KRISTENDOMMENS HISTORIE - ÅR 1500 til 1749

TEKST ÅR 1 ÅR 2 Ref
"Den nye Tid" * * * 1500 ff
"Opdagelserne" Nord og Syd-Amerika 1500 6,103
Portugiserne opdager Brasilien 1500
REFORMATIONSAARHUNDREDET *** 1500-1600 1500 1600 3,239
Reformkatolsk bibelhumanisme 1500 8,97
Stærk religiøs og etisk aktivitet *** 1500 8,97
Udviklingen hen imod "nationalkirken" 1500 8,97
Martin Luther til Erfurt 1501
Universitetet i Wittenberg grundlagt 1502
Peder Paladius 1503 1560 6,130
ROM: pave Julius II 1503 1513 1,14,199
ROM: pave Pius III 1503 1,14,199
Martin Luther går i kloster 1505
Johann Reuchlin Hebraisk.leksikon.grammatik 1506
Peterskirken bygges i Rom 1506 1667
Zwingli præst i Glarus 1506 1516
Martin Luther i Wittenberg 1508 1509
Calvin 1509 1564
Henrik VIII engelsk konge 1509 1547
DK: Niels Palladius: Nyttige regler... 1510 1560 6,156
Luthers rejse til Rom 1510 1511
Miguel Servet 1511 1553
Christian II tiltræder lateransynoden 1512 1517 8,99
Det 5. laterankoncil 1512 1517
Unionsstriden til foreløbig ende... 1512 8,175
Christian II dansk og norsk konge 1513 1523
Christian II's kirkelove 1513 1523 8,99
Det kongelige diktatur "effektivt" 1513 1523 8,98
DK: Kong Christian II drevet i eksil 1513 1523 6,106
DK: prof. Niels Hemmingsen "suspension" 1579 1513 1600 6,138
Dk-konge Christian II samt for Norge 1513 1523 4,44L
Kong Christian II's særlige format *** 1513 1523 8,98
Luthers forståelse... 1513 4,105
Niels Hemmingsen 1513 1600
Norge har ingen egentlig reformationshistorie 1513 8,161
REFORMATIONEN I DANMARK... 1513 1569 8,97
ROM: pave Leo X 1513 1521 1,14,199
Vincens Lunge. Norge 1513 ca 8,161
Niccolo Machiavelli "Fyrsten" 1514
Niccolo Machiavelli "Il principe" 1514
Frans I fransk konge 1515 1547
John Knox 1515 1572
Luthers "tårnoplevelse" 1515
Sten Sture * Gustav Trolle 1515 8,175
adelig johannitterkloster Antvortskov - Slagelse 1516 8,105
Hans Tausen til Rostock (bibelhumanist) 1516 8,105
Olaus Petri i Wittenberg (Stockholm efter 1524) 1516 1518 8,178
Olavus Petri i Wittenberg 1516 1518
Zwingli feltpræst 1516 1518
Archimboldi til Sverige (Trolles sag m.m.) 1517 ca 8,176
Biskop Jens Andersen (Beldenak) fratages gods ... 1517 8,98
D: Angreb på tidens AFLADSPRAKSIS... 1517 6,100
D: "evangeliet" Davids Salmer Romerbrevet 1517 6,100
D: Kirkens VÆSEN 1517 6,101
D: "reformatoriske opdagelse"... 1517 6,100
D: Retfærdiggørelse:Frelse:af Tro 1517 6,100
Humanistiske studier * Universitetskollegie 1517 8,99
Luthers 95 teser imod aflad... 1517
Proceskomedien i Sverige * Blodbadet 1517 8,176
Svenske-krigen begyndte igen... 1517 8,175
Wittenberg: de 95 teser - 31/10 1517 4,105
Kardinallegat Cajetans forhør af Luther i Augsburg 1518
Luther indkaldt til Rom... 1518
Luthers diskusion i Heidelberg... 1518
Bibelen blev eneste norm (grundsprogene) 1519 8,99
Bibelhumanistisk reformkatolicisme... 1519 8,99
DK: Poul Helgesen underviste i København... 1519 1530 6,112
Filologisk lærdom * Klassisk filosofi ! 1519 8,100
Helgesens kristendomsforståelse !!! 1519 8,100
Jørgen Skodborg ærkebiskop i Lund (Dk) 1519 8,98
Karl V tysk kejser 1519 1556
Luthers diskusion med Eck i Leipzig... 1519
Poul Helgesen "bibelsk exegese" 1519 8,99
Zwingli præst i domkirken i Zyrich 1519
Bandbulle mod Luther... 1520
Christian II krones i Stockholm nov 1520 8,176
DK: Humanistisk bevægelse i Danmark 1520 6,150
DK: "humanistisk vækkelse"... 1520 6,107
DK: Humanistiske "skolefolk" 1520 6,150
DK: "Karmeliterkollegiet i København" 1520 6,107
DK: Karmeliterkollegiets leder: Poul Helgesen 1520 6,107
Frederik den Vise til Wittenberg 1520 8,101
Kapucinerne:tiggermunkeorden 1520 4,133
Luther brænder bandtrusselbullen... 1520
Luther: Stat ctr Kirke... 1520 4,111
Luthers reformatoriske hovedskrifter... 1520
Martin Reinhard 1520 1521 8,101
Martin Reinhard fra Wittenberg i København 1520
Reformerte hovedskrifter... 1520 4,106
Stockholms kapitulation 1520 8,176
Typiske konventikelkirke 1520 4,117/118
Bandbulle fra ROM - jan. md. 1521 4,107
Bandbulle mod Luther... 1521
D: Rigsdagen i Worms * Luther fik frit lejde ! 1521 6,101
DK: "Byloven" 1521 6,107
DK: "Landloven" 1521 6,107
Filip Melanchthon: Loci communes rerum theologicarum 1521
Henrik VIII mod Luthers sakramenslære 1521
Hertug Christian (III) på rigsdagen i Worms 1521
Karlstadt og den danske konge... 1521 8,101
Karlstadts reformation i Wittenberg 1521 1522
Luther: NT til tysk... 1521 4,107
Luther på rigsdagen i Worms... 1521
Luther på Wartburg 1521 1522
Professor Karlstadt i Danmark 1521
Rigsdagen i Worms - apr. md. 1521 4,107
DK: præst Herman Tast (slesvig-holsten) 1522 1525 6,107
Erik Valkendorf flygter fra Norge til Rom 1522 8,161
Hans Brask svensk biskop 1522 8,177
Harmen Tast "martiniansk"-prædikant !!! 1522 8,103
Harmen Tast "reformerer" byen Husum !!! 1522 8,103
NT på tysk... 1522
Oprør i adel og højgejstlighed (Dk) 1522 8,101
Poul Helgesen forjages fra København !!! 1522 8,100
ROM: pave Hadrian VI 1522 1523 1,14,199
Slesvig reformationens indfaldsvej i Danmark 1522 8,104
Zwinglis 1. reformationsskrift 1522
Zwinglis hemmelige giftermål 1522
Adelsrepublikken på vej i Danmark... 1523 8,102
DK: Kong Frederik I 1523 1533 6,110
Dk-konge Frederik I 1523 1533 4,44L
Dk-kongen tyede til udlandet 1523 8,101
DK/S: Danskerne fordrives: Gustav Vasa konge 1523 6,106
DK/S: "det Stockholmske blodbad" 1523 ca 6,106
Frederik I dansk konge 1523 1533
Gustav Vasa svensk konge 1523 1560
Gustav Vasa valgtes til Sveriges konge 1523 8,177
Hans Tausen studerede i Wittenberg 1523 1524
hertug Frederik af Slesvig-Holsten 1523 8,101
Olav Engelbriktsøn norsk ærkebiskop 1523 8,161
Reformationen i Zyrich 1523
ROM: pave Clemens VII 1523 1534 1,14,199
Unionen brast definitivt ... 1523 8,161
Unionen for stedse bristet !!! 1523 8,177
Bondeoprør i Skåne og Jylland !!! 1524 8,103
Bondeoprør i Tyskland... 1524 1525 4,109
Christian II dansk NT * Hans Mikkelsens brev 1524 8,103
DANSK BIBEL... 1524 1,13,296
DK: Christian: dansk oversættelse af NT 1524 6,112
DK: Rigsrådet katolsk "manifest" 1524 6,112
Frederik I krones af Gustav Trolle 1524 8,102
Helgesen "Bethbychlein" - Luther-skrift nr 1 ! 1524 8,103
Johannes Staupitz død 1524
Kristelig-sociale Revolution... 1524 1535 4,117
Københavns kirke-ejendomme til arvefæste !!! 1524 8,103
Laurentius Andreae * Olaus Petr i den svenske reformation 1524 8,177
Luther og politik... 1524 4,109/111
Mynzer. Thomas 1524 1525 4,117
Petrus Magni * Johannes Magni i Sverige 1524 ca 8,177
Reformation i Strassburg (Bucer) 1524
Rigsmøde i Bergen * Frederik I hyldet 1524 8,162
Striden mellem Erasmus af Rotterdam og Luther ... 1524 1525
Sverige afbryder forbindelsen med Rom 1524 8,177
Deutsche Messe 1525 1526 4,108
DK: Hans Tausen forkynder i Viborg !!! 1525 NB NB 6,113
DK: Herredagen i København: ANTI DK-NT 1524! 1525 6,111
DK: hertug Christian ... Haderslev-Tørning len 1525 6,108
DK: Landdagen i Rendsborg... 1525 1525 6,108
Dåbbevægelsen opstod i Schweitz... 1525
Frederik den vise Sachsens kurfyrste død 1525
Hans Tausen til Johannitterklosteret i Viborg ... 1525 8,105
Johan den standhaftige kurfyrst i Sachsen 1525 1532
landdagen i Rendsburg 1525 8,104
Luther og Katharina von Bora 1525
UK:NT:William Tyndale 1525 1625 4,124
Zwingly "Om den sande & falske religion" 1525
Bispevielsens "livsnerve" hugges over ! 1526 8,105
Bøhme. Jacob: Antitrinitarer 1526 1624 4,118
Deutsche Messe 1526
DK: Kongen:Poul Helgesen "om Lutheriet" 1526 !!!! 6,114
DK:Landdagen i Kiel "den martianske sekt" 1526 6,108
DK: ODENSE-møderne Konge:Rigsråd:ROM UD !!! 1526 6,114
DK: REFORMATIONEN VAR IGANG... 1526 !!!! 6,114
DK: Skibby-krøniken ved Poul Helgesen (SE bib 077) 1526 6,113
Evangelisk præsteskole i Viborg ved Jørgen J. Sadolin 1526
Haderslev-Tørning len * hertug Chr (III) 1526 8,104
Hans Tausen modtager "værnebrev" okt. 1526 8,105
Hans Tausen værnebrev som kgl kapellan ! 1526 8,105
Hans Tausen's "vækkelse i borgerskabet" 1526 8,105
Herredag i Odense * "ny situation" !!! 1526 8,105
Jørgen Sadolin ...præsteskole i Viborg 1526 8,106
landdagen i Kiel * Biskop Ahlefeldt 1526 8,104
Melchior Hofman i Sverige 1526 ca 8,179
NT på svensk * svensk salmehæfte 1528 1526 8,178
NT-engelsk... William Tyndale 1526
Olavus Petri litterære virksomhed 1526
Organisationsløse 1526 4,117/118
Pietismens start ?... 1526 4,117/118
Spiritualisme 1526 4,117/118
Tysk-evangelisk virke i Bergen 1526 8,162
Agricola-Melanchthon 1527 1537
Claus Mortensen og Hans Olufsen 1527 8,106
Den antinomistiske strid 1527 1537
DK: beskyttelsesbrev... forløb...munken...Hans Tausen 1527 6,114
DK: "beskyttelsesbrev" Jørgen J Sadolin 1527 6,115
DK: Dominikanermunke fordrevet fra Haderslev 1527 6,109
DK: ODENSE-møderne:Konge:Rigsråd:FRIMENIGHED 1527 6,114
Evangeliet på "skriftens norm"... 1527 8,106
Evangelisk bevægelse i Malmø... 1527 8,106
Frederik I kraftigere frem i Norge 1527 8,162
Herredag i Odense... 1527
Herredagen i Odense august 1527... 1527 8,106
Karl V erobrer Rom 1527
Katolsk landskirke * Evangelisk frikirke 1527 8,106
Luthersk-konservativ "messe" indført... 1527 8,107
Rigsdag i Væsterås 1527
Speyer-rigsdagen 1527 8,106
Svensk rigsdag i Væsterås "tolerance" 1527 8,179
Svensk toleranceprincip fastholdt i 1565 1527 8,184
Tausen oversatte dåbs- og vielses- ritualer 1527 8,107
Tausen oversatte Martin Luthers ritualer ... 1527 8,107
Tausens mundtlige forkyndelse over skriften 1527 8,107
Tyge Krabbe ctr Mogens Gjøe 1527 8,106
1. Danske Salmebog.Claus Mortensen Tøndebinder 1528
Albrecht Dyrer død 1528
Balthasar Hubmaier brændt i Wien 1528
Dansk messe og salmebog i Malmø... 1528 8,108
DK: "dovne.tiggende munke" fordrives... 1528 6,120
DK: FØRSTE SALMEBOG: "MALMØ" 1528 1529 6,159
DK: Krønike Gråbrødrenes fordrivelse... 1528 6,120
DK: Områdets præster "luthersk"-embedsed 1528 6,109
Frands Vormordsens salme-oversættelser 1528 8,107
Gustav Vasa krones * 3 nye bisper 1528 8,180
Haderslev-Tørninglen reformationen - definitivt 1528 8,104
Hertug Christian's lutherske kirkeordning i lenet 1528
Magnus Skytte biskop i Åbo. Finland 1528 8,199
Malmø-messen af... 1528 8,115
Malmø-reformatorerne fordrevet. t/r 1529 1528 8,108
Malmø-Tidesangbogen ved Claus Mortensen og Hans Olufsen 1528 DDS
Melanchthon:Unterricht der Visitatoren 1528
Olaus Petri udsendte Luthers postille i Sverige 1528 8,180
Reformationen i Bern 1528
Vestlandske klostre i Norge inddroges 1528 8,162
12 kirker nedbrydes i Viborg 1529 8,107
apokalyptikeren Melchior Hofman forvist 1529 8,104
Billedstorm i Malmø kirke... 1529 8,108
Biskoppens oprør i Væstergøtland. Sverige 1529 8,180
Chr. Pedersen NT-GT oversættelse 1529/31 1529 1531 8,107
Den Ll Katekismus * Den St Katekismus 1529
DK: Biskop Joachim Rønnow.Roskilde stift 1529 6,120
DK: STØRSTEDEL AF KIRKENS GODS KONFISKERET 1529 6,119
Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange 1529 DDS
Frederik I ctr Christian II i Norge 1529 1530 8,162
Humanist.lundekanniken Christian Pedersen 1529 1554 8,101
Ingen nye bisper indviet = "skinbisper" 1529 8,107
Jens Andersen * Lage Urne 1529 8,107
Kirmemøde i Ørebro. Sverige.(liturgiske spørgsmål) 1529 8,180
Knud Gyldenstierne * Joachim Rønnow 1529 8,107
Lille katekismus - børnelære... 1529 4,109
NT på dansk... Christiern Pedersen 1529
Oluf Chrysostomus:Malmø præsteskole/gymnasium 1529 8,108
Om den trælbundne vilje: afvisning af Erasmus-teologi 1529 4,109
Rel.samtale i Marburg.Marburger-artiklerne 1529
Religionssamtale Marburg Zwingli*Luther 1529
Rigsdag i Speyer 1529
Tausen til København... 1529 8,107
Thet christelighe messze embedhe paa dansche ved Cl.M. 1529 DDS
Tillæg til "Malmø-Tidesangbogen" ved Arvid Pedersen 1529 DDS
Borgerne gennemtvang gudstjeneste-reform 1530 8,107
Confessio Augustana... 1530
Confessio Hafniensis - 43 artikler !!! 1530 8,109
Confessio Hafniensis Confessio Augustana 1530 8,109
Den augsburgske trosbekendelse... 1530
DK: Den 1. lutherske fyrstekirke i Norden 1530 ca 6,109
DK: "Den københavnske Bekendelse"... 1530 6,123
DK: Herredag i København:Militærbevillinger/forsvar 1530 6,122
DK: VIBORG OG MALMØ reform-centrer *** 1530 6,118
Flyveblade.satirer Peder Smed*Adser Bonde 1530 8,107
Herredag i København. 43 artikler 1530
Herredagen i København juli-1530 BEMÆRK !!! 1530 8,108
Karmelitterkollegiet i København opløses 1530 8,107
Klostrene blev sociale centre... 1530 8,107
København universitet affolket og opløst !!! 1530 8,108
Norden: Luthersk... 1530 1550 4,113
Peder Laurenssen i Fåborg og Svendborg 1530 8,107
Reformationen afsluttet i Malmø... 1530 8,108
Rigsdagen i Augsburg: AUGSBURGSKE BEKENDELSE ... 1530 4,113
Vor Frue kirke i København "billedstorm" 1530 8,109
Apologien (Melanchthon) 1531
Christian II hyldes af rigsrådet i Oslo 1531 8,162
Det schmalkaldiske forbund 1531
Kirker i Bergen nedbrydes 1531 8,162
Laurentius Petri ækebiskop i Sverige 1531
Laurentius Petri ærkebiskop i Sverige * 1531 8,181
Miguel Servet "De trinitatis erroribus" 1531
Olaus Petri "Den svenska mæssan" 1531 8,180
Zwingli falder i slaget ved Kappel 1531
Den nye formular (ude i landet)... 1532 8,110
DK: Ærkebiskop i Lund: Aage Sparre 1532 til 6,106
Johan Frederik kurfyrst i Sachsen 1532 1547
Jørgen Sadolin til Odense (medhjælper) 1532 8,110
Tiggermunkene forjages overalt... 1532 8,110
Calvins pludselige omvendelse 1533
Canterbury 1533 4,124
Den danske kirke = tvedelt nationalkirke 1533 8,110
Frederik I's død.......Torbern Bille... 1533 8,110
Herredagen i København * Udsættelse et år ! 1533 8,110
Lutherske minoritet forlod herredagen 1533 8,110
Malmø-Salmebogen ved Christiern Pedersen 1533 DDS
Paven afslår Henrik VIII skilsmisse 1533
Sadolins augsburgske bekendelse på dansk 1533 8,110
Tausens dom o.m.m. 1533 8,111
UK: Cranmer ref. ærkebiskop 1533 4,124
Ø Palsson. J Arason. O Gottskalksson Island 1533 1540 8,172
BORGERKRIG * grevefejdens klassekamp 1534 8,111/112
Calvin i Basel 1534
Christian III ophæver 1533-bestemmelserne 1534 8,111
DK: BORGERKRIG "Grevens fejde"... 1534 6,123
Dk-konge Christian III 1534 1559 4,44L
Døbernes "gudsstat" i Mynster 1534 1535
Hele Bibelen på tysk... 1534
Helgesens Skiby-krønike (se eget bib 077 !) 1534 8,111
Hertug Christian (III) valgt til konge... 1534 8,111
Johann Rantzau tvang "separatfred" 1534 1536 8,112
Luther: GT/NT bibeloversættelse... 1534 4,108
ROM: pave Paul III 1534 1549 1,14,199
UK: Kongen den engelske kirkes overhoved 1534
UK: Supremat-akten 1534
Bibelen på engelsk ved Miles Coverdale 1535
Den københavnske ordning 1535 og 1537 1535 1537 8,115
En Ny Psalmebog / "Hans Tausens Salmebog" omkring 1535 DDS
Lunge i Ry ... Christian III hyldes 1535 8,163
Luthersk "Malmø-messe" af 1535 8,115
Tausens oversættelse af Mose-bøgerne 1535 8,116
6/8 Christian III ind i udsultet København ! 1536 8,112
Bisperne arresteret * Gods beslaglagt ! 1536 8,112
Borgernes nederlag... 1536 8,121
Bugenhagen ordinerer evgangeliske biskopper i Danmark... 1536
Calvin"Christianae religionis institutio" 1536
Calvin i Geneve 1536 1538
Calvin "Lærebog i den kristne religion" 1536
Calvin: Lærebog i den kristne religion 1536 4,120
Christian III dansk konge 1536 1559
Confessio Helvetia prior 1536
De Reformerte ... 1536 4,122
DK: 12/8: Bisperne arresteres 1536 6,126
DK: "bod og retfærdighed" (Peder Palladius) 1536 1537 6,162
DK: Christian af Holsten ny konge 1536 1559 6,125
DK: Kgl.sekretariat:LUTHERS GODKENDELSE 1536 6,127
DK: Kommission:"grundlov"(kirkeordinans) 1536 6,127
DK: Ondskab:splid:pest:dyrtid:ulykker 1536 1537 6,162
DK: Recessen af 30. okt. 1536 1536 6,127
DK: RIGSMØDE PÅ GAMMELTORV. KØBENHAVN okt. 1536 6,126
DK: romersk-katolsk kirke ophører i Danmark 1536 6,127
DK: Tiende fortsat : 1/3 til KONGEN 1536 6,127
Fyrstere-formationen = ENSRETNING !!! 1536 8,113
Geble Pedersen biskop i Bergen (pr-skole) 1536 8,163
Gissur Einarsson. evg. Skalholt biskop 1536 8,172
Herremændene fik tiende-frihed 1536 8,117
Kirkemøde i Uppsala. Sverige 1536 8,181
Luthers sejr over bibelhumanismen !!! 1536 8,113
Menighed passiv * Præste-førerskab... 1536 ff 8,122
Menno Simons til "døberne" 1536
Poul Helgesens rolle i Danmarks-reformation ! 1536 8,100
Præstestandens fattigdom (dog kulturcentrum) 1536 ff 8,122
"reformationsprogram" KUPPET !!! 1536 8,113
Rigsdagen i København indfører reformationen i Danmark 1536
Servet. Michaels død 1536 4,122
Socialforsorgens svigt... 1536 ff 8,122
Stænder-rigsdagen i København oktober 1536 8,112
Tyndale brændes (Antwerpen) 1536
UK-lov: engelske klostre skal nedlægges 1536
Wittenbergkonkordien... 1536
7 nye super-intendenter UDEN apostolisk succession 1537 8,113
Bugenhagen til Danmark 1537 8,113
Dansk flåde til Norge... 1537 8,163
De schmalkaldiske artikler (Luther) 1537
Den latinske kirkeordinans 1537
DK: Latin:KIRKEORDINANS kgl.underskrift 1537 6,128
Haderslev-ordinansen 1537 8,113
Kirkeforsamling i Odense 1537 8,113
Kongebrev meddeler reformation i Norge 1537 8,163
Kongens "kirkeordinans" af 2/9 1537 !!! 1537 8,113
Københavns universitet genopstod 1537 8,118
Melantons visitations-artikler 1537 8,113
Niels Hemmingsen til Wittenberg 1537 8,120
Olav Engelbriktsøns flugt til Holland 1537 8,163
Palladius "visitatsbog" 1537 ff 8,119
Petrus Palladius biskop over Sjælland 1537 1560
Sjællands biskop Peder Palladius (34år) 1537 8,113
Tausen lektor i hebraisk 1537 8,113
tysk-lutherske kirkeordninger 1537 8,113
Universitetet i København genoprettet 1537
1. tillæg til til En Ny Psalmebog - omkring 1538 DDS
Calvin i Strassburg 1538 1541
DK: Peder Palladius: VISITATSBOG 1538 1543 6,156
Islands alting afviste "ordinansen" 1538 8,172
Palladius's "Enchiridion" af 1538 1538 8,115
Dansk:KIRKEORDINANS få ændringer 1539 6,128
Den danske ordinans vedtaget i Oslo 1539 8,164
DK: 7 nye lutherske biskopper:"super-intendenter" 1539 6,128
DK: 9/9 København UNIVERSITET genindvies 1539 6,128
Engelsk bibeloversættelse autoriseres 1539
Ingen symbolforpligtelse... 1539 8,114
Kirkeordinansen udgives på dansk 1539
Kirkestyrer Georg Norman i Sverige 1539 8,182
Kongen = kirkens "membrum præcipuum" 1539 8,114
Postille.katekisme.apologi.loci 1539 8,114
Revideret kirkeordinans på dansk... 1539 8,113
Tausens postille 1539 8,116
The great Bible "Cranmers Bible" 1539
Tidemands oversættelse af GT's-bøger 1539 ff 8,116
UK: anti-luthersk politik 1539 4,125
UK-lov: klostre skal nedlægges 1539
Vormordsens håndbog af 1539 1539 8,115
Confessio Augustana variata... 1540
Den reformerte Kirke 1540 4,113
DK: Hans Chr Sthen ... fromhed ... verdsliggjort 1540 1611 6,168
Filip af Hessen's dobbeltægteskab 1540
Gissur Einarsson biskop i Skalholt. Island 1540 1548 8,173
Ignatius Loyola grl. Jesuitterordenen 1540
Oddur Gottskalksson - NT på islandsk 1540 8,172
Zwingli og Calvin 1540 4,116
Biskoppen i Slesvig (Ahlefeldt) 1541 8,119
Calvin i Geneve 1541 1564
Svensk "Handbok" om kirkeforhold 1541 8,182
Svensk Vasa-bibel 1541 8,116
Vasabibel i folio (Petri X 2 + Andreæ) 1541 8,182
"dackefejden" i Småland. Sverige 1542 1543 8,182
Franz Xavier missionær i Asien 1542 1552
Niels Hemmingsen professor i græsk m.v. 1542 8,120
Ribe-artiklerne 1542 8,117
Tausen biskop i Ribe 1542 8,113
Kopernikus død 1543
Niels Hemmingsen professor i København 1543
Tausens bibeloversættelse 1543 8,116
2. og 3. tillæg til En Ny Psalmebog 1544 DDS
D-kejser opgav støtte til Chr II og familie 1544 8,121
Een liten Bønebook. Sverige 1544 8,183
H.C. Sthen 1544 1610
Hertug-dømmet delt mellem kongens brødre 1544 8,119
Rigsdag i Væsterås 1544
Salmedigter Hans Christensen Sthen 1544 1610 8,126
Svensk rigsdag i Væsterås (kat.forbudt) 1544 8,182
Tausens salmebog 1544 8,116
Peder Særkilaks * Michael Agricola * SF 1545 ca 8,199
SF: Agricola's Bønnebog .. Bibelen 1545 8,199
Tridentinerkoncilet 1545 1563
Tridentinerkoncilet 1. session 1545 1547
Tridentinerkoncilet KATOLSK 1545 1547 4,131
Bededage * Ugl. bodsdage... 1546 ff 8,123
Den schmalkaldiske krig 1546 1547
DEN SCHMALKALDISKE KRIG 1546 4,114
Luther død 1546
Til nadver ellers lyst i band !!! 1546 8,115
Edvard VI engelsk konge 1547 1533
Svenske "del-statutter" (kirkeordning) 1547 8,183
Augsburger Interim 1548
Marteinn Einarsson biskop i Skalholt.Island 1548 8,173
SF: NT på finsk 1548 8,199
Bullinger og Calvins sakramentlære 1549
Consessus Tigurinus 1549
Overhuset Cranmers "Book of Common Prayer" 1549
SF: Håndbøger for kirkebrug 1549 8,199
UK:Common Prayer Book 1549 4,125
Christian III's bibel 1550
Christian III's bibel  1550 8,117
DK: Reform af lensvæsenet 1550 1600 6,130
DK: Reform af RETSPLEJEN 1550 6,131
DK: Reform af SOC ARBEJDE*FATTIGE*SYGE 1550 6,130
John Arason kat.biskop på Island halshugget  1550
Jon Arason samt 2 sønner henrettet  1550 8,173
RELIGIONS-PSYKOLOGISKE MOTIVER......!!! 1550 ff 8,133
ROM: pave Julius III 1550 1555 1,14,199
SF: Agricola biskop i Aabo 1550 8,199
Den majoristiske strid 1551
Tridentinerkoncil ... KATOLSK 1551 1552 4,131
Tridentinerkoncilet 2. session... 1551 1552
UK: Marie den blodige 1551 1558 4,125
Holar stift hylder kongen ... antog ordinansen 1552 8,173
Matteo Ricci 1552 1610
Plyndring af islandsk kirkegods begyndte i 1552 8,173
Reformationen på Island en kendsgerning 1552 8,173
Revideret: "Book of Common Prayer" indføres 1552
Calvinske flygtninge afvist 1553 8,120
De 42 artikler 1553
Den kryptocalvinske strid 1553 8,120
Katolsk reaktion i England..Maria Tudor 1553 1558
Maria Tudor engelsk dronning 1553 1558
Miguel Servet brændt i Geneve 1553
Niels Hemmingsen professor i teologi...SYN 1553 8,120
SF: Bispestol oprettet i Wiborg 1554 8,199
D: Johann Arndt: "mystik" 1555 1621 6,168
Kapitlerne * Præsteskole 1555 8,118
Præste-pension.. nådensår..enkens konservering 1555 8,118
Præster og "klemmebreve" 1555 8,118
RELIGIONSFREDEN: AUGSBURG... 1555 4,114
Religionsfreden i Augsburg... 1555
ROM: pave Marcellus II 1555 1,14,199
ROM: pave Paul IV 1555 1559 1,14,199
Cranmer brændt 1556
Den synergistiske strid 1556 1560
DK: Niels Palladius: Nyttige regler... 1556 6,156
Ferdinand I tysk kejser 1556 1564
Filip II spansk konge 1556 1598
Palladius alterbog.tekster.kollekter m.m. 1556 8,116
Palladius's alterbog af (højmesse m.m.) 1556 8,115
Striden om "lovens 3. brug"... 1556
Striden om "tertius usus legis"... 1556
Hemmingsens "Enchiridion theologicum" 1557 8,120
Hemmingsens "Lovens tredje brug"... 1557 8,120
Elisabeth engelsk dronning 1558 1603
John Knox tilbage til Skotland 1558
Revideret NT 1558 8,117
Skotland: John Knox 1558 1700 4,127
UK:Elisabeth: Supreme head and governor 1558 4,125
Book of Common Prayer genindføres 1559
DK: Kong Frederik II  1559 1588 6,137
Dk-konge Frederik II 1559 1588 4,44L
Frederik II dansk konge 1559 1588
Reformert synode i Paris: Presbyteriansk kirkeordning 1559 4,122
ROM: pave Pius IV 1559 1565 1,14,199
The Established Church (UK) 1559
1. slægtled af bisper sled sig op... 1560 8,119
Calvin's reformation i Skotland 1560
Confessio Scotticana 1560
Melanchthon død 1560
Skolevæsen m.m. efter reformationen... 1560 ff 8,119
Svenske-kongen Erik XIV blev afsat og myrdet 1560 1568 8,183
Biskop Ofeegh. Væsterås (S-calvenisme) 1561 8,184
Confessio Belgica 1561
Francis Bacon 1561 1626
Hans Paulsen Resen 1561 1638
Hemmingsens "Confes.ecclesiarum danicarum" 1561 8,120
Hemmingsens "Postilla" 1561 8,120
Sverige afviser pavelig-kontaktforsøg 1561 8,183
Sverige erobrer Reval 1561 8,183
Tridentinerkoncilet 3. session 1561 1563
Bullinger:Confessio Helvetica posterior 1562
Hemmingsens "Pastor" (pastoralteologi) 1562 8,120
Hugenotterne forfulgt i Frankrig 1562 1598
Streng censurlov m.h.t. bogimport 1562 8,120
Tridentinerkoncil ... KATOLSK 1562 1563 4,131
De 39 artikler (latinsk) godkendt i UK 1563
Den nordiske syvårskrig 1563 1570 8,183
Heidelbergerkatekismen 1563
Syvårskrigen 1563 1570 8,163
Calvin død 1564
Den tridentinske trosbekendelse 1564
Indexkongregationen oprettes 1564
Maximilian II tysk kejser 1564 1576
Peder Tidemand om moralen... 1564 ff 8,123
Professio fidei Tridentinae 1564
Svensk kirkemøde afviser calvinisme 1565 8,184
Catechismus Romanus 1566
Den nederlandske frihedskamp 1566 1609
Den romerske katekisme 1566
ROM: pave Pius V 1566 1572 1,14,199
Den svenske Psalmboken 1567 1572 8,184
Breviarum Romanum 1568
Det romerske breviar 1568
Gustav Vasas 3 sønner regerer Sverige 1568 1611 8,183
Johan III svensk konge 1568 1592
Sveriges kirke sanktionerede revolten 1568 8,184
Bøger m.m. smedes til degnestolen !!! 1569 8,117
Den danske kirkes bekendelser 1569 8,121
Den danske Psalmebog - "Hans Thomissøns Salmebog" 1569 DDS
Den reformatoriske "kirke-indretning" 1569 8,121
DEN ÆLDRE PROTESTANTISME I DANMARK... 1569 1700 8,123
DET FILIPPISTISKE TIDSRUM (Calvinsk) 1569 1617 8,124
DK: "Fremmedartikler" 1569 6,137
DK: Hans Thomissøns SALMEBOG 1569 1569 6,159
DK: Thomissøns SALMEBOG aut flg 130 år! 1569 6,159
"grobrianisme" * Moralsk fald... 1569 ff 8,123
Hans Thomesens salmebog 1569 8,116
Hans Thommissøns salmebog 1569
Hemmingsens "25 religionsartikler" 1569 8,121
Hemmingsens "fremmedartiklerne" 1569 8,121
Husandagten... 1569 ff 8,122
Kirken reel "statsinstitution"... 1569 ff 8,122
Kirkens "demokratiske" valg af tjenere ! 1569 8,117
Kommunitetet (bespisning af 100 studenter) 1569 8,118
Menigmands tro... 1569 ff 8,123
Reformation: 2 fronter:KATOLSKE OG SVÆRMERISKE 1569 ff 8,123
Stænder-rigsdagene årl. (incl.gejstlige) 1569 ff 8,124
Tiende reel SKAT... 1569 ff 8,124
Det romerske missale 1570
Missale Romanum 1570
Englands parlament stadfæster: De 39 artikler 1571
Hemmingsen: "ubikviteten" 1571 8,124
Laurentius Petris kirkeordning kgl-påbud 1571 8,184
Bartholomeusnatten i Paris (24/8) 1572
Paris:Bartolomæusnat 1572 4,123
ROM: pave Gregor XIII 1572 1585 1,14,199
Kardinal Hosius til Sverige 1573 8,185
Niels Jespersens Graduale (dk-salmer & noder) 1573 8,116
Hemmingsen: "Syntagma" (dogmatik) 1574 8,125
En ny Psalmebog ved Rasmus Hansen Reravius 1575 DDS
Svensk "Nova Ordinantia" 1575 8,185
Hemmingsen skal tilbagekalde "Calvinisme" 1576 8,125
norsk jesuit Laurentius Norvegus til Sverige 1576 8,185
Rudolf II tysk 1576 1612
Svensk "Røda boken" (ny-katolicisme) 1576 8,185
Augsburger-interimet af 1548 1577 8,185
Færøerne under sjællands stift 1577 1963 8,284
jesuit Possevino til Stockholm 1577 8,185
KONKORDIEFORMLEN... 1577 4,114
Roberto de Nobili 1577 1656
Hans Christensen Sthen "En liden Haandbog" 1578 DDS
Johan III svensk konge - katolik 1578
DK: prof. Niels Hemmingsen.. suspension 1579 6,138
Hemmingsen forvises til Roskilde (t/r ff) 1579 8,125
Islands studenter forret på kommunitetet 1579 8,173
Niels Hemmingsen afs. calvinsk nadverlære 1579
DK:KONKORDIEBOGEN AFVISES * IMPORT FORBUDT 1580 6,138
Konkordiebogen til Danmark (FORBUDT !) ! 1580 8,125
Sverige bryder definitivt med Rom 1580 8,185
Sverige erobrer Narva 1581 8,183
Den gregorianske (III) kalender indføres 1582
Johan Gerhard 1582 1637
Regeringens "ægteskabsordinans" 3 x lysning 1582 8,125
Hugo Grotius 1583 1645
Matteo Ricci mission i Kina 1583
Islandsk Bibel 1584 8,173
DK: Caspar Bartholin: Dr. Caspars små bøger 1585 1629 6,135
Jansenisme - Jansen. C 1585 1638 1,8,328
Jesper Brochmand 1585 1652
ROM: pave Sixtus V 1585 1590 1,14,199
En Ny Psalme-Bog ved Laurentz Benedicht 1586 DDS
DK: J.Dinesen Jersin:"den levende tro" 1587 1634 6,165
Salmedigter Anders Arrebo..(præst.Vb) 1587 1637 8,135
Christian IV "Regna firmat pietas" 1588 1671 8,127
Den molinistiske strid 1588
Den uovervindelige armada overvindes 1588
DK: "gudsfrygten i system" 1588 6,140
DK: Kong Christian IV 1588 1671 6,140
Dk-konge Christian IV 1588 1648 4,44L
Frederik II's filippistisk "FOLIOBIBEL" 1589 8,125
Hans Christensen Sthen "En liden Vandrebog" 1589 DDS
Henrik IV fransk konge 1589 1610
Islands Salmebog 1589 1789 8,173
Selvstændig russisk patriarkat oprettet  1589
ROM: pave Gregor XIV 1590 1591 1,14,199
ROM: pave Urban VII 1590 1,14,199
Vulgata sixtina 1590
Hans Poulsen Resen "den ortodoxe epoke" 1591 8,126
Hans Poulsen Resen i det filosofiske fakultet 1591 8,126
ROM: pave Innocens IX 1591 1,14,199
ROM: pave Clemens VIII 1592 1605 1,14,199
Sigismund af Polen arvede Sverige 1592 8,186
Svenske kong Sigismund 1592 1599
Vulgata Clementina 1592
gnesio-luthersk Angermannus ærkebisp i Sverige 1593 8,186
Kirkemøde i Uppsala 1593
Uppsalamøe genindførte kirkeord. af 1571 1593 8,186
Islands Graduale 1594 1794 8,173
Palestrina død 1594
Descertes: "Jeg tænker = Jeg er til" 1596 4,137
RATIO... 1596 4,137
Sigismund gennemførte "ræfst" i syd-Sverige 1596 8,186
aristotelismen ctr ramismen 1597 8,126
Hans Poulsen Resen i det teologiske fakultet 1597 8,126
Resens teologi = "konkordieformlen" 1597 8,126
S-konge Karl IX 1598 1611 8,187
Slaget ved Stångebro - modref. i Sverige slået ! 1598 8,187
Svenske kong Sigismund afsættes 1599
DEN EUROPÆISKE UDVANDRING TIL USA... 1600 4,174
Den moderne subjektivisme... 1600 1700 4,102
DK: Danske Kancelli 1600 1848 6,146
DK: "Fromhed styrker rigerne" 1600 !!!! 6,140
EU/DK: Statsmagtens voldsomme vækst  1600 !!!! 6,140
Filippismen.Calvin. forsvundet i Tyskland 1600 8,126
Giordano Bruno brændt 1600
Holger Rosenkrantz kryptocalvinisme ... krise 1600 8,131
Præstestanden ... rigets 2. stand i Norge 1600 8,164
Tillæg til En liden Vandrebog - omkring 1600 DDS
UK: Puritaner Bayly: "Praxis of piety" 1600 1631 4,141
Jakob I engelsk konge 1603 1625
Den arminianske strid i Nederlandene 1604 1619
DK: jesuitiske elever forbudt embeder 1604 6,143
John Eliot 1604 1690
Magnus Lagabøters lov i Norge revideret 1604 8,165
Krudtsammensværgelse mod konge og parlament UK 1605
ROM: pave Leo XI 1605 1,14,199
ROM: pave Paul V 1605 1621 1,14,199
Kongen afskaffer "exorcismen" ved dåb t/r 1606 8,126
Roberto de Nobili's mission S-Indien 1606
Den norske kirkeordinans (Stavanger) 1607 8,165
Hans Paulsen Resen bibelen på dansk 1607
Helgen-legender forbudt i Norge (prædike) 1607 8,165
Paul Gerhard 1607 1676
Resens bibeloversættelse 1607 8,126
Salmedigter Paul Gerhardt 1607 1676 4,116
Den lærde skole i Sverige 1608 1611 8,187
Den protestantiske union 1608
Jesuitter-stat i Paraguay grundlagt 1608
Den katolske liga 1609
Johan Arndt "Om den sande kristendom" 1609
De første baptister i England 1610
Johan Gerhard "Latinsk dogmatik" 9.bd. 1610 ff
Johan Gerhard "Loci theologici" 9.bd. 1610 ff
Ludvig XIII fransk konge 1610 1643
Matteo Ricci kat.missionær i Kina død 1610
Vincent de Paul: lazarister 1610 1660 4,133
Gustav II Adolf svensk konge 1611 1632
S-konge Gustav II Adolf 1611 8,187
Matthias 1612 1619
DK: Ingen bosættelse til Katolikker 1613 6,143
Nogle Merckelige oc aandelige Psalmer ved A.R.Gryderup 1613 DDS
S: "Kyrkohandboken" 1614 8,189
SF: Eric Sorolainen's finsk kyrkohandbok 1614 8,200
DK: Chr IV "verdslige" love "recesserne" 1615 6,140
Hans Paulsen Resen sjællands biskop 1615 1638
Karl I engelsk konge 1615 1649
Resen sjællands biskop 1615 8,127
Ortodoxien stabiliseres i Slesvig... 1616 8,135
William Shakespeare død 1616
Arndt * Gerhard... 1617 8,133
DK: Kbhvn Uni ÅRLIG Luther-mindefest 1617 1906 6,143
DK: Reformationen 100 år 1617 6,142
DK:Resen: Calvinister & Katolikker besejret 1617 6,143
DK: Resen: "Lutherus triumphans" 1617 6,143
DK:"resenske"ortodokse Lutherforståelse 1617 6,143
Dordrecht-synoden 1617 1618
Kirketugten strammes... 1617 8,129
KONKORDIE-TEOLOGIENS FULDSTÆNDIGE SEJR ! 1617 8,127
ORTODOXIENS TIDSALDER * * * 1617 1660 8,127
Resens "Lutherus triumphans" 1617 8,127
Resens "reformations-jubilæum" 1617 8,127
SF: Sejren over Rusland 1617 8,200
Sveriges sejr over Rusland 1617 8,188
Dordrecht-synodens canones vedtaget 1618
Gustav II Adolf svensk-kirkebibel 1618
Landemoderne (præstestanden) 1618 8,128
S: "Gustav Adolf kirkebibel" 1618 8,189
trediveårskrigen - Religions krig 1618 1648 4,116
DK: Brochmand: "ANTI-KATOLSKE VÆRKER" 1619 1853 6,144
DK:Præsteløfte:Hold Luthers Lille Katekismus 1619 6,143
Ferdinand II tysk 1619 1637
Præst forpligtes: Augustana..katekismen 1619 8,128
Dansk poesi... 1620 1640 8,128
Gymnasier (Holger Rosenkrantz) 1620 8,128
Pilgrimsfædrene emigrerede til N-Amerika 1620
Resen * Caspar Bartholin * Jens Dinesen 1620 8,128
Sogn Herremand Valgmænd 1620 8,124
Vdkaarne Psalmer 1620 DDS
ROM: pave Gregor XV 1621 1623 1,14,199
S: "Den Gamle Uppsala-psalmboken" 1621 8,189
Sveriges stormagtspolitik redder reformationen i Norden 1621 8,188
Universitetet reformeres 1621 8,128
Centralorg.for katolsk mission oprettet i Rom 1622
Congregatio de propaganda fide sacra 1622
Den norske ordinans gælder på Island 1622 ff 8,174
Petter Dass. Alstahaug. Nordland. Norge 1622 ca 8,166
Salmedigter Dorothe Engelbrektsdatter. Norge 1622 ca 8,166
Trondheims biskop Anders Arrebo afsat 1622 8,166
1. helligdagslov ... 1623 8,129
Blaise Pascal 1623 1662
Casper Bartholin fra medicin til teologi 1623 8,134
F: Pascal 1623 1662 4,134
Maribo-kloster opløses 1623 8,118
Regensen 1623 8,128
ROM: pave Urban VIII 1623 1644 1,14,199
Sorø adelsakademi ... 1623 8,128
"specialiseret"---pietisme !!! 1623 8,134
Sværgen strengt forbudt m.m. 1623 8,129
George Fox 1624 1691
Jakob Bøhme død 1624
Kardinal Richelieu 1. minister i Frankrig 1624 1642
Strid: Tybingen * Giessen: "kenoselæren" 1624
Baazius * Kenicius * Paulinus *Johs.Rudbeckius 1625 ca 8,189
Jersin og "tidens overtro" 1625 8,133
Jersin stiftsprovst i København (bisp Ribe) 1625 8,133
SF: Finlands regent Klas Fleming 1625 ca 8,200
SF: Paul Juusten * Eric Sorolainen 1625 ca 8,200
UNI forpligtes : Augustana..katekismen 1625 8,128
Uppsala universitet reorganiseret  1625 8,190
Bededage * Bodsprædiken * Litani * Faste 1626 8,129
Anders Arrebo, K. Davids Psalter. 2. udg. 1627 DDS
Danmark besat af fjendtlige tropper 1627 8,127
Gudbrandur Thorlaksson biskop i Holar.Island 1627 8,173
Holger Rosenkrantz forlod landet... 1627 8,131
Jesuiternes rekatoliceringsforsøg 1627 ff 8,127
Jon Thorsteinsson Islands salmedigter til 1627 8,174
Propagandakoll.opr.missions skole i Rom 1627
John Bunyan 1628 1688
Den store forordning (kirkens embede m.m) 1629 8,129
Det calvinske ældsteembede. medhjælpere 1629 8,129
Detaljeret regulering af livet: klædedragt.selskaber 1629 8,129
DK: "Guds retfærdige vredes ris" 1629 6,162
DK:KONGELIGE FORORDNINGER * GUDFRYGTIGHED 1629 6,162
DK: "ortodoks STATSKIRKE" 1629 6,141
DK: "teologisk embedseksamen" 1629 6,141
DK: Universitetsfornyelse: 1629 6,141
Lille og store band... 1629 8,129
Nåde-ediktet i Nimes. Frankrig 1629
Paris: Religionsfrihed ophæves: Tvungen katolicering 1629 4,123
Præster på "husbesøg" kontrol! husandagt! 1629 8,129
Restitutionsediktet (D-reformation truet) 1629 8,190
Teologisk embedsexamen (exegese.dogmatik) 1629 8,128
DK:KONGELIGE FORORDNINGER * morgenandagter 1630 6,163
Gustav Adolf går med i 30-årskrigen 1630
Gustav Adolf ved Stettin 1630 8,190
Kepler død 1630
Evangelisk kristendoms største navn !!! 1632 8,190
Gustav Adolf falder i slaget ved Lytzen 1632
Gustav Adolfs heltedød ved Lytzen 1632 8,190
Gustav II Adolf falder i slaget Lytzen 1632
John Lock 1632 1704
Nogle Merckelige oc aandelige Psalmer ved A.R.Gryderup - Ny 1632 DDS
S-universitet i Dorpat 1632 8,190
DK:Brochmand:Bibelen Guddommelig Inspiration 1633 6,160
DK:Brochmand: Bibelen: Guddommelig: Ufejlbar 1633 6,160
DK:Brochmand:UniversaeTheologiae Systema 1633 1800 6,160
Galilei afsværgede "koperni.verdensbillede" 1633
J.Brochmand: Universae systema theologiæ 1633 8,130
UK: William Laud: Tvangs-henrettelser 1633 4,127
UK: William Laud: Udvandringer til USA... 1633 4,127
UK:William Laud: Ærkebiskop: Canterbury 1633 4,127
William Laud ærkebiskop i Canterbury 1633 1645
DK: Kingo: "Barok-. ortodoksi- & pietismens digter" 1634 1703 6,168
DK: Th.Kingo: "Åndeligt Sjungekor" 1634 1703 6,168
Pest Sygdom Stormskader Vandfloder... 1634 ff 8,127
S: Lille katekisme symbolsk bog 1634 8,191
Brochmands "Huspostil" "forkyndelse" ! 1635 1862 8,131
D: præst Philipp Jakob Spener... 1635 1705 6,170
DK: J.Brochmand: HUSPOSTIL 1635 1638 6,165
Jakob Philip Spener *** 1635 1705 4,139
Jesper Brochmands "huspostille" 1635
En Aandelig Haandbog ved Joach.Moltke 1636 DDS
Holger Rosenkrantz " 2 x retfærdiggørelse " 1636 8,132
Rudbeckius brud med Oxenstierna 1636 8,190
Stefan Klotz "kirke og skole" i Slesvig 1636 1647 8,135
D. Buxtehude 1637 1707 10,84
Ferdinand III tysk 1637 1657
Cornelius Jansen død 1638
Hans Paulsen Resen "katekismus" 1638
Jesper Brochmand sjællands biskop 1638 1652
Brynjolfur Sveinsson biskop i Skalholt 1639 8,174
Hallgrimur Pjetursson præst i Borgarsyssel 1639 ca 8,174
Jesper Brochmand sjællands biskop: tidens teologi 1639 8,130
N. S. Chronik norsk teologisk lektor 1639 1652 8,167
Cornelius Jansen "Augustin"... 1640
Den jansenistiske strid... 1640 1713
DK: Tjenestefolk : Katekismen 1640 1650 6,163
DK: TROLOVET hvis Katekismen kendtes ! 1640 1650 6,163
Frederik Wilh.kurfyrst.Brandenburg-Preussen 1640 1688
SF: Isak Rothovius: Bibelen og Augustana 1640 ca 8,200
SF: Per Brahe opr. Aabo akademi (teo.fak) 1640 8,200
Jansen fordømmes 1642
C. S. Bang: norges 1. trykkeri 1643 8,166
C. S. Bang: norsk Postilla catechetica 1643 ca 8,166
Christian IV's "store reces" NB 1643 8,130
DK: Chr IV "verdslige" love "recesserne" 1643 6,140
Ludvig XIV fransk konge 1643 1715
Præsten Jørgen Friis "Rosenkrantz..." 1643 8,132
RELIGIONS-PSYKOLOGISKE MOTIVER.......!!! 1643 ff 8,133
Danmark besat af fjendtlige tropper 1644 8,127
ROM: pave Innocens X 1644 1655 1,14,199
DK: Lange kæppe = KIRKETUGT... 1645 6,163
S: "Den svenska Uppsala-psalmboken" 1645 8,189
Stokke-mænd i kirken (vække sovende) ! 1645 8,131
D:filosof Gottfried Leibniz: "Oplysningen" 1646 1716 6,188
G. W. Leibniz 1646 1716
John Eliot indianer-mission 1646
Kirkebøger indføres 1646 8,129
Westminstersynode Westminster-bekendelsen 1646
Fr.breklings rolle for præ-pietisme (NL) 1647 ca 8,135
John Durie * Terserus 1647 ca 8,191
Paul Gerhard's første salmer 1647
S-dronning Christina * Johs. Matthiæ 1647 8,191
Svenske kirke "Privilegier" (selvstyre) 1647 1650 8,191
Brochmands kroningstale... 1648 8,136
Dk-konge Frederik III 1648 1670 4,44L
Freden i Westfalen 1648
Frederik III dansk konge 1648 1670
George Fox "profet-kald" 1648
Svensk sejr = Europæisk stormagt !!! 1648 8,190
Westfalske fred (tyskland) 1648 4,116
Brochmand: "praktisk videnskab"actio dei" 1649 8,130
J.Brochmand: "Epitome" BEMÆRK !!! 1649 8,130
Descartes død i Stockholm 1650 8,191
DK:hofpræst.Lytkens RYSTET:MOBILISERING 1650 1712 6,173
Hannibal Sehestedt statholder i Norge 1650 ca 8,166
INDIVIDUALISMENS GENNEMBRUD... 1650 1800 4,135
N.S.Chronik "den arndtske fromhed"... 1650 ff 8,135
UK: George Fox 1650 4,129
UK: John Bunyan 1650 1688 4,129
UK: John Milton 1650 1674 4,129
UK: Richard Baxter 1650 1691 4,129
Oliver Cromwell 1653 1658
F: Bossuet 1654 1704 4,134
S-dronning Christina abdicerede.katolik 1654 8,191
Svensk-dronning Kristina abd=katolik 1654
Højkirkeligt embedssyn... 1655 8,136
ROM: pave Alexander VII 1655 1667 1,14,199
Blaise Pascal "Provinsialbreve" 1656 1657
Pascals "Provinsialbrev" 1656
Danmark besat af fjendtlige tropper 1657 8,127
Danmark besat af fjendtlige tropper 1658 8,127
N.S.Chronik fængslet og befriet af svensk ... 1658 8,136
Biskop Hans Svanes rolle 1660 8,136
DK: Adelen mister skattefrihed m.m. 1660 6,145
DK: ENEVÆLDE PÅ KIRKELIG BAGGRUND ! ! ! 1660 6,145
DK: ENEVÆLDENS INDFØRELSE I DANMARK * * * 1660 1848 6,128
DK: Hans Svane ÆRKEBISKOP (1. og sidste efter reformationen) 1660 6,145
DK: Krig med Sverige * KAOS:FATTIGDOM... 1660 til 6,145
ENEVÆLDENS FØRSTE TID * * * 1660 1700 8,136
Freden i 1660 "store territoriale tab" 1660 8,136
Frederik III hyldes som arvekonge okt. 1660 8,136
Karl II engelsk konge 1660 1685
Karl XI svensk konge 1660 1697
Kirkegods blev kgl. ryttergods 1660 ca 8,138
Kongens "kancelli" 1660 1848 8,137
Stænderforsamling * Undtagelsestilstand 1660 8,136
Bispevalg hos kongen (forvaltningsleder) 1661 8,137
Enevolds-arve-regerings-akten udstedtes ! 1661 8,136
Hans Svane blev ærkebiskop 1661 8,136
Præsternes "privilegier"statsembedsstand" 1661 8,137
Blaise Pascal "Tanker" 1662
Malmø-recessen 1662 8,191
Præsternes indløsningspligt (præste-gård) 1662 1919 8,138
SF: Terserus.biskop: Katekisme (afsat t/r) 1662 1663 8,200
August Hermann Francke 1663 1727
D: Francke: Boghandel sygehus apotek bibelanstalt 1663 1727 6,170
D: Francke: DANS TEATER KORTSPIL FORNØJELSER 1663 1727 6,170
D: Francke: Fattigskole vajsenhus seminarium 1663 1727 6,170
D: Francke: Hedningemission 1663 1727 6,171
D: præst August Hermann Francke. HALLE 1663 1727 6,170
Halle: August Herman Francke *** 1663 1727 4,139
Konkordiebogen norm i svensk bibeltolkning 1663 8,191
præst Otto Lorenzen Stranddiger -radikal retg... 1664 1724 6,172
DK: Kongeloven: AUGSBURGSKE BEKENDELSER 1665 6,146
Griffenfelds "Kongelov af 1665" 1665 8,136
Herluf Trolle: Herlufsholm (Skovkloster) 1665 8,119
Kongeloven i Danmark... 1665
Universitet oprettet i Kiel 1665 8,135
Gottfried Arnold 1666 1714 4,139
Gottfried Arnold : radikal-pietisme... 1666 1714 6,171
Paul Gerhard nedlægger sit embede 1666
DK: Niels Steensen ... KATOLIK 1667 6,148
ROM: pave Clemens IX 1667 1669 1,14,199
Svensk anordning imod "cartesianismen" 1667 8,191
DK:Hans Wandal:Jus regium (kongernes ret) 1668 6,146
Knut Hahn * "forsvenske skåne"... 1668 ca 8,191
Universitetet i Lund oprettet 1668
Winstrup oprettede Lunds universitet  1668 8,191
Pascals "Tanker" 1669
Rembrandt død 1669
Antoinette Bourignon på Nordstrand. Slesvig 1670 ff 8,135
Christian V dansk konge 1670 1699
Dk-konge Christian V 1670 1699 4,44L
Menighedens præstevalg ophørt... 1670 8,137
ROM: pave Clemens X 1670 1676 1,14,199
1. salving af kongen v/ biskop Hans Wandal 1671 8,137
DK: Kong Christian V 1671 6,146
DK: Forslag om RELIGIONSFRIHED = henlagt 1672 6,147
Conrad Dippel : radikal-pietisme 1673 1734 6,171
Konrad Dippel 1673 1734 4,139
UK-parlamentet vedtager "testakten" 1673
Thomas Kingo "Sjunge-kor" 1674 8,141
Thomas Kingo "Aandelig Sjungekor" 1.del 1674
D: Spener: Pia desideria: Pietismens FAR 1675 6,170
Fromme Ønsker *** 1675 4,139
Hvad pietismen var og vil *** 1675 4,139
Philip Jacob Spener "Pia desideria"... 1675
Pia desideria *** 1675 4,139
Robert Barclay "Forsvarsskrift for den sande krist.. teologi 1676
ROM: pave Innocens XI 1676 1689 1,14,199
Thomas Kingo biskop på Fyn 1677 1703
Thomas Kingo Fyns biskop 1677 8,141
A. Vivaldi 1678 1741 10,494
John Bunyan "Pilgrims Progress" 1678
Christian Wolff 1679 1754
Enevælde indføres i Sverige 1680 ff
Halland * Gotland * Bohuslen 1680 ff 8,192
Kgl. off. kirkeauktion 1680 ff 8,138
Sverige indfører enevælde 1680 ff 8,192
DK: hofprædikant J.B.Bluhme 1681 1753 6,184
G. Telemann 1681 1767 10,452
Simoni 1681 8,138
Thomas Kingo "Aandelig Sjungekor" 2.del 1681
Thomas Kingos "Sjunge-kor" 1681 8,141
Kirkemøde i Paris: Gallikanske Grundsætninger 1682
Stavanger bispestol til Kristianssand 1682 8,166
William Penn overtager Pennsylvania 1682
Christian V "Danske Lov" 1683
Danske Lov 2. bog Kirkeretten 1683 8,139
Danske Lov: Dødsstraf for mord 10-bud ! 1683 8,135
DK: Danske Lov 1683 6,146
Thomas Kingo: Opgave ... ny salmebog 1683
DK:KØBENHAVNS JØDER: GUDSTJENESTE I HJEMMENE 1684 6,147
DK: Ludvig Holberg: "de nye tanker" 1684 1754 6,189
Ludvig Holberg 1684 1754 1,7,317
Ludvig Holberg 1684 1754 8,153
Norske Lov (2.bog) 1684 8,166
1. kritiske historiker Hans Gram... 1685 1748 8,153
Danmarks og Norges Kirke-ritual (H. Bagger) 1685 8,139
Dansk-Norsk kirkeritual 1685
DK:RELIGIONSFRIHED * "HUGUENOTTER" &"JØDER" 1685 6,147
G.F.Händel 1685 1759 10,205
J.S. Bach 1685 1750 1,1,291
Jakob II engelsk konge 1685 1688
Karl II katolik på dødslejet 1685
Nantes-ediktet ophævet 1685
Reformerte fik "fri religionsøvelse" 1685 8,139
DK: Hans Egede: Grønlands Apostel 1686 1758 6,177
Fast helligdag: Almindelig bededag fra 1686 8,129
Svensk kirkelov reducerer selvstyre 1686
Sveriges "Bureaukratisme" 1686 ff 8,192
Sveriges "Kyrkolag af 1686" 1686 8,192
August Hermann Francke: "omvendelsesoplevelse" 1687
Dansk-Norsk alterbog 1688
Hans Baggers Alterbog 1688 8,140
SF: Ullstadius pietisme til Finland 1688 8,201
Svensk pietisme i tyske provinser * Mayer 1688 8,193
Sveriges pietisme * Spener Francke (Cartes) 1688 8,193
UK: Revolutionen 1688 4,148
Vilhelm af Oranien (W III) engelsk konge 1688 1702
ROM: pave Alexander VIII 1689 1691 1,14,199
Sveriges "Svebilius" katekisme 1689 8,192
Thomas Kingo "Vinterparten" af ny Salmebog 1689
Thomas Kingos "vinterparten" færdig 1689 8,141
UK: filosof John Locke: Kristendommens fornuftmæssighed 1689 1704 4,148
UK: Locke: Kristendommens fornuftsmæssighed... 1689 1704 4,148
UK: toleranceakten 1689 4,148
UK-tolerencelov 1689
DK: JØDER I KØBENHAVN Rettigheder../ pligter.. 1690 6,148
Reformertes privilegier indskrænkes 1690 8,139
ROM: pave Innocens XII 1691 1700 1,14,199
SF: J. Gezelius d.æ. og d.y. (+ Nepos) 1693 ca 8,200
SF: Skoleordning..Methodus informandi 1693 8,200
Sveriges "rev. kyrkohandbok" 1693 8,192
Sveriges "skoleordning" 1693 8,192
Bibelanstalt 1694 4,139
Bogtrykkeri 1694 4,139
DK: Hans Adolph Brorson. præst i TØNDER 1694 1764 6,174
F:filosof Voltaire: "deisme.fritænker.ateist" 1694 1778 6,190
Fattigskole 1694 4,139
Francois Voltaire 1694 1778
Hallensisk Pietisme... 1694 4,139
Halleske Stiftelser 1694 4,139
Latinskole 1694 4,139
Sverige kgl plakat imod pietisme (Spener) 1694 8,193
Universitetet i Halle grundlagt 1694
Vajsenhus 1694 4,139
YDRE MISSION 1694 4,139
Franckes "weisenhaus" grundlagt i Halle 1695
John Lock: "Reasonableness of Christianity" 1695
Alfonso Maria de Liguori 1696 1787
John Tolan "Christianity not mysterious" 1696
Karl XII svensk konge 1697 1718
DK: Erik Pontoppidan 1698 1764 6,184
Society for Promoting Chr Knowledge grundlagt 1698
Sveriges "Svedbergs salmebog" 1698 8,193
DK: Dend Forordnede Ny Kirke-Psalme-Bog 1699 6,168
DK: Kingos Salmebog: 1699 6,168
Dk-konge Frederik IV 1699 1730 4,44L
Frederik IV dansk konge 1699 1730
Kingos salmebog indført i Danmark 1699
Kingos Salmebog med Graduale 1699 1798 8,141
Barokkens drastiske udtryksmidler 1700 ca 8,142
Den "engelske prædiken" (pietisme forbudt) 1700 8,141
Den store nordiske krig 1700 1720
det FILOSOFISKE ÅRH. !... 1700 1800 ff 4,145
Engelsk "opbyggelseslitteratur" DYD&LAST! 1700 8,142
fornuftens lys 1700 1800 ff 4,144
Heinrich Myller 1700 ca 8,142
menneskets dyder og pligter 1700 1800 ff 4,144
moralens fornuft 1700 1800 ff 4,144
Nikolaus Zinzendorf: BRØDREMENIGHEDEN i Herrnhut 1700 1760 6,171
OPLYSNINGSTIDEN... 1700 1800 ff 4,144
personlig sandhed 1700 1800 ff 4,145
PERSONLIGHEDS- RELIGIØSITETENS GENNEMBRUD 1700 ff 8,142
PIETISME OG OPLYSNING I DANMARK... 1700 1800 8,142
Pietismen : Rationalismen *** 1700 4,137
PIETISMENS FORBEREDELSE.... 1700 1730 8,144
Pietistisk vækkelse i Karlskrona. Sverige 1700 omkr 8,193
Pietistiske vækkelser i Sverige 1700 ff
Radikale-pietisme... 1700 ca 4,139
ROM: pave Clemens XI 1700 1721 1,14,199
samvittighedens røst... 1700 1800 ff 4,144
Sveriges ortodoxi * H Spegel.J.Svedberg 1700 omkr 8,193
Sveriges ortodoxi * O Svebelius.E Benzelius 1700 omkr 8,193
Zinzendorf. N.L. 1700 1760 4,139
Preussen bliver kongedømme 1701
SF: Finsk salmebog 1701 8,200
Soc...: in the Foreign Parts grundlagt 1701
Society fore the Propagation of the Gospel 1701
Yale University New Haven.Conn. grundlagt 1701
Anna Stuart engelsk dronning 1702 1714
H. W. Ludolf til København 1703 8,144
John Wesley 1703 1791
Karl XII svensk bibel 1703
Strandiger til København t/r 1703 8,144
Sveriges "Karl XII's bibel" 1703 8,193
August Gottlieb Spangenberg 1704 1792
DK: Kgl. pietistisk hofpræst F.L.Lytken 1704 6,175
DK: prof.Peder Rosenstand-Goiske 1704 1769 6,191
Frederik IV's trang til initiativ 1704 8,144
DK: Kgl.missionærer til Trankebar (1620) 1705 6,177
Mission Ziegenbalg & Plytschau Trankebar 1705
Ziegenbald & Plytschau til Trankebar missionærer 1705 8,145
Christian Wolff prof. i Halle 1706
H. W. Ludolf samlingerne forbudt 1706 8,144
S-kong Karl XII's edikt mod Francke & Co. 1706 8,193
DK: Ny fattiglov : Offentlig forsørgelse 1708 6,176
Fattiglov gav bedre socialforsorg 1708 8,145
Fangne karolinere efter Poltava-slaget. Sverige 1709 1721 8,194
D: Leibniz: Theodicee... 1710 6,188
Leibniz "Theodizee" 1710
Edikt imod pietismen i Slesvig-Gottorp 1711 8,145
Thomas v. Westen. Vøey i Romsdal. Norge 1711 8,167
Vajsenhus (efter pest) i drift fra 1727 1711 8,145
F: Jean-Jacques Rousseau 1712 1778 6,188
Bullen "Jansenismens fordømmelse" 1713
Bullen "Unigenitus" 1713
Frederik Wilhelm I af Preussen 1713 1740
DK: Kgl. "missionskollegiet" 1714 6,177
Georg I engelsk konge 1714 1727
George Whitefield 1714 1770
Missionskollegiet oprettet 1714 8,145
Missionskollegium oprettet i København 1714
S. P. C. K. i London 1714 1744 8,145
"syvstjernen" * pietismen til Norge... 1714 8,167
thi hjemmet skal være en "privat kirke" 1714 8,168
Ludvig XV fransk konge 1715 1774
Mission blandt lapperne i Nordnorge 1715 8,168
v. Westen missionær i Finmarken 1716 1727 8,168
Den 1. frimurerloge i London stiftet 1717
Mose och Lamsens Wisor udbredt i Sverige 1717 8,194
Mozart 1717 1787 10,300
SF: Russisk forvaltning indsatte provst 1717 8,201
Varnæs-salmebog 1717 8,151
DK: Kgl.forbud antimissionske skrifter 1718 6,179
DK: Pietister og Skriftemålet 1718 6,179
Enevold Ewald ung præst og aktiv... 1718 ff 8,145
Stor vækkelse i Vest-Slesvig (Ribe-Skern) 1718 ff 8,145
Sveriges "frihetstiden" 1718 1772 8,194
Sveriges "hueparti" (fredelige) 1718 1739 8,194
Sveriges stormagtstid og enevælde slut ! 1718 8,194
Ludvig Holberg litterære virksomhed 1719 ff
DK: Dansk Santalmission 1720 ca 6,321
DK: Sudanmission 1720 ca 6,321
Frederik IV direkte pietistisk indstillet efter ... 1720 ff 8,146
Hoffet spaltet. men... 1720 ff 8,146
Jon Vidalin biskop i Skalholt til 1720 8,174
Ren eskimo-mission... 1720 8,168
240 skoler på ryttergodset - Peder Hersleb 1721 8,145
DK: 240 Kgl. "rytterskoler" på landet 1721 6,176
DK: "Det Bergenske Kompagni" 1721 6,177
DK: Hans Egede 15 år på Grønland 1721 1736 6,177
DK: Kgl. "Grønlandsmission" 1721 6,177
DK: Kgl. "missionskollegiet" BOGFORLAG m.m.  1721 6,178
Frigivne krigsfanger..pietisme.. Sverige 1721 ff
Hans Egede til Grønland 1721 1736 8,168
Hans Egede's Grønlands-mission 1721 1736
Hertugdømmet Slesvig indlemmet i det kongelige 1721 8,145
ROM: pave Innocens XIII 1721 1724 1,14,199
SF: Finlands genopbygning på alle felter 1721 8,201
SF: Finlands nuværende grænser lagt 1721 8,201
Herrnhut grundlagt 1722
Herrnhutisme: Den glade kristendom 1722 4,141
Norges 620 kirker solgt 1722 8,169
Samfundet "Herrnhut" 1722 4,141
D/DK: hofpræst J.A.Cramer 1723 1788 6,191
S: Jacob Benzelius's lærebøger 1723 1800 8,194
S: Tollstadius * Cederhielm (pietisme i Sverige) 1723 8,195
Sveriges "privilegier" (kirkeledelse m.v.) 1723 1923 8,194
Vajsenhus-katekismen 1723 8,145
Immanuel Kant 1724 1804
ROM: pave Benedikt XIII 1724 1730 1,14,199
Henrik Schartau 1725 1825
Johann Salomo Semler 1725 1791
Poul Egede * Niels Egede 1725 ca 8,169
Konventikelplakat i Sverige 1726
S: Strengt.intolerant edikt imod pietisme 1726 8,195
Brødremenigheden dannet i Herrnhut 1727
Dippel i Sverige * "skismaet" i pie-lejr 1727 8,195
Eiler Hagerup missionen bl. lapperne 1727 8,168
Enevold Ewald tilknyttet Vajsenhuset i København 1727 8,146
Georg II engelsk konge 1727 1760
Herrnhuter til København 1727 8,146
J. C. Dippel til København (Hammershus-fange) 1727 8,146
Pietisme-typer i landsdelene !!! 1727 1784 8,150
Svensk kontakt med Herrnhut (Zinzendorf) 1727 1735 8,196
Vajsenhuset hovedstads-pietismens centrum 1727 8,145
Zinzendorfs brødremenighed 1727 8,143
DK: Kgl. Mission: Jøder i København 1728 6,179
DK: Kgl. Vajsenhus Center for Pietistisk vækkelse 1728 6,178
KØBENHAVNS BRAND * * * 1728
Københavns brand 1728 8,146
Bach komponerede "Mattæuspassionen" 1729
G. E. Lessing 1729 1781
Biskop Deichmann. Oslo 1730 8,169
Christian VI dansk konge 1730 1746
DEN KIRKELIGE PIETISMES SEJR * * * 1730 1746 8,146
Den store vækkelse i USA 1730 1740
DK: Kgl. "helligdagsforordning" KirkePLIGT 1730 6,175
DK: Kgl. K I R K E P L I G T ! ! ! 1730 6,175
DK: Kong Christien VI 1730 1746 6,176
DK-hof: "bede til Gud og kede sig" 1730 6,176
Dk-konge Christian VI 1730 1746 4,44L
Empiritismens gennembrud i filosofien... 1730 ca 8,143
Hallenser-pietisme... 1730 ca 8,143
Herrnhutismen... 1730 ca 8,143
Peder Hersleb biskop i Oslo 1730 ca 8,169
Pietistiske vækkelser ved Oslo-fjorden 1730 ff 8,170
Radikal-pietisme... 1730 ca 8,143
ROM: pave Clemens XII 1730 1740 1,14,199
S: G. Arnold: sværmerisk.kiliastisk pietisme ... 1730 ff 8,195
Tindal:"Christianity as old as the creation" 1730
Wolffiansk tankegang i Sverige 1730 ff 8,196
Christian VI's salving... 1731 8,146
DK: Ove Høegh-Guldberg 1731 1808 6,195
Ove Høgh Guldberg 1731 1808
1. Brødremissionær på St. Thomas 1732
AlfonsoMaria deLiguori * Redemptorisordenen 1732
Brødre-menighedens mission i Vestindien 1732 8,146
DK: Brorson: "Psalme-hæfter" 1732 6,174
DK: Brødremenighedens mission... 1732 6,321
DK: København Uni fik ny fundats 1732 6,184
H. A. Brorson's "julesalmer" 1732 8,151
Herslebs konfirmation efter Spenersk kult 1732 8,170
J. Haydn 1732 1809 10,191
Udlægge Guds ord i forsamlinger FORBUDT 1732 8,146
Universitetet fik ny fundats - bibel-.kirkehistorie 1732 8,148
Brødre-menighed ... mission på Grønland 1733 8,146
Den store pest på Grønland 1733 8,169
Kgl. præster må ikke skælde på pietister 1733 8,147
Kongen og greven af Stolberg-Wernigerode 1733 8,147
Protestanter ikke statsembedsmænd i Polen 1733
Sveriges "Andeliga Wijsor" 1733 8,196
Zinzendorf: 3 herrnhutere til Grønland 1733
DK: Kgl.kommission "pietisternes oprør" 1734 !!!! 6,183
DK:Kgl:STATSKIRKELIG HALLENSISK PIETISME 1734 6,183
DK: Zinzendorf afvises i 3 døgn ! 1734 6,183
Forsamlingerne sprængtes (separatisme) ! 1734 8,147
P.N.Holst separatist ... blev afsat 1734 ca 8,147
Radikale.svensk-finske pietister til Danmark 1734 8,147
Sveriges "Erikssønnerne" t/r 1734 1745 8,195
DK:Kgl forbud: Selskab.arbejde.skuespil 1735 6,183
DK: "kristelig oplysning og gudsfrygt": 1735 6,183
DK: "OPDRAGELSE OG UNDERVISNING" 1735 6,183
DK: på Helligdage !!! 1735 6,183
Herslebs engelsksproget opbyggelsesskrift 1735 8,170
Kongen brød med Zinzendorf (separatist) 1735 8,147
Sabbatsforordning i Danmark 1735
Sabbatsloven fornyes KIRKEPLIGT m.m.!!! 1735 !!!! 8,147
Separatist Sven Rosen.Stockholm (forvist) 1735 1740 8,195
Stockholms 1. frimenighed (filadelfisk) 1735 8,195
Sveriges "tvangslovgivning" -censur m.v. 1735 8,195
Systemskiftet (bodspietismens st-k fløj) 1735 !!!! 8,147
Barne-dåbens Fornødenhed 1736 8,148
DK: KONFIRMATIONS-PLIGT !!! 1736 6,183
DK:Sandhed til Gudfrygtighed Pontoppidan 1736 6,183
Konfirmation indført i Danmark 1736
Konfirmationens Nytte! (ægteskab-vilkår) 1736 8,148
Konfirmationsloven "formelle ed" 1736 8,148
DK: "Generalkirkeinspektionskollegiet" 1737 1800 6,184
DK: J.F. Struensee 1737 1772 6,193
Erik Pontoppidan "Sandhed til Gudsfrygt" 1737
Generalkirkeinsp.kollegiet oprettet i København 1737
Generalkirkeinspektionen 1737 1791 8,149
Herslebs Epistola pastoralis Kgl. ønske ! 1737 8,170
Erik Pontoppidan "autoriseret katekisme" 1738 8,148
Peder Hersleb sjællands biskop 1738 ff 8,149
Tøxen * Brorson * Nannestad * Hygom 1738 ff 8,148
UK: Charles Wesley 1738 4,142
UK: George Whitefield 1738 4,142
UK: metodist John Wesley 1738 4,142
UK: Vækkelses-friluftsmøder 1738 4,142
Det herrnhutiske societet i København 1739 8,147
DK: Brorson: "Troens rare Klenodie" 1739 6,174
DK: Det københavnske Brødresocietet 1739 6,185
DK:Forordng FOLKESKOLE: undervisngspligt 1739 6,184
Folkeskolelov = degnens undervisningspligt 1739 8,148
H. A. Brorson's "Troens rare Klenodie" 1739 8,151
"Hattene" ... oplysningsideerne frem i Sverige 1739 ff 8,196
Herslebs norske folkeskole af 1739 1739 1750 8,170
John Wesley & George Whitefield rejseprædikanter 1739
Latinskolerne reduceres fra 46 til 20 1739 8,148
S: Reformerte fik religionsfrihed 1739 8,196
Sveriges "hattene" (chauvinister.opl.ide) 1739 8,194
Chr Bastholm 1740 1819
Chr. Wolff ansat i Halle ortodox.apologet 1740 8,153
Chr. Wolff: "Gud. Dyd og udødelighed" 1740 8,154
Chr. Wolff: "naturlig religion" G-D-U 1740 8,154
Den statskirkelige pietisme 1740 1760 8,150
DK: hofprædikant Chr. Bastholm 1740 1819 6,201
Erik Pontoppidan "Slotssalmebogen" 1740
Frederik II (den Store) af Preussen 1740 1786
Frimureriet til Danmark 1740 8,158
Herrnhutisk vækkelse i Sverige (Gradin) 1740 ff 8,196
Holbergs stiftelse i Sorø 1740 8,154
Pietismen folkeskolens grundlægger !!! 1740 8,149
Pontoppidans salmebog 1740 8,151
ROM: pave Benedikt XIV 1740 1758 1,14,199
S: Nådens ordning till saligheten 1740 ff 8,196
S: Sions saanger 1740 ff 8,196
SF: præst Achrenius "separatismen" 1740 8,201
Skolelovens forvaltning... 1740 8,149
Sneedorff.Kraft.Eilschow: "wolffianere" 1740 8,154
DK: Selvstændig lægmandsbevægelse forhindret 1741 6,192
DK/N: "Konventikelplakat" 1741 6,184
H. A. Brorson biskop i Ribe 1741 8,151
Konventikelplakat forsamlingsliv-kontrol 1741 8,149
SF: Herrnhutismens gennembrud i Finland 1741 1743 8,201
SF: "krigen" 1741 1743 8,201
Johannes Ewald kristen poisi 1743 1781 8,156
SF: Brovallius bisp prof supranatural opl. 1743 8,201
Brødre-menighedspersoner "berufs-verbot" ! 1744 8,149
DK: N.E.Balle: Sjællands biskop 1744 1816 6,200
Holbergs "Moralske Tanker" 1744 8,153
Nicolai Balle 1744 1816
Norske kirkelove skabte ro 1744 1745 8,170
Brdr. Støttrup Vestsjælland.. Viborg 1745 ca 8,150
DK: Kgl.reskript: separatisme.anabaptisme 1745 6,185
L. Harboe biskop i Skalholt (ff Sjælland) 1745 8,175
Udenlandske separatister ingen adgang til Danmark 1745 8,150
DEN ÆLDRE OPLYSNING (supranaturalismen) 1746 1784 8,152
DK: Kong Frederik V "livsalige regimente" 1746 6,192
Dk-konge Frederik V 1746 1766 4,44L
Frederik V dansk konge 1746 1766
Gerner * Hersleb 1747 8,150
Erik Pontoppidan biskop i Bergen 1748 8,170
Holbergs "Epistler" 1748 8,153
J.W. Goethe 1749 1832 1,7,107
Redemptoristordenen godkendt af paven 1749