG TID: RÅB TIL GUD
Sl 61.1-9 Herren er mit værn Sl 61.1-9 Bøn for Kongen
Sl 62.1-9 Had:onde:svigefulde mennesker Sl 62.1-9 Fred i sjælen hos Gud: 
Troendes værn
Sl 62.10-13
Stol på mennesker og jordisk gods 
og 
BLIV SKUFFET, 
men 
HERREN ER STÆRK OG NÅDIG
Sl 63.1-9 Synd - længsel efter Gud
Sl 63.1-9 Guds miskundhed = Min LYKKE Sl 63.10-12 Gudløse:Undergang i vente
Sl 64.1-7 Bøn om hjælp mod fjender Sl 64.8-9 TRYG VISHED  
OM HERRENS STRAF:GUDLØSE
Sl 64.10-11 Mennesker glædes i Herren Sl 65.1-5 LOVPRIS:HERREN: TILGIVER SYND 
GIVER OS ADGANG TIL SIG
Sl 65.6-9 GUDS MAGT OVER HELE JORDEN 
VI FYLDES MED ÆREFRYGT OG JUBEL
Sl 65.10-14 LANDET:FRUGTBARHED OG GRØDE
Sl 66.1-12 LOVSYNG HERREN Sl 66.1-12 GUDS GERNINGER: 
HERSKER:FRELSER SIT FOLK
Sl 66.13-20 Menighed: 
takke med ofre og vidne
Sl 67.1-8 HERRE, VELSIGN DIT FOLK  
FOR AT ALLE MÅ KENDE HAM
Sl 68.1-7 Hyldest til Herren Sl 68.8-19 HERREN GIVER SIT FOLK SEJR
Sl 68.20-28 Festoptog, Sang og Spil Sl 68.29-36 HERRE FULDEND DET PÅBEGYNDTE 
SÅ TID KAN OPRINDE 
FOLK SAMLER SIG OM H A M 
og bringer HYLDESTGAVE
Sl 69.1-6 Råb til Gud Sl 69.7-13 Lidelser p.g.a. tro på Gud
Sl 69.14-22 Herre giv barmhjertighed Sl 69.23-29 Herren straffer Gudløse
Sl 69.30-32 GUD VIL HJÆLPE MIG Sl 69.33-34 Alle fromme skal dele hans glæde
Sl 69.35-37 NÅR HERREN FRELSER ZION 
SKAL VERDEN BRYDE UD I LOVSANG
Sl 70.1-6 Herre hjælp mig...
Sl 71.1-8 I svundne dage:Herren:Værn: 
SIT FOLK
Sl 71.9-24 Frelse sit folk:JUBEL: 
Lovsang:Retfærd
Sl 72.1-7 Herre:Velsign:Kongen:Retfærd: Sl 72.1-7 LANDET BUGNE AF FRUGT
Sl 72.8-11 Herrens magt over al Jorden Sl 72.12-20 Lovprisning
Sl 73.1-14 Gudløse:medgang 
Gudfrygtige: Lidelser 
Bitterhed og tvivl !
Sl 73.15-22 GUDLØSES LYKKE ER BLÆNDVÆRK
Sl 73.23-28 Lykke:samfund med Gud Sl 74.1-11 Jerusalem ødelagt: 
Templet vanhelliget
Sl 74.12-17 Råb til Herren om undergerninger Sl 74.18-23 Komme sit folk i hu
 
Sl 75.1-4 Lovprisning til Gud Sl 75.5-7 INGEN ANDEN END HERREN RÅDER
Sl 75.8-11 Straf:gudløse Herlighed:retfærdige Sl 76.1-7 Lovsang:sejr 
GUD HAR GIVET SIT FOLK
Sl 76.8-13 AL VERDEN SKAL BØJE SIG FOR GUD Sl 77.1-10 Folket råber i nød til Herren
Sl 77.11-21 Mindes Guds tidligere undere Sl 78.1-72 ADVARSEL MOD GENSTRIDIGHED
Sl 79.1-7 Jerusalem ødelagt, 
templet vanhelliget
Sl 79.8-13 Barmhjertighed
Sl 80.1-8 BØN: 
GUD BRING ISRAEL PÅ FODE
Sl 80.9-14 ISRAEL ER EN VINSTOK 
GUD SELV HAR PLANTET
Sl 80.15-20 Bøn om hjælp Sl 81.1-6 Løvhyttefest med Jubel
Sl 81.7-17 Omvendelse så Gud kan vise Sl 81.7-17 FRELSERMAGT OG VELSIGNELSE
Sl 82.1-8 Herren:Uretfærdige dommere: 
FALD
Sl 83.1-9 Bøn til Herren : NABOFOLKENE
Sl 83.10-19 Kende eneste, almægtige Gud Sl 84.1-13 Glæde:Dvæle i Guds Helligdom
Sl 84.1-13 SJÆLEN:HVILE:TRYGHED: 
STYRKE:VELSIGNELSE
Sl 85.1-4 Taknemmelighed for NÅDE
Sl 85.5-8 Bøn om FULD FRELSE Sl 85.9-14 TRO:ORD 
Fylde landet med sin Herlighed
Sl 86.1-17 Bøn:Guds bistand: 
VANDRE I TILLID
Sl 87.1-7 JERUSALEM: 
HJEMSTAVN FOR GUDS FOLK
Sl 88.1-10 Nødråb : Spedalskhed Sl 88.11-19 DØDENS HÅBLØSHED
Sl 89.1-19 FORJÆTTELSE OVER 
DAVIDS HUS
Sl 89.20-38 Forjættelsen
Sl 89.39-52 SALMISTEN RÅBER TIL GUD 
OM NÅDE
Sl 89.39-52 NU DA DAVIDS 
KONGEDØMME ER STYRTET
Sl 89.39-52 HERRENS FOLK LIDER Sl 89.53 Lovprisning
Sl 90.1 Langvarig trængsel: 
FOLKET RÅBER TIL GUD
Sl 90.2-6 GUD:EVIG 
MENNESKELIVET:KORT
Sl 90.7-12 Kort liv: kummer og lidelse Sl 90.7-12 P.g.a.SYND: 
DET FORSTÅR KUN FÅ
Sl 90.13-17 Herre, vis miskundhed Sl 91.1-13 Lide på Herren
Sl 91.14-16 Herrens eget ORD borger Sl 92.1-4 JUBLENDE LOVSANG TIL HERREN
Sl 92.5-12 Gudløse:fald Fromme:oprejsning Sl 92.13-16 Troen stadfæstet
Sl 93.1-5 Lovprisning: Herrens vælde Sl 94.1-7 Herre grib ind
Sl 94.8-11 DÅRER TVIVLER PÅ GUD Sl 94.12-15 HOLD FAST VED HERRENS LOV =  
HERREN HJÆLPER I FREMTIDEN
Sl 94.16-19 som hidtil Sl 94.20-23 GUD HADER URET
Sl 95.1-7 Pris Herren Sl 95.8-11 Lydighed
Sl 96.1-13 ISRAEL  
SKAL KUNDGØRE HERRENS VÆLDE 
AL VERDEN  
SKAL TILBEDE OG PRISE HERREN 
JORDENS SKABER OG DOMMER
Sl 97.1-12 Lovsang
Sl 98.1-3 Lovsang, Herren har frelst sit folk Sl 98.4-9 AL JORDEN SKAL STEMME I
Sl 99.1-5 Lovsang: 
Herren over FOLKESLAGENE
Sl 99.6-9 Bønhørelse som tidligere
Sl 100.1-5 PRIS HERREN I HANS TEMPEL Sl 101.1-8 Et fyrstespejl
Sl 102.1-12 Bøn om hjælp under lidelser Sl 102.13-23 TRO: HERREN 
GENOPBYGGE JERUSALEM 
AT FOLK - RIGER  
SKAL PRISE HANS NAVN
Sl 102.24-29 Bøn:Hjælp: Guds ALMAGT 
EVIGHED FRELSE
Sl 103.1-6 Taksigelse
Sl 103.7-13 Barmhjertighed og tilgivelse Sl 103.14-18 Guds uforanderlighed
Sl 103.19-22 HAM SKAL AL "SKABNINGEN" PRISE Sl 104.1-30 Lovprisning Herrens Skaberværk
Sl 104.31-35 Glæde:skabning Syndere:udryddes Sl 105.1-45 Lovprisning Herrens gerning med 
ISRAEL
Sl 106.1-5 Opleve velsignelse 
LOVET SIT FOLK
Sl 106.6-46 ISRAEL:SYNDEDE 
HERREN:FORBARMEDE IGEN
Sl 106.48 Lovprisning Sl 107.1-3 Pris Herrens miskundhed
Sl 107.4-9 Herren hjælper VILDFARNE Sl 107.10-16 Vansmægter i fængsel
Sl 107.17-22 Syge Sl 107.23-32 Havsnød
Sl 107.33-43 SÅDAN ØVER HERREN SIN MAGT  
PÅ JORDEN
Sl 108.1-6 Lovprisning:Miskundhed og 
TROFASTHED
Sl 108.7-11 TILLID TIL  
ET LØFTE FRA GUD 
OM AT 
OPRETTE RIGETS GAMLE MAGT
Sl 108.12-14 Folket RÅB Herren 
ENESTE HJÆLPER
Sl 109.1-5 Bøn om retfærdighed Sl 109.6-20 Fortsættelse
Sl 109.21-31 HERRE FORBARM DIG Sl 110.1-7 GUDDOMMELIGT TILSAGN
Sl 110.1-7 PRÆSTEKONGEN TIL SEJR 
OVER ALLE FJENDER 
I SPIDSEN FOR SIT FOLK
Sl 111.1-10 Lovprisning
Sl 112.1-10 Lovprisning Sl 113.1-6 AL JORDEN SKAL PRISE HERREN 
den OPHØJEDE GUD uden lige
Sl 113.7-9 DER OPHØJER DE RINGE 
(SYNDERE)
Sl 114.1-8 Lovprisning
Sl 115.1-8 Afguder er INTET Sl 115.9-18 HERREN ER DEN ALMÆGTIGE 
SOM HANS FOLK  
TRYGT KAN STOLE PÅ 
OG EVIGT PRISE
Sl 116.1-11 TAK FOR FRELSE, HERRE Sl 116.12-19 HAN VIL INDFRI SINE LØFTER 
OG BRINGE TAKOFRE  
MIDT IBLANDT SIT FOLK
Sl 117.1-2 HALLELUJA Sl 118.1-4 Israel istem LOVSANG
Sl 118.5-18 FRELSER Sl 118.19-29 Lovsang gennem 
TEMPLETS PORTE
Sl 119.1-176 VELSIGNELSE VED AT FØLGE 
HERRENS LOV
Sl 120.1-4 Gud hjælp
Sl 120.5-7 Svigefulde fjender:strid Sl 121.1-8 JEG LØFTER MINE ØJNE  
TIL BJERGENE
Sl 122.1-9 Pilgrimmes lovsang Sl 123.1-4 JEG LØFTER MINE ØJNE  
TIL DIG
Sl 124.1-8 Herren prises Sl 125.1-5 Retfærdiges tryghed
Sl 126.1-6 Frydesang over frelse Sl 127.1-5 Velsignelse : Guds venner
Sl 128.1-6 SALIG ENHVER  
SOM FRYGTER HERREN
Sl 129.1-8 STORE TRÆNGSLER 
GENNEM TIDERNE 
HEN OVER ISRAEL 
MEN HERREN FRELSTE DET 
FJENDENS RÅD MISLYKKEDES
Sl 130.1-8 GUD TILGIVER SYND Sl 131.1-3 HVILE I GUD
Sl 132.1-10 Herre husk David Sl 132.11-18 FORJÆTTELSER TIL DAVID OG ZION
Sl 133.1-3 LIV TIL EVIG TID Sl 134.1-3 Lovsang i templet (nat)
Sl 135.1-5 Lovprisning Sl 135.6-7 HERREN RÅDER OVER NATUREN
Sl 135.8-14 GUD GAV LANDET Sl 135.15-21 ENESTE SAND GUD: 
HANS FOLK LOVSYNGE
Sl 136.1-26 Lovprisning Sl 137.1-9 Ved Babels floder, der sad vi og græd
Sl 138.1-8 Lovsyng Herren Sl 139.1-6 Tillid til Gud: Gennemskuer ham
Sl 139.7-10 Gud er nær OVERALT Sl 139.11-12 For Gud er alt klart
Sl 139.13-18 GUD HAR LAGT LIVET TIL RETTE Sl 139.19-24 Straf over fjender
Sl 140.1-6 Tillidsfuld bøn Sl 140.7-14 Guds dom rammer rænkefulde 
modstandere
Sl 141.1-5 Gud vogt mig fra Gudløshed Sl 141.1-5 Gerne tugt fra retfærdige
Sl 141.6-10 Gudløses rænker Sl 142.1-8 Råb til Herren om hjælp
Sl 143.1-12 Herre hjælp 
MOD MINE FJENDER
Sl 144.1-11 Herre hjælp MOD FJENDER
Sl 144.12-15 ISRAELS LYKKE  
UNDER HERRENS VÆRN
Sl 145.1-21 Lovprisning
Sl 146.1-10 MENNESKE - LID PÅ HERREN Sl 147.1-11 Lovprisning af NATUREN
Sl 147.12-20 Lovprisning af HANS FOLK Sl 148.1-14 HALLELUJA * PRIS HERREN
Sl 149.1-9 LOVPRISNING OG DOM Sl 150.1-6 DET STORE HALLELUJA
 
Ordsp Ordsprogenes Bog Ordsp 1.1-6 Indledning
Ordsp 1.7-19 Advarsel mod vold Ordsp 1.20-33 Visdommen taler til folket
Ordsp 2.1-22 Visdommens frugter Ordsp 3.1-12 Opfordring til gudsfrygt
Ordsp 3.13-26 Visdommens værd Ordsp 3.27-35 Velsignelse ved gavmild og from
Ordsp 4.1-27 Søg visdom - sky synd Ordsp 5.1-23 Advarsel:Utugt 
Opfordring:Troskab
Ordsp 6.1-19 Advarsel:Kaution:Falskhed:Synd Ordsp 6.20-35 Advarsel:Usædelige kvinder
Ordsp 7.1-27 Advarsel:Usædelige kvinder Ordsp 8.1-36 Den evige visdom byder sig til
Ordsp 9.1-18 Visdom og dårskab indbyder Ordsp 10.1-32 Salomos ordsprog - 1. samling
Ordsp 11.1-31 Salomos ordsprog - 1. samling Ordsp 12.1-28 Salomos ordsprog - 1. samling
Ordsp 13.1-25 Salomos ordsprog - 1. samling Ordsp 14.1-35 Salomos ordsprog - 1. samling
Ordsp 15.1-33 Salomos ordsprog - 1. samling Ordsp 16.1-33 Salomos ordsprog - 1. samling
Ordsp 17.1-28 Salomos ordsprog - 1. samling Ordsp 18.1-24 Salomos ordsprog - 1. samling
Ordsp 19.1-29 Salomos ordsprog - 1. samling Ordsp 20.1-30 Salomos ordsprog - 1. samling
Ordsp 21.1-31 Salomos ordsprog - 1. samling Ordsp 22.1-16 Salomos ordsprog - 1. samling
Ordsp 22.17-29 Salomos ordsprog - 2. samling Ordsp 23.1-35 Salomos ordsprog - 2. samling
Ordsp 24.1-22 Salomos ordsprog - 2. samling Ordsp 24.23-34 Salomos ordsprog - 3. samling
Ordsp 25.1-28 Salomos ordsprog - 4. samling Ordsp 26.1-28 Salomos ordsprog - 4. samling
Ordsp 27.1-27 Salomos ordsprog - 4. samling Ordsp 28.1-28 Salomos ordsprog - 4. samling
Ordsp 29.1-27 Salomos ordsprog - 4. samling Ordsp 30.1-32 Agurs ord
Ordsp 31.1-9 Kong Lemuels ord Ordsp 31.10-31 Sang om god husmoder
 
Præd Prædikerens bog Præd 1.1-11 Evigt kredsløb - spildte kræfter
Præd 1.12-18 Stræben:Efter visdom: SPILDT Præd 2.1-11 Stræben:Efter glæde: SPILDT
Præd 2.12-16 DET GÅR VISMAND OG DÅRE ENS Præd 2.17-23 EFTER SAMLER KOMMER SPREDER
Præd 2.24-26 VOR SKÆBNE LIGGER I GUDS HÅND Præd 3.1-15 ALT GÅR GUDS FASTSATTE GANG
Præd 3.16-22 Det går mennesker og dyr ENS til sidst Præd 4.1-4 Vold:Misundelse lægger livet ØDE
Præd 4.5-6 Den lade og den rastløse Præd 4.7-12 DEN ENSOMMES KVIDE
Præd 4.13-16 Et tilfælde af bristet HÅB Præd 5.1-19 RÅD:GUDSDYRKELSE
Præd 5.1-19 Intet gode er ublandet Præd 5.1-19 Hverken lovfæstet samfund og 
rigdom
Præd 6.1-6 Fortsættelse Præd 6.7-9 VISMAND VÆRRE FAREN END DÅRE
Præd 6.10-12 MENNESKET BUNDET TIL SKÆBNEN Præd 7.1-6 Den vise: være alvorlig
Præd 7.7-9 redelig og tålmodig Præd 7.10-14 tage sin skæbne
Præd 7.15-20 være mådeholden i alt Præd 7.21-22 IKKE HØRE EFTER LØS TALE
Præd 7.23-29 Om KVINDEN Præd 8.1-5 Vismand over for Konge
Præd 8.6-8 MENNESKET RÅDVILD OG AFMAGT Præd 8.9-15 DET GÅR GODE OG ONDE ENS
Præd 8.16-17 LIVETS GÅDE Præd 9.1-6 LIVETS GÅDE OG  
DØDENS HÅBLØSHED
Præd 9.7-10 OPFORDRING TIL LIVSNYDELSE Præd 9.11-12 SKÆBNENS MAGT :  
LIVETS USIKKERHED
Præd 9.13-16 Visdommens trange kår Præd 9.17-18 ORDSPROG OM VISDOM
Præd 10.1-20 Ordsprog Præd 11.1-8 Ordsprog
Præd 11.9-10 VIND GLÆDE I UNGDOMMEN Præd 12.1-8 UNGDOM OG ALDERDOM
Præd 12.9-14 Efterskrift
 
Højs Højsangen Højs 1.1-17
Højs 2.1-17 Højs 3.1-11 Salomos højsang:
Højs 4.1-16 Højs 5.1-16 "YPPERSTE SANG"
Højs 6.1-12 Højs 7.1-13
Højs 8.1-14
 
Es Esajas bog Es 1.1 Overskrift
Es 1.2-3 Herren:Klage: 
Folkets utaknemmelighed
Es 1.4-9 Profeten: Ubodfærdighed
Es 1.10-17 Herren: 
IKKE OFRE men RETFÆRDIGHED
Es 1.18-20 NÅDE FORUDSÆTTER OMVENDELSE
Es 1.21-28 Jerusalem skal rensende 
STRAFFEDOM:  
ATTER RETFÆRDIG BY
Es 1.29-31 Afgudsdyrkernes straf
Es 2.1 Overskrift Es 2.2-5 TIL  
DET FREMTIDIGE HERLIGGJORTE 
JERUSALEM 
SKAL HEDNINGERNE STRØMME: 
DEL I HERRENS VELSIGNELSE
Es 2.6-8 Nuværende Jerusalem: Hedenskab Es 2.9-22 HERRENS DAG * DOMMEN
Es 3.1-12 Uredelighed: 
RIGETS UNDERGANG
Es 3.13-15 Udsugerne til regnskab
Es 3.16-24 Forfængelige kvinder straffes Es 3.25-26 Krig
Es 4.1-6 DET LUTREDE ZIONS HERLIGHED 
UNDER HERRENS VARETÆGT
Es 5.1-7 "den ufrugtbare vingård"
Es 5.8-24 Veeråb: Riges ugudelighed Es 5.25-29 Profeti: Assyrerne vil komme
Es 5.30 Profeti: Assyrerrigets undergang Es 6.1-13 Profetens kaldelse
Es 7.1-17 Esajas og Akaz: 
IMMANUEL-tegnet
Es 7.18-25 Profeti: Juda riges undergang
Es 8.1-4 Profeti: Damaskus:Samarias fald Es 8.5-22 Profeti: Juda riges undergang
Es 9.1-7 DET KOMMENDE FREDSRIGE Es 9.8-21 De frugtesløse straffedomme
Es 10.1-4 De slette lovgivere Es 10.5-19 Profeti: Assyrerrigets undergang
Es 10.20-23 Dommen over de vantro Es 10.24-27 Dommen over Assyrien
Es 10.28-34 Mislykket angreb på Jerusalem Es 11.1-10 MESSIAS OG HANS FREDSRIGE
Es 11.11-16 Profeti: Landflygtige kommer hjem Es 12.1-6 DET FRELSTE ISRAELS LOVSANG
Es 13.1-22 Profeti: Babels fald Es 14.1-3 Profeti: Israels oprejsning
Es 28.23-29 "Straf IKKE GUDS SIDSTE ORD" Es 29.1-8 JERUSALEMS KOMMENDE 
TRÆNGSEL OG FRELSE
Es 29.9-12 Forhærdelse Es 29.13-14 DEN FALSKE GUDSDYRKELSE
Es 29.15 Forhandlinger med Ægypten Es 29.16-24 DET OMVENDTE FOLKS FRELSE
Es 30.1-7 Håb til Ægypten BRISTER Es 30.8-17 Forhærdelse og straf
Es 30.18-26 Israels frelse efter trængselen Es 30.27-33 Assyriens undergang
Es 31.1-3 Ægyptens afmagt Es 31.4-9 Jerusalems frelse,  
Assyriens undergang
Es 32.1-8 Profeti: MESSIASTIDEN Es 32.9-20 Straffetale mod Jerusalems kvinder
Es 32.9-20 FORJÆTTELSE OM MESSIASTIDEN Es 33.1 Jerusalems nød og frelse
Es 33.2 Bøn til Herren Es 33.3-6 FYLDER ZION MED RET
Es 33.7-9 Den troløse fjende .... Es 33.10-13 HERREN VIL SLÅ HAM
Es 33.14-16 De frommes frelse Es 33.17-24 DET UDFRIEDE JERUSALEM
Es 34.1-17 DOMMEN OVER  
FOLKEVERDENEN*EDOM
Es 35.1-10 MESSIANTIDENS HERLIGHED
Es 36.1-21 Angreb på Juda rige Es 37.1-7 Esajas:Trøster Kongen
Es 37.8 Libna belejres Es 37.9-13 Sankeribs brev til Ezekias
Es 37.14-20 Ezekias bøn Es 37.21-29 Esajas sang : Sankeribs ydmygelse
Es 37.30-32 Et jærtegn Es 37.33-35 Profeti: Jerusalems frelse
Es 37.36-38 Den assyriske hærs undergang Es 37.36-38 Sankeribs død
Es 38.1-22 Ezekias sygdom:helbredelse - Tak Es 39.1-8 Den babyloniske sendefærd
Es 40.1-11 Trængseltidens ende kundgøres Es 40.12-31 Herren:Eneste:Mægtige
Es 41.1-7 Kyros sejre = gave fra Herren Es 41.8-20 Trøstetale til 
DET UNDERTRYKTE ISRAEL
Es 41.21-29 Gud har forudsagt Kyros sejre Es 42.1-7 Herrens tjener blandt folkene
Es 42.8-9 HERREN DEN ENESTE GUD Es 42.10-17 ISRAELS TILSTUNDENDE FRELSE 
- dets fjenders undergang
Es 42.18-25 DET DØVE:BLINDE FOLKS STRAF Es 43.1-7 ISRAEL SKAL FRELSES
Es 43.8-13 ISRAEL GUDS VIDNE Es 43.14-21 Babels fald: Israels hjemfærd
Es 43.22-28 AF FRI NÅDE  
FRELSER HERREN  
DET MED RETTE  
STRAFFEDE ISRAEL
Es 44.1-5 DET FRELSTE ISRAEL  
UNDER  
HERRENS VELSIGNELSE
Es 44.6-8 HERREN ENESTE GUD Es 44.9-20 Afgudsdyrkernes dårskab
Es 44.21-23 ISRAELS FRELSE Es 44.24-28 Gud frelser ved Kyros
Es 45.1-7 Kyros´ sejre gave fra Herren Es 45.8-13 Herren frelser Israel ved Kyros
Es 45.14-25 HEDNINGERNE SKAL ERKENDE 
HERREN ER ENESTE GUD
Es 46.1-2 Babels Guders fald
Es 46.3-4 HERRENS OMHU FOR ISRAEL Es 46.5-11 HERREN ENESTE GUD:  
KALDET KYROS
Es 46.12-13 FRELSENS NÆRHED Es 47.1-15 Babels forestående fald
Es 48.1-11 Herren:sanddru Israel:stivsind Es 48.12-16 Herren:Almægtig: har kaldet Kyros
Es 48.17-19 Omvend Es 48.20-21 ISRAELS UNDERFULDE HJEMFÆRD
Es 48.22 Gudløse har intet håb Es 49.1-6 HERRENS TJENERS STRID OG SEJR
Es 49.7-13 Hjemfærd ... Es 49.14-21 Trøstetale:forladte:modløse ZION
Es 49.22-23 HEDNINGERNE SKAL PÅ HERRENS BUD 
BRINGE LANDFLYGTIGE ISRAEL HJEM
Es 49.24-26 HERREN VIL SLÅ SIT FOLKS FJENDER
Es 50.1-3 DET FORSTØDTE ZIONS  
GRUNDLØSE  M I S M O D
Es 50.4-9 HERRENS TJENERS  
TÅLMOD OG HÅB 
I TRÆNGSEL
Es 50.10-11 Trøst:gudfrygtige Straf:gudløse Es 51.1-3 JERUSALEM BLIVE ET E D E N
Es 51.4-5 HEDNINGERNES OMVENDELSE Es 51.6-8 DE RETFÆRDIGES EVIGE FRELSE
Es 51.6-8 Spotternes undergang Es 51.9-16 HERREN VIL OG KAN FRELSE ISRAEL
Es 51.17-23 VREDESBÆGERET  
FRA ISRAEL TIL BABEL
Es 52.1-12 HJEMKOMST TIL JERUSALEM
Es 52.13-15 HERRENS   T J E N E R S   HØJHED Es 53.1-12 HERRENS   T J E N E R S   LIDELSER 
OG HERLIGHED
Es 54.1-17 DET FORSTØDTE ISRAELS 
GENFORENING MED HERREN
Es 55.1-5 HERRENS  NÅDEPAGT  MED ISRAEL
Es 55.6-9 Omvendelse Es 55.10-13 HERREN HOLDER SIT ORD
Es 56.1-8 Opfyld loven Es 56.9-12 Straffetale
Es 57.1-2 DE RETFÆRDIGES DØD Es 57.3-13 Afgudsdyrkerne ...
Es 57.14-21 DE YDMYGES FRELSE Es 58.1-12 Velsignelse : Faste
Es 58.13-14 Sabbatens overholdelse Es 59.1-15 Israels synder forhaler frelsen
Es 59.16-21 ISRAEL FRELSES AF NÅDE Es 60.1-22 JERUSALEMS KOMMENDE HERLIGHED
Es 61.1-3 ISRAELS FRELSE Es 61.4-11 FOLKETS KOMMENDE HERLIGHED
Es 62.1-12 JERUSALEMS KOMMENDE HERLIGHED Es 63.1-6 Hævnens dag
Es 63.7-19 DET ANGRENDE FOLKS BØN Es 64.1-11 Fortsættelse
Es 65.1-7 Afgudsdyrkerne straffes Es 65.8-25 DE GUDFRYGTIGES FRELSE
Es 65.8-25 DE GUDLØSES STRAF Es 66.1-4 Straffetale mod gudløse
Es 66.5-11 FRELSENS NÆRHED Es 66.12-17 HERREN VIL FRELSE SIT FOLK 
og straffe fjender.....
Es 66.18-21
HEDNINGERNE 
- SELV DE FJERNESTE - 
SKAL BRINGE 
ISRAELITTERNE HJEM
Es 66.22-24 Den evige ild
 
Jer Jeremias bog Jer 1.1-3 Overskrift
Jer 1.4-19 Kaldelsen, Mandeltræet og kedelen Jer 2.1-3 Godt forhold : Herren : Folket : 
Ørkenvandringen
Jer 2.4-9 Ødelagt ved folkets troløshed Jer 2.10-13 Uden lige
Jer 2.14-18 Revsede:Herren:Ulykker Jer 2.19-37 Troløshed....
Jer 3.1-5 Troløshed - god igen ? Jer 3.6-11 Judas synd større end Israels 
(Efraims)
Jer 3.12-13 Omvendelse Herren nådig Jer 3.14-18 Profeti: Frelse fra landflygtigheden
Jer 3.19-25 Anger over sin synd Jer 4.1-4 Omvendelse: 
Herren tager imod folket
Jer 4.5-10 Profeti: Fjendes (skyternes) indfald Jer 4.5-10 Løven fra Nord
Jer 4.11-18 Den glødende østenstorm Jer 4.19-22 Profeten skuer grufulde ting....
Jer 4.23-28 Profeti: Den grumme fjende Jer 4.23-28 Den tilsidesatte skøge
Jer 5.1-8 Jerusalem:høj:lav: SYNDERE Jer 5.9-17 Profeti: Herrens straffedom
Jer 5.18-19 Profeti: Landflygtigheden Jer 5.20-22 Stærk Gud * HANS blinde folk
Jer 5.23-31 Folkets frafald og synder Jer 6.1-5 Profeti: Fjende vil angribe 
Jerusalem
Jer 6.6-8 Tilbud:Omvendelse: 
Frelse i sidste øjeblik
Jer 6.9-15 FOLKET VILDLEDT: 
AF PRÆSTER:FALSKE PROFETER
Jer 6.16-21 Tager synden let:  
stoler blindt på OFRE
Jer 6.22-26 Profeti om fjende
Jer 6.27-30 Folket: Værdiløst metal Jer 7.1-15 Trussel: Templet skal ødelægges
Jer 7.16-20 DYRKER STJERNE - INGEN REDNING Jer 7.21-27 HERREN KRÆVER IKKE OFRE
Jer 7.28-29 Folket bort i vrede...... Jer 7.30-34 MENNESKEOFRE I HINNOMS DAL
Jer 8.1-3 Fortsættelse Jer 8.4-7 Folkets frafald
Jer 8.8-13 SKRIFTKLOGES INDBILDTE  
GOLDE VISDOM
Jer 8.14-17 Den truende ulykke
Jer 8.18-22 Profetens klage Jer 9.1-11 Klage folkets synder
Jer 9.12-16 Skyld i landets ulykke Jer 9.17-22 Dødsklage over folket
Jer 9.23-24 Om at rose sig Jer 9.25-26 De uomskårnes straf
Jer 10.1-16 Afguder ctr SAND GUD Jer 10.17-22 Klage over ulykken
Jer 10.23-25 Bøn om mild straf Jer 11.1-8 Herren: Folket skal holde pagten
Jer 11.9-14 og truer afgudsdyrkerne Jer 11.15-17 OFRE KAN IKKE REDDE  
FOLKET FRA DØDEN
Jer 11.18-20 Sammensværgelse mod profeten Jer 11.21-23 Herrens svar
Jer 12.1-4 Profetens klage:  
Gudløse fjenders LYKKE
Jer 12.5-6 Herrens svar
Jer 12.7-13 Herrens sorg ... Jer 12.14-17 Nabofolkene ...
Jer 13.1-11 Billedhandling med bæltet Jer 13.12-14 Lignelse: "vindunken" 
(gl.ny sække???)
Jer 13.15-17 Tid for omvendelse snart omme Jer 13.18-27 DOMMEN KUNDGØRES  
KONGE OG FOLK
Jer 14.1-6 Under en tørke Jer 14.7-9 beder folket om hjælp
Jer 14.10 Herrens svar Jer 14.11-16 Straf
Jer 14.17-18 Profetens klage Jer 14.19-22 Folket beder om NÅDE
Jer 15.1-4 Herrens AFSLAG Jer 15.5-9 Profeti: Jerusalems undergang
Jer 15.10-18 Profeten:Kald:Hån:Had: 
Livet glædeløst
Jer 15.19-21 Herren svarer PROFETEN ...
Jer 16.1-4 Profeten: Ej familie: Tiden OND Jer 16.5-9 Ikke samkvem med FOLKET
Jer 16.10-21 FOLKETS AFGUDSDYRKELSE  
SKAL STRAFFES  
MED LANDFLYGTIGHED
Jer 16.10-21 Profeti: 
LANDFLYGTIGHEDENS OPHØR 
HEDNINGERNE SKAL OMVENDES
Jer 17.1-4 Judas uudSLETTElige synd *  
Herrens straf
Jer 17.5-8 FALSK OG SAND TILLID
Jer 17.9-10 FOR HERREN ER INTET SKJULT Jer 17.11 Uredelig vinding
Jer 17.12-13 HERREN ER ISRAELS HÅB Jer 17.14-18 Profeten beskyldes for at skaffe straffen
Jer 17.19-27 Sabbatsbudet indskærpes Jer 18.1-12
POTTEMAGERENS ADFÆRD 
BILLED PÅ HERRENS ADFÆRD
Jer 18.13-17 Klage over folkets frafald Jer 18.18-23 Hævn:grusomme, lumske fjender
Jer 19.1-15 JERUSALEM: "et ituslået KRUS" Jer 20.1-6 Jeremias og Pasjhur
Jer 20.7-12 Profeten beklager sit kald.... Jer 20.13 Lovsang
Jer 20.14-18 Profeten forbander sin fødsel Jer 21.1-10 Profeten forudsiger Jerusalems fald
Jer 21.1-10 Råder til frivillig overgivelse Jer 21.11-12 Advarsel til kongehuset
Jer 21.13-14 Trusel mod by på slette Jer 22.1-9 Advarsel til Kongen
Jer 22.10-12 Klage over Sjallum (joahaz) Jer 22.13-19 Trusel mod Jojakim
Jer 22.20-23 Klage over kommende ulykke Jer 22.24-30 Trusel mod kong Jekonja (Jojakin)
Jer 23.1-4 Trusel mod Lederne Jer 23.1-4 Profeti: Landflygtiges hjemkomst
Jer 23.5-6 PROFETI OM M E S S I A S Jer 23.7-8 Profeti: Landflygtiges hjemkomst
Jer 23.9-40 Trusel mod falske profeter Jer 24.1-10 "DE TO SLAGS FIGENER"
Jer 24.1-10 1) De bortførte 
2) De der blev i Landet
Jer 25.1-14 Profeti: Det kaldæiske verdensrige
Jer 25.15-29 VREDESBÆGERET Jer 25.30-38 VERDENSDOMMEN
Jer 26.1-6 Tempeltalen Jer 26.7-19 Præster og profeter: 
Slå Jeremias ihjel
Jer 26.7-19 Kongens folk redder ham Jer 26.20-24 Profeten Urija
Jer 27.1-22 Billed: Kaldæernes Herredømme Jer 27.1-22 Advarsel mod opstand
Jer 28.1-17 Jeremias og Hananja Jer 29.1-23 Jeremias brev til landflygtige
Jer 29.24-32 Straffedom over Sjemaja Jer 30 til 31 FRELSENS TID
Jer 30.1-3 Landflygtighedens ophør Jer 30.4-11 Rædsler forestår: 
MEN ISRAEL SKAL FRELSES
Jer 30.12-17 Juda lider : Fjenderne skal tilintetgøres Jer 30.18-24 Landflygtige hjem til gode kår
Jer 31.1-6 Også Efraim skal frelses, 
Fæste bo i SAMARIE, 
DYRKE HERREN I JERUSALEM
Jer 31.7-9 Herren leder Efraims hjemfærd - 
MED FAST HÅND
Jer 31.10-14 og give dem herlige kår Jer 31.15-17 RAKELS GRÅD OVER  
HENDES BØRN STILLES
Jer 31.18-22 Herren afslår ikke angrende bøn Jer 31.23-26 JUDAS KOMMENDE LYKKE
Jer 31.27-28
HERREN VIL GIVE 
HELE ISRAEL 
NY UNGDOM
Jer 31.29-30 Lide for egen brøde
Jer 31.31-34
EN NY PAGT OPRETTES 
HERRENS VILJE I HJERTERNE
Jer 31.35-37
SÅ SKAL ISRAEL 
ALTID 
VÆRE HERRENS FOLK
Jer 31.38-40
JERUSALEM SKAL GENOPBYGGES 
OG ALDRIG MERE ØDELÆGGES
Jer 32.1-44 Landet i Kaldæernes hånd. 
Jeremias KØBER JORD i Anatot 
VARSLER LYSERE TIDER
Jer 33.1-26 Profetier: 
ISRAELS HERLIGE FREMTID
Jer 34.1-7 Jeremias trøster Zedekias
Jer 34.8-22 Jeremias påtaler løftebrud Jer 35.1-19 Rekabiterne Israels forbillede
Jer 36.1-8 Jeremias ord optegnes af Baruk Jer 36.9-13 og oplæses for folket
Jer 36.14-20 Fyrsterne Jer 36.21-26 Kong Jojakim brænder 
BOGRULLEN
Jer 36.27-32 De optegnes på ny Jer 37.1-10 Jeremias profeti: 
Zedekias og Jerusalems fald
Jer 37.11-16 Jeremias fængsles Jer 37.17-21 Zedekias løslades af Jeremias
Jer 38.1-13 Jeremias kastes i cisterne Jer 38.1-13 Frelses af Ebed-melek
Jer 38.14-28 Jeremias taler med Zedekias Jer 39.1-10 Jerusalems fald og straf 
ved Nebukadnezar
Jer 39.11-14 Jeremias skæbne Jer 39.15-18 Fortsættelse til Ebed-Melek
Jer 40.1-6 Jeremias går til Gedalja Jer 40.7-12 Gedalja statholder i Juda
Jer 40.13-16 Gedalja og Jisjmaels rænker Jer 41.1-3 Jisjmael myrder Gedalja
Jer 41.4-10 og nogle efraimitiske pilgrimme Jer 41.11-15 Johanan slår Jisjmael på flugt - 
fanger befries
Jer 41.16-18 Johanan vil føre folket til Ægypten Jer 42.1-22 Jeremias fraråder udvandringen
Jer 43.1-7 Folket tvinger Jeremias med til Ægypten Jer 43.8-13 Jeremias forudsiger Nebukadnezars  
indfald i Ægypten
Jer 44.1-14 Straffetale til Folket i Ægypten Jer 44.15-19 Kvinderne tager til genmæle
Jer 44.20-30 Jeremias svar Jer 45.1-5 Trøsteord til Baruk
Jer 46.1-12 To profetier om Ægypten: Jer 46.1-12 Farao Nekos nederlag ved Karkemisj
Jer 46.13-26 Nebukadnezars indfald i Ægypten Jer 46.27-28 Trøst til Israel
Jer 47.1-7 Profeti om Filisterne Jer 48.1-47 Profeti om Moab
Jer 49.1-6 Profeti om Ammon Jer 49.7-22 Profeti om Edom
Jer 49.23-27 Profeti om Damaskus Jer 9.28-33 Profeti om arabiske stammer
Jer 49.34-39 Profeti om Elam Jer 50.1-46 Profeti om Babel
Jer 50.1-46 De landflygtiges hjemfærd Jer 51.1-58 Profeti om Babel
Jer 51.59-64 Jeremias pålæg til Seraja Jer 52.1-27 Jerusalems ødelæggelse
Jer 52.1-27 Juda riges undergang Jer 52.28-30 Tallet på bortførte
Jer 52.31-34 Jojakin tages til nåde
 
Klages Klagesangene Klages 1.1-22 Første sang (Sl.9.)
Klages 2.1-22 Anden sang Klages 3.1-66 Tredje sang
Klages 4.1-22 Fjerde sang Klages 5.1-22 Femte sang
 
Ez Ezekiel bog Ez 1.1-28 Synet; profetens kaldelse
Ez 1.1-28 Herrens Herlighed Ez 2.1-8 Kaldelsen
Ez 2.9-10 Profeten sluger bogrulle Ez 3.1-3 Fortsættelse
Ez 3.4-11 Herren sender Ezekiel til Israel Ez 3.12-15 Synet svinder : Profeten til Kebar
Ez 3.16-21 Profetens vægtergerning Ez 3.22-27 Profeten stum til Herren byder tale
Ez 4.1-3 Billed: Jerusalems belejring Ez 4.4-8 Landflygtighedens varighed 
Efraim og Juda
Ez 4.9-17 Trængsler Ez 5.1-4 Billed: Indbyggernes undergang
Ez 5.5-17 Jerusalems brøde og straf Ez 6.1-14 Opgør med Israels offerhøje
Ez 7.1-27 Dommen er nær Ez 8.1-18 Nyt syn: 
Afgudsdyrkelse i Jerusalem afsløres
Ez 9.1-11 Afgudsdyrkerne skal udryddes Ez 10.1-17 Jerusalem lægges i aske
Ez 10.1-17 Herrens Herlighed Ez 10.18-22 Herren vil forlade Jerusalem
Ez 11.1-13 Opgør: Jerusalems gudløse ledere Ez 11.14-21 Forjættelse til de landflygtige
Ez 11.22-25 Herren forlader Jerusalem;  
synet endt
Ez 12.1-16 2 billeder:  
Tilbageblevne folks landflygtighed
Ez 12.17-20 Jerusalems kommende trængsel Ez 12.21-28 Dommen er nær
Ez 13.1-16 Falske profeter Ez 13.17-23 Profetiske kvinder
Ez 14.1-11 Herren vil ikke svare afgudsdyrkerne Ez 14.12-23 Ødelæggelse med rette
Ez 15.1-8 Jerusalems indbyggere  
modne til undergang
Ez 16.1-63 Jerusalem: Synd: Straf: FRELSE
Ez 17.1-24 Zedekias frafald fra Nebukadnezar Ez 18.1-32 Retfærdig gengæld
Ez 19.1-14 Klagesang : Judas sidste konger Ez 20.1-44 Israels synd
Ez 20.45-49 Trusel mod Jerusalem: 
"Skoven i sønden"
Ez 21.1-17 Herrens sværd mod Jerusalem
Ez 21.18-27 Babels konge ved skillevejen; 
først skal Jerusalem rammes
Ez 21.28-32 siden Ammoniterne
Ez 22.1-31 Jerusalem under tiltale Ez 23.1-49 Utugtige Ohola (Samaria) og 
Oholiba (Jerusalem)
Ez 24.1-14 Billed: Rusten kedel over ild 
(Jerusalem)
Ez 24.15-27 Folkets følelser ved Jerusalems fald
Ez 25.1-7 Profetier om fremmede folkeslag: Ez 25.1-7 Ammoniterne
Ez 25.8-11 Moabiterne Ez 25.12-14 Edomiterne
Ez 25.15-17 Filisterne Ez 26.1-21 Profeti om Tyrus
Ez 27.1-9 Tyrus storhed under billed af skib Ez 27.10-25 Tyrus verdenshandel
Ez 27.26-36 Tyrus fald Ez 28.1-19 Profeti: Kongen af Tyrus
Ez 28.20-24 Profeti mod Zidon Ez 28.25-26 Israels samling og rejsning
Ez 29.1-7 Profeti om Ægypten: 
"Store Krokodille" skal omkomme
Ez 29.8-12 Ægypten lægges øde
Ez 29.13-16 Ægypten op igen: Lille rige derefter Ez 29.17-20 Nebukadnezar skal indtage Ægypten
Ez 29.21 Israels håb Ez 30.1-19 Ægyptens undergang
Ez 30.20-26 Følger af Nebukadnezars sejr Ez 31.1-18 Farao, stolte Ceder, skal falde
Ez 32.1-16 Klage over Faraos undergang: 
"den store krokodille"
Ez 32.17-32 Farao i dødsriget
Ez 33.1-9 Profetens vogtergerning Ez 33.10-20 Retfærdig gengældelse
Ez 33.21-22 Ezekiel får bud om Jerusalems fald: 
HANS STUMHED FÅR ENDE
Ez 33.23-29 Trusel mod tilbageblevne i Judæa
Ez 33.30-33 Mangel på alvor Ez 34.1-31
ISRAELS FREMTID 
LEJESVENDENE 
OG 
DEN GODE HYRDE
Ez 35.1-15 Profeti om Edoms undergang Ez 36.1-38
HERREN GØR ISRAEL FRUGTBART 
HJEMVENDTE FOLK SKAL BO DER
Ez 36.1-38
FOR SIT NAVNS SKYLD 
VIL 
HERREN 
GØRE DET 
RENSE 
OG 
MANGFOLDIGGØRE DET 
GIVE DET ET NYT HJERTE
Ez 37.1-14
FOLKET BLIVER L E V E N D E
Ez 37.15-28 Efraims og Judas riger samme konge Ez 38.1-17
GOGS ANGREB PÅ HERRENS FOLK 
I DE SIDSTE TIDER
Ez 38.18-23 GOGS FALD Ez 39.1-20 Gogs fald
Ez 39.21-29 ISRAELS FRELSE Ez 40.1-4 Profeten SKUER NYT TEMPEL
Ez 40.5-27 Templets indretning: 
forgård:mur:porte
Ez 40.28-47 Forgård og porte
Ez 41.1-2 DET HELLIGE Ez 41.3-4 Det allerhelligste
Ez 41.5-11 Tilbygningen Ez 41.12 Bagbygningen
Ez 41.13-15 Templets størrelse Ez 41.16-26 Hvad der var i templet
Ez 42.1-14 Præstekamrene Ez 42.15-20 Tempelpladsens størrelse
Ez 43-1-12 HERRENS INDTOG I  
DET NYE TEMPEL
Ez 43-13-27 Brændofferalteret * Indvielsen
Ez 44.1-3 DEN LUKKEDE ØSTPORT Ez 44.4-9 Fremmede udelukkes fra tempeltjeneste
Ez 44.10-14 Leviterne nedværdiges Ez 44.15-27 Zadokitiske præsters tjenestepligter
Ez 44.28-31 Præsternes indtægter Ez 45.1-8 Jordegods:præster: 
helligdommen: Leviterne 
Den hellige stad og Fyrsten
Ez 45.9-17 Fyrstens pligter og rettigheder Ez 45.18-25 Festofrene
Ez 46.1-7 Sabbats- og nymåneofre Ez 46.8-11 Forholde sig under ofring
Ez 46.12 Fyrstens frivillige offer Ez 46.13-15 Det daglige offer
Ez 46.16-18 Fyrstens ret: 
Bortgive GRUNDEJENDOM
Ez 46.19-24 Offerkøkkener
Ez 47.1-12 Tempelkilden Ez 47.13-20 DET HELLIGE LANDS GRÆNSER
Ez 47.21-23 DE FREMMEDES STILLING  
I LANDET
Ez 48.1-7 Landets udskiftning: 
DE SYV NORDLIGE STAMMER
Ez 48.8-22 Den hellige offerydelse: Ez 48.23-29 DE FEM SYDLIGE STAMMER
Ez 48.30-35
DEN HELLIGE STADS 
PORTE 
OG 
NAVN
 
Dan Daniels bog Dan 1.1-21 Daniel og venners troskab mod 
LOVEN
Dan 1.1-21 Tjener Nebukadnezar Dan 2.1-49 Daniel tyder Nebukadnezars drøm: 
OM DE FIRE VERDENSRIGER
Dan 3.1-30 Daniels venner i OVNEN Dan 4.1-37 Nebukadnezars drøm: 
DET FÆLDEDE TRÆ 
hans vanvid og helbredelse
Dan 5.1-30 Belsazzars gæstebud: 
SKRIFTEN PÅ VÆGGEN
Dan 6.1-29 DANIEL I LØVEKULEN
Dan 7.1-28
DE FIRE DYR 
OG 
MENNESKESØNNEN 
VERDENSRIGERNE 
OG 
GUDS RIGE
Dan 8.1-27 Væderen og gedebukken: 
DET PERSISKE 
OG 
DET GRÆSKE VERDENSRIGE
Dan 9.1-27 DE 70 ÅRUGER Dan 9.1-27 Daniels bøn
Dan 10.1-21 En engel forudsiger for Daniel 
hovedtrækkene i historien 
fra Kyros til Antiokus Epifanes
Dan 11.1-45 Tiden fra Kyros til Antiokus Epifanes
Dan 12.1-13
DEN SIDSTE TRÆNGSEL 
OPSTANDELSEN 
OG 
FRELSEN
 
Hos Hoseas bog Hos 1.1-9 Herren: Hoseas ægt en skøge
Hos 1.1-9 Israels svig mod Herren Hos 1.1-9 Guds dom over Konge og folk
Hos 1.10-11 Forjættelse om Israels frelse Hos 2.1-13 Baaldyrkelse og straf derfor
Hos 2.14-23 Forjættelse om Israels frelse Hos 3.1-5 Billed: Israels straf : 
Ventetid : OPREJSNING
Hos 4.1-10 Straffetale mod præsterne Hos 4.11-15 mod usædelig Baaldyrkelse
Hos 4.16-19 Efraims frafald fra Herren Hos 5.1-7 Helligdommen Herren en gru ...
Hos 5.8-10 Israel skal tilintetgøres i krig Hos 5.11 Efraims tro : en besk frugt
Hos 5.12-14 Herrens tilintetgørende vrede Hos 6.1-11 Trængsel : Omvendelse og bøn
Hos 6.1-11 Herren vil elskes og kendes : 
IKKE OFRE
Hos 7.1-2 Herren kender Efraims synd
Hos 7.3-7 Straffetale over Kongemord Hos 7.8-12 Fremmede vil lægge folket øde
Hos 7.13-16 Herren vil ikke hjælpe Hos 7.13-16 DET FRAFALDNE FOLK
Hos 8.1-6 Herrens vrede over: 
Efraims gudsdyrkelse og  
leflen for fremmede folk
Hos 8.7-10 Fremmede ødelæggere
Hos 8.11-14 Efraims GUDSDYRKELSE: 
NYDELSESSYGE
Hos 9.1-6 Landflygtighed
Hos 9.7-9 Profetens trængsler Hos 9.10-17 Israel: Herligt folk: Frafald:
Hos 10.1-4 Lykke kan medføre synd Hos 10.5-8 Helligdommen hjælper ikke
Hos 10.9-10 Ødelæggende krig Hos 10.11-13 Efraim spildt Herrens godhed
Hos 11.1-7 Efraim skal lægges øde Hos 11.8-11 Herren vil  
NØDIG UDSLETTE EFRAIM
Hos 12.1-2 Selv ødelæggelse Hos 12.3-15 Straf: Efraim igen VANDREFOLK
Hos 13.1-8 Vrang gudsdyrkelse Hos 13.9-11 Kongedømmet svigter
Hos 13.12-14 DEN SIDSTE MULIGHED 
FOR FRELSE SPILDES
Hos 13.15 Samarias fald
Hos 14.1-10
FORJÆTTELSE 
OM 
EFRAIMS FRELSE
 
Joel Joels bog Joel 1.1 Overskrift
Joel 1.2-12 Græshoppeplage Joel 1.13-20 Bod:Bøn: Vinde Herrens hjælp
Joel 2.1-11 Græshopperne : Fjentlig hær Joel 2.12-17 Bod: Faste: Bøn:
Joel 2.18-27
HERREN VIL SLÅ 
ISRAELS FJENDER 
OG 
VELSIGNE DETS LAND
Joel 3.1-5 Forjættelse: 
GUDS ÅND 
UDGYDES 
OVER 
ISRAEL
Joel 4.1-21
HERREN VIL DØMME 
ISRAELS FJENDER 
ISRAELS HERLIGE FREMTID
 
Am Amos bog Am 1.1 Overskrift
Am 1.2 Herren truer sit folk Am 1.3-5 Profeti mod Damaskus
Am 1.6-8 Filisterne Am 1.9-10 Edom
Am 1.11-12 Edom Am 1.13-15 Ammon
Am 2.1-3 Profeti mod Moab Am 2.4-5 Juda
Am 2.6-16 Efraim Am 3.1-2 Det udvalgte folk skal straffes
Am 3.3-8 Herren tvinger profeten til tale Am 3.9-11 Samaria skal falde
Am 3.12-15 Nydelsessyge skal straffes Am 4.1-3 Nydelsessyge skal straffes
Am 4.4-12 Israel revses : 
VANARTEDE GUDSDYRKELSE
Am 4.13 Guds skabervælde
Am 5.1-3 Ved Israels dødsbåre Am 5.4-6 SAND GUDSDYRKELSE
Am 5.7 Dommernes uredelighed Am 5.8-9 Guds skabervælde
Am 5.10-13 Griskhed og uredelighed Am 5.14-15 Sand Gudsdyrkelse
Am 5.16-17 Om Israels undergang Am 5.18-27
HERRENS DAG 
ULYKKE FOR ISRAEL 
SOM KUN BRYDER SIG OM OFRE 
IKKE OM RETFÆRD
Am 6.1-7 Levemændene Am 6.8-10 Profeti om pest
Am 6.11 Profeti om sammenbrud Am 6.12-14 Ussel retstilstand : Undergang
Am 7.1-8 Tre syner: Israels undergang Am 7.9 Trusel mod Helligdommene og 
Kongehuset
Am 7.10-17 Sammenstød Amos:Amazja i Betel Am 8.1-2 Et syn: Israels undergang
Am 8.3 Profeti om mandefald Am 8.4-10 RIGE: UREDELIGHED: FATTIGE
Am 8.11-14 Israel afvises af Herren Am 9.1-4 Herrens tilintetgørende vrede
Am 9.5-6 Guds skabervælde Am 9.7 Israels værd for Herren
Am 9.8-10 Herrens folk RENSES FOR SYNDERE Am 9.11-12 Profeti: 
DAVIDS RIGE SKAL GENREJSES
Am 9.13-15 MESSIASTIDENS HERLIGHED
 
Obad Obadias bog
Obad 1.1-21
HERREN TILINTETGØR 
EDOM 
FOR DETS FJENDSKAB 
MOD 
ISRAEL 
i 
TRÆNGSELENS STUND: 
. 
ISRAELS OPREJSNING
 
Jon Jonas bog Jon 1.1-16 Jonas' kald og flugt
Jon 2.1-11 Jonas' takkesang Jon 3.1-10 Jonas i Nineve
Jon 4.1-11 Jonas vrede:  
Herren skåner Nineve
 
Mika Mikas bog Mika 1.1 Overskrift
Mika 1.2-7 Herren: Dom: Samaria: Jerusalem Mika 1.8 Profetens sorg derover
Mika 1.9-16 Dommens rædsler og omfang Mika 2.1-5 De stores griskhed
Mika 2.6-11 Profeten strides med modstandere Mika 2.12-13 FORJÆTTELSE OM: 
ISRAELS SAMLING OG HJEMFÆRD
Mika 3.1-4 De griske stormænd ... Mika 3.5-8 Falske profeter : 
DEN SANDE PROFET
Mika 3.9-12 Dom over letsindige Jerusalem Mika 4.1-5
DET FREMTIDIGE 
HERLIGGJORTE 
JERUSALEM 
HEDNINGE SKAL STRØMME TIL 
for at 
FÅ DEL I 
HERRENS VELSIGNELSE
Mika 4.6-7 Forjættelse: 
ISRAELS SAMLING OG HJEMFÆRD
Mika 4.8-14 Jerusalem sejrer over mange fjender
Mika 5.1-5 DEN NYE DAVID Mika 5.6-8
ISRAEL SKAL BLIVE STORT 
DET STÆRKESTE AF ALLE FOLK
Mika 5.9-14
HERREN UDRENSER ALT, 
DER ER IMOD ISRAEL 
HERREN TAGER HÆVN 
OVER 
HEDNINGERNE
Mika 6.1-8
HERREN KRÆVER IKKE OFRE, 
men RETFÆRD !
Mika 6.9-16 DOM OVER JERUSALEMS SYND Mika 7.1-4 Vanart
Mika 7.5-7 LIDE PÅ GUD ALENE Mika 7.8-10 ISRAELS HÅB
Mika 7.11-13
JERUSALEM GENOPBYGGES 
LANDFLYGTIGE VENDER HJEM 
HEDNINGERNE HJEMSØGES
Mika 7.14-20 BØN OM ISRAELS FRELSE
 
Nah Nahums bog Nah 1.1 Overskrift
Nah 1.2-10 Den almægtiges vrede Nah 1.11-14 Judas trængsel snart ende
Nah 2.1 Trøst til Juda Nah 2.2 Trusel mod Assyrien
Nah 2.3 Trøst til Juda Nah 2.4-14 Trusel mod Assyrien
Nah 3.1-19 VERÅB OVER NINEVE
 
Hab Habakkuks bog Hab 1.1 Overskrift
Hab 1.2-4 Urettens Herredømme Hab 1.5-11 Fjendes styrke
Hab 1.12-17 Herre grib ind Hab 2.1-3 Herrens svar
Hab 2.4-20 Veråb over UMÆTTELIG FJENDE Hab 3.1-19
HERREN TRÆDER FREM TIL DOM 
OVER 
VERDENSRIGET 
OG 
FRELSER ISRAEL
 
Sef Sefanias bog Sef 1.1 Overskrift
Sef 1.2-6 Herrens vredesdom over Sef 1.2-6 Afgudsdyrkelse i Juda
Sef 1.7-9 Styrendes vold og fremmed skik Sef 1.10-11 Rige købmænd
Sef 1.12-13 Ringeagter Herren ... Sef 1.14-18 Herrens dag er nær
Sef 2.1-15 HERRENS DAG OG HEDNINGERNE Sef 3.1-7 Veeråb over Jerusalem
Sef 3.8-13 BYEN SKAL RENSES FOR SYND Sef 3.14-20 BYENS KOMMENDE HERLIGHED
 
Hagg Haggajs bog Hagg 1.1-11 GENOPBYG TEMPLET
Hagg 1.12-15 DER SKRIDES TIL VÆRKET Hagg 2.1-9 DET NYE TEMPELS 
KOMMENDE HERLIGHED
Hagg 2.10-19 TIDLIGERE OFRE  
VIRKNINGSLØSE
Hagg 2.20-23 Forjættelse til Zerubbabel
 
Zak Zakarias bog Zak 1.1-6 Profeten maner til omvendelse
Zak 1.7 Indledning til SYNERNE Zak 1.8-17 1. SYN: 
HIMMELBUDENE VENDER TILBAGE 
TIL HIMMELEN MED BUD OM, 
INTET TEGN 
PÅ OMVÆLTNING PÅ JORDEN 
HERREN TILSIGER PROFETEN: 
ISRAELS 
TRÆNGSEL VARER IKKE EVIGT
 
Zak 2.1-4 2. SYN:  
4 HORN : 4 SMEDE
Zak 2.5-17 3. SYN: 
MANDEN MED MÅLESNOREN 
JERUSALEMS KOMMENDE HERLIGHED
Zak 3.1-10 4. SYN: 
SATAN KLAGE MOD JOSUA
Zak 3.1-10 Forjættelse om Templets fuldførelse
Zak 3.1-10 EN HERLIG FREMTID Zak 4.1-6 5. SYN: 
LYSESTAGEN : 
DE 2 OLIETRÆER
Zak 4.1-6
HERREN RÅDER I VERDEN
Zak 4.7-14 Templets fuldførelse ved ZERUBBABEL
Zak 5.1-4 6. SYN: 
DEN FLYVENDE BOGRULLE
Zak 5.1-4 Forbandelse over syndere
Zak 5.5-11 7. SYN: 
KVINDEN I EFAEN :  
Babel skal rammes af ulykke
Zak 6.1-7 HIMMELBUDENE UD I VERDEN
Zak 6.8 Herrens ÅND til Jøder i Babylon Zak 6.9-15
ÅNDEN ILDNET DEM 
TIL NIDKÆRHED FOR HERREN
Zak 7.1-14
IKKE SORG OG FASTE, 
men 
OMVENDELSE FØRER TIL FRELSE
Zak 8.1-23
FORJÆTTELSE OM ISRAELS FRELSE
Zak 9.1-8 Herren vil hjemsøge Israels fjender Zak 9.9-10
FREDSKONGEN I ZION
Zak 9.11-12 Fængslede Jøder fri Zak 9.13-15 Israel slår den græske verdensmagt
Zak 9.16-17
DE LANDFLYGTIGE JØDERS 
HJEMKOMST til MESSIAS 
*TIDENS GLÆDE
Zak 10.1-2
GUD ALENE GIVER VELSIGNELSE 
Afguder giver INGENTING
Zak 10.3-12
HERREN VIL SE TIL SIT FOLK 
HERREN GØR FOLKET STÆRKT 
HERREN HJEMFØRER DE LANDFLYGTIGE 
HERREN TAGER MAGTEN FRA 
SYRIEN OG ÆGYPTEN
Zak 11.1-3 Klage over heltes fald
Zak 11.4-14 Billed: Jerusalem Judas land Zak 11.15-17 Veråb over en voldsherre
Zak 12.1-3
Gud hjælper Jerusalem ved ANGREB 
ANGRIBERE BÅDE JØDER OG HEDNINGE
Zak 12.4-7 Herren: 
Jøderne vende sig imod 
deres afmægtige hedenske 
FORBUNDSFÆLLER
Zak 12.8-9 Jerusalem fuldkommen SEJR Zak 12.10-14
DEN FRELSTE BY 
skal da holde klage 
OVER EN SOM ER MYRDET
Zak 13.1-6 Jerusalem renses Zak 13.7 Veeråb over en voldsherre
Zak 13.8-9 Landet renses Zak 14.1-5
JERUSALEMS SIDSTE TRÆNGSEL 
OG FRELSE
Zak 14.6-11
MESSIAS*TIDENS HERLIGHED
Zak 14.12-15 Hedningernes straf
Zak 14.16-19
HEDNINGEVERDENEN SKAL FEJRE 
LØVHYTTEFEST I JERUSALEM
Zak 14.20-21
JERUSALEMS OG JUDAS 
FULDKOMNE 
HELLIGHED
 
Mal Malakias bog Mal 1.1 Overskrift
Mal 1.2-5
HERRENS KÆRLIGHED 
TIL 
ISRAEL
Mal 1.2-5 had til Edom
Mal 1.6-14 Præsternes ringeagt for Herren Mal 2.1-9 Præsternes straf
Mal 2.10-16 Mod blandede ægteskaber 
og skilsmisse
Mal 3.1-5
HERRENS DOM FORESTÅR
Mal 3.6-12 Svig Mal 3.13-18
DOMMEN 
SÆTTE SKEL 
MELLEM FROMME 
OG 
GUDLØSE
Mal 4.1-3 Fortsættelse Mal 4.4 LOV BRINGES I MINDE

Mal 4.5-6
ELIAS KOMME
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2000pr