KRISTENDOMMENS HISTORIE - ÅR 1000 til 1499

TEKST ÅR 1 ÅR 2 Ref
Abbed Odilo. Cluny-reform 1000
Altinget indførte kristendommen på Island 1000
Biskop Sigfred til Sverige 1000
dansk-svensk-norsk-koalition 1000 8,19
Det dansk-norsk-engelske Vesterhavsrige 1000 1100 8,12
Grønlandsk høvding Leiv Eiriksson døbt 1000 8,21
Hedensk Uppsala-helligdom 1000 1100 8,23
Jellinge-stenen og byggeri i Roskilde 1000 ca 8,15
Kirkefyrste og statsmand Adekbert. Hamburg-Bremen 1000 ca 8,16
Kristendommen indpas på Island II 1000 8,21
Livet i Nordens kirke ca. år 1000-1500 1000 1500 8,72
Lovsigemand Thorgeir overgik til krist.dom i Sverige 1000 8,27
Odinkar d.y. missionsvirksomhed i Danmark 1000 ca 8,16
Slaget ved Svold (Norge) 1000 8,19
Henrik II tysk konge 1002 1024
ROM: pave Johannes XVII 1003 1,14,199
ROM: pave Johannes XVIII 1004 1009 1,14,199
Olaf Skottkonge døbt (sc.Kg 994-1022) 1008
ROM: pave Sergius IV 1009 1012 1,14,199
DK: Krønikeskriver Thietmar 1012 6,14
ROM: pave Benedikt VIII 1012 1024 1,14,199
ROM: pave Gregor 1012 1,14,199
UK på danske hænder... 1013 1042 6,25
Dk-konge Harald II 1014 1018 4,44L
Kong Olav Haraldssons i Norge (helgen) 1015 1030 8,18
Dk-konge Knud I den Store 1018 1035 4,44L
UK/DK: Knud den Store "regeringsprogram" 1020 6,27
1. kætterbål i Middelalderen - Orleans 1022
Konrad II tysk konge 1024 1039
ROM: pave Johannes XIX 1024 1032 1,14,199
DK: Ældst stenkirke i Roskilde 1026 6,53
DK: "Peterspengene" til ROM 1027 6,28
UK/DK: Knud den Store REJSER TIL ROM 1027 6,27
Clunymunke "Gudsfreden" S-Frankrig 1030
Olavs helgengrav i Nidaros - Kraftcenter 1032 8,20
ROM: pave Benedikt IX 1032 1044 1,14,199
Anselm af Canterbury 1033 1109
Dk-konge Hardeknud 1035 1042 4,44L
fromhed 1039 1056 4,80
Kejser Henrik III: Cluniacensiske 1039 1056 4,80
Dk-konge Magnus den Gode 1042 1047 4,44L
Adelbert biskop i Hamburg-Bremen 1045 1072
ROM: pave Gregor VI 1045 1046 1,14,199
ROM: pave Sylvester III 1045 1,14,199
Henrik III afsætter 3 paver * * * 1046
Henrik III indsatte Bambergbisp som PAVE 1046
ROM: pave Clemens II 1046 1047 1,14,199
ROM: pave Clemens II (synoderne Sutri og Rom) 1046
DK: Kong Svend Estridsen 1047 1076 6,28
Dk-konge Svend II Estridsen 1047 1074 4,44L
ROM: pave Damasus II 1048 1,14,199
Påskesynode i Rom (simoni/nikolaitisme) 1049
ROM: 4 paver: Leo IX 1049 1054 4,80
ROM: pave Leo IX 1049 1054 1,14,199
Det materielle opsving 1050 ff 8,29
Kravet om "Kirkens Frihed"... 1050 ff 8,29
Nadverstrid (Berengar.Lanfranc) 1050 1080
ROM/DK: pave Gregor VII "gregorianisme" 1050 ff 6,29
DK: PAVEBULLE Hamburg-Bremen Ærkebisp 1053 6,30
Bruddet med øst-kirken 1054
HØJMIDDELALDEREN ********************** 1054 1300
ROMERSK- OG GRÆSK- KATOLSK SPLITTELSE 1054
ROM: pave Viktor II 1055 1057 1,14,199
1. indfødte islandske biskop valgt i 1056 8,21
Henrik IV tysk konge 1056 1106
ROM: pave Stefan X 1057 1058 1,14,199
ROM: pave Benedikt X 1058 1059 1,14,199
Lateransynode:PAVEN VALGT AF KARDINALERNE 1059
ROM: pave Nikolaus II 1059 1061 1,14,199
Bispesædet i Sigtuna. Svealand oprettet 1060 8,22
Ribe.Viborg.Århus.Vestervig bispestole 1060 ca 8,17
Roskilde.Lund.Dalby bispestole (Slesvig) 1060 ca 8,17
ROM: pave Alexander II 1061 1073 1,14,199
ROM: pave Honorius II 1061 1072 1,14,199
Vilhelm af Normandiet (Vilh.Erobreren) erobrer England 1066
Adam af Bremen 1070 1076 6,12
Logiske skrifter.ontologiske gudsbevis 1070
Gregor VII: Den kanoniske Ret 1073 4,81
kejser Henrik IV barfodet til CANOSSA 1073 4,81
Paven:Kristenheden/kejserens:LEDER 1073 4,81
Paven lyser kejser i BAND 1073 4,81
ROM: PAVE ctr KEJSER: REVOLUTION 1073 4,81
ROM: pave Gregor VII (Hildebrand) 1073 1085 1,14,199
Gregor VII's korstogsplaner... 1074
Fastesynode forbød lægmandsinvestitur 1075
Fastesynode forbød simoni 1075
Gregor VII's breve til den danske konge 1075 8,17
Fastesynode GregorVII: Henrik IV bandlyses 1076
Henrik IV afsætter Gregor VII (Worms) 1076
Henrik IV band-ophævet - Canossa 1077
Abelard 1079 1142
DK: Kong Harald 1079 1080 6,29
Dk-konge Knud II den Hellige 1080 1086 4,44L
Gregor VII's brev til kong Harald Hein, Sverrige 1080 8,27
Gregor VII's brev til sveriges konge: Inge 1080 8,22
Sverrig-konge Inge d.æ. ca 1080 112? 8,22
2. indfødte islandske biskop Gissur 1082 1118 8,21
Gregor VII flygter fra Rom 1084
Henrik IV indtager ROM 1084 4,82
ROM: pave Clemens III 1084 1100 1,14,199
Den kanoniske ret * Immunitetsprivilegier 1085 8,17
Gregor VII i landflygtighed 1085 4,82
Knuds donation til Lunds domkirke 1085 8,17
Konge og kirke bindes på godt og ondt 1085 8,17
Dk-konge Oluf I Hunger 1086 1095 4,44L
Knud dræbes i Odense St. Albans kirke 1086 8,18
ROM: pave Viktor III 1086 1087 1,14,199
ROM: pave Urban II 1088 1099 1,14,199
Bernhard af Clairvaux 1090 1153 6,41
Anselm "Cur Deus homo"hv.Gud menneske" 1094 1098
DK: 12 munke fra England: Knud HELGEN 1095 1096 6,32
Dk-kong Erik I Ejegod 1095 1103 4,44L
KORSTOGENE * * * 1095 4,87
Petrus Lombardus 1095 1160
Synoden i Clermont 1095
Det 1. korstog... 1096 1099
Tiende indføres på Island 1096 8,21
Hugo af St. Victor 1097 1141
Benediktinerordenen. kl: "Citeaux" 1098 4,91
Bernhard af Clairvaux 1098 1153 4,91
Klostret Citeaux grundlagt 1098
Jerusalem erobres ... 1099
ROM: pave Paschalis II 1099 1118 1,14,199
Albigenserbevægelse i Syd-Frankrig 1100
DK: "kirkelig jurisdiktion" "tiende" 1100 6,40
DK: Stenkirkebyggeriets periode... 1100 1250 6,53
Frie omvandrende lærere... 1100 1200 4,88
Grønlands bispedømme organiseret i 1100 1200 8,21
Islandske sagaer nedskrevet  1100 1300 6,12
Klostervæsenet bryder frem... 1100 1150 8,20
Nidaros.Bergen.Oslo.Stavanger bispesæder 1100 8,20
Norske "kristenretterne" 1100 8,20
ROM: pave Theodoricus 1100 1,14,199
Sverige fuldt kristnet ca. 1100 8,22
Tiende indføres i Norge 1100 1150 8,20
Universiteter i PARIS.BOLOGNA.OXFORD 1100 1200 4,88
ROM: pave Albertus 1102 1,14,199
Dk-konge Niels 1103 1134 4,44L
Bygning af stenkirker tager fart ... 1104 8,33
DK: Asser ærkebiskop (Palliet) i LUND 1104 1137 6,31
DK: Kong Niels 1104 1134 6,37
Hamborg-bremenske- og lundensiske primat 1104 8,20
Kirkelig selvstændighed i Danmark... 1104 8,25
kong Niels af Danmark 1104 1134 8,32
Lund bliver ærkebispedømme * Asser 1104 ca 8,18
Nordens kirkelige organisationer konsolideres 1104 1325 8,29
Tiende af al jord! Kirkejords immunitet! 1104 8,32
Ærkebispesæde i Lund (DK) oprettet 1104 8,9
ROM: pave Sylvester IV 1105 1111 1,14,199
Henrik V tysk konge 1106 1125
Islands 2. bispesæde i Holar 1106 8,21
Anselm: Biskop i Canterbury 1109 4,88
Forliget i Sutri 1111
Henrik V ekskommuniseres 1112
Klosteret Clairvaux grundlagt (Bernhard) 1115
DK: Odense Kloster "privilegiebrev" 1117 6,39
Charta charitatis (ordensdokument) 1118
Cistercienserordenen grundlagt 1118
ROM: pave Gelasius II 1118 1121 1,14,199
ROM: pave Gregor VIII 1118 1121 1,14,199
ROM: pave Calixtus II 1119 1124 1,14,199
6 bispedømmer i Sverige 1120 8,24
Johanitterordenen * Tempelherreordenen 1120
Abelard "Sic et non"ja og nej" 1121 1122
Abelards bog "treenigheden" på bålet 1121
DK: "kanoniske sædvaner" Domkapitlet 1122 6,38
Konkordatet i Worms 1122
1. økumeniske laterankoncil 1123
Otto af Bamberg missionsrejse Pommerne 1124 1128
ROM: pave Coelestin II 1124 1,14,199
ROM: pave Honorius II 1124 1130 1,14,199
Gejstlighedens europæiske reformkrav 1130 8,21
Klosterkirke St.Denis Paris gotisk stil 1130
ROM: pave Anacletus II 1130 1138 1,14,199
ROM: pave Innocens II 1130 1143 1,14,199
Islands 1. kloster 1133 8,21
DK: ÆLDSTE BEVAREDE BREV: "immunitet" 1134 6,41
Dk-konge Erik II Emune 1134 1137 4,44L
Slaget ved Fodevig i Skåne 1134 8,34
DK: Ærkebiskop Eskil 1137 6,41
DK-kong Erik Emune af Danmark 1137 8,33
Dk-konge Erik III Lam 1137 1146 4,44L
Konrad III tysk konge 1138 1152
ROM: pave Viktor IV 1138 1,14,199
2. økumeniske laterankoncil 1139
Abelard "den subjektive forsoningslære" 1140
Abelard "Kend dig selv" 1140
Abelard "Scito te ipsum" 1140
Abelards ..erklæres kætteriske 1140
Abelards "etik" 1140
Bernhard Clairvaux korstogsprædikener 1140
Decretum Gratiani 1140
DK: "Roskildekrøniken" 1140 6,53
Sigtunabispen flyttet til Uppsala 1140 8,24
ROM: pave Coelestin II 1143 1144 1,14,199
Cisterciensermunke i Herisvad. Skåne 1144 8,35
ROM: pave Lucius II 1144 1145 1,14,199
DK/S: Eskil indvies i Lunds Domkirke 1145 6,46
ROM: pave Eugenius III 1145 1153 1,14,199
St. Laurentius-katedralen indvies 1145 8,35
Dk-konge Svend III ... Knud III 1146 1157 4,44L
Det 2. korstog... 1147 1149
Cistercienserordenen til Dk N S 1150 8,21
Lombardus "Sententiarum libri Quattuor" 1150
Petrus Lombardus "Lærebog i dogmatik" 1150
1 Grønland.1 Færøerne - ærkesæder 1152 1153 8,21
1 Suderøerne 1 Orkneyøerne - ærkesæder 1152 1153 8,21
DK: abbed Vilhelm af Esrom 1152 6,42
Frederik I Barbarossa tysk konge 1152 1190
kardinal Nicolaus Brekespears i Norge 1152 1153 8,21
Kejser Frederik Barbarossa 1152 1190 4,82
Modpave indsattes... 1152 1190 4,82
Nidaros.Oslo.Hamar.2 på Island - ærkesæder  1152 1153 8,21
ROM: pave Alexander III fordrives 1152 1190 4,82
Ærkesæde oprettet i Nidaros 1152 1153 8,21
Den norske højmiddelalder begynder 1153 8,49
Kardinal Nocolaus Brekespear besøgte Sverige 1153 8,24
Kirkelig selvstændighed i Norge 1153 8,25
ROM: pave Anastasius IV 1153 1154 1,14,199
Ærkebispesæde i Norge oprettet 1153 8,9
Dk-konge Valdemar I den Store 1154 1182 4,44L
Henrik II engelsk konge 1154 1189
N: Norge ærkebiskop (Grønland incl) 1154 6,42
ROM: pave Hadrian IV 1154 1159 1,14,199
Universalkirkens principper - brev til Sverige 1154 8,24
DK: Ærkebiskop Eskil til Rom 1156 6,42
Eskil i landflygtighed til Frankrig 1156 8,36
Borgerkrig... 1157 8,35
Valmemar den Store enekonge i Danmark 1157 8,35
DK: Absalon biskop over Roskilde stift 1158 6,48
ROM: pave Viktor IV 1159 1164 1,14,199
Valdemar og Frederik Barbarossa 1159 8,36
Frederik Barbarossa bandlyst 1160
ROM: Viktor IV modpave 1160
Ærkebiskop Thomas Becket 1162 1170
drengen Magnus indvies til Norges konge 1163 1164 8,50
Kirkens betingelser for vielsen !!! 1163 1164 8,50
Ærkebiskop Eystin.Norsk-jarl Erling Skakke 1163 1164 8,50
Den svenske Kirkeprovins og Eskil 1164 8,36
Kirkelig selvstændighed i Sverige 1164 8,25
ROM: pave Alexander oprettede ærkestol i Sverige 1164 8,24
ROM: pave Paschalis III 1164 1168 1,14,199
Ærkebispesæde i Uppsala (S) oprettet 1164 8,9
ROM: pave Calixtus III 1168 1178 1,14,199
DK: ARKONA PÅ RYGEN : BLEV KRISTNET... 1169 1225 6,51
Kong Knud helgenkåres.......m.m.m. 1169 8,18
Den danske højmiddelalder... 1170 1241 8,39
Det sakrale kongedømme * * * 1170 8,36
DK: Valdemar og Eskil i Ringsted Kirke 1170 1241 6,45
DK: Valdemarerne konge-slægt i Danmark !!! 1170 6,45
Kirkemøde i St.Bents Kirke. Ringsted 1170 8,36
Konge-arvefølge.. Salving.. Kroning.. 1170 8,36
Skånske og sjællandske aftaler 1170 ff 8,78
Ærkebiskop Thomas Becket myrdet 1170
DK: "kirkelov" for Sjælland 1171 6,46
Missionsarbejde i Finland 1171 8,72
DK/S: "kirkeloven" for Skåne 1174 6,46
De små brødre... 1176 1223 4,92/93
Frans af Assisi: MUNK/MISSION 1176 1223 4,92/93
Fransiskanerne 1176 1223 4,92/93
Guds sangere og spillemænd 1176 1223 4,92/93
Kloster-institution/fattigdomsidealet 1176 1223 4,92/93
Slaget Legano (F Barbarossos nederlag) 1176
Tiggermunke. Valdes fra Lyon 1176 4,92
Valdenserbevægelsen opstår 1176
Absalon afløser Eskil (ærkebiskop) 1177 8,41
Absalon ærkebiskop og biskop i Roskilde 1177 1201 8,41
Barbarossa anerkender Aleksander III 1177
DK: Absalon ærkebiskop 1177 1178 6,49
Forlig i Venedig 1177
Freden i Venezia 1177 4,82
ROM: Alexander III pave igen 1177 4,82
Usurpator Sverres oprør og regering i Norge 1177 1202 8,51
3. økumeniske laterankoncil 1179
ROM: pave Innocens III 1179 1180 1,14,199
DK: KHA: VAR SKATTEFRI LIGESOM KIRKEN 1180 ca 6,49
DK: KONGEMAGT:HERREMANDSKLASSEN:ADELEN 1180 ca 6,49
DK: Ny Roskildebiskop Peder Sunesen (fam) 1180 ca 6,49
Filip II August fransk konge 1180 1223
Dk-konge Knud IV (VI) 1182 1202 4,44L
Frans af Assisi 1182 1226
INKVISITIONSDOMSTOLE OPRETTES... 1184
DK: Cistercienserkloster i Sorø 1185 ca 6,50
ROM: pave Urban III 1185 1187 1,14,199
ROM: pave Clemens III 1187 1191 1,14,199
ROM: pave Gregor VIII 1187 1,14,199
Det 3. korstog...  1189 1192
DK: DANSKERE PÅ KORSTOG !!! 1190 ca 6,51
DK: HVIDE-slægten... 1190 ca 6,50
Fredrik I Barbarossa drukner i Syrien 1190
Henrik VI tysk konge 1190 1197
ROM: pave Coelestin III 1191 1198 1,14,199
Albertus Magnus 1193 1280
D kirkelige partis SEJR 1197 4,82/83
DK: Paven lover AFLAD for kirkegaver 1197 6,55
Innocens III: De 2 sværd... 1197 4,82
Den tyske ridderorden oprettes 1198
Norge trues: interdikt p.g.a. arvefølge 1198 8,51
Otto IV tysk konge 1198 1215
ROM: pave Innocens III 1198 1216 1,14,199
Fr. & Do. ordenerne vil erobre Europas Universiteter 1199 4,94
Fransiskanerordenen og Dominikanerordenen 1199 4,94
Johan uden land engelsk konge 1199 1216
Augustinerordenen 1200 4,91
Bål og brand... 1200 4,92
"den internationale kirkelige ret" 1200 6,57
DK: Befolkning ca 1 million 1200 1300 6,47
DK: "Landskabslovene" 1200 6,56
DK: "Skånske lov" 1200 6,56
DK: "Valdemars sjællandske lov" 1200 6,56
Inkvisitionsdomstole - Dominikanerne 1200 4,92
Kapitelinddeling i Middelalderen ... 1200 3,39
Præmonstratenser / Præsteordener 1200 4,91
Præsteorden: DOMINOKANERNE 1200 4,93/94
S-kong Sverkers (d.y.) privilegiebrev 1200 8,55
Skolastiker: Thomas. Aquino 1200 1300 4,88
Sp.Domingo: Dominikanerne 1200 4,93
Thomas SYSTEM 1200 1300 4,88/89
Toppen af KATOLSK lære... 1200 1300 4,88/89
Universiteter grdl. i Bologna.Paris.Oxford 1200 1250
Vasalforholdet til den tyske kejser ophævet 1200 ca 8,41
Vækkelsen 1200 4,93/94
Anders Sunesen "Hexaemeron" 1201 1223 8,43
Anders Sunesen ærkebiskop 1201 1223 8,42
Det 4. korstog... 1202 1204
Dk-konge Valdemar II Sejr 1202 1241 4,44L
Islands-Holarbiskop Gudmund Aresson 1203 1237 8,53
Frans af Assisi vandreprædikant 1209
1.kendte kirkevielse af kongemagten i Sverige 1210 8,55
Barnekorstoget... 1212
4. økumeniske laterankoncil 1215
De 7 sakramenter ****** 1215 4,85/86
Den biskoppelige inkvisition oprettes 1215
DK: Paven: åndelige og verdslige våben 1215 1218 6,52
Frederik II tysk konge 1215 1250
KATOLICISMENS INDHOLD *** 1215 4,86
Korstogsskatten 5% af gejstlig indkomst 1215 8,63
Laterankoncil fastslår flere læresætninger 1215
Laterankonciliet: JERNBYRD FORBYDES 1215 6,56
Magna Charta 1215
DK: Johanniterne på Antvortskov Kloster 1216 6,87
Dominikanerordenen stiftes 1216 6,87
Kong Valdemar Sejr "kloster i beskyttelse" 1216 6,87
ROM: pave Honorius III 1216 1227 1,14,199
Kong Haakon Haakonnsons "storhedstid" 1217 1267 8,52
Tiggermunke til Norge.Mission i Nord-Norge 1217 1267 8,52
DK: "foredrage teologisk lærdom" 1219 1225 6,52
DK: Valdemarsslaget i Estland 1219 1225 6,52
Dominikanerordenen (tiggerorden) godkendt af paven 1220
Frederik II kejserkrones 1220
Missionsbiskop Thomas i Finland 1220 8,72
Bonaventura 1221 1274
Dominikanermunke til Danmark 1222 8,43
Anders Sunesen forlader Lund 1223 8,56
Dansk stormagtsposition i Sverige ophørt 1223 8,56
Franciskanerordenen stadfæstet  1223 6,87
Fransiskanerne bliver tiggerorden 1223
Ludvig IX den hellige fransk konge 1226 1270
Thomas af Aquino 1226 1274
Frederik II bandlyses 1227
ROM: pave Gregor IX 1227 1241 1,14,199
Det 5. korstog... 1228 1229
Dominikanermunke til Sverige 1228 1230 8,56
Frans af Assisi helgen 1228
Frederik II bandlyses 1228
Kongen afgør strid ml. bisp i Odense og indb. 1228 8,44
Frederik II konge af Jerusalem 1229
Frederik II band ophævet 1230
Den pavelige inkvisitionsdomstol opr. 1231
Østersøkampagner godkendt som korstog 1238 8,44
Frederik II bandlyses 1239
DK: "Jyske Lov" 1241 6,57
DK: Kong Erik Plovpenning 1241 1250 6,61
Dk-konge Erik IV Plovpenning 1241 1250 4,44L
Gruppe mod gruppe * krone ctr kirke 1241 1340 8,44
Jyske Lov: Dåb betingelse for borgerret  1241 8,40
ROM: pave Coelestin IV 1241 1,14,199
ROM: pave Innocens IV 1243 1254 1,14,199
Provinskoncil * Odense-statutterne 1245 8,45
Synode Lyon: Fredrik II bandlyses 1245
Karmelitterne tiggerorden 1247
Det 6. korstog... 1248 1254
Kardinal Vilhelm af Sabina i Skænninge 1248 8,56
Birger Jarl i S retsreform fredsforskr. 1250 1266 8,56
DK: "den egentlige kirkekamp"interdikt" omkring ... 1250 1325 6,62
DK: "kongens SEJR" omkring ... 1250 1325 6,64
Dk-konge Abel 1250 1252 4,44L
Domkapitelinstitutionen bryder igennem i Sverige 1250 ff 8,56
Kejser Frederik II død 1250 4,83
Konrad IV tysk konge 1250 1254
Den sidste kejser HENRETTES 1252 4,83
Dk-konge Christoffer I 1252 1259 4,44L
Ingen ny kejser... 1252 4,83
ROM: pave Alexander IV 1254 1261 1,14,199
Europæiske stridigheder... 1255 1300 4,83
Augustiner-eremiterne tiggerorden 1256
Danehof i Nyborg 1256 8,46
Provinskoncil "Cum ecclesia Daciana" 1256 8,46
Tingmøde i Lund * Skånske Lov 1257 8,46
Dk-konge Erik V Glipping 1259 1286 4,44L
Kirkens landsforrædderi ... 1259 8,47
Ærkebiskop Jakob arresteret i Hagenskov Fyn 1259 8,47
Eckhart 1260 1327
Island under norsk styre 1262 8,53
ROM: pave Urban IV 1262 1264 1,14,199
Dante "Den guddommelige komedie" 1265 1321
Dante "Divina commedia" 1265 1321
ROM: pave Clemens IV 1265 1268 1,14,199
Johannes Duns Scotus 1266 1308
Kardinal Guidos til Danmark * Kgl/Kirke 1266 8,47
Det 7. korstog... 1270
ROM: pave Gregor X 1271 1276 1,14,199
S-ærkebiskop Folke Johansson Ængel Up 1274 8,56
S-kong Magnus Birgersson Ladulaas 1275 ff 8,56
ROM: pave Hadrian V 1276 1,14,199
ROM: pave Innocens V 1276 1,14,199
ROM: pave Johannes XXI 1276 1277 1,14,199
"gregoriansk" forlig i Tønsberg. Norge 1277 8,53
ROM: pave Nikolaus III 1277 1280 1,14,199
S: Provinskonciliet i Sødertælje 1279 8,57
S: "Zelus domus Dei" 1279 8,57
ROM: pave Martin IV 1281 1285 1,14,199
Filip den gode fransk konge 1285 1314
ROM: pave Honorius IV 1285 1287 1,14,199
Wilhelm af Occam 1285 1347
Dk-konge Erik VI Menved 1286 1319 4,44L
ROM: pave Nikolaus IV 1288 1292 1,14,199
Dominikaneren Petrus de Dacia i Sverige 1289 8,58
Konge og rige lyst i band !!! fgl.m.m. 1290 1302 8,48
Ærkebiskop Jens Grands ff kirkestrid 1290 1302 8,48
Festningen Akko falder.Korstogene SLUT 1291
ROM: pave Bonifacius VIII 1294 1303 1,14,199
ROM: pave Coelestin V 1294 1,14,199
Henrik Suso 1295 1366
Bullen "Clericis laicos" 1296
Forbud beskatning af det engelske præsteskab 1296
Island-digt "Lilja" Gud-djævel-kamp... 1300 1400 8,54
Italiensk renæssancekunst 1300 1400 4,90
Johan Tauler 1300 1361
Johannes af Monte Corvino's mission KINA 1300
Marsiglio fra Padua: Fredens forsvarer 1300 4,95
OPLØSNING = Magt: TIL FOLKET... 1300 4,95
Pave... = Adm.kt og Pengeinstitut... 1300 4,94/95
Pave Bonifatius VIII jubelår i Rom 1300
Pavelig dispensation fra ret mod KONTANTER... 1300 4,94/95
Paven i ydmyg afhængighed af den franske konge 1300 4,94
Pavestolen flyttes til AVIGNON... 1300 4,94
SENMIDDELALDEREN *********************** 1300 1500
1. franske stænderforsamling 1302
Bullen "Unam sanctam" (pavens magt) 1302
Den hellige Birgitta... 1303 1373
Pave Bonifatius VIII fange/død 1303
ROM: pave Benedikt XI 1303 1304 1,14,199
Petrarca 1304 1374
ROM: pave Clemens V 1305 1314 1,14,199
S-kirkens immunitet. Birger Magnusson 1305 8,57
Filip den gode arresterer tempelherrerne 1307
N-kong Haakon V Magnussons "Kgl kapel" 1308 8,53
Pavedømmets "Babyloniske fangenskab" * * * 1309 1377
Paven i Avignon. Sydfrankrig * * * 1309 1376 6,69
ROM:F: pave Clemens V - KURIEN TIL AVIGNON 1309
UK: Oprør mod kirkens verdslighed 1310 4,95
UK:Wycliff:Bibelen Guds Lov 1310 4,95
Paven ophæver Tempelherreordenen 1312
Ludvig af Bayern tysk konge 1314 1347
ROM:F: pave Johannes XXII 1316 1334 1,14,199
Thomas Hibernicus "Religio munda" 1316 1496 6,84
S-biskop Brunolf Algotsson af Skara 1317 8,58
Skolastisk teologi "Mattias" i Sverige 1317 8,58
Norge-Sverige kongefællesskab 1319 1364 L
Norges kongeslægt uddøde.... *** 1319 8,53
Dk-konge Christoffer II 1320 1326 4,44L
"friheder og privilegier"... 1320 6,64
Ludvig af Bayern bandlyst 1324
Dk-konge Valdemar III 1326 1329 4,44L
Marsilius af Padua offentliggør: "Defensor pacis" 1326
Marsilius: "Defensor pacis"fredens forsvarer" 1326
Edvard II engelsk konge 1327 1377
Ludvig af Bayern kejser uden paven... 1328
ROM:F: pave Nikolaus V 1328 1330 1,14,199
Dk-konge Christoffer II 1329 1332 4,44L
John Wiclif 1329 1384
Kætterproces mod Eckhart (post mortem) 1329
DK: Politisk splittelse. lovløshed m.m. 1330 1340 6,66
DK: Danmark UDEN konge... 1332 1340 6,60
ROM:F: pave Benedikt XII 1334 1342 1,14,199
100-årskrigen Frankrig - England 1339 1453
DK: Kong Valdemar Atterdag 1340 1375 6,67
Dk-konge Valdemar IV Atterdag 1340 1375 4,44L
Kirkehistorisk grænseår beskrives... 1340 !!!! 8,62
Nationale kongehuse styrkes - pavens indflydelse svækkes 1340 !!!! 8,62
ROM:F: pave Clemens VI 1342 1352 1,14,199
"kirkeskat" i "kanonisk ret" 1343
Lære "thesaurus ecclesiae" 1343
DK: Grunden lagt for REFORMATIONEN... 1345 6,72
DK: Provinskoncilium i Helsingborg 1345 6,70
Karl IV af Bøhmen tysk kejser 1347 1378
"Den sorte død" (pest) 1348 1350
Universitet i Prag oprettet 1348
Ordensstifter Birgitta af Vadstena til Rom 1349 8,59
Birgittinerordenen godkendt af paven 1350
DK: Den Sorte Død - asiatisk byldepest 1350 6,68
Franciskanerne.konventualerne.observant 1350 1400 8,69
Pavekurien udnævnelsesret af danske biskopper 1350 ca 8,64
ROM:F: pave Innocens VI 1352 1362 1,14,199
Den gyldne bulle 1356
Tysk kejser vælges af kurfyrsterne efter ... 1356
Bondeoprør i Frankrig 1358
DK: "Danehoffet" 1360 6,67
DK: "Landefreden" 1360 6,67
ROM:F: pave Urban V 1362 1370 1,14,199
Johannes Gerson 1363 1429
Johan Hus... 1370 1415
Klosteret i Vadstena (S) under opførelse 1370 1373 8,59
ROM:F: pave Gregor XI 1370 1378 1,14,199
DK: BISPERNE:GODSEJERE:RIGSRÅDET 1375 1412 6,72
DK: Margrethe I * Statskirketendenser... 1375 1412 6,72
Dk-konge Oluf (III) 1376 1387 4,44L
ROM:F: pave Gregor XI KURIEN TIL ROM 1377
TO PAVER: ROM * AVIGNON *** 1377 6,73
2 kirkeafdelinger: Hver sin pave... 1378 4,97
DOBBELT PAVEVALG til ROM igen... 1378 4,97
Fælleseuropæiske Rigsdage... for at løse "skismaet" 1378 4,97
ROM: pave Clemens VII 1378 1394 1,14,199
ROM: pave Urban VI 1378 1389 1,14,199
Thomas af Kempis 1379 1471
Brødrene af fælleskabet opstår 1380
Norge-Danmark i kongefællesskab 1380 ff L
fromhedsbevægelse blandt lægfolk ... 1384
Gert Groote grundlægger af "Devotio moderna" død 1384
Dk-konge - dronning Margrethe I 1387 1412 4,44L
ROM: pave Bonifacius IX 1389 1404 1,14,199
Kirke-kvinde-hus-gård-plov-ting-FRED 1390 ca 8,63
Universitetet i Erfurt oprettet  1392
ROM: pave Benedikt XIII 1394 1423 1,14,199
Kansler & Roskildebisp Peder J. Lodehat 1395 1416 8,66
Universitetet i Erfurt oprettes 1396
Den nordiske union * Kalmar-unionen 1397 1523 8,70
DK: Kalmarmødet * Birgitta af Vadstena 1397 6,74
Erik af Pommern "Kalmar-unionen" 1397
Kalmar-unionen - Dk N(Isl) S(Fi) - 1397 1523 8,70
Henrik IV engelsk konge 1399 1415
Bøhmen: JOHAN HUSS's oprør... 1400 1415 4,95
"Theologia Deutsch" bliver til i 1400
Nikolaus Cusanus 1401 1464
ROM: pave Innocens VII 1404 1406 1,14,199
ROM: pave Gregor XII 1406 1415 1,14,199
Koncilium i Pisa = TRE PAVER !!! 1409 6,74
Reformkoncil i Pisa... 1409 1412
ROM: pave Alexander V 1409 1410 1,14,199
ROM: pave Johannes XXIII 1410 1415 1,14,199
Sigismund af Ungarn tysk kejser 1410 1437
Dk-konge Erik VII af Pommern 1412 1439 4,44L
Magnus II Tavast (Finland) 1412 1450 8,72
Konstanz: Johan hus erklæres kætter * BRÆNDES 1414 1418 6,75
Peder Lykke * Johannes Skondelev 1414 1418 8,66
"reformkoncilier" i Konstanz 1414 1418 6,74
Johan Hus dømt og brændt 1415 4,95
Kirkemødet i Konstanz 1415 4,95
ROM: pave Martin V 1417 1431 1,14,199
DK: "dansk provinskoncilium" i København 1418 1418 6,76
DK: Ærkebiskop Peder Lykke: "dk provinskoncilium" 1418 1418 6,76
Hussitterkrigene 1419 1436
fromme "Gudsvenner" 1420 4,95
Mester Eckehart 1420 4,95
nyplatonisk mystik/spekulation 1420 4,95
Jeanne d'Arcs virksomhed * BRÆNDT 1424 1431
de to sandheder 1425 4,96
NOMINALISMEN ... 1425 4,95
Provinskonciliet i København 1425 8,67
ROM: pave Benedikt XIV 1425 1430 1,14,199
Skepticisme 1425 4,96
Åbenbaring ctr filosofi ... 1425 4,95
primas Aslak Bolt (tid anslået) 1431 1449 8,70
"reformkoncilier" i Basel 1431 1449 6,74
ROM: pave Eugenius IV 1431 1447 1,14,199
Engelbrektssons folkellige oprør i (S) 1435 8,71
DK: "bondeoprør" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1439 1448 6,78
DK: Christoffer:Laxmand:RIGSRÅDET 1439 1448 6,78
DK/S: Svensk OPSTAND *** Kongens fald 1439 6,77
ROM: pave Felix V 1439 1449 1,14,199
Dk-konge Christoffer III af Bayern 1440 1448 4,44L
Fredrik III tysk kejser 1440 1493
Ærkebiskop Hans Laxmand og kongevalget 1440 8,67
Kristoffer af Bayern 1442 1448
DK: "ærkekonge" Christoffer af Danmark 1443 6,78
ROM: pave Nikolaus V 1447 1455 1,14,199
ROM: Renæsancepavedømmet * * * 1447 1520
DK: Christian I: AFLADSHANDEL OK 1448 1481 6,79
Dk-konge Christian I 1448 1481 4,44L
guardianen Laurens Brandsen 1448 ff 8,69
Kongelig kirkekontrol i Danmark *** 1448 1513 8,67
Paven og tysk Kejser "aftale"... 1448 6,79
"Wienerkonkordatet 1448" 1448 6,79
BOGTRYKKERKUNSTEN OPFUNDET * GUTENBERG 1450
Forberedelse for renæssancen 1450 4,96
Frie videnskab og begejstringen for antikken 1450 4,96
KIRKENS SVAR: NÅDE ctr TOMME HÆNDER ... 1450 4,96
KIRKENS SVAR: NÅDE MOD FORTJENESTE 1450 4,96
lykkejæger Marcellus "strandet" 1450 8,70
Ny naturfilosofi... 1450 4,96
Panteisme = hedensk naturdyrkelse ... 1450 4,96
PESTEN i Europa = disharmonisk pessimisme 1450 4,96
Leonardo da Vinci 1452 1519
Savonarola 1452 1498
Konstantinopel erobret af sultan Muhammed II 1453
Gutenberg-bibelen 1455 3,40
Johann Reuchlin 1455 1522
ROM: pave Calixtus III 1455 1458 1,14,199
ROM: pave Pius II 1458 1464 1,14,199
Erasmus af Rotterdam født 1466
De bøhmiske brødre bliver kirkesamfund 1467
Niccolo Machiavelli 1469 1527
ROM: pave Sixtus IV 1471 1484 1,14,199
Michelangelo 1475 1564
Universitetet i Upsala grundlagt 1477
Eyfjord på Island "vulkan-udbrud" 1478 8,27
Borgerligt fødte mænd i gejstligheden 1479 ff 8,68
DK: PAVENS TILLADELSE.. KØBENHAVN's UNIVERSITET 1479 6,82
København Universitet indvies *** 1479 8,68
Visitatsberetning fra Strængnæs stift 1480 8,78
DK: Kong Hans Kongemagt:Gejstlige 1481 1513 6,82
DK: Problemstilling: Dansk-reformation 1481 1513 6,82
Dk-konge Hans 1481 1513 4,44L
Martin Luther 1483 1546 4,101
Bulle straf troldom hekseri... 1484
ROM: pave Innocens VIII 1484 1492 1,14,199
ROM: pave Innocens VIII 1484 1492 1,14,199
Zwingli 1484 1531 4,120
Zwingli født 1484
DK: humanist Poul Helgesen 1485 1535 6,150
DK: Poul Helgesen 1485 1535 4,100
Thomas Cranmer 1489 1556
Inkvisitionens og kætterforfølgelse ... "kraft" 1491 4,129
SP: Ignatius Loyola 1491 1556 4,129
SP: Jesuiterordenens grundlægger : Ignatius Loyola 1491 4,129
SP: Kontra-reformationens kraft 1491 4,129
Columbus opdager Amerika *** 1492
ROM: pave Alexander VI 1492 1503 1,14,199
Maximilian I tysk kejser 1493 1519
DK: Hans Tausen... 1494 1561 6,113
D: Philipp Melanchthon 1497 1560 6,154
Embedssamler.underkvalificerede vikarer 1497 ff 8,68
Ærkebiskop Birger Gunnersen i Lund. Dk 1497 8,68
Savonarola brændt som kætter 
DK: Jørgen Jensen Sadolin
1498 
1499
1559 6,115
1) kirkens selvstyre "kanonisk valg" 8,74
2) "privilegium immunitatis" 8,74
3) "privilegium canonis" 8,74
4) "privilegium fori" 8,74
5) "cølibatspligten" 8,75
6) kirkelig ejendoms immunitet 8,75
7) "universalkirkens ledelse" 8,75
8) "kuriens bodsdepartement" 8,76
9) pavens stilling i kanonisationsprosesser 
10) pavens eksemption af munkeordener 
11) Bispemagt "potestas ordinis" 
12) Bispemagt "potestas magisterii" 
13) Bispemagt "potestas iurisdietionis"
8,76- 
8,77
Livet i Nordens kirke ca. år 1000-1500 
a) tilhørsforholdet til Rom 
b) provins- og stiftsforfatning 
c) sognekirkesystem 
d) klostervæsen 
e) frelses- og opdragelsesvirksomhed 
f) sakramentforvaltning 
g) kirketugt 
h) prædiken 
i) undervisning 
j) studium 
k) fromhedsliv 
m) tiende (fordeling) * Kirkebyggeri ! 
n) kirkegods og "gaver" 
o) afladssalg og domsafgifter 
p) den kanoniske ret normative/canones
1000 1500 8,72
Aflad "indulgentia" * Fastedage 8,92
Afladshandel * Bod 8,86
Asketisk liv "consilia evangelica" 8,87
Asketisk liv "vita religiosa" 8,87
Biskop "monopol" sakramente konfirmation 8,77
Biskoppens "pontificaler" 8,78
Bodssakramentet * Skriftemål 8,85
Den karolingiske Aachen-regel 8,81
Den katolske fromhed * "Hostiemagi" 8,91
"Den sidste olie" 8,86
Dominikanernes "studia generalia" 8,90
Domkapitlet * Regulære * Sækulære 8,81
Dyrkelse af "hellige personer" 8,93
Dæmonuddrivelse fra brudesengen 8,85
Dåb (arvesynd. optagelse) 8,85
Faste 8,86
græsrødderne's rolle 8,84
Gud Kirke Lov Hele tilværelsen 8,85
Indvielse af brudesengen 8,85
Konfirmation 8,85
Maria-dyrkelse m.v. 8,94
Menneskets utømmelige religiøse behov 8,94
Messen 8,84
Munkevæsenet i Danmark ctr Int. 8,87
Nordens "vugge" * "Dacia" 8,90
Prædiken og undervisning 8,86
Relekviehandel * Helgenkollektiver !!! 8,95
Religiøs litteratur 8,95
Religiøse broderskaber !!! 8,95
Sex 8,85
Sognepræsten "missalet . manualet" 8,84
Sognet "cura animarum" 8,83
Ægteskab (-stiftelse * NB !!!) 8,85
"År og fred" * Kosmisk kamp !!! 8,86