KRISTENDOMMENS HISTORIE - ÅR 0000 til 0999

TEKST ÅR 1 ÅR 2 Ref
Josias reform -0622 3,54
Tempeltjenesten i Jerusalem * Byggeri -0500 0070 3,54
Kyniker * Antisthenes * Diogenes -0455 -0360 3,92
Rabb.litt: Midrasj og Talmud -0450 -0400 3,59
DIOGENES SKOLE * diatriben -0400 -0325 3,92
Osiris * Isis * Serapis * ÆGYPTEN... -0333 0394 3,81
Hellenisme - Stoisme * * * -0323 0400 4,24/31
E P I K U R Æ I S M E * Epikur -0300 3,93
Ba'al * Astarte * SYRISK-LL-ASIATISK -0204 3,81
"De sibyllinske Orakler" -0200 3,78
"Hør.Israel.Herren vor Gud.Herren er en" -0200 3,57
Skriftkloge * Salme 1 -0200 3,58
Synagoger * * * "attenbønnen" -0200 3,56
MESSIANSKE BEVÆGELSER * JOHS.DØBER * -0165 0070 3,68
Mitra-dyrkelsen -0100 3,82
P L A T O N I S M E -0100 3,89
Platonisme: Posidonius -0100 3,89
Hasmonæertiden -0076 -0067 3,63
Hasmonæertiden * Makkabæertiden -0076 -0067 3,53
Israel indlemmes i Romerriget -0063 3,47
Hillel og Sjammaj (skriftkloge) * * * -0060 3,58
Kong Herodes den Store i Palæstina -0037 -0004 13
KEJSER AUGUSTUS -0031 0014 13
ROM: kejser Augustus -0031 0014
"alegorisk fortolkning" * * * -0025 0040 3,72
Jødisk filosof Filon fra Alexandria -0025 0040 3,72
Kejserdyrkelsen * Priene i Lilleasien -0009 3,97
Herodes Antipas: Galilea.Perea -0004 0039 13
Herodes Arkelaus: Samaria.Judea.Idumea -0004 0006 13
Herodes Filippus:Iturea.Trakonitis -0004 0034 13
IL: Arkelaus.HerodesAntipas.Filip -0004
IL: Arkelaus. Judea og Samaria -0004 0006
IL: Filip konge Noe -0004 0034
IL: Herodes Antipas i Galiæa og Peræa -0004 0039
IL: Jesus bliver født... -0004 0030
Befolkning: 3 mill - mest JØDER 0000 0070 3,50
D U A L I S M E * * * 0000 3,84
den hellenistiske filosofi... 0000 3,80
Den hellenistiske Kultur 0000 3,79
Den jødiske tro * Kristne forfølges 0000 0070 3,53
den klassiske græske gudetro * filosofi 0000 3,79
Det romerske imperium 0000 3,95
Diaspora-jøderne 0000 3,71
Gnosticisme * "mysterie-religioner" 0000 3,85
Gnosticisme * Religionsblanderi * GT/NT 0000 3,88
GT SEPTUAGINTA (GRÆSK)... 0000 3,74
Hebraisk ctr Aramaisk (Latin) 0000 0070 3,51
JD TEMPLER I ELEFANTINE OG ONIAS I ÆGYPTEN 0000 0073 3,73
KIRKEN I DET FØRKRISTNE ROMERRIGE  
***********************************************
0000 0324
Kvindens stilling 0000 0070 3,51
orientalske religioner * "dualisme" 0000 3,80
Ptolemæerne * Seleukiderne 0000 3,71
S T O I C I S M E N * Seneca 0000 3,91
Samaritaner:Proselytter:Garizim 0000 3,54
Samaritanerne * Garizim 0000 3,70
Sociale forhold 0000 0070 3,50
"synkretisme" * religionsblanderi 0000 3,80
Tempeltjeneste - 24 "skifter" 0000 3,54
TEMPELTJENESTE * MORGEN- OG AFTENOFRE 0000 0070 3,55
Vergil * Livius * Horats 0000 3,96
IL: Annas ypperstepræst 0006 0015
IL: Israel under romerske "prokuratorer" 0006 0066 3,47
IL: Synedriet: Ypperstepræsterne: De ældste ... Skriftkloge 0006 0066 3,47
Koponius prokurator 0006 0009 13
IL: Ypperstepræst Annas 0009 0015 3,49
Marcus Ambivius prokurator 0009 0012 13
Paulus: Farisæer og skriftklog 0010 006? 3,232
Paulus fra Tarsus. Kilikien * Romersk borger 0010 006? 3,233
Paulus: Israelit:Benjamit:Hebræer 0010 006? 3,232
Paulus (Saulus) fra Gischala.Galilæa (?) 0010 006? 3,233
Annius Rufus prokurator 0012 0015 13
ROM: Medkejser Tiberius 0012 0037 13
ROM: kejser Tiberius 0014 0037
Valerius Gratus prokurator 0015 0026 13
IL: Kaifas ypperstepræst 0018 0036
IL: Ypperstepræst Kajfas 0018 0036 3,49
IL: Pontius Pilatus statholder i Judæa 0026 0036
Pontius Pilatus forvises 0026 0036 13
Pontius Pitatus prokurator 0026 0036 13
GUDS BUDSKAB VIA JESU' TALE * ORD 0027 0030 3,194
IL: Jesus står frem... 0027 0030
Jesus "eskatalogisk" prædikant 0027 0030 3,190
IL: Johannes døber henrettes 0028 0029
Jesus i Galilæa * * * 0028 13
Jesus i Jerusalem * * * 0028 13
Johannes døbers virksomhed... 0028 0029 3
APOSTEL-tiden * * * * * * * 0030 0100
Barnabas fra Kypern * 1. menigheder 0030 3,78
FORFØLGELSER: Spredte og lokale 0030 0250
Gamaliel.Johs.ben Sakkaj (skriftkloge) 0030 3,58
IL: Jesus korsfæstes * * * 0030
J E S U O P S T A N D E L S E * * * * * * * 0030
Jesus korsfæstes ******* 0030 13
Menighed i Jerusalem 0030 0070 3,250
Menighed:Jerusalem: JAKOB 0030 0062 3,250
Paulus:Epikuræisme:Stoicisme... 0030 3,93
Paulus: "helt sæt begreber" 0030 3,85
Paulus' omvendelse 0030 0035 3,140
Paulus' rejser * Spanien ??? 0030 0064 3,164
NT Apokryfer... 0031 4,24/28
Religion ctr Filosofi * * * 0031 4,28-29
IL: Paulus' omvendelse 0032 0033
IL: Stefanus stenes * 1. martyr 0032 0033
Paulus - Hedninge-apostel * * * 0033 0067 1,14/195
Saulus' syn 0033 13
IL: Paulus flygter fra Damaskus 0035 0036
Marcellus prokurator 0036 0037 13
Paulus i Jerusalem 0036 13
Herodes Agrippa:Iturea.Trakonitis.Abilene 0037 0039 13
J O S E F U S * HISTORIESKRIVER * * * 0037 0101 3,73
Paulus i Tarsus 0037 13
ROM: kejser Caligula 0037 0041
ROM: Kejser Kaligula 0037 0041 13
Jødeforfølgelser * Ægypten 0038 3,75
Herodes Agrippa I overtager området 0039 0041 13
Herodes Antipas forvises 0039 13
IL: Paulus og Barnabas i Antiokia 0039 0040
Jakob Sebedæussøn henrettet 0040 ff 3,230
PETER FÆNGSLET... 0040 ff 3,230
Evangeliet til Antiokia... 0041 13
Herodes Agrippa I konge i hele ISRAEL 0041 0044 13
IL: Herodes Agrippa I 0041 0044
ROM: kejser Claudius 0041 0054
ROM: Kejser Klaudius 0041 0054 13
Navnet kristne i Antiokia... 0042 13
FORFØLGELSER: i Jerusalem 0044
Herodes Agrippa I død 0044 3,230
IL: Jakobs (johannes' bror) henrettet  0044
Jakob Sebedæussøn henrettet 0044 3,250
Paulus' 1. missionsrejse - Cypern... 0044 13
IL: Paulus' 1. missionsrejse... 0045 0049
Paulus i Lilleasien 0045 13
Tiberius Alexander prokurator 0046 0048 13
IL: Ypperstepræst Ananias 0047 0059 3,49
Apostelmødet i Jerusalem... 0048 3,140
Herodes Agrippa II konge 0048 0053 13
IL: Apostelmødet i Jerusalem * * * * * * * 0048 0049
Apostelmødet i Jerusalem * * * 0049 0050 13
Jøderne forvises fra Rom 0049 3,75
Bibelen i det romerske Palæstina 0050 0100 3,43
Bibelen i det romerske Palæstina 0050 0100 3,46
Bibelen i det romerske verdensrige 0050 0100 3,42
HELLIGE SKRIFT... 0050 0100 3,18
IL: Herodes Agrippa II 0050 0100
IL: Paulus' 2. missionsrejse... 0050 0052
Jødisk historieskriver JOSEFUS: Om essæerne 0050 3,65
Paulus' 2. missionsrejse til Lilleasien 0050 13
Paulus i Korint 0050 0052 3,139
Qumransamfundet * * * 0050 3,65
1. Korintherbrev 0051 3,145
1. Thessalonikerbrev 0051 3,159
2. Korintherbrev 0051 3,147
2. Thessalonikerbrev 0051 3,160
Galaterbrevet 0051 3,150
Paulus' breve m.m. 0051 0058 3,141
Paulus i Korint... 0051 0052 13
Paulus skrev 1. Tessalonikerbrev 0051 13
Romerbrevet 0051 3,142
Antonius Felix prokurator 0052 0060 13
Kong Agrippa II beder for jøderne i Rom 0052 13
NT: Tessalonikerbrevene 0052
Paulus for Gallio 0052 13
Paulus skrev 2. Tessalonikerbrev 0052 13
Herodes Agrippa II 0053 0060 13
IL: Felix statholder Palæstina 0053 0059
IL: Paulus' 3. missionsrejse 0053 0057
Paulus i Korint-Jerusalem-Antiokia 0053 13
NT: Filipperbrevet.1.Kor.Gal.br.2.Kor. 0054 0056
Paulus' 3. missionsrejse til Efesus 0054 13
Paulus skrev Gal. + 1. Kor. 0054 0057 13
ROM: kejser Nero... 0054 0068
ROM: Kejser Nero * * * 0054 0068 13
Paulus' breve * * * 0055 3,138
Æ L D S T E kristne kildeskrifter... 0055 3,138
NT: Romerbrevet 0056 0057
IL: Paulus fange i Cæsarea 0057 0059
IL: Paulus i fængsel... i Jerusalem 0057
Paulus i Korint 0057 0058 13
Paulus i Makedonien 0057 13
Paulus skrev Romerbrevet 0057 0058 13
Brevet til Filemon 0058 3,167
Efeserbrevet (Laodikea/vandrebrev ?) 0058 3,152
Kolosserbrevet (*synkretisme*) 0058 3,156
Paulus fange i Cæsarea 0058 0060 13
Paulus fra Filippi til Jerusalem 0058 13
Paulus skrev Filipperbrevet 0058 3,154
Augustin missionær i England 0059
IL: Porkius Festus statholder Palæstina 0059 0062
Kong Etelbert bliver døbt 0059
IL: Paulus som fange til Rom 0060 0062
Jakob Jesu bror død 0060 0065 3,232
NT: Kolosenserbr. Efeserbr. Filemonbr. 0060 0062
Paulus rejser til Rom 0060 0061 13
Porcius Festus prokurator 0060 0062 13
Lukas afslutter Apg. i Rom 0061 0063 13
Paulus fange i Rom 0061 0063 13
Paulus skrev brevet til Filipperne 0061 0063 13
Paulus skrev til Efeserne 0061 0063 13
Paulus skrev til Filemon 0061 0063 13
Paulus skrev til Kollosenserne 0061 0063 13
Florus Albinus prokurator 0062 0064 13
Menighed:Jerusalem: JAKOB martyr 0062 3,250
Paulus løsladt * til Spanien ??? 0062
Kristenforfølgelser * * * 0063 0311 4,44/46
Apostlenes Gerninger... 0064 0095 3,138
Den jødiske krig * * * * * * * 0064 0070 13
FORFØLGELSER: Nero i Rom... 0064
Gessius Florus prokurator 0064 0066 13
NT: Titusbrevet. 1. Timotiusbrev 0064 0065
Paulus besøger menigheder 0064 0066 13
Paulus i Hellas og Ll. Asien 0064 0065
Paulus i Makedonien og Grækenland 0064 0066 13
Paulus på Kreta og i Lilleasien 0064 0066 13
Paulus skrev 1. Tim. og brevet til Titus 0064 0066 13
Roms brand - Forfølgelser 0064 13
Tacitus: Roms brand 0064 3,249
Markus-evangeliet 0065 0007? 3,117
Senaca død 0065
IL: Jakob ( jesu bror ) stenes i Jerusalem 0066
IL: Oprør - kristne til Pella 0066
J O S E F U S * HISTORIE-SKRIVNING * * * 0066 0070 3,73
NT: 2. Timotius brev 0066 0067
Paulus fange i Rom 0066 0067
"Zeloterne" ... "sicarier" 0066 0070 3,68
IL: Vespasian romersk hærfører 0067 0069
Marcus Antonius Julianus prokurator 0067 13
Paulus 2. fangenskab i Rom 0067 13
Paulus martyrdød i Rom * * * 0067 13
Paulus skrev 2 breve (?) 0067 13
Paulus skrev 2. Timotius brev 0067 13
ROM: pave Peter indtil 0067 1,14,199
FORFØLGELSER: Paulus henrettet i Rom 0068
ROM: Kejser Galba 0068 0079 13
Evangeliet spredes * * * 0069 13
ROM: Kejser Otho og Vitellius 0069 13
ROM: kejser Vespasian 0069 0079
ROM: Kejser Vespasian 0069 0079 13
IL: Templet ødelagt 0070
IL: Titus belejrede Jerusalem 0070
Jerusalem brydes ned * * * 0070 13
Josefus: "Den jødiske arkæologi" 0070 0100 3,73
Josefus: "Den jødiske krig" 0070 0100 3,73
Lukas-evangeliet 0070 0095 3,121
NT: 1.Peterbrev Hebræer brevet Jakob-brevet 0070 0100
NT: Johs.evg. Johs. breve 2. Petbreve Judasbrevet 0070 0100
NT: Johs.Åb..Apost.Gerninger... 0070 0100
NT: Markusevg..Lukasevg..Mattæusevg. 0070 0100
NT: Paulusbrevene samlet * * * 0070 0100
Rabbi Akiba (skriftklog) 0070 3,58
Saddukæisk retning til 0070 3,64
Titus erobrer Jerusalem * * * 0070 13
Evangelierne skrives * * * * * * * 0075 0090 3
ROM: kejser Titus 0079 0081
ROM: Kejser Titus 0079 0081 13
ROM: pave Anacletus 0079 0088 1,14,199
Vesuv-udbrud ... Pompeii Herkulanum begraves 0079
Hebræerbrevet 0080 0096 3,171
Judasbrevet 0080 0090 3,179
Mattæus-evangeliet... 0080 0090 3,115
Domitian starter kristenforfølgelser 0081 13
ROM: Kejser Domitian 0081 0096
ROM: Kejser Domitian * Kristenforfølgelser 0081 0096 3,98
ROM: Pave Clemens I 0088 0097 1,14,199
1. og 2.Tim+Titus: Pastoralbrevene 0090 0120 3,167
Apostelen. Johs. skrev: Johs. Evangeliet 0090 13
GT KANON - Synoden i Jamnia * * * 0090 3,16
Johannes-evangeliet 0090 0110 3,133
Jødedommen forkaster "apokalypserne" 0090 3,103
Qumranskrifterne * "organisation" 0090 0120 3,166
Dk-kong Gorm den Gamle 092? 0950 4,44L
1. Clemensbrev 0095 0096 3,252
1. Clemensbrev ROM til KORINT 0095 0096 3,112
Domitianske forfølgelser 0095 0096 3,252
FORFØLGELSER: Domitianske Rom.Ll.Asien 0095 0115
Johannes Åbenbaring * (apokalypse) 0095 3,181
Johannes Åbenbaring * "Patmos" 0095 3,179
Johs. skrev Åbenbaringen 0095 13
1. Klemens brev 0096
1. Petersbrev 0096 3,175
ROM: Kejser Nerva 0096 0098 13
ROM: Pave Euaristus 0097 0105 1,14,199
ROM: Kejser Trajan 0098 0117
ROM: Kejser Trajan 0098 0117 13
2. Petersbrev 0100 0200 3,175
3. Johannesbrev 0100 3,178
Apokryfe evangelier 0100 3,27
Apostlenes grundvold NT/GT * * * 0100 0600 4,34
Apostolisk tid slut * * * 0100 13
Biskop - Socialsystem *** 0100 0250 4,36/37
Didache 0100
Ebjoniter-evangeliet 0100 3,27
Gejstlighed - Lægfolk *** 0100 0200 4,36
Gnosticisme 0100 0400 11,323
Gulatingslovens kristenret... 100? 8,27
Hebræer-evangeliet 0100 3,27
HELLIGE SKRIFT... 0100 0150 3,16
HELLIGE SKRIFT... 0100 0150 3,17
"Hermas Hyrde" 0100 3,172
Herodes Agrippa II døde i Rom 0100 13
Ignatius af Antiokia * Breve... 0100 0150 3,101
Jakobsbrevet * Katolske breve... 0100 3,173
Johannes død i Efesus ? 0100
Kirkebygninger 0100 0200 4,21
KIRKENS HISTORIE BEGYNDER 0100 3,252
Memighedstugt - Nøglemagt * 0100 0200 4,36
Nazaræer-evangeliet 0100 3,27
NT: De 4 Evg. i brug i kirken * * * 0100 0150
NT-TID SLUTTER * * * * * * * 0100
Peters-evangelium 0100 3,27
Resten af NT skives efter * * * 0100 3
Righoldig litteratur... 0100 3,251
SKRIFTEN * * * 0100 0200 4,29/30
Tacitus: "Beretning" 0100 3,249
Thomas Barndoms-evangelium 0100 3,27
Tredobbelte embede *** 0100 0200 4,35/36
Ægypter-evangelium 0100 3,27
ROM: pave Alexander I 0105 0115 1,14,199
7 breve: biskop Ignatius af Antiokia 0110 3,112
biskop Polykarp af Smyrna 0110 3,112
FORFØLGELSER: Bisp Ignatius martyr i ROM 0110
Tacitus: Kristne forhadte... 0110 4,42/43
FORFØLGELSER: i Bitynia 0112
FORFØLGELSER: Trajans brev til Plinius 0112
De 7 Ignatius-breve 0115
ROM: kejser Hadrian 0117 0138
NT: Papyrus Ryland 0120
NT: Ældste håndskriftfragment 0120
Suetonius: Kj Claudius: Jd FRA ROM 0120 3,248
Suetonius:optøjer anstiftes af CHRESTUS 0120 3,248
ROM: pave Telesforus 0125 0136 1,14,199
Barnabas-brevet  0130
IL: Bar Kochba leder oprør i Jerusalem 0132 0135
IL: Oprører: RABBI KOKEBA (Messias) 0132 0135 3,58
Basilides * Lærestrid * Dogmedannelse 0135
Gnostisisme * Lærestrid * Dogmedannelse 0135
IL: Jerusalem ødelagt... 0135
Jerusalem genopbygges: Aelia Capitolina 0135
Polykarps brev 0135
Rabbi ben Akiba henrettet 0135
Valentinos ROM * Lærestrid * Dogmedannelse 0135 0165
ROM: pave Hyginus 0136 0140 1,14,199
ROM: kejser Antonius Pius 0138 0161
ASTROLOGER UDVISES FRA ROM... 0139 3,80
2. Klemens brev 0140
Euseb: Papias 0140 ca 3,111
FORFØLGELSER: i Athen 0140
Hyrden af Hermas 0140
Markion ROM * Lærestrid * Dogmedannelse 0140
Markionitisme * Lærestrid * Dogmedannelse 0140
Markions kanon 0140 0150 3,20
ROM: pave Pius I 0140 0155 1,14,199
Markions KANON * Lærestrid * Dogmedannelse 0144
Markions SYN * Lærestrid * Dogmedannelse 0144
Markions KIRKE * Lærestrid * Dogmedannelse 0145
APOLOGETERNE * * * 0150 4,26
Apologeterne * Kirkefædre * Kirkeledere 0150
Gnostiker Marcion * * * 0150 4,29
Justin Martyrs apologi 0150
Justinus Martyrs skrifter 0150 0160 3,21
NT: NT-kanon afgrænses... 0150 0180
Peters-evangeliet 0150 0160 3,22
FORFØLGELSER: Polykarp martyr 0155
Montanismen * Frygeren Montanus kristen 0155
ROM: pave Anicetus 0155 0166 1,14,199
Justin martyr i Rom 0156
Montanismen * Montanus åbenbaringer 0156 0157
Apologet Tertullian * * * 0160 0225 4,27/31
Origenes 0160 0254
Tatian: "Diatessaron" 0160 0170 3,22
Tertullian 0160 0220
ROM: kejser Marc Aurel 0161 0180
FORFØLGELSER: Justin martyr i Rom 0165
Justin martyr i Rom 0165 4,26
ROM: pave Soter 0166 0175 1,14,199
Diognets brev 0170 0180
Montanismen * Grupper opstår 0172
ROM: pave Eleutherus 0175 0189 1,14,199
FORFØLGELSER: i Lyon 0177
Ireneus biskop i Lyon 0177
Biskop Irenæus i Lyon *** 0178 4,26/31
Montanismen * Montanus død 0179
1. Johannesbrev (*doketisme*) 0180 0200 3,177
Ireneus "Gendrivelse falsk gnosis" 0180
Kelsus "Sandhedens ord" 0180
NT: Muratoris kanon 0180
Tatians "Diatessarron" (evangelie-harmoni) 0180
ROM: pave Viktor I 0189 0199 1,14,199
Victor biskop i Rom (påskestriden) 0189 0198
Ireneus forsvinder... 0190
Tertullian bliver kristen 0190
ROM: kejser Septimus Severus 0193 0211
Tertullian som apologet 0195
ROM: pave Zephyrinus 0199 0217 1,14,199
2. Johannesbrev 0200 3,177
Barnabasbrevet 0200 3,22
Clemens af Alexandria 0200 3,22
Dødehavsskrifterne (GT) fundet i 1947 0200 3,29
Hebræer-evangeliet 0200 3,22
Håndskrift : Tekstudgaverne... 0200 3,29
Klemens kataket-skoleleder i Alexandria 0200
Munkevæsen - Værdig - - - 0200 0300 4,41
Muratoris kanon 0200 3,22
NT: Håndskrift Johs. Evg. på papyrus 0200
NT på syrisk og latin 0200
Oxyrrhynchus papyrer: UKENDTE JESUS-ORD 0200 3,24
Papyrus-håndskrifter 0200 0500 3,31
Peter "Åbenbaringen" 0200 3,22
Rabb.litt: Aboth fra Misjna 0200 0450 3,59
Rabb.litt: Misjna * Afsluttet CA: 0200 0250 3,59
Symbolum Romanum (Den gamle romerske dåbsbekj.) 0200
Teolog-skole Klemens * * * 0200 4,32
Teolog-skole Origenes * * * 0200 0254 4,32/33
Tertullian og Irenæus 0200 3,23
Ægypter-evangeliet 0200 3,22
Ældste håndskrifter (NT) 0200 0400 3,29
FORFØLGELSER: i Alexandria 0202
Septimus Severus: forbød KRISTENDOM / JØDEDOM 0202
Origenes keteket-skoleleder i Alexandria 0203
Montanismen * Tertullian montanist 0207
Tertullian bliver montanist 0207
Kappadokia 0210
ROM: kejser Caracalla 0211 0217
Caracalla indb.Romerriget/borgerret 0212
Hippolyt modbiskop i Rom 0217 0222
Kalixtus I biskop i Rom  0217 0222
ROM: pave Calixtus I 0217 0222 1,14,199
ROM: pave Hippolytos 0217 0235 1,14,199
Monarkianismen * Lærestrid * Dogmedannelse 0220
Origenes "Om grundsandhederne" 0220 0230
Sabellius.Rom.modalistisk monarkianisme 0220
ROM: kejser Alexander Severus 0222 0235
ROM: pave Urban I 0222 0230 1,14,199
Epifanifest - Hellig 3 Konger 0225 4,21
Origenes: Elias Apokalypse 0225 3,16
Origenes om ikke anerkendte skrifter 0225 0254 3,23
ROM: pave Pontianus 0230 0235 1,14,199
ROM: kejser Maximinus Trax 0235 0238
ROM: pave Anterus 0235 0236 1,14,199
ROM: pave Fabianus 0236 0250 1,14,199
Mani grundlægger "manikeismen" 0240 0275
Plotin (204-270) i Rom 0244 0270
Origenes "Hexapla" 0245 0250
Origenes "Mod Kelsus" 0245 0250
Kyprian døbt 0246
Kyprian biskop i Kartago 0248 0258
Roms 1000-års fest... 0248
ROM: kejser Decius 0249 0251
FORFØLGELSER: Deciske forfølgelser... 0250 0251
Gud/fader ctr Kirken/moder... 0250 4,37
Oldkirke ctr Jesus/Paulus... 0250 1500 4,38/39
Størstedelen af NT på papyrus-håndskrifter 0250
Synodal-systemet - Cyprian 0250 0400 4,37
Bodsstriden. Kartago og Rom... 0251
Kornelius biskop i Rom 0251 0253
Kyprian "synode om bodsspørgsmålet" 0251
Kyprians "Om kirkens enhed" 0251
Novatian modbiskop i Rom (bodsstriden) 0251 0253
ROM: kejser Gallus 0251 0253
ROM: pave Cornelius 0251 0253 1,14,199
ROM: pave Novatian 0251 0258 1,14,199
ROM: kejser Valerian 0253 0260
ROM: pave Lucius I 0253 0254 1,14,199
FORFØLGELSER: Origenes martyr 0254
ROM: pave Stefan I 0254 0257 1,14,199
Stefanus biskop Rom (kætter-dåbs-strid) 0254 0257
Kætter-dåbs-striden i Kartago... 0255 0257
FORFØLGELSER: Valerianske forføgelser 0257 0258
ROM: pave Sixtus II 0257 0258 1,14,199
FORFØLGELSER: Cyprian martyr 0258
Dionysius biskop i Rom 0259 0268
ROM: pave Dionysius 0259 0268 1,14,199
Paulus. Samosata.dynamisk monarkianisme 0260
ROM: pave Felix I 0269 0274 1,14,199
Antonius eremit i Ægyptens ørken 0270 0356
ROM: kejser Aurelian 0270 0275
Lukians skole i Antiokia 0274
ROM: pave Eutychianus 0275 0283 1,14,199
ROM: pave Cajus 0283 0296 1,14,199
ROM: kejser Diocletian 0284 0305
Athanasius 0290 0373 3,23
ROM: kejser Galerius (Cæsar) 0293 0311
ROM: kejser Konstantius Klorus (Cæsar) 0293 0306
ROM: Ny styreordning... 0293
ROM: Reorganisering af riget 0293
ROM: pave Marcellinus 0296 0304 1,14,199
Askese - DYD --- 0300 4,41
Masser til Kirken 0300 4,41
Mission langt ind i ASIEN... 0300 0400 4,62
Munkevæsenet indstiftes i vest-kirken 0300
Syrisk biskop: Thomas-kirke India 0300
Thomas-evangeliet (Nag Hammadi) 0300 3,25
FORFØLGELSER: Diocletianske forfølgelser  0303 0313
FORFØLGELSER: Nikomedia-edikt mod kristne 0303 0304
Nyplatoniker Porfyrius død 0304
ROM: kejser Konstantin den Store... 0306 0337
FORFØLGELSER slut i Vestriget... 0307
ROM: kejser Licinius (augustus) 0308 0324
ROM: pave Marcellus I 0308 0309 1,14,199
ROM: pave Eusebius 0309 0311 1,14,199
Cæcilianus biskop i Kartago 0311
Den donatistiske strid (donatismen) 0311
Galerius tolerenceedikt... 0311
Gude-kejser-dømmet * * * 0311 4,49
Herske = Guddommelig funktion 0311 4,49
Kejser = Guds statholder * * * 0311 4,49
Kirke - Stat bindes * * * 0311 4,47
KONSTANTIN DEN STORE * * * 0311 4,47
ROM: pave Melchiades 0311 0314 1,14,199
Toleranceediktet * * * 0311 4,48
Donatist = kejsermægling 0312 4,50
Donatus modbiskop i Kartago 0312
Kirken = juridisk person * * * 0312 4,49
Konstantin slår Maxentius 0312
Martyr/helgendyrkelse * * * 0312 4,47
Præster = skattefri * * * 0312 4,49
Slaget ved den milviske bro... 0312
Søndag = helligdag * * * 0312 4,50
Konstantin den Stores og Licinius: Tolerence-ediktet, Milano 0313
Licinius T-edikt fra Nicomedia 0313
ROM: pave Sylvester I 0314 0335 1,14,199
Synoden i Arles fordømmer donatismen 0314
Kejser Konstantin den Store: militær mod donatisterne 0317
Arius ekskommuniseret.Synode Alexandria 0318
Den arianske strid... 0318 0381
biskop Euseb af Kæsarea: EVG 0320 0340 3,111
biskop Euseb: Den 1. kirkehistorie 0320 ca 3,111
Pachomius grundlagde det 1. kloster 0320
KIRKEN I DET KRISTNE ROMERRIGE *** 0324 0565
1. økumeniske konsil i Nikea 0325
Den 1. Universelle økumeniste synode i Nikea 0325 4,50
Konsil i Nikea: Nikea-trosbekendelsen 0325
NIKÆA-SYNODEN * * * 0325 4,51
Synode-vedtagelse = Lov * * * 0326 4,50
Verden styres ovenfra på Guds vegne * * * 0327 4,51
Athanasius biskop i Aleksandria 0328 0373
men styres af KEJSER OG KIRKE * * * 0328 4,51
ROM: Konstantinopel hovedstad... 0330
Athanasius forvist til Trier 0335 0337
Synode i Jerusalem. Arius opt.i.kirken 0335
Arius død 0336
ROM: pave Marcus 0336 1,14,199
Konstantin den Store DØBT 0337 4,48
Konstantius antinikenske kirkepolitik 0337
ROM: kejser Konstans 0337 0350
ROM: kejser Konstantin II 0337 0340
ROM: kejser Konstantius 0337 0361
ROM: pave Julius I 0337 0352 1,14,199
Athanasius i Rom 0339 0346
Biskop Eusebius af Cæsarea død 0340
Wulfila missionær hos vestgoterne 0340 ff
Biskop Eusebius af Nikomedia død 0341
Romerriget forbød offerkultus 0341
Synode Antiokia: Nikea-bekendelsen NEJ 0341
Wulfila (310-383) vies til missions-biskop 0341
Athanasius tilbage til Alexandria 0346
Pachomius grundlægger af det 1. kloster død 0346
Frumentios og Aideseos' mission Etiopia 0350
ROM: pave Liberius 0352 0366 1,14,199
Adlyde:Lov:Erhverve fortjeneste:MORAL 0354 4,59
Augustin: Etik:Tomme Hænder 0354 0430 4,60
Augustin: KATOLICISME * * * 0354 0430 4,60
Augustin og LUTHER * * * 0354 0430 4,61
Augustin: Om Guds stat * * * 0354 0430 4,60
Augustin: Paulus:Synd:Nåde:Tro 0354 0430 4,60
Augustin: TVING til DÅB * * * 0354 0430 4,84
ROM: pave Felix II 0355 0365 1,14,199
Eremitten Antonius (f 250) død  0356
Synode Ankyra (homoiusiansk) 0358
Synode Rimini og Seleukia (homoiisk) 0359
Apollinarismen * biskop Apollinaris 0360
Basilius den Store: "munkeregler" 0360
Laodikea.Syrien 0360 0390
ROM: kejser Julian den frafaldne 0361 0363
Synode Alexandria homoiuuisaner OK 0362
ROM: kejser Jovian 0363 0364
Basilius den Store biskop i Cæsarea 0364 0379
ROM: kejser Valens (øst) 0364 0378
ROM: kejser Valentinian I (vest) 0364 0375
ROM: pave Damasus I 0366 0384 1,14,199
ROM: pave Ursinus 0366 0367 1,14,199
Athanasius: NT 27 Skrifter * * * 0367 3,23
NT KANONISERET I ØST * * * 0367 1,13,296
Hieronymus ørken-eneboer i Antiokia 0370
Martin biskop i Tours (Martin af Tours) 0371
Gregor biskop i Nyssa (Gregor af Nyssa) 0372 0395
Ambrosius biskop i Milano 0373 0397
ROM: kejser Gratian (vest) 0375 0383
ROM: kejser Theodosius den Store 0379 0395
Hedenskabet forsvandt (?) 0380 0580 4,51
Hieronymus ørken-eneboer i Rom 0380 0384
Off. STATSRELIGION PÅBUD * * * 0380 4,51
Theodosius den Store KRISTENDOMMEN-STATSRELIGION 0380
Theodosius den Stores edikt:"Cunctos populos" 0380
2. økumeniske konsil: Konstantinopel 0381
Den nikensk-konstantiopolitanske "tros-bekendelse" 0381
KEJSER FOR LEGEMET * * * 0381 4,52
Konstantinopel-synoden: KEJSER:LEGEME KIRKE:SJÆL 0381 4,53
Romersk forbud mod offerkult (igen) 0381
"troskekendelse. NC ("Nikenum")" 0381
KIRKE FOR SJÆLEN * * * 0382 4,52
codex argenteus (Uppsala) 0383 3,34
KIRKEN OVER-ORDNET PART * * * 0383 4,52
vetus latina * Hieronymus NT på LATIN 0383 3,33
vetus syra 0383 3,33
Vulgata * * * 0383 3,33
ROM: pave Siricius 0384 0399 1,14,199
Theofilus patriark i Aleksandria 0385 0412
Augustin døbt af Ambrosius 0387
Alexander presbyter Arius 0389 4,52
Biskop Athanasius. Alexsandria 0389 4,53
Om den Nikænske trosbekendelse 0389 4,53
Om FRELSE 0389 4,53
Biskop Gregor af Nazians død 0390
Om: HELLIGÅNDEN 0390 4,52
Om: "kristologien" * * * 0390 4,52
Om: TREENIGHEDEN 0390 4,52
Augustin viet til præst 0391
Romerriget: dødsstraf for offerkult 0392
Kirkemøder NT KANONISERET * * * 0393 0397 3,24
Antonius. Ægypten: MUNKE 0395 4,53
Augustus biskop i Hippo 0395 0430
BYZ: kejser Arkadius 0395 0408
Det byzantinske rige (østromerske) 0395
Det vestromerske rige 0395
Munk:Askesen:Fuldkommenhed 0395 4,54
Pakum: Kloster-munkeregler * * * 0395 4,53
ROM: Romerriget deles 0395
VESTROM: kejser Honorius 0395 0423
Augustin "Bekendelser"Confessiones" 0397 0400
Johs. Krysostomos ærkebiskob i Konstantinopel 0398 0407
ROM: pave Anastasius I 0399 0401 1,14,199
Ariansk kristne Germanere 0400 0600 4,63
Codex Sinaiticus 0400 3,32
Codex Vaticanus 0400 3,32
Den pelagianske strid... 0400 0431
Folkevandringer: GERMANERNE... 0400 4,57/62
Germaner: Nationale-landskirker... 0400 4,65
Germansk privat-/egenkirkesystem 0400 4,65/66
Goterne: Kirke på eget sprog... 0400 4,64
Kgl.myndighed i landskirken... 0400 4,65
Miss.biskop Wulfila: Bib:gotisk 0400 4,64
Pelagius til Rom 0400
Synoden i 451 - KRISTUS * * * 0400 0500 4,53
Syrisk normalbibel: pesjitta 0400 3,33
Uncial- eller majuskelhåndskrifter 0400 0700 3,32
ROM: pave Innocens I 0401 0417 1,14,199
Kejserresidensen fra Rom til Ravenna 0404
BYZ: kejser Theodosius II 0408 0450
Pelagius lære ... Romerbrevet 0410
Vestgoterne plyndrer Rom 0410
Pelagius og Kølestius til Kartago og Palæstina 0411
Augustins "antipelagianske" skrifter 0412
Kyrillos biskop i Aleksandria 0412 0444
Kyrillos biskop (patriark) i Aleksandria 0412 0444
Monofysitismen 0412 0451
Augustin "Om Guds stat"De civitate Dei" 0413 0426
Vestgoterrige i Gallia 0415 0507
ROM: pave Zosimus 0417 0418 1,14,199
ROM: pave Bonifacius I 0418 0422 1,14,199
ROM: pave Eulalius 0418 0419 1,14,199
Synode Kartago pelagianisme NEJ 0418
NT KANONISERET I VEST * * * 0419 1,13,296
ROM: pave Coelestin 0422 0432 1,14,199
VROM: kejser Valentinian III 0425 0455
Biskop Theodor af Mopsuestia død 0428
Nestorianismen 0428 0435
Nestorius patriark i Konstantinopel 0428
Vandalerrige N-Africa 0429 0534
Patrick missionær i Irland 0430 0460
Synode Efesus nestorianisme NEJ 0431
Synode Efesus pelagianisme NEJ 0431
ROM: pave Sixtus III 0432 0440 1,14,199
Nestorius forvist til Ægypten 0435
Leo I (den Store) biskop i Rom 0440 0461
ROM: pave Leo I den Store 0440 0461 1,14,199
Eutyches konsekvente monofysitisme 0445
Røversynode Efesus monofysitisme OK 0449
Anglere og saksere til England 0450
KIRKEN KONSOLIDERES --- * * * 0450
KIRKEN OG MAGTEN - RIGDOM * * * 0450 4,53
Leo I paveideen udformes og begrundes 0450
SVAGE KEJSERE--- 0450 0476
Helgen-pragt-udsmykning * * * 0451 4,53
Kirken: Digtning-kunst 0451 4,53
Kirken: Kultur i Middelalderen... 0451 4,53
Kirken: Skole-fattigpleje 0451 4,53
Kirken: Tænkning-veltalenhed... 0451 4,53
Kirken: Verdslig ctr munke * * * 0451 4,53
Slaget på de katalusiske sletter 0451
Synode Kalkedon (4. økumeniske): nestorianisme NEJ 0451
Synode Kalkedon (4. økumeniske) nestorianisme NEJ 0451
tonatur-læren OK 0451
ROM: pave Hilarius 0461 0468 1,14,199
ROM: pave Simplicius 0468 0483 1,14,199
BYZ: kejser Zeno 0474 0491
VROM: kejser Romulus Augustus 0475 0476
den sidste vestromerske kejser afsat 0476 4,70
Det vestromerske riges undergang * * * 0476
Germaner.tropfører.Odoaker afsatte sidste v-rom.kejser ! 0476 4,70
Germanerhærfører Odovakar angriber Rom 0476
MIDDELALDEREN ************************* 0476 1500
Klodewig frankernes konge 0481 0511
ROM: pave Felix III (II) 0483 0492 1,14,199
Skisma Øst- og Vestkirken... 0484 0519
Den persiske kirke "nestoriansk" 0485
Pave Gelasius: "Teorien de 2 magter" 0492 0496
ROM: pave Gelasius I 0492 0496 1,14,199
Østg.Kg. Theodorik besejrer Odovakar 0493
Østgotisk herredømme i Italien 0493 0553
ROM: pave Anastasius II 0496 0498 1,14,199
Klodewig døbt. Kristning af frankerne ... 0498
ROM: pave Laurentius 0498 0505 1,14,199
ROM: pave Symmachus 0498 0514 1,14,199
Kirkens dom over Origenes 0500 0600 4,33/34
Rom herre i Gallien og Britannien 0500 1000 4,63
Vestgoterrige i Spanien 0507 0711
ROM: pave Hormisdas 0514 0523 1,14,199
BYZ: kejser Justinus I 0518 0527
ROM: pave Johannes I 0523 0526 1,14,199
Dionysius Exiguus: kristen TIDSREGNING ... 0525 3,185
ROM: pave Felix IV (III) 0526 0530 1,14,199
BYZ: kejser Justinian I 0527 0565
Byzantinsk Cæsareopapisme 0527 0565 4,55
Kejser Justinian - 2. romerrige... 0527 0565 4,55/56
Kejseren: Hellig som Biskop * * * 0527 4,56
Benedikt af Nursia grl.klosteret MonteCassino 0529
Benedikt fra Nursia: Monte Cassino 0529 4,69
Codex Justinianus * Corpus juris civilis 0529
Filosofskole i Athen lukkes af Justinian I 0529
Synode Orange semipelagianisme NEJ 0529
ROM: pave Bonifacius II 0530 0532 1,14,199
ROM: pave Dioscorus 0530 1,14,199
ROM: pave Johannes II 0533 0535 1,14,199
Justinian I erobrer vandalernes rige 0534
ROM: pave Agapetus I 0535 0536 1,14,199
ROM: pave Silverius 0536 0537 1,14,199
ROM: pave Vigilius 0537 0555 1,14,199
Sofie-kirken indvies 0537
Monofysitiske nation-kirker Egypt Syria 0540
Benedikt Nursia: OPSPARE GODE GERNINGER 0543 6,87
Justinians trekapitteledikt 0543
Byzantinsk Ortodoksi. Stivner... 0550 4,56
Synd:syg:skæbne i ØST... 0550 4,59
PAVESTOLEN STYRKES - PETER * * * 0551 4,57
5. økumeniske synode Konstantinopel 0553
Justinian I besejrer østgoterne 0553
ROM: pave Pelagius I 0556 0561 1,14,199
ROM: pave Johannes III 0561 0574 1,14,199
Columba d.e.grl.kloster oeya Hej (Iona) 0565
Langobarderne erobrer Nord-Italien 0568
ROM: pave Benedikt I 0575 0579 1,14,199
ROM: pave Pelagius II 0579 0590 1,14,199
SynodeToledo.Filioque opt. i Nikenum 0589
Vestgotisk Kirke i F/Sp: KATOLSK 0589 4,72
Columba d.y. grundlagde klosteret Luxovium 0590
ROM: pave Gregor I 0590 4,70
ROM: pave Gregor I den Store 0590 0604 1,14,199
Gregor:Augustin:skrifter 0596 19xx 4,72/73
Munken Augustinus til KENT 0596 4,72
Columba d.e. død.. Skotlands apostel 0597
England katolsk  0597 4,72
Gregor den Store "messeoffertanken" 0600
UK: Askese og fromhed: MISSION til DK 0600 0700 6,16
Augustin død 0604
ROM: pave Sabinianus 0604 0606 1,14,199
ROM: pave Bonifacius III 0607 1,14,199
ROM: pave Bonifacius IV 0608 0615 1,14,199
Columba d.y. missionær i S-Tyskland 0610 0615
Muhammeds profetkald 0610
Muhamed: I S L A M * * * 0611 19xx 4,74
ROM: pave Deusdedit I 0615 0618 1,14,199
ROM: pave Bonifacius V 0619 0625 1,14,199
Arabisk tidsregning begynder... 0622
Den monenergistiske strid 0622 0638
Monenergistiske og monoteletiske strid 0622 0680
Muhammed fra Mekka til Medina 0622
Iroskottisk mission i Nord-Humbria 0625 0635
ROM: pave Honorius I 0625 0638 1,14,199
Muhammed erobrer Mekka 0630
Araberne erobrer Palæstina 0637
Den monoteletiske strid 0638 0680
Lensvæsen (vasalord.) indført i Frankrig 0639 0687
Araberne erobrer Ægypten 0640
ROM: pave Johannes IV 0640 0642 1,14,199
ROM: pave Severinus 0640 1,14,199
ROM: pave Theodor I 0642 0649 1,14,199
Lateransynode monoteletismen NEJ 0648
ROM: pave Martin I 0649 0655 1,14,199
Koranen kanoniseret... 0650
Nestoriansk mission i Persia-India-Kina 0650 ff
ROM: pave Eugenius I 0655 0657 1,14,199
ROM: pave Vitalian 0657 0672 1,14,199
Kalifat i Damaskus 0661 0750
Synoden i Whitby 0664
1. gang "Athanasianum" nævnes 0670
ROM: pave Deusdedit II 0672 0676 1,14,199
Araberne slået ved Konstantinopel 0673
Beda Venerabilis 0673 0735
ROM: pave Donus 0676 0678 1,14,199
6. økumeniske synode i Konstantinopel 0680 0681
dyoteletismen OK (1.trullanske synode) 0680 0681
ROM: pave Leo II 0682 0683 1,14,199
ROM: pave Benedikt II 0684 0685 1,14,199
ROM: pave Johannes V 0685 0686 1,14,199
ROM: pave Conon 0686 0687 1,14,199
ROM: pave Paschalis 0687 0692 1,14,199
ROM: pave Sergius I 0687 0701 1,14,199
ROM: pave Theodor 0687 1,14,199
Willibrord missionær hos friserne 0690 0739
2. trullanske synode i Konstantinopel 0692
Araberne erobrer Kartago 0698
Det karolingiske frankeriges ekspansion 0700 0900 8,12
DK: Willibrord i Danmark 0700 0739 6,15
Handelssamkvem Persien*Afghan*Europa 0700 ff 8,12
Willibrord biskop i Utrecht 0700
ROM: pave Johannes VI 0701 0705 1,14,199
ROM: pave Johannes VII 0705 0707 1,14,199
ROM: pave Konstantin I 0708 0715 1,14,199
ROM: pave Sisinnius 0708 1,14,199
Araberne erobrer Spanien... 0711
Karl Martell... 0714 0741
ROM: pave Gregor II 0715 0731 1,14,199
Bonifacius: Tysklands apostel... 0716 4,75
Kejser Leo III 0717 0741
Leo III Isaurer (718 !!!) 0717 0741
Slaget ved Konstantinopel:ARABERNE besejres 0718
Bonifatius (Einfrid) mission i Tyskland 0719 0754
Bonifatius mission i Friesland 0719
Bonifatius inviet i Rom til biskop 0722
Bonifatius mission i Hessen/Thyringen 0723 0732
Billedstriden... 0726 0843
Kejser Leo III forbyder billedkultus 0726
Alkuin 0730 0804
Johs. fra Damaskus forsvarer billedkultus 0730
ROM: pave Gregor III 0731 0741 1,14,199
Bonifatius organiserer kirken i Tyskland 0732 0742
Bonifatius ærkebiskop 0732
Karl Martell slår araberne... 0732
Karl Martels: ISLAMS stop for udvielser i EUROPA 0732 4,74
Slaget ved Potiers 0732
Willibrord besøger Danmark 0735
England samles til et rige 0739
Pippin den Lille 0741 0768
ROM: pave Zacharias 0741 0752 1,14,199
Fulda kloster grundlagt ... KULTUR-CENTER 0744
Pippin frankernes konge 0751
ROM: pave Stefan II 0752 1,14,199
ROM: pave Stefan III 0752 0757 1,14,199
Donatio Constantini 0753 0804
Bonifatius martyr i Frisland (missionsrejse) 0754
Paven til Frankrig: HJÆLP 0754 4,76
Synode Konstantinopel Johs.syn NEJ 0754
Det spanske kalifat 0756 1031
Vatikanstaten grundlægges... 0756
ROM: pave Paul I 0757 0767 1,14,199
Pippin til Italien: KIRKESTATEN... VATIKANSTATEN... 0765 4,76
ROM: pave Konstantin II 0767 0769 1,14,199
Karl den Store fransk konge/kejser 0768 0814
ROM: pave Philippus 0768 1,14,199
ROM: pave Stefan IV 0768 0772 1,14,199
Einhard "Vivta Caroli" Karl den Stores liv 0770 0840
Karl den Stores sværdmission i Sachsen 0770 ff
ROM: pave Hadrian I 0772 0795 1,14,199
Karl den Store besejrer langobarderne 0773 0774
Karl den Store fornyer Pippins gavebrev 0774
Den adoptianske strid i Spanien 0780 0799
Pavebreve dateres IKKE efter kejserår 0781
7.økumeniske synode i Konstantinopel 0787
Billedkulten godkendes... 0787
Karl den Store protesterer mod Synoden i 787 om billedkult 0791
"Libri Carolini" 0791
ROM: pave Leo III 0795 0816 1,14,199
Bondesamfund i Norden omkr. 0800 1000 8,10
DK: Vikinger møder kristendommen... 0800 6,12
Frugtbarhedsgud Freyr * bondebeskytter Thor 0800 1000 8,11
Karl den Store kejserkrones i Peterskirken... 0800
Karl den Store: Romersk kejser... 0800 4,77
Kejseren:Augustin:Guds Stat 0800 4,77
Kejseren herre over Rom/PAVEN 0800 4,77
Kultus "blot" i Norden 0800 1000 8,11
Missionsforsøg ved Willibrord i Danmark 0800 0900 8,13
Ansgar... 0801 0865
DK: Alkuin 0804 6,16
Ludvig den fromme fransk konge 0814 0840
Ny synode fordømmer billedkulten 0815
Den karolingiske Aachen-regel 0816 8,81
ROM: pave Stefan V 0816 0817 1,14,199
ROM: pave Paschalis I 0817 0824 1,14,199
DK: missionsvikar EBO 0822 6,18
Jysk småkonge Harald Klak 0823 8,14
Ærkebiskop Ebo af Reims til Danmark 0823
Ærkebiskop Ebo af Reims til Slesvig 0823 8,14
ROM: pave Eugenius II 0824 0827 1,14,199
Ansgar bygger kirke i Birka ... midtsverige 0826 0832 8,14
Ansgar i Sønderjylland... 0826
DK: ANSGAR TIL DANMARK... 0826 0865 6,19
DK: Harald + fam. døbes i juni 826 0826 6,18
DK: Poppo "ildprøven" 0826 6,24
DK småkonge Harald døbt i Ingelheim 0826
Kejser Ludvig sender munken Ansgar 0826 8,14
Kong Harald 1. døbte nordiske konge 00826 8,14
Kong Harald i Ingelheim 0826 8,14
Kong Harald optages i kejserens kirke 0826 8,14
ROM: pave Gregor IV 0827 0844 1,14,199
ROM: pave Valentin 0827 1,14,199
Ansgar i Sverige (Birka)... 0830
Hamburg bispedømme oprettes... 0831
Ansgar ærkebiskop i Hamborg (ny-opr.) 0832 8,14
Nadverstrid (Radbertus.Ratramnus) 0840
Forliget Verdun - F - Ludvigs 3 sønner 0843
Frankerigets deling 0843 8,14
Synode Konstantinopel billedkult OK 0843
ROM: pave Johannes 0844 1,14,199
ROM: pave Sergius II 0844 0847 1,14,199
1. Kirke i Slesvig på dansk grund 0845 ca 8,14
danerkongen Haarek 0845 ca 8,14
Danskerne hærger Hamborg... 0845 8,14
Ærkebispesædet i Hamborg nedlægges 0845 8,14
Ærkesædet i Hamborg-Bremen oprettet 0845 8,14
ROM: pave Leo IV 0847 0855 1,14,199
Prædistationsstrid (Gottschalk.Hinkmar) 0848 0870
2. kirke i Ribe på dansk grund... 0850 ca 8,14
"De pseudoisidoriske dekreter" 0850
Ansgar til Sverige 0853 0854
ROM: pave Anastasius 0855 1,14,199
ROM: pave Benedikt III 0855 0858 1,14,199
Pseudoisidorske dekreter 0858 0867 4,78
ROM: pave Nikolaus I 0858 0867 1,14,199
ROM: pave Nikolaus I 0858 0867 4,78
Nicolaus I godk.pseudoisidoriske dekret 0860
Kyrillus.Methodius mission slaverne 0863
DK: "missionshyrdebrev" 0864 6,21
Ansgar død 0865 8,14
Bibeloversættelse til slavisk... 0865
Vikingetogter 0865 0965 8,15
ROM: pave Hadrian II 0867 0872 1,14,199
Alfred den Store engelsk konge 0871 0899
ROM: pave Johannes VIII 0872 0882 1,14,199
ROM: pave Marinus I 0882 0884 1,14,199
ROM: pave Hadrian III 0884 0885 1,14,199
ROM: pave Stefan VI 0885 0891 1,14,199
ROM: pave Bonifacius VI 0896 1,14,199
ROM: pave Stefan VII 0896 0897 1,14,199
ROM: pave Romanus 0897 1,14,199
ROM: pave Theodor II 0897 1,14,199
ROM: pave Johannes IX 0898 0900 1,14,199
Det mørke århundrede... 0900 1000 4,79
Det tysk-romerske rige... 0900 1000 8,12
Pavestolen beherskes af Roms adelspartier 0900 1046
ROM: pave Benedikt IV 0900 0903 1,14,199
ROM: pave Christophorus 0903 0904 1,14,199
ROM: pave Leo V 0903 1,14,199
ROM: pave Sergius III 0904 0911 1,14,199
Cluny benediktinerkloster grl. i Burgund 0910
ROM: pave Anastasius III 0911 0913 1,14,199
ROM: pave Lando 0913 0914 1,14,199
ROM: pave Johannes X 0914 0928 1,14,199
Abbed Odo Cluny "lde-kloster" - Klosterreform 0927 0941
ROM: pave Leo VI 0928 1,14,199
ROM: pave Stefan VIII 0928 0931 1,14,199
ROM: pave Johannes XI 0931 0935 1,14,199
Otto I tysk konge/kejser 0936 0973
ROM: pave Leo VII 0936 0939 1,14,199
ROM: pave Stefan IX 0939 0942 1,14,199
ROM: pave Marinus II 0942 0946 1,14,199
ROM: pave Agapetus II 0946 0955 1,14,199
INT: Kirkemøde i Ingelheim... 0948 6,24
Dk-kong Harald I Blaatand 0950 0985 4,44L
ROM: pave Johannes XII 0955 0964 1,14,199
Poppo omvender kong Harald Blaatand 0960 8,15
Otto I kejserkrones af pave Johs.XII 0962
Otto I kejserkrones i ROM (D) 0962 4,79
ROM: pave Leo VIII 0963 0965 1,14,199
ROM: pave Benedikt V 0964 0965 1,14,199
DK: Harald Blaatand DK-kristen * * * 0965 6,12
DK/D:Tysk kejser greb ind i danske kirkeforhold 0965 6,24
ROM: pave Johannes XIII 0965 0972 1,14,199
Otto II tysk konge 0973 0983
ROM: pave Benedikt VI 0973 0974 1,14,199
ROM: pave Benedikt VII 0974 0983 1,14,199
ROM: pave Bonifacius VII 0974 1,14,199
Jelling-stenen i Jylland 0980
Otto III tysk konge 0983 1002
ROM: pave Johannes XIV 0983 0984 1,14,199
Dk-konge Svend I Tveskæg 0985 1014 4,44L
ROM: pave Johannes XV 0985 0996 1,14,199
Svend Tveskæg 0985 1014
Fyrst Vladimir. Kiev døbt 0988
Abbed Odilo. Cluny 0994 1049
Kong Olav Tryggvason i Norge 0995 1000 8,18
Kristning af Norge 0995 ca 8,18
St.Sunniva N-helgen "Sunniva-legenden" 0995 1000
ROM: pave Gregor V 0996 0999 1,14,199
Kristendommen indpas på Island 0997 8,21
ROM: pave Johannes XVI 0997 0998 1,14,199
Færøerne kristnet 0998
ROM: pave Sylvester II 0999 1003 1,14,199