KRISTENDOMMENS HISTORIE - ÅR 1750 til 1992

TEKST ÅR 1 ÅR 2 Ref
Bach død 1750
" den deistiske filosofi ": religiøs vantro og moralsk frivolitet 1750 4,148
Erik Pontoppidans norske lærebog 1750 8,170
S: Rutstrøms herrnhutiske vækkelser 1750 ff 8,196
S: Kirkens edikt imod herrnhuterne 1751 8,196
Johann Salomo Semler prof. i Halle 1752
UK: metodist Samuel Butler: anti "deistisk filosofi" 1752 4,148
DK: Goiske:Billige tanker om FRITÆNKERI 1753 1754 6,191
Rosenstand-Goiske "Billige Frie-Tanker" 1753 ff 8,154
Rosenstand-Goiske "yndig overensstemmelse" 1753 ff 8,154
D: filosof Chr.Wolff. Halle: "den moderne tid": 1754 4,151
D: filosof Chr. Wolff, Halle: "supranaturalister" 1754 4,151
Kristendom tilbage ??? 1754 ff 4,152
Semler og Michaelis: D: historisk-kritisk forskning ... 1754 ff 4,151
Den fransk-engelske krig 1755 1763
F: Voltaires disciple: "Den store Encyclopædi" 1755 1778 4,150
7-årskrigen (D) 1756 1763
SF: Extatisk religiøsitet i Sverige-Finland 1756 8,201
Pontoppidans "Collegium Pastorale practicum" 1757
Pontoppidans "Collegium pastorale" 1757 8,152
ROM: pave Clemens XIII 1758 1769 1,14,199
Jesuitterne forvist fra Portugal 1759
Wesley-tilhængere: "the Methodist Church" 1759
William Wilberforce 1759 1833
August G Spangenberg leder herrnhut 1760
DK:Hallensisk pietisme udbredt i Jylland 1760 6,192
Georg III engelsk konge 1760 1820
Gunnerus norsk-litterært-videnskabeligt selskab 1760 8,171
Norske aviser og litteratur dukker op 1760 8,171
S: "Andagtslitteraturen" "læsare" 1760 ca 8,196
S: Nohrborgs postille 1760 ca 8,196
DK: Sjællands biskop Frederik Mynter 1761 1830 6,206
William Carey 1761 1834
DK: gdr Peder Laursen : bøder.tugthus ! 1763 1835 6,210
DK: Bone Falch Rønne "traktatselskab" 1764 1833 6,207
Jesuitterordenen ophæves i Frankrig 1764
DK: Dct H.A.Brorsons Svane-Sang 1765 6,174
DK: "Den naturlige Theologie" 1765 6,195
H. A. Brorson's "Svanesangen" 1765 8,152
Ove Høegh Guldberg: Den naturlige Theologi 1765 8,155
Christian VII dansk konge 1766 1808
Dk-konge Christian VII (sindssyg) 1766 1808 4,44L
DK: J.F.Struensee * Læge og STYRER.1770-72 1768 1772 6,193
F. E. D. Schleiermacher 1768 1834
J. E. Gunnerus. Trondheims biskop N-Uni 1768 8,171
J. Nordahl Brun norsk nationaldigter 1768 ca 8,171
ROM: pave Clemens XIV 1769 1774 1,14,199
Beethoven 1770 1827
Deling calvinske-wesleyanske metodister 1770
DK: Herrnhut * Brødremenighed i Christiansfeld 1770 6,194
Helligdage bort. trykkefrihed indført 1770 1772
Johan Struenses ministerium 1770 1772
Struense: Brødremenighed i Christiansfeld 1770 1772 8,155
Struense diktator i Danmark (16 mdr) 1770 1772 8,155
Struenses "reformer" (lettelser !) 1770 1772 8,155
C. F. Schwartz forlader Trankebar 1771 8,160
DK: Friheder religiøst social økonomisk 1771 6,194
Erik Pontoppidans norske lærebog (kort) 1771 8,170
Edward Irwing 1772 1834
Ove Høegh-Guldberg kabinetssekretær 1772 8,155
Ove Høgh Guldbergs ministerium 1772 1784
S: Revision af "hellig-dage" 1772 8,196
S-kong Gustav III's "kup"-"centralmagt" 1772 8,197
DK: "Den Åbenbarede Theologie Skrift" 1773 6,195
Herrnhuterne til Christiansfeld 1773
Ove Høegh Guldberg: Den åbenbarede Theologi 1773 8,155
Pave Clemens XIV ophæver jesuitterordenen 1773
Paven ophæver: JESUITTERORDENEN 1773 4,151
Ludvig XVI fransk konge 1774 1792
Chr. Bastholm "Den geistlige Tale-Konst" 1775 8,156
Chr Bastholm "Den geistlige Talekunst" 1775
Den nord-amerikanske frihedskrig 1775 1783
DK: Bastholm: Den geistlige Talekonst 1775 6,204
DK: Jakob Mynster: forlod rationalismen 1775 1854 6,207
DK: Jakob P Mynster: Bakkehuskredsen 1775 1854 6,208
Jakob Peter Mynster 1775 1854
ROM: pave Pius VI 1775 1799 1,14,199
De nord-amerikanske koloniers uafhængigserklæring 1776
DK: Goethes:"Den unge Werthers lidelser" 1776 1832 6,196
Loven om indfødsret 1776 8,155
USA: "frihedserklæringen": "almindelige menneskerettigheder" 1776 4,174
USA: "frivillighedsprincippet" 1776 4,174
USA: "religionsfrihed" adskillelse stat:kirke 1776 4,174
DK: Christen Madsen: TUGTHUS OG BØDE 1829- 1777 1829 6,213
Claus Harms 1778 1855
F: Jean Jacques Rousseau: "Lad os vende tilbage... til NATUREN" 1778 4,150
F: Voltaire: D:F: "åndsradikalisme": "DEISME" 1778 4,149
F: Voltaire: "laiisme" ctr "klerikalisme" 1778 4,150
F: Voltaire: materialistisk ateisme 1778 4,150
Guldbergs salmebog (Birgitte C Boye) 1778 8,156
Chr. Bastholm "NT med forklaringer" 1780 8,156
Cramers "Allgemeines Gesangbuch" 1780 8,156
S: Kirkelig-konservativ pietisme 1780 ff 8,199
S: naturforsker Linne * Swedenborg 1780 ca 8,197
William Wilberforce i Underhuset 1780
Kant "Kritik der reinen Vernunft" 1781
S: Religionsfrihed til alle i Sverige 1781 8,197
Robert Morrison 1782 1834
St.St.Blicher 1782 1848
UK: James Watt: "Industrialisering" 1782 1900 4,154
DK: Kirkeskole-reform 1783 6,196
DK: N.F.S.Grundtvig *** 1783 1872 6,216
Exorcisme ved dåb afskaffet 1783 8,156
Koralbog "den stive korals sejr" 1783 8,156
N. E. Balle sjællands biskop 1783 8,156
A.P.Bernstorff. Fr.Christian. Reventlow 1784 8,156
DEN YNGRE OPLYSNING... 1784 1800 8,156
DK: hofrevolution: Guldbergs fald 1784 6,197
Kronprins Frederik dansk regent  1784 1808
Kronprins Frederiks statskup 1784 8,156
Metodistsamfundet oprettet i England 1784
UK: repr.f.tiden: Samuel Johnson: "common sense" 1784 4,149
US-metodister org. kirkesamfund 1784
C. F. Hornemann * Bastholm "liturgien" 1785 8,158
H. Schartau. Lund "schartauismen" 1785 1825 8,312
P. Sellergren. P. Nyman 1785 ca 8,313
præsten Hoof. Væstergøtland 1785 ca 8,313
Wilberforce's kamp mod slaveriet 1786
DK: Forordningen... 1787 1788 6,197
US-grundlov udarbejdet 1787
Bondefrigørelsen... 1788 8,157
DK: Universitetet fik ny fundats 1788 1936 6,197
Universitets fundats: teologisk examen 1788 8,160
B.S. Ingemann 1789 1862
DEN FRANSKE REVOLUTION * * * * * * * * 1789 1801
Den franske revolution = ÅNDELIG REVOLUTION 1789 8,157
Fransk kirkegods inddrages 1789
FRANSKE REVOLUTION: anti "jesuiterordenen" 1789 4,151
FRANSKE REVOLUTION: FRIHED: LIGHED: BRODERSKAB 1789 4,151
FRANSKE REVOLUTION: Kirke-fjendskab ... 1789 4,151
Ludvig XIV indkalder nationalforsamlingen 1789 1791
Nationalforsamlingen: MENNESKE-RETTIGHEDERNE 1789
S: "Den nye enevælde" * biskob Wallquist 1789 8,198
Sammenbrud i den katolske kirke i Frankrig 1789
Syndflod af kirkekritiske tidsskrifter 1789 ff 8,157
Balles "store hån" d.v.s. han blev HAANET 1790 ff 8,159
DK: 1. Seminarie oprettes 1790 6,198
DK: Censuren ophæves... 1790 6,199
DK: Peder Frandsen: "det nye liv" 1790 1810 6,209
Nationalforsamling borgerlig: KIRKEFORFATNING 1790
Seminarier oprettes 1790 8,160
Balles "Bibelen forsvarer sig selv !" 1791 ff 8,159
Balles lærebog "ortodoxe system.begreber" 1791 8,159
Balles lærebog: "PLIGT-LÆREN" 1791 8,159
Nic Balle "Lærebog i evangelisk-kristen Religion" 1791
Otto Fabricius's mission på Grønland 1791 ca 8,169
US-grundlov realiseret af alle stater 1791
US-religionsfrihed * * * 1791
Baptist Missionary Society estbl. 1792
Ferdinand Chr. Baur 1792 1860
Handel med negerslaver forbudt (1.land) 1792 8,157
Nationalforsamlingen indfører: REPUBLIKKEN 1792 1799
S-kong Gustav III snigmyrdet 1792 8,198
S-kong Gustav IV Adolf 1792 1809 8,198
UK: William Carey: Baptistiske Missionsselskab 1792 4,170
William Carey Program-Enquiery 1792
William Carey Program-verdens-mission 1792
Den kristne-religion AFSKAFFES 1793
Den kristne-tidsregning AFSKAFFES 1793
DK: N.E.Balle: Bibellæsninger.36.000 abb. 1793 6,200
J. C. Lavater * Kant "kantianisme" 1793 8,158
Kant "Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft" 1793
Kun fornuftsdyrkelse tillades * * * 1793
Ludvig XVI henrettes 1793
S: Mindefest for Uppsala 1793 8,198
W. Carey mission i Indien 1793
DK: Conrad Malthe Møller 1795 1797 6,199
DK: Rasmus Nyerup: "afskaf teologisk fakultet" 1795 1797 6,199
DK: Rasmus Nyerup: Forstands forvildelse * 1795 1797 6,199
DK: Rasmus Nyerup: Religionskundskab *  1795 1797 6,199
DK: Repertorium f F Religionslærere 1795 1797 6,199
DK: Wedel Jarlsberg: Den gejstlige stand bør afskaffes 1795 1797 6,200
Københavns brand 1795 8,156
London Missionary Society estbl. 1795
Metodistbevægelsen... UK-kirkesamfund 1795
Nationalforsamlingen begrænset religionsfrihed 1795
Thomas Arnold 1795 1842
Adlers agende afløser Kirchenbuch (1665) 1796 8,160
DK: O.Horrebows: Den naturlige religion 1796 1801 6,199
DK: Otto Horrebows: Et Religions-Blad 1796 1801 6,199
DK: Otto Horrebows: Jesus og Fornuften 1796 1801 6,199
Finsk vækkelse i Savolaks 1796 8,335
Hans Nielsen Hauge "haugianismen" Norge 1796 8,286
Hans Nielsen Hauge rejser i Norge 1796 1804 8,287
Hauges pontoppidanske "bodspietisme" 1796 1804 8,287
Horrebows tidsskrift "Jesus & Fornuften" 1796 1801 8,158
John Williams 1796 1839
SF: Vækkelse Torneå-dalen..Savolaks... 1796 8,201
Delvis ophævelse af kirkestaten 1797
Det nederlandske missionsselskab grdl. 1797
DK: Ortodoxien nedriver sig selv... 1797 1799 6,201
Balles Evangelisk-kristelig Salmebog 1798 8,159
DK: Balle: Evangelisk-christelig Psalmebog 1798 6,204
DK: Balles lærebog * "PLIGT-LÆRE" *** 1798 1856 6,204
DK: N.E.Balle: Bibelen forsvarer sig selv 1798 1810 6,200
Evangelisk-kristelig Psalmebog 1798
Kristelig Salmebog 1798 8,160
Church Missionary Society estbl. 1799
DK: Kgl.forordning: Begrænset trykkefrihed 1799 6,202
DK: Kongen og KIRKEKAMPEN *** 1799 6,202
DK: Rasmus Sørensen. 1. pol.lærer i Danmark 1799 1855 6,234
DK: Rasmus Sørensen. Uldum bondehøjskole 1799 1855 6,234
DK: Rasmus Sørensen. Venslev: ALMUEVENNEN 1799 1855 6,233
Finsk vækkelse * Paavo Ruotsalainen 1799 ff 8,335
H.G.Clausens pastoralundervisning 1799 8,205
Kirkestat: Romersk republik 1799 4,162
Kirkestaten = romersk republik 1799
Pave Pius VI død i fransk fangenskab 1799
Paven død i fransk fangenskab 1799 4,162
Schleiermacher "Reden yber die Religion" 1799
Trykkefrihed begrænses i Danmark 1799
Trykkefriheden indskrænkes 1799 8,160
den M O D E R N E verden "skabtes"... 1800 1900 4,153
Det kirkelige nybrud efter 1800 8,159
DK: Balslev og Boesen: ... og sand praktisk Kristendom 1800 6,213
DK: Balslev og Boesen: Selskab til Udbredelse af Evangeliet ... 1800 6,213
DK: smed Hans Nielsen * Mødeforbud ! 1800 1842 6,210
F. J. Bech * Nordahl Brun 1800 omkr 8,172
Finnur Jonsson * Hannes Finsson, Island 1800 ca 8,175
"fremtidens irreligiøsitet" 1800 1900 4,153
Hauge i København 1800 8,287
Hauges "vennelag" i Norge 1800 8,287
Krigskonjunkturer...gode tider i Norge 1800 omkr 8,284
liberalisme: "demokratisering" 1800 1900 4,154
liberalisme:politisk livsanskuelse... 1800 1900 4,154
Morgen- og eftermiddag korsang i kirken til 1800 8,115
N.F.S.Grundvig student (barndom beskrevet) 1800 8,213
Ny stor vækkelse i USA 1800
NYESTE TID *** 1800 ff
Peder Frandsen * Peder Laurssen 1800 ff 8,210
Pietismen : Rationalismen * * * 1800 4,137
RATIONALISME BIBELTEOLOGI GUDELIG VÆKKELSE 1800 1825 8,204
ROM: pave Pius VII 1800 1823 1,14,199
Theodor Fliedner 1800 1864
Tilbage til bibelen *** 1800 1825 8,214
Vidalin og Pjetursson på Island 1800 omkr 8,307
wolffianer Anders Knøs 1800 ca 8,198
Ørsted * Baggesen * Clausen * Mynster 1800 ca 8,158
D: "den tyske idealisme" 1801 4,157
D: Goethe ... inderste helligdom" ... 1801 4,157
D: Goethe PERSONLIGHEDEN ... 1801 4,157
D: Goethe "vort eget væsens ... 1801 4,157
D: Herder GT rigdom og kraft 1801 4,157
D: Kant Jesu storhed og ... 1801 4,157
D: Lessing 1801 4,157
D: Schiller kraft i ... 1801 4,157
Dansk national vækkelse... 1801 8,204
Det kategoriske imperativ... 1801 8,204
Det radikale onde 1801 8,204
Filosofi og poesi er da også et... 1801 8,204
Fransk konkordat mod religionsfjendskhed 1801 8,204
Henrik de Cock 1801 1842
J.P.Mynster. sognepræst i Spjellerup 1810 1801 8,212
John Henry Newman 1801 1890
Kantiansk (romantisk) opg. med oplysningstid 1801 8,204
Kants og Fichtes indflydelse i Danmark 1801 8,204
"Konkordat"... 1801 4,162
Konkordat med Napoleon 1801
Kunsten er filosofiens sande organ... 1801 8,204
Napoleon: Ny pave... 1801 4,162
Romantikkens monistiske naturfilosofi... 1801 8,204
Schleiermacher: Kristi forløsende ideal 1801 ca 8,204
Soc. Propagation of the Gospel estbl. 1801
Islands bispeembeder samlet i Reykjavik 1802 8,175
Napoleon:"De organiske artikler" tilføjes 1802
Napoleons organiske artikler 1802
Oehlenschlægers romantiske vækkelse... 1802 8,204
Steffens forelæsninger 1802 8,204
Tiden tenderede mod rationalisme 1802 8,204
biskop P.O.Boisen - Lolland-Falster stift 1803 8,207
Haalogaland bispesæde i Tromsø. Norge 1803 8,285
D: Immanuel Kant: "det kategoriske imperativ" 1804 4,158
D: Immanuel Kant: "det radikale onde" 1804 4,158
D: Immanuel Kant: "kriticisme" 1804 4,158
D: Immanuel Kant: "praktisk fornuft" 1804 4,158
D: Immanuel Kant: videnskab CTR religion/TRO 1804 4,158
DK: IM: Jens Larsen 1804 1874 6,252
Hauge i Jylland 1804 8,287
Hauge sat fast (biskop Peder Hansen) 1804 8,287
J. C. Schønheyder * Peder Hansen 1804 ca 8,171
"kantiansk rationalisme": = mere positiv kristendom 1804 4,158
Ludvig Feuerbach 1804 1872
Napoleon krones af paven til kejser 1804
P.O.Bugge biskop i Trondheim 1804 8,289
The British & Foreign Bibel Society est. 1804
UK: Det britiske Bibelselskab oprettet  1804 4,170
Arni Helgason. Island 1805 ca 8,308
Bessastadir latinskole på Island 1805 8,308
DK: H.C. Andersen 1805 1875 1,1,164
DK: N.F.S.Grundtvig: Huslærer på Egelykke 1805 1872 6,217
DK: P.C.Kierkegaard 1805 1888 6,233
Joseph Smith 1805 1844
Ny-læsarne ved Piteå-Luleå. Norrland 1805 8,313
Det tyske rige opløses 1806
DK: baptist Julius Købner 1806 1884 6,231
N.F.S.Grundvig og liturgistriden... 1806 8,213
7 års krig på Napoleons side... 1807 1814 8,204
D: teolog Schleiermacher. Halle 1807 1834 4,176
DK: 60% bønder SELVEJE ctr LANDPROLETARIAT 1807 6,197
Engelsk overfald på København 1807 8,204
Englænderkrigen og Norge 1807 1814 8,284
Freden mellem Rusland og Frankrig 1807 8,198
NT på Islandsk (fra London) 1807 8,308
Pessimisten Balle: strømmen var vendt 1807 8,204
Robert Morrison til Kina 1807
Russisk angreb på Sverige * Finland tabt 1807 8,198
UK-parlament forbyder slavehandel 1807
Vor Frue Kirke. København genrejstes 1807 8,225
David Friedrich Strauss 1808 1874
Dk-konge Frederik VI 1808 1839 4,44L
Fr. Mynter kirkehistoriker... liberal... 1808 8,205
Frederik VI dansk konge 1808 1839
Hans Lassen Martensen 1808 1884
Henry Edward Manning 1808 1892
Henry Manning 1808 1892
Johann Hinrich Wichern 1808 1881
systematiker P.E.Myller "Kristen moralsystem" 1808 1810 8,206
Wilhelm Løhe 1808 1872
biskop Fr. Plum 1809 ca 8,205
Charles Darwin... 1809 1882
Darwinisme - Darwin. Ch... 1809 1892 1,4,170
DK: Højere skolevæsen reform 1809 6,197
Finland russisk storfyrste-dømme 1809 1917 8,334
Hauge i "hårdt fængsel" 1809 8,288
Hauge løsladt - ff humant fængsel 1809 8,288
Karl XIII svendk konge 1809 1818
Kirkestaten opløst... Paven fange... 1809
Pastoralseminarium ved Fr. Mynter (+Clausen) 1809 8,205
Svensk oprør * kongen afsat 1809 8,198
Sverige afstår Finland til Rusland 1809
Sveriges Evangeliska Sællskapet 1809 8,312
Sveriges forfatning i oplysningens ånd 1809 8,309
American Board 1810
Carl Johan (Bernadotte) svensk tronfølger 1810 8,285
Chopin 1810 1849 10,96
Det 1. US missionsselskab grdl. 1810
DK: N.F.S.Grundtvig: Bibelen min bog 1810 1811 6,218
DK: N.F.S.Grundtvig: "dimisprædikenen" 1810 1872 6,216
DK: N.F.S.Grundtvig: K R I S E N 1810 1811 6,218
Grundtvig: Hvi er Herrens Ord forsvundet af hans hus ... 1810
HVI ER HERRENS ORD FORSVUNDET AF HANS HUS 1810 8,213
N.F.S.Grundvigs "dimisprædiken" 1810 8,213
S: Lindbloms rev. af Svedbergs katekisme 1810 8,198
Det finske bibelselskab stiftet  1811
DK: Jakob Mynster: Pastoralseminariet 1811 1854 6,208
E.G.Geijers: Om sann och falsk upplysning 1811 8,310
Gejstlig mægling indført... 1811 8,206
J.P.Mynster præst i København domkirke 1811 8,212
Oslo Universitet oprettes 1811 8,285
S: "kyrkohandbok" i moderat revision 1811 8,198
S: Serenius: "modificeret dansk konfirmation" 1811 8,197
Tidens behov for "moralforkyndelse"... 1811 ca 8,206
DK: N.F.S.Grundtvig: Verdenskrønike 1812 6,219
Finska bibelsællskapet 1812 8,334
Helsingfors Finlands hovedstad 1812 8,334
Svensk Trykkefrihedslov 1812 8,310
Danmark statsbankerot 1813 8,204
Danmark statsbankerot 1813 8,285
David Livingstone 1813 1873
DK: Grundtvig: "Menneskets vilkår" 1813 6,223
DK:S Kierkegaard filosof teolog psykologisk 1813 1855 6,244
Dk-kronprins Christian Frederik Norges regent 1813 8,285
Methodist Missionary Society estbl. 1813
S. Kierkegaard 1813 1855
Stavnsbåndet ophævet * Bondereformer... 1813 8,208
UK-parlament mission i Indien 1813
Boisens og Wedels "seminarier" 1814 ca 8,206
Den store skolekommission * Skolereform 1814 8,206
Det danske Bibelselskab 1814 8,207
Det danske bibelselskab stiftet 1814
DK: Anordning: Landsby- og købstadsskoler 1814 6,198
DK: Det danske Bibelselskab *** 1814 6,206
Dom over Hauge 1814 8,288
Eidsvoll 17/5 * Fri demokratisk Norsk-grundlov 1814 8,285
Folkeskoleloven....undervisningspligt 7.-14. år 1814 8,206
Freden i Kiel * Norge blev svensk NB 1814 8,285
Indexkongregasionen * Inkvisitionen genoprettet 1814
Island. Grønland. Færøerne fortsat danske 1814 ff 8,307
Jesuiterordenen genoprettes 1814 4,162
Jesuitterordenen genoprettet af paven 1814
Jøder og munkeordener forbudt i Norge 1814 8,285
Napoleons nederlag: "Wienerkongressen" 1814 1815 4,162
Norge i personalunion med Sverige 1814 8,285
Norge tabt !!! 1814 8,204
Norges kirke en ren statskirke 1814 8,285
ROM: Paven tilbage til Rom 1814
Basel missionsselskab grundlagt 1815
Det svenska Bibelsællskapet 1815 8,312
F: "hellig alliance" 1815 4,163
F: "totalfornuften" 1815 4,163
F: "ultramontanisme" 1815 4,163
Islands bibelselskab (traktatselskab) 1815 8,308
ROM: pave Leo XII ... jubel-år 1815
Wienerkongressen ... Kirkestaten genoprettet 1815
American Bible Society estbl. 1816
Biskop Nordahl Brun i Norge død 1816 8,285
Det islandske bibelselskab stiftet 1816
Det norske Bibelselskab stiftet 1816 8,286
DK: Kristen Kold: Ryslinge højskole 1816 1870 6,227
DK: N.F.S.Grundtvig: Bibelske Prædikener 1816 6,219
N.F.S.Grundtvig "Bibelske Prædikener" 1816 8,214
Norges biskopper "yngre supra-naturalister" 1816 8,286
Norsk filosofisk prof. Treschow 1816 8,286
Claus Harms udgav Luthers/egne: 2 x 95 teser 1817
DK: bort fra den gl. rationalisme... 1817 6,207
DK: hen imod BIBELSK KRISTENDOMSFORSTÅELSE 1817 6,207
DK: Reformationen 300 år 1817 6,206
DK: smed Hans Nielsen 1 år tugthusarbejde 1817 1842 6,210
Finlands Åbo-bisp = ærkebisp J.Tengstrøm 1817 8,334
Frederik Wilhelm III Luth/reformert union 1817
Grønland igen missionsmark 1817 8,284
John Williams mission på Selskabsøerne 1817
REFORMATIONEN 300 ÅR 1817 4,178
Reformationsfesten * Bispernes hyrdebrev 1817 8,208
Carl XIV krones som Norges konge 1818 8,289
DK: Ludvig Helveg : Kirkehistorie 1818 1883 6,200
Finska evangeliska sællskapet 1818 8,334
Karl Marx... 1818 1883
Karl XIV svensk konge 1818 1844
Antinomisnen i Skellefteå 1819 8,313
DK: NT ny-oversættes og autoriseres *** 1819 6,206
Lindberg * Skat Rørdam * Konstantin Hansen 1819 ca 8,207
Mynsters revision af NT 1819 8,207
Ole Svane * Rasmus Klink * Kristen Madsen 1819 ff 8,210
S.Ødmann J.O.Wallin Franzen Tegner 1819 omkr 8,310
DK: A.L.Gammelborg og P.L.Skræppenborg 1820 1830 6,215
Fr. Engels... 1820 1895
H.Renquist. Karelen - Finland 1820 erne 8,336
J.Lagus * N.G.Malmberg * Ruotsalainen 1820 erne 8,336
N.J.Holm i Norge 1820 1834 8,289
Norsk traktatselskab 1820 8,286
Det danske missionsselskab grundlagt 1821
DK: Bone Falch Rønne: 1. MISSIONSHUS... 1821 6,207
DK: Bone Falch Rønne: Det danske Missionsselskab 1821 6,207
DK: Bone Falch Rønne: Det Danske Missionsselskab 1821 8,208
DK: Bone Falch Rønne "Tårbæk bedehus" 1821 6,207
DK: Det danske Missionsselskab 1821 6,321
Fjodor Dostojewski 1821 1881
George Williams 1821 1906
Mary Baker Eddy 1821 1910
N.F.S.Grundtvig præst i Præstø 1821 1822 8,214
Schleiermacher "Der christliche Glaube" 1821 1822
Agendestriden i Preussen 1822 1829
Albrecht Ritschl 1822 1889
DK: prof. H.N. Clausen teologisk fakultet 1822 1874 6,286
Grundtvig kappellan på Christianshavn 1822 8,214
Gudstjenesteordning-strid i Preussen 1822 1829
H.N.Clausen ansat i fakultetet 1822 8,218
Paris missionsselskab grundlagt 1822
ROM: pave Leo XII 1823 1829 1,14,199
A.G.Rudelbach * J.C.Lindberg : Teologisk månedsskrift 1824 8,216
Berlin missionsselskab grundlagt 1824
DK: "forbundsdokument" * "de stærke jyder" 1824 6,212
Grundtvig "sand kristendom"...er k sand" 1824 8,217
Grundtvigs kirkekamp igang... 1824 ff 8,216
Grundtvigs "kultisk-sakramental" gennembrud 1824 8,216
Grundtvigs "ny kirkelig anskuelse" 1824 8,216
H.Renquist og Ruotsalainens brud 1824 8,336
Hauge død i Oslo 1824 8,288
Rudelbach * Lindberg * Grundtvig : Teologisk blad 1824 8,216
DET GRUNDTVIGSKE SYN *** 1825 1848 8,214
DK: Grundtvig: Rudelbach: Lindberg: Teologisk Månedsskrift 1825 6,220
DK: Grundvig: "den mageløse opdagelse" 1825 6,220
DK: Grundvig: "Kirkens Gienmæle" 1825 6,220
DK: N.F.S.Grundtvig : Gudelige forsamlinger 1825 6,219
Grundtvig: "Kirkens gjenmæle"... 1825
Grundtvig "Kirkens Gjenmæle" 1825 8,218
Grundtvig: vækkelsens differentiering 1825 8,222
Grundtvigs "den mageløse opdagelse" 1825 8,217
Grundtvigs kontakt til Norge afbrydes 1825 8,286
H.N.Clausen: Katolicisme og protestantisme 1825 8,218
H.N.Clausen: Kirkeforfatning Lære Ritus 1825 6,220
J.P.Mynster "en stormagt i åndslivet" ! 1825 8,212
Nikolai I kejser i Rusland 1825 1855
præsten Læstadius i Karesuando 1825 1849 8,314
Rasmus Sørensen. Venslev (degnekristne) 1825 ff 8,223
ROMANTIK OG VOXENDE KIRKELIGHED... 1825 ff 8,214
Vækkelsens differentiering... 1825 1848 8,214
DK: Grundtvig: 1000 årsfest for Ansgar 1826 6,228
DK:Grundtvig: Censur: nedlagde præsteembede 1826 6,221
Ferdinand Chr.Baur prof. i Tybingen 1826 1860
Grundtvig litterare liv * Kgl. støtte ! 1826 1839 8,218
Grundtvig nedlagte sit præsteembede... 1826 8,218
systematiker P.E.Myller "Dogmatik" 1826 8,206
B.S.Ingemann: "højmessesalmer" 1827 8,225
DK: Frederik Dreier: socialistisk tænker 1827 1853 6,270
Grundtvig foreslog fuld religionsfrihed 1827 8,220
Grundtvig "Søndags-Bogen" I-III 1827 ff 8,218
Helsingfors Universitet (akademiet) 1827
Jyske vækkelser når til Fyn... 1827 ff 8,210
"laga skiftet" i Sverige 1827 8,315
Norges folkeskole i oplysningstidens ånd 1827 8,286
S.B.Hersleb * S.J.Stenersen (Grundtvisk) 1827 ca 8,286
Thomander i Lund 1827 8,312
Åbo i Finland brændt 1827 8,334
Det rhinske missionsselskab grundlagt 1828
DK: Grundtvig: I audiens hos kongen 1828 6,223
Leo Tolstoy 1828 1910
Regeringen befaler præsterne ... ritualerne 1828 8,220
Treschow bestred "personlig" djævel 1828 8,289
W.A.Wexel * N.J.Holm * Treschow 1828 8,289
Adskillelse af kirke og stat ? 1829 1940 8,271
Anders Larsen Gamborg (IM) 1829 omkr 8,211
DK: Grundtvig: Englands-ophold 1829 1831 6,223
DK: præsten Vilh. Bech (IM-formand) 1829 1901 6,252
Grundtvigs Englands-rejse 1829 1831 8,220
Johan Nielsen * Peder Larsen Skræppenborg 1829 omkr 8,211
ROM: pave Pius VIII 1829 1830 1,14,199
Vilhelm Bech... 1829 1901
Vilhelm Bech: Indre Mission... 1829 1901 1,14,293
William Booth 1829 1912
dansk-nationale bevægelse SKANDINAVISK ! 1830 8,214
Den dansk-nationale bevægelse... 1830 8,214
Den franske juli-revolution 1830 8,214
DK: Grundtvig: Salmehæfter... 1830 1840 6,228
DK: H.F.Rørdam: Kirkehistorie-forskning... 1830 1913 6,289
DK: Landbrugets opgang 1830 1840 ff 6,237
Europas nationale bevægelser... 1830 8,214
F: julirevolutionen 1830 4,164
F: teolog Lamennais: Fremtiden "for Gud og friheden" 1830 4,164
Forkæmper: Demokratiske tanker og videnskabelig frihed 1830 4,164
Frederik Wilhelm III * Augustana-jubilæet 1830
Gammel-lutheranerne danner frikirke 1830
Georg Scott præst i Stokholm 1830 1842
Grundtvigs højskole-ideer... 1830 ff 8,222
Gårdmandklassens fremgang 1830 ff 8,215
Joseph Smith "Mormons bog" 1830
Joseph Smith mormonsamfundet grundlagt 1830
Juli-revolutionen i Frankrig 1830
Lamennais: "en troendes ord" - Han bryder med paven ... 1830 4,164
Metodist George Scott. anglo-amerikansk 1830 1842 8,314
Nat.-liberal kl.human.græsk-romersk dannelse 1830 ff 8,222
National-liberalismen tegner sig... 1830 8,214
S.A.Holstein ... SV-Sjælland vækkelse-centrum 1830 ff 8,223
Slesvig-Holsten ... Tysk-Dansk skærpes ! 1830 8,214
The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints 1830
DK: Grundtvig: Ansøgning om FRIKIRKE... 1831 6,222
DK: Otto Møller: Kirkehistorisk forskning 1831 1915 6,289
ROM: pave Gregor XVI 1831 1846 1,14,199
Svensk præsteuddannelse til universiteterne 1831 8,311
DK: Grundtvig: Nordens Mythologi: HØJSKOLE 1832 6,224
DK: LM: præst P.C.Tranberg. BORNHOLM 1832 1896 6,264
Edward Irwing afsat som presbyt.præst 1832
Grundvig: Nordens Mytologi... Nyt menneskesyn 1832 8,221
Lindberg og Grundtvig i København 1832 8,223
DK: Grundtvig: Håndbog ... Verdenshistorien 1833 6,225
DK: Vilhelm Munck: Fattigdom i København.1868 1833 1913 6,273
Grundtvig: "menneske først og kristen så" 1833 8,221
Grundtvigs historisk-poetiske opfattelse 1833 8,221
Grundtvigs håndbog i "Verdenshistorie" 1833 8,221
Grundtvigs mosaisk-kristelige opfattelse 1833 8,221
H.N.Clausen: Tidsskrift for udenlandsk litteretur 1833 8,225
J.P.Mynster: "Betragtninger" 1833 8,216
Jens Møller kirkehistoriker (ratio.natu) 1833 8,205
Jens Møller "Theologisk Bibliotek" 1833 8,205
Johann Hinrich Wichern "Rauhe's Haus" Hamburg 1833
Lindberg og Nordisk Kirketidende 1833 ff 8,223
Oxford-bevægelsen oprettet 1833
Tracts for the Times 1833
de Cock: Reform.frikirke i Nederlandene grundlagt 1834
DK: Grundtvig: Upartisk Stats-Kirke... 1834 6,222
DK: LM: smed H.C.Møller (Rosenius lære) 1834 1907 6,264
DK: præst Jakob Peter Mynster: Sjællands biskop 1834 1854 6,208
Grundtvig "den danske statskirke" 1834 8,220
Gustav Warneck 1834 1910
J.P.Mynster sjællands biskop 1834 8,216
Jakob Peter Mynster Sjællands biskop 1834 1854
præst Agerbeks bibellæsninger for vakte 1834 8,222
Rådgivende stænderforsamlinger i Danmark... 1834 8,214
UK: filosof-teolog Samuel Coleridge: "romantikken" ... 1834 4,171
UK-parlament: slaveri ophører i kolonier 1834
David Fr Strauss "Das Leben Jesu" 1835 1836
Den katolske apostoliske kirke grdl. 1835
George Scott: Evangelisk Alliance i Sverige 1835 8,314
George Scott og C.O.Rosenius (ny-læser) NB 1835 8,314
George Scott: Svenska Missionssællskapet 1835 8,314
Hans Brøchner. Strauss. Feuerbach 1835 ca 8,215
Irwingianerne estbl. 1835
Martin Kæhler 1835 1912
Rosenius: "Pietisten"... 1835 8,315
Svenska Missionssælskapet grdl. 1835
Tybinger-skolen H.N.Clausen C.E.Scharling 1835 8,215
Det nord-tyske missionsselskab grdl. 1836
H.N.Clausen: Demokratisk kirkeforfatning 1836 8,225
Leipzig missionsselskab grundlagt 1836
Theodor Fliedner "diakonhus i Kaiserswerth" 1836
Abraham Kuyper 1837 1920
DK: Grundtvig: Sangværk til den danske Kirke 1837 6,228
Grundtvig: "Sang-Værk til den danske Kirke" 1837 ff 8,218
Grundtvig tabte injuriesag * under CENSUR 1837 8,218
Lyman Dwight Moody 1837 1899
P.Wieselgren: Svenska Nykterhets-sælskapet 1837 8,313
Sharling og Engelstoft: Luthersk-konfess. tidsskrift 1837 8,225
Victoria dronning i England 1837 1901
Bostrøm Reuterdahl Geijer 1838 omkr 8,311
DK: Grundtvig: "Mands-Minde" 1838 6,227
DK: prof H.L. Martensen 1838 1884 6,286
DK: prof H.L.Martensen: Den christelige Dogmatik 1838 1884 6,286
DK: prof H.L.Martensen: "hegelianismen" 1838 1884 6,286
Fakultetet * Herslebs og Stenersens død 1838 8,290
Filosof Rasmus Nielsen. København Universitet 1838 8,215
H.L.Martensen * (filosof Sibbern) 1838 8,215
Paul Waldenstrøm 1838 1917
stiftprovst H. G. Clausen. København domkirke 1838 8,205
DK: Baptistmenighed i København 1839 6,231
DK: grev F.A.Holstein. Holsteinsborg 1839 omkr 6,232
DK: Grundtvig: PCKierkegaard: Danske Samfund 1839 6,233
DK: Kong Christian VIII 1839 6,235
Dk-konge Christian VIII 1839 1848 4,44L
Grundtvig bliver præst på Vartov 1839 8,224
J.L.Heiberg "hegelianisme"romantikken" 1839 8,215
Antinomisnen i Skellefteå 1840 erne 8,314
C.O.Rosenius "roseniansk nyevangelisme" 1840 erne 8,315
David Livingstone ... London Missionary Society 1840
De stærke jyder brændte "skolebøger" 1840 ff 8,210
Det lokale selvstyre (KØBENHAVN) !!! 1840 1841 8,214
Erik Jansare "bogbål" 1840 erne 8,315
Frederik Wilhelm IV preussisk konge 1840 1861
Gl-. Ny- læserne * "de rættsinniga" 1840 erne 8,314
Grundtvigs højskole-ideer 1840 ff 8,222
Grundtvigs "kirkelige anskuelse" 1840 ff 8,218
Lønnrot * Runeberg * Topelius 1840 omkr 8,336
præst Hedberg ... "hyper-evangelisk" indslag 1840 erne 8,315
Selma Lagerløf. Sverige 1840 erne 8,315
Spiritismen opstår i USA... 1840
Svensk debat om D.F.Strauss 1840 omkr 8,312
DK: L Pio: Socialistiske Blade: Socialisten 1841 1894 6,270
DK: smed Hans Nielsen: Privatskole... 1841 1942 6,210
DK: Vilh. Birkedal: YDREMISSIONSMØDE 1841 6,230
Ludvig Feuerbach: "Das Wesen des Christentums" 1841
Paludan-Myller: Adam Homo 1841 ff 8,216
Peder Larsen Skræppenborg: Dons-vækkelse-center 1841 8,222
Skræppenborg * Vilh.Birkedal * Grundtvig 1841 8,223
Søren Kierkegaard "et ironisk opgør" 1841 ff 8,216
Carl Olof Rosenius "Pietisten" 1842 1868
Det norske Missionsselskab 1842 8,289
G. Brandes 1842 1927
Konventikelplakaten ophæves i Norge 1842 8,288
Svensk folkeskolelov 1842 8,312
Altinget oprettet på Island (b-ret 1874) 1843 8,307
Den skotske frikirke grdl. 1843
DK: prof Henry Ussing "erfaringsteologi" 1843 1911 6,289
DK: S.Kierkegaard Fr Hegel H.L.Martensen Mynster 1843 1846 6,244
DK: S.Kierkegaard: "Fædrelandet" og "Øieblikket" 1843 1846 6,246
DK: Søren Kierkegaard: "eksistens-filosofi"-ens far 1843 1846 6,247
DK: Søren Kierkegaard: "Enten-Eller" 1843 1846 6,244
DK: Søren Kierkegaard: "Frygt og Bæven" 1843 1846 6,244
DK: Søren Kierkegaard: "Philosofiske Smuler" 1843 1846 6,244
DK: Søren Kierkegaard-eftf: Karl Barth og Rudolf Bultmann 1843 1846 6,247
Grundtvig og Oxford-bevægelsen 1843 8,220
Ruotsalainen Rosenius F.G.Hedberg skismer 1843 8,336
The Free Church of Scotland estbl. 1843
Wexels aut.pontoppidanske katekisme.norsk 1843 8,290
1. højskole i Rødding (ikke grundtviskvisk) 1844 8,222
DK: Grundtvig: Rødding 1. højskole... 1844 6,227
Friedrich Nietzsche... 1844 1900
George Williams stifter 1. KFUM-forening 1844
Oscar I svensk konge 1844 1851
USA: Mormonerne 1844 4,174
Young Men's Christian Association YMCA estbl. 1844
Dissenterlov i Norge...fuld religionsfrihed 1845 8,288
DK: Forsamlingsbevægelsen ... fuld frihed 1845 ca 6,235
essay Development of Christian Doctrine 1845
Frederik Wilhelm IV godkender Luthersk frikirke 1845
John Henry Newman 1845
John Henry Newman = katolik 1845
Kateketseminarium oprettet på Grønland 1845 8,284
Martensen "hofprædikant" 1845 8,215
Martensens og Grundtvigs prøveh. til salmebog 1845 8,225
Mynsters tillæg til Evang-kristelig Salmebog 1845 8,225
Newman bliver katolik 1845
P.Fjellstedt: Lunds Missionssellskap 1845 8,315
Trankebar solgt (mission ophørt) 1845 8,208
Den evangeliske alliance grdl. 1846
Den evangeliske alliance. London grdl. 1846
DK: Christeligt Folkeblad... 1846 1848 6,230
Evangelisk Alliance 1846 4,188
Kirkedag i Wittenberg * Social ansvar... 1846
Mormonerne udvandrer til Utah 1846 1847
Pave PIUS IX (mere frisindet) 1846 4,164
ROM: pave Pius IX 1846 1878 1,14,199
The Evangelical Alliance estbl. 1846
The Evangelical Alliance. London estbl. 1846
Præsteskole i Reykjavik 1847 8,308
Præsteskole åbnes på Island 1847
The Lutheran Church-Missouri Synod LCMS org. 1847
Adel-. titel-. rang- forret afskattet ! 1848 8,229
Bidragspligt til Folkekirken (skolepenge) 1848 8,228
Bondebevægelse og national-liberalisme til 1848 8,215
Borgerlig ytrings- og forsamlingsfrihed 1848 8,228
BORGERLIGT OPRØR STOPPER ENEVÆLDEN !!! 1848 8,226
Borgerrettighed ikke tros-betinget... 1848 8,229
D: Karl Marx: "det kommunistiske manifest" 1848 4,154
D: Karl Marx: "socialisme" 1848 4,154
De kirkelige retninger dannes... 1848 1870 8,226
Det "konstitutionelle kongedømme" stift 1848 8,226
DK: Enevældens afskaffelse * * * * * * * 1848 NB NB 6,239
DK: IM: præst Carl Moe (Harboøre.1878) 1848 1927 6,255
Dk-konge Frederik VII 1848 1863 4,44L
Februarrevolutionen i Frankrig 1848
Folkekirkens forfatning ordnes ved lov 1848 8,228
Fr. Drejers socialistiske kirke-kritik 1848 8,232
Frederik VII dansk konge 1848 1863
Grundlovens folkekirke-paragraffer NB 1848 8,228
Karl Marx og Fr. Engels "Det kommunistiske manifest" 1848
Kirkeminister Riddervold. Norge 1848 1872 8,292
Kirkens bekendelse af 1683... 1848 8,228
Kongen tilhører Den evangelisk-lutherske kirke 1848 8,228
Monrad: "synodalordning" for Folkekirken 1848 8,227
Om trossamfunds forhold ... ordnes ved lov 1848 8,229
Pave PIUS IX's flugt fra Rom... 1848 1850 40164
Protestanterne i Italien fik borgerrettigheder 1848
Protestanterne i Italien fik religionsfrihed 1848
RELIGIONSFRIHED & KIRKEFORFATNINGSDEBAT 1848 1870 8,226
Romerkirken og polske landarbejdere 1848 8,233
Rothe og Blædel: Frivillig pastoralseminarie 1848 8,239
Slesvigske krigsbegivenheder 1848 1848 6,231
Sveriges 1. baptistmenighed - Wiberg 1848 8,315
Søren Kierkegaard: Kristenheden på afveje 1848 8,232
Alm.valgret og demokratisk (liberal syn) 1849 8,226
Centraludvalg for indremission oprettet 1849
D.G.Monrad: sikre borgernes rettigheder ! 1849 8,226
Diakonissehus oprettet i Stokholm 1849
DK: Athanasianske bekendelse... 1849 6,240
DK: Bibelen... 1849 6,240
DK: Den apostolske bekendelse... 1849 6,240
DK: Den Augburgske bekendelse 1530... 1849 6,240
DK: Den danske Folkekirke... 1849 6,240
DK: G R U N L O V E N ******* 1849 6,128
DK: Grundlovens vedtagelse (D.G.Monrad) 1849 6,239
DK: Martin Luthers Lille Katekismus... 1849 6,240
DK: Nikænsk-konstantin'tanske bekendelse 1849 6,240
Folkekirken skal styres af folket... 1849 8,229
GRUNDLOVEN AF 5/6 1849 * * * * * * * 1849 8,226
Hermannsburg missionsselskab grdl. 1849
Konventikkelplakat ophævet i Danmark 1849
Martensens "Dogmatik" 1849 8,215
Monrad biskop på Lolland-Falster 1849 8,227
Mynster "lemper sig efter forholdene" 1849 ff 8,233
præst Læstadius til Pajala (vækkelser) 1849 ff 8,314
Religionsfrihed 1849
Selskab for Danmarks Kirkehistorie (Grdv) 1849 8,225
Staten-RELIGION-løs 1849 6,239
Tidsskrift: Kirkehistoriske Samlinger 1849 8,225
Tvangsdåb fjernet 1849 8,224
Udviklingen i Danmark og svenske forhold 1849 ff 8,316
Bedehusene skyder op i Sverige 1850 erne 8,316
Ca 1 mill udvandrede fra Sverige til USA 1850 1900 8,316
Den danske udrensningspolitik efter 1850 1850 ff 8,267
den naturlige religion: Gud : Dyd : Udødelighed 1850 1850 ff 4,146
den yndige harmoni: Jesu lære : FORNUFTEN 1850 1850 ff 4,146
DK: Grundtvig: Festsalmer 1850 6,229
Gisle Johnson * C.P.Caspari (Kierkegaard) 1850 erne 8,290
HISTORISK VIDENSKAB... 1850 1850 ff 4,146
højskolemand L. Bjørnbak ved Århus 1850 ca 8,236
Industrialisering i Sverige 1850 ff 8,316
Kirkelig grundtvigianisme i Norge 1850 erne 8,292
Liberal demokratisk politik... 1850 1850 ff 4,145
Malmbergs "troslære" i Finland 1850 8,337
Missions- og traktatselskaber i Sverige 1850 erne 8,316
Pave Pius IX: Liberalisme SLUT... 1850 1850 4,164
Savolax-vækkelsen i Finland 1850 ff 8,337
Søren Kierkegaard: Indøvelse i Christendom 1850 8,233
Vækkelsen hos lapperne i Finmarken 1850 erne 8,294
W.A.Wexel "personlighed" i Norges kirke 1850 8,290
Ad v Harnack 1851 1930
Danmark og "helstatsordningen" 1851 1852 8,226
DK: Kristen Kold: Ryslinge højskole 1851 6,227
DK: præst F.C. Krarup. Sorø 1851 1931 6,299
Gisle Johnsons bibellæsninger i Oslo 1851 ff 8,291
Grundtvig besøgte Norge 1851 8,292
Henry Edward Manning = katolik 1851
Henry Manning bliver katolik 1851
Lov om borgerlig vielse 1851 8,229
Ny og stor vækkelse i hele Norge (Johnson) 1851 ff 8,291
Sveriges 1. diakonissehus 1851 8,316
Charles Russel 1852 1916
Ketakismusudgave brug ... frit i Norge 1852 8,290
M.B.Landstads salmebogsarbejde (N) 1852 8,296
Reuterdahl kirkeminister.1856-ærkebiskop 1852 8,316
Den 1. indremissionsforening oprettet i Danmark... 1853
DK: IM: "den indre Mission" oprettet... 1853 6,252
DK: Koleraen i 1853 1853 6,258
DK: prof Harald Westergaard 1853 1936 6,274
IM: Jens Larsen leder fra Vartov 1853 8,237
Indre Mission i Ordrup ved Ringsted stiftes 1853 8,237
Indremissions forening i Skien. Norge 1853 8,292
Kolera-året (præste-ferie) social patos 1853 8,232
Koleraen i Norge 1853 8,291
Madvig * A.S.Ørsted * Kommission (Mynster) 1853 8,229
DK: Fernando Linderberg 1854 1914 6,281
Dogme "jomfru Marias ubesmittede undfangelse" 1854
H.Denzinger "Enchiridion symbolorum" 1854
Hans Lassen Martensen Sjællands biskop 1854 1884
Irvingianismen til Danmark 1854 8,233
(koncil-vedtægter * pavelige læreudtalelser) 1854
Martensen: "Mynster et SANDHEDSVIDNE" 1854 8,233
ROM: Marias himmelfart 1854 4,165
ROM: Marias ubesmittede undfangelse 1854 4,165
Søren Kierkegaard: "Øieblikket" NB 1854 8,233
Wilhelm Løhe "diakonhus Neuendettelsau" 1854
Ørsted: Martensen sjællands biskop 1854 8,230
Aleksander II kejser i Rusland 1855 1881
Den svenske sakramentlov vedtaget 1855
Det britiske bibelselskab:1 mill. bibler i Danmark 1855 1895 8,207
DK: Lov om sognebåndsløsning 1855 6,242
Dyb spaltning af Sveriges kirke 1855 8,317
Evangelisk-luthersk Frikirke - Niels Grunnet 1855 1,14,293
Frimenigheder skyder frem... 1855 8,233
Grundtvig "Den christelige Børnelærdom" 1855 ff 8,219
Grundtvig "Den christelige Børnelærdom" 1855 ff 8,235
Grundtvigs "Bibel-syn"-anskuelse m.v. 1855 ff 8,219
Kierkegaard * Grunnet * P.C.Tranberg 1855 8,233
Lov om sognebåndsløsning 1855 8,229
Lov om sognebåndsløsning i Danmark 1855
N.P.Grunnet: Evangelisk-luthersk frikirke 1855 8,233
Oslo Indre Mission stiftes 1855 8,292
Psalmebog for Kirke og Husandagt 1855 8,234
Sakramentloven i Sverige 1855 8,316
Stats- og frikirkelighed i Sverige 1855 8,317
Baptismen i Sverige organiserer sig 1856 8,316
C.H.Scharling * C.F.Balslev 1856 8,234
Cirk. om præsteafskedigelse * Menighedsråd 1856 8,230
Den Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen stiftet 1856
G.A.Lammers baptistisk frimenighed. Skien 1856 8,294
Rosenius: Evangeliska Fosterlandsstiftelsen 1856 8,316
S. Freud... 1856 1939 1,6,100
Vilhelm Bech kapellan for sin far 1856 8,238
Adolf Jylicher 1857 1938
DK: Kgl. resolution: Vielse af fraskilte 1857 6,242
DK: Lov om dåbstvang ophæves... 1857 6,242
Dåbstvang afskaffet 1857 8,230
F: filosof Auguste Comte: "positivisme" 1857 4,156
H. Pontoppidan 1857 1943
Liberalismen ophæver gl. byhåndværker-laug ! 1857 8,241
Præsterne fik ret til at vie fraskilte ! 1857 8,230
Baptismen og mormonerne i Danmark 1858 ca 8,233
Biskop Thomander. Lund 1858 8,317
Caspari "den moderne symbolforskning" 1858 ca 8,293
Den svenske konventikkelplaket ophævet (1726) 1858
Det finske missionsselskab grundlagt 1858
DK: Indre Mission: C.F. Rønne. formand 1858 6,252
et "grundtvigsk venstre" i rigsdagen 1858 8,235
IM: C.F.Rønne formand 1858 8,237
Johnson og Grundtvig-opgør i Norge 1858 ca 8,293
Luthersk Kirketidende i Norge 1858 ca 8,293
Luthersk Ugeblad i Norge 1858 ca 8,293
Metodismen til Danmark 1858 8,233
Religionsforfølgelsen i Sverige m.v. 1858 8,317
Røddings forstander: S. Høgsbro 1858 ca 8,235
Sverige ophæver konventikelplakaten 1858 8,317
Theologisk Tidsskrift i Norge 1858 8,293
Charles Darwin "The Origin of Species" 1859
Johnson og forfatningskommissionen 1859 1870 8,291
Karl XV svensk konge 1859 1872
Monrad kultusminister 1859 8,230
Soknebåndet opløst i Sverige 1859
Sverige løste sognebåndt ... sakramentloven 1859 8,317
Victor Rydberg (Den sidste athenaren) 1859 8,318
DK: Grundtvig: Christenhedens Syvstjerne 1860 6,226
DK: S O C I A L N Ø D * * * 1860 ff 6,269
Finsk Diakonissestiftelse 1860 8,339
Finsk: Helsingfors stadsmission 1860 8,339
Finsk Indremissionsselskab 1860 8,339
Grundtvig "Christenhedens Syv-Stjerne" 1860 8,235
Grundtvigianismens "Dansk Kirketiende" 1860 erne 8,236
Grundtvigianismens egentlige glanstid 1860 erne 8,236
Grundtvigismens skandinaviske kirkemøder 1860 erne 8,236
Gunnerus 1872 * Norsk læsebog 1860 1860 8,293
P.P. Waldenstrøm "Brukspatron Adamson" 1860 erne 8,319
P.P. Waldenstrøm og "rosenianismen" 1860 erne 8,319
Religionsfrihed i Sverige (udv.1873) 1860 8,317
Skarp debat om "tro og viden"... 1860 erne 8,242
Store brydninger i Norges kirke 1860 erne 8,291
Svenskere i USA: Augustasynoden (kirke) 1860 8,316
Abraham Lincoln præsident i USA 1861 1865
De skandinaviske kirkemøder (Oslo) 1861 8,292
Den amerikanske borgerkrig... 1861 1865
DK: IM:Kirkelig Forening for Indre Mission 1861 6,252
DK: Indre Mission og Vilh. Bech 1861 6,252
IM:Johs. Clausen og Vilh. Bech tager magten 1861 8,237
IM-kuppet i Stenlille... 1861 8,237
Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark 1861 8,237
Synodalordningen henlagt 1861 8,230
Vilhelm Bech leder dansk Indremission 1861 1901
DK: IM: Indre Missions Tidende 1862 ff 6,252
Rydberg: Bibelns lære om Kristus (S) 1862 8,318
Sogne-. præsteløn-. tiende- rev. i Sverige 1862 8,317
Tiende i Sverige 1862 8,331
Dk-konge Christian IX 1863 1906 4,44L
DMS mission overfor Sydindiens tamuler 1863 8,240
Ejderpolitikken 1863 8,226
Ernest Renan "Vie de Jesus" 1863
Hamar stift i Norge genoprettet 1863 8,285
Henri Dunant: International Røde Kors (Geneve) oprettet 1863
K-IM: Diakonissestiftelsen H.Stein 1863 8,253
Lov om "allmænt kyrkomøte" 1863 8,317
Lov om kirkemøde i Sverige 1863
Slaveriet ophæves i USA fra 1/1 1863
Svensk og finsk sprog lige i Finland 1863 8,338
80-moderne vildfarelser ... NEJ 1864
Bjørnson * Sagatun højskole 1864 8,292
C. Kold grundede: FRISKOLEN OG EFTERSKOLEN 1864 1870 8,236
Christ. Bruun * Vonheim højskole 1864 8,292
Danmark mistede Slesvig-Holsten !!! 1864 8,226
Den politiske spændings virkning omkring 1864 8,231
Den reaktionære regering afsatte Birkedal 1864 8,231
DK: Grundsviganisme - Højskolebevægelsen 1864 ff 6,248
HVAD UDAD TABES SKAL INDAD VINDES... 1864 ff 8,235
Højskolemanden Christen Kold. Dalum 1864 1870 8,235
Højskolemanden Christen Kold. Hindsholm 1864 1870 8,235
Højskolen fik sit gennembrud... 1864 ff 8,235
Max Weber 1864 1920
Nordslesvigs Indre Mission 1864 8,267
Preuservældet kuer Slesvig-Holstenismen 1864 8,267
Rødding højskole opgivet (syd for grænsen) 1864 8,267
Slesvig-Holsten landskirke i Slesvig omr. 1864 8,266
Syllabus errorum 1864
Vilh. Bech og Birkedals "brud" 1864 8,239
Anders Stubkjær: IM-Jylland-vækkelser 1865 ff 8,238
China Inland Mission estbl. 1865
DK: Grundtvig: Askov 1865 6,227
DK: IM KØBENHAVN * Blædel R Frimodt H Stein 1865 1875 6,258
Ernst Trøltsch 1865 1923
John Mott 1865 1955
Kirkelig Forening for Indre Mission. København 1865 8,240
Leo Tolstoy "Krig og Fred" 1865 1869
UK: William og Catherine Booth : "Frelsens Hær" 1865 4,172
Vilh. Bechs og Clausens midtjyske rejse 1865 8,238
William Booth grdl. Frelsens Hær 1865
William Booth "The Salvation Army" 1865
Birkedals kirke på Ryslinge mark 1866 8,231
DK: præst N.P.Arboe-Rasmussen. Vålse 1866 1944 6,292
Grundloven 1866 (indskrænket demokrati) 1866 8,226
Grundtvig bekæmpede GRUNDLOVEN AF 1866 1866 8,247
Grundtvigianere berufs-verbot i Norge 1866 ff 8,293
grundtvigianismens "folkelige fløj" 1866 8,247
Højre-grundtvigianisme 1866 8,247
Karl Holls 1866 1926
Monrad:"staten princippielt ikke kristen" 1866 8,227
Nathan Søderblom 1866 1931
Religiøse forhold CTR borgerrettigheder 1866 8,227
Rigsdag og regering bekendelsesløs !!! 1866 8,227
Sverige ... parlamentarisk- forfatningsændring 1866 8,317
Cornelius Appel ... frimenighed syd for grænsen 1867 ca 8,267
Den 1. anglikanske verdenskonference 1867
Den danske Santalmission 1867 8,258
Diakonissehus i Helsinki oprettet 1867
DK: provst Hans Koch 1867 1949 6,303
Frimenigheder og den nationale kamp NB 1867 ca 8,267
Grundtvig * sværmeri * persondyrkelse m.m. 1867 8,231
Kloppenborg formidler til Christiansfeld 1867 8,267
Lambeth-konference 1867
Præster i Sydslesvig aflagde ed til Preusens konge 1867 8,267
Allgemeine evangelisch-lutherische Konferenz, Hannover grdl. 1868
Bornholms forening til Evangeliets fremme 1868 6,265
Den norske Lutherstiftelse 1868 8,292
DK: 20 husstande: "valgmenighed" 1868 6,242
DK: Grundtvig: Den christelige Børnelærdom... 1868 6,226
DK: Luthersk Missionsforening: Møllerianerne 1868 6,265
DK: Luthersk Missionsforening: Møllerianerne 1868 6,265
DK: VM: Om Fattigdommen i København *** 1868 6,273
frivillig norsk synodalordning 1868 8,292
Kerteminde-Dalby valgmenighed 1868 8,246
Kirkelig Forening til Guds Riges Fremme i Slesvig 1868 8,267
Kyrkomøtets kompetence i Sverige 1868 ff 8,329
Lov om valgmenighed (permanent 1873 ff) 1868 8,231
Lov om valgmenigheder i Danmark... 1868
Luthersk Missionsforening oprettet 1868 1,14,293
Nugældende præsteløfte indført 1868 1870 8,232
Ny forfatningskommission (censorkollegium) 1868 1870 8,232
P.P.Waldenstrøm overtog "Pietisten" 1868 8,320
Chr. Møller: Luthersk Missionsforening 1869 8,234
Den anglikanske statskirke Irland afskaffes 1869
Det 1. vatikankoncil 1869 1870
DK: IM:GR: "folkelige * nationale * politisk arbejde" 1869 6,256
DK: IM:GR: "menneske først-kristen så" 1869 6,256
DK: IM:Grundtvigianerne ... BRUD 1869 6,256
DK: LM: Luthersk Missforening ... 1869 6,265
DK: LM: ... til Evangeliets fremme i Danmark 1869 6,265
Grundtvig og Indre Mission "endelige brud" 1869 8,239
KFUM * Pinsemission * Liberalisme.Finland 1869 8,338
M.B.Landstads salmebog (N) 1869 8,296
Mathilda Wrede evg-alliance m.v. 1869 omkr 8,339
Norsk kirkeforfatning nedstemt 1869 8,292
Ny finsk kyrkolag 1869 8,338
Ny kirkelov i Finland 1869
ROM: Kirkestaten OPHØRTE 1869 4,166
ROM: Kongeriget Italien = 1869 4,165
ROM: Paven UFEJLBAR: "ex Cathedra" 1869 4,165
ROM: Paven universel biskop 1869 4,165
ROM: "vatikanerkonciliet": 1869 1870 4,165
Rudolf Otto 1869 1937
Albrecht Ritschl "Die christliche Lehre" 1870 1874
Aristokratisk landsting * demokratisk folketing 1870 ff 8,240
Byproletariatet opstår 1870 omkr 8,241
Christ. Bruun * Folkelige Grundtanker 1870 8,292
Den tysk-franske krig 1870 1871
DK: Edvard Brandes: ateist 1870 omkr 6,250
DK: Ellen Sass: Diakonissestiftelsen 1870 ff 6,280
DK: Nye litteratur: Henrik Ibsen Bj. Bjørnson 1870 omkr 6,250
DK: Sofus Høgsbro: Det forenede Venstre 1870 6,249
dogmatiker P. Madsens "erfaringsteologi" 1870 ca 8,244
Dogme ... Paven ufejlbar "ex cathedra" 1870
Edv.Brandes og V. Hørup "kulturradikalismen" 1870 ff 8,243
Fransk folkeskole ingen rel.undervisning 1870
FRI-F-VILLIG KIRKELIG ARBEJDE ORGANISERES 1870 1900 8,240
Grundtvigsk "frikirke"-tendens... 1870 8,245
Heftige angreb på "fakultetet" 1870 ff 8,244
IM-vækkelse i Hjørring-Sæby-Frederikshavn 1870 ff 8,252
IM-vækkelse i Nord-jylland-Hanherrederne 1870 ff 8,252
IM-vækkelse i Vendsyssel ... Jeansson Horne 1870 ff 8,252
IM-vækkelse i Vestjylland 1870 ff 8,252
Indre Missions betydelige vækst efter 1870 8,252
Indre Missions Tidende tredobblet abb. 1870 8,238
Industrialiseringen bryder igennem i Danmark 1870 omkr 8,241
KIRKELIGE RETNINGER I KAMP OG SAMARBEJDE 1870 1900 8,240
Kirkestaten opløst 1870
Lyman Dwight Moody ... vækkelsesprædikant 1870
Norsk ortodox pietisme ... nye vanskeligheder 1870 erne 8,294
Partiet "Det forenede Venstre" 1870 ff 8,240
Partiet "forenet Højre" 1870 ff 8,240
Præster i Sydslesvig: bed for tysk sejr 1870 8,267
Radikal positivisme (N) 1870 erne 8,293
SEKULARISERINGEN... 1870 1900 8,240
USA: Jehovas vidner 1870 4,174
Vladimir Lenin 1870 1924
von der Rechtfertigung und Versøhnung 1870 1874
Bismarck rigskansler i Tyskland 1871 1890
Den gl-katolske kirke grundlagt ... Døllinger 1871
DK: "den chr ethik" * H.L.Martensen 1871 1878 6,273
DK: "en etisk socialisme" * H.L.Martensen 1871 1878 6,273
DK: Georg Brandes "forelæsninger" 1871 6,287
DK: Georg Brandes: HAD TIL KRISTENDOMMEN 1871 6,288
DK: Grundtvig: Kirke-Speil 1871 6,226
DK: prof Eduard Geismar 1871 1939 6,303
"GARANTILOVEN": PAVENS DIPLOMATISKE SELVSTÆNDIGHED 1871 4,166
"GARANTILOVEN": Pavens suverænitet" 1871 4,166
Georg Brandes "Det moderne gennembrud" 1871
Georg Brandes "humanisme og positivisme" 1871 8,242
Georg Brandes "panteistisk religiøsitet" 1871 8,243
Georg Brandes "var en brandfakkel" 1871 8,243
Grundtvig "Kirke-Spejl" 1871 8,235
Klim frimenighed (valgmenighed 1971) 1871 8,246
Revideret GT-oversættelse... 1871 8,262
Tyskland bliver kejserdømme 1871
Wilhelm I tysk kejser 1871 1888
Øster Jølby valgmenighed. Mors + Thy 1871 8,246
Anders Larsen Gamborg 1872 ff 8,237
Bjørnsons ønske om Tysk-udsoning !!! 1872 8,248
"det sociale problem" 1872 4,172
DK: Luthersk Missionsforening: Hovedkontor ... 1872 6,265
DK: Luthersk Missionsforening: Nansensgade missionshus 1872 6,265
DK: Olfert Ricard: KFUM-sekretær i KØBENHAVN 1872 1929 6,301
DK: Slaget på Fælleden *** 1872 6,270
DK: Valgmenigheder ... ret til egen kirke 1872 6,242
Gunnerus 1872 * Norsk læsebog 1860 1872 8,293
Lov om kirkers brug NB 1872 8,232
Oscar II svensk konge 1872 1907
P.P. Waldenstrøm og "forsoningslæren" 1872 8,320
Psalmebog for Kirke og Husandagt -tillæg 1872 8,234
Svære uroligheder... 1872 8,241
Ubberup valgmenighed 1872 8,246
UK: Frederick Denison Maurice 1872 4,172
DK: Vilh. Grønbeck: Religionshistoriker 1873 1948 6,306
DK: Vilhelm Grønbeck ... spec efter 1930 1873 1948 6,306
Lutherska Evangelii-førsamlingen. Finland 1873 8,337
Religionsfrihed i Sverige (udv.1873) 1873 8,317
Birkedal ordinerede C. Appel i Askov 1874 8,245
Bismarcks kulturkamp * Borgerlig vielse 1874 8,266
DK: Indre Mission: Missionshuse fra 1874 1874 6,254
Indre Mission-vækkelse i Haslev (kulturcentrum) 1874 ff 8,252
Indre Mission-vækkelse i Nordsjælland 1874 ff 8,253
Indre Mission-vækkelse i Ørslev-Slagelse V. BECH 1874 ff 8,252
Indre Mission-vækkelse på Bornholm 1874 ff 8,253
Indre Missions-vækkelse på Lolland-Falster 1874 ff 8,253
Islands alting beslutningsret i indre-anliggender 1874 8,307
Islands grundlov * Religionsfrihed 1874 8,307
Islands sogneudvalg og herredsudvalg 1874 8,308
Patronatsretten ophæves i Skotland 1874
Svenska Kyrkans Mission oprettet 1874
Vejstrup valgmenighed 1874 8,246
Albert Schweizer 1875 1965
Bering valgmenighed 1875 8,246
Bøvling valgmenighed 1875 8,246
Churches holding the Presbyterian System 1875
DK: Edv.Brandes: Hørup: Venstre Morgenblad 1875 6,288
DK: Kirkens stilling i KØBENHAVN *** 1875 6,275
Frederik Petersen. norsk teolog (liberal) 1875 8,296
Mary Baker Eddy "Science and Health" 1875
Statsminister Estrup 1875 1894 8,240
The World Alliance of the Reformed 1875
Adventisterne til Danmark 1876 8,258
Biskop H. Steins udkast til bymission 1876 8,253
Bjørnsons frafald fra grundtvigianismen 1876 8,293
DK: "Gimle-programmet" 1876 6,270
Forsamlingshus-kulturen... 1876 ff 8,247
Højskolebladet 1876 ff 8,247
Højskoler og partipolitik (venstre) 1876 ff 8,247
Metodismen statsanerkendt i Sverige 1876 8,315
Metodismens "syndfrihedslære" 1876 8,319
Slesvig-Holsten landskirke synodalforfatning 1876 8,266
Sognebånd i Norge til Grundtvig løstes 1876 8,292
Stefansforeningen stiftet (bymission) 1876 8,253
provst Andreas Hauges salmebogsforslag i Norge 1877 8,296
DK: Indre Mission: 25 år * "Skellet" (Vilh.Beck) 1878 6,255
DK: Indre Mission KØBENHAVN * Blomstermissionen 1878 6,260
DK: Indre Mission KØBENHAVN * Gårdmissionen 1878 6,260
DK: Indre Mission KØBENHAVN * Kamp mod SOCIALISMEN 1878 6,260
DK: Indre Mission KØBENHAVN * Kristelig Sangforening 1878 6,260
DK: Indre Mission KØBENHAVN * "kærlighedens evangelium" 1878 6,260
DK: Indre Mission KØBENHAVN * Magdalenehjem 1878 6,260
DK: Indre Mission KØBENHAVN * Midnatsmissionen 1878 6,260
DK: K F U M stiftes (IM-KØBENHAVN) 1878 6,300
Fagforeningerne efter... 1878 8,241
Frank Buchman 1878 1961
K-IM: KFUM stiftet... 1878 8,253
ROM: pave Leo XIII 1878 1903 1,14,199
Statskirken ... Fosterlandsstiftelsen i Sverige: BRUD 1878 8,320
Sundberg * Waldenstrøm * nadverforeninger 1878 8,320
Svenska kyrkans missionsstyrelse 1878 8,330
Waldenstrøm "Svenska Missionsførbundet" 1878
Waldenstrøm: Svenska Missionsførbundet 1878 8,320
Christian Science Church estbl. 1879
DK: valgmenighedspræst Anders Nørgaard 1879 1943 6,316
Høve valgmenighed (frimenighed 1883-1963) 1879 8,245
Josef Stalin... 1879 1953
Thomas af Aquinos teologi "normativ" 1879
Brycker * Skat Rørdam * Otto Møller 1880 ca 8,248
DK: 110 fagforeninger... 1880 1885 6,270
DK: IM:"Ynglingeforeninger" (KUN MÆND) 1880 1900 6,300
Fjodor Dostojewski "Brdr Karamasov" 1880
Fr.Buhl: Historisk-kritisk metode i GT-forskningen 1880 erne 8,244
IM-vækkelse i Midtjylland ... Anders Stubkjær 1880 ff 8,252
IM-vækkelse i Thy ... Hammerum herred 1880 ff 8,252
IM-vækkelse Ringkøbing-Lemvig-Harreboøre 1880 ff 8,252
Kirkelig nedgangstid i Sverige "brandes" 1880 erne 8,322
Morten Pontoppidan "fritænkernes bøger" 1880 omkr 8,248
V Brycker "ny-grundtvigsk"-kreds BIBELSYN 1880 ca 8,248
Vækkelsens sønner gør sig gældende... 1880 ff 8,244
W.Malmivaara ... pietisme i Finland 1880 erne 8,338
Aleksander III kejser i Rusland 1881 1894
Charles Russel: "Johovas Vidner" grdl. 1881
D: J.H.wichern: "Innere Mission" 1881 4,178
Den store og den lille adresse-pkt 1-7 1881 8,249
Indre Mission: Vilhelm Bech formand 1881 8,237
Jysk vennemøde = heftig strid på Askov 1881 8,249
K-IM: arbejdscentral "Bethesda" 1881 8,253
Stein * P.Madsen * Martensen FORLIG 1881 8,254
The Ecumenical Methodist Conference est. 1881
Vagt-tårnets bibel- og traktatselskab grdl. 1881
Church Army estbl. 1882
DK: Indre Mission KØBENHAVN * "Bethesda" 1882 6,260
Sdr. Nærå valgmenighed. Midtfyn 1882 8,246
Vallekilde højskole og valgmenighed 1882 8,246
Biskop J.C.Heuch. Kristianssand 1883 8,295
DK: "Det kirkelige Råd" 1883 1901 6,243
Friedrich Nietzsche "Also sprach Zarathustra" 1883 1885
Georg Brandes og Nietzsches overmenneske-i'de 1883 8,243
Johnson advarer mod venstreorientering i Norge 1883 8,295
Kirkeråd oprettes (Martensens forslag) 1883 8,250
Lemvig valgmenighed 1883 8,247
Ministeriet ... forbud ... præster * frimenighed 1883 8,250
Odense valgmenighed ( L. Helveg ) 1883 8,246
Settlement-bevægelsen grdl. 1883
Trængstrup ... Støvring ... Farsø valgmenigheder 1883 8,246
Vatikanets arkiv åben for forskere... 1883
Vesthimmerlands valgmenighed 1883 8,246
D: Rudolf Bultmann: Afmytologisering... 1884 1976 6,307
D: Rudolf Bultmann: Eksistentialistisk teolog 1884 1976 6,307
D: Rudolf Bultmann: Forsvarsteolog... 1884 1976 6,307
DK: Edv.Brandes:Hørup : POLITIKEN 1884 6,288
DK: K F U K stiftes (Aarhus) 1884 6,300
DK: Venstre deles 1884 6,289
Evangelisk Alliances møde i København NB 1884 8,250
Møller forkaster ortodox forsoningslære 1884 8,249
Rudolf Bultmann 1884 1976
Venstres magtovertagelse * parlamentarisme i Norge 1884 8,295
Venstres politiske sejr i Norge 1884 8,294
Balle valgmenighed 1885 8,246
Bech * Politisk højspænding C ctr V 1885 8,254
Den store landbrugskrise 1885 1890 8,250
Holstebro valgmenighed (frimenighed 1914-66) 1885 8,246
Israelsmissionen stiftet 1885 8,258
Karen Blixen... 1885 1962
Morten Larsen valgmenighedspræst 1885 8,246
Odder valgmenighed (bjørnbakkerne) 1885 8,246
Vilh. Bech gik ikke i fælden... NB 1885 8,254
Abraham Kuyper "Reformert kirke Nederlandene" org. 1886
Adolf Harnack "Lehrbuch Dogmengeschichte" 1886 1890
DK: Brycker: Højskolebladet * Tidens Strøm 1886 6,250
DK: Brycker: "kristne og fritænkere" 1886 6,250
DK: Fælleskirkeligt møde i "Bethesda"... 1886 1900 6,266
DK: prof HW: Bethesdamødet 1886 ! 1886 6,274
DK: prof HW: Kristendom: Social nød ??? 1886 6,274
DK: Skat Rørdam: "Bethesdamøderne" * Indre Mission 1886 ff 6,251
Finsk kyrkohandboken 1886 8,339
Grundtvisk-midterlinie møde i Sagatun 1886 8,250
H.Westergaard * H.O.Lange * H.Ussing NB 1886 8,256
Islands salmebog fornyet 1886 8,308
Karl Barth 1886 1968
Moody: "Student Volunteer Movement" 1886
Svensk og finsk salmebog 1886 8,339
Tværkirkeligt Bethesda-møde NB 1886 1901 8,250
Frelsens Hær til Danmark 1887 8,258
Kirkelig Forening for Indre Mission i Nord-Slesvig 1887 8,268
Luthersk Missions indflydelse i Nord-Slesvig 1887 8,268
præst Hans Tonnesen. Hoptrup 1887 8,268
Stevns valgmenighed 1887 1960 8,246
Aagaard valgmenighed 1896-1922 (Brycker) 1887 8,246
4 ugl. dansktimer i Nordslesvigs skoler 1888 8,267
Adolf Jylicher "Das Gleichnisreden Jesu" 1888
Det danske Missionsforbund 1888 8,258
DK: "cirkulerende korrespondance" BREVBOG 1888 1891 6,276
DK: "den levende menighed" : de andre 1888 1891 6,277
DK: FL: "Dansk Arbejderforbund" 1888 6,281
DK: "kildesamling: ny dansk kirkehistorie" !!! 1888 1891 6,276
DK: "kirkefondmenighed"... 1888 1891 6,277
DK: "Kirkens Venner" 1888 1891 6,276
DK: "Nødlidende og Folkekirken" J. Friis Hansen 1888 6,279
DK: "ussingske menighedssamfund" 1888 1891 6,277
Lægmænd adgang til Norges kirker 1888 1889 8,295
Mogens Abraham - Fredrik Franson: Dansk Missionsforbund 1888 1,14,293
Socialismens "program" af 1888 1888 8,241
Svenska kyrkans sjømandsvaardstyrelse 1888 8,330
Wilhelm II tysk kejser 1888 1918
Adolf Hitler... 1889 1945
DK: Indre Mission-formand Chr. Bartholdy 1889 1976 6,310
DK: Westergaard-kredsen: De 7 punkter 1889 1890 6,277
Domprovst Gustav Jensen. Oslo 1889 8,296
Finsk dissenterlov 1889 8,338
Indre Mission-vækkelse i Sydøstjylland-Sdr.Bjært 1889 ff 8,252
Indre Mission-vækkelse på Esbjerg-egnen 1889 ff 8,252
K-IM: KFUK stiftet 1889 8,253
Ny norsk alterbog 1889 8,296
A.C.Bang * uvilje imod norsk fakultet 1890 erne 8,295
Andelsbevægelsen bryder frem 1890 ca 8,250
D: Th Fliedner: Diakonisseanstalt ca 1890 4,179
De nordiske studentermøder 1890 ff 8,323
Dåbsstrid i Sverige 1890 erne 8,321
Ecole biblique oprettet i Jerusalem 1890
Evangelisk-luthersk salmebog ... 1890 8,266
Heidenstam Frøding Karlfeldt S.Lagerløf 1890 erne 8,322
Hist. H. Hjærne. Uppsala 1890 erne 8,322
Historisk-kritisk metode i NT forskningen 1890 omkr 8,245
Indre Mission-vækkelse i Himmerland 1890 ff 8,252
Indre Mission-vækkelse i Odense + andre købstæder 1890 ff 8,252
J.H.Monrad * C.J.Brandt. Vartov Marmorkirken 1890 1894 8,245
Johs. Jørgensen * Henrik Pontoppidan 1890 ca 8,244
K.F.U.K.-støtteforening for kvindelige missionærer 1890 8,258
Kirkerådet reviderede kirke-ritualerne 1890 erne 8,250
kirkesags-vækkelsens ideologi fremlagt ! 1890 8,257
København valgmenighed oprettet (venstreorienteret) 1890 8,245
Mormonerne ophæver polygamiet 1890
Omsving i svensk litteratur 1890 erne 8,322
Randers nord valgmenighed (Jakob Knudsen) 1890 8,246
Reaktion imod naturalismen 1890 erne 8,244
Skat Rørdam ... Helligåndskirken 1890 ca 8,245
Slesvig-Holsten landskirke 1890 8,266
"småkyrkorørelsen" i Sverige 1890 erne 8,329
Tillæg til Roskilde-salmebogen 1890 8,250
UK: Henry Newman: Oxfordbevægelsen 1890 4,171
UK: Newman = til Romerkirken 1890 4,171
Åndelig klimaforandring... 1890 ca 8,250
D. M. S. mission i Kina 1891 8,258
Det norsk-lutherske Indremissionsselskab 1891 8,295
DK: ALDERDOMS - UNDERSTØTTELSESLOV *** 1891 ff 6,269
DK: Den ny FATTIGLOV *** 1891 ff 6,269
DK: N.I.Heje (DKS-næstformand): TIDEHVERV 1891 1974 6,303
Encyklica "Rerum novarum" sociale spørgsmål 1891
Norsk luthersk Kinamissionsforbund 1891 8,295
"Rerum novarum" (katolsk rundskrivelse) 1891 4,167
"Rerum novarum" : Storstilet social indsats 1891 4,167
The Int. Congregational Coulcil estbl. 1891
DK: FL: DAF: Dansk Landarbejderforbund 1892 1895 6,281
DK: KFUM-studenter arbejde 1892 6,302
Evangelisk-luthersk Mission 1892 1,14,293
Evangelisk-luthersk Missionsforening 1892 8,234
Frikirker 1834 og 1886 Nederlandene ... sammenlagt 1892
Jesus und der geschichtliche Christus 1892
Martin Kæhler "Der sogenannte historische" 1892
Martin Niemøller 1892 1945
Slesvig-Holsten landskirke. Ny liturgi 1892 8,266
drukte-ulykken i Harboøre IM-IM 1893 8,255
Encyklica "Providentissimus Deus" bibelsyn 1893
Finsk katekisme 1893 8,339
Jubelfesten i Sverige 1893 8,318
K-IM: diakonhjemmet i Nyborg 1893 8,253
Bruun og Klaveness "For Kirke og Kultur" 1894 8,297
C.F.Tietgen byggede Marmorkirken. København 1894 8,245
Forliget af 1894 ingen løsning... 1894 8,241
Nikolai II kejser i Rusland 1894 1917
Ansgarieføreningen i Værmland 1895 ca 8,319
DK: N.H.Søe: Kristelig Etik 1942 *** 1895 1978 6,308
Fehr og Ritschl's teologi til Sverige 1895 ca 8,318
John Mott: Verdens kristne studenterforbund 1895
P. Eklund. Lund ... historisk-kritisk bibelsyn 1895 ca 8,318
Pontus Wikner og Rydberg 1895 8,318
Skat Rørdam sjællands biskop 1895 8,251
Studenternes Verdensforbund. Vadstena 1895 8,323
The World Student Christian Foundation 1895
Bech og Steins brud * bibelkritikstriden 1896 8,255
Brycker viede den fraskilte Jakob Knudsen 1896 !!!! 8,251
DK: "Det københavnske Kirkefond"... 1896 ff 6,277
DK: "historisk-kritisk arbejdsmetode"... 1896 6,289
DK: Indre Mission ctr Indre Mission KØBENHAVN 1896 6,262
DK: Indre Mission KBHVN * Ord- ctr gerningmission 1896 6,262
DK: Indre Mission KØBENHAVN * Højskoler 1896 6,262
DK: Indre Mission KØBENHAVN * "Kristeligt Dagblad" 1896 ff 6,262
DK: Indre Mission og Dansk Missions Selskab 1896 6,262
DK: "På knæ ... professorer.........." 1896 6,289
Gustav Warneck professor i missions-videnskab i Halle 1896
Indre Mission-vækkelse i Skagen 1896 ff 8,252
Kirkefondet stiftet (Rørdam) 1896 8,257
Kristeligt Dagblad 1896 ff 8,255
Præsteforeningen stiftet (forhandlingsret 1920) 1896 8,258
Utah godkendt stat i USA 1896
Vilh.Bech fastholdt "verbalinspirationen" 1896 8,245
Vilh.Bech til angreb på "bibelkritikken" 1896 8,245
Bornholms valgmenighed 1897 8,246
Finsk biskop Nyslott (Koupio tidl) 1897 8,334
K-IM: kolonien Filadelfia... 1897 8,253
Bechs Indre Mission-krigserklæring mod KFUM-København 1898 8,256
Bispemøder i Sverige 1898 8,330
De samvirkende Fagforbund dannedes 1898 8,241
Det vestlandske Indremissionsforbund. Norge 1898 8,296
DK: "De samvirkende Fagforbund" : LO 1898 6,270
DK: "Kirkeligt Samfund af 1898" 1898 6,251
DK: "Udvalget til social Oplysnings Fremme" 1898 1899 6,281
Indre Mission erobrer Det danske Missionsselskab 1898 8,255
Indre Mission-Ricard projekt: KFUM-ungdomsborg 1898 8,255
Kaj Munk ... digterpræst ... dræbt af tyskerne ... 1898 1944
Kirkeligt Samfund stiftet 1898 8,251
moraldebatten ... dette samfunds berettigelse 1898 8,251
Nordslesvigs Køller-periode ... tysk kurs 1898 8,267
Svensk bispemøde (dåbsspørgsmålet) 1898 8,321
Østerlandsmissionen stiftet 1898 8,258
Askov valgmenighed 1899 1971 8,246
Brycker forsvarer bog: "Den gamle præst" 1899 8,251
Centrumslinien organiserer sig 1899 8,257
Den store lock-out ( 5 mdr ! ) 1899 8,241
DK: STOR-LOCKOUT... 1899 6,281
DK: TD-teolog K. Olesen Larsen 1899 1964 6,306
DK: "Tredje Retning" konvent 1899 6,263
EVANGELIET ALENE FORKYNDES SOM ENESTE FRELSESVEJ 1899 8,251
Finsk-ærkebiskop G. Johansson 1899 1930 8,339
H.Westergaard advarer imod KDF NB 1899 8,257
Indre Mission-fagforening: Kristeligt dansk Fællesforbund 1899 8,257
Kirkefondets mænd og stor lock-out'en 1899 8,257
Kristeligt dansk Fællesforbund - KDF 1899 8,257
KRISTEN ETIK CTR BORGERLIG MORAL 1899 8,251
KÆRLIGHEDEN ... DEN HØJESTE LOV... 1899 8,251
MORALSKE NORMER OPHÆVES AF KÆRLIGHEDEN 1899 8,251
Politikkens "pornografiske"-lavmål NB 1899 8,251
Salmebog for Kirke og Hjem aut. 1899 ca 8,250
"septemberforliget" arbejdernes sejr ! 1899 8,241
Skat Rørdam biskop 1899 8,250
SMÅ SYNDER: naturlig selviskhed o.l. 1899 8,251
STORE SYNDER: "ned mod dyriskhed" NB 1899 8,251
STORE SYNDER: utugt frådseri druk NB 1899 8,251
udvalg: "Social oplysning" 1899 8,257
Ad v Harnack: Das Wesen des Christentums 1900
AU: fri af Rom... 1900
D: Friedrich Nietzsche: 1900 4,157
D: Nietzsche: alm. valgret 1900 4,154
D: Nietzsche: Europa: fælleseje: 1900 4,154
D: Nietzsche: frihed for ordet 1900 4,154
D: Nietzsche: frihed for tanken 1900 4,154
D: Nietzsche: LIV: Udfoldelse: Erobring: MAGT 1900 4,157
D: Nietzsche: retslig- og økonomisk ligestilling 1900 4,154
D: Nietzsche: stærke og sunde "HERRE-MENNESKER" 1900 4,157
Den kirkepolitiske debat... 1900 omkr 8,255
DK: Indre Mission: 371 Missionshuse fra 1900 6,255
DK: KFUM-arbejdsgrene 1900 6,302
DK: Kirkens økonomi 1900 6,297
DK: Menighedspleje i større byer... 1900 6,280
DK: Ricard Gunner Engberg Sv Rehling 1900 6,301
DK:TR: blad Kirken og Hjemmet: Kirke. Centrum 1900 6,264
Frivillige stiftsmøder i Sverige 1900 8,330
Grundtvigske menigheder efter... 1900 8,247
J.H.Monrad's UREALISABLE SKRIVEBORDS-TEORI 1900 ca 8,252
KFUM * Fr. Fridriksson * på Island 1900 omkr 8,309
Kirkelig presse på Island 1900 omkr 8,309
Krogh-Tonning * Sigrid Undset = katolikker 1900 8,295
Kvindelige Missionsarbejdere 1900 8,258
Russificering i Finland 1900 omkr 8,338
Skov-Kirsten Kierkegaard Larsen Bøgeskov 1900 8,246
Vrå valgmenighed 1900 8,246
biskop Heuch "kristenfolkets" modstand 1901 8,298
Danmark havde liberale regeringer 1901 1924 8,258
DET KIRKELIGE DEMOKRATIS GENNEMFØRELSE 1901 1940 8,258
DET TEOLOGISKE NYBRUD... 1901 1940 8,258
Finsk værnepligtsdekret (ulovligt) 1901 8,338
H. Mosbech * V. Ammundsen * 1901 ff 8,263
IM havde 400 missionshuse * Anton Jensen afsat 1901 8,256
Kirkerådet ophævet 1901 8,258
Klaveness i Lund "kristendom og kultur" 1901 8,298
Lov om menighedsråd og sognekirkers brug 1901 8,258
NY KIRKELIG RETNINGSDANNELSE... 1901 1940 8,258
prof. Nathan Søderblom. Uppsala 1901 8,323
Svage højre-regeringer fortsatte til... 1901 8,241
Systemskiftet gav venstre magten 1901 8,258
Venstre-leder. degn J.C.Christensen kultusminister 1901 8,258
Arboe Rasmussen: "jomfru-fødslen" NB 1902 8,265
biskop Heuch "Mod Strømmen" (ratio/libe) 1902 8,298
DK: "De samvirkende Menighedsplejer" 1902 6,280
DK: FDF (& P ?) 1902 6,302
En dansk missionshistorie: "Evangeliets sejrsgang" 1902 4,184
K-Indre Mission: De samvirkende Menighedsplejer København 1902 8,253
Pavelig bibelkommission oprettet 1902
Dansk Pathanmission (Pakistan) 1903 8,284
DK: Grundtvigianere: De Danske Ungdomsforeninger 1903 6,300
DK: Kirke-love 1903 6,291
Gymnasiereformen 1903 8,262
J.Gleditsch.liberalteologi. Harnaks-skole 1903 ca 8,298
Johs. Ordings valgproblemer (valgt 1906) NB 1903 8,298
Kirkeligt demokratisk lovkomplex vedtaget 1903 8,259
Lov om afløsning af tiende 1903 8,260
Lov om borgerlig begravelse 1903 8,262
Lov om menighedsråd i Danmark 1903
Præsteløftet i Sverige ændres 1903 8,318
ROM: pave Pius X 1903 1914 1,14,199
S.Odland S.Michelet L.Brun A.Brandrud Norge 1903 8,298
Teologisk studium tilpasset 1903 8,262
DK: prof Hal Koch (formand for DUS 1940) 1904 1963 6,312
DK: TR: Kirkeligt Centrum - KIRKEFOLKET 1904 6,263
Herning-Gellerup valgmenighed 1904 8,247
Max Weber: Die protestantische Ethik ... 1904 1905
Max Weber: ... und der Geist des Kapitalismus 1904 1905
Det radikale Venstre dannet 1905 8,258
DK: F.C.Krarup: "liberale teologi"... 1905 6,299
DK: F.C.Krarup: Religionsfilosofi... 1905 6,299
DK: Fri Forskning og Positiv Kristendom 1905 6,299
DK: FV.Europæerne = Det Radikale Venstre 1905 6,289
DK: K. E. Løgstrup... 1905 1981 6,308
F.C.Krarups "religions-filosofi" NB 1905 8,263
F: Konkordatet ophæves: STAT - KIRKE helt adskilte 1905 4,166
Frankrig ... lov skiller kirke/stat 1905
Ibsen Bjørnson Garborg Kielland "Brandes" 1905 8,295
J.P.Bang * F.C.Krarups vurderingsteologi 1905 8,263
Norge selvstændig kongerige... 1905 8,298
Norges brud med Sverige 1905 8,294
Stor udvandring fra Norge 1905 8,294
The Baptist World Alliance estbl. 1905
Albert Schweizer: Von Reimarus zu Wrede 1906
Chr. Ihlen i norsk fakultet 1906 8,298
Dietrich Bonhøffer 1906 1945
DK: "Det kristne-social Udvalg" -forbund 1913 1906 1948 6,282
Dk-konge Frederik VIII 1906 1912 4,44L
KFUM-missionskomite og D.M.S ... Kina.Indien 1906 8,283
Konows rationalisme 1906 ca 8,299
Pinsebevægelsen. Los Angeles startet 1906
Pinsebevægelsens gennembrud i Norge 1906 8,298
Islands kirkelove 1907 8,308
Modernismen fordømmes... 1907
Pave Pius X afviser DEN HISTORISKE BIBELFORSKNING 1907 4,167
Pave Pius X fordømmer kritik af skolestikken 1907 4,167
Pinsebevægelsen i Danmark 1907 ff 8,255
Pinsebevægelsen til Danmark/Sverige 1907
Revideret NT-oversættelse... 1907 8,262
Federal Council of the Churches of Christ in America est. 1908
Finsk "bispemøde" 1908 8,340
Haeckel doktorpromoveret i Uppsala domkirke 1908 8,322
Norsk kommission menighedsråd - møder 1908 ff 8,299
Odland * Norsk Menighedsfakultet stiftes 1908 8,299
Præstelønningslov i Sverige 1908 8,331
Svenska Kyrkans Diakonistyrelse oprettet 1908
Ungkirke-bevægelsen i Upsala 1908
Ungkyrkorørelsen. Uppsala * J.A.Eklund 1908 8,325
Acta Apostolica Sedis 1909
Anna Maria Petersen Løwenthal S-indien 1909 8,284
Bispers ret til liturgi-ændringer 1909 8,262
Det radikale Venstre regering 1909 1910 8,258
Holger Begstrup * J.C.Hostrup HILLERØD ! 1909 ca 8,246
Høve frimenighed og Liselund. Slagelse 1909 8,245
Islands biskop skal indvies på Island 1909 8,309
Manfred Bjørkquist * John Mott 1909 8,325
Niels Daels rolle indenfor frimenigheder 1909 ff 8,246
Ny form for konfirmation 1909 8,262
Pavelig bibelinstitut oprettet i Rom 1909
Porto Novo mission i Sydindien (AMPL) 1909 8,284
Studenter-korstog over hele Sverige 1909 8,325
Anti-modernist-eden indføres i Rom 1910
Arboe Rasmussen og J.Appel. kultusminister 1910 8,265
biskop P.Pjeturssons alterbog i revideret form 1910 8,308
D: prof. Adolf Harnack: "kristendommens væsen" 1910 4,161
DK: KFUM-spejderne (K-spejderne ?) 1910 6,302
DK: Kirken "arbejderfjendsk"... 1910 4,160
DK: Kirken ... idealistisk-platonisk tænkning... 1910 4,160
DK: Kirken konservativ... 1910 4,160
DK: Kirken ... "liberale Teologi" ... 1910 4,161
DK: Kirken ... vækkelsens folk afviser... problemstillingen ... 1910 4,160
DK: "Socialdemokraten" 1910 6,270
Edinburg: Den 1. internationale... MISSIONSKONFERENCE 1910 4,188
Edinburg: Internationale Missionsråd 1910 4,188
Edinburg: "sociale nødsituation" 1910 4,160
Fosterlandsstiftelsen i Sverige ukirkelig 1910 8,322
Nadver-tvang ophævet i Finland 1910
Revolution i Portugal ... kirke/stat skilles 1910
Skanderup valgmenighed (ctr IM) 1910 8,246
social-liberal politik 1910 4,155
Svensk kyrkofond 1910 8,331
Svensk præstevalgslov 1910 8,331
Svenska kyrkans centralråd 1910 8,330
Svenska kyrkens lekmannaskola i Sigtuna 1910 ca 8,330
Verdensmissionskonference i Edinburg 1910
Dansk forenet Sudanmission (Nigaria) 1911 8,284
Den islandske præsteskole: "fakultet" 1911
grundtvigsk: Kirkeligt Landsforbund. Ussing 1911 8,265
H. Ostenfeld sjællands biskop 1911 8,270
Indre Mission stiftede Kirkeligt Centrum 1911 8,265
Islands nye universitet (med fakultet) 1911 8,308
Brud indenfor svensk studenterbevægelse 1912 8,326
DK: Dansk Missionsråd (Det danske Missionsråd) 1912 6,320
DK: Kirke-love: Menighedsråd m.m. 1912 6,292
Dk-konge Christian X 1912 1947 4,44L
Ernst Trøltsch: Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen 1912
Folkekirkens Missionsråd 1912 8,284
Indre Missions-brydninger i Nord-Slesvig 1912 8,268
Kirkens Korshær 1912 8,256
N.Beskow: Birkagården i Stockholm 1912 8,326
Præster i Nord-slesvig tysksprogene 26/102 1912 8,267
Ritualer for dåb. nadver. vielse rev/aut. 1912 8,262
Arboe Rasmussen sagen. Vålse. Falster 1913 1920 8,265
Biskop Wegener i Arboe Rasmussen-sagen NB 1913 8,265
Det radikale Venstre regering 1913 1920 8,258
Finsk kyrkohandboken 1913 8,339
Norsk Menighedsfakultet fik eksamensret 1913 8,299
Norske lægfolk ret til nadverforvaltning 1913 8,296
Præsterne sat på fast "lønningslov" 1913 8,260
Den 1. verdenskrig * * * 1914 1918
Nathan Søderblom ærkebiskop i Sverige 1914 1931
Ringkøbing-Skern valgmenighed 1914 8,246
ROM: pave Benedikt XV 1914 1922 1,14,199
Søderblom ærkebiskop i Sverige 1914 1931 8,327
Det økumeniske Institut i Sigtuna 1915 6,324
DK: Danmarks Kristelige Studenterforbund 1915 1931 6,302
Forening for borgerlig konfirmation i Danmark stiftet 1915
Grundlovens "skolepenge" ophævet 1915 8,228
Ny grundlov realiserer demokratiet *** 1915 8,258
Sigtuna-stiftelsen grundlagt 1915
Sigtunastiftelsen i Sverige * Bjørkwuist 1915 8,326
DK: "den tålsomme folkekirke"s SEJR 1916 6,293
DK: præst N.P.Arboe-Rasmussen for Provste- og Højesteret 1916 6,292
Et kirke- og et skoleministerium 1916 8,262
Højesteret frifandt Arboe Rasmussen * * * 1916 8,265
Blodig borgerkrig i Finland 1917 1918 8,339
Codex juris canonici (lovbog) 1917
Finland bliver selvstændig republik 1917
Finland fik national og politisk frihed 1917 8,339
Kellerup valgmenighed 1917 8,247
Kommunisme : USSR 1917 1990
Revolutionen i RUSLAND 1917
Rudolf Otto: Das Heilige 1917
Sveriges reformationsfest * Svenska kyrkobibel 1917 8,328
Vladimir Lenin russisk leder 1917 1924
Frikyrkliga Samarbetskommitten 1918 8,321
Island selvstændig ... personalunion med Danmark 1918 8,309
Kirke og stat skilles i Rusland 1918
Lov om sognebåndsløsning og kirkers brug 1918 8,269
Lutherske kirker i USA - "nationalråd" 1918
Stat og Kirke skilles i Tyskland 1918
The National Lutheran Council estbl. 1918
The National Lutheran Council USA estbl. 1918
Tyskland bliver republik 1918
Apostolicum: " Ord for ord " NB 1919 8,300
Bispemøder i Sverige 1919 8,330
Finlands forfatning 1919 8,339
Lyder Brun * liberal teologiens forsvarer 1919 8,300
Missionscykclica ... Rom 1919
N: Hallesby: "liberales 15 kætterier" NB 1919 8,300
Ole Hallesby * Tandberg * i Norge 1919 ff 8,299
Præstegårde inddraget til husmandsbrug 1919 8,260
RESPEKTERE FRI FORSKNINGS RESULTATER... 1919 8,300
UDREDE * FORSVARE TRO & TROSLIV * enten/eller 1919 8,300
UK-parlament "The Church of England" 1919
UNIVERSITETS-FAKULTET CTR MENIGHEDS-FAKULTET 1919 8,300
Accidenser for kirkelige handlinger væk 1920 8,260
Barth og "barthianere" 1920 erne 8,273
Danmarks kommunistparti oprettet / til 1920 1990 ca 8,258
Det historiske bibelsyn... 1920 8,262
DK: Landsforeningen af Menighedsråd 1920 6,293
Genforeningen i Sønderjylland 1920 8,262
GRUNDTANKE I KRISTENDOM : NÆSTEKÆRLIGHED 1920 8,300
historikeren Vilh. Grønbech JØDEDOM 1920 ca 8,263
Indre Mission-Norge . Hallesby: Opløs statskirken 1920 8,300
J.C.Jacobsen * Buhl * Johs. Pedersen 1920 ca 8,262
Karl Barth : Bibelens autoritet ...1920'erne 1920 4,180
Karl Barth : "eksistentialistisk filosofi" ... 1920'erne 1920 4,180
Litteraturen havde religiøst indslag 1920 erne 8,272
Lov om adgang til præstekald... 1920 8,269
Lov om kirkeskat * Kirkens økonomi/budget 1920 1978 8,260
Menighedsråd i Norges kirker (menighedsmødet) 1920 8,300
Norges alterbogsrevision 1920 8,302
Norges kirkelige landslag 1920 8,300
Præstemangel akut... 1920 8,262
S.Mowinckels GT-studier (Norge) 1920 erne 8,301
SOCIAL-LIBERALISMEN ... FREMTIDENS LINIE 1920 ff 8,266
Stiftinddelingens revisioner 1920 ...1961 1920 8,269
Træden valgmenighed 1920 8,246
200-årsdagen for Egedes rejse til Grønland 1921 8,284
Det internationale missionsråd oprettet 1921
Ed. Geismar prof. i etik og religionsfilosofi 1921 8,272
Frank Buchman: Oxfordbevægelsen MRA grdl. 1921
Geismar * Luther-renæssance * Karl Barth 1921 8,272
Karl Holls: Luther-studier . ny Luther-forskning 1921
Rudolf Bultmann: Die Geschichte der... 1921
Sidste hedning døbt på Grønland... 1921 8,284
Svensk luthersk tamulkirke 1921 8,330
synoptischen tradition... 1921
Adgang til skilsmisse lettedes 1922 8,271
Aulum-Vinding-Vind valgmenighed 1922 8,247
D: teolog Rudolf Bultmann: anti-liberal 1922 6,305
DK: Kirke-love 1922 6,292
Finsk religionsfrihed 1922 8,339
Folkekirkens Nødhjælp 1922 6,322
Industrimissionen i Grækenland 1922 8,284
J.C.Christensen: Nyt kirkeligt lovkomplex 1922 8,268
K.L.Reichelts buddhistmission 1922 8,284
Karl Barth: 2.udgave : Romerbrevskommentar 1922
Lov om bispevalg 1922 8,270
Menighedsrådsloven af 30/6 1922 1922 8,268
Ny kirkelov i Danmark 1922
Provsti-udvalg oprettet 1922 8,270
Præster fri for vielse af fraskilte 1922 8,271
ROM: pave Pius XI 1922 1939 1,14,199
SCH: teolog Karl Barth : ROMERBREVET... 1922 6,305
Studenterbevægelsen opstod 1922 omkr 8,273
Valg af borgerlig eller kirkelig vielse 1922 8,271
5 bisper valgtes på en gang 1923 8,270
Det lutherske Verdensforbund 1923 6,322
Det lutherske verdenskonvent oprettet 1923
Gleditsch * Lunde * Støylen i Norge 1923 8,301
Kristian Schjelderup liberal-rel.hist. 1923 8,301
Liberal biskop Gleditsch. Trondheim 1923 8,301
Tyske frimenigheder oprettes i Sønderjylland 1923 8,268
Ørslev højskole . Lolland-Falster valgmenighed 1923 8,246
Revideret Landstads salmebog i Norge 1924 8,302
Valgmenighed dannet i Osted-Allerslev 1924 8,246
Aabo Akademi genskabtes 1924 8,340
D: "kirkeforfatning på demokratisk-synodalt grundlag" 1925 4,182
Den økumeniske bevægelses gennembrud... 1925 8,272
Life and Work 1925 195? 4,188
Nord-Slesvig egen salmebog 1925 8,268
Norges Menighedsfakultet og pastoralseminarium 1925 8,299
Ny-norsk salmebog * Elias Blix 1925 8,302
Ryslinge valgmenighed (+frimenighed) . Fyn 1925 8,246
Rørdams frimenighed 1925 8,270
Splittelsen i norges præstestand 1925 8,299
Søderblom * Store møde i Stockholm 1925 8,327
Verdenskonference Life & Work i Stokholm 1925
bladet Tidehverv * Bultmann 1926 8,273
DK: Hans Kirk: "Religion og Hartkorn" 1926 6,236
DK: TIDEHVERV - anti...side 305 !!! 1926 6,303
Faith and Order 1927 19xx 4,188
Tidehvervsbevægelsen begynder i Danmark... 1927
Verdenskonference Faith & Order Lausanne 1927
A. Fridrichsen prof. i NT. Uppsala 1928 8,327
Anders Nygren * "de svenske kirketanker" 1928 omkr 8,328
DK: Hans Kirk: "Fiskerne" 1928 6,236
Encyklica "Mortalium animos" økumeni... 1928
International missionskonference i Jerusalem 1928
R. Bring. G. Aulen * "Luther-forskningen" 1928 ca 8,327
Sveriges religiøsa Reformførbund 1928 omkr 8,328
Einar Billing. Uppsala Kyrkomøtet 1929 8,323
Martin Luther King 1929 1969
Pavelig nyordning (Mussolini): PAVESTATEN GENOPRETTET 1929 4,166
Religionsforfølgelser i Rusland kulminerer 1929 1930
Statskirke+frikirke: "Church of Scotland" 1929
Vatikanstaten oprettet... 1929
Aabo domkirkes 700-årsfest 1929 8,339
5 tidehvervspræster: "Livet tro" 1930 8,273
DK: Grundtvig-renæssance... 1930 ff 6,316
DK: "Tidehvervsgrundtvigianisme" 1930 6,318
Indre Mission * KFUM * Tidehverv 1930 8,273
Karl Barth * Emil Brunner 1930 8,273
Nathan Søderblom fik Nobels-fredspris 1930
Strid om svangerskabsafbrydelse... 1930 erne 8,271
Strid om uægte børns retsstilling... 1930 erne 8,271
Åndelig afværgekamp mod nazismen... 1930 erne 8,272
Buhl * revision af GT... 1931 8,278
Encyklica "Quadragesimo anno" sociale spørgsmål 1931
Islands kirkeråd 1931 8,309
Adolf Hitler rigskansler 1933
Gejstlig tilsyn af folkeskolen ophævet... 1933 8,271
Kirkeligt Landsforbund = Kirkeligt Forbund 1933 8,271
Konkordat med NAZI-tyskland *** 1933
Norges bispedømmeråd 1933 8,301
Barmen-erklæringen 1934
D: "bekendelseskirke"-møde. Barmen 1934 4,181
Islandsk revision af alterbogen 1934 8,308
Norges "Bispemødet" 1934 8,301
Oxfordgruppebevægelsens gennembrud i Norge 1934 8,302
Skipper Clement besætter til Randers-Varde 1934 8,112
DK: AN: Grundtvigianismen I-III 1935 1938 6,316
DK: Skolelovene i 1930erne 1935 ff 6,294
DK: Socialdemokratiet: Menighedsråd... 1935 ff 6,294
DK: Vilh. Grønbeck: "Jesus ... Menneskesønnen" 1935 ff 6,306
Norge fik socialistisk regering 1935 8,302
Oxford-gruppebevægelsen... 1935 8,273
Oxfordgruppebevægelsen ... BEMÆRK ... Indre-Missions-folk 1935 6,310
Salmer 1935 8,278
Arne Sørensen: Det tredje Standpunkt 1936 8,273
J.Oskar Andersen: Nordisk kirkehistorie 1936 8,263
Den svenska psalmboken 1937 8,328
DK: K.E.Skydsgaard: Metafysik og Tro...disputats 1937 6,308
Eivind Berggrav religionspsykolog... 1937 8,301
Encyklica "Mit brennender Sorge"-nazi 1937
J.Jørgensens Folkeskolelov 1937 8,271
Martin Niemøller fængsel+koncentrationslejr 1937 1945
Religions- ctr Kristendoms- undervisning 1937 8,271
Verdenskonference ... Faith & Order ... Edinburg 1937
Verdenskonference ... Life & Work ... Oxford 1937
Anders Nørgaard * Aage Møller 1938 8,274
Finsk-sproget bibeloversættelse 1938 8,339
Højskolens liberalt-humanistiske linie 1938 8,274
International missionskonference Tambaram 1938
Moralsk oprustning: Moral Rearmament - MRA 1938
Ny finsk salmebog 1938 8,339
Oxfordbevægelsen = Moralsk Oprustning 1938 8,274
Tyskland besatte Østrig 1938
Den 2. verdenskrig * * * 1939 1945
Det økumeniske Fællesråd 1939 6,322
DK: Det Økumeniske Fællesråd 1939 6,320
DK: Regin Prenter: Kristendom og Kultur 1939 6,312
Frankrig reformerte kirkesammenlægning 1939
Nordisk Alliance-Mission ... (Bhil-folk.India) 1939 8,284
ROM: pave Pius XII 1939 1958 1,14,199
Russisk overfald på Finland 1939 8,341
SF: folk og kirke sammen ved krigsudbruddet 1939 8,339
Alsang * "Grundtvig-bølgen" 1940 8,275
Berggrav * L.Hope * Hallesby i Norge 1940 8,302
Dansk Ungdomssamvirke med Hal Koch som leder 1940 8,275
De ældres råd * Dansk Ungdomssamvirke 1940 8,275
Den danske "nationale vækkelse" 1940 8,275
DEN TYSKE BESÆTTELSE AF DANMARK *** 1940 1945 6,312
Den tyske besættelse * kirken intakt 1940 1945 8,275
DK: "Dansk Ungdomssamvirke" 1940 6,312
DK: Hal Koch: Grundtvigsforelæsninger 1940 6,313
DK: Hal Koch og Chr: Udvalgte Grundtvig-tekster 10 Bd. 1940 6,317
Fr.Torms skepsis overfor bibel-kriticismen 1940 8,263
Kristent Samråd i Norge 1940 8,302
NT-docent Fr. Torm til 1940 8,263
Samarbejdspolitikken overfor tyskerne... 1940 1943 8,275
Tidehvervsgrundtvigianisme 1940 omkr 8,274
Tyskerne overfaldt Norge "nazificere" 1940 8,302
Finland tysk alieret 1941 1944 8,341
Finsk centralfond 1941 8,340
Finsk "kyrkomøtet" kirkelig rigsdag 1941 8,340
Josef Stalin russisk leder 1941 1953
Pastoralteologiske undervisning udvidet 1941 8,277
Bjørkquist Stockholms 1. biskop 1942 8,326
Domprovst Fjellbu. Nidaros 1942 8,303
Handbok-revisionen i Sverige 1942 8,328
Norges "Den midlertidige kirkeledelse" 1942 8,304
Norges kirkeledelse imod jødeforfølgelse 1942 8,304
Norske præsters aktion "Kirkens Grunn" 1942 8,303
Prøveoversættelse af NT 1942 8,278
Quisling ministerpræsident i Norge 1942 8,303
Sveriges stift-inddeling 1942 8,329
Teologisk fakultet i Aarhus oprettet 1942 8,277
Bispers hyrdebrev mod jødeforfølgelsen 1943 8,275
DK: HYRDEBREVET * DE DANSKE JØDER *** 1943 6,311
DK: Illegal Præsteforening 1943 6,311
Encyklica "Divino afflante Spiritu" Bibel-forskningen 1943
Encyklica "Mystici corporis Christi" kirken 1943
Finsk salmebog på svensk 1943 8,339
Hallesby og Hope arresteres af tyskerne i Norge 1943 8,304
J. Dietrichson. domprovst i Oslo 1943 8,304
Modstandsbevægelsen... 1943 ff 8,275
Norges kirkeledelse imod arbejdsmobilisering 1943 8,304
Tysk terror * Modstandsbevægelsen på allieret side 1943 1945 8,275
USSR: Synode ny patriark 1943 4,183
Finsk "førstærkta biskopsmøtet" 1944 1974 8,340
Finsk kyrkostyrelse 1944 8,340
Island republik 1944 8,309
Islands ensidige brud med Danmark 1944 8,309
Russisk indmarch i Nordnorge 1944 8,305
Dietrich Bonhøffer henrettet... 1945
Fjellbu biskop i Nidaros 1945 8,305
Hal Koch "ja til sekulariseringen" 1945 ff 8,279
Norges befrielse * Gejstlige i funktion 1945 8,305
Norges retsopgør efter krigen ... dødsstraf 1945 8,305
Retsopgøret * et "juridisk galehus" 1945 8,276
Samlingsregeringen 1945 8,275
DK: Vilh Grønbeck: Kampen om en ny Sjæl 1946 ff 6,307
komme af med en præst ... trivsel ! 1946 8,276
Lolland-Falster valgmenighed fik kvindelig-præst 1946 8,276
Adgangsloven til præsteembedet revideret 1947 8,276
Det lutherske verdensforbund oprettet (Lund) 1947
DK: Lov: KVINDELIGE PRÆSTER *** OK 1947 ff 6,294
DK: prof Hal Koch: Jeg anklager RIGSDAGEN 1947 6,313
Dk-konge Frederik IX 1947 1972 4,44L
Grundtvig-selskabet 1947 8,277
Hallesby * Kristian Schjelderup bisp 1954 1947 8,306
HELVEDS-STRIDEN I NORGE NB 1947 ff 8,306
International missionskonference i Whitby 1947
Lutheran World Federation oprettet (Lund) 1947
"bispefrihedsloven" 1948 8,276
Dansk Ethiopermission 1948 8,284
DK: Første kvindelige præster ordineres 1948 ff 6,294
Evg. kirche in Tyskland nyorganiseret 1948
Første kvindelige præster i Danmark 1948
Kirkernes Verdensråd 1948 6,322
Kirkernes Verdensråd 1948 4,188
Kirkernes Verdensråd oprettet (Amsterdam) 1948
Kvindelige præster fra Odense domkirke 1948 8,276
Nord-djursland valgmenighed 1948 8,247
NT-42 rev. autoriseredes 1948 8,278
O. Hjort afskediges * præst / menighed 1948 8,276
Romerkirken : Antikommunistisk 1948 4,167
Romerkirken: Åben for politiske og sociale reformer 1948 4,167
Staten Israel genoprettet 14/5 1948
Søren Kierkegaard-selskabet 1948 8,277
Tidsskriftet Heretica (Tidehv.grundtvigsk) 1948 8,277
Vereinigte Evan-Luth Kirche D's grdl. 1948
World Council of Churches oprettet ... (Amsterdam) 1948
Kommunisterne overtager Kina 1949
Kvindelige præster ????? krav fra 1919 1949 8,276
Menighedsrådene demokratiseres... 1949 8,276
Præstegårdene udstykkedes i Nord-Slesvig 1949 8,268
assumptio Beat‘ Virginis Mari‘ 1950
Billy Graham begynder evg.-kampagner 1950
biskop Jon Helgason. Island 1950 8,309
Dogme Maria-legemlig-himmelfart 1950
Encyklica "Humani generis" bibelsyn 1950
Nominering af bispe-kandidater 1950 8,270
Nye kirker i Sverige for kirkelige midler 1950 8,329
The Federal Council (fra 1908) til 1950
The National Council of Churches of Christ in the USA est. 1950
The National Council of the Churches 1950
"velfærdsstat"... 1950 1980 4,155
Bispemøder i Sverige ... Hyrdebrev om sex-moral 1951 8,330
Bispemøder i Sverige tager afstand fra Maria-dogmet 1951 8,330
DK: GR:TD:IM: BIBELSYN * * * 1951 6,314
Finsk præsidents bispevalg 1951 8,341
Kyrklig Samling kring Bibeln och Bekendelsen 1951 8,333
Baptismen statsanerkendt 1952 8,278
Striden "det evige liv"... 1952 1953 8,277
Udtræden af svensk kirke * frit... 1952 8,332
Den Danske Salmebog autoriseres * * * 1953
Den danske Salmebog autoriseres 1953 8,278
Den omfattende grundlovsrevision 1953 8,279
Finske "stiftsmøder" 1953 8,340
Frikirker til Grønland 1953 8,284
Grønland koloni indtil 1953 8,284
Indskrænkning i menighedsvalgretten 1953 8,277
Kirkeminister Bodil Koch 1953 1966 8,279
Kirken en nødvendig service-institution 1953 8,279
Norges kirkeforfatning 1953 8,306
Theologisk Oratorium om kollekterne 1953 8,278
DK: DDF's mellemkirkelige Råd 1954 6,322
DK: Det mellemkirkelige Råd (DDF's MR) 1954 6,320
Fest for Maria himmeldronning 1954
Folkekirkens mellemkirkelige råd 1954 8,279
Kinas grundlov garant for trosfrihed 1954
Kirkernes Verdensråd ... generalforsamling i Evanston 1954
Ny koralbog 1954 8,278
DK: Regin Prenter: Skabelse og Genløsning (dogmatik) 1955 6,308
Sveriges "teologiske studium" 1955 8,331
DK: K.E.Løgstrup: Den etiske Fordring 1956 6,308
DK: K F f Studerende og Skolesamfund 1956 6,315
Institut for Danmarks Kirkehistorie v/ Hal Koch 1956 8,278
Jesuiterne forbudt i Norge indtil 1956 8,285
Selskabet for Danmarks Kirkehistorie 1956 ca 8,278
Indskrænkning i menighedsvalgretten 1957 8,277
Islands kirketing 1957 8,309
Sveriges rigsdag: kvindelige præster - ok 1957 8,333
Sveriges rigsdag: vie skilte - ok 1957 8,333
Arnoldheimer Abendmahlsthesen 1958
Højkirkeligt parti * "Re-formatio" 1958 8,282
Pater Piere fik Nobels fredpris 1958
Præstestandens lønningslove 1958 8,277
Prøvealterbogen 1958 8,278
ROM: pave Johannes XXIII 1958 1963 1,14,199
Svensk kommission: "stats-kirkeforholdet" 1958 1968 8,333
DK: Johs. Sløk: Kristen moral før/nu 1959 6,309
Europæiske Kirkers Konference 1959 6,322
Den blå betænkning 1960 8,282
DK: APT: i Danmark ... i 1. halvdel af 19. årh. 1960 1977 6,237
DK: APT: udgiver A. Pontoppidan-Thyssen: Vækkelsernes frembrud ... 1960 1977 6,237
John F. Kennedy ... 1. katolske præsident 1960 1963
Luth.kirk.US:The American Lutheran Church ALC 1960
Præstemangel akut 1960 8,281
Sekretariat for kristen enhed oprettet i Rom 1960
biskop Schjelderup ordinerer Norges 1. kvindelige præst 1961 8,306
D int.missionsråd sml. Kirk.Verdensråd 1961
DK: K.E.Løgstrup: Kunst og Etik 1961 6,308
DÅB AF UGIFTES BØRN I NORGE 1961 8,306
Encyklica "Mater et magistra" sociale spørgsmål 1961
Kirkernes Verdensråd ... generalforsamling i New Delhi 1961
KVINDELIGE PRÆSTER I NORGE 1961 8,306
Stiftinddelingens revisioner 1920 og 1961 1961 8,269
Sveriges lokale kirkestyre 1961 8,330
VIELSE AF FRASKILTE I NORGE 1961 8,306
Østrig: Evang/Katolsk ligestilling 1961
Adgangsloven til præsteuddannelsen 1962 8,281
Det 2. vatikankoncil 1962 1965
Det 2. vatikankoncil: 1. session 1962
det 2. vatikankoncil: "dekretet om økumenismen" 1962 1965 4,168
det 2. vatikankonsil: afstand fra antisemitismen 1962 1965 4,169
det 2. vatikankonsil: Bandlysninger fra 1054 ophæves 1962 1965 4,168
det 2. vatikankonsil: "erklæring om jøderne" 1962 1965 4,169
det 2. vatikankonsil: erklæring om religiøs frihed 1962 1965 4,169
det 2. vatikankonsil: "kirken i verden idag" 1962 1965 4,169
Katolsk Økumenisk Kirkemøde i ROM 1962 4,189
Luth.kirk.US: The Lutheran Church in America LCA 1962
Skellet IM & IM-København slettet NB 1962 8,256
VERDENSKIRKEMØDET I DELHI 1962 4,183
Verdenskirkerådet i Delhi 1962 4,189
Færøernes vicebiskop under København biskop 1963 8,284
Prøveritualbogen 1963 8,278
ROM: pave Paul VI 1963 1978 1,14,199
Valg af svensk biskop m.v. 1963 ff 8,329
"De ecclesia" 1964
Den dogmatiske konstitution (kirken) 1964
DK: Indre Mission: KIRKENS JA OG NEJ 1964 6,315
DK: Indre Mission: MORAL-DEBATTEN 1964 6,314
Kirkens Ja og Nej * Kirkens venstre og højre fløj 1964 8,282
Martin Luther King fik Nobels-fredspris 1964
Pave Paul VI - patriark Athanagoras 1964 4,169
Præstehøjskole for efteruddannelse 1964 8,281
Strukturkommissionen pkt 1-8 NB 1964 8,280
Udmeldelser af kirken 1964 8,279
"De divina revelattione" 1965
Den dogmatiske konstitution om Guds åbenbaring 1965
Den finske kirkelov revideret 1965
det 2. vatikankonsil: Statens tvang i religiøse spørgsmål fordømmes 1965 1965 4,169
Finsk kyrkolag 1965 8,340
NT på Islandsk (fra London) 1965 8,308
Riksførbundet for kyrkans ungdom 1965 omkr 8,330
Svenska kyrkans diakoninæmnd 1965 8,330
Svenska kyrkans utbildningsnæmnd 1965 omkr 8,330
Svenska kyrkohjælpen 1965 omkr 8,330
Den hollandske katekismus. Rom 1966
Grønlands kirke til kirkeministeriet 1966 8,284
Kulturrevolutionen i Kina 1966
Lov om kirkebyggeri 1966 8,280
Ophævelse af pornografiparagraffen 1966 8,283
Encyklica "Humanae vitae" Om pression 1968
Kirkernes Verdensråd ... generalforsamling i Upsala 1968
Studenteroprøret * Ungdomsoprøret 1968
Svensk kommission: "Betænkning a-d" 1968 8,333
Ungdomsoprøret 1968 omkr 8,282
Finsk kyrkohandboken 1969 8,339
Fornyelse af studieordningen i Aarhus 1969 8,281
Græsk-ortodoxt stift for Skandinavien 1969 8,332
Norges 10 stifter... 1969 8,305
Norsk Kristeligt folkeparti * Kirkeråd 1969 8,307
Pastoralseminariet 1969 8,281
Provstiudvalgenes kompetence 1969 8,280
Præstestandens lønningslove 1969 8,277
DK: Den teologiske Fagkritik-gruppe 1970 ff 6,320
DK: Kristeligt Folkeparti (højrefløj) 1970 6,320
Finsk kulturdebat 1970 ff 8,341
Institut for økumeni og missionsvidenskab 1970 omkr 8,283
Kommunalreformen 1970 8,280
Kristeligt folkeparti oprettet (1973ff i F) 1970 8,283
København universitets styrelseslov 1970 8,281
Norges "kulturdebat" 1970 ff 8,307
Revision af ægteskabsloven 1970 8,279
Udmeldelser af kirken 1970 ff 8,279
Danske Kirkedage 1971 1,14,293
DK: DBI-Dansk Bibel-Institut 1971 6,315
DK: Johs. Aagaard: løsrivelse fra staten 1971 6,319
DK: Per Salomonsen: Religion i dag 1971 6,329
DK: Sognestrukturen 1971 6,295
Fakulteterne * Domkapitlerne i Sverige 1971 8,329
Kirkeministeriel særuddannelse 1971 1981 8,281
Kommission om gudstjenesten 1971 8,281
Kyrkomøtets 96 medlemmer m.v. 1971 8,329
Lov om integreret sexualundervisning 1971 8,282
Det danske menighedsfakultet ... underviser 1972
Dk-konge/dronning Margrethe II 1972 4,44L
Islands salmebog fornyet 1972 8,308
Norges Menighedsfakultet bevilget statsstøtte 1972 8,307
Stiftsnæmnden i Sverige 1972 8,330
Sveriges "teologiske studium" 1972 8,331
DK: MENIGHEDSFAKULTETET I ÅRHUS 1973 6,315
Fremskridtsparti oprettet i Danmark  1973 8,283
Karismatisk aktivitet * "Jesus-kult" 1973 ff 8,283
København universitets styrelseslov 1973 8,281
Lov om fri abort 1973 8,283
Pastoralseminariet i Århus oprettet 1973 8,281
Rådighedsbeløbet efter eget skøn... 1973 ff 8,280
Svensk: "Betænkning a-d" af 1968 henlagt 1973 8,334
Sveriges ærkebiskop: ... arbejdsgruppe om reformer 1973 8,334
Østerlandsk mystik NB 1973 ff 8,283
DK: Indre Mission - Bibelhøjskole (SKELLET) 1974 6,315
DK: "Kirketjenesten" i Århus 1974 6,319
DK: Kristne for Socialisme 1975 6,320
Kirkernes Verdensråd ... generalforsamling i Nairobi 1975
Norges lov om fri abort 1975 8,307
Ny og friere NT-oversættelse i Norge 1975 ca 8,307
Ny svensk grundlov 1975 8,333
Skoleloven af 1975 1975 8,282
Sveriges lokale kirkestyre 1975 8,330
DK: K.E.Løgstrup: Metafysik I - IV 1976 1978 6,308
Dåbsbetingelse blev til afsked 1976 8,282
Handbok-revisionen i Sverige 1976 8,328
Salmebogstillæg 1976 8,281
Tillæg til Den svenska psalmboken 1976 8,328
DK: Danske Kirkedage: Johs. Aagaard 1977 ff 6,319
Svensk kirkestatistik 1977 8,332
De store lutherske kirkesamfund i USA 1978
DK: IMU * IM-Unge 1978 6,316
DK: Indre Mission: KFUM & K BRUD 1978 6,316
fælles liturgi/salmebog ... ALC.LCA.LCMS 1978
IM-brydninger * IM-brud med KFUM (skilte) 1978 8,283
ROM: pave Johannes Paul I 1978
ROM: pave Johannes Paul II 1978
Salmebogstillæg 1978 8,281
DK: Indre Mission: GIFTEN I KIRKEN I DAG 1979 6,314
DK: Johs. Sløk: Teologiens elendighed 1979 6,309
Forslag til ritualer for dåb og vielse 1979 8,281
Religionspædagogik 1979 omkr 8,281
Religionssociologi "folkereligiøsitet" 1979 omkr 8,281
450 års jubilæum for Augsburg "Confessio Augustana" 1980
DK: Johs. Sløk: Det religiøse sprog 1981 6,309
Moder Teresa fik Nobels fredspris 1981
DK: prof J Glebe-Møller: Politisk Dogmatik 1982 6,320
Kirkernes Verdensråd ... generalforsamling i Vancouver 1983
Den ny Bibeloversættelse ... Bibelen på diskette 1992
Den ny Bibeloversættelse ... den 8/11 1992 1992