.
.
Kristendommens historie
 
.
0000-0999
1500-1749
1000-1499
1750-1992
.
"Kristendommens historie" er et redskab til størst mulig kendskab til denne specielle verden, som er vor kulturs vugge på godt og ondt.

Bibelen er kristendommens vigtigste "bekendelses-skrift", hvoraf vor livsopfattelse og menneskesyn beror.

Den ligger til grund for vor vesteuropæiske kultur og har stor indflydelse overalt, f.eks. via FN.

Hvilke personer har været nøgle-personer og hvor langt har disse bragt kristendommen fra dens rødder?

Når kristendommen "afdækkes" for tidernes synkretisme, specielt hellenisme og tidernes filosofiske strømninger, kan man glæde sig over dens oprindelse og "Guddommelighed".