JØDEDOMMENS HISTORIE - ÅR -9000 til 0000

TEKST ÅR 1 ÅR 2 Ref
Den neolitiske revolution jvf. Gordon Childe -9000 -7000 1,1,045
Memphis-teologien i Ægypten -9000 1,1,088
spøgelseshulen havebrug i Thailand -9000 1,1,045
ARVEN FRA FORHISTORISK TID... -8000 1,1,036
buen reb net fiskekroge både -8000 1,1,043
euro-afrikansk 1. trosforestilling -8000 1,1,036
Fåret tæmmes * Zawi Chemi-Shanidar -8000 1,1,042
ISTIDEN SLUT * ET TABT PARADIS * * * -8000 1,1,041
mesolitisk samfund i NÆRORIENTEN -8000 1,1,054
neolitisk LIVSOPFATTELSE... -8000 1,1,050
neolitisk tid * pottemagerkunsten opfundet -8000 NB 1,1,043
neolitisk tid * pottemagerkunsten opfundet  -8000 NB 1,1,042
nye mesolitiske kulturer -8000 1,1,039
SKABELSE VERDEN MENNESKER DYR DØD -8000 1,1,036
SW-ASIEN PALÆSTINA HUSDYR AGERBRUG -8000 !!!! 1,1,039
DEN OLDEUROPÆISKE CIVILISATION... -7500 -7000 1,1,055
Hunden tæmmes i Stan Carr. UK -7500 1,1,042
Bukken tæmmes i JERIKO... -7000 1,1,042
FRUGTBARHEDS-kult og DØDE-kult... -7000 1,1,052
Før -7000: den neolitiske revolution -7000 4,16
FØR -7000 OPSTOD DE ÆLDSTE AGERBRUGSSAMFUND -7000 4,16
Jeriko. hidtil ældste bysamfund ... -7000 6,89
Memphis-teologi i Ægypten -7000 1,1,088
Overgangen fra ældre til yngre stenalder * * * -7000 4,16
Religiøs kontinuitet i Anatolien -7000 1,1,129
Stellmoorsøen ved Hamburg -7000 1,1,039
VERDENS ÆLDSTE BY : JERIKO -7000 1,1,052
kulturopsving på Balkan og Anatolien -6500 -5600 1,1,055
svinet tæmmes... -6500 1,1,042
helligdom i Catal Hyuk -6200 1,1,053
Ældste arkæologiske fund i Kina -6000 -5000 1,2,013
gud-INDEN i Hacilar -5700 1,1,053
Neolitisk tempel og boplads ved Bukarest -5500 1,1,056
gud-INDEN i Hacilar forsvinder... -5435 -5200 1,1,053
den neolitiske kultur -5000 1,1,120
HERMAFRODITTER fra Byblos... -5000 1,1,052
tumuli-kulturen nord for Sortehavet -5000 -3000 1,1,167
KVINDE-STATUETTER I PALÆSTINA... -4500 1,1,052
KULTUREN I HALAF ØDELAGT ... -4400 -4300 1,1,054
Bronce Guld HANDEL -4325 1,1,054
Mesopotamien Warda Uruk Erech -4325 1,1,054
Yang-Shao-kulturen i Kina -4115 1,2,013
Kuro-Araxas-kultur -4000 1,1,168
Megalitiske grave i Bretagne. Frankrig -4000 1,1,114
Tumuli-kulturen vestpå til Tisza -4000 -3500 1,1,167
verdens skabelse... -3761 3,293
VERDENS SKABELSE iflg. jødisk tradition * * * * * * * -3760 NB 2,259
Første byer i Sumer...i det sydlige Mesopotamien -3500 -4000 4,17
kurgan-kulturen i Central-EUROPA Balkan og N-Iran -3500 -3300 1,1,167
Sumer Akkaderne SARGON AKKADS KONGE -3500 1,1,061
1. og 2. dynasti i Ægypten -3100 -2686
Den tidlige dynastiske periode i Ægypten -3100 -2686
det hvide tempel Ubaid -3100 1,1,054
1. dynasti "skriften" i Ægypten -3000 1,1,085
1. SKREVNE FUND * SUMERISKE TEKSTER -3000 1,1,061
AKKADISK RELIGION SPÅDOMSKUNST ASTROLOGI -3000 1,1,072
den neolitiske kultur ophører på Kreta -3000 1,1,120
ENUMA ELISK * GILGAMESH * SKABELSEN -3000 1,1,072
KANA'ANÆERNE ... -3000 1,1,137
SEMITERNES 1. BOSÆTTELSE I PALÆSTINA -3000 1,1,137
stengrave UK/DK -3000 1,1,114
Tidlig bronzealder i Palæstina... -3000 -2000 6,89
Ægypten samlet til eet rige -3000 omkr 4,17
Ældste minoiske kulturperiode på Kreta -3000 -2000 1,1,120
Osiris symbol på frugtbarhed ... -2750 1,1,095
1. STENPYRAMIDE rejst i Ægypten -2700 1,1,337
Megalitkonstruktionen Stonehenge UK -2700 -1490 1,1,108
3.-6. dynasti i Ægypten....12 pyramider opført -2686 -2182
Det gamle rige i Ægypten -2686 -2181
LIVETS TRÆ * UR I KALDÆA * BILLEDE -2600 1,1,048
5. dynasti "Den 1. gang" i Ægypten -2500 -2300 1,1,086
Harappa Mohendjo-daro Indus -2500 1,1,116
kong Sargon af Akkad samler Mesopotamien -2400 ff 4,17
Lugalzaggisi 1. imperim "Umma" -2375 1,1,070
byer afbrændt og ødelagt * TROJA ... -2300 1,1,167
INDO-EUROPÆISKE FOLKEVANDRINGER ... -2300 1800 1,1,167
Lilleasien Mesopotamien Grækenland -2300 -1900 1,1,167
UDBREDELSE AF INDO-EUROPÆISKE FOLK ... -2300 -0300 1,1,167
kong Naram Sin. Mesopotamien -2291 -2255 4,17
AMORITTERNE I PALÆSTINA ... -2200 1,1,137
Pepi II sidste farao i 6. dynasti i Ægypten -2200 1,1,097
1. overgangsperiode i Ægypten -2181 -2133
7.-10. dynasti i Ægypten.....1 pyramide opført -2181 -2133
11.-12. dynasti i Ægypten...8 pyremider opført -2133 -1786
Mellemste rige i Ægypten -2133 -1786
1. helligsteder Petsofa Juktas på Kreta -2100 -1900 1,1,122
Stonehenge III i UK -2100 -1900 1,1,114
TEMPELTÅRN I UR * BABYLON ... -2100 1,1,160
den 1. mellemperiode slut i Ægypten -2050 1,1,097
KONGER FRA 3. DYNASTI I UR * * * * * * * -2050 -1950 1,1,071
SUMERISKE CIVILISATIONS HØJDEPUNKT * * * -2050 -1950 1,1,071
det mellemste rige i Ægypten -2040 -1730 1,1,099
det midterste rige i Ægypten -2040 -1730 1,1,095
Arier i NW-Indien "de 7 floder" -2000 -1500 1,1,174
Arier i NW-Indien Drikke Terningspil -2000 1,1,175
Arier i NW-Indien..musik dans fløjte lut harpe -2000 1,1,175
bystater. hvis regent bærer kongetitlen -2000 ff 6,90
Den himmelske højgud Hiong-nu -2000 1,3,013
den store jæger Gilgamesh -2000 1,1,078
det sumeriske sprog -2000 -0500 1,1,071
folkevandringer..........UR.....ISRAEL -2000 omkr 6,90
første grækere * den minoiske kultur -2000 -1900 1,1,120
grotten i Skoteino ... Kreta -2000 1,1,127
Hieroglyfskrift ... Kreta -2000 -1700 1,1,120
Israelstammernes bosættelse i Kana'an * * * * * * * -2000 -1500 6,89
Keltiske underjordiske guddomme -2000 1,2,121
LITURGISK OG VIDENSKABELIGT SPROG * * * -2000 -0500 1,1,071
Mellemste bronzealder i Palæstina... -2000 -1550 6,89
mellemste minoiske kulturperiode på Kreta -2000 -1580 1,1,120
paladser Knossos og Mallia ... Kreta -2000 -1580 1,1,120
Tarxien Hal Saflieni på Malta -2000 1,1,114
Chou-dynastiet i Kina -1928 0256 1,2,017
Statuette af BA'AL..vestsemitisk guddom -1900 1,1,128
1. gang JERUSALEM nævnes ved navn * * * -1800 -1700 6,74
ABRAHAM * * * * * * * * * * * * -1800 -1700 6,74
Abraham... Isak... Jakob... * * * * * * * -1800 omkr 3,13
Hyksos-folkevandringer fra ASIEN til Ægypten -1800 omkr 6,90
ISRAELITERNE IND I KANA'AN * * * * * * * -1800 * * * 1,1,138
JAKOBS BOSÆTTELSE I ÆGYPTEN * * * * * * * -1800 -1700 1,1,159
kong Melkizedek af JERUSALEM * * * * * * * -1800 -1700 6,74
2. overgangsperiode i Ægypten...13.-17.dynasti -1786 -1567
kong Hammurabi af Babylon -1772 -1750 4,18
Shang-dynastiet i Kina -1751 -1028 1,2,015
Indus-kulturen døende ... -1750 1,1,119
Josefhistorien i Ægypten * Hyksos-folket ? * -1750 omkr 6,78
Det gamle kongerige..Hittiter Anatolien -1740 -1460 1,1,129
det hetitiske rige i Lilleasien -1700 -1600 6,90
Hammurabi i Babylon (amoritisk konge) -1700 -1600 1,1,071
Kranie-dyrkelse i UK -1700 1,2,121
Lineær skrift (linear A) på Kreta -1700 1,1,120
Hyksos-folket ind i Ægypten * * * * * * * -1674 1,1,085
Ægypten indvaderes af Hyksos-folket -1674 1,1,100
Eleusis bebygget -1580 -1500 1,1,256
Mykene på Peloponnes bygges -1580 -1450 1,1,121
yngre minoisk-kulturperiode på Kreta -1580 -1150 1,1,120
yngre minoiske periode på Hellas -1580 -1450 1,1,121
Det nye rige i Ægypten..18.-20. dynasti -1567 -1080
Det nye rige i Ægypten -1562 -1308 1,1,101
Den sene bronzealder i Palæstina... -1550 -1200 6,89
Ægypten genforenes -1550 omkr 4,18
Kassiterne over Mesopotamien -1525 -1125 1,1,071
kong Tutmosis III af Ægypten -1504 -1450 4,18
DEN MESOPOTANISKE TÆNKNING ... -1500 1,1,084
faraos slaver ved Theben -1500 1,1,161
Tuthmosis III "Megiddo" i Ægypten -1470 1,1,101
Hittiter Anatolien Kejserrige -1460 -1200 1,1,129
Mykenerne Knosos Skrift-linear B * * * -1450 -1400 1,1,121
farao Amenofis III af Ægypten -1417 -1379 4,19
Amarnabrevene -1400 -1300 6,44
Bharata stamme ... kong Sudas 10 fyrster -1400 1,1,175
Den mykenske periode i Hellas -1400 -1150 1,1,121
"Græsk" talt og skrevet i Knosos -1400 1,1,126
oldtidsbyen Ugarit ... fundet i 1929 -1400 -1200 6,94
UGARIT-tekster * BA'AL-beskrivelser -1400 -1200 1,1,138
UGARIT-tekster * fund i Syrien 1929 -1400 -1200 1,1,138
Hittitisk konge slutter pagt med para-inder -1380 1,1,171
Amenofis IV = Akhnaton af Ægypten -1379 -1362 4,20
Akhenatons "reformation" i Ægypten -1375 -1350 1,1,159
Amarna-revolutionen i Ægypten -1375 -1350 1,1,102
Tut-ankh-amon i Ægypten -1357 -1349 1,1,103
Kelterne ... "urnemarks"-kultur -1300 -0700 1,2,120
Moses * * * * * * * * * * * * * omkring -1300 -1200 3,13
mundtlige kilder til GT opstår....efter -1300 omkr 6,11
Ras Sjamra tekster om nabo-religioner fra Ugarit -1300 -1200 6,44
Sarkofag på Kreta * Hagia Triada -1300 -1200 1,1,125
Ramses II brugte slavearbejdere i Ægypten -1290 -1224 3,14
slaget ved Kadesh -1284 4,19
det hetiske riges fald -1200 6,92
DOMMERTIDEN... -1200 -1000 3,17
DOMMERTIDEN I ISRAEL... -1200 -1020 1,1,164
farao Ra'amses af Ægypten * Israel i Ægypten -1200 -1100 6,80
filisterne ikke-semitiske folk * havfolkene -1200 6,105
forrådsbyerne Pitom og Ra'amses i Ægypten -1200 -1100 6,80
Indoeuropæiske folk Indus Ganges -1200 1,1,167
konfrontationer JAHVE ctr BA'AL -1200 -0700 1,1,164
oldtidsbyen Ugarit ... fundet i 1929 * ødelagt * -1200 6,94
UDVANDRINGEN TIL ÆGYPTEN... -1200 1,1,159
Zarathustra i Iran -1200 -0600 1,1,265
Dorernes invation på Kreta -1150 1,1,121
farao Mernefta i Ægypten * UDVANDRINGEN * * * -1100 omkr 6,80
skriftlige kilder til GT opstår....efter -1100 omkr 6,11
Yngre nye rige i Ægypten - 21.-25. dynasti -1080 -0664
Arier bruger jern -1050 1,1,175
Shang-dynastiet besejret af Chou i Kina -1028 1,2,018
kong Saul og kong David ... -1025 -0965 3,17
kong Saul -1020 omkr 4,33
kong Saul ... -1020 1,1,164
Brahmana'erne Purushasukta -1000 -0800 1,1,201
David gjorde Jerusalem til hovedstad -1000 omkr 4,52
Det forenede israelitiske kongedømme -1000 -0935 6,113
Det israelitiske kongedømme ... -1000 -0587 6,113
JAHVISMENS SEJR OVER BA'AL * * * * * * * -1000 1,1,146
Jahvistiske 'seere' -1000 1,1,296
JOBS EVIGE EKSEMPEL * * * * * * * -1000 * * * 1,1,295
Jøderne under David erobrede Megiddo -1000 omkr 3,15
kong David af Jerusalem samler folket ISRAEL -1000 6,49
kong Davids og kong Salomons kongeriger -1000 -0925 3,18
Ruts Bog -1000 ???? 6,195
Shatapatha Brahmana Ramayana -1000 -0800 1,1,175
småstater opstod... -1000 4,21
kong Salomo begyndte tempelbygning... -0965 omkr 4,54
kong Salomo's storhandel -0965 -0926 3,17
kong Salomon gjorde Megiddo til støttepunkt -0965 -0928 3,15
ISRAEL: kong Jeroboam I -0935 -0914 6,138
JUDA: kong Rehabeam -0935 -0919 6,138
NORDRIGET * ISRAEL ... -0935 -0722 6,140
Rigets deling * ISRAEL * JUDA -0935 6,138
SYDRIGET * JUDA... -0935 -0587 6,146
Davids dynasti ctr valgkongedømme -0925 !!!! 3,19
JUDA: kong Abija -0919 -0916 6,138
JUDA: kong Asa -0916 -0873 6,138
JUDA: kong Asa * kultreformer -0916 -0873 6,146
ISRAEL: kong Nadab -0914 -0912 6,138
ISRAEL: kong Ba'sja -0912 -0888 6,138
Adad-Nirari af Assyrien -0900 4,21
Kelter til F. Sp. UK "Hallstattkultur" -0900 -0800 1,2,120
ISRAEL: kong Ela -0888 -0886 6,138
ISRAEL: kong Omri -0886 -0874 6,139
ISRAEL: kong Zimri -0886 -0886 6,139
ELIAS i Nordriget ... Akab ... Ahazias -0874 -0850 1,1,296
ISRAEL: kong Akab -0874 -0851 6,139
ISRAEL: kong Akab genopbyggede Jeriko -0874 -0851 6,142
JUDA: kong Josafat -0873 -0849 6,139
JUDA: kong Josafat * kultreformer -0873 -0849 6,146
assyrisk slag mod Akab af Israel -0853 6,141
ISRAEL: kong Ahazja -0851 -0850 6,139
ISRAEL: kong Joram -0850 -0841 6,139
kong Omri...kong Akab...kong Josjafat -0850 omkr 4,37
den kana'anæiske kult i Juda favoriseres -0849 -0841 6,147
JUDA: kong Joram -0849 -0842 6,139
JUDA: kong Ahazja -0842 -0841 6,139
Davidsdynastiets fare for ophør... -0841 !!!! 6,147
Elias og Elisa... -0841 omkr 6,143
ISRAEL: kong Jehu -0841 -0814 6,139
ISRAEL: kong Jehu fordømmes af profeterne -0841 -0814 6,144
ISRAEL: kong Jehu og Jonadab ben Rekab -0841 omkr 6,143
ISRAEL: kong Jehu's opgør med Ba'alkulten -0841 -0814 6,143
ISRAEL: kong Jehus alliance med assyrerne -0841 -0814 6,144
ISRAEL: kong Jehus blodige revolution -0841 omkr 6,143
Jonadab ben Rekab * rekabiternes historie -0841 omkr 6,143
JUDA: kong Ahazja myrdet -0841 6,147
JUDA: kong Atalja -0841 -0835 6,139
profeterne Elias og Elisa ... -0841 omkr 4,37
JUDA: kong Joas -0835 -0795 6,139
JUDA: kong Joas bortkøbte aramæerkongen -0835 -0795 6,147
JUDA: kong Joas * "Guds straf" -0835 -0795 6,147
JUDA: kong Joas * Jerusalem indtaget-plyndret -0835 -0795 6,147
JUDA: kong Joas restaurerer templet... -0835 -0795 6,147
revolutionen mod Atalja af Juda -0835 omkr 6,147
ISRAEL: kong Joahaz -0814 -0798 6,139
assyrerne brød aramæernes magt -0800 omkr 6,144
ISRAEL: kong Joas -0798 -0788 6,139
JUDA: kong Amazja -0795 -0786 6,139
JUDA: kong Joas myrdet (templet plyndret) -0795 6,148
kong Jeroboam II. Israel...Azarja/Uzzija. Juda -0790 -0750 4,37
profeten Amos fra Tekoa og Hoseas -0790 -0750 4,37
fremgang på bekostning af social retfærd... -0788 -0747 6,144
ISRAEL: kong Jeroboam II -0788 -0747 6,139
ISRAEL: kong Jeroboam II * prof.Hoseas og Amos -0788 -0747 6,144
JUDA: kong Amazja myrdet -0786 6,148
JUDA: kong Azarja (Uzzija) -0786 -0748 6,139
profeten Amos under Jeroboam II -0782 -0746 1,1,298
profeten Hoseas under Jeroboam II -0782 -0746 1,1,298
ROM grundlagt ... -0754 1,2,096
profeten Amos... -0750 omkr 6,159
profeterne hjemmehørende mellem -0750 -0400 6,39
alliance er forræderi mod Jahve... -0748 ff 6,148
Esajas kaldes til profet -0748 omkr 6,165
JUDA: kong Jotam -0748 -0741 6,139
ledende kredses uansvarlighed ... -0748 ff 6,148
PROFETEN ESAJAS ... -0748 ff 6,148
storgodsejernes magtmisbrug... -0748 ff 6,148
ISRAEL: kong Menahem -0747 -0737 6,139
ISRAEL: kong Sjallum -0747 -0747 6,139
ISRAEL: kong Zekarja -0747 -0747 6,139
ISRAEL: kong Zekarja * borgerkrig -0747 -0747 6,145
ESAJAS I TEMPLET I JERUSALEM ... -0746 -0740 1,1,300
JUDA: kong Akaz -0741 -0727 6,139
PROFETEN Mika ... -0741 ff 6,148
Templet * det assyriske alter -0741 -0727 6,148
ISRAEL: kong Menahem underkaster sig Assyrien -0738 6,145
ISRAEL: kong Pekaja -0737 -0735 6,139
ISRAEL: kong Peka -0735 -0732 6,139
ISRAEL: kong Peka på tronen ved revolution -0735 6,145
Den syrisk-efraimitiske krig -0734 omkr 6,145
ISRAEL: kong Hosea -0732 -0722 6,139
ISRAEL: kong Hosea på tronen ved revolution -0732 6,145
GT's sønderlemmende dom over kong Akaz. Juda -0727 6,148
JUDA: kong Ezekias -0727 -0696 6,139
Assyrerne bortfører indflydelsesrige... -0722 !!!! 6,145
deportationer fra Israel til Assyrien -0722 4,40
Deportationer og flugt fra Israel... -0722 4,24
det deuteronomiske "testamente" over ISRAEL -0722 !!!! 6,145
ISRAEL: NORDRIGETS UNDERGANG... -0722 6,139
ISRAEL under assyrisk administration -0722 !!!! 6,145
judæiske traditionskredse ... -0722 !!!! 6,148
landet ISRAEL's undergang -0722 4,38
nordrigets fald's betydning for sydriget ... -0722 NB 6,148
Assyrien erobrede Israel... herefter: Samaria -0721 3,19
blandingsfolket "samaritanerne" -0721 3,19
kong Ezekias. Juda ... underlagt Assyrien -0716 -0687 4,38
JUDA: kong Ezekias tilslutter sig opstand -0713 6,150
assyrernes konge Sargon slog filisterne -0711 6,150
assyrernes konge Sargon død -0705 6,150
JUDA: kong Ezekias hovedmand i opstand -0705 omkr 6,150
kong Ezekias oprør -0705 4,38
kong Sargon død -0705 4,38
assyrerkongen Sankerib angreb Juda -0701 omkr 6,150
assyrerkongen Sankerib havde hovedkvarter i Lakisj -0701 omkr 6,150
ESAJAS TALER I TEMPLET I JERUSALEM ... -0701 1,1,300
ESAJAS TALER OM JOMFRU ... IMMANUEL ... -0701 1,1,301
JUDA: kong Ezekias betaler Jerusalem fri (?) -0701 omkr 6,151
JUDA: kong Ezekias fjerner assyrisk alter !!! -0701 omkr 6,151
JUDA: kong Ezekias fjerner Nehusjtan (slange) -0701 omkr 6,152
JUDA: kong Ezekias's kultreform -0701 omkr 6,151
kong Ezekias's oprør knust af Sankerib -0701 4,38
profetet Esajas ... ... ... ... ... NB -0701 omkr 6,150
digteren Mimnermos fra Kolofon -0700 1,1,227
Kelterne til mellemeuropa * "Hallstatt" -0700 -0600 1,2,120
Lakish *** Sankerib -0700 1,1,304
JUDA: kong Ezekias og "Siloa-indskriften" -0696 6,151
JUDA: kong Ezekias sikrede Jerusalem vand -0696 6,151
JUDA: kong Ezekias ændrede Gihon-kildens løb -0696 6,151
JUDA: kong Ezekias's vandtunnel i Jerusalem -0696 6,151
JUDA: kong Manasse -0696 -0641 6,139
JUDA: kong Manasse - Esajas martyrdød (?) -0696 -0641 6,152
Assurbanipal af Assyrien -0669 -0630 4,21
assyrerkongen Sankerib erobrede Ægypten -0665 6,152
Saitiske periode i Ægypten..26.dynasti -0664 -0525
oprør mod Assyrien i babylonsk provins -0650 6,153
Ægypten har løsrevet sig fra assyrerne -0645 !!!! 6,153
JUDA: kong Amon -0641 -0639 6,140
kong Josias -0640 -0609 4,39
kong Josias genvandt tab fra -732 og -722 -0640 -0609 4,39
profeten Jeremias -0640 ff 4,39
JUDA: kong Amon myrdes -0639 6,153
JUDA: kong Josias -0639 -0609 6,140
JUDA: kong Josias * profeten Zefanias -0639 -0609 6,153
Zarathustra i Iran -0628 -0551 1,1,265
det ny-babyloniske imperium opstår ... -0626 !!!! 6,153
Jeremias -0626 -0586 1,1,302
Nabopolassar konge i Babylon -0626 4,22
profeten Jeremias kaldes * forsvinder i Ægypten -0626 -0585 6,166
PROFETEN JEREMIAS virker i JERUSALEM *** -0626 !!!! 6,155
autorisationen af påskefesten i JERUSALEMS TEMPLET -0622 !!!! 6,154
det jerusalemitiske tempels hellighed -0622 !!!! 6,155
Jahves lov... -0622 !!!! 6,155
JUDA: kong Josias........... PÅSKEFEST -0622 !!!! 6,154
JUDA: kong Josias reform * profeten Nahum -0622 NB 6,153
JØDEDOMMENS MODERNE-FØDSEL * * * * * * * -0622 !!!! 6,155
kong Josias's reform -0622 3,19
lovbog fundet under restaurationsarbejde i TEMPLET -0622 !!!! 6,154
lovbog * pagtsbog * 5. Mosebog... -0622 NB 6,155
påsken og kong Josias's reform ... -0622 6,189
de tolv stammers bosættelse...iflg. Josuabogen -0620 omkr 4,39
det assyriske verdensriges fald... -0612 !!!! 6,154
NINIVES FALD... -0612 !!!! 6,154
profeten Nahum... -0612 6,155
den kronistiske historieskrivning - JOSIAS DØD -0609 6,156
Israel under Ægyptisk indflydelse -0609 6,154
JUDA: INDVARSLEDE HELE ISRAELS UNDERGANG... -0609 !!!! 6,154
JUDA: kong Joahaz -0609 -0609 6,140
JUDA: kong Jojakim (Eljakim) -0609 -0598 6,140
JUDA: kong Jojakim var Ægyptisk vasal -0609 -0598 6,156
JUDA: kong Josias falder i slaget ved Megiddo -0609 6,154
JUDA: STORSTATSDRØMMENS FALLIT... -0609 !!!! 6,154
kong Josias død - Joakim ny konge -0609 1,1,302
profeten Habakkuk -0609 omkr 6,156
Assyrien slået i slaget ved Karkemish -0605 4,22
Babylon arvede magten i Mellemøsten... -0605 4,22
Danielsbogen henlagt til -0605 6,202
Nebukadnezar -0605 -0562 1,2,219
Nebukadnezar konge over Babylon -0605 6,156
Nebukadnezar vinder slaget ved Karkemisj -0605 6,156
profeten Jeremias skriver Baruk -0605 omkr 6,156
Ægypten.Babylon: slaget ved Karkemisj -0605 6,156
Roms "gudeverden" -0600 1,2,116
Tammuz-kult Ezekiel 7.14 sammenhæng ? -0600 1,1,069
babylonerne ødelagde templet -0598 3,19
deportationer fra Juda til Babylon -0598 4,40
Deportationer og flugt fra Israel... -0598 -0582 4,24
JUDA: kong Jojakin ... fange i Babylon -0598 !!!! 6,156
JUDA: kong Jojakin (Jekonja) -0598 -0598 6,140
JUDA: kong Mattanja (Zedekias) lydkonge -0598 -0587 6,157
JUDA: kong Zedekias (Mattanja) -0598 -0587 6,140
landet Juda består under babylonisk højhed -0598 ff 6,156
... livet i Babylon ... -0598 -0538 3,20
Nebukadnezar belejrer Jerusalem... -0598 !!!! 6,156
Nebukadnezar førte jøder til Babylon -0598 6,14
Nebukadnezar's angreb på Juda -0598 4,40
profeten Ezekiel blandt de bortførte ... -0598 -0571 6,176
profeten Ezekiel ...føres til Babylon -0598 !!!! 6,156
profeten Ezekiel og den eftereksilske jødedom -0598 ff 6,157
profeterne Jeremias og Ezekiel omkr. -0598 -0538 3,20
socialgrupper i fangenskab i Babylon -0598 3,19
Templet og paladset plyndres -0598 6,156
profeten Ezekiel i Babylon -0597 1,1,304
Ezekiel NY PAGT DET NYE ISRAEL ... -0595 1,1,305
Nebukadnezar erobrer Jerusalem -0595 1,1,303
Jeremias forudsiger NY PAGT ... -0590 1,1,303
jerusalem belejres * Lakisj-breve -0590 -0587 6,157
babylonerne ødelagde templet -0587 3,19
David-slægtens kongedømme SLUT... -0587 1,1,304
deportationer fra Juda til Babylon -0587 4,40
DET BABYLONISKE FANGENSKAB... -0587 -0538 1,1,293
Jerusalem jævnes med jorden -0587 6,157
JERUSALEM ØDELAGT ... JUDA GJORT TIL PROVINS -0587 !!!! 4,40
Jerusalems fald... -0587 1,1,304
JUDA: statholder Gedalja i Mizpa -0587 -0585 6,157
JUDA: SYDRIGETS UNDERGANG... -0587 6,140
jøder til Ægypten -0587 6,19
Jøder udvandrede til Ægypten -0587 ff 6,157
Klagesangene... -0587 6,158
Kongebøgerne fører frem til Juda riges ophør -0587 6,117
Nebukadnezar førte jøder til Babylon -0587 6,14
Nebukadnezar's angreb på Juda -0587 4,40
profeten Obadias (pseudonym ?) -0587 omkr 6,167
socialgrupper i fangenskab i Babylon -0587 3,19
store dele af befolkningen til Babylon -0587 6,157
templet bliver brændt -0587 6,157
Templet brændes og lægges øde... -0587 1,1,304
Udgravninger -0587 ff 6,157
deportationer fra Juda til Babylon -0582 4,40
Nebukadnezar's angreb på Juda -0582 4,40
"ikke fortjeneste men Jahves valg !"... -0571 1,1,305
ISRAELS PRIVILEGIUM... -0571 1,1,305
profeten Ezekiel i Babylon... -0571 1,1,304
JUDA: kong Jojakins fangenskab mildnet  -0562 6,157
JUDA: kong Jojakin frigives ... -0561 6,177
Prins Siddhartha : buddha -0558 -0478 1,2,066
Konfutse i Kina -0551 -0479 1,2,027
kong Kyros -0550 -0529 4,41
Kyros underlægger sig det øst-babyloniske rige -0550 6,177
Kyros's felttog -0550 6,182
ny-babyloniske rige i forfald ... -0550 6,177
perseren Kyros konge over Babylon m.v. -0550 4,22
Kyros underlæger sig hele Lilleasien -0546 6,177
DEN PERSISKE PERIODE... -0539 -0333 6,182
Ezrabogen * Nehemiasbogen omhandler -0539 -0516 6,182
kong Kyros erobrede Babylon (Juda provins) -0539 4,41
Kyros erobrer Babylon * .....EKSILETS OPHØR -0539 6,177
KYROS TILLADER JØDERNE HJEMREJSE... -0539 !!!! 6,183
Kyros's indtog i Babylon -0539 6,182
Zerubbabel * Jesua (Josua) TEMPELBYGGERI -0539 omkr 6,184
HJEMKOMSTEN FRA BABYLON... -0538 1,2,207
Kyros's edikt om hjemvenden og tempelbyggeri -0538 !!!! 3,20
livet i ISRAEL efter eksilet ... -0538 !!!! 3,20
Perserne havde den politiske magt i Juda -0538 -0333 3,21
synagogen grundlagt i perioden * BETYDNING -0538 -0333 3,21
Udviklingstid for de religiøse ideer -0538 -0333 3,21
Grundstenen lægges til Det andet Tempel -0537 1,2,207
Kambyses -0529 -0522 6,182
kong Kambyses af Babylon (erobrede Ægypten) -0529 -0522 4,22
Kyros død -0529 6,182
Kambyses erobrede Ægypten -0525 6,182
Seneste periode i Ægypten....27.-31. dynasti -0525 -0332
Ægypten under det persiske imperium -0525 6,183
Dareios I -0521 -0485 6,182
kong Darius af Babylon-Ægypten (provins JUDA) -0521 -0486 4,22
forventningerne til Zerubbabels person -0520 !!!! 6,184
Haggaj * Zakarias TEMPELBYGGERI -0520 6,184
Josua og Zerubbabel...start af TEMPELBYGGERI -0520 6,184
profeten Haggaj * 4 taler til ... -0520 6,188
profeterne Haggaj og Zakarias i Jerusalem -0520 omkr 6,183
Tempelbyggeriet genoptages... -0520 1,2,207
Zerubbabels tempel i Jerusalem... -0520 -0515 4,54
det andet tempels tid... -0516 0070 7,87
GT omtaler ikke tiden efter... -0516 NB 6,185
TEMPLET FULDFØRT OG INDVIET * * * -0516 !!!!
Det andet Tempel indvies... -0515 1,2,207
100.000 jøder -0500 omkr 3,50
Enheden og Mangfoldigheden -0500 1,2,155
Førislamisk religion folkereligion -0500 1,3,061
Hinduismen til Ceylon -0500 0500 1,2,043
Jonas's Bog -0500 6,194
Kelterne "La Tene" Gravhøje Guldsmede -0500 1,2,120
Nonnos fra Panopolos GT-kilde ? -0500 1,1,138
Upanishadernes mellemste periode -0500 -0200 1,1,214
Ældste ikonografiske vidnesbyrd... -0500 1,2,232
Rom bliver "republik" -0496 1,2,115
Xerxes -0485 -0465 6,182
Artaxerxes I  -0465 -0424 6,182
præsterne fritaget for skattebetaling -0460 !!!! 3,21
statsstøtte til tempelbyggeriet -0460 !!!! 3,21
TORAEN LOV FOR ALLE JØDER I JUDA OG BABYLON -0460 !!!! 3,21
Ezra fra landflygtighed til Jerusalem -0458 6,186
Ezra's reformer... -0458 -0398 6,186
jødens lydighed.... Jerusalems tempel -0458 6,187
skriftfund fra øen Elefantine i Ægypten -0450 -0410 6,188
Juda fik Torael som statslov -0445 !!!! 3,21
Juda løst fra Samaria -0445 !!!! 3,21
Nehemias blev statholder over Juda -0445 -0433 6,185
Nehemias mundskænk hos Artaxerxes I til JERUSALEM -0445 6,185
Nehemias's fuldmagter ... -0445 6,185
Nehemias's reformer... -0445 -0433 6,186
statholder Sanballat i Samaria -0445 6,185
Nehemias statholder i Judæa ... -0430 1,2,211
Odryserne angriber Makedonien -0429 1,2,146
Platons lære Ideerne ... -0427 1,1,065
Dareios II -0424 -0405 6,182
Jødernes tempel i Elefantine brændt -0410 6,188
Artaxerxes II -0405 -0359 6,182
Esra. første skriftkloge-lovkyndige i Israel -0400 1,2,212
Esra "Hellige Skrifter" ... -0400 1,2,212
Herodot -0400 1,2,132
Kyme dionysiske thiaser -0400 1,2,231
Platon Empedokles Pindar -0400 1,2,159
profeterne hjemmehørende mellem -0400 -0750 6,39
samaritanerne skiller sig ud ... Garizimbjerget -0400 -0300 6,187
Ezra's reformer... -0398 -0458 6,186
jødens lydighed.... Jerusalems tempel -0398 6,187
tempelskat -0398 6,187
Gallisk overherredømme i Rom -0390 1,2,116
Kelterne invaderer...Rom lægges i ruiner -0390 1,2,116
Artaxerxes III -0359 -0338 6,182
Dareios III -0338 -0333 6,182
kong Alexander af Grækenland -0336 -0323 4,23
slagene ved Granikus..Issus..Gaugamela -0336 4,23
Aleksander den store gik over Donau -0335 1,2,146
Aleksander den Store slog det persiske imperium -0333 6,202
DEN GRÆSKE PERIODE... -0333 -0063 6,202
DEN PERSISKE PERIODE... -0333 -0539 6,182
ORIENTEN - DEREFTER UNDER HELLENISTISK KULTUR -0333 6,202
senjødedommen efter... -0333 6,202
Aleksander erobrede Palæstina -0332 1,2,213
Alexander den Store erobrede hele Israel -0332 -0323 3,22
HELLENISERING AF HELE FORASIEN VAR MÅLET -0332 ff 3,22
Akhæmenide rigets fald i Iran ... SYNKRETISME -0330 1,2,250
Persepolis erobret "258 før Alexander" -0330 1,1,353
Aleksander den Store død -0323 6,204
Aleksander den store døde i Babylon -0323 1,2,168
Alexander den Store død -0323 4,23
Kampe om Israel... -0323 -0301 3,22
ptolemæerslægten hersker i Ægypten -0323 ff 6,204
Ptolemæus greb styret i Ægypten -0323 3,22
seleukiderne hersker i Mesopotamien og ISRAEL -0323 ff 6,204
Seleukos greb styret i asiatiske områder -0323 3,22
Mauya-dynastiet ved Candragupta -0320 -0296 1,2,176
synedriet oprettes mellem -0312 -0198 6,204
Ægypten erobrede Palæstina -0312 -0198 6,204
deportationer til Ægypten -0301 ff 3,22
Israel del af Syrien og Fønikien -0301 ff 3,22
Juda - nation ledet af et ældsteråd + ypperstepræst -0301 ff 3,22
Juda nation ledet...ypperstepræst i Jerusalem -0301 ff 3,22
Ptolemæus erobrede Israel -0301 3,22
tobiadernes magts position.. splittethed -0301 -0250 3,24
Toraen håndhæves i Juda ... -0301 ff 3,22
Buddhisme Den højeste lære -0300 0100 1,2,180
Buddhisme historie sekter -0300 1,2,175
den græske oversættelse af GT. LXX SEPTUAGINTA -0300 -0200 6,204
Hellas og Rom Dionysos Technites -0300 1,2,231
HELLENISERINGEN SPALTEDE JØDERNE... -0300 ff 6,204
Jainismen -0300 -0200 1,2,078
Plutark Mageren Zoroasters -0300 1,2,253
Plutark "Om Isis og Osiris" -0300 1,2,253
proselytter * LXX -0300 ff 6,204
Romerriget delt i 3 makedoniske dynastier -0300 1,2,170
SEPTUAGINTA * MOSEBØGERNE PÅ GRÆSK FRA HEBRAISK -0300 -0250 3,40
synagogen i Dura Europos ved Eufratfloden -0300 3,72
Tsu Yen i Kina grundlægger alkymien -0300 1,2,038
Rom's sejr ved Sentinum -0295 1,2,116
Plutark i Aleksandria Serapis-dyrkelse -0286 1,2,237
Apollon helligdommen i Delfi plyndres -0279 1,2,120
SEPTUAGINTA * MOSEBØGERNE PÅ GRÆSK FRA HEBRAISK -0250 -0300 3,40
tobiaden Josef fik den politiske styrelse -0250 omkr 3,24
kong Arsakes i Iran arkasiderne -0247 1,2,250
kong Arsakes i Iran hellenisering -0247 1,2,250
Religiøse retninger i Iran under arkasiderne -0247 0220 1,2,250
Shmuel ben Idi -0244 -0245 3,73
synagogen i Dura Europos ved Eufratfloden -0244 -0245 3,73
kong Antiokus III af Syrien -0222 -0187 4,42
genopbygning af Jerusalem og tempelområdet -0220 -0200 3,24
Roms nederlag ved Cannes -0216 1,2,117
Den frygiske gudinde i Rom -0205 -0204 1,2,233
Guddommen Kybele i Rom -0205 -0204 1,2,117
Senatet "sodalitates" i Rom -0204 1,2,117
Den filosofiske hermetisme... -0200 1,2,241
essæerne * Dødehavsskrifterne -0200 omkr 6,43
Esters Bog -0200 ???? 6,194
JØDISKE MENIGHEDER OMKRING HELE MIDDELHAVET -0200 0100 3,37
Philon fra Byblos GT-kilde ? -0200 -0100 1,1,138
DEN SELEUKIDISKE PERIODE... -0198 -0142 6,204
kong Antiokus III af Syrien slog Ægypten -0198 4,42
kong Antiokus III ... slaget ved Paneas -0198 4,42
Palæstina blev Syrisk provins... -0198 4,23
Palæstina erobres af Syrien -0198 6,204
Palæstina (KØLESYRIEN) underlagt Syrien -0198 4,42
Bachanalia og "Dionysis-kulten" i Rom -0186 1,2,118
DE INDRE KONFLIKTER YDERLIGERE SKÆRPET -0180 omkr 3,24
oniaderne ... og tobiaderne ... -0180 omkr 3,25
ypperstepræsten Onias... -0180 omkr 3,25
Antiokus IV Epifanes af Syrien -0175 0164 4,43
Antiokus IV Epifanes kamp mod hellenismen -0175 -0164 1,2,217
Hellenismen... -0175 -0164 1,2,217
kong Antiochos 4. Epiphanes -0175 -0163 3,25
kong Antiokus IV "Epifan‘s" af Syrien -0175 6,204
kong Antiokus IV "Epifan‘s" plyndrer templet -0175 omkr 6,204
udnævnte Jason til yperstepræst -0175 -0163 3,25
den ny by Antiochia * gymnasion NØGNE -0170 omkr 3,25
Jason blev afsat * ny ypperstepræst Menelaos -0170 omkr 3,25
tobiaderne * hellenistisk parti fik magten -0170 omkr 3,25
anti-jødisk litteratur opstod - videreført  -0168 !!!! 3,26
beskyldt for partikularisme (sig selv) -0168 !!!! 3,26
Danielsbogen taget op af en forfatter -0168 -0165 6,203
DE S Å MESSIANSKE TIDER RYKKE NÆRMERE ... -0168 ff 3,26
folket nedkæmpet med hård hånd... -0168 !!!! 3,26
folket tvunget til Dionysos-fester -0168 !!!! 3,26
folket tvunget til offermåltider -0168 !!!! 3,26
FORVENTNINGEN OM SNARLIG FRELSE... -0168 ff 3,26
"fæstningen Akra. nær templet. opført" -0168 !!!! 3,26
hellenismen og jødernes særstilling... -0168 !!!! 3,26
hellenismen respekterede normalt gl. rel/tro -0168 !!!! 3,26
HELLENISTISK IDE: SJÆLEN OVERLEVER DØDEN -0168 !!!! 3,27
jøder i Jerusalem led under kong Epifanæs -0168 -0165 6,203
jøder tvangshelleniseres -0168 6,204
jødernes brændofferalter nedrives -0168 6,204
jødernes opstand slås ned -0168 6,204
jødernes tempelkult forbydes -0168 6,204
jødisk livsførelse forbudt -0168 !!!! 3,26
jødiske skrifter brændes -0168 6,204
liv efter jødisk lov forbydes -0168 6,204
Menelaos indsat * tempelskatte bortført -0168 !!!! 3,26
omskærelse forbydes -0168 6,204
Syrerborgen bygges i Jerusalem -0168 6,205
TANKER OMKRING LØN I ET NÆSTE LIV * * * -0168 !!!! 3,27
Templet skamferes med alter for Zeus... -0168 6,204
templet vanhelliget...indviet til Zeus -0168 !!!! 3,26
TROEN PÅ GENOPSTANDELSE AF LEGEME OG SJÆL * * * -0168 !!!! 3,27
Antiokus Templet blev Zeus-Olympios ! -0167 -0164 1,2,217
Judæa -0167 4,43
Jøderne gjorde oprør... -0167 -0147 4,43
præsten Mattatias fra Modein ... JUDAS MAKKABÆER -0167 4,43
25 års "makkabæerkampe"... -0165 omkr 6,205
Daniel-bogen i nuværende skikkelse -0165 6,11
GT's affattelsesperiode * * * -0165 -1200 6,11
Judits Bog -0165 ???? 6,194
Makkabæerne indtager Jerusalem -0165 6,205
Makkabæernes sejr over syrerne -0165 2,259
Salme 30 * tempelindvielsesfest -0165 6,174
Tempelindvielsesfesten fejres 1. gang -0165 6,194
tempelindvielsesfesten indstiftedes -0165 6,205
templet renses ... brændofferalteret genopbygges -0165 6,205
1. CHANUKKA-FEST * templets genindvielse -0164 !!!! 3,28
Chasidim Daniels bog Enoks bog -0164 1,2,219
HELLENISTERNE TILBØD MAKKABÆERNE KOMPROMIS -0164 !!!! 3,27
Judas Makkabæus JAHVE I TEMPLET ! -0164 -0128 1,2,218
kong Antiokus død -0164 6,205
MAKKABÆERNE INDTOG JERUSALEM excl. Akra -0164 !!!! 3,27
TEMPLET GENINDVIES den 25. Kislev (december) -0164 !!!! 3,27
MAKKABÆERNE SLUTTEDE FRED med kong Antiochos V -0163 !!!! 3,28
Menelaos blev henrettet -0163 3,28
ny ypperstepræst ALKIMOS af zadokide-slægten -0163 3,28
Jonatan -0161 -0142 4,43
Jonatan Makkabæeren fortsætter kampen -0161 6,205
Judas Makkabæeren falder i kamp -0161 6,205
Alkimos forjaget -0160 3,28
Judas Makkabæer dræbt -0160 3,28
Makkabæerne besejrede en syrisk hær -0160 3,28
TORA-TRO:SADDUKÆERNE.. FARISÆERNE..APOKALYPTISKE -0160 NB 3,30
Jonatan Makkabæer -0155 omkr 3,28
Jonatan Makkabæeren blev ypperstepræst -0153 6,205
Jonatan Makkabæer ypperstepræst -0152 3,28
jødedommen har været under udvikling ... før og efter -0152 ff 3,12
JUDA KONGERIGE UNDER SYRISK KONTROL -0147 omkr 4,43
Alexander Balas myrdet ... Demetrios ... -0145 3,28
Jonatan Makkabæeren fanget og henrettet -0143 6,205
Simon Makkabæeren fortsætter kampen -0143 -0135 6,205
Demetrios dræber Jonatan og hans 2 sønner -0142 3,29
DEN SELEUKIDISKE PERIODES OPHØR... -0142 !!!! 6,205
DET JØDISKE FOLKS SELVSTÆNDIGGØRELSE... -0142 !!!! 6,205
jødernes selvstændiggørelse ... -0142 6,204
Simeon -0142 -0134 4,43
Simon herskede over et stor-ISRAEL -0142 !!!! 3,29
Simon "hersker og ypperstepræst altid" -0142 -0134 1,2,285
Simon Makkabæeren erobrede Syrerborgen -0142 6,205
Simon sikrede suverænitet.forbundsstat -0142 3,29
Simons tvangsjudaisering...Akra erobret -0142 ff 3,29
Simon ... 1. Makkabæerbog kap. 14... -0140 3,29
Simon udnævnt til politisk og religiøs overhoved -0140 3,29
synagogen i Dura Europos ved Eufratfloden -0140 3,72
anti-hellenisterne = "farisæerne" -0135 -0063 6,206
hellenistvenlige præstekredse "saddukæerne" -0135 -0063 6,206
"Hyrkan"s erobringstogter.Idumæa.Peræa -0135 -0104 6,206
Johannes "Hyrkan" det hasmonæiske kongedømme -0135 -0063 6,206
Johannes Makkabæeren "Hyrkan" ypperstepræst -0135 6,205
Posidonius -0135 -0050 1,2,151
Simon Makkabæeren myrdet -0135 6,205
Johannes Hyrkan -0134 -0104 4,43
Johannes Hyrkan tog magten -0134 3,29
Simon og hans 2 sønner snigmyrdes -0134 3,29
QUMRAN-MENIGHEDEN dannedes omkring... -0130 3,31
Johannes Hyrkan fik magten igen/udvidelser -0129 -0104 3,29
Hasmonæernes familie blev en katastrofe -0128 -0063 1,2,218
Judas Makkabæus POLITISK FRIHED -0128 1,2,218
Jødiske konger... -0128 -0063 1,2,218
Aristobul -0104 -0103 4,43
Aristobul Makkabæeren -0104 -0103 6,206
DET RELIGIØSE MÅL: TEOKRATISK STAT ... DØDE -0104 3,30
farisæerne bekæmpede kongen -0104 -0076 6,206
hellenistvenligt tvangsregimente -0104 -0076 6,206
"Hyrkan" død -0104 6,206
Jannaj Makkabæeren/konge Aleksander Jannæus -0104 -0076 6,206
Johannes Hyrkan døde -0104 3,30
kong Aristobul I -0104 -0103 3,31
Qumran * den "3" retning "essæerne" (?) -0104 -0076 6,206
Qumran * Josefus ... -0104 -0076 6,206
Qumran opstod muligvis i denne periode... -0104 -0076 6,206
Qumran-samfundet.broderskab.kloster ? -0104 -0076 6,206
saddukæerne støttede kongen -0104 -0076 6,206
800 FARISÆERE KORSFÆSTES... -0103 -0076 3,31
Alexander Jannai og farisæerne i åben strid -0103 -0076 3,31
Alexander Jannai (uro og splittelse) -0103 -0076 3,31
Alexander Jannæus -0103 -0076 4,43
kong Alexander Jannæus...kongetidens ISRAEL -0103 -0076 4,43
Den filosofiske hermetisme -0100 1,2,241
Doidoras på Kreta * Kretisk religion -0100 1,1,125
Doidoras på Kreta * Kretisk religion -0100 1,1,126
Gnosticisme Sangen om Perlen -0100 1,2,251
Hillel fra Babylon til Israel ... -0100 ff 3,78
Hystaspes orakler -0100 0100 1,2,251
Maghreb i Marokko -0100 omkr 3,103
MESSIAS-BEVÆGELSER... -0100 0100 3,34
Mithras-mysterierne -0100 1,2,251
Plutark i Aleksandria - Serapis-dyrkelse -0100 1,2,237
Posidonius -0100 1,2,130
ROMERME BEKÆMPEDE MESSIAS-BEVÆGELSER AF AL MAGT -0100 0100 3,34
Serapis-dyrkelse i Rom -0100 1,2,238
tannaiter * særlige lærde farisæere -0100 ff 3,60
Rom forbyder menneskeofringer -0097 1,2,131
Aleksandra (Makkabæer) - dronning -0076 -0067 6,207
Aleksandra og farisæiske kredse (støtte) -0076 -0067 6,207
Aleksandra's søn Hyrkan ypperstepræst -0076 -0067 6,207
Salome Alexandra's forsoning med farisæerne -0076 -0067 3,31
Antiokus I af Kommagene ... Mithras-mysterierne -0069 1,2,261
Palæstina blev romersk provins -0069 1,2,213
Hyrkan * Aristobul * Antipater -0067 omkr 3,31
krig mellem Hyrkan og broderen Aristobul -0067 -0063 6,207
Judæa under romersk herredøme... -0064 4,24
Pompejus erobrede Jerusalem -0064 4,24
Pompejus slog i borgerkrig Hyrkan II/Aristobul -0064 4,44
skinmagt: makkabæerslægten... magt: Antipater -0064 4,44
DEN GRÆSKE PERIODE... -0063 -0333 6,202
DEN ROMERSKE PERIODE... -0063 0070 6,207
HASMONÆER-KONGEDØMMETS ENDELIGT... -0063 !!!! 6,207
Hyrkan vasalregent og ypperstepræst -0063 6,207
Israel under romersk herredømme... -0063 1,2,218
kongeriget Juda blev romersk provins Judæa -0063 3,31
Pompejus -0063 1,2,218
Pompejus afsatte og fængslede Aristobul -0063 3,31
Pompejus genindsatte Hyrkan som ypperstepræst -0063 3,31
POMPEJUS INDTOG JERUSALEM... -0063 3,31
religionsfrihed -0063 6,207
romeren Pompejus indtog Jerusalem -0063 !!!! 6,207
ROMERNE EROBREDE ... JERUSALEM... -0063 6,206
samaritanerne genoptager kulten på Garizim -0063 6,207
Syrien og Palæstina blev til en provins -0063 6,207
DEN ROMERSKE BORGERKRIGS BEGYNDELSE-URO -0049 6,207
Herodes guvernør over Galilæa -0049 3,32
Hyrkan..Antipater støtter Pompejus mod Cæsar -0049 6,207
Hyrkan blev etnark - fyrste - af Judæa -0049 3,32
Jerusalems mure genopbygget -0049 3,32
Julius Cæsar vandt borgerkrigen over Pompejus -0049 3,32
Phasael guvernør over Jerusalem -0049 3,32
Rimelig skatte-% ... frihed i shabbatåret  -0049 3,32
Hyrkan og Antipater støtter Cæsar -0048 6,207
Pompejus død -0048 6,207
Antipater myrdet -0044 6,207
Antipater's søn Herodes fortsætter -0044 6,207
Cæsar myrdet -0044 3,32
mordet på Cæsar -0044 6,207
mordet på Cæsar -0044 4,45
Antonius og Octavian fik magten i Mellemøsten -0042 6,207
Asinius Pollio's konsulat -0040 1,2,293
borgerkrig i Rom.partherne indvandrede i Romerriget -0040 3,32
Herodes (Antipaters søn) konge over jøderne -0040 4,45
HERODES UDRÅBES TIL KONGE OVER JUDÆA -0040 !!!! 6,207
Mattatias Antigonos konge over Judæa -0040 3,32
HERODES DEN STORE anbragte den romerske ørn på templet -0037 -0004 6,208
HERODES DEN STORE grundlagde Cæsaræa -0037 -0004 6,208
HERODES DEN STORE henretter sin egen hustru -0037 -0004 6,208
HERODES DEN STORE i Palæstina.Idumæa.Peræa -0037 -0004 6,207
HERODES DEN STORE nygrundlagde Samaria/Sebaste -0037 -0004 6,208
HERODES DEN STORE romervenlig tyran -0037 -0004 6,208
HERODES DEN STORE udrydder hasmonæerslægten -0037 -0004 6,208
HERODES DEN STORE vasalkonge -0037 -0004 6,207
HERODES DEN STORE's TEMPELBYGGERI -0037 -0004 6,208
Herodes erobrer Jerusalem fra "parterne" -0037 !!!! 6,207
Herodes konge over Jerusalem -0037 -0004 4,45
Herodes romersk vasalkonge -0037 -0004 6,207
kong Herodes afskaffede Sanhedrin -0037 -0004 3,32
kong Herodes byggede byen Sebaste -0037 -0004 3,33
kong Herodes byggede en dybvandshavn -0037 -0004 3,23
kong Herodes byggede fæstningen Masada -0037 -0004 3,33
kong Herodes byggede havne. spec. Cæsarea -0037 -0004 3,33
kong Herodes byggede palads i Jeriko -0037 -0004 3,33
kong Herodes byggede palads i Jerusalem -0037 -0004 3,33
kong Herodes dræbte Mariamne, samt 2 sønner -0037 -0004 3,33
kong Herodes fik ingen støtte fra folket -0037 -0004 3,33
kong Herodes hovedstad: Cæsarea -0037 -0004 3,23
kong Herodes indtog Jerusalem -0037 !!!! 3,32
kong Herodes' område udvidet betydeligt -0037 -0004 3,32
kong Herodes opførte det romerske teater -0037 -0004 3,23
kong Herodes udnævnte/afsatte ypperstepræst -0037 -0004 3,32
kong Herodes udvidede Cæsarea -0037 -0004 3,23
kong Herodes UDVIDEDE TEMPLET -0037 -0004 3,33
kong Herodes ægtede hasmonæisk prinsesse Mariamne -0037 -0004 3,33
Mattatias Antigonos henrettet -0037 3,32
Oktavian erobrer Ægypten -0030 1,2,170
Stoicismen. Epikur hellenistisk oplyst -0030 1,2,170
Julius Cæsar GUD.TEMPEL.FORUM -0029 1,2,294
Filosoffen Philos' betydning for kristendommen -0020 0050 3,41
Jødisk filosof Philo i Alexandria -0020 0050 3,41
Jødisk litteratur -0020 0050 3,41
Kong Herodes påbegyndte tempelbyggeri -0020 0063 4,54
Filon af Aleksandria -0013 0054 1,3,134
Messiasskikkelse Juda Galilæeren "zeloterne" -0010 3,45
Arkelaus over Judæa. Idumæa. Samaria -0004 4,45
Forskellige oprørsbevægelser ... -0004 3,33
Herodes 3 sønner fik hver sit område -0004 6,3,33
Herodes Antipas over Galilæa og Peræa -0004 4,45
Herodes konge over Jerusalem......DØDE -0004 4,45