HENVISNINGSNØGLE - BIBELEN - SALMEBOGEN DDS

Paulus' 2. Brev til Korintherne, Paulus' Brev til Galaterne,
Paulus' Brev til Efeserne og Paulus' Brev til Filipperne
.
TEKST HENVISNING DDS
2 Kor 1.1 Apg 18.1
2 Kor 1.3 Es 49.13 Rom 15.5
2 Kor 1.3-4 230,3
2 Kor 1.3-4 263,2
2 Kor 1.3-4 271,5
2 Kor 1.3-4 272,2
2 Kor 1.3-4 294,5
2 Kor 1.3-4 340,2
2 Kor 1.3-4 702,3
2 Kor 1.4 2 Kor 7.6
2 Kor 1.5 Sl 34.20 Sl 94.19 - 1 Pet 4.13 156,2
2 Kor 1.5 Kol 1.24 581,2
2 Kor 1.6 2 Kor 4,8-11.15
2 Kor 1.7 2 Thess 2.16-17
2 Kor 1.8 Apg 19.23-40 - 1 Kor 15.32
2 Kor 1.11 Rom 15.30 Fil 1.19
2 Kor 1.12 Hebr 13.18 273,1
2 Kor 1.14 2 Kor 5.12 Fil 2.16
2 Kor 1.16 Apg 19.21
2 Kor 1.18 1 Kor 1.9 - 1 Thess 5.24
2 Kor 1.19 Apg 18.5
2 Kor 1.19-20 088,4
2 Kor 1.19-20 220,3
2 Kor 1.19-20 244,1
2 Kor 1.19-20 394
2 Kor 1.19-20 611,7
2 Kor 1.19-20 738,3
2 Kor 1.20 Åb 3.14
2 Kor 1.21 1 Joh 2,20.27 272,3
2 Kor 1.21 329,3
2 Kor 1.21 405,1
2 Kor 1.21 496,5
2 Kor 1.21 529,6
2 Kor 1.22 Ef 1.13-14 Ef 4.30 - 2 Kor 5.5 009,12
2 Kor 1.22 Rom 8.16 057,6
2 Kor 1.22 272,5
2 Kor 1.22 376,8
2 Kor 1.22 385,2
2 Kor 1.22 407,1
2 Kor 1.22 411,4.6
2 Kor 1.22 455,1
2 Kor 1.22 484,6
2 Kor 1.22 504,2
2 Kor 1.22 508,5
2 Kor 1.22 565,3
2 Kor 1.22 605,5
2 Kor 1.22 646,3
2 Kor 1.23 2 Kor 11.31 Gal 1.20
2 Kor 1.23 1 Kor 4.21 - 2 Kor 13.2
2 Kor 1.24 1 Pet 5.3 - 1 Kor 3.5
2 Kor 2.4 2 Kor 7.8
2 Kor 2.6 Luk 17.3
2 Kor 2.11 1 Pet 5.8
2 Kor 2.12 1 Kor 16.9
2 Kor 2.13 Apg 20.1 - 2 Kor 7.5-6
2 Kor 2.14 Kol 2.15
2 Kor 2.15 1 Kor 1.18
2 Kor 2.16 Luk 2.34 - 2 Kor 3.5-6
2 Kor 2.17 2 Kor 1.22 - 2 Kor 4.2 273,1
2 Kor 2.17 1 Thess 2.3 - 1 Pet 4.11
2 Kor 3.1 Apg 18.27 - 2 Kor 5.12
2 Kor 3.2 1 Kor 9.2
2 Kor 3.3 2 Mos 24.12 Ez 11.19 015,4
2 Kor 3.3 178
2 Kor 3.3 273,2
2 Kor 3.3 401,4
2 Kor 3.3 411,5
2 Kor 3.3 485,1
2 Kor 3.3 530,4
2 Kor 3.5 Fil 2.13 146,4-5
2 Kor 3.5 383,2
2 Kor 3.6 Jer 31.31 Rom 7.6 Joh 6.63 253,5
2 Kor 3.6 275
2 Kor 3.6 283,1.5
2 Kor 3.6 407,5
2 Kor 3.6 419,4
2 Kor 3.7-16 2 Mos 34.29-35
2 Kor 3.8 Gal 3,2.5
2 Kor 3.9 5 Mos 27.26 Gal 3.10 Rom 3.21 Rom 1.17
2 Kor 3.13 2 Mos 34.33 547,6
2 Kor 3.14 Es 6.10 Apg 28.27 Rom 11.25 Hebr 8.13
2 Kor 3.15-16 Es 25.7
2 Kor 3.16 2 Mos 34.34 Rom 11,23.26 547,6
2 Kor 3.17 Joh 4.24 Joh 8.36 Rom 8.2 059,5
2 Kor 3.17 160,7
2 Kor 3.17 202,2
2 Kor 3.17 241,2
2 Kor 3.17 271,4
2 Kor 3.18 2 Mos 33.19 - 1 Kor 13.12 108,3
2 Kor 3.18 2 Kor 4,4.6 Rom 8.29 - 1 Joh 3.2 240,6
2 Kor 3.18 434,5
2 Kor 3.18 537,3
2 Kor 3.18 540,4
2 Kor 3.18 544,2.4
2 Kor 3.18 636,8
2 Kor 3.18 653,4
2 Kor 4.1 1 Kor 7.25 - 2 Kor 3.6
2 Kor 4.2 1 Thess 2,3.5 - 2 Kor 2.17 258,2
2 Kor 4.2 2 Kor 5.11 - 2 Kor 6.4 302,4
2 Kor 4.3 1 Kor 1.18
2 Kor 4.4 Kol 1.15 Hebr 1.3 425,6
2 Kor 4.5 2 Kor 1.24
2 Kor 4.6 1 Mos 1.3 - 2 Kor 3.18 - 2 Pet 1.19 271,4
2 Kor 4.6 383,2-3
2 Kor 4.6 443,2
2 Kor 4.6 547,5-6
2 Kor 4.7 1 Kor 2.5 - 2 Kor 3.5 - 2 Kor 12.9 103,3-4
2 Kor 4.7 162,2
2 Kor 4.7 494,5
2 Kor 4.7 614,3
2 Kor 4.7 619,3
2 Kor 4.8-11 1 Kor 4.9-13 437,4
2 Kor 4.8-11 442,2
2 Kor 4.8-11 462,4
2 Kor 4.8-11 509,3
2 Kor 4.8-11 618,2
2 Kor 4.10 Rom 8.17 - 1 Kor 15.31 Gal 6.17
2 Kor 4.10 2 Tim 2.11
2 Kor 4.11 Rom 8.36 - 1 Kor 4.9 - 2 Kor 12.9-10
2 Kor 4.11 Fil 3.21
2 Kor 4.13 Sl 116.10
2 Kor 4.14 Rom 8.11 - 1 Kor 6.14 - 1 Thess 4.14 193,8
2 Kor 4.14 194,5-6
2 Kor 4.14 196,5
2 Kor 4.14 198,6
2 Kor 4.14 418,4
2 Kor 4.14 426,13-14
2 Kor 4.14 610,5
2 Kor 4.14 638,3
2 Kor 4.15 2 Kor 1.6
2 Kor 4.16 Ef 3.16 491,3
2 Kor 4.16 514,2
2 Kor 4.17 Rom 8.18 - 1 Pet 1.6 230,2
2 Kor 4.17 338,5
2 Kor 4.17 531,4
2 Kor 4.17 566,1
2 Kor 4.17 582,2
2 Kor 4.17 611,3
2 Kor 4.18 Rom 8.24-25 Hebr 11.1
2 Kor 5.1 2 Pet 1.13-14 407,3
2 Kor 5.1 619,3
2 Kor 5.1 622,3
2 Kor 5.1 630,4
2 Kor 5.2 Rom 8.23 609,4
2 Kor 5.2 647,1
2 Kor 5.2 651,2
2 Kor 5.4 1 Kor 15.53 195,5
2 Kor 5.5 2 Kor 1.22 Ef 1.14 Se til 2 Kor 1.22 om salmer
2 Kor 5.6 Hebr 11.13 040,6
2 Kor 5.6 518,3
2 Kor 5.6 529,5
2 Kor 5.6 531,1.2
2 Kor 5.6 581,3
2 Kor 5.7 Rom 8.24 - 1 Kor 13.12 019,4
2 Kor 5.7 Hebr 11.1 - 1 Pet 1.8 060,3
2 Kor 5.7 277,10
2 Kor 5.7 485,4
2 Kor 5.7 515,4
2 Kor 5.7 655,3
2 Kor 5.7 658,8
2 Kor 5.8 Fil 1.23 008,4
2 Kor 5.8 612,3
2 Kor 5.8 618,3.4
2 Kor 5.8 628,1.2
2 Kor 5.8 633,3
2 Kor 5.8 726,8
2 Kor 5.10 Rom 14.10 Sl 62.13 Præd 12.14 057,6
2 Kor 5.10 Jer 17.10 070,4
2 Kor 5.10 Matt 16.27 Joh 5.29 088,2
2 Kor 5.10 201,4
2 Kor 5.10 213,3
2 Kor 5.10 231,4
2 Kor 5.10 233,1
2 Kor 5.10 235
2 Kor 5.10 466,4
2 Kor 5.10 468,4
2 Kor 5.10 662,2
2 Kor 5.11 2 Kor 4.2
2 Kor 5.12 2 Kor 3.1
2 Kor 5.14 1 Tim 2.62 Kor 5.15
2 Kor 5.14 Gal 2.20 Rom 14.7-8 - 1 Thess 5.10
2 Kor 5.14-15 052,3
2 Kor 5.14-15 096,2
2 Kor 5.14-15 167,3
2 Kor 5.14-15 188,2
2 Kor 5.14-15 201,5
2 Kor 5.14-15 207,2
2 Kor 5.14-15 262
2 Kor 5.14-15 270,2
2 Kor 5.14-15 323,4
2 Kor 5.14-15 325,1
2 Kor 5.14-15 360,3
2 Kor 5.14-15 374,3
2 Kor 5.14-15 415,2
2 Kor 5.14-15 426,7
2 Kor 5.14-15 452,2
2 Kor 5.14-15 453,6
2 Kor 5.14-15 626,2
2 Kor 5.17 Rom 8.10 Gal 6.15 Åb 21.5 108,3
2 Kor 5.17 212,1.3
2 Kor 5.17 265,1.5
2 Kor 5.17 267,2
2 Kor 5.17 273,1
2 Kor 5.17 274,2
2 Kor 5.17 464,1
2 Kor 5.17 514,2
2 Kor 5.17 537,3
2 Kor 5.18 Rom 5.10 Kol 1.20
2 Kor 5.19 Rom 3.24-25 090,4
2 Kor 5.19 167,1
2 Kor 5.19 173
2 Kor 5.19 176,2
2 Kor 5.19 223,3
2 Kor 5.19 293,1
2 Kor 5.19 345,2
2 Kor 5.20 Ef 6.20 293,2
2 Kor 5.21 Es 53,6.9.12 Joh 8.46 Rom 8.3 078,2
2 Kor 5.21 1 Pet 2.22 - 1 Kor 1.30 Gal 3.13 084,1
2 Kor 5.21 163,4
2 Kor 5.21 165,1
2 Kor 5.21 182,1
2 Kor 5.21 278,2.5
2 Kor 6.1 1 Kor 3.9 - 2 Kor 1.24 014,4
2 Kor 6.1 248,4
2 Kor 6.1 337,2
2 Kor 6.1 532,5
2 Kor 6.2 Es 49.8 Luk 4.19 141,5
2 Kor 6.2 142,3
2 Kor 6.2 148,1
2 Kor 6.2 189,2
2 Kor 6.2 327,2
2 Kor 6.2 396,4
2 Kor 6.2 471,1
2 Kor 6.2 472,4
2 Kor 6.2 547,3
2 Kor 6.4 2 Kor 11.23-27
2 Kor 6.5 Apg 16.23 - 1 Kor 4.11
2 Kor 6.7 2 Kor 4.2 - 1 Kor 2.4 237,3
2 Kor 6.7 2 Kor 10.4 Ef 6.16-17 294,6
2 Kor 6.7 297,2
2 Kor 6.9 2 Kor 4.10-11 Sl 118.18
2 Kor 6.9-10 089,5
2 Kor 6.9-10 273,1
2 Kor 6.9-10 491,3
2 Kor 6.9-10 510,1-3
2 Kor 6.9-10 515,3
2 Kor 6.10 2 Kor 7.4 - 2 Kor 8.9 Fil 4.12-13
2 Kor 6.11 Sl 119.32
2 Kor 6.12 2 Kor 7.2-3
2 Kor 6.13 1 Kor 4.14
2 Kor 6.14 1 Kor 5.9 Ef 5.11 - 1 Joh 1.5-6 160,2
2 Kor 6.15 1 Kong 18.21 - 1 Kor 10.21
2 Kor 6.16 1 Kor 3.16 - 2 Mos 29.45 120,6
2 Kor 6.16 3 Mos 26.11-12 212,1
2 Kor 6.16 Ez 37.27 Åb 21.3 238,2
2 Kor 6.16 261,5
2 Kor 6.16 267,2
2 Kor 6.16 274,1
2 Kor 6.16 280,3
2 Kor 6.16 287,6
2 Kor 6.16 640,6
2 Kor 6.16 649,8.9
2 Kor 6.17 Es 52,4.11 Ez 20.34 Åb 18.4
2 Kor 6.18 2 Sam 7.14 Jer 31.9 313,4
2 Kor 6.18 409,2
2 Kor 6.18 464,6
2 Kor 7.1 1 Joh 3.3 - 1 Kor 7.34
2 Kor 7.2 Apg 20.33 - 2 Kor 12.17
2 Kor 7.3 2 Kor 6.11-13 Rom 6.8
2 Kor 7.5 2 Kor 4.8 Apg 20.1
2 Kor 7.6 2 Kor 1.3-4 - 2 Kor 2.13
2 Kor 7.8 2 Kor 2.4
2 Kor 7.10 2 Sam 12.13 Matt 26.75 Matt 27.3-5 532,2
2 Kor 7.11 2 Kor 2.5-11
2 Kor 7.15 2 Kor 2.9
2 Kor 8.1 Rom 15.26
2 Kor 8.2 Fil 4.15-16
2 Kor 8.7 1 Kor 1.5 - 1 Kor 16.1-2
2 Kor 8.9 Matt 8.20 Fil 2.6-7 078,2
2 Kor 8.9 079,5
2 Kor 8.9 089,5
2 Kor 8.9 091,7
2 Kor 8.9 167,2
2 Kor 8.10 Matt 10.42 - 2 Kor 9.2
2 Kor 8.12 Ordsp 3.27-28 Mark 12.43-44
2 Kor 8.15 2 Mos 16.18
2 Kor 8.17 2 Kor 7,7.15
2 Kor 8.18 2 Kor 12.18
2 Kor 8.21 Apg 24.16 Rom 12.17 - 1 Pet 2.12
2 Kor 8.22 2 Kor 12.18
2 Kor 8.23 2 Kor 7.13
2 Kor 8.24 2 Kor 7.14
2 Kor 9.1 Rom 15.26 - 1 Kor 16.2
2 Kor 9.2 2 Kor 8,10.19 - 2 Kor 7.14
2 Kor 9.3 2 Kor 8,18.22.24
2 Kor 9.6 5 Mos 15.10 Ordsp 11.24-25
2 Kor 9.6 Ordsp 19.17 Gal 6.7-8
2 Kor 9.7 2 Mos 25.2 Rom 12.8
2 Kor 9.8 Fil 4.19
2 Kor 9.9 Sl 112.9
2 Kor 9.10 Es 55.10
2 Kor 9.12 2 Kor 1.11
2 Kor 9.15 1 Kor 15.57 011,1.3
2 Kor 9.15 243,1-3
2 Kor 10.1 Rom 12.1
2 Kor 10.2 2 Kor 13.1-2 - 1 Kor 4.21
2 Kor 10.4 2 Kor 6.7 Ef 6.13-17 533,2
2 Kor 10.7 1 Kor 14.37
2 Kor 10.8 2 Kor 12.6 - 2 Kor 13.10
2 Kor 10.10 1 Kor 2.3
2 Kor 10.11 2 Kor 13,2.10
2 Kor 10.12 Ordsp 27.2 - 2 Kor 3.1 - 2 Kor 5.12
2 Kor 10.13 Rom 12.3
2 Kor 10.15 Rom 15.20
2 Kor 10.16 Apg 19.21 Rom 15.23-24
2 Kor 10.17 Jer 9.22-23 - 1 Kor 1.31 Gal 6.14
2 Kor 10.18 Rom 2.29
2 Kor 11.1 2 Kor 12.11
2 Kor 11.2 Ef 5.25-26 274,1
2 Kor 11.2 407,1
2 Kor 11.3 1 Mos 3.1-5.13 - 1 Tim 2.14
2 Kor 11.4 Gal 1.6
2 Kor 11.5 2 Kor 12.11
2 Kor 11.6 1 Kor 2,1.6 Ef 3.4
2 Kor 11.7 Matt 10.8 - 1 Kor 9.12-18
2 Kor 11.8 Apg 20.33-34 Fil 4.15
2 Kor 11.9 Fil 4.15 - 1 Kor 9.12
2 Kor 11.9 2 Kor 12.13 - 1 Thess 2.9
2 Kor 11.10 1 Kor 9.15
2 Kor 11.11 2 Kor 7.3
2 Kor 11.13 2 Kor 2.17 Fil 3.2
2 Kor 11.15 Fil 3.19
2 Kor 11.18 Fil 3.3-4
2 Kor 11.19 1 Kor 4.10
2 Kor 11.21 2 Kor 10.10
2 Kor 11.22 Apg 22.3 Fil 3.5
2 Kor 11.23 Apg 9.16 - 1 Kor 15,10.31 - 2 Kor 1.8-9
2 Kor 11.23 2 Kor 6.5 - 2 Kor 4.11
2 Kor 11.24 5 Mos 25.3
2 Kor 11.25 Apg 16.22 Apg 14.19
2 Kor 11.27 1 Kor 4.11 - 2 Kor 6.5
2 Kor 11.28 Apg 20.18-21.31
2 Kor 11.29 1 Kor 8.13 - 1 Kor 9.22 Rom 15.1
2 Kor 11.30 2 Kor 12,5.9
2 Kor 11.31 Rom 1.25 Gal 1.20
2 Kor 11.32 Apg 9.24-25
2 Kor 12.2 580,3
2 Kor 12.4 656,3
2 Kor 12.5 2 Kor 11.30
2 Kor 12.6 2 Kor 10.8
2 Kor 12.7 Job 2.6-7
2 Kor 12.8 Matt 26.44
2 Kor 12.8-9 029,4
2 Kor 12.8-9 043,1-6
2 Kor 12.8-9 066,3
2 Kor 12.8-9 259,3
2 Kor 12.8-9 277,5
2 Kor 12.8-9 398,4
2 Kor 12.8-9 410,3
2 Kor 12.8-9 411,6
2 Kor 12.8-9 480,5
2 Kor 12.8-9 751,3
2 Kor 12.9 2 Kor 11.30 Fil 4.13
2 Kor 12.10 Fil 4.13 - 2 Kor 13.4
2 Kor 12.11 2 Kor 11,1.5
2 Kor 12.12 Rom 15.19 - 1 Kor 9.1-2
2 Kor 12.13 2 Kor 11.7-9
2 Kor 12.14 Se, det er nu tredje gang, jeg er rede
2 Kor 12.14 til at komme til jer:
2 Kor 12.14 Anden mulig oversættelse:
2 Kor 12.14 Se, denne tredje gang er jeg rede til
2 Kor 12.14 til at komme til jer.
2 Kor 12.14 2 Kor 13.1 Apg 20.33
2 Kor 12.15 2 Kor 6.12 Fil 2.17 - 1 Thess 2.8
2 Kor 12.17 2 Kor 7.2
2 Kor 12.18 2 Kor 7.6-7 - 2 Kor 8,6.22
2 Kor 12.20 2 Kor 10.2
2 Kor 12.21 2 Kor 13.2
2 Kor 13.1 Det er nu tredje gang, jeg kommer til jer:
2 Kor 13.1 Anden mulig oversættelse:
2 Kor 13.1 Denne tredje gang kommer jeg til jer.
2 Kor 13.1 2 Kor 12.14 - 5 Mos 19.15
2 Kor 13.3 Matt 10.20
2 Kor 13.4 1 Pet 3.18 Åb 1.18
2 Kor 13.5 1 Kor 11.28 Rom 8.9-10 Kol 1.27 483,1
2 Kor 13.10 1 Kor 4.21 - 2 Kor 10,8.11
2 Kor 13.11 Fil 4.4 Rom 15.33 337,6
2 Kor 13.11 664,3
2 Kor 13.12 Rom 16.16
Gal 1.1 Gal 1.12 Tit 1.3
Gal 1.2 Apg 16.6 Apg 18.23
Gal 1.4 Gal 2.20 Ef 5.25 Tit 2.14 - 1 Joh 5.19
Gal 1.6 2 Kor 11.4 Gal 5.8
Gal 1.7 Apg 15,1.24
Gal 1.8 1 Kor 16.22
Gal 1.10 1 Thess 2.4
Gal 1.11 1 Kor 15,1.3
Gal 1.12 1 Kor 11.23 - 1 Thess 2.13
Gal 1.13 Apg 8.3 Apg 9.1-3 - 1 Tim 1.13
Gal 1.14 Apg 22.3 Fil 3.6
Gal 1.15 Jer 1.5 Apg 9.15 Apg 13.2 Rom 1.1 019,2
Gal 1.16 Matt 16.17 Apg 26.16-18 Gal 2.7 Ef 3.8
Gal 1.18 Apg 9.26-30 Joh 1.42
Gal 1.19 Matt 13.55 Apg 15.13 Gal 2.9 Jak 1.1
Gal 1.20 Rom 9.1 - 2 Kor 1.23
Gal 1.21 Apg 9.30
Gal 1.23 Apg 9.21
Gal 2.1 Apg 4.36
Gal 2.1-10 Apg 15.1-29
Gal 2.2 Fil 2.16
Gal 2.3 Apg 16.3 - 1 Kor 9.21
Gal 2.6 5 Mos 10.17 - 2 Krøn 19.7
Gal 2.7 Rom 11.13 Ef 3.8
Gal 2.10 Apg 11.29-30 Apg 24.17
Gal 2.10 1 Kor 16.1 - 2 Kor 8-9
Gal 2.12 Apg 11.3
Gal 2.14 1 Tim 5.20
Gal 2.16 Sl 143.2 Rom 1.17 Rom 3,20.22.28 435,3
Gal 2.16 Gal 3.11 Ef 2.8-10 436,1
Gal 2.16 451,8
Gal 2.16 463,2
Gal 2.16 552,3
Gal 2.19 Rom 7,4.6 - 2 Kor 5.15 Rom 6.6 Gal 5.24
Gal 2.20 Gal 1.4 Ef 5.2 030,2
Gal 2.20 165,5
Gal 2.20 167,7
Gal 2.20 169,6
Gal 2.20 171,1
Gal 2.20 346,3
Gal 2.20 419,2
Gal 2.20 432
Gal 2.20 439,3
Gal 2.20 484,3
Gal 2.20 502,4
Gal 2.20 503,1
Gal 2.20 508,11
Gal 2.20 608,2
Gal 2.21 Hebr 7.11
Gal 3.1 281,5
Gal 3.3 572,1.3
Gal 3.4 1 Kor 15.2
Gal 3.6 1 Mos 15.6 Rom 4.3
Gal 3.7 Rom 4.11-12
Gal 3.8 1 Mos 12.3 - 1 Mos 18.18 - 1 Mos 28.14
Gal 3.8 Apg 3.25
Gal 3.10 Rom 4.15 - 5 Mos 27.26 Sl 119.21 Jer 11.3
Gal 3.11 Gal 2.16 Hab 2.4 Rom 1.17
Gal 3.12 3 Mos 18.5 Ez 20.11 Rom 10.5
Gal 3.13 2 Kor 5.21 - 5 Mos 21.22-23 003,3
Gal 3.13 078,2
Gal 3.13 163,4
Gal 3.13 169,1
Gal 3.13 315,4
Gal 3.13 445,4.7
Gal 3.13 460,1-2
Gal 3.15 Hebr 9.17
Gal 3.16 1 Mos 22.18 - 1 Mos 26.4 098,3
Gal 3.16 1 Mos 28.14 260,5
Gal 3.16 387,2
Gal 3.17 2 Mos 12.40 - 1 Mos 15.13 Apg 7.6
Gal 3.18 Rom 4.13-14
Gal 3.19 Rom 5.20 Apg 7.53 Hebr 2.2 - 5 Mos 5.5
Gal 3.19 Joh 1.17
Gal 3.20 5 Mos 6,4.6 - 1 Kor 8.4 - 1 Tim 2.5
Gal 3.21 Rom 8.3 463,2
Gal 3.21 600,1.4
Gal 3.22 Rom 3.9 Rom 11.32
Gal 3.23 Gal 4.3-4
Gal 3.25 Rom 10.4
Gal 3.26 Joh 1.12 Rom 8.15-17 Gal 4.5-7 409,2
Gal 3.26 464,6
Gal 3.26 585,1
Gal 3.27 Rom 6.3 Rom 13.14 147,3
Gal 3.27 399,3
Gal 3.27 476
Gal 3.27 610,5
Gal 3.28 Rom 10.12 - 1 Kor 12.13 153,1
Gal 3.28 Kol 3.11 Ef 2.14 236,5
Gal 3.28 245,1
Gal 3.28 602,3
Gal 3.29 Ef 3.6 Gal 3,7.19
Gal 4.3 Gal 3.23 007,1
Gal 4.3 118,3
Gal 4.3 150,4
Gal 4.3 445,1.5
Gal 4.3 524,1
Gal 4.3 581,3
Gal 4.4 Ef 1.10 009,7
Gal 4.4 084,1
Gal 4.4 089,3
Gal 4.4 143,4
Gal 4.4 316,4
Gal 4.4 396,2
Gal 4.4 435,6
Gal 4.4 472,3
Gal 4.4 586,1
Gal 4.5 Gal 3.13.26 Ef 1.5 Joh 1.12 003,3
Gal 4.5 028,5
Gal 4.5 286,1
Gal 4.5 321,1
Gal 4.5 335,5
Gal 4.5 409,3
Gal 4.5-7 Rom 8.15-17
Gal 4.6 Mark 14.36 259,1
Gal 4.6 272,5
Gal 4.6 499,3
Gal 4.6 549,2
Gal 4.7 035,8
Gal 4.7 067,2
Gal 4.7 272,5
Gal 4.7 287,7
Gal 4.7 333,2
Gal 4.7 435,7
Gal 4.7 436,5
Gal 4.7 504,2
Gal 4.8 Jer 16.20 - 1 Kor 8.4 - 1 Kor 12.2
Gal 4.9 Rom 8.29 - 1 Kor 8.3 Kol 2,8.20 144,2
Gal 4.9 259,2
Gal 4.9 414,2
Gal 4.9 425,6
Gal 4.9 494,1
Gal 4.9 565,1
Gal 4.9 572,1
Gal 4.9 593,3
Gal 4.9 609,3
Gal 4.10 Rom 14.5 Kol 2.16
Gal 4.11 Gal 3.3-4
Gal 4.12 1 Kor 11.1
Gal 4.14 Matt 10.40
Gal 4.19 1 Kor 4.15 Filem 10 Rom 8.29 281,7
Gal 4.19 334,3
Gal 4.19 544,2.4
Gal 4.22 1 Mos 16.15 - 1 Mos 21.2
Gal 4.23 1 Mos 18.10 Rom 9.7-9
Gal 4.24 Hebr 8.9-10
Gal 4.26 Hebr 12.22 Åb 21,2.10 097
Gal 4.26 123,5
Gal 4.26 288,3
Gal 4.26 336,3
Gal 4.27 Es 54.1 Sl 113.9
Gal 4.28 Gal 4.23
Gal 4.29 1 Mos 21.9
Gal 4.30 1 Mos 21.10 Joh 8.35
Gal 5.1 Joh 8.36 Rom 8.2 Gal 4.5 Apg 15.10 003,3
Gal 5.1 160,7
Gal 5.1 171,4
Gal 5.1 202,2
Gal 5.1 271,4
Gal 5.1 286,1
Gal 5.1 451,5.9
Gal 5.1 476,1
Gal 5.1 524,2
Gal 5.1 559
Gal 5.1 562,1.6
Gal 5.2 Apg 15.1 - 1 Kor 7.18
Gal 5.4 Gal 2.21 348,2
Gal 5.4 442,3
Gal 5.6 1 Kor 7.19 Gal 6.15 Kol 3.11 264,2
Gal 5.6 270,3
Gal 5.6 596,1
Gal 5.6 599,4.7
Gal 5.6 604,2
Gal 5.6 605,2
Gal 5.7 524,2
Gal 5.7 529,4
Gal 5.7 572,2.3
Gal 5.9 1 Kor 5.6
Gal 5.10 Gal 1.7
Gal 5.11 1 Kor 1.23 Gal 2.3
Gal 5.13 1 Kor 8.9 - 1 Pet 2.16 Se til Gal 5.1 om salmer
Gal 5.13 016,6
Gal 5.13 323,4
Gal 5.13 341,3
Gal 5.13 525,7
Gal 5.13 529,1
Gal 5.13 532,4
Gal 5.13 573,6
Gal 5.13 681,3
Gal 5.13 685,3
Gal 5.13 699,4
Gal 5.14 3 Mos 19.18 Matt 22.39-40 Rom 13.9 270,4
Gal 5.14 436,2
Gal 5.14 446,3
Gal 5.14 478,5
Gal 5.14 532,4
Gal 5.14 535,2
Gal 5.14 597,1.3
Gal 5.14 598,2-4
Gal 5.14 599,6
Gal 5.14 675,4
Gal 5.16 Rom 6.12 264,3
Gal 5.16 272,3
Gal 5.16 341,1
Gal 5.16 529,1
Gal 5.16 681,3
Gal 5.16 685,3
Gal 5.16 699,4
Gal 5.17 Rom 7.15-23
Gal 5.18 Rom 8.14 015,4
Gal 5.18 434,7
Gal 5.18 438,6
Gal 5.18 530,4
Gal 5.18 581,2
Gal 5.18 600,4
Gal 5.18 686,4
Gal 5.19 1 Kor 6.9-10 Rom 13.13 Ef 5.5
Gal 5.21 Luk 21.34 605,4
Gal 5.22 Ef 5.9 032,4
Gal 5.22 135,7
Gal 5.22 269,2
Gal 5.22 272,3
Gal 5.22 278,7
Gal 5.22 586,6
Gal 5.22 608,3
Gal 5.23 1 Tim 1.9
Gal 5.24 Rom 6.6 Gal 2.20 Gal 6.14 180
Gal 5.24 523,4
Gal 5.24 534,3
Gal 5.24 576,1
Gal 5.24 578,1
Gal 5.25 Rom 8.4-5 142,6
Gal 5.25 271,4
Gal 5.25 272,4
Gal 5.25 341,1
Gal 5.26 Fil 2.3 525,5
Gal 6.1 Matt 18.15 Jak 5.19
Gal 6.2 Rom 15.1 - 1 Thess 5.14
Gal 6.2 Joh 15.12 - 1 Joh 4.21 - 1 Kor 9.21
Gal 6.4 2 Kor 13.5
Gal 6.5 Rom 14.12
Gal 6.6 Rom 15.27 - 1 Kor 9,11.14
Gal 6.7 Rom 2.6 - 1 Kor 6.9 - 2 Kor 9.6 468,4
Gal 6.7 575,1
Gal 6.7 583,5
Gal 6.7 595,4
Gal 6.7 661,3
Gal 6.8 Job 4.8 Ordsp 22.8 Rom 8.13
Gal 6.9 2 Thess 3.13
Gal 6.11 Rom 16.22
Gal 6.12 Gal 5.11 Fil 3.18
Gal 6.14 Jer 9.23 - 1 Kor 1.31 Gal 5.24 170,2
Gal 6.14 178
Gal 6.14 181
Gal 6.14 303,3
Gal 6.14 523,4
Gal 6.14 525,1
Gal 6.14 533,3
Gal 6.14 576,1
Gal 6.14 581,5
Gal 6.15 Gal 5.6 - 2 Kor 5.17 212,1
Gal 6.15 265,1.5
Gal 6.15 267,2
Gal 6.15 464,1
Gal 6.15 537,3
Gal 6.16 Sl 125.5 Rom 2.29 Rom 9.6-11.36 042,4
Gal 6.16 437,4
Gal 6.16 602,2
Gal 6.17 2 Kor 4.10 Fil 3.10
Ef 1.1 Apg 18.19-21 Apg 19.1
Ef 1.4 2 Thess 2.13 Rom 8.28-29 019,2
Ef 1.4 Ef 5.27 Kol 1.22 - 2 Tim 1.9 029,1
Ef 1.4 037,5
Ef 1.4 087,4
Ef 1.4 090,5
Ef 1.4 217,2
Ef 1.4 243,3
Ef 1.4 459,1
Ef 1.4 524,6
Ef 1.4 545,7
Ef 1.4 560,1
Ef 1.5 Gal 4.5
Ef 1.6 Matt 3.17 246,2
Ef 1.6 485,1
Ef 1.7 Apg 20.28 Kol 1.14 Ef 2.7 024,2
Ef 1.7 030,4
Ef 1.7 144,1
Ef 1.7 146,3
Ef 1.7 165,2
Ef 1.7 175,1
Ef 1.7 231,3
Ef 1.7 437,5
Ef 1.7 449,2
Ef 1.7 451,7-9
Ef 1.7 492,4
Ef 1.9 Rom 16.25 Ef 3.3-6.9 Kol 1.26 Tit 1.3
Ef 1.10 Gal 4.4 Kol 1.20 084,1
Ef 1.10 143,4
Ef 1.10 316,4
Ef 1.10 396,2
Ef 1.10 472,3
Ef 1.11 Kol 1.12
Ef 1.12 012,1
Ef 1.12 013,3
Ef 1.12 073,2
Ef 1.12 314,5
Ef 1.13 Kol 1.5 Ef 4.30 009,12
Ef 1.13 057,6
Ef 1.13 272,5
Ef 1.13 287,5
Ef 1.13 376,8
Ef 1.13 385,2
Ef 1.13 407,1
Ef 1.13 408
Ef 1.13 411,4.6
Ef 1.13 455,1
Ef 1.13 484,6
Ef 1.13 504,2
Ef 1.13 508,5
Ef 1.13 565,3
Ef 1.13 605,5
Ef 1.13 646,3
Ef 1.14 2 Kor 1.22 - 2 Kor 5.5 Se til Ef 1.12 om salmer
Ef 1.14 1 Pet 2.9
Ef 1.16-17 Kol 1.9 260,1
Ef 1.16-17 608,1
Ef 1.20 Sl 110.1 - 1 Pet 3.22 009,9
Ef 1.20 056,4
Ef 1.20 201,5
Ef 1.20 214,1
Ef 1.20 215,6
Ef 1.20 217,4
Ef 1.20 224
Ef 1.20 225,1
Ef 1.20 236,6
Ef 1.20 362,2
Ef 1.20 464,2
Ef 1.20 501,3
Ef 1.20 537,1
Ef 1.20 556,1
Ef 1.20-21 1 Tim 3.16 198,6
Ef 1.21 Fil 2.9 Kol 2.10 003,9
Ef 1.22 Sl 8.7 Matt 28.18 Kol 1.18 Ef 4.15
Ef 1.22-23 059,3
Ef 1.22-23 199,5
Ef 1.22-23 220,4
Ef 1.22-23 529,1
Ef 1.22-23 568,1
Ef 1.22-23 618,3
Ef 1.22-23 649,9
Ef 1.23 Rom 12.5 - 1 Kor 12.27 Ef 4.10 Kol 2.9
Ef 2.1 Kol 2.13 - 1 Pet 4.3 098,2.3
Ef 2.1 464,2
Ef 2.2 Tit 3.3 Joh 12.31 Ef 6.12
Ef 2.3 1 Mos 6.5 Joh 3.6 Kol 3.6 405,2
Ef 2.4 146,3
Ef 2.4 435,4
Ef 2.4 459,4
Ef 2.5 Rom 6.4-11
Ef 2.6 Fil 3.20 196,6
Ef 2.6 218,4
Ef 2.6 491,3
Ef 2.6 504,2
Ef 2.6 529,5
Ef 2.6 537,1
Ef 2.7 Ef 1.7 Ef 3.8
Ef 2.8 Gal 2.16 Rom 3,24.28 146,5
Ef 2.8 172,2
Ef 2.8 317,5
Ef 2.8 360,1
Ef 2.8 523,1
Ef 2.8 743,1
Ef 2.9 Rom 3,20.27 - 1 Kor 1.29 435,3
Ef 2.9 436,1
Ef 2.9 451,8
Ef 2.9 457,1
Ef 2.9 463,2
Ef 2.10 Es 26.12 Ef 4.24 Tit 2.14
Ef 2.11 Ef 5.8
Ef 2.12 Neh 2.20 Rom 9.4 - 1 Thess 4.13
Ef 2.14 Es 9.6 Mika 5.4 Kol 1.20 Gal 3.28 234,2
Ef 2.14 236,5
Ef 2.14 245,2
Ef 2.14 252,3
Ef 2.14 253,7
Ef 2.14 284,4
Ef 2.14 285,2
Ef 2.14 425,2
Ef 2.14 502,1
Ef 2.15 Kol 2.14
Ef 2.15-16 059,5
Ef 2.15-16 069,3
Ef 2.15-16 176,2
Ef 2.15-16 293,1
Ef 2.15-16 463,5
Ef 2.15-16 552,3
Ef 2.15-16 600,4
Ef 2.16 Kol 1.20 - 1 Kor 12.13
Ef 2.17 Es 57.19 228,1
Ef 2.17 241,3
Ef 2.17 456
Ef 2.18 Rom 5.2 Ef 3.12 Hebr 10.19 272,2
Ef 2.18 313,4
Ef 2.19 Ef 3.6 Fil 3.20
Ef 2.19-22 1 Tim 3.15
Ef 2.20 Es 28.16 Matt 16.18 282,1
Ef 2.20 1 Kor 3.9-15 - 1 Pet 2.4-6 286,1
Ef 2.20 287,3
Ef 2.20 289,2
Ef 2.20 385,1
Ef 2.20 500,1
Ef 2.20 501,1-2
Ef 2.21 Ef 4.16 - 1 Kor 3.16 257
Ef 2.21 287,6
Ef 2.21 602,4
Ef 2.22 1 Pet 2.5 243,2
Ef 2.22 280,2-3
Ef 3.1 Apg 28.16 Ef 4.1 Fil 1.7.13
Ef 3.1 Kol 4.3 - 2 Tim 1.8 Filem 9
Ef 3.2 Kol 1.25 Gal 2.7
Ef 3.3 Gal 1.11-12
Ef 3.3-6 Ef 1.9-10
Ef 3.5 Kol 1.26
Ef 3.6 Apg 15.7-9 Ef 2.15-18
Ef 3.8 1 Kor 15.9-10 - 1 Tim 1.5 Gal 1.16
Ef 3.9 Rom 16.25-26 Ef 1.9 - 1 Tim 3.9 217,2
Ef 3.9 222,1
Ef 3.10 1 Pet 1.12
Ef 3.12 Ef 2.18 Rom 5.2 231,1
Ef 3.12 272,2
Ef 3.12 274,2
Ef 3.12 518,4
Ef 3.12 529,5
Ef 3.12 531,1
Ef 3.13 Kol 1.24 - 1 Thess 3.3
Ef 3.16 Ef 1.18 Ef 6.10 - 2 Kor 4.16 263,4
Ef 3.16 1 Pet 3.4 272,2
Ef 3.16 419,2
Ef 3.16 423,3
Ef 3.16 641,7
Ef 3.16 747,6
Ef 3.17 Joh 14.23 Kol 2.7 051,1
Ef 3.17 178
Ef 3.17 356,3
Ef 3.17 419,2
Ef 3.17 422
Ef 3.17 430,2
Ef 3.17 470,4
Ef 3.17 478,5
Ef 3.17 484,3
Ef 3.17 508,11
Ef 3.17 588,1
Ef 3.18 Kol 2.2-3
Ef 3.18-19 072,2
Ef 3.18-19 153,4
Ef 3.18-19 165,3
Ef 3.18-19 256,7
Ef 3.18-19 279,6
Ef 3.18-19 323,1
Ef 3.18-19 419,5
Ef 3.18-19 434,5
Ef 3.18-19 459,2.4
Ef 3.18-19 473,3
Ef 3.18-19 494,3
Ef 3.18-19 621,4
Ef 3.19 Ef 4.13 Fil 4.7 Kol 2.10
Ef 3.20 1 Kong 3.10-14 002,2
Ef 3.20 004,3
Ef 3.20 318,4
Ef 3.20 586,1
Ef 3.21 282,6
Ef 4.1 Ef 3.1 Kol 1.10 - 1 Thess 2.12 008,5
Ef 4.1 272,4
Ef 4.1 334,1
Ef 4.2 Kol 3.12-13 246,3
Ef 4.2 264,2
Ef 4.3 Kol 3.14 224
Ef 4.3 226,3
Ef 4.3 272,4
Ef 4.3 296,3
Ef 4.3 336,1
Ef 4.4 Rom 12.5 - 1 Kor 12.13
Ef 4.4-6 236,5
Ef 4.4-6 244,5
Ef 4.4-6 285,1
Ef 4.4-6 286,2
Ef 4.4-6 287,3
Ef 4.4-6 287,8
Ef 4.4-6 336,2
Ef 4.4-6 340,2-3
Ef 4.4-6 406,1
Ef 4.5 1 Kor 8.4-6
Ef 4.6 Mal 2.10 - 1 Kor 12.6
Ef 4.7 Rom 12,3.6 - 1 Kor 12.11
Ef 4.8 Sl 68.19 Kol 2.15 076,1
Ef 4.8 078,2
Ef 4.8 087,1
Ef 4.8 201,2-3
Ef 4.8 221,5
Ef 4.9 Joh 3.13
Ef 4.10 Hebr 7.26 076,1
Ef 4.10 091,2
Ef 4.10 093,2
Ef 4.10 374,3
Ef 4.10 660,2
Ef 4.11 Luk 6.13 - 1 Kor 12.28
Ef 4.11 Apg 21.8 - 2 Tim 4.5
Ef 4.12 1 Kor 14.26 Kol 1.24
Ef 4.13 Ef 3.18-19 224
Ef 4.14 1 Kor 14.20 Hebr 13.9 272,4
Ef 4.14 293,6
Ef 4.14 536,4
Ef 4.15 Kol 1.18 Ef 1.22 059,3
Ef 4.15 121,6
Ef 4.15 169,6
Ef 4.15 199,5
Ef 4.15 253,4
Ef 4.15 378,5
Ef 4.15 398,2
Ef 4.15 529,1
Ef 4.15 568,1
Ef 4.15 649,9
Ef 4.16 Ef 2.21 Kol 2.19 - 1 Kor 12,12.27
Ef 4.17 Rom 1.21-32
Ef 4.18 Ef 2.12 313,2
Ef 4.18 316,1
Ef 4.22 Rom 6.6 Kol 3.8-9
Ef 4.22-24 169,6
Ef 4.22-24 212,3
Ef 4.22-24 265,1.2.5
Ef 4.22-24 270,3
Ef 4.22-24 412,1
Ef 4.22-24 514,2
Ef 4.23 Rom 12.2
Ef 4.24 1 Mos 1.27 Rom 6.4 Ef 2.10 Kol 3.10
Ef 4.25 3 Mos 19.11 Zak 8.16 Rom 12.5
Ef 4.26 Sl 4.5 Sl 37.8 Jak 1.19-20 284,2
Ef 4.26 351,4
Ef 4.26 606,3
Ef 4.27 606,3
Ef 4.28 2 Mos 20.15 - 1 Thess 4.11
Ef 4.29 Matt 12.36 Ef 5.4 Kol 4.6
Ef 4.30 Es 63.10 Luk 21.28 Ef 1.13-14 009,12
Ef 4.30 057,6
Ef 4.30 264,2
Ef 4.30 287,5
Ef 4.30 337,5
Ef 4.30 399,1
Ef 4.30 407,1
Ef 4.30 411,6
Ef 4.30 450,7
Ef 4.30 565,3
Ef 4.30 605,5
Ef 4.30 646,3
Ef 4.31 Kol 3.8 284,2
Ef 4.31 351,4
Ef 4.31 537,4
Ef 4.31 605,4
Ef 4.31 606,3
Ef 4.32 Matt 6.14 Kol 3.13
Ef 5.1 Matt 5,45.48 335,2
Ef 5.1 426,18
Ef 5.1 563,4
Ef 5.1 595,5
Ef 5.2 Joh 13.34 Gal 2.20 Ef 5.24 Hebr 8.3 167,3.7
Ef 5.2 2 Mos 29.18 201,5
Ef 5.2 246,3
Ef 5.2 272,4
Ef 5.2 286,1
Ef 5.2 316,3
Ef 5.2 332,4
Ef 5.2 439,3
Ef 5.2 561,1
Ef 5.2 608,2
Ef 5.3 Kol 3.5
Ef 5.4 Ef 4.29
Ef 5.5 Matt 6.24 - 1 Kor 6.9-10
Ef 5.5 Gal 5.19-21 Åb 22.15
Ef 5.6 Kol 2.4 Kol 3.6 Rom 1.18
Ef 5.8 Ef 2.11 - 1 Thess 5.4-5 136,3
Ef 5.8 Matt 5.14 Joh 12.36 160,6
Ef 5.9 Gal 5.22 008,5
Ef 5.9 136,3
Ef 5.9 255,2
Ef 5.9 272,4
Ef 5.9 334,1
Ef 5.9 367,1
Ef 5.10 Rom 12.2
Ef 5.11 Rom 13.12 160,6-7
Ef 5.12 Rom 1.24-32
Ef 5.13 Joh 3.20-21
Ef 5.14 Rom 13.11 Joh 8.12 Es 60.1 372,2
Ef 5.14 373,1
Ef 5.14 466,1
Ef 5.14 469,1
Ef 5.14 687,4
Ef 5.15 Rom 16.19 Kol 4.5
Ef 5.15-16 043,4
Ef 5.15-16 148,2
Ef 5.15-16 251,4
Ef 5.15-16 353,2
Ef 5.15-16 546,6
Ef 5.15-16 620,2
Ef 5.15-16 663,4
Ef 5.18 Luk 21.34 256,7
Ef 5.18 271,4
Ef 5.18 272,1-5
Ef 5.19 Sl 33.2-3 Kol 3.16-17 Jak 5.13 001,1-2
Ef 5.19 002,1
Ef 5.19 003,1
Ef 5.19 004,1
Ef 5.19 010,1
Ef 5.19 077,2
Ef 5.19 098,4
Ef 5.19 197,5
Ef 5.19 291,4
Ef 5.19 377,7
Ef 5.19 537,6
Ef 5.20 1 Thess 5.18
Ef 5.21 1 Pet 5.5
Ef 5.21-6.9 1 Mos 3.16 Kol 3.18-4.1 - 1 Pet 2.18-3.7
Ef 5.22 1 Tim 2.11-12 Tit 2.5
Ef 5.23 1 Kor 11.3 Ef 1.22-23 059,3
Ef 5.23 199,5
Ef 5.23 220,4
Ef 5.23 529,1
Ef 5.23 568,1
Ef 5.23 649,9
Ef 5.25 Hos 2.21 Ef 5.2 Gal 1.4 167,3.7
Ef 5.25 201,5
Ef 5.25 286,1
Ef 5.25 288,2
Ef 5.25 316,3
Ef 5.25 332,4
Ef 5.25 439,3
Ef 5.25 561,1
Ef 5.25 608,2
Ef 5.26 Tit 3.5 Hebr 10.22 123,4
Ef 5.26 228,4
Ef 5.26 277,4
Ef 5.26 284,5
Ef 5.26 404
Ef 5.26 672,4
Ef 5.27 2 Kor 11.2 Ef 1.4 249,4
Ef 5.27 290,4
Ef 5.30 1 Kor 6.15 529,1
Ef 5.30 618,3
Ef 5.30 628,2
Ef 5.30 708,4
Ef 5.31 1 Mos 2.24 735,4
Ef 5.31 736,6
Ef 5.32 Matt 9.15 Åb 19,7.9 286,1
Ef 5.32 288,2
Ef 5.32 290,5
Ef 6.1 Ordsp 1.8
Ef 6.1-3 Mark 7.10-13
Ef 6.2-3 5 Mos 5.16 - 2 Mos 20.12 Matt 15.4
Ef 6.3 Ordsp 3.2
Ef 6.4 5 Mos 6.20-25 403,1
Ef 6.5-6 1 Tim 6.1-2 Tit 2.9-10
Ef 6.8 Matt 16.27 - 2 Kor 5.10 153,1
Ef 6.8 468,4
Ef 6.8 575,1
Ef 6.8 583,5
Ef 6.8 661,3
Ef 6.9 3 Mos 25.43 - 5 Mos 10.17 Rom 2.11
Ef 6.10 2 Tim 2.1 270,5
Ef 6.10 287,6
Ef 6.10 464,2
Ef 6.11 1 Pet 5.8-9 - 1 Thess 5.8 295,2
Ef 6.11 554,1
Ef 6.11 560,2
Ef 6.11 567,2
Ef 6.11 748,3
Ef 6.12 Ef 2.2 Kol 1.13 276,1
Ef 6.12 353,5
Ef 6.12 500,3
Ef 6.12 555,1
Ef 6.13 554,1
Ef 6.13 560,2
Ef 6.13 567,2
Ef 6.13 748,3
Ef 6.14 Es 11.5 Es 59.17 - 1 Pet 1.13 256,3
Ef 6.14 476
Ef 6.14 529,3
Ef 6.15 Es 52.7 Rom 10.15 237,1
Ef 6.15 389,1
Ef 6.16 1 Pet 5.9 - 1 Joh 5.4 198,5
Ef 6.16 259,3
Ef 6.16 347,5.7
Ef 6.16 395,3
Ef 6.16 411,4
Ef 6.16 452,6
Ef 6.16 462,4
Ef 6.16 464,4
Ef 6.16 481,3
Ef 6.16 526,2
Ef 6.16 567,2
Ef 6.16 570,2
Ef 6.16 618,2
Ef 6.16 629,2
Ef 6.16 701,5
Ef 6.16 704,3
Ef 6.17 Es 59.17 - 1 Thess 5.8 104,2
Ef 6.17 Hebr 4.12 Åb 1.16 249,5
Ef 6.17 349,2
Ef 6.17 395,3
Ef 6.17 482,1
Ef 6.17 485,3
Ef 6.17 554,1
Ef 6.17 570,1
Ef 6.17 603,4
Ef 6.18 Luk 18.1 Rom 12.12 337,4
Ef 6.18 1 Thess 5.17 Jud 20 370,3
Ef 6.18 550,1
Ef 6.18 570,3
Ef 6.18 573,3
Ef 6.19 Kol 4.3-4 Apg 4.29
Ef 6.20 Apg 28,20.31 - 2 Kor 5.20
Ef 6.21 Apg 20.4 Kol 4.7-8 - 2 Tim 4.12
Fil 1.1 Apg 16,1.12 - 1 Tim 3,1.8
Fil 1.5 Fil 4.15
Fil 1.6 1 Kor 1.8 Fil 2.13 - 2 Tim 1.12 052,2
Fil 1.6 253,10
Fil 1.6 449,5
Fil 1.6 478,6
Fil 1.6 562,2
Fil 1.6 592,4
Fil 1.7 Ef 3.1
Fil 1.8 Rom 1.9
Fil 1.10 Rom 2.18 Rom 12.2 - 1 Thess 3.13
Fil 1.11 Joh 15.4-5 Matt 5.16 278,5.7
Fil 1.12-14 2 Tim 2.9
Fil 1.13 Apg 28.30 Fil 4.22
Fil 1.19 2 Kor 1.11
Fil 1.20 1 Kor 6.20 179
Fil 1.21 Gal 2.20 052,3
Fil 1.21 117,2
Fil 1.21 171,1
Fil 1.21 269,3
Fil 1.21 503,2
Fil 1.21 626,1.3.6
Fil 1.21 628,1.2
Fil 1.23 2 Kor 5.8 008,4
Fil 1.23 218
Fil 1.23 252,6
Fil 1.23 499,5
Fil 1.23 641,1
Fil 1.23 654,3
Fil 1.24 2 Tim 2.10
Fil 1.25 Fil 2.24 Filem 22 510,5
Fil 1.25 548,2
Fil 1.27 Kol 1.10 Jud 3
Fil 1.28 2 Thess 1.5
Fil 1.29 484,1
Fil 1.29 581,2
Fil 1.30 Apg 16.19-40 - 1 Thess 2.2
Fil 2.2 Rom 15.5 Fil 4.2 230,3
Fil 2.2 236,5
Fil 2.2 246,1
Fil 2.2 264,2
Fil 2.2 296,3
Fil 2.2 340,2
Fil 2.2 602,6
Fil 2.2 738,2
Fil 2.3 Gal 5.26 Rom 12.10 - 1 Pet 5.5
Fil 2.4 1 Kor 10.24 - 1 Kor 13.5 249,7
Fil 2.4 532,4
Fil 2.4 602,5
Fil 2.5 Joh 13.15 - 1 Pet 2.21 334,3
Fil 2.5 483,2
Fil 2.5 581,3
Fil 2.6 Joh 1.1-2 Joh 17.5 Kol 2.9
Fil 2.6 Hebr 1.3 - 2 Kor 8.9
Fil 2.6-8 164,3
Fil 2.6-8 171,5
Fil 2.6-8 346,4
Fil 2.6-8 537,4
Fil 2.6-8 540,3
Fil 2.7 Es 53.3 Matt 20.28 055,1
Fil 2.7 Rom 8.3 Hebr 4.15 063,1
Fil 2.7 074,1
Fil 2.7 089,1.5
Fil 2.7 091,2.4
Fil 2.7 122,2
Fil 2.7 125,1
Fil 2.7 167,2
Fil 2.7 362,2
Fil 2.7 435,6
Fil 2.7 454,2
Fil 2.7 569,4
Fil 2.8 Matt 26.39 Rom 5.19 152,1
Fil 2.8 Hebr 5.8 Hebr 12.2 165,3
Fil 2.8 174,1-3
Fil 2.8 435,6
Fil 2.8 618,2
Fil 2.9 Sl 110.1 Hebr 1.4 047,1-3
Fil 2.9 Apg 2.33 Ef 1.20-21 048,1-3
Fil 2.9 221,4
Fil 2.9 222,4
Fil 2.9 225,1
Fil 2.9 519,5
Fil 2.10-11 Es 45.23 Sl 22.30 Rom 14.11 Åb 5.13 047,3
Fil 2.10-11 048,1
Fil 2.10-11 070,4
Fil 2.10-11 084,2
Fil 2.10-11 214,1-3
Fil 2.10-11 276,4
Fil 2.10-11 312,3
Fil 2.10-11 616,4
Fil 2.10-11 653,4
Fil 2.11 Apg 2.36 Rom 10.9 - 1 Kor 8.6 084,2
Fil 2.11 217,3
Fil 2.11 222,1
Fil 2.11 285,2
Fil 2.11 362,2
Fil 2.11 537,7
Fil 2.12 Sl 2.12 - 1 Pet 1.17 332,3
Fil 2.12 573,5
Fil 2.13 Joh 15.5 - 2 Kor 3.5 Fil 1.6 343,1
Fil 2.13 576,5
Fil 2.13 698,4
Fil 2.15 Fil 1.10 - 5 Mos 32.5 Dan 12.3 Ef 5.8 294,5
Fil 2.15 407,1
Fil 2.15 465,2
Fil 2.15 596,3
Fil 2.15 698,5
Fil 2.16 Gal 2.2 - 1 Thess 2.19 067,2
Fil 2.16 447,2
Fil 2.16 638,1
Fil 2.17 4 Mos 28.7 - 2 Tim 4.6 Rom 15.16
Fil 2.18 Fil 3.1
Fil 2.20 1 Kor 16.10
Fil 2.21 1 Kor 10.24 249,7
Fil 2.21 273,3
Fil 2.24 Fil 1.25
Fil 2.25 Fil 4.18
Fil 2.29 1 Kor 16.16
Fil 3.1 Fil 2.18 Fil 4.4
Fil 3.2 Åb 22.15 - 2 Kor 11.13
Fil 3.3 5 Mos 30.6 Rom 2.29 Kol 2.11
Fil 3.4 2 Kor 11.18
Fil 3.5 1 Mos 17.12 Apg 22.3-4 Apg 26.5 Rom 11.1
Fil 3.5 2 Kor 11.22 - 2 Tim 1.3
Fil 3.6 Apg 8.3 - 1 Tim 1.13
Fil 3.7 Matt 13.44-46
Fil 3.8 265,4
Fil 3.8 426,9
Fil 3.8 478,3
Fil 3.8 527,2
Fil 3.8 572,5
Fil 3.8 588,3
Fil 3.8 590,1
Fil 3.8 594,3.4
Fil 3.8 705
Fil 3.9 Rom 1.17 Rom 3.21-22 Rom 10.3 146,5
Fil 3.9 189,4
Fil 3.9 228,4
Fil 3.9 434,6
Fil 3.9 438,6
Fil 3.9 451,3
Fil 3.9 463,6
Fil 3.9 476
Fil 3.9 541,6
Fil 3.9 576,4
Fil 3.9 626,2
Fil 3.10 Rom 6.3-5 Rom 8.17 Gal 6.17 198,6
Fil 3.10 401,4
Fil 3.10 581,2
Fil 3.10 587,1
Fil 3.11 Luk 20.35
Fil 3.12 1 Tim 6.12 Apg 9.3-6
Fil 3.13 Luk 9.62
Fil 3.13-14 022,8
Fil 3.13-14 134,10
Fil 3.13-14 179
Fil 3.13-14 401,2.3
Fil 3.13-14 419,3
Fil 3.13-14 555,4
Fil 3.13-14 571,2
Fil 3.13-14 575,1
Fil 3.13-14 577,6
Fil 3.13-14 591,2
Fil 3.14 1 Kor 9.24 - 2 Tim 2.5 - 2 Tim 4.7
Fil 3.17 1 Kor 4.16 - 1 Kor 11.1 - 2 Thess 3.9
Fil 3.18 Matt 7.13 - 1 Kor 1.23 Gal 6.12
Fil 3.19 Sl 10.3 Rom 16.18 Kol 3.2 - 2 Tim 3.4
Fil 3.20 Ef 2.6 Tit 2.13 Hebr 12.22 072,1
Fil 3.20 210,5
Fil 3.20 219,4
Fil 3.20 229,1
Fil 3.20 251,4
Fil 3.20 300,4
Fil 3.20 356,2
Fil 3.20 415,4
Fil 3.20 429,4
Fil 3.20 491,3
Fil 3.20 504,2
Fil 3.20 584,3
Fil 3.20 610,2
Fil 3.20 612,2
Fil 3.20 651,4
Fil 3.20 655,1-4
Fil 3.20 692,2
Fil 3.21 1 Joh 3.2 - 1 Kor 15.42-49 149,1-2
Fil 3.21 219,4
Fil 3.21 514,2
Fil 3.21 554,8
Fil 3.21 658,4
Fil 4.1 1 Thess 2.19-20
Fil 4.2 Fil 2.2
Fil 4.3 2 Mos 32.32 Dan 12.1 Sl 69.29
Fil 4.3 Luk 10.20 Åb 3.5
Fil 4.4 Fil 3.1 - 1 Thess 5.16 Sl 32.11 061,2
Fil 4.4 074,1
Fil 4.4 080,6
Fil 4.4 333,1-3
Fil 4.4 425,8
Fil 4.5 Tit 3.2 Jak 5.8-9
Fil 4.6 Sl 37.5 Matt 6.25-34 - 1 Pet 5.7 219,1
Fil 4.6 337,4
Fil 4.7 Joh 14.27 Rom 5.1 Kol 3.15 Ef 3.19 074,3
Fil 4.7 278,5
Fil 4.7 388,1
Fil 4.7 459,2
Fil 4.7 487,1-7
Fil 4.8 009,11
Fil 4.8 136,5
Fil 4.8 348,3
Fil 4.9 Fil 3.17 - 2 Thess 3.16
Fil 4.10 Neh 8.10
Fil 4.11 1 Tim 6,6.8
Fil 4.12 1 Kor 4.11 - 2 Kor 6.10 - 2 Kor 11.27
Fil 4.13 Sl 18.30 Mark 9.23 - 2 Kor 12.10 042,3
Fil 4.13 2 Tim 2.1 259,3
Fil 4.13 523,3
Fil 4.15 2 Kor 11.9
Fil 4.16 Apg 17.1
Fil 4.18 Fil 2.25 - 1 Mos 8.21
Fil 4.18 2 Mos 29.18 Ef 5.2
Fil 4.22 Fil 1.13