JØDEDOMMENS HISTORIE - ÅR 0000 til 1983

TEKST ÅR 1 ÅR 2 Ref
1/2 mill jøder i Israel 0000 4,24
4-5 mill jøder i diasporaen 0000 4,24
Den aleksandriske kanon * Græsk GT 0000 -0200 6,20
DØDEHAVSTEKSTERNE - dødehavsrullerne (1947) 0000 -0200 6,25
farisæeren Hillel... 0000 -0100 3,45
farisæeren Shammai... 0000 -0100 3,45
Mishna * den mundtlige tradition 0000 -0200 3,11
næsten fuldstændige Esajas-udgaver 0000 -0200 6,25
SEPTUAGINTA * GT på græsk * 72..70..LXX 0000 -0200 6,20
SEPTUAGINTA..LXX blev "kirkens" hellige bog 0000 0200 6,21
Arkelaus af Samaria.Judæa.Idumæa 0004 0006 6,208
Filip fik Nordlige del af Ø-jordan-Damaskus området 0004 0034 6,208
gentagne jødiske opstande * zeloterne 0004 ff 6,208
Herodes Antipas fik Galilæa og Peræa 0004 0039 6,208
Arkelaus af Samaria.Judæa.Idumæa afsættes 0006 6,208
Arkelaus landsforvist 0006 4,45
DIREKTE ROMERSK STYRE VIA LANDSHØVDING 0006 ff 3,33
Ordensmagten hos Romerne * * * 0006 3,33
Romerne indsatte/afsatte ypperstepræsten 0006 3,33
Romersk folketælling * ZELOTERNE 0006 3,34
Samaria.Judæa.Idumæa.Syrien.procuratorer 0006 0041 6,208
SANHEDRIN FIK LOVGIVENDE DØMMENDE MAGT IJF 0006 3,33
social uro * specielt i Galilæa 0006 3,33
Flavius Josefus * * * * * * * 0028 0029 1,2,269
Flavius Josefus "Antiquitates Judaicae" 0028 omkr 6,40
Johannes døberen 0028 0029 1,2,268
DEN AFGØRENDE FORSKEL MELLEM MESSIAS-BEVÆGELSERNE 0030 NB 3,45
Jesus korsfæstes 0030 omkr 1,2,268
KIRKEN OVERTOG ANTI-JØDISK LITTERATUR 0030 !!!! 3,26
Saul til Damaskus * * * * * * * 0033 1,2,268
Diaspora-jødekristne fordrives fra Jerusalem 0036 0037 1,2,279
Jakob leder kristen menighed i Jerusalem 0036 0037 1,2,279
kristen mission blandt diassporajøder 0036 0037 1,2,279
Stefanus stenes * * * 0036 0037 1,2,279
1. progrom var i Alexandria 0037 3,39
filosoffen Philo 0037 omkr 3,39
Herodes Agrippa i N-lige del af Ø-jordan-Damaskus 0037 6,208
kejser Gaius Caligulas' krav om tilbedelse 0037 !!!! 3,34
den jødiske historiker Josephus Flavius 0038 0100 3,45
Josephus Flavius og messiasskikkelsen Juda Galilæeren 0038 0100 3,45
Herodes Agrippa's områder udvides 0039 6,208
Herodes Antipas landsforvist 0039 6,208
kongefamilien af Adiabene ved Tigris konverterede 0040 !!!! 3,77
Herodes Agrippa's områder udvides 0041 6,208
kejser Claudius indsatte Agrippa som IL-konge 0041 3,34
Herodes Agrippa lader apostel halshugge 0043 1,2,279
BEVÆGELSE FIK STØRRE TILSLUTNING 0044 ff 3,35
Herodes Agrippa dør 0044 6,208
Judæa igen romersk provins...prokurator-styret 0044 3,35
MODSÆTNINGERNE SKÆRPES... 0044 3,35
romersk landshøvdinde 0044 0066 6,208
ZELOTERNE * * * MESSIANSK 0044 ff 3,35
7 mill jøder ialt 0050 omkr 3,50
Paulus og Simon Mageren * * * 0050 1,2,302
søn af Agrippa i nordlig område 0053 0100 6,208
romersk historiker Tacitus * * * 0055 0120 3,49
ANARKI I JERUSALEM OG JUDÆA... 0064 0066 3,35
Florus. sidste prokurator i Israel 0064 0066 3,35
Frihedskæmpere * sikarier * myrdede alle !!! 0064 ff 3,35
Josephus Flavius alia Josef ben Mattatias 0064 3,47
1. jødisk-romerske krig... 0066 0070 3,35
2.5 mill jøder i Israel 0066 3,50
600.000 jøder mistede livet * * * 0066 0070 3,49
den jødiske opstand 0066 0070 4,48
Den romerske garnison ødelagt 0066 !!!! 3,35
Florus fremprovokerede oprør i Jerusalem 0066 !!!! 3,35
Josephus Flavius jødisk militærleder i Galilæa 0066 3,47
Jødekristne evakueres til Pella 0066 1,2,289
Jødernes krig mod Rom 0066 0070 1,2,284
Jødernes oprør mod romerne 0066 0070 1,2,218
jødisk opstand over hele Palæstina 0066 ff 6,208
JØDISK UENIGHED SPLITTER RÆKKERNE... 0066 ff 6,208
KIRKENS brud med jødedommen * * * 0066 1,2,289
kristne fra Jerusalem til Pella 0066 0070 4,48
MISHNAH TALMUD * * * * * * * 0066 1,2,289
Provisorisk jødisk regering i hele Israel 0066 !!!! 3,35
rabbi Jochanan ben Zakkai 0066 1,2,289
rabbi Jochanans skole i Jabne... 0066 1,2,289
Romernes hære trukket til Syrien 0066 !!!! 3,35
zeloterne * saddukæerne * farisæerne * 0066 0070 3,34
endeløse rangstridigheder blandt jøderne 0067 3,47
Josephus Flavius overgav sig til romerne 0067 3,47
Vespasian slog oprøret ned 0067 3,35
kejser Nero død 0068 3,35
Qumran D›dehavsrullerne *** 0068 1,2,285
Vespasians angreb på Qumran... 0068 1,2,285
Vespasian blev kejser 0069 3,35
2. progrom i Antiochia 0070 ff 3,39
3. progrom i Kyrenaika 0070 ff 3,39
BLODBAD PÅ DE OVERLEVENDE... 0070 6,209
DE ESKATOLOGISKE SPEKULATIONER EFTER 70 0070 ff 3,40
den rabbinske jødedom... 0070 ff 3,50
DEN ROMERSKE PERIODE... 0070 -0063 6,207
Det knusende nederlag den 9. Av (i august) 0070 3,47
farisæeren Hillel's ...........dominans 0070 3,45
Flavius Josefus "De Bello Judaico" 0070 omkr 6,40
fundament for den jødiske religions overlevelse 0070 3,46
Israels nationale katastrofe ... 0070 1948 3,11
JERUSALEM BELEJRES....AF TITUS I 1/2 ÅR 0070 6,209
Jerusalem blev til Ælia Capitolina 0070 4,52
JERUSALEM ØDELÆGGES NÆSTEN FULDSTÆNDIGT 0070 6,209
Jochanan ben Zakkai 0070 omkr 3,46
Jochanan ben Zakkai's "lærehus" i Javne 0070 3,48
jødeskatten "Fiscus Judaicus" * * * 0070 ff 3,48
Jødeskatten til templet for Jupiter Capitoli 0070 ff 3,39
kejser Vespasians søn Titus fortsatte kampen 0070 !!!! 3,35
Rab Jochanan ben Zakkai Jabneskole 0070 0071 1,3,130
Sanhedrin 71 medlemmer *** 0070 0071 1,3,130
skovområder.frugttræer.klimaet ødelagt 0070 ff 3,50
synagoge * samlingssted * bedehus 0070 ff 6,178
TEMPLET NEDBRÆNDES * * * * * * * 0070 6,209
Titus indtog Jerusalem 0070 3,35
Titus nedbrændte templet 0070 !!!!
Titus tog tempelskattene som krigsbytte 0070 !!!! 3,35
Titus ødelagde Herodes's tempel... 0070 4,54
TITUS ØDELÆGGER DET 2. TEMPEL * * * 0070 1,2,218
Titus og Domitian's sejrstog gennem Rom 0071 3,48
960 mænd.kvinder og børn på Masada døde 0073 !!!! 3,37
FARISÆERNES ÅNDELIGE STYRKE REDDEDE JØDEDOMMEN 0073 !!!! 3,37
ISRAEL VAR LAGT ØDE 0073 !!!! 3,37
ISRAELS BYER BLEV BRÆNDT AF 0073 !!!! 3,37
KUN FARISÆERNE KUNNE OVERTAGE LEDELSEN 0073 !!!! 3,37
TITUSINDER DRÆBT.DEPORTERET.SOLGT SOM SLAVER 0073 !!!! 3,37
ZELOTERNE OG SADDUKÆERNE NÆSTEN UDRYDDET 0073 !!!! 3,37
ZELOTERNE PÅ MASADA MÅTTE GIVE OP * * * 0073 !!!! 3,37
18-bønnen formuleret  0080 omkr 3,51
3 daglige bønner til erstatning for ofringerne 0080 omkr 3,51
grundlaget lagt for lovsamlingen Mishna 0080 omkr 3,51
Josephus Flavius: "Mod Apion" 0080 omkr 3,47
jødernes historiker Josephus Flavius: "Den jødiske Krig" 0080 3,47
Pesach-aftenens ceremoni fastlagt * * * 0080 omkr 3,51
Rabban Gamliel anerkendt som "Nasi" patriark  0080 3,51
Rabban Gamliel overtog Jochanan's rolle 0080 3,50
synagogegudstjenesten fastsat * * * 0080 omkr 3,54
kejser Domitian 0081 0096 3,48
Titus's triumfbue rejst i Rom 0081 3,48
Markion af Pontos var anti-judaist  0085 1,2,302
apokryfe skrifter oversat til græsk 0090 3,42
FARISÆERNES BIBELSKE ..........."KANON" 0090 !!!! 3,42
jødiske teologer "kanon" Det gamle Testamente 0090 6,11
jødiske teologer "kanon" på hebraisk 0090 6,19
KRISTENDOMMEN OPTOG HELLENISTISK-JØDISK KULT 0090 ff 3,42
kejser Domitian (første forfølgelse af kirken) 0093 0096 4,50
18-bønnen tilføjes "Birkat haMinim" 0100 omkr 3,51
25.000 jøder i Rom * senere mangedoblet 0100 omkr 3,76
bibelske skrifters kanonisering efter 0100 3,67
Hellige Bøger... 0100 0400 1,2,245
Jødiske bosættelser i Det romerske Imperium 0100 0300 3,56
JØDISKE MENIGHEDER OMKRING HELE MIDDELHAVET 0100 -0200 3,37
Lukian fra Samosata 0100 1,2,125
MESSIAS-BEVÆGELSER... 0100 -0100 3,34
Nordafrika var Roms kornkammer 0100 0400 3,103
ORDETS KRAFT STOIKER HERMES LOGOS 0100 1,2,241
Orfisme Nyplatonisme Nypythagorisme 0100 0200 1,2,163
oversætteren Aquila 0100 omkr 3,68
Platonisme * GNOSTISK DUALISME 0100 1,2,241
Plutark De Iside et Osiride Osirismyte 0100 0200 1,1,094
ROMERME BEKÆMPEDE MESSIAS-BEVÆGELSER AF AL MAGT 0100 -0100 3,34
Samaritaner Menander * Satornill eff. 0100 0130 1,2,303
Dacien romersk provins 0107 1,2,146
JØDISKE ANGREB.KYRENAIKA.ALEXANDRIA.KYPERN 0115 ff 3,40
KRIG MELLEM JØDER ... OG IKKE-JØDER 0115 0117 3,40
MESSIANSKE OG APOKALYPTISKE STRØMNINGER 0115 0117 3,40
Trajans felttog mod Partherriget 0115 !!!! 3,77
Jøderne bandlyst totalt i Salamis på Kypern 0117 3,40
JØDISK-HELLENISTISK KULTUR OG LITTERATUR DØDE 0117 3,40
kejser Hadrian 0117 0138 3,54
GNOSTICISME Asien Syrien ALEKSANDRIA 0120 1,2,303
Gnostis Kerinth Karpokrates Basilides 0120 1,2,303
JØDEKRISTEN GNOSTICISME... 0120 1,2,303
Store forventninger om nyt tempelbyggeri 0120 !!!! 3,54
BAR-KOKBA "STJERNESØNNEN" - OPSTANDEN 0130 0135 6,209
Joshua ben Chanania døde 0130 omkr 3,52
jødisk oprør mod Rom... 0130 6,209
kejser Hadrian grundlagde nyt "Jerusalem" 0130 6,209
kejser Hadrian ofrede i "Jerusalem" til JUPITER 0130 6,209
2. jødisk-romerske krig * * * 0132 0135 3,54
Bar Kochba knuses af Hadrian 0132 0135 1,2,218
Bar Kochba opstanden 0132 0135 1,3,130
bar Kokhba "Nasi" og præsten Eleazar 0132 0135 3,55
bar Kokhba-opstanden... 0132 0135 3,55
Qumran totalt ødelagt... 0132 0135 3,43
rabbi Akiva 0132 omkr 3,55
Severus kaldes hjem fra Britannia 0132 0135 3,55
Shimon bar Koseba. oprørsleder 0132 0135 3,55
Bar Kochba knuses af Hadrian 0135 1,2,218
Betar's fald den 9. av 0135 3,58
dokumenter fundet ved Murabba'at. Qumram 0135 6,209
exilarchens administrationsapp. i Babylon 0135 ff 3,79
forbud mod helligholdelse af shabbaten 0135 ff 3,59
forbud mod optagelse af proselytter 0135 !!!! 3,59
forbud mod ordination af lærde som rabbinere 0135 !!!! 3,59
forbud mod Tora-studier 0135 !!!! 3,59
Gnostisk lærer Valentinus i Rom 0135 0160 1,2,304
Jochanan ben Zakkais: JØDEDOMMEN * * * 0135 0200 1,3,130
jøder forbudt adgang til Jerusalem *** 0135 !!!! 3,58
JØDER FORMENES ADGANG TIL JERUSALEM * * * 0135 6,209
JØDISK RELIGION FORBUDT * * * 0135 6,209
kejser Hadrian forbød Sanhedrin 0135 1,3,130
lærde jøder flygtede til Babylon...lærehuse... 0135 ff 3,78
navnet PALÆSTINA indført * * * * * * * 0135 ff 3,59
rabbi Akiva revet ihjel med jernkamme 0135 omkr 3,59
tempel for Jupiter Capitolinus i Jerusalem 0135 !!!! 3,58
TOTALT FORBUD MOD OMSKÆRELSE... 0135 !!!! 3,59
DEN FARISÆISKE RETNING NORM FOR JØDEDOMMEN 0138 omkr 3,60
kejser Antonius Pius ophævede de værste 135-love 0138 3,59
patriarkatet genoprettet i Usha .. Shefaram 0138 omkr 3,59
Sanhedrin genoprettet... 0138 omkr 3,60
exilarch fra kong David.bosat i Babylon 0140 3,77
kejser Antoninus Pius tillader Sanhedrin 0140 1,3,130
Markion af Pontos * Markionismen 0144 0300 1,2,302
JØDEDOMMEN VERDENSRELIGION MED INDHOLD 0150 1,2,226
I: kirkefaderen Tertullian ritualmord 0160 0220 3,179
Juda haNasi patriark i Beit Shearim 0170 3,60
Juda haNasi * patriarkatets højdepunkt 0170 0219 3,63
rabbi Juda "Fyrsten" Mishnah 0175 0220 1,3,130
Chang-Chyeh "messianisme" i Kina 0184 1172 1,2,042
Origenes 0185 0254 1,3,044
ANTIKKENS ENDELIGT ... 0200 0450 1,3,040
Den babyloniske Talmud... 0200 0650 1,3,132
Manikæisme 0200 1,2,267
mesteren Rav ... Abba Arikha ... Shmuel 0200 0250 3,79
midrashim samlet i amoræisk tid omkring 0200 0400 3,68
Mishnah. Talmuds mindre del afsluttet  0200 omkr 5,144
romersk historiker Dio Cassius om år 135 0200 omkr 3,58
Simon ben Lagisch Torah'en 0200 1,2,226
Septimius Severus antikristdekret 0202 1,2,295
Den mundtlige Tora * Den skriftlige Tora 0210 omkr 3,62
jødernes halakhiske (juridiske) diskussioner 0210 ff 3,67
MISHNA færdigredigeret... 0210 omkr 3,62
JØDERNE fik romersk borgerret som andre 0212 !!!! 3,64
akademi og domstol i Sura.Syd-Babylon ... Rav 0219 1000 3,79
mesteren Rav ... Abba Arikha ved Nehardea 0219 3,79
amoræere i lærehus i Cæsarea 0220 0375 3,67
amoræere i lærehus i Lod 0220 0375 3,67
amoræere i lærehus i Sepphoris 0220 0375 3,67
amoræere i lærehus i Tiberias 0220 0375 3,67
Den jerusalemitiske Talmud * * * * * * * 0220 0400 1,3,132
Manikæismen vranglæren over alle ! 0220 0700 1,2,316
Mishnah + kommentarer = TALMUD... 0220 0400 1,3,132
sassaniderne fra Persien ... 0224 3,77
kriser i det romerske imperium * * * 0225 0275 3,64
Sassaniderne BABYLON-CENTER i diasporaen 0226 0637 1,3,133
kejser Decius fængsler Origenes 0250 0254 1,3,044
kejser Decius's offer-påbud 0250 1,2,295
Monoteisme Universalisme 0250 0400 1,2,329
Origenes ny-platonisme 0250 1,3,044
kejser Valerian's undertrykkelser 0257 0258 1,2,295
kejser Valerian's fredsperiode 0260 0303 1,2,295
Eusebios 0263 0339 1,2,330
kejser Diocletian bragte ro og orden 0284 0305 3,65
Pakhomios 0290 0347 1,2,331
Basilius af Cæsarea 0300 0350 1,3,044
Evagrius Ponticus 0300 0350 1,3,044
GERMANERNE OVERTOG 7-DAGES-UGEN * * * 0300 1,2,133
Gregor af Nazianz 0300 0350 1,3,044
Gregor af Nyssa 0300 0350 1,3,044
Ismailitisk GNOSISME 0300 1,2,164
Johannes Chrysostomos 0300 0350 1,3,044
jødisk menighedsliv i Køln 0300 7,87
Platons religiøse vision og filosofi 0300 1,2,164
Turko-mongoler invaderer romerriget 0300 1400 1,3,011
kejser Diocletians sidste kristenforfølgelse 0303 0305 1,2,295
koncil i Elvira: jøder og kristne adskilt ! 0305 3,105
kejser Konstantin I 0306 0337 3,65
Augustin Donatisterne ... 0311 0312 1,3,048
kejser Konstantin I antog kristendommen * * * 0312 NB NB 3,65
Konstantins sejr ved "Milviske Bro" 0312 1,2,266
Milano-edikt om religiøs sameksistens / tolerance 0313 !!!! 3,65
Nicæa-koncilet: 1. skridt til KRISTENDOMMEN som STATS-religion 0325 3,65
Nikæa-koncil 0325 1,2,328
kristne dominerede Jerusalem efter 0326 3,74
kejser Konstantius II 0337 0361 3,65
jøder forbudt at eje kristne slaver 0339 3,65
Ægteskab mellem jøder og kristne forbudt 0339 3,65
spredte oprør i Palæstina knust  0350 omkr 3,65
Tiberias. Sepphoris og Lod ødelagt 0350 omkr 3,65
Patriarken Hillel II 0359 1,3,133
kejser Julian "Apostaten" antikristen... 0361 0363 3,65
Attila underkuer Central-europa 0374 0453 1,3,011
folkevandringer af germanske stammer... 0374 1,3,011
Ashi. leder af akademiet i Sura. Babylon 0375 0427 3,80
kejser Theodosius den store 0379 0395 1,2,330
FORFULGTE NU FORFØLGERE................. 0380 NB NB 1,2,330
HEDENSKAB DEFINITIVT FORBUDT * * * 0380 1,2,330
KRISTENDOMMEN STATS-RELIGION 0380 1,2,330
munke brænder synagoge Callinicum. Eufrat 0388 1,2,331
munke-voldshandlinger... 0388 1,2,331
munke renser Det store Serapis tempel 0391 1,2,331
DET ROMERSKE RIGE DELT * * * 0395 3,66
Augustin ctr Pelagius om FRI VILJE OG FRELSE 0400 1,2,048
Folkevandringer * vandalerne i vest 0400 omkr 3,76
Hieronymus "VULGATA" efter hebraisk grundlag 0400 ca 6,26
meditation i Kina giver EVIGT LIV 0400 1,2,037
byzantinsk-kejser Theodosius II 0408 0450 3,66
Alarik indtog Rom 0410 1,3,040
I: goterne plyndrede Rom incl.tempelskatte 0410 3,159
SP: Vestgoterne tog magten i Spanien 0412 3,105
Biskopper og munke: TVANGS-KRISTENDOM ... 0415 1,2,332
munke dræbte filosoffen Hypathia i Aleksandria 0415 1,2,332
Jødeskat på "menighederne"... 0429 3,66
PATRIARKATET BLEV OPHÆVET * * * * * * * 0429 3,66
Rom ophævede "Det palæstinske Patriarkat" 0429 1,3,133
Den theodosiske Kodeks 0438 omkr 3,66
jøder tilladt bosættelse i Jerusalem * * * 0438 3,74
KIRKENS DISKRIMINERING AF JØDER LEGALISERET 0438 omkr 3,66
I: vandalerne tog de sidste tempelskatte i ROM 0455 3,159
exilarchen i Babylon henrettet 0470 3,81
ANTIKKEN SLUT MIDDELALDEREN BEGYNDER 0474 1,3,078
Den babyloniske Talmud. amoræernes værk 0474 0499 3,81
Rabina II og Den babyloniske Talmud 0474 0499 3,81
DE STORE FOLKEVANDRINGER ... 0476 3,156
DET VEST-ROMERSKE RIGE I OPLØSNING ... 0476 3,156
I: germansk hærfører opløste romerriget 0476 3,159
I: Odoaker styrede Italien 0476 0493 3,159
I: Østgoterne tog magten i Italien 0493 3,159
exilarchen Mar Zutra i Babylon 0496 0520 3,81
adskellige antikristne oprør i Isreal 0500 0600 3,66
Gemara + Mishna = Talmud 0500 omkr 3,11
Gemara. Talmuds større del afsluttet 0500 omkr 5,144
Johannes Climacus Sinaj-teolog 0500 0600 1,3,180
Talmud afsluttet omkring... 0500 2,259
Jødisk kongedømme i Sydarabien ophørte 0525 3,82
kejser Justinian I 0527 0565 3,66
kejser Justinian I diskriminationslove "Novellae" 0527 0565 3,66
I: Italien forenet med Byzans 0555 3,159
I: germaner..langobarderne i Norditalien 0566 3,159
Mohammed af Mekka... 0567 0632 1,3,060
IS: profeten Muhammed 0570 0632 3,83
I: pave Gregor I moderat 0590 0604 3,162
I: pave Gregor I's reprimande til... Frankrig 0591 3,170
gaonernes autoritet / den gaonske periode: 0600 1040 3,91
Højeste autoritet indenfor religiøs viden ... 0600 1040 3,91
Maximos Homologetes * Dionysios 0600 1,3,057
IS: profeten Muhammed fik 1. åbenbaring 0610 omkr 3,83
SP: jøder skal døbes eller forlade spanien 0613 3,105
SP: jøders vilkår i spanien omkring 0613 ff 3,105
Babylons jøder deltog i Jerusalems indtog 0614 !!!! 3,81
jøderne sluttede sig til perserne ... 0614 3,74
Bederetning ikke Jerusalem. men Mekka ! 0624 1,3,069
IS: Muhammed overvandt jødiske stammer 0624 0628 3,83
F: vælg selv... dåb eller udvisning 0629 3,170
jøderne bandlyst fra Jerusalem... 0629 3,74
IS: Arabere flyttede til Palæstina-området 0637 0641 3,84
IS: Arabiske hære erobrede Palæstina-området 0637 0641 3,84
IS: araberne erobrede Ægypten... 0639 0642 3,99
Gaonim 0640 1038 1,3,133
IS: Jøderne under islam... 0640 1500 3,83
ARABERNE EROBREDE HELE PALÆSTINA ... 0641 !!!! 3,74
IS: Israel hed herefter "Filastin" i syd 0641 3,85
IS: Israel hed herefter "Jordan" i nord 0641 3,85
IS: Israel hed herefter "Palæstina Prima" i syd 0641 3,85
IS: Jøderne bosatte sig i Jerusalem... 0641 ff 3,85
Islam besejrer Ægypten 0642 1,3,074
IS: araberne omdøbte Babylonien til Irak 0645 omkr 3,91
IS: umajade-dynastiet i Irak 0661 0750 3,93
F: sidste jøder fordrevet fra middelhavskysten 0673 3,170
anti-jødiske love... 0692 3,156
SP: jøders vilkår i spanien omkring 0694 ff 3,105
hebraisk grundtekst til vor Bibel-oversættelse 0700 0800 6,25
SP: muslimerne erobrede hele spanien 0711 0715 3,106
Islam besejrer Nordafrika. Syrien. PALÆSTINA 0715 1,3,074
IS: kaliffen Umar II 0717 0720 3,84
F: nye jødiske bosættelser ... 0720 erne 3,170
Det arabiske riges endeligt... 0732 1,3,076
F: muslimerne standses ... 0732 3,106
khazarerkongen m.fl. konverterede til jødedommen 0740 omkr 3,112
IS: abbaside-dynastiet 0749 1258 3,86
IS: synagoge i Fustat. Ægypten 0750 3,99
khazarerne i Kaukasus konverterede til jødedommen 0750 omkr 3,82
SP: Abd al-Rahman I Cordoba hovedstad 0755 omkr 3,106
SP: emiratet al-Andalus grundlagt i Spanien 0755 3,106
IS: abbasiderne byggede regeringsbyen Bagdad 0762 3,93
D:I: Karl den Store ...magt over Norditalien 0774 3,162
Anan ben David * "karaiterne" 0800 1,3,133
D:I: Karl den Store kejser i det tysk-romerske rige 0800 3,162
D:I: kejseren ... pavens beskytter ... 0800 3,162
hebraisk som litteratur- og religionssprog ... 0800 ff 3,158
IL: affolkning af Israel-området... 0800 1100 3,870
IL: hebraisk internationalt handelssprog 0800 ff 3,95
IS: landbefolkningen i Israel til angreb 0800 0850 3,85
Muslimerne beherskede Sicilien 0827 1061 3,157
D:I: delingen af Karl den Stores rige 0843 3,173
Ikondyrkelsen genindført... 0843 3,157
Daniel al'qumiqi grl. karaiter i Israel 0850 1,3,134
ikonoklasterne... 0873 3,157
tvangsdåb... 0873 3,157
Gaon Saadja ben Josef 0882 0942 1,3,134
Saadia Gaon 0882 0942 3,92
gaonerne flyttede akademierne til Bagdad 0900 omkr 3,92
SP: Den Iberiske halvø's opdeling ... 0900 1476 3,127
SP: "Den spanske Guldalder" ... 0900 1146 3,106
SP: Eldad haDani's fortællinger 0900 omkr 3,111
SP: Abd al-Rahman III 0912 0961 3,106
SP: Chisdai ibn Shaprut  0915 0970 3,110
Saadia Gaon ved akademiet i Pumbedita 0922 3,93
D: kong Otto I 0936 0973 3,173
ikonoklasterne... 0943 3,157
tvangsdåb... 0943 3,157
I: "Sefer Josippon"..."Josefs Bog" 0950 omkr 3,158
SP: Dunash ben Labrat 0950 omkr 3,113
SP: Menachem ben Saruk:ordbog bibelsk-hebraisk 0950 omkr 3,113
SP: Chisdai ibn Shaprut i Leon og Navarra 0956 0960 3,111
D:F: Gershom ben Jehuda ... Meor haGola 0960 1030 3,173
D:F: Gershom ben Jehuda ... takkanot 0960 1030 3,173
Gerschom 0960 1040 7,71
D:I: kong Otto I blev romersk kejser 0962 3,173
IS: fatimiderne erobrede Ægypten og Palæstina 0969 3,100
AF: rabbi Nissim i Tunis 0990 1062 3,103
SP: Shmuel ibn Nagrela 0993 1056 3,113
SP: Alfonso V af Leon 0999 1027 3,125
1/2-del af jøderne ... på Den iberiske Halvø 1000 1492 3,155
40.000 jøder i Bagdad 1000 omkr 3,95
AF: jøder i Kairuan i Tunis 1000 omkr 3,103
Den hellige Nikons levnedsbeskrivelse... 1000 omkr 3,156
digteren ibn Gabirol 1000 omkr 3,103
polygami * forbudt *** 1000 omkr 3,173
skilsmissebrev ikke tilladt *** 1000 omkr 3,174
F: jøde-forfølgelser excl. Provence 1007 1012 3,170
D: jøder fordrives fra Tyskland 1012 3,161
SP: berberne erobrede Cordoba 1013 3,106
SP: Isak al-Fasi 1013 1103 3,117
RU: jøder fordrives fra Krim 1016 3,161
SP: Shlomo ibn Gabirol 1020 1057 3,115
Salomon ibn Gabirol. Malaga 1021 1058 1,3,134
SP: det spanske kalifats opløsning ... 1030 erne 3,113
D: synagogen i Worms indviet 1034 3,174
I: Natan ben Jechiel af Rom 1035 1110 3,162
SP: muslimerne smides ud af spanien ... 1037 1149 3,125
Jødisk center til Spanien... 1038 1,3,134
D:F: Rabbi Shlomo ben Jitschak RaSHI 1040 3,174
I: Achima'at "Megillat Achima'ats"... 1054 3,158
AF: Kairuan i Tunis plyndret af Ægyptere 1057 3,104
Sicilien og Syditalien under normanner-kongen 1061 1194 3,157
UK: jødiske bosættelser fra ... 1066 3,182
UK: Vilhelm I Erobreren blev konge 1066 3,182
Jehudah Halevi levede i Spanien 1075 1141 5,145
SP: Juda Halevi 1075 1140 3,118
Judah Halevi:"Forsvar for den ringeagtede religion" 1080 1149 1,3,135
SP: almoraviderne tilkaldes til forstærkning 1086 3,108
SP: Reconquista ... almohaderne 1086 3,108
SP: Abraham ibn Ezra 1089 1164 3,139
1. korsfarerbølge * * * 1095 3,87
Det 1. korstog Peter af Amiens 1095 1,3,084
1. korstog...oplevet i Frankrig og Rhinområdet 1096 3,175
D: Chasidei Ashkenaz: Tysklands Fromme opr. 1096 3,184
D: jøder fordrives fra Tyskland... 1096 1192 3,161
D: menigheden i Regensburg tvangsdøbt...Donau 1096 ff 3,176
martyrdød m.v. * Kiddush haShem 1096 ff 3,176
20.-30.000 indbyggere i Jerusalem... 1099 3,87
KORSFARERNE EROBREDE "DET HELLIGE LAND" 1099 3,87
Korsridderne erobrede det meste af Palæstina 1099 1110 3,87
Chasid-bevægelsen vokser frem... 1100 1250 1,3,140
D:F: Jakob ben Meir:Tosafot-skole grdl. 1100 1171 3,175
D: erklæret landefred... 1103 3,183
F: Josef Kimchi:"Sefer haBrit" & "Pagtens Bog" 1105 1170 3,171
F: Juda ibn Tibbon 1120 1190 3,172
UK: bankfirma Aron af Lincoln 1125 1186 3,182
Moses ben Maimon * * * * * * * 1135 1204 1,3,135
SP: Moshe ben Maimon : Maimonides : Rambam 1135 1204 3,120
UK: anklage for ritualmord i Norwich 1144 3,178
UK: ritualmordsanklage ingen tiltro ... 1144 3,182
Det 2. korstog i Vezelay... 1145 1,3,084
SP: Almohaderne erobrede Andalusien 1146 3,108
UK: menigheden i Norwich dræbt eller på flugt  1146 3,182
Benjamin af Tudela 1150 omkr 3,93
CS: jøder fordrives fra Schlesien 1159 3,161
I: 200 jødiske familier i Rom 1159 3,163
F: David Kimchi: "eksegetiske kommentarer" 1160 1235 3,171
F: Shmuel ibn Tibbon 1160 1230 3,172
byen Fustat i Ægypten sat i brand ... 1168 3,101
SP: Juda al-Charizi 1170 1235 3,116
3.000 jødiske familier i Alexandria 1171 3,100
40.000 jøder i Ægypten... 1171 3,100
7.000 jødiske familier i Kairo... 1171 3,100
Benjamin af Tudela beretter fra Ægypten 1171 3,100
Ægyptisk sultan Saladin kontrol over Syrien 1174 3,88
UK:London eneste by med jødisk kirkegård til 1177 3,183
SP: Maimonides: "Mishne Tora" 1180 3,120
F: jøder fordrives fra Paris 1182 3,160
Frans af Assisi 1182 1221 1,3,088
det kristne kongerige "Kongeriget Jerusalem" 1187 !!!! 3,87
Saladin erobrede Palæstina incl. Jerusalem 1187 3,88
Det 3. korstog Richard I Løvehjerte 1188 1,3,084
UK: Londons jøder... 25% løsøre-formueskat... 1188 3,182
3. korstog........Richard Løvehjerte 1189 1191 3,88
UK: Richard I Løvehjerte i det 3. korstog 1189 1192 3,183
UK: tvangsdåb...torturdød...selvmord... 1189 1192 3,183
F: Moses Kimchi død 1190 3,171
jødiske indvandringer til Jerusalem... 1190 omkr 3,88
SP: Maimonides: "More Nevukhim" 1190 3,120
SP: Moshe ben Nachman : Nachmanides : Ramban 1194 1270 3,140
tyske kejsere erobrede Sicilien og Syditalien 1194 3,157
ca 2 mill jøder ialt... 1200 omkr 3,95
SP: kabbala * jødisk mystik i Provence 1200 omkr 3,144
UK: 2.500 jøder i England... 1200 omkr 3,183
Det 4. korstog Innocens III 1202 1204 1,3,085
4. korstog ... 1204 3,158
Det 4. korstog angreb Konstantinopel... 1204 1,3,178
SP: Maimonides "13 tros-artikler" 1204 !!!! 3,123
Korstog mod Albigenserne Innocens III 1207 1229 1,3,156
300 rabbinere slog sig ned i Akko... 1211 3,88
D:I: kejser Frederik II støttede jøderne 1212 1250 3,163
F+D: Børnekorstogene... 1212 1,3,086
4. Laterankoncil: "om Jesu legeme og blod" 1215 !!!! 3,180
D: Meir ben Baruch af Rothenburg 1215 1293 3,185
I: 4. Laterankoncil jødelove 1215 3,164
I: 4. Laterankoncil jødemærke 1215 3,164
D: Juda heChasid: "Sefer Chasidim" død 1217 3,184
kejser Frederik II Det hellige Land 1225 1240 1,3,085
Thomas af Aquino's jødeopfattelse... 1225 1274 3,134
bandlysning af Maimonides's filosofiske værker 1232 !!!! 3,143
D: kejser Frederik II "vort skatkammers ..." 1236 3,185
SP: jødernes kår i spanien sikres ... 1239 ff 3,126
Abraham Abulafia: "unio mystica" 1240 1,3,142
F: "Pariser-disputten" 1240 3,129
SP: Lucena erobret af det kristne Castilien  1240 3,118
Mongoler i Østeuropa 1241 1,3,011
PO: polen indbød immigranter fra Vesten 1241 3,187
F: 24 vognlæs Talmud-eksemplarer afbrændes 1242 3,129
hostie-skænding af jøder i Berlin - påstand 1243 !!!! 3,181
Jerusalem under mamelukkerne... 1244 1,3,085
D: jøder fordrives fra Tyskland... 1248 3,161
IS: mamelukkerne forfulgte de kristne 1250 1517 3,101
IS: mamelukkerne havde magten i Ægypten 1250 1517 3,101
mamelukkerne erobrede Ægypten 1250 3,88
SP: Asher ben Jechiel 1250 1327 3,140
SP: Alfonso 10. "Den Vise" Las Siete Partidas 1252 1284 3,128
UK: jødelove ... 1253 3,183
Gregor af Sinaj: "hesykasmen" 1255 1346 1,3,180
UK: kongen solgte menighederne for et år 1255 3,183
I: jødemærket gennemtrumfet ... 1257 3,164
abbaside-dynastiet styrtet i Bagdad 1258 3,93
mongolerne erobrede Bagdad 1258 3,93
I: Immanuel af Rom 1261 1328 3,162
RAYMOND MARTINI: "PUGIO FIDEI" "TROENS DOLK" 1263 ff 3,131
SP: Barcelona-disputten medførte censur 1263 ff 3,168
SP: disputtens virkninger... 1263 ff 3,132
SP: Moshe ben Nachman. Nachmanides disput 1263 3,129
SP: Pablo Christiani disput  1263 3,129
SP: Jakob ben Asher 1270 1340 3,140
Sefer ha-Sohar 1275 1,3,143
SP: Moses ben Shem Tov de Leon 1280 1286 3,146
SP: Moses ben Shem Tov "Sefer haZohar" 1280 1286 3,146
hostie-skænding af jøder i Paris - påstand 1290 !!!! 3,181
UK: flugten til Frankrig og Flandern 1290 3,183
UK: jøder fordrives fra England... 1290 3,160
UK: jøder fordrives fra Wales... 1290 3,160
UK: jødernes ophold i England sluttede 1290 3,183
mamelukkerne gjorde slut på korsfarerriget 1291 !!!! 3,88
D: pøbelen til angreb ... 1298 3,186
D:I: 12.-15.000 jøder tvangskonverteret 1300 omkr 3,163
EU: fra 450.-600.000 jøder i Europa... 1300 1500 3,167
I: fra 60.-120.000 jøder i Italien... 1300 1500 3,167
"Kabbala" 1300 1800 1,3,141
SP: jødernes bandlysning i Barcelona.. 1305 3,143
F: franske jøder udvist... 1306 3,181
F: jøder fordrives fra Frankrig... 1306 3,160
I: flygtninge fra Frankrig 1306 3,166
D: 100 menigheder udslettet ... 1336 1339 3,186
Den store pest-epedemi "Den sorte Død" 1347 1,3,171
D: 300 menigheder ødelagt ... 1348 1350 3,186
D: Den sorte Død - angreb på jøder 1348 1350 3,186
D: jøder fordrives fra Tyskland... 1348 3,161
Den sorte Død ramte Damaskus 1348 3,110
NL:B: næsten alle jøder dræbt...Den sorte Død 1348 1350 3,203
H: jøder fordrives fra Ungarn... 1349 1360 3,161
SP: Den sorte Død inkvisitionen 1349 1350 3,135
SP: jødeforfølgelser... 1349 ff 3,135
I: flygtninge fra Tyskland til Italien ... Den sorte Død 1350 3,166
P: Den sorte Død udløste jødeforfølgelser i Polen 1350 3,153
RU: jøder fordrives fra Krim... 1350 3,161
SP: biskop Pablo de Santa Maria 1352 1435 3,148
SP: Samuel Halevi Abulafia og kong Pedro 1357 1360 3,134
B: Belgiens jøder fordrevet... 1370 3,181
hostie-skænding af jøder i Bruxelle - påstand 1370 !!!! 3,181
I:F: det kirkelige skisma - paver-modpaver - 1378 1417 3,166
I: franciskanermunken Johan af Capistrano 1386 1456 3,166
SP: kong Henrik III 1390 1406 3,148
SP: Chasdai Crescas 1391 omkr 3,136
SP: jødeforfølgelser... 1391 ff 3,136
SP: tvangsdåb... 1391 3,136
F: jøder fordrives fra Frankrig... 1394 3,160
I: flygtninge fra Frankrig... 1394 3,166
F: franske jøder udvist... 1395 3,181
exilarchatet afskaffet... 1401 3,93
SP: kong Johan II 1406 1454 3,148
SP: munken Vicente Ferrer:omvend eller 1411 3,148
SP: love mod jøderne mildnes 1414 3,148
SP: Profiat Duran død 1414 3,150
F: jøder fordrives fra Frankrig... 1420 3,160
A: jøder fordrives fra Østrig... 1421 3,161
I: pavens edikt om forbud: jøder.skibe.Israel 1428 3,166
paven forbød skibe med jøder til Palæstina 1428 !!!! 3,89
I: pavernes jødefjendtlige love * * * 1430 1460 3,166
SP: Rab de la Corte: Abraham Benveniste 1432 omkr 3,151
humanist Marsilio Ficino NYPLATONISK 1433 1488 1,3,206
særskat på jøder i Jerusalem betød bortrejse 1440 !!!! 3,89
RU: jøder fordrives fra Litauen... 1445 3,161
P: forfølgelser i Toledo... 1449 3,202
P: kristne optøjer mod jøderne i Lissabon 1449 3,153
SP: conversos brændes på bål... 1449 3,137
D:PO: jødiske privilegier ophævet ... progrom 1450 1456 3,166
I: disput mellem kristne og jøder i ROM 1450 3,166
P: De første hebraiske bogtrykkerier 1450 omkr 3,153
rabbi Ovadia bosatte sig i Jerusalem 1450 1516 3,89
SP:P:I: Salomon ibn Verga: "Shevet Jehuda" 1450 1525 3,169
SP: Chasdai Crescas værk a la Profiat Duran 1451 3,151
DET BYZANTINSKE RIGE's sammenbrud... 1453 3,159
I: freden i Lodi 1454 3,166
D:I: højdepunkt for jøderne........ * 1460 1542 3,166
I: Elija Delmedigo 1460 1497 3,167
Pico della Mirandola NYPLATONISK 1463 1494 1,3,207
I: Elija Levita 1468 1549 3,168
paven forbød skibe med jøder til Palæstina 1468 !!!! 3,89
Eqidio de Viterbo NYPLATONISK 1469 1532 1,3,207
Erasmus * * * * * * * * * * * * * * * * 1469 1536 1,3,199
SP: Isabella og Ferdinand's bryllup....NØD 1469 !!!! 3,151
D:F: Rabbi Shlomo ben Jitschak "Kuntres" 1475 3,174
D: jøder i Trent anklaget for ritualmord 1475 3,166
I: det påståede ritualmord i Trent - billede 1475 3,179
I: Rashis: "Torakommentar" ... 1. tryk på hebraisk 1475 3,168
RU: "frivillig" fordrivelse ... 1475 3,188
D: Josef ben Gershon af Rosheim 1478 1554 3,212
hostie-skænding af jøder i Passau - påstand 1478 !!!! 3,181
SP: Isabellas forfølgelser af mindretal 1479 !!!! 3,152
F: Provence indlemmet i Frankrig progromer 1481 3,182
SP: 700 conversos brændt... 1481 1488 3,137
SP: den 1. spanske auto da fe ... 1481 3,139
Martin Luther af Eisleben. Thyringen 1483 1546 1,3,196
SP: jøder fordrevet fra Andalusien 1483 3,152
RU: "frivillig" fordrivelse fra Krakow 1485 3,188
4.000 familier i Jerusalem... 1488 3,89
70 jødiske familier i Jerusalem... 1488 3,89
Josef Karo 1488 1575 2,259
Josef Karo Center i Safed 1488 1575 1,3,145
Josef Karo "Det dækkede Bord" 1488 1575 2,259
Josef Karo "...Halacha" (gældende lov) 1488 1575 2,259
Josef Karo i Safed ... "Beit Josef" 1488 1575 3,191
Josef Karo i Safed ... kabbalist 1488 1575 3,192
Josef Karo i Safed ... "Shulchan Arukh" 1488 1575 3,191
Josef Karo "Schulchan Aruch" (lovkodeks) 1488 1575 2,259
kabbalistisk-homiletisk kommentar til Toraen 1488 1575 3,193
Ovadia af Bertinoro beretter fra Ægypten 1488 3,101
rabbi Ovadia af Bertinoro i Jerusalem 1488 3,89
40.000 jøder på flugt... 1490 erne 3,167
F: jøder fordrives fra Frankrig... 1490 3,160
60.000 jøder til Konstantinopel og Saloniki 1492 ff 3,189
fordrevne spanske jøder til ISRAEL... * 1492 !!!! 3,89
Jøderne fordrives fra Spanien * * * 1492 1,3,144
P: jøder fik 8 mdr frist - ellers = SLAVE 1492 3,154
P: jøder som slaver til Sankt Thomas 1492 3,154
SP: 150.-200.000 jøder fra spanien... 1492 !!!! 3,152
SP: 31. JULI 1492 FORLOD DEN SIDSTE JØDE SPANIEN 1492 !!!! 3,153
SP: alle bekendende jøder fordrevet... 1492 3,137
SP: Columbus finansieret med jødiske penge 1492 !!!! 3,152
SP: Columbus sejlede med "jødisk" tolk 1492 !!!! 3,152
SP: edikt ... jøder ud af spanien inden 3 måneder 1492 !!!! 3,152
SP: jøder fordrives fra spanien... 1492 3,160
SP: jøderne fordrives fra spanien... 1492 3,108
SP: muslimer fordrevet eller døbt 1492 3,152
SP: muslimsk hersker opgav kongeriget Granada 1492 3,108
SP: spanske kongepar fuldførte Reconquistaen 1492 3,108
TY: Tyrkiet tog imod jøder med åbne arme 1492 !!!! 3,153
RU: jøder fordrives fra Krakow... 1494 3,161
200 jødiske familier i Jerusalem... 1495 3,89
P: kong Emanuel I 1495 1521 3,154
RU: jøder fordrives fra Litauen... 1495 3,161
RU: midlertidig fordrivelse fra Litauen 1495 1503 3,188
Melanchthon... 1497 1560 1,3,197
P: inkvisitionens grusomheder... 1497 1800 3,154
P: jøder fordrives fra Portugal... 1497 3,160
P: kong Emanuel I forviste alle jøder november 1497 3,154
P: kong Emanuel I tvangsdøbte mange jøder 1497 3,154
P: kongen... 20 års garanti mod inkvisitionen 1497 3,201
F: total udvisningsordre i Provence 1498 3,182
600.000 jøder ialt  1500 omkr 3,155
CENSUREN SAT I SYSTEM... 1500 ff 3,168
CS: fra 600 til 6.000 jøder i Prag 1500 1600 3,217
D: LAND-JUDEN-SCHAFTEN... 1500 ff 3,214
F: næsten alle franske jøder rejst  1500 omkr 3,181
I: Pici della Mirandola 1500 omkr 3,167
IL: 5.000 jøder i Israel ... 1500 omkr 3,191
PO:RU: 20.-30.000 jøder i Polen/Litauen 1500 omkr 3,188
PO:RU: mere end 60 menigheder i Polen/Litauen 1500 omkr 3,188
progromer ... 1500 omkr 3,180
Shlomo Alkabets "Lekha Dodi" 1500 omkr 3,194
I:SP: Napoli under spansk styre: flugt 1503 3,167
P: massakre i Lissabon ... 1506 3,201
D: apostaten Pfefferkorn 1509 3,210
D: kristen hebraist Johannes Reuchlin 1509 3,210
CS: 1. jødiske trykpresse i Prag 1511 3,217
I: Azaria Rossi "Meor Einaim" m.fl. 1511 1578 3,169
I: Venezia's "Ghetto" ............. fra 1516 3,210
Jødiske bosættelser i Safed og Jerusalem m.m 1516 1900 3,190
Osmanniske tyrker erobrede Palæstina 1516 1900 3,190
D: Martin Luther og Reuchlin ... 1519 3,210
D: Martin Luther "de stivnakkede jøder" * * * 1520 erne 3,210
Luther oversatte GT til tysk fra hebraisk 1521 6,26
Moses ben Jakob Cordovero i Safed 1522 1570 1,3,145
Erasmus "den frie vilje" 1523 1524 1,3,200
I: David Reuveni ... 1523 3,195
CS: Juda Løv ben Bezalel og Tycho Brahe 1525 1609 3,217
CS: overrab. Juda Løv ben Bezalel. Prag 1525 1609 3,217
PO: Moses Isserles 1525 1572 3,221
CS: Habsburgerne underlagde sig Bøhmen 1526 3,217
P: Salomon Molko 1527 3,196
CS: Mordekhai Meisel "Meisel-synagogen" 1528 1601 3,217
D: anklage for spionage for tyrkerne 1530 3,212
D: Martin Luther "de stivnakkede jøder" * * * 1530 erne 3,210
D: tyske jøder skal bære gult jødemærke 1530 * * * 3,210
A:CS: det gule jødemærke påbudt... 1531 3,217
P: Inkvisitionen indført i Portugal ... 1531 3,201
D: kejser Karl V ... Molko og Reuveni 1532 3,196
Isak Luria "haAri" luriansk kabbalisme 1534 1572 3,193
sjælevandring * Gilgul Tikkun-læren 1534 ff 3,193
CS: jøderne i Prag byggede Pinkas-synagogen 1535 3,217
H.Tausen oversatte GT til dansk fra hebraisk 1535 6,26
CS: David Gans "De alfonsinske Tavler" BRAHE 1541 1613 3,217
CS: David Gans "Tsemach David" 1541 1613 3,217
I: Elija Levita's 1. trykte jødiske-hebraiske ordbog 1542 3,168
Chaim Vital 1543 1620 3,193
Chajim Vital 1543 1620 1,3,145
D: LUTHER OG NAZISMENS JØDE-PROPAGANDA 1543 * * * * 3,212
D: LUTHERS ANTI-JØDISKE SKRIFTER * * * 1543 3,210
D: Martin Luther "Om jøderne og deres løgne" 1543 3,210
D: Strasbourgs byråd forbød Luthers anti-jødiske skrifter 1543 3,213
Giordano Bruno "Kopernikus's opdagelser" 1548 1600 1,3,208
Suleiman den Store byggede mur om Safed 1549 3,191
mere end 12.000 jøder i Israel ... 1550 omkr 3,191
PO: Rådet for de fire Lande 1551 3,220
I: paven forlanger Talmud brændt i Italien 1553 3,228
I: pavestaterne låste jøder inde i ghettoer 1553 ff 3,228
den første trykpresse i Palæstina/Orienten 1563 3,191
kabbalismens højborg..............SAFED 1570 3,193
I: Azaria Rossi "Meor Einaim" m.fl. 1573 1575 3,169
CS: Rudolf II hof i Prag 1576 1612 3,217
NL: jøder til Holland fra Antwerpen 1580 erne 3,203
IL: uro og vanskeligheder i Safed o.a. steder 1590 1634 3,194
NL: jødisk menighed i Amsterdam... 1590 omkr 3,203
I: ghetto... jødemærke... o.m.m. 1593 1800 3,228
I: jøder forvist. excl. Rom.Ancona.Avignon 1593 3,228
420 forbudte værker...trykkeforbud... 1595 3,168
DK: jøder i Wandsbeck og Altona... 1600 omkr 3,206
I: 30.000 jøder i Italien 1600 1700 3,228
I: 4.-7.000 jøder i Rom 1600 1700 3,228
PO: Tse'ena uRe'-ena (Kom og Se) 1600 omkr 3,221
D: jøder accepteret i Hamborg... 1603 3,205
DK: jødisk kirkegård og jøder i Altona 1611 ff 3,205
NL: jeshivaen Ets Chaim grdl. i Amsterdam 1616 3,203
D:DK: Albert Dionis...kong Christian IV 1618 3,206
TREDIVE-ÅRS-KRIGEN... 1618 1648 3,214
D: jøder ambassadører for P:S:PO: 1619 omkr 3,205
D: jøder medgrundlæggere af Hamborgs bank 1619 3,205
NL: ashkenaziske jøder fra D:PO:RU:Litauen 1620 omkr 3,204
DK: flertallet lutheranere i Glyckstadt 1622 3,207
DK: kong Christian IV indbød jøder til Glyckstadt 1622 3,206
DK: religionsfrihed i Glyckstadt 1622 3,206
kong Christian IV indbød sefardiske jøder 1622 2,268
NL: hebraisk-sproget presse i Amsterdam 1626 3,203
Sabbatai Zwi Israels Messias 1626 1676 1,3,147
Shabtai Tsvi 1626 3,197
D: ashkenaziske fik boligret i Hamborg 1627 3,206
DK: flere privilegier til jøder i Glyckstadt 1628 1630 3,207
NL: filosof Barukh (Benedikt) Spinoza 1632 1677 3,203
DK:D: AHW-menigheden 1640 erne 3,206
DK: jøder i Danmark skulle have "lejdebrev" 1640 ff 3,207
DK: kong Christian IV arvede Schauenburg 1640 3,206
DK: privilegier til jøder i Altona og Wandsbeck 1640 3,206
DK: svenskekrige ... Glyckstadt sygnede hen 1640 erne 3,207
Shabtai Tsvi.........messiansk bevægelse 1640 omkr 3,196
F: David Kimchi "Teshuvot laNotsrim" !!! 1644 3,172
Nathan fra Gaza 1644 1680 1,3,147
D:PO: polsk-jødiske... til Hamborg 1648 3,206
Jødemassakrer i Ukraine og Polen... 1648 1649 2,260
katastrofen for østeuropæiske jøder... 1648 1650 3,194
kosak-opstand 1648 1649 2,272
PO:RU: 200.-300.000 jøder i Polen/Litaun 1648 omkr 3,188
PO:RU: kosakleder Chmielnicki startede oprør 1648 3,223
PO:RU: massakrer ... krig PO:RU:S: 1648 ff 3,223
D: ashkenaziske jøder udvist af Hamborg t/r 1649 3,206
messianske bevægelser 1650 omkr 3,195
UK: bosættelsesret til jøder 1656 3,204
DK: jøders vilkår i Danmark omkring 1657 ff 3,207
US: de ældste menigheder etableret * * * 1660 erne 3,255
profeten Natan i Gaza .&. Shabtai Tsvi 1665 3,197
forventninger om Tusindårsriget ... 1666 3,198
DK: tyske jøder til Nakskov ... København 1670 erne 3,207
DK: tyske jøder til Ribe ... Fredericia 1670 erne 3,207
DK: kgl.hofjuveler Israel David.København 1681 3,207
DK: jødisk menighed i Fredericia...religionsfrihed 1682 3,208
DK: kgl.hofjuveler Meyer Goldschmidt.København 1683 3,207
DK: Goldschmidt en af menighedens "ældste" 1684 1736 3,208
DK: "jødisk menighed" i Danmark grundlagt 1684 3,207
DK: "synagoge" på Gammel Strand ... 1684 1732 3,208
Københavns jødiske menighed ... fra  1684 2,268
DK: rabbiner til København *** 1687 3,207
DK: den jødiske menighed var på 12 familier 1694 omkr 3,208
DK: jødisk kirkegård i nuværende Møllegade 1694 ff 3,208
DK:D:NL: Hamborgs jøder til Altona/Amsterdam 1697 3,205
Chasidismen opstod "Bescht" * * * 1700 1,3,149
D: LAND-JUDEN-SCHAFTEN... 1700 ff 3,214
D: LAND-JUDEN-SCHAFTEN.......opløses ? 1700 1900 3,214
FLERTALLET AF JØDER LÆSTE IKKE HEBRAISK 1700 1800 3,200
Israel Ba'al Schem-Tov (Bescht) 1700 1760 2,270
PO: chasidim Israel ben Eliezer...BaalShemTov 1700 1760 3,224
PO: små grupper af chasidim opstod i Polen 1700 ff 3,224
rabbi Israel Ba'al Schem Tov 1700 1760 1,3,149
I: Moses Chaim Luzatto 1. hebraiske drama 1707 1746 3,229
D: reglement for Hamborgs jøder (sef+ash) 1710 3,206
B:A: Belgien kom under Østrig ... 1713 3,203
DK: synagoge i Fredericia... 1717 3,208
Rabbi Elijah ben Salomon (Gaonen fra Vilna) 1720 1797 2,271
RU: Elija Zalman. gaonen fra Vilna. Elija Gaon 1720 1797 3,226
Hartwig Wessely 1725 1805 2,266
D: Moses Mendelssohn 1729 1786 3,215
Moses Mendelssohn 1729 1786 2,264
CS: Maria Theresia 1740 1780 3,218
IL: Dahir el-Amt indbød rabbi Chaim Abulafia 1740 3,248
IL: Tiberias genopbygges ... 1740 ff 3,248
IL: 10.000 jøder i Jerusalem 1741 omkr 3,248
CS: Maria Theresia Prags jøder t/r 1744 3,218
PO:IL: de første chasidim til ISRAEL... 1747 ff 3,226
UK: "jødelov" opgivet 1750 3,205
jødernes historie i middelalderen ...Geniza 1752 3,102
Simon van Geldern 1752 3,102
A: jøder tilladt i Wien ... 1753 3,218
Isak Euchel 1756 1804 2,266
Jakob Frank...frankisme...shabtainisme 1756 3,200
Chasidismens skabende periode * * * 1760 1810 1,3,149
hostie-skænding af jøder i Alsace - påstand 1761 !!!! 3,181
D: Moses Mendelssohn og præsten Lavater 1769 3,215
D: Haskala..jødiske oplysningsbevægelse 1770 ff 3,215
A: mange jøder til Wien... 1772 ff 3,218
PO: Polens 1. deling 1772 3,218
Shulchan Arukh udgivet i Mantua 1772 3,192
S: jøder tilladt i Sverige fra 1774 3,232
Sverige tillod jøder bosættelse fra 1775 2,269
A: Josef II afskaffede jødiske særlove 1780 1790 3,218
D: Moses Mendelssohn "Toraen" på tysk 1780 1783 3,215
Mendel Levin Nathanson (København) 1780 1868 2,268
A: afskaffelse af livskatten ... 1781 3,230
A: mange nye jødiske skoler... 1782 ff 3,245
A: Tolerancepatentet... 1782 3,218
A: Tolerancepatentets smittende virkninger 1782 3,230
DK: 1.830 jøder i Danmark. heraf 1.503 i København 1782 3,209
F: afskaffelse af livskatten ... 1784 3,230
UK: Moses Mentefiore 1784 1885 3,248
F: middel til at gøre jøderne nyttige ? 1785 3,230
DK: håndværks-laugene åben for jøder 1788 3,232
F: DEN FRANSKE REVOLUTION... 1789 3,230
F: Sefardiske jøder fik borgerret... 1790 3,231
RU: haskala..håndværk..landbrug..skoler 1790 ff 3,245
Salomon Juda Rapoport 1790 1867 2,266
F: ashkenaziske jøder fik borgerret... 1792 3,231
I: Azaria Rossi "Meor Einaim" trykt i Berlin 1794 3,170
Leopold Zunz 1794 1886 2,266
Jøder i Holland fik borgerlige rettigheder 1796 2,267
IL: tyrkerne standsede Napoleon i Palæstina 1799 3,248
NL: krisehjælp ... 1799 omkr 3,204
D: "Blut"-filosofi "Blut und Boden" 1800 ff 3,239
DÅB: ADGANG TIL UDDANNELSE..KULTUR..ARBEJDE 1800 ff 3,235
IL: 300 familier i Jerusalem 1800 omkr 3,247
P: Portugal tillod jøder bosættelse ... 1800 omkr 3,154
pigeskoler oprettet ... 1800 ff 3,245
PO:RU: 900.000 jøder i Polen-Litauen 1800 omkr 3,224
Samuel David Luzzatto 1800 1865 2,266
Abraham Alexander Wolff 1801 1892 2,268
D: Zacharias Frankel positivistisk-historie 1801 1875 3,243
Zacharias Frankel 1801 1875 2,266
Jødisk pigeskole oprettet i København 1805 2,266
F:D: Napoleons krigstogt ind i Tyskland 1806 1808 3,231
Polens deling 1807 2,272
D: Samson Rafael Hirsch 1808 1888 3,243
Samson Raphael Hirsch 1808 1888 2,267
D: Abraham Geiger 1810 1874 3,241
Israel Salanter (Israel Lipkin) 1810 1883 2,271
Jødisk drengeskole oprettet i København 1810 2,266
REFORMBEVÆGELSEN BEGYNDTE OMKRING 1810 ff 3,241
RU: Moses Hess 1812 1875 3,247
DK: 2.400 jøder i København... 1813 3,233
DK: "den litterære jødefejde"... 1813 3,233
DK: statsbankerotten... 1813 3,233
DK: jøder og kristne fik ligestilling 29/3 1814 3,232
DK: jødisk selvstyre indskrænket 1814 3,232
DK: jødiske særrettigheder ophævet... 1814 3,232
DK:N: Norge gik tabt for Danmark 1814 3,232
F:D: Napoleons nederlag til Preusen.RU:A 1814 3,231
Jøderne fik borgerlige rettigheder i Danmark 1814 2,268
Norges forfatning forbød jøder adgang 1814 1851 2,269
statsborgerskab ... erhvervsmæssig ligeret 1814 7,96
F:D:A: Wienerkongressen... 1815 3,231
DK: Reformbevægelsen nåede til København 1817 3,241
D: 1. reformerte synagoge "Hamborg-templet" 1818 3,241
D: Karl Marx * * * 1818 1883 3,236
D: Karl Marx døbt i 1824 1818 1883 3,260
D: forening for jødisk kultur og videnskab 1819 1824 3,239
D: Hep! Hep! optøjer i Frankfurt... 1819 3,234
D: Hep! Hep! optøjerne i Wyrzburg... 1819 ff 3,233
DK: "den korporlige jødefejde" 1819 3,233
DK: Hep! Hep! optøjer i Helsingør og Hillerød 1819 3,233
DK: Hep! Hep! optøjer i København... 1819 3,233
DK: Hep! Hep! optøjer i Slagelse og Odense... 1819 3,233
DK: Meir Aron Goldschmidt 1819 1887 3,208
D: Azriel Hildesheimer 1820 1899 3,243
RU: ny generation af maskilim ... 1820 erne 3,245
Leo Pinsker 1821 1891 2,276
Leon Pinsker født i Polen 1821 5,151
I: jøder i Rom tvangs-omvendelses-prædikener 1823 !!!! 3,132
D: Wissenschaft des Judentums ... Judaica 1825 omkr 3,239
RU: 1.6 mill jøder i hele Rusland 1825 3,254
SP: den sidste spanske auto da fe ... 1826 3,139
UK: Moses Mentefiore i Israel 7 gange mellem 1827 1874 3,248
Abraham Alexander Wolff rabbiner i København 1829 2,268
Abraham Elexander Wolff * Tephilath på dansk 1829 1891 5,148
D: Wissenschaft des Judentums 1830 erne 3,240
PO:RU: chasidismen... fra sekt..til bevægelse 1830 omkr 3,226
F: jødedommen blev anerkendt som religion 1831 3,231
F: Maurice de Hirsch 1831 1896 3,249
F: staten lønner ALLE religiøse embeder 1831 3,231
IL: uro i Palæstina ... 1831 1840 3,248
IL: Ægyptisk pashas gjorde sig til hersker 1831 1840 3,248
Moritz de Hirsch 1831 1896 2,275
Københavns synagoge indviet... 1833 2,268
synagogen i Krystalgade i København opført 1833 7,89
S: jøder fik rettigheder som i DK: 1814 t/r  1838 3,232
2.943 jøder i Jerusalem... 1840 3,249
D: Wissenschaft des Judentums 1840 erne 3,240
IL: europæiske magter indsatte tyrkisk styre 1840 3,248
IL: Montefiore .... institutioner og byggeri 1840 ff 3,249
Reform-jødedommen ...en meget radikal retning 1840 erne 3,241
Reform-jødedommen ...en traditionel retning 1840 erne 3,241
RU: skoler for drenge og piger ... 1840 erne 3,245
DK: Georg Brandes 1842 1927 3,236
D: Karl Marx "Om jødespørgsmålet"... 1843 !!!! 3,260
F: baron Edmond de Rothschild....jishuv 1845 1934 3,251
F: jøde-ed: "More Judaico" ophævet 1846 3,231
F: jøder fuldstændig juridisk ligeret 1846 3,231
Tyske jøder flygtede til USA * Reform- ... 1848 2,281
danske jøders totale emancipation... 1849 7,96
DK: 4.200 jøder i DK ... garanteret ligeret 1849 3,232
D: den tyske neo-ortodokse retning... 1850 ff 3,243
D: Richard Wagner: "Jødedommen i musikken" 1850 omkr 3,257
D: Richard Wagner "jødernes undergang" 1850 omkr 3,257
D: Richard Wagner "tysk folkekarakter" 1850 omkr 3,257
ny religiøs bevægelse : historisk jødedom 1850 ff 3,243
ny religiøs bevægelse:konservativ (USA) 1850 ff 3,243
RU: skoler for drenge og piger ... 1850 erne 3,245
D: Monatsschrift fyr Geschichte und Wissen... 1851 3,243
N: jødeforbudet ophævet 1851 3,232
N: Jøderne i Norge fik fuld borgerret 1851 2,270
David Simonsen 1853 1932 2,266
D: Z. Frankel "Jydisch-Theologiches Seminar" 1854 3,243
A: Sigmund Freud... 1856 1939 3,236
Asher Ginsberg alia Achad Haam "En af Folket" 1856 1927 3,264
IL: Eliezer Ben-Jehuda 1858 1922 3,267
RU: jødiske storkøbmænd fik bosætningsret 1859 3,253
Chibat Zion bevægelsen... 1860 erne 3,250
F: Alliance Israelite Universelle... 1860 3,249
H:A: THEODOR HERTZ * * * * * * * 1860 1904 3,262
RU: gryende national-bevidsthed... 1860 erne 3,247
RU: maskilim ... "oplysning" ... 1860 erne 3,246
S: jøde-restriktioner begrænses 1860 erne 3,232
THEODOR HERZL * * * * * * * 1860 1904 2,276
RU: jøder med universitets-uddannelse fik bosætningsret 1861 3,253
RU: Moses Hess "Rom og Jerusalem"... 1862 3,247
Rav Abraham Isak Kuk 1865 1935 2,288
RU: jødiske håndværkere fik bosætningsret 1865 3,253
T. Lewenstein 1865 1952 2,269
D: Richard Wagner "Jødedommen i musikken" 1869 !!!! 3,257
D: Richard Wagner's anti-jødiske ideer 1869 ff 3,257
RU: jøder fra Rusland/Rumænien til USA 1869 ff 3,249
IL: Mikve Jisrael (Israels Håb)...landbrugsskole 1870 !!!! 3,249
RU: hetz mod jøder ... 1870 erne 3,246
S: jøde-restriktioner bortfaldt 1870 erne 3,232
S: Jøder i Sverige fik fulde borgerrettigheder 1870 2,269
Chaim Weizmann... 1873 1952 2,276
D: Hildesheimer "Rabbinersem for ortodokse" 1873 3,244
Leo Baeck 1873 1956 7,81
D: tilladt at oprette særmenigheder... 1876 3,244
Europæisk fredskonference... 1878 3,249
IL: Eliezer Ben-Jehuda "tilbage til HEBRAISK" 1878 !!!! 3,267
IL: Eliezer Ben-Jehuda "tilbage til ISRAEL" 1878 !!!! 3,267
IL: Petach Tikva (Håbets Port) grundlagt 1878 1881 3,250
Martin Buber... 1878 1965 2,271
"antisemitisme" for første gang (jødehad) 1879 3,256
"ariske race"-teorier... 1879 omkr 3,256
D: Albert Einstein... 1879 1955 3,236
"racetilhørsforholdet"... 1879 omkr 3,256
antisemitisme * organiseret jødehad 1880 erne 2,274
De religiøse grupper...chasidim...mitnagdim...  1880 omkr 3,246
JUDA: kong Ezekias vandtunnel i Jerusalem 1880 6,151
Jødiske emigrationer til USA... * * * * * * * 1880 1900 2,274
national-ideen fik flere tilhængere 1880 erne 3,250
Russiske jøder til Sverige... 1880 erne 2,269
US: fra 280.000 til 4.5 mill jøder i USA * * * * * * * 1880 1925 3,255
HEBRAISK UDVIKLES TIL MODERNE SPROG * * * * * * * 1881 ff 3,267
IL: Eliezer Ben-Jehuda bosat i Jerusalem 1881 3,267
RU:AF: 44.000 jøder til Sydafrika fra-til 1881 1914 2,255
RU: Alexander II myrdet === progromer 1881 3,246
RU:CA: 106.000 jøder til Canada fra-til 1881 1914 3,255
RU: den russiske revolutionære bevægelse 1881 3,246
RU:EU: 350.000 jøder til Europa fra-til 1881 1914 3,255
RU:IL: 55.000 jøder til Israel fra-til 1881 1914 3,255
RU: indførelse af "numerus clausus" 1881 3,246
RU: jødisk bosætningsret indskrænkes 1881 1884 3,253
RU: plædering for udvandring til Israel 1881 3,246
RU: pogromer ... masseemigration 1881 ff 3,249
RU:SA: 10.000 jøder til Brasilien fra-til 1881 1914 3,255
RU:SA: 112.000 jøder til Argentina fra-til 1881 1914 3,255
RU: systematisk diskriminerende politik m.v. 1881 ff 3,252
RU:US: 2 mill. jøder til USA fra-til 1881 1914 3,255
RU: voldsomme progromer i Ukraine 1881 1884 3,252
RU: zar Alexander III's tronbestigelse 1881 2,274
Russiske progromer ... 1881 ff 2,274
IL: 1. BILU-gruppe til Israel... 1882 3,251
IL: DEN FØRSTE ALIJA: 25.000 jøder til ISRAEL 1882 1903 3,267
IL: grundskole åbnet i Jerusalem... 1882 !!!! 3,249
IL: Rishon leZion grundlagt... 1882 3,251
IL: Rosh Pina (Hovedhjørnestenen) grundlagt 1882 3,251
JAKOBS HUS.KOM OG LAD OS DRAGE AF STED 1882 3,251
Leo Pinsker "Autoemancipation" ZIONISMEN 1882 2,276
Leon Pinsker "Autoemancipationen" 1882 5,151
Leon Pinsker og CHOVEVEI ZION... 1882 5,151
"praktisk" zionisme... 1882 ff 3,250
R: 1. rumænske Chibat Zion-kongres * * * 1882 3,250
RU: BEIT JAAKOV LEKHU vNELKHA dannet 1882 3,251
CS: Franz Kafka 1883 1924 3,236
IL: BILU landbrugsfællesskab i Gedera 1884 3,251
F: E. Drumont "La France juive"... 1886 !!!! 3,259
I: den jødiske ghetto i Rom billede 1886 3,165
F: Jewish Colonization Association....* * * * * * * 1888 ff 3,249
F: Maurice de Hirsch's fonde ... 1888 ff 3,249
F: E. Drumont "Den antisemitiske Liga" 1889 !!!! 3,259
antisemitisme * organiseret jødehad 1890 erne 2,274
Jewish Colonisation Association (ICA) * * * 1890 ff 2,275
massevandring ... * * * * * * * 1890 erne 2,274
zionisme * * * * * * * 1890 erne 2,274
H:A: THEODOR HERTZ journalist i Paris * 1891 1895 3,262
N: jøder fik tilladelse til statstjeneste i Norge 1891 3,232
RU: jøder fordrives fra Moskva... 1891 1892 3,253
N: Jøder grundlagde menighed i Christiania/Oslo 1892 2,270
P: Jøder fik off. anerkendelse som menighed 1892 3,154
Dreyfus-processen i Frankrig zionismen * * * 1894 * * * * 2,274
F: DREYFUS-AFF’REN... 1894 * * * * 3,262
A: Theodor Herzl "Jødestaten".........* 1896 * * * * 3,262
genizaens indhold forskes ... *** 1896 1897 3,102
ROTHSCHILD: JØDER ... UMULIGE AT ORGANISERE 1896 !!!! 3,262
Theodor Herzl "Judenstaat" * * * 1896 7,110
Yeshiva University grundlagt i N.Y. 1896 2,281
1. ZIONISTKONGRES * * * * * * * * * 1897 7,98
BUND (forbundet) oprettet 1897 1917 3,265
CH: WORLD ZIONIST ORGANIZATION oprettet aug. * 1897 !!!! 3,262
Den soc. jødiske arbejderbevægelse BUND 1897 1917 3,265
Det zionistiske program formuleret *** 1897 7,102
Marcus Melchior... 1897 1969 2,267
PO: 220.000 jøder i Warszawa... 1897 3,254
PO: 99.000 jøder i Lodz... 1897 3,254
RU: 139.000 jøder i Odessa... 1897 3,254
RU: 5 mill jøder 1897 3,254
RU: 5.2 mill jøder i hele Rusland 1897 3,254
RU: 64.000 jøder i Vilna 1897 3,254
D: H.S.Chamberlain:"Grundlagene for det 19. årh" 1899 !!!! 3,257
D: H.S.Chamberlain's race-teorier... 1899 !!!! 3,257
den jødiske oplysningsbevægelse "Haskala" 1900 omkr 3,170
DEN NEO-DARWINISTISKE TEORI....ARV... 1900 omkr 3,259
HEBRAISK I SKOLER.AVISER.BØGER.TEATRE m.v. 1900 ff 3,267
progromer ... 1900 omkr 3,180
Russiske jøder til København 1900 ff 2,268
JØDISK NATIONALFOND oprettet 1901 !!!! 3,263
A: Theodor Hertz's forhandlinger med England 1902 1903 3,263
Mizrachi-bevægelsen grundlagt i Vilna 1902 2,271
Rafael Edelmann 1902 1972 2,267
religiøs-ortodokse opr. "Mizrachi"... 1902 3,264
RU: nye voldsommere progromer 1903 1906 3,254
RU: zionistisk socialistparti...Bund 1903 ff 3,254
DEN ANDEN ALIJA ... 40.000 jøder til ISRAEL 1904 1914 3,267
Jøder grundlagde menighed i Trondheim 1905 2,270
RU: den fejlslagte revolution ... 1905 3,267
US: zionisme indgik i skolerne ... 1905 ff 3,256
Poalei Zion. Zions Arbejdere opr. 1907 3,264
IL: Tel-Aviv grundlagt... 1908 3,265
Machsike Hadas * de som styrker religionen 1910 2,269
AGUDAT ISRAEL oprettet... 1912 !!!! 3,265
Agudat Jisrael-bevægelsen oprettet 1912 2,272
J.H.Hertz. overrabbiner i England 1913 1946 5,144
SP: Profiat Duran "De vantros Skam" trykt 1913 3,151
1. verdenskrig... 1914 1918 2,276
2 mill jøder fra østeuropa ... 1914 2,274
F: Rothschild anerkendte "politisk zionisme" 1914 !!!! 3,251
IL: 65.000 nye jødiske beboere 1914 3,265
IL: 85.000 jøder i Israel.12% af befolkningen 1914 3,265
IL: jøderne støttede englænderne mod tyrkerne 1914 1918 3,266
IL: jødisk vagtorganisation "haShomer"grundlagt 1914 omkr 3,265
IL: "kibbutser" opstod... 1914 ff 3,265
US: DEN ZIONISTISKE BEVÆGELSE VOKSER STOR 1914 1918 3,256
BALFOUR-deklarationen 2.november * * * * * * * 1917 !!!! 2,276
Chaim Weizmann samlede zionismen... 1917 !!!! 3,264
revolutionen i Rusland... 1917 2,277
SOC. INT. ANERKENDTE STAT I PALÆSTINA * * * * * * 1917 !!!! 3,260
SOCIALISTISK INTERNATIONALE 1917 3,260
UK:IL: BALFOUR-DEKLARATIONEN * 2/11 1917 1917 !!!! 3,266
4000 jøder til USA/CANADA fra Europa 1918 1939 2,278
UK:IL: BALFOUR-DEKLARATIONEN tiltrådt 1918 !!!! 3,266
DEN TREDJE ALIJA...35.000 zionister til ISRAEL 1919 1923 3,267
Europæisk fredskonference... 1919 3,249
heChaluts (pioner)-bevægelsen ... 1919 1923 3,267
Histadrut (fagforening) grundlagt... 1919 1923 3,267
moshaver (kooperative) landbrug oprettet 1919 1923 3,267
RU:PO: 100.000 jøder massakreredes ... 1919 1921 3,268
IL: 50.000 jøder ankom via alija bet 1920 1937 3,271
mandatstyret... 1920 1948 2,287
netværk af zionistisk-ortodokse skoler 1920 3,264
nogle tusinde jøder fra Rusland til ISRAEL 1920 erne 2,278
RU: Birobidsjan i Sibirien 1920 erne 3,265
overrabbinat oprettet i Jerusalem... 1921 3,264
rel.arb.bev: haPoel haMizrachi... 1921 3,264
IL: restriktioner for jødiske bosættelser... 1922 ff 3,266
UK:IL: BALFOUR-DEKLARATIONEN i mandatbet. ! 1922 !!!! 3,266
UK:IL: englænderne fik PALÆSTINA-MANDATET 1922 !!!! 3,266
IL: emiratet Transjordan udskilt af mandatet 1923 3,266
DEN FJERDE ALIJA ... 67.000 jøder til ISREAL 1924 1928 3,268
US: jødisk indvandring begrænset ... 1924 3,268
IL: arbejdsløshedskrise 1926 1928 3,268
synagogen i Dura Europos ved Eufratfloden 1928 1932 3,72
DEN FEMTE ALIJA ... 160.000 jøder til ISRAEL 1929 1939 3,270
IL: 160.000 jøder til ISRAEL... 1929 3,268
IL: Chaim Weizmann fik udvidet Jewish Agency 1929 3,268
IL: den illegale indvandring * alija bet 1929 1939 3,270
J.H.Hertz: "kommentarer til de 5 Mosebøger" 1929 1936 5,144
JEWISH AGENCY oprettet... 1929 !!!! 3,265
Kana'anæisk religion * Ras Sjamra 1929 1929 6,94
rabbiner Bent Melchior... 1929 2,269
UGARIT-tekster fra -1400...fund i Syrien 1929 1929 1,1,138
2000 jøder til Sverige fra Central-europa 1930 erne 2,269
D: diskriminationen tager fart ... 1930 erne 3,269
D: masseemigration satte ind ... 1930 erne 3,269
International konference i Evian ved Geneve-søen: 32 l. 1930 erne 3,269
Lakisj-breve fundet i... 1930 erne 6,157
D: HITLERS MAGTOVERTAGELSE... 1933 3,270
eksekutionen... 1933 1945 7,98
Milton Steinberg. rabbiner i New York 1933 1950 5,146
IL: 500 km2 landbrugsjord ... 30 bosættelser 1934 !!!! 3,252
ikke-arier udstødt af det tyske folk 1935 2,278
RACELOVENE...NYRNBERG 15.9.1935... 1935 2,278
IL: 150.000 jøder i Tel-Aviv 1936 3,271
IL: 27.000 jøder til ISRAEL 1936 3,271
IL: 34.000 jøder til ISRAEL 1936 1939 3,271
IL: 400.000 jøder i ISRAEL ... 30% 1936 !!!! 3,270
IL: 50.000 jøder i Haifa * 50% 1936 3,271
IL: 76.000 jøder i Jerusalem * 60% 1936 3,271
IL: arabisk reduktion af immigrationerne 1936 1939 3,271
Kurt Wilhelm. bosat i Jerusalem 1936 1948 5,147
nazist-retssager ... 1936 3,180
nazist-retssager ... 1937 3,180
D: anklagen for ritualmord...nazismen 1938 ff 3,179
D: LUTHER OG NAZISMENS JØDE-PROPAGANDA * * * 1938 1945 3,212
D:PO: krigens udbrud ... 1939 1945 3,271
Emigrationsbølge fra Central-europa... 1940 omkr 2,274
fra 3.5 mill til 6000 jøder i Polen 1940 1945 2,278
Holocaust # # # # # # # # # # # # 1940 1945 3,9
IL: 61.000 indvandrede uden tilladelse 1940 1945 3,271
IL: Hagana's flugtruter ... 1940 1945 3,271
N: 1800 jøder i Norge 1940 2,270
N: 739 norske jøder blev ofre for nazismen 1940 1945 2,270
nazismen brænder og nedriver synagoger 1940 1945 2,278
nazismen skænder jødiske kirkegårde 1940 1945 2,278
nazismen udrydder 1/3-del af verdens jøder 1940 1945 2,278
nazismen udrydder 6 mill jøder * * * 1940 1945 2,278
nazismen ødelægger 30 mill bind jødisk litteratur 1940 1945 2,278
nazismen ødelægger jødiske kulturdokumenter 1940 1945 2,278
nazist-retssager ... 1940 3,180
RU: Stalins politik stærkt anti-jødisk 1940 erne 3,261
D: Tyskland erklæret "judenrein" maj 1943 1943 3,269
DK: 475 danske jøder til Theresienstadt 1943 2,269
DK:S: Danske jøder til Sverige... 1943 2,269
DK:S: flygtningetiden i Sverige 1943 1945 7,88
DK: TORA-RULLERNE OPBEVARET I KØBENHAVNSK KIRKE 1943 1945 7,116
IL: nazismens ofre... boligret i Palæstina 1943 3,271
PO: Warszawa-ghettoen gjorde væbnet modstand 19/4 1943 3,270
PO: Warszawa-ghettoen lagt i ruiner 1943 3,270
5500 koncentrationslejr-jøder til Sverige 1945 2,269
D: 6 mill jøder udslettet i HOLOCAUST 1945 3,269
Den jødiske "diaspora" 1945 ff 2,275
DEN ÅRH.GAMLE JIDDISCHE KULTUR UDDØD... 1945 !!!! 3,270
DK: Jødisk skole i København: Carolineskolen 1945 2,266
DK: Synagogen i Krystalgade genindviet i juni 1945 7,97
IL: DEN JØDISKE MODSTANDSBEVÆGELSE HAGANA 1945 !!!! 3,272
IL: DEN JØDISKE MODSTANDSBEVÆGELSE IRGUN 1945 !!!! 3,272
IL: Irgun Tsvai Le Umi Menachem Begin 1945 omkr 3,271
IL:UK: england afslog indrejse ... 1945 !!!! 3,272
Nag Hammadi i Ægypten 1945 1,2,300
IL: Ben-Gurion på kongressen i Basel... 1946 7,101
De forenede Nationers delingsplan for PALÆSTINA 1947 7,102
DØDEHAVSRULLERNE:næsten fuldstændige Esajas-udgaver 1947 6,25
FN'S DELINGSPLAN...33/13/10......29. NOVEMBER 1947 !!!! 3,273
IL: DØDEHAVSRULLERNE... 1947 6,25
IL: Dødehavsrullerne 1947 6,43
Marcus Melchior. overrabbiner i Danmark 1947 1969 5,145
Qumran Dødehavsrullerne 1947 1,2,285
Amida bønnen * 3 gange dagligt 1948 3,274
DEN KATOLSKE FORBUDSLISTE... 1948 NB NB 3,168
IL: 600.000 arabere forlod ISRAEL ... 1948 omkr 3,276
IL: 9 andre lande anerkendte ISRAEL...* 1948 !!!! 3,273
IL: DAVID BEN-GURION PROKLAMEREDE ISRAEL... 14. maj 1948 3,273
IL: jødiske flygtninge strømmede til...KAMP 1948 3,273
IL:RU: USSR anerkendte ISRAEL den 17.5. 1948 !!!! 3,273
IL: staten ISRAEL proklameres den 14. maj 1948 7,98
IL:US: USA anerkendte straks ISRAEL... 1948 !!!! 3,273
Isodore Epstein:red. UK-oversættelsen af Talmud 1948 1961 5,144
ISRAEL den 14. maj 1948... * * * * * * * 1948 3,273
Kurt Wilhelm. overrabbiber i Stockholm 1948 1965 5,147
Oprettelsen af staten Israel d.14. maj 1948 3,10
staten ISRAEL oprettet den 14. maj 1948 1948 2,277
UK: Isodore Epstein. rektor for Jew's College. London 1948 1961 5,144
UK: mandat slut 15. maj 1948... 1948 !!!! 3,273
DK: Wizo i Danmark "De jødiske Helligdage" 1949 5,148
IL: 203.000 jøder fra 42 lande ... 1949 3,274
IL: 44.000 jøder fra Aden... 1949 1950 3,274
IL: alija-bølge * * * * * * * 1949 1952 3,274
IL: januar 1949... den endelige våbenhvile 1949 3,274
IL: våbenhvile: Ægypten.Libanon.Jordan.Syrien 1949 3,274
antisimitisme.lægeprocesser.forfattere DRAB 1950 erne 2,277
IL: indvandringer .................... 1950 erne 3,276
IL: Lov om Tilbagevenden ALLE JØDER 1950 !!!! 3,274
Marcus Melchior "Den jødiske Tro" 1950 5,145
IL: 684.000 nye jøder ... 1951 3,274
Qumran Dødehavsrullerne 1951 1,2,285
S: kun ministre fra den svenske statskirke... 1951 3,232
IL: Fund af bar Kokhba-dokumenter fra omkr. 135 1952 3,58
Ventris dechifrerede "linear B"... 1952 1,1,121
takkegudstjeneste for dk jøders redning i 1943 1953 7,97
IL: krig med naboerne... 1956 3,276
Leo Baeck. rabbiner i London død 1956 5,144
Louis Jacobs: "We have reason to believe" 1957 5,147
Isidore Epstein:"Step by step in the Jewish..." 1958 5,150
Wizo i Danmark:"De jødiske Helligdage" - 2.udg. 1958 5,148
anklagerne i sovjerunionen ... 1960 erne 3,180
Fund ved Ein Gedi af bar Kokhba forråd 1960 1961 3,58
IL: indvandringer ... 1960 erne 3,276
Marcus Melchior: "En jødedommens Historie" 1962 5,146
Harry A.Cohen: "A Basic Jewish Encyclopedia" 1965 5,150
Israel ambassade i Tyskland... 1965 7,125
Vatikanet ophæver dogme om jøders skyld !!!! 1965 !!!! 7,115
antisemitisme markant ... 1967 3,279
IL: krig med naboerne... 1967 3,276
IL: Seksdages-krigen... 1967 2,286
JERUSALEMS BEFRIELSE * * * * * * * 1967 NB NB 2,288
PO: ny antisemitisk bølge i Polen 1967 1969 2,278
D: Martin Buber: "Or Haganuz" 1968 5,145
PO:DK: 2500 jøder fra Polen til Danmark 1968 1972 2,269
SP: ediktet fra 1492 ophævet i spanien 1968 3,135
DK: Jødisk Gudstjeneste i Århus fra 1970 2,269
DK: Meta Melchior og Esther Lexner:"Jødisk kogebog" 1971 1982 5,149
DK: Jacques Blum "Dansk og/eller Jøde" 1973 5,150
IL: krig med naboerne... 1973 3,276
DK: Andreas Simonsen:"tanker i jødedommens etik" 1975 5,146
Bent Lexner. rabbiner i København fra 1976 5,149
SP: fuldstændig religionsfrihed i spanien 1978 3,135
RU: 2-3 mill jøder i Sovjetunionen... 1979 2,277
IL: 3.254.000 jøder i Israel... 1980 2,284
jødedommen har været under udvikling: 1980 -1520 3,12
IL: invasionen i Libanon PLO smidt ud ! 1982 3,276
Meta Melchior og Esther Lexner:"Jødisk kogebog" 1982 5,149
10% af alle jøder er sefardim * * * 1983 3,155