LITTERATURENS HISTORIE - ÅR 1700 til 1799

TEKST ÅR 1 ÅR 2 Ref
Arni Magnusson "Islandsk Haandskrift samling..." 1700 omkr 1,3,088
August Francke "Traktat om dans" 1700 omkr 3,1,166
grev N. L. v. Zinzendorf 1700 1760 1,3,515
Inger J. Sønborg "Sjælens Daglige Røg-Offer" 1700 1,3,351
Johann Christoph Gottsched 1700 1766 1,4,119
Store Nordiske Krig 1700 1721 1,3,370
Censuren skærpes 1701 1,3,202
Frantz Kyhn "Den poetiske Esther" 1701 1,3,306
Mads Bergenhammer "Apologie Svar som tiltale" 1701 1,3,380
Reenberg "Ars Poetica" 1701 1,4,554
Tyske komedier ved hoffet 1701 1706 1,3,217
Tøger Reenberg "Ars Poetica" 1701 1,3,386
Henrik Hornemann 1702 1749 1,3,407
Tøger Reenberg "Poesiens Opmuntring" 1702 1,3,386
Anders Bernhoft "Vor Herris Christi Pines-..." 1703 1,3,350
H.H.Bernhoft "Et Guds Barns forlystende..." 1703 1,3,348
Operahus * nuværende Østre-Landsret  1703 1,3,408
Tretten aandelige Politiforordninger 1703 1,3,066
Tøger Reenberg "Poesiens Vanskeligheder" 1703 1,3,386
Freylinghausen "Geistreiches Gesangbuch"-Halle 1704 1714 1,3,503
Hans Lønborg "Danne-Konningens..." 1704 1,3,370
John Bunyan "Pilgrims Progress" (1678-84) 1704 1707 1,5,048
Ambrosius Stub 1705 1758 1,4,173
Ambrosius Stub (Ribe) 1705 1758 1,3,513
Sorterup "Claus Rasch... Lefnetz Ihukommelse" 1705 1,3,526
Forordning maner vækkelsesbevægelsen i jorden 1706 1,3,514
Jørgen Sorterup "Poetisk Skansekurv" 1706 1,2,224
Kgl. forordning "Særsindede personer forbudt" 1706 1,3,500
Pietisme * "Gudelige forsamlinger" 1706 1,3,500
Carl August Thielo 1707 1763 1,4,089
Universitetets krise 1707 omkr 1,3,482
Frederik Horn 1708 1781 1,3,404
Johan Adolph Scheibe 1708 1776 1,4,381
Sebastian Brandt "En smuk Historie om Rosanie" 1708 1,3,311
Søren Lollik "Saligheds-Vandre-bog" 1708 1,3,380
Jens Colding "Søe-Krants" 1709 1715 1,3,370
Kongeloven trykt af Frederik Rostgaard 1709 1,3,194
Sorterup "Poetiske Skantze-Kurv" 1709 1,3,381
Andreas Lundhoff 1710 1748 1,4,257
Georg Nielsen 1710 1797 1,4,243
Jacob Langebek 1710 1775 1,3,496
Leibniz "Essais de Theodicee" 1710 1,4,265
Assenath fra 1670 1711 1,3,311
Holberg "Introduction....EU Rigers Historier" 1711 1,3,491
Holberg "Introduction til...fornemste EU historie" 1711 1,3,360
Rostgaard "Adelens Oprindelse" 1711 1,3,400
Steele og Addison "The Spectator" (tilskueren) 1711 1712 1,4,225
Wilhelm Helt "Adelens Oprindelse" 1711 1,3,400
Christian Falster "Ovids: Tristia" 1712 1,3,489
Jean-Jacques Rousseau 1712 1778 1,4,388
Johan Hartvig Ernst Bernstorff 1712 1772 1,4,033
Adolf Gotthard Carstens 1713 1795 1,4,244
Christian Frederik Wadskiær 1713 1779 1,3,374
Denis Diderot 1713 1784 1,4,388
Holberg "Anhang" 1713 1,3,491
Bolle Willum Luxdorph 1714 1788 1,4,244
C. W. Gluck 1714 1787 1,4,380
Kgl. "missionskollegium" 1714 1,3,514
Chr. Fyrchtegott Gellert 1715 1769 1,4,065
Kgl. "missionskollegium" * over 15.000 bibler 1715 1721 1,3,514
Kgl. "missionskollegium" * over 3.500 ABCer 1715 1721 1,3,514
Kgl. "missionskollegium" * over 50.000 salmebøger 1715 1721 1,3,514
Holberg "Introduction..Folke-Rettens Kundskab" 1716 1,3,491
Holberg "Introduction.Naturens.Folkeret.Kundskab" 1716 1,4,205
Holberg "Moralske Kierne...Folke-Rettens..." 1716 1,3,397
Jørgen Friis "De Svenskes Indgang..." 1716 1,3,370
Jørgen Sorterup "Nye Helte-Sange" 1716 1,3,371
Aandelige Psalmer. Flensborg 1716 1,3,502
Hans Adolph Brorson i Løgumkloster 1717 1721 1,3,503
Jørgen Riis 1717 1749 1,4,226
Ægidius "En Nye Psalme-Bog...Gamle...Nye..Ps." 1717 1,3,502
Falster "Qvaestiones Romanae sive idea hist..." 1718 1,3,490
Kirsten Jensdatter "Enkens Skærv i Templet" 1718 1,3,351
Kurtzgefasste Dænnemærckische Geschichte 1718 1,3,488
Chr.Falster "Cogitationes variae philologicae" 1719 1,3,490
Holberg "Om danske Historikere..." 1719 1,3,392
Holberg "Peder Paars" 1719 1720 1,3,392
Holberg "Peder Paars" 1719 1,2,438
Holberg "Peder Paars" 1719 1720 1,4,338
Christian Falster "Disse Tiders onde Optugtelse" 1720 1,3,405
Christian Falster "Daarers alamodiske Leve..." 1720 ff 1,3,405
Den naturlige filosofiske religionsopfattelse 1720 1740 1,4,263
Hans Lønborg "Danne-Konningens..." 1720 1,3,370
Holberg "Erasmus Montanus" 1720 omkr 1,3,092
J. Wielandt "Nye Tidender om lærde Sager" 1720 1,3,488
Jens Kraft 1720 1765 1,4,199
Joachim Wielandt "Extraordinaire Relationer" 1720 1,3,201
Peter Terpager "Ripae cimbriae" 1720 1736 1,3,286
Pietismen i Tønder 1720 omkr 1,3,501
Studentertallet faldet til 200 personer 1720 1,3,483
Ch. de S. Montesquieu "Lettres Persanes" 1721 1,4,211
Christian Falster "Daarers alamodiske Leveregler" 1721 1,3,091
Falster "Dend daarlige udenlandske Reise" 1721 1,3,450
Hans Adolph Brorson i Randerup 1721 1729 1,3,504
Hofoperaens sidste opblomstring 1721 1723 1,3,248
Jacob Graah 1721 1756 1,3,375
Brødremenigheden Herrnhut. Berthelsdorf 1722 1,3,515
Christian Falster "Det daarlige Giftermaal" 1722 1,3,406
Den danske skueplads * teateret Lille Grønnegade 1722 1728 1,3,408
Gerhard Schønning 1722 1780 1,4,312
Hans Mickelsen "Fire Skiemte-Digte" 1722 1,3,400
Holberg "Den Politiske Kandstøber" 1722 1,3,444
Holberg "Den Politiske Kandstøber" 1722 1,3,413
Holberg "Den Vægelsindede" 1722 1,3,444
Holberg "Jean de France" 1722 1,3,444
Holberg "Jeppe på Bierget" 1722 1,3,444
Holberg "Mester Gert Westphaler" 1722 1,3,444
Holberg "Oversigt over 35 kommedier" NB 1722 1751 1,3,444
Holberg "Poeten råder sin gamle Ven..." 1722 1,3,392
Moliere "Comedien gamle Jens Gnier. Penge-Puger" 1722 1,3,413
Moliere "L'Avare" 1722 1,3,413
Spindekone i Salling brændt ... "sort magi" 1722 1,3,056
Diderich Seckman "Amphitryon" 1723 1724 1,3,414
Diderich Seckman "Den kærlige Forbitrelse" 1723 1724 1,3,414
Diderich Seckman "Fruentimmerskolen" 1723 1724 1,3,414
Diderich Seckman "Fusentast" "Tartuffe" 1723 1724 1,3,414
Holberg "Barselstuen" 1723 1,3,444
Holberg "Den 11. Junii" 1723 1,3,444
Holberg "Den Stundesløse" 1723 1,3,444
Holberg "Diderich Menschen-Skræk" 1723 ca 1,3,444
Holberg "Don Ranudo de Colibrados" 1723 1,3,444
Holberg "Erasmus Montanus" 1723 1,3,444
Holberg "Henrick og Pernille" 1723 ca 1,3,444
Holberg "Hexerie eller Blind Allarm" 1723 1,3,444
Holberg "Jacob von Tyboe" 1723 1,3,444
Holberg "Melampe" 1723 1,3,444
Holberg "Uden Hoved og Hale" 1723 1,3,444
Holberg "Ulysses von Ithacia" 1723 1,3,444
J. R. Paulli "Den seendes Blinde" 1723 1,3,468
Peder Christopher Stenersen 1723 1776 1,4,246
Poul Juel halshugget for forrædderi 1723 1,3,461
Caspar Peter Rothe 1724 1784 1,4,124
Der Patriot. Hamburg 1724 1726 1,4,225
Friedrich Gottlieb Klopstock 1724 1803 1,4,037
Holberg "De u-synlige" 1724 ca 1,3,444
Holberg "Den honnette Ambition" 1724 ca 1,3,444
Holberg "Den Stundesløse" 1724 1,3,436
Holberg "Dend Pandsatte Bonde-Dreng" 1724 ca 1,3,444
Holberg "Det Arabiske Pulver" 1724 1,3,444
Holberg "Det Lykkelige Skibbrud" 1724 ca 1,3,444
Holberg "Juele-Stue" 1724 1,3,444
Holberg "Kilde-Reysen" 1724 1,3,444
Holberg "Mascarade" 1724 1,3,444
Holberg "Pernilles Korte Frøiken-Stand" 1724 ca 1,3,444
J. R. Paulli "Naturen over Optugtelsen" 1724 1,3,468
Jens Schelderup Sneedorff 1724 1764 1,4,214
Johann Bernhard Basedow 1724 1790 1,4,198
Ludvig Holberg "Barselstuen" 1724 3,1,167
Morten Wolfburg "Betenckning over een Qvindes..." 1724 1,3,373
Paulli "Tvende splinder nye Breve..." 1724 1,3,449
Den 1. danske drømmebog 1725 1,5,108
Diderich Seckman "Dobleren" Forliebtes Galen... 1725 1,3,414
En meget Artig Drømme-Bog... 1725 1,5,108
Friderich Christian Eilschov 1725 1750 1,4,257
J. J. Lund 1725 1798 1,4,246
Margrethe Lasson "Den Beklædte Sandhed" 1725 1,3,310
A. B. Poulsen 1726 1764 1,4,246
Claus C. Lyschander "Den Grønlandske Cronica" 1726 1,2,448
Dend forkeerte Mercurius 1726 1728 1,4,225
Det nye indrettede Thee og Caffee-Huus 1726 1,4,225
Hans Holck 1726 1783 1,4,223
Holberg "Metamorphosis eller Forvandlinger" 1726 1,3,402
J. E. Hartmann 1726 1793 1,4,382
Johann Heinrich Schlegel 1726 1780 1,4,246
Jonathan Swift "Gullivers Travels" 1726 1,4,206
Paulli "Kort Undervisning...Comødier..." 1726 1,3,450
Christen Erichsen "Viborg Bys Beskrivelse" 1727 1,3,286
Det Kgl.Vajsenhus. København (for forældreløse børn) 1727 1,3,514
Det Kgl. Vajsenhus. København (pietismens borg) 1727 1,3,514
Holberg "Den danske Comødies Liigbegiængelse" 1727 1,3,444
Jean George Noverre 1727 1809 1,4,383
Peder Horrebow "Copernicus triumphans" 1727 1,3,091
Branden 1728 1,3,201
Christian Braunmann Tullin 1728 1765 1,4,177
Christian Martfelt 1728 1790 1,4,289
Den nyttige danske Tids-Fordriv 1728 1,4,226
Det Kgl. Vajsenhus. København * præst E. Ewald 1728 1,3,514
Die Dänische Fama 1728 1,3,201
Frederik Wilhelm Wiwets 1728 1790 1,4,569
Holberg "1. Levnedsbrev" 1728 1,3,397
Johann Andreas Cramer 1728 1788 1,4,243
Jørgen Friis beskriver København's brand 1728 1,3,371
Kjøbenhavns Maanedlige Post-Rytter 1728 1,3,201
København brænder (2/3) den 20. oktober 1728 1,3,497
Ludvig Holberg "1. latinske levnedsbrev" 1728 3,1,173
Museum Wormianum (Ole Worms samling) 1728 1,3,086
Peter Frederik Suhm 1728 1798 1,4,167
Christian Falster "Amoenitates Philogicae" 1729 1,3,091
Erik Pontoppidan "Memoria Hafniae" 1729 1,3,520
Falster "Amoenitates philologicae" 1729 1732 1,3,490
Falster "Lærdoms Lysthus" I-III 1729 1732 1,3,490
Holberg "Dannemarks og Norges Beskrivelse" 1729 1,3,493
Holberg "Dannemarks og Norges Beskrivelse" 1729 1,3,482
Holberg "Heroisk Poema...den Jydske Fejde" 1729 1,3,445
Christian Thura 1730 1787 1,4,291
Generation af pietistiske præster 1730 1740 1,3,511
København spidsmiljø for pietismen i Centraleuropa 1730 1746 1,4,210
Københavnske boghandlere omkring 1730 1,4,534
Paul-Henri Mallet 1730 1807 1,4,310
PIETISMEN KUN EN PRÆSTEDOMINERET BEVÆGELSE 1730 1740 1,3,520
Rosenstand-Goiske "Billige Frie-Tanker..." 1730 omkr 1,4,263
Anna Catharina von Passow 1731 1757 1,4,163
Børge Riisbrigh 1731 1809 1,5,534
Charlotte Dorothea Biehl 1731 1788 1,4,130
Frederik Horn "Poesiens Misbrug" 1731 1,3,404
Frederik Horn "Somnium Poeticum" 1731 1,3,404
Hans Bartholin 1731 1,3,510
Holberg "Den Danske Skueplads" 1731 1,4,070
København Slot nedrives 1731 1,3,499
Ove Høgh-Guldberg (Sorø) 1731 1808 1,4,200
Schrader "Vollständiges Gesangbuch" Tønder 1731 1,3,503
Tyge Rothe 1731 1795 1,4,243
"Undervisning i Pietismens vildfarelser" 1731 1,3,510
Even Hammer 1732 1800 1,4,327
Hans Adolph Brorson "Nogle Jule-Psalmer" 1732 1,3,504
Holberg "Dannemarks Riges Historie I-III" 1732 1735 1,3,494
Holberg "lærebøger i historie og geografi" 1732 1800 1,3,495
Lærestol i natur- og folkeret oprettet 1732 1,4,194
Pierre-Augustin Caron Beaumarchais 1732 1799 1,4,378
Russens indvielsesritualer 1732 1,3,070
Then Swenska Argus 1732 1734 1,4,225
Wilhelm Helt "Curieuse Poetiske Skrifter" 1732 1,3,400
ÅBEN KIRKEKAMP ************************ 1732 1735 1,3,517
Chr.David "...Betragtninger..Otte Saligheder" 1733 1,3,510
Det danske godsejer-aristokratis kornmonopol 1733 1,4,327
Emanuel Balling 1733 1795 1,4,559
Hans Adolph Brorson "Tønderhæfterne" 1733 1735 1,3,504
Holberg "Betænkning om Conventicler" 1733 1,3,517
Niels Krog Bredal 1733 1778 1,4,124
Skienden og Larmen på Prædikestole FORBUDT 1733 1,3,517
Stavnsbåndet 1733 1,3,554
stiftsprovst Morten Reenberg. København (H. Dorp) 1733 1,3,517
Vincenzo Galeotti 1733 1816 1,5,223
Vincenzo Tomaselli (Galeotti) 1733 1816 1,4,382
Eremitagen rejst 1734 1736 1,3,499
Erik Pontoppidan slotspræst i Hillerød 1734 1,3,519
Sophienborg rejst på Strandvejen 1734 1736 1,3,499
A. P. Bernstorff 1735 1797 1,4,468
Kongemagtens reformprogram *** 1735 ff 1,3,518
Nicolai Brorson slotspræst på Frederiksborg 1735 1,3,514
STAVNSBÅNDETS INDFØRELSE NB 1735 1,3,021
E.Pontoppidan "Fejekost...udfeje gl. Surdejg" 1736 1,3,519
Johan Clemens Tode 1736 1806 1,4,375
Juridisk embedseksamen indført 1736 1,4,194
Juridisk embedseksamen oprettet 1736 1,3,498
Pietismen i Ribe 1736 omkr 1,3,510
Skoleforordningen 1736 1,3,518
Tvungen konfirmation 1736 1,3,518
Broder Brorson biskop i Aalborg 1737 1,3,511
Erik Pontoppidan "Sandhed til Gudfrygtighed" 1737 1,3,519
General-Kirke-Inspections Collegium 1737 1,3,518
Heinrich W. Gerstenberg 1737 1823 1,4,310
Holberg "2. Levnedsbrev" 1737 1,3,397
Holberg "Bergens Beskrivelse" 1737 1,3,495
Holberg "Opuscula latina" 1737 1,3,402
Johan Friedrich Struensee. Halle 1737 1772 1,4,280
Forbud mod udenlandske skuespiltrupper 1738 1,4,070
Henrik Hornemann "Verdens u-mådelige Bugs..." 1738 1,3,407
Holberg "Almindelig Kirke-Historie I-II" 1738 1,3,495
Jacob Christian Bie 1738 1798 1,4,284
Komediespil forbudt i kongens riger 1738 1747 1,3,481
Kultorvet anlagt 1738 omkr 1,3,498
P. J. Hygom biskop i Aarhus 1738 1,3,514
Thomas Clitau "Poetisk Tiids-Fordriv" 1738 1,3,376
H.A.Brorson "Ach! vidste du...syndens lenke" 1739 3,1,177
H.A.Brorson "Op ! al den ting. som GUD har gjort" 1739 3,1,179
Hans Adolph Brorson "Troens Rare Klenodie" 1739 1,3,504
Hans Bull 1739 1783 1,4,325
Holberg "Adskillige store Heltes..Historier" 1739 1,3,495
Immanuel Christian Grave 1739 1820 1,4,327
N.L.Zinzendorf "Tale...på St.Thomas 15/2-39" 1739 3,1,174
Omvendelsespsykologien *** 1739 1,3,505
Erik Pontoppidan "Den nye Psalme-Bog" 1740 1,3,519
Pontoppidan "Den nye Psalme-Bog" 1740 1,3,503
Religiøs litteratur 60% af samlet udbud 1740 1760 1,4,535
S.Richardson "Pamela" 1740 3,1,181
Samuel Richardson "Pamela" 1740 1,4,555
Christiansborg opført som "lille Versailles" 1741 omkr 1,3,499
DEN DANSKE STATSKIRKES RUMMELIGHED 1741 1,5,190
Efter nu brugelig Maade vel indrettede Breve 1741 1,4,059
Erik Pontoppidan "Menoza" 1741 1743 1,3,519
Gudelige forsamlinger forbudt (igen) 1741 1,3,520
Hans Adolph Brorson biskop i Ribe 1741 1,3,511
Henry Fielding "Shamela" 1741 3,1,187
Holberg "Niels Klims underjordiske Reise" 1741 1,4,206
Kongens "konventikelplakat" 13. januar 1741 1,3,520
Ludvig Holberg "Niels Klim" 1741 3,1,189
Martin Bruun 1741 1774 1,4,287
Pietismen under statskirkelige former 1741 1,5,190
Andr. Lundhoff "Nogle.Tanker.Forstandens Brug" 1742 1,4,257
Andr. Lundhoff "Tanker.Menneskenes Skyldigheder" 1742 1,4,257
Bolle Luxdorph "Samling af smukke Danske Vers..." 1742 1,4,244
Det kgl. Danske Videnskabernes Selskab 1742 1,4,240
Erik Pontoppidan "Menoza. an asiatisk Prins..." 1742 1743 1,4,263
Friderich Eilschov "..Anviisning..eftertænke" 1742 1,4,257
Holberg "Jødiske Historie I-II" 1742 1,3,495
Johan Herman Wessel 1742 1785 1,4,336
Seidelin Bøg "Den sjungende Theologus" 1742 1,3,503
Søren Gyldendal NB 1742 1802 1,4,536
Videnskabernes Selskab 1742 1,3,485
Holberg "3. Levnedsbrev" 1743 1,3,397
Holberg "Opuscula latina" 1743 1,3,402
Johannes Ewald (søn af pietist) 1743 1781 1,4,391
Pamela på dansk 1743 1746 1,4,556
Peter Magnus Trojel 1743 1793 1,4,344
Andr. Lundhoff "Den danske Spectators philosophi" 1744 1745 1,4,257
C.G.Salzmann 1744 1811 1,5,044
Det musikalske Societet 1744 1,4,241
Forordningen imod "herrnhutismen"... 1744 1746 1,3,521
"herrnhutismen" grunden til Indre Mission m.v. 1744 ff 1,3,522
Hirschholm nedrives i 1730erne. op igen... 1744 1,3,499
Holberg "Moralske Tanker" 1744 1,4,229
J.G.Herder 1744 1803 1,5,501
J.G.Herder "Nationalromantikken" 1744 1803 1,5,019
Jørgen Riis "Den danske Spectator..." 1744 1745 1,4,226
Ludvig Holberg "Epistler og moralske tanker" 1744 3,1,194
Ove Gjerløw Meyer 1744 1790 1,4,327
Riis "Den danske Spectator" 1744 1,4,229
Werner Hans Frederik Abrahamson 1744 1812 1,4,344
Danske Magazin 1745 1,3,496
Gerhard Tresschow "Et kierligt.velmeent Brev" 1745 1,4,227
Holberg "Adskillige Heltinders.Historier" 1745 1,3,495
J. E. Schlegel "Der Fremde" 1745 1,4,228
Johan Nordal Brun 1745 1816 1,4,328
Johannes Moller "Cimbria litterata" 1745 1,3,286
Selskabet..danske sprogs. Histories Forbedring 1745 1,3,496
August Hennings 1746 1826 1,4,419
Claus Fasting 1746 1791 1,4,335
Claus Frimann 1746 1829 1,4,342
Dansk teater. Lædergade til Kgl. Nytorv 1746 1,4,071
den pietiske Christian VI død 1746 1,3,519
Gottfried Schytze "Schutzschriften" 1746 1776 1,4,310
Jens Wadum 1746 1804 1,4,344
Philosophiske. Historiske. Øconomiske Skrifter 1746 1747 1,4,228
PIETISMENS STILLING I DANMARK ÆNDRET *** 1746 1,3,519
Aviser i undervisningen * Sorø Akademi 1747 1,3,487
Carl August Thielo "Fruentimmer Huusholdning" 1747 1,4,089
Dansk-tysk teater St. Kongensgade 1747 1,4,071
Den danske Skueplads genoprettet 1747 1,4,085
Det kgl. Teater etableret i 1747 1,5,288
Ernst Heinrich Schimmelmann 1747 1831 1,4,419
Friderich Eilschov "Undervisning i modersmaalet" 1747 1,4,258
Italiensk opera i hofteatret Charlottenborg 1747 1,4,071
John Cleland "Fanny Hill" 1747 1749 3,1,196
Josias Leopold Bynch 1747 1779 1,4,298
Ove Malling 1747 1829 1,4,306
Samuel Richardson "Clarissa" 1747 1748 1,4,555
Sorø Akademi 1747 1,4,195
Ch. de S. Montesquieu "L'Esprit des lois" 1748 1,4,212
Fransk teater i Nørregade. København 1748 1,4,071
Friderich Eilschov "Critik. dansk kunstordbog" 1748 1,4,258
Friderich Eilschov "Philosophiske Breve..." 1748 1,4,257
Friedrich Gottlieb Klopstock "Der Messias" 1748 1,4,037
Holberg "Epistler I-V" 1748 1754 1,4,231
Johan Vibe 1748 1782 1,4,331
nyopført Comediehuus på Kongens Nytorv 1748 1,4,071
Edvard Storm 1749 1794 1,4,342
Een kort Anviisning til Conversere-Kunsten 1749 1,4,057
Friderich Eilschov "..Fruentimmer-Philosophie" 1749 1,4,257
Gellert "Den svenske Grevinde..Liv og Levned.." 1749 1,4,556
I.Finkenhagen "..Kunst at skrive et godt Brev" 1749 1,4,062
Kiøbenhavnske Danske Post- Tidende 1749 1,4,222
La Beaumelle "La Spectatrice" 1749 1,4,228
Thomas Thaarup 1749 1821 1,4,344
Thomas Thaarup 1749 1821 1,4,572
Ambrosius Stub "Den kiedsom Vinter gik sin gang" 1750 omkr 3,1,202
Ambrosius Stub "Livet som en Seylads" 1750 omkr 3,1,205
Holberg "Epistlerne" 1750 1,3,092
Jens Sneedorff "Samling af breve. memoirer..." 1750 1,4,215
Thomas Christopher Bruun 1750 1834 1,4,375
Denis Diderot "Den store Encyklopædi" 1751 1766 1,4,388
Edvard Colbjørnsen 1751 1792 1,4,340
filosofiprof. Niels Treschow 1751 1833 1,5,534
filosofiprof. Niels Treschow 1751 1833 1,5,163
Holberg "Artaxerxes. et heroisk Skuespil" 1751 1,3,444
Holberg "Den danske Epistel" 1751 1,3,397
Holberg "Den Forvandlede Brudgom" 1751 1,3,444
Holberg "Huus-Spøgelse eller Abracadabra" 1751 1,3,444
Holberg "Moralske Fabler" 1751 1,3,403
Holberg "Philosophus udi egen Indbildning" 1751 1,3,444
Holberg "Plutus" 1751 1,3,444
Holberg "Plutus....Fattigdom og Riigdom" 1751 1,4,089
Holberg "Republiquen eller Det gemeene Beste" 1751 1,3,444
Holberg "Sganarels Reyse" 1751 1,3,444
Holberg "Sganarels Reyse..Philosophiske Land" 1751 1,4,089
Jens Kraft "Logik" 1751 1,4,199
Jens Kraft "Ontologie" 1751 1,4,199
Museum Wormianum (Ole Worms samling) 1751 1,3,086
Niels Treschow 1751 1833 1,4,333
Holberg "Huus-Spøgelse......Abracadabra" 1752 1,4,089
Jens Kraft "Cosmologie" 1752 1,4,199
Jens Kraft "Psykologie" 1752 1,4,199
P. H. Frimann 1752 1839 1,4,340
Peder Rosenstand-Goiske 1752 1803 1,4,355
Rudolph Zacharias Becker 1752 1822 1,5,040
Jens Kraft "Natur-Lærdommen om Gud..." 1753 1,4,199
Samuel Richardson "Sir Charles Grandison" 1753 1754 1,4,555
Den danske Skueplads 1754 1,4,072
Holberg "Den forvandlede Brudgom" 1754 1,4,090
Holberg "Philosophus udi egen Indbildning" 1754 1,4,090
Holberg "Republiqen........det gemeene beste" 1754 1,4,090
Peder Kofod 1754 1784 1,4,344
100 egns- og kirke-topografier udgives mellem 1755 1845 1,5,032
Bolle Luxdorph "Carmina" 1755 1784 1,4,244
Brorson "Lissabons ynkelige Undergang 1/11" 1755 1,4,261
Christian Heinrich Spiesz 1755 1799 1,5,399
Den store kolonikrig 1755 1763 1,4,121
Enevold de Falsen 1755 1808 1,4,584
Erik Pontoppidan prokansler ved universitetet 1755 1,3,520
Johann Andreas Cramer "Davids salmer I-V" 1755 1764 1,4,244
Niels Ditlev Riegels 1755 1802 1,4,477
Paul-Henri Mallet "Indledning til Danmarkshistorien" 1755 1,4,310
Rousseau "antropologi" (ulighed) 1755 1,4,388
Rousseau "at lære mennesket at kende" 1755 1,4,388
Rousseau "menneskets fremmedgørelse...selv" 1755 1,4,388
Rousseau "Om oprindelsen til ulighed bl. mennesker" 1755 1,4,388
Christen Henriksen Pram 1756 1821 1,4,472
Den preussiske syvårskrig 1756 1763 1,4,121
Johann Basedow ".....Wohlredenheit" 1756 1,4,199
Levin Christian Sanders 1756 1819 1,4,586
M.K.Kierkegaard 1756 1838 1,5,554
Micheal Gottlieb Birckner 1756 1798 1,4,482
Paul-Henri Mallet "Hovedværker i kelternes..." 1756 1,4,310
von Haven: jyderne nedstammer fra jøderne 1756 1,3,494
A.F.Langbein 1757 1835 1,5,406
A.F.Skjøldebrand 1757 1834 1,5,214
Amalienborg (J.F.Saly) 1757 1,4,040
Anna von Passow "Den uventede Forlibelse" 1757 1,4,163
Anna von Passow "Elskovs-...Kierligheds-Feyl" 1757 1,4,163
Anna von Passow "Mariane eller Det frie Val" 1757 1,4,163
Anonym "Naar jeg beseer den Smerte" 1757 3,1,206
Benjamin Franklin "Selvbiografi" 1757 omkr 3,1,208
Bredal "Eremiten" 1757 1,4,161
Claus Schall 1757 1835 1,5,229
Danmarks og Norges øconomiske Magazin 1757 1764 1,4,229
E.Pontoppidan "Danmarks og Norges øconomiske Magazin" 1757 1764 1,3,520
Jens Sneedorff "Om den borgerlige Regiering" 1757 1,4,215
Suhm og Schønning "Forbedre..Danmarks og Norges Historie" 1757 1,4,312
Tyge Rothe "Montesquieu: Tanker.Kierlighed.Fædre-land" 1757 1,4,214
August Lafontaine 1758 1831 1,5,398
Erik Pontoppidan "Sandheds Kraft..." 1758 1,3,519
Fr. Moltke "Breve om Overdådighed..." (statens) 1758 1,4,233
J. A. Cramer "Der nordische Aufseher" 1758 1761 1,4,228
Jacob Gudenrath 1758 1825 1,4,480
Johann Andreas Cramer "Der nordische Aufseher" 1758 1761 1,4,244
Paul-Henri Mallet "Historie de Dannemarc" 1758 1777 1,4,310
Peter Andreas Heiberg 1758 1841 1,4,476
Sneedorff "Voltaires: Verden. som den er..." 1758 1,4,259
A.W.Iffland 1759 1814 1,5,212
Bredal "Breve efter Rabeners Maade" 1759 1,4,233
H. C. Sneedorff 1759 1824 1,4,344
Hans Holck "København Adresse-Contoirs Efterretninger" 1759 1,4,223
Johan Sigismund von Møsting 1759 1843 1,5,165
Kiøbenhavns Adresse-Contoirs Efterretninger 1759 1,4,242
Kiøbenhavns Post Rytter om jordskælvet 1759 1,4,261
Ole Johan Samsøe 1759 1796 1,4,585
Rasmus Nyerup 1759 1829 1,4,474
Rasmus Nyerup 1759 1829 1,5,036
Sneedorff "Fortsettelse af Babues Syn" 1759 1,4,259
Voltaire "Candide" 1759 1,4,261
Voltaire "Candide" 1759 3,1,213
Antoine Bournonville 1760 1843 1,5,246
Den gudfrygtige og lyksalige Bonde 1760 1,3,634
Den naturlige religion. "supra-naturalistisk" 1760 omkr 1,4,264
Det trondhjemske Selskab 1760 1,4,322
Guldberg "En omvendt Frietænkeres Levnets..." 1760 1,4,264
Jens Kraft "...Skikke og Meninger" 1760 1,4,200
Johs. Kämpf "Von den Temperamenten" 1760 1,3,441
Jonas Rein 1760 1821 1,4,343
Jonas Rein 1760 1821 1,4,442
Knud Lyne Rahbek 1760 1830 1,4,473
Lejebiblioteker kendes fra 1760 erne 1,4,542
Sneedorff "Betænkning om det Danske Sprog" 1760 1,4,259
August von Kotzebue 1761 1819 1,5,212
August von Kotzebue 1761 1819 1,4,581
Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber 1761 1783 1,4,245
J.Kraft "Kritiske Breve til Videnskabernes..." 1761 1,4,233
Jens Zetlitz 1761 1821 1,4,342
Klaus Henrik Seidelin 1761 1811 1,4,486
Ove Guldberg "Breve over vigtige Sandheder..." 1761 1,4,233
Rousseau "Den ny Heloise" (kærlighed) 1761 1,4,389
Sneedorff "Den patriotiske Tilskuer" 1761 1763 1,4,234
Chr. Fyrchtegott Gellert "Breve..god smag i Breve" 1762 1,4,065
Christian August Vulpius 1762 1827 1,5,399
Jean-Jacques Rousseau "Emile" 1762 3,1,216
Rousseau "Emile eller om opdragelsen" 1762 1,4,389
Rousseau "et absolut demokratisk samfund" NNB 1762 1,4,389
Rousseau "lære af egne erfaringer..." 1762 1,4,389
Rousseau "Samfundspagten" NNB 1762 1,4,389
C. A. Lund 1763 1833 1,4,442
Chr.Olufsen 1763 1827 1,5,520
Christian Olufsen 1763 1827 1,4,584
Erik Pontoppidan "Den Danske Atlas I-II" 1763 1764 1,3,520
J.S.Sneedorff "Den patriotiske Tilskuer" 1763 3,1,220
Jens Kraft "Forelæsninger over Mekanik" 1763 1,4,200
Norges 1. borgerlige realskole 1763 1,4,322
Peder Laurssen 1763 1835 1,5,048
Breitendich "Koralbog" 1764 1,3,125
Charlotte Biehl "Den kierlige Mand" 1764 1,4,131
Chr. J. Th. de Meza 1764 1827 1,4,569
Ewald "Lykkens Tempel" 1764 1,4,392
Jens Baggesen 1764 1826 1,4,589
Johs. Ewald "Lykkens Tempel" 1764 1,4,185
Ewald "Adamiade. Et Drama om Guds Godhed" 1765 1,4,392
Gerstenberg "Samlinger.. dansk Sprogs Opkomst" 1765 1,4,311
Guldberg "Den naturlige Theologie" 1765 1,4,264
H.A.Brorson "Her vil ties" 1765 3,1,223
Hans Adolph Brorson "Svane-Sang" 1765 1,3,511
Jacob Bie "Originale danske Moralske Fabler" 1765 omkr 1,4,284
Jacob Christian Bie forvist til Christiansø 1765 1,4,284
Ove Høgh-Guldberg "Den naturlige Theologie..." 1765 1,4,201
Christian VII's tronbestigelse januar 1766 1,4,278
Claus Fasting "Kgl. priviligerede Skiald-Tiden" 1766 1,4,335
Det juridiske Selskab 1766 1,4,242
Gerstenberg "Briefe..Merkwyrdigkeiten..Litt." 1766 1767 1,4,386
Gerstenberg "En Skjalds digt" 1766 1,4,311
Heinrich Gerstenberg "Breve over litt.s‘r..." 1766 1770 1,4,310
St.St.Blicher oversatte "Præsten i Wakefield" 1766 1,5,427
Beaumarchais "Eugenie" 1767 1,4,378
Biering "Den Forvandlede Eege-Krone" 1767 1,4,161
Det kgl. norske Videnskabers Selskab 1767 1,4,322
Ewald "Om Poesiens Natur og rette Væsen" 1767 1,4,392
Klopstock "Hermannsschlacht" 1767 1,4,311
Peter Collet 1767 1823 1,4,483
Aalborg ugentlige avis 1767 1,4,539
August Hennings "Breve mellem 2 venner i Danmark" 1768 1771 1,4,420
C.M.Bellman "Fredmans Epistel nr. 23" 1768 3,1,224
C.M.Bellman "Fredmans Epistel nr. 72" 1768 omkr 3,1,228
Gerstenberg "Ugolino" 1768 1,4,386
Ove Høgh-Guldberg "Verdens Historie I-III" 1768 1772 1,4,201
Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt 1769 1826 1,4,602
Caroline Pichler 1769 1843 1,5,406
Det kgl. Danske Landhuusholdnings Selskab 1769 1,4,242
Det smagende Selskab 1769 1,4,188
Ewald "Adam og Eva" 1769 1,4,392
Ewald "Rolf Krage" 1769 1,4,393
Helsingør avis 1769 1,4,539
Jacob Bie "bedt for offentlige fruentimmere" 1769 1,4,284
Johs. Ewald "Adam og Ewa" (ulykkelig prøve) 1769 1,4,269
Schønning "...nordiske Folks Oprindelse" 1769 1,4,312
Suhm "...Danmark udi den hedenske Tid" 1769 1781 1,4,312
Suhm "Indledning I-X" 1769 1781 1,4,312
Bernstorff afskediges. Struensee tager over ... 1770 1,4,280
Bie "Den 145 Års gamle norske Bondes... m.fl." 1770 omkr 1,4,287
Bie "Philopatreias trende Anmærkninger" NB 1770 1,4,286
Censur ophæves og trykkefrihed indføres 1770 1,4,282
Den nordiske fortid mobiliseres 1770 1784 1,4,277
Det historiske rum bliver et bagland... 1770 1784 1,4,277
Digtning: tilværelsen kan være anderledes 1770 1784 1,4,277
Fasting og Baden "Kritisk Journal" 1770 erne 1,4,335
Fortegnelse. Skrifter. Trykkefriheden. anledning 1770 erne 1,4,536
G.W.F.Hegel (s filosofiske system) 1770 1,5,318
Hoveri-reglement 1770 1,3,555
Johann Basedow "Elementarwerk" 1770 1774 1,4,199
Konseillet afskediget den 27. december 1770 1,4,280
Martin Bruun "Samtale holden i Niels Klims... 1770 omkr 1,4,287
Montesquieu "Forfatning. Sæder. Clima. Religion" 1770 1771 1,4,214
Skillingsviselitteratur til masselitteratur 1770 1805 1,4,516
SOCIALE ULIGHEDER * RIGES RET * PRÆST RIGDOM 1770 1,4,286
Struense bryder "aristokratiets magtsystem" 1770 1772 1,4,277
Søren Gyldendal og antikvariske lærebøger 1770 erne 1,4,536
Thomas P. Mallet "Northern Antiquities" 1770 1,4,310
Tidsskriftlitteratur specielt for kvinder 1770 ff 1,4,544
Ambrosius Stub "Arier og Poetiske Stykker" 1771 1,4,173
Bredal "Tronfølgen i Sidon" 1771 1,4,351
Caspar Peter Rothe "Lovtale over Skobørsten" 1771 1,4,124
Christian Braunmann Tullin "Samtlige Skrifter" 1771 1773 1,4,179
Claus Fasting "Da jeg var frisk" 1771 1,4,335
Claus Fasting "Hermione" 1771 1,4,335
Den dramatiske Journal 1771 1,4,351
Ewald "Philets Forslag om Pebersvendene" 1771 1,4,451
Frederik Høegh-Guldberg 1771 1852 1,4,442
Immanuel Grave "En norsk Hyrdes Indtagelse..." 1771 1,4,327
Jacob Bie idømt 6 års fængsel p.g.a. 1769 1771 1,4,284
Kritik af Struensee * sommer-71 til 17/11772 1771 1772 1,4,291
Kritisk Journal "anonymitet" "pseudonymer" 1771 1,4,286
Lessing "Hamburgische Dramaturgie" 1771 omkr 1,4,351
Lessing "Minna von Barnhelm" 1771 1,4,378
Schønning "Norges Riiges Historie" 1771 1,4,312
Tallotteriets overvældende succes... 1771 ff 1,5,107
Walter Scott 1771 1832 1,5,412
Adresse Cortoirets Efterretninger 1772 omkr 1,4,539
autoritetsopløsningen... 1772 1,4,277
Balling og Holck "Kiøbenhavns Aftenpost" 1772 omkr 1,4,539
Bibliothek for nyttige Skrifter 1772 1,4,345
Christian Thura "Den patriotiske Sandsigers..." 1772 1,4,299
Det typografiske Selskab 1772 1,4,242
Ewald "Fremmede: "Frankhuysens Historie" 1772 1,4,453
Ewald "Fremmede: "Hr.Panthakaks Historie" 1772 1,4,453
Ewald "Fremmede: "Løier over alle Løier" 1772 1,4,453
Ewald "Fremmede: "Mester Synaals Fortælling" 1772 1,4,453
Ewald "Harlequin Patriot..." 1772 1,4,399
Ewald "Helge" 1772 1,4,399
Ewald "Pebersvenden" 1772 1,4,399
Ewald "tidsskriftet De Fremmede" 1772 1,4,452
Gyldendals boghandel og forlæggervirksomhed 1772 1,4,537
H.C.Ørsted 1772 1851 1,6,065
J.H.Wessel "Kierlighed uden strømper" 1772 3,1,230
J.Nordal Brun "Zarine og Einar Tambeskielver" 1772 1,4,333
Jacob Bie idømt livsvarigt fængsel 1772 1,4,284
Johan Nordal Brun "Zarine" 1772 1,4,328
Johs. Ewald "Philemon og Baucis" 1772 1,4,186
Josias Leopold Bynch "Antistatsmanden" 1772 1,4,298
Josias Leopold Bynch "Statsmanden" (ugeblad) 1772 1,4,298
Kiøbenhavns Postrytter 1772 omkr 1,4,539
Kjøbenhavnske danske Posttidender 1772 omkr 1,4,539
Kuppet mod Struensee den 17. januar 1772 1,4,295
Norske Selskab i København 1772 1,4,330
Odense avis 1772 1,4,539
P. F. Suhm foreslog revolutionære ændringer 1772 1,4,295
Peter Frederik Suhm "Idyller og Samtaler" 1772 1,4,167
Retsopgøret efter statskuppet i januar 1772 1,4,277
Sammenbruddet af de kongelige myter 1772 1,4,277
Statskuppet januar 1772 1,4,277
Struensse og Brandt domfældet den 28. april 1772 1,4,296
Struensse og Brandt * Fælleden den 28. april 1772 1,4,296
Struensse og Brandt henrettet 28. april 1772 1,4,296
Struensse og Brandt parteret 28. april 1772 1,4,296
Suhm "Sigrid..Kierlighed Tapperhed Belønning" 1772 1,4,313
Th.Stockfleth "..org. danske Fortællinger" 1772 1,4,338
Wessel "Kierlighed uden Strømper" 1772 1,4,367
Charlotte Biehl "Silphen" 1773 1,4,382
Ewald "Balders Død" (J.E.Hartmanns musik) 1773 1,4,403
Goethe "Markedet i Plundersweiler" 1773 1,4,622
Guldberg "Den aabenbarede Theologie" 1773 1,4,264
Guldbergs overensstemmelse FORNUFT og SKRIFT 1773 omkr 1,4,264
Henrich Steffens 1773 1845 1,4,615
J. Herman Wessel "Kierlighed uden Strømper" 1773 1,4,333
J. Herman Wessel "Kierlighed uden Strømper" 1773 1,4,336
Johann Basedow "Methodenbuch" 1773 1,4,199
Ny censur............................. 1773 1,4,299
Ove Høegh-Guldberg "Den aabenbarede Theologie" 1773 1,4,201
Ove Høegh-Guldberg i kongens kabinet 1773 1,4,303
P.M.Trojel "Prøver..danske Satirer i poetiske..." 1773 1,4,348
Thomasine Gyllembourg (Heiberg) 1773 1856 1,5,456
Viborg avis 1773 1,4,539
C.E.F.Weyse 1774 1842 1,5,230
Charlotte Biehl "Den prøvede Troeskab" 1774 1,4,382
Elisabeth Hansen 1774 1848 1,5,450
Ewald "Cereris og Thetidis Strid" 1774 1,4,413
Ewald "Pebersvendene" 1774 1,4,375
Goethe "Den unge Werthers Lidelser" 1774 1,4,444
Hans Holck "Kjøbenhavns Aftenpost" 1774 1,4,224
J.W.Goethe "Den unge Werthers lidelser" 1774 3,1,232
Johann Basedows reformpædagogiske værksted 1774 1,4,199
P. F. Suhm "Euphron" (politisk program) NNB ! 1774 1,4,300
P. F. Suhm "landets skytsengel fremfører..." 1774 1,4,299
Suhm "De 3 Venner Hialmar. Asbjørn. Orvaodd" 1774 1,4,313
Thomasine (Buntzen.Gyllembourg) Heiberg 1774 1,4,577
Beaumarchais "Barberen i Sevilla" 1775 1,4,378
Charlotte Biehl "Kierlighedsbrevene" 1775 1,4,382
Det danske Litteraturselskab 1775 1,4,344
Drejers Klub 1775 omkr 1,4,472
Ewald "Landsbye-Høitiden" 1775 1,4,413
Ewald "Levnet og Meeninger" (selvbiografi) 1775 omkr 1,4,456
Ewald "Rungsteds Lyksaligheder" 1775 1,4,437
Fasting "Kritisk Tilskuer" 1775 1778 1,4,335
Fr.W.Schelling - filosof 1775 1854 1,5,019
Fr. Wilh. Schelling 1775 1854 1,4,616
Guldbergs "rationalisme" 1775 1,4,264
Jacob Peter Mynster 1775 1854 1,5,191
Jakob Peter Mynster 1775 1854 1,4,609
Johs. Ewald "Rungsteds Lyksaligheder" 1775 3,1,236
Johs. Ewald "Rungsteds Lyksaligheder" 1775 1,4,186
Kamma Rahbek (Bakkehuset) 1775 1829 1,5,303
Karen Margrethe (Kamma) Heger 1775 1828 1,4,474
Lessing "Emilia Galotti" 1775 1,4,378
Madam Neergaards kaffehus "ny klub" november 1775 1,4,490
Malthe Conrad Bruun 1775 1826 1,4,480
Ny skoleforordning: fag: dansk og litteratur 1775 1,4,306
Peter Frederik Suhm "Haldan" (hyrdedigtning) 1775 1,4,167
Poetiske Samlinger 1775 1793 1,4,332
Rationalisme: Guds Godhed ctr Verdens ondskab 1775 omkr 1,4,264
Rationalisme: Skabt GOD ctr megen LIDELSE 1775 omkr 1,4,264
Rationalisme: THEODICEEPROBLEMET 1775 omkr 1,4,265
Sneedorffs samtlige Skrivter I-IX  1775 1777 1,4,247
Johs. Ewald "Levnet og Meeninger" 1776 omkr 3,1,238
Jonas Collin 1776 1861 1,5,158
Lov om indfødsret 1776 1,4,304
P. F. Suhm "Danmarks. Norges. Holstens Historie" 1776 1,4,306
Rousseau "Den ensomme Vandrers Drømmerier" 1776 1778 1,4,389
Suhm "Historie af Danmark I-XIV" 1776 1824 1,4,312
Wessel "Lykken bedre end Forstanden" 1776 1,4,372
Christine Dorothea Lassen 1777 1852 1,5,400
Hans Christian Ørsted 1777 1851 1,4,614
Jens Baggesen på Slagelse latinskole 1777 1782 1,4,591
Johan Christian Brestrup 1777 1807 1,4,514
Ove Malling "Handlinger af Danske.Norske.Hols ..." 1777 1,4,306
Ove Malling "Store og gode Handlinger" 1777 1,4,306
Suhm "Signe og Habor Kierlighed stærkere end..." 1777 1,4,313
Almindelig dansk Litteraturjournal 1778 1784 1,4,344
Anders Sandøe Ørsted 1778 1860 1,5,165
Charlotte Biehl "En Tale i Kiede-forsamlingen" 1778 3,1,240
Dansk boghandels guldalder 1778 1807 1,4,539
Det almindelige danske Bibliothek 1778 1780 1,4,344
Ewald "Balders Død" (Hartmanns musik) 1778 1,4,382
Ewald "Klage-Sang over Skiøde-Hunden: Maske" 1778 1,4,449
Falsen og Vibe "De snorrige Fættere" 1778 1,4,375
Fasting "Provinzialblade" i Bergen 1778 1781 1,4,335
J. M. Miller "Siegwart. En Klosterhistorie" 1778 1,4,444
K.L.Rakbek "Breve fra en gammel Skuespiller til Søn" 1778 1780 1,4,568
Lauritz Kruse 1778 1839 1,5,224
Louise Hegermann-Lindencrone 1778 1853 1,5,444
P.M.Trojel "Til Dumhed" 1778 1,4,348
Rahbek "Breve fra en gammel Skuespiller til Søn" 1778 1780 1,4,568
Thomas Thaarup "Til Julie" 1778 1,4,441
Adam Gottlob Oehlenschlæger 1779 1850 1,4,620
Anonym "Den lille godhjertige Jacob" 1779 3,1,242
Anonym "Paadømte Sager" 1779 3,1,246
August Hennings "Olavides" 1779 1,4,424
August Hennings "Philosophische Versuche" 1779 1,4,424
August Hennings "Økonomiske overvejelser" 1779 1,4,424
B.H.Beck "Den lykkelige Feiltagelse" 1779 1,4,375
Christen Pram "Philippa til Erik" 1779 1,4,473
Danske Sange af det ældste Tidsrum 1779 1,4,316
Defoe/Campe "Robinson Kruso" 1779 1780 3,1,247
Ewald "Fiskerne" 1779 1,4,413
Falsen og Vibe "De nysgierrige Mandfolk" 1779 1,4,375
Johs.Ewald "Liden Gunver" 1779 1,5,343
K.L.Rahbek/Rosing "En kærlighedshistorie" (dagbog) 1779 1783 3,1,253
Rahbek/Rosing "En kærlighedshistorie" (dagbog) 1779 1783 3,1,253
Theorie der Gartenkunst * Havekunstens teori 1779 1785 1,4,187
Thomas Bruun "Den uheldige Liighed..." 1779 1,4,375
Thomas Moore 1779 1852 1,5,384
9 "klubber" og Guldberg-styret 1780 1,4,491
Almuebiblioteker * låne litteratur... 1780 ff 1,4,517
Det danske Litteraturselskab opløst 1780 1781 1,4,349
Ewald "Følelser ved den hellige Nadvere" 1780 1,4,438
Ewald "Ode til Sielen" 1780 1,4,438
Ewald "Pønitenten" 1780 1,4,438
Ewald "Samtlige Skrifter I. Fortale" 1780 1,4,450
Fielding og Smollet-traditionen 1780 omkr 1,4,556
Gennembrud for romankunsten *** 1780 omkr 1,4,555
Goldsmith "Fejltagelserne" 1780 erne 1,4,584
Indbyggerantallet i København ca. 100.000 personer 1780 erne 1,4,488
Johann Andr. Cramer "Allgemeines Gesang-Buch" 1780 1,4,244
L.S.Vedel Simonsen 1780 1858 1,5,507
Levninger af Middelalderens Digtekunst... 1780 1,4,316
Sheridan "Bagtalelsernes Skole" 1780 erne 1,4,584
Thomas Thaarup "Forsøg til en Elegie" 1780 1,4,441
Charlotte Biehl "Moralske Fortællinger" 1781 1782 1,4,131
Charlotte Biehl "Moralske Fortællinger I-IV" 1781 1782 1,4,445
Enigheds-Selskabet 1781 1,4,494
Rothe "Nordens Statsforfatning...... NB 1781 1,4,348
T.C.Bruun "Kierlighed på Prøve" 1781 1,4,375
W.A.Mozart "Brev til faderen" 1781 3,2,011
Christen Henriksen Pram "Emilies Kilde" 1782 1,4,472
Daniel Francois Auber 1782 1871 1,5,246
Det kgl Landhuusholdningsselskab og almanakken 1782 1,5,039
Edvard Storm "Zinklars Vise" 1782 1,5,343
Handelstidenden 1782 1,4,472
Rasmus Rask (sprogforsker) 1782 1832 1,5,507
Rousseau "Bekendelser" 1782 1,4,389
Steen Steensen Blicher 1782 1848 1,5,421
Biehl "Brevveksling mellem fortrolige Venner" 1783 1,4,445
Bunkeflod "Viser fra Spindeskolerne i Sielland" 1783 1,4,531
Charlotte Biehl "Brevveksling mellem fortrolige venner" 1783 1,4,131
Chr.Molbech 1783 1857 1,5,281
Chr.Molbech 1783 1857 1,5,504
Det venskabelige Selskab 1783 1,4,494
Emanuel Balling "Silvander og Eline" 1783 1784 1,4,559
Johan Tode "Søofficererne ... Dyd . ære... Prøve" 1783 1,4,375
Johann Heinrich Voss "Louise" 1783 1784 1,5,362
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig 1783 1872 1,5,062
Suhm "Alfsol. En Fortælling" 1783 1,4,313
T.C.Bruun "Mine Frie-Timer..." (beslaglagt) 1783 1,4,338
Tode "Ægteskabsdievelen eller Bankerotten" 1783 1,4,570
A. P. Bernstorff leder i Danmark 1784 1797 1,4,468
Charlotte Baden "Den fortsatte Grandison" 1784 1,4,557
Christian Hviid Bredahl (Sorø. Slagelse) 1784 1860 1,5,332
Danmarks reformfolk: A. P. Bernstorff 1784 1,4,468
Danmarks reformfolk: Chr. Ditlev Reventlow 1784 1,4,468
Danmarks reformfolk: Christian Colbjørnsen 1784 1,4,468
Danmarks reformfolk: Ernst Schimmelmann 1784 1,4,468
Det næste statskup 1784 1,4,277
Et veltilrettelagt statskup i april NB 1784 1,4,468
Fortællinger......Kejserinden af Rusland 1784 1,3,636
Grunden lagt for liberal lovgivning... 1784 1,4,015
J. Herman Wessel "Votre Serviteur Otiosis" 1784 1,4,337
Opgøret i Danmark startede i 1784 1,4,468
Reformperiode........................... 1784 1813 1,4,419
C. A. Lund "Gravene" 1785 1,4,442
C. A. Lund "Landsbykirkegaarden" 1785 1,4,442
Charlotte H. "En Fortælling i Breve" 1785 1,4,558
Christen Pram "Stærkodder" 1785 1,4,473
Emanuel Balling "Marianne" 1785 1,4,560
Frederik Christian Sibbern 1785 1872 1,5,536
Frederik Wiwets "Datum in Blanco...Aagerkarl" 1785 1,4,569
Jens Baggesen "Comiske Fortællinger" 1785 1,4,540
Jens Baggesen "Comiske Fortællinger" 1785 1,4,589
Jens Baggesen "Da jeg var lille" 1785 1,4,592
Jens Baggesen's "Seline-digtning" 1785 1789 1,4,592
K.L.Rahbek "Baron Wahlheim" 1785 1,4,560
K.L.Rahbek og Pram "Månedsskriftet Minerva" 1785 1,4,335
K.L.Rahbek og Pram "Månedsskriftet Minerva" 1785 1,4,472
K.L.Rahbek "Prosaiske Forsøg" I-VIII 1785 1806 1,4,560
Knud Lyne Rahbek "Baron Wahlheim" 1785 1,4,560
Knud Lyne Rahbek "Prosaiske Forsøg" I-VIII 1785 1806 1,4,560
Pram og Rahbek "Månedsskriftet Minerva" 1785 1,4,472
Pram "Stærkodder" 1785 1,4,316
Rahbek og Pram "Minerva" 1785 1,4,335
Selskabet for Borgerdyd 1785 1,4,506
Wessel "Anno 7603" 1785 1,4,372
Carl Maria von Weber 1786 1826 1,5,232
Christen Niemann Rosenkilde. Slagelse 1786 1,5,290
Frederik Kuhlau 1786 1832 1,5,230
Naumann "Orpheus" og "Eurydice" 1786 1,4,570
Niels Ditlev Riegels "Kiøbenhavns Skilderie" 1786 1789 1,4,477
Pram "Hans Kruustop" 1786 1,4,562
Pram "Jørgen. En Dosmers Levnetsbeskrivelse" 1786 1,4,563
Rasmus Nyerup "Om Landmandens Oplysning" 1786 1,5,039
Ribe avis 1786 1,4,539
Selskabet for Efterslægten 1786 1,4,508
Store Landbokommission 1786 1,4,471
C.G.Salzmann "Den straffede Ulydighed" 1787 omkr 3,1,251
Charlotte Biehl "Mit ubetydelige Levnetsløb" 1787 3,2,014
Det foreenede musikalske Selskab 1787 1,4,494
Frederik Wiwets "Enke og Liigkassen..." 1787 1,4,569
Jens Baggesen "Landforvandlingen" 1787 3,1,257
Kirurgisk Akademi 1787 1,4,612
Mozart "Don Juan" 1787 1,6,074
P.A.Heiberg "Rigsdaler-Sedlens Hændelser" 1787 1793 1,4,476
Pram "Fridlef og Hjarne-Skjald" 1787 1,4,563
Pram "Friedlief og Hiarne-Skiald" 1787 1,4,316
Pram "John Thral" 1787 1,4,563
Private skoler i København 1787 1,5,200
Samling af Club-Sange 1787 1792 1,4,495
Schiller "Don Carlos" 1787 1,4,600
Wessel "Samtlige Skrivter" 1787 1,4,540
A.F.Elmquist 1788 1868 1,5,403
C.J.Thomsen 1788 1865 1,5,507
Emanuel Balling "Charlotte og Elisabeth" 1788 1789 1,4,560
Fasting "Aktierne eller de Rige" 1788 1,4,336
Gennemgribende universitetsreform 1788 1,3,498
Iffland "Jægerne" 1788 1,5,212
Lord Byron "romantisme" 1788 1824 1,5,019
P.A.Heiberg "Forvandlingerne" 1788 1,4,574
P.A.Heiberg "Heckingborn" 1788 1,4,574
P.A.Heiberg "Virtuosen" 1788 1,4,574
Pram "Hamed. En østerlandsk Fortælling" 1788 1,4,563
Stavnsbåndets ophævelse... 1788 1,4,016
August von Kotzebues "Menneskehad og Anger" 1789 1,4,581
Baggesen og Kunzen "Holger Danske" 1789 1,4,570
Bernhard Severin Ingemann 1789 1862 1,5,328
Borgerlig revolution i Frankrig 14. juli 1789 1,4,013
Campe "Revisions-Værk" (pædagogisk skrift) 1789 1806 1,4,551
den FRANSKE REVOLUTION sommeren... 1789 1,4,467
Det revolutionære borgerskab tog magten i Frankrig 1789 2,1,023
F.G.Howitz 1789 1826 1,5,170
FRIHED * LIGHED * BRODERSKAB 1789 1,4,467
J.F.Cooper 1789 1851 1,5,414
Jens Baggesen "Holger Danske" 1789 1,4,593
Jens Baggesen og Kunzen "Holger Danske" 1789 1,4,570
Naumann "Cora" og "Aline" 1789 1,4,570
prof. Schouw 1789 1852 1,6,029
Provinsens 1. dramatiske selskab i Odense 1789 1,5,210
Stormen på Bastillen den 14. juli 1789 1789 1,4,476
Claus Frimann "Almuens Sange" 1790 1,4,342
Emanuel Balling "Sophies Historie" 1790 1,4,560
Heiberg "Selim og Mirza" 1790 1,4,573
Jacob Jacobsen Dampe 1790 1867 1,5,168
(Johannes) Carsten Hauch 1790 1872 1,5,522
K.L.Rahbek "Hanna von Ostheim. kierlige Kone" 1790 1,4,560
K.L.Rahbek "Sandsigeren..Modens Sæder" 1790 1,4,560
Kn.Lyne Rahbek * Kant * Schiller * Baumgarten 1790 omkr 1,5,294
Knud Lyne Rahbek prof. i æstetik 1790 1,5,288
Kommission for forbedring af latinskolerne 1790 1,5,199
Kotzebue "Menneskehad og Anger" 1790 1,5,212
Kronprindsens Klub 1790 1,4,494
Landboreformer 1790 1,4,013
Læseselskaber... 1790 omkr 1,4,542
Niels Riegels "Julemærker fra Landet og Byen" 1790 1,4,477
P.A.Heiberg "Selim og Mirza" 1790 1,4,573
Pram "Frode og Fingal" 1790 1,4,572
Samsøe "Frithiof. Hildur. Halfdans Sønner" 1790 erne 1,4,316
Thomas Thaarup "Høst-Gildet" 1790 1,4,572
Blaagaards Seminarium oprettet 1791 1,4,509
C.F.Gyntelberg 1791 1842 1,5,230
Døtreskolen 1791 1,6,130
Edv. Storm "Erast.....Den bedragne Varsomhed" 1791 1,4,570
Emanuel Balling "Caroline og Lambert" 1791 1,4,560
En nye og Sandfærdig Historie 1791 1,3,634
Eugene Scribe 1791 1861 1,5,244
J.C.Lytken 1791 1856 1,5,329
Johan Ludvig Heiberg 1791 1860 1,5,310
K.L.Rahbek "Bomhuset" 1791 1,4,563
K.L.Rahbek "Den danske Tilskuer" 1791 1,4,474
N.M.Petersen 1791 1862 1,6,055
N.M.Petersen 1791 1862 1,5,507
Rahbek "Bomhuset" 1791 1,4,563
Seminarier 1791 1,5,198
Tode "Kierligheds Nytte. 3 Dages Hændelser" 1791 1792 1,4,560
August Hennings og Schleswigsches Journal 1792 1793 1,4,424
August Hennings "Om adelsånd og aristokrati" 1792 1,4,424
Hanne Irgens 1792 1853 1,5,452
Husmoderen. eller den værdige Landboquinde 1792 1,3,634
Jens Baggesen "Labyrinten" 1792 3,2,018
Jens Baggesen "Labyrinthen" 1792 1793 1,4,594
P.A.Heiberg "Chinafarerne" 1792 1,4,573
Christian Olufsen "Gulddåsen" 1793 1,4,584
Gadeslagsmål i København * 2. februar 1793 1,4,478
Ludvig Bødtcher 1793 1874 1,5,364
N.E.Balle "En katekisation over Balles Lære" 1793 3,1,260
P.A.Heiberg "De Vonner og Vanner" 1793 1,4,575
P.A.Heiberg "Hofsorgen" 1793 1,4,576
P.A.Heiberg "Indtoget" 1793 1,4,573
Peder Hjort 1793 1871 1,5,330
Posthusfejden 1793 1,4,478
prof. Clausen 1793 1877 1,6,029
prof. Jacob Baden "Universitetsjournal" 1793 1801 1,4,482
REVOLUTIONS- OG NAPOLEONSKRIGENE... 1793 1807 1,4,466
Rudolph Z.Becker "Nød- og Hjælpe-Bog" 1793 1,5,040
Thaarup "Peters Bryllup" 1793 1,4,573
Anastasia (anonym) "Læserbrev No. 15: 24/2-94" 1794 3,1,266
Ann Radcliff "The Mysteries of Udolpho" 1794 2,1,360
August Hennings og De Genius der Zelt 1794 1800 1,4,424
Claus C.Lyschander "Christian III's Historie" 1794 omkr 1,2,455
Claus C.Lyschander "Frederik II's Historie" 1794 omkr 1,2,455
Florise (pseudonym) "Læserbrev No. 88: 3/11-94" 1794 3,1,272
K.L.Rahbek "Carl Melneks Barndom" 1794 1,4,564
Lovevell (pseudonym) "Læserbrev No. 20: 13/3" 1794 3,1,269
Militæropbud....tømrersvendenes arrestation 1794 1,4,481
Niels Blicher "Topographie..Vium Præstekald" 1794 1797 3,2,022
P.A.Heiberg "Frihed. Lighed. Venskab" 1794 3,1,264
P.A.Heiberg "Klubvise" 1794 3,1,263
Paul de Kock 1794 1871 1,5,494
Poul Martin Møller (Nykøbing F) 1794 1838 1,5,542
Rahbek "Carl Melneks Barndom" 1794 1,4,564
Aarhus avis 1794 1,4,539
A.F.Tscherning 1795 1874 1,6,032
Bruun "Jerusalems Skomagers Rejse til Maanen" 1795 1,4,481
Iffland "Gamle og nye Sæder" 1795 1,5,213
Indtryk i bibliotekets karakter 1795 1,4,542
Jens Zetlitz "Sange for den norske Bondestand" 1795 1,4,342
Just Mathias Thiele 1795 1874 1,5,298
Leopold von Ranke (kildekritikkens store navn) 1795 1886 2,1,010
Mathias Winther 1795 1834 1,5,106
Pram "Ægteskabsskolen" (familiedrama) 1795 1,4,584
Provinsens 1. permanente teaterbygning i Odense 1795 1,5,210
Schiller "Breve om Menneskets æstetiske Opdragelse" 1795 1,4,601
Bruun "Aristokraternes Katekismus" 1796 1,4,482
Chr. Winther 1796 1876 1,5,369
de Meza "Dormon og Vilhelmine" 1796 1,4,569
Fr. Høegh-Guldberg "Assistentkirkegaarden" 1796 1,4,442
Friedrich Hølderlin "Buonaparte" 1796 1798 3,2,030
Malthe Bruun "teaterbladet Svada" 1796 1,4,569
Ole Johan Samsøe "Dyveke" 1796 1,4,585
Tieck "Prinz Zerbino" 1796 1798 1,4,622
Bruun "En besynderlig Trykkefrihedslov. Africa" 1797 1,4,483
de Falsen "Dragedukken" 1797 1,4,584
Frihedsstøtten * Bondefriheds-Monumentet 1797 1,4,012
Henrik Hertz 1797 1870 1,5,309
Jacob Christian Lindberg 1797 1857 1,5,059
L. Sanders "Danmarks Befrielse. Niels Ebbesen" 1797 1,4,586
M. Birckner "Om Trykkefriheden og dens Love" 1797 1,4,482
Markis de Sade "Juliette" 1797 3,2,025
Peter Collet og Lærde Efterretninger... Minerva 1797 1,4,483
Schelling "Ideer til en naturfilosofi" 1797 1,4,616
Th.Thaarup "Inskriptionen på Frihedsstøtten" 1797 3,1,277
Anton Just "Holger Laxmands Historie" 1798 1,4,562
Baggesen og Kunzen "Erik Ejegod" 1798 1,4,571
Carl Bernhard 1798 1865 1,5,483
Joachim Junge "Den nordsjællandske Landalmues Character" 1798 1,5,032
K.L.Rahbek "Melneks Læreår" 1798 1,4,564
P.A.Heiberg "Løsning for Publikum" 1798 1,4,484
P.A.Heiberg m.fl. "For Sandhed" 1798 1,4,484
P.A.Heiberg "Politisk Dispatche" 1798 1,4,484
P.A.Heiberg "Sproggranskning" 1798 1,4,484
Politivennen. Et ugentligt Almuesblad 1798 omkr 1,4,539
Sveistrup "Liden Underjordisk Urtebog" 1798 1,4,484
T.C.Bruun "Skriftemaalet" 1798 1,4,484
Thomas Overskou 1798 1873 1,5,253
1799-loven. fundament i enevældens pressepolitik 1799 1,5,160
August Lafontaine "Kjærlighed og Dyd" 1799 1,5,398
de Meza: Johs. Kæmpf "Von den Temperamenten" 1799 1,3,441
Den store Skolekommissions "resultat"... 1799 1,5,197
Friedrich Schlegel "Lucinde" 1799 1,6,092
H. C. Ørsteds disputats om Kants naturfilosofi 1799 1,4,614
Hjort "Sange for unge Piger...off.Arbejdsskoler" 1799 1,4,531
Jonas Ramus "Naadens aandelige Markets-Tid" 1799 1,5,048
K.L.Rahbek "Camill og Constance. Et Revolutions ..." 1799 1,4,564
Kjøbenhavnerbladet 1799 1,4,539
Klaus Henrik Seidelin "Læsernes Aarbog" 1799 1801 1,4,486
Liberal toldlov 1799 1,5,016
Novalis "Heinrich von Ofterdingen" 1799 3,2,030
Ny forordning om trykkefriheden 1799 1,4,484
P.A.Heiberg landsforvistes den 24/12 1799 1,4,485
P.V.Jacobsen 1799 1848 1,5,263