LITTERATURENS HISTORIE - ÅR 1850 til 1899

TEKST ÅR 1 ÅR 2 Ref
B.S.Ingemann "Den stumme Frøken" 1850 1,6,052
B.S.Ingemann "Fire nye Fortællinger" 1850 1,5,329
Chievitz og Recke "En højere Dannelsesanstalt" 1850 1,6,113
Christen Kold "Om Børneskolen" 1850 1,6,162
Fr.Dreier "Poesien" 1850 omkr 3,2,242
Frederik Sibbern "...Gabrielis Breve ...Hjemmet" 1850 1,5,540
Grundloven beskåret 1850 erne 1,6,018
H.C.Andersen "De vilde Svaner" 1850 1,6,135
H.C.Andersen "I Danmark er jeg født" 1850 1,5,140
H.C.Andersen "I Danmark er jeg født" 1850 1,6,057
H.C.Andersen "Ole Lukøie" 1850 1,6,056
H.C.Ørsted "Aanden i Naturen" 1850 1,6,065
H. C. Ørsted "Aander i Naturen I-II" 1850 1,4,615
Household Words 1850 ff 1,6,428
IDEOLOGISK HEGEMONI ... 1850 1900 1,5,189
Madvigs nye lærde skolereform 1850 1,5,201
Martin Kok 1850 1942 1,6,429
Nicolai Roth (Kandarius) 1850 1902 1,6,571
Oehlenschlæger død 20. januar 1850 1,5,298
Realskoler og Den lærde skole 1850 1,5,550
Skellet gaardmænd og landarbejdere *** 1850 omkr 1,5,029
Sofus Høgsbro forstander ... Rødding højskole 1850 1862 1,6,164
Sophus Bauditz 1850 1915 1,6,573
Sækularisering fører til fritænkeri 1850 1,5,532
Søren Kierkegaard "En opbyggelig Tale" 1850 1,5,585
Søren Kierkegaard "Indøvelse i Christendom" 1850 1,5,584
Carsten Hauch prof. i æstetik ved København Universitet 1851 1,5,525
Chievitz og Recke "For Alvor" 1851 1,6,113
Chr.Kold oprettede Ryslinge højskole 1851 1,6,164
Chr. Winther "Nye Digte" 1851 1,5,378
Chr.Winther "Tre Fortællinger" 1851 1,6,098
Edv.Blaumyllers 1851 1911 1,6,493
Fr.Dreier "Blik på det verdenshistoriske Værk" 1851 1,6,040
Fædrelandet suppleret med Dagbladet 1851 1,6,032
H.C.Andersen "Hyldemor" 1851 1,6,056
H.C.Andersen "Marionetspilleren" 1851 1,6,073
H.C.Andersen "Sverrig" 1851 1,6,057
Hostrup "Mester og Lærling" 1851 1,6,099
"Illa" Mathilde Christensen 1851 1922 1,6,467
Julius Langbehn 1851 1907 1,6,561
Just Mathias Thiele "Thorvaldsens Biographie" 1851 1856 1,5,301
Kommission om hygiejniske forhold i København 1851 1,6,036
Mathilde Fibiger "Clara Raphael - tolv breve" 1851 3,2,245
Mathilde Fibiger "Clara Raphael - Tolv Breve" 1851 1,6,121
Mathilde Fibiger "Et Besøg" 1851 1,6,125
Mathilde Fibiger "Hvad er Emancipation" 1851 1,6,125
Morten Pontoppidan 1851 1931 1,6,320
satirisk-kritisk blad: Folkets Nisse 1851 1888 1,6,101
Søren Kierkegaard "2 Taler.. Altergang om Fredagen" 1851 1,5,585
Søren Kierkegaard "Det nye Testamentes Kristendom" 1851 1855 1,5,560
Søren Kierkegaard "Dømmer selv ! ... 1851 1852 1,5,586
Søren Kierkegaard "Om min Forfatter-Virksomhed" 1851 1,5,561
Søren Kierkegaard "Til Selvprøvelse... anbefalet !" 1851 1,5,585
Søren Kierkegaards svulmende "Journaler" 1851 1855 1,5,586
Thor Lange 1851 1915 1,6,497
Anders Stephansen oprettede Hindholm højskole 1852 1,6,164
Athalia Schwartz "Livsbilleder" 1852 1,6,136
B.S.Ingemann "Landsbybørnene" 1852 1,5,329
B.S.Ingemann "Landsbybørnene" 1852 1,6,052
Christiane Mynster "Geographie for små Børn" 1852 1,6,141
Emma Gad 1852 1921 1,6,554
Emma Gad 1852 1921 1,7,119
Emma Gad 1852 1921 2,1,330
Emma Gad født i København 1852 2,1,336
Erik Bøgh "Hr. Grylle og hans Viser" 1852 1,6,108
F.E.Boisen og "Budstikken" 1852 1879 1,6,166
Fr.Dreier "M.A.Goldschmidt. et Litteratur ..." 1852 1,6,040
Fr.Dreier "Samfundets Reform" 1852 1853 1,6,042
Fr.Dreier "Åndetroen og den frie Tænkning" 1852 1,6,041
Fr.Paludan-Myller "Luftskippet og Atheisten" 1852 1,6,077
H.C.Andersen "Den gamle Gravsteen" 1852 1,6,069
H.C.Andersen "Der er Forskel" 1852 1,6,065
H.C.Andersen "Det er ganske vist !" 1852 1,6,064
H.C.Andersen "Et godt Humeur" 1852 1,6,060
H.C.Andersen "Om Aartusinder" 1852 1,6,065
H.C.Andersen "På den yderste Dag" 1852 1,6,065
H.C.Andersen "Verdens deiligste Rose" 1852 1,6,069
Haandbog: Sikkerhedsbrev mod smitte ved Samleie 1852 1,6,035
Ilia Fibiger "Fortællinger for Børn ..." 1852 1,6,128
Kristian Erslev 1852 1930 1,6,197
Mathilde Fibiger "En Skizze ..virkelige Liv" 1852 1,6,126
Nathalie Zahles skole i Kronprinsensgade 1852 1,6,130
Peder Hjort "Kritiske Bidrag ..." 1852 1867 1,5,332
satirisk-kritisk blad: Nemisis 1852 1853 1,6,101
Arbejderforeningen 1853 1856 1,6,206
Athalia Schwartz "Ruth" 1853 1,6,132
Baiersk Øl som Lægemiddel 1853 1,6,035
Barfod "Fortællinger af Fædrelandets Historie" 1853 1,6,049
Benedicte Arnesen Kall "Min Søns Breve" 1853 1,6,136
Bidrag til den danske Litteraturs Historie 1853 1,1,476
Bidrag til den danske Litteraturs Historie 1853 1,1,476
Carit Etlar "Gjøngehøvdingen" 1853 1,6,050
Carit Etlar "Herregaardshistorier" 1853 1,6,050
Carit Etlar "Strandrøveren" 1853 1,6,050
Carsten Hauch "Robert Fulton" 1853 1,5,528
Chr.Winther "Episode af et Familieliv" 1853 1,6,053
Chr.Winther "Nye Digtninger" 1853 1,6,053
Claudius Rosenhoff "Illustreret Magazin" 1853 1,6,157
Den asiatiske kolera til København juni/sept 1853 1,6,187
Den asiatiske kolera tog 5.000 af 130.000 !!! 1853 1,6,187
Die Gartenlaube 1853 ff 1,6,428
Fenger og Hornemann 1. sociale boligbyggeri i Danmark 1853 1,6,189
Fenger og Hornemann "Brumleby" 12/11 1853 1,6,189
Folkevennernes Selskab 1853 1855 1,6,206
Fr.Barfod "Fortællinger. Fædrelandets Historie" 1853 1,6,151
Frederika Bremer "Det unga Amerika" 1853 1854 3,2,251
H.C.Andersen "Alting på sin rette Plads !" 1853 1,6,056
H.C.Andersen "Fem fra en ærtebælg" 1853 1,6,067
H.C.Andersen "Hjertesorg" 1853 1,6,056
H.C.Andersen "Hun duede ikke !" 1853 1,6,063
H.C.Andersen "Nissen hos Spekhøkeren" 1853 1,6,056
H.C.Andersen "Under Piletræet" 1853 1,6,059
Hornemann og Fenger "Lægeforeningen mod Kolera" 1853 1,6,187
Ilia Fibiger og kolera-epidemien 1853 1,6,129
M.A.Goldschmidt "Hjemløs" 1853 1857 1,6,081
Martin Skovbo (Frederiksen) 1853 1942 1,6,564
N.M.Petersen "..danske Litteraturs Historie" 1853 1861 1,6,055
N. M. Petersen "Kjæmpevisen...folkevisen" 1853 1,1,476
N. M. Petersen "Kjæmpevisen ... folkevisen" 1853 1,1,476
Peder Hjort valgt til Folketinget 1853 1,5,331
Præsterne på ferie under kolera-epidemien 1853 1,5,589
Rasmus Nielsen "Et Levnetsløb i Underverden" 1853 1,6,099
satirisk-kritisk blad: Pjerrot 1853 1,6,103
Sille Beyer "Tankebilleder ... kvindelige Situation" 1853 1,5,478
Sille Beyer "Vintergrønt" 1853 1,5,480
Svend Grundtvig "Danmarks gamle Folkeviser" 1853 1976 1,1,476
Svend Grundtvig "Danmarks gamle Folkeviser" 1853 1976 1,1,476
Svend Grundtvig "Danmarks gamle Folkeviser" 1853 1,6,055
Adam Fabricius "Illustreret Danmarkshistorie" 1854 1855 1,6,151
August Bournonville "Et Folkesagn" 1854 1,5,247
B.S.Ingemann "Roskilde konvent . ny aut.salmebog" 1854 1,5,357
Bournonville "Et Folkesagn" 1854 1,6,099
Børnedødelighed godt 10% 1854 1,6,129
Camilla Collet "Amtmandens Døtre" 1854 1855 3,2,256
Christiane Mynster "Ungdommelige Glæder og ..." 1854 1857 1,6,141
Fr.Paludan-Myller "Tre Digte" 1854 1,6,077
Gennemsnitsalderen i København under 40 år ! 1854 1,6,129
H.C.Andersen "Den sidste Perle" 1854 1,6,059
Ilia Fibiger plejede Søren Kierkegaard 1854 1,6,129
Ilia Fibiger på Frederiks Hospital 1854 1860 1,6,129
Kvinder og sygepleje 1854 1,6,129
Mathilde Fibiger "Minona" 1854 1,6,120
Poul Chievitz "Det kjedelige Drama ..." 1854 1,6,112
Private tilladt at flage med Dannebrog 1854 1,6,048
Svend Grundtvig "Gamle danske Minder..." 1854 1861 3,601
Svend Grundtvig "Gamle danske Minder..." 1854 1861 1,3,601
Thomas Overskou "Den danske Skueplads' Historie" 1854 1964 1,5,253
Tyendeloven 1854 1,7,054
Tyendeloven 1854 2,1,210
Annette Colbjørnsen "En ung Piges Dagbogsblade ..." 1855 1,6,141
B.S.Ingemann "Tankebreve fra en Afdød" 1855 1,5,329
Bolette Sørensen 1855 1931 1,7,063
Carit Etlar "Dronningens Vagtmester" 1855 1,6,050
Carit Etlar "Herremænd" 1855 1,6,050
Chr. Winther "Hjortens Flugt" *** 1855 1,5,370
Chr. Winther "Hjortens Flugt" 1855 1,6,053
Clara Andersen "Noveller" 1855 1,6,142
Elith Reumert 1855 1934 1,6,429
G.Carstensen "Go-ahead! Amerikansk Fremad ..." 1855 1,6,109
H.C.Andersen "Et Blad fra Himlen" 1855 1,6,067
H.C.Andersen "Ib og Lille Christine" 1855 1,6,070
H.C.Andersen "Mit Livs Eventyr" 1855 1,6,156
H.C.Andersen "Mit Livs Eventyr" (1855-67) 1855 1,5,124
H.C.Andersen "Pengegrisen" 1855 1,6,068
H.C.Andersen "Pengegrisen" 1855 3,2,262
H.N.Clausen "Christelig Troeslære" 1855 1,6,078
Louise Elisabeth Bjørnsen "Hvad er Livet ?" 1855 1,6,137
Luise Heiberg "Liv gjenoplevet i Erindringen" 1855 1885 3,2,301
Luise Heiberg "Liv gjenoplevet i Erindringen" 1855 1885 1,6,156
Nathalia Larsen 1855 1925 1,6,443
Peder Ludvig Møller "Løvfald" 1855 1,5,338
sognebåndsløsning * dåbstvang fjernet 1855 1,6,034
Søren Kierkegaard "Dette skal siges ..." 1855 1,5,587
Søren Kierkegaard "Guds Uforanderlighed" 1855 omkr 1,5,584
Søren Kierkegaard og "kirkestormen" 1855 1,5,587
Søren Kierkegaard "Var biskop Mynster Sandhedsvidne" 1855 1,5,587
Søren Kierkegaard "Øieblikket" 1855 3,2,264
Walt Whitman "Sangen om mig selv" 1855 3,2,254
A.W.Thornam "Almindeligt Sundhedslexikon" 1856 1,6,189
Anton Andersen 1856 1911 1,6,566
Athalia Schwartz "Alexei" 1856 1,6,132
Carit Etlar "Vaabenmesteren" 1856 1,6,050
Carl Ewald 1856 1908 2,1,319
Elisabeth Grundtvig 1856 1,6,441
Fr.Fabris "Breve mod materialismen" 1856 1,6,191
Færøerne fik handelsmonopolet ophævet 1856 1,8,068
Hvorledes er det fat med Studenterlivet 1856 1,6,093
Haandbog: Beskyttelse mod galante Sygdomme 1856 1,6,035
J.J.F.Friis "Svenskerne på Laaland" 1856 1,6,150
J.L.Wisbech "Illustreret Almanak" 1856 ff 1,6,176
J.P.Zakarias Nielsen og Wisbechs Almanak 1856 1,6,328
Ludvig Bødtcher "Digte. ældre og nyere" 1856 1,5,364
Otto Benzon 1856 1927 1,6,355
Bjørnson "Synnøve Solbakken" 1857 1,6,136
Bjørnstjerne Bjørnson "Synnøve Solbakken" 1857 1,6,177
C.Baudelaire "Les fleurs du mal" 1857 1,6,493
C.C.Halls ministerium 1857 1,6,145
D.F.Eschricht "At være eller ikke være" 1857 1,6,191
Den store handelskrise 1857 1,6,153
Erik Bøgh "Kalifen på Eventyr" 1857 1,6,113
Fenger og Hornemann "Brumleby" fundats fra 1857 1,6,189
Grønvald Nielsen 1857 1931 1,6,328
H.C.Andersen "At være eller ikke være" 1857 1,6,057
Hans Egede Schack "Phantasterne" 1857 1,6,085
Hans Egede Schack "Sandhed med Modification" 1857 omkr 1,6,085
Henrik Pontoppidan 1857 1943 1,6,301
Henrik Pontoppidan 1857 1943 1,7,103
Herman Bang 1857 1912 1,6,367
Ilia Fibiger "Tre Dramer" 1857 1,6,128
J.J.F.Friis "Fiskelars" 1857 1,6,150
Karl Gjellerup 1857 1919 1,6,289
næringsloven (lavsvæsenet ophævet) 1857 1,6,034
Pauline Worm "De Fornuftige" 1857 1,6,132
udøbte børn og kvinder fik arveret 1857 1,6,034
A.C.Meyer 1858 1938 1,6,549
A.C.Meyer 1858 1938 1,7,155
A.C.Meyer 1858 1938 2,1,040
A.C.Meyer født i København 1858 2,1,042
Beatus Dodt "Fredensborg. Carl Hagens Ungdom..." 1858 1,6,150
Bjørnstjerne Bjørnson "Arne" 1858 1,6,177
Brændevin og Salt. Universalmiddel... 1858 1,6,035
Christiane Mynster "For små Børn" 1858 1,6,141
Frederik Sibbern "Meddelelser af Indholdet..." 1858 1872 1,5,539
Grace Aguilar "Hjemmets Indflydelse" 1858 1,6,141
Gustav Wied 1858 1914 1,6,535
Gustav Wied 1858 1914 1,6,535
Gustav Wied født på Holmegaard ved Nakskov 1858 2,1,134
Gustav Wied (victorianismens forfatter) 1858 1914 2,1,124
H.C.Andersen "Dyndkongens Datter" 1858 1,6,060
H.C.Andersen "Flaskehalsen" 1858 1,6,067
H.C.Andersen "Pebersvendens Nathue" 1858 1,6,059
H.C.Andersen "Suppe på en Pølsepind" 1858 1,6,059
Henrik Cavling 1858 1933 1,7,079
Hospitalstidende 1858 ff 1,6,189
J.J.F.Friis "Lybekkerne i Nakskov" 1858 1,6,150
Jakob Knudsen 1858 1917 1,7,046
Jakob Knudsen 1858 1917 2,1,149
Jakob Knudsen født i Rødding 1858 2,1,167
Peder Hjort "Den danske Børneven" 1858 3,2,267
Peder Ludvig Møller "Det nyere Lystspil..." 1858 1,5,338
Sejr Kjeldskov 1858 1911 1,6,547
Sophus Schack "Physiognomiske Studier" 1858 1,6,105
Tyge A.Becker "Bondekrigen. Tidsbilleder ..." 1858 1,6,150
Wilkie Collins "Maanestenen" 1858 1868 1,6,428
Athalia Schwartz "Skal .. min Datter i Skole?" 1859 1,6,131
Beatus Dodt "Rideknægten" 1859 1,6,150
C.E.Fenger. A.Buntzen. J.L.Heiberg. H.C.Andersen 1859 1,6,191
C.E.Fengers Opfattelse af Lægens Stilling 1859 1,6,191
Charles Darwin "Arternes Oprindelse" 1859 1,5,520
Darwin "Origin of Species" Arternes oprindelse 1859 1,6,106
Forlagsbureauet "Illustreret Tidende" 1859 1924 1,6,157
H.C.Andersen "Anne Lisbeth" 1859 1,6,060
H.C.Andersen "Barnet i Graven" 1859 1,6,069
H.C.Andersen "De vises Sten" 1859 1,6,070
H.C.Andersen "Pigen som traadte på Brødet" 1859 1,6,058
H.C.Andersen "Stormen fortæller om ..." 1859 1,6,065
H.C.Andersen "Taarnvægteren Ole" 1859 1,6,062
Henri Bergson 1859 1941 1,7,253
Holger Begtrup 1859 1937 2,1,156
Illustreret Tidende 1859 1,6,426
Illustreret Tidende 1859 1924 1,7,196
J.Luise Heiberg "Huusvæsenet. Pige. Opdragelse" 1859 1,6,131
Knut Hamsun 1859 1952 1,6,475
Københavns Arbejderforening stiftet 1/10 1859 1,6,206
Niels K.Kristensen 1859 1924 1,7,226
Niels Møller 1859 1941 1,6,497
Niels Møller 1859 1941 2,1,007
Nikoline Kirkegaard 1859 1924 1,7,065
Pauline Worm og "lærerinde-eksamen" 1859 1,6,130
Poul Hertel psedonym for Peder Jensen Thisted 1859 1905 1,6,328
Sophus Schack "..Ligheden. Mennesket og Dyret" 1859 1,6,105
Zoologisk Have 1859 1,6,192
Zoologisk Have i København åbnet 1859 1,6,107
Arbejderforeningen af 1860 (C.V.Rimestad) 1860 1,6,206
August Bournonville "Fjernt fra Danmark" 1860 1,5,247
Bjørnstjerne Bjørnson "En glad gut" 1860 1,6,177
Den danske Kæmpebog fra 1660 1860 1,3,160
Den danske Kæmpebog fra 1660 1860 1,3,160
E.Hornemann "Frisk Luft. Sæbe og Vand" 1860 omkr 1,6,189
Erik Bøgh "Dit & Dat" ... "Folkets Avis" 1860 1,6,111
Erik Bøgh "Folkets Avis" 1860 1,6,351
Erik Bøgh "O&H: Orfeus i Underverdenen" 1860 1,6,114
Folkelige forfatteres gennembrud ... 1860 erne 1,6,175
Gustav Esmann 1860 1904 1,6,364
H.C.Andersen "Deilig" 1860 1,6,062
H.C.Andersen "En Historie fra Klitterne" 1860 1,6,061
H.C.Andersen "Gaardhanen og Veirhanen" 1860 1,6,064
H.C.Andersen "Jylland mellem tvende Have" 1860 1,5,140
H.C.Andersen "Pen og Blækhus" 1860 1,6,068
H.F.Ewald "Valdemar Krones .. Ungdomshistorie" 1860 1,6,153
Ilia Fibiger "Modsætninger" 1860 1,6,128
Karl Larsen 1860 1931 1,6,571
Karl Larsen 1860 1931 1,7,088
Karl Larsen 1860 1931 1,7,108
Karl Larsen 1860 1931 2,1,289
Karl Larsen født i Rendsborg 1860 2,1,289
Lokomotivet ... det moderne samfunds sympol 1860 erne 1,6,016
Louise Elisabeth Bjørnsen "En Qvinde" 1860 1,6,137
M.A.Goldschmidt "Hjemme og Ude" 1860 omkr 1,6,083
Peter Sørensen "Nød og Hjælp" 1860 1,5,046
Proletarisering * Urbanisering * Reallønsfald 1860 erne 1,6,226
Reallønnen faldt gennem 1860 erne 1,6,190
Verdensbillede ... jvf. tro ctr viden 1860 erne 1,6,021
Vibal de Ripperda 1860 1931 1,6,429
Anton Nielsen "Fra Landet" 1861 1,6,177
Anton Nielsen "Fra Landet" I-III 1861 1863 1,6,184
Anton Nielsen "Hyrdedrengen" 1861 3,2,274
August Bournonville "Valkyrien" 1861 1,5,247
Bertel Elmgaard (Hans Bertel Marius Hansen) 1861 1894 1,6,563
C.A.Thyrebod "Fund og Forsoning" 1861 1,6,183
Carsten Hauch "Lyriske Digte og Romancer" 1861 1,5,529
Chr.Richardt "Smaadigte" 1861 1,6,152
Clara Andersen "Rosa og Rosita" 1861 1,6,142
Cornelia Levetzow "En ung Piges Historie" 1861 1,6,137
Den amerikanske Borgerkrig *** 1861 1865 1,6,148
Fr.Paludan-Myller "Nye Digte" 1861 1,6,077
H.C.Andersen "Det nye Aarhundredes Musa" 1861 1,6,065
H.C.Andersen "I Andegaarden" 1861 1,6,064
H.C.Andersen "Skarnbassen" 1861 1,6,064
jernbanenet ... 1861 1,6,034
Johan Skjoldborg 1861 1936 1,7,057
Johan Skjoldborg 1861 1936 2,1,220
Johan Skjoldborg født i Øsløs. Nord-jylland 1861 2,1,222
Luise Heiberg flyttede fra Østerport til Rosenvænget 1861 1,6,156
M.A.Goldschmidt "flygter til London" 1861 1,6,083
Naturhistorisk Tidsskrift 1861 ff 1,6,194
Peder L. Møller "artikler: A.Oehlenschlæger" 1861 1,5,338
Peder L. Møller "Oehlenschlæger. Erindringer" 1861 1,5,338
Peter Nansen 1861 1918 1,6,532
Peter Nansen 1861 1918 1,7,190
Vilhelm Beck overtog Indre Mission ved et kup ! 1861 1,6,318
Walter Christmas (Dirkinck Holmfeld) 1861 1924 1,7,224
Adele Marie Ravnkilde (Sakskøbing) 1862 1883 1,6,448
Athalia Schwartz "Charlotte Corday" 1862 1,6,132
Athalia Schwartz "Cornelia" 1862 1,6,132
B.S.Ingemann "Levnetsbog" 1862 1,5,328
Brochmand "Huspostil"..."Sabbati Santificatio" 1862 1,3,061
Brochmand "Huspostil" "Sabbati Santificatio" 1862 1,3,061
Emanuel Goldstein 1862 1921 1,6,548
Fanny Suensen "Amalie Vardum" 1862 1,6,137
H.C.Andersen "Iisjomfruen" 1862 1,6,065
H.C.Andersen "Psychen" 1862 1,6,070
H.C.Andersen "Sneglen og Rosenhækken" 1862 1,6,067
H.F.Ewald "Familien Nordby" 1862 1,6,153
H.Scharling "Ved Nytaarstid. Nøddebo Præstegård" 1862 1,6,014
Ilia Fibiger "Magdalene" 1862 1,6,128
Jules Verne "Fem Uger i Ballon" 1862 1874 1,6,421
Nordisk Billedmagazin 1862 1878 1,6,427
Næringsfrihedsloven af 1857. virkning fra 1862 1862 1,6,190
Robert Watt "Fra Australien" 1862 1,6,160
Raadvad Sangforening 1862 1,6,216
Sophie Holst "Lindholm" 1862 1,6,138
Svenska Familj-Journalen 1862 ff 1,6,428
Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard 1862 1,6,153
Victor Hugo "Les Miserables" De Elendige " 1862 1,6,402
Erik Bøgh "Redactionssekretæren" 1863 1,6,113
H.C.Andersen "Sommergjækken" 1863 1,6,067
H.C.Andersen "Spanien" 1863 1,6,057
Margarete Wulff "Emilies Levnetsbog" 1863 1,6,141
Mathilde Fibiger - 1. kvindelige tjenestemand og telegrafist 1863 1,6,127
Novemberforfatningen (Slesvig i kongeriget) 1863 1,6,033
Ole Olsen 1863 1943 1,7,211
Viggo Stuckenberg 1863 1905 1,6,507
50.000 udvandrede fra Sønder-jylland til USA 1864 1920 1,6,191
Anne Magdalene Thoresen "Signes Historie" 1864 1,6,134
Axel Olrik 1864 1917 1,7,305
Chr.Kold.. Grundtvig.. det danske bondesamfund 1864 ff 1,6,162
Chr.Richardt "Et Aar" i "Nyere Digte" 1864 1,6,152
Ferslew "Dags-Telegrafen" 1864 1,6,351
Folkehøjskolen... bondehøjskolens gennembrud 1864 ff 1,6,162
Fr.Paludan-Myller "Fremtidsmaalet" 1864 3,3,011
Georg Brandes tog æstetik-magisterkonferens 1864 1,6,196
H.C.Andersen "Thepotten" 1864 1,6,067
Hertugdømmerne afstået ... 1864 1,6,033
Johanne Louise Krebs "I Mørkningen" 1864 1,6,140
Ludvig Holstein 1864 1943 1,6,497
Ludvig Holstein 1864 1943 1,7,280
Ludvig Holstein 1864 1943 2,1,049
Ludvig Holstein født i Kallehave (Langebækgård) 1864 2,1,052
Mathilda Malling 1864 1942 1,6,443
Nationalliberal romantisk nationalisme FALLIT 1864 1,6,278
Nederlaget reducerede Danmark til 3/5 del ! 1864 1,6,019
Otto Bache "To hundrede Træsnit" 1864 1,6,158
Pauline Worm "Vaar og Høst" 1864 1,6,132
Rasmus Nielsen "Grundideernes Logik" 1864 1866 1,6,195
Therese Brummer "Smaating" 1864 1,6,464
trætte og svage gamle mænd i rigsdagen 1864 1,6,033
Vilhelm Andersen 1864 1953 1,7,080
Athalia Schwartz "Stedmoder og Steddatter" 1865 1,6,133
Carl Nielsen 1865 1931 2,1,052
Det centrale diskussionsemne: TRO contra VIDEN 1865 1870 1,6,192
Edvard de Hemmer Egeberg 1865 1938 1,6,567
F.F.Ulrik "Arbejdernes Byggeforening" 1865 1,6,190
Frederik Sibbern "Samfundsbetragtninger" 1865 1870 1,5,539
H.C.Andersen "Guldskat" 1865 1,6,070
H.C.Andersen "Stormen flytter Skilt" 1865 1,6,065
H.F.Ewald "Johannes Falk" 1865 1,6,153
Jenny Blicher-Clausen 1865 1907 1,6,559
Kr.Køster "Et Hundrede Danske Sange" 1865 1,6,175
København fordoblede indbyggerantallet til 400.000 prs. 1865 1896 1,6,190
M.A.Goldschmidt "Arvingen" 1865 1,6,154
M.A.Goldschmidt "Dagbog. Reise. Vestkysten. Thy." 1865 1,6,155
Meir Goldschmidt "Dagbog fra en Reise..." 1865 1,5,035
Povl Henrichsen "Min Vandring gennem Livet" 1865 1,5,034
Robert Watt "Pariser-Fotografier" 1865 1,6,160
Sophus Claussen 1865 1931 1,6,579
Sophus Claussen 1865 1931 1,7,280
Sophus Claussen 1865 1931 2,1,058
Sophus Claussen født i Helletoft. Langeland 1865 2,1,064
Sophus Michaelis 1865 1932 1,6,592
Valdemar Vedel 1865 1942 1,6,482
Valdemar Vedel 1865 1942 1,7,080
Anton Nielsen "Bondeliv" I-III 1866 1869 1,6,184
Bål og brand for hekse afskaffet NB 1866 1,3,056
Bål og brand for hekse afskaffet NB 1866 1,3,056
C.A.Thyrebod "Hævn" 1866 1,6,184
C.Staun = Lars Christian Poulsen 1866 1950 1,7,163
Camillo Bruun "Fra Vendsyssel" 1866 1,6,150
Christen Kold og Grundtvig "vennemøder" 1866 1,6,162
Christen Kold "Vennemødetale" 1866 3,2,283
Danske Lov afløst (ophævet) 1866 1,6,441
Den agrare alliance i Oktoberforeningen 1866 1,6,147
Dostojevskij "Rodion Raskolnikov" 1866 1884 1,6,476
E.N.Ritzau "Nordisk Centralbureau ..." 1866 1,6,159
Fr.Paludan-Myller "Ivar Lykkes Historie" 1866 1873 1,6,154
Fridtjof Bon 1866 1929 1,6,564
Georg Brandes "Dualismen... nyeste Philosophie" 1866 1,6,196
Georg Brandes i Paris 1866 1,6,229
Georg Brandes studieophold i Paris vinteren 1866 1867 1,6,197
Godsejernes politiske magt ! (magten tilbage) 1866 1,6,147
Grundloven revideret 1866 1,6,018
Gyrithe Lemche 1866 1945 1,7,118
Gyrithe Lemche 1866 1945 1,7,294
Gyrithe Lemche 1866 1945 2,1,337
Gyrithe Lemche født i København 1866 2,1,337
H.C.Andersen "Moster" 1866 1,6,069
H.C.Andersen "Portnerens Søn" 1866 1,6,062
H.C.Andersen "Skrubtudsen" 1866 1,6,067
Harald Høffding "Philosophie og Theologie" 1866 1,6,195
Henrik Scharling "Uffe Hjælms. Palle Løves" 1866 1,6,153
Holger Drachmann student p.g.a. faderens tvang 1866 1,6,241
Hostrup "Risbøgen" 1866 1,6,153
Ingeborg Vollquartz 1866 1930 1,7,121
Jens Peter Jacobsen "Hervert Sperring" 1866 1868 1,6,247
Jeppe Aakjær 1866 1930 1,7,050
Jeppe Aakjær 1866 1930 2,1,197
Jeppe Aakjær født i Aakjær ved Skive 1866 2,1,197
Johan Speyer "Sange.. danske Skytteforeninger" 1866 1,6,170
Johannes Jørgensen 1866 1956 1,6,498
Johannes Jørgensen 1866 1956 1,6,498
Johannes Jørgensen 1866 1956 2,1,065
Johannes Jørgensen født i Svendborg 1866 2,1,065
M.A.Goldschmidt "En Hedereise....Viborg-Egnen" 1866 1,6,155
Peder Palladius "Visitatsbogen" trykt 1. gang 1866 1,2,154
Revision af grundloven i juli 1866 1866 1,6,147
Weirauch "Kapital og Arbejde" 1866 1,6,110
Anders Kappel Frederiksen Bøcker 1867 1940 1,6,564
Anton Nielsen "Om Hans. der kom på Højskole" 1867 1,6,184
Athalia Schwartz ".Stiftelser. Sædeligheds fr..." 1867 1,6,200
C.A.Thyrebod "Det Gamle forgår. det Nye opstår" 1867 1,6,183
Carsten Hauch "Minder fra Barndom.. Ungdom" 1867 1,5,531
Chr. Erichsen 1867 1935 1,7,223
Georg Brandes anmelder H.C.Andersen 1867 omkr 1,6,159
Georg Brandes "Det uendeligt Små" i Poesien 1867 omkr 1,6,158
Georg Brandes "Det uendeligt Store" i Poesien 1867 omkr 1,6,158
Georg Brandes og Illustreret Tidende 1867 1,6,158
H.F.Ewald "Svenskerne på Kronborg" 1867 1,6,151
Ingrid Jespersen 1867 1938 1,6,205
Knud Skytte "Jydsk Bondeliv" I 1867 1,6,180
Kommunalreform 1867 1,6,192
M.A.Goldschmidt "Ravnen" 1867 1,6,154
Marie Bregendahl 1867 1940 1,7,066
Marie Bregendahl 1867 1940 2,1,182
Marie Bregendahl født i Fly ved Skive 1867 2,1,183
Palle Rosenkrantz 1867 1941 1,7,189
Peder Hjort "Postscriptum" 1867 1,5,332
Peder Hjort "Udvalg af Breve ..." 1867 1869 1,5,332
Præsterne fjernes i fattig- og skolesager 1867 1,6,192
Robert Watt "Kjøbenhavn. Melbourne. Paris" 1867 1,6,160
Tobaksarbejdernes Sangforening 1867 1,6,216
Vilhelm Bergsøe "Fra Piazza del Popolo" 1867 1,6,187
Vilhelm Bergsøe "I Ny og Næ" 1867 1,6,152
165.000 udvandrede fra Danmark til USA 1868 1900 1,6,190
Agnes Henningsen 1868 1962 1,6,443
Agnes Henningsen 1868 1962 1,7,124
Agnes Henningsen 1868 1962 2,1,315
Agnes Henningsen født på Skovsbo. Ullerslev 1868 2,1,315
August Bournonville "Thrymsqviden" 1868 1,5,247
C.A.Thyrebod "Gunver og hendes Sønner" 1868 1,6,184
Charles Baudelaire "Det dobbelte Værelse" 1868 omkr 3,2,296
Charles Baudelaire "Det daarlige Glarmester" 1868 omkr 3,2,298
Evald Tang Kristensen 1868 1929 1,3,561
H.C.Andersen "Dryaden" 1868 1,6,063
H.C.Andersen "Nissen og Madammen" 1868 1,6,070
H.P.Holst tidsskrift "For Romantik og Historie" 1868 1890 1,6,151
Henri Nathansen 1868 1944 1,7,108
Henri Nathansen 1868 1944 2,1,283
Henri Nathansen født i Hjørring 1868 2,1,283
Jakob Hansen 1868 1908 1,7,164
Lauritz Petersen 1868 1951 1,6,552
Louisa M.Alcott "Pigebørn" 1868 1,7,230
M.A.Goldschmidt i Smaa Fortællinger I-II 1868 1869 1,6,155
Meir Aron Goldschmidt "Bjergtagen" 1868 3,2,287
murernes sangkor "Constantia" 1868 1,6,216
Rasmus Nielsen "Problemet om Tro og Viden" 1868 1,6,196
Sven Lange 1868 1930 1,7,108
Sven Lange 1868 1930 2,1,293
Sven Lange født i København 1868 2,1,300
Thomas Overskou "Af mit Liv og min Tid" 1868 1,6,156
Thomas Overskou "Af mit Liv og min Tid" 1868 1,5,253
Vilhelmine Zahle 1868 1940 1,6,443
Børnevennen 1869 1920 1,7,208
C.A.Thyregod "Blandt Bønder" 1869 1871 1,6,177
Carsten Hauch "Nye Digtninger" 1869 1,5,529
Eduard Hartmann "Philosophie des Unbewussten" 1869 1,6,478
Edvard Søderberg 1869 1906 2,1,043
Emile Zola "Les Rougon-Macquart" 1869 1,6,401
G.Brandes "essay om H.C.Andersens eventyr" 1869 1,6,197
Georg Brandes "Oversatte: Kvindernes Underkuelse" 1869 1,6,229
H.C.Andersen "Solskinshistorier" 1869 1,6,065
H.C.Lumbye "Velocipede Galop" 1869 1,6,115
Jules Verne "En Verdensomsejling under Havet" 1869 1872 1,6,404
Knud Hjortø 1869 1931 1,7,045
Knud Hjortø 1869 1931 2,1,136
Knud Hjortø født i Kirke Værløse (Hjortøgaard) 1869 2,1,148
Louis Pio "Holger Danske-sagnet" 1869 1,6,209
Mads Hansen "Til den danske Bonde" 1869 3,3,016
Martin Andersen Nexø 1869 1954 1,7,169
Martin Andersen Nexø 1869 1954 2,1,361
Martin Andersen Nexø født i København 1869 2,1,390
Mathilde Fibiger "Den Ensommes Hjem" 1869 1,6,461
psykolog Eduard von Hartmann 1869 1,6,478
Rasmus Nielsen "Religieus. Enhed med Humane" 1869 1,6,196
Stuart Mill "Kvindernes Underkuelse" 1869 3,3,012
Stuart Mill "Kvindernes Underkuelse" 1869 1,6,437
Thiele "Erindringer fra Bakkehuset" 1869 1,5,303
Vilhelm Bergsøe "Fra den gamle Fabrik" 1869 1,6,187
10% af Københavns befolkning under fattigvæsenet  1870 omkr 1,6,036
150.000 udvandrede hovedsageligt til USA 1870 1900 1,6,343
175.000 landarbejdere 1870 1,6,541
250.000 flyttede til byerne 1870 1900 1,6,343
400.000 forlod landdistrikterne 1870 1900 1,6,343
87.000 arbejdede i håndværk. byggeri. industri 1870 1,6,541
Arbejdsdag 11-12 timer mand. kone. børn 1870 omkr 1,6,208
Athalia Schwartz "Enhver sin Mission" 1870 1,6,133
Berlingske Tidende 1870 omkr 1,6,351
Børnebogssamlinger på skolerne oprettet 1870 erne 1,7,222
C.A.Thyrebod "Blandt Bønder. Landsbyhistorier" 1870 1871 1,6,184
Carl Hansen Fahlberg 1870 1939 1,7,162
Christian Gjerløv 1870 1940 1,7,162
Den store kornsalgstid til 1870 erne 1,5,027
Det forenede Venstre 1870 1,6,018
Det forenede Venstre 1870 1,6,224
Det moderne gennembrud * Hørup. Edv.Brandes 1870 erne 1,6,226
Det moderne gennembruds ideer *** 1870 erne 1,6,226
det zoologiske museum 1870 1,6,192
Edvard Brandes teateranmelder 1870 erne 1,6,354
Edvard Søderberg 1870 1906 1,7,155
Folkevandring fra land til by ... 1870 erne 1,6,317
FOLKEVANDRINGSTID... 1870 1900 1,6,343
Fra 181.300 til 312.000 indbyggere i København 1870 1890 1,6,343
G.Brandes "Den franske æstetik... om H. Taine" 1870 1,6,198
G.Brandes "Kritiker og Portraiter" 1870 1,6,234
G.Brandes og Ferdinand Lassalle 1870 erne 1,6,238
Georg Brandes i Paris 1870 1,6,229
H.C.Andersen "Hvad Tidselen oplevede" 1870 1,6,067
H.C.Andersen "Hønse-Grethes Familie" 1870 1,6,069
H.C.Andersen "Lykke-Peer" 1870 1,6,057
Hans Brix 1870 1961 1,7,371
Hansigne Lorenzen (Sven Tange) 1870 1952 1,7,064
Helge Rode 1870 1937 1,6,497
Helge Rode 1870 1937 1,7,276
Helge Rode 1870 1937 2,1,046
Helge Rode født i København 1870 2,1,049
J.J.F.Friis "Mødet på Læsø" 1870 1,6,150
"Litteratur" baseret i moderne "videnskab" 1870 erne 1,6,021
Maanedsskrift for Husmænd 1870 erne 1,7,036
Plougs nationale liberale presse "Fædrelandet" 1870 omkr 1,6,351
Professor-partiets dannelses-monopol før 1870 1,6,019
Social-Demokraten "En Kvinde af Folket" 1870 erne 1,7,167
Socialistiske Sange 1870 erne 1,6,216
Thorkild Gravlund 1870 1939 2,1,231
Thorkild Gravlund født på Reersø 1870 2,1,231
Topsøes "Dagbladet" 1870 omkr 1,6,351
Vilhelm Møller "Nyt dansk Maanedsskrift" 1870 1874 1,6,233
Vilhelm Ohlsson 1870 1934 1,6,551
Wilhelm Dinesen fransk officer Dansk/Fransk 1870 1871 1,6,569
Anonym "Vendsysselbanens Indvielse" 1871 3,3,022
Anton Nielsen "Livet på Landet" 1871 1,6,184
Arbejderbevægelsens teoretiske udgangspunkt 1871 1,6,210
Carsten Hauch "Minder fra min 1. Udenlandsreise" 1871 1,5,531
dansk afdeling af Internationale Arbejder-Association 1871 1,6,209
Dansk Kvindesamfund 1871 2,1,250
Dansk Kvindesamfund stiftet 1871 1,6,128
Dansk Kvindesamfund stiftet 24. februar 1871 1,6,201
Darwin og Nyt dansk Maanedsskrift 1871 1872 1,6,194
Den internationale Arbejderforening for Danmark 15/10 1871 1,6,210
Det moderne gennembrud .... 1871 ff 1,6,021
Ernesto Dalgas 1871 1899 1,7,113
F.F.Ulrik "eget Hus .. bliver ikke kommunist" 1871 1,6,190
G.Brandes ... Hegels dialektiske historie opfattelse 1871 1,6,230
G.Brandes "Hovedstrømninger i det 19. årh.'s Litteratur" 1871 1,6,230
G.Brandes "Menneskeslægtens Friheds-og Fremskridt- ..." 1871 1,6,222
Georg Brandes forelæsningers betydning 1871 1,7,076
Georg Brandes i Rom 1871 1,6,229
Georg Brandes's forelæsningers betydning ... 1871 1,7,076
H.C.Andersen "Den store Søslange" 1871 1,6,066
H.F.Ewald "Den skotske Kvinde på Tjele" 1871 1,6,261
H.F.Ewald "Den skotske Kvinde på Tjele" 1871 1,6,151
H.L.Martensen "Den christelige Ethik" 1871 1878 3,2,310
H.L.Martensen "Den christelige Ethik" 1871 1878 3,2,304
Holger Drachmann "Engelske Socialister" 1871 3,3,025
Holger Drachmann "Engelske Socialister" 1871 1,6,242
Holger Drachmann til England 1871 1,6,241
Industrialiseringens hastige fremmarch 1871 1,6,240
Internationales danske sektion 1871 1,6,207
J.P.Jacobsen "Darwins Theori" 1871 3,3,018
J.P.Jacobsen "Darwins Theori" januar 1871 1,6,194
Jens Peter Jacobsen "Oversatte: Menneskets afstamning" 1871 1874 1,6,254
Knud Skytte "Jydsk Bondeliv" II 1871 1,6,181
Kommunard-opstanden i Paris 1871 1,6,240
L.C.Nielsen 1871 1930 1,7,116
Louis Pio "Socialistiske Blade ..." 1871 1,6,209
Magasin de Nord 1871 1,6,427
Martensen "Den christelige Ethik" 1871 1878 1,6,489
Nielsen og Hansen "Den nye Almanak" 1871 1874 1,6,176
Slaget på fælleden * strejkebølger ... 1871 1872 1,6,213
Socialisten 1871 1,6,351
ugebladet Socialisten ... 1871 1,6,210
Vilhelm Topsøe "Fra Schweitz og Frankrig" 1871 1,6,160
Bj.Bjørnson "Nogle Ord til Ungdommen" 1872 1,6,222
Bj.Bjørnson ved Grundtvigs begravelse ... 1872 1,6,223
Bj.Bjørnsons tyske "sindelag" på vennemøde 1872 1,6,322
Brix "Socialistiske Sange Nr. 1." 1872 1,6,217
dagbladet Socialisten ... 1872 1,6,210
Darwin "Origin of Species " Arternes oprindelse" 1872 1,6,106
Det forenede Venstre krævede ... 1872 1,6,148
Det forenede Venstres program 1872 1,6,224
Edvard Brandes magister i orientalsk filologi 1872 1,6,354
Emma Gad gift med Nicolaus Urban 1872 2,1,331
Fr.Barfod "Fortællinger. Fædrelandets Historie" 1872 1874 1,6,151
Fælled-mødet maj 1872 (var forbudt) 1872 1,6,211
G.Brandes "Emigrant-litteraturen" 1872 1,6,232
G.Brandes Eu-litt.s-hovedst.1789-1848 DRAMA 1872 1890 1,6,232
G.Brandes var kilde til politisk uro i venstre 1872 1902 1,6,233
Georg Brandes "Indledning til Emigrant-litteraturen" 1872 3,3,028
H.C.Andersen "Tante Tandpine" 1872 1,6,070
Harald Høffding "Philosophien i Tyskland efter Hegel" 1872 1,6,195
Holger Drachmann "Digte" 1872 1,6,243
Holger Drachmann "Med Kul og Kridt" 1872 1,6,241
J.P.Jacobsen "CD: Om Arternes Oprindelse" 1872 1,6,194
Jens Peter Jacobsen "Mogens" 1872 1,6,255
Kampen om parlamentarismen tog sin begyndelse ... 1872 1,6,148
Karin Michaelis 1872 1950 1,7,543
Karin Michaelis 1872 1950 1,7,124
Karin Michaelis født i Randers 1872 2,1,343
Karin Michaelis (Katarina Brøndum) 1872 1950 2,1,343
Karna Birk Grønbech 1872 1957 1,7,317
Kvindelig Læseforening stiftet 1872 1,6,200
Litteratursamfundet "fri-tænker-foreningen" 1872 1,6,234
Louis Pio "Maalet er fuldt" 1872 3,3,031
M.Eskesen "Nordiske Sange Brugt ved Folkemøder" 1872 1900 1,6,170
murerstrejken i april-maj 1872 1,6,213
Nutzhorn og Schrøder "Historiske Sange" 1872 1,6,170
Nær og Fjern 1872 1880 1,6,427
Onsdagsforeningen 1872 1,6,224
Pauline Worm "Arbejderspørgsmålet og Kvindesagen" 1872 1,6,132
Pio . Brix . Geleff fængslet 1872 1875 1,6,212
"Signalfejden" hos grundtvigianerne 1872 1,6,323
Solidaritetsmødet på Nørre Fælled 5. maj 1872 1,6,213
SÆDELIGHEDSFEJDEN * HANDSKEMORAL 1872 omkr 2,1,330
U.P.Overby "Socialisternes Marsch" 1872 1,6,216
U.P.Overby "Socialisternes Marsch" 1872 3,3,034
U.P.Overby "Socialistiske Sange" 1872 1,6,209
Valdemar Rørdam 1872 1946 1,7,114
Valdemar Rørdam 1872 1946 2,1,055
Valdemar Rørdam født i Dalby på Sjælland 1872 2,1,057
variet'e-teater "Concert du Boulevard" 1872 1,6,347
Venstre vandt flertal i folketinget 1872 1,6,148
Vilhelm Bergsøe "Hjemve" 1872 1,6,152
Vilhelm Topsøe "Fra Amerika" 1872 1,6,160
Wilhelm Dinesen "Paris under Communen" 1872 1,6,569
Wilhelm Dinesen "Paris under Communen" 1872 1,6,160
Wilhelm Dinesen som Coopersk jæger i USA 1872 omkr 1,6,569
Arbejdstiden for 10-14 årige: max 6 timer 1873 1,6,212
Avisoplaget fra 40.000 til 100.000 1873 1890 1,6,351
Baagø og Nørregård "Nordiske Fædrelandssange" 1873 1,6,170
Carit Etlar "Breve. danske Krigsmænd 1848-50" 1873 1,6,043
Danmarks 1. fabrikslov 1873 1,6,212
Den internationale Arbejderforenings Visebog 1873 1,6,216
Fabriksarbejde til børn under 10 år forbudt 1873 1,6,212
Ferslew-koncernen "Aftenposten" 1873 1,6,351
G.Brandes "Den romantiske Skole i Tydskland" 1873 1,6,198
G.Brandes "Den romantiske Skole i Tydskland" 1873 1,6,232
Gustav Wied i boghandlerlære i Nakskov og København 1873 1978 2,1,134
Henrik Pontoppidan på Polyteknisk Læreanstalt 1873 1,6,302
"Internationale" blev opløst ved dom 1873 1,6,212
Jens Peter Jacobsen fik universitetets guldmedalje 1873 1,6,254
Jens Peter Jacobsen på "dannelsesrejse" 1873 1,6,258
Johannes V. Jensen 1873 1950 1,6,594
Johannes V. Jensen 1873 1950 1,7,091
Johannes V. Jensen 1873 1950 1,6,594
Johs.V.Jensen 1873 1950 2,1,084
Johs.V.Jensen født i Farsø 1873 2,1,123
Jules Verne "Jorden rundt i 80 Dage" 1873 1,6,422
Klapjagt på socialister gik ind ... 1873 1,6,212
Lev Tolstoj "Anna Karenina" 1873 1889 1,6,480
N.C.Rom ugebladet "Husvennen" 1873 1,6,182
Venstre startede "Morgenbladet" 1873 1,6,351
Vilhelm Grønbech 1873 1948 1,8,079
Vilhelm Grønbech 1873 1948 1,7,421
Zola "Le ventre de Paris" Paris's mave" 1873 1,6,404
A.C.Andersen 1874 1928 1,7,042
Adele Marie Ravnkilde på Zahles skole 1874 1876 1,6,448
Astrid Ehrencron-Kidde 1874 1960 2,1,353
Astrid Ehrencron-Kidde født i København 1874 2,1,353
Bj.Bjørnson "En Fallit og Redaktøren" 1874 1,6,224
Botanisk Have 1874 1,6,192
dagbladet Socialisten... Social-Demokraten 1874 1,6,210
Drachmann "I Storm og Stille" 1874 1,6,410
G.Brandes "Reactionen i Frankrig" 1874 1,6,232
G. og Edv. Brandes "Det 19. Århundrede" 1874 1877 1,6,234
H.C.Andersen "historier" i samlet udgave 1874 1,6,057
H.Løsserup "Enkens Karl" 1874 3,3,036
H.Taine "Den engelske Literaturs Historie" 1874 ff 1,6,197
H.Taine og forestillingen ... digtning er guddommelig 1874 ff 1,6,197
Harald Høffding "Den engl. Philosophi. vor Tid" 1874 1,6,195
Harald Tandrup 1874 1964 1,7,362
Helene Strange 1874 1943 1,7,307
Helene Strange 1874 1943 1,7,064
Holger Drachmann "I Storm og Stille" 1874 1,6,243
J.Anker Larsen 1874 1957 1,7,275
J.J.F.Friis "Strandingskommissionen i Skagen" 1874 1,6,150
J.P.Jacobsen "CD: Menneskets Afstamning ..." 1874 1,6,194
Jens Peter Jacobsen "Arabesk... Michel Angelo" 1874 1,6,252
Kai Hoffmann 1874 1949 1,7,116
Kai Hoffmann 1874 1949 2,1,052
Kai Hoffmann født i København 1874 2,1,054
Nordisk Mønster Tidende 1874 ff 1,7,198
Olivia Levison "Min første Bog" 1874 1,6,445
Otto Rung 1874 1945 1,7,075
Otto Rung 1874 1945 1,7,355
Otto Rung 1874 1945 1,7,107
Otto Rung 1874 1945 2,1,278
Otto Rung født i København 1874 2,1,278
P.Verlaine "Romances sans paroles" 1874 1,6,494
Pauline Worm "Vaar og Høst" (udv) 1874 1,6,132
Prostitution lovliggjort 1874 1,6,200
Social-Demokraten 1874 1,6,351
Th. Gyllembourg og Kvindelig Læseforening 1874 1,5,467
Trier "Sange for den kristelige Folke-Skole" 1874 1,6,170
Viggo Hørup "Dyrskuet og Dinesen" 1874 1,6,276
Zakarias Nielsen "Den gamle Stenslager" 1874 3,3,035
1. kvinde indskrevet på København Universitet 1875 1,3,067
1. kvinde indskrevet på København Universitet 1875 1,3,067
Arbejderbevægelsen var svækket 1875 1880 1,6,273
Arbejderforfatternes "endeligt" NB 1875 1886 1,6,221
Bj.Bjørnson "En Fallit" 1875 1,6,270
Bj.Bjørnson "Redaktøren" 1875 1,6,270
brandesianismen .. Fritænkerbøgerne .. Grundtvig 1875 omkr 1,6,323
Danmark's 1. kvinde på universitetet: stud.med. Nielsine Nielsen 1875 1,6,201
Estrups godsejerdiktatur 1875 1894 1,6,018
G.Brandes "Naturalismen i England" 1875 1,6,232
Jakob Knudsen på artiumkursus i København 1875 2,1,151
Jens Peter Jacobsen "Et Skud i Taagen" 1875 1,6,250
Karen Bramson 1875 1936 2,2,103
Karen Bramson født i Tårbæk 1875 2,2,103
Knud Skytte "Rydde-Lars... det virkelige Liv" 1875 1,6,181
Kvinder fik adgang til universitetet 1875 1,6,132
Marie Nielsen 1875 1951 1,7,500
Morgenbladet og Edv.Brandes 1875 1877 1,6,225
Nathalie Zahle ... studenterkursus for kvinder 1875 1,6,132
Olga Eggers 1875 1945 1,7,297
Pauline Worm og indsamling til vort Søværn 1875 1,6,132
Pauline Worm og Ploug "kvindeuniversitet ?? " 1875 1,6,132
Ragnhild Goldschmidt "En Kvindehistorie" 1875 1,6,202
Sangbog for det socialdemokratiske Arbejder-parti 1875 1,6,216
Sommerrevyer blev populære 1875 1,6,348
Therese Brummer "Fortællinger" 1875 1,6,464
Thomas Mann 1875 1955 2,1,023
Thøger Larsen 1875 1928 1,7,073
Thøger Larsen 1875 1928 2,1,169
Thøger Larsen født i Tørring ved Lemvig 1875 2,1,172
Vilhelm Topsøe "Jason med det gyldne Skind" 1875 1,6,285
A.C.Meyer udlært som smed 1876 2,1,042
Axel Garde 1876 1958 1,6,562
Christian Engelstoft 1876 1945 1,7,167
Danmarks 1. socialistiske principprogram 1876 1,6,212
Fortunatus * Fortunatus * Fortunatus NB 1876 1,2,289
Fortunatus * Fortunatus * Fortunatus NB 1876 1,2,289
G.Brandes forelæser Kierkegaard i Sverige og Norge 1876 1,6,237
Gimle-programmet 1876 1,6,212
Harald Brix "Ravnen" 1876 1,6,212
Holger Drachmann "En Overkomplet" 1876 1,6,240
Holger Drachmann "To Skud" 1876 1,6,244
Højskolebladet 1876 ff 1,6,320
J.P.Jacobsen "Fru Marie Grubbe" 1876 3,3,043
J.P.Jacobsen "Fru Marie Grubbe" 1876 1,6,148
J.P.Jacobsen "Fru Marie Grubbe" 1876 1,6,293
J.P.Jacobsen "Fru Marie Gruppe" 1876 1,6,228
Jens Peter Jacobsen "Fru Marie Grubbe" 1876 1,6,258
Laura Kieler "Everil" 1876 1,6,204
Louise M.Alcott "Pigebørn" 1876 1,6,141
Marie Andersen 1876 1941 1,7,543
Martin A.Nexø flyttede til Nexø Bornholm 1876 1877 2,1,370
Mathias Steenstrup .. højskole tilsynsfører 1876 1,6,325
Morten Korch 1876 1954 1,7,191
Morten Korch 1876 1954 2,1,243
Morten Korch født i Over Holluf på Fyn 1876 2,1,243
Nutiden i Billeder og Text 1876 1890 1,6,427
Olivia Levison "En Brevvexling" 1876 1,6,445
Olivia Levison "Indespærret" 1876 1,6,445
Partikongres på "Gimle" 1876 1,6,212
Sophus Schandorph "Fra Provinsen" 1876 1,6,280
Thit Jensen 1876 1957 1,7,124
Thit Jensen 1876 1957 2,1,246
Thit Jensen født i Farsø. Himmerland 1876 2,1,246
Viggo Hørup folketingsmand 1876 1,6,276
Berthe Amalie Skram og "Marie Grubbe" 1877 1,6,453
Bertram Eggers 1877 1954 2,1,038
Bj.Bjørnson og Brandes' Kierkegaard-bog 1877 1,6,224
Bj.Bjørnson og positivismen 1877 1,6,224
Bjørnson "Magnhild" 1877 1,6,440
C.A.Thyrebod "Et Stykke Levnedstegning" 1877 1,6,182
C.Schaffalitsky de Muckadells drengebøger 1877 1972 1,7,542
Camillo Bruun "Hvad Marehalmen fortalte" 1877 1,6,150
Carl Aller "Illustreret Familie-Journal" 1877 ff 1,6,428
Chr.F.Molbech "Ambrosius" 1877 1,6,333
Chr.K.F.Molbech "Ambrosius" 1877 1,6,152
Emile Zola "L'assomoir" 1877 1,6,401
Emma Gad bosat i Korsør 1877 1880 2,1,336
Erslev "Selskab... Kilder til dansk Historie" 1877 1,6,197
Estrups 1. provisoriske lov 1877 1,6,272
Estrups 1. provisorium april 1877 1,6,224
F.E.Boisen "Budstikken" 1877 1,6,317
F.Hendriksen "Ude og Hjemme" 1877 1884 1,6,159
G.Brandes "Danske Digtere" 1877 1,6,234
G.Brandes i Berlin 1877 1883 1,6,234
G.Brandes "Søren Kierkegaard. En kritisk Frem ..." 1877 1,6,235
Grundloven delvis sat ud af kraft 1877 1,6,018
H.Drachmann "Sange ved Havet - Venezia" 1877 1,6,339
Harald Bergstedt 1877 1965 1,7,072
Harald Bergstedt 1877 1949 2,1,045
Holger Drachmann "Derovre fra Grænsen" 1877 1,6,334
Holger Drachmann "Tannhayser" 1877 1,6,336
Ibsen "Samfundets Støtter" 1877 1,6,270
Illustreret Familie Journal 1877 ff 1,7,198
Kaj Munk og Meir Aron Goldschmidt 1877 2,3,099
M.A.Goldschmidt "Livserindringer og Resultater" 1877 1,6,154
Martin Andersen Nexø .. 8 år.. til Bornholm 1877 1,7,170
Morgenbladet 1877 1,6,224
Offentligt kontrol med 500 prof. prostituerede 1877 1,6,200
Olivia Levison "Loreley" 1877 1,6,447
Olivia Levison "Numer To" 1877 1,6,448
Pio og Geleff udvandrede til USA 1877 1,6,212
Th.O.Løkken 1877 1955 2,1,234
Th.O.Løkken født i Alstrup. Nordjylland 1877 2,1,234
Thomas Olesen Løkken 1877 1955 1,7,311
Thyregod og Rom "Folkets Almanak" 1877 1,6,176
A.C.Meyer forretningsfører i Soc.Forbund 1878 2,1,042
Anton Kvist 1878 1965 2,1,040
Chr.Rimestad 1878 1943 1,7,107
Dagsavisen 1878 1886 1,6,352
Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg 1878 1,6,151
Elfride Fibiger "Ogsaa et lille Ord om Kvinden" 1878 1880 1,6,203
Folkets Hus. Rømersgade i København 1878 1879 1,6,544
G.Brandes "Benjamin Disraeli" 1878 1,6,235
G.Brandes "Esaias Tegner. En litt. psyk. Studie" 1878 1,6,235
H.Drachmann "Prinsessen og det halve kongerige" 1878 1,6,337
H.Drachmann "På Sømands Tro og Love" 1878 1,6,338
Harald Kidde 1878 1918 1,7,111
Harald Kidde 1878 1918 2,1,259
Harald Kidde født i Vejle 1878 2,1,259
Helge Rode flytter til Oslo 1878 2,1,049
Herman Bang journalist 1878 1,6,361
Herman Bang og Jyllandsposten 1878 1,6,368
Herman Bang "Under illuminationen" 1878 1,6,362
J.I.Kronstrøm 1878 1933 2,1,044
J.J.Kronstrøm 1878 1933 1,7,162
Johan Skjoldborg på Ranum Statsseminarium 1878 1881 2,1,223
Julius Paludan disputats "Holbergs Niels Klim" 1878 1,6,197
Karl Gjellerup "En Idealist" 1878 1,6,289
Ludvig Schrøder "Om Skoler for Voksne" 1878 1,6,320
Morten Pontoppidans højskole i Hjørlunde 1878 1,6,322
Ragnhild Goldschmidt "Uden Slægt" 1878 1,6,202
Saxo W.Wiegell "Den røde Fane. Socialistiske Digte" 1878 1,6,219
Sophus Schandorph "Uden Midtpunkt" 1878 1,6,281
Spencer og Høffding "Mindre Afhandlinger" 1878 1,6,195
Vilhelm Topsøe "Nutidsbilleder" 1878 1,6,285
Vilhelm Topsøe "Politiske portræt-studier" 1878 1,6,285
Zakarias Nielsen "To Landsbyhistorier" 1878 1,6,330
Anna Margrethe Krebs "Tre Fortællinger" 1879 1,6,205
Arbejdernes Læseselskab 1879 1,7,140
Benjamin Christensen 1879 1959 1,7,216
Berthe Amalie Skram og "Et Dukkehjem" 1879 1,6,453
Bjørnson "Leonarda" 1879 1,6,440
Christen Bundgaard 1879 1937 1,7,162
Edith Rode 1879 1956 2,1,301
Edith Rode (Edith Nebelong) 1879 1956 1,7,120
Edith Rode født i København 1879 2,1,305
Edvard Brandes dr. phil. 1879 1,6,354
Erik Skram "Gertrude Colbjørnsen" 1879 1,6,437
Ferslew-koncernen "Nationaltidende" 1879 1,6,351
H.Drachmann "Lars Kruse" 1879 1,6,338
H.Drachmann "Paul og Virginie .. nordlig Bredde" 1879 1,6,338
H.Drachmann "Ranker og Roser" 1879 1,6,339
H.Drachmann "Ungdom i Digt og Sang" 1879 1,6,339
Harald Nielsen 1879 1957 1,7,083
Harald Nielsen 1879 1959 2,1,035
Henrik Pontoppidan forfatter ... højskolelærer 1879 1,6,303
Henrik Pontoppidan "Kirkeskuden" 1879 1,6,303
Herman Bang og Nationaltidende 1879 1,6,368
Herman Bang og Nationaltidende 1879 1884 1,6,362
Herman Bang "Realisme og Realister" 1879 1,6,369
Holger Drachmann og "paradehesten "Parmo" 1879 1,6,334
Ibsen "Et Dukkehjem" 1879 1,6,204
Ibsen "Et Dukkehjem" 1879 1,6,270
J.P.Jacobsen "Fra Skitsebogen" 1879 1,6,300
J.P.Jacobsen "Fru Fønss" 1879 1,6,300
J.P.Jacobsen "Pesten i Bergamo" 1879 1,6,300
J.P.Jacobsen "To Verdener" 1879 1,6,300
Karl Gjellerup "Det unge Danmark" 1879 1,6,289
Marius Dahlsgaard 1879 1941 1,7,231
Mikkel Christensen 1879 1971 1,7,159
Strindberg "Røda Rummet" 1879 1,6,270
Thorkild Gravlund 1879 1939 1,7,305
Udnyttelse af børn begrænset ... 1879 1,7,221
Vilhelm Topsøe "Fra studiebogen" 1879 1,6,285
Adele Marie Ravnkilde "En Pyrrhussejr" 1880 1,6,449
Albert Dam 1880 1972 1,8,282
Albert Dam 1880 1972 2,3,169
Albert Dam født i Virring 1880 2,3,179
Anonym "Lykke paa Rejsen" 1880 3,3,047
Arbejderbefolkningen levede på sultegrænsen 1880 erne 1,6,318
Carl Gandrup 1880 1936 2,2,099
Carl Gandrup født i Nykøbing Mors 1880 2,2,100
Centrifugel og landbrugseksport 1880 erne 1,6,016
Conan Doyle "Sherlock Holmes" 1880 erne 1,6,400
Den internationale landbrugskrise 1880 omkr 1,6,274
det litterære venstre og "nytaarsfejden" 1880 1,6,225
Det traditionelle kvindeliv endnu mere truet 1880 erne 1,6,205
Dominerende "frie" forfattere .. lever af pennen 1880 ff 1,6,356
Edv.Brandes valgt til folketinget af Venstre 1880 1,6,225
Edvard Brandes anmelder af dansk litteratur 1880 ff 1,6,354
Edvard Brandes "Dansk Skuespilkunst" 1880 1,6,354
Edvard Brandes folketingsmand 1880 1,6,354
Elfride Fibiger "Askepot" 1880 1,6,202
Elfride Fibiger "Askepot" 1880 1882 1,6,442
Emma Gad flyttede til København 1880 2,1,336
En professor tjente ca 5000 kr om året 1880 omkr 1,6,357
Fanny Suenssen ++ "Ej blot til Lyst" 1880 1,6,141
G.Brandes forelæser på tysk i Berlin 1880 1881 1,6,237
Grundtvigianismen konsoliderede sig trods alt 1880 erne 1,6,325
Grundtvigianske verdensbillede slut-kapitel ! 1880 erne 1,6,324
H.Drachmann "Vandenes Datter" 1880 omkr 1,6,337
H.Drachmann "Østen for Sol og Vesten for Måne" 1880 1,6,337
H.F.Ewald "Anna Hardenberg" 1880 1,6,151
Harry Søiberg 1880 1953 1,7,168
Harry Søiberg 1880 1954 1,7,315
Harry Søiberg 1880 1954 2,1,237
Harry Søiberg født i Ringkøbing 1880 2,1,237
Herman Bang "Foran Alteret" 1880 3,3,050
Herman Bang "Håbløse Slægter" 1880 1,6,369
Herman Bang "Håbløse Slægter" 1880 1,6,367
Herman Bang "Håbløse Slægter" utugtig. bøde 1880 omkr 1,6,371
Herman Bang "I Modesalonen" 1880 1,6,362
Herman Bang "Kritiske Studier og Udkast" 1880 1,6,369
Herman Bang "Kvindeportrætter" 1880 1,6,444
Herman Bang. Nansen og Esmann 1880 erne 1,6,364
Herman Bang "Tunge Melodier" 1880 1,6,369
Herman Bang "Tunge Melodier" 1880 1,6,374
Husmandsbladet 1880 erne 1,7,036
Højres agitation mod højskolerne NB 1880 erne 1,6,325
Intellektuelles tidehvervsstemning 1880 erne 1,6,275
J.P.Jacobsen "Niels Lyhne" 1880 1,6,294
K.K.Steincke 1880 1963 1,7,145
K.K.Steincke 1880 1963 2,1,029
Karl Gjellerup "Antigonos" 1880 1,6,289
Kielland "Garman & Worse" 1880 1,6,271
Klunketiden ...  1880 erne 1,6,345
Niels Bukh 1880 1950 1,7,304
Skribenters honorarer omkring 1880 omkr 1,6,358
Sophus Schandorph på finansloven NB 1880 1,6,283
Sophus Schandorph "Smaafolk" 1880 1,6,405
Ufaglært arbejder tjente ca 720 kr om året 1880 omkr 1,6,357
Zola "Le roman experimental" 1880 1,6,404
Adele Marie Ravnkilde "Judith Fyrste" 1881 1883 1,6,449
Adele Marie Ravnkilde "Tantaluskvaler" 1881 1883 1,6,449
Berg. Hørup. Edv.Brandes "Morgenbladet" 1881 1,6,351
Bertha Holst 1881 1921 1,7,230
C.F.Tietgen organiserede en "børsopposition" 1881 1,6,272
Edv.Brandes og Morgenbladet 1881 1,6,225
Edv.Brandes og Morgenbladet og G.Brandes 1881 1,6,225
Edvard Brandes "Lægemidler" 1881 1,6,355
Edvard Brandes "Udenlandsk Skuespilkunst" 1881 1,6,354
Erna Juel-Hansen "Mellem 12 og 17" 1881 1,6,459
Fr.Nietzsche "Den lykkelige videnskab" 1881 3,3,058
G.Brandes "Ferdinand Lassalle" 1881 1,6,235
G.Brandes "Honore de Balzac og realismen" 1881 1,6,225
H.Drachmann "Gamle Guder og Nye" 1881 1,6,339
H.Drachmann "Vildt og tæmmet" 1881 1,6,338
Harald Giersing 1881 1927 1,7,238
Henrik Pontoppidan giftede sig 1881 1,6,306
Henrik Pontoppidan "Stækkede Vinger" 1881 1,6,303
Herman Bang "Herhjemme og Derude" 1881 1,6,369
Hostrup "Eva" 1881 1,6,271
Jakob Knudsen cand.theol. 1881 2,1,167
Jakob Knudsen højskolelærer ved Askov 1881 1890 2,1,167
Johan Skjoldborg lærer 1881 2,1,223
Karl Gjellerup "Arvelighed og Moral" 1881 1,6,194
Karl Gjellerup "Rødtjørn" 1881 1,6,289
Olivia Levison "Gjæringstid" 1881 1,6,445
P.Verlaine "Sagesse" 1881 1,6,494
Pontoppidan 1200 kr for debutnovellesamling 1881 1,6,357
Pontoppidans finanslovsunderstøttelse 1000 kr 1881 omkr 1,6,357
Schandorph "Thomas Friis's Historie" 1881 1,6,397
Social-Demokraten 1881 ff 1,6,543
Sophus Schandorph "Thomas Friis's Historie" 1881 1,6,282
Tivoli fik panoramabygning 1881 1,6,347
Zakarias Nielsen "Nye Tider" 1881 1,6,330
Berthe Amalie Skram "Madam Høiers Leiefolk" 1882 1,6,453
C.A.Thyrebod 1882 1898 1,6,182
C.A.Thyregod "Vildtvoxende Skikkelser" 1882 1,6,328
Chr.Christensen 1882 1960 1,7,144
Edvard Brandes "Et Besøg" 1882 1,6,355
Edvard Brandes "Gyngende Grund" 1882 1,6,355
Elfride Fibiger "Tidsskrift for Kvinder" 1882 1884 1,6,203
Emile Zola "Faldgruben" 1882 1,6,401
G.Brandes "Den romantiske Skole i Frankrig" 1882 1,6,232
Gjellerup "Germanernes Lærling" 1882 1,6,397
Harald Høffding "Psykologi ......... Erfaring" 1882 1,6,489
Harald Høffdings Brandes-kritik 1882 omkr 1,6,489
Harald Høffdings Nietzsche-kritik 1882 omkr 1,6,490
Henrik Ibsen "En folkefiende" 1882 3,3,059
Holger Drachmann og Brandes-brødrene ... 1882 1,6,334
Høffding * Brandes * Nietzsche 1882 omkr 1,6,490
Høffding og Studentersamfundet 1882 1,6,196
Høffding "Psykologi Omrids p.g.a. Erfaring" 1882 1,6,196
J.P.Jacobsen "Mogens og andre noveller" 1882 1,6,300
Jens Peter Jacobsen "Pesten i Bergamo" 1882 1,6,252
Jeppe Aakjær på Staby højskole 1882 2,1,197
Johannes Buchholtz 1882 1940 1,7,315
Johannes Buchholtz 1882 1940 2,1,240
Johannes Buchholtz født i Odense 1882 2,1,240
Julius Magnussen 1882 1940 2,2,100
Karl Gjellerup "Germanernes Lærling" 1882 1,6,290
Kielland "Skipper Worse" 1882 1,6,271
musik-restaurant "National" 1882 1,6,347
Robert Storm P født i København 1882 2,1,314
Robert Storm Petersen 1882 1949 2,1,306
Studentersamfundet 1882 1,6,020
Studentersamfundet 1882 1,6,225
Studentersamfundet ... radikal diskussionsklub 1882 1,6,272
Studentersamfundets arbejderoplysning 1882 1,6,274
Bjørnson "En Hanske" 1883 1,6,440
Bjørnson ... fri seksualitet ELLER familieliv 1883 1,6,440
C.A.Thyregod "Mosgroede Minder" 1883 1,6,328
Dagmar-teatret åbnes 1883 1,6,347
Dansk Kvindesamfunds program fra 1883 1,7,117
Erslev prof "seminarform" 1883 1,6,197
Franz Kafka 1883 1924 1,8,190
Friedrich Nietzsche "Also sprach Zarathustra" 1883 1885 1,6,487
G.Brandes "Det moderne Gjennembruds Mænd" 1883 1,6,236
G.Brandes "Mennesker og Værker ..eu Literatur" 1883 1,6,235
Grønvald Nielsen "Fra en fynsk Landsby" 1883 1,6,328
Heinrich A.Matthiasen 1883 1954 1,7,190
Henrik Pontoppidan "Landsbybilleder" 1883 1,6,308
Henrik Pontoppidan "Sandinge Menighed" 1883 1,6,306
Herman Bang "Fædre" 1883 1,6,374
Herman Bang "Præster" 1883 1,6,374
Holger Drachmann "Skyggebilleder" 1883 1,6,334
Jakob Knudsen gift med Sophie Fr. Plockross 1883 1893 2,1,150
Karl Gjellerup "G-Dur" 1883 1,6,291
Karl Gjellerup "Romulus" 1883 1,6,291
Karl Gjellerup "Romulus" 1883 1,6,400
Ludvig Holstein student 1883 2,1,052
M.A.Goldschmidt i Fortællinger. Virkeligheds... 1883 1,6,155
Peter Nansen "Unge Mennesker" 1883 1,6,532
Rasmus Hansen "Mindebog" 1883 1,5,052
S Æ D E L I G H E D S F E J D E N.... 1883 omkr 1,6,440
Sophus Schandorph "Et Aar i Embede" 1883 1,6,284
Studentersamfundets Aftenundervisning for Arbejdere 1883 1,6,544
Zakarias Nielsen "Gamle Vaner" 1883 1,6,331
Adda Ravnkilde "To Fortællinger" 1884 1,6,446
Adele Marie Ravnkilde "To Fortællinger" 1884 1,6,449
Anonym "Den fattige Piges Sang ved Vuggen" 1884 3,3,065
Caja Rude 1884 1949 1,7,527
Caja Rude 1884 1949 1,7,543
Carl Møller "På Farten. Kjøbenhavnske ..." 1884 1,6,366
Demokraten i Aarhus 1884 ff 1,6,543
Det socialdemokratiske Forbund i folketinget 1884 1,6,542
Drachmann og Gyldendal 1884 1,6,357
Drachmann til Italien-Østrig..12.000 kr ! 1884 1,6,357
Edv.Brandes "Politiken" (Bing.Hørup) 1884 1,6,352
Edvard Brandes "En Forlovelse" 1884 1,6,355
Emanuel Goldstein "Sprængte Lænker" 1884 1,6,548
Evald Tang Kristensens udgivelser 1884 1898 1,3,603
Evald Tang Kristensens udgivelser 1884 1898 1,3,603
G.Brandes "Ludvig Holberg" 1884 1,6,235
G.Brandes og den liberale vælgerforening 1884 1,6,239
Grønvald Nielsen "De Udviklede" 1884 1,6,328
H.Drachmann "Dybe Strenge" 1884 1,6,339
H.Drachmann "Smaa Fortællinger" 1884 1,6,338
Illa Christensen "Skitser. 1. Samling" 1884 1,6,467
J.K.Huysman "A rebours" 1884 1,6,494
J.P.Jacobsen "Saa standsed. den Blodets Strøm" 1884 1,6,300
Jeppe Aakjær rejste til København 1884 2,1,217
Jeppe Aakjær "Skattegraveren" 1884 1,7,052
Jo Jacobsen 1884 1953 1,7,503
Johannes Jørgensen student i København 1884 2,1,066
Karl Gjellerup "Brynhild" 1884 1,6,292
M.Pontoppidan og Falkenstjerne "Tidens Strøm" 1884 1,6,320
Marinus Schneider 1884 1910 2,1,043
Martin Andersen Nexø i skomagerlære i Rønne 1884 2,1,390
Otto Benzon "En Skandale" 1884 1,6,355
Sophus Schandorph "Skovfogedbørn" 1884 1,6,405
Svend Rindom 1884 1960 2,2,099
Therese Brummer børnebøger I-VIII 1884 1895 1,6,466
Tilskueren 1884 1939 2,1,035
Viggo Hørup "et politisk Tilbageblik" 1884 1,6,021
Vilhelm Larsen 1884 1946 1,7,332
Amalie Skram "Constance Ring" 1885 1,6,204
Amalie Skram "Constance Ring" 1885 3,3,068
Anonym "Ny Skruebrækkersang" 1885 3,3,093
Anton Nielsen "Fattigmands Færd" I - II 1885 1,6,328
Bertel Elmgaard "Stille Egne" 1885 1,6,564
Berthe Amalie Skram "Constance Ring" 1885 1,6,454
Brandes: driftslivet skal frisættes 1885 1,6,440
Brandes essay om Garborg 1885 1,6,440
Carl Møller "Mørupperne. Scener og Personer ..." 1885 1,6,366
Dansk Kvindesamfund og Bjørnson 1885 omkr 1,6,440
Dansk Kvindesamfund og Elisabeth Grundtvig 1885 omkr 1,6,441
Diskussionsklubben "Karl Marx" 1885 1,6,543
Ellen Raae 1885 1965 1,7,602
Erna Juel-Hansen "Sex Noveller" 1885 1,6,459
Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien. København 1885 1,6,542
G.Brandes "Berlin som tysk Rigshovedstad" 1885 1,6,238
G.Brandes' tourne til Europas storbyer 1885 1,6,237
Georg Brandes og Stuart Mill 1885 ff 1,6,229
Georg Brandes oversatte "Kvindernes Underkuelse" 1885 1,6,229
Gustav Esmann "Gammel Gæld" 1885 1,6,365
Hans Jæger "Fra Kristiania-Bohemen" 1885 1,6,440
Hans Jæger "Fra Kristiania-Bohemen" 1885 3,3,088
Hans Laursen 1885 1950 1,7,159
Henrik Pontoppidan "Rotter" 1885 3,3,082
Henrik Pontoppidan "Under Åget" 1885 3,3,083
Herman Bang "Excentriske Noveller" 1885 1,6,377
Herman Bang til Berlin. Meiningen. Wien. Prag 1885 1887 1,6,376
Holger Drachmann "Der var engang" 1885 1,6,336
Karen Blixen 1885 1962 1,7,390
Karen Blixen 1885 1962 1,8,096
Karen Blixen 1885 1962 2,3,011
Karen Blixen født i Rungsted 1885 2,3,011
Karl Marx "Kapitalen" på dansk 1885 1,6,543
Konflikten kulminerede ... Bønderne betalte ikke 1885 omkr 1,6,274
kvindelitteratur med pseudonym indtil 1885 omkr 1,6,118
Lærerne og "Mundkurv-cirkulæret" 1885 1,6,275
Mathilda Malling "Berta Funcke" 1885 1,6,443
Sigurd Elkjær 1885 1968 1,7,303
Smedelockouten 1885 1,6,542
Socialistisk Bibliotek 1885 ff 1,6,543
Torry Gredsted 1885 1945 1,7,230
Viggo J.v.Holstein-Rathlous 1885 1965 1,7,552
Vilhelm Malling "En af Folket" 1885 1,6,328
Arne Garborg "Mannfolk" 1886 1,6,438
Cirkusbygningen indviedes 1886 1,6,347
Emma Gad "Et Aftenbesøg" 1886 1,6,557
Emma Gad "Et Aftenbesøg" 1886 2,1,330
Folkvar Krag "Fra Kirkelivet" 1886 1,6,326
Folkvar Krag pseudonym for N.F.V.Nielsen 1886 1,6,326
G.Brandes i Polen 1886 1,6,237
Gustav Wied student 1886 2,1,126
Henrik Pontoppidan "Jul" 1886 3,3,095
Henrik Pontoppidan "Mimoser" 1886 1,6,310
Henrik Pontoppidan "To gange mødt" 1886 1,6,313
Herman Bang "The Angelo Troupe" 1886 1,6,378
Herman Bang "Ved Vejen" 1886 1,6,379
Illa Christensen "Skitser. Anden Samling" 1886 1,6,467
J.P.Jacobsen "Digte" 1886 1,6,300
J.P.Jacobsen "Udkast" 1886 1,6,300
Jeppe Aakjær præliminæreksamen 1886 2,1,197
Johan Skjoldborg debut i Folkets Almanak 1886 2,1,223
Kvindelig Fremskridtsforening 1886 1,7,118
M.Steenstrup "Anklagerne mod højskolerne ..." 1886 1,6,325
Marie Bregendahl møder Jeppe Aakjær 1886 2,1,183
Marie Bregendahl på Vrigsted Højskole ved Vejle 1886 1887 2,1,183
Mathilda Malling "Pyrrhussejr" 1886 1,6,443
Peter Freuchen 1886 1957 1,7,433
Poul Uttenreitter 1886 1956 1,7,237
R.L.Stevensen "The Strange Case of Dr. Jekyll" 1886 1889 1,6,475
Sangbog for socialdemokratiske Arbejdere 1886 1,6,546
Sophus Claussen "Forårspløjning" 1886 1,6,583
Sophus Schandorph "Det gamle Apotek" 1886 1,6,284
Tivoli fik ny koncertsal 1886 1,6,347
Victor Hugo "Germinal" 1886 1,6,402
Viggo Stuckenberg "Digte" 1886 1,6,512
Agnes Henningsen gift med Mads Henningsen 1887 1895 2,1,318
Agnes Henningsen i København 1887 1895 2,1,329
Anders Thuborg 1887 1979 2,2,051
Berthe Amalie Skram "Sjur Gabriel" 1887 1,6,456
Berthe Amalie Skram "To Venner" 1887 1,6,456
Brandes angriber Elisabeth Grundtvig 1887 1,6,441
C.F.Bricka "Dansk biografisk Lexikon" 1-19 1887 1905 1,6,158
Carl Møller "Ny på Egnen" 1887 1,6,366
Edvard Brandes "Kærlighed" 1887 1,6,356
Elisabeth Grundtvig "Kvinden og Samfundet" 1887 1,6,441
Elisabeth Grundtvig "Nutidens.... Lighedskrav" 1887 1,6,441
Folkvar Krag "Sognepræst og Sognebørn" 1887 1,6,327
Forligsforhandlinger mellem højre og venstre 1887 1888 1,6,275
Gustav Wied "Nogle Aforismer ..." 1887 1,6,536
Gustav Wied "Nogle Aforismer" 1887 1,6,536
Gustav Wied "Nogle Aforismer i Anledning af ..." 1887 2,1,126
Gustav Wied tog filosofikum 1887 2,1,126
Gyrithe Lemche student 1887 2,1,337
H.Drachmann "Der var engang" på Det Kgl.Teater 1887 1,6,337
Harald Høffding "Etik" 1887 1,6,489
Henrik Pontoppidan "Fra Hytterne" 1887 1,6,310
Henrik Pontoppidan "Isbjørnen" 1887 1,6,310
Herman Bang "Stuk" 1887 1,6,380
Herman Bang "Stuk" 1887 3,3,095
Herman Bang til København 1887 1,6,376
Holger Drachmann fik dannebrogsordenen 1887 1,6,336
J.F.Scavenius set på horehus ! 1887 1,6,535
Jeppe Aakjær på Askov højskole 1887 1888 2,1,197
Jeppe Aakjær "Rapport fra Revolutionen i Fly" 1887 2,1,198
Johannes Jørgensen "Vers" 1887 1,6,499
Johannes Jørgensen "Vers" 1887 1,6,499
Johannes Jørgensen "Vers" 1887 2,1,066
Julius Paludan "Fremmed Indflydelse på Dansk Litteratur" 1887 1913 1,6,197
Morten Pontoppidan i fængsel for politisk arbejde 1887 1,6,325
Morten Pontoppidan Troesbekendelse ... salighedsvilkår 1887 1,6,325
Olivia Levison "Konsulinden" 1887 1,6,445
Olivia Levison og "sædelighedsfejden" 1887 1,6,448
Povl Drachmann 1887 1941 1,7,087
Sophus Claussen "Digterbørn" 1887 2,1,064
Sophus Claussen "Naturbørn" 1887 1,6,580
Sophus Claussen "Naturbørn" 1887 2,1,022
Strindberg "Fadren" 1887 1,6,490
"Sædelighedsfejden" hos grundtvigianerne m.m. 1887 1,6,323
Therese Brummer "Virkelighedsbilleder" 1887 1,6,464
Viggo F.Møller 1887 1955 1,7,259
Vilhelm Malling "På Herregården" 1887 1,6,328
100-året for stavnsbåndets ophævelse 1888 1,6,275
A.Chr.Westergaard 1888 1951 1,7,231
Bertel Elmgaard "Hjemstavns-Billeder.1885-86" 1888 1,6,563
Berthe Amalie Skram "Lucie" 1888 1,6,455
Camilla Eegholm "I det norske Lysthus" 1888 1,6,205
Carl Møller "Breinholm Badehotel" 1888 1,6,366
Claus C.Lyschander "Billesslægtens Rimkrønike" 1888 1,2,447
Claus C. Lyschander "Billesslægtens Rimkrønike ..." 1888 1,2,447
Edvard Brandes "Overmagt" 1888 1,6,356
Ellen Duurloo 1888 1960 1,7,604
Emma Gad "En Advarsel" 1888 2,1,334
Emma Gad "Et Stridspunkt" 1888 1,6,557
Emma Gad "Et Stridspunkt" 1888 2,1,330
Erna Juel-Hansen "En ung Dames Historie" 1888 1,6,459
G.Brandes i Rusland 1888 1,6,237
G.Brandes "Indtryk fra Rusland" 1888 1,6,236
Gudmundur Kamban 1888 1945 2,2,097
Gyrithe Lemche cand.phil. 1888 2,1,337
Henrik Pontoppidan "Spøgelser" 1888 1,6,310
Herman Bang og Verdensudstillingen i København 1888 1,6,386
Jeppe Aakjær friskolelærer på Elbek friskole 1888 1889 2,1,217
Johannes Jørgensen "Forårssagn" 1888 1,6,499
Johannes Jørgensen "Foraarssagn" 1888 1,6,499
Karl Larsen "Hier spricht man Deutsch" 1888 2,1,291
Knud Hjortø lærereksamen 1888 2,1,148
Knut Hamsun "Sult" 1888 1890 1,6,475
Kvindelig Fremskridtsforening "Hvad vi vil" 1888 omkr 1,6,466
København: Nordisk industri-. kunst-. landbrugs udstilling 1888 1,6,275
Laura Kieler "Mænd af ære" 1888 1,6,443
Nathalia Larsen "To Hustruer" 1888 1,6,443
Niels Møller "Efterår" 1888 1,6,497
Oplevelse af periodeskift i litteratur/kultur ... 1888 1,6,272
Otto Gelsted 1888 1968 1,7,239
Otto Gelsted (Einar Otto Jeppesen) 1888 1968 2,2,076
Otto Gelsted født i Middelfart 1888 2,2,076
S.B.(signatur) "Friskolebørn" 1888 3,3,113
Socialistiske Skrifter 1888 ff 1,6,543
Sophus Schandorph "Birgittes Skæbne" 1888 1,6,285
Strindberg "Frk. Julie" 1888 1889 1,6,443
Svend Borberg 1888 1947 2,2,102
Svend Borberg (freudianismen) 1888 1947 1,7,254
Svend Borberg født i København 1888 2,2,103
T.S.Eliot 1888 1965 1,8,109
Therese Brummer "Som man gifter sig" 1888 1,6,464
Valdemar Vedel "Ny Jord" ... realismen var i krise 1888 1,6,271
Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegård (teater) 1888 1,6,153
Victoria Benedictsson "Ur Mørket" 1888 3,3,104
Viggo Stuckenberg "I Gennembrud" 1888 1,6,507
Aage Hermann 1888 1949 2,1,042
Axel Salto 1889 1961 1,7,237
Benedicte Arnesen Kall "Livserindringer" 1889 1,6,136
Bodil Bech 1889 1942 1,7,511
Bodil Bech 1889 1942 2,2,136
Bodil Bech født på Lundegaard. Fyn 1889 2,2,136
Carl Th.Dreyer 1889 1968 1,7,209
Carl Th.Dreyer 1889 1968 1,7,218
Edv.Brandes "En Politiker" 1889 1,6,530
F.O.Andersen "Af Byens Dagbog" 1889 1,6,541
Fr.Nietzsche "Viljen til magt ... om at vurdere værd" 1889 3,3,116
G.Brandes "Essays. Danske Personligheder" 1889 1,6,237
G.Brandes "Essays. Fremmede Personligheder" 1889 1,6,237
G.Brandes "Friedrich Nietzsche ..." 1889 1,6,486
Georg Brandes "Aristokratisk Radikalisme" 1889 2,1,067
Gustav Wied "En Hjemkomst" 1889 1,6,536
Gustav Wied "En Hjemkomst" 1889 1,6,536
Gustav Wied skuespiller ved Strindbergs teater 1889 1890 2,1,135
Helge Rode vender tilbage til København 1889 2,1,049
Henrik Pontoppidan "Ilum Galgebakke" 1889 1,6,314
Herman Bang "Tine" 1889 1,6,386
Holger Drachmann giftede sig med Emmy 1889 1,6,336
Johan Skjoldborg lærer ved Koldmose skole 1889 1902 2,1,231
Johannes Jørgensen "Sult: 14. maj ..." 1889 1,6,499
Johannes Jørgensen "Sult: 14. maj ..." 1889 1,6,499
Kappel Bøcker "Jørgen" 1889 1,6,564
Karl Gjellerup "Minna" 1889 1,6,292
Karl Larsen "En Latinskoledreng" 1889 2,1,291
Karl Larsen "En Latinskoledrengs Fortælling" 1889 1,6,572
Karl Larsen "Kvinder" 1889 2,1,291
Karl Larsen "Nutidsbillede fra Tyskland" 1889 2,1,291
Karl Larsen "’re" 1889 2,1,293
Ludvig Søndergaard 1889 1960 1,7,595
Martin Andersen Nexø på Øster-Marie højskole 1889 1890 2,1,390
Martin Heidegger 1889 1976 1,8,213
Maskinbeskyttelsesloven 1889 1,6,541
Massi Steinou Bruhn "Et Ægteskab" 1889 1,6,466
Mechlenburg "Skibbrud" 1889 1,6,205
P.F.Rist "En Rekrut fra Fire og Treds" 1889 1,6,570
Peter Nansen "En Bryllupsaften" 1889 1,6,532
Rudolf Bruhn 1889 1918 1,7,228
Sophus Bauditz "Historier fra Skovridergården" 1889 1,6,573
Sophus Schandorph "Oplevelser" 1889 1898 1,6,279
Sophus Schandorph "Stillelivs-Folk" 1889 1,6,285
Viggo Stuckenberg "Messias" 1889 1,6,508
Vilhelm Malling "En Frivillig" 1889 1,6,328
Wilhelm Dinesen "Fra 8. Brigade" 1889 1,6,569
Zakarias Nielsen "Maagen" 1889 1,6,331
75 højskoler med ca 4.000 elever hver... 1890 1,7,038
Allan Bock 1890 2,3,138
Allan Bock født i København 1890 2,3,138
Arbejdernes Julealbum 1890 erne 1,7,142
Bertel Budtz Myller 1890 1946 1,7,332
Bertel Budtz Myller 1890 1946 2,2,103
Bertel Budtz Myller født i Viborg 1890 2,2,104
Berthe Amalie Skram "S.G.Myhre" 1890 1,6,456
Bjørnson "Engifte og Mangegifte" 1890 omkr 1,6,442
Bjørnson og Brandes "strides" 1890 omkr 1,6,441
Chr. Bildsø "Brød ! Sociale Digte" 1890 1,6,549
Det nye industrielle borgerskab 1890 1900 2,1,021
Det revolutionære socialistiske Arbejderparti 1890 1891 1,6,549
Drachmann "Forskrevet" 1890 1,6,484
Emma Gad "Et Sølvbryllup" 1890 1891 1,6,554
Emma Gad "Et Sølvbryllup" 1890 1,6,557
Emma Gad "Et Sølvbryllup" 1890 2,1,332
Fotografi * Kunstrepro. * Stumfilm 1890 erne 1,7,194
G.Brandes "Det unge Tyskland" 1890 1,6,232
G.Brandes. Henry James og H.G.Wells i England 1890 erne 1,6,237
Gustav Esmann "I Provinsen" 1890 1,6,554
Gyrithe Lemche lærer ved Lyceum 1890 1893 2,1,342
H.Pontoppidan "Krøniker" 1890 1,6,517
H.Pontoppidan "Natur" 1890 1,6,518
Henning Jensen "Grundtvigske Rangklasser" 1890 omkr 1,6,320
Henrik Pontoppidan "Ilum Galgebakke" 1890 1,7,145
Henrik Pontoppidan "Muldskud" 1890 3,3,121
Henrik Pontoppidan "Skyer" 1890 1,6,313
Herbert Iversen 1890 1920 1,7,146
Herbert Iversen 1890 1920 2,1,029
Herman Bang "Impressionisme. En lille replik" 1890 3,3,117
Herman Bang "Les Quatres Diables" 1890 1,6,378
Herman Bang "Under Åget" 1890 1,6,379
Højres Arbejder- og Vælgerforening 1890 omkr 1,6,227
industrialiseringen i Danmark tager fart 1890 erne 2,1,012
Ingeborg Buhl 1890 2,3,077
Ingeborg Buhl bosat i Leipzig 1890 1898 2,3,077
Ingeborg Buhl født i København 1890 2,3,077
Jakob Knudsen "Aftenvers" 1890 3,3,124
Jakob Knudsen "Aftenvers og Morgensang" 1890 2,1,167
Jakob Knudsen præst i Mellerup frimenighed 1890 1896 2,1,150
Johannes Jørgensen "En Fremmed" 1890 1,6,499
Johannes Jørgensen "En Fremmed" 1890 1,6,499
Johannes Jørgensen og Georg Brandes "udvikle" 1890 omkr 2,1,067
Johs.V.Jensens familie-billede (dyrlægefamilie) 1890 erne 2,1,092
Julius Langbehn "Rembrandt als Erzieher" 1890 omkr 1,6,561
KAPRUSTNING *** FLÅDEOPRUSTNING *** 1890 1914 1,6,472
Kipling "Lyset. der sluktes" 1890 erne 1,6,576
Martin Andersen Nexø på Øster-Marie højskole 1890 1891 2,1,390
Morten Korch i handelslære i Nyborg 1890 2,1,245
Niels Møller "Hændelser" 1890 1,6,497
opbrud i storbyens radikale kredse ... 1890 omkr 2,1,067
P.F.Rist "Soldater" 1890 1,6,571
RACETÆNKNING IRRATIONALISTISK POSITIVISME 1890 omkr 1,6,561
Svend Johansen 1890 1970 1,7,237
Valdemar Rørdam student * ophold på Askov Højskole 1890 2,1,057
Vedel "Studier. Guldalderen i dansk Digtning" 1890 1,6,486
Vedel "Studier over Guldalderen i dansk Digtning" 1890 1,7,081
Vilhelmine Zahle "Ogsaa en Kærlighedshistorie" 1890 1,6,443
Wilhelm Dinesen godsejer på Rungstedlund 1890 omkr 1,6,570
Wilhelm Dinesen "Jagtbreve" (Boganis) 1890 1892 1,6,570
Zola "La Bete Humaine. Menneskedyret" 1890 1,6,475
A.C.Meyer "Arbejderne og Afholdssagen" 1891 2,1,042
Agnes Henningsen 19 debutnoveller 1891 1,6,444
Agnes Henningsen debut i avisen København 1891 2,1,329
Agnes Henningsens 1. møde med Carl Ewald 1891 2,1,329
Berthe Amalie Skram "Fru Ines" 1891 1,6,455
Den Frie's oprettelse 1891 1,6,497
Edvard Brandes "Under Loven" 1891 1,6,356
Emma Gad "I veldædigt Øjemed" 1891 2,1,332
Folkvar Krag "Fra Lyngens Land" 1891 1,6,326
Gustav Esmann "I København" Europa i København" 1891 1,6,365
Gustav Wied "De unge og de gamle" (14 dg fgl) 1891 1,6,536
Gustav Wied "De unge og de gamle" (14 dg fgl) 1891 1,6,536
Gustav Wied "Silhouetter" 1891 1,6,537
Gustav Wied "Silhouetter" 1891 1,6,537
Gustav Wied "Silhuetter" 1891 2,1,129
Gustav Wied "Silhuetter" 1891 2,1,126
H.Pontoppidan "Muld" 1891 1,6,513
Helge Rode "Styrke" 1891 2,1,049
Henning Kehler 1891 1979 1,7,278
Henning Kehler 1891 1979 2,2,047
Jakob Knudsen "Cromwells Datter" 1891 2,1,149
Jakob Knudsen "Morgensang" 1891 3,3,126
Jakob Knudsen "Se nu stiger Solen af Havets skød" 1891 1,7,050
Jakob Knudsens brev til Holger Begtrup NB 1891 1,6,318
Jeppe Aakjær lærer på Hjørlunde højskole 1891 1892 2,1,217
Johanne Luise Heiberg "Et Liv Gjenoplevet ..." 1891 1892 1,5,261
Johannes Jørgensen gift med Amalia Ewald 1891 1913 2,1,083
Johannes Jørgensen ... udenlandske artikler 1891 1893 2,1,067
Karl Larsen "Den brogede Bog" 1891 1,6,573
Knud Hjortø student 1891 2,1,138
Knuth Becker 1891 1974 1,7,399
Knuth Becker 1891 1974 2,2,255
Knuth Becker født i Hjørring 1891 2,2,255
Martin Andersen Nexø på Askov højskole 1891 1893 2,1,390
Otto Benzon "Sportsmænd" 1891 1,6,554
Otto Gelsted flyttede til Esbjerg 1891 2,2,076
Peter Nansen "Et hjem" 1891 1,6,532
Sophus Claussen "I Forstaden" 1891 1,6,589
A.C.Meyer "Under rødt Flag" 1892 1,6,550
A.C.Meyer "Under rødt Flag" 1892 2,1,042
Berthe Amalie Skram "Forraadt" 1892 1,6,455
Fridtjof Bon "Fristelser" 1892 1,6,564
Fridtjof Bon "Hjemstavns-Billeder... Bornholm" 1892 1,6,564
Gustav Esmann "Den kære Familie" 1892 1,6,554
Gustav Wied "En Bryllupsnat" 1892 2,1,135
Gustav Wied "En Bryllupsnat" - i fængsel: 14 dage ! 1892 2,1,126
H.Hartvig Seedorff født i Aarhus 1892 2,2,033
H.Pontoppidan "Det forjættede Land" 1892 1,6,513
Hamsun "Mysterier" 1892 1,6,502
Hans Hartvig Seedorff 1892 2,2,030
Hans Hartvig Seedorff Pedersen 1892 1,7,244
Harald Høffding "Psykologi" 1892 2,1,091
Harry Søiberg flyttede til Aarhus 1892 2,1,237
Helge Rode "Den hvide Streg" 1892 2,1,047
Helge Rode "Hvide Blomster" 1892 1,6,497
Helge Rode "Hvide Blomster" 1892 2,1,049
Henri Nathansen advokatvirksomhed 1892 1902 2,1,289
Henri Nathansen cand.jur. 1892 2,1,289
Højskoleloven 1892 1,6,325
Højskoleloven 1892 1,7,038
Højskolernes ekspansionsperiode 1892 1914 1,7,038
Jeppe Aakjær "Til Marie" 1892 2,1,202
Johannes Jørgensen "Sommer" 1892 1,6,501
Johannes Jørgensen "Sommer" 1892 1,6,501
Johannes Jørgensen "Stemninger" 1892 1,6,503
Johannes Jørgensen "Stemninger" 1892 1,6,503
Julius Paludan prof. i æstetik 1892 1918 1,6,197
Kai Hoffmann student 1892 2,1,054
Karl Larsen gift 1892 2,1,290
Marie Bregendahl drev "Det jyske Pensionat" 1892 1895 2,1,184
Marie Bregendahl og Jeppe Aakjær til København 1892 2,1,184
Martin Andersen Nexø på højskole 1892 omkr 1,7,170
Morten Korch "Jule-Toner" 1892 2,1,245
Peter Nansen "Fra Rusåret" 1892 1,6,532
Sophus Bauditz "Krøniker fra Garnisonsbyen" 1892 1,6,573
Sophus Claussen "Forårspløjning" 1892 1,6,583
Thøger Larsen præliminæreksamen 1892 2,1,181
Valdemar Vedel og Studenterforeningen 1892 1,6,482
Agrar-bevægelsen 1893 1,6,020
Agrar-foreningen 1893 1,6,473
Camilla Eegholm "Ebbe og Flod" 1893 1,6,205
E.Trier "25 Års Skolevirksomhed på Vallekilde" 1893 1,6,166
Emil Bønnelycke 1893 1953 1,7,241
Emil Bønnelycke 1893 1953 2,2,030
Emil Bønnelycke født i Aarhus 1893 2,2,046
Erling Kristensen 1893 1961 1,7,399
Erling Kristensen 1893 1961 2,2,243
Erling Kristensen født på Holte Hede 1893 2,2,243
Erwin Piscator 1893 1966 1,7,536
Forløberen for Højskolesangbogen 1893 1,7,071
Gustav Esmann "Magdalene" 1893 1,6,554
Gustav Wied "Barnlige Sjæle" 1893 1,6,537
Gustav Wied "Barnlige Sjæle" 1893 1,6,537
Gustav Wied "Barnlige Sjæle" 1893 2,1,129
Gustav Wied gift med Alice Tutein 1893 2,1,126
Gyrithe Lemche gift med Johan Heinrich Lemche 1893 2,1,342
H.Pontoppidan "Minder" 1893 1,6,519
Hartvig Frisch 1893 1950 1,7,520
Henrik Pontoppidan "Ørneflugt" 1893 3,3,127
Jakob Knudsen "Christelige Foredrag" 1893 2,1,150
Jeppe Aakjær gift med Marie Bregendahl 1893 1900 2,1,199
Johan Skjoldborg "I Skyggen" 1893 1,7,057
Johan Skjoldborg "Skyggen" 1893 2,1,223
Johannes Jørgensen "Livets Træ" 1893 1,6,503
Johannes Jørgensen "Livets Træ" 1893 1,6,490
Johannes Jørgensen "Livets Træ" 1893 1,6,490
Johannes Jørgensen "Livets Træ" 1893 1,6,503
Johannes Jørgensen "Livets Træ" 1893 2,1,083
Johannes Jørgensen redaktør "Taarnet" 1893 1894 2,1,083
Johannes Jørgensen "Symbolisme" 1893 3,3,130
Johannes Jørgensen "Symbolisme" 1893 3,3,130
Johannes Jørgensen "Symbolisme" 1893 2,1,068
Johannes Jørgensen "Tilskueren" (J.K.Huysman) 1893 1,6,494
Johannes Jørgensen "Tilskueren" (J.K.Huysman) 1893 1,6,494
Johannes Jørgensen "Taarnet" (Kunst og Litteratur) 1893 1894 1,6,495
Johannes Jørgensen "Taarnet" (Kunst og Litteratur) 1893 1894 1,6,495
Johannes V. Jensen til København (lægestudiet) 1893 1,6,595
Johs.V.Jensen student 1893 2,1,123
Johs.V.Jensen student fra Viborg Katedralskole 1893 2,1,085
Johs.V. Jensen til København (lægestudiet) 1893 1,6,595
Kappel Bøcker "Søskende" 1893 1,6,564
Karl Gjellerup "Wuthorn" 1893 1,6,293
Karl Larsen "Cirkler" 1893 1,6,573
Karl Larsen "Cirkler" 1893 2,1,290
Marie Bregendahl gift med Jeppe Aakjær 1893 1900 2,1,184
Marie Bregendahl og Jeppe Aakjær 1893 1900 1,7,067
Martin Andersen Nexø debut i Fyens Tidende 1893 2,1,390
Martin Andersen Nexø lærer i Odense (frisk) 1893 2,1,390
Nicolai Roth "Garnisonsliv" 1893 1,6,571
Peter Nansen "Julies Dagbog" 1893 1,6,532
Sophus Michaelis "Solblomster" 1893 1,6,592
Sven Clausen 1893 1961 1,7,257
Sven Clausen 1893 1961 2,2,104
Sven Clausen født i Holsted 1893 2,2,106
Sven Lange "Engelche" 1893 2,1,300
Sven Lange i Paris 1893 1895 2,1,300
Therese Brummer "En Kamp !" 1893 1,6,464
Tom Kristensen 1893 1974 1,7,244
Tom Kristensen 1893 1974 2,2,011
Tom Kristensen født i London 1893 2,2,014
Viggo Stuckenberg "Valravn" 1893 1,6,508
Vilhelm Lundstrøm 1893 1950 1,7,237
Aase Hansen 1893 1981 1,7,505
Aase Hansen 1893 2,2,141
Aase Hansen født i Frederiksværk 1893 2,2,141
A.C.Meyer "Frie Sange" 1894 1,6,550
Agnes Henningsens og Carl Ewald * PH's far 1894 2,1,319
Agnes Henningsens søn Poul Henningsen * PH 1894 2,1,319
Drachmann "Renaissance" 1894 1,6,484
Drachmann "Vølund Smed" 1894 1,6,484
Edv.Blaumyllers "Agnete og Havmanden" 1894 1,6,493
Edv.Brandes flyttede til Norge 1894 1,6,530
Emma Gad "Et Forspil" 1894 1,6,558
Erna Juel-Hansen "Terese Kærulf" 1894 1,6,459
Estrup gik af og gendarmeriet blev ophævet 1894 1,6,473
Gustav Wied "Menneskenes Børn" 1894 1,6,537
Gustav Wied "Menneskenes Børn" 1894 1,6,537
H.Pontoppidan "Den gamle Adam" 1894 1,6,519
H.Pontoppidan "Nattevagt" 1894 1,6,520
H.Pontoppidan "Ørneflugt" 1894 1,6,517
Henrik Pontoppidan "Nattevagt" 1894 1,7,145
Ingrid Jespersen "Kursuskammerater" 1894 1,6,205
Johannes Jørgensen "Bekendelse" 1894 1,6,505
Johannes Jørgensen "Bekendelse" 1894 3,3,134
Johannes Jørgensen "Bekendelser" 1894 1,6,505
Johannes Jørgensen "Bekendelser" 1894 3,3,134
Johannes Jørgensen "Bekendelser" 1894 2,1,070
Johannes Jørgensen og tidsskriftet "Taarnet" 1894 2,1,065
Johannes Jørgensen til Tyskland og Italien 1894 2,1,065
Johs.V.Jensen cand.phil. 1894 2,1,123
Johs.V.Jensen "Korsfarer-digte" 1894 2,1,090
Karin Michaelis debut i Illustreret Tidende 1894 2,1,352
Kipling "Junglebogen" 1894 1896 1,6,576
Knut Hamsun "Pan" 1894 3,3,138
Martin Andersen Nexø til Italien og Spanien 1894 1896 2,1,390
Martin Andersen Nexøs tuberkuloseanfald 1894 1,7,170
P.F.Rist "Efter Dybbøl" 1894 1,6,571
Peter Nansen "Maria. En Bog om Kærlighed" 1894 1,6,533
Poul Henningsen 1894 1967 1,7,239
Poul Henningsen 1894 1967 1,8,065
Poul Henningsen 1894 1967 2,2,107
Poul Henningsen født i Ordrup 1894 2,2,107
Sangbog udgivet af Foreningen for Højskoler 1894 1,6,170
Schandorph "Vilhelm Vangs Studenteraar" 1894 1,6,482
Sophus Claussen "Pariserinde" 1894 3,3,136
Sophus Claussen "Unge Bander" 1894 1,6,581
Sophus Claussen "Unge Bander" 1894 2,1,064
Sophus Schandorph "Vilhelm Vangs Studenteraar" 1894 1,6,285
Søren Gundesen "Nedarvet" 1894 1,6,564
Aage J.Chr.Pedersens drengebøger 1894 1965 1,7,542
Aage Pallesen 1894 1956 1,7,528
A.C.Meyer socialdemokratisk folketingsmedlem 1895 1932 2,1,042
Berthe Amalie Skram "Professor Hieronimus" 1895 1,6,456
Berthe Amalie Skram "På St. Jørgen" 1895 1,6,456
Cai M.Woel 1895 1956 1,7,433
Drachmann "Melodramer" 1895 1,6,484
Filmproduktion i USA og Frankrig 1895 ff 1,7,209
G.Brandes "William Shakespeare I-III" 1895 1896 1,6,235
Gustav Esmann "Den store Maskerade" 1895 1,6,554
Gustav Wied "Ungdomshistorier" 1895 1,6,536
Gustav Wied "Ungdomshistorier" 1895 1,6,536
Gustav Wied "Ungdomshistorier" 1895 2,1,124
H.Pontoppidan "Dommens Dag" 1895 1,6,513
Harald Rue 1895 1957 1,7,524
Herman Bang "De fire Djævle" 1895 1,6,378
Holger Begtrup og Frederiksborg Højskole 1895 1934 2,1,156
Jens Skytte "Hjemstavns-Billeder" 1895 1,6,565
Jeppe Aakjær student 1895 2,1,217
Johannes Jørgensen "Rejsebogen" 1895 2,1,072
Johs.V.Jensen medicinsk forberedelseseksamen 1895 2,1,123
Johs.V.Jensen romanfejten "Revyen" 1895 1898 2,1,123
Johs.V.Jensen stud.med. * tog "kantussen" 1895 2,1,085
Johs.V. Jensen "Ugerevyen...ill. Familieblad" 1895 1,6,595
Johs.V. Jensen "Ugerevyen...ill. Familieblad" 1895 1,6,595
Kappel Bøcker "Uvejrstider. Fri-missions-egnene" 1895 1,6,565
Karin Michaelis gift med Sophus Michaelis 1895 1911 2,1,343
Karl Larsen "Dansk Soldatersprog til Lands og Vands" 1895 1,6,572
Knud Skytte "Politik og Svogerskab" 1895 1,6,328
Ludvig Holstein "Digte" 1895 1,6,497
Ludvig Holstein "Digte" 1895 1,7,280
Ludvig Holstein "Digte" 1895 2,1,052
Niels Møller "Koglerier" 1895 1,6,497
Oskar Hansen 1895 1968 1,7,328
Peter Nansen "Guds Fred" 1895 1,6,534
Sophus Claussen "Kitty" 1895 1,6,583
Sophus Claussen "Kitty" 1895 2,1,064
Sophus Michaelis "Æbelø" 1895 1,6,592
Sven Lange i Mynchen 1895 1897 2,1,300
Th.O.Løkken skomager i Rubjerg 1895 2,1,234
Thøger Larsen "Vilde Roser" 1895 2,1,169
Valdemar Rørdam "Sol og Sky" 1895 2,1,057
Viggo Stuckenberg "Fagre Ord. En Mosaik" 1895 1,6,510
A.C.Meyer "Brænding" 1896 1,6,550
A.D.Henriksen 1896 1,7,330
Anton Nielsen "Højskoleliv i Tredserne" 1896 1,6,166
Bertel Elmgaard "Sommer i By" 1896 1,6,564
C.E.Soya 1896 1983 1,7,426
Carit Etlar "Gøngehøvdingen" genudgives 1896 1914 1,7,224
Carl Erik Soya 1896 1983 1,8,209
Carl Erik Soya 1896 2,3,111
Chr. Erichsen "Børnenes Bogsamling" 1896 1914 1,7,223
Erslev "Danmarks Riges Historie" I-VI (redak) 1896 1907 1,6,197
Gunnar Jørgensen 1896 1963 1,7,230
Gustav Wied "Erotik" 1896 2,1,133
Gustav Wied "Erotik. Satyrspil i tre Akter" 1896 1,6,539
Gustav Wied "Erotik. Satyrspil i tre Akter" 1896 1,6,539
Gustav Wied "Lystige Historier" 1896 1,6,537
Gustav Wied "Lystige Historier" 1896 1,6,537
Gustav Wied "Lystige Historier" 1896 2,1,133
Gustav Wied "Lystige Historier" 1896 2,1,129
H.Pontoppidan "Højsang" 1896 1,6,518
Harald Landt Momberg 1896 1975 1,7,260
Harald Landt Momberg 1896 1975 2,2,056
Helge Rode "Digte" 1896 1,6,497
Helge Rode "Digte" 1896 2,1,049
Helge Rode "Kongesønner" 1896 1,6,498
Henri Nathansen "I Taage" i Tilskueren 1896 2,1,283
Herman Bang "Ludvigsbakke" 1896 1,6,388
Hulda Lytken 1896 1946 1,7,511
Hulda Lytken 1896 1946 2,2,130
Hulda Lytken født i Frederikshavn 1896 2,2,130
Hus og Hjem * Husmoderens Blad 1896 1912 1,7,198
Ingrid Jespersen "Ungdom" 1896 1,6,205
Jacob Paludan 1896 1975 1,7,287
Jacob Paludan 1896 1975 2,2,061
Jacob Paludan født i København 1896 2,2,075
Jakob Knudsen gift med Helga Bek 1896 2,1,167
Jeppe Aakjær cand.phil. 1896 2,1,217
Johan Skjoldborg "En Stridsmand" 1896 1,7,058
Johan Skjoldborg "En Stridsmand" 1896 1,7,036
Johan Skjoldborg "En Stridsmand" 1896 2,1,225
Johannes Jørgensen blev katolik 1896 2,1,065
Johannes Jørgensen "Livsløgn og Livssandhed" 1896 2,1,072
Johannes Jørgensens overgang til kotolitismen 1896 2,1,072
Johs.V. Jensen "Danskere" 1896 1,6,595
Johs.V. Jensen "Danskere" 1896 1,6,595
Johs.V.Jensen "Danskere" 1896 2,1,089
Johs.V.Jensen "Danskere" 1896 2,1,082
Johs.V.Jensen "Danskere" 1896 2,1,085
Johs.V. Jensen til New York 1896 1,6,599
Johs.V. Jensen til New York 1896 1,6,599
Julius Bomholt 1896 1969 1,7,519
Julius Bomholt 1896 1969 1,8,186
Jørgen Bukdahl 1896 1982 1,7,304
Karen Enevold 1896 2,3,357
Karen Enevold født i Jelling 1896 2,3,357
Karl Gjellerup "Møllen" 1896 1,6,293
Karl Larsen "Doktor Ix" 1896 2,1,292
Karl Larsen "Dr. Ix" 1896 1,6,571
Karl Larsen "Udenfor Rangklasserne" 1896 1,6,572
Karl Larsen "Udenfor Rangklasserne" 1896 2,1,291
Kgl.hoffotograf Peter Elfelts 1. film 1896 1,7,210
Knud Hjortø i Paris 1896 1897 2,1,148
Københavns indbyggere på 400.000 personer 1896 1,6,190
Laurits Petersen "Gadens Roman" 1896 1,7,161
Lauritz Petersen "Gadens Roman" 1896 1,6,552
Peter Nansen "Fru Beate" 1896 1897 1,6,534
Peter Nansen gift og dir. for Gyldendal 1896 1,6,534
Peter Nansen "Judiths ægteskab" 1896 1897 1,6,534
Sophus Bauditz "Hjortholm" 1896 1,6,573
Sophus Claussen "Antonius i Paris" 1896 1,6,584
Sophus Claussen "Antonius i Paris" 1896 2,1,064
Sophus Claussen "Antonius i Paris" (1895) 1896 2,1,058
Sophus Claussen "Valfart" 1896 1,6,586
Sophus Schandorph "Frigjort" 1896 1,6,285
Soya født i København 1896 2,3,111
Sven Lange "En Martyr" 1896 2,1,297
Thøger Larsen landinspektørassistent i Lemvig 1896 1911 2,1,181
Tom Kristensen flyttede til København 1896 2,2,029
Valdemar Rørdam havde tuberkulose 1896 1898 2,1,055
Viggo Hørup "Tale i Lørups Ridehus" 1896 3,3,144
Viggo Stuckenberg "Valravn" 1896 1,6,508
Vilhelm Andersen "Guldhornene" 1896 1,7,080
Vilhelm Ohlsson "Fyraften" 1896 1,6,551
Aksel Dahlerup 1897 1978 1,7,352
Anonym "Jernbaneulykken ved Gjentofte" 1897 3,3,148
Edvard Søderberg "Ægtemandens Dagbog" 1897 2,1,044
Emma Gad som "jagtkaptajn" 1897 1901 2,1,336
Erik Skram "Agnes Vittrup" 1897 1,6,454
Frederik Madsen 1897 1933 1,7,330
Fredrik Nygaard 1897 1958 1,7,259
Fredrik Nygaard 1897 1958 2,2,030
Fredrik Nygaard født i København 1897 2,2,047
Frem 1897 1918 1,7,204
Gustav Bang "Den gamle Adels Forfald" 1897 1,6,562
Gustav Wied "Adel. Gejstlighed. Borger. Bonde" 1897 1,6,539
Gustav Wied "Adel. Gejstlighed. Borger. Bonde" 1897 1,6,539
Gustav Wied "Adel. Gejstlighed. Borger. Bonde" 1897 2,1,133
H.Pontoppidan "Kirkeskuden" 1897 1,6,520
Jacob Hansen "En kritisk Tid" 1897 1,7,165
Jens Skytte "Guld og grønne Skove" 1897 1899 1,6,565
Jeppe Aakjær korrespondent 1897 1930 2,1,217
Jeppe Aakjær "Missionen og dens Høvding" 1897 1,7,052
Jeppe Aakjær "Missionen og dens Høvding" 1897 2,1,198
Johannes Jørgensen "Den yderste Dag" 1897 1,6,506
Johannes Jørgensen "Den yderste Dag" 1897 1,6,506
Johannes Jørgensen "Den yderste Dag" 1897 2,1,075
Johs.V.Jensen "Himmerlandshistorier" 1897 2,1,085
Johs.V.Jensen rejste til USA 1897 2,1,123
Johs.V.Jensen til Amerika 1897 2,1,086
Julius Strandberg "Min Kærestes Død" 1897 3,3,154
Karl Larsen 1897 1977 1,7,237
Karl Larsen "Kresjan Vesterbro" 1897 1,6,572
Karl Larsen "Kresjan Vesterbro" 1897 2,1,291
Karl Larsen "Under vor sidste Krig" 1897 2,1,291
Kipling "Havets Helte" 1897 1,6,577
Knud Hjortø lærer i Skanderborg og Skelskør 1897 1908 2,1,148
Nicolai Roth "Med Løse Patroner" 1897 1,6,571
Niels Møller "Røster" 1897 1,6,497
Nils Nilsson 1897 1980 1,7,525
Nis Petersen 1897 1943 1,7,384
Nis Petersen 1897 1943 2,3,085
Nis Petersen født i Vamdrup 1897 2,3,086
Nis Petersen og Kaj Munk 1897 2,3,086
Pinches Welner 1897 1965 1,8,207
Sven Lange "Iris eller den usårlige Frue" 1897 2,1,298
Sven Lange "Kjærlighedens Narre" 1897 2,1,298
Arbejdernes Teater 1898 1,7,140
Berthe Amalie Skram "Afkom" 1898 1,6,452
Bertolt Brecht 1898 1956 1,7,536
Damernes Blad 1898 ff 1,7,198
Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening 1898 1,6,542
De samvirkende Fagforbund (D.s.F.) 1898 1,6,542
E. Tang Kristensen "Fra Mindebo" 1898 1,1,472
Edv.Brandes "Lykkens Blændværk" 1898 1,6,530
Emma Gad "Aabent Visir" 1898 1,6,558
Emma Gad "Åbent Visir" 1898 2,1,336
Erik Bertelsen 1898 1969 1,7,432
Erik Skram "Hellen Vige" 1898 1,6,454
Evald Tang Kristensen "Fra Mindebo" 1898 1,1,472
Francois Coppee "Den lille Vilhelms Træsko" 1898 3,3,156
Gustav Wied "Første Violin" 1898 2,1,132
Gustav Wied "Slægten" 1898 1,6,538
Gustav Wied "Slægten" 1898 1,6,538
Gustav Wied "Slægten" 1898 2,1,129
Gyrithe Lemche "Sødtmanns Jomfruer" 1898 2,1,337
H.Pontoppidan "Lykke-Per" I-VIII 1898 1904 1,6,524
Hans Kirk 1898 1962 1,8,058
Hans Kirk 1898 1962 1,7,456
Hans Kirk 1898 1962 2,2,198
Hans Kirk født i Hadsund 1898 2,2,198
Harald Kidde student 1898 2,1,259
Helge Rode "Dansen gaar" 1898 1,6,498
Henrik Pontoppidan "Lykke-Per" 1898 1904 1,7,373
Henrik Pontoppidan "Lykke-Per" 1898 1904 2,1,013
Herbert Marcuse 1898 1979 1,8,455
Herman Bang "Det Hvide Hus" 1898 1,6,367
Jakob Knudsen "Et Gjensyn" 1898 2,1,150
Jakob Knudsen "Gjensyn" 1898 2,1,056
Jenny Blicher-Clausen "Inga Heine" 1898 1,6,559
Johannes Jørgensen "Traaden ovenfra" 1898 3,3,157
Johs.Jørgensen "Traaden ovenfra" 1898 3,3,157
Johs.V. Jensen "Einar Elkær" 1898 1,6,599
Johs.V.Jensen "Einar Elkær" 1898 1,6,599
Johs.V.Jensen "Einar Elkær" 1898 2,1,085
Johs.V.Jensen "Einar Elkær" 1898 2,1,082
Johs.V.Jensen "Himmerlandsfolk" 1898 2,1,123
Johs.V. Jensen "Himmerlandshistorier" 1898 1,6,605
Johs.V.Jensen "Himmerlandshistorier" 1898 1,6,605
Johs.V.Jensen "Himmerlandshistorier" 1898 1,7,099
Johs.V.Jensen "Pindsvinet" 1898 2,1,097
Kaj Munk 1898 1944 2,3,097
Kaj Munk født i Maribo 1898 2,3,097
Kaj Munk (Maribo) 1898 1944 1,7,378
Karen Blixen i Schweiz 1898 1899 2,3,033
Karin Michaelis "Højt Spil" 1898 1,7,134
Karin Michaelis "Højt Spil" 1898 2,1,347
Karl Larsen "Danske Mænd" 1898 1,6,572
Karl Larsen "Danske Mænd" 1898 2,1,292
Karl Larsen "Poetisk Tyskland" 1898 2,1,291
Karl Larsen rejsebeskrivelser Ude fra ... 1898 1904 2,1,293
Katastrofen i Skejby og "Demokraten" 1898 1,7,059
Ludvig Holstein "Tove ... drama i Fem Akter" 1898 1,6,497
Martin Andersen Nexø gift med MargretheThomsen 1898 2,1,390
Martin Andersen Nexø lærer på Realskole 1898 1901 2,1,390
Martin Andersen Nexø "Skygger" 1898 1,7,170
Martin Andersen Nexø "Skygger" 1898 2,1,365
Morten Korch "Fyensk Humor" 1898 2,1,243
redaktør Svend Carstensen 1898 1977 1,7,352
Sophus Claussen "Arbejdersken" 1898 1,6,588
Sophus Claussen "Arbejdersken" 1898 2,1,059
Sophus Claussen "Arbejdersken" 1898 2,1,023
Sophus Claussen "Arbejdersken" 1898 2,1,064
Sophus Claussen "Landsby-Veje" 1898 1,6,589
Sophus Claussen "prolog til Arbejdersken" 1898 2,1,026
Sven Lange i Italien 1898 1899 2,1,300
Valdemar Rørdam på sanatorium i Schwarzwald 1898 2,1,057
Valdemar Rørdam rejste til Italien 1898 2,1,057
Viggo Stuckenberg "Flyvende Sommer" 1898 1,6,512
Viggo Stuckenberg "Hjemfalden" 1898 1,6,512
Zakarias Nielsen "Den store Magt" 1898 1,6,332
Agnes Henningsen "Glansbilledet" 1899 1,6,444
Agnes Henningsen "Glansbilledet" 1899 1,7,124
Agnes Henningsen "Glansbilledet" 1899 2,1,320
Agnes Henningsen "Strømmen" 1899 1,6,444
Agnes Henningsen "Strømmen" 1899 2,1,320
Berthe Amalie Skram "Sommer" 1899 1,6,458
Berthe Amalie Skram "Verdens Gang" 1899 1,6,454
Børnebogssamlinger og Danmarks Lærerforening 1899 1,7,222
Edv.Brandes "Det unge Blod" (pornografi-sag) 1899 1,6,530
Edv.Søderberg "De umyndige" 1899 1,7,142
Edvard de Hemmer Egeberg "Ved Dødens Port" 1899 1,6,567
Gifte kvinder fik myndighed over egen formue 1899 1,7,117
Gustav Esmann "Det gamle Hjem" 1899 1,6,554
Gustav Wied "Livsens Ondskab" 1899 1,6,538
Gustav Wied "Livsens Ondskab" 1899 1,6,538
Gustav Wied "Livsens Ondskab ..." 1899 2,1,130
Gyrithe Lemche "Folkets Synder" 1899 2,1,337
Harry Søiberg bogbinder 1899 2,1,237
Henri Nathansen "Sommernat" 1899 2,1,283
Husmandsloven 1899 2,1,227
Jacob Hansen "Neropolis ..." 1899 1,7,165
Jakob Knudsen "Den gamle Præst" 1899 1,7,048
Jakob Knudsen "Den gamle Præst" 1899 2,1,152
Jeppe Aakjær "Bondens Søn" 1899 1,7,052
Jeppe Aakjær "Bondens Søn" 1899 2,1,203
Jeppe Aakjær "Derude fra Kjærene" 1899 1,7,071
Jeppe Aakjær "Derude fra Kjærene" 1899 2,1,200
Johan Skjoldborg "Kragehuset" 1899 3,3,159
Johan Skjoldborg "Kragehuset" 1899 2,1,227
Johannes Jørgensen i den franciskanske 3. orden 1899 2,1,077
Johannes Jørgensen og diverse dagblade 1899 1930 2,1,083
Johs.V. Jensen "Dolores" 1899 1,6,607
Johs.V.Jensen "Dolores" 1899 1,6,607
Johs.V.Jensen "Forsvundne Skove" 1899 2,1,100
Johs.V. Jensen "Intermezzo" 1899 1,6,606
Johs.V.Jensen "Intermezzo" 1899 1,6,606
Johs.V.Jensen "Intermezzo" 1899 2,1,093
Kai Hoffmann cand.jur. 1899 2,1,054
Kai Hoffmann "Liljer i Mørket" 1899 1,7,116
Kai Hoffmann "Liljer i Mørket" 1899 2,1,054
Kai Hoffmann "Liljer i Mørket" 1899 2,1,053
Karl Larsen "Fra det gamle Voldkvarter" 1899 1,6,573
Karl Larsen "I det gamle Voldkvarter" 1899 2,1,290
Knud Hjortø "Rapsodi" 1899 2,1,136
Knud Hjortø "Syner" 1899 1,7,045
Knud Hjortø "Syner" 1899 2,1,136
Knuth Becker elev på Holsteinminde opdragelsesanstalt 1899 1905 2,2,280
Landarbejderloven 1899 1,6,020
Lov.........Jordlodder til Landarbejdere 1899 1,7,035
Martin Andersen Nexø "Det bødes der for" 1899 1,7,172
Martin Andersen Nexø "Det bødes der for" 1899 2,1,365
Martin Skovbo "Slægtsbundne Skæbner" 1899 1,6,564
Niels K.Kristensen "En Dreng fra 64" 1899 1,7,227
Nikoline Kirkegaard "Provstinden" 1899 1,7,066
Nis Petersen KFUK-Herning 1899 2,3,086
Peter Nansen "Troskabsprøven" 1899 1,6,534
Rudyard Kipling "Hvid Mands Byrde" 1899 3,3,170
S E P T E M B E R F O R L I G E T 1899 1,7,138
Septemberforliget * "borgerkrigen i 100 dage" 1899 2,1,023
Septemberforligets arbejdsmarkedsaftaler 1899 1,7,016
Sophus Claussen "Mellem to Kyster" 1899 1,6,590
Sophus Claussen "Pilefløjter" 1899 1,6,588
Sophus Claussen "Pilefløjter" 1899 2,1,059
Storlockouten 1899 1,6,474
Valdemar Rørdam "Bjovulv" 1899 2,1,057
Viggo Stuckenberg "Asmadæus" 1899 1,6,512
Viggo Stuckenberg "Vejbred. Smaa æventyr ..." 1899 1,6,512
Vilhelm Andersen "Adam Oehlenschlæger" I-III 1899 1900 1,7,080