.
Med lov skal land bygges! 
På GT'tid et teo-kratisk samfund.
.x
.
LOVEN i alfabetisk orden
Salme 1
.
Bibeludgaver
GT-årstal
Historie
NT-årstal
.
Emne: Sted:
Side:
Adgang til Herrens menighed 5 Mos 23,1
 70
Afgift på grovmel 4 Mos 15,17
 51
Afgrødeofre 3 Mos 2,1
 20
Afgrødeofre 3 Mos 6,7
24
Afgrødeofre 4 Mos 15,1
51
Afguderi, straf 5 Mos 17,2
64
Afgudsdyrkelse 2 Mos 20,23
5
Afgudsdyrkelse 3 Mos 26,1
46
Afgudsdyrkelse, dødsstraf 5 Mos 16,21
64
Altre 2 Mos 20,24
5
Arbejdsdyr 5 Mos 25,4
73
Arbeberettigede døtre, nyt ægteskab 4 Mos 36,1
58
Arveret, døtres 4 Mos 27,1
55
Arveret, førstefødtes 5 Mos 21,15
68
Band 3 Mos 27,1
48
Bedrag 3 Mos 19,11
37
Bestemmelser om ... -
97-98 99
Bestemmelser om dommere og skrivere 5 Mos 16,18
64
Betaling af løn 5 Mos 24,14
72
Bidrag til Helligdommen 2 Mos 25,1
9
Blod af tyre og bukke tager IKKE synder bort Hebr 10,4
88
Blod, loven renser med blod Hebr 9,22
88
Blod, nydelse af blod 3 Mos 17,10
36
Blod, udgydes for tilgivelse Hebr 9,22
88
Blodskam 3 Mos 18,1
36
Bortløbne trælle 5 Mos 23,16
71
Brændofferalteret 2 Mos 27,1
11
Brændofre 3 Mos 1,1
19
Buddene, hvorpå loven og profeterne hviler Matt 22,40
81
Bøn og tiende hver 3. år 5 Mos 26,12
74
Daglig brændoffer 2 Mos 29,38
15
Daglige morgen- og aften- brændoffer 3 Mos 6,1
24
Daglige ofringer og festofre 4 Mos 28,1
55
"De 10 bud" 2 Mos 20,1
4
"De 10 bud" * Pagten på Horeb 5 Mos 5,1
59
DEN ARONITISKE VELSIGNELSE 4 Mos 6,22
51
Den enes fald Rom 5,17
83
Den enes sejr Rom 5,17
83
Det første bud Matt 22,38
81
Det største bud Matt 22,36
81
Dommere 5 Mos 16,18
64
Dommeren ER ... IKKE du Jak 4,12
88
Domstol 5 Mos 17,8
65
Drikofre 4 Mos 15,1
51
Dyr, rene og urene 3 Mos 11,1
27
Dyr, rene og urene 5 Mos 14,3
61
Dødemanere 3 Mos 19,31
38
Dødsstraf 4 Mos 35,30
58
Dødsstraf 5 Mos 16,21
64
Dødsstraf for afgudsdyrkelse 5 Mos 16,21
64
Ejendomserstatning 2 Mos 21,33
6
Ejendomserstatning 2 Mos 22,3
6
Elsk din næste som dig selv Matt 22,39
81
Erstatningspligt 4 Mos 5,5
49
Fedt og blod 3 Mos 7,22
25
Festtiderne 3 Mos 23,1
42
Forbandelse 3 Mos 19,14
37
Forbandelser ... Lovovertrædelser 5 Mos 28,15
76
Forbrydere 5 Mos 21,22
69
Forbud mod støbte guder 2 Mos 34,17
17
Forgården 2 Mos 27,9
11
Forordning om indretning af Helligdommen 2 Mos 25,8
9
Forskellige love (omfattende) 2 Mos 22,18
7
Forsoningsdagen 3 Mos 16,1
34
Frembærelse, førstefødtes 5 Mos 26,1
74
Friåret 5 Mos 15,1
62
Frugttræer 3 Mos 19,23
38
Fuglebeskyttelse 5 Mos 22,6
69
Følg loven 3 Mos 19,37
38
Førstefødselsret 2 Mos 13,1
3
Førstefødte 5 Mos 15,19
63
Gaver 3 Mos 27,1
48
Guds pagt med Abraham * Israel 1 Mos 17,1
1
Gæstfrihed 3 Mos 19,33
38
Had 3 Mos 19,17
37
Hellig, vær 3 Mos 19,2
37
Helligdommen 2 Mos 26,1
10
Helligdommen opstilles * Herren tager bolig 2 Mos 40,1
18
Herren slutter pagt med Israel * Abraham 1 Mos 15,1
1
Hævn 3 Mos 19,18
38
Højtiderne 5 Mos 16,1
63
Høst ikke til kanten af din mark 3 Mos 19,9
37
Israels grænser * landet deles mellem stammerne 4 Mos 34,1
57
JØDE ER MAN Rom 2,29
83
Klip ikke håret kort 3 Mos 19,27
38
Klædedragt, kønnenes 5 Mos 22,5
69
Kobberslangen 4 Mos 21,4
54
Kog ikke kid i dets mors mælk 2 Mos 34,26
18
Kog ikke kid i dets mors mælk 5 Mos 14,21
62
"Kongeloven" 5 Mos 17,14
65
Krigsførelse 5 Mos 20,1
67
Kvaster på kappen 5 Mos 22,12
69
Kvindelige krigsfanger 5 Mos 21,10
68
Kyskhedsregler 5 Mos 22,13
69
Kønslivet 3 Mos 18,19
37
Lov, dømt efter frihedens lov Jak 2,12
88
Lov-pagten mellem Herren og Israel 5 Mos 26,16
74
Love om adgang i Herrens menighed 5 Mos 23,1
70
Love om afgift på grovmel 4 Mos 15,17
51
Love om afgrødeofre 3 Mos 2,1
20
Love om afgrødeofre 3 Mos 6,7
24
Love om afgrødeofre og drikofre 4 Mos 15,1
51
Love om altre 2 Mos 20,24
5
Love om arveberettigede døtre, nyt ægteskab 4 Mos 36,1
58
Love om barselskvinders urenhed 3 Mos 12,1
28
Love om behandling af kvindelige krigsfanger 5 Mos 21,10
68
Love om beskyttelse af arbejdsdyr 5 Mos 25,4
73
Love om betaling af løn 5 Mos 24,14
72
Love om bidrag til Helligdommen 2 Mos 25,1
9
Love om blodskam 3 Mos 18,1
36
Love om bortløbne trælle 5 Mos 23,16
71
Love om brændofferalteret 2 Mos 27,1
11
Love om brændofre 3 Mos 1,1
19
Love om bøn og tiende hver 3. år 5 Mos 26,12
74
Love om daglig brændoffer 2 Mos 29,38
15
Love om daglig morgen- og aften- brændoffer 3 Mos 6,1
24
Love om daglige ofre og festofre 4 Mos 28,1
55
Love om "De 10 bud" 2 Mos 20,1
4
Love om "De 10 bud" * Pagten på Horeb 5 Mos 5,1
59
Love om den øverste domstol 5 Mos 17,8
65
Love om dødsstraf 4 Mos 35,30
58
Love om døtres arveret 4 Mos 27,1
55
Love om ejendomserstatning 2 Mos 21,33
6
Love om ejendomserstatning 2 Mos 22,3
6
Love om erstatningspligt 4 Mos 5,5
49
Love om falsk mål og vægt 5 Mos 25,13
73
Love om fedt og blod 3 Mos 7,22
25
Love om festtiderne 3 Mos 23,1
42
Love om forbrydere 5 Mos 21,22
69
Love om forbud mod afgudsdyrkelse 2 Mos 20,23
5
Love om forbud mod afgudsdyrkelse 3 Mos 26,1
46
Love om forbud mod hedensk spådomskunst 5 Mos 18,9
66
Love om forbud mod hedenske sørgeskikke 5 Mos 14,1
61
Love om forbud mod mangelfuld offerkød 5 Mos 17,1
64
Love om forbud mod træ- og stenstøtter 5 Mos 16,21
64
Love om forgården 2 Mos 27,9
11
Love om forskrifter 3 Mos 19,1
37
Love om forsoningsdagen 3 Mos 16,1
34
Love om friåret 5 Mos 15,1
62
Love om fuglebeskyttelse 5 Mos 22,6
69
Love om førstefødselsret 2 Mos 13,1
3
Love om førstefødte 5 Mos 15,19
63
Love om førstefødtes arveret 5 Mos 21,15
68
Love om førstegrødens frembærelse 5 Mos 26,1
74
Love om hellig olie til salving 2 Mos 30,22
16
Love om hellig røgelse 2 Mos 30,34
16
Love om Helligdommen 2 Mos 26,1
10
Love om hellige løfter, gaver, band og tiende 3 Mos 27,1
48
Love om hellighedskrav hos præsterne 3 Mos 21,1
40
Love om "hjælpsomhed" 5 Mos 22,1
69
Love om hustruer, mistanke om utroskab 4 Mos 5,11
49
Love om højtiderne 5 Mos 16,1
63
Love om "Kongeloven" 5 Mos 17,14
65
Love om krigsførelse 5 Mos 20,1
67
Love om kun ofringer i Helligdommen 3 Mos 17,1
35
Love om kvaster på kappen 5 Mos 22,12
69
Love om kyskhedsregler 5 Mos 22,13
69
Love om kønnenes klædedragt 5 Mos 22,5
69
Love om kønslivet 3 Mos 18,19
37
Love om lysestagen * "Minoraen" 2 Mos 25,31
10
Love om lysestagens lamper 3 Mos 24,1
43
Love om løfter 4 Mos 30,1
56
Love om løfter 5 Mos 23,22
71
Love om lån * tage pant 5 Mos 24,10
72
Love om markskel 5 Mos 19,14
67
Love om mindekvaster på klæderne 4 Mos 15,37
52
Love om nasirererne 4 Mos 6,1
50
Love om nydelse af blod 3 Mos 17,10
36
Love om nygift mand 5 Mos 24,5
72
Love om ofre * nydelse af kød 2 Mos 22,29
8
Love om ofringer 3 Mos 22,17
41
Love om olie til lysestagens lamper 2 Mos 27,20
12
Love om overtrædelse af sabbatsbudet 4 Mos 15,32
52
Love om personskatten 2 Mos 30,11
15
Love om pligter mod de svage 5 Mos 24,17
72
Love om plukning på andres ejendom 5 Mos 23,25
71
Love om pryglestraf 5 Mos 25,1
73
Love om præstedragten 2 Mos 28,1
12
Love om præster 3 Mos 10,8
26
Love om præsternes andel af ofrene 3 Mos 10,12
26
Love om præsternes andel af takofre 3 Mos 7,28
26
Love om præsternes indkomster 5 Mos 18,1
65
Love om præsternes/leviternes pligter/rettigheder 4 Mos 18,1
52
Love om præstevielsen 2 Mos 29,1
13
Love om påsken 2 Mos 12,43
3
Love om rene og urene dyr 3 Mos 11,1
27
Love om rene og urene dyr 5 Mos 14,3
61
Love om renlighed og krigslejre 5 Mos 23,10
71
Love om renselsesvandet 4 Mos 19,1
54
Love om renter 5 Mos 23,20
71
Love om retsvæsenet 5 Mos 16,18
64
Love om rettergang 2 Mos 23,1
8
Love om rækværk på tagene 5 Mos 22,8
69
Love om røgelsesalteret 2 Mos 30,1
15
Love om sabbat 2 Mos 31,12
16
Love om sabbaten 3 Mos 26,2
46
Love om sabbater og store højtider 2 Mos 23,10
8
Love om sabbatsåret og jubelåret 3 Mos 25,1
44
Love om sammenblanding 5 Mos 22,9
69
Love om selvdøde og sønderrevne dyr 3 Mos 17,15
36
Love om skilsmisse 5 Mos 24,1
71
Love om skuebrødene 3 Mos 24,5
43
Love om skuebrødsbordet 2 Mos 25,23
9
Love om skyldofre 3 Mos 5,14
23
Love om skyldofre 3 Mos 7,1
25
Love om skøger og skøgeløn 5 Mos 23,18
71
Love om spedalskes renselse 3 Mos 14,1
31
Love om spedalskhed 5 Mos 24,8
72
Love om spedalskhed hos mennesker 3 Mos 13,1
29
Love om spedalskhed på bygninger 3 Mos 14,33
32
Love om spedalskhed på tøj og læder 3 Mos 13,47
30
Love om straf 5 Mos 24,16
72
Love om straf af ublufærdig hustru 5 Mos 25,11
73
Love om straf for afguderi 5 Mos 17,2
64
Love om straf for menneskerov 5 Mos 24,7
72
Love om straffe for synder * Lovbrud 3 Mos 20,1
38
Love om straffebestemmelser 3 Mos 24,10
44
Love om svogerægteskab 5 Mos 25,5
73
Love om syndofre 3 Mos 4,1
21
Love om syndofre 3 Mos 5,1
23
Love om syndofre 3 Mos 6,17
24
Love om takofre 3 Mos 3,1
21
Love om takofre 3 Mos 7,11
25
Love om tiende 5 Mos 14,22
62
Love om tilflugtsbyer 5 Mos 19,1
66
Love om trælle 2 Mos 21,1
5
Love om trælle 5 Mos 15,12
63
Love om udpantning 5 Mos 24,6
72
Love om uforsætlige og forsætlige synder 4 Mos 15,22
52
Love om uopklaret mord 5 Mos 21,1
68
Love om urenhed hos kvinder 3 Mos 15,19
33
Love om urenhed hos mænd 3 Mos 15,1
33
Love om usyret brød 2 Mos 13,1
3
Love om vanartede sønner 5 Mos 21,18
68
Love om vaskekummen 2 Mos 30,17
16
Love om vidneførsel 5 Mos 19,15
67
Love om viede gavers hellighed 3 Mos 22,1
40
Love om vold 2 Mos 21,12
6
Loven gøres gældende * Ja Rom 3,31
83
Loven * Nye stentavler * Pagtens fornyelse 2 Mos 34,1
17
Loven om Lysestagen 2 Mos 37,17
18
Loven om skinsygeofferet 4 Mos 5,11
49
Loven ud af kraft * Nej Rom 3,31
83
Lovens nedskrivning 5 Mos 31,9
78
Lovens tavler 2 Mos 24,1
8
Lovoverholdelse * Forbandelser 5 Mos 28,15
76
Lovoverholdelse * Guds løfter 5 Mos 28,1
75
Lovoverholdelse * Velsignelser * Forbandelser 5 Mos 27,11
75
Lysestagen 2 Mos 37,17
18
Lysestagen * Minoraen 2 Mos 25,31
10
Lysestagens lamper 2 Mos 27,20
12
Lysestagens lamper 3 Mos 24,1
43
Lyve 3 Mos 19,11
37
Løfter 3 Mos 27,1
48
Løfter 4 Mos 30,1
56
Løfter 5 Mos 23,22
71
Løfterne fra Gud 2 Mos 20,1
4
Løn og straf for overholdelse af Herrens love 3 Mos 26,3
46
Lån * Pant 5 Mos 24,10
72
Markskel 5 Mos 19,14
67
Menneskerov * Straf 5 Mos 24,7
72
Mindekvaster på klæderne 4 Mos 15,37
52
Mord 5 Mos 21,1
68
Mål og vægt 5 Mos 25,13
73
Mål og vægt m.v. 3 Mos 19,35
38
Måltidsoffer 3 Mos 19,6
37
Nasirererne 4 Mos 6,1
50
Nedskrivning af loven 5 Mos 31,9
78
Nye stentavler * Pagtens fornyelse * Loven 2 Mos 34,1
17
Nygift 5 Mos 24,5
72
Offerkød 5 Mos 17,1
64
Ofre * Nydelse af kød 2 Mos 22,29
8
Ofringer 3 Mos 22,17
41
Ofringer i Helligdommen 3 Mos 17,1
35
Okse og æsel for samme plov * Nej 5 Mos 22,10
69
Omskærelsen 1 Mos 17,9
1
Pagten 1 Mos 17,1
1
Pagten mellem Herren og Israel 5 Mos 26,16
74
Pagtslutningen på Sinaj * Lovens tavler 2 Mos 24,1
8
Parring 3 Mos 19,19
38
Parti, tage parti 3 Mos 19,15
37
Personskat 2 Mos 30,11
15
Pligter mod de svage 5 Mos 24,17
72
Pluk ikke vingården ren 3 Mos 19,10
37
Plukning på andres ejendom 5 Mos 23,25
71
Pryglestraf 5 Mos 25,1
73
Præstedragten 2 Mos 28,1
12
Præster 3 Mos 10,8
26
Præsternes andel af ofrene 3 Mos 10,12
26
Præsternes andel af takofre 3 Mos 7,28
26
Præsternes hellighedskrav 3 Mos 21,1
40
Præsternes indkomster 5 Mos 18,1
65
Præsternes/leviternes pligter/rettigheder 4 Mos 18,1
52
Præstevielsen 2 Mos 29,1
13
Påbud om erobring af Israel * Landet 5 Mos 1,6
59
Påsken 2 Mos 12,43
3
Påsken indstiftes 2 Mos 3,1
2
Rejs dig for grå hår 3 Mos 19,32
38
Renlighed i krigslejre 5 Mos 23,10
71
Renselsesvandet 4 Mos 19,1
54
Renter 5 Mos 23,20
71
Retsvæsenet 5 Mos 16,18
64
Rettergang 2 Mos 23,1
8
Rækværk på tagene 5 Mos 22,8
69
Røgelse, hellig 2 Mos 30,34
16
Røgelsesalteret 2 Mos 30,1
15
Sabbat 2 Mos 31,12
16
Sabbat, hold 3 Mos 19,3
37
Sabbaten 3 Mos 26,2
46
Sabbater og store højtider 2 Mos 23,10
8
Sabbatsbudet * Overtrædelse 4 Mos 15,32
52
Sabbatsåret og jubelåret 3 Mos 25,1
44
Salving, olie til 2 Mos 30,22
16
Samleje med trælkvinde 3 Mos 19,20
38
Sammenblanding 5 Mos 22,9
69
Selvdøde og sønderrevne dyr 3 Mos 17,15
36
Skilsmisse 5 Mos 24,1
71
Skinsygeofferet 4 Mos 5,11
49
Skrivere 5 Mos 16,18
64
Skuebrødene 3 Mos 24,5
43
Skuebrødsbordet 2 Mos 25,23
9
Skyldofre 3 Mos 5,14
23
Skyldofre 3 Mos 7,1
25
Skøger og skøgeløn 5 Mos 23,18
71
Sladder 3 Mos 19,16
37
Spedalskes renselse 3 Mos 14,1
31
Spedalskhed 5 Mos 24,8
72
Spedalskhed hos mennesker 3 Mos 13,1
29
Spedalskhed på bygninger 3 Mos 14,33
32
Spedalskhed på tøj og læder 3 Mos 13,47
30
Spis ikke kød med blod 3 Mos 19,26
38
Spådomskunst 5 Mos 18,9
66
Stjæle 3 Mos 19,11
37
Stof vævet af uld og hør * Nej 5 Mos 22,11
69
Straf 3 Mos 24,10
44
Straf 5 Mos 24,16
72
Straffen for at overtræde Herrens lov 3 Mos 26,14
46
Støb ikke gudebilleder 3 Mos 19,4
37
Svogerægteskab 5 Mos 25,5
73
Sværge 3 Mos 19,12
37
Synder * Lovbrud 3 Mos 20,1
38
Synder, uforsætlige og forsætlige 4 Mos 15,22
52
Syndofre 3 Mos 4,1
21
Syndofre 3 Mos 5,1
23
Syndofre 3 Mos 6,17
24
Søgning : Bestemmelser -
97-99
Søgning : Forordning -
89-97
Søgning : Loven -
78-88
Sønner, vanartede 5 Mos 21,18
68
Sørgeskikke 5 Mos 14,1
61
Sådan er loven og profeterne Matt 7,12
81
Takofre 3 Mos 3,1
21
Takofre 3 Mos 7,11
25
Tatovering forbudt 3 Mos 19,28
38
Tiende 3 Mos 27,1
48
Tiende 5 Mos 14,22
62
Tilflugtsbyer 5 Mos 19,1
66
Trosbekendelsen * Jakobs/Israels 5 Mos 6,4
60
Træ- og stenstøtter 5 Mos 16,21
64
Trælle 2 Mos 21,1
5
Trælle 5 Mos 15,12
63
Ublufærdig hustru, straf 5 Mos 25,11
73
Udnævnelse af dommere 5 Mos 1,9
59
Udpantning 5 Mos 24,6
72
Udplyndre 3 Mos 19,13
37
Undertrykke 3 Mos 19,13
37
Urenhed 3 Mos 12,1
28
Urenhed hos kvinder 3 Mos 15,19
33
Urenhed hos mænd 3 Mos 15,1
33
Uret i retssager 3 Mos 19,15
37
Usyret brød 2 Mos 13,1
3
Utroskab 4 Mos 5,11
49
Vaskekummen 2 Mos 30,17
16
Vidneførsel 5 Mos 19,15
67
Viede gavers hellighed 3 Mos 22,1
40
Vold 2 Mos 21,12
6
Ærbødighed mod gamle 3 Mos 19,32
38
Ærefrygt for forældre 3 Mos 19,3
37
Ærefrygt for Helligdommen 3 Mos 19,30
38
Østjordanlandet udskiftes 5 Mos 3,13
59
Åbenbaringen på Sinaj 2 Mos 19,1
3
.
Sidenummer vedrører LOVEN I BIBELEN - public-domain : Ring tlf 58500927 for nærmere oplysninger.
.
Salme 1
.
Vers 1 ............................... Lykkelig den, som ikke vandrer 
efter ugudeliges råd, 
som ikke går på synderes vej 
og ikke sidder blandt spottere,
Vers 2 men har sin glæde ved Herrens lov 
og grunder på hans lov dag og nat.
Vers 3 Han er som et træ, 
der er plantet ved bækken; 
det bærer frugt til rette tid, 
og dets blade visner ikke. 
Alt, hvad han gør, lykkes for ham.
Vers 4 Sådan går det ikke de ugudelige; 
de er som avner, 
der blæses bort af vinden.
Vers 5 Derfor står de ugudelige ikke fast ved dommen, 
syndere ikke i retfærdiges forsamling.
Vers 6 Herren kender de retfærdiges vej, 
men de ugudeliges vej går til grunde.
.
B I B E L U D G A V E R
.
3.-2. ÅRH.F.K. SEPTUAGINTA - GT fra HEBRAISK TIL GRÆSK
135 Ældst bevarede håndskrift til Johannes evg-udsnit
350 CODEX SINAITICUS fra SEPTUAGINTA - GT
4. ÅRH. - 3XX VULGATA - BIBELEN PÅ LATIN
4. ÅRH. - 3XX CODEX ARGENTUS - BIBELEN
4. ÅRH. - 3XX CODEX VATICANUS - BIBELEN PÅ GRÆSK
5. ÅRH. - 4XX CODEX ALEXANDRINUS - BIBELEN
1380 Wiclif's BIBEL på engelsk
1450 Ældste Danske Bibel dansk
1456 Gutenbergs latinske Bibel. Mainz
1471 Bibbio di Octobre. Venedig
1477 Delfter Bibelen
1488 Første fuldstændige hebraiske Bibel. Soncino - Masora
1514 Septuaginta. Complutenserpolyglotten - Spanien
1516 Erasmus af Rotterdam's NT - Basel
1517 Første rabbinerbibel. Venedig. Bombergbibelen
1517 Complutenser-polyglotte
1518 Septuaginta. Aldus i Vendig
1522 Luthers Bibeloversættelse til tysk
1524 Christian II's Ny Testamente på dansk
1529 Christiern Pedersens Ny Testamente på dansk
1534 Første trykte hele Bibel i Wittenberg
1535 Hans Tausens Gammel Testamente på dansk
1541 Gustav Vasas første Bibel på svensk
1550 Christian III's Bibel på dansk
1550 Stefanus' Pariserudgave - NT
1560 Genevebibelen
1582 Bezas Geneveudgave - NT
1584 Gudbrandbibelen. Island
1587 CODEX VATICANUS: Den sixtinske oversættelse - Rom
1589 Frederik II's Bibel på dansk
1607 Hans Poulsen Resen' Bibel på dansk
1611 King James' Bible - UK
1633 Christian IV's Bibel på dansk
1647 Den Resen-Svanningske Bibel på dansk
1647 Christian IV's Bibel - Resen-Svanningske revision på dansk
1707 CODEX ALEXANDRINUS: oversættelse - Oxford
1736 Enev. Ewalds Bibel
1740 Christian VI's Bibel - Det kgl. Vajsenhus - på dansk
1742 Generalkirkeinspektionskollegiets Bibel på dansk
1794 O.H.Guldbergs NT på dansk
1798 Holmes' and Parsons' - Oxford - 1798-1827 (sixtinske)
1819 Nye Testamente på dansk
1845 Kalkars Bibel på dansk
1850 Tischendorf's SINAITICUS - Leipzig - 1850-1887
1853 J.C.Lindbergs Bibel på dansk
1871 Det gamle Testamente på dansk
1881 A.Sørensens NT på dansk
1886 T.Skat Rørdams NT på dansk
1887 Cambridgeudgaver. Swete - 1887-1894
1906 Cambridgeudgaver. Brooke and McLean - 1906 ff
1907 Det nye Testamente på dansk
1910 F. Buhl m.fl.'s GT på dansk
1910 Fr.Buhl Det gamle Testamente, Det danske Bibelselskab
1930 Den store Gøttingeudgave - 1930 ff
1931 Det gamle Testamente - Det danske Bibelselskab
1942 Det nye Testamente i prøveoversættelse (aut.1948)
1948 Det nye Testamente - Det danske Bibelselskab
1953 Peter Schindlers NT på dansk
1953 Apokryferne på dansk
1974 Seidelinernes NYE Testamente på dansk
1992 Den nye aut. udgave af BIBELEN udkom 8. november 1992
1992 B I B E L E N P Å D I S K E T T E
1996 Bibelen på CD
.
G T   -   Å R S T A L
.
01.GT 1. Mosebog ABRAHAM ca. 1.800 f.k. 21.GT Prædikerens Bog
02.GT 2. Mosebog 22.GT Højsangen
03.GT 3. Mosebog 23.GT Esajas' Bog ISRAEL erobret af Assyrerne 722 f.k.
04.GT 4. Mosebog ESAJAS talte i templet i Jerusalem ca. 700 f.k.
05.GT 5. Mosebog 24.GT Jeremias' Bog ca. 590 f.k. eller 626-586 f.k.
06.GT Josuabogen Juda erobret af Babylonerne 586 f.k.
07.GT Dommerbogen DOMMERTIDEN ca. 1200-1020 f.k. 25.GT Klagesangene Ved Babylons floder 586-536 f.k.
08.GT Ruths Bog 26.GT Ezekiels Bog ca. 595 f.k.
09.GT 1. Samuelsbog 27.GT Daniels Bog
10.GT 2. Samuelsbog 28.GT Hoseas' Bog ca. 782-746 f.k.
11.GT 1. Kongebog SAUL ca. 1028 f.k. 29.GT Joels Bog
12.GT 2. Kongebog DAVID ca 1000 f.k. 30.GT Amos' Bog ca. 782-746 f.k.
13.GT 1. Krønikebog 31.GT Obadias' Bog
14.GT 2. Krønikebog 32.GT Jonas' Bog
15.GT Esras Bog 33.GT Mikas Bog
16.GT Nehemias' Bog 34.GT Nahums Bog
17.GT Esthers Bog 35.GT Habakkuks Bog
18.GT Jobs Bog (1000 f.k.) 36.GT Zefanias' Bog
19.GT Salmernes Bog 37.GT Haggajs Bog
20.GT Ordsprogenes Bog 38.GT Zakarias' Bog
: 39.GT Malakias' Bog
.
H I S T O R I E
.
Makkabæernes opstand mod de syriske Seleucider ca. 168 f.k. Under byzantinsk herredømme 313- 636 e.k.
Jødisk kongedømme under Makkabæer dynastiet 168-60 f.k. Under araberne 636-1091 e.k.
Under romersk herredømme 60 f.k.-313 e.k. Under Seleukerne 1091-1099 e.k.
Revolten mod romerne 66 e.k. Under korsfarerne 1099-1291 e.k.
TALMUD 66 e.k. Under Mammelukkerne 1291-1516 e.k.
Templet ødelagt - jøderne i exil 70 e.k. Under tyrkisk osmansk styre 1517-1917 e.k.
Bar Kochba revolten 132 e.k. Under britisk 1918-1948 e.k.
Jerusalem blev til Aelia Capitolina 135 e.k. ISRAEL selvstændig igen 14. maj 1948 e.k.
Navnet Palæstina 135 e.k. ... Israel 50 år
.
N T   -   Å R S T A L
.
01.NT MattæusEvangeliet 80-90 e.k. 16.NT Paulus' 2. Brev til Timoteus 67-90 e.k.
02.NT MarkusEvangeliet 65-70 e.k. 17.NT Paulus' Brev til Titus 64-66 e.k.
03.NT LukasEvangeliet 70-95 e.k. 18.NT Paulus' Brev til Filemon 58-63 e.k.
04.NT Johannes Evangeliet 90-110 e.k. 19.NT Paulus' Brev til Hebræerne 80-96 e.k.
05.NT Apostlenes Gerninger 61-95 e.k. 20.NT Jakobs Brev 95-100 e.k.
06.NT Paulus' Brev til Romerne 57-58 e.k. 21.NT Peters 1. brev 67-96 e.k.
07.NT Paulus' 1. Brev til Korintherne 54-57 e.k. 22.NT Peters 2. brev 100-200 e.k.
08.NT Paulus' 2. Brev til Korintherne 57 e.k. 23.NT Johannes' 1. brev 90-100 e.k.
09.NT Paulus' Brev til Galaterne 54-57 e.k. 24.NT Johannes' 2. brev 90-100 e.k.
10.NT Paulus' Brev til Efeserne 58-63 e.k. 25.NT Johannes' 3. brev 100 e.k.
11.NT Paulus' Brev til Filipperne 58-63 e.k. 26.NT Judas' brev 89-90 e.k.
12.NT Paulus' Brev til Kolossenserne 61-63 e.k. 27.NT Johannes' Åbenbaring 95 e.k.
13.NT Paulus' 1. Brev til Thessalonikerne 51 e.k. NT-tid slutter 100 e.k.
14.NT Paulus' 2. Brev til Thessalonikerne 52 e.k. Kirkens historie begynder 100 e.k.
15.NT Paulus' 1. Brev til Timoteus 64-90 e.k. Kristendommen stats-religion 380 e.k.