LITTERATURENS HISTORIE - ÅR 0000 til 1699

TEKST ÅR 1 ÅR 2 Ref
Augustinus 0354 0430 1,1,163
De civitate Dei contra Paganos 0412 0426 1,1,163
Augustin "Om den kristne taler" 0426 1,2,474
Europas befolkning fra 27 til 70 mill.mellem 0700 1300 1,1,162
Willibrord 0730 1,1,120
Lejrekrøniken 0762 0768 1,1,197
Karolingerriget og Norden 0768 0814 1,1,116
Alkuin "Vita Willibrordi" 0800 1,1,120
BOGKULTUR OG BOGRELIGION.ADM skriftkultur 0800 1100 1,1,128
DEN OLDNORDISKE KULTUR... 0800 1200 1,1,005
Fra skjald til sagaskriver 0800 1200 1,1,067
Hildesbrandslied. oldgermanske digte 0800 1,1,073
Missionsarbejde i Danmark 0800 1100 1,1,128
Ættesamfundet 0800 1200 1,1,013
Ansgar 0801 0865 1,1,118
Aachenregler 0817 1,1,139
Ebo af Rheims til Danmark 0822 0823 1,1,118
Ansgars levned 0826 1,1,118
De frankiske rigsannaler 0826 1,1,118
Ansgar's ærkebispesæde i Hamburg 0832 1,1,118
Kongesagaerne 0850 1250 1,1,085
Nordisk skibsbegravelse i Rusland 0900 1,1,045
Harald Blaatand "Danerkongen kristnet" 0935 0985 1,1,124
KRISTNING OG FEUDALISERING... 0950 1250 1,1,006
Mission og medieudvikling 0950 1250 1,1,115
Ættesagaer ... Islændingesagaer... 0950 1050 1,1,085
Det danske kongehus kristnes 0960 omkr 1,1,130
Poppo 0967 1,1,123
Widukind "Sachserkrønike" 0967 1,1,123
Beowulf. oldengelsk digt 1000 1,1,073
Trelleborg*Aggersborg*Fyrkat*Nonnebakken 1000 1,1,020
Ældre sjællandske krønike 1028 1282 1,1,206
Slaget ved Stiklestad den 29. juli 1030 1,1,077
Svend Estridsen 1047 1074 1,1,163
8 bispeembeder i Danmark 1060 1,1,131
Adam af Bremen 1070 1,1,039
ca 550 kirker 1070 1,1,130
Hamburgs ærkebiskops historie på latin 1070 NB 1,1,039
Pierre Abelard "ratio" 1079 1142 1,1,279
Det timelige og det gejstlige sværd 1080 1180 1,1,157
Knud IV 1080 1086 1,1,151
Legende og krønike 1080 1180 1,1,197
Oprør mod Knud den hellige * hungersnød 1086 1,1,158
1100-TALLETS RENÆSSANCE ... DANERNES BEDRIFTER 1100 1,1,007
Anonym "Gisl Illugeson" 1100 omkr 3,1,011
Bryllup på Reykjaholar 1100 1,1,024
Den hedenske kult 1100 til 1,1,038
Den ældste litteratur 1100 1200 1,1,038
Episke kvad blandt danske kongers hird 1100 1,1,023
germanske Nibelungen-tradition 1100 1200 1,1,023
Islandsk skjald "Austrfararvisur" 1100 1,1,026
Klostergrundlæggelser 1100 1,1,133
Nyplatonisk Chartres-skole 1100 1,1,287
Rolandskvadet 1100 1,1,462
Vejviser for pilgrimme * Nikolas Bergsson 1100 1,1,027
Hamburg-Bremen ærkebispesæde over Norden til 1104 1,1,128
kong Niels af Danmark 1104 1134 1,1,165
Lund ... ærkebispesæde over Norden 1104 1,1,128
Ærkebiskop Ascer 1104 1137 1,1,143
Krøniken og Sven Estridsen (uddrag) 1120 1,1,220
Statutter for augustinerkloster 1122 1,1,139
Necrologium Lundense 1123 1,1,139
Abbed Vilhelm af Æbelholt 1130 1204 1,1,256
Colbaz-årbogen 1130 1,1,205
Pierre Abelard "Mine trængslers historie" 1130 omkr 3,1,019
Skriftvæsenet i Lund 1130 1,1,138
Knud myrdet i Haraldsted skov den 7. jan. 1131 1,2,199
Ærkebiskop Eskil (uddannet i Hildesheim) 1131 1134 1,1,139
biskop Eskil af Roskilde 1134 1138 1,1,143
Slaget ved Fodevig den 4. juni 1134 1,1,166
Knud Lavard legenden 1135 1,1,232
Kong Knuds lidelseshistorie 1135 1,1,220
Legenden om Knud IV 1135 1,1,221
Erik Lam (Agnus) 1137 1146 1,1,166
majestætsforbrydelsesloven 1137 1146 1,1,166
Lejrekrøniken og Roskildekrøniken 1138 1,1,205
Roskilde-krønike 1138 1,1,165
Roskildebispen Rico 1138 1139 1,1,144
Roskildekrøniken 1138 1,1,211
Ærkebiskop Eskil af Lund 1138 1177 1,1,143
Liber datucus Lundensis 1145 1,1,140
De ældste kongesagaer 1150 1200 1,1,087
Samtidssagaer 1150 1300 1,1,085
Sven Aggesen.1.danske forfatter og historiker 1150 1200 1,1,305
Valdemar I 1157 1182 1,1,146
Feudal revolution 1160 1,1,167
Trællene fri i Danmark 1160 NB 1,1,129
Anders Sunesen "Hexaemeron" 1165 1228 1,1,270
Anders Sunesen "Hexaemeron" NB 1165 1228 1,1,296
Anders Sunesens latinske forfatterskab 1165 1228 1,1,270
Hellig Kjelds levned 1170 1,1,220
Knud kanoniseret som helgen * 25. juni 1170 1,2,200
Passio Skt. Canuto Duce 1170 1,1,220
Sjællandske kirkelov 1170 1,1,172
Det gyldne æsel 1175 1,1,472
narcissus-myten AMOR OG PSYKE 1175 1,1,472
LEGENDE OG KRØNIKE 1180 1,1,006
Liber Miraculorum 1180 1,1,252
Valdemars sjællandske lov 1180 1,1,180
Saxos Gesta Danorum 1185 1216 1,1,205
Historia...profectione Danorum...Hierosolymam 1187 omkr 1,1,271
Historie Brevis Regum Dacie 1187 1,1,207
Profectio Danorum 1187 omkr 1,1,272
Sven Aggesen "Brevis Historia" 1187 NB 1,1,305
Bernnard de Ventadour "Canzone" 1190 omkr 3,1,023
Sverres Tale mod biskopperne 1197 1198 1,1,194
Anders Sunesen og "den antikke litteratur" 1200 omkr 1,2,039
Bertran de Born "Jeg elsker vårens skønne... 1200 omkr 3,1,025
Codex Regius. en samling Edda-digte 1200 1,1,074
Danernes færd til det hellige land 1200 1,1,026
DANSKSPROGET BOG- OG SKRIFTVÆSEN... 1200 1400 1,1,392
Feudal kultur dominerende i Valdemarstiden 1200 1,1,013
flere forskellige miljøer 1200 1,1,016
Gesta Danorum 1200 1,1,015
Gården 1200 1,1,017
Halldor Snorrason. vikingehøvding 1200 1,1,022
Hirden "hird og gilde" 1200 1,1,019
Islandske sagaer kilde til Danmarks oldtidshistorie 1200 1,1,025
Jomsvikinga saga 1200 1,1,107
Kildeproblemer 1200 1,1,013
Knytlinga saga 1200 1,1,022
Marco Polo i Kina 1200 1300 1,2,036
Morkinskinna fra 1000-tallet 1200 1,1,022
Morkinskinna. Islandsk saga 1200 1,1,022
Njals saga 1200 1,1,014
Omgangsformer og sociale normer på Island 1200 1,1,018
Runesten * Love * Andre dokumenter 1200 1,1,013
Sagaerne og Saxo 1200 1,1,013
Saxo skrev sit værk omkr. 1200 1,1,023
Saxo * Stormænd/Konger ctr folket 1200 1,1,015
Skånske Lov 1200 1,1,180
Skånske Lov 1200 1,1,131
Snorros Edda. håndbog for skjalde 1200 1250 1,1,071
Tidlig dansk litteratur før... 1200 1,1,013
Vederloven 1200 1,1,020
Vikingetidens "rejsende litteraturmiljø" 1200 1,1,026
Knud VI 1202 1,1,183
Valdemar II 1202 1241 1,1,147
Valdemar sejr 1202 1241 1,1,155
Hellig Margrethes død og skrinlæggelse 1205 1,1,220
Øm kloster krønike 1207 1266 1,1,254
Gesta Danorum 1208 1220 1,1,322
Slaverkrønike 1210 1,1,270
Dannebrog faldt ned fra himlen 1219 1,6,048
Abbed Vilhelms levned 1220 1,1,220
Islændingesagaerne 1220 1230 1,1,087
Legenden om abbed Vilhelm 1220 1,1,262
DEN HØVISKE TID * gotikkens bennembrud 1240 1320 1,1,008
Jyske Lov. fortalen "Med lov skal land bygges... 1241 1,1,185
Testamenter juridisk gyldige i Danmark 1241 1,2,255
magister Henrik Harpestreng: 1. danske-lægelitteratur 1244 1,1,404
Erik's sjællandske lov 1250 1,1,180
Fornaldarsagaer 1250 1300 1,1,085
HØVISK OG KATOLSK KULTUR 1250 1480 1,1,007
Kongespejlet * "Morallære" 1250 1,1,291
Kølnervers * Folkeviser 1250 1,1,520
DANSKERNE KUNNE IKKE LÆSE OG SKRIVE 1257 1,1,386
Hellig Thødgars eller Thøgers levned 1260 1,1,220
Sturlu Pordarsons rejse.norsk konge skib 1263 1,1,026
Fornaldarsagaerne 1270 1280 1,1,087
Boethius de Dacia "dansker.skolastikkerne" 1277 omkr 1,1,416
Johannes i Paris "Summa grammaticae" 1280 1,1,424
Ryårbogen 1288 1314 1,1,205
astronom Petrus Philomena 1290 erne 1,1,424
Jens Grands fængselskrønike 1290 1,1,432
Dante Alighieri "Nyt liv" 1291 3,1,026
Erikskrønika 1298 1,1,530
Harpestrenghåndskriftet 1300 omkr 1,1,597
Niels Knudssøns levned 1300 1,1,220
Norne-Gæst. sagaen om... 1300 1,1,078
Ragnars saga 1300 1,1,105
Stort opsving i bibel- og helgenspillene 1300 1600 1,2,196
Jacopone da Todi "Stabat mater" 1306 omkr 1,1,594
Yngre sjællandske krønike 1308 1363 1,1,206
Rente blev forbudt af den katolske kirke 1311 1,2,260
Ribe Årbog 1311 1313 1,1,429
Krisen ... 1320 1390 1,1,426
Canterbury Tales 1340 1400 1,1,028
Jyske krønike 1340 1,1,206
Peder Laales Ordsprog 1340 1,1,282
UK-middelarderdigter Geoffrey Chaucer 1340 1400 1,1,028
Valdemar Atterdag 1340 1375 1,1,146
Birgitta av Vadstena "Revelationes Celestes" 1344 1349 1,1,436
rektor Nocolaus (Niels) Drukken 1344 1357 1,1,425
Boccaccios "Decameron" 1348 1,2,217
Den sorte død 1348 1350 1,1,434
Anonym "Lucidarius" 1350 omkr 3,1,029
Giovanni Boccaccio "Decameron" 1350 1,2,281
Hellig Anders vidunderridt 1350 1,1,220
Tre danseberetninger 1350 1,1,514
Giovanni Boccacio "Dekameron" 1353 3,1,032
Jacobus Nicholai de Dacia 1379 omkr 1,1,587
Thomas a Kempis. Køln 1380 1471 1,2,056
Slaget ved Falkøping 1389 1,2,435
Restaurationen 1390 1480 1,1,426
Thomas a Kempis "Brødrene af fælleslivet" 1393 1,2,056
Adelhæren afløstes af lejetropper 1400 omkr 1,2,036
Annakulten 1400 omkr 1,1,597
Anonym "Den gamle christelige dagevise" 1400 omkr 3,1,084
Anonym "Dies irae" 1400 omkr 3,1,088
Anonym "Ebbe Skammelsøn" 1400 omkr 3,1,050
Anonym "Germand Gladensvend" 1400 omkr 3,1,042
Anonym "Harpens kraft" 1400 omkr 3,1,040
Anonym "Hildebrand og Hilde" 1400 omkr 3,1,065
Anonym "Hr. Mortens klosterrov" 1400 omkr 3,1,056
Anonym "Kong Lindorm" 1400 omkr 3,1,068
Anonym "Mariavise" 1400 omkr 3,1,086
Anonym "Prinsessen i det underjordiske slot" 1400 omkr 3,1,072
Anonym "Redselille og Vidervold" 1400 omkr 3,1,061
Anonym "Ridderens runeslag" 1400 omkr 3,1,047
Anonym "Sagn" 1400 omkr 3,1,080
Anonym "Stabat Mater" 1400 omkr 3,1,090
Anonym "Stærke Hans og herremanden" 1400 omkr 3,1,075
Bandsformular 1400 1,1,179
DANSKSPROGET SKRIFTVÆSEN 1400 efter 1,1,402
Dobbelt bogholderi fra italienske bystater 1400 omkr 1,2,241
Rente 10% 1400 omkr 1,2,260
Thomas a Kempis "Imitatio Christi" PIETISME 1400 1,2,056
Nocholaus Cusanus 1401 1464 1,2,056
Karlskrøniken 1406 1,1,530
Thuo de Vibergia . Thue fra Viborg 1420 1472 1,1,425
Marsilio Ficino grundlagde Det platoniske akademi 1433 1499 1,2,040
Alanus de Rupe. bretonisk tiggermunk ... dominikaner 1438 1475 1,2,057
kong Karl VI "gejstlig" herre 1438 1,2,037
Sjælens trøst 1440 1,1,282
1. akademi i nyere vestlig historie 1450 omkr 1,2,040
Aldus Manutius 1450 1515 1,2,027
Det platoniske akademi i Firenze 1450 omkr 1,2,040
Dyrerimene 1450 omkr 1,1,453
Herr Michael "De creatione" 1450 1510 1,2,057
Herr Michael "Om alt menneskens levned" 1450 1510 1,2,057
NYPLATONISK ... HUMANISTISK LÆRE 1450 omkr 1,2,040
Odensedigter Herr Michael 1450 1510 1,1,445
Odensepræsten Herr Michael 1450 1510 1,2,057
Peder Laales ordsprog 1450.1506.1508 og 1515 1450 1,1,449
Slagelsesskomagernes lavsskrå 1450 1,1,509
Vornedskabet indføres på Lolland-Falster 1450 1702 1,2,133
Konstantinopels fald 1453 1,2,025
Ældst daterede tryk i Europa ... et "afladsbrev" 1454 1,2,025
Engelsk højadel tilintetgjort i "Rosekrigene" 1455 1485 1,3,209
Konrad Celtis 1459 1508 1,2,323
Ole Jakobsen "Mandevilles rejse" 1460 1,1,453
Pici della Mirandola "nyplatonisk tradition" 1463 1494 1,2,040
1. spor af dansk skole ... handelscentret i Ribe 1464 1,2,239
Erasmus af Rotterdam 1469 1536 1,2,042
Ficino og Pico's "Plotins Platon-tolkning" 1469 1,2,041
Ficinos kommentar til "Platons Symposion" 1469 1,2,041
John Colet. Thomas More. Reuchlin. Erasmus 1469 omkr 1,2,041
Niccolo Machiavelli. Firenze 1469 1527 1,2,049
En klosterbog 1470 1480 1,1,588
Slagelse-skomagerne 1471 1,2,245
Copernicus 1473 1543 1,2,492
Paven tillader Christian I at oprette København Universitet 1474 1,2,357
Macropedius "Hecastus" 1475 1558 1,2,325
Sebastiano Serlio 1475 1554 1,3,430
Den danske Krønike * Rimkrøniken. Sorø 1477 1,1,443
Københavns Universitet 1479 1,1,425
Christian Pedersen 1480 1554 1,1,550
Christian Pedersen. Helsingør 1480 1554 1,2,068
Inkvisitionen underlagt den spanske konge 1480 1,2,038
Johan Snell 1480 omkr 1,2,025
Karlmagnus-krøniken 1480 1,1,467
Lovtekst og administrative dokumenter dominerer til 1480 1,1,403
Lægmandsbevægelsen til Danmark (Rosenkrans) 1480 1,2,056
LÆRDOM OG MAGI 1480 1620 1,2,001
Paul Helgesen. humanist og katolsk reformator 1480 1534 1,2,109
reformkatolik Paul Helgesen 1480 1534 1,1,553
Rosenkransordenen til Danmark 1480 1,2,056
Den 1. danske bog blev trykt i Odense 1482 1,2,025
Jep Jensen "Den kyske dronning" 1483 1,1,472
Martin Luther 1483 1547 1,2,077
Johan Bugenhagen "den danske ordinans" 1485 1558 1,2,145
Agrippa fra Nettesheim 1486 1535 1,2,523
Erasmus "Tale om Menneskets Værdighed" 1486 1,2,041
munken Niels Mogensen "Mariager legendehåndskrift" 1488 1,1,598
Ficino "Om det trefoldige liv" 1489 1,2,521
Platonisk teologi om Sjælens Udødelighed 1489 1,2,520
David Lindsay "The Monarche" 1490 1557 1,2,017
Thomas Myntzer "billedstormene" 1490 1525 1,2,067
Amerikas opdagelse 1492 2,1,108
Et alment dannelsesprogram 1492 1,2,322
Gnapheus "Acolastus" 1493 1568 1,2,325
Hans Sachs 1494 1576 1,2,217
Hans Tausen. Birkende på Fyn 1494 1,2,095
Sebastian Brant "Das Narrenschiff" Augsburg 1494 1,2,290
Gotfred af Ghemen "Rimkrøniken" på dansk 1495 1,2,030
Henrik Smith (Smid. Smed) 1495 1563 1,2,480
Herr Michael "Om alt menneskens levned" 1495 1,2,290
Holger E. Rosenkrands "standard-testamente" 1495 1,2,255
Herr Michael "Jomfru Marias rosenkrans" 1496 1,2,057
Philipp Melanchthon 1497 1560 1,2,149
Johs. Carion "Verdenskrønike" 1499 1537 1,2,494
Afladshandelen omkring 1500 1558 1,2,038
Arvid Pedersen (Bornholm) 1500 1558 1,2,172
Det danske skoledrama "teaterbevægelse" 1500 ff 1,2,322
Det organiserede tiggeri "kommunitetet" 1500 omkr 1,2,314
Devotio Moderna * apokalyptisk retning 1500 omkr 1,2,057
Devotio Moderna * INDIVIDUALISME 1500 omkr 1,2,056
Devotio Moderna * skolehumanistisk retning 1500 omkr 1,2,057
Djævletro 1500 omkr 1,2,484
Drukkenskabsdjævelen 1500 omkr 1,2,484
Erasmus "Adagia" (ordsprog) 1500 1,2,046
Erasmus "Colloquiorum familiarium formulae" 1500 omkr 1,2,046
Eunuchen.Aulularia.Mostellaria 1500 omkr 1,2,324
Hosedjævelen 1500 omkr 1,2,484
Humanisterne omkring 1500 1,2,038
Kædedansen afløses af pardansen 1500 omkr 1,1,509
lægmandsskribent og skolehumanist Chr. Pedersen 1500 omkr 1,2,057
Læse antikkens historie i skolerne ... 1500 1600 1,2,318
Morten Børup: latinskolediciplenes vise 1500 omkr 1,2,368
Nederlag til bønderne i Ditmarsken 1500 1,2,143
Størstedelen af Europas befolkning bønder 1500 1,2,208
Tyendedjævelen 1500 omkr 1,2,484
Ægteskabsdjævelen 1500 omkr 1,2,484
Karl Magnus krønike 1501 1,2,284
Martin Luther på Erfurt universitet 1501 1,2,077
Martin Luther "baccalaureat" 1502 1,2,077
Erasmus "Enchiridion militis Christiani" 1503 1,2,043
Erasmus.Platon.Paulus.menneskesyn ! 1503 1,2,044
Peder Palladius 1503 1560 1,2,153
Martin Luther "augustiner-munk" 1505 1,2,077
Martin Luther "magister artium" 1505 1,2,077
Martin Luther "teologi og bibeleksegese" 1505 1,2,077
Buchanan "Jephtes" 1506 1582 1,2,325
Erasmus af Rotterdam i Italien 1506 1509 1,2,034
Jesu barndoms bog 1508 1,2,283
Erasmus af Rotterdam "Tåbelighedens lovprisning" 1509 3,1,092
Fortunatus fra Augsburg 1509 1,2,289
Agrippa "De occulta philosophia" 1510 1,2,523
Antikke skrifter til folkesprog 1510 omkr 1,2,040
Christian Pedersen "Ordbog dansk fra latin" 1510 1,2,070
Erasmus og Aldus:Pindar..Plutarch..Pausanias 1510 omkr 1,2,034
Erasmus og Aldus: Platon ... Plautus 1510 omkr 1,2,034
Erasmus og Aldus: Terents ... Seneca 1510 omkr 1,2,034
Jens Pedersen Grundet 1510 1565 1,2,440
Jens Skjelderup. bisp i Bergen fra 1557 1510 1582 1,2,190
Niels Palladius 1510 1560 1,2,151
Martin Luther "teologisk doktor. Wittenberg" 1511 1,2,077
Niccolo Machiavelli "Titus Livius 10 bøger" 1512 1519 1,2,049
Det 5. kirkemøde (Lateran-koncil) 1513 1,2,520
Dogmet om enkeltsjælenes udødelighed 1513 1,2,520
Niccolo Machiavelli "Il Principe" (fyrsten) 1513 1,2,049
Niels Hemmingsen 1513 1600 1,2,365
Poul Ræff danmarks 1. indfødte bogtrykker 1513 1519 1,2,030
Christian Pedersen "Bogen om Messen" 1514 1,2,070
Christian Pedersen "Saxo Grammaticus" 1514 1,2,070
Christian Pedersen "Vor Frue Tider" 1514 1,2,070
Christian Pedersens Pariser-udgave af Saxo 1514 1,2,030
Erasmus "1. tekst-kritiske NT på græsk" 1514 1516 1,2,042
humanist og bogtrykker. kannik Povl Ræff 1514 1515 1,2,057
Saxo-håndskrift "Gesta Danorum" i Paris 1514 1,1,321
Christian Pedersen "Alle epistler og Evangelier" 1515 1,2,071
Christian Pedersen "Jærtegnspostillen" 1515 1,2,071
Christian Pedersen "Peder Laales ordsprog" 1515 1,2,071
Christian Pedersen: rentetagning = fortabt ! 1515 1,2,261
Erasmus "Fredens klagemål" 1515 1517 1,2,048
Erasmus "Institutio Principis Christiani" 1515 1,2,048
Petrus Ramus (Pierre de la Ramee) 1515 1572 1,2,470
Ariostos "Orlando furioso" 1516 1,2,434
Thomas More "Utopia" 1516 3,1,098
Thomas More "Utopia" (ny kommunistisk prod.) 1516 1,2,055
Martin Luther "95 teser i Wittenberg" 1517 1,2,078
Paul Helgesen "Malmøbogen" 1517 1535 1,2,092
Købmandsgildet i Aalborg ... rente ved udlån 1518 1,2,261
Thomas Myntzer og Martin Luther 1518 1,2,068
Dansk skolelovsudkast 1520 1,2,239
Det Stockholmske blodbad 1520 1,2,339
Luther distancerede sig fra "sværmerne" 1520 erne 1,2,148
Luther distancerede sig fra "Zwingli" 1520 erne 1,2,148
Luther og Erasmus "den frie vilje" ... brud 1520 erne
Martin Luther "28 kritikpunkter" 1520 1,2,082
Martin Luther "An den christlichen Adel" 1520 1,2,080
Martin Luther "de tre mure" 1520 1,2,081
Martin Luther "den paradoksale dobbelthed" 1520 1,2,080
Martin Luther "det nye babyloniske fangenskab" 1520 1,2,079
Martin Luther "Freihet......Christenmenschen" 1520 1,2,079
Martin Luther "luk offentlige bordeller" 1520 1,2,083
Martin Luther "overforbrug" 1520 1,2,083
Martin Luther "paven = antikrist" 1520 1,2,079
Martin Luther "renter...afbetalingskøb" 1520 1,2,083
Martin Luther "tid...farvel til middelalderen" 1520 1,2,082
Martin Luther "udpresning af arbejdskraft" 1520 1,2,083
Martin Luther's "to-regimente-lære" 1520 1,2,079
Om trykkerier i Danmark 1520 omkr 1,2,031
Sextus Empiricos "Omrids.pyrrhonistisk filosofi" 1520 omkr 1,2,523
Søren Kjær (Severinus Paludanus) 1520 1582 1,2,331
Humanisme * Kristendom * Kommunisme 1521 1,2,150
Malmøkøbmand Enbecks regnskabsbog 1521 1535 1,2,241
Martin Luther "ekskommunikeret af kirken" 1521 1,2,080
Martin Luther "fredløs" 1521 1,2,080
Martin Luther's "skrifter forbudt og brændt" 1521 1,2,080
Melanchthon "3 naturlove" 1521 1,2,149
Melanchthon: Loci communes rerum theologicarum 1521 1,2,149
Melanchthon: Teologiens Grundbegreber 1521 1,2,149
Pave Leo X lyser Luther i kejserligt band 1521 1,2,038
Rigsdagen i Worms 1521 1,3,046
Erasmus og Paul Helgesens oversættelser 1522 1,2,048
Harmon Tast. Husum "martiniansk" 1522 1,2,086
Luther stopper Karlstadts billedstorm 1522 1,2,160
Martin Luther om "Erasmus's-NT til tysk" 1522 1,2,078
Thomas Murner "grossen lutherischen Narren" 1522 1,2,121
Borgerkrig på Sjælland og Lolland 1523 1,2,135
Martin Luther "Formula Missae" 1523 1,2,160
Martin Luther "Tanker er toldfri" 1523 1,2,083
Martin Luther "Von weltlicher Obrigkeit" 1523 1,2,083
Ny selvforståelse "adel" (nævnt 1.gang) 1523 1,2,142
Billedstormene 1524 1,2,067
Christian II "NT på dansk efter Erasmus R's" 1524 1,1,582
Det ny Testamente 1524 1,2,160
Erasmus ... Luther NB 1524 1,2,045
Martin Luther "An Ratsherren aller Städte" 1524 1,2,084
Martin Luther "Nu fryd dig. kristne menighed" 1524 3,1,103
Martin Luther "om kald og stand" 1524 1,2,104
Analfabeter. gik amok. bogstaveligt. ahistorisk 1525 omkr 1,2,115
Borgerkrig i Skåne 1525 1,2,135
Den 1400-4000 år gamle: "Skriften"."Bibelen" 1525 omkr 1,2,115
DEN LUTHERSKE SAMFUNDSLÆRE 1525 1,3,046
Kun fyrstemagten kan sikre REFORMATIONEN 1525 1,3,046
Martin Luther "Deutsche Messe" 1525 1,2,160
Renæssance. hebraisk. antik. virkelighed 1525 omkr 1,2,115
Agrippa "Anklage.videnskabernes usikkerhed ... 1526 1,2,523
Erasmus M. Lætus (Rasmus Mikkelsen Glad) 1526 1582 1,2,371
Hans Tausen "alle lutheranernes fanebærer" 1526 1,2,086
Henrik Rantzau 1526 1598 1,2,018
Indgreb mod håndværks-monopol ..."lav" 1526 1,2,138
Johannes Sascerides 1526 1594 1,2,392
Gældssager under verdslig ret 1527 1,2,256
offentlig udpantning... 1527 1,2,256
Paul Helgesen "Eet kort og tilbørligt svar" 1527 1,2,113
Poul Helgesen "Luthers: Beetbychlein" (bedebog) 1527 1,2,115
Poul Helgesens svar til Hans Mikkelsen 1527 1,2,053
1. danske salmebog udkom i Viborg 1528 1,2,167
bogtrykker Hans Vingaard. Viborg og København 1528 1531 1,2,030
Christian Morsing "Arithmetica" (latin) 1528 1,2,240
Frands Vormordsen "Det gamle Testamente" 1528 1,2,160
Griseldis 1528 1,2,281
Hans Jørgensen Sadolin 1528 1598 1,2,378
Hans Tausen "Et ynkeligt Klagemaal" 1528 1,2,095
Historien om Sigismunda 1528 1,2,281
Malmøsamlebogen 1528 1,2,100
Melanchthon: Instructio visitationis Saxonicae 1528 1,2,149
Melanchthon: Instruktion fra Visitats i Sachsen 1528 1,2,149
Niclaus Manuel "Krankheit der Messe" 1528 1,2,124
Paul Helgesen "De Simoniaca Pravitate" 1528 1,2,109
Paul Helgesen "opbyg et hospitalsvæsen" 1528 1,2,109
Poul Helgesen "Nogle kristelige svar" 1528 1,2,116
Poul Helgesen "Sendebrev til kong Gustav" 1528 1,2,116
Christian Pedersen "Det ny Testamente" 1529 1,2,160
Christian Pedersen "NT i ny oversættelse" 1529 1,2,074
Christian Pedersen "Ny Testamente" 1529 1,2,070
Chrysostomus "Kirkens Klagemaal" 1529 1,2,358
Dansk ABC 1529 1,2,239
Den lutherske salmesangs "dobbel-begrundelse" 1529 1,3,116
Erasmus "De pueris Instituendis" 1529 1,2,046
Hans Tausen "Et kort Ansvar til Bispens....." 1529 1,2,098
Katekismen som hustavle - plakat 1529 1616 1,2,182
Luther og reformationens salmeprogram 1529 1,3,116
Malmø-reformatorernes gudstjeneste 1529 1,2,160
Olaus Chrysostomus "Lamentatio ecclesie" 1529 1,2,387
Christian Pedersen "Luthers: En kristlig formaning" 1530 1,2,084
Christian Pedersen "national ideologi" 1530 omkr 1,2,084
Christian Pedersen "offentligt bibliotek" 1530 omkr 1,2,085
Christian Pedersen "Om børn.skole.studium" 1530 omkr 1,2,084
Christian Pedersen "skoleskemaets indhold" 1530 omkr 1,2,085
Confessio Augustana 1530 1,2,150
Confessio Hafniensis 1530 1,2,102
Den københavnske Bekendelse 1530 1,2,102
En Historie om Peder Smed og Adser Bonde 1530 1577 1,2,121
Erasmus "De civilitate morum puerilium" 1530 1,2,046
Herredag i København 1530 1,2,101
Jean Bodin 1530 1596 1,3,182
Luther distancerede sig fra "Calvin" 1530 erne 1,2,148
Luther foragt for "universitetslærdom og akademisk grad" 1530 omkr 1,2,149
Malmøbogen og Confessio Hafniensis 1530 1,2,148
Martin Luther "Brev til sønnen Hans" 1530 3,1,105
Martin Luther "nyordning af gudstjenesten" 1530 1,2,084
Melanchthon "Apologion...Confessio Augustana" 1530 1,2,149
Melanchthon og Calvin "nadveropfattelse" 1530 erne 1,2,150
Paul Helgesen "Lektor Povl Vendekaabe" 1530 1,2,092
Peder Laurentsen "Malmøbogen" 1530 1,2,098
Peder Laurentsens "Malmøbog" (herredagen) 1530 1,2,031
Poul Helgesen "Mod Malmøbogen" 1530 1,2,116
Vise om Munkenes falske Handel (Arcimboldi) 1530 1,2,089
Agrippa "De occulta philosophia" 1531 1533 1,2,523
Billedstormene i København 1531 1,2,067
Christian Pedersen "Davids Psalter" 1531 1,2,170
Christian Pedersen "Det gamle Testamente" 1531 1,2,161
Christian Pedersen "En Christelig bogn.." 1531 1,2,104
Christian Pedersen: hjem med "reform.skrifter" ... 1531 1,2,084
Christian Pedersen "Om børn at holde i skole" 1531 1,2,310
Hans Tausen "Svar til den falske.....messe.." 1531 1,2,104
Jørgen Sadolin "Luthers Katekismus" 1531 1,2,178
Katekismus-oversættelse og En ny Bedebog 1531 1,2,160
Martin Luther "om kald og stand" på dansk 1531 1,2,104
Melanchthon: Apologia (Forsvarsskrift) 1531 1,2,149
Odensespillene "Den utro hustru Paris's Dom" 1531 omkr 1,2,218
Peder Palladius i Wittenberg 1531 1,2,153
Poul Helgesen "En kort undervisning....messen" 1531 1,2,104
Poul Helgesen "hellige messe...messedræbere" 1531 1,2,117
Poul Helgesen "messen....canon" 1531 1,2,117
Hans Frandsen 1532 1,2,375
Hans Thomesen 1532 1573 1,2,167
Luther skabte forudsætningen for ENEVÆLDEN 1532 omkr 1,2,120
Poul Helgesen "En kort Christ Formaning" 1532 1,2,118
Poul Helgesen "Om den lutherske handel" (del) 1532 1,2,120
Dialogus 1533 1,2,124
Frederik I død * Danmark kongeløs ... 1533 1,2,013
Holger Danskes og Karl Magnus' krøniker 1533 1535 1,2,031
Paul Helgesen "Skiby-krønike" 1533 omkr 1,2,014
Peder Palladius magister 1533 1,2,153
Theodor Zwinger 1533 1588 1,2,512
Visen "Løgn og sandhed" 1533 1,2,093
Christian Pedersen "Karl den Store krønike" 1534 1,2,075
Christian Pedersen "Karl Magnus Krønike" 1534 1,2,070
Christian Pedersen "Olger Danskes Krønike" 1534 1,2,070
Nederlag til bønderne i Jylland 1534 1,2,143
Olger Danskes krønike 1534 1,2,284
Paul Helgesen "kristelig Forening og Forligelse" 1534 1,2,109
Povl Helgesen "Skibby-krøniken" 1534 3,1,106
Skipper Clement i Jylland 1534 1,2,136
En Håndbog for Sognepræster 1535 1,2,160
Hans Tausen "Mosebøgerne" 1535 1,2,161
Haandbog i det evangeliske Messe-embede. Malmø 1535 1,2,160
Melanchthon reviderede "Loci" (viljens frihed) 1535 1,2,151
BIBELEN. LUTHERS POSTILLE. KATEKISMUS. ORDINANS 1536 1,2,149
biskopstyret ... katolsk kirkeorden afskaffet 1536 1,2,086
Christian III's reces af 30. oktober 1536 1536 1,2,086
Danmarks befolkning ca 800.000 personer 1536 1,2,142
Danskernes "verdens-billede" ! 1536 1,2,087
Den fælles-europæiske skolastiks tid SLUT 1536 1,1,425
Gildeopløsningen 1536 1,2,228
Jørgen Møntirs Krønike 1536 1,2,230
kirkegodset konfiskeret (30% af al jord) 1536 1,2,086
Kirkeordinansen 1536 1,3,119
LEGITIMT AT ARBEJDE FOR AT TJENE PENGE 1536 omkr 1,2,257
MIDDELALDEREN SLUT 1536 1,1,425
Moseloven til grund for landenes love 1536 1,2,482
Reformation ved et statskup morgenen 12. august 1536 1536 1,2,145
Reformationen brød bånd til Europa... 1536 1,1,425
Reformationen = "en ny moral" 1536 1,2,104
Reformationen gennemført i Danmark 30. oktober 1536 1536 1,2,086
Rigsdagen i København * bisperne interneres 1536 1,2,104
Troldomssager tog til efter reformationen 1536 1,2,482
Bugenhagen indvier Palladius + 6 nye bisper 1537 1,2,153
Dødsstraf for hor (til 1539) NB 1537 1,2,482
Kirkeordinans 1537 1,2,145
Kirkeordinansen bragte skolen under staten 1537 1,2,310
Ordinansudkastet 1537 1,2,146
Peder Palladius "80 danske og latinske skrift" 1537 1555 1,2,153
Peder Palladius "den sjældne doktorgrad" 1537 1,2,153
Retssystemet "adeligt" 1537 1,2,241
Universitetets genoprettelse. præsteskole 1537 1,3,067
Jacob Madsen (Jacobus Matthaeus) 1538 1586 1,2,472
Jacob Madsen Vejle 1538 1606 1,2,159
Censuren 1539 1770 1,2,362
Hieronymus Justesen Ranch 1539 1607 1,2,340
Håndbog om den evangeliske Messe 1539 1,2,160
Kirkeordinansen foreskrev latinskole i købstæderne 1539 1,2,239
Ordinansen udgives på dansk 1539 1,2,148
P.P.Rosaefontanus "A.Corvinus Postilla" 1539 1,2,158
Peder Tidemand "flere GT oversættelser" 1539 1541 1,2,161
Peter Apians "Cosmographia" 1539 1,2,491
Universitetets 1539-fundats 1539 1,2,358
Anonym bandlysning * forbydes 1578 og 1629 1540 1,2,188
Hans Frandsen "De anima" (Om sjælen) 1540 1,2,429
Højkonjunktur til Danmark 1540 1,3,017
Kræmmerskråen i Malmø (skoler) 1540 erne 1,2,239
Luther og rente 1540 1,2,261
Rheticus "Narratio prima de libris revolution... 1540 1,2,493
Hofkantoriets stemmebøger 1541 1,2,458
Martin Luther "Suppotatio annorum mundi" 1541 1,2,494
1. danske flyveblad 1542 1,3,197
Anders Sørensen Vedel 1542 1616 1,2,441
Den reviderede eller rette Ordinans 1542 1,2,148
Peder Jensen Hegelund 1542 1614 1,2,334
Petrus Parvus Rosaefontanus (Peder Lille) 1542 1559 1,2,378
Petrus Severinus 1542 1602 1,2,511
astronom Copernicus 1543 omkr 1,2,026
Copernicus "revolutionibus orbium coelestium" 1543 1,2,492
Hans du Pre (Johs. Pratensis) 1543 1576 1,2,513
Hans Tausen privilegium på ny bibel-oversættelse 1543 1,2,161
Nicolaus Copernicus "De revolutionibus... 1543 1,3,089
Peder Palladius "Visitatsbogen" 1543 1,2,154
Guillaume de Salluste Du Bartas "skabelsesdigt" 1544 1590 1,3,109
Hans Christensen Sthen 1544 1610 1,2,173
Luthers genesiskommentar fra 1544 1544 1,3,110
Georg Fabricius "Ad Deum omnipotentem Odarum" 1545 1,2,391
Tridentinerkonciliet 1545 1563 1,2,213
Den schmalkaldiske krig 1546 1547 1,2,382
Johan Bugenhagen "ligtale over Luther" 1546 1,2,145
kansler Arild Huitfeldt 1546 1609 1,2,439
Matthias Parvus "En kort Katekismus Udlægning" 1546 1,2,181
Peder Aagesen (Petrus Haggaeus) 1546 1591 1,2,467
Anonym "En formaning..orden..lydighed..." 1547 3,1,108
Justus Lipsius 1547 1606 1,3,162
Niels Hemmingsens latinske Postilla 1547 1,2,159
Rente lovgeguleret 6.25% p.a. 1547 1,2,261
Tortur forbudt til fremkaldelse af tilståelse 1547 1,2,483
Tycho Brahe 1547 1,2,404
Visen om Munkekappen 1547 1,2,090
Hans Black "Edae secrae (Hellige oder) 1549 1,2,390
Bille.Brahe.Gjø.Huitfeld.Trolle.Urne 1550 omkr 1,2,458
Bogproduktionen vokser 1550 1600 1,2,479
Christian Pedersen "’sops Fabler" 1550 omkr 1,2,071
Ejendomsfællesskabet og "døberbevægelsen" 1550 omkr 1,2,150
Første danske "hyrdedigte" 1550 ff 1,2,416
Kronborg. Frederiksborg. Egeskov. Gisselfeld 1550 omkr 1,2,142
Kvægavl og studeeksport 1550 1600 1,2,416
Ludwig Dietz "Christian III's Bibel" 1550 1,2,030
Man samlede viser 1550 ff 1,2,459
Niels Krag 1550 1602 1,2,466
Peder Palladius "Visitatsbogen" 1550 omkr 3,1,110
Udvalgets Bibel-oversættelse 1104 folio 3000 1550 1,2,161
Wittenbergskole "Wittenberggruppen" 1550 1570 1,2,381
Hans Rasmussen Skomager 1551 1614 1,2,469
1. regnebog på dansk 1552 1,2,240
Dødedansen som reformationsdrama 1552 1558 1,2,126
Erasmus og biskop Johannes Chrysostomos. Dk 1552 1,2,048
Frands Vormordsen "Bønnebog" 1552 1,2,184
Hans J. Sadolin "Elegidia" 1552 1,2,394
Herman Weigere "prof. Regnebog" 1552 1,2,240
Niels Palladius "Summaria" 1552 1,2,152
Niels Palladius "Summaria" 1552 1,2,184
Niels Palladius "Veit Dietrichs Summaria" 1552 1,2,162
Oluf Chrysostomus "visitatsoptegnelser" 1552 1,2,158
Døberbevægelsen forbudt i Danmark 1553 1,2,150
Hans Frandsen "De natali domini" 1553 1,2,396
Hans J. Sadolin "Disticha moralia" 1553 1,2,395
Hans J. Sadolin "Disticha moralia" 1553 1,2,396
Hans J. Sadolin "Paideia seu institutio" 1553 1,2,396
Jon Tursen "fortale til Carions krønike" 1553 1,2,497
Peder Palladius ".... som forbyder Åger" 1553 1,2,261
Hans Frandsen "Elegiarum liber primus" 1554 1,2,397
Hans Frandsen "Elegiarum liber primus" 1554 1,2,375
Hans Frandsen "Epigrammaton liber" Epigrambog 1554 1,2,402
Jacob Jacobsen Wolf 1554 1635 1,2,170
Jon Tursen "Carions Chronica" 1554 1,2,494
Niels Palladius "dogmatisk vejledning" ... fri vilje 1554 1,2,152
Peder Palladius "Evangelisk Rimstok" 1554 1,2,183
Peder Palladius "Sankt Peders Skib" 1554 1,2,153
Rasmus H.Reravius "Unge karles og drenges spejl" 1554 1571 1,2,296
The Monarche 1554 1,2,017
Anonym "Rævebogen" 1555 3,1,113
Claus Laur. Skavbo "Regnekunsten på dansk" 1555 1,2,240
Hans Vingaard "Broder Russes Historie" 1555 1,2,130
Herman Weigere "En Rævebog" 1555 1,2,301
Hermin Fommes testamente i Malmø 1555 1,2,255
Hjærtebogen 1555 1,1,466
Niels Hemmingsen "De Methodis" 1555 1,2,366
Olaus Magnus "Historia de gentibus septen..." 1555 1,1,518
Olaus Magnus "Historie .. nordiske folk" 1555 1,2,212
Peder Palladius "Historie om Jesu forklarelse" 1555 1,2,158
prof. Hans Albertsen ved Universitetet 1555 1569 1,2,360
De oculorum fabricatione et coloribus liber 1556 1,2,429
Hofkantoriets stemmebøger 1556 1,2,458
København ... monopol på dansk bogproduktion 1556 1603 1,2,031
Peder Palladius "Alterbog" 1556 1,3,119
Peder Palladius "aut. alterbog" 1556 1,2,161
Peder Palladius "Katekismen. Om Hosedjævelen" 1556 1,2,153
Peder Palladius "Om Hosedjævelen" 1556 1,2,244
En doktors datter 1557 1559 1,2,281
Johannes Sascerides "Odarum siue carminum... 1557 1,2,392
Lens-instruks om bøndernes sikkerhed 1557 1,2,419
Maksinalrenten 5% p.a. 1557 1,2,262
Niels Hemmingsen "Enchiridion theologicum" 1557 1,2,262
Niels Hemmingsen "Enchiridion Theologicum" 1557 1,2,366
Niels Palladius "Det hellige ægteskab......" 1557 1,2,181
Peder Palladius "Catalogus" 1557 1,2,153
Claus Christoffersen Lyschander 1558 1624 1,2,447
Det efterreformatoriske samfunds store lovkompleks 1558 1,2,137
Koldingrecessen "recessen" 1558 1,2,137
E.Laetus "Samling af 7 hyrdedigte * Bucolica" 1559 1,2,417
Hans Frandsen "Iter Francicum" 1559 1,2,399
Index librorum prohibitorum 1559 1959 1,2,030
Niels Jensen "Om Løgn og Sandhed" 1559 1,2,247
Renæssancehumanismen til Danmark 1559 1588 1,2,052
Adelig musikkultur 1560 ff 11,2,458
Fastelavnsdjævelen forbydes (igen 1595) 1560 1,2,214
Fastelavnsgilde på Nyborg Slot 1560 1,2,212
Hans Albertsen Horsens 1560 1616 1,2,182
Melanchthon "philippismen" spor i Danmark 1560 1,2,151
Peder Tidemand "Spangenbergs Huspostil" 1560 1562 1,2,157
skolemester Anders Olsens "Regnebog" 1560 1,2,240
Hans Frandsen "Carminum liber" (Odebogen) 1561 1,2,402
Hans Poulsen Resen 1561 1638 1,2,366
Niels Laurritsen Arctander 1561 1616 1,2,186
Ny ordinans (fik aldrig lovkraft) 1561 1,2,148
Peder Palladius "Et alm. Skriftemål" 1561 1,2,180
prof. Thomas Fincke 1561 1656 1,3,080
Roskilde landemode: kors på kirkegårde forbudt 1561 1,2,256
Thomas Fincke 1561 1656 1,2,474
Visitatsbesøg påbydes Sjællands provster 1561 1,2,152
Christen Sørensen Longomontanus 1562 1647 1,3,090
Dansksprogede bøger SKAL trykkes i København 1562 1,2,286
Longomontanus (Christen Langberg) 1562 1647 1,2,494
Niels Hemmingsen "De lege naturae apodictia" 1562 1,2,366
Niels Hemmingsen "Postilla" og "Pastor" (hyrde) 1562 1,2,366
Sextus Empiricos "Omrids..pyrrhonistisk filosofi" 1562 1,2,523
Ludovicus Melichius "Zauberteufel" 1563 1,2,484
Peder Tidemand "Bønnebog" 1563 1,2,184
Hans Albertsen "rev. Alterbog" 1564 1,2,162
Historiske og personalhistoriske optegnelser 1564 1700 1,2,332
Johan Wier "Om dæmonernes bedrag" 1564 1,2,484
Kort Aslaksen (Cunradus Aslacius) 1564 1624 1,2,495
Peder Tidemand "Luthers Huspostil" 1564 1,2,157
Roskilde landemode "åbenbar skrifte" 1564 1,2,186
William Shakespeare 1564 1616 1,3,210
Herluf Trolle 1565 1,3,203
Latin på skemaet begrundes ! 1565 omkr 1,2,311
Absalon Pedersen "Norgesbeskrivelse" 1567 1,2,020
Jens Pedersen Grundet "Similitudines" 1567 1,2,441
Anders Lemvig "Iter Romanum" 1568 1,2,400
Lorentz Benedicht "Søkortet Ø og V Sø.n" 1568 1,2,263
Michael Maier 1568 1622 1,2,515
Niels Bredal "Børnespejl" 1568 1,2,246
DEN RETTE OG SANDE RELIGION 1569 1,2,151
Hans J. Sadolin "Insignia Regum Danorum" 1569 1,2,392
Hans Thomesen "Den danske Psalmebog" 1569 1,3,119
Hans Thomesen "Den danske Psalmebog" 1569 1,2,167
Hans Thomissøn "Den danske Psalmebog" 1569 1,3,504
Indvandrerne og "fremmedartiklerne" 1569 1,2,151
Rasmus Hansen Reravius' forfatterperiode 1569 1582 1,2,298
Thomesens salmebog m.v. smedet til stolen ! 1569 1,2,162
ET STYRENDE....OG ET STYRET ELEMENT ! 1570 erne 1,3,183
Hans Chr. Sthen "Kort Vending" 1570 1,2,141
Jean Bodin severænitet-ideen's far NB 1570 erne 1,3,182
Jon Tursen "Undervisning..kristne ungdom" 1570 1,2,180
Karen Brahes folio 1570 erne 1,3,160
Niels Hemmingsen "Liffsens Vey... 1570 1,2,479
Niels Hemmingsen "Om ægteskab og om Trolddom" 1570 1,2,479
Skoledrama 1570 1,2,329
230 retssager. 5 om troldom i Helsingør 1571 1588 1,2,482
Euriolus og Lucretia 1571 1,2,281
Euriolus og Lucretia 1571 1,2,275
J. I. Pontanus 1571 1639 1,3,155
Mads Vingaard "Unge karles og drenges spejl" 1571 1,2,296
Reravius "Unge Karles og Drenges Spejl" 1571 1,2,239
Rs.H.Reravius "Oeconomia..husfar skikke sig" 1571 1,2,298
Theodor Zwinger "Idea medicinae philosophica" 1571 1,2,512
Christoffer Dybvad 1572 1622 1,3,028
Georg Busch "Om den ny Stjerne... 1572 1,2,499
Rs.H.Reravius "Hustavle" 1572 1,2,299
Tycho Brahe observerede "stella nova" 1572 1,2,339
Undervisning om Afgudsbilleder i Kirkerne 1572 1,2,190
Erasmus Laetus "De re nautica" (Om skibsfart) 1573 1,2,433
Erasmus Laetus "De republica Noribergensium" 1573 1574 1,2,434
Erasmus Laetus "Margaretica" 1573 1574 1,2,434
Erasmus Laetus "Res Danicae" (Danmarks historie) 1573 1574 1,2,434
Erasmus Laetus "Romanorum Caesares Italici" 1573 1574 1,2,434
Gradualet 1573 1,2,162
Hans Laur. Amerinus "Ecloga de pacis foedere... 1573 1,2,422
Niels Jespersen "Gradual" 1573 1,3,119
Rasmus Hansen Reravius "ill. Passional" 1573 1,2,183
Reravius "Passional" 1573 1,2,479
Tycho Brahe "De nova stella" 1573 1,2,499
Tycho Brahe "De nova stelle". Om den nye stjerne 1573 1,2,404
Holger Rosenkrantz 1574 1642 1,3,135
Niels Hemmingsen "Syntagma" (nadveropfattelse) 1574 1,2,152
Peder J. Flemløse "Ecloga de eclipsi solari... 1574 1,2,423
Tycho Brahe æresgæst på København Universitet 1574 1,2,477
Anders Sørensen Vedel "Gesta Danorum" på tryk 1575 1,1,321
Erasmus Laetus "Theatrum Diabolorum" 1575 omkr 1,2,485
Fortunatus * Fortunatus * Fortunatus NB 1575 1675 1,2,289
Genoversættelse af Saxos' Den danske Krønike 1575 1,2,442
Niels Hemmingsen "Admonitio de super..magicis" 1575 1,2,483
Niels Hemmingsen "Advarsel mod magisk overtro" 1575 1,2,483
P. J. Flemløse "......den melankolske Djævel" 1575 1,2,249
Parodien 1575 1,2,392
Peder Jensen Roskilde 1575 1641 1,3,095
Rasmus H. Reravius "Husfred" 1575 1,2,299
Rasmus Hansen Reravius "Bønnebog" 1575 1,2,184
Rasmus J. Kaabeløs "Om had og Avind" 1575 1,2,250
Tasso "La Gerusalemme leberata" 1575 1,2,435
Frederiks kalundborgske reces (trolddom) 1576 1,2,483
Hans Lang "Ny Regnebog" 1576 1,2,240
Jean Bodin "Six livres de la Republique" 1576 1,3,185
observatoriet Uraniburgus grundlagt 1576 1,2,502
Rasmus H. Reravius "NH's Postilla" på dansk 1576 1,2,159
Trolddomssager skal prøves ved højere instans 1576 1,2,483
Grevinge kirkes tårnur og solur 1577 1,2,260
Henrik Smith "Lægebog" 1577 1,2,480
Peder Thøgersen 1577 1634 1,2,331
Peder Thøgersen og Randers-håndskriftet 1577 1634 1,2,349
Rasmus H. Reravius "Trøstebog" 1577 1,2,299
Tyske ortodokse lutheranere ... "konkordieformlen" 1577 1,2,151
Anders S. Vedel "Den danske Krønike" 1578 1581 1,2,442
Hans Christensen Sthen "En liden Haandbog" 1578 1,2,173
Niels Sørensen "Commonefactio de uirtute" 1578 1,2,432
Peder Oxe 1578 1,2,212
Sthen "Haandbog" 1578 1,3,120
Hans Frandsen "Typus" 1579 1,2,402
Hans Hansen Skaaning 1579 1651 1,3,277
Johannes Meursius (Sorø) 1579 1639 1,3,155
Niels Hemmingsen phillippismens bannerfører 1579 1,2,366
Peder Hegelund "Sixt Birch: Susanne" 1579 1,2,328
Anders Jensen Mariager "Fadervor" 1580 1,2,186
Assenaths historie 1580 1,2,283
De tolv patriarker Jakobs sønners testamente 1580 1,2,283
Frederik II og engelske trupper 1580 omkr 1,3,211
Konkordiebogen (importforbud i Danmark) ! 1580 1,2,151
Konkordieformlen forbudt i Danmark 1580 1,2,032
Michel de Montaigne "Om at al filosoferen... 1580 3,1,120
Mogens Bancke "Alle Søndages og Festers Evg." 1580 1,2,183
Rasmus H.Reravius "Den 90. salme udlagt" 1580 1,2,299
Rasmus H.Reravius "Sorgfulde og bedrøvede hjerter" 1580 1,2,299
Ribes brand * Velstående kulturcenter... 1580 1,2,333
Hans Chr. Sthen "Lykkens hjul" 1581 1,2,194
Hans Christensen Sthen "Trøsteskrift" 1581 1,2,173
Rasmus H.Reravius "Udvalgte sentenser. trøstesprog" 1581 1,2,299
Accademia della Crusca 1582 1,3,106
Anders Krag "Ramae scholae et defensio P.Rami" 1582 1,2,468
Frederik II's ægteskabsforordning 1582 1,2,181
Jacob J. Wolf "Digt om sjælens udødelighed" 1582 1,2,432
Piae Cantiones (Fromme Sange) 1582 1,2,371
Den skønne Magelona 1583 1,2,284
Thomas Fincke "Geometria rotundi" 1583 1,2,474
Beate Urne "Lad fare. min Siæl..." 1584 1,2,464
Hieronymus J. Ranch "Kong Salomons Hylding" 1584 1,2,341
Anders Krag "Aristotelica et Rameae" 1585 1,2,468
Jesper Bertelsen 1585 1629 1,3,080
Jesper Brochmand 1585 1652 1,3,033
Anders Krag "Laurea Apollinea" 1586 1,2,468
Hans Christensen Sthen "40 salmer" 1586 1,2,173
Jacob Madsen "De leteris libri duo" 1586 1,2,472
Anders Arrebo 1587 1637 1,3,126
bisp Peder Vinstrup "Om det evige Liv og Død" 1587 1,2,187
Hans Lauridsen "Siælebog" 1587 1,2,479
Jacob Madsen Vejle ... Fyns biskop 1587 1,2,159
Bertel Knudsen Aquilonius 1588 1650 1,2,392
Bertil Knudsen Aquilonius 1588 1650 1,3,096
Hans Christensen Sthen "Vandrebog" (posthumt) 1588 1,2,173
Historie om Faustus 1588 1,2,267
Jens Dinesen Jersin 1588 1634 1,3,050
Kong Laurins krønike 1588 1,2,284
Ole Worm 1588 1654 1,3,085
Ole Worms 1588 1654 1,2,384
Rasmus Pedersen Thestrup 1588 1656 1,2,257
Sthen "Vandrebog" 1588 1,3,120
Tycho Brahe "De mundi aetherei recentioribus" 1588 1,3,089
Frederik II's Bibel 1589 1,2,161
Jacob Madsen "Doctrina de concionandi ratione" 1589 1,2,472
Valkendorfs kollegium 1589 1,3,072
Hans Willumsen Lauremberg 1590 1658 1,3,150
Johan Lauremberg 1590 1658 1,2,384
Kostald og svinesti i københavnsk professorbolig 1590 1,2,140
Sophie Below 1590 1650 1,3,161
Sophie Brahe "Til Erik Lange" 1590 omkr 3,1,123
Anders S. Vedel "It hundrede Danske Viser" 1591 1,2,444
Anders S. Vedel "It Hundrede uduaalde Danske viser" 1591 1,2,372
Anders Sørensen Vedel "Hundredevisebogen" 1591 1,1,487
Bertel Jespersen "Livsens Krone" 1591 1,2,254
Christian IV's kroning i Oslo 1591 1,2,427
Oratio Ciceronis pro Archia logice resoluta 1591 1,2,469
The Monarche på dansk 1591 1,2,017
Thomas Fincke "Horoscopographia" 1591 1,2,475
Hans Christensen Sthen "Gejstlige Husraad" 1592 1,2,173
Præster forbudt at modtage private gaver 1592 1,2,255
Astronomisk Beskrivelse. Menneskets Natur. m.v. 1594 1,2,260
Benedicht "En Astronomische Bescriffuelse" 1594 1,2,486
Euriolus og Lucretia 1594 1,2,275
Peder Lauridsen "Katekismus" 1594 1,2,181
Bertel Jespersen "Helgens Spejl" 1595 1,2,258
Chr.L.Linved "Chronica" 1595 1,2,494
Christian III's Krønike 1595 1,2,439
Christian II's Krønike 1596 1,2,439
Bogstalleg i hyrdedigt 1597 1,2,426
Claus C. Lyschander "Hr.Jens Billes Slægtsregister" 1597 1,2,447
En lystig Samtale mellem vor Herre og St. Peder 1597 1,2,259
Kejser Octavian 1597 1,2,283
Kort Aslaksen "De natura coeli triplicis" 1597 1,2,495
Tycho Brahe forlader Danmark i unåde 1597 1,2,502
Tycho Brahe til Uraniborg 1597 1,2,410
Vibeke Bild 1597 1650 1,3,160
Anders Krag "Platon: Parmenides" 1598 1,2,469
Ramistisk logik 1598 omkr 1,2,476
Historie om tvende købmænd 1599 1,2,281
Mette Gjøe 1599 1664 1,3,160
prof. Jørgen Dybvads forelæsninger 1599 1,2,359
Stephan Hansen Stephanius 1599 1650 1,3,156
Søren Poulsen Gotlænder 1599 1688 1,3,095
A. F. Werner 1600 1672 1,3,242
Andagtslitteraturen 1600 1800 1,3,066
Arild Huitfeldts Danmarkshistorie 1600 1,1,432
Bruno dræbt p.g.a. astronomiske meninger 1600 1,2,492
Centraladministrationen anvendte romertal til 1600 omkr 1,2,240
Claude Lorrain (ideallandskabet) 1600 1682 1,4,151
Djævleuddrivelse ved dåben 1600 omkr 1,3,052
Flyveblade og nyhedsbreve udkom regelmæssigt 1600 ff 1,3,197
Hekseforfølgelser i 1600-tallet 1600 ff 1,3,056
Klafferviser 1600 omkr 1,2,461
Luthers frelsesvej nåde blev til lydagtighed 1600 omkr 1,2,192
Mads Vingaard 1600 omkr 1,2,285
Nogle udkårne Psalmer at sjunge i den Christ... 1600 omkr 1,3,122
Opkomlingene og "jord-ejendom-adel-topembeder" 1600 1650 1,2,289
Præster fra universitetet først efter 1600 1,2,157
Skolernes elevantal (drenge) ! 1600 omkr 1,2,310
Skudsmålsbreve 1600 omkr 1,2,229
STANDSSAMFUNDET * ELITEKULTUR 1600 erne 1,3,022
Søren Hansen Tvilling 1600 1633 1,3,277
Verdensbillede "Megale Syntaxis" 1600 omkr 1,3,089
William Gilbert "De magnete" 1600 1,2,492
Renters rente 1601 1,2,262
The Triumphs of Oriana 1601 1,2,458
C.Dybvad "Decarithmia. Ded er Thinde-Regnskab" 1602 1,2,476
Christoffer Dybvad "Decarithmia" 1602 1,2,240
Otto Sperling (Blaatårn) 1602 1681 1,3,228
Accademia dei Lincei. Rom (Galilei) 1603 1,3,484
Danmarks Riges Krønike 1603 1,2,439
Jacob Jacobsen Wolf "Jøde-krønicke" 1603 1,2,170
Simon Paulli 1603 1680 1,3,082
Chr.Marlowe "The Tragical History..dr.Faustus" 1604 1,2,522
Fastelavn i Ribe 1604 1,2,206
Kepler iagttog "Supernovaer" 1604 1,2,502
Lorentz Benedicht 1604 omkr 1,2,285
Regning på latinskolens skema 1604 1,2,239
Christian IV's 3 ekspeditioner til Grønland 1605 1607 1,2,447
Jens Nielsen "Borger udi Thisted" (katekismus) 1605 1,2,239
Jørgen Dybvads "De Juramento" 1605 1,3,027
Corfitz Ulfeldt 1606 1664 1,3,179
Halvard Gunnarsøns rafinerede hyrdedigt 1606 1,2,427
Hans Svane 1606 1668 1,3,034
Ide Gjøe 1606 1654 1,2,461
Peder Matthissøn Offvid 1606 1648 1,3,347
Hans Poulsen Resen's Bibel (billigudgave) 1607 1,2,161
Jacob Alb.Horsens "Børnetugt" 1607 1,2,239
Jacob Alb.Horsens "...Om Børne Tuct" 1607 1,2,183
Jens Dinesen Jersin "En idyl om Bacchanalier" 1607 1,2,427
Jerusalems skomager 1607 1,2,283
Jørgen Dybvads "De sabbatho santificando" 1607 1,3,027
Randershåndskrift 1607 1,2,325
Claus C.Lyschander "Den Grønlandske Cronica" 1608 1,2,448
Anders Mathiesen Hjørring 1609 1678 1,3,215
Anne Gjøe 1609 1681 1,3,160
Kepler "Astronomia nova" 1609 1,2,504
Keplers love om planeternes bevægelser 1609 1619 1,3,089
Kort Aslaksen "De creatione I-III" 1609 1611 1,2,495
Randers byvedtægt...graviditets ansvar ! 1609 1,2,181
Arent Berntsen 1610 1680 1,3,013
Birgitte Thott 1610 1662 1,3,161
Claus C.Lyschander "Chr V..Udvellelsis.historie" 1610 1623 1,2,451
Hans Alb.Horsens "En kort Undervisning......" 1610 1,2,182
Hans Mikkelsen Ravn 1610 1663 1,3,096
Henrik Mikkelsen "Digt om mennesket" 1610
Jens Munks Grønlands ekspedition 1610 1,2,265
Niels Laur. Arctander "Menneskets....spejl" 1610 1,2,186
Claus C.Lyschander "Triumphus Calmarniensis..." 1611 1,2,450
Jesper Bertelsen "Institutiones Anatomicae" 1611 1,3,080
prof. Jørgen Dybvads tragedie 1612 død 1,3,027
Claus Pors "En nyttig Hussbog. Leffnetz Compasz" 1613 1,2,248
Claus Pors "Levneds Compas" 1613 1,2,136
Indgreb mod håndværks-monopol - "lav" 1613 1,2,138
Katolikker gjort arveløse 1613 1,2,190
Kort Aslaksen "Physica et Ethica Mosaica" 1613 1,2,495
Mads Godicksøn "Suevos: Venskabs Speyel" 1613 1,2,250
Melusina 1613 1,2,284
Niels Laur. Arctander "Det hellige Fader Vor" 1613 1,2,186
Christoffer Dybvad "Observationes politicae" 1614 1615 1,3,028
De hermetiske skrifter 1614 1,2,520
H.P.Resen "De sancta fide / Om den Hellige Tro" 1614 1,2,479
Pilatus 1614 1,2,283
Bertel Kn. Aquilonius "Q.Horatii manes......" 1615 1,2,392
Niels Mikkelsens par excellence Regnebog 1615 1681 1,2,240
Rasmus Vinding (Danske Lov) 1615 1684 1,3,186
Rosenborg bygges 1615 1617 1,3,255
Anders Arrebo "En ny Dict om de Tegn" 1616 1618 1,3,057
Thomas Bartholin 1616 1680 1,3,082
Bertel Bertelsen Wichman 1617 1665 1,3,281
DEN PROTESTANTISKE ORTODOKSIS SEJR I DANMARK 1617 1,2,215
Die Fruchtbringende Gesellschaft  1617 1,3,106
Forordning "signen.manen.maalen" 1617 1,3,052
Forordning "troldfolk og deres medvidere" 1617 1,3,052
Hans P.Resen "Jubilæus Christianus" 1617 1,3,025
Importforbud af dansksprogene bøger (censur) 1617 1,2,287
Jubelfesten * 95 teser 100 år 1617 1,3,025
Judas 1617 1,2,283
Michael Maier "Atalanta fugiens" 1617 1,2,517
Nakskovs liste over disciple (latinskoleelever) 1617 1618 1,2,315
Vitus Bering 1617 1675 1,3,156
Vitus Bering 1617 1675 1,2,385
Ove Gjeddes Indienstogt 1618 1621 1,2,264
Pest i Trondhjem 1618 1,3,126
Rasmus Hansen "NH ....den hellige skrift" 1618 1,3,054
Rasmus Reravius "Advarsel mod magisk overtro" 1618 1,2,484
Trediveårskrigen 1618 1648 1,3,207
William Harvey påviste "blodkredsløbet" 1618 1628 1,3,081
Anders Christensen Bording 1619 1677 1,3,198
Henning Arnisæus 1619 omkr 1,3,186
Kepler "Verdens-Harmonien. Harmonice mundi" 1619 1,2,504
Opgøret med "aristoteles-kritiske ramisme" 1619 1,3,092
Professorat i metafysik ved København Universitet 1619 1,3,067
77 latinskoler i 1620 1620 1,2,309
Christoffer Dybvad "Errores....danorum" 1620 omkr 1,3,030
Christoffer Dybvad "Joci aulici" (hof-vitser) 1620 omkr 1,3,030
Francis Bacon "Instauratio magna" 1620 1,2,498
Hans Poulsen Resen uni's betydeligste person 1620 omkr 1,2,363
Jens Dinesen Jersin "2 latinske grammatikker" 1620 erne 1,2,317
KULTUREL SPALTNING 1620 1746 1,3,022
Ole Worms 1620 omkr 1,2,026
Christian IV's hekseprocesser 1621 omkr 1,3,052
Christian IV's "Novellae Constitutiones" 1621 1,3,068
Forelæsninger på Universitetet 1621 1,3,073
Jørgen Bjelke 1621 1696 1,3,228
Leonora Christina 1621 1698 1,3,228
Christen S. Longomontanus "Astronomia Danica" 1622 1,3,090
Claus C.Lyschander "Danske Skribenter" 1622 omkr 1,2,455
Claus C.Lyschander "De danske Kongers Slectebog" 1622 1,2,455
Claus Lyschander "Synopsis Hist. Danicarum" 1622 1,3,046
Jean-Baptiste Poquelin - kaldet Moliere 1622 1673 1,3,428
livsfange Christoffer Dybvad døde i Blåtårn 1622 1,3,027
Longomontanus "Astronomia Danica" 1622 1,2,494
Michael Maier "Cantilenae intellectuales... 1622 1,2,518
Anders Arrebo "150 salmer i nyoversættelse" 1623 1,3,095
Det kgl. Ridderakademi i Sorø 1623 1,3,139
K.(ong) Davids Psalter. sangvis udsat... 1623 1627 1,3,126
kollegiet Regensen 1623 1,3,072
Købmandsregnskaber formel juridisk gyldighed 1623 1,2,241
Oluf Rosenkrantz 1623 1685 1,3,225
Rejsehåndbog * Otto og Christen Skeel 1623 1,3,140
Sorø Akademi 1623 1,3,484
Det 1. org. postvæsen i Danmark 1624 1653 1,3,196
Hans P.Resen "Lutherus triumphans" 1624 1,3,025
Hans Wandal 1624 1675 1,3,035
Resen "Lutherus triumphans" 1624 1,3,037
Christian IV og Trediveårskrigen 1625 1,2,451
Danmark-Norge og Trediveårskrigen 1625 1629 1,3,218
Peder Hansen Resen 1625 1688 1,3,286
Ole Worms "Fasti Danici" (dansk kalender) 1626 1,2,384
Johan Kepler "Tabulae Rudolphinae" 1627 1,2,412
Jødiske spekulationer om "dommedag" 1627 omkr 1,2,494
Longomontanus lære om dommedagstiden 1627 1629 1,2,494
Peder J. Roskilde "Prosodia Danicae Linguae" 1627 1,3,095
Peder J.Roskilde "Prosodia Danicae Linguae" 1627 1,2,355
Daniel Matras "Et lidet..........Dictionarium" 1628 1,3,149
Borgerlig klageskrivelse 1629 1,2,144
Freden i Lybeck 1629 1,3,218
Henrik Gerner 1629 1700 1,3,099
Henrik Waldkirch 1629 omkr 1,2,288
Kirketugtsforordningen 1629 1,3,038
Om kirkens embede og myndighed mod ubodfærdige 1629 1,2,215
Hans Mikkelsen Ravn "Slagelse latinskole" 1630 omkr 1,3,108
Johs. Meursius "Historiae Danicae libri tres" 1630 1,3,155
Middelalderens grammatik "Donat" indtil 1630 1,2,317
Nationalsproget. bevægelse topper i barokken 1630 omkr 1,2,445
Niels Helvad "Armamentarium Davidicum" 1630 1,3,120
Peder Rasmussen "Fire Ny Viser" 1630 erne 1,3,347
Den 1. danske lærdomshistorie 1631 1,3,156
Hedenske guder udrenses af skolebøger ! 1631 1,3,243
Holger Rosenkrantz "Hør Danske Mand !" 1631 1,3,120
J. I. Pontanus "Rerum Danicarum Historia" 1631 1,3,156
Jens Dinesen Jersin "Miracler.Tegn.Obenbaring" 1631 1,3,050
Peder J. Roskilde "Aandelig Dagtjeniste" 1631 1,3,117
Peder Syv 1631 1702 1,3,098
Søren H. Tvilling "Qvid tua" 1631 1,3,277
Søren Tvilling "Qui Tua" (renters rente) 1631 1,2,262
Censur i skolerne (antikkens gudenavne) 1632 1,2,320
Gryderup "Salmebog" 1632 1,3,120
Maksimalrente 6% p.a. 1632 1,2,262
Daniel Matras "Proverbes. sentences et mots.." 1633 1643 1,3,149
Die Aufrichtige Gesellschaft von den Tannen 1633 1,3,106
Frederik II's Bibel genoptrykt 1633 1,2,161
Hans Nansen "Compendium Cosmographicum" 1633 1,2,265
Jens Dinesen Jersin "Vera via Vitae" 1633 1,3,062
Jesper Brochmand "Universae theologiae system" 1633 1,3,039
Jesper Brochmand "Universae theologiae system" 1633 1,3,033
Universae theologiae systema NØGLESKRIFT 1633 1,3,042
1. danske avisprivilegium * Melchior Martzan 1634 1,3,197
Academie Francaise 1634 1,3,383
Christen Pedersøn forskrev sig til djævelen 1634 1,2,267
Christians prestigefest "Det store Bilager" 1634 1,2,516
Det store bilager (bryllup) * den 5. oktober 1634 1,3,218
Dorothea Engelbretsdatter 1634 1716 1,3,353
Elisabeth Pedersdatter Heebo 1634 1703 1,3,352
Heinrich Schytz "musikken til det store bilager" 1634 1,3,240
Henrik Ernst "Catholica juris".....folk/herre 1634 1,3,184
Lavrids Kok 1634 1691 1,3,100
Sophie Below "slægtebog" 1634 1,3,161
Sorø-prof. Lauremberg "Aquilo" 1634 1,3,244
Sorø-prof. Lauremberg "Die Harpyiae" 1634 1,3,244
Academie Francaise 1635 1,3,484
Brochmand "Huspostil" "Sabbati Santificatio" 1635 1638 1,3,061
Dødsdom... 1635 1,2,272
Jens Steen Sehested 1635 1698 1,3,303
Fru Jens Dinesen Jersin "Troens Kamp og Seyr" 1636 1,3,063
Hans W. Lauremberg "Satyra" 1636 1,3,150
Johan Lauremberg "Satyra" 1636 1,2,384
Nicolas Boileaus 1636 1711 1,3,385
Ole Worm "Runir seu Danica litteratura... 1636 1,3,085
Aandelig Haandbog for Weyfarende folck til... 1636 1639 1,3,120
Hans Hansen Skonning "Dr. Hjælpeløs af Grk" 1637 1,2,223
Johan Brunsmand 1637 1707 1,3,348
Pierre Corneille "Le Cid" 1637 3,1,127
Rene Descartes "Discours de la methode" 1637 1,3,093
Rundetårn opført 1637 1642 1,3,075
Steffen Rodes "dansk dobbelt bogholderi" 1637 1650 1,2,241
Johan Monrad 1638 1709 1,3,227
Niels Stensen (Nicolaus Stenonis) 1638 1686 1,3,083
1. guldhorn fundet ved Gallehus. Sønder-Jylland 1639 1,3,085
Torfæus 1639 1719 1,3,088
Hans H.Skonning "Ars adulatoria.Hyckler-Konst" 1640 1,2,247
Jocob Biedermann "Utopia" 1640 1,3,454
Longomontanus "Astronomia Danica" 1640 1,2,494
O Danmark. din synd begræd 1640 erne 1,2,144
Ordinansen fra 1542 genudgives i 1640 1,2,148
Peder J. Roskilde: Vergils hyrdedigte på dansk 1640 omkr 1,2,428
Peder Lauridsen Kylling 1640 1696 1,3,082
Søren Terkelsen hyrdedigt oversættelser 1640 omkr 1,2,428
Bertil K. Aquilonius "Ad Poeticam Danicam... 1641 1,3,096
Hans H. Skonning "Geographis Hist. Orientalis" 1641 1,2,266
Maren Splid brændt for troldom i København 1641 1,3,052
Maren Splid brændt som heks 1641 1,2,230
Ole Worm "De aureo cornu" (om guldhornet) 1641 1,3,085
Rene Descartes "Meditationes" 1641 1,3,093
Jacob Worms 1642 1693 1,3,277
Christian IV's reces af 1643 ! (festforbud !) 1643 1,2,215
Den store Reces 1643 1,3,054
Die Teutschgesinnte Genossenschaft 1643 1,3,107
Erik Eriksen Pontoppidans latinske hyrdedigte 1643 1,2,428
Gabriel Ackeleye "Peregrinatoriae Praecepta" 1643 1,3,178
Ole Worm "Danicorum Monumentorum libri sex" 1643 1,3,086
1. avis 1644 1,3,197
Bertel B. Wichman "Næsbyholm. eller........." 1644 1,3,281
Bertel B. Wichman "Opitz: Zlatna. oder......" 1644 1,3,281
Der Pegnisische Blumenorden 1644 1,3,107
Domus anatomica 1644 1,3,075
Ole Rømer 1644 1710 1,3,090
Bertel B. Wichman "Opitz: Lob des Feld-lebens" 1645 1,3,281
Honore d'Urfe "hyrderoman Astree" 1645 1648 1,3,170
Stokke-forordningen af 22. april 1645 1645 1,3,031
Gabriel Ackeleye "Germania.summa et absoluta" 1646 1,3,186
Hans Svane "Den svanningske Bibel" 1647 1,3,035
Moltkes "En Ny Dansk Psalmebog" 1647 1,3,122
Petter Dass 1647 1707 1,3,289
Academie de Peinture et de Sculpture 1648 1,3,484
Academie Royale de Peinture et de Sculpture 1648 1,3,383
Hans H. Skaaning "De ugudelige......klagemaal" 1648 1,3,277
Kongens haandfæstning af 1648 1648 1,3,187
Kyckelsoms ballet fra Christian IV's tid 1648 1,3,242
Peder M. Offvid "Aandens Glæde" 1648 1,3,348
Simon Paulli "Flora Danica" 1648 1,3,082
Søren Terkelsen "HU: Astree Siunge-Choer... 1648 1,3,170
Ex Rhythmologia Danica...Epitome Brevissima 1649 1,3,096
Hans M.Ravn "Rhythmologia Danica" 1649 1,2,446
Hans M.Ravn "Weigeres Rævebog" 1649 omkr 1,2,446
Adelmandsideal: politisk verdensmandsdannelse 1650 omkr 1,3,180
Elias Eskildsen Naur 1650 1728 1,3,303
EVIG LOV....NATURLOV....GUDSLOV....HIERARKISK 1650 til 1,3,183
Gotländer "Synopsis Prosodiae Danicae" 1650 1,3,100
Hans H. Skaaning "Kattenes Rettergang... 1650 1,3,277
Mogens Skeel 1650 1694 1,3,226
Stephan Stephanius "Historiae Danicae.libri II" 1650 1,3,156
Ole Worm "Laetus. Daniae nostrae Maro" 1651 1,2,433
Hans W. Lauremberg "Veer Scheertz Gedichte" 1652 1,3,150
Wilhelm Helt 1652 1724 1,3,400
Hans Lønborg 1653 1730 1,3,370
Postvæsenet overdraget til Poul Klingenberg 1653 1,3,196
Thomas Bartholin "Vasa lymphatica nuper... 1653 1,3,082
Hans Svane "Commentariorum in Danielem I-II" 1654 1,3,035
Kristian J. Schulte og Otto O. Skeel 1654 1655 1,3,186
Museum Wormianum (Ole Worms samling) 1655 1,3,086
Sorø kloster 1655 omkr 1,3,147
Sorø-prof. Lauremberg "Die Geschichte Arions" 1655 1,3,245
Peder M. Offvid "Lammens Sang" 1656 1,3,348
S. Terkelsen "Opitz: Det rølige Bunde-Lefnet" 1656 1,3,282
Søren Terkelsen død 1656 1,3,170
Tøger Reenberg 1656 1742 1,3,378
Accademia del Cimento. Firenze (Niels Stensen) 1657 1,3,484
Georg Grefflinger "Nordischer Mercurius" 1657 omkr 1,3,198
Josephs historie 1657 1,2,283
Karen Brahe 1657 1736 1,3,160
Laurits Thura 1657 1731 1,3,388
Mette Gjø "Vedels Tragica" 1657 1,2,444
Mette Gjøe "Den 1. Part Tragica..." 1657 1,3,160
Paul Tscherning og STATSKUPPET 1657 1,3,198
Trinitatis Kirke indviet 1657 1,3,075
Wochentliche Zeitung aus Hamburg 1657 1,3,198
Anders M. Hjørring "Varto og Vand Konsten" 1658 1660 1,3,215
Anders Mathiesen Hjørring "Antiochus" 1658 1660 1,3,215
Anders Mathiesen Hjørring "Leyrs wang" 1658 1660 1,3,215
Birgitte Thott "Annæi Senecae Skrifter" 1658 1,3,162
Danmark-Norge afstår Skåne. Halland. Bohus 1658 1,3,192
Danmark-Norge afstår Trondheim og BORNHOLM 1658 1,3,192
Der Elbschwanenorden 1658 1,3,107
Ny krig. Roskildefreden: Trondheim og Bornholm t/r  1658 1,3,192
Margrethe Lasson 1659 1738 1,3,310
Thomas Bartholin d.y. 1659 1690 1,3,088
1. stand: ADEL 1660 1,3,192
2. stand: GEJSTLIGHED 1660 1,3,192
3. stand: BORGERSKABET 1660 1,3,192
4. stand: BØNDERNE 1660 1,3,192
40 adelsslægter ... eneret på embeds-stillinger 1660 1,3,192
Anders Mathiesen Hjørring "Leyrs-Krantz" 1660 1,3,215
Blaise Pascal "Tanker" 1660 omkr 3,1,130
Danmark tabte sin førerstilling i Norden 1660 1,3,059
Dansk adel 2000 personer * 131 slægter 1660 1,3,192
Den danske Kæmpebog fra 1660 1660 1,3,160
Det skæve Danmark bliver til ... 1660 efter 1,2,333
DET VAR ET REGULÆRT STATSKUP 1660 1,3,193
Kongen blev "arvehyldet" den 18. oktober 1660 1,3,190
Kongen skulle skrive forfatningen 1660 1,3,193
Københavns belejring 1660 1,2,438
Laur. Kok "Ringsted til ære i sin Alderdom" 1660 erne 1,3,285
Lukket stand. SKATTEFRIHED. tiende-told-frihed 1660 1,3,192
Opførelse af "Castellet" påbegyndt 1660 1665 1,3,408
Præsternes opgaver under enevælden ... 1660 1,5,191
Sorø Akademi * monarkismen * int.litteratur 1660 1,3,193
Stænderforsamlingen gik langsomt i opløsning 1660 1,3,193
Stændermøde i København: 200 delegerede. 100 fra adelen 1660 1,3,193
Stænderne indkaldt p.g.a. krise 1660 1,3,020
The Royal Society (Boyle og Newton) 1660 1,3,484
1. initiativ til Chr. V's Danske Lov 1661 1,3,196
Anders Arrebo "Hexaemeron" 1661 1,2,446
Anders Hansen Bernhoft 1661 1695 1,3,349
Anders Mathiesen Hjørring "Leyres Politie" 1661 1,3,215
Arrebo jr "Hexaemeron Rhytmico-Danicum" 1661 1,3,109
Kaj Lykke * dødsdømt ! (voksfigur) ! 1661 1,3,224
Rene Magnon de Montaigu 1661 1737 1,3,410
Rist "Her Johan Ristis Passions-Vejviser" 1661 1,3,131
Andreas J. Wolf ... privilegium at spille teater 1662 1,3,216
Carlos Rodriguez "Fundamenta linguae Hispanic" 1662 1,3,149
Jørgen Sorterup 1662 1723 1,3,371
Anders Bording "Sende-Brev" 1663 1,3,267
Arni Magnusson 1663 1730 1,3,088
Europæische Wochentliche Zeitung 1663 1665 1,3,198
forfatningen i udkast på latin 1663 1,3,193
Hans Wandal "De jure Regio" (Om kongeret) 1663 1672 1,3,035
Leonora Christina i Blåtårn * dom: 22 år ! 1663 1,3,230
Longomontanus "Astronomia Danica" 1663 1,2,494
Peder Syv "betenkninger om det Cimbriske Sprog" 1663 1,3,098
Peder Syv "Hyrdesamtale..Haraldus..Sylvius" 1663 1,3,282
Peder Syv "Velkommen Nymfe skiøn" 1663 3,1,132
Trolddomshåndskrift 1663 1,3,052
Corfitz Ulfeldt 1664 1,3,230
Karrig Niding 1664 1,2,346
Moliere "Tartuffe" 1664 1,3,430
Niels Stensen "De musculis et glandulis..." 1664 1,3,084
Christian Reitzer 1665 1736 1,3,489
Det kgl. Kunstkammer opført (Rigsarkivet) 1665 1673 1,3,485
Journal des scavans (Tidsskrift for lærde) 1665 1,3,486
Kiels Universitet oprettet 1665 1,3,068
Kongeloven 1665 3,1,133
Kongeloven fuldt udarbejdet af P. Schumacher 1665 1,3,193
Kongelovens affattelsestidspunkt 1665 1,3,035
Moliere "Don Juan" 1665 1,3,430
Academie Royale des Sciences (Rømer) 1666 1,3,484
Anders Chr. Bording "Den Danske Mercurius" 1666 1677 1,3,198
Chr. Cassuben "Jtzige Tjds Secretarius" 1666 1,4,059
Hans Svane "Commentariorum in Danielem I-II" 1666 1,3,035
Moliere "Le Misanthrope" 1666 1,3,430
Bordings avisprivilegium af 23. marts 1667 1,3,198
Claus Pors "Levneds Compas" 1667 1,2,284
Apostolo Zeno. Wien 1668 1750 1,4,100
Erik Pontoppidan "Grammatica Danica" 1668 1,3,100
Johann Grimmelshausen "Den eventyrlige Simpli" 1668 3,1,134
Lunds Universitet oprettet 1668 1,3,068
Moliere "L'Avare" 1668 1,3,430
Daniel Paullis "Kjøbenhaffns Haandbog" 1669 1,3,122
Jens S. Sehested "Der Untadliche States-Welt" 1669 1,3,311
Niels Stensen "De solido intra solidum..." 1669 1,3,084
Thomas Kingo "Mindedigt..Anna Rasmusdatter..." 1669 3,1,139
Anders Bording "Den danske Mercurius" 1670 3,1,143
ENEVÆLDE * ARISTOKRATISK HOFKULTUR * EMBEDSKULTUR 1670 erne 1,3,021
Forvaltningen blev et kollegiestyre 1670 efter 1,3,195
Jacob Worms "Contra-Svar på Kingos Kalotvise" 1670 1,3,277
Jacob Worms "Satyre over Kingos Kalot" 1670 1,3,277
Jens Steen Sehested "Kiøbenhauns Mis Trøsti" 1670 erne 1,3,282
Laur. Baden "Himmelstie..." 1670 1,3,061
Mathias Worm "De fire elementer" 1670 1,3,246
Simon Kirkegaard og Thomas Bartholin 1670 erne 1,3,075
Vitus Bering "Over det Ostindiske Skibs ..." 1670 3,1,144
16 rangklasser ... 1671 1,3,224
Anders Arrebo "Ossa rediviva" 1671 1,3,044
Baroni * 1000 tdr. hartkorn 1671 1,3,223
Christian V salves - den 7. juni 1671 1671 1,191
Danmarks 1. enevældige arvekonge 1671 (1848) 1,191
Den ny rangorden * (grever og friherrer) 1671 1,3,223
Frederik Rostgaard 1671 1745 1,3,359
Gemaks-ordinans 1671 1,3,236
Grevskab * 2500 tdr. hartkorn 1671 1,3,223
Jacob Worms "Nogle Cardinalers Forslag" 1671 1,3,277
Jens S. Sehested "Dydernis Prøve-Sten" 1671 1,3,311
Jens Sehested "Pigernes Dyd- og Laster-Speyl" 1671 1,3,311
Jens Steen Sehested "Troe-meenende Erindring" 1671 1,3,304
Kingo "Hosianna" 1671 1,3,270
Kongeloven * Frederiksborg Slotskirke 7. juni 1671 1,191
Kongeloven kendt af kongen. Gabel og Schumacher 1671 1,3,194
Nyhavn udgraves 1671 1,3,408
Rangforordningen 1671 1,3,199
Som stand var den gamle adel tilintetgjort 1671 1,3,224
Søren Poulsen Gotlænder "Prosodia Danica" 1671 1,3,095
Charlottenborg 1672 1677 1,3,408
Jacob Worm "Augusta Petri Vincula" 1672 1,3,267
Paulli "Extraordinaires Månedlige Relationer" 1672 1,3,200
Pufendorf "De Jure naturae et gentium" 1672 1,3,492
Pufendorf "Om natur- og folkeretten" 1672 1,3,492
Thomas Kingo "Dend viitberømte Danmarckis..." 1672 1,3,287
Ulrik Frederik Gyldenløves palæ på Kongens Nytorv 1672 1677 1,3,237
Leonora Christina "selvbiografi" 1673 1,3,230
Moliere "Den indbildte Syge" 1673 1,3,436
Niels Steensen "Indledningsforelæsning..." 1673 3,1,146
Peder Schumacher adlet til Griffenfeld 1673 1,3,249
Pufendorf "De officiis hominis et civis" 1673 1,3,492
Pufendorf "Om menneskets og borgernes pligter" 1673 1,3,492
Jacob Worms "Horologium regium..." 1674 1,3,277
Jacob Worms "Studiosus lamentans..." 1674 1,3,277
Johan Brunsmand "Køge-Hus-Kors" 1674 1,3,055
Leonora Christina "Jammersminde" 1674 omkr 3,1,148
munkefantasier "Heksehammeren" 1486 1674 omkr 1,3,055
Nicolas Boileaus "Art poetique" 1674 1,3,385
Nicolas Boileaus "Le Lutrin" 1674 1,3,385
Russens indvielsesritualer 1674 1,3,070
Thomas Kingo "Hyldestdigt til Griffenfeld" 1674 omkr 3,1,159
Thomas Kingo "Aandelige Siunge-Koors 1. Part" 1674 1,3,314
Den Bibelsk Kirck-Skol-Huss oc Reise- Haandbog 1675 1,3,122
Fortunatus * Fortunatus * Fortunatus NB 1675 1,2,289
Griffenfeld indfører stopprøve på København Universitet 1675 1,3,068
J.P. Bergendal "Salmer oc aandelige Loff-Sang" 1675 1,3,345
Leonora Christina "Jammers Minde" 1675 omkr 1,3,230
Paul Gerhard "Trøstebog udi Krigs Nød" 1675 1,3,122
Paulli "Dansk Avjs" 1675 1,3,200
Petter Dass "Nordlands Trompet" 1675 1700 1,3,289
Resen "Descriptio et illustratio Samsoae" 1675 1,3,288
Skånske Krig 1675 1679 1,3,247
Thomas Kingo "Samsøes Korte Beskrivelse" 1675 1,3,288
Kingo "Christian V's 1. Ledings-Tog" 1676 1,3,275
Thomas Kingo biskop over Fyns Stift 1676 1,3,333
Christiania Psalmebog 1677 1,3,347
Kingo "Anden Anhang" 1677 1,3,275
Kingo "Anhang til Chr. V's 1. Ledings-Tog" 1677 1,3,275
Dorothe Engelbretsdatter "Afften Psalme" 1678 3,1,154
Dorothe Engelbretsdatter "Når du O ! Herre..." 1678 3,1,157
Dorothea Engelbretsdatter "Sjælens SangOffer" 1678 1,3,353
Henrik Gerner "Orthographia Danica" 1678 1679 1,3,100
Jacob Worms "Visio Abraham-stupensis..." 1678 1,3,280
Willads Nielsen "Troens Bestandighed..." 1678 1,3,066
Jacob Worms "Gejstlighedens Heste-Suck..." 1679 1,3,280
Jacob Worms "Idola Jeroboami" 1679 1,3,277
Peder Horrebow 1679 1764 1,3,090
rokkedrejer Søren Christensens bibliotek 1679 1765 1,4,517
Christen Lassen Tychonius 1680 1740 1,3,375
Daniel Paulli "Dend Siungende Guds-Fryct" 1680 1,3,123
Mogens Skeel "Grevens og friherrens komedie" 1680 omkr 1,3,226
Niels C. Blymester "Den Gudelige Huus-Ordning" 1680 1,3,066
Paullis "Siælens aandelige Lyst-Musik" 1680 erne 1,3,122
Poul Pedersen "Don Pedro af Granada" 1680 erne 1,3,307
Søren Jonæsen "Den Profete Jonas" 1680 1,3,306
Forordninger ophæver Laug'ene 1681 1682 1,3,525
Fr. Brandt "Den aandelige Lyst-Skouff" 1681 1,3,061
Hans Hansen Nordrup 1681 1750 1,3,264
Henrik Gerner "Dend store Nordens Konning" 1681 1,3,276
O. Rosenkrantz "Apologia nobilitatis Danicae" 1681 1,3,225
Thomas Kingo "Hjertesuk" 1681 3,1,160
Thomas Kingo "Keed af Verden og kier ad Himmel" 1681 3,1,161
Thomas Kingo "Aandelige Siunge-Koors 2. Part" 1681 1,3,314
BORGERLIGE MÅ FØRST EJE JORD NB 1682 efter 1,2,257
Chr.Gertsen "Det rette Aandelige QvindeSmykke" 1682 1,3,350
Einleitung zu der Historie . Reiche og Staaten 1682 1686 1,3,493
Mourids Brun "Fruentimmerets Contrafey udi GT" 1682 1,3,350
P. Møller "Fruentimmerets Contrafey udi NT" 1682 1,3,350
Peder Syvs "Ordsprogssamling" 1682 1,2,309
Willads Nielsen "Catechismi Postbud" 1682 1,3,066
Christian Gertsen "Een Ny Fuldkommen Dansk Psal..." 1683 1,3,123
D. Cassube "En ny Haandbog med Fiorten Bøger" 1683 1,3,122
Danske Lov 1683 1,1,180
Danske Lov 1683 1,3,054
Danske Lov (kongens fødselsdag) 1683 1,3,196
Danske Lov * regnskabsbøger juridisk gyldig 1683 1,2,243
Danske Lov spærrede for romerretten i danmark ! 1683 1,3,196
Jens Colding 1683 1757 1,3,370
Kingo "Kong Dan" 1683 1,3,196
Kingo "Kong Dan" 1683 1,3,246
D.Grubbe "Siælens Aandelige Harpe-Klangs..." 1684 1,3,345
Diderich Seckman 1684 1743 1,3,414
J.P. Bergendal "Glade i Haabet udi Hiertens..." 1684 1,3,345
J.R.Rachløw "Denne lille Bog....Taare-Perse" 1684 1,3,345
Jørgen Friis 1684 1740 1,3,370
Ludvig Holberg 1684 1754 1,3,396
Nouvelles de la republique des lettres 1684 1,3,487
Peder N. Bugge "Voris Christlige Troes Vished..." 1684 1,3,066
Willads Nielsen "Vaag op" og "Tig stille" 1684 1,3,066
Christian V's turnering * karrusel 1685 1,3,205
Danmarks og Norges Kirkeritual 1685 1,3,114
Dorothea Engelbretsdatter "Taare-Offer" 1685 1,3,354
Hans Gram 1685 1748 1,3,495
Højmesse med nadver = 12 salmer 1685 1688 1,3,114
Kirkeritualet 1685 1,3,054
Leonora Christina i Maribo kloster 1685 1,3,230
Leonora Christina løsladt maj 1685 1,3,230
Peter H. Resen "komedier på danske rim" 1685 1,2,331
Willads Nielsen "Nøglen til Guds hjerte" 1685 1,3,066
Morten Caspar Wolfburg 1686 1729 1,3,373
Elias Naur "Ære- og Takke-Digt...Holstebro" 1687 1,3,283
Elisabeth Heebo "Enckens Suck og Sang-Offer" 1687 1,3,352
Isaac Newton "Philosophiae Naturalis Princip" 1687 1,3,093
Johan Brunsmand "Den Siungende Himmel-Lyst" 1687 1,3,349
Newton og Tycho Brahe 1687 1,2,504
Peter P. Lund "Dommens Basune" 1687 1,3,066
Peter Petersen "Dommens Basune" 1687 1,3,061
Christian V til hest på Kongens Nytorv 1688 1,3,408
Danmarks og Norges Alterbog 1688 1930 1,3,114
Den engelske revolution 1688 1689 1,4,204
E.Naur "Zions Sange og Sucke i Verden..Babylon" 1688 1,3,345
Elisabeth Heebo "Aandelige Brude-Harmonie" 1688 1,3,352
G.H.Windekilde "Tolff Gudelige Maanetz-Stemmr" 1688 1,3,345
Nissens væsen anno 1688 1,3,548
P.O.Svegning "Aurora eller Ny Morgenrøde" 1688 1,3,348
Peder Lauridsen Kylling "Viridarium Danicum" 1688 1,3,082
Thomasius "Monaths-Gespräche" 1688 1,3,488
Ch. de S. Montesquieu 1689 1755 1,4,211
Elers Kollegium 1689 1,3,072
Elias Naur "Golgotha på Parnasso" 1689 1,3,305
Thomas Bartholin d.y. "Antiqvitatum Danicarum" 1689 1,3,088
Thomas Kingo "Vinterparten" af ny salmebog 1689 1,3,335
Christian Falster 1690 1752 1,3,405
Henrik Gerner "Epitome Philologiae Danicae" 1690 1,3,099
Hojer 1690 1739 1,3,488
Ingeborg Grytten "Kaars-Frugt" 1690 erne 1,3,355
Joachim Wielandt 1690 1730 1,3,201
Mads P. Rostoch "Dend gamle........Ribe" 1690 erne 1,3,284
Salomon Paulsen von Qvoten "teater" 1690 1749 1,3,218
Joachim Richard Paulli 1691 1759 1,3,415
Laurits Thura "Hans Rostgaards Liiv og Levnet" 1691 1694 1,3,388
prof. Ole Borchs Kollegium 1691 1,3,072
Elias Naur "10 Davidssalmer" 1692 1,3,346
M.Wingaard "Aandelige Takter På Hiertens..." 1692 1,3,345
Elias Naur "Christendommens Gienvey" 1693 1,3,346
Henrik Harder "Hafnia liberata" 1660 1693 1,2,438
Jacob Bircherod * sekretær i Danske Kancelli 1693 1737 1,3,414
Mikkel Hansen Jernskægs Amager-Lands... 1693 1,3,284
Ole Borch "Amagria vindicata" 1660 1693 1,2,438
Sidste officielle heksebrænding * * * 1693 1,3,056
Hans Adolph Brorson 1694 1764 1,3,503
Dictionnaire historique et critique 1695 1,3,487
Hermann Francke * Philipp Jacob Spener 1695 1,3,500
Peder Syv "Vedels 100+100 visebog" 1695 1,2,444
Peder Syv "Vedels: 100 udvalde danske Viser" 1695 1,3,549
Thomas Clitau 1695 1754 1,3,376
Djævleprocesser i Thisted 1696 1698 1,3,465
Elias Naur "En aandelig Jule-Stue" 1696 1,3,347
Elias Naur "Ti aandelige Pindse-May..." 1696 1,3,347
Elias Naur "Tive Aandelige Paaske-Lilier" 1696 1,3,347
Enevold Ewald. Højst fra 1718 1696 1754 1,3,502
Tøger Reenberg "Forsamling på Parnasso" 1696 1,3,380
Ikke e´n eneste juridisk "doktor" 1697 1736 1,3,483
P. Møller "Det med Jesu forlovede Dyd-elsk..." 1697 1,3,351
Pierre Bayle "Dictionnaire hist. et critique" 1697 1,4,265
Erik Pontoppidan 1698 1764 1,3,519
Lars Nielsen Randrups Randers March 1698 1,3,284
Nova litteraria maris Balthici et Septentrionis 1698 1708 1,3,488
Pietro Metastasio. Wien 1698 1782 1,4,100
Thomas Kingo "Epitafie-inskription" 1698 3,1,164
Tøger Reenberg "12 Epitres" 1698 1,3,385
Vitus Bering "Florus Danicus" 1698 1,3,156
Den Forordnede Ny Kirke-Psalme-Bog 1699 1,3,344
Elias Naur "10 Davidssalmer" 1699 1,3,346
Kingo "Den forordnede ny Kirke-Salmebog" 1699 1,3,504
Kingo "Graduale" 1699 1,3,125
Morten Rohde "Christi Legeme..." 1699 1,3,048