HENVISNINGSNØGLE - BIBELEN - SALMEBOGEN DDS

Paulus' Brev til Romerne og Paulus' 1. Brev til Korintherne

TEKST HENVISNING DDS
Rom 1.1 Apg 9.15 Gal 1.15
Rom 1.3 2 Sam 7.12 Matt 1,1.6 Rom 9.5
Rom 1.4 Matt 28.18 Apg 13.32-33 057,4
Rom 1.4 202,1
Rom 1.4 208,3
Rom 1.4 519,4
Rom 1.5 Apg 26.16-18 Rom 15.15-16 Gal 2,7.9
Rom 1.7 1 Kor 1.2-3 Ef 1.1
Rom 1.8 Rom 16.19
Rom 1.9 Fil 1.8
Rom 1.10 1 Thess 3.10
Rom 1.11 Rom 15,23.29
Rom 1.12 Rom 15.32 - 2 Pet 1.1
Rom 1.13 Apg 19.21 Rom 15.22
Rom 1.14 1 Kor 9.16
Rom 1.16 Sl 119.46 - 2 Tim 1.8 - 1 Kor 1,18.24
Rom 1.17 Hab 2.4 Rom 3.21-22 Gal 3.11 Fil 3.9 434,4
Rom 1.17 Hebr 10.38 436,1.4
Rom 1.18 Ef 5.6
Rom 1.19 Apg 14.17 Apg 17.24-28
Rom 1.20 Sl 19.2 Hebr 11.3 012,1.9
Rom 1.21 Ef 4.17-18
Rom 1.22 1 Kor 1.20
Rom 1.23 2 Mos 20.4 - 5 Mos 4.15-19
Rom 1.23 Sl 106.20 Jer 2.11 Ez 8.10
Rom 1.24 Apg 14.16 - 2 Thess 2.11
Rom 1.27 1 Mos 19.5-8 - 3 Mos 18.22 - 1 Kor 6.9
Rom 1.29 Gal 5.19-21
Rom 2.1 Matt 7.1-2 Joh 8.7
Rom 2.4 2 Pet 3,9.15 145,5
Rom 2.5 Åb 6.17
Rom 2.6 Job 34.11 Sl 62.13 Ordsp 24.12 468,4
Rom 2.6 Jer 17.10 Jer 32.19 662,1
Rom 2.6 Matt 16.27 - 2 Kor 5.10
Rom 2.7 Ordsp 21.21
Rom 2.8 2 Thess 1.8
Rom 2.10 Rom 1.16
Rom 2.11 5 Mos 10.17 - 2 Krøn 19.7 Job 34.19
Rom 2.11 Apg 10.34 Gal 2.6 Ef 6.9 - 1 Pet 1.17
Rom 2.13 5 Mos 6.25 Matt 7.21 Jak 1.22 599,2.4
Rom 2.14 Apg 10.35
Rom 2.15 Rom 1.32
Rom 2.16 Præd 12.14 Matt 25.31-46 Apg 17.31
Rom 2.16 1 Kor 4.5 Rom 16.25
Rom 2.18 Fil 1.10
Rom 2.19 Matt 15.14
Rom 2.21 Sl 50.16-21 Matt 23.3-4
Rom 2.22 5 Mos 7.25
Rom 2.24 Es 52.5 Neh 5.9 Ez 36.20 - 1 Tim 6.1
Rom 2.26 1 Kor 7.19
Rom 2.28 Joh 8.39
Rom 2.29 5 Mos 30.6 Jer 4.4 Apg 7.51
Rom 2.29 Gal 6.15 Fil 3.3
Rom 3.2 5 Mos 4.5-8 Sl 147.19-20 Rom 9.4
Rom 3.3 Rom 9.6 Rom 11.29 - 2 Tim 2.13
Rom 3.4 Sl 51.6 Sl 116.11 Job 40.8 419,7
Rom 3.5 Rom 9.14 Job 8.3
Rom 3.6 1 Mos 18.25
Rom 3.9 Rom 1.18-2.24
Rom 3.10 Præd 7.20 162,1
Rom 3.10 434,1
Rom 3.10 436,2
Rom 3.10 464,2
Rom 3.10-12 Sl 14.1-3 Sl 53.2-4
Rom 3.13 Sl 5.10 Sl 140.4
Rom 3.14 Sl 10.7
Rom 3.15 Ordsp 1.16
Rom 3.15-17 Es 59.7-8
Rom 3.18 Sl 36.2
Rom 3.19 Rom 2.12 Gal 3.22 025,3
Rom 3.19 151,3
Rom 3.20 Sl 143.2 Rom 7.7 Gal 2.16 112,5
Rom 3.20 435,3
Rom 3.20 436,1
Rom 3.20 451,8
Rom 3.20 463,2
Rom 3.21 1 Mos 15.6 Es 53.11 Jer 23.6
Rom 3.21 Rom 1.17 Apg 10.43
Rom 3.21-22 189,4
Rom 3.21-22 278,2.5
Rom 3.21-22 434,4
Rom 3.21-22 438,6
Rom 3.21-22 463,6
Rom 3.21-22 476
Rom 3.22 Fil 3.9 Rom 10.12 Gal 2.16 Gal 3.28
Rom 3.23 1 Mos 6.5 - 1 Mos 8.21 - 1 Kong 8.46
Rom 3.23 Sl 143.2 Rom 5.2
Rom 3.23-24 030,4
Rom 3.23-24 165,2
Rom 3.23-24 175,1
Rom 3.23-24 231,3
Rom 3.23-24 434,6
Rom 3.23-24 437,5
Rom 3.23-24 449,2
Rom 3.23-24 452,4
Rom 3.23-24 464,4
Rom 3.23-24 492,4
Rom 3.23-24 541,6
Rom 3.23-24 585,1
Rom 3.23-24 655,1
Rom 3.24 Rom 5.1 Ef 2.8 Tit 3.5-7
Rom 3.25 sonoffer: 047,2
Rom 3.25 Jf "sonedække" i Det Gamle Testamente, 059,6
Rom 3.25 fx 3 Mos 16.2 071,5
Rom 3.25 2 Mos 25.17-22 - 3 Mos 16.11-15 154,3
Rom 3.25 1 Joh 2.2 Apg 17.30 164,4
Rom 3.25 247,1
Rom 3.25 302,3
Rom 3.25 307,5
Rom 3.25 444,1
Rom 3.25 445,1.5
Rom 3.25 465,4
Rom 3.25 501,3
Rom 3.26 Se til Rom 3.21 om salmer
Rom 3.26 434,4
Rom 3.26 436,1.4
Rom 3.27 Rom 4.2 - 1 Kor 1.29 Ef 2.9 151,3
Rom 3.27 457,1
Rom 3.28 Rom 4.5 Gal 2.16 304,2
Rom 3.28 434,3
Rom 3.28 435,3
Rom 3.28 436,1.4
Rom 3.28 463,2.5
Rom 3.29 Rom 10.12
Rom 3.30 5 Mos 6.4 Apg 15.11 Rom 4.11-12 Gal 3.20
Rom 3.31 Matt 5.17
Rom 4.2 Rom 3.27 Ef 2.9
Rom 4.3 1 Mos 15.6 Gal 3.6 Jak 2.23
Rom 4.4 Rom 11.6
Rom 4.5 Rom 3.28 304,2
Rom 4.5 434,4
Rom 4.5 435,3
Rom 4.5 436,1.4
Rom 4.5 451,8
Rom 4.5 463,5
Rom 4.7-8 Sl 32.1-2
Rom 4.10 1 Mos 17.11
Rom 4.11 Gal 3.7
Rom 4.12 Matt 3.9
Rom 4.13 1 Mos 17.4-8 - 1 Mos 22.17-18
Rom 4.14 Gal 3.18
Rom 4.15 Rom 5.13 Rom 7.8-10 445,4
Rom 4.15 1 Kor 15.56 Gal 3.19 494,2
Rom 4.16 Gal 3,7.29
Rom 4.17 1 Mos 1.1 - 1 Mos 17.5
Rom 4.18 1 Mos 15.5
Rom 4.19 1 Mos 17.17 Hebr 11.11-12
Rom 4.20 437,4
Rom 4.21 1 Mos 18.14 Luk 1.37
Rom 4.22 Rom 4.3
Rom 4.23 Rom 15.4 - 1 Kor 10.11
Rom 4.24 Apg 2.24 501,3
Rom 4.25 Es 53.5 Rom 8.32 - 1 Kor 15.17 096,2
Rom 4.25 188,2
Rom 4.25 190,2
Rom 4.25 191,1
Rom 4.25 199,2
Rom 4.25 374,3
Rom 4.25 415,2
Rom 4.25 561,1
Rom 4.25 626,2
Rom 5.1 Es 53.5 Rom 3.24-28 043
Rom 5.1 054,3
Rom 5.1 176,3
Rom 5.1 271,6
Rom 5.1 278,5
Rom 5.1 285,2
Rom 5.1 355,5
Rom 5.1 398,1
Rom 5.1 455,1
Rom 5.1 464,4
Rom 5.1 484,5
Rom 5.1 487,7
Rom 5.1 512,4
Rom 5.1 640,1
Rom 5.1 641,8
Rom 5.2 Joh 14.6 Ef 2.18
Rom 5.3 Jak 1.2-3 294,7
Rom 5.3 460,3
Rom 5.3 483,7
Rom 5.3 581,1-3.5
Rom 5.4 483,3
Rom 5.4 512,1
Rom 5.5 246,3
Rom 5.5 250,4
Rom 5.5 254,3
Rom 5.5 260,4
Rom 5.5 262
Rom 5.5 264,2
Rom 5.5 270,4
Rom 5.5 273,2
Rom 5.5 279,7
Rom 5.6 1 Pet 3.18 451,8
Rom 5.8 Joh 3.16 - 1 Joh 4.10 096,2
Rom 5.8 165,1-2
Rom 5.8 337,1
Rom 5.8 452,2
Rom 5.8 453,5
Rom 5.8 464,3
Rom 5.8 585,2.5
Rom 5.8 586,1
Rom 5.9 1 Thess 1.10 - 1 Thess 5.9 048,2
Rom 5.9 228,3
Rom 5.9 301,2
Rom 5.9 420,1
Rom 5.9 592,2
Rom 5.9 600,3
Rom 5.10 Rom 8.7 - 2 Kor 5.18 Kol 1.20-22 176,2
Rom 5.10 293,1
Rom 5.10 483,5
Rom 5.12 1 Mos 2.17 - 1 Mos 3.6-19 098,2
Rom 5.12 1 Kor 15.21 Rom 6.23 265,1
Rom 5.12 445,2
Rom 5.12 545,6
Rom 5.12 600,2
Rom 5.12 715,4
Rom 5.13 Rom 4.15
Rom 5.14-15 1 Kor 15,21-22.45-48
Rom 5.15 Joh 1.16-17
Rom 5.18 2 Kor 5.15
Rom 5.19 Es 53.11 Se til Rom 5.12 om salmer
Rom 5.19 045,2
Rom 5.19 064,4
Rom 5.19 095,3
Rom 5.19 146,5
Rom 5.19 165,2-3
Rom 5.19 174,1-3
Rom 5.19 189,4
Rom 5.19 199,2
Rom 5.19 405,3
Rom 5.19 434,6
Rom 5.19 435,6
Rom 5.19 438,6
Rom 5.19 451,3
Rom 5.19 452,4
Rom 5.19 463,6
Rom 5.19 476
Rom 5.19 626,2
Rom 5.20 Rom 7.8 - 1 Kor 15.56 Gal 3.19 231,1
Rom 5.20 437,5
Rom 5.20 450,6
Rom 5.20 484,4
Rom 5.21 Rom 6.23 445,2
Rom 5.21 458,2.3
Rom 6.1-2 Rom 3.5-8 Sl 130.4
Rom 6.3 Gal 3.27 126,5
Rom 6.4 Kol 2.12 Ef 2.6 265,1.5
Rom 6.4 270,3
Rom 6.4 401,1-2
Rom 6.4 405,3
Rom 6.4 453,6
Rom 6.4 523,1-2
Rom 6.4 537,2
Rom 6.4 649,6
Rom 6.5 Fil 3.10-11 252,2
Rom 6.6 Gal 2.20 Gal 5.24 Kol 3.9 150,4
Rom 6.6 169,6
Rom 6.6 272,3
Rom 6.6 286,1
Rom 6.6 523,4
Rom 6.6 524,2
Rom 6.7 1 Pet 4.1
Rom 6.8 2 Tim 2.11
Rom 6.9 Åb 1.18
Rom 6.10 Hebr 9.28
Rom 6.11 2 Kor 5.15 Gal 2.19 - 1 Pet 2.24 405,5
Rom 6.11 523,2-3
Rom 6.12 1 Mos 4.7 Gal 5.16 451,6
Rom 6.12 523,1
Rom 6.12 690,6
Rom 6.13 Rom 12.1 Kol 3.5 - 1 Pet 4.2
Rom 6.14 Gal 5.18 - 1 Joh 3.6
Rom 6.16 Joh 8.34 287,6
Rom 6.16 451,6
Rom 6.16 524,1.2
Rom 6.18 Joh 8.32 - 1 Pet 2.16
Rom 6.21 Rom 7.5 Rom 8,6.13
Rom 6.23 1 Mos 2.17 Rom 5,12.21 Jak 1.15 167,8
Rom 6.23 176,1
Rom 6.23 407,2
Rom 6.23 435,3
Rom 6.23 445,2.11
Rom 6.23 451,5
Rom 6.23 457,3
Rom 6.23 626,3
Rom 7.2 1 Kor 7.39
Rom 7.4 Rom 8.2 Gal 2.19
Rom 7.5 Rom 6.20-21
Rom 7.6 Rom 2.29 Rom 6.2 Rom 8.2 253,5
Rom 7.6 419,4
Rom 7.7 Rom 3.20 - 2 Mos 20.17 - 5 Mos 5.21
Rom 7.8 Rom 5.20
Rom 7.10 3 Mos 18.5 444,5
Rom 7.10 460,1
Rom 7.10 463,2
Rom 7.11 1 Mos 3.13 Jak 1.15
Rom 7.12 1 Tim 1.8 463,2
Rom 7.12 600,1
Rom 7.14 Joh 3.6 435,2
Rom 7.14 445,1.5
Rom 7.14 449,3
Rom 7.14 525,1.7
Rom 7.15 Gal 5.17
Rom 7.18 1 Mos 6.5 - 1 Mos 8.21
Rom 7.22 Sl 1.2 - 2 Kor 4.16
Rom 7.23 Gal 5.17 Jak 4.1
Rom 7.23-24 176,5
Rom 7.23-24 435,2
Rom 7.23-24 449,3
Rom 7.23-24 493,2
Rom 7.23-24 494,5
Rom 7.25 1 Kor 15.57 176,5
Rom 7.25 435,4
Rom 7.25 460,2
Rom 7.25 493,2
Rom 8.1 Rom 3.21-26 Rom 8.33-34 304,2
Rom 8.1 461,1.2
Rom 8.2 mig: 059,5
Rom 8.2 Nogle af de ældste håndskrifter har: 160,7
Rom 8.2 dig 202,2
Rom 8.2 Rom 6.18 Rom 7.23 Gal 5.1 271,4
Rom 8.2 461,1.2
Rom 8.2 562,1
Rom 8.3 Joh 1.14 Apg 13.38-39 163,4
Rom 8.3 Rom 7.14 Hebr 7.18-19 191,3
Rom 8.3 255,4
Rom 8.3 435,3-6
Rom 8.4 Gal 5.16
Rom 8.5 1 Kor 2.14
Rom 8.6 Rom 6.21 Gal 6.8 134,10
Rom 8.6 381,2
Rom 8.6 681,3
Rom 8.6 699,4
Rom 8.7 Rom 5.10 Gal 5.17 Jak 4.4
Rom 8.8 Hebr 11.6
Rom 8.9 1 Kor 3.16 - 2 Kor 13.5 - 1 Joh 3.24 009,13
Rom 8.9 250,4
Rom 8.9 260,6
Rom 8.9 261,5
Rom 8.9 267,2
Rom 8.9 441
Rom 8.9 596,3
Rom 8.10 Gal 2.20 - 1 Pet 4.6 419,1
Rom 8.10 484,3
Rom 8.11 1 Kor 3.16 - 1 Kor 6.14 194,5
Rom 8.11 267,2
Rom 8.11 496,5
Rom 8.11 499,3
Rom 8.12 Rom 6,7.18 451,6
Rom 8.12 699,4
Rom 8.13 Kol 3.5-6 272,3
Rom 8.13 530,3
Rom 8.13 534,3
Rom 8.14 Gal 5.18 015,4
Rom 8.14 338,8
Rom 8.14 434,7
Rom 8.14 438,6
Rom 8.14 530,4
Rom 8.14 581,2
Rom 8.14 600,4
Rom 8.15 Sl 51.14 - 1 Kor 2.12 - 2 Tim 1.7 028,5
Rom 8.15 Mark 14.36 Joh 1.12 059,5
Rom 8.15 246,5
Rom 8.15 272,5
Rom 8.15 335,5
Rom 8.15 398,4
Rom 8.15 492,3
Rom 8.15 499,3
Rom 8.15 512,4
Rom 8.15 549,2
Rom 8.15 553,4
Rom 8.15 583,1
Rom 8.15-17 Gal 4.5-7
Rom 8.16 2 Kor 1.22 246,5
Rom 8.16 376,8
Rom 8.16 408
Rom 8.16 409,2
Rom 8.16 492,5
Rom 8.16 553,4
Rom 8.17 Matt 5.11 - 2 Tim 2.11-12 035,8
Rom 8.17 1 Pet 4.13 Åb 21.7 067,2
Rom 8.17 272,5
Rom 8.17 287,7
Rom 8.17 333,2
Rom 8.17 387,1
Rom 8.17 401,5
Rom 8.17 435,7
Rom 8.17 436,5
Rom 8.17 491,4
Rom 8.17 499,6
Rom 8.17 560,1
Rom 8.17 580,5
Rom 8.18 Matt 5.12 - 2 Kor 4.17 Fil 3.21 246,4
Rom 8.19 Kol 3.4 562,4
Rom 8.19 655,4
Rom 8.19 656,4
Rom 8.20 1 Mos 3.17-19
Rom 8.21 2 Pet 3.13 655,4
Rom 8.21 656,1
Rom 8.22 026,2
Rom 8.22 036,2
Rom 8.22 139,1
Rom 8.22 491,5
Rom 8.23 Luk 21.28 - 2 Kor 5.2-4 Ef 1.5 139,2
Rom 8.23 Fil 3.21 - 1 Joh 3.2 477,2
Rom 8.23 491,5
Rom 8.23 642,1
Rom 8.24 2 Kor 5.7 126,5
Rom 8.24 342,3
Rom 8.24 343,3
Rom 8.24 486,2
Rom 8.24 551,3
Rom 8.24 604,7
Rom 8.25 2 Kor 4.18 Klages 3.26
Rom 8.26 238,5
Rom 8.26 249,5
Rom 8.26 250,7
Rom 8.26 251,1
Rom 8.26 254,4
Rom 8.26 256,1.2.6
Rom 8.26 259,1
Rom 8.26 265,1.5
Rom 8.26 271,2
Rom 8.26 293,4
Rom 8.26 335,1
Rom 8.26 436,7
Rom 8.26 496,2
Rom 8.26 499,4
Rom 8.26 536,5
Rom 8.26 550,1
Rom 8.26 555,3
Rom 8.26 599,7
Rom 8.26 641,7
Rom 8.27 1 Krøn 28.9 Jer 17.10 Apg 1.24
Rom 8.28 2 Mos 20.6 Jak 1.12 Ef 1.11 019,3
Rom 8.28 2 Tim 1.9 119,5
Rom 8.28 326,1
Rom 8.28 447,2
Rom 8.28 511,3
Rom 8.28 517,4
Rom 8.28 518,1
Rom 8.28 583,3
Rom 8.28 605,5
Rom 8.28 718,4
Rom 8.29 Ef 1.5 - 1 Kor 15.49
Rom 8.29 Kol 1,15.18 Hebr 1.6
Rom 8.30 019,2
Rom 8.30 029,1
Rom 8.30 037,5
Rom 8.30 243,3
Rom 8.31 Sl 46.8 Sl 118.6 297,3
Rom 8.31 499,1
Rom 8.32 1 Mos 22,12.16 Joh 3.16 Rom 4.25 024,2
Rom 8.32 033,5
Rom 8.32 078,4
Rom 8.32 093,2
Rom 8.32 103,2
Rom 8.32 435,4
Rom 8.32 499,6
Rom 8.32 583,5
Rom 8.32 754,3
Rom 8.33 Es 50.8 429,2
Rom 8.33 461,1
Rom 8.33 464,4
Rom 8.34 Sl 110.1 Hebr 1.3 Hebr 7.25 009,9
Rom 8.34 1 Joh 2.1 056,4
Rom 8.34 148,1
Rom 8.34 166,3
Rom 8.34 191,1.5
Rom 8.34 193,1
Rom 8.34 199,3.4
Rom 8.34 200,2
Rom 8.34 201,5
Rom 8.34 207,2
Rom 8.34 208,3
Rom 8.34 214,1
Rom 8.34 215,6
Rom 8.34 216,3
Rom 8.34 217,4
Rom 8.34 223,2
Rom 8.34 225,1
Rom 8.34 362,2
Rom 8.34 374,3
Rom 8.34 416,4
Rom 8.34 468,7
Rom 8.34 552,1.6
Rom 8.34 560,2
Rom 8.34 565,2
Rom 8.34 626,4
Rom 8.35 500,2
Rom 8.36 Sl 44.23 - 1 Kor 4.9 - 1 Kor 15.31
Rom 8.36 2 Kor 4.11
Rom 8.37 1 Kor 15.57 - 2 Kor 2.14 168,6
Rom 8.37 1 Joh 5.4 Åb 12.11 202,2
Rom 8.37 228,4
Rom 8.37 273,2
Rom 8.37 297,3
Rom 8.37 303,2
Rom 8.37 555,1-4
Rom 8.38 2 Tim 2.12 Ef 1.21 Ef 6.12 Kol 2.15
Rom 8.38-39 019,3
Rom 8.38-39 044,3
Rom 8.38-39 103,9
Rom 8.38-39 170,6
Rom 8.38-39 259,3
Rom 8.38-39 424,3
Rom 8.38-39 429,3
Rom 8.38-39 435,7
Rom 8.38-39 500,3
Rom 8.38-39 583,4
Rom 8.38-39 620,5
Rom 9.1 Gal 1.20
Rom 9.3 2 Mos 32.32
Rom 9.4 1 Mos 17.7 - 2 Mos 4.22 - 2 Mos 20
Rom 9.4 2 Mos 40.34 Sl 147.19 Jer 31.9
Rom 9.4 Rom 3.2 Ef 2.12
Rom 9.5 Matt 1.1-17 Joh 1.1 Fil 2.6 Rom 1,3.25
Rom 9.6 4 Mos 23.19 Rom 2.28 037,5
Rom 9.6 080,5
Rom 9.6 361,3
Rom 9.6 474,3.4
Rom 9.6 533,5
Rom 9.7 1 Mos 21.12
Rom 9.8 Gal 4.23
Rom 9.9 1 Mos 18,10.14
Rom 9.10 1 Mos 25.21
Rom 9.12 1 Mos 25.23
Rom 9.13 Mal 1.2-3
Rom 9.14 Rom 3.5 Job 34.10
Rom 9.15 2 Mos 33.19
Rom 9.16 Ef 2.8-9
Rom 9.17 2 Mos 9.16
Rom 9.18 2 Mos 10.1 - 2 Mos 4.21
Rom 9.20 Es 29.16 Es 45.9 Præd 6.10
Rom 9.21 Es 64.7 Jer 18.6 439,4
Rom 9.22 Rom 2.4
Rom 9.23 Rom 8.29
Rom 9.25-26 Hos 2.1.25 - 1 Pet 2.10
Rom 9.27 Rom 11.5
Rom 9.27-28 Es 10.22-23
Rom 9.29 Es 1.9 - 1 Mos 19.24-25
Rom 9.30 Rom 10.20
Rom 9.31 Rom 11.7
Rom 9.32 1 Kor 1.23
Rom 9.33 Es 8.14 Es 28.16 Sl 25.3 - 1 Pet 2.6-7 551,1
Rom 10.2 Apg 22.3
Rom 10.3 Rom 1.17 Fil 3.9
Rom 10.4 Gal 3.22-23 Joh 3.18 Apg 13.39 059,5
Rom 10.4 069,3
Rom 10.4 228,4
Rom 10.4 463,5
Rom 10.4 552,3
Rom 10.4 600,4
Rom 10.5 3 Mos 18.5 Ez 20.11 Gal 3.12
Rom 10.6 5 Mos 9.4 - 5 Mos 30.12 356,2
Rom 10.7 Sl 107.26 057,3
Rom 10.7 356,1
Rom 10.7 407,2
Rom 10.8 5 Mos 30.14 028,3
Rom 10.8 177,2
Rom 10.8 209,5
Rom 10.8 262
Rom 10.8 268,2
Rom 10.8 280,4
Rom 10.8 339,4
Rom 10.8 355,2
Rom 10.8 356,3
Rom 10.8 409,2
Rom 10.8 411,6
Rom 10.8 486,2
Rom 10.8 487,5.7
Rom 10.8 514,1
Rom 10.9 Matt 10.32 356,4
Rom 10.10 2 Kor 4.13 356,4.5
Rom 10.11 Es 28.16 Sl 25.3 Rom 9.33 551,1
Rom 10.12 Apg 10.36 Rom 3,22.29 Gal 3.28 011,2
Rom 10.12 024,2
Rom 10.12 093,4
Rom 10.12 667,1
Rom 10.13 Joel 3.1-5
Rom 10.15 Es 52.7 Nah 2.1 248,3
Rom 10.15 463,1
Rom 10.15 509,5
Rom 10.16 Es 53.1
Rom 10.17 Joh 17.20 250,6
Rom 10.18 Sl 19.5 Rom 15.19 117,3
Rom 10.18 194,3
Rom 10.18 241,2
Rom 10.18 248,2
Rom 10.18 276,2
Rom 10.19 5 Mos 32.21
Rom 10.20 Es 65.1 Rom 9.30
Rom 10.21 Es 65.2 248,1
Rom 10.21 454,6
Rom 10.21 459,2
Rom 11.1 5 Mos 4.31 Jer 31.36-37 Fil 3.5
Rom 11.2 1 Sam 12.22 Sl 94.14
Rom 11.3 1 Kong 19,10.14
Rom 11.4 1 Kong 19.18
Rom 11.5 Rom 9.27
Rom 11.6 Ef 2.8-9
Rom 11.7 Rom 9.31
Rom 11.8 Es 6.10 Es 29.10 - 5 Mos 29.3 Matt 13.14
Rom 11.9-10 Sl 69.23-24
Rom 11.11 Apg 13.46 Matt 21.43 Rom 10.19
Rom 11.13 Apg 9.15 Rom 1.5 Rom 15.16
Rom 11.13 Gal 1.16 Gal 2.2 Ef 3.8 - 1 Tim 2.7
Rom 11.14 1 Kor 9.19-22
Rom 11.16 4 Mos 15.20
Rom 11.17 Jer 11.16 123,5
Rom 11.17 249,3
Rom 11.17 252,2
Rom 11.17 417,4
Rom 11.18 Joh 4.22
Rom 11.20 1 Kor 10.12 - 1 Pet 1.17
Rom 11.22 Joh 15.2 Hebr 3.14 012,9
Rom 11.22 345,4
Rom 11.22 453,4
Rom 11.22 569,2
Rom 11.22 665,3
Rom 11.22 667,1
Rom 11.23 2 Kor 3.16
Rom 11.24 Se til Rom 11.17 om salmer
Rom 11.25 Joh 10.16
Rom 11.26 Sl 14.7 Matt 23.39
Rom 11.26-27 Es 59.20-21
Rom 11.27 Jer 31.34 Es 27.9 174,1-3
Rom 11.27 313,4
Rom 11.27 321,2
Rom 11.27 399,3
Rom 11.27 400,2
Rom 11.27 410,3
Rom 11.27 411,4
Rom 11.27 423,3
Rom 11.27 440,1
Rom 11.27 451,4
Rom 11.27 465,4
Rom 11.27 484,1
Rom 11.27 543,3
Rom 11.27 707,6
Rom 11.29 2 Tim 2.13
Rom 11.32 Gal 3.22 - 1 Tim 2.4 - 2 Pet 3.9 307,5
Rom 11.33 Job 11.7 Sl 92.6 Sl 147.5 Es 40.28 012,9
Rom 11.33 Es 45.15 Es 55.8 015,1
Rom 11.33 026,2
Rom 11.33 131,5
Rom 11.33 176,1
Rom 11.33 260,2
Rom 11.33 313,4
Rom 11.33 369,4
Rom 11.33 533,6
Rom 11.33 590,6
Rom 11.33 591,5
Rom 11.34 Es 40.13 Job 15.8 Jer 23.18
Rom 11.34 1 Kor 2.16
Rom 11.35 Job 35.7 Job 41.3
Rom 11.36 1 Kor 8.6 Hebr 2.10
Rom 12.1 Sl 4.6 Rom 6.13 - 1 Pet 2.5
Rom 12.2 Ef 4.23 Ef 5.10.17 Kol 1.9 212,3
Rom 12.2 265,1.5
Rom 12.2 270,3
Rom 12.2 476
Rom 12.2 671,4
Rom 12.3 Rom 1.5 - 1 Kor 12.11 Ef 4,7.16 481,4
Rom 12.3 535,2
Rom 12.4 1 Kor 12.12 Ef 1.22-23
Rom 12.5 1 Kor 12.27 Ef 4.25
Rom 12.6 1 Kor 12.4 - 1 Pet 4.10-11 288,7
Rom 12.6-8 1 Kor 12.4-11
Rom 12.7 Rom 16.1 - 1 Kor 12.28
Rom 12.8 Matt 6.3 - 1 Tim 5.17 - 2 Kor 9.7
Rom 12.9 1 Tim 1.5 Am 5.14-15 336,5
Rom 12.9 426,10
Rom 12.10 1 Thess 4.9 Fil 2.3
Rom 12.11 Apg 18.25 Åb 3.15 259,3
Rom 12.11 263,4
Rom 12.11 266,1.2
Rom 12.11 466,1
Rom 12.11 467,3
Rom 12.11 529,3
Rom 12.11 548,1
Rom 12.11 573,2
Rom 12.12 Luk 10.20 Rom 15.13 Ef 6.18 Kol 4.2 080,6
Rom 12.12 211,3
Rom 12.12 294,7
Rom 12.12 462,3
Rom 12.12 483,7
Rom 12.12 512,1
Rom 12.13 Job 31.32 - 1 Kor 16.1 Hebr 13.2
Rom 12.14 Matt 5.44 Luk 23.34 Apg 7.60 - 1 Kor 4.12
Rom 12.15 Job 30.25 Sl 35.13 - 1 Kor 12.26
Rom 12.16 Rom 15.5 - 1 Kor 1.10 Fil 2.2 249,7
Rom 12.16 Ordsp 3.7 Es 5.21 Rom 11.25 253,7
Rom 12.16 264,2
Rom 12.16 285,2
Rom 12.17 Ordsp 20.22 Jer 18.20 Matt 5.39-40
Rom 12.17 1 Thess 5.15 - 2 Kor 8.21
Rom 12.18 Sl 34.15 Mark 9.50 Hebr 12.14
Rom 12.19 3 Mos 19.18 - 1 Kor 6.7 - 5 Mos 32.35
Rom 12.19 Sl 94.1 Es 35.4 Hebr 10.30
Rom 12.20 Ordsp 25.21-22
Rom 12.21 1 Mos 4.7 017,3
Rom 12.21 136,4
Rom 12.21 337,3
Rom 12.21 483,6
Rom 12.21 520,3
Rom 13.1 Ordsp 8.15 Tit 3.1 - 1 Pet 2.13
Rom 13.1 Joh 19.11
Rom 13.3 1 Pet 2.14
Rom 13.7 Matt 22.21
Rom 13.8 Gal 5.14 Jak 2.8 246,3
Rom 13.8 532,4
Rom 13.8 603,1
Rom 13.9 2 Mos 20,13-15.17 - 3 Mos 19.18
Rom 13.9 5 Mos 5,17.19.21
Rom 13.10 Matt 22.40 - 1 Kor 13.4 608,3
Rom 13.11 Ef 5.14 - 1 Thess 5.6 232,1
Rom 13.11 372,2
Rom 13.11 547,3
Rom 13.12 1 Joh 2.8 Ef 5.11 - 1 Thess 5.8 059,1
Rom 13.12 090,5
Rom 13.12 160,6
Rom 13.12 191,5
Rom 13.12 308,1
Rom 13.12 314,1
Rom 13.12 367,1
Rom 13.12 466,2
Rom 13.12 469,5
Rom 13.12 504,3
Rom 13.12 547,4
Rom 13.13 Luk 21.34 Ef 5.18 304,5
Rom 13.13 334,1
Rom 13.13 684,7
Rom 13.14 1 Kor 9.27 Gal 3.27 476
Rom 13.14 529,1
Rom 13.14 681,3
Rom 13.14 685,3
Rom 13.14 699,4
Rom 14.1 Rom 15.1 - 1 Kor 8.9
Rom 14.2 1 Mos 1.29 - 1 Mos 9.3
Rom 14.3 Kol 2.16
Rom 14.4 Matt 7.1 Jak 4.11-12
Rom 14.5 Kol 2.16
Rom 14.6 1 Tim 4.3-4
Rom 14.7 2 Kor 5.15 Gal 2.20
Rom 14.8 1 Thess 5.10 052,3
Rom 14.8 233,4
Rom 14.8 270,2
Rom 14.8 480,6
Rom 14.8 520,6
Rom 14.8 543,1.3
Rom 14.8 618,3
Rom 14.8 620,5
Rom 14.10 Matt 25.32 Apg 17.31 - 2 Kor 5.10
Rom 14.11 Es 45.23 Es 49.18 Jer 22.24
Rom 14.11 Ez 5.11 Fil 2.10
Rom 14.12 Matt 12.36
Rom 14.13 Matt 18.7 - 1 Kor 10.32 270,3
Rom 14.13 403,1
Rom 14.14 Matt 15.11 Apg 10.15 Tit 1.15
Rom 14.15 1 Kor 8,11.13
Rom 14.17 1 Kor 8.8 147,2
Rom 14.17 236,6
Rom 14.17 277,11
Rom 14.17 278,2.5.6
Rom 14.17 323,3
Rom 14.17 552,2
Rom 14.19 Rom 15.2
Rom 14.20 Mark 7.19
Rom 15.1 Rom 14.1 Gal 6.2 341,4
Rom 15.1 603,3
Rom 15.1 604,4
Rom 15.1 675,4
Rom 15.2 1 Kor 10,24.33 Rom 14.19 270,4
Rom 15.2 436,4
Rom 15.2 446,3
Rom 15.2 478,5
Rom 15.2 483,6
Rom 15.2 532,4
Rom 15.2 535,2
Rom 15.2 597,1
Rom 15.2 598,2
Rom 15.2 698,4
Rom 15.3 Sl 69.10
Rom 15.4 Rom 4.23-24 - 1 Kor 10.11 - 2 Tim 3.16
Rom 15.5 Rom 12.16 230,3
Rom 15.5 249,7
Rom 15.5 340,3
Rom 15.7 Rom 14 - 1 Kor 8.1 Ef 5.2
Rom 15.8 Rom 11.28-29
Rom 15.9 2 Sam 22.50 Sl 18.50
Rom 15.10 5 Mos 32.43
Rom 15.11 Sl 117.1
Rom 15.12 Es 11.10 Åb 5.5 064,4
Rom 15.12 104,1
Rom 15.12 115,5
Rom 15.13 Rom 14.17 270,1
Rom 15.13 271,1
Rom 15.13 278,6
Rom 15.13 608,1
Rom 15.15 Rom 1.5 Rom 12.3
Rom 15.16 Rom 11.13 Rom 12.1 Fil 2.17
Rom 15.18 Rom 1.5 - 2 Kor 3.5
Rom 15.19 2 Kor 12.12
Rom 15.20 2 Kor 10.15-16
Rom 15.21 Es 52.15
Rom 15.22 Rom 1.13
Rom 15.23 Rom 1.10-11
Rom 15.25 Apg 19.21 Apg 24.17
Rom 15.26 1 Kor 16.1 - 2 Kor 8.1
Rom 15,27.29 Rom 11.17 - 1 Kor 9.11 Gal 6.6 464,4
Rom 15.30 2 Kor 1.11 Ef 6.18-19 Kol 4.12
Rom 15.32 Rom 1.10 Jak 4.15
Rom 15.33 Rom 16.20 - 1 Kor 14.33 337,6
Rom 15.33 Fil 4.9 - 1 Thess 5.23 - 2 Thess 3.16 664,3
Rom 16.3 Apg 18.2
Rom 16.5 1 Kor 16,15.19
Rom 16.13 Mark 15.21
Rom 16.16 1 Kor 16.20 - 1 Pet 5.14
Rom 16.17 Fil 3.2 - 2 Thess 3.6 Tit 3.10
Rom 16.18 Fil 3.19 Kol 2.4
Rom 16.19 Rom 1.8 Jer 4.22 - 1 Kor 14.20
Rom 16.20 Rom 15.33 - 1 Thess 5.23 - 1 Mos 3.15
Rom 16.21 Apg 16.1 Apg 17.6 Fil 2.19
Rom 16.23 1 Kor 1.14 Apg 19,22.29 - 2 Tim 4.20
Rom 16.24 Verset findes kun i senere håndskrifter
Rom 16.25 Ef 1.9 Kol 1.26 - 1 Kor 2.7
Rom 16.26 Rom 1.5 Rom 3.21
1 Kor 1.1 Apg 18.17
1 Kor 1.2 Apg 18.1 Joh 17.19 Rom 1.7
1 Kor 1.5 2 Kor 8.7 089,5
1 Kor 1.5 288,7-8
1 Kor 1.5 483,2
1 Kor 1.7 Fil 3.20 - 1 Thess 1.10
1 Kor 1.8 Fil 1,6.10 - 1 Thess 3.13
1 Kor 1.9 1 Kor 10.13 - 1 Thess 5.24 005,5
1 Kor 1.9 026,1
1 Kor 1.9 031,3
1 Kor 1.9 037,1
1 Kor 1.9 492,6
1 Kor 1.9 563,6
1 Kor 1.10 Rom 12.16 Rom 15.5 Fil 2.2 249,7
1 Kor 1.10 253,7
1 Kor 1.10 264,2
1 Kor 1.10 285,2
1 Kor 1.12 1 Kor 3.4 Apg 18.24 Joh 1.42
1 Kor 1.14 Apg 18.8 Rom 16.23
1 Kor 1.16 1 Kor 16.15
1 Kor 1.17 Apg 9.15 Gal 1.16 - 1 Kor 2,1.4
1 Kor 1.18 2 Kor 4.3 Rom 1.16 167,9
1 Kor 1.18 182,2
1 Kor 1.18 242,6
1 Kor 1.18 256,4
1 Kor 1.18 302,2
1 Kor 1.18 307,5
1 Kor 1.18 348,2
1 Kor 1.18 500,1
1 Kor 1.19 Es 29.14 294,6
1 Kor 1.19 663,2
1 Kor 1.20 Job 12.17 Es 19.12 Es 44.25 Rom 1.22
1 Kor 1.21 Matt 11.25 409,2
1 Kor 1.21 478,2
1 Kor 1.21 533,2
1 Kor 1.22 Matt 12.38 Joh 4.48 Apg 17.18-21
1 Kor 1.23 Joh 6.60-61 - 1 Kor 2.14 058,4
1 Kor 1.23 Gal 5.11 Fil 3.18 533,3
1 Kor 1.26 Joh 7.48 Jak 2.5
1 Kor 1.28 323,2
1 Kor 1.28 562,3
1 Kor 1.29 Rom 3.27 Ef 2.9 151,3
1 Kor 1.29 436,4
1 Kor 1.29 457,1
1 Kor 1.29 526,2
1 Kor 1.30 Es 53.11 Jer 23.6 Kol 2.3 Rom 4.25 030,4
1 Kor 1.30 Joh 17.19 Ef 1.7 126,2
1 Kor 1.30 141,1
1 Kor 1.30 146,5
1 Kor 1.30 165,2
1 Kor 1.30 175,1
1 Kor 1.30 189,4
1 Kor 1.30 231,3
1 Kor 1.30 434,6
1 Kor 1.30 438,6
1 Kor 1.30 449,2
1 Kor 1.30 476
1 Kor 1.30 585,1
1 Kor 1.30 591,5
1 Kor 1.31 Jer 9.22-23 - 2 Kor 10.17
1 Kor 2.1 Apg 18.1 - 1 Kor 1.17
1 Kor 2.2 Gal 6.14 178
1 Kor 2.2 186,2
1 Kor 2.2 238,3
1 Kor 2.2 258,1
1 Kor 2.2 301,4
1 Kor 2.2 311,4
1 Kor 2.2 480,6
1 Kor 2.2 500,1
1 Kor 2.2 502,1
1 Kor 2.2 528,5
1 Kor 2.2 533,3
1 Kor 2.2 565,4
1 Kor 2.3 2 Kor 10,1.10
1 Kor 2.4 Mika 3.8 - 1 Thess 1.5 335,6
1 Kor 2.4 408
1 Kor 2.5 1 Kor 4.20 - 2 Kor 4.7
1 Kor 2.6 Jak 3.15
1 Kor 2.7 Rom 16.25 Ef 3.4-5 425,3
1 Kor 2.7 443,5
1 Kor 2.7 533,1-6
1 Kor 2.7 591,5
1 Kor 2.9 Es 64.3 232,3
1 Kor 2.9 656,6
1 Kor 2.10 Dan 2.22 Matt 13.11 253,10
1 Kor 2.10 254,1
1 Kor 2.10 608,1
1 Kor 2.10 660,1
1 Kor 2.11 Job 11.7 260,1
1 Kor 2.11 261,3
1 Kor 2.12 Joh 16.13 Rom 8.15 170,3
1 Kor 2.12 172,3
1 Kor 2.12 240,2
1 Kor 2.12 254,2
1 Kor 2.12 257
1 Kor 2.12 260,2
1 Kor 2.12 265,1.5
1 Kor 2.12 271,1
1 Kor 2.12 285,1
1 Kor 2.12 360,4
1 Kor 2.13 172,3
1 Kor 2.14-15 Ordsp 28.5 Jak 3.15 Jud 19 443,3
1 Kor 2.14-15 Joh 3.3 Joh 8.47
1 Kor 2.15 1 Joh 2.20
1 Kor 2.16 Es 40.13 Rom 11.34
1 Kor 3.1 Joh 16.12
1 Kor 3.2 Hebr 5.12-13
1 Kor 3.3 1 Kor 1.10-11 - 1 Kor 11.18 Gal 5.19-20
1 Kor 3.4 1 Kor 1.12 288,7
1 Kor 3.6 Apg 18,1.4.24-28
1 Kor 3.7 Sl 127.1 256,2
1 Kor 3.7 292,2
1 Kor 3.7 745,1
1 Kor 3.8 1 Kor 4.5
1 Kor 3.9 2 Kor 6.1 Matt 13.3-9 Ef 2.20 240,8
1 Kor 3.9 267,2
1 Kor 3.9 280,3
1 Kor 3.9 349,1
1 Kor 3.9 385,1
1 Kor 3.9 602,4
1 Kor 3.11 Ef 2.20 - 1 Pet 2.4-6 030,2
1 Kor 3.11 050,1
1 Kor 3.11 162,4
1 Kor 3.11 258,1-2
1 Kor 3.11 268,2
1 Kor 3.11 282,1
1 Kor 3.11 285,3
1 Kor 3.11 286,1
1 Kor 3.11 287,3
1 Kor 3.11 289,2.3
1 Kor 3.11 385,1
1 Kor 3.11 500,1
1 Kor 3.11 568,1
1 Kor 3.13 Mal 3.19 - 1 Pet 1.7 229,9
1 Kor 3.13 265,3
1 Kor 3.13 544,1
1 Kor 3.15 015,1
1 Kor 3.15 265,2.3
1 Kor 3.15 575,3
1 Kor 3.16 1 Kor 6.19 - 2 Kor 6.16 009,9.13
1 Kor 3.16 Ef 2.21-22 - 1 Tim 3.15 120,6
1 Kor 3.16 1 Pet 2.5 212,1
1 Kor 3.16 238,2
1 Kor 3.16 261,5
1 Kor 3.16 267,2
1 Kor 3.16 274,1
1 Kor 3.16 280,3
1 Kor 3.16 287,6
1 Kor 3.16 492,5
1 Kor 3.16 556,2
1 Kor 3.16 596,3
1 Kor 3.16 602,4
1 Kor 3.16 640,6
1 Kor 3.16 649,8.9
1 Kor 3.18 Ordsp 3.7
1 Kor 3.19 Job 5.12-13 Jer 8.9
1 Kor 3.20 Sl 94.11
1 Kor 3.22 1 Kor 1.12 Rom 8.38 288,7
1 Kor 3.23 1 Kor 11.3
1 Kor 4.1 Kol 1.25 Tit 1.7 - 1 Pet 4.10
1 Kor 4.2 Luk 12.42 294,9
1 Kor 4.4 Job 27.6 249,4
1 Kor 4.4 434,2
1 Kor 4.5 Matt 7.1 Rom 2.5-6 Åb 20.12 018,4
1 Kor 4.5 170,3
1 Kor 4.5 662,3
1 Kor 4.6 Rom 12.3 - 1 Kor 3.21
1 Kor 4.7 Joh 3.27 078,4
1 Kor 4.7 323,5
1 Kor 4.7 325,1
1 Kor 4.7 489,2
1 Kor 4.7 601,2
1 Kor 4.7 675,1.4
1 Kor 4.7 676,3
1 Kor 4.7 677,5
1 Kor 4.8 Åb 3.17
1 Kor 4.9 Rom 8.36 Hebr 10.33
1 Kor 4.9-13 2 Kor 4.8-11
1 Kor 4.10 2 Kor 11.19 562,3
1 Kor 4.10 661,3
1 Kor 4.11 2 Kor 6.5 - 2 Kor 11.23-27 Fil 4.12
1 Kor 4.12 Apg 18.3 - 1 Thess 2.9 Matt 5.44
1 Kor 4.12 Rom 12.14
1 kor 4.13 Klages 3.45 604,6
1 Kor 4.14 1 Thess 2.11
1 Kor 4.15 Apg 18.11 - 1 Kor 9.2 Gal 4.19 Filem 10
1 Kor 4.16 1 Kor 11.1 Fil 3.17 - 1 Thess 1.6
1 Kor 4.17 Apg 16.1
1 Kor 4.19 Jak 4.15
1 Kor 4.20 1 Kor 2.4
1 Kor 4.21 2 Kor 10.1-2 - 2 Kor 13.10
1 Kor 5.1 3 Mos 18.8
1 Kor 5.2 1 Kor 4.6-8
1 Kor 5.3 Kol 2.5
1 Kor 5.4 Matt 16.19 Matt 18.18 Apg 15.28
1 Kor 5.5 1 Tim 1.20
1 Kor 5.6 Matt 16.6 Gal 5.9 545,4
1 Kor 5.7 2 Mos 12,8.15 Joh 1.29 - 1 Pet 1.19 164,3
1 Kor 5.7 197,3-4
1 Kor 5.7 646,3
1 Kor 5.8 2 Mos 13.7 - 5 Mos 16.3 561,6
1 Kor 5.9 2 Kor 6.14
1 Kor 5.10 Joh 17.15
1 Kor 5.11 Rom 16.17 - 2 Thess 3,6.14 - 2 Joh 9-10
1 Kor 5.12 Kol 4.5
1 Kor 5.13 5 Mos 13.6 - 5 Mos 17.7
1 Kor 6.2 Dan 7.22 Matt 19.28 Åb 20.4 491,4
1 Kor 6.5 1 Kor 15.34
1 Kor 6.7 Matt 5.38-41 Rom 12.19 - 1 Thess 5.15
1 Kor 6.7 1 Pet 3.9
1 Kor 6.8 1 Thess 4.6
1 Kor 6.9 Gal 5.19-21 Ef 5.5 Hebr 12.14 Gal 6.7 126,3
1 Kor 6.9 Rom 1.27 337,3
1 Kor 6.9 470,2
1 Kor 6.11 Ef 2.1-10 Tit 3.3-7 Hebr 10.22
1 Kor 6.11 1 Kor 1.2
1 Kor 6.12 1 Kor 10.23
1 Kor 6.13 Matt 15.17 Kol 2.20-23 - 1 Thess 4.3
1 Kor 6.14 Rom 8.11 - 2 Kor 4.14 193,8
1 Kor 6.14 194,5-6
1 Kor 6.14 196,5
1 Kor 6.14 198,6
1 Kor 6.14 418,4
1 Kor 6.14 426,13-14
1 Kor 6.14 610,5
1 Kor 6.14 638,3
1 Kor 6.15 1 Kor 12.27 Ef 5.30
1 Kor 6.16 1 Mos 2.24 Matt 19.5
1 Kor 6.17 Joh 17.21-23 220,4
1 Kor 6.17 403,3
1 Kor 6.17 608,3
1 Kor 6.17 638,2
1 Kor 6.19 1 Kor 3.16 - 2 Kor 6.16 Se til 1 Kor 3.16 om salmer
1 Kor 6.19 101,5
1 Kor 6.19 412,1
1 Kor 6.20 1 Kor 7.23 Gal 3.13 072,2
1 Kor 6.20 1 Pet 1.18-19 Fil 1.20 100,8
1 Kor 6.20 101,5
1 Kor 6.20 169,5
1 Kor 6.20 175,3
1 Kor 6.20 213,1
1 Kor 6.20 281,7
1 Kor 6.20 321,1
1 Kor 6.20 410,4
1 Kor 6.20 435,1
1 Kor 6.20 451,6
1 Kor 6.20 515,5
1 Kor 6.20 524,2
1 Kor 7.7 Matt 19.11-12 - 1 Kor 12.11
1 Kor 7.9 1 Tim 5.14
1 Kor 7.10 Matt 5.32 Matt 19.9
1 Kor 7.14 Rom 11.16
1 Kor 7.15 Rom 14.19
1 Kor 7.19 Rom 2.25 Gal 5.6 Gal 6.15
1 Kor 7.21 men har du også mulighed for at blive fri,
1 Kor 7.21 så benyt dig hellere af det:
1 Kor 7.21 Anden mulig oversættelse:
1 Kor 7.21 men har du også mulighed for at blive fri,
1 Kor 7.21 så udnyt hellere det kald,
1 Kor 7.21 som du blev kaldet i.
1 Kor 7.22 Joh 8.36 Rom 6,18.22
1 Kor 7.23 1 Kor 6.20 Se til 1 Kor 6.20 om salmer
1 Kor 7.26 1 Kor 10.11
1 Kor 7.28 Luk 21.23
1 Kor 7.29 Rom 13.11 - 1 Pet 4.7 229,8
1 Kor 7.29 233,2
1 Kor 7.29 532,1
1 Kor 7.29 546,2
1 Kor 7.29 662,2
1 Kor 7.30 Ez 7.12
1 Kor 7.31 1 Joh 2.17
1 Kor 7.33 Luk 14.20
1 Kor 7.35 271,6
1 Kor 7.35 273,1
1 Kor 7.35 480,4
1 Kor 7.35 502,4
1 Kor 7.35 532,4
1 Kor 7.35 739,3
1 Kor 7.36-38 den unge pige:
1 Kor 7.36-38 Kan forstås om en forlovet pige
1 Kor 7.36-38 eller om en fars ugifte datter;
1 Kor 7.36-38 den sidste forståelse ville medføre
1 Kor 7.36-38 følgende oversættelse af vers 38:
1 Kor 7.36-38 Altså, den, der bortgifter datteren,
1 Kor 7.36-38 handler rigtigt, og den, der ikke
1 Kor 7.36-38 bortgifter hende, handler bedre.
1 Kor 7.39 Rom 7.2
1 Kor 7.40 1 Kor 2.15
1 Kor 8.1 Apg 15.29 Rom 14 121,6
1 Kor 8.1 263,4
1 Kor 8.1 425,5
1 Kor 8.2 Gal 6.3
1 Kor 8.3 Joh 10,14.27 - 1 Kor 13.12 Gal 4.9 425,6
1 Kor 8.3 565,1
1 Kor 8.4 1 Kor 10.19 - 2 Mos 20.3
1 Kor 8.4 5 Mos 6.4 Sl 96.5 Mark 12.29
1 Kor 8.5 1 Kor 10.19
1 Kor 8.6 Mal 2.10 Apg 17.28 Ef 4.5-6
1 Kor 8.6 Hebr 1.2 Joh 1.3
1 Kor 8.7 Rom 14,14.23 - 1 Kor 10.28
1 Kor 8.8 Rom 14.17 Hebr 13.9
1 Kor 8.9 Rom 14,13.20-21 Gal 5.13
1 Kor 8.11 Rom 14.15
1 Kor 8.13 Rom 14.21 270,3
1 Kor 9.1 Apg 9.3-5 - 1 Kor 4.15
1 Kor 9.2 2 Kor 3.2-3
1 Kor 9.4 Luk 10.8
1 Kor 9.5 Matt 8.14 Joh 1.42
1 Kor 9.6 Apg 4.36 - 2 Thess 3.9
1 Kor 9.9 5 Mos 25.4 - 1 Tim 5.18
1 Kor 9.10 2 Tim 2.6
1 Kor 9.11 Rom 15.27 Gal 6.6
1 Kor 9.12 Apg 20.33-34 - 2 Kor 11.9
1 Kor 9.13 4 Mos 18,8-9.31 - 5 Mos 18.1-3
1 Kor 9.14 Matt 10.10
1 Kor 9.15 Apg 18.3
1 Kor 9.16 Jer 20.9 Rom 1.14
1 Kor 9.17 1 Kor 4.1
1 Kor 9.19 Rom 11.14
1 Kor 9.20 Apg 16.3 Apg 21.20-26
1 Kor 9.21 1 Kor 7.22 Gal 2.3-4 Gal 6.2
1 Kor 9.22 Rom 15.1 - 1 Kor 10.33
1 Kor 9.24 Fil 3.14 Hebr 12.1 134,10
1 Kor 9.24 571,2
1 Kor 9.24 582,6
1 Kor 9.25 1 Tim 6.12 - 2 Tim 2.5 022,8
1 Kor 9.25 2 Tim 4.7 - 1 Pet 5.4 301,8
1 Kor 9.25 407,5
1 Kor 9.25 529,1.6
1 Kor 9.25 567,3
1 Kor 9.25 573,9
1 Kor 9.25 576,2
1 Kor 9.25 580,5
1 Kor 9.25 699,4
1 Kor 9.26 531,1
1 Kor 9.27 Rom 13.14 529,1
1 Kor 9.27 573,9
1 Kor 9.27 699,4
1 Kor 10.1 2 Mos 13.21-22 - 2 Mos 14.22-29
1 Kor 10.1 2 Mos 40.38
1 Kor 10.3 2 Mos 16,15.35 Sl 78.24-25
1 Kor 10.4 2 Mos 17.6 - 4 Mos 20.8 147,1
1 Kor 10.4 194,2
1 Kor 10.4 377,1
1 Kor 10.4 437,4
1 Kor 10.4 472,3
1 Kor 10.4 649,6
1 Kor 10.5 4 Mos 14.29.33 Sl 78.33 Sl 106.26
1 Kor 10.5 Hebr 3.17-18
1 Kor 10.6 4 Mos 11.4
1 Kor 10.7 2 Mos 32.6
1 Kor 10.8 1 Kor 6.18 - 4 Mos 25.1-9
1 Kor 10.9 Apg 5.9 - 4 Mos 21.5-6
1 Kor 10.10 Fil 2.14 - 2 Mos 16.2
1 Kor 10.10 4 Mos 14,29.35-36 Hebr 11.28
1 Kor 10.11 Rom 4.23-24
1 Kor 10.12 Rom 11.20 162,1
1 Kor 10.12 510,3
1 Kor 10.12 563,1
1 Kor 10.12 569,2
1 Kor 10.12 575,2
1 Kor 10.12 683,4
1 Kor 10.13 Sl 68.20 - 1 Kor 1.9 Se til 1 Kor 1.9 om salmer
1 Kor 10.13 1 Thess 5.24 - 2 Pet 2.9 489,3
1 Kor 10.14 Apg 15.20 - 2 Kor 6.16 - 1 Joh 5.21
1 Kor 10.15 1 Kor 2.15
1 Kor 10.16 Matt 26.26-28 - 1 Kor 11.23-26 279,6
1 Kor 10.16 387,4
1 Kor 10.17 Rom 12.5 - 1 Kor 12,12-13.27 243,2
1 Kor 10.17 286,2
1 Kor 10.18 3 Mos 7.6 - 1 Kor 9.13
1 Kor 10.19 1 Kor 8.4
1 Kor 10.20 5 Mos 32.17
1 Kor 10.21 2 Kor 6.15-16
1 Kor 10.22 5 Mos 32.21
1 Kor 10.23 1 Kor 6.12
1 Kor 10.24 Rom 15.2 - 1 Kor 10.33 Fil 2,4.21 249,7
1 Kor 10.24 270,4
1 Kor 10.24 436,4
1 Kor 10.24 446,3
1 Kor 10.24 478,5
1 Kor 10.24 483,6
1 Kor 10.24 532,4
1 Kor 10.24 535,2
1 Kor 10.24 597,1
1 Kor 10.24 598,2
1 Kor 10.24 698,4
1 Kor 10.26 Sl 24.1 - 2 Mos 19.5
1 Kor 10.28 1 Kor 8.7-11
1 Kor 10.30 Rom 14.6 - 1 Tim 4.4
1 Kor 10.31 Kol 3.17
1 Kor 10.32 Rom 14.13
1 Kor 10.33 1 Kor 9,19.22 Se til 1 Kor 10.24 om salmer
1 Kor 10.33 1 Kor 10.24
1 Kor 11.1 1 Kor 4.16 Fil 3.17 Matt 10.38
1 Kor 11.2 1 Kor 11.23 - 1 Kor 15.3 - 2 Thess 2.15
1 Kor 11.3 1 Mos 3.16 Ef 5.23 - 1 Kor 3.23
1 Kor 11.3 1 Kor 15.27-28
1 Kor 11.7 1 Mos 1.27
1 Kor 11.8 1 Mos 2.21-23 - 1 Tim 2.13
1 Kor 11.9 1 Mos 2.18
1 Kor 11.11 Gal 3.28
1 Kor 11.12 1 Kor 8.6
1 Kor 11.17-34 Matt 26.17-29 Mark 14.12-25 Luk 22.7-23
1 Kor 11.18 1 Kor 3.3
1 Kor 11.19 Matt 18.7
1 Kor 11.21 Jud 12
1 Kor 11.22 Jak 2.6
1 Kor 11.23 1 Kor 15.3 Gal 1.12 Matt 26.26-28 160,3
1 Kor 11.23 416,1
1 Kor 11.23-29 152,1-4
1 Kor 11.24-25 Jer 31.31-34 - 2 Mos 12.14 152,2
1 Kor 11.24-25 287,5
1 Kor 11.24-25 415,2
1 Kor 11.24-25 416,2
1 Kor 11.24-25 420,2
1 Kor 11.24-25 422
1 Kor 11.24-25 425,1
1 Kor 11.24-25 426,2
1 Kor 11.24-25 427,4
1 Kor 11.24-25 428,6
1 Kor 11.24-25 429,1
1 Kor 11.24-25 430,1
1 Kor 11.24-25 431
1 Kor 11.26 152,4
1 Kor 11.26 415,4
1 Kor 11.26 431
1 Kor 11.27 294,8
1 Kor 11.27 420,3
1 Kor 11.27 424,1
1 Kor 11.27 428,2
1 Kor 11.28 2 Kor 13.5 420,3
1 Kor 11.32 Ordsp 3.12 Hebr 12.5-6
1 Kor 12.2 Hab 2.18 Ef 2.11-12 - 1 Thess 1.9
1 Kor 12.3 Fil 2.11 - 1 Joh 4.2 238,6
1 Kor 12.3 250,2
1 Kor 12.3 553,3
1 Kor 12.4 1 Pet 4.10 Ef 4.4
1 Kor 12.4-11 Rom 12.6-8 602,3
1 Kor 12.7 1 Kor 14.26 608,1
1 Kor 12.7 665,2
1 Kor 12.9 Jak 5.14-15
1 Kor 12.10 Apg 2.4 - 1 Kor 14 - 1 Joh 4.1
1 Kor 12.11 1 Kor 7.7 Ef 4.7 242,4
1 Kor 12.11 247,4
1 Kor 12.11 261,4
1 Kor 12.11 272,3
1 Kor 12.12 Rom 12.4-5 - 1 Kor 10.17 264,2
1 Kor 12.12 618,3
1 Kor 12.13 Ef 2,16.18 Gal 3.27-28 437,4
1 Kor 12.25 253,7
1 Kor 12.26 Rom 12.15 336,4
1 Kor 12.27 Rom 12.5 Ef 5.30 103,5
1 Kor 12.27 529,1
1 Kor 12.27 618,3
1 Kor 12.27 628,2
1 Kor 12.27 708,4
1 Kor 12.28 Ef 4.11 Rom 12.7-8
1 Kor 12.31 1 Kor 14.1 604,1
1 Kor 13.1-2 064,5
1 Kor 13.1-2 482,1.4
1 Kor 13.1-2 604,2-3
1 Kor 13.1-2 605,2
1 Kor 13.2 Matt 7.22 - 1 Kor 12.8-9 Matt 17.20
1 Kor 13.3 til at brændes:
1 Kor 13.3 De ældste håndskrifter har:
1 Kor 13.3 for at vinde berømmelse.
1 Kor 13.3 Matt 7.22
1 Kor 13.4 Matt 6.2 - 1 Pet 4.8
1 Kor 13.4-5 343,4
1 Kor 13.4-5 604,4-5
1 Kor 13.4-5 605,4
1 Kor 13.4-5 607,10
1 Kor 13.5 1 Kor 10,24.33 Fil 2.4
1 Kor 13.6 Rom 12.9
1 Kor 13.7 1 Kor 9.12 279,6
1 Kor 13.7 604,6
1 Kor 13.7 737,1
1 Kor 13.8 274,2
1 Kor 13.8 279,1
1 Kor 13.8 604,7
1 Kor 13.9 1 Kor 8.2
1 Kor 13.10 608,3
1 Kor 13.12 4 Mos 12.8 - 2 Kor 3.18 - 2 Kor 5.7 019,4
1 Kor 13.12 Matt 5.8 - 1 Joh 3.2 Åb 22.4 277,10-11
1 Kor 13.12 Joh 10.14 - 1 Kor 8.3 278,9
1 Kor 13.12 281,8
1 Kor 13.12 506,6
1 Kor 13.12 578,6
1 Kor 13.12 587,2
1 Kor 13.12 621,2
1 Kor 13.12 653,2.4
1 Kor 13.12 725,4
1 Kor 13.13 Kol 1.4-5 - 1 Thess 1.3 048,2
1 Kor 13.13 134,10
1 Kor 13.13 213,5
1 Kor 13.13 233,3
1 Kor 13.13 236,3
1 Kor 13.13 253,7
1 Kor 13.13 273,2
1 Kor 13.13 278,8
1 Kor 13.13 279,4-6
1 Kor 13.13 280,6
1 Kor 13.13 294,4
1 Kor 13.13 343,1-5
1 Kor 13.13 426,5
1 Kor 13.13 436,4
1 Kor 13.13 483,3-4
1 Kor 13.13 553,2
1 Kor 13.13 605,2
1 Kor 13.13 677,10
1 Kor 14.1 1 Kor 12,10.31 - 1 Kor 14.12
1 Kor 14.2 Apg 2.4
1 Kor 14.5 4 Mos 11.29
1 Kor 14.6 1 Kor 12.8
1 Kor 14.13 1 Kor 12.10
1 Kor 14.15 Ef 5.19
1 Kor 14.20 Ef 4.14-15 Hebr 5.12-14
1 Kor 14.21 Es 28.11-12
1 Kor 14.25 Es 45.14 Zak 8.23 Joh 4.19
1 Kor 14.25 Hebr 4.12-13
1 Kor 14.26 1 Kor 12.8-10 Ef 4.12 Kol 3.16
1 Kor 14.29 1 Thess 5.20-21 - 1 Joh 4.1
1 Kor 14.33 Rom 15.33
1 Kor 14.34 1 Kor 11.3 Ef 5.22 - 1 Tim 2.12
1 Kor 14.34 1 Mos 3.16
1 Kor 14.35 1 Tim 2.11-12
1 Kor 14.37 2 Kor 10.7 - 1 Joh 4.6
1 Kor 14.40 1 Kor 14.33 Kol 2.5
1 Kor 15.1 Gal 1.11-12
1 Kor 15.2 1 Kor 11.2 Gal 3.4
1 Kor 15.3 1 Kor 11.23 - 2 Kor 5.15 Es 53.5-12
1 Kor 15.4 Matt 12.40 - 2 Tim 2.8 Hos 6.1-2 193,1
1 Kor 15.4 Sl 16.10 236,1
1 Kor 15.5 Luk 24.34 Mark 16.14 Joh 20.19
1 Kor 15.7 Luk 24.50
1 Kor 15.8 1 Kor 9.1 Apg 9.3-6
1 Kor 15.9 Ef 3.8 - 1 Tim 1.15 Apg 8.3
1 Kor 15.10 1 Kor 3.10 - 2 Kor 11.23
1 Kor 15.12 Matt 22.23 Apg 17.32
1 Kor 15.13 206,3.4
1 Kor 15.15 Apg 2.32
1 Kor 15.16-17 190,2
1 Kor 15.16-17 199,2
1 Kor 15.16-17 206,3.4
1 Kor 15.20 Kol 1.18 049,2
1 Kor 15.20 112,2
1 Kor 15.20 193,1
1 Kor 15.20 479,2
1 Kor 15.20 537,1
1 Kor 15.21 1 Mos 3.17-19 Rom 5,12.18
1 Kor 15.22 Joh 5.28-29 Rom 5.21 064,4
1 Kor 15.22 201,3
1 Kor 15.22 458,2
1 Kor 15.23 1 Thess 4.14-17 Se til 1 Kor 15.20 om salmer
1 Kor 15.24 Dan 4.44
1 Kor 15.25 Sl 110.1 Matt 22.44
1 Kor 15.25-26 183,3
1 Kor 15.25-26 191,2
1 Kor 15.25-26 192,4
1 Kor 15.25-26 194,5
1 Kor 15.25-26 208,6
1 Kor 15.25-26 215,5
1 Kor 15.25-26 479,1
1 Kor 15.25-26 489,4
1 Kor 15.25-26 550,3
1 Kor 15.25-26 554,7
1 Kor 15.25-26 637,1
1 Kor 15.26 Åb 20.14 Åb 21.4
1 Kor 15.27 Sl 8.5-7 Ef 1.22 Hebr 2.8
1 Kor 15.28 1 Kor 11.3 Kol 3.11 426,18
1 Kor 15.28 641,5
1 Kor 15.28 656,6
1 Kor 15.30 2 Kor 11.26
1 Kor 15.31 Sl 44.23 Rom 8.36 - 2 Kor 4.10-11
1 Kor 15.32 Apg 19.23-40 - 2 Kor 1.8 Es 22.13
1 Kor 15.33 1 Kor 6.9
1 Kor 15.34 1 Kor 6.5
1 Kor 15.35-38 619,2
1 Kor 15.35-38 625,2
1 Kor 15.35-38 636,1
1 Kor 15.36 Joh 12.24
1 Kor 15.38 1 Mos 1.11
1 Kor 15.42-43 514,2
1 Kor 15.42-43 619,2
1 Kor 15.42-43 638,3
1 Kor 15.43 Fil 3.21
1 Kor 15.45 1 Mos 2.7 Rom 5.14-15 537,3
1 Kor 15.47 Joh 3,13.31 491,2
1 Kor 15.49 1 Mos 5.3 Rom 8.29 - 2 Kor 3.18 219,4
1 Kor 15.49 278,9
1 Kor 15.49 443,1
1 Kor 15.49 636,8
1 Kor 15.49 640,9
1 Kor 15.50 Joh 3.5-6 - 1 Kor 6.13
1 Kor 15.52 Matt 24.31 - 1 Thess 4.16 057,6
1 Kor 15.52 201,6
1 Kor 15.52 223,4
1 Kor 15.52 229,9
1 Kor 15.52 231,4
1 Kor 15.52 638,2
1 Kor 15.52 640,8
1 Kor 15.52 654,2
1 Kor 15.52 715,11
1 Kor 15.53 2 Kor 5.4 188,4
1 Kor 15.53 194,5
1 Kor 15.53 225,2
1 Kor 15.53 279,3
1 Kor 15.54 Es 25.8 009,8
1 Kor 15.54 195,5
1 Kor 15.54 197,1
1 Kor 15.54 201,2
1 Kor 15.54 202,2
1 Kor 15.54 203,1
1 Kor 15.54 236,1
1 Kor 15.55 Hos 13.14 Hebr 2.14 - 2 Tim 1.10 149,9
1 Kor 15.55 154,6
1 Kor 15.55 166,7
1 Kor 15.55 176,4
1 Kor 15.55 191,3
1 Kor 15.55 196,4
1 Kor 15.55 199,3
1 Kor 15.55 208,6
1 Kor 15.55 279,2
1 Kor 15.55 520,5
1 Kor 15.55 619,4
1 Kor 15.56 Rom 7,8.13 445,2
1 Kor 15.57 Rom 8.37 - 1 Joh 5.4-5 208,6
1 Kor 15.57 228,4
1 Kor 15.57 297,3
1 Kor 15.57 303,2
1 Kor 15.57 334,4
1 Kor 15.57 486,2
1 Kor 15.57 562,3
1 Kor 15.58 2 Krøn 15.7 Es 49.4 Hebr 6.10
1 Kor 16.1 Rom 15.26 - 2 Kor 8-9 Gal 2.10
1 Kor 16.2 Apg 20.7
1 Kor 16.3 2 Kor 8.19
1 Kor 16.5 Apg 19.21
1 Kor 16.6 Rom 15.24
1 Kor 16.7 Apg 20.2 - 1 Kor 4.19
1 Kor 16.8 Apg 20.16 - 3 Mos 23.15-21
1 Kor 16.9 2 Kor 2.12 Kol 4.3 Apg 19.8-10
1 Kor 16.10 1 Kor 4.17 Fil 2.19-20
1 Kor 16.11 1 Tim 4.12
1 Kor 16.12 Apg 18.24
1 Kor 16.13 Ef 6.10 303,5
1 Kor 16.13 428,9
1 Kor 16.13 462,3
1 Kor 16.13 529,3
1 Kor 16.14 1 Kor 13
1 Kor 16.15 1 Kor 1.16 Rom 16.5
1 Kor 16.16 Fil 2.29 - 1 Thess 5.12
1 Kor 16.17 Fil 2.30 Filem 13
1 Kor 16.18 2 Kor 7.13
1 Kor 16.19 Apg 18.2
1 Kor 16.20 Rom 16.16 - 2 Kor 13.12 - 1 Thess 5.26
1 Kor 16.21 Kol 4.18
1 Kor 16.22 Gal 1.8-9 Åb 22.20 232,2
1 Kor 16.22 309,2
1 Kor 16.22 619,6
1 Kor 16.23 Marana ta !
1 Kor 16.23 = Vor Herre er kommen eller Vor Herre. kom !