.
.
Litteraturens historie
 
.
0000-1699
1925-1949
 1700-1799
1950-1964
1800-1849
1965-1985
1850-1899
trivial1917-1981
1900-1924
børn1857-1981
 
kritikere1842-1981
.
"Litteraturens historie" er et redskab til at få størst mulig kendskab til denne specielle verden, der klart beskriver og afdækker vor kulturs udvikling.

Hvem skrev hvad hvornår ? På hvilket sprog: Latin, tysk eller dansk ? Vi får et klart billede af sprog-udviklingen.

Hvem var aktørerne ? Hvem levede samtidig og hvem påvirkede hvem ? Og hvad var "emnerne" ?

Skribenter var i begyndelsen ... de udvalgte ... adelen og gejstligheden.

Med skolereformerne i 1700- og 1800- tallet begyndte de brede masser at komme til orde - ikke mindst beroende på bogtrykkekunstens opfindelse.

Skriverierne eksploderede ... og i dag skriver vi til hele verden over internettet ... alene hæmmet af sprogenes barriere.