HENVISNINGSNØGLE - BIBELEN - SALMEBOGEN DDS

Lukasevangeliet

TEKST HENVISNING DDS
Luk 1.2 Apg 1.21-22 Hebr 2.3 - 1 Joh 1.1
Luk 1.3 Apg 1.1
Luk 1.5 Matt 2.1 - 1 Krøn 24.10
Luk 1.6 Luk 2.25
Luk 1.8 2 Krøn 5.11
Luk 1.9 2 Mos 30.7
Luk 1.15 3 Mos 10.9 - 4 Mos 6.3 Dom 13.4-5 019,2
Luk 1.15 Matt 11,9.11 Luk 7.28
Luk 1.17 Mal 3.1.24 Matt 17.11-13 122,1
Luk 1.17 276,1.4
Luk 1.18 1 Mos 17.17
Luk 1.19 Dan 8.16 Matt 18.10 Hebr 1.14 035,6
Luk 1.19 063,2
Luk 1.19 410,1
Luk 1.19 443,2
Luk 1.19 653,4
Luk 1.25 1 Mos 30.23
Luk 1.26-38 Matt 1.18-25 063,2
Luk 1.26-38 081,3
Luk 1.26-38 094,1
Luk 1.26-38 411,2
Luk 1.27 Es 7.14
Luk 1.28 063,3
Luk 1.28 396,2
Luk 1.30 1 Mos 6.8 063,4
Luk 1.31 Es 7.14 094,1
Luk 1.32-33 2 Sam 7.12-14 Sl 89.5 Es 9.6 Ez 37.25
Luk 1.33 1 Krøn 17.14 Dan 7.14 Mika 4.7 059,3
Luk 1.33 Hebr 1.8 063,3
Luk 1.33 088,3
Luk 1.33 276,1
Luk 1.35 063,4
Luk 1.35 066,3
Luk 1.35 241,1
Luk 1.35 243,1-3
Luk 1.37 1 Mos 18.14 Job 1.37 Jer 32.17
Luk 1.37 Zak 8.6 Matt 19.26
Luk 1.42 063,3
Luk 1.42 130,5
Luk 1.46-47 Es 61.10 Hab 3.18 002,1
Luk 1.46-47 003,1
Luk 1.46-47 024,1
Luk 1.46-55 1 Sam 2.1-10
Luk 1.48 1 Mos 30.13 - 1 Sam 1.11 Luk 11.27 411,2
Luk 1.49 Sl 111.9 Sl 126.2-3
Luk 1.50 2 Krøn 5.13 Sl 103.17 003,7
Luk 1.50 024,4
Luk 1.50 344,2
Luk 1.50 738,3
Luk 1.51 2 Sam 22.28 Sl 118.15-16 Dan 4.34
Luk 1.51 1 Pet 5.5
Luk 1.52 1 Sam 2.8 Job 5.11 Sl 147.6
Luk 1.53 Sl 107.9
Luk 1.54 Es 41.8
Luk 1.55 1 Mos 17.7 - 1 Mos 18.18
Luk 1.58 Sl 113.9
Luk 1.59 1 Mos 17.12 - 3 Mos 12.3
Luk 1.66 Apg 11.21
Luk 1.68 Sl 41.14 Luk 7.16 130,5
Luk 1.68 308,1
Luk 1.68 492,4
Luk 1.69 Sl 18.3 Sl 132.17
Luk 1.70 Apg 3.21 059,3
Luk 1.70 062,1-2
Luk 1.70 064,3
Luk 1.70 076,8
Luk 1.70 092,2
Luk 1.70 142,2
Luk 1.70 724,3
Luk 1.72 3 Mos 26.42 Sl 105.8-9
Luk 1.73 1 Mos 22.16-18 Mika 7.20
Luk 1.74 059,6
Luk 1.76 Es 40.3 Mal 3.1 061,3
Luk 1.76 122,1
Luk 1.76 276,4
Luk 1.77 Jer 31.34 Luk 3.3
Luk 1.78 4 Mos 24.17 Es 60.1-2 Mal 3.20 076,7
Luk 1.78 078,3
Luk 1.78 083,1
Luk 1.78 087,1
Luk 1.78 308,1
Luk 1.78 314,1.3
Luk 1.78 495,1
Luk 1.78 651,3
Luk 1.79 Es 9.1 Es 42.7 Matt 4.16 066,1
Luk 1.79 089,6
Luk 1.79 107,1
Luk 1.79 401,5
Luk 1.79 578,6
Luk 1.80 1 Sam 2.21 Luk 2.40 Luk 3.2-3
Luk 2.4 Mika 5.1 Joh 7.42 076,2
Luk 2.4 079,4
Luk 2.4 080,2
Luk 2.4 085,1
Luk 2.4 086,1
Luk 2.4 113,5
Luk 2.5 Matt 1.18
Luk 2.7 Matt 1.25 009,7
Luk 2.7 076,5
Luk 2.7 077,2
Luk 2.7 078,1
Luk 2.7 079,3.6
Luk 2.7 080,1
Luk 2.7 081,5
Luk 2.7 085,3
Luk 2.7 086,2
Luk 2.7 088,1-3
Luk 2.7 089,3
Luk 2.7 090,1
Luk 2.7 092,6
Luk 2.7 099,3
Luk 2.7 102,2
Luk 2.7 105,1.3
Luk 2.7 110,2.4
Luk 2.7 114,5
Luk 2.7 115,1
Luk 2.7 217,1
Luk 2.7 281,6
Luk 2.7 306,7
Luk 2.7 697,3
Luk 2.10-11 076,2
Luk 2.10-11 079,1-2
Luk 2.10-11 080,1-3
Luk 2.10-11 082,3
Luk 2.10-11 085,5
Luk 2.10-11 086,1
Luk 2.10-11 088,1
Luk 2.10-11 091,1.9
Luk 2.10-11 093,1
Luk 2.10-11 097
Luk 2.10-11 109,2
Luk 2.10-11 111,3
Luk 2.12 Se til Luk 2.7 om salmer
Luk 2.13-14 066,4
Luk 2.13-14 082,1-3
Luk 2.13-14 083,1-3
Luk 2.13-14 086,3
Luk 2.13-14 088,1
Luk 2.13-14 089,1
Luk 2.13-14 092,1
Luk 2.13-14 095,2
Luk 2.13-14 096,1.3
Luk 2.13-14 106,2
Luk 2.13-14 107,3
Luk 2.13-14 108,3
Luk 2.13-14 110,3.4
Luk 2.13-14 111,3
Luk 2.13-14 142,2
Luk 2.13-14 190,1-3
Luk 2.13-14 281,4
Luk 2.13-14 312,1
Luk 2.13-14 360,1
Luk 2.13-14 376,10
Luk 2.13-14 679,5
Luk 2.14 Anden mulig oversættelse:
Luk 2.14 ære være Gud i det højeste
Luk 2.14 og på jorden fred med mennesker,
Luk 2.14 som har hans velbehag !
Luk 2.14 Senere håndskrifter har:
Luk 2.14 ære være Gud i det højeste !
Luk 2.14 og fred på jorden !
Luk 2.14 i mennesker velbehag !
Luk 2.14 4 Mos 6.26 Es 57.19 Luk 19.38
Luk 2.14 Apg 10.36 Rom 5.1 Ef 2.14-17
Luk 2.15-16 076,3
Luk 2.19 Luk 2.51 236,4
Luk 2.19 392,2
Luk 2.21 1 Mos 17.12 - 3 Mos 12.3 047,1-3
Luk 2.21 Luk 1,31.59 048,1
Luk 2.21 049,1
Luk 2.21 112,3
Luk 2.21 664,4
Luk 2.21 666,1
Luk 2.23 2 Mos 13,2.12.15 - 4 Mos 18.15
Luk 2.24 3 Mos 5.11 - 3 Mos 12.8
Luk 2.25 1 Mos 49.18 Es 40.1-2 Luk 23.51 116,3
Luk 2.25 516
Luk 2.28 108,2
Luk 2.28 116,5
Luk 2.28 468,6
Luk 2.29 1 Mos 46.30 116,2
Luk 2.29 117,1
Luk 2.29 468,6
Luk 2.29 618,1
Luk 2.29 628,1-3
Luk 2.29 630,1
Luk 2.30 Sl 50.23 Luk 3.6 117,2
Luk 2.31 Es 52.10
Luk 2.32 Es 42.6 Es 49.6 Apg 13.47 117,4
Luk 2.32 244,2
Luk 2.34 Es 8.14 Luk 20.18 Apg 28.22 Rom 9.33
Luk 2.34 1 Kor 1.23-24 - 1 Pet 2.7
Luk 2.35 Joh 19.25 166,4
Luk 2.36-37 004,7
Luk 2.36-37 116,4
Luk 2.37 1 Tim 5.5
Luk 2.38 Es 52.9 Luk 24.21 142,2
Luk 2.39 Matt 2.23
Luk 2.40 Luk 1.80 121,6
Luk 2.41 5 Mos 16.1-8
Luk 2.42-52 120
Luk 2.43 2 Mos 12.18
Luk 2.47 Luk 4,22.32 Joh 7,15.46
Luk 2.49 Joh 2.16 121,1
Luk 2.49 370,3
Luk 2.50 Luk 9.45 Luk 18.34
Luk 2.51 236,4
Luk 2.51 392,2
Luk 2.52 1 Sam 2.26 Ordsp 3.4 121,6
Luk 2.52 532,3
Luk 3.1-18 Matt 3.1-12 Mark 1.1-8 Joh 1.19-28
Luk 3.2 Jer 1.2
Luk 3.4 Es 40.3 061,3
Luk 3.4 065,2
Luk 3.4 122,1
Luk 3.4 276,4
Luk 3.4 342,1
Luk 3.5-6 Es 40.4-5
Luk 3.6 Es 52.10 Luk 2.30
Luk 3.8 Joh 8.39 250,5
Luk 3.8 260,5
Luk 3.8 280,3
Luk 3.8 292,3
Luk 3.9 Matt 7.19
Luk 3.11 Jak 2.15
Luk 3.12 Luk 7.29
Luk 3.15 142,2
Luk 3.16 Apg 1.5 122,7-8
Luk 3.16 396,4
Luk 3.16 399,2-3
Luk 3.16 407,1
Luk 3.19-20 Matt 14.3-4 Mark 6.17-18
Luk 3.21-22 Matt 3.13-17 Mark 1.9-11 Joh 1.32-34
Luk 3.22 Es 42.1 Luk 9.35 Kol 1.13 079,4
Luk 3.22 082,3
Luk 3.22 121,2
Luk 3.22 122,6
Luk 3.22 216,4
Luk 3.22 246,2
Luk 3.22 247,4
Luk 3.22 260,3
Luk 3.22 396,3
Luk 3.22 411,5
Luk 3.23 Luk 4.22
Luk 3.23-38 Matt 1.1-17 Joh 6.42
Luk 3.31 2 Sam 5.14
Luk 3.32 Sala: Nogle håndskrifter har Salmon,
Luk 3.32 som svarer til Salma
Luk 3.32 i Det Gamle Testamente,
Luk 3.32 jf 1 Krøn 2.11 og Matt 1.5
Luk 3.32-33 Ruth 4.17-22 - 1 Krøn 2.4-15
Luk 3.34-36 1 Mos 11.10-26 - 1 Krøn 1.24-27
Luk 3.36-38 1 Mos 5 - 1 Krøn 1.1-4
Luk 4.1-13 Matt 4.1-11 Mark 1.12-13
Luk 4.2 2 Mos 34.28 - 1 Kong 19.8
Luk 4.4 5 Mos 8.3
Luk 4.8 5 Mos 6.13 - 5 Mos 10.20
Luk 4.10 003,9
Luk 4.10 040,4
Luk 4.10 731,3
Luk 4.10 732
Luk 4.10-11 Sl 91.11-12
Luk 4.11 308,8
Luk 4.12 5 Mos 6.16
Luk 4.13 Hebr 4.15
Luk 4.14-15 Matt 4.12-17 Mark 1.14-15
Luk 4.16-30 Matt 13.53-58 Mark 6.1-6
Luk 4.18 Es 42.7 Matt 5.3 Matt 11.5 003,3
Luk 4.18 060,3-4
Luk 4.18 073,3
Luk 4.18 150,4
Luk 4.18 171,4
Luk 4.18 202,2
Luk 4.18 272,3
Luk 4.18 323,3
Luk 4.18 451,5.9
Luk 4.18 562,1
Luk 4.18-19 Es 61.1-2
Luk 4.19 3 Mos 25.10 059,1
Luk 4.19 060,1.7
Luk 4.19 144,1
Luk 4.19 323,3
Luk 4.21 060,5
Luk 4.21 062,2
Luk 4.22 Luk 2.47 Joh 6.42 Luk 3.23
Luk 4.24 Joh 4.44
Luk 4.25-26 1 Kong 17.9-24 Jak 5.17 038,4
Luk 4.27 2 Kong 5.1-14 479,4
Luk 4.31 Matt 4.13
Luk 4.31-37 Mark 1.21-28
Luk 4.32 Matt 7.28-29
Luk 4.38-41 Matt 8.14-17 Mark 1.29-34
Luk 4.41 Mark 3.11-12
Luk 4.42-44 Mark 1.35-39
Luk 4.44 Matt 4.23
Luk 5.1-11 Matt 4.18-22 Mark 1.16-20 127
Luk 5.4 Joh 21.6 127,2
Luk 5.4 324,3
Luk 5.5 127,3
Luk 5.5 276,4
Luk 5.5 292,3
Luk 5.5 326,1.2
Luk 5.5 423,1
Luk 5.5 528,1
Luk 5.8 Es 6.5 Luk 18.13 064,6
Luk 5.8 127,5
Luk 5.8 428,5
Luk 5.8 449,2
Luk 5.11 Matt 19.27
Luk 5.12 062,4
Luk 5.12 521,3
Luk 5.12 585,5
Luk 5.12-16 Matt 8.1-4 Mark 1.40-45
Luk 5.13 444,3
Luk 5.14 3 Mos 14.1-32 Mark 7.36
Luk 5.16 Mark 1.35
Luk 5.17 Luk 6.19 Luk 8.46
Luk 5.17-26 Matt 9.1-8 Mark 2.1-12
Luk 5.21 Luk 7.48-49 Sl 130.4
Luk 5.24-25 382,1.3
Luk 5.24-25 444,3
Luk 5.24-25 454
Luk 5.24-25 484,4
Luk 5.27-32 Matt 9.9-13 Mark 2.13-17
Luk 5.29 Luk 15.1-2
Luk 5.30 Luk 7.34
Luk 5.31 420,5
Luk 5.32 Luk 19.10 454
Luk 5.32 520,3
Luk 5.33-39 Matt 9.14-17 Mark 2.18-22
Luk 5.34 290,5
Luk 5.34 312,4
Luk 5.34 586,2
Luk 6.1 5 Mos 23.25-26
Luk 6.1-5 Matt 12.1-8 Mark 2.23-28
Luk 6.1-5 5 Mos 23.25
Luk 6.2 2 Mos 20.10
Luk 6.4 3 Mos 24.9
Luk 6.6-11 Matt 12.9-14 Mark 3.1-6
Luk 6.7 Luk 14.1
Luk 6.12 Matt 14.23
Luk 6.12-16 Matt 10.1-4 Mark 3.13-19 Apg 1.13
Luk 6.14 Joh 1.42-43
Luk 6.16 Luk 22.3
Luk 6.17-19 Matt 4.23-25 Matt 12.15-16 Mark 3.7-12
Luk 6.19 Matt 14.36 Luk 5.17 Luk 8.46
Luk 6.20 Jak 2.5
Luk 6.20-23 Matt 5.3-12
Luk 6.21 Sl 126.5-6 Es 61.2-3 Åb 7.16-17 307,4
Luk 6.21 419,5
Luk 6.21 505,2
Luk 6.21 506,6
Luk 6.21 582,1
Luk 6.22 Joh 15.18-19 - 1 Pet 4.14 460,3
Luk 6.22 521,3
Luk 6.23 2 Krøn 36.16 Apg 5.41 Apg 7.52 435,1
Luk 6.23 499,7
Luk 6.24 Am 6.1-7 Luk 16.25 Jak 5.1
Luk 6.25 Es 65.13-14 Jak 4.9
Luk 6.27-28 2 Mos 23.4 Ordsp 25.21 Rom 12.14 483,4
Luk 6.27-28 607
Luk 6.27-36 Matt 5.43-48
Luk 6.29 Ordsp 20.22 Ordsp 24.29 - 1 Pet 3.9
Luk 6.30 1 Joh 3.17 596,2
Luk 6.31 Matt 7.12
Luk 6.34 5 Mos 15.7-8
Luk 6.36 446,3
Luk 6.36 459,3-6
Luk 6.36 595,5
Luk 6.37 Matt 6.14 Rom 2.1 - 1 Kor 4.5
Luk 6.37-42 Matt 7.1-5
Luk 6.38 Ordsp 11.25 Mark 4.24 Gal 6.7
Luk 6.39 Matt 15.14
Luk 6.40 Matt 10.24 Joh 13.16 Joh 15.20 141,5
Luk 6.40 156,2
Luk 6.43-45 Matt 12.33-37 Matt 7.16-20
Luk 6.44 121,5
Luk 6.44 351,2
Luk 6.44 444,5
Luk 6.44 674,5
Luk 6.46 Hos 8.2 Mal 1.6 Matt 7.21 Rom 2.13
Luk 6.46-49 Matt 7.24-27
Luk 6.48 256,4
Luk 6.48 282,1
Luk 6.48 289,4
Luk 6.48 377,4
Luk 6.48 385,1
Luk 6.48 501,2
Luk 6.48 570,4
Luk 6.48 735,1.3
Luk 6.48 739,1
Luk 6.49 027,1
Luk 6.49 524,1
Luk 7.1-10 Matt 8.5-13 Joh 4.46-53
Luk 7.6 289,5
Luk 7.6 428,5
Luk 7.6 429,1
Luk 7.11-17 130
Luk 7.13 Matt 9.36 Luk 8.52
Luk 7.14 Apg 9.40 130,4
Luk 7.14 151,2
Luk 7.15 1 Kong 17.23 - 2 Kong 4.36
Luk 7.16 Luk 1.68 Luk 24.19 Joh 4.19
Luk 7.18-23 Matt 11.2-6
Luk 7.22 Es 26.19 Es 29.18 Es 35.5-6 060,4
Luk 7.22 Es 42,7.18 Luk 4.18 382,1
Luk 7.22 444,3
Luk 7.22 495,3
Luk 7.23 270,3
Luk 7.23 403,1
Luk 7.24-35 Matt 11.7-19 335,6
Luk 7.27 2 Mos 23.20 Mal 3.1 061,3
Luk 7.27 065,2
Luk 7.27 122,3.7
Luk 7.27 276,4
Luk 7.27 342,1
Luk 7.28 Luk 1.15
Luk 7.29 Luk 3.12 Matt 21.32
Luk 7.30 Apg 13.46
Luk 7.33 Matt 3.4 Luk 1.15
Luk 7.34 Luk 15.1-2 454,1-5
Luk 7.34 520,3
Luk 7.36 Luk 11.37
Luk 7.36-50 131
Luk 7.37 Matt 26.7 Mark 14.3 Joh 12.3
Luk 7.42 Matt 18.27
Luk 7.44 1 Mos 18.4
Luk 7.45 Rom 16.16
Luk 7.48 Luk 5.20 484,4
Luk 7.49 Luk 5.21
Luk 7.50 Luk 8.48 Luk 17.19 Luk 18.42 482,2
Luk 7.50 484,5
Luk 7.50 487,6
Luk 8.1 Matt 9.35 Luk 13.22
Luk 8.2-3 Matt 27.55-56 Mark 15.40-41 Luk 23.49
Luk 8.2-3 Joh 19.25
Luk 8.3 Luk 24.10
Luk 8.4-15 Matt 13.1-23 Mark 4.1-20 133
Luk 8.4-15 134
Luk 8.4-15 575,1
Luk 8.7 134,4
Luk 8.7 309,1
Luk 8.8 060,4.6
Luk 8.8 133,2
Luk 8.8 134,5
Luk 8.8 255,1
Luk 8.8 278,8
Luk 8.8 283,1.5
Luk 8.8 291,4
Luk 8.8 335,1
Luk 8.8 372,2
Luk 8.10 Es 6.9-10 Joh 12.40
Luk 8.11 1 Pet 1.23
Luk 8.12-13 133,1-2
Luk 8.12-13 134,7
Luk 8.12-13 572,3
Luk 8.14 134,8.9
Luk 8.14 309,1
Luk 8.16 Matt 5.15 Luk 11.33 311,1
Luk 8.16 314,6
Luk 8.16 411,5
Luk 8.16-18 Mark 4.21-25
Luk 8.17 Matt 10.26 Luk 12.2
Luk 8.18 Matt 25.29 Luk 19.26
Luk 8.19 Matt 13.55
Luk 8.19-21 Matt 12.46-50 Mark 3.31-35
Luk 8.21 Matt 7.24 Luk 11.28 336,4
Luk 8.21 586,1
Luk 8.22-25 Matt 8.23-27 Mark 4.35-41 124,2
Luk 8.22-25 129,1-5
Luk 8.22-25 324,3
Luk 8.24 Sl 107.29 028,2
Luk 8.24 031,1
Luk 8.24 033,1
Luk 8.24 057,2
Luk 8.24 125,4
Luk 8.24 217,3
Luk 8.24 305,4
Luk 8.24 419,5
Luk 8.24 499,2
Luk 8.24 517,5
Luk 8.24 678,2
Luk 8.24 697,4
Luk 8.24 751,2
Luk 8.25 290,2
Luk 8.25 645,3
Luk 8.26-39 Matt 8.28-34 Mark 5.1-20
Luk 8.28 Mark 1.24 Jak 2.19
Luk 8.30 688,1
Luk 8.31 125,4
Luk 8.39 Sl 126.2-3
Luk 8.40-56 Matt 9.18-26 Mark 5.21-43
Luk 8.43 3 Mos 15.25
Luk 8.46 Luk 6.19
Luk 8.48 Luk 7.50 482,2
Luk 8.48 484,5
Luk 8.48 487,6
Luk 8.51 Luk 9.28
Luk 8.52 Luk 7.13 Joh 11.11 192,1
Luk 8.52 482,4
Luk 8.52 575,4
Luk 8.52 639,1.3
Luk 8.52 654,1
Luk 8.54 117,2
Luk 8.54 482,4
Luk 9.1-6 Matt 10,1.5-15 Mark 6.7-13
Luk 9.3 Luk 22.35
Luk 9.3-5 Luk 10.4-11
Luk 9.5 Apg 13.51
Luk 9.7-9 Matt 14.1-2 Mark 6.14-16
Luk 9.9 Luk 23.8
Luk 9.10-17 Matt 14.13-21 Mark 6.30-44 Joh 6.1-15
Luk 9.13 2 Kong 4.42-44
Luk 9.18-20 Matt 16.13-20 Mark 8.27-30
Luk 9.19 Luk 9.8
Luk 9.20 Joh 6.68-69
Luk 9.21-22 Matt 16.21-23 Mark 8.31-33
Luk 9.22 Luk 9.44-45 Luk 17.25 Luk 18.31-34 150,2
Luk 9.22 Luk 24.7 236,1
Luk 9.23 102,3
Luk 9.23 127,8
Luk 9.23 182,4.5
Luk 9.23 203,3
Luk 9.23 219,2
Luk 9.23 238,8
Luk 9.23 265,3
Luk 9.23 280,3
Luk 9.23 287,7
Luk 9.23 447,2
Luk 9.23 449,6
Luk 9.23 460,3
Luk 9.23 462,3
Luk 9.23 483,1
Luk 9.23 529,1
Luk 9.23 531,1-2
Luk 9.23 532,5
Luk 9.23 541,3
Luk 9.23 573,8.9
Luk 9.23 581,5
Luk 9.23 747,6
Luk 9.23-24 Luk 14.27 Luk 17.33 Matt 10.38-39
Luk 9.23-24 Joh 12.25
Luk 9.23-27 Matt 16.24-28 Mark 8.34-9.1
Luk 9.26 Matt 10.33 Luk 12.9 - 2 Tim 2.12
Luk 9.27 167,8
Luk 9.27 236,6
Luk 9.28 Luk 8.51
Luk 9.28-36 Matt 17.1-13 Mark 9.2-13 149
Luk 9.29 056,3
Luk 9.29 149,3
Luk 9.29 249,4
Luk 9.29 554,8
Luk 9.30 149,4
Luk 9.30 367,7
Luk 9.30 653,6
Luk 9.30 658,7
Luk 9.34 2 Mos 24.15-16
Luk 9.35 Es 42.1 Luk 3.22 - 2 Pet 1.16-17
Luk 9.37-43a Matt 17.14-21 Mark 9.14-29
Luk 9.41 098,2
Luk 9.41 465,2
Luk 9.43b-45 Matt 17.22-23 Mark 9.30-32
Luk 9.44-45 Luk 9.22 150,2
Luk 9.45 Luk 2.50 Luk 18.34 Luk 24.45
Luk 9.46 Luk 22.24
Luk 9.46-48 Matt 18.1-5 Mark 9.33-37
Luk 9.48 Matt 10.40 Luk 10.16 Luk 14.11 323,4
Luk 9.48 Luk 18.14 Joh 13.20 539,1
Luk 9.49-50 Mark 9.38-41
Luk 9.50 Luk 11.23
Luk 9.53 Joh 4.9
Luk 9.54 2 Kong 1,10.12
Luk 9.55 Joh 3.17
Luk 9.57-62 Matt 8.18-22
Luk 9.58 100,7
Luk 9.58 101,3
Luk 9.58 128,1.4
Luk 9.61 1 Kong 19.20
Luk 9.62 Fil 3.13-14 529,5
Luk 9.62 575,1
Luk 10.1 Ez 8.11
Luk 10.2 Matt 9.37-38 Joh 4.35 318,2-3
Luk 10.3 Matt 10.16
Luk 10.3-12 Matt 10.5-15 Mark 6.7-13
Luk 10.4 Luk 22.35
Luk 10.4-11 Luk 9.3-5
Luk 10.7 1 Kor 9.14 - 1 Tim 5.18
Luk 10.9 Matt 3.2
Luk 10.11 Apg 13.51
Luk 10.12 1 Mos 19.24-28
Luk 10.13-16 Matt 11.20-24
Luk 10.15 Es 14.13-15
Luk 10.16 Luk 9.48 Matt 10.40 Joh 5.23 242,5
Luk 10.16 383,1
Luk 10.18 Åb 12.8-9 009,4
Luk 10.18 295,3
Luk 10.19 Sl 91.13 Mark 16.18 Apg 28.5
Luk 10.20 2 Mos 32.32-33 Sl 69.29 Dan 7.10 049,1
Luk 10.20 Fil 4.3 Åb 3.5 112,5
Luk 10.20 239,2
Luk 10.20 313,6
Luk 10.20 450,7
Luk 10.20 675,4
Luk 10.21 398,2
Luk 10.21 400,1
Luk 10.21 409,2
Luk 10.21-24 Matt 11.25-30
Luk 10.22 Matt 28.18 Joh 3.35 Joh 10.15
Luk 10.22 1 Kor 15.27 Fil 2.9
Luk 10.23 142,1.7
Luk 10.23 587,2
Luk 10.23-24 Matt 13.16-17
Luk 10.24 1 Pet 1.10 059,2
Luk 10.24 062,2
Luk 10.24 142,2
Luk 10.24 495,4
Luk 10.25 Luk 18.18 Apg 16.30
Luk 10.25-28 Matt 22.34-40 Mark 12.28-34
Luk 10.27 3 Mos 19.18 - 5 Mos 6.4-5 270,4
Luk 10.27 Jos 22.5 Gal 5.14 436,2
Luk 10.27 446,3
Luk 10.27 478,5
Luk 10.27 532,4
Luk 10.27 535,2
Luk 10.27 597,1.3
Luk 10.27 598,2-4
Luk 10.27 599,6
Luk 10.27 600,1
Luk 10.27 607,11
Luk 10.27 608,3
Luk 10.27 675,4
Luk 10.27 740,3
Luk 10.28 3 Mos 18.5 Ordsp 4.4 Ordsp 10.28
Luk 10.28 Ez 20.11 Matt 19.17
Luk 10.36 255,4
Luk 10.36 552,6
Luk 10.37 420,9
Luk 10.37 483,6
Luk 10.38-39 Joh 11.1 Joh 12.1-2
Luk 10.39 141,5
Luk 10.39 591,3
Luk 10.42 Matt 6.33 158,1
Luk 10.42 321,1
Luk 10.42 579,3
Luk 10.42 591,1-3
Luk 11.1-4 Matt 6.9-13 156,1
Luk 11.1-4 259,1
Luk 11.1-4 271,2
Luk 11.1-4 536,5
Luk 11.2 300,3
Luk 11.2 376,6
Luk 11.2 436,7
Luk 11.2 508,6
Luk 11.2 552,1
Luk 11.2 553,1
Luk 11.2 595,4
Luk 11.2 711,3
Luk 11.3 353,8
Luk 11.3 362,1
Luk 11.3 391
Luk 11.3 497,1
Luk 11.3 678,2
Luk 11.3 709,4
Luk 11.3 742,4
Luk 11.3 743,1
Luk 11.4 166,2
Luk 11.4 Jak 1.13-14 364
Luk 11.4 423,3
Luk 11.4 439,1
Luk 11.4 440,1
Luk 11.4 595,4
Luk 11.4 601,3
Luk 11.4 683,2
Luk 11.4 706,4
Luk 11.4 707,6
Luk 11.4 714,1
Luk 11.4 730 kl 9
Luk 11.4 733
Luk 11.4 753,2
Luk 11.5-8 551,4
Luk 11.5-8 573,3
Luk 11.5-8 692,1
Luk 11.5-13 Matt 7.7-11 Jer 29.12-13
Luk 11.8 Luk 18.1-6
Luk 11.9 419,7
Luk 11.9 550,1-3
Luk 11.9 551,1.3
Luk 11.13 224
Luk 11.13 323,5
Luk 11.13 410,1
Luk 11.13 533,4
Luk 11.13 684,3
Luk 11.14 060,4
Luk 11.14 132,2.5
Luk 11.14 252,5
Luk 11.14 376,3-5
Luk 11.14-23 Matt 12.22-29 Mark 3.22-27
Luk 11.15 Matt 9.34
Luk 11.16 Matt 12.38
Luk 11.20 2 Mos 8.15 242,6
Luk 11.20 271,1
Luk 11.20 283,3
Luk 11.20 411,5
Luk 11.20 519,4
Luk 11.21-22 034,3
Luk 11.21-22 150,3
Luk 11.21-22 191,4-5
Luk 11.21-22 195,2
Luk 11.21-22 202,2
Luk 11.21-22 221,1-2
Luk 11.21-22 232,2
Luk 11.21-22 236,1
Luk 11.21-22 295,2
Luk 11.21-22 314,1.6
Luk 11.21-22 435,2-3.5
Luk 11.21-22 454,3
Luk 11.21-22 493,2
Luk 11.21-22 546,1
Luk 11.21-22 564,2-3
Luk 11.21-22 574,1-2
Luk 11.21-22 657,2
Luk 11.22 Kol 2.15
Luk 11.23 Luk 9.50
Luk 11.24-26 Matt 12.43-45
Luk 11.26 2 Pet 2.20
Luk 11.27 Luk 1.48 057,2
Luk 11.27 063,3
Luk 11.27 411,2
Luk 11.28 Luk 8,15.21 Hebr 4.2
Luk 11.29 Matt 16.4
Luk 11.29-32 Matt 12.38-42
Luk 11.30 Jon 3.4
Luk 11.31 1 Kong 10.1-10 251,2
Luk 11.32 Jon 3.5
Luk 11.33 Luk 8.16 311,1
Luk 11.33 314,6
Luk 11.33 411,5
Luk 11.33-36 Matt 5.15 Matt 6.22-23
Luk 11.35 271,4
Luk 11.35 470,4
Luk 11.37-54 Matt 23.1-36
Luk 11.38 Matt 15.2
Luk 11.39 Mark 7.4
Luk 11.41 Tit 1.15
Luk 11.42 3 Mos 27.30
Luk 11.43 Luk 20.46
Luk 11.46 Apg 15.10
Luk 11.49 Jer 7.25 Apg 7.52 Hebr 11.36-37
Luk 11.51 1 Mos 4.8 - 2 Krøn 24.20-21
Luk 11.52 Matt 23.13
Luk 11.54 Luk 20.20
Luk 12.1 Matt 16.6 Mark 8.15
Luk 12.2 Luk 8.17
Luk 12.2-9 Matt 10.26-33
Luk 12.5 Hebr 12.29
Luk 12.6 035,3-4
Luk 12.6 036,2-3
Luk 12.6 694,6
Luk 12.6 697,2
Luk 12.6 721,3
Luk 12.7 Luk 21.18 Apg 27.34 028,7
Luk 12.7 039,1
Luk 12.7 040,4
Luk 12.7 044,4
Luk 12.8 Åb 3.5 223,4
Luk 12.8 356,4
Luk 12.8 414,2
Luk 12.8 593,1
Luk 12.9 Luk 9.26
Luk 12.10 Matt 12.32 Mark 3.29
Luk 12.11-12 Matt 10.19-20 Mark 13.11 Luk 21.14-15 242,5
Luk 12.11-12 250,2
Luk 12.11-12 368,2
Luk 12.15 1 Tim 6.9-10
Luk 12.16-21 468,1-3
Luk 12.16-21 526,1.3
Luk 12.19 Sl 62.11 Præd 2.1 Præd 11.9 417,3
Luk 12.19 1 Kor 15.32 Jak 4.13-14
Luk 12.19-20 Job 31.25 Sl 49.17-20
Luk 12.20 Matt 16.26 Job 27.8 466,3
Luk 12.20 468,3
Luk 12.20 470,5
Luk 12.21 443,1
Luk 12.22-31 Matt 6.25-33
Luk 12.24 Sl 147.9 Job 38.41 035,4
Luk 12.24 036,3
Luk 12.24 037,3
Luk 12.24 678,2
Luk 12.24 697,2
Luk 12.25 027,2
Luk 12.25 031,2
Luk 12.27 1 Kong 10.4-7 035,5-6
Luk 12.29 035,2.8
Luk 12.29 524,5
Luk 12.30 Matt 6.8 029,1.4
Luk 12.30 044,3
Luk 12.30 175,4
Luk 12.30 238,7
Luk 12.30 436,5
Luk 12.30 524,5
Luk 12.30 690,7
Luk 12.31 1 Kong 3.13 295,4
Luk 12.31 327,3
Luk 12.32 Dan 7.18 Luk 22.29 044,6
Luk 12.32 287,7
Luk 12.32 295,4
Luk 12.32 297,1
Luk 12.32 353,6
Luk 12.32 708,3
Luk 12.32-34 Matt 6.19-21
Luk 12.33 Luk 16.9 - 1 Tim 6.19
Luk 12.33-34 229,1
Luk 12.33-34 492,1
Luk 12.33-34 526,5
Luk 12.33-34 633,1
Luk 12.35 2 Mos 12.11 - 1 Pet 1.13 233,3
Luk 12.35 529,3
Luk 12.35 646,2
Luk 12.35-36 Matt 25.1-13
Luk 12.35-48 Matt 24.42-51
Luk 12.36 Mark 13.34-36 229,1
Luk 12.36 609,4
Luk 12.37 Joh 13.4-5
Luk 12.39 1 Thess 5.2
Luk 12.40 Mark 13.33 157,1
Luk 12.40 233,1-3
Luk 12.40 466,1.3
Luk 12.40 529,3
Luk 12.40 545,1.9
Luk 12.45 229,6
Luk 12.47 Jak 4.17
Luk 12.49 Luk 3.16 122,9
Luk 12.49 224
Luk 12.49 239,7
Luk 12.49 240,3
Luk 12.49 243,1
Luk 12.49 244,5
Luk 12.49 253,9
Luk 12.49 258,3
Luk 12.49 262
Luk 12.49 294,5
Luk 12.49 318,2
Luk 12.49 323,5
Luk 12.49 327,1
Luk 12.49 412,2
Luk 12.49 741,1
Luk 12.50 Matt 20.22 Mark 10.38 Joh 12.27 396,5
Luk 12.51-53 Matt 10.34-36
Luk 12.53 Mika 7.6
Luk 12.54-56 Matt 16.2-3
Luk 12.58-59 Matt 5.25-26
Luk 13.2 Joh 9.2
Luk 13.6 Es 5.2 Matt 21.19 309,1
Luk 13.8 2 Pet 3,9.15
Luk 13.14 2 Mos 20.9-10 - 3 Mos 23.3 Luk 6.7
Luk 13.15 Luk 14.5 Joh 7.23
Luk 13.16 Luk 19.9
Luk 13.18-19 Matt 13.31-32 Mark 4.30-32 137,1-3
Luk 13.19 Sl 104.12 Ez 17.23
Luk 13.20-21 Matt 13.33
Luk 13.21 545,4
Luk 13.24 Matt 7.13-14 - 2 Tim 4.7 112,2
Luk 13.24 116,4
Luk 13.24 177,1
Luk 13.24 265,3.4
Luk 13.24 428,8
Luk 13.24 453,6
Luk 13.24 467,3
Luk 13.24 468,5
Luk 13.24 497,3
Luk 13.24 530,1.3
Luk 13.24 531,1
Luk 13.24 534,2-3
Luk 13.24 581,3
Luk 13.24 582,5
Luk 13.24 589,2
Luk 13.25 Matt 25.11-12
Luk 13.25-27 Matt 7.22-23
Luk 13.27 Sl 6.9
Luk 13.28-29 Matt 8.11-12
Luk 13.29 Sl 107.15 Luk 14.15 177,2
Luk 13.29 236,5
Luk 13.29 239,3
Luk 13.29 243,2
Luk 13.29 255,3
Luk 13.29 317,4
Luk 13.29 391
Luk 13.30 Matt 19.30 Matt 20.16 146,3
Luk 13.34 Es 31.5 Jer 7.13-14 045
Luk 13.34 251,3
Luk 13.34 306,4
Luk 13.34 375,1
Luk 13.34 702,4
Luk 13.34 703,6
Luk 13.34-35 Matt 23.37-39
Luk 13.35 Sl 118.25-26 Rom 11.25-26
Luk 14.1 Luk 6.7
Luk 14.5 Matt 12.11 Luk 13.15
Luk 14.7 Matt 23.6
Luk 14.8-10 Ordsp 25.6-7
Luk 14.11 2 Sam 22.28 Ordsp 29.23 Matt 23.12 016,2
Luk 14.11 Luk 18.14 - 1 Pet 5.5 398,3
Luk 14.11 538,6
Luk 14.11 539,1
Luk 14.11 540,1
Luk 14.12 Luk 6.33
Luk 14.13-14 5 Mos 14.29
Luk 14.14 Ordsp 19.17 Joh 5.29
Luk 14.15 Luk 13.29 Åb 19.9
Luk 14.15-24 Matt 22.1-14 527
Luk 14.16 Es 25.6 Es 55.1
Luk 14.20 1 Kor 7.33
Luk 14.22 147,3
Luk 14.22 317,2
Luk 14.23 Apg 13.46 317,2
Luk 14.23 321,3
Luk 14.23 324,2
Luk 14.26 5 Mos 33.9 Matt 8.21-22 Matt 10.37-38 532,1
Luk 14.27 Matt 16.24 Luk 9.23 127,8
Luk 14.27 182,4.5
Luk 14.27 219,2
Luk 14.27 238,8
Luk 14.27 280,3
Luk 14.27 287,7
Luk 14.27 447,2
Luk 14.27 449,6
Luk 14.27 460,3
Luk 14.27 462,3
Luk 14.27 483,1
Luk 14.27 529,1
Luk 14.27 531,1.2
Luk 14.27 532,5
Luk 14.27 541,3
Luk 14.27 573,8.9
Luk 14.27 581,5
Luk 14.27 747,6
Luk 14.28 572,3
Luk 14.28 576,1
Luk 14.28 577,1
Luk 14.28 578,1
Luk 14.34 Matt 5.13
Luk 15.1 Luk 5.29-30 454,1-6
Luk 15.2 Luk 7.39 Luk 19.7
Luk 15.4 Ez 34.12 Luk 19.10 Joh 10.11-12
Luk 15.4-7 Matt 18.12-14 143,3
Luk 15.4-7 158,3
Luk 15.4-7 324,1
Luk 15.4-7 329,1
Luk 15.4-7 419,4
Luk 15.4-7 450,3
Luk 15.4-7 464,5
Luk 15.4-7 473,1
Luk 15.4-7 475,1
Luk 15,7.10 145,6-8
Luk 15,7.10 450,4
Luk 15,7.10 464,5
Luk 15,7.10 467,4
Luk 15.11-32 145
Luk 15.11-32 589,3-4
Luk 15.12 Ordsp 20.21
Luk 15.13 Ordsp 29.3
Luk 15.17 Ordsp 23.21
Luk 15.18 Sl 51.6 Jer 3.12-13
Luk 15.20 Sl 103.13 288,5
Luk 15.20 454,6
Luk 15.20 595,5
Luk 15.20 648,1
Luk 15.24 Ef 2.4-5 142,6
Luk 15.24 145,10-11
Luk 15.24 213,2
Luk 16.1-9 601
Luk 16.8 Ef 5.8-9 042,2
Luk 16.8 136,3
Luk 16.8 255,2
Luk 16.8 270,3
Luk 16.8 367,1
Luk 16.8 381,1
Luk 16.9 Matt 6.20 - 1 Tim 6.18-19 367,7
Luk 16.9 631,3
Luk 16.9 653,6
Luk 16.9 658,7
Luk 16.10 Luk 19.17
Luk 16.13 Matt 6.24
Luk 16.14 1 Tim 6.10
Luk 16.15 Ordsp 21.2 Matt 23.28 Luk 18.9-14
Luk 16.16 Matt 11.12-13 551,4
Luk 16.16 581,4
Luk 16.16 692,1
Luk 16.16 711,2
Luk 16.17 Matt 5.18 Luk 21.33
Luk 16.18 Matt 5.32 Matt 19.9 - 1 Kor 7.10-11
Luk 16.22 056,7
Luk 16.22 468,2
Luk 16.22 504,2
Luk 16.22 525,8
Luk 16.22 570,5
Luk 16.22 601,1
Luk 16.24 Es 65.13 Mark 9.48
Luk 16.25 Luk 6.24
Luk 16.26 526,5
Luk 16.31 134,7
Luk 17.1 Matt 26.24 270,3
Luk 17.1 403,1
Luk 17.1-2 Matt 18.6-9 Mark 9.42-48
Luk 17.3 3 Mos 19.17 Matt 18.15 595,4-5
Luk 17.4 Matt 18.21-22
Luk 17.5 380,2
Luk 17.5 424,2
Luk 17.6 Matt 17.20 Matt 21.21 305,4
Luk 17.6 482,1
Luk 17.10 1 Kor 9.16 437,2
Luk 17.10 468,7
Luk 17.11 Luk 9.51 Luk 13.22
Luk 17.12 3 Mos 13.45-46
Luk 17.14 3 Mos 14.2-32 Luk 5.14
Luk 17.19 Luk 7.50
Luk 17.20 Luk 19.11 Joh 18.36
Luk 17.20-37 Matt 24.1-31 Mark 13.1-27 Luk 21.5-28
Luk 17.21 midt iblandt jer: 277,2
Luk 17.21 Anden mulig oversættelse: 278,1
Luk 17.21 inden i jer
Luk 17.21 Rom 14.17
Luk 17.23 Mark 13.21 Luk 21.8
Luk 17.24 143,4
Luk 17.24 232,1
Luk 17.24 625,3
Luk 17.25 Luk 9.22
Luk 17.26-27 1 Mos 6-7
Luk 17.28 1 Mos 18.20-19.25
Luk 17.29 1 Mos 19.24 Jud 7
Luk 17.31 Matt 24.17-18
Luk 17.32 1 Mos 19.26
Luk 17.33 Matt 10.39 Luk 9.24 265,4
Luk 17.33 419,2
Luk 17.33 527,2
Luk 17.33 528,1
Luk 17.35 Matt 24.41
Luk 17.36 Verset findes ikke i de ældste
Luk 17.36 håndskrifter
Luk 17.37 Job 39.30 Matt 24.28 491,4
Luk 18.1 Luk 11.5-13 Rom 12.12 - 1 Thess 5.17
Luk 18.7 Åb 6.10 297,1-2
Luk 18.7 298,3
Luk 18.7 464,4
Luk 18.7 524,6
Luk 18.8 1 Tim 4.1
Luk 18.9 Rom 10.3
Luk 18.10-14 434,2
Luk 18.11 Luk 16.15
Luk 18.12 Matt 23.23
Luk 18.13 Ezra 9.6
Luk 18.14 Job 22.29 Matt 23.12 Luk 14.11 016,2
Luk 18.14 398,3
Luk 18.14 538,6
Luk 18.14 539,1
Luk 18.14 540,1
Luk 18.15-17 Matt 19.13-15 Mark 10.13-16
Luk 18.16 398,2
Luk 18.16 399,1.4
Luk 18.16 400,3
Luk 18.16 402
Luk 18.16 409,1
Luk 18.16 634,4
Luk 18.16 697,3
Luk 18.17 Matt 18.3
Luk 18.18 Luk 10.25
Luk 18.18-30 Matt 19.16-30 Mark 10.17-31
Luk 18.19 307,5
Luk 18.19 345,4
Luk 18.19 453,4
Luk 18.19 494,1
Luk 18.19 667,1
Luk 18.20 2 Mos 20.12-16 - 5 Mos 5.16-20
Luk 18.22 Matt 6.19-20 Luk 12.33 229,1
Luk 18.22 529,4
Luk 18.22 532,1
Luk 18.22 573,9
Luk 18.24 1 Tim 6.9-10
Luk 18.27 Luk 1.37
Luk 18.28 Luk 5.11
Luk 18.29 067,3
Luk 18.29 527,2
Luk 18.29 528,1
Luk 18.31 Es 53
Luk 18.31-34 Matt 20.17-19 Mark 10.32-34
Luk 18.32 Luk 9.22 Luk 23.1
Luk 18.33 150,2
Luk 18.33 236,1
Luk 18.34 Luk 9.45
Luk 18.35-43 Matt 20.29-34 Mark 10.46-52
Luk 18.38 Luk 17.13
Luk 18.39 364
Luk 18.39 442,1-3
Luk 18.42 Luk 7.50
Luk 18.43 444,3
Luk 19.7 Luk 15.2 289,5
Luk 19.7 429,1
Luk 19.7 454
Luk 19.8 2 Mos 21.37 Ez 33.15 Luk 3.12-13
Luk 19.10 Ez 34.16 Matt 18.11 Luk 5.32 454
Luk 19.10 1 Tim 1.15 464,5
Luk 19.10 520,3
Luk 19.10 557,3
Luk 19.11-27 Matt 25.14-30 601,2
Luk 19.11-27 662,4
Luk 19.11-27 666,2
Luk 19.11-27 675,4
Luk 19.11-27 691,3
Luk 19.12-13 Mark 13.33-37
Luk 19.14 Joh 1.11
Luk 19.17 Luk 16.10
Luk 19.26 Luk 8.18 Matt 13.12
Luk 19.28-40 Matt 21.1-11 Mark 11.1-11 059,3
Luk 19.28-40 Joh 12.12-19 068
Luk 19.28-40 071
Luk 19.28-40 150
Luk 19.28-40 151
Luk 19.38 Sl 118.25-26 Sl 148.1 Luk 2.14
Luk 19.38 Luk 13.35
Luk 19.39 Matt 21.15-16
Luk 19.40 Hab 2.11
Luk 19.41 Joh 11.35
Luk 19.41-42 088,4
Luk 19.41-42 148
Luk 19.41-42 234,2
Luk 19.41-42 321,2
Luk 19.41-42 467,1
Luk 19.41-42 487,5
Luk 19.41-42 518,4
Luk 19.41-42 649,9
Luk 19.42 Luk 13.34
Luk 19.43 Es 29.3
Luk 19.44 1 Kong 9.7-8 - 2 Kong 8.11-12 Mika 3.12
Luk 19.44 Luk 21.6
Luk19.45-48 Matt 21.12-17 Mark 11.15-18 Joh 2.13-17
Luk 19.46 Es 56.7 Jer 7.11 285,1
Luk 19.47 Luk 21.37
Luk 20.1-8 Matt 21.23-27 Mark 11.27-33
Luk 20.5 Luk 7.29-30
Luk 20.6 Matt 14.5
Luk 20.9 Es 5.1-2 Matt 25.14
Luk 20.9-19 Matt 21.33-46 Mark 12.1-12
Luk 20.10-12 2 Krøn 36.15-16
Luk 20.17 Sl 118.22 Apg 4.11 - 1 Pet 2.7
Luk 20.18 Dan 2.34
Luk 20.19 Luk 19.47-48
Luk 20.20 Luk 11.53-54
Luk 20.20-26 Matt 22.15-22 Mark 12.13-17
Luk 20.25 Rom 13.7
Luk 20.27 Apg 23.8
Luk 20.27-40 Matt 22,23-33.46 Mark 12,18-27.34
Luk 20.28 1 Mos 38.8 - 5 Mos 25.5
Luk 20.34 042,2
Luk 20.34 270,3
Luk 20.34 381,1
Luk 20.36 1 Joh 3.1 063,6
Luk 20.37 2 Mos 3,6.15-16 Apg 7.32 Hebr 11.16
Luk 20.38 250,5
Luk 20.39-40 Mark 12.32-34
Luk 20.41-44 Matt 22.41-46 Mark 12.35-37
Luk 20.42 217,4
Luk 20.42 225,1
Luk 20.42 236,6
Luk 20.42 362,2
Luk 20.42 537,1
Luk 20.42-43 Sl 110.1 009,9
Luk 20.42-43 056,4
Luk 20.42-43 192,4
Luk 20.42-43 194,5
Luk 20.42-43 198,2
Luk 20.42-43 201,5
Luk 20.42-43 208,6
Luk 20.42-43 214,1
Luk 20.42-43 215,6
Luk 20.42-43 216,3
Luk 20.45-47 Matt 23.5-14 Mark 12.38-40
Luk 20.46 Luk 11.43
Luk 21.1 2 Kong 12.10
Luk 21.1-4 Mark 12.41-44
Luk 21.3 2 Kor 8.12 313,6
Luk 21.5-28 Matt 24.1-31 Mark 13.1-27 Luk 17.20-37
Luk 21.6 Luk 19.44
Luk 21.8 Jer 14.14 - 2 Thess 2.3
Luk 21.12-17 Matt 10.17-22
Luk 21.14-15 Luk 12.11-12
Luk 21.15 2 Mos 4.12 Apg 6.10 242,5
Luk 21.15 250,2
Luk 21.15 368,2
Luk 21.15 383,2
Luk 21.16 Mika 7.6
Luk 21.17 104,3
Luk 21.18 Matt 10.30 Luk 12.7 028,7
Luk 21.18 039,1
Luk 21.18 040,4
Luk 21.18 044,4
Luk 21.19 Hebr 10.36 Åb 2.10 572,4
Luk 21.22 Hos 9.7
Luk 21.24 Es 63.18 Rom 11.25 Åb 11.2
Luk 21.25 Es 13.10 Ez 32.7 Joel 2.10 229,5
Luk 21.25 Joel 3.4 Åb 6.12 231,2
Luk 21.25 235
Luk 21.25 289,2
Luk 21.25 638,1
Luk 21.26 Es 13.13 229,6
Luk 21.27 Dan 7.13 Matt 25.31 057,6
Luk 21.27 Luk 9.26 Apg 1.11 151,3
Luk 21.27 1 Thess 4.16 Åb 1.7 201,4
Luk 21.27 220,5
Luk 21.27 229,4
Luk 21.27 230,3
Luk 21.27 231,3
Luk 21.27 278,9
Luk 21.27 431
Luk 21.27 654,2
Luk 21.28 Rom 8.23 229,1.2
Luk 21.28 231,3
Luk 21.28 655,1
Luk 21.29-33 Matt 24.32-41 Mark 13.28-32 234,3
Luk 21.29-33 491,5
Luk 21.29-33 642,6
Luk 21.33 Sl 119.89 Es 40.8 Luk 16.17 007,3
Luk 21.33 1 Pet 1.25 041,4
Luk 21.33 125,7
Luk 21.33 280,6
Luk 21.33 295,4
Luk 21.33 357,2
Luk 21.33 459,1
Luk 21.33 501,2
Luk 21.33 519,3
Luk 21.33 533,5
Luk 21.33 553,1
Luk 21.33 554,6
Luk 21.33 623,1
Luk 21.33 735,1
Luk 21.34 Rom 13.13 - 1 Thess 5,3.6
Luk 21.35 2 Pet 3.10 Åb 3.3
Luk 21.36 Matt 24.42 Luk 18.1
Luk 21.37 Luk 19.47
Luk 22.1 2 Mos 12.1-27
Luk 22.1-2 Matt 26.1-5 Mark 14.1-2
Luk 22.2 Luk 20.19 Joh 11.53
Luk 22.3-6 Matt 26.14-16 Mark 14.10-11 Joh 13,2.27
Luk 22.7-23 Matt 26.17-29 Mark 14.12-25
Luk 22.11 306,6
Luk 22.13 Luk 19.32
Luk 22.15 428,3
Luk 22.15 459,2
Luk 22.16 Luk 13.29
Luk 22.18 220,5
Luk 22.18 425,10
Luk 22.18 433,1
Luk 22.18 643,3
Luk 22.18 644,1
Luk 22.19-20 1 Kor 11.23-25 152,2-3
Luk 22.19-20 415,2-4
Luk 22.19-20 416,2
Luk 22.19-20 417,3
Luk 22.19-20 418,3
Luk 22.19-20 420,2
Luk 22.19-20 425,1
Luk 22.19-20 426,3
Luk 22.19-20 427,4
Luk 22.19-20 428,6-7
Luk 22.19-20 429,1
Luk 22.19-20 430
Luk 22.19-20 431
Luk 22.19-20 508,5
Luk 22.20 2 Mos 24.8 Jer 31.31
Luk 22.21 Sl 41.10 Joh 13.18
Luk 22.22 Apg 2.23 160,2-3
Luk 22.22 164,3
Luk 22.24 Luk 9.46
Luk 22.25-27 Matt 20.25-27 Mark 10.42-44
Luk 22.26 1 Pet 5,3.5 323,4
Luk 22.26 539,1
Luk 22.27 Joh 13.4-14
Luk 22.29-30 059,7
Luk 22.29-30 177,2
Luk 22.29-30 417,5
Luk 22.29-30 425,10
Luk 22.29-30 433,1
Luk 22.30 Matt 19.28 Åb 3.21
Luk 22.31 2 Kor 2.11 - 1 Pet 5.8
Luk 22.31-34 Matt 26.30-35 Mark 14.26-31 560,2
Luk 22.31-34 Joh 13.36-38
Luk 22.32 Joh 17,9.11.15
Luk 22.34 162,3.6
Luk 22.35 Luk 9.3 Luk 10.4
Luk 22.36 Matt 10.34
Luk 22.37 Es 53.12 078,2
Luk 22.39 Luk 21.37 Joh 18.1
Luk 22.39-46 Matt 26.36-46 Mark 14.32-42
Luk 22.40 Matt 6.13
Luk 22.42 Matt 6.10 Joh 5.30 019,2
Luk 22.42 022,4
Luk 22.42 152,1
Luk 22.42 157,2
Luk 22.42 165,3
Luk 22.42 166,11-12
Luk 22.42 169,2
Luk 22.42 211,3
Luk 22.42 504,4
Luk 22.42 510,4
Luk 22.42 521,3
Luk 22.42 592,1
Luk 22.42 700,3
Luk 22.43 157,2
Luk 22.44 Hebr 5.7 150,5
Luk 22.44 155,4.5
Luk 22.44 158,1
Luk 22.44 186,1
Luk 22.44 220,2
Luk 22.44 487,3
Luk 22.44 507,4
Luk 22.44 581,4
Luk 22.47-53 Matt 26.47-56 Mark 14.43-52 160,2-3
Luk 22.47-53 Joh 18.3-11 354,1
Luk 22.47-53 416,1
Luk 22.50 160,4
Luk 22.53 Luk 19.47 Luk 21.37
Luk 22.54-62 Matt 26.69-75 Mark 14.66-72
Luk 22.54-62 Joh 18,15-18.25-27
Luk 22.55-60 162,2-3
Luk 22.61-62 162,5.6.8
Luk 22.63-71 Matt 26.57-68 Mark 14.53-65
Luk 22.63-71 Joh 18,13-14.19-24
Luk 22.66 Matt 27.1 Mark 15.1 Joh 18.28
Luk 22.67 Joh 10.24-25
Luk 22.69 Sl 110.1 009,9
Luk 22.69 056,4
Luk 22.69 214,1
Luk 22.69 215,6
Luk 22.69 217,4
Luk 22.69 225,1
Luk 22.69 236,6
Luk 22.69 362,2
Luk 22.69 537,1
Luk 22.69 556,1
Luk 23.1-7 Matt 27.11-26 Mark 15.1-15
Luk 23.1-7 Joh 18,28-19.16a
Luk 23.2 Luk 20.25
Luk 23.4 163,1.4
Luk 23.4 171,3
Luk 23.4 174,1-3
Luk 23.4 191,3
Luk 23.4 312,2
Luk 23.7 Luk 3.1
Luk 23.8 Luk 9.9
Luk 23.12 Apg 4.27
Luk 23.14 Se til Luk 23.4 om salmer
Luk 23.17 Verset findes ikke i nogle
Luk 23.17 af de ældste håndskrifter
Luk 23.22 Se til Luk 23.4 om salmer
Luk 23.26-38 Matt 27.32-44 Mark 15.21-32 182,4
Luk 23.26-38 Joh 19.16b-24
Luk 23.29 Matt 24.19
Luk 23.30 Hos 10.8 Åb 6.16
Luk 23.31 1 Pet 4.17
Luk 23.32 Es 53.12
Luk 23.34 Sl 22.19 Apg 3.17 Apg 7.60 166,2
Luk 23.34 1 Pet 2.23 607,6
Luk 23.36 Sl 69.22
Luk 23.42 167,9
Luk 23.42 229,2
Luk 23.42 448,2
Luk 23.42 474,3
Luk 23.43 Åb 2.7 166,7-8
Luk 23.43 167,9
Luk 23.43 200,3
Luk 23.43 354,3
Luk 23.43 609,8
Luk 23.44-49 Matt 27.45-56 Mark 15.33-41
Luk 23.44-49 Joh 19.25-27
Luk 23.45 2 Mos 26.31-33
Luk 23.46 Sl 31.6 Apg 7.59 030,1
Luk 23.46 032,5
Luk 23.46 045,1
Luk 23.46 104,5
Luk 23.46 105,3
Luk 23.46 166,15
Luk 23.46 175,5
Luk 23.46 468,3
Luk 23.46 493,1.4
Luk 23.46 616,3
Luk 23.46 618,1
Luk 23.46 630,4
Luk 23.49 Luk 8.2-3
Luk 23.50-56 Matt 27.57-61 Mark 15.42-47 189,3
Luk 23.50-56 Joh 19.38-42 192,1
Luk 23.50-56 236,1
Luk 23.50-56 612,4
Luk 23.51 Luk 2.25.38
Luk 23.54 Matt 27.62
Luk 23.56 2 Mos 20.10 187
Luk 23.56 188
Luk 24.1 156,4
Luk 24.1 190,1
Luk 24.1 193,3
Luk 24.1 200,1
Luk 24.1 371,2
Luk 24.1 372,1
Luk 24.1 374,2.7
Luk 24.1 682,3
Luk 24.1-12 Matt 28.1-10 Mark 16.1-8 Joh 20.1-10
Luk 24.2 192,2
Luk 24.2 193,2
Luk 24.2 371,2
Luk 24.2 561,5
Luk 24.4 Joh 20.12 Apg 1.10 193,3
Luk 24.4 200,4
Luk 24.6 193,1
Luk 24.6 208,2
Luk 24.7 Luk 9.22 Luk 18.32-33
Luk 24.8 Joh 2.22
Luk 24.10 Luk 8.2-3
Luk 24.11 Mark 16.11
Luk 24.12 Joh 20.3-10
Luk 24.13-15 195,4
Luk 24.13-15 210,2.4.6
Luk 24.13-15 453,6
Luk 24.13-35 Mark 16.12-13
Luk 24.19 Luk 7.16 Joh 6.14 Apg 2.22
Luk 24.21 Luk 1.68 Apg 1.6
Luk 24.26 Luk 24.46 Apg 3.18 Fil 2.8-9 164,3
Luk 24.26 Hebr 2.10 1 Pet 1.11
Luk 24.27 5 Mos 18.15 Sl 22 Es 52,13-53.12
Luk 24.27 Joh 1.45 Apg 17.3
Luk 24.29 210,8
Luk 24.29 211,1
Luk 24.29 248,1
Luk 24.29 302,6
Luk 24.29 353,1
Luk 24.29 366,2
Luk 24.29 472,4
Luk 24.29 520,1
Luk 24.29 542,1.5
Luk 24.30 Luk 9.16 Luk 22.19 211,5
Luk 24.31 209,4
Luk 24.31 426,4
Luk 24.31 556,6
Luk 24.31 609,7
Luk 24.32 209,6
Luk 24.32 210,2
Luk 24.32 236,4
Luk 24.32 282,4
Luk 24.32 303,4
Luk 24.33 209,7
Luk 24.34 1 Kor 15.4-5
Luk 24.36-49 Mark 16.14-18 Joh 20.19-23 Apg 1.1-14
Luk 24.39 057,4
Luk 24.41 Joh 21,5.10
Luk 24.44 Luk 24.6-7
Luk 24.46 Luk 24.26 Joh 20.9 Apg 26.22-23 164,3
Luk 24.46 236,1
Luk 24.47 Mika 4.2 Apg 2.38 Apg 10.43 222,3
Luk 24.47 241,2
Luk 24.47 248,2
Luk 24.47 317,2
Luk 24.48 Joh 15.27 Apg 2.32 227,2
Luk 24.48 241,5
Luk 24.48 294,4
Luk 24.48 320
Luk 24.48 472,3
Luk 24.49 Dom 6.34 Joh 15.26 Joh 16.7 237,1
Luk 24.49 Apg 1.4 Apg 2.1-4 239,4
Luk 24.49 243,1-3
Luk 24.49 663,6
Luk 24.50-51 Apg 1.9-12 209,7
Luk 24.50-51 217,4
Luk 24.51 Mark 16.19 194,6
Luk 24.51 214,1-3
Luk 24.51 215,1
Luk 24.51 219,1