HENVISNINGSNØGLE - BIBELEN - SALMEBOGEN DDS

Paulus' Brev til Kolossenserne, Paulus' 1. Brev til Thessalonikerne,
Paulus' 2. Brev til Thessalonikerne, Paulus' 1. Brev til Timotheus,
Paulus' 2. Brev til Timotheus, Paulus' Brev til Titus,
Paulus' Brev til Filemon, Paulus' Brev til Hebræerne og Jakobs Brev
.
TEKST HENVISNING DDS
Kol 1.1 Apg 16.1
Kol 1.4-5 Se til 1 Kor 13.13 om salmer
Kol 1.5 1 Pet 1.4 Ef 1.13
Kol 1.5-6 117,3
Kol 1.5-6 248,2
Kol 1.5-6 293,3
Kol 1.5-6 345,1.4
Kol 1.5-6 358,1
Kol 1.7 Kol 4.12 Filem 23
Kol 1.9 Rom 12.2 Ef 1.16-17
Kol 1.10 Ef 4.1 Joh 15.16 Fil 1,11.27
Kol 1.10 2 Pet 3.18
Kol 1.11 211,3
Kol 1.11 270,4
Kol 1.11 512,1-7
Kol 1.12 Apg 26.18 Ef 1.11
Kol 1.13 Ef 6.12 Kol 2.15 - 1 Pet 2.9 277,6
Kol 1.13 314,2
Kol 1.13 729,2
Kol 1.14 Ef 1.7
Kol 1.15 1 Tim 6.16 Joh 1.18 Hebr 1.3 Åb 3.14 425,6
Kol 1.16 1 Mos 1.1 Joh 1,3.10 - 1 Kor 8.6 003,9
Kol 1.16 Hebr 1.2 Ef 1.21
Kol 1.18 Ef 1.22 Ef 4.15 Apg 26.23 059,3
Kol 1.18 1 Kor 15.20 Åb 1.5 199,5
Kol 1.18 220,4
Kol 1.18 529,1
Kol 1.18 568,1
Kol 1.18 649,9
Kol 1.19 Joh 1.16 Kol 2.9 464,4
Kol 1.19 473,3
Kol 1.19 587,1
Kol 1.19 591,2
Kol 1.19 621,4
Kol 1.20 på jorden: 176,2
Kol 1.20 Foran på jorden er ved ham gentaget 186,2
Kol 1.20 i nogle af de ældste håndskrifter 293,1
Kol 1.20 og ikke gengivet i den danske 389,1
Kol 1.20 oversættelse 455,1
Kol 1.20 Rom 5.10 - 2 Kor 5.18-19 487,3
Kol 1.20 Ef 1.10 Ef 2.16
Kol 1.21 Kol 2.13
Kol 1.21-22 176,3
Kol 1.21-22 249,4
Kol 1.21-22 277,9
Kol 1.21-22 293,1
Kol 1.22 Ef 1.4 Tit 2.14
Kol 1.23 1 Kor 15.58 Mark 16.15
Kol 1.24 2 Kor 1.5-6 - 2 Tim 2.10 Ef 1.23
Kol 1.24 Ef 3.13 Ef 4.12
Kol 1.25 1 Kor 4.1 Ef 3.2
Kol 1.26 Ef 1.9 Ef 3,5.9 Rom 16.25-26
Kol 1.26 2 Tim 1.10
Kol 1.27 Rom 8.10 Rom 9.23 - 1 Tim 1.1 054,3
Kol 1.27 122,8
Kol 1.27 236,6
Kol 1.27 248,5
Kol 1.27 285,2
Kol 1.27 398,1
Kol 1.27 425,4
Kol 1.27 479,5
Kol 1.27 640,1
Kol 1.27 641,8
Kol 2.1 Kol 4.12-13.16
Kol 2.2 Ef 3.18 - 1 Tim 3.9 126,2
Kol 2.2 396,5
Kol 2.2 591,5
Kol 2.3 1 Kor 1,24.30
Kol 2.4 Ef 5.6 Rom 16.18
Kol 2.5 1 Kor 14.40 Kol 1.23
Kol 2.7 Ef 2.22 Ef 3.17
Kol 2.8 Matt 15.9
Kol 2.9 Joh 1,14.16 Kol 1,15.19 - 2 Mos 23.21
Kol 2.9-10 464,4
Kol 2.9-10 473,3
Kol 2.9-10 587,1
Kol 2.9-10 591,1
Kol 2.9-10 621,4
Kol 2.10 Ef 1.21 Ef 3.19
Kol 2.11 5 Mos 10.16 - 5 Mos 30.6 Jer 4.4
Kol 2.11 Rom 2.29 Rom 6.6 Fil 3.3
Kol 2.12 Rom 6.4 Kol 3.1 188,1
Kol 2.12 196,6
Kol 2.12 198,7
Kol 2.12 401,1-2
Kol 2.12 405,3
Kol 2.12 537,1-2
Kol 2.12 649,6
Kol 2.13 Ef 2.1 Kol 1.21
Kol 2.14 Ef 2.15 153,3
Kol 2.14 171,4
Kol 2.14 180
Kol 2.14 184,4
Kol 2.14 208,5
Kol 2.14 451,4
Kol 2.14 552,3
Kol 2.14 585,1
Kol 2.15 Ef 4.8 Kol 1.13 009,8
Kol 2.15 188,4
Kol 2.15 192,4
Kol 2.15 195,2
Kol 2.15 198,2
Kol 2.15 213,3
Kol 2.15 221,3
Kol 2.15 372,1
Kol 2.15 479,1
Kol 2.15 536,2
Kol 2.15 561,1
Kol 2.15 562,1
Kol 2.16 3 Mos 11 Rom 14.1-6 Gal 4.10
Kol 2.17 Hebr 8.5 Hebr 10.1 059,4
Kol 2.17 092,3
Kol 2.17 280,2
Kol 2.17 417,2
Kol 2.18 573,3-5
Kol 2.19 Ef 4.15-16
Kol 2.20 Rom 6.3 Gal 4,3.9-10
Kol 2.20-23 1 Tim 4.3-4
Kol 2.22 Matt 15.9 - 1 Kor 6.13 Es 29.13
Kol 2.23 Rom 13.14
Kol 3.1 Kol 2.12 Ef 2.6 Sl 110.1 188,1
Kol 3.1 201,7
Kol 3.1 203,2
Kol 3.1 218
Kol 3.1 502,2
Kol 3.1 526,5
Kol 3.1 529,1
Kol 3.1 537,1
Kol 3.1 591,2
Kol 3.2 Fil 3.19-20 Matt 6.33 201,7
Kol 3.2 249,6
Kol 3.2 274,3
Kol 3.2 526,5
Kol 3.2 646,5
Kol 3.2 686,7
Kol 3.3 Rom 6.2 - 2 Kor 5.15 Gal 2.20 236,3-4
Kol 3.3 368,3
Kol 3.3 483,2
Kol 3.3 491,5
Kol 3.3 537,2
Kol 3.3 554,7
Kol 3.4 1 Kor 15.43 - 1 Pet 1.5 030,2
Kol 3.4 149,2
Kol 3.4 171,1
Kol 3.4 258,1
Kol 3.4 276,3
Kol 3.4 483,2
Kol 3.4 491,4
Kol 3.4 537,2
Kol 3.4 638,3
Kol 3.4 724,8
Kol 3.4 728,1
Kol 3.5 Rom 6.13 Ef 5.3-5 169,6
Kol 3.5 272,3
Kol 3.5 534,3
Kol 3.5 537,3
Kol 3.6 Ef 2.3 Ef 5.6
Kol 3.8 Ef 4,22.31 284,2
Kol 3.8 351,4
Kol 3.8 537,4
Kol 3.8 605,4
Kol 3.8 606,3
Kol 3.9 3 Mos 19.11 Rom 6.6 Ef 4.25
Kol 3.9-10 108,3
Kol 3.9-10 169,6
Kol 3.9-10 212,3
Kol 3.9-10 265,1.5
Kol 3.9-10 270,3
Kol 3.9-10 412,1
Kol 3.9-10 514,2
Kol 3.9-10 544,2.4
Kol 3.9-10 610,5
Kol 3.10 1 Mos 1.27 Ef 4.24
Kol 3.11 Rom 10.12 Gal 3.28 236,5
Kol 3.11 537,7
Kol 3.12 Ef 4.2 147,3
Kol 3.12 537,4
Kol 3.13 Ef 4.32 Mark 11.25
Kol 3.14 1 Kor 13 Ef 4.3 249,1
Kol 3.14 253,6
Kol 3.14 272,4
Kol 3.14 279,7
Kol 3.14 380,4
Kol 3.14 426,17
Kol 3.14 537,5
Kol 3.14 605,1
Kol 3.14 608,3
Kol 3.14 656,5
Kol 3.14 737,3
Kol 3.15 Fil 4.7 - 1 Kor 12,13.27
Kol 3.16 1 Kor 14.26 Ef 5.19-20 Se til Ef 5.19 om salmer
Kol 3.17 1 Kor 10.31 052,1
Kol 3.17 053,3
Kol 3.17 302,5
Kol 3.17 537,7
Kol 3.18-4.1 Ef 5.21-6.9 - 1 Pet 2.18-3.7
Kol 3.22 1 Tim 6.1-2 Tit 2.9-10
Kol 3.25 5 Mos 10.17 - 2 Kor 5.10 Rom 2.11
Kol 4.1 3 Mos 25,43.53 Filem 16
Kol 4.2 Luk 11.9
Kol 4.3 Ef 6.19-20 - 2 Thess 3.1
Kol 4.3 1 Kor 16.9 - 2 Tim 2.9
Kol 4.5 Ef 5.15-16 - 1 Thess 4.12 148,2
Kol 4.5 270,3
Kol 4.5 546,6
Kol 4.5 620,2
Kol 4.5 663,4
Kol 4.5 747,2
Kol 4.6 Ef 4.29 Mark 9.50 - 1 Pet 3.15 237,3
Kol 4.6 537,6
Kol 4.6 665,3
Kol 4.7 Ef 6.21-22
Kol 4.9 Filem 10
Kol 4.10 Apg 19.29 Apg 27.2 - 2 Tim 4.11
Kol 4.10 Filem 24 Apg 15.37-39
Kol 4.12 Kol 1.7
Kol 4.14 2 Tim 4.10-11 Filem 24
Kol 4.17 Filem 2 - 2 Tim 4.5
Kol 4.18 1 Kor 16.21 - 2 Thess 3.17
1 Thess 1.1 Apg 15.40 Apg 16.1-3 Apg 17.1
1 Thess 1.1 2 Thess 1.1
1 Thess 1.2 2 Thess 1.3-4
1 Thess 1.3 Kol 1.4-5 - 1 Kor 13.13 Se til 1 Kor 13.13 om salmer
1 Thess 1.4 2 Thess 2.13
1 Thess 1.5 1 Kor 2.4-5 - 1 Thess 2.13
1 Thess 1.6 1 Kor 4.16 - 2 Thess 3.7 Apg 17.5-9
1 Thess 1.8 Rom 1.8
1 Thess 1.9 Apg 14.15 - 1 Kor 12.2
1 Thess 1.10 Apg 1.11 Tit 2.13 Matt 3.7 Rom 2.5 048,2
1 Thess 1.10 090,4
1 Thess 1.10 208,5
1 Thess 1.10 301,1-2
1 Thess 1.10 420,1
1 Thess 1.10 565,2
1 Thess 1.10 592,2
1 Thess 1.10 600,3
1 Thess 2.2 Apg 16.19-24 Apg 17.1-9 Fil 1.30
1 Thess 2.3 2 Kor 2.17
1 Thess 2.4 1 Tim 1.11 Gal 1.10 - 1 Krøn 29.17
1 Thess 2.5 Mark 12.40 Apg 20.33 - 2 Pet 2.3
1 Thess 2.7 med venlighed:
1 Thess 2.7 Nogle af de ældste håndskrifter har:
1 Thess 2.7 som umyndige
1 Thess 2.8 2 Kor 12.15 Fil 2.17
1 Thess 2.9 Apg 18.3 Apg 20.33-34 - 1 Kor 4.12
1 Thess 2.9 2 Kor 11.9 - 2 Thess 3.8
1 Thess 2.10 2 Thess 3.7
1 Thess 2.11 Apg 20.31
1 Thess 2.12 Ef 4.1 - 2 Thess 1.11 - 1 Pet 5.10
1 Thess 2.13 1 Thess 1,2.5 Matt 10,20.40 Gal 1.11-12
1 Thess 2.14 Apg 8.1 Apg 17.5-6
1 Thess 2.15 Apg 2.23 Apg 7.52 Matt 23.37
1 Thess 2.16 Apg 13.50 Matt 23.32-33
1 Thess 2.19 Fil 4.1 - 2 Thess 1.4
1 Thess 3.1 Apg 17.14-15
1 Thess 3.3 Apg 14.22 Ef 3.13 - 2 Tim 3.12 271,5
1 Thess 3.3 529,4
1 Thess 3.3 633,3
1 Thess 3.6 Apg 18.5
1 Thess 3.10 Rom 1.10
1 Thess 3.13 1 Kor 1.8 Fil 1.10
1 Thess 4.3 1 Kor 6.13-20
1 Thess 4.6 3 Mos 19.11
1 Thess 4.7 1 Pet 1.15-16
1 Thess 4.8 Luk 10.16
1 Thess 4.9 2 Pet 1.7 Es 54.13 Joh 13.34 246,3
1 Thess 4.9 532,4
1 Thess 4.9 603,1
1 Thess 4.11 Ef 4.28 - 2 Thess 3,10.12
1 Thess 4.12 Kol 4.5 270,3
1 Thess 4.13 1 Kor 15.20 Ef 2.12 619,5
1 Thess 4.13 654,1
1 Thess 4.14 Rom 14.9 - 2 Kor 4.14 149,9
1 Thess 4.14 193,8
1 Thess 4.14 195,3
1 Thess 4.14 199,4
1 Thess 4.14 482,4
1 Thess 4.14 617,3
1 Thess 4.14 619,1
1 Thess 4.14 635,2
1 Thess 4.14 636,3
1 Thess 4.14 638,1
1 Thess 4.14 639,3
1 Thess 4.15-17 Matt 24.30-31 Joh 17.24 - 1 Kor 15.51-52
1 Thess 4.15-17 2 Thess 1.7 - 2 Thess 2.1
1 Thess 4.16-17 052,3
1 Thess 4.16-17 057,6
1 Thess 4.16-17 149,2
1 Thess 4.16-17 190,3
1 Thess 4.16-17 193,8
1 Thess 4.16-17 196,5
1 Thess 4.16-17 200,6
1 Thess 4.16-17 201,6
1 Thess 4.16-17 212,3
1 Thess 4.16-17 223,4
1 Thess 4.16-17 229,4.8.9
1 Thess 4.16-17 231,4
1 Thess 4.16-17 241,4
1 Thess 4.16-17 278,9
1 Thess 4.16-17 407,3
1 Thess 4.16-17 598,1
1 Thess 4.16-17 609,4
1 Thess 4.16-17 638,1
1 Thess 4.16-17 640,8
1 Thess 4.16-17 652,2
1 Thess 4.16-17 654,2.3
1 Thess 4.16-17 715,11
1 Thess 4.16-17 738,4
1 Thess 4.17 Joh 14.3
1 Thess 4.18 654,3
1 Thess 5.1 Matt 24.36
1 Thess 5.2 Matt 24.43 - 2 Pet 3.10 Åb 3.3
1 Thess 5.3 Jer 6.14 Ez 13.10
1 Thess 5.4-5 136,3
1 Thess 5.4-5 255,2
1 Thess 5.4-5 367,1
1 Thess 5.4-5 718,1
1 Thess 5.5 Luk 16.8 Ef 5.8 Rom 13.12-13
1 Thess 5.6 1 Pet 5.8 053,4
1 Thess 5.6 469,1
1 Thess 5.6 529,3
1 Thess 5.6 555,3
1 Thess 5.8 Se til 1 Kor 13.13 om salmer
1 Thess 5.8 Es 59.17 Ef 6.13-17 567,2
1 Thess 5.8 748,3
1 Thess 5.9 Se til 1 Thess 1.10 om salmer
1 Thess 5.9 Rom 5.9 243,3
1 Thess 5.10 Rom 14.8-9 - 2 Kor 5.15 051,2
1 Thess 5.10 233,4
1 Thess 5.11 Jud 20
1 Thess 5.12 1 Kor 16,16.18 - 1 Tim 5.17 337,2
1 Thess 5.12 Hebr 13.17 666,3
1 Thess 5.14 Matt 18.15 - 2 Thess 3,6.15 251,3
1 Thess 5.14 Gal 6.1-2 337,3
1 Thess 5.14 341,4
1 Thess 5.15 Ordsp 20.22 Rom 12.17 - 1 Pet 3.9
1 Thess 5.16 Rom 12.12 Fil 4.4 061,2
1 Thess 5.16 074,1
1 Thess 5.16 080,6
1 Thess 5.16 333,1-3
1 Thess 5.16 337,4
1 Thess 5.16 425,8
1 Thess 5.17 Luk 18.1-8 Ef 6.18
1 Thess 5.17-18 337,4
1 Thess 5.17-18 550,1
1 Thess 5.18 Ef 5.20
1 Thess 5.19 1 Kor 14.39
1 Thess 5.20 1 Kor 14.1-5
1 Thess 5.20-22 337,5
1 Thess 5.20-22 555,1
1 Thess 5.21 1 Kor 14.29 - 1 Joh 4.1
1 Thess 5.23 Rom 16.20 274,2
1 Thess 5.23 334,1
1 Thess 5.23 337,6
1 Thess 5.23 362,1
1 Thess 5.23 447,4
1 Thess 5.23 462,2
1 Thess 5.23 599,7
1 Thess 5.23 618,1
1 Thess 5.23 664,3
1 Thess 5.24 1 Kor 10.13 - 2 Thess 3.3 Hebr 10.23 005,5
1 Thess 5.24 026,1
1 Thess 5.24 031,3
1 Thess 5.24 037,1
1 Thess 5.24 492,6
1 Thess 5.24 558,6
1 Thess 5.24 563,6
1 Thess 5.24 635,3
1 Thess 5.26 1 Kor 16.20
2 Thess 1.1 1 Thess 1.1
2 Thess 1.3 1 Thess 1.2-3 - 2 Thess 2.13
2 Thess 1.4 2 Kor 7.4 - 1 Thess 2.19
2 Thess 1.5 Fil 1.28
2 Thess 1.6-7 277,10
2 Thess 1.6-7 633,3
2 Thess 1.7 Matt 25.31-46 - 1 Thess 4.16
2 Thess 1.8 Es 66.15 - 2 Pet 3.7 Rom 2.8
2 Thess 1.9 Matt 25.41 Es 2.21
2 Thess 1.10 638,2-3
2 Thess 1.11 1 Thess 2.12
2 Thess 1.12 Joh 17.10
2 Thess 2.1 1 Thess 4.15-17
2 Thess 2.2 Matt 24.4-44 - 1 Joh 4.1
2 Thess 2.3 Jer 29.8 Matt 24.23-24
2 Thess 2.3 1 Joh 2.18 Åb 13.1-10
2 Thess 2.4 Dan 11.36 Ez 28.2
2 Thess 2.8 Es 11.4 Åb 19.20 206,6
2 Thess 2.8 590,5
2 Thess 2.9 Matt 24.24 Åb 13.13
2 Thess 2.10 2 Kor 4.3-4
2 Thess 2.11 1 Kong 22.22 Rom 1.24-32
2 Thess 2.13 2 Thess 1.3 Ef 1.4 - 1 Thess 1.4 029,1
2 Thess 2.13 037,5
2 Thess 2.13 039,1
2 Thess 2.13 243,3
2 Thess 2.15 1 Kor 11.2 - 2 Thess 3.6
2 Thess 2.16 001,3
2 Thess 2.16 253,9
2 Thess 2.16 258,3
2 Thess 2.16 339,4
2 Thess 3.1 Matt 9.38 Kol 4.3
2 Thess 3.2 Rom 10.16
2 Thess 3.3 1 Kor 10.13 Joh 17.15 Se til 1 Kor 1.9 om salmer
2 Thess 3.3 1 Thess 5.24 044,6
2 Thess 3.3 045,3
2 Thess 3.3 226,1
2 Thess 3.3 295,1
2 Thess 3.3 362,1
2 Thess 3.3 462,2
2 Thess 3.3 683,5
2 Thess 3.3 690,4
2 Thess 3.3 691,4
2 Thess 3.3 714,1
2 Thess 3.3 730 kl. 11 730
2 Thess 3.4 Gal 5.10
2 Thess 3.6 1 Kor 5.11 Tit 3.10 - 2 Thess 2.15
2 Thess 3.7 1 Thess 1.6 - 1 Thess 2.10
2 Thess 3.8 1 Thess 2.9
2 Thess 3.9 Matt 10.10 Fil 3.17 - 1 Tim 5.18
2 Thess 3.10 1 Mos 3.19 - 1 Thess 4.11
2 Thess 3.12 1 Thess 4.11
2 Thess 3.13 Gal 6.9
2 Thess 3.14 Matt 18.17
2 Thess 3.15 Gal 6.1 - 1 Thess 5.14
2 Thess 3.16 Rom 15.33 Fil 4.9
2 Thess 3.17 Kol 4.18
1 Tim 1.1 Kol 1.27 050,1
1 Tim 1.1 236,6
1 Tim 1.1 479,5
1 Tim 1.2 Apg 16.1 Tit 1.4
1 Tim 1.3 Apg 20.1 254,3
1 Tim 1.3 259,2
1 Tim 1.3 264,3
1 Tim 1.3 269,2
1 Tim 1.3 352,6
1 Tim 1.4 1 Tim 4.7 Tit 1.14 Tit 3.9
1 Tim 1.5 Matt 22.37-40 Gal 5.6 258,2
1 Tim 1.5 264,3
1 Tim 1.6 1 Tim 6.20 Tit 1.10
1 Tim 1.8 Rom 7.12
1 Tim 1.9-11 1 Kor 6.9-11 Gal 5.19-21
1 Tim 1.10 1 Tim 6.3 - 2 Tim 4.3
1 Tim 1.11 1 Tim 6.15 - 1 Thess 2.4 Tit 1.3
1 Tim 1.12 Apg 9.15
1 Tim 1.13 Apg 8.3 Apg 9.4-5 - 1 Kor 15.9-10
1 Tim 1.13 Gal 1.13-16
1 Tim 1.15 Luk 19.10 - 1 Kor 15.9 Ef 3.8 061,2
1 Tim 1.15 090,2
1 Tim 1.15 454,2
1 Tim 1.17 1 Tim 6.15
1 Tim 1.18 1 Tim 4.14 - 1 Tim 6.12 Jud 3 053,1
1 Tim 1.18 116,2
1 Tim 1.18 294,7
1 Tim 1.18 436,6
1 Tim 1.18 480,2.5
1 Tim 1.18 569,1
1 Tim 1.18 628,3
1 Tim 1.18 629,1
1 Tim 1.19 1 Tim 3.9
1 Tim 1.20 2 Tim 2.17 - 2 Tim 4.14 - 1 Kor 5.5
1 Tim 2.4 Ez 18.23 - 2 Pet 3.9 Tit 2.11 248,6
1 Tim 2.4 417,4
1 Tim 2.4 434,3
1 Tim 2.4 459,2
1 Tim 2.4 562,2
1 Tim 2.5 Gal 3.19-20 Hebr 9.15 464,3
1 Tim 2.5 649,8
1 Tim 2.6 Matt 20.28 Gal 1.4 Gal 2.20 Tit 2.14 003,3
1 Tim 2.6 060,3
1 Tim 2.6 069,3
1 Tim 2.6 072,2
1 Tim 2.6 141,1
1 Tim 2.6 167,8
1 Tim 2.6 171,1.4
1 Tim 2.6 176,2
1 Tim 2.6 208,5
1 Tim 2.6 277,9
1 Tim 2.6 280,6
1 Tim 2.6 281,7
1 Tim 2.6 286,1
1 Tim 2.6 417,4
1 Tim 2.6 428,4
1 Tim 2.6 451,1-4
1 Tim 2.6 481,6
1 Tim 2.6 492,4
1 Tim 2.6 600,4
1 Tim 2.7 Apg 9.15 - 2 Tim 1.11 Rom 11.13
1 Tim 2.8 336,6
1 Tim 2.9 1 Pet 3.3
1 Tim 2.11 Ef 5.22
1 Tim 2.12 1 Kor 14.34 - 1 Mos 3.16
1 Tim 2.13 1 Mos 1.27 - 1 Mos 2.21-23 - 1 Kor 11.8
1 Tim 2.14 1 Mos 3.1-6.13.16 - 2 Kor 11.3
1 Tim 2.15 1 Mos 3.16 Tit 2.4-5
1 Tim 3.1 Apg 20.28
1 Tim 3.2-7 Tit 1.6-9
1 Tim 3.7 2 Tim 2.26 321,2
1 Tim 3.7 475,2
1 Tim 3.7 504,1
1 Tim 3.7 545,1
1 Tim 3.7 680,1
1 Tim 3.7 684,5
1 Tim 3.7 688,2
1 Tim 3.7 734,1
1 Tim 3.9 Ef 3.9 Kol 2.2 Rom 16.25 - 1 Tim 1.19
1 Tim 3.11 Rom 16.1 Tit 2.3
1 Tim 3.12 1 Tim 3.2
1 Tim 3.15 1 Kor 3.16 Ef 2.19-22 - 1 Pet 4.17
1 Tim 3.15 Hebr 3.6 Matt 16.18
1 Tim 3.16 Joh 1.14 Rom 1.4 Apg 28.28 213,5
1 Tim 3.16 Mark 16.19 Ef 1.20-21 236,2
1 Tim 3.16 248,2
1 Tim 3.16 317,3
1 Tim 3.16 374,3
1 Tim 3.16 501,3
1 Tim 4.1 Matt 24.24 - 2 Tim 3.1 Jud 18
1 Tim 4.1 1 Joh 2.18 - 2 Pet 2.1 - 2 Pet 3.3
1 Tim 4.3 Kol 2.20-23 Rom 14.6 - 1 Kor 10.30-31
1 Tim 4.4 1 Mos 1.31 Apg 10.15 Matt 15.11 Tit 1.15
1 Tim 4.6 2 Tim 2.15
1 Tim 4.7 1 Tim 1.4 - 2 Tim 2.16 - 2 Tim 4.4
1 Tim 4.8 Sl 111.10 - 1 Tim 6.6 Ef 6.2-3 745,4
1 Tim 4.8 Mark 10.30
1 Tim 4.10 1 Tim 2.3-4
1 Tim 4.12 1 Kor 16.11 Tit 2.15
1 Tim 4.13 2 Tim 3.16
1 Tim 4.14 1 Tim 1.18 - 1 Tim 5.22 - 2 Tim 1.6
1 Tim 4.14 Apg 6.6
1 Tim 4.16 Apg 20.28 Jak 5.20
1 Tim 5.1 3 Mos 19.32 Tit 2.2
1 Tim 5.5 1 Tim 4.10 Luk 2.37
1 Tim 5.6 Jak 5.5
1 Tim 5.8 Matt 15.5-6 Tit 1.16
1 Tim 5.9 1 Tim 3.2
1 Tim 5.10 Joh 13.14
1 Tim 5.12 Åb 2.4
1 Tim 5.14 Tit 2.8 - 1 Kor 7.9
1 Tim 5.16 Apg 6.1
1 Tim 5.17 Apg 14.23 Rom 12.8 - 1 Thess 5.12 337,2
1 Tim 5.17 666,3
1 Tim 5.18 5 Mos 25.4 - 1 Kor 9.9 Luk 10.7
1 Tim 5.19 5 Mos 19.15 - 5 Mos 17.6 Matt 18.16
1 Tim 5.20 Matt 18.15-17 Gal 2.14
1 Tim 5.21 2 Tim 4.1 Matt 16.27
1 Tim 5.22 1 Tim 4.14 - 2 Joh 11
1 Tim 5.24 Gal 5.19
1 Tim 6.1-2 Ef 6.5-6 Kol 3.22 - 1 Pet 2.18 Tit 2.9-10
1 Tim 6.2 Filem 16
1 Tim 6.3 Gal 1.6-7 - 2 Tim 1.13 - 2 Tim 4.3
1 Tim 6.3-4 254,3
1 Tim 6.3-4 259,2
1 Tim 6.3-4 264,3
1 Tim 6.3-4 269,2
1 Tim 6.3-4 352,6
1 Tim 6.3-4 684,4
1 Tim 6.4 2 Tim 2.14
1 Tim 6.6 Ordsp 15.16 - 1 Tim 4.8
1 Tim 6.6 Fil 4.11 Hebr 13.5
1 Tim 6.7 Job 1.21 Sl 49.18 Præd 5.14 175,3
1 Tim 6.7 527,1
1 Tim 6.7 601,1
1 Tim 6.8 Ordsp 30.8 035,2.8
1 Tim 6.8 044,4
1 Tim 6.8 518,2
1 Tim 6.8 697,2
1 Tim 6.9 Ordsp 28,20.22 Luk 12.15
1 Tim 6.10 Ordsp 1.19 Matt 26.14-15 Ef 5.5
1 Tim 6.10 Apg 5.1-11 - 1 Tim 1.19
1 Tim 6.11 2 Tim 2.22 - 2 Tim 3.17 Gal 5.22-23 269,2
1 Tim 6.11 272,3
1 Tim 6.12 1 Tim 1.18 - 1 Kor 9.25-26 Se til 1 Tim 1.18 om salmer
1 Tim 6.12 2 Tim 4.7 Hebr 4.14
1 Tim 6.13 Joh 18.36-37
1 Tim 6.14 2 Tim 4.1 Tit 2.13
1 Tim 6.15 1 Tim 1,11.17 - 5 Mos 10.17 Åb 17.14 033,4
1 Tim 6.15 223,1
1 Tim 6.15 520,3
1 Tim 6.15 562,5
1 Tim 6.15 750,1
1 Tim 6.16 1 Joh 4.12 - 2 Mos 33.20 363,3
1 Tim 6.16 Sl 62.11 Joh 1.18 711,1
1 Tim 6.17 Jak 5.1-6 Job 31.24 Sl 62.11 103,5
1 Tim 6.17 Luk 12.16-21.33 601,1
1 Tim 6.18 Hebr 13.16
1 Tim 6.19 Matt 6.20 Luk 16.9
1 Tim 6.20 2 Tim 1.14 - 2 Tim 2.16 - 1 Tim 4.7
1 Tim 6.21 1 Tim 1.6 - 2 Tim 2.18
2 Tim 1.2 1 Tim 1.2 - 1 Kor 4.17
2 Tim 1.3 Apg 23.1 Fil 3.5
2 Tim 1.4 2 Tim 4,9.21
2 Tim 1.5 Apg 16.1 407,1
2 Tim 1.6 1 Tim 4.14 Apg 13.3 294,1
2 Tim 1.7 Rom 8.15 241,2
2 Tim 1.7 243,1-3
2 Tim 1.7 246,3
2 Tim 1.7 249,1
2 Tim 1.7 251,2
2 Tim 1.7 253,8
2 Tim 1.7 279,7
2 Tim 1.7 307,1
2 Tim 1.7 362,3
2 Tim 1.7 649,10
2 Tim 1.7 663,6
2 Tim 1.7 742,7
2 Tim 1.8 Rom 1.16 Ef 3.1 - 2 Tim 1,12.16
2 Tim 1.8 2 Tim 2.3
2 Tim 1.9 Tit 3.5 Ef 1.4 Rom 8.28 019,2
2 Tim 1.9 Rom 9.11 Tit 1.2 087,4
2 Tim 1.9 146,3
2 Tim 1.9 435,3
2 Tim 1.9 436,1
2 Tim 1.9 451,8
2 Tim 1.9 532,3
2 Tim 1.10 Es 25.8 Hos 13.14 009,8
2 Tim 1.10 Kol 1.26 Hebr 2.14 020,4
2 Tim 1.10 1 Kor 15.54-55 171,1
2 Tim 1.10 191,2
2 Tim 1.10 194,5
2 Tim 1.10 199,2.5
2 Tim 1.10 200,5
2 Tim 1.10 202,2
2 Tim 1.10 221,1.2
2 Tim 1.10 228,3
2 Tim 1.10 361,2
2 Tim 1.10 561,1
2 Tim 1.11 1 Tim 2.7
2 Tim 1.12 Fil 1.6 485,5
2 Tim 1.12 501,1-2
2 Tim 1.12 587,1
2 Tim 1.13 1 Tim 6.3 Tit 2.1 - 2 Tim 3.14
2 Tim 1.14 1 Tim 6.20 - 1 Kor 3.16
2 Tim 1.15 2 Tim 4,10.16
2 Tim 1.16 2 Tim 4.19
2 Tim 2.1 Ef 6.10 - 2 Tim 4.17 Fil 4.13
2 Tim 2.3 2 Tim 1.8 - 2 Tim 4.5
2 Tim 2.4 169,7
2 Tim 2.5 1 Kor 9.25-27 - 2 Tim 4.8 Fil 3.14 579,1
2 Tim 2.8 1 Kor 15.4 Rom 1.3 Rom 2.16
2 Tim 2.8 2 Sam 7.12-16
2 Tim 2.9 Fil 1.12-14 Kol 4.3 - 2 Tim 4.17 241,2
2 Tim 2.9 354,1.8
2 Tim 2.10 Kol 1.24
2 Tim 2.11 Rom 8.17 - 2 Kor 4.10-11
2 Tim 2.12 Matt 10.33 Åb 1.9 112,6
2 Tim 2.12 491,4
2 Tim 2.12 658,1.3
2 Tim 2.13 4 Mos 23.19 Sl 89.31-34 Rom 3.3-4 308,5
2 Tim 2.13 577,5
2 Tim 2.13 621,3
2 Tim 2.14 1 Tim 6.4 Tit 3.9
2 Tim 2.15 1 Tim 4.6 Tit 2.7-8
2 Tim 2.16 1 Tim 6.20 - 1 Tim 4.7
2 Tim 2.17 1 Tim 1.20
2 Tim 2.18 1 Tim 6.21
2 Tim 2.19 4 Mos 16.5 Es 26.13 Nah 1.7 Mal 3.16 003,5
2 Tim 2.19 Joh 10.14 Matt 7.22-23 024,3
2 Tim 2.19 144,2
2 Tim 2.19 414,2
2 Tim 2.19 565,1
2 Tim 2.19 593,1.3
2 Tim 2.19 609,3
2 Tim 2.19 635,3
2 Tim 2.22 1 Tim 6.11 Hebr 12.14
2 Tim 2.23 Tit 3.9
2 Tim 2.24 Tit 1.7-9
2 Tim 2.25-26 145,5
2 Tim 2.25-26 321,2
2 Tim 2.25-26 350,6
2 Tim 2.25-26 475,2
2 Tim 2.25-26 504,1
2 Tim 2.25-26 545,1
2 Tim 2.25-26 680,1
2 Tim 2.25-26 690,6
2 Tim 2.25-26 734,1
2 Tim 2.26 1 Tim 3.7
2 Tim 3.1 1 Tim 4.1 231,2
2 Tim 3.1 290,1-2
2 Tim 3.2 Rom 1.29-32
2 Tim 3.4 Fil 3.19
2 Tim 3.5 Matt 7.15 Tit 1.16 529,2
2 Tim 3.5 533,5
2 Tim 3.5 644,1
2 Tim 3.6 Tit 1.11
2 Tim 3.8 2 Mos 7.11
2 Tim 3.11 Apg 13.14-14.20 - 2 Kor 1.10
2 Tim 3.11 2 Kor 11.23 Sl 34.20
2 Tim 3.12 Matt 16.24 Joh 15.20 Apg 14.22 230,2
2 Tim 3.12 1 Thess 3.3 287,7
2 Tim 3.15 2 Tim 1.5 Joh 5.39 230,2
2 Tim 3.15 251,2
2 Tim 3.15 303,4
2 Tim 3.15 347,2
2 Tim 3.16 2 Pet 1.19-21 Rom 15.4 303,4
2 Tim 3.17 1 Tim 6.11
2 Tim 4.1 1 Pet 4.5
2 Tim 4.2 Apg 20,20.31 241,3
2 Tim 4.2 248,2
2 Tim 4.2 317,2
2 Tim 4.3-4 1 Tim 6.3 254,3
2 Tim 4.3-4 259,2
2 Tim 4.3-4 290,2
2 Tim 4.3-4 337,5
2 Tim 4.3-4 352,6
2 Tim 4.4 1 Tim 4.7
2 Tim 4.5 2 Tim 2.3 Ef 4.11 Kol 4.17
2 Tim 4.6 Fil 2.17 618,1
2 Tim 4.6 621,1
2 Tim 4.6 626,1
2 Tim 4.7 1 Kor 9.24-25 Fil 3.14 - 1 Tim 6.12 024,4
2 Tim 4.7 Apg 20.24 053,1
2 Tim 4.7 116,2
2 Tim 4.7 294,7
2 Tim 4.7 401,3
2 Tim 4.7 436,6
2 Tim 4.7 480,2.5
2 Tim 4.7 529,4
2 Tim 4.7 626,1
2 Tim 4.7 628,3
2 Tim 4.7 629,1
2 Tim 4.7 659,1
2 Tim 4.8 2 Tim 2.5 - 1 Pet 5.4 Åb 2.10 022,8
2 Tim 4.8 176,6
2 Tim 4.8 179
2 Tim 4.8 201,4
2 Tim 4.8 223,4
2 Tim 4.8 272,5
2 Tim 4.8 407,5
2 Tim 4.8 453,7
2 Tim 4.8 529,6
2 Tim 4.8 576,2
2 Tim 4.8 577,6
2 Tim 4.8 580,5
2 Tim 4.8 629,3
2 Tim 4.9 2 Tim 1.4
2 Tim 4.10 Kol 4.14 Tit 1.4 Filem 24 249,6
2 Tim 4.10 524,4
2 Tim 4.11 Apg 12.12 Kol 4.10 Filem 24
2 Tim 4.12 Apg 20.4 Ef 6.21 Kol 4.7
2 Tim 4.13 Apg 20.6
2 Tim 4.14 1 Tim 1.20
2 Tim 4.16 2 Tim 1.15 Mark 14.50 104,6
2 Tim 4.16 166,2
2 Tim 4.16 607,6
2 Tim 4.17 Apg 23.11 Dan 6.23 194,3
2 Tim 4.17 222,3
2 Tim 4.17 276,4
2 Tim 4.18 Matt 6.13
2 Tim 4.19 Apg 18.2 - 2 Tim 1.16
2 Tim 4.20 Apg 19.22 Apg 20.4 Apg 21.29 Rom 16.23
Tit 1.2 4 Mos 23.19 - 2 Tim 1.9 Hebr 6.18
Tit 1.3 Ef 1.9-10 - 1 Tim 1.11
Tit 1.4 2 Kor 8.23 Gal 2.3 - 2 Tim 4.10
Tit 1.5 Apg 14.23
Tit 1.6-9 1 Tim 3.2-7 - 2 Tim 2.24-26
Tit 1.7 1 Kor 4.1 - 1 Pet 5.2
Tit 1.9 Tit 1.13 - 2 Tim 1.13
Tit 1.10 1 Tim 1.6
Tit 1.11 2 Tim 3.6
Tit 1.13 Tit 1.9 Tit 2.1-2 - 1 Tim 1.10
Tit 1.14 1 Tim 1.4 - 1 Tim 4.7
Tit 1.15 Rom 14,14.20 - 1 Tim 4.4
Tit 1.16 1 Tim 5.8 - 2 Tim 3.5 - 1 Joh 2.4 529,2
Tit 1.16 533,5
Tit 1.16 644,1
Tit 2.1 Tit 1.9
Tit 2.2 1 Tim 5.1
Tit 2.3 1 Tim 3.11
Tit 2.5 Ef 5.22 Kol 3.18 - 1 Pet 3.1 Rom 2.24
Tit 2.7 1 Tim 4.12 - 1 Pet 5.3
Tit 2.8 1 Tim 5.14 - 1 Pet 2,12.15
Tit 2.9-10 1 Tim 6.1-2 Ef 6.5-6 Kol 3.22
Tit 2.9-10 1 Pet 2.18
Tit 2.11 1 Tim 2.4 Tit 3.4 248,6
Tit 2.11 417,4
Tit 2.11 434,3
Tit 2.11 459,2
Tit 2.11 562,2
Tit 2.13 1 Kor 1.7 Fil 3.20 - 1 Thess 1.10
Tit 2.14 Gal 1.4 - 1 Tim 2.6 Se til 1 Tim 2.6 om salmer
Tit 2.14 2 Mos 19.5 - 5 Mos 4.20 274,1
Tit 2.14 5 Mos 7.6 - 1 Pet 2.9 276,1
Tit 2.14 Sl 130.8 Ez 37.23 Tit 3.8 323,2
Tit 2.15 1 Tim 4.12
Tit 3.1 Rom 13.1 - 1 Pet 2.13
Tit 3.2 Fil 4.5
Tit 3.3 Ef 2.2-3 - 1 Pet 4.3
Tit 3.4 Tit 2.11
Tit 3.5 Dan 9.18 Rom 3.28 123,4
Tit 3.5 2 Tim 1.9 Ef 5.26 126,6
Tit 3.5 Joh 3.5 - 1 Pet 3.21 146,3
Tit 3.5 245,1
Tit 3.5 248,5
Tit 3.5 249,3
Tit 3.5 253,4
Tit 3.5 255,2
Tit 3.5 265,1
Tit 3.5 346,3
Tit 3.5 387,4
Tit 3.5 396,6
Tit 3.5 402
Tit 3.5 404
Tit 3.5 409,2
Tit 3.5 435,3.4
Tit 3.5 436,1
Tit 3.5 463,2.4
Tit 3.5 557,4
Tit 3.5 731,2
Tit 3.6 Joel 3.1 Apg 2.33
Tit 3.7 Rom 3.24
Tit 3.8 Tit 2.14
Tit 3.9 2 Tim 2.23 - 1 Tim 1.4
Tit 3.10 Rom 16.17 - 2 Thess 3.6 - 2 Joh 10
Tit 3.10 Matt 18.15-17
Tit 3.12 2 Tim 4.12
Tit 3.13 Apg 18.24
Tit 3.14 Tit 2.14 Matt 7.19
Filem 1 Ef 3.1
Filem 2 Kol 4.17
Filem 7 2 Kor 7.4
Filem 10 Kol 4.9 - 1 Kor 4.15 Gal 4.19
Filem 14 2 Kor 9.7
Filem 16 1 Tim 6.2
Filem 22 Fil 1.25
Filem 23 Kol 1.7 Kol 4.12
Filem 24 Apg 12.12 Apg 19.29 Kol 4,10.14
Filem 24 2 Tim 4.10-11
Hebr 1.1 Luk 1.70 Gal 4.4 - 1 Pet 1.20
Hebr 1.1-2 059,2
Hebr 1.1-2 062,2
Hebr 1.1-2 064,3
Hebr 1.1-2 091,3
Hebr 1.1-2 092,2.4
Hebr 1.1-2 143,1
Hebr 1.1-2 217,1
Hebr 1.1-2 277,3
Hebr 1.1-2 724,3
Hebr 1.2 Joh 1.3 Rom 11.36 Kol 1.16
Hebr 1.3 2 Kor 4.4 Fil 2.6 Kol 1.15 Sl 110.1 089,4
Hebr 1.3 Hebr 8.1 Hebr 10.12 - 2 Pet 1.9 092,5
Hebr 1.3 162,4
Hebr 1.3 194,6
Hebr 1.3 201,5
Hebr 1.3 217,1.2
Hebr 1.3 286,1
Hebr 1.3 287,3
Hebr 1.3 383,3
Hebr 1.3 398,3
Hebr 1.3 425,6
Hebr 1.3 451,2
Hebr 1.3 536,1
Hebr 1.3 576,3
Hebr 1.3 675,1
Hebr 1.4 Fil 2.9-10 - 1 Pet 3.22 214,1
Hebr 1.4 221,4
Hebr 1.4 225,1
Hebr 1.4 519,5
Hebr 1.5 2 Sam 7.14 - 1 Krøn 17.13
Hebr 1.5 1 Krøn 22.10 Sl 2.7
Hebr 1.6 5 Mos 32.43 Sl 97.7
Hebr 1.7 Sl 104.4 223,1
Hebr 1.7 511,5-6
Hebr 1.8-9 Sl 45.7-8 063,3
Hebr 1.8-9 163,1
Hebr 1.8-9 385,1
Hebr 1.8-9 496,5
Hebr 1.10-12 Sl 102.26-28 004,5
Hebr 1.10-12 009,4
Hebr 1.10-12 042,2
Hebr 1.10-12 298,3
Hebr 1.10-12 362,1
Hebr 1.11 Luk 21.33
Hebr 1.12 Åb 6.14 294,2
Hebr 1.12 388,2
Hebr 1.12 444,4
Hebr 1.13 Sl 110.1 Se til Sl 110.1 om salmer
Hebr 1.14 Sl 34.8 Sl 91.11 214,2
Hebr 1.14 317,5
Hebr 1.14 509,2
Hebr 1.14 516
Hebr 1.14 731,3
Hebr 2.2 Apg 7.53 Gal 3.19
Hebr 2.3 Hebr 10.29 Hebr 12.25 Luk 1.2
Hebr 2.4 Mark 16.20 Apg 2.22 - 2 Kor 12.12
Hebr 2.5 Hebr 6.5
Hebr 2.6-8 Sl 8.5-7 003,5
Hebr 2.6-8 192,4
Hebr 2.6-8 194,5
Hebr 2.6-8 198,2
Hebr 2.6-8 227,1
Hebr 2.6-8 383,3
Hebr 2.6-8 536,1
Hebr 2.6-8 635,3
Hebr 2.6-8 694,6
Hebr 2.6-8 721,3
Hebr 2.8 1 Kor 15.27 Ef 1.22
Hebr 2.9 Fil 2.8-9 Se til Hebr 2.7 om salmer
Hebr 2.9 167,8
Hebr 2.9 170,4
Hebr 2.9 236,6
Hebr 2.9 579,2
Hebr 2.9 611,6
Hebr 2.10 Rom 11.36 Hebr 5.8-9 Hebr 12.2 169,2
Hebr 2.10 217,1
Hebr 2.10 562,3
Hebr 2.11 Hebr 10.10 Matt 12.50 080,3
Hebr 2.11 Joh 17.19 Joh 20.17 084,1
Hebr 2.11 085,10
Hebr 2.11 090,5
Hebr 2.11 097
Hebr 2.11 119,5
Hebr 2.11 121,3
Hebr 2.11 137,3
Hebr 2.11 160,5
Hebr 2.11 312,4
Hebr 2.11 409,3
Hebr 2.11 411,2
Hebr 2.11 435,6
Hebr 2.11 446,4
Hebr 2.11 586,1
Hebr 2.11 589,5
Hebr 2.11 609,3
Hebr 2.11 658,6
Hebr 2.12 Sl 22.23
Hebr 2.13 2 Sam 22.3 Es 8.17-18 Es 12.2
Hebr 2.14 Hos 13.14 Joh 1.14 - 1 Kor 15.54-55 009,8
Hebr 2.14 2 Tim 1.10 020,4
Hebr 2.14 170,5
Hebr 2.14 171,1
Hebr 2.14 191,2
Hebr 2.14 194,5
Hebr 2.14 196,4
Hebr 2.14 199,3
Hebr 2.14 200,5
Hebr 2.14 202,2
Hebr 2.14 208,6
Hebr 2.14 213,2
Hebr 2.14 221,1-2
Hebr 2.14 228,3
Hebr 2.14 435,5.6
Hebr 2.15 003,5
Hebr 2.15 059,5
Hebr 2.15 118,3-4
Hebr 2.15 160,7
Hebr 2.15 171,4
Hebr 2.15 202,2
Hebr 2.15 286,1
Hebr 2.15 451,5
Hebr 2.15 562,5
Hebr 2.16 Es 41.8
Hebr 2.17 Hebr 4.15-16 334,3
Hebr 2.17 435,6
Hebr 2.18 Matt 4.1-11
Hebr 3.1 Hebr 4.14 425,6
Hebr 3.2 4 Mos 12.7
Hebr 3.3 2 Kor 3.7-18
Hebr 3.5 4 Mos 12.7
Hebr 3.6 Hebr 3.14 Hebr 6.11 Hebr 10.23
Hebr 3.6 1 Kor 6.19 - 1 Tim 3.15 - 1 Pet 2.5
Hebr 3.6 1 Pet 4.17
Hebr 3.7-11 Sl 95.7-11
Hebr 3,7.15 471,1-5
Hebr 3.8 2 Mos 17.1-7 - 4 Mos 20.2-5
Hebr 3.9 4 Mos 14.22-23
Hebr 3.13 Rom 7.11
Hebr 3.14 Hebr 3.6
Hebr 3.15 Sl 95.7-8
Hebr 3.16-18 4 Mos 14.1-35
Hebr 3.18 Hebr 3.11
Hebr 4.1 118,4
Hebr 4.1 419,5
Hebr 4.1 488,5
Hebr 4.1 503,2
Hebr 4.1 509,3
Hebr 4.1 629,1
Hebr 4.1 726,7
Hebr 4.3 Sl 95.11 280,1
Hebr 4.3 488,5
Hebr 4.3 594,3
Hebr 4.4 1 Mos 2.2
Hebr 4.5 Sl 95.11
Hebr 4.6 Hebr 3.18-19
Hebr 4.7 Sl 95.7-8 Hebr 3.7-8 471,1-5
Hebr 4.8 5 Mos 31.7 Jos 22.4
Hebr 4.9 286,4
Hebr 4.9 407,5
Hebr 4.9 503,2
Hebr 4.9 506,5
Hebr 4.9 509,3
Hebr 4.9 629,1
Hebr 4.9 726,7
Hebr 4.10 Åb 14.13 - 1 Mos 2.3
Hebr 4.11 Hebr 3.16-19 524,6
Hebr 4.11 531,1
Hebr 4.11 532,5
Hebr 4.12 Es 49.2 Jer 23.29 - 1 Pet 1.23 104,2
Hebr 4.12 Ef 6.17 Åb 2.12 183,4
Hebr 4.12 223,1.2
Hebr 4.12 249,5
Hebr 4.12 349,2
Hebr 4.12 395,3
Hebr 4.12 485,3
Hebr 4.12 570,1
Hebr 4.12 603,4
Hebr 4.13 Sl 33.13-15 Ordsp 15.3 Rom 14.12 024,3
Hebr 4.13 151,3
Hebr 4.13 350,5
Hebr 4.13 468,4
Hebr 4.13 609,3
Hebr 4.13 635,3
Hebr 4.13 662,1.2
Hebr 4.14 Hebr 3.1 Hebr 5,5.10
Hebr 4.14 Hebr 6.20 Hebr 7.26
Hebr 4.14 Hebr 8.1 Hebr 9.11 Hebr 10.23
Hebr 4.15 Hebr 2.17-18 Hebr 7.26 Luk 22.28 163,4
Hebr 4.15 Fil 2.7 - 1 Pet 2.22 171,3
Hebr 4.15 174,1-3
Hebr 4.15 293,1
Hebr 4.16 Hebr 10.22 - 1 Joh 3.21 030,1
Hebr 4.16 059,6
Hebr 4.16 067,4
Hebr 4.16 070,4
Hebr 4.16 071,5
Hebr 4.16 164,4
Hebr 4.16 260,2
Hebr 4.16 302,3
Hebr 4.16 444,1
Hebr 4.16 445,1.5
Hebr 4.16 490,1
Hebr 4.16 662,5
Hebr 4.16 709,5
Hebr 4.16 710,1
Hebr 5.1 Hebr 8.3
Hebr 5.2 Hebr 4.15 Hebr 7.28
Hebr 5.3 3 Mos 9.7 Hebr 7.27
Hebr 5.4 2 Mos 28.1
Hebr 5.5 Joh 8.54 Sl 2.7 Hebr 1.5
Hebr 5.6 Hebr 6.20 Hebr 7 Sl 110.4 293,1
Hebr 5.7 for sin gudsfrygt:
Hebr 5.7 Anden mulig oversættelse:
Hebr 5.7 og friet fra sin frygt
Hebr 5.7 Matt 26.36-46 Sl 22.25
Hebr 5.8 Hebr 2.10 Fil 2.8 152,1
Hebr 5.8 174,1-3
Hebr 5.8 435,6
Hebr 5.9 Es 45.17 Hebr 2.10
Hebr 5.10 293,1
Hebr 5.11 Hebr 6.12
Hebr 5.12 1 Kor 3.1-2 - 1 Pet 2.2
Hebr 5.14 1 Kor 14.20 - 1 Kor 2.6 399,1
Hebr 5.14 716,5
Hebr 6.1 1 Kor 3.10 Hebr 9.14
Hebr 6.2 Apg 19.3-4 Apg 13.3
Hebr 6.3 Apg 18.21
Hebr 6.4 Hebr 10.32 - 1 Pet 2.3 - 2 Pet 2.20-21
Hebr 6.4-5 148,2
Hebr 6.4-5 288,4
Hebr 6.5 Hebr 2.5 Matt 12.31-32 Hebr 10.26
Hebr 6.5 Hebr 12.17 - 1 Joh 5.16
Hebr 6.7-8 134,4.9
Hebr 6.7-8 135,1
Hebr 6.7-8 272,1
Hebr 6.7-8 287,4
Hebr 6.7-8 309,1
Hebr 6.7-8 387,3
Hebr 6.7-8 675,3
Hebr 6.7-8 676,2
Hebr 6.7-8 678,1
Hebr 6.8 1 Mos 3.17-18
Hebr 6.10 Neh 5.19 - 1 Kor 15.58 Matt 10.42
Hebr 6.11 Hebr 3,6.14 Matt 24.13
Hebr 6.12 Hebr 5.11 Hebr 11.9
Hebr 6.13 1 Mos 22.16-17 Luk 1.73
Hebr 6.14 1 Mos 22.17
Hebr 6.15 Hebr 10.36
Hebr 6.16 2 Mos 22.10
Hebr 6.17 Sl 132.11
Hebr 6.18 1 Sam 15.29 Tit 1.2
Hebr 6.18-19 019,4
Hebr 6.18-19 049,2
Hebr 6.18-19 112,2
Hebr 6.18-19 459,1
Hebr 6.18-19 484,5
Hebr 6.18-19 524,4
Hebr 6.18-19 573,6
Hebr 6.18-19 582,2
Hebr 6.19 3 Mos 16.2
Hebr 6.20 Hebr 5.6 Hebr 9.11-12 Sl 110.4
Hebr 7.1-2.4 1 Mos 14.17-20
Hebr 7.2 342,1
Hebr 7.2 494,5
Hebr 7.3 Joh 7.27 Hebr 5.6
Hebr 7.5 4 Mos 18.21
Hebr 7.14 1 Mos 49.10 Matt 1.1-16
Hebr 7.17 Hebr 5.6 Sl 110.4
Hebr 7.18 Rom 8.3
Hebr 7.19 Hebr 10.1 Joh 1.17 Apg 13.38-39
Hebr 7.19 Rom 3.20-21
Hebr 7.21 Sl 110.4 293,1
Hebr 7.22 Hebr 8.6
Hebr 7.25 Rom 8.34 - 1 Joh 2.1 Hebr 9.24 047,1
Hebr 7.25 048,1
Hebr 7.25 166,3
Hebr 7.25 223,2
Hebr 7.25 454,1-6
Hebr 7.25 468,7
Hebr 7.25 507,3
Hebr 7.25 552,6
Hebr 7.25 557,4
Hebr 7.25 560,2
Hebr 7.26 Se til Hebr 4.15 om salmer
Hebr 7.26 Hebr 4.15 Joh 8.46 Ef 4.10 293,1
Hebr 7.27 3 Mos 9.7 Hebr 5.3 Hebr 9,7.12.27
Hebr 7.28 Hebr 5.2 Hebr 2.10
Hebr 8.1 Sl 110.1 Hebr 1.3 Hebr 4.14 Hebr 12.2 092,5
Hebr 8.1 194,6
Hebr 8.1 201,5
Hebr 8.1 398,3
Hebr 8.1 576,3
Hebr 8.2 Hebr 9,11.24
Hebr 8.3 Ef 5.2 Hebr 5.1
Hebr 8.5 Hebr 10.1 Kol 2.17 - 2 Mos 25.40 059,4
Hebr 8.5 092,3
Hebr 8.5 280,2
Hebr 8.5 417,2
Hebr 8.6 Hebr 7.22 Hebr 9.15 Hebr 12.24 313,4
Hebr 8.6 2 Kor 3.6 321,2
Hebr 8.6 400,2
Hebr 8.6 410,3
Hebr 8.6 464,3
Hebr 8.6 484,1
Hebr 8.6 543,3
Hebr 8.6 649,8
Hebr 8.8-12 Jer 31.31-34 Hebr 10.16-17
Hebr 8.9 2 Mos 19.5-6 - 2 Mos 24.6-14 - 2 Mos 32
Hebr 8.10 Jer 24.7 Ez 11.20 Zak 8.8 015,4
Hebr 8.10 2 Kor 6.16 178
Hebr 8.10 273,2
Hebr 8.10 401,4
Hebr 8.10 411,5
Hebr 8.10 485,1
Hebr 8.10 530,4
Hebr 8.11 Es 54.13 Joh 6.45
Hebr 8.13 Rom 10.4
Hebr 9.2 2 Mos 25.23-40 - 2 Mos 26.1-30
Hebr 9.3 2 Mos 26.31-33
Hebr 9.4 2 Mos 16.33-34 - 2 Mos 30.1-6
Hebr 9.4 2 Mos 25.10-16 - 4 Mos 17.23-25
Hebr 9.4 5 Mos 10.3-5 - 1 Kong 8.9
Hebr 9.5 2 Mos 25.17-22 070,2
Hebr 9.6 4 Mos 18.2-6
Hebr 9.7 3 Mos 16.2-17 - 2 Mos 30.10 Hebr 7.27
Hebr 9.8 Hebr 10.19-20
Hebr 9.10 3 Mos 11.2-3 - 4 Mos 19.7-10
Hebr 9.11 Hebr 8.2
Hebr 9.11-12 030,4
Hebr 9.11-12 059,4
Hebr 9.11-12 144,1
Hebr 9.11-12 165,2
Hebr 9.11-12 175,1
Hebr 9.11-12 449,2
Hebr 9.11-12 451,2
Hebr 9.11-12 585,1
Hebr 9.11-12 650,4
Hebr 9.12 Hebr 10.10-11 - 1 Pet 1.18-19
Hebr 9.13 4 Mos 19,9.17-19 - 3 Mos 16.14-16
Hebr 9.14 Tit 2.14 - 1 Joh 1.7 Hebr 6.1 092,5
Hebr 9.14 132,6
Hebr 9.14 167,5.6
Hebr 9.14 176,3
Hebr 9.14 249,4
Hebr 9.14 252,2
Hebr 9.14 274,1
Hebr 9.14 427,2
Hebr 9.14 438,5
Hebr 9.14 442,3
Hebr 9.14 451,2.4
Hebr 9.14 461,2
Hebr 9.14 463,4
Hebr 9.14 465,4
Hebr 9.14 578,4
Hebr 9.14 661,1
Hebr 9.14 680,2
Hebr 9.14 707,6
Hebr 9.14 717,2
Hebr 9.15 Hebr 8.6 - 1 Tim 2.5 177,2
Hebr 9.15 387,3
Hebr 9.15 464,3
Hebr 9.15 484,1
Hebr 9.17 Gal 3.15
Hebr 9.19 2 Mos 24.3-8 - 4 Mos 19.6
Hebr 9.20 2 Mos 24.8 Matt 26.28
Hebr 9.21 3 Mos 8.15
Hebr 9.22 3 Mos 17.11
Hebr 9.23 Hebr 8.5
Hebr 9.24 Hebr 7.25 Hebr 8.2 059,4
Hebr 9.24 280,2
Hebr 9.24 417,2
Hebr 9.25 059,6
Hebr 9.25 444,1
Hebr 9.26 Hebr 7.27 Hebr 10.14 Gal 4.4
Hebr 9.27 1 Mos 3.19
Hebr 9.28 Es 53.12 Hebr 9.12 - 1 Pet 3.18
Hebr 10.1 Hebr 7.19 Hebr 8.5 059,4
Hebr 10.1 Hebr 9.9 Kol 2.17 092,3
Hebr 10.1 417,2
Hebr 10.3 3 Mos 16.34
Hebr 10.5 Es 1.11 Matt 9.13
Hebr 10.5-8 Sl 40.7-9
Hebr 10.10 Hebr 9,12.28 Ef 5.2
Hebr 10.11 2 Mos 29.38
Hebr 10.12-13 Sl 110.1 Hebr 1.3
Hebr 10.13 192,4
Hebr 10.13 194,5
Hebr 10.13 198,2
Hebr 10.13 208,6
Hebr 10.14 Hebr 9.26
Hebr 10.16 Rom 11.27 Se til Hebr 8.10 om salmer
Hebr 10.16-17 Jer 31.31-34 Hebr 8.8-12
Hebr 10.19 Matt 27.51 Rom 5.2 Ef 2.18
Hebr 10.20 Hebr 9.8 059,6
Hebr 10.20 177,2
Hebr 10.20 444,1
Hebr 10.22 3 Mos 8.30 Hebr 4.16 Hebr 12.24 123,4
Hebr 10.22 Ez 36.25 Ef 5.26 - 1 Pet 3.21 132,6
Hebr 10.22 249,4
Hebr 10.22 252,2
Hebr 10.22 451,2
Hebr 10.22 480,1
Hebr 10.22-24 Se til 1 Kor 13.13 om salmer
Hebr 10.23 Hebr 4.14 - 1 Thess 5.24 005,5
Hebr 10.23 026,1
Hebr 10.23 031,3
Hebr 10.23 037,1
Hebr 10.23 059,3
Hebr 10.23 062,2
Hebr 10.23 492,6
Hebr 10.23 558,6
Hebr 10.23 611,7
Hebr 10.24 246,3
Hebr 10.24 603,1
Hebr 10.25 Rom 13.11 532,5
Hebr 10.25-26 148,2
Hebr 10.25-26 288,4
Hebr 10.26 Hebr 6.4-8 - 4 Mos 15.30
Hebr 10.27 Es 26.11
Hebr 10.28 5 Mos 17.6 - 5 Mos 19.15
Hebr 10.29 Hebr 2.3 - 2 Mos 24.8 - 1 Kor 11.27
Hebr 10.30 5 Mos 32.35 Sl 135.14 Rom 12.19
Hebr 10.31 Hebr 12.29
Hebr 10.32 Hebr 6.4
Hebr 10.33 1 Kor 4.9 562,3
Hebr 10.33 604,6
Hebr 10.33 661,1
Hebr 10.34 Matt 6.20
Hebr 10.35 Hebr 3.6
Hebr 10.36 Luk 21.19 Hebr 6.12 Jak 5.7 483,7
Hebr 10.36 512,1
Hebr 10.37-38 Hab 2.3-4 Es 26.20 - 2 Pet 3.9 028,5
Hebr 10.37-38 149,10
Hebr 10.37-38 195,5
Hebr 10.37-38 229,8
Hebr 10.37-38 415,1
Hebr 10.37-38 546,2
Hebr 10.37-38 571,5
Hebr 10.37-38 575,4
Hebr 10.37-38 625,3
Hebr 10.37-38 663,1
Hebr 10.38 Rom 1.17 434,4
Hebr 10.38 435,3
Hebr 10.38 436,1.4
Hebr 10.39 1 Pet 1.9
Hebr 11.1 2 Kor 5.7 176,3
Hebr 11.1 279,4
Hebr 11.1 484,1-3
Hebr 11.3 1 Mos 1,1.3 Sl 33.6 Joh 1.3
Hebr 11.4 1 Mos 4.4 Matt 23.35
Hebr 11.5 1 Mos 5.24
Hebr 11.7 1 Mos 6.8-22
Hebr 11.8 1 Mos 12.1-5
Hebr 11.9 1 Mos 17.8 - 1 Mos 35.27 Hebr 6.12
Hebr 11.10 Hebr 12.22 Hebr 13.14 289,2
Hebr 11.10 644,3
Hebr 11.11 1 Mos 18.11 - 1 Mos 21.2 Rom 4.19
Hebr 11.12 1 Mos 13.16 - 1 Mos 15.5 - 1 Mos 22.17
Hebr 11.12 Es 48.19
Hebr 11.13 Hebr 11.39 - 1 Mos 23.4 - 1 Mos 47.9 059,2
Hebr 11.13 1 Krøn 29.15 Sl 39.13 Joh 8.56 062,2
Hebr 11.13 1 Pet 1.12 118,3
Hebr 11.13 506,4
Hebr 11.13 610,1
Hebr 11.13 612,1
Hebr 11.13 615,1
Hebr 11.13 627,1
Hebr 11.13 646,1
Hebr 11.13 709,3
Hebr 11.13 722,5
Hebr 11.14-16 367,7
Hebr 11.14-16 506,4
Hebr 11.14-16 562,3
Hebr 11.14-16 610,2
Hebr 11.14-16 612,1
Hebr 11.14-16 646,1
Hebr 11.14-16 709,3
Hebr 11.14-16 722,5
Hebr 11.16 Åb 21.2
Hebr 11.17 1 Mos 22.1-14 Jak 2.21
Hebr 11.18 1 Mos 21.12 Rom 9.7
Hebr 11.19 1 Mos 22.12
Hebr 11.20 1 Mos 27,27-29.39-40
Hebr 11.21 1 Mos 47.31 - 1 Mos 48.1-20
Hebr 11.22 1 Mos 50.25 - 2 Mos 13.19
Hebr 11.23 2 Mos 1.22 - 2 Mos 2.2
Hebr 11.24 2 Mos 2.10
Hebr 11.27 2 Mos 2.15
Hebr 11.28 2 Mos 12.22 - 1 Kor 10.10
Hebr 11.29 2 Mos 14.21-31 015,3
Hebr 11.29 020,5
Hebr 11.29 028,2
Hebr 11.29 299,3
Hebr 11.29 305,4
Hebr 11.30 Jos 6.20
Hebr 11.31 Jos 2.1 Jos 6.23 Jak 2.25
Hebr 11.32 Dom 6-8 Dom 4-5 Dom 13-16 Dom 11-12
Hebr 11.32 1 Sam 16-2 Sam 24 - 1 Sam 1-16
Hebr 11.33 2 Sam 8.1-14 - 2 Sam 10.19
Hebr 11.33 2 Sam 7.12-13 Dom 14.5-6
Hebr 11.33 1 Sam 17.34-35 Dan 6.2-27
Hebr 11.34 Dan 3.1-30 - 1 Sam 19.9-12
Hebr 11.34 1 Kong 19.2-3.8 Dom 16.28-30
Hebr 11.35 1 Kong 17.17-24 - 2 Kong 4.25-37
Hebr 11.36 Jer 20.1-2 Jer 37.15 Jer 38.6
Hebr 11.37 2 Kong 1.8 - 2 Krøn 24.20-21
Hebr 11.38 1 Kong 18.4 - 1 Kong 19,4.9
Hebr 11.39 Hebr 11.2
Hebr 12.1 1 Kor 9.24 Fil 3.13-14 282,3
Hebr 12.1 294,3
Hebr 12.1 320
Hebr 12.1 659,1
Hebr 12.2 Hebr 1.3 Hebr 2.10 Luk 24.26 073,3
Hebr 12.2 092,5
Hebr 12.2 158,2
Hebr 12.2 173
Hebr 12.2 175,1
Hebr 12.2 194,6
Hebr 12.2 201,5
Hebr 12.2 217,1
Hebr 12.2 253,2
Hebr 12.2 360,3
Hebr 12.2 365,1-3
Hebr 12.2 398,3
Hebr 12.2 419,1
Hebr 12.2 478,1
Hebr 12.2 562,3
Hebr 12.2 576,3
Hebr 12.3 Matt 26.67 Luk 2.34
Hebr 12.5-6 Job 5.17 Ordsp 3.11-12 016,2-3.6
Hebr 12.5-6 032,1
Hebr 12.5-6 040,2
Hebr 12.5-6 512,2
Hebr 12.5-6 545,3
Hebr 12.5-6 551,4
Hebr 12.6 Åb 3.19
Hebr 12.9 627,3
Hebr 12.11 2 Kor 4.17 Jak 3.18
Hebr 12.12 Es 35.3 Job 4.3 060,2
Hebr 12.12 529,4
Hebr 12.13 Ordsp 4.26-27
Hebr 12.14 Sl 34.15 Rom 12.18 - 2 Tim 2.22
Hebr 12.15 Hebr 3.12 - 5 Mos 29.17 680,4
Hebr 12.16 1 Mos 25.33
Hebr 12.17 1 Mos 27.30-40 Hebr 6.5
Hebr 12.18 2 Mos 19.16 - 5 Mos 4.11
Hebr 12.18-19 281,3
Hebr 12.18-19 455,3
Hebr 12.18-19 460,1
Hebr 12.18-19 463,5
Hebr 12.18-19 517,2
Hebr 12.19 2 Mos 20.19 - 5 Mos 4.12
Hebr 12.19 5 Mos 5.25-26 - 5 Mos 18.18
Hebr 12.20 2 Mos 19.13
Hebr 12.21 5 Mos 9.19
Hebr 12.22 Gal 4.26 Fil 3.20 Åb 3.12 Åb 21.2 030,5
Hebr 12.22 Åb 5.11 Dan 7.10 099,7
Hebr 12.22 189,4
Hebr 12.22 199,5
Hebr 12.22 232,1.3
Hebr 12.22 289,1
Hebr 12.22 339,5
Hebr 12.22 558,7
Hebr 12.22 566,1
Hebr 12.22 643,1
Hebr 12.22 646,5
Hebr 12.22 647,3
Hebr 12.22 657,1
Hebr 12.23 Luk 10.20 049,1
Hebr 12.23 112,5
Hebr 12.23 239,2
Hebr 12.24 Hebr 8.6 Hebr 10.22 Se til Hebr 9.15 om salmer
Hebr 12.24 1 Mos 4.10 132,6
Hebr 12.24 252,2
Hebr 12.25 2 Mos 20.22 Hebr 2.2-3
Hebr 12.26 Hagg 2,6.21 007,3
Hebr 12.26 229,6
Hebr 12.27 Matt 24.35 004,5
Hebr 12.27 276,1
Hebr 12.27 295,4
Hebr 12.28 Sl 2.11 Fil 2.12
Hebr 12.29 2 Mos 24.17 - 5 Mos 4.24
Hebr 12.29 5 Mos 9.3 Es 30.27 Hebr 10.29
Hebr 13.1 Rom 12.10
Hebr 13.2 1 Mos 18.1-15 - 1 Mos 19.1-3
Hebr 13.2 Rom 12.13 - 1 Pet 4.9
Hebr 13.3 Matt 26.35 Rom 12.15 Hebr 10.34
Hebr 13.4 1 Kor 6.9-10
Hebr 13.5 1 Tim 6.6-10 - 5 Mos 31.6 Jos 1.5 022,8
Hebr 13.5 Sl 94.14 037,5
Hebr 13.5 038,2
Hebr 13.5 046,5
Hebr 13.5 080,5
Hebr 13.5 129,5
Hebr 13.5 428,10
Hebr 13.5 501,2
Hebr 13.5 505,7
Hebr 13.5 585,2
Hebr 13.6-7 Sl 118.6-7 Es 51.12 282,5
Hebr 13.8 Åb 1.18 280,6
Hebr 13.8 388,2
Hebr 13.8 444,4
Hebr 13.8 515,1.5
Hebr 13.9 Ef 4.14 Rom 14.17 254,3
Hebr 13.9 259,2
Hebr 13.9 337,5
Hebr 13.9 352,6
Hebr 13.10 1 Kor 9.13
Hebr 13.11 3 Mos 4,5.12 - 3 Mos 16.27
Hebr 13.12 Joh 19,17.20
Hebr 13.14 Hebr 11,10.16 030,5
Hebr 13.14 189,4
Hebr 13.14 289,1
Hebr 13.14 339,5
Hebr 13.14 558,7
Hebr 13.14 566,1
Hebr 13.14 646,5
Hebr 13.15 Sl 50,14.23 Hos 14.3 - 1 Pet 2.5 011,3
Hebr 13.15 054,1
Hebr 13.15 245,2
Hebr 13.15 247,5
Hebr 13.16 Fil 4.18 - 1 Tim 6.18 - 2 Kor 9.7 383,2
Hebr 13.16 478,5
Hebr 13.16 483,6
Hebr 13.16 698,4
Hebr 13.17 1 Thess 5.12 Ez 3.17-19
Hebr 13.18 Rom 15.30 Apg 24.16 - 2 Kor 1.12 249,4
Hebr 13.18 272,4
Hebr 13.20 Rom 15.33 Joh 10.11 - 1 Pet 2.25 337,6
Hebr 13.20 664,3
Hebr 13.21 169,7
Hebr 13.21 272,3
Hebr 13.21 278,7
Hebr 13.21 367,5
Hebr 13.21 698,3
Hebr 13.23 Apg 16.1
Jak 1.1 Matt 13.55 Apg 15.13 Gal 1.19
Jak 1.1 1 Pet 1.1
Jak 1.2 Rom 5.3-5 - 1 Pet 1.6
Jak 1.2-3 016,4
Jak 1.2-3 294,7
Jak 1.2-3 460,3
Jak 1.2-3 483,7
Jak 1.2-3 512,1.4
Jak 1.2-3 569,1
Jak 1.2-3 581,2
Jak 1.5 Ordsp 2.3-6 269,2
Jak 1.5 294,6
Jak 1.5 449,6
Jak 1.5 533,4
Jak 1.6 Matt 21.21-22 260,4
Jak 1.6 479,3
Jak 1.6 483,2-3
Jak 1.6 484,5
Jak 1.6 485,1
Jak 1.6 488,6
Jak 1.6 508,4-5
Jak 1.8 Jak 4.8
Jak 1.10-11 Sl 103.15-16 Es 40.6-8 003,6
Jak 1.10-11 1 Pet 1.24 004,5
Jak 1.10-11 024,3
Jak 1.10-11 616,1
Jak 1.10-11 625,1
Jak 1.10-11 663,2
Jak 1.10-11 706,2
Jak 1.10-11 754,2
Jak 1.12 Matt 10.22 Jak 5.11 Jak 2.5 022,8
Jak 1.12 2 Tim 4.7-8 Åb 2.10 024,4
Jak 1.12 176,6
Jak 1.12 179
Jak 1.12 223,4
Jak 1.12 453,7
Jak 1.12 512,1
Jak 1.12 576,2
Jak 1.12 580,5
Jak 1.14 1 Mos 3.6 Rom 7.7-8
Jak 1.15 Rom 6.23 Rom 7.10
Jak 1.17 Es 59.20 Matt 7.11 - 1 Joh 1.5 006,1
Jak 1.17 037,1
Jak 1.17 311,4
Jak 1.17 351,1
Jak 1.17 370,5
Jak 1.17 446,4
Jak 1.17 520,2
Jak 1.17 667,2
Jak 1.17 678,1-3
Jak 1.17 679,4
Jak 1.17 687,2
Jak 1.17 699,1
Jak 1.17 729,5
Jak 1.18 1 Pet 1.23 Joh 1.13 Joh 3.5 269,2
Jak 1.18 351,2
Jak 1.18 530,3
Jak 1.19 Ordsp 17.27 Ordsp 29.20 Præd 5.1-2 284,2
Jak 1.19 Præd 7.9 Jak 3.1-12 330,3
Jak 1.19 351,3.4
Jak 1.19 537,3
Jak 1.19 606,3
Jak 1.20 Ordsp 29.22
Jak 1.21 1 Pet 2.1 337,5
Jak 1.21 351,3.5
Jak 1.21 355,2
Jak 1.21 487,5
Jak 1.21 521,5
Jak 1.22 Matt 7.26-27 Rom 2.13
Jak 1.23-24 599,2.4
Jak 1.25 Joh 13.17 Rom 8.2 Jak 2.12 562,6
Jak 1.25 599,7-8
Jak 1.26 Sl 39.2 Jak 3.6 - 1 Pet 3.10 599,5
Jak 1.27 Joh 17.15 Rom 12.2 599,6
Jak 1.27 681,3
Jak 1.27 699,4
Jak 2.1 Ordsp 28.21 Matt 22.16
Jak 2.5 1 Kor 1.26-31 Luk 6.20 093,4
Jak 2.5 Jak 1.12 Åb 2.9 272,5
Jak 2.5 323,2
Jak 2.5 562,3
Jak 2.7 1 Pet 4.14
Jak 2.8 3 Mos 19.18 Matt 22.39-40 270,4
Jak 2.8 436,2
Jak 2.8 446,3
Jak 2.8 478,5
Jak 2.8 532,4
Jak 2.8 535,2
Jak 2.8 598,2.4
Jak 2.8 599,6
Jak 2.8 675,4
Jak 2.9 3 Mos 19.15
Jak 2.10 Matt 5.19
Jak 2.11 2 Mos 20.13-14 - 5 Mos 5.17-18
Jak 2.12 Jak 1.25
Jak 2.13 Matt 5.7 Matt 6.15
Jak 2.14 Matt 7.21 463,6
Jak 2.14 599,3-4
Jak 2.14-26 Rom 3.21-31
Jak 2.15-16 5 Mos 15.11 468,6
Jak 2.17 270,3
Jak 2.17 599,4
Jak 2.17 605,2
Jak 2.18 Gal 5.6
Jak 2.21 1 Mos 22.1-12 Hebr 11.17
Jak 2.23 1 Mos 15.6 - 2 Krøn 20.7 Es 41.8 164,2
Jak 2.23 229,7
Jak 2.25 Jos 2.1-24 Hebr 11.31
Jak 2.26 Se til Jak 2.17 om salmer
Jak 3.2 Ordsp 10.19 Præd 7.20
Jak 3.5-6 545,6
Jak 3.6 Sl 52.4 Ordsp 16.27 Matt 12.36-37
Jak 3.6 Matt 15,11.18 Jak 1.26
Jak 3.8 Sl 140.4 599,5
Jak 3.8 681,2
Jak 3.9 1 Mos 1.27
Jak 3.12 Matt 7.16
Jak 3.15 1 Kor 2.6-7 Jak 1.5
Jak 3.17 Ordsp 13.10
Jak 3.18 Es 32.17 Hebr 12.11 Matt 5.9
Jak 4.1 Rom 7.23 - 1 Pet 2.11
Jak 4.3 Ordsp 1.28-29 Es 1.15 - 1 Joh 5.14
Jak 4.4 Matt 6.24 Joh 15.19 Rom 8.7-8 127,9
Jak 4.4 508,10
Jak 4.4 532,3
Jak 4.5 2 Mos 34.14 - 1 Mos 2.7 009,9.13
Jak 4.5 260,6
Jak 4.5 264,1
Jak 4.5 596,3
Jak 4.6 Ordsp 3.34 Ordsp 29.23 Job 22.29 016,2
Jak 4.6 1 Pet 5.5 Matt 23.12 266,1
Jak 4.6 398,3
Jak 4.6 423,1
Jak 4.6 538,6
Jak 4.6 539,1
Jak 4.6 540,1
Jak 4.7 1 Pet 5.8-9 - 1 Joh 5.18
Jak 4.7-8 021,1-4
Jak 4.7-8 045,5
Jak 4.7-8 062,4
Jak 4.7-8 197,3
Jak 4.7-8 249,4
Jak 4.7-8 366,2
Jak 4.7-8 446,3
Jak 4.7-8 462,2
Jak 4.7-8 520,1-6
Jak 4.7-8 534,4
Jak 4.7-8 588,1
Jak 4.7-8 617,1
Jak 4.7-8 681,3
Jak 4.7-8 729,1-2
Jak 4.7-8 739,3
Jak 4.8 Zak 1.3 Es 1.16 Jak 1.8
Jak 4.9 Luk 6.25
Jak 4.10 Luk 18.14 016,2
Jak 4.10 266,1
Jak 4.10 398,3
Jak 4.10 538,6
Jak 4.10 539,1
Jak 4.10 540,1
Jak 4.11 3 Mos 19.16 Matt 7.1 Rom 2.1 Rom 14.4
Jak 4.13 Luk 12.18-21
Jak 4.13-14 Ordsp 27.1 Sl 39.6
Jak 4.14 625,1
Jak 4.14 630,2
Jak 4.14 712,1
Jak 4.15 Apg 18.21 Rom 15.32
Jak 4.17 Luk 12.47
Jak 5.1 Luk 6.24-25
Jak 5.2 Matt 6.19
Jak 5.4 5 Mos 24.14 Es 5.9 Jer 22.13
Jak 5.5 Jer 12.3 Luk 16,19.25
Jak 5.7 Luk 21.19 Hebr 10.36
Jak 5.8 Fil 4.5
Jak 5.9 Matt 24.33
Jak 5.10 Matt 5.12
Jak 5.11 Job 1.21-22 Job 42.10-17 Sl 103.8 659,1
Jak 5.12 Matt 5.34-37
Jak 5.13 Sl 50.15 Ef 5.19 027,5
Jak 5.13 521,1
Jak 5.13 551,2
Jak 5.13 702,1
Jak 5.14 Mark 6.13 272,3
Jak 5.15 Mark 16.18
Jak 5.16 Job 31.33 Ordsp 15.29
Jak 5.17 1 Kong 17.1 Luk 4.25 038,4
Jak 5.18 1 Kong 18.41-45
Jak 5.19 Matt 18.15 Gal 6.1
Jak 5.20 Sl 51.15 Ordsp 10.12 - 1 Pet 4.8 017,3
Jak 5.20 596,2