HENVISNINGSNØGLE - BIBELEN - SALMEBOGEN DDS

Apostlenes Gerninger

TEKST HENVISNING DDS
Apg 1.1 Luk 1.3
Apg 1.2 1 Tim 3.16 Matt 28.19-20 Luk 24.36-49
Apg 1.3 1 Kor 15.5-9
Apg 1.4 Luk 24.49 Joh 15.26 217,4
Apg 1.4 237,1
Apg 1.4 239,1
Apg 1.5 Luk 3.16 Apg 11.16 Apg 19.3-4 122,7-8
Apg 1.5 396,4
Apg 1.5 399,3
Apg 1.5 407,1
Apg 1.6 Luk 19.11 Luk 24.21
Apg 1.7 Matt 24.36
Apg 1.8 Luk 24.48 Apg 8.1.14 Apg 13.47 066,3
Apg 1.8 241,1
Apg 1.8 241,2
Apg 1.8 243,1-3
Apg 1.8 248,2
Apg 1.8 249,5
Apg 1.8 256,7
Apg 1.8 261,1
Apg 1.8 276,2.4
Apg 1.8 294,3.4
Apg 1.8 320
Apg 1.8 386,2
Apg 1.8 444,2
Apg 1.9 Mark 16.19 Luk 24.51 057,4
Apg 1.9 219,4
Apg 1.9 220,2
Apg 1.10 Luk 24.4
Apg 1.11 Luk 21.27 Åb 1.7 057,5
Apg 1.11 215,1.8
Apg 1.11 220,5
Apg 1.11 223,4
Apg 1.11 236,2.3
Apg 1.12 Luk 24.52
Apg 1.13 Luk 22.12 Matt 10.2-4 Luk 6.14-16
Apg 1.14 Matt 13.55 Luk 24.10 Joh 7.5
Apg 1.16 2 Sam 23.2 Luk 22.47
Apg 1.16-20 Matt 27.3-10
Apg 1.20 Sl 69.26 Sl 109.8
Apg 1.21 Joh 15.27
Apg 1.22 Luk 3.21 Luk 24.51 Apg 2.32
Apg 1.22 Apg 3.15 Apg 4.33 Apg 5.32
Apg 1.24 Jer 17.10 Apg 15.8
Apg 1.26 Ordsp 16.33
Apg 2.1 3 Mos 23.15-21 - 5 Mos 16.9-11
Apg 2.1-2 239,4
Apg 2.1-2 240,7
Apg 2.1-2 244,1
Apg 2.1-2 247,3
Apg 2.1-2 406,2
Apg 2.1-2 437,4
Apg 2.1-2 720,3
Apg 2.1-13 Zak 12.10
Apg 2.3 Luk 3.16 001,3
Apg 2.3 009,10
Apg 2.3 122,8-9
Apg 2.3 236,4
Apg 2.3 237,2
Apg 2.3 239,5
Apg 2.3 240,5
Apg 2.3 241,1
Apg 2.3 243,1
Apg 2.3 244,3
Apg 2.3 248,2
Apg 2.3 249,1
Apg 2.3 258,3
Apg 2.3 259,3
Apg 2.3 261,1
Apg 2.3 262
Apg 2.3 276,2
Apg 2.3 294,5
Apg 2.3 343,5
Apg 2.3 355,2
Apg 2.3 371,3
Apg 2.4 Mark 16.17 Apg 4.31 Apg 10.44-46 239,5
Apg 2.4 Apg 19.6 240,1-2
Apg 2.4 242,4-5
Apg 2.4 244,3
Apg 2.4 247,6
Apg 2.4 253,1.9
Apg 2.4 271,2
Apg 2.4 276,2
Apg 2.4 282,3
Apg 2.4 302,4
Apg 2.4 308,7
Apg 2.4 371,3
Apg 2.5-6 237,2
Apg 2.5-6 257
Apg 2.5-6 259,1
Apg 2.7 Apg 1.11 242,1-3,8
Apg 2.7 304,3
Apg 2.9 Apg 6.9 - 1 Pet 1.1
Apg 2.11 Matt 23.15 009,10
Apg 2.11 239,6
Apg 2.11 244,3
Apg 2.11 247,5
Apg 2.11 251,1
Apg 2.11 253,10
Apg 2.11 283,4
Apg 2.11 302,4
Apg 2.13 249,2
Apg 2.17 4 Mos 11.25 Es 44.3 Zak 12.10 247,2
Apg 2.17-21 Joel 3.1-5
Apg 2.20 Matt 24.29
Apg 2.21 Rom 10.13
Apg 2.22 Apg 10.38
Apg 2.23 Luk 22.22 Apg 4.28 164,3
Apg 2.24 Apg 2.32 Apg 3.15 Apg 4.10 192,4
Apg 2.24 Apg 10.40 Apg 13.30 196,2
Apg 2.24 Apg 17.31 Rom 4.24 198,2
Apg 2.24 208,1
Apg 2.24 479,1
Apg 2.24 501,3
Apg 2.25-28 Sl 16.8-11
Apg 2.27 Apg 13.35 200,5
Apg 2.27 236,6
Apg 2.27 270,5
Apg 2.27 277,5
Apg 2.28 177,1
Apg 2.28 357,3
Apg 2.28 589,2
Apg 2.29 1 Kong 2.10 Apg 13.36
Apg 2.30 2 Sam 7.12-13 Sl 89.5 Sl 132.11
Apg 2.32 Se til Apg 2.24 om salmer
Apg 2.33 Fil 2.9
Apg 2.34 Matt 22.44
Apg 2.34-35 Sl 110.1 Se til Sl 110.1 om salmer
Apg 2.36 Apg 5.30-31
Apg 2.37 Apg 16.30
Apg 2.38 Mark 1.15 Luk 24.47 Apg 3.19 248,5
Apg 2.38 Apg 10.43 Tit 3.5 252,2
Apg 2.38 254,1
Apg 2.38 405,3
Apg 2.38 445,8
Apg 2.38 450,2
Apg 2.38 465,5
Apg 2.38 511,9
Apg 2.38 540,4
Apg 2.39 Joel 3.5 Ef 2.17
Apg 2.40 Matt 17.17 Fil 2.15
Apg 2.41 Apg 2.47 Apg 4.4 127,6
Apg 2.41 236,5
Apg 2.42 Apg 20.7
Apg 2.43 Apg 5.12
Apg 2.44-45 Apg 4.32-35
Apg 2.45 Luk 12.33
Apg 2.47 Apg 4.4 Apg 5.14 Apg 6.7
Apg 2.47 Apg 11.21 Apg 14.1
Apg 3.2 621,3
Apg 3.11 Joh 10.23 Apg 5.12
Apg 3.13 2 Mos 3,6.15-16 Es 53.11
Apg 3.14 Luk 23.13-23
Apg 3.15 Se til Apg 2.24 om salmer
Apg 3.15 Apg 2.23-24 Hebr 2.10 163,3
Apg 3.15 168,2.3
Apg 3.17 Luk 23.34
Apg 3.18 Luk 24.44
Apg 3.19 Apg 2.38
Apg 3.21 Am 9.11 248,6
Apg 3.22 Apg 7.37
Apg 3.22-23 5 Mos 18.15-20
Apg 3.23 3 Mos 23.29
Apg 3.25 1 Mos 12.3 - 1 Mos 22.18
Apg 3.25 1 Mos 26.4 Gal 3.8
Apg 3.26 Apg 13.46
Apg 4.1 Luk 22,4.52
Apg 4.2 Apg 23.8
Apg 4.4 Apg 2,41.47
Apg 4.6 Luk 3.2 Joh 18.13
Apg 4.7 Matt 21.23
Apg 4.8 Matt 10.19-20
Apg 4.10 Apg 2.23-24 Apg 3.13-16 Apg 5.30
Apg 4.11 Sl 118.22 Es 28.16 Matt 21.42 225,3
Apg 4.11 289,2
Apg 4.11 328,1
Apg 4.12 Matt 1.21 046,1
Apg 4.12 047,1-3
Apg 4.12 048,1
Apg 4.12 049,1
Apg 4.12 167,1
Apg 4.12 258,1
Apg 4.12 442,1-3
Apg 4.12 446,1
Apg 4.12 754,1
Apg 4.13 242,1
Apg 4.13 249,5
Apg 4.16 Joh 11.47
Apg 4.18 Apg 5.28-29
Apg 4.24 2 Mos 20.11 - 2 Kong 19.15 Neh 9.6
Apg 4.24 Sl 146.6 Es 37.16 Åb 10.6
Apg 4.25-26 Sl 2.1-2
Apg 4.27 Luk 23,1.11-12
Apg 4.27-28 019,2
Apg 4.27-28 164,3
Apg 4.28 Apg 2.23 - 2 Sam 16.10
Apg 4.29 Ef 6.19
Apg 4.30 Apg 5.12
Apg 4.32-35 Apg 2.44-45
Apg 4.33 Apg 2.47
Apg 4.36 Apg 11.22
Apg 5.2 Apg 4.34-37
Apg 5.3 Joh 13.2
Apg 5.5 Apg 19.17
Apg 5.12 Apg 2.43 Apg 3.11 Apg 4.30
Apg 5.14 Apg 2.47
Apg 5.15 Mark 6.56 Apg 19.11-12
Apg 5.17 Apg 4,1.6
Apg 5.19 Apg 12.7
Apg 5.20 241,2
Apg 5.20 258,3
Apg 5.20 293,3
Apg 5.20 317,2
Apg 5.20 345,1
Apg 5.28 Matt 27.25 Apg 4.18
Apg 5.29 2 Mos 1.17 Dan 3,17-18.28 Apg 4.19
Apg 5.30 Apg 2.23-24 Apg 3.13-15 Apg 10.39
Apg 5.31 Luk 24.47-48 Apg 2.33 162,7
Apg 5.32 Joh 15.26-27 256,7
Apg 5.32 258,1
Apg 5.32 293,3
Apg 5.32 294,4
Apg 5.32 320
Apg 5.32 386,2
Apg 5.34 Apg 22.3
Apg 5.38 Matt 15.13
Apg 5.40 Matt 10.17
Apg 5.41 Matt 5.10-11 Rom 5.3 Fil 1.29 581,2
Apg 5.41 1 Pet 4.13
Apg 6.1 Apg 2.45 Apg 4.35 Apg 9.29
Apg 6.3 1 Tim 3.8-10
Apg 6.5 Apg 8,5.26-40 Apg 11.24 Apg 21.8
Apg 6.6 Apg 13.3 - 1 Tim 4.14 294,1
Apg 6.6 373,2
Apg 6.7 Apg 2.47 Apg 12.24 Apg 19.20
Apg 6.8 Apg 5.12
Apg 6.7 104,2-3
Apg 6.10 Luk 21.15
Apg 6.13 Jer 26.11 Matt 26.60-66 Apg 21.28
Apg 6.14 Joh 2.19
Apg 6.15 104,4
Apg 7.3 1 Mos 12.1
Apg 7.4 1 Mos 11.31 - 1 Mos 12.4
Apg 7.5 1 Mos 12.7 - 1 Mos 17.8 - 1 Mos 48.4
Apg 7.6 2 Mos 12.40
Apg 7.6-7 1 Mos 15.13-14
Apg 7.7 2 Mos 3.12
Apg 7.8 1 Mos 17.10-14 - 1 Mos 21.2-4
Apg 7.8 1 Mos 25.26 - 1 Mos 29,31-35.18
Apg 7.9 1 Mos 37,11.28 - 1 Mos 39.2
Apg 7.10 1 Mos 41.39-41
Apg 7.11 1 Mos 41.54
Apg 7.12 1 Mos 42.1-2
Apg 7.13 1 Mos 45,1.16 - 1 Mos 47.1
Apg 7.14 1 Mos 45,9-10.17-18 - 1 Mos 46.27
Apg 7.15 1 Mos 46.6 - 1 Mos 49.33
Apg 7.16 1 Mos 23.3-20 - 1 Mos 33.19
Apg 7.16 1 Mos 50.13 Jos 24.32
Apg 7.17-18 2 Mos 1.7-8
Apg 7.19 2 Mos 1.11
Apg 7.20 2 Mos 2.2
Apg 7.21 2 Mos 2.3-10
Apg 7.23-26 2 Mos 2.11-13
Apg 7.27-29 2 Mos 2.14-15
Apg 7.29 2 Mos 18.3-4
Apg 7.30-34 2 Mos 3.1-10
Apg 7.32 2 Mos 3,6.15-16
Apg 7.33 2 Mos 3.5
Apg 7.34 2 Mos 3,7-8.10
Apg 7.35 2 Mos 2.14-15
Apg 7.36 2 Mos 7,3.10 - 2 Mos 14.21 - 4 Mos 14.33
Apg 7.37 5 Mos 18.15-20 Apg 3.22-23
Apg 7.38 2 Mos 19,1-20.17 - 5 Mos 5.1-33
Apg 7.39 4 Mos 14.4
Apg 7.40 2 Mos 32,1.23
Apg 7.41 2 Mos 32.4 - 1 Kor 10.7
Apg 7.42-43 Am 5.25-27 519,4.6
Apg 7.44 2 Mos 25,9.40 Hebr 8.5
Apg 7.45 Jos 3.14-17
Apg 7.46 til Jakobs Gud:
Apg 7.46 Nogle af de ældste håndskrifter har:
Apg 7.46 til Jokobs hus
Apg 7.46 2 Sam 7.1-16 Sl 132.3-5
Apg 7.47 1 Kong 6.1-38
Apg 7.48 1 Kong 8.27 Apg 17.24 280,2
Apg 7.48 291,1
Apg 7.49-50 Es 66.1-2 222,4
Apg 7.51 2 Mos 32.9 - 3 Mos 26.41 - 5 Mos 10.16
Apg 7.51 Es 63.10 Jer 6.10 Jer 9.25
Apg 7.52 1 Kong 19.10 - 2 Krøn 36.16 Matt 23.31
Apg 7.53 2 Mos 20.1-21 Gal 3.19 Hebr 2.2
Apg 7.55 058,7
Apg 7.55 104,4
Apg 7.55 105,2
Apg 7.55 252,1
Apg 7.56 Luk 22.69 Rom 8.34 122
Apg 7.56 166,14
Apg 7.56 202,2
Apg 7.56 211,5
Apg 7.56 385,1
Apg 7.56 471,4
Apg 7.56 612,5
Apg 7.56 641,8
Apg 7.58 Apg 22.20
Apg 7.58-59 045,1
Apg 7.58-59 104,5
Apg 7.58-59 105,3
Apg 7.58-59 166,15
Apg 7.58-59 175,5
Apg 7.58-59 269,3
Apg 7.58-59 468,3
Apg 7.58-59 487,2
Apg 7.59 Luk 23.46
Apg 7.60 Luk 23.34 104,6
Apg 7.60 105,2
Apg 7.60 166,2
Apg 7.60 607,6
Apg 8.1 Apg 22.20 Apg 1.8 104,6
Apg 8.3 Apg 9.1 Apg 22.4 - 1 Kor 15.9 Fil 3.6
Apg 8.4 Apg 11.19
Apg 8.5 Apg 6.5
Apg 8.7 Mark 16.17
Apg 8.9 Apg 13.6
Apg 8.16 Apg 19.2
Apg 8.21 Ef 5.5
Apg 8.27 Sl 68.32 Sef 3.10
Apg 8.32-33 Es 53.7-8 158,2
Apg 8.32-33 164,3
Apg 8.32-33 165,1-2
Apg 8.32-33 173
Apg 8.32-33 174,1-3
Apg 8.32-33 175,1
Apg 8.32-33 304,2
Apg 8.32-33 657,2
Apg 8.37 Verset findes ikke i de ældste håndskrifter
Apg 8.39 1 Kong 18.12
Apg 8.40 Apg 21.8
Apg 9.1-29 Apg 22.3-21 Apg 26.9-20
Apg 9.1-29 Apg 8.3 Gal 1.13
Apg 9.2 Matt 22.16 Apg 18.25-26 Apg 19,9.23
Apg 9.2 Apg 22.4 Apg 24,14.22
Apg 9.3-6 1 Kor 15.8
Apg 9.7 5 Mos 4.12
Apg 9.15 Apg 22.21 Apg 26.2 Apg 27.24 019,2
Apg 9.16 2 Kor 11.23-28
Apg 9.18 229,2
Apg 9.22 Apg 18.28
Apg 9.23-25 2 Kor 11.32-33
Apg 9.25 1 Sam 19.12
Apg 9.26 Gal 1.17-19
Apg 9.29 Apg 6.1
Apg 9.30 Apg 11.25 Gal 1.21
Apg 9.31 250,1.5
Apg 9.31 257
Apg 9.31 259,1
Apg 9.31 273,1
Apg 9.31 360,4
Apg 9.40 Mark 5.41
Apg 9.43 Apg 10.6
Apg 10.4 Åb 8.4
Apg 10.6 Apg 9.43
Apg 10.9-48 Apg 11.5-17
Apg 10.12-15 3 Mos 11
Apg 10.14 Ez 4.14
Apg 10.15 Matt 15.11 Rom 14.14 - 1 Tim 4.4
Apg 10.22 Luk 7.4-5
Apg 10.26 Apg 14.15 Åb 19.10
Apg 10.28 5 Mos 7.2-3 Joh 4.9
Apg 10.33 291,4
Apg 10.33 383,1
Apg 10.34 5 Mos 10.17 - 1 Sam 16.7
Apg 10.34 2 Krøn 19.7 Matt 22.16
Apg 10.36 Rom 5.1 Rom 10.12 Ef 2,14.17
Apg 10.37 Luk 4.14-15
Apg 10.38 Luk 3.22 Luk 4.18 Sl 45.8 177,1
Apg 10.38 215,1
Apg 10.38 444,4
Apg 10.38 611,1
Apg 10.39 Apg 5.30
Apg 10.41 Luk 24,30.41-43 Joh 14.22
Apg 10.41 Apg 1.4 - 1 Kor 15.4-7
Apg 10.42 Apg 17.31 - 2 Kor 5.10 - 2 Tim 4.1
Apg 10.43 Es 53.5 Jer 31.34 Mika 7.18 Apg 13.38 347,7
Apg 10.43 361,3
Apg 10.43 420,8
Apg 10.43 434,7
Apg 10.44 Apg 2.4 Apg 8.17
Apg 10.45 Apg 15.8
Apg 10.46 Apg 19.6 - 1 Kor 12.10 240,2
Apg 10.46 244,3
Apg 10.46 247,6
Apg 10.46 271,2
Apg 10.46 276,2
Apg 10.46 282,3
Apg 11.3 Gal 2.12
Apg 11.5-17 Apg 10.9-48
Apg 11.15 Apg 2.4
Apg 11.16 Apg 1.5
Apg 11.18 Apg 15.12 162,7
Apg 11.19 Apg 8.1-4
Apg 11.20 grækerne:
Apg 11.20 Nogle af de ældste håndskrifter har:
Apg 11.20 hellenisterne,
Apg 11.20 jf Apg 6.1 og Apg 9.29
Apg 11.21 Apg 2.47
Apg 11.22 Apg 4.36
Apg 11.23 Apg 13.43 Apg 14.22
Apg 11.24 Apg 6.5
Apg 11.25 Apg 9.30
Apg 11.26 Apg 26.28 - 1 Pet 4.16
Apg 11.27 Apg 13.1 Apg 15.32 Ef 4.11
Apg 11.28 Apg 21.10
Apg 11.29 1 Kor 16.1 - 2 Kor 8-9 Gal 2.10
Apg 11.30 Apg 12.25
Apg 12.2 Matt 20.22-23
Apg 12.4 2 Mos 12.1-27
Apg 12.7 Apg 5.19
Apg 12.12 Apg 12.25 Apg 15.37
Apg 12.15 Matt 18.10
Apg 12.20 Ez 27.17
Apg 12.22 Ez 28.2
Apg 12.23 Dan 4.28 Dan 5.20
Apg 12.24 Apg 6.7 Kol 1.6
Apg 13.1 Apg 11,20.27
Apg 13.2 Apg 9.15 Apg 22.21 019,2
Apg 13.3 4 Mos 27.23 Apg 6.6 Apg 14.23 294,1
Apg 13.3 373,2
Apg 13.4 Apg 15.39
Apg 13.5 Apg 12,12.25
Apg 13.6 Apg 8.9
Apg 13.10 Joh 8.44
Apg 13.12 Luk 4.32
Apg 13.13 Apg 15.38
Apg 13.15 Luk 4.16-17 Apg 15.21
Apg 13.17 2 Mos 6.6 - 2 Mos 12.37-41
Apg 13.18 sørgede han for dem:
Apg 13.18 Nogle af de ældste håndskrifter har:
Apg 13.18 fandt han sig i dem.
Apg 13.18 Forskellen beror på et enkelt bogstav
Apg 13.18 4 Mos 14.34 Sl 106.13-33
Apg 13.19 5 Mos 7.1 Jos 14.1-2
Apg 13.20 Dom 2.16 - 1 Sam 3.20
Apg 13.21 1 Sam 8.5 - 1 Sam 10,1.21-24
Apg 13.22 1 Sam 13.14 - 1 Sam 16.1 Sl 89.21
Apg 13.23 Es 11.1 Rom 1.3
Apg 13.24 Luk 3.3 Apg 19.4
Apg 13.25 Luk 3.15-16 Joh 1.19-20
Apg 13.27 Apg 15.21
Apg 13.28 Luk 23.22-23
Apg 13.29 Luk 23.50-56
Apg 13.30 Apg 3.15
Apg 13.31 Luk 24.13-53 Apg 1.3
Apg 13.33 Sl 2.7 Hebr 1.5
Apg 13.34 Es 55.3
Apg 13.35 Sl 16.10 Apg 2.27
Apg 13.36 1 Kong 2.10 Apg 2.29
Apg 13.38 Apg 10.43
Apg 13.39 Rom 8.3 Rom 10.4
Apg 13.41 Hab 1.5
Apg 13.43 Apg 11.23
Apg 13.46 Matt 8.11 Apg 1.8 Apg 18.6 Apg 28.28
Apg 13.47 Es 42.6 Es 49.6 Luk 2.32
Apg 13.48 Rom 8.28-29 278,6
Apg 13.51 Luk 9.5 Apg 18.6
Apg 14.1 Apg 2.47
Apg 14.3 Mark 16.20 Apg 19.11
Apg 14.3 2 Kor 12.12 Hebr 2.4
Apg 14.5 2 Tim 3.11
Apg 14.9 Matt 9.28
Apg 14.11 Apg 28.6
Apg 14.13 Dan 2.46
Apg 14.14 Matt 26.65
Apg 14.15 Sl 146.6 Apg 4.24 Apg 10.26 237,3
Apg 14.15 1 Thess 1.9 532,1
Apg 14.16 Sl 147.19-20 Apg 17.30
Apg 14.17 Jer 5.24
Apg 14.19 2 Kor 11.25 - 2 Tim 3.11 575,3
Apg 14.22 Matt 10.38 Apg 11.23 Rom 8.17 040,2
Apg 14.22 1 Thess 3.3 - 2 Tim 3.12 182,6
Apg 14.22 238,8
Apg 14.22 259,3
Apg 14.22 271,5
Apg 14.22 287,7
Apg 14.22 338,5
Apg 14.22 340,1
Apg 14.22 413,2
Apg 14.22 531,4
Apg 14.22 541,3
Apg 14.22 566,1
Apg 14.22 581,1-5
Apg 14.22 652,6
Apg 14.23 Apg 6.6 Tit 1.5
Apg 14.26 Apg 13.1-2 Apg 15.40
Apg 14.27 1 Kor 16.9
Apg 15.1 1 Mos 17.10 - 3 Mos 12.3
Apg 15.1 Gal 5.2 Fil 3.3
Apg 15.1-29 Gal 2.1-10
Apg 15.2 Gal 2.1
Apg 15.4 Apg 14.27
Apg 15.7 Apg 11.18
Apg 15.8 1 Krøn 28.9 Apg 1.24 Apg 10.44-45
Apg 15.9 Apg 10.34 Rom 3.29-30 480,1
Apg 15.9 681,3
Apg 15.10 Matt 23.4 Gal 5.1
Apg 15.11 Rom 3.24 Gal 2.16
Apg 15.12 Apg 14.3 Apg 21.19
Apg 15.16 Jer 12.15
Apg 15.16-17 Am 9.11-12
Apg 15.17-18 Es 45.21
Apg 15.20 1 Mos 9.4 - 2 Mos 34.15 - 3 Mos 3.17
Apg 15.20 3 Mos 17.14 - 3 Mos 18.6-23
Apg 15.20 1 Kor 10,14.20-21 Åb 2,14.20
Apg 15.21 Apg 13.14-15
Apg 15.24 Gal 1.7
Apg 15.28 Apg 5.32
Apg 15.32 Apg 13.1
Apg 15.34 Verset findes ikke i de ældste håndskrifter
Apg 15.37 Apg 12,12.25 Apg 13.5 Kol 4.10 Filem 24
Apg 15.37 2 Tim 4.11 - 1 Pet 5.13
Apg 15.38 Apg 13.13
Apg 15.40 Apg 14.26
Apg 16.1 Apg 19.22 Apg 20.4 Rom 16.21
Apg 16.1 1 Kor 4.17 Fil 2.19-22 - 1 Thess 3.2
Apg 16.1 1 Tim 1.2 - 2 Tim 1.2.5 Hebr 13.23
Apg 16.3 1 Kor 9.20
Apg 16.4 Apg 15.23-29
Apg 16.6 Apg 18.23
Apg 16.8 Apg 20.6 - 2 Kor 2.12 - 2 Tim 4.13
Apg 16.14 291,4
Apg 16.14 383,1
Apg 16.17 Mark 1,24.34
Apg 16.18 Mark 16.17
Apg 16.20 Apg 17.6
Apg 16.22 2 Kor 11.25 - 1 Thess 2.2 575,3
Apg 16.24 242,3
Apg 16.24 575,3
Apg 16.30 Apg 2.37
Apg 16.37 Apg 22.25
Apg 17.1 1 Thess 2.2
Apg 17.3 Luk 24.26 Apg 18.5
Apg 17.5 1 Thess 2.14
Apg 17.6 Apg 16.20 Apg 24.5
Apg 17.7 Luk 23.2 Joh 19.12
Apg 17.11 Joh 5.39 291,4
Apg 17.11 383,1
Apg 17.14 Apg 16.1
Apg 17.15 1 Thess 3.1
Apg 17.18 Apg 4.2
Apg 17.23 250,1
Apg 17.24 1 Mos 1.1 - 1 Kong 8.27 280,2
Apg 17.24 Es 42.5 Apg 7.48-49 291,1
Apg 17.25 Job 12.10 Sl 50.12 391
Apg 17.25 453,3
Apg 17.26 1 Mos 10.32 - 5 Mos 32.8 Dan 2.21 322,2
Apg 17.26 660,3-4
Apg 17.27 Sl 145.18 Es 55.6 Rom 1.20 250,4
Apg 17.27 280,4
Apg 17.27 519,2.6
Apg 17.27 546,5
Apg 17.28 080,6
Apg 17.28 356,3
Apg 17.28 362,1
Apg 17.28 519,2
Apg 17.29 1 Mos 1.27 Es 40.19
Apg 17.30 Luk 24.27 Apg 14.16
Apg 17.31 Matt 25.31-33 Apg 10.42
Apg 17.32 Apg 24.25 - 1 Kor 15.12
Apg 18.2 Apg 18.18 Rom 16.3 - 1 Kor 16.19
Apg 18.2 2 Tim 4.19
Apg 18.3 Apg 20.34 - 1 Kor 4.12 - 1 Thess 2.9
Apg 18.5 Apg 9.22 Apg 17.14-15 - 1 Thess 3.6
Apg 18.6 Ez 33.4-5 Matt 10.14 Apg 13,46.51
Apg 18.6 Apg 20.26
Apg 18.8 1 Kor 1.14
Apg 18.9-10 Jer 1.8
Apg 18.14 Apg 25.18-20
Apg 18.17 1 Kor 1.1
Apg 18.18 4 Mos 6.18 Apg 21.23-24
Apg 18.21 Jak 4.15
Apg 18.22 Apg 21.15
Apg 18.23 Apg 16.6
Apg 18.24 1 Kor 1.12 - 1 Kor 3.4-6
Apg 18.24 1 Kor 16.12 Tit 3.13
Apg 18.25 Apg 9.2 Apg 19.3
Apg 18.26 Luk 20.21
Apg 18.27 1 Kor 3.6
Apg 18.28 Apg 9.22 Apg 17.3
Apg 19.1 Apg 18,21.24
Apg 19.2 Joh 7.39
Apg 19.3 Apg 18.25
Apg 19.4 Luk 3,4.16
Apg 19.6 Apg 8.17 Apg 10.44-46 Se til Apg 2.4 om salmer
Apg 19.9 Apg 9.2
Apg 19.11 Apg 14.3 - 2 Kor 12.12
Apg 19.13 Luk 9.49
Apg 19.15 Mark 1.34
Apg 19.17 Apg 5,5.11
Apg 19.20 Apg 6.7
Apg 19.21 Apg 20.1 Apg 23.11 Rom 1.13 Rom 15.25
Apg 19.22 Rom 16.23 - 1 Kor 4.17
Apg 19.22 1 Kor 16.10 - 2 Tim 4.20
Apg 19.23 Apg 9.2 - 2 Kor 1.8-9
Apg 19.26 Apg 17.29
Apg 19.29 Apg 20.4 Apg 27.2
Apg 20.1 Apg 19.21 - 2 Kor 2.13
Apg 20.4 Apg 16.1 Apg 19.29 Apg 21.29 Ef 6.21
Apg 20.7 Apg 2,42.46 - 1 Kor 16.2
Apg 20.10 1 Kong 17.21
Apg 20.16 Apg 18.21
Apg 20.19 Apg 18.19 Apg 19.10
Apg 20.22 Apg 19.21
Apg 20.23 Apg 9.16 Apg 21,4.11
Apg 20.24 Apg 21.13 - 2 Tim 4.7
Apg 20.26 Apg 18.6
Apg 20.26-27 Ez 3.17-19
Apg 20.28 Joh 10.11 - 1 Tim 3.1-7 - 1 Tim 4.16 143,3
Apg 20.28 1 Pet 5.2-4 Åb 5.9 175,4
Apg 20.28 286,1
Apg 20.28 321,1
Apg 20.28 360,3
Apg 20.28 389,1
Apg 20.28 397,1
Apg 20.28 451,6
Apg 20.28 488,5
Apg 20.28 508,5
Apg 20.28 650,4
Apg 20.29 Matt 7.15
Apg 20.30 1 Joh 2.19
Apg 20.31 Apg 19.8-10
Apg 20.32 Ef 1.18 314,5
Apg 20.32 353,2
Apg 20.32 738,3
Apg 20.33 1 Kor 9.12 - 1 Thess 2.5
Apg 20.34 Apg 18.3 - 1 Kor 4.12 - 1 Thess 2.9
Apg 20.35 Luk 6.38 153,2
Apg 20.35 167,3
Apg 20.36 Apg 21.5
Apg 21.5 Apg 20.36
Apg 21.8 Apg 6.5 Apg 8.40 Ef 4.11
Apg 21.10 Apg 11.28
Apg 21.11 Apg 20.22-23
Apg 21.12 Matt 16.22
Apg 21.13 Apg 20.24
Apg 21.14 Luk 22.42
Apg 21.18 Apg 15.13 Gal 1.19
Apg 21.19 Apg 14.27 Apg 15.4
Apg 21.20 Apg 15.1 Rom 10.2
Apg 21.21 Apg 16.3
Apg 21.23 4 Mos 6.2-21 Apg 18.18
Apg 21.24 Apg 16.3 - 1 Kor 9.20
Apg 21.25 Apg 15,19-20.29
Apg 21.28 Ez 44.7 Apg 6.13
Apg 21.29 Apg 20.4 - 2 Tim 4.20
Apg 21.36 Luk 23.18 Apg 22.22
Apg 22.3 Apg 5.34 Rom 10.2 Gal 1.14
Apg 22.3-21 Apg 9.1-29 Apg 26.9-20
Apg 22.4 Apg 8.3 Apg 9.2 - 1 Tim 1.13
Apg 22.14 Apg 3.14 Apg 7.52 - 1 Joh 2.1
Apg 22.16 Apg 2.38
Apg 22.17 2 Kor 12.2
Apg 22.20 Apg 7.58 Apg 8.1
Apg 22.21 Apg 9.15 Gal 1.16
Apg 22.22 Apg 21.36
Apg 22.25 Apg 16.37 Apg 23.27
Apg 23.1 Apg 24.16 - 2 Tim 1.3
Apg 23.3 Matt 23.27
Apg 23.5 2 Mos 22.27 Præd 10.20
Apg 23.6 Apg 22.3 Apg 26.5 Fil 3.5
Apg 23.8 Matt 22.23
Apg 23.9 Apg 25.25
Apg 23.11 Apg 1.8 Apg 19.21 Apg 25.11-12 Apg 27.23-24
Apg 23.27 Apg 21.33 Apg 22.25
Apg 23.28 Apg 22.30
Apg 23.29 Apg 18.14-15 Apg 26.31
Apg 23.34 Apg 22.3
Apg 24.1 Apg 23.2
Apg 24.5 Apg 17.6 Apg 28.22
Apg 24.6 Apg 21.28
Apg 24.6-8 og ville dømme ham efter vores lov ...
Apg 24.6-8 at Paulus' anklagere skulle henvende sig til dig:
Apg 24.6-8 Findes ikke i de ældste håndskrifter
Apg 24.11 Apg 21.17
Apg 24.14 Apg 9.2
Apg 24.15 Dan 12.2 Joh 5.28-29
Apg 24.16 Apg 23.1 Job 27.6 249,4
Apg 24.16 658,3
Apg 24.16 691,4
Apg 24.16 707,5
Apg 24.17 Rom 15.25-27 - 2 Kor 8-9 Gal 2.10
Apg 24.18-19 Apg 21.17-28
Apg 24.21 Apg 23.6
Apg 24.22 Apg 23.26 Apg 24.14
Apg 24.23 Apg 27.3
Apg 24.25 Apg 17.32
Apg 25.2 Apg 24.1
Apg 25.3 Apg 23.15
Apg 25.8 Apg 24.12
Apg 25.9 Apg 24.27
Apg 25.11 Apg 23.11 Apg 28.19
Apg 25.14 Apg 24.27
Apg 25.16 Apg 22.25
Apg 25.18 Apg 23.29
Apg 25.19 Apg 18.15
Apg 25.23 Apg 9.15
Apg 25.24 Apg 22.22
Apg 26.5 Apg 23.6 Fil 3.5
Apg 26.6 Apg 24.15 Apg 28.20
Apg 26.8 Apg 23.8
Apg 26.9-20 Apg 9.1-29 Apg 22.3-21
Apg 26.10 Apg 8.3 Gal 1.13 - 1 Tim 1.13
Apg 26.14 712,3
Apg 26.16 det, du har set:
Apg 26.16 Nogle af de ældste håndskrifter har:
Apg 26.16 det (at) du har set mig
Apg 26.18 Apg 20.32 Kol 1.12-13
Apg 26.19 Gal 1.16
Apg 26.20 Apg 9,19-20.28-29
Apg 26.21 Apg 21.30-31
Apg 26.22 Luk 24.44-47
Apg 26.23 Es 42.6 Es 49.6 Luk 2.32
Apg 26.23 1 Kor 15.20 Kol 1.18
Apg 26.28 Apg 11.26
Apg 26.31 Apg 23.9
Apg 26.32 Apg 25.11
Apg 27.1 Apg 25.12
Apg 27.2 Apg 20.4 Kol 4.10
Apg 27.3 Apg 24.23
Apg 27.9 3 Mos 23.27
Apg 27.24 Apg 23.11
Apg 27.34 Luk 21.18 028,7
Apg 27.34 039,1
Apg 27.34 040,4
Apg 27.34 044,4
Apg 27.35 Joh 6.11
Apg 27.44 Apg 27.22-25
Apg 28.1 Apg 27.26
Apg 28.2 2 Kor 11.27
Apg 28.3 175,5
Apg 28.3 479,3
Apg 28.5 Luk 10.19
Apg 28.6 Apg 14.11
Apg 28.16 Apg 27.3
Apg 28.17 Apg 25.8
Apg 28.18 Apg 26.32
Apg 28.19 Apg 25.11
Apg 28.20 Apg 23.6 Apg 26.6-7 Ef 6.20
Apg 28.22 Luk 2.34 Apg 24.14
Apg 28.23 Apg 26.22
Apg 28.24 Apg 17.4
Apg 28.26 Matt 13.14-15
Apg 28.26-27 Es 6.9-10
Apg 28.28 Apg 13.46
Apg 28.29 Verset findes ikke i de ældste håndskrifter
Apg 28.31 Ef 6.20