HENVISNINGSNØGLE - BIBELEN - SALMEBOGEN DDS

Johannesevangeliet

TEKST HENVISNING DDS
Joh 1.1 1 Mos 1.1 Joh 8.58 Joh 10.30 001,2
Joh 1.1 Joh 17.5 - 1 Joh 1.1 Åb 19.13 047,3
Joh 1.1 082,1
Joh 1.1 093,6
Joh 1.1 100,2
Joh 1.1 127,2.6
Joh 1.1 356,2.3
Joh 1.1 621,5
Joh 1.2-4 Han ... ham:
Joh 1.2-4 Anden mulig oversættelse:
Joh 1.2-4 Det ... det
Joh 1.3 1 Kor 8.6 Kol 1.16-17 Hebr 1,2.10 093,1
Joh 1.3 277,3
Joh 1.4 Sl 36.10 Joh 5.26 Joh 8.12 001,2
Joh 1.4 Joh 11.25 - 1 Joh 5.11 089,4
Joh 1.4 100,2
Joh 1.4 247,1
Joh 1.4 356,3
Joh 1.4 425,2
Joh 1.4 488,7
Joh 1.4 595,3
Joh 1.4 608,2
Joh 1.4 610,1
Joh 1.5 Joh 12,35.46 066,1
Joh 1.5 089,4
Joh 1.5 106,3
Joh 1.5 107,1
Joh 1.5 221,2
Joh 1.5 367,2.3
Joh 1.5 491,1
Joh 1.5 641,7
Joh 1.6 Matt 3.1
Joh 1.7 Apg 19.4
Joh 1.8 Joh 5.35
Joh 1.9 Joh 3.19 Joh 9.5 470,4
Joh 1.9 547,3
Joh 1.10 091,3
Joh 1.10 277,3
Joh 1.11 101,1.4
Joh 1.12 Hos 2.1 Gal 3.26 - 1 Joh 3.1 434,2
Joh 1.13 Joh 3,3.5 - 1 Pet 1.23
Joh 1.14 047,1
Joh 1.14 1 Tim 3.16 - 2 Pet 1.16-17 063,1
Joh 1.14 064,2
Joh 1.14 2 Mos 33.18 074,1
Joh 1.14 082,1
Joh 1.14 087,1
Joh 1.14 089,2
Joh 1.14 091,6
Joh 1.14 092,3
Joh 1.14 093,6
Joh 1.14 125,1
Joh 1.14 142,1
Joh 1.14 232,2
Joh 1.14 236,2
Joh 1.14 247,4
Joh 1.14 276,5
Joh 1.14 303,2
Joh 1.14 387,2
Joh 1.14 419,6
Joh 1.14 493,4
Joh 1.14 536,1
Joh 1.14 536,5
Joh 1.14 595,4.6
Joh 1.15 Joh 1,27.30
Joh 1.16 Joh 3.34 Kol 1.19 013,4
Joh 1.16 069,4
Joh 1.16 458,2
Joh 1.16 460,2
Joh 1.16 464,4
Joh 1.16 473,3
Joh 1.16 587,1
Joh 1.16 591,2
Joh 1.16 621,4
Joh 1.17 Rom 10.4 Gal 3.23 122,5
Joh 1.17 Se til Joh 1.14 om salmer
Joh 1.18 2 Mos 33.20 Matt 11.27 Joh 6.46 089,2
Joh 1.18 1 Tim 6.16 - 1 Joh 4.12 106,3
Joh 1.18 215,3
Joh 1.18 220,4
Joh 1.18 286,1
Joh 1.18 290,4
Joh 1.18 295,2
Joh 1.18 308,1
Joh 1.18 313,2
Joh 1.18 411,2
Joh 1.18 445,6
Joh 1.18 495,2
Joh 1.18 540,4.5
Joh 1.18 586,5
Joh 1.18 611,1.3
Joh 1.19-34 Matt 3.1-17 Mark 1.1-11 Luk 3.1-22
Joh 1.19-34 Joh 5.33
Joh 1.20 Joh 3.28 Apg 13.25
Joh 1.21 5 Mos 18.15.18 Mal 3.23 Matt 17.10-13
Joh 1.23 Es 40.3 061,3
Joh 1.23 065,2
Joh 1.23 122,1
Joh 1.23 276,4
Joh 1.23 342,1
Joh 1.26 Apg 1.5 122,7
Joh 1.26 319,1
Joh 1.29 bærer: 006,2
Joh 1.29 Anden mulig oversættelse: 056,1
Joh 1.29 tager bort 155,2
Joh 1.29 Es 53.7-8 - 1 Pet 1.19 164
Joh 1.29 1 Joh 3.5 Åb 5.6 165,1
Joh 1.29 166,11
Joh 1.29 173
Joh 1.29 174
Joh 1.29 227,1
Joh 1.29 322,2
Joh 1.29 360,3
Joh 1.29 365,1-3
Joh 1.29 399,3
Joh 1.29 427,1
Joh 1.29 445,7
Joh 1.29 465,4
Joh 1.29 657,1-2
Joh 1.32 121,2
Joh 1.32 122,6
Joh 1.32 216,4
Joh 1.32 247,4
Joh 1.32 260,3
Joh 1.32 411,5
Joh 1.33 Matt 21.25
Joh 1.35-51 Matt 4.18-22 Mark 1.16-20
Joh 1.41 Joh 4.25
Joh 1.41-45 059,3
Joh 1.41-45 064,3
Joh 1.41-45 068,1
Joh 1.41-45 094,1-3
Joh 1.41-45 142,2
Joh 1.41-45 472,3
Joh 1.41-45 571,1
Joh 1.41-45 724,3
Joh 1.42 Matt 16.18
Joh 1.45 1 Mos 22.18 - 5 Mos 18,15.18
Joh 1.45 2 Sam 7.12-13 Es 7.14 Es 9.6 Es 53
Joh 1.45 Jer 23.5-6 Ez 34.23 Mika 5.1
Joh 1.46 Joh 7.41 118,2.6
Joh 1.46 121,1.4
Joh 1.46 250,6
Joh 1.47 Sl 32.2
Joh 1.49 Matt 14.33 Matt 16.16
Joh 1.49 Joh 6.69 Joh 12.13
Joh 1.51 021,3
Joh 1.51 081,7
Joh 1.51 119,4
Joh 1.51 1 Mos 28.12 Matt 4.11 122
Joh 1.51 166,14
Joh 1.51 202,2
Joh 1.51 215,7
Joh 1.51 220,3
Joh 1.51 378,4
Joh 1.51 385,1
Joh 1.51 409,1
Joh 1.51 471,4
Joh 1.51 720,4
Joh 2.1-11 124
Joh 2.4 231,3
Joh 2.4 232,1
Joh 2.4 239,1
Joh 2.4 317,5
Joh 2.4 490,2
Joh 2.4 516
Joh 2.6 Mark 7.3-4
Joh 2.9 125,3
Joh 2.9 277,6
Joh 2.9 358,3
Joh 2.9 557,3
Joh 2.9 734,2
Joh 2.9 739,3
Joh 2.11 Joh 1.14
Joh 2.12 Joh 7.3 Matt 4.13
Joh 2.13 2 Mos 12.1-27 Joh 6.4 Joh 11.55
Joh 2.13-17 Matt 21.12-17 Mark 11.15-18 Luk 19.45-48
Joh 2.17 Sl 69.10
Joh 2.18 Matt 21.23
Joh 2.19 Matt 26.61 Matt 27.40
Joh 2.21 1 Kor 6.19
Joh 2.22 Hos 6.2 Luk 24.8
Joh 2.24 Joh 6.64
Joh 2.25 Mark 2.8
Joh 3.1 Joh 7.50 Joh 19.39
Joh 3.1-15 126
Joh 3.2 Joh 9,16.33 Apg 2.22 Apg 10.38
Joh 3.3 Matt 18.3 Joh 1.13 Tit 3.5 - 1 Pet 1.23
Joh 3.3-5 126,4.6
Joh 3.3-5 142,6
Joh 3.3-5 245,1
Joh 3.3-5 248,5
Joh 3.3-5 253,4
Joh 3.3-5 265,1.2
Joh 3.3-5 278,9
Joh 3.3-5 323,5
Joh 3.3-5 336,2
Joh 3.3-5 346,3
Joh 3.3-5 376,2
Joh 3.3-5 387,4
Joh 3.3-5 402
Joh 3.3-5 404
Joh 3.3-5 409,2
Joh 3.3-5 453,6
Joh 3.3-5 464,1
Joh 3.3-5 731,2
Joh 3.5 Ez 36.25-27 Ef 5.26
Joh 3.6 Rom 8.5-9 126,3
Joh 3.6 399,2
Joh 3.6 530,3
Joh 3.8 Præd 11.5 126,4
Joh 3.8 239,4
Joh 3.8 261,4
Joh 3.8 720,3
Joh 3.13 Joh 6.62 Ef 4.9 076,1
Joh 3.13 091,2
Joh 3.13 093,2
Joh 3.13 374,3
Joh 3.13 660,2
Joh 3.14 4 Mos 21.9 Joh 8.28 Joh 12.32
Joh 3.14 1 Kor 10.9
Joh 3.14-15 126,5
Joh 3.14-15 611,5
Joh 3.15 Joh 6.40 Joh 20.31 - 1 Joh 5.10-11
Joh 3.16 Rom 5.8 Rom 8.32 - 1 Joh 4.9 001,1
Joh 3.16 017,3
Joh 3.16 062,1
Joh 3.16 064,3
Joh 3.16 065,1
Joh 3.16 078,4
Joh 3.16 089,2
Joh 3.16 090,4
Joh 3.16 117,3
Joh 3.16 172,4
Joh 3.16 176,1
Joh 3.16 411,2
Joh 3.16 435,4
Joh 3.16 436,3
Joh 3.16 452,2
Joh 3.16 453,5
Joh 3.16 464,3
Joh 3.16 465,4
Joh 3.16 470,1
Joh 3.16 566,3
Joh 3.17 Joh 12.47 - 1 Joh 4.14 057,1
Joh 3.17 153,3
Joh 3.17 229,4
Joh 3.18 Joh 5.24 Apg 4.12 452,6
Joh 3.18 611,6
Joh 3.19 Joh 1,5.9-11 470,4
Joh 3.19 471,2
Joh 3.19 547,3
Joh 3.20 Ef 5.13 Job 24.16
Joh 3.21 1 Joh 1.6-7
Joh 3.22 Joh 4.2
Joh 3.24 Matt 14.3
Joh 3.25 Mark 7.3-4
Joh 3.26 Joh 1.24-32
Joh 3.27 Joh 19.11 Hebr 5.4 031,2
Joh 3.27 078,4
Joh 3.27 325,1
Joh 3.28 Joh 1,20.23.37
Joh 3.29 Matt 9.15 Ef 5.32 068,1
Joh 3.29 288,2
Joh 3.29 312,4
Joh 3.29 313,1
Joh 3.29 508,2
Joh 3.31 Joh 8.23 - 1 Kor 15.47
Joh 3.32 Joh 8.26
Joh 3.33 Rom 3.4 - 1 Joh 5.10 164,2
Joh 3.33 285,3
Joh 3.33 419,7
Joh 3.33 477,6
Joh 3.33 664,1
Joh 3.34 Joh 1.16 047,2
Joh 3.34 244,1
Joh 3.34 293,3
Joh 3.34 302,4
Joh 3.35 Matt 11.27 Matt 28.18 Joh 5.20
Joh 3.36 Rom 1.18 - 1 Joh 5.12 064,3
Joh 3.36 176,1
Joh 3.36 347,7
Joh 3.36 361,3
Joh 3.36 397,1
Joh 3.36 436,3
Joh 3.36 451,1
Joh 3.36 470,2
Joh 3.36 611,6
Joh 4.1 Joh 3,22.26
Joh 4.5 1 Mos 33.19 Jos 24.32
Joh 4.9 Ezra 4.1-5 Neh 4.1-2 Luk 9.52-53
Joh 4.9 Joh 8.48
Joh 4.10 Jer 2.13 122,2
Joh 4.10 130,2
Joh 4.10 147,1
Joh 4.10 236,3
Joh 4.10 377,1
Joh 4.10 472,2
Joh 4.10 494,4
Joh 4.10 496,1
Joh 4.10 498,3
Joh 4.12 Joh 8.53
Joh 4.14 Joh 6.35 Joh 7.37-39 377,1
Joh 4.14 Sl 36.10 Es 12.3 472,4
Joh 4.14 494,4
Joh 4.14 496,1
Joh 4.14 502,2
Joh 4.14 505,6
Joh 4.19 Joh 6.14 Joh 9.17
Joh 4.20 5 Mos 12.5
Joh 4.22 Es 2.3 Apg 17.23 Rom 3.2 Rom 9.4
Joh 4.23 Ef 2.18 348,1
Joh 4.24 2 Kor 3.17
Joh 4.25 Joh 1.41
Joh 4.26 Joh 9.37
Joh 4.34 Joh 6.38 Joh 17.4 165,3
Joh 4.34 211,3
Joh 4.34 562,2
Joh 4.35 Matt 9.37
Joh 4.43 Matt 4.12
Joh 4.43-54 Matt 8.5-13 Luk 7.1-10
Joh 4.44 Matt 13.57
Joh 4.45 Joh 2.23
Joh 4.46 Joh 2.1-11
Joh 4.48 Joh 2.18 Joh 6.30 Matt 12.39 - 1 Kor 1.22
Joh 4.50 1 Kong 17.23
Joh 4.53 Apg 16.34
Joh 4.54 Joh 2.11
Joh 5.2 Neh 3.1
Joh 5.3-4 som ventede på, at der skulle komme
Joh 5.3-4 bevægelse i vandet ... hvilken sygdom
Joh 5.3-4 han end led af:
Joh 5.3-4 Findes ikke i de ældste håndskrifter
Joh 5.9 Joh 9.14
Joh 5.10 Neh 13.19 Jer 17.21 Matt 12.2
Joh 5.14 Matt 12.45 Joh 8.11
Joh 5.16 Matt 12.14
Joh 5.17 Joh 9.4
Joh 5.18 Joh 7.30 Joh 10.33
Joh 5.19 Joh 5.30 Joh 8.38
Joh 5.20 Joh 3.35
Joh 5.22 Matt 16.27 Apg 17.31 058,3
Joh 5.22 156,2
Joh 5.22 201,4
Joh 5.22 213,3
Joh 5.22 223,4
Joh 5.22 235
Joh 5.22 466,1
Joh 5.23 Luk 10.16 Fil 2.10-11 - 1 Joh 2.23 425,7
Joh 5.24 Joh 3.18 Joh 6,40.47 Joh 8.51 225,2
Joh 5.24 1 Joh 3.14 229,4
Joh 5.24 277,5
Joh 5.24 465,4
Joh 5.24 470,2
Joh 5.24 611,6
Joh 5.25 Ef 2.5-6 454,1
Joh 5.25 464,2
Joh 5.25 482,4
Joh 5.25 561,5
Joh 5.25 610,5
Joh 5.25 636,3
Joh 5.26 Joh 1.1-4 399,3
Joh 5.27 Dan 7.13-14 Se til Joh 5.22 om salmer
Joh 5.28 Job 19.26 - 1 Thess 4.16 052,3
Joh 5.28 201,6
Joh 5.28 220,5
Joh 5.28 482,4
Joh 5.28 610,5
Joh 5.28 636,3
Joh 5.29 Dan 12.2 Matt 25.46 Joh 11.24 201,6
Joh 5.30 Joh 5.19 Joh 6.38
Joh 5.31 Joh 8,13-14.17-18.54
Joh 5.32 1 Joh 5.9
Joh 5.33 Joh 1.19-34 Joh 3.27-30
Joh 5.35 Joh 1.8 122,3
Joh 5.36 Joh 3.2 Joh 10,25.38
Joh 5.37 2 Mos 33.20 Matt 3.17 Joh 8.18
Joh 5.37 1 Tim 6.16 - 1 Joh 4.12
Joh 5.39 Luk 24.27 - 2 Tim 3.15-17 120,5
Joh 5.43 Matt 24.5
Joh 5.44 Joh 7.18 Joh 12.42-43 - 1 Thess 2.6
Joh 5.45 5 Mos 31.24-27
Joh 5.46 1 Mos 3.15 - 5 Mos 18.18 Joh 1.45
Joh 5.47 Luk 16.31
Joh 6.1-15 Matt 14.13-21 Mark 6.30-44 Luk 9.10-17
Joh 6.4 Joh 2.13
Joh 6.8 Joh 1.40
Joh 6.9 2 Kong 4.42-44
Joh 6.11 Joh 21.13 214,3
Joh 6.14 5 Mos 18.15 Joh 1.21 Joh 7.40
Joh 6.15 Joh 18.36
Joh 6.16-21 Matt 14.22-33 Mark 6.45-52
Joh 6.27 Joh 1.32-33
Joh 6.29 1 Joh 3.23
Joh 6.30 Matt 12.38 Joh 2.18
Joh 6.31 2 Mos 16,4.15 Sl 78.24 087,2
Joh 6.31 346,5
Joh 6.31 488,6
Joh 6.32 138,5
Joh 6.32 214,3
Joh 6.32 347,1
Joh 6.32 423,2
Joh 6.32 426,1
Joh 6.32 494,4
Joh 6.32 496,1
Joh 6.35 Es 55.1 Joh 4.14 Joh 7.37 138,9
Joh 6.35 152,2
Joh 6.35 158,1
Joh 6.35 385,1
Joh 6.35 422
Joh 6.35 426,1
Joh 6.35 542,2
Joh 6.35 610,4
Joh 6.36 Joh 12.37
Joh 6.37 Joh 17.6 175,4
Joh 6.37 347,2
Joh 6.37 450,1
Joh 6.37 517,5
Joh 6.37 585,4
Joh 6.38 Joh 4.34 Joh 5.30
Joh 6.39 Joh 10.28 Joh 17.12 143,1
Joh 6.39 557,4
Joh 6.39 562,2
Joh 6.40 Joh 3.16
Joh 6.42 Matt 13.55 Luk 4.22
Joh 6.44 218,1-3
Joh 6.44 357,3
Joh 6.44 443,6
Joh 6.44 541,1
Joh 6.45 Es 54.13 Jer 31.33-34 338,8
Joh 6.45 1 Thess 4.9 Hebr 8.11 - 1 Joh 2.27 533,1
Joh 6.45 591,5
Joh 6.45 666,3
Joh 6.45 675,3.4
Joh 6.46 Matt 11.27 Joh 1.18
Joh 6.47 Joh 5.24
Joh 6.48 Se til Joh 6.35 om salmer
Joh 6.49 1 Kor 10.3-5 087,2
Joh 6.49 346,5
Joh 6.49 488,6
Joh 6.50 Se til Joh 6.32 om salmer
Joh 6.51 Mark 14.22 Joh 3.13 Se til Joh 6.32 om salmer
Joh 6.54 Matt 26.26-28 198,6
Joh 6.54 418,3-4
Joh 6.54 426,5
Joh 6.55 249,3
Joh 6.55 255,3
Joh 6.55 287,5
Joh 6.55 417,3
Joh 6.56 Joh 15.4 - 1 Joh 3.24 418,5
Joh 6.56 426,5
Joh 6.56 586,6
Joh 6.56 620,4
Joh 6.57 445,11
Joh 6.57 509,3
Joh 6.57 608,2
Joh 6.58 Se til Joh 6.32 om salmer
Joh 6.60 418,2
Joh 6.62 Joh 3.13 Ef 4.9
Joh 6.63 Joh 3.6 - 2 Kor 3.6 121,4
Joh 6.63 125,6
Joh 6.63 128,4
Joh 6.63 207,5
Joh 6.63 209,4
Joh 6.63 240,4
Joh 6.63 253,5
Joh 6.63 268,2
Joh 6.63 275
Joh 6.63 283,1.5
Joh 6.63 302,3
Joh 6.63 308,9
Joh 6.63 335,6
Joh 6.63 346,1
Joh 6.63 407,5
Joh 6.63 479,1
Joh 6.63 486,3
Joh 6.63 556,1
Joh 6.63 609,8
Joh 6.64 Joh 2.25 Joh 13.11
Joh 6.65 Joh 6.44
Joh 6.68 067,2
Joh 6.68 142,7
Joh 6.68 255,2
Joh 6.68 283,1
Joh 6.68 391
Joh 6.68 418,1
Joh 6.68 514,1
Joh 6.68 591,4
Joh 6.69 Matt 16.16 Joh 1.49
Joh 7.1 Joh 4.43 Joh 5.18
Joh 7.2 3 Mos 23.34-36
Joh 7.3 Matt 12.46 Joh 2.12
Joh 7.5 Mark 3.21
Joh 7.6 Joh 2.4
Joh 7.7 Joh 3.19 Joh 15.18
Joh 7.11 Joh 11.56
Joh 7.12 Joh 9.16 Joh 10.19
Joh 7.13 Joh 9.22 Joh 12.42 Joh 19.38
Joh 7.15 Matt 13.54
Joh 7.16 Joh 14,10.24
Joh 7.18 Joh 5.44
Joh 7.19 Joh 7.1 Apg 7.53 Rom 2.17-24
Joh 7.20 Joh 8,48.52 Joh 10.20
Joh 7.21 Joh 5,8.16
Joh 7.22 1 Mos 17.10 - 3 Mos 12.3
Joh 7.23 Joh 5,9.16
Joh 7.25 Joh 5.18
Joh 7.27 Joh 6.42 Hebr 7.3
Joh 7.28 Joh 8,42.55
Joh 7.30 Joh 8.20 231,3
Joh 7.30 232,1
Joh 7.30 239,1
Joh 7.30 317,5
Joh 7.30 490,2
Joh 7.30 516
Joh 7.31 Joh 8.30
Joh 7.33 Joh 12.35 Joh 13.33 Joh 16,5.16
Joh 7.34 Joh 8.21 Joh 13.33
Joh 7.37 3 Mos 23.36 Es 55.1 Joh 4.14 437,4
Joh 7.37 Joh 6.35 Åb 22.17 472,2
Joh 7.37 494,4
Joh 7.37 496,1
Joh 7.37 502,2
Joh 7.37 505,6
Joh 7.38 Es 58.11 Jer 2.13 Ez 47.1 Zak 14.8
Joh 7.39 Joh 14.16-17 Apg 2.4
Joh 7.40-41 Joh 1.21 Joh 6.14 Joh 1.46
Joh 7.42 1 Sam 16.4.18 Mika 5.1 Matt 2.5-6 Luk 2.4
Joh 7.43 Joh 9.16
Joh 7.46 Matt 7.28-29
Joh 7.48 Joh 12.42
Joh 7.50 Joh 3.1-2
Joh 7.51 5 Mos 1.16
Joh 7.53-8.11 Stykket findes ikke i de ældste håndskrifter
Joh 7.53-8.11 I senere håndskrifter findes det efter
Joh 7.53-8.11 Joh 7.36, efter Joh 7.44, efter Joh 7.52
Joh 7.53-8.11 efter Joh 21.25 eller efter Luk 21.38
Joh 8.1 Luk 21.37-38
Joh 8.5 5 Mos 22.22-24
Joh 8.6 Matt 22.15
Joh 8.7 Rom 2.1
Joh 8.11 Joh 5.14
Joh 8.12 Es 49.6 Matt 5.14-16 Joh 1,5.9 049,2
Joh 8.12 Joh 9.5 Joh 12,35.46 056,6
Joh 8.12 059,6
Joh 8.12 089,4
Joh 8.12 112,2
Joh 8.12 117,4
Joh 8.12 261,3
Joh 8.12 276,3
Joh 8.12 313,2
Joh 8.12 425,2.5
Joh 8.12 426,15
Joh 8.12 444,1
Joh 8.12 470,4
Joh 8.12 488,7
Joh 8.12 491,1
Joh 8.12 542,1
Joh 8.12 589,2
Joh 8.12 608,2
Joh 8.12 610,1.4
Joh 8.12 611,3
Joh 8.12 612,1
Joh 8.12 621,3
Joh 8.12 728,2
Joh 8.13 Joh 5.31
Joh 8.14 Joh 5.31 Joh 7.28
Joh 8.15 Joh 7.24
Joh 8.16 Joh 16.32
Joh 8.17 4 Mos 35.30 - 5 Mos 17.6 Matt 18.16
Joh 8.18 Joh 5.37 - 1 Joh 5.9
Joh 8.19 Joh 14.7 Joh 16.3
Joh 8.20 Mark 12.41 Joh 7.30 Se til Joh 7.30 om salmer
Joh 8.21 Joh 7.34
Joh 8.23 Joh 3.31 Joh 18.36
Joh 8.24 2 Mos 3.14 Joh 13.19
Joh 8.26 Joh 3.33
Joh 8.28 Joh 3.14 126,5
Joh 8.29 Joh 16.32 509,3
Joh 8.30 Joh 7.31
Joh 8.31 Joh 15.7
Joh 8.32 Gal 5.1 561,6
Joh 8.33 Matt 3.9
Joh 8.34 Rom 6,16.20 - 2 Pet 2.19 003,5
Joh 8.34 150,4
Joh 8.34 160,6
Joh 8.34 445,1.5
Joh 8.34 467,1
Joh 8.34 525,1
Joh 8.34 554,5
Joh 8.35 Gal 4.30 143,1
Joh 8.36 Rom 6,16.18.22 003,5
Joh 8.36 150,4
Joh 8.36 160,7
Joh 8.36 171,4
Joh 8.36 202,2
Joh 8.36 271,4
Joh 8.36 286,1
Joh 8.36 451,5.9
Joh 8.36 467,1
Joh 8.36 524,2
Joh 8.36 562,1
Joh 8.39 Matt 3.9 Rom 9.7
Joh 8.42 Joh 16.27
Joh 8.43 1 Kor 2.14
Joh 8.44 1 Mos 3.4 - 1 Joh 3.8 135,6
Joh 8.44 136,3
Joh 8.44 295,3
Joh 8.44 296,1
Joh 8.44 411,1
Joh 8.46 174,1-3
Joh 8.46 312,2
Joh 8.47 Joh 10.26 Joh 18.37 - 1 Joh 4.6
Joh 8.48 Mark 3.22 Joh 7.20
Joh 8.49 Joh 7.18
Joh 8.51 Joh 5.24 Joh 11.26
Joh 8.51-52 167,8
Joh 8.51-52 175,3
Joh 8.51-52 236,6
Joh 8.51-52 470,2
Joh 8.51-52 611,6
Joh 8.53 Matt 12.41-42 Joh 4.12
Joh 8.54 Es 63.16 Joh 5.31-32
Joh 8.55 Joh 7.28-29
Joh 8.56 Matt 13.17 Hebr 11.13
Joh 8.58 2 Mos 3.14 Joh 1,1.15.30
Joh 8.59 Joh 10.31
Joh 9.2 2 Mos 20.5
Joh 9.3 Luk 13,2.4 Joh 11.4
Joh 9.4 Joh 5.17 Joh 11.9-10 332,1-4
Joh 9.4 473,2
Joh 9.4 701,4
Joh 9.5 Joh 8.12 Matt 5.14 Se til Joh 8.12 om salmer
Joh 9.6 Mark 8.23
Joh 9.7 Es 8.6 Neh 3.15 444,3
Joh 9.14 Joh 5.9
Joh 9.16 Joh 7,12.43
Joh 9.17 Matt 21.11 Luk 7.16 Joh 4.19
Joh 9.22 Joh 7.13 Joh 12.42 Joh 16.2
Joh 9.29 Joh 8.14
Joh 9.31 Job 27.9 Sl 66.18 Es 1.15 Ordsp 15.29
Joh 9.33 Joh 3.2
Joh 9.37 Joh 4.26
Joh 9.39 Matt 11.25 Luk 4.18 Luk 8.10 Joh 3.17-21
Joh 9.40 Matt 23.26
Joh 9.41 Joh 15.22
Joh 8.46 2 Kor 5.21 - 1 Pet 2.22 - 1 Joh 3.5 171,3
Joh 10.1-16 Ez 34
Joh 10.3-4 321,2
Joh 10.3-4 417,1
Joh 10.3-4 542,4
Joh 10.3-4 570,2
Joh 10.3-4 622,3
Joh 10.4 054,3
Joh 10.4 144,2
Joh 10.4 240,5
Joh 10.4 250,6
Joh 10.4 287,2
Joh 10.4 291,4
Joh 10.4 412,3
Joh 10.4 414
Joh 10.4 426,4
Joh 10.4 473,1
Joh 10.4 531,3
Joh 10.4 609,7
Joh 10.6 Mark 4.11-12
Joh 10.7 Joh 14.6 301,5.8
Joh 10.7 398,1
Joh 10.7 561,2
Joh 10.9 Se til Joh 10.7 om salmer
Joh 10.9 127,7
Joh 10.9 143,2
Joh 10.9 301,6
Joh 10.9 497,2
Joh 10.10 271,1
Joh 10.10 473,3
Joh 10.11 Sl 23.1 Es 40.11 Luk 15.4-7 143,3
Joh 10.11 Joh 15.13 Joh 21.15-19 Hebr 13.20 144,1
Joh 10.11 1 Pet 2.25 156,1
Joh 10.11 316,3
Joh 10.11 348,2
Joh 10.11 357,1
Joh 10.11 437,5
Joh 10.11 473,1
Joh 10.11 498,1-3
Joh 10.12 Matt 7.15 Apg 20.29
Joh 10.14 2 Tim 2.19 Se til Joh 10.11 om salmer
Joh 10,14 144,2
Joh 10.14 254,2
Joh 10.14 414,2
Joh 10.14 587,1
Joh 10.14 593,1.3
Joh 10.15 Matt 11.27 Joh 7.29
Joh 10.16 Ez 37.24 Matt 28.19 Joh 11.52 143,1
Joh 10.16 Apg 2.39 Ef 2.13-22 287,2
Joh 10.16 316,4
Joh 10.16 473,1
Joh 10.18 Joh 5.26 Joh 19.11
Joh 10.19 Joh 7,12.43
Joh 10.20 Joh 7.20
Joh 10.23 Apg 3.11
Joh 10.24 Luk 22.67
Joh 10.25 Joh 5.36
Joh 10.26 Joh 8,45.47
Joh 10.27 Se til Joh 10.4 om salmer
Joh 10.28 Joh 17.12 103,9
Joh 10.28 268,1
Joh 10.28 407,5
Joh 10.28 435,7
Joh 10.28 473,1
Joh 10.28 491,1
Joh 10.28 500,2
Joh 10.28 578,7
Joh 10.28 620,5
Joh 10.29 Joh 14.28 044,3
Joh 10.29 259,3
Joh 10.29 511,2
Joh 10.29 574,2
Joh 10.30 Joh 14.9-10 Joh 17,11.22 125,2
Joh 10.31 Joh 8.59
Joh 10.33 3 Mos 24.16 Joh 5.18
Joh 10.34 Sl 82.6 Sl 138.1 491,4
Joh 10.35 Matt 5.17
Joh 10.36 Joh 17.18
Joh 10.38 Joh 14.10-11 Joh 17.21
Joh 10.39 Joh 7.30
Joh 10.40 Joh 1.28
Joh 11.1 Luk 10.38-39
Joh 11.2 Joh 12.3
Joh 11.4 Joh 9.3
Joh 11.8 Joh 10.31
Joh 11.9 Joh 9.4-5 Joh 12.35 - 1 Joh 2.10-11
Joh 11.11 Matt 9.24 192,1
Joh 11.11 482,4
Joh 11.11 575,4
Joh 11.11 639,1.3
Joh 11.11 654,1
Joh 11.24 Dan 12.2 Joh 5.29 Joh 6.40
Joh 11.25-26 167,8
Joh 11.25-26 225,2
Joh 11.25-26 236,6
Joh 11.25-26 451,1
Joh 11.25-26 489,5
Joh 11.25-26 561,1
Joh 11.25-26 611,6
Joh 11.26 Joh 8.51
Joh 11.27 Matt 16.16 Joh 4.42 Joh 6.69
Joh 11.28 544,1.2
Joh 11.33 138,8
Joh 11.35 Luk 19.41 088,4
Joh 11.35 148,1
Joh 11.35 649,9
Joh 11.37 Joh 9.6-7
Joh 11.38 Matt 27.60
Joh 11.42 Joh 12.30
Joh 11.43 125,5
Joh 11.43 639,5
Joh 11.47 Matt 26.3-4
Joh 11.50 Joh 18.14
Joh 11.52 Joh 7.35 Joh 10.16 - 1 Joh 2.2
Joh 11.54 2 Sam 13.23
Joh 11.55 2 Krøn 30.17 Joh 2.13
Joh 12.1-8 Matt 26.6-13 Mark 14.3-9
Joh 12.2 Luk 10.40
Joh 12.3 Luk 7.37-38 Joh 11.2 067,3
Joh 12.6 Joh 13.29
Joh 12.8 5 Mos 15.11
Joh 12.9 Joh 11.43-44
Joh 12.11 Joh 11.45
Joh 12.12-13 067,5.6
Joh 12.12-13 068,1-9
Joh 12.12-13 068,6
Joh 12.12-13 070,4
Joh 12.12-13 072,2
Joh 12.12-13 073,2
Joh 12.12-13 150,9
Joh 12.12-13 151,1
Joh 12.12-13 182,4
Joh 12.12-19 Matt 21.1-11 Mark 11.1-11 059,3
Joh 12.12-19 Luk 19.28-40 068
Joh 12.12-19 071
Joh 12.12-19 150
Joh 12.12-19 151
Joh 12.13 Sl 118.25-26
Joh 12.14 068,3
Joh 12.15 Es 35.4 Zak 9.9 059,7
Joh 12.15 068,3
Joh 12.15 071,1
Joh 12.15 072,1
Joh 12.15 232,1-2
Joh 12.16 Joh 2.22
Joh 12.19 Joh 11.48 591,4
Joh 12.20 Apg 8.27
Joh 12.21 Joh 1.44
Joh 12.23 Joh 13.31-32 Joh 17.1
Joh 12.24 1 Kor 15.36 201,2
Joh 12.24 636,5
Joh 12.24 640,4
Joh 12.24 672,5
Joh 12.25 Matt 10.39 Matt 16.25 Luk 17.33 265,4
Joh 12.25 419,2
Joh 12.25 527,2
Joh 12.25 528,1
Joh 12.26 Joh 14.3 Joh 17.24 - 1 Sam 2.30 401,3
Joh 12.26 413,4
Joh 12.26 435,7
Joh 12.26 609,8
Joh 12.26 618,4
Joh 12.27 Sl 6.4 Matt 26.38 164,3
Joh 12.27 169,2
Joh 12.27 171,4
Joh 12.27 495,2
Joh 12.28 Joh 13.31 Matt 3.17 Matt 17.5
Joh 12.30 Joh 11.42
Joh 12.31 Luk 10.18 Joh 16.11 132,1
Joh 12.31 195,2
Joh 12.31 267,2
Joh 12.31 295,3
Joh 12.31 541,7
Joh 12.32 Joh 3.14 Joh 8.28 099,5
Joh 12.32 126,5
Joh 12.32 218,1-5
Joh 12.32 413,1
Joh 12.32 530,6
Joh 12.32 543,2
Joh 12.34 Sl 110.4 Es 9.6 Ez 37.25 Dan 7.14
Joh 12.35 Joh 8.12 Joh 11.10 332,2
Joh 12.35 471,1
Joh 12.35 472,4
Joh 12.35 473,2
Joh 12.36 Ef 5.8-9 - 1 Thess 5.5 136,3
Joh 12.36 255,2
Joh 12.36 367,1
Joh 12.36 470,4
Joh 12.38 Es 53.1 Rom 10.16
Joh 12.40 Es 6.9-10 Matt 13.14-15
Joh 12.41 Es 6.1
Joh 12.42 Joh 9.22 Joh 11.45 Joh 19.38
Joh 12.43 Joh 5.44
Joh 12.44 Joh 13.20
Joh 12.45 Joh 14.9
Joh 12.46 Joh 8.12 - 1 Joh 1.5 Se til Joh 8.12 om salmer
Joh 12.47 Joh 3.17-18 057,1
Joh 12.49 Joh 14.10
Joh 13.1 Joh 7.30 Joh 17.1 Se til Joh 2.4 om salmer
Joh 13.2 Luk 22.3 160,2
Joh 13.3 Joh 3.35 Joh 16.28
Joh 13.5 Luk 7.44
Joh 13.10 Joh 15.3
Joh 13.11 Joh 6.64
Joh 13.13 Matt 23,8.10 Luk 6.46
Joh 13.14 Luk 22.27 - 1 Tim 5.10 - 1 Joh 3.16
Joh 13.15 Fil 2.5 - 1 Pet 2.21 - 1 Joh 2.6 246,3
Joh 13.15 420,9
Joh 13.16 Matt 10.24 Joh 15.20
Joh 13.17 Matt 7.24
Joh 13.18 Sl 41.10 Apg 1.16
Joh 13.19 Joh 8.24 Joh 14.29
Joh 13.20 Matt 10.40
Joh 13.21-30 Matt 26.21-25 Mark 14.18-21
Joh 13.21-30 Luk 22.21-23
Joh 13.23 Joh 19.26 Joh 20.2 Joh 21,7.20 496,4
Joh 13.27 Luk 22.3 160,2
Joh 13.29 Joh 12.6
Joh 13.30 416,1
Joh 13.31 Joh 12,23.28
Joh 13.32 Joh 17.5
Joh 13.33 Joh 7.33-34 Joh 8.21
Joh 13.34 Joh 15,12.17 - 1 Joh 2.8 246,3
Joh 13.34 1 Joh 3.11.23 - 1 Joh 4.21 420,9
Joh 13.34 532,4
Joh 13.35 603,1
Joh 13.36 Joh 21.18-19
Joh 13.36-38 Matt 26.30-35 Mark 14.26-31
Joh 13.36-38 Luk 22.31-34
Joh 13.38 Joh 18.27
Joh 14.1 Sl 42.6 Mark 11.22 297,1
Joh 14.1 511,1.8
Joh 14.1 622,2
Joh 14.1 690,4
Joh 14.2 Luk 16.9 028,7
Joh 14.2 338,7
Joh 14.2 499,5
Joh 14.2 552,6
Joh 14.2 584,3
Joh 14.2 609,8
Joh 14.2 622,2.3
Joh 14.2 630,4
Joh 14.2 652,1
Joh 14.3 Joh 12.26 - 1 Thess 4.17 094,6
Joh 14.3 401,3
Joh 14.3 413,4
Joh 14.3 435,7
Joh 14.3 582,6
Joh 14.3 609,8
Joh 14.3 618,4
Joh 14.3 661,1
Joh 14.6 Joh 11.25 Hebr 10.20 015,4
Joh 14.6 050,4
Joh 14.6 117,2
Joh 14.6 136,2
Joh 14.6 143,1
Joh 14.6 171,1
Joh 14.6 238,3
Joh 14.6 276,3
Joh 14.6 289,3
Joh 14.6 301,3.4
Joh 14.6 303,2
Joh 14.6 357,1
Joh 14.6 361,2
Joh 14.6 414,1
Joh 14.6 423,1
Joh 14.6 426,15
Joh 14.6 469,5
Joh 14.6 488,7
Joh 14.6 571,1
Joh 14.6 587,1
Joh 14.6 589,2
Joh 14.6 608,2
Joh 14.6 610,4
Joh 14.6 622,5
Joh 14.6 626,6
Joh 14.6 728,1
Joh 14.7 Joh 8.19
Joh 14.8 2 Mos 33.18 - 1 Tim 6.16
Joh 14.9 Joh 12.45 Hebr 1.3 125,2
Joh 14.10 Joh 10.38 Joh 12.49 Joh 17.21
Joh 14.11 Joh 5.36 Joh 10.25
Joh 14.12 Matt 28.19 Apg 1.8
Joh 14.13 Matt 7.7 Joh 16.23-24 047,2
Joh 14.13 347,3
Joh 14.13 553,2
Joh 14.15 Joh 15.10 - 1 Joh 5.3
Joh 14.16 Joh 14.26 Joh 15.26 Joh 16.7 010,4
Joh 14.16 1 Joh 2.1 237,1
Joh 14.16 238,7-8
Joh 14.16 246,4
Joh 14.16 250,1.5
Joh 14.16 251,1
Joh 14.16 265,1.5
Joh 14.16 411,3
Joh 14.16 541,5
Joh 14.17 Joh 16.13 238,4
Joh 14.17 241,3
Joh 14.17 246,5
Joh 14.17 247,4
Joh 14.17 249,1
Joh 14.17 251,2
Joh 14.17 254,1
Joh 14.17 256,7
Joh 14.17 264,1
Joh 14.17 271,1
Joh 14.17 343,2
Joh 14.17 360,4
Joh 14.17 362,3
Joh 14.17 383,2
Joh 14.17 411,6
Joh 14.17 742,7
Joh 14.18 Matt 28.20 Joh 16.22 250,3.4
Joh 14.18 253,3
Joh 14.18 382,3
Joh 14.18 415,2
Joh 14.18 446,4
Joh 14.19 Joh 16.16 Joh 20.20 057,6
Joh 14.19 058,7
Joh 14.19 142,5.7
Joh 14.19 149,10
Joh 14.19 188,2
Joh 14.19 280,7
Joh 14.19 711,4
Joh 14.20 Joh 17,21.23
Joh 14.21 Joh 16.27 Ordsp 8.17
Joh 14.23 1 Kor 3.16 Ef 3.17 120,3
Joh 14.23 264,1
Joh 14.23 280,2
Joh 14.23 289,5
Joh 14.23 291,2
Joh 14.23 429,1
Joh 14.23 441
Joh 14.23 470,4
Joh 14.23 478,5
Joh 14.23 508,11
Joh 14.23 528,6
Joh 14.23 570,4
Joh 14.23 588,1
Joh 14.23 594,1-5
Joh 14.23 748,1
Joh 14.24 Joh 7.16-17
Joh 14.26 1 Joh 2,20.27 237,1
Joh 14.26 241,3
Joh 14.26 244,1
Joh 14.26 254,1
Joh 14.26 269,1
Joh 14.26 360,4
Joh 14.26 460,3
Joh 14.26 553,3
Joh 14.27 Joh 16.33 Fil 4.7 039,2
Joh 14.27 151,2
Joh 14.27 226,3
Joh 14.27 236,3
Joh 14.27 280,7
Joh 14.27 382,1
Joh 14.27 389,1
Joh 14.27 400,1
Joh 14.27 411,3
Joh 14.27 487,3
Joh 14.27 502,1
Joh 14.27 526,3
Joh 14.27 588,3
Joh 14.27 703,6
Joh 14.27 753,1
Joh 14.28 Joh 10.29
Joh 14.29 Matt 24.25 Joh 13.19
Joh 14.30 Joh 12.31 Joh 16.11 Ef 2.2 205,4
Joh 14.30 267,2
Joh 14.30 493,3
Joh 14.31 Joh 10.18 538,4
Joh 15.1-6 Sl 80.9-12 Es 5.1-7 249,3
Joh 15.1-6 542,3
Joh 15.2 Matt 15.13 252,2
Joh 15.2 681,3
Joh 15.3 Joh 13.10
Joh 15.4 Joh 6.56
Joh 15.5 1 Kor 12.12 - 2 Kor 3.5 121,5
Joh 15.5 123,5
Joh 15.5 170,4
Joh 15.5 249,3
Joh 15.5 271,6
Joh 15.5 417,4
Joh 15.5 444,5
Joh 15.5 473,3
Joh 15.5 586,5
Joh 15.5 602,3
Joh 15.6 252,2
Joh 15.7 Mark 11.24 Joh 16.23 - 1 Joh 3.22
Joh 15.8 Matt 5.16 Fil 1.11
Joh 15.10 Joh 14,15.21 152,1
Joh 15.10 174,1-3
Joh 15.10 435,5-6
Joh 15.10 608,2
Joh 15.11 Joh 16.24 Joh 17.13 - 1 Joh 1.4
Joh 15.12 Joh 13.34 Ef 5.2 246,3
Joh 15.12 323,1.4
Joh 15.12 336,1.5
Joh 15.12 420,9
Joh 15.12 436,4
Joh 15.12 532,4
Joh 15.12 603,1
Joh 15.13 Joh 10,11.15 Rom 5.7-8 - 1 Joh 3.16 586,4
Joh 15.13 589,2
Joh 15.14 Joh 8.31 Matt 12.50 Luk 12.4
Joh 15.15 Es 26.12 Luk 17.10
Joh 15.15-16 029,1
Joh 15.15-16 037,5
Joh 15.15-16 039,1
Joh 15.15-16 047,2
Joh 15.15-16 153,1
Joh 15.15-16 243,3
Joh 15.15-16 289,5
Joh 15.15-16 336,1
Joh 15.15-16 415,2
Joh 15.15-16 462,1
Joh 15.15-16 464,4
Joh 15.15-16 512,1
Joh 15.15-16 515,1
Joh 15.15-16 517,3.5
Joh 15.15-16 524,6
Joh 15.15-16 531,2
Joh 15.15-16 545,7
Joh 15.15-16 553,2
Joh 15.15-16 631,1.4
Joh 15.16 Joh 6.70 Joh 13.18 Joh 16.23 Ef 1.4
Joh 15.17 246,3
Joh 15.17 420,9
Joh 15.17 532,4
Joh 15.18 Joh 7.7 - 1 Joh 3.13 517,3
Joh 15.19 Joh 17.14 - 1 Joh 4.5
Joh 15.20 Matt 20.24 Joh 13.16 Joh 16.2
Joh 15.21 Matt 10.22 Joh 16.3
Joh 15.22 Joh 9.41 Joh 16.9
Joh 15.23 Luk 10.16
Joh 15.24 Joh 6.36 Joh 10.37
Joh 15.25 Sl 35.19 Sl 69.5
Joh 15.26 Se til Joh 14.17 om salmer
Joh 15.26 Joh 14.16 - 1 Joh 5.6 Luk 24.49 237,1
Joh 15.26 238,1
Joh 15.26 244,2
Joh 15.26 248,1
Joh 15.26 250,5
Joh 15.26 257
Joh 15.26 258,1
Joh 15.27 Apg 1,8.21-22 Apg 5.32 227,2
Joh 15.27 241,2
Joh 15.27 248,2
Joh 15.27 256,7
Joh 15.27 293,3
Joh 15.27 294,4
Joh 15.27 320
Joh 15.27 386,2
Joh 16.2 Matt 24.9 Joh 9.22 104,2-3
Joh 16.3 Joh 15.21
Joh 16.4 Joh 13.19
Joh 16.5 Joh 7.33 541,1
Joh 16.5 622,3
Joh 16.7 Joh 14.16 217,4
Joh 16.7 237,1
Joh 16.7 250,4
Joh 16.7 541,5
Joh 16.8 241,3
Joh 16.8 254,2
Joh 16.8 260,2
Joh 16.8 541,6-7
Joh 16.9 Joh 3.21 Joh 8.24 Joh 15,22.24 541,6
Joh 16.10 Apg 5.31 Rom 4.25
Joh 16.11 Joh 12.31 Joh 14.30 132,1-2
Joh 16.11 195,2
Joh 16.11 267,2
Joh 16.11 295,3
Joh 16.11 541,7
Joh 16.11 574,1-2
Joh 16.12 1 Kor 3.1-2
Joh 16.13 Joh 14.26 Joh 15.26 Se til Joh 14.26 om salmer
Joh 16.13 1 Joh 2.27
Joh 16.14 238,6
Joh 16.14 246,2
Joh 16.14 251,2
Joh 16.14 411,3.6
Joh 16.14 495,2
Joh 16.15 Joh 17.10
Joh 16.16 Joh 7.33 Joh 13.33 Joh 14.19
Joh 16.16-19 028,5
Joh 16.16-19 149,10
Joh 16.16-19 571,5
Joh 16.16-19 575,4
Joh 16.16-19 625,1-5
Joh 16.16-19 663,1
Joh 16.20 Mark 2.20 Mark 16.10 Åb 11.10 040,4
Joh 16.20 041,6
Joh 16.20 074,2
Joh 16.20 096,3
Joh 16.20 207,1
Joh 16.20 208,1
Joh 16.20 209,4
Joh 16.20 263,2
Joh 16.20 308,4-5.9
Joh 16.20 318,4
Joh 16.20 460,2
Joh 16.20 495,2.4
Joh 16.20 506,4-7
Joh 16.20 510,5
Joh 16.21 Es 26.17 081,8
Joh 16.21 565,5
Joh 16.22 Es 66.14 209,6
Joh 16.22 211,1.3
Joh 16.22 703,3
Joh 16.23 Joh 14.13 Joh 15,7.16
Joh 16.23-26 047,2
Joh 16.23-26 292,3
Joh 16.23-26 550,1
Joh 16.23-26 553,2
Joh 16.24 Matt 7.7 Joh 15.11 Jak 1.5
Joh 16.25 Joh 10.6
Joh 16.27 Joh 14.21 Joh 17,8.25
Joh 16.28 541,1
Joh 16.28 622,3
Joh 16.29 277,10
Joh 16.29 281,8
Joh 16.32 Zak 13.7 Matt 26.31 Joh 8,16.29 159,3
Joh 16.33 Joh 14.27 Rom 5.1 - 1 Joh 5.4-5 040,2.5
Joh 16.33 074,2
Joh 16.33 107,3
Joh 16.33 271,5
Joh 16.33 284,4
Joh 16.33 287,7
Joh 16.33 295,2
Joh 16.33 389,1
Joh 16.33 455,1
Joh 16.33 487,3
Joh 16.33 502,1
Joh 16.33 518,4
Joh 16.33 661,1
Joh 17.1 Joh 12.23 Joh 13.1
Joh 17.2 Matt 11.27 Matt 28.18 Joh 3.16
Joh 17.3 1 Joh 5.20 210,9
Joh 17.3 238,3
Joh 17.3 258,1
Joh 17.3 259,2
Joh 17.4 Joh 4.34 Joh 19.30 052,2
Joh 17.4 217,1
Joh 17.4 318,4
Joh 17.4 332,1
Joh 17.4 562,2
Joh 17.5 Joh 1.1 Fil 2.6 495,2
Joh 17.6 Joh 6,37.44 562,2
Joh 17.6 649,7
Joh 17.8 Joh 16,27.30
Joh 17.9 223,2
Joh 17.9 560,2
Joh 17.9 565,2
Joh 17.10 Joh 16.15
Joh 17.11 Joh 10.30
Joh 17.12 Joh 6.39 Joh 10.28 Joh 13.18 143,3
Joh 17.12 Joh 18.9 Sl 41.10 248,6
Joh 17.13 Joh 15.11 048,3
Joh 17.13 146,5
Joh 17.13 278,6
Joh 17.14 Joh 15.18-19
Joh 17.15 Matt 6.13 Luk 22.32 - 2 Thess 3.3
Joh 17.17 Sl 119.160 253,9
Joh 17.17 285,3
Joh 17.17 563,3
Joh 17.17 664,1
Joh 17.18 Joh 20.21
Joh 17.19 1 Kor 1.2 - 1 Kor 6.11 Hebr 10.10
Joh 17.20 Rom 10.17
Joh 17.21 Joh 10.38 Joh 14.20 Gal 3.28 Ef 4.4 143,1
Joh 17.21 224
Joh 17.21 253,8
Joh 17.21 286,5
Joh 17.21 445,10
Joh 17.21 602,3
Joh 17.22 Apg 4.32 380,4
Joh 17.23 1 Kor 6.17
Joh 17.24 Joh 12.26 Ef 1.4 - 1 Thess 4.17 087,4
Joh 17.24 1 Joh 3.2 Ordsp 8.22-31 194,6
Joh 17.24 401,3
Joh 17.24 411,2
Joh 17.24 413,4
Joh 17.24 435,7
Joh 17.24 582,6
Joh 17.24 587,3
Joh 17.24 618,4
Joh 17.24 661,1
Joh 17.25 Joh 7.29 Joh 8.55 Joh 15.21
Joh 17.26 Joh 15.9
Joh 18.1 Matt 26.36 Mark 14.32 Luk 22.39 155,1
Joh 18.1 2 Sam 15.23 157,1
Joh 18.2 Luk 21.37
Joh 18.3 160,2-3
Joh 18.3 354,1
Joh 18.3-11 Matt 26.47-56 Mark 14.43-50
Joh 18.3-11 Luk 22.47-53
Joh 18.5 160,2
Joh 18.9 Joh 17.12 143,1
Joh 18.10 160,4
Joh 18.11 Matt 26.39 152,1
Joh 18.11 157,2
Joh 18.11 165,3
Joh 18.11 169,2
Joh 18.11 504,4
Joh 18.12-27 Matt 26.57-75 Mark 14.53-72
Joh 18.12-27 Luk 22.54-71
Joh 18.14 Joh 11.50
Joh 18.19 161,2
Joh 18.20 Matt 26.55 Joh 7,14.26
Joh 18.22 Joh 19.3 Apg 23.2
Joh 18.27 Joh 13.38 162,3
Joh 18.28 Matt 27.1-2
Joh 18.28-19.16a Matt 27.11-26 Mark 15.1-15 Luk 23.1-7
Joh 18.31 Joh 19.6
Joh 18.32 Matt 20.19 Joh 3.14 Joh 12.32
Joh 18.36 Joh 6.15 276,1
Joh 18.36 277
Joh 18.36 278
Joh 18.36 279,1
Joh 18.37 Joh 8.47 136,2
Joh 18.37 143,1
Joh 18.37 151,1
Joh 18.37 255,1
Joh 18.37 316,4
Joh 18.38 163,1.4
Joh 18.38 171,3
Joh 18.38 174,1-3
Joh 18.38 191,3
Joh 18.38 312,2
Joh 18.40 Apg 3.14
Joh 19.1 171,3
Joh 19.2-3 Matt 27.27-31 Mark 15.16-20
Joh 19.3 Joh 18.22 101,2
Joh 19.3 134,9
Joh 19.3 150,6
Joh 19.3 167,1
Joh 19.3 168,1
Joh 19.3 171,2
Joh 19.3 173
Joh 19.3 217,1
Joh 19.3 223,3
Joh 19.3 316,3
Joh 19.7 3 Mos 24.15-16 Joh 5.18
Joh 19.11 Joh 3.27 Joh 10.18 160,4
Joh 19.12 Apg 17.7
Joh 19.16b-24 Matt 27.32-44 Mark 15.21-32 172,1
Joh 19.16b-24 Luk 23.26-38 680,2
Joh 19.19 178
Joh 19.24 Sl 22.19
Joh 19.25-37 Matt 27.45-56 Mark 15.33-41 166,4-5
Joh 19.25-37 Luk 23.44-49
Joh 19.26 Joh 13.23
Joh 19.28 Sl 22.16 158,2
Joh 19.28 166,11
Joh 19.29 Sl 69.22 156,3
Joh 19.29 166,11
Joh 19.30 Luk 12.50 057,4
Joh 19.30 153,3
Joh 19.30 158,3
Joh 19.30 166,13
Joh 19.30 169,3
Joh 19.30 183,1.3
Joh 19.30 217,1
Joh 19.30 546,1-5
Joh 19.31 Joh 19.14 - 5 Mos 21.22-23
Joh 19.35 Joh 21.24
Joh 19.36 2 Mos 12.46 - 4 Mos 9.12 Sl 34.21
Joh 19.37 Zak 12.10 Åb 1.7
Joh 19.38 Joh 12.42
Joh 19.38-42 Matt 27.57-61 Mark 15.42-47 Luk 23.50-56
Joh 19.39 Joh 3.1-2
Joh 19.41-42 189,3
Joh 20.1 156,4
Joh 20.1 190,1
Joh 20.1 207,3
Joh 20.1 369,1
Joh 20.1 371,2
Joh 20.1 372,1
Joh 20.1 374,2
Joh 20.1-10 Matt 28.1-10 Mark 16.1-8 Luk 24.1-12
Joh 20.2 Joh 13.23
Joh 20.7 Joh 11.44
Joh 20.9 Luk 24.25-27 - 1 Kor 15.4
Joh 20.11-18 Mark 16.9-10 207,3
Joh 20.11-18 208,1
Joh 20.16 195,4
Joh 20.16 609,7
Joh 20.17 Hebr 2.11-12 218,5
Joh 20.17 221,3
Joh 20.17 236,2
Joh 20.17 409,3
Joh 20.17 586,1
Joh 20.19-23 Mark 16.14-18 Luk 24.36-49 039,2
Joh 20.19-23 1 Kor 15.5 212,1
Joh 20.19-23 280,7
Joh 20.19-23 382,1
Joh 20.19-23 388,1
Joh 20.19-23 487,3
Joh 20.20 188,1
Joh 20.21 Joh 17.18 172,4
Joh 20.21 293,3
Joh 20.22 212,1-2
Joh 20.22 293,4
Joh 20.22 294,4-5
Joh 20.23 Matt 16.19 Matt 18.18 293,2
Joh 20.24 Joh 11.16 Joh 14.5 Joh 21.2
Joh 20.25 Sl 22.17 Joh 19.34
Joh 20.27 388,1
Joh 20.27 622,6
Joh 20.28 Joh 1.1 050,3
Joh 20.28 620,5
Joh 20.29 2 Kor 5.7 - 1 Pet 1.8
Joh 20.30 Joh 21.25
Joh 20.31 Rom 1.17 - 1 Joh 5.13
Joh 21.2 Joh 1.45
Joh 21.3 Luk 5.5
Joh 21.4 Luk 24.16 Joh 20.14
Joh 21.6 Luk 5.4-7
Joh 21.7 Joh 13.23
Joh 21.13 Joh 6.11 Luk 24.30
Joh 21.14 Joh 20,19.26
Joh 21.15 Joh 13.37
Joh 21.15-17 162,8
Joh 21.15-17 592,2
Joh 21.15-17 593,2
Joh 21.15-17 594
Joh 21.16 Joh 10.1-18 - 1 Pet 5.2.4
Joh 21.17 1 Joh 3.20
Joh 21.19 Joh 13.36 - 2 Pet 1.14 294,7
Joh 21.19 532,4
Joh 21.20 Joh 13.23-25
Joh 21.24 Joh 19.35
Joh 21.25 Joh 20.30