HENVISNINGSNØGLE - BIBELEN - SALMEBOGEN DDS

Matthæusevangeliet

TEKST HENVISNING DDS
Matt 1.1 Luk 1.32 Rom 1.3
Matt 1.1-17 Luk 3.23-38
Matt 1.2 1 Mos 21,3.12 - 1 Mos 25.26
Matt 1.2 1 Mos 29.35 - 1 Mos 49.10
Matt 1.3 1 Mos 38.29-30
Matt 1.3-6 Ruth 4.17-22 - 1 Krøn 2.4-15
Matt 1.5 Salmon: Svarer til Salma
Matt 1.5 i Det Gamle Testamente
Matt 1.5 jf 1 Krøn 2.11 Jos 2.1
Matt 1.6 2 Sam 5.14 - 2 Sam 12.24
Matt 1.7-8 Asaf: Nogle håndskrifter har Asa
Matt 1.7-8 i overensstemmelse med Det Gamle Testamente
Matt 1.7-11 1 Krøn 3.10-16
Matt 1.10 Amos: Nogle håndskrifter har Am(m)on
Matt 1.10 i overensstemmelse med Det Gamle Testamente
Matt 1.11 2 Kong 25,7.11.21
Matt 1.12 1 Krøn 3,17.19 Ezra 3.2 Hagg 1.1
Matt 1.16 Luk 1.27 Matt 27,17.22
Matt 1.18-25 Luk 1.26-38 Luk 2.1-14
Matt 1.19 4 Mos 5.12-31
Matt 1.21 Sl 130.8 Luk 1.31 Apg 4.12 047,1
Matt 1.21 048,1
Matt 1.21 063,4
Matt 1.21 079,2
Matt 1.21 106,3
Matt 1.22 064,3
Matt 1.22 094,1-3
Matt 1.22 106,1
Matt 1.22 724,3
Matt 1.23 Es 7.14 030,1
Matt 1.23 092,6
Matt 1.23 094,1-3
Matt 1.23 171,4
Matt 1.23 175,2
Matt 1.23 486,2
Matt 1.23 502,3
Matt 1.23 504,1
Matt 1.23 567,1
Matt 1.25 Luk 2.21
Matt 2.1 Luk 2.1-7 113,4
Matt 2.1-12 113
Matt 2.1-12 114
Matt 2.1-12 115
Matt 2.2 4 Mos 24.17 113,2-4
Matt 2.2 477,3
Matt 2.2 696,4
Matt 2.5 Joh 7.42
Matt 2.6 2 Sam 5.2 Mika 5.1.3 080,2
Matt 2.9 113,6
Matt 2.9 349,3
Matt 2.9 477,3
Matt 2.11 Es 60.6 Sl 72.10 Luk 2.16 085,4
Matt 2.11 114,5
Matt 2.11 115,3
Matt 2.11 313,5
Matt 2.13 Matt 1.20 Matt 2.19 119,2.4
Matt 2.15 Hos 11.1 - 2 Mos 4.22
Matt 2.18 Jer 31.15 - 1 Mos 35.19 370,2
Matt 2.19-20 118,1
Matt 2.20 2 Mos 4.19
Matt 2.23 Luk 2.39 Joh 1.46 118,2.6
Matt 2,23 121,1.4
Matt 2.23 178
Matt 2.23 250,6
Matt 3.1-12 Mark 1.1-8 Luk 3.1-18 Joh 1.6-7.19-28
Matt 3.2 Matt 4.17
Matt 3.3 Es 40.3 Joh 1.23 061,3
Matt 3.3 065,2
Matt 3.3 122,1
Matt 3.3 276,4
Matt 3.3 342,1
Matt 3.4 2 Kong 1.8 Matt 11,8.18
Matt 3.6 Apg 19.4
Matt 3.7 Matt 12.34 Matt 23.33 - 1 Thess 1.10
Matt 3.8 Apg 26.20
Matt 3.9 Joh 8,33.39 Rom 4.12 250,5
Matt 3.9 260,5
Matt 3.9 280,3
Matt 3.9 292,3
Matt 3.9 453,3
Matt 3.10 Matt 7.19 Luk 13.6-9 Joh 15,2.6
Matt 3.11 Ez 36.25-26 Joel 3.1 Luk 12.49 122,7-8
Matt 3.11 Joh 1.26-27.33 Apg 1.5 Apg 2.3-4 396,4
Matt 3.11 399,2-3
Matt 3.11 407,1
Matt 3.12 Jer 15.7 Es 66.24 Matt 13.30 136,5
Matt 3.12 287,8
Matt 3.12 431
Matt 3.12 677,9
Matt 3.13-17 Mark 1.9-11 Luk 3.21-22 Joh 1.32-34 122
Matt 3.13-17 123
Matt 3.14 Joh 13.6 123,2
Matt 3.16 Es 11.2 121,2
Matt 3.16 122,6
Matt 3.16 216,4
Matt 3.16 247,4
Matt 3.16 260,3
Matt 3.16 272,4
Matt 3.16 411,5
Matt 3.17 Sl 2.7 Es 42.1 Matt 12.18 Matt 17.5 079,4
Matt 3.17 082,3
Matt 3.17 246,2
Matt 3.17 396,3
Matt 4.1-11 Mark 1.12-13 Luk 4.1-13
Matt 4.2 2 Mos 34.28 - 1 Kong 19.8
Matt 4.4 5 Mos 8.3 035,2
Matt 4.4 138,5
Matt 4.4 269,2
Matt 4.4 343,4
Matt 4.4 347,1
Matt 4.4 349,1
Matt 4.4 353,8
Matt 4.4 385,1
Matt 4.4 426,16
Matt 4.4 584,1
Matt 4.4 677,4-5
Matt 4.6 Sl 91.11-12 003,9
Matt 4.6 040,4
Matt 4.6 308,8
Matt 4.6 731,3
Matt 4.6 732
Matt 4.7 5 Mos 6.16
Matt 4.10 5 Mos 6.13 - 5 Mos 10.20 Matt 16.23 170,2
Matt 4.10 392,2
Matt 4.10 451,6
Matt 4.10 462,4
Matt 4.10 493,2
Matt 4.10 567,1
Matt 4.10 655,4
Matt 4.10 713,3
Matt 4.11 Joh 1.51 003,9
Matt 4.12 Matt 14.3 Luk 3.20 Joh 4,3.43
Matt 4.12-17 Mark 1.14-15 Luk 4.14-15
Matt 4.13 Luk 4.31
Matt 4.15-16 Es 8.23-9.1
Matt 4.16 Es 58.10 Luk 1.79 059,6
Matt 4.16 076,6
Matt 4.16 078,3
Matt 4.16 107,1
Matt 4.16 142,5
Matt 4.16 271,5
Matt 4.16 275
Matt 4.16 319,3
Matt 4.16 321,2
Matt 4.16 498,4
Matt 4.16 590,3
Matt 4.17 Matt 3.2 Matt 10.7 145,1.6
Matt 4.17 278,3
Matt 4.17 465,5
Matt 4.17 540,4
Matt 4.18-22 Mark 1.16-20 Luk 5.1-11 Joh 1.35-51
Matt 4.19 Matt 28.19-20 127,6
Matt 4.20 Matt 19.27
Matt 4.23 Matt 9.35
Matt 4.23-25 Mark 1.39 Mark 3.7-12
Matt 4.23-25 Luk 4.44 Luk 6.17-19
Matt 4.24 Mark 6.55
Matt 5.1-7.27 Luk 6.20-49
Matt 5.3 Es 57.15 Sef 3.12 Luk 4.18 307,2
Matt 5.3 419,5
Matt 5.3 515,3
Matt 5.3 591,5
Matt 5.3-12 Luk 6.20-23
Matt 5.4 Sl 126.5 Es 61.2 505,2
Matt 5.4 506,6
Matt 5.4 582,1
Matt 5.5 Sl 37.11 Ordsp 2.21 Matt 11.29
Matt 5.6 Es 55.1 Joh 6.35
Matt 5.7 Jak 2.13
Matt 5.8 Sl 11.7 Sl 24.4 Sl 51.12 Sl 73.1 085,9
Matt 5.8 Ordsp 22.11 - 1 Joh 3.2 335,3
Matt 5.8 380,3
Matt 5.9 Hebr 12.14
Matt 5.10 1 Pet 3.14
Matt 5.11 Matt 10.22 - 1 Pet 4.14 460,3
Matt 5.11 521,3
Matt 5.12 2 Krøn 36.16 Matt 23.34
Matt 5.12 Apg 7.52 Jak 5.10
Matt 5.13 Mark 9.50 Luk 14.34-35
Matt 5.14 Joh 8.12 - 2 Kor 4.6 Fil 2.15 Ef 5.8 220,4
Matt 5.14 256,5
Matt 5.14 277,2
Matt 5.14 602,2
Matt 5.15 Mark 4.21 Luk 8.16 311,1
Matt 5.15 314,6
Matt 5.15 411,5
Matt 5.16 596,3
Matt 5.16 1 Pet 2.12 698,5
Matt 5.17 Rom 3.31 Rom 10.4 Matt 3.15 166,13
Matt 5.17 1 Joh 2.7 552,3
Matt 5.17 600,4
Matt 5.18 Luk 16.17
Matt 5.19 Jak 2.10
Matt 5.20 Matt 23.1-33 Rom 10.3
Matt 5.21 2 Mos 20.13 - 5 Mos 5.17
Matt 5.21-22 336,2
Matt 5.21-22 604,4
Matt 5.21-22 606,3
Matt 5.21-22 658,2
Matt 5.22 bliver vred på sin broder:
Matt 5.22 Nogle gamle håndskrifter har desuden:
Matt 5.22 uden grund
Matt 5.22 1 Joh 3.15
Matt 5.23 Mark 11.25
Matt 5.24 Matt 6.14
Matt 5.25-26 Luk 12.58-59
Matt 5.26 Matt 18.34
Matt 5.27 2 Mos 20.14 - 5 Mos 5.18
Matt 5.28 2 Sam 11.2 Job 31.1 - 2 Pet 2.14
Matt 5.29-30 Matt 18.8-9 Mark 9.47.43 Kol 3.5
Matt 5.31 5 Mos 24.1 Matt 19.7-12
Matt 5.32 Luk 16.18 - 1 Kor 7.10-11
Matt 5.33 3 Mos 19.12 - 4 Mos 30.3 - 5 Mos 23.24
Matt 5.34-35 Es 66.1
Matt 5.34-37 Matt 23.16-22
Matt 5.35 Sl 48.3 289,1
Matt 5.37 Jak 5.12 - 2 Kor 1.17
Matt 5.38 2 Mos 21.24 - 3 Mos 24.20 - 5 Mos 19.21
Matt 5.39 Klages 3.30 Rom 12.17 Joh 18.22-23
Matt 5.39 1 Pet 2.20-23
Matt 5.40 1 Kor 6.7
Matt 5.42 5 Mos 15.7-8 596,2
Matt 5.43 3 Mos 19.18 - 5 Mos 23.7
Matt 5.43-48 Luk 6.27-36
Matt 5.44 2 Mos 23.4-5 Ordsp 25.21 Luk 23.34 483,4
Matt 5.44 Apg 7.60 Rom 12.14.20 607
Matt 5.45 Ef 5.1
Matt 5.47 607,3
Matt 5.48 3 Mos 19.2 Fil 3.12 Jak 1.4
Matt 6.1 Matt 23.5
Matt 6.2 Joh 12.43 - 1 Kor 13.3
Matt 6.3 Matt 25.37-40 Rom 12.8 001,1
Matt 6.3 370,6
Matt 6.3 488,3.4
Matt 6.5 Luk 18.9-14
Matt 6.7 Es 1.15 Præd 5.1
Matt 6.8 029,4
Matt 6.8 044,3
Matt 6.8 175,4
Matt 6.8 238,7
Matt 6.8 436,5
Matt 6.8 508,4
Matt 6.8 690,7
Matt 6.9 Ez 36.23 081,8
Matt 6.9 300,3
Matt 6.9 376,6
Matt 6.9 436,7
Matt 6.9 508,6
Matt 6.9 522,1
Matt 6.9 553,1
Matt 6.9 595,4
Matt 6.9 711,3
Matt 6.9-13 Luk 11.1-4
Matt 6.10 Matt 26.39-46 Rom 14.17 Apg 21.14 019
Matt 6.10 155,3
Matt 6.10 668,4
Matt 6.11 Ordsp 30.8 353,8
Matt 6.11 362,1
Matt 6.11 391
Matt 6.11 497,1
Matt 6.11 678,2
Matt 6.11 709,4
Matt 6.11 742,4
Matt 6.11 743,1
Matt 6.12 forlader: 166,2
Matt 6.12 De ældste håndskrifter har læsemåden: 364
Matt 6.12 har forladt 423,3
Matt 6.12 Matt 5.23-24 Matt 18.21-35 Kol 3.13 439,1
Matt 6.12 440,1
Matt 6.12 595,4
Matt 6.12 601,3
Matt 6.12 683,3
Matt 6.12 706,4
Matt 6.12 707,6
Matt 6.12 714,1
Matt 6.12 730 kl 9
Matt 6.12 733
Matt 6.12 753,2
Matt 6.13 det onde: 005,2
Matt 6.13 Anden mulig oversættelse: 159,5
Matt 6.13 den Onde 360,2
Matt 6.13 For dit er Riget og magten og æren 562,1
Matt 6.13 i evighed: 681,1
Matt 6.13 Denne afsluttende lovprisning er først 684,3
Matt 6.13 bevidnet i senere håndskrifter 754,2
Matt 6.13 Joh 17.15 - 2 Thess 3.3 Luk 22.40
Matt 6.13 Jak 1.13 - 2 Tim 4.18 - 1 Krøn 29.11-13
Matt 6.14 Mark 11.25 Luk 6.37
Matt 6.16-18 Es 58.5-6
Matt 6.19 Matt 19.21 - 1 Tim 6.17-19 Jak 5.2-3
Matt 6.19-21 Luk 12.32-34
Matt 6.20 529,4
Matt 6.20 573,9
Matt 6.21 229,1
Matt 6.21 492,1
Matt 6.21 526,5
Matt 6.21 528,3
Matt 6.21 633,1
Matt 6.22 271,4
Matt 6.22 470,4
Matt 6.22-23 Luk 11.33-36
Matt 6.23 Joh 11.10
Matt 6.24 Luk 16.13 Jak 4.4 - 1 Kong 18.21 524,1.3
Matt 6.24 525,4
Matt 6.25 Sl 37.5 Fil 4.6 - 1 Pet 5.7 037,3
Matt 6.25 038,1
Matt 6.25 524,4
Matt 6.25-33 Luk 12.22-31
Matt 6.25-34 035,1-8
Matt 6.26 Matt 10.31 Luk 12.6-7 035,3-4
Matt 6.26 036,3
Matt 6.26 037,3
Matt 6.26 044,1
Matt 6.26 677,8
Matt 6.26 697,2
Matt 6.27 027,2
Matt 6.27 031,2
Matt 6.28 035,5
Matt 6.28 036,3
Matt 6.28 037,4
Matt 6.28 674,1
Matt 6.28 678,2
Matt 6.28 697,2
Matt 6.29 1 Kong 10 012,3
Matt 6.29 035,5
Matt 6.29 037,4
Matt 6.29 220,1
Matt 6.29 674,2
Matt 6.30 Matt 8.26 Matt 16.8 - 1 Pet 5.7 003,6
Matt 6.30 004,5
Matt 6.30 024,3
Matt 6.30 027,1.5
Matt 6.30 031,6
Matt 6.30 033,3
Matt 6.30 035,6.8
Matt 6.31-32 029,1.4
Matt 6.31-32 035,2.8
Matt 6.31-32 037,2
Matt 6.31-32 044,3
Matt 6.31-32 175,4
Matt 6.31-32 238,7
Matt 6.31-32 436,5
Matt 6.31-32 524,5
Matt 6.31-32 690,7
Matt 6.33 1 Kong 3.10-14 Sl 37.5 Luk 10.41-42 295,4
Matt 6.33 327,3
Matt 6.34 2 Mos 16.19 552,5
Matt 7.1 Rom 2.1 - 1 Kor 4.5 Jak 4.11
Matt 7.1-5 Luk 6.37-42
Matt 7.2 Mark 4.24
Matt 7.6 Matt 10.11
Matt 7.7 Matt 21.22 Joh 14.13 Joh 15.7 419,7
Matt 7.7 Jak 1.5-6 - 1 Joh 3.22 Sl 50.15 477,6
Matt 7.7 548,1
Matt 7.7 550,1-3
Matt 7.7 551,3
Matt 7.7-11 Luk 11.5-13
Matt 7.8 Jer 29.12-14 Es 55.6
Matt 7.11 Jak 1.17
Matt 7.12 Luk 6.31 Matt 22.40 Rom 13.8-9 420,9
Matt 7.12 Gal 5.14
Matt 7.13 Luk 13.24 Jer 21.8 162,3
Matt 7.13 219,3
Matt 7.13 468,5
Matt 7.13 470,6
Matt 7.13 530,1
Matt 7.13 533,4
Matt 7.13 643,4
Matt 7.14 Apg 14.22 112,2
Matt 7.14 116,4
Matt 7.14 177,1
Matt 7.14 265,3.4
Matt 7.14 338
Matt 7.14 341,2
Matt 7.14 428,8
Matt 7.14 453,6
Matt 7.14 467,3
Matt 7.14 468,5
Matt 7.14 497,3
Matt 7.14 530,1.3
Matt 7.14 531,1
Matt 7.14 534,2.3
Matt 7.14 581,3
Matt 7.14 582,5
Matt 7.14 589,2
Matt 7.15 Jer 14.14 Matt 24.24 - 1 Joh 4.1 348,2
Matt 7.15 2 Tim 3.5
Matt 7.16 Jak 3.12
Matt 7.16-20 Matt 12.33-37 Luk 6.43-45
Matt 7.17 121,5
Matt 7.17 351,2
Matt 7.17 444,5
Matt 7.17 674,5
Matt 7.19 Matt 3.10 Joh 15.6
Matt 7.21 Luk 6.46 Rom 2.13 Jak 1.22
Matt 7.22 Jer 27.15
Matt 7.22-23 Matt 25.11-12 Luk 13.25-27 - 1 Kor 13.2
Matt 7.23 Matt 25,12.41 Sl 6.9
Matt 7.24 282,1
Matt 7.24 289,4
Matt 7.24 377,4
Matt 7.24 385,1
Matt 7.24 501,2
Matt 7.24 570,4
Matt 7.24 735,1
Matt 7.24 739,1
Matt 7.24-27 Luk 6.46-49
Matt 7.25 256,4
Matt 7.25 282,1
Matt 7.25 377,4
Matt 7.25 735,3
Matt 7.26 027,1
Matt 7.26 524,1
Matt 7.28 Matt 13.54 Matt 22.33 Joh 7.46
Matt 7.28-29 Mark 1.22 Luk 4.32
Matt 8.1-4 Mark 1.40-45 Luk 5.12-16
Matt 8.2 062,4
Matt 8.2 521,3
Matt 8.2 585,5
Matt 8.4 3 Mos 14.2-32 Matt 9.30 Mark 1,34.44
Matt 8.5-13 Luk 7.1-10 Joh 4.46-53
Matt 8.8 289,5
Matt 8.8 428,2
Matt 8.8 429,1
Matt 8.11 177,2
Matt 8.11 236,5
Matt 8.11 239,3
Matt 8.11 243,2
Matt 8.11 255,3
Matt 8.11 317,4
Matt 8.11 391
Matt 8.11-12 Luk 13.28-29
Matt 8.12 Matt 13,42.50 Matt 21.43 Matt 22.13
Matt 8.12 Matt 24.51 Matt 25.30 Sl 112.10
Matt 8.13 Matt 9.29 Matt 15.28
Matt 8.14 1 Kor 9.5
Matt 8.14-17 Mark 1.29-34 Luk 4.38-41
Matt 8.17 Es 53.4 - 1 Pet 2.24
Matt 8.18-22 Luk 9.57-62
Matt 8.20 2 Kor 8.9 100,7
Matt 8.20 101,3
Matt 8.20 128,1.4
Matt 8.21 Matt 10.37
Matt 8.22 1 Tim 5.6 Åb 3.1
Matt 8.23-27 Mark 4.35-41 Luk 8.22-25 028,2
Matt 8.23-27 031,1
Matt 8.23-27 033,1.5
Matt 8.23-27 057,2
Matt 8.23-27 125,4
Matt 8.23-27 129,1-5
Matt 8.23-27 217,3
Matt 8.23-27 290,2
Matt 8.23-27 305,4
Matt 8.23-27 324,3
Matt 8.23-27 419,5
Matt 8.23-27 499,2
Matt 8.23-27 517,5
Matt 8.23-27 645,3
Matt 8.23-27 678,2
Matt 8.23-27 697,4
Matt 8.23-27 751,1
Matt 8.25 Matt 14.30
Matt 8.26 Matt 6.30 Sl 89.10
Matt 8.28-34 Mark 5.1-20 Luk 8.26-39
Matt 8.29 Mark 1.24 - 2 Pet 2.4
Matt 9.1 Matt 4.13
Matt 9.1-8 Mark 2.1-12 Luk 5.17-26
Matt 9.2 2 Mos 34.6-7
Matt 9,2.6 382,3
Matt 9,2.6 454,1-6
Matt 9,2.6 484,4
Matt 9.3 Matt 26.65
Matt 9.4 Matt 12.25 Joh 2.25
Matt 9.6 Joh 17.2
Matt 9.7 060,4
Matt 9.7 382,1
Matt 9.7 444,3
Matt 9.9 Matt 10.3
Matt 9.9-13 Mark 2.13-17 Luk 5.27-32
Matt 9.10-11 420,5
Matt 9.10-11 Luk 15.1-2 454,1-6
Matt 9.13 Hos 6.6 Matt 12.7 Ordsp 21.3
Matt 9.13 1 Sam 15.22 Luk 19.10
Matt 9.13 1 Tim 1.15 Hebr 10.5-6
Matt 9.14 Matt 6.16 Luk 18.12
Matt 9.14-17 Mark 2.18-22 Luk 5.33-39
Matt 9.15 Matt 22.2 Matt 25.10 290,5
Matt 9.15 Joh 3.29 Åb 19.7 312,4
Matt 9.17 Job 32.19
Matt 9.18-26 Mark 5.21-43 Luk 8.40-56
Matt 9.20 3 Mos 15.25
Matt 9.20-22 482,2
Matt 9.20-22 487,6
Matt 9.21 Matt 14.36
Matt 9.22 Luk 7.50
Matt 9.24 Joh 11.11 192,1
Matt 9.24 482,4
Matt 9.24 575,4
Matt 9.24 639,1
Matt 9.24 654,1
Matt 9.25 117,2
Matt 9.25 482,4
Matt 9.27 Matt 15.22 Matt 20.30
Matt 9.29 Matt 8.13
Matt 9.30 Matt 8.4
Matt 9.33 Matt 8.27 Matt 15.31 060,6
Matt 9.33 132,2
Matt 9.34 Matt 10.25 Matt 12.24-32
Matt 9.35 Matt 4.23
Matt 9.36 2 Krøn 18.16 143,4
Matt 9.36 4 Mos 27.17 - 1 Kong 22.17 442,2
Matt 9.36 Ez 34.5 Zak 10.2 Mark 6.34
Matt 9.37 Joh 4.35 318,2
Matt 9.37-38 Luk 10.2
Matt 9.38 318,3
Matt 10.1-4 Mark 6.7 Mark 3.13-19
Matt 10.1-4 Luk 9.1 Luk 6.12-16
Matt 10.2-4 Mark 3.16-19 Luk 6.14-16 Apg 1.13
Matt 10.5-15 Mark 6.7-13 Luk 9.1-6 Luk 10.3-12
Matt 10.6 Jer 50.6 Matt 15.24 Apg 13.46
Matt 10.7 Matt 4.17
Matt 10.8 Matt 11.5 323,5
Matt 10.9 Luk 22.35
Matt 10.10 1 Kor 9,4.14 - 1 Tim 5.18 - 4 Mos 18.31
Matt 10.14 Apg 13.51
Matt 10.15 1 Mos 19.24-28 Ez 16.49 Matt 11.24
Matt 10.16 Luk 10.3
Matt 10.17 Matt 23.34 Apg 22.19 Apg 26.11
Matt 10.17-22 Mark 13.9-13 Luk 21.12-17
Matt 10.18 Sl 119.46 Apg 27.24
Matt 10.19 2 Mos 4.12 - 5 Mos 18.18
Matt 10.19-20 Luk 12.11-12
Matt 10.20 1 Kor 2.4 - 2 Kor 13.3 242,5
Matt 10.20 250,2
Matt 10.20 368,2
Matt 10.20 383,2
Matt 10.21 Mika 7.6
Matt 10.22 Matt 24,9.13
Matt 10.23 Matt 16.28
Matt 10.24 Luk 6.40 Joh 13.16 Joh 15.20
Matt 10.25 Matt 9.34 141,5
Matt 10.25 156,2
Matt 10.26 Jer 1.8 Mark 4.22 Luk 8.17
Matt 10.26-33 Luk 12.2-9
Matt 10.27 201,2
Matt 10.27 317,2
Matt 10.28 Ordsp 29.25 Es 51.12 295,4
Matt 10.28 Hebr 10.31 Jak 4.12 621,1
Matt 10.29 035,3-4
Matt 10.29 036,2-3
Matt 10.29 697,2
Matt 10.29 721,3
Matt 10.30 Luk 21.18 Apg 27.34 028,7
Matt 10.30 039,1
Matt 10.30 040,4
Matt 10.30 044,4
Matt 10.31 Matt 6.26 697,2
Matt 10.32 Åb 3.5 223,4
Matt 10.32 356,4
Matt 10.32 414,2
Matt 10.32 593,1
Matt 10.33 Mark 8.38 Luk 9.26 - 2 Tim 2.12
Matt 10.34-36 Luk 12.51-53
Matt 10.35 Mark 13.12
Matt 10.35-36 Mika 7.6
Matt 10.36 Sl 41.10
Matt 10.37 Luk 14.26-27 Matt 19.29 - 5 Mos 33.9
Matt 10.38 Matt 16.24 Fil 2.5-11 127,8
Matt 10.38 182,4.5
Matt 10.38 203,3
Matt 10.38 219,2
Matt 10.38 238,8
Matt 10.38 280,3
Matt 10.38 287,7
Matt 10.38 447,2
Matt 10.38 449,6
Matt 10.38 460,3
Matt 10.38 462,3
Matt 10.38 483,1
Matt 10.38 529,1
Matt 10.38 531,1-2
Matt 10.38 532,5
Matt 10.38 541,3
Matt 10.38 573,8.9
Matt 10.38 581,5
Matt 10.38 747,6
Matt 10.39 Matt 16.25 Luk 17.33 Joh 12.25 265,4
Matt 10.39 419,2
Matt 10.39 527,2
Matt 10.39 528,1
Matt 10.40 Matt 18.5 Luk 10.16 Joh 13.20
Matt 10.41 1 Kong 17.8-24
Matt 10.42 Matt 25.40 Mark 9.41
Matt 11.2 Matt 14.3
Matt 11.2-6 Luk 7.18-23
Matt 11.3 Matt 3.11 Joh 6.14
Matt 11.5 Es 26.19 Es 29.18 060,4
Matt 11.5 Es 35.5-6 Es 42,7.18 382,1
Matt 11.5 Es 61.1 Sl 146.8 Luk 4.18 444,3.6
Matt 11.5 495,3
Matt 11.6 Matt 13.57 Matt 26.31 270,3
Matt 11.7 Matt 3,1.5 335,6
Matt 11.7-19 Luk 7.24-35
Matt 11.9 Luk 1.76 Luk 20.6
Matt 11.10 2 Mos 23.20 Mal 3.1 Mark 1.2 061,3
Matt 11.10 065,2
Matt 11.10 122,3.7
Matt 11.10 276,4
Matt 11.10 342,1
Matt 11.12 Luk 16.16 551,4
Matt 11.12 581,4
Matt 11.12 692,1
Matt 11.12 711,2
Matt 11.14 Mal 3.23 Matt 17.12-13
Matt 11.15 060,6
Matt 11.15 255,1
Matt 11.15 283,1.5
Matt 11.15 291,4
Matt 11.15 335,1
Matt 11.15 372,2
Matt 11.18 Matt 3.4
Matt 11.19 Matt 9.10-15 - 1 Kor 1.24-30 454,1-6
Matt 11.19 520,3
Matt 11.20-24 Luk 10.13-16
Matt 11.21 Es 23.1-18 Ez 26-28 Jon 3.5-6 459,3
Matt 11.23 1 Mos 19.24-28 Es 14.13-15
Matt 11.24 Matt 10.15
Matt 11.25 1 Kor 1.18-30 Joh 9.39 398,2
Matt 11.25 400,1
Matt 11.25 409,2
Matt 11.25-30 Luk 10.21-22
Matt 11.27 Matt 28.18 Joh 3.35 254,2
Matt 11.27 Joh 10.15 Fil 2.9 259,2
Matt 11.28 Es 27.9 Jer 31.25 128,2
Matt 11.28 280,1
Matt 11.28 375,1
Matt 11.28 419,5
Matt 11.28 420,6
Matt 11.28 428,5
Matt 11.28 435,7
Matt 11.28 454,5
Matt 11.28 472,2
Matt 11.28 502,3
Matt 11.28 503,2
Matt 11.28 505,5
Matt 11.28 526,4
Matt 11.28 558,1
Matt 11.28 594,5
Matt 11.29 Jer 6.16 068,4
Matt 11.29 121,6
Matt 11.29 346,4
Matt 11.29 540,3
Matt 11.29 558,1
Matt 11.29 580,1
Matt 11.29 591,5
Matt 11.30 1 Joh 5.3 275,2
Matt 11.30 495,2
Matt 11.30 530,5
Matt 11.30 531,4
Matt 11.30 558,2.5
Matt 12.1 5 Mos 23.25-26
Matt 12.1-8 Mark 2.23-28 Luk 6.1-5
Matt 12.2 2 Mos 20.10
Matt 12.3-4 1 Sam 21.7
Matt 12.4 3 Mos 24.9
Matt 12.5 4 Mos 28.9-10
Matt 12.7 Hos 6.6 Matt 9.13
Matt 12.9-14 Mark 3.1-6 Luk 6.6-11
Matt 12.11 Luk 14.5
Matt 12.12 Matt 10.31
Matt 12.14 Joh 5.16
Matt 12.15-16 Mark 3.7-12 Luk 6.17-19
Matt 12.16 Matt 9.30
Matt 12.18 Matt 3.17
Matt 12.18-21 Es 42.1-4
Matt 12.20 142,4
Matt 12.20 478,4
Matt 12.20 562,1
Matt 12.22-29 Mark 3.20-27 Luk 11.14-23 060,4
Matt 12.22-29 132,2
Matt 12.22-29 141,2
Matt 12.22-29 252,5
Matt 12.23 Matt 21.9 Joh 7.42
Matt 12.24 Matt 9.34
Matt 12.25 Matt 9.4 253,7
Matt 12.25 285,2
Matt 12.25 286,3
Matt 12.25 336,3
Matt 12.28 Luk 17.21 278,1
Matt 12.28 323,3
Matt 12.28 519,4
Matt 12.28 559
Matt 12.29 Es 49.24 034,3
Matt 12.29 150,3
Matt 12.29 191,4-5
Matt 12.29 195,2
Matt 12.29 202,2
Matt 12.29 221,1-2
Matt 12.29 236,1
Matt 12.29 295,2
Matt 12.29 314,1.6
Matt 12.29 435,2-3.5
Matt 12.29 454,3
Matt 12.29 493,2
Matt 12.29 546,1
Matt 12.29 564,2-3
Matt 12.29 574,1-2
Matt 12.29 657,2
Matt 12.30 Mark 9.40
Matt 12.30-32 Mark 3.28-30
Matt 12.31 Hebr 6.4-6 Hebr 10.26-29 - 1 Joh 5.16
Matt 12.32 Luk 12.10 - 1 Tim 1.13 649,9
Matt 12.33-37 Matt 7.16-20 Luk 6.43-45
Matt 12.34 Matt 3.7 121,5
Matt 12.34 351,2
Matt 12.34 444,5
Matt 12.34 674,5
Matt 12.35 Matt 15.19
Matt 12.36 Jud 15
Matt 12.38 Matt 16.1
Matt 12.38-42 Mark 8.11-13 Luk 11.29-32
Matt 12.40 Jon 2.1
Matt 12.41 Jon 3.5 Matt 11.20-24
Matt 12.42 1 Kong 10.1-10 251,2
Matt 12.43-45 Luk 11.24-26
Matt 12.45 2 Pet 2.20
Matt 12.46 Matt 13.55
Matt 12.46-50 Mark 3.31-35 Luk 8.19-21
Matt 12.50 Matt 7.21 Rom 8.29 Hebr 2.11 336,4
Matt 12.50 586,1
Matt 13.1-23 Mark 4.1-20 Luk 8.4-15
Matt 13.4-23 133
Matt 13.4-23 134
Matt 13.7 133,2
Matt 13.7 134,4
Matt 13.7 309,1
Matt 13.8 133,2
Matt 13.8 134,5
Matt 13.8 278,8
Matt 13.9 Se til Matt 11.15
Matt 13.11 Matt 11.25 Matt 16.17
Matt 13.11 Matt 19.11 - 1 Kor 2.10
Matt 13.12 Matt 25.29 Mark 4.25 Luk 19.26
Matt 13.13 Jer 5.21 Mark 8.18 013,3
Matt 13.14 Joh 12.40 Apg 28.26-27 Rom 11.8
Matt 13.14-15 Es 6.9-10
Matt 13.16 Matt 16.17 142,1.7
Matt 13.16 587,2
Matt 13.16-17 Luk 10.23-24
Matt 13.17 059,2
Matt 13.17 062,2
Matt 13.17 142,2
Matt 13.17 495,4
Matt 13.22 Matt 6.19-34 - 1 Tim 6.9 524,3
Matt 13.24-30 135
Matt 13.24-30 136
Matt 13.25 136,2
Matt 13.25 287,8
Matt 13.25 311,5
Matt 13.25 370,2
Matt 13.30 Matt 3.12 136,5
Matt 13.30 318,2
Matt 13.30 677,9
Matt 13.31-32 Mark 4.30-32 Luk 13.18-19 137,1-3
Matt 13.32 Sl 104.12 Ez 17.23
Matt 13.33 Luk 13.20-21 545,4
Matt 13.34-35 Mark 4.33-34
Matt 13.35 Sl 78.2
Matt 13.38 Joh 8.44 - 1 Joh 3.8
Matt 13.39 Joel 4.13 Åb 14.15
Matt 13.41 Matt 24.31 Sef 1.3 136,5
Matt 13.42 Dan 3.6 Matt 8.12
Matt 13.43 Se til Matt 11.15
Matt 13.43 Dom 5.31 Dan 12.3 056,6
Matt 13.43 127,6
Matt 13.43 247,7
Matt 13.43 426,14
Matt 13.43 491,4
Matt 13.43 636,8
Matt 13.43 658,4
Matt 13.44 Matt 19.21 Luk 14.33 Fil 3.7 345,3
Matt 13.44 348,4
Matt 13.44 481,2
Matt 13.44 492,1
Matt 13.44 529,4
Matt 13.44 602,2
Matt 13.44 621,4
Matt 13.45-46 134,10
Matt 13.45-46 246,5
Matt 13.45-46 348,4
Matt 13.45-46 425,2
Matt 13.45-46 573,4
Matt 13.45-46 740,1
Matt 13.47 Matt 22.10
Matt 13.49 Matt 25.32
Matt 13.53-58 Mark 6.1-6 Luk 4.16-30
Matt 13.55 Matt 12.46 Joh 6.42
Matt 13.57 Joh 4.44
Matt 14.1-12 Mark 6.14-29 Luk 9.7-9 Luk 3.19-20
Matt 14.2 Matt 16.14
Matt 14.3 Matt 4.12
Matt 14.4 3 Mos 18.16
Matt 14.5 Matt 21.26
Matt 14.7 Est 5.6
Matt 14.13-21 Mark 6.30-44 Luk 9.10-17 Joh 6.1-15
Matt 14.13-21 Matt 14.32-39
Matt 14.14 Matt 9.36
Matt 14.22-33 Mark 6.45-52 Joh 6.16-21
Matt 14.23 Luk 6.12
Matt 14.25 609,6
Matt 14.26 Luk 24.37
Matt 14.29 338,2
Matt 14.30 Matt 8.25-26
Matt 14.31 029,3
Matt 14.31 159,4
Matt 14.31 407,1
Matt 14.31 479,3
Matt 14.33 Matt 8.29 Matt 16.16
Matt 14.34-36 Mark 6.53-56
Matt 14.36 Matt 9.21 Luk 6.19
Matt 15.1-20 Mark 7.1-23
Matt 15.2 Luk 11.38
Matt 15.4 2 Mos 20.12 - 2 Mos 21.17 - 3 Mos 20.9
Matt 15.4 5 Mos 5.16 - 5 Mos 27.16
Matt 15.5-6 Ordsp 28.24
Matt 15.8-9 Es 29.13
Matt 15.9 Kol 2.22
Matt 15.11 Apg 10.15 - 1 Tim 4.4 Tit 1.15
Matt 15.13 348,1
Matt 15.13 352,3
Matt 15.13 441
Matt 15.13 750,4
Matt 15.14 Luk 6.39 Matt 23.16.24 Rom 2.19
Matt 15.18 Matt 12.34-35
Matt 15.19 1 Mos 6.5 - 1 Mos 8.21
Matt 15.21-28 Mark 7.24-30 033,2
Matt 15.21-28 138
Matt 15.21-28 419,7
Matt 15.21-28 551,1
Matt 15.22 Matt 9.27
Matt 15.24 Matt 10.6 Apg 13.46
Matt 15.27 138,4.5
Matt 15.27 327,2
Matt 15.27 419,6
Matt 15.27 508,5
Matt 15.27 688,2
Matt 15.28 Matt 8,10.13
Matt 15.29-31 Mark 7.31-37
Matt 15.30-31 060,4
Matt 15.30-31 141,2-3
Matt 15.30-31 376,3-5
Matt 15.30-31 384,1
Matt 15.31 Es 35.5-6 Matt 11.5
Matt 15.32 419,6
Matt 15.32 537,4
Matt 15.32 610,3
Matt 15.32-37 2 Kong 4.42-44
Matt 15.32-39 Mark 8.1-10 Matt 14.13-21
Matt 16.1 Matt 12.38
Matt 16.1-4 Mark 8.11-13
Matt 16.2 234,3
Matt 16.2-3 Ved aftenstid siger I:
Matt 16.2-3 ... men tidernes tegn kan I ikke tyde:
Matt 16.2-3 Findes ikke i nogle af de ældste hånd-
Matt 16.2-3 skrifter og kan være kommet ind under
Matt 16.2-3 påvirkning af Luk 12.54-56
Matt 16.2-3 Luk 12.54-56
Matt 16.4 Matt 12.39
Matt 16.5-12 Mark 8.14-21
Matt 16.6 Luk 12.1 Gal 5.9
Matt 16.8 Matt 6.30
Matt 16.9 Matt 14.17-21
Matt 16.10 Matt 15.34-38
Matt 16.13-20 Mark 8.27-30 Luk 9.18-20
Matt 16.14 Matt 14.2 Matt 17.10 Mark 6.14-15
Matt 16.16 Joh 6.68-69
Matt 16.17 Matt 11.27 Joh 6.45 Gal 1.15-16
Matt 16.18 På græsk er der ordspil mellem 162,4
Matt 16.18 Peter og klippe 222,2
Matt 16.18 Joh 1.42 Ef 2.20 236,6
Matt 16.18 256,4
Matt 16.18 276,1
Matt 16.18 280,1
Matt 16.18 282,1
Matt 16.18 289,4
Matt 16.18 290,3
Matt 16.18 385,1
Matt 16.18 406,1
Matt 16.18 735,1
Matt 16.19 Matt 18.18 Joh 20.23 267,1
Matt 16.19 293,4
Matt 16.19 335,6
Matt 16.19 411,5
Matt 16.20 Matt 17.9
Matt 16.21 Matt 17.22-23 Matt 20.18-19 150,2
Matt 16.21 236,1
Matt 16.21-23 Mark 8.31-33 Luk 9.21-22
Matt 16.23 Matt 4.10 451,6
Matt 16.23 462,4
Matt 16.24 Se til Matt 10.38 om salmer
Matt 16.24 Matt 10.38 Luk 14.27 102,3
Matt 16.24 265,3
Matt 16.24 573,9
Matt 16.24-28 Mark 8.34-9.1 Luk 9.23-27
Matt 16.25 Matt 10.39 Åb 12.11 265,4
Matt 16.25 419,2
Matt 16.25 527,2
Matt 16.25 528,1
Matt 16.26 Sl 49.8-9 Luk 12.20 288,8
Matt 16.26 468,4
Matt 16.26 470,3
Matt 16.26 558,4
Matt 16.27 Matt 24.30-31 Matt 25.31 Sl 62.13 468,4
Matt 16.27 Ordsp 24.12 Dan 7.13 Rom 2.6 662,7
Matt 16.28 Matt 10.23 167,8
Matt 16.28 236,6
Matt 17.1-9 149
Matt 17.1-13 Mark 9.2-13 Luk 9.28-36
Matt 17.2 2 Mos 34.29 Åb 1.16 056,3
Matt 17.2 149,3
Matt 17.2 191,5
Matt 17.2 249,4
Matt 17.2 261,3
Matt 17.2 554,8
Matt 17.2 658,4
Matt 17.3 149,4
Matt 17.3 367,7
Matt 17.3 653,6
Matt 17.3 658,7
Matt 17.4 149,5
Matt 17.4 280,4
Matt 17.4 538,2
Matt 17.4 558,7
Matt 17.5 Matt 3.17 - 2 Pet 1.16-17 057,2
Matt 17.5 5 Mos 18.15 079,4
Matt 17.5 082,3
Matt 17.5 246,2
Matt 17.5 396,3
Matt 17.9 Matt 16.20
Matt 17.10 Mal 3.23
Matt 17.11 Mal 3.24
Matt 17.12 Matt 11.14
Matt 17.13 Luk 1.17
Matt 17.14-21 Mark 9.14-29 Luk 9.37-43a
Matt 17.17 5 Mos 32.5 098,2
Matt 17.17 465,2
Matt 17.19 Matt 10.1
Matt 17.20 Matt 21.21 Luk 17.6 - 1 Kor 13.2 305,4
Matt 17.20 482,1
Matt 17.21 Den slags fordrives kun ved
Matt 17.21 bøn og faste:
Matt 17.21 Findes ikke i de ældste håndskrifter,
Matt 17.21 jf Mark 9.29
Matt 17.22 Matt 16.21 Matt 20.18-19
Matt 17.22 færdedes: 150,2
Matt 17.22 Nogle af de ældste håndskrifter har:
Matt 17.22 samledes
Matt 17.22-23 Mark 9.30-32 Luk 9.43b-45
Matt 17.23 236,1
Matt 17.24 2 Mos 30.13
Matt 17.25 Matt 22.21
Matt 18.1 Matt 5.19 Luk 22.24 539,1
Matt 18.1-5 Mark 9.33-37 Luk 9.46-48
Matt 18.3 Matt 19.14 Joh 3.3 398,2
Matt 18.3 399,1.4
Matt 18.3 402
Matt 18.3 409,1
Matt 18.3 634,4
Matt 18.3 716,5
Matt 18.4 Matt 23.11-12 - 1 Pet 5.6
Matt 18.5 Matt 10.40 Matt 25.40
Matt 18.6 270,3
Matt 18.6 403,1
Matt 18.6-9 Mark 9.42-48 Luk 17.1-2
Matt 18.7 Matt 26.24
Matt 18.8 Kol 3.5
Matt 18.8-9 Matt 5.29-30
Matt 18.10 Apg 12.15 Luk 1.19 035,6
Matt 18.10 085,9
Matt 18.10 403,2
Matt 18.10 443,2
Matt 18.10 488,1
Matt 18.11 Verset findes ikke i de ældste hånd-
Matt 18.11 skrifter og kan være kommet ind fra
Matt 18.11 Luk 19.10
Matt 18.12 143,3
Matt 18.12 158,3
Matt 18.12 324,1
Matt 18.12 329,1
Matt 18.12 419,4
Matt 18.12 450,3
Matt 18.12 475,1
Matt 18.12 607,7
Matt 18.12-14 Luk 15.4-7
Matt 18.13 464,5
Matt 18.14 Joh 6.39
Matt 18.15 3 Mos 19.17 Luk 17.3 Gal 6.1 Jak 5.19-20
Matt 18.16 5 Mos 19.15 Joh 8.17 - 2 Kor 13.1
Matt 18.16 1 Tim 5.19
Matt 18.17 1 Kor 5.11 - 2 Thess 3,6.14
Matt 18.18 Matt 16.19 Joh 20.23 293,4
Matt 18.18 Mark 11.24 Jak 5.16
Matt 18.20 Matt 28.20 - 1 Kor 5.4 261,2
Matt 18.20 280,3
Matt 18.20 366,1
Matt 18.20 373,1
Matt 18.20 382,1
Matt 18.20 509,4
Matt 18.22 Luk 17.4 Ef 4.32 - 1 Mos 4.24
Matt 18.25 Neh 5.5
Matt 18.27 Luk 7.42
Matt 18.32-33 595,4-5
Matt 18.34 Matt 5.25-26
Matt 18.35 Matt 6.15 Jak 2.13
Matt 19.1-12 Mark 10.1-12
Matt 19.4 1 Mos 1.27 - 1 Mos 5.2
Matt 19.5 1 Mos 2.24 - 1 Kor 6.16 Ef 5.31 736,6
Matt 19.5 5 Mos 24.1 Matt 5.31
Matt 19.9 Matt 5.32 Luk 16.18 - 1 Kor 7.10-11
Matt 19.11 1 Kor 7,1.7
Matt 19.13-15 Mark 10.13-16 Luk 18.15-17
Matt 19.14 Matt 18.2-3 398,2
Matt 19.14 399,1.4
Matt 19.14 400,3
Matt 19.14 402
Matt 19.14 409,1
Matt 19.14 634,4
Matt 19.14 697,3
Matt 19.16 Luk 10.25
Matt 19.16-30 Mark 10.17-31 Luk 18.18-30
Matt 19.17 Luk 10.28 Rom 10.5 307,5
Matt 19.17 345,4
Matt 19.17 453,4
Matt 19.17 494,1
Matt 19.17 667,1
Matt 19.18 2 Mos 20.12-16 - 5 Mos 5.16-20 Rom 13.9
Matt 19.19 3 Mos 19.18 Matt 22.39
Matt 19.21 Matt 6.19-20 Luk 12.33 229,1
Matt 19.21 529,4
Matt 19.21 532,1
Matt 19.21 573,9
Matt 19.22 Sl 62.11
Matt 19.24 1 Tim 6.9-10
Matt 19.26 1 Mos 18.14 Job 42.2 Luk 1.37
Matt 19.27 Matt 4.20
Matt 19.28 Es 65.17 Matt 25.31 009,9
Matt 19.28 Luk 22.29-30 Apg 3.21 059,7
Matt 19.28 1 Kor 6.2 Åb 3.21 576,3
Matt 19.28 648,3
Matt 19.29 Job 42.12-13 Hebr 10.34 067,3
Matt 19.29 Matt 10.37-38 527,2
Matt 19.29 528,1
Matt 19.30 Matt 20.16 146,3
Matt 20.1-16 146
Matt 20.1-16 332
Matt 20.8 3 Mos 19.13
Matt 20.12 146,2
Matt 20.12 182,5
Matt 20.15 Rom 9.15-16.21
Matt 20.16 Matt 19.30 146,3
Matt 20.17-19 Mark 10.32-34 Luk 18.31-34
Matt 20.18 Matt 16.21 Matt 17.22-23
Matt 20.19 150,2
Matt 20.19 236,1
Matt 20.20 Matt 10.2
Matt 20.19 Mark 10.35-45
Matt 20.21 Matt 19.28
Matt 20.22 Matt 26,39.42 152,1
Matt 20.22 157,2
Matt 20.22 165,3
Matt 20.22 166,12
Matt 20.22 169,2
Matt 20.22 510,4
Matt 20.23 Apg 12.2
Matt 20.25-27 Mark 10.42-44 Luk 22.25-27
Matt 20.26 Matt 23.11 Mark 9.35 - 1 Kor 9.19 323,4
Matt 20.26 1 Pet 5.3 539,1
Matt 20.27 Mark 9.35
Matt 20.28 Joh 13.14 Fil 2.7 003,3
Matt 20.28 1 Tim 2.6 Tit 2.14 060,3
Matt 20.28 1 Pet 1.18-19 069,3
Matt 20.28 072,2
Matt 20.28 091,4
Matt 20.28 141,1
Matt 20.28 165,2
Matt 20.28 167,8
Matt 20.28 171,1.4
Matt 20.28 176,2
Matt 20.28 208,5
Matt 20.28 277,9
Matt 20.28 280,6
Matt 20.28 281,7
Matt 20.28 286,1
Matt 20.28 428,4
Matt 20.28 451,1-4
Matt 20.28 481,6
Matt 20.28 492,4
Matt 20.28 600,4
Matt 20.29-34 Mark 10.46-52 Luk 18.35-43
Matt 20.30 Matt 9.27 364
Matt 20.30 547,7
Matt 20.34 444,3
Matt 20.34 537,4
Matt 21.1 Mark 14.13
Matt 21.1-9 059,3
Matt 21.1-9 068
Matt 21.1-9 071
Matt 21.1-9 150
Matt 21.1-9 151
Matt 21.1-11 Mark 11.1-11 Luk 19.28-40 Joh 12.12-19
Matt 21.5 Zak 9.9 Es 62.11 Matt 11.29 059,7
Matt 21.5 068,3.4
Matt 21.5 069,2
Matt 21.5 070,1
Matt 21.5 071,1.2
Matt 21.5 072,1
Matt 21.5 232,1-2
Matt 21.5 339,1.2
Matt 21.8 2 Kong 9.13 067,6
Matt 21.8 068,6
Matt 21.8 073,2
Matt 21.8 150,8.9
Matt 21.8 182,5
Matt 21.9 Sl 118.25-26 Sl 148.1 Matt 23.39 067,5
Matt 21.9 068
Matt 21.9 070,4
Matt 21.9 232,2
Matt 21.12-17 Mark 11.15-18 Luk 19.45-48
Matt 21.12-17 Joh 2.13-17
Matt 21.13 Es 56.7 Jer 7.11 285,1
Matt 21.16 Sl 8.3 057,2
Matt 21.16 068,7
Matt 21.16 076,8
Matt 21.16 400,1
Matt 21.16 469,4
Matt 21.18-22 Mark 11,12-14.19-26
Matt 21.19 Luk 13.6
Matt 21.21 Matt 17.20 Jak 1.6 305,4
Matt 21.21 479,3
Matt 21.21 582,1
Matt 21.22 Matt 7.7 Matt 18.19 047,2
Matt 21.22 550,1
Matt 21.22 553,2
Matt 21.23 Apg 4.7
Matt 21.23-27 Mark 11.27-33 Luk 20.1-8
Matt 21.26 Matt 14.5
Matt 21.29 Matt 7.21 309,2
Matt 21.31 Luk 18.14
Matt 21.32 Luk 7.29-30 Luk 15.1
Matt 21.33 Es 5.1-2
Matt 21.33-46 Mark 12.1-12 Luk 20.9-19
Matt 21.35 Matt 22.6 Matt 23.37
Matt 21.38 Matt 26.3-5 Joh 1.11 Hebr 1.2
Matt 21.42 Sl 118.22-23 Es 28.16 225,3
Matt 21.42 Apg 4.11 Ef 2.20 285,3
Matt 21.42 1 Pet 2.4-8 287,3
Matt 21.42 289,2
Matt 21.42 328,1
Matt 21.43 Matt 8.12 Apg 18.6
Matt 22.1-14 Luk 14.15-24 147
Matt 22.2 Matt 9.15 069,5
Matt 22.2 312,4
Matt 22.2 584,1
Matt 22.3 324,1-2
Matt 22.3 327,1
Matt 22.5 223,3
Matt 22.5 527,1
Matt 22.6 Matt 21.35
Matt 22.7 Matt 24.2
Matt 22.8 Apg 13.46
Matt 22.9 317,2
Matt 22.10 Matt 13.47
Matt 22.11 Ef 4.24 Åb 19.8 073,1
Matt 22.11 147,3
Matt 22.11 261,6
Matt 22.11 451,3
Matt 22.11 458,4
Matt 22.11 476
Matt 22.11 610,5
Matt 22.13 Matt 8.12
Matt 22.15-22 Mark 12.13-17 Luk 20.20-26
Matt 22.16 Mark 3.6 - 5 Mos 10.17
Matt 22.16 Apg 10.34 Rom 2.11
Matt 22.16 Gal 2.6 Ef 6.9 Kol 3.25 - 1 Pet 1.17
Matt 22.21 Luk 23.2 Rom 13.7
Matt 22.23 Apg 23.8
Matt 22.23-33 Mark 12.18-27.34 Luk 20.27-40
Matt 22.24 1 Mos 38.8 - 5 Mos 25.5
Matt 22.30 063,6
Matt 22.32 2 Mos 3,6.15-16 250,5
Matt 22.33 Matt 7.28
Matt 22.34-40 Mark 12.28-34 Luk 10.25-28
Matt 22.37 5 Mos 6.5 Jos 22.5
Matt 22.37-39 270,4
Matt 22.37-39 436,2
Matt 22.37-39 446,3
Matt 22.37-39 478,5
Matt 22.37-39 532,4
Matt 22.37-39 535,2
Matt 22.37-39 597,1-3
Matt 22.37-39 598,2-4
Matt 22.37-39 599,6
Matt 22.37-39 600,1
Matt 22.37-39 607,11
Matt 22.37-39 608,3
Matt 22.37-39 675,4
Matt 22.37-39 740,3
Matt 22.39 3 Mos 19.18 Rom 13.9 Gal 5.14 Jak 2.8
Matt 22.40 Matt 7.12 Rom 13.9-10
Matt 22.41-46 Mark 12.35-37 Luk 20.41-44
Matt 22.42 Es 11.1 Joh 7.42
Matt 22.43 2 Sam 23.2
Matt 22.44 Sl 110.1 Matt 26.64 Apg 2.34-35 009,9
Matt 22.44 1 Kor 15.25 Hebr 1.13 Hebr 10.12-13 056,4
Matt 22.44 192,4
Matt 22.44 194,5
Matt 22.44 198,2
Matt 22.44 201,5
Matt 22.44 208,6
Matt 22.44 214,1
Matt 22.44 215,6
Matt 22.44 216,3
Matt 22.44 217,4
Matt 22.44 225,1
Matt 22.44 236,6
Matt 22.44 362,2
Matt 22.44 537,1
Matt 23.1-36 Luk 11.37-54
Matt 23.3 Mal 2.7-8 Rom 2.21-23
Matt 23.4 Apg 15,10.28 Gal 6.13
Matt 23.5 5 Mos 6.8 - 5 Mos 22.12
Matt 23.5 4 Mos 15.38-39 Matt 6.1
Matt 23.5-14 Mark 12.38-40 Luk 20.45-47
Matt 23.6 Luk 14.7
Matt 23.8 093,6
Matt 23.8 259,2
Matt 23.8 323,4
Matt 23.8 336,2
Matt 23.8 341,1-3
Matt 23.8 417,5
Matt 23.8 603,1
Matt 23.11 Matt 20.26-27 323,3
Matt 23.11 539,1
Matt 23.12 Job 22.29 Ordsp 29.23 016,2
Matt 23.12 Luk 14.11 Luk 18.14 398,3
Matt 23.12 1 Pet 5.5 538,6
Matt 23.12 539,1
Matt 23.12 540,1
Matt 23.14 Verset findes ikke i de ældste
Matt 23.14 håndskrifter og kan være kommet
Matt 23.14 ind fra Mark 12.40 og Luk 20.47.
Matt 23.14 Mika 2.9
Matt 23.16 Matt 15.14
Matt 23.16-22 Matt 5.34-37
Matt 23.19 2 Mos 29.37
Matt 23.21 1 Kong 8.13
Matt 23.22 Es 66.1 Matt 5.34
Matt 23.23-36 3 Mos 27.30 Mika 6.8 Luk 18.12
Matt 23.25 Matt 15.20 Mark 7.4
Matt 23.26 Joh 9.40 Tit 1.15
Matt 23.27 287,1
Matt 23.28 Luk 16.15
Matt 23.31 1 Kong 19.10 Jer 26.20-23 Matt 5.12
Matt 23.31 Apg 7.51-52 - 1 Thess 2.15
Matt 23.34 Matt 10.17 Apg 5.40 - 2 Kor 11.24
Matt 23.35 1 Mos 4,8.10 - 2 Krøn 24.20-21
Matt 23.35 Jer 26.15
Matt 23.37 Ruth 2.12 Sl 91.4 Es 31.5 045
Matt 23.37 251,3
Matt 23.37 306,4
Matt 23.37 375,1
Matt 23.37 702,4
Matt 23.37 703,6
Matt 23.35 Luk 13.34-35
Matt 23.38 1 Kong 9.7-8 Sl 69.26 Jer 22.5
Matt 23.39 Matt 21.9 Sl 118.25-26
Matt 24.1-31 Mark 13.1-27 Luk 21.5-28 Luk 17.20-37
Matt 24.2 Mika 3.12 Matt 23.38 Luk 19.44
Matt 24.3 Apg 1.6-8
Matt 24.4 Matt 7.15 - 2 Thess 2.3
Matt 24.5 Apg 5.36
Matt 24.9 Matt 10.22 Joh 16.2 104,3
Matt 24.11 2 Pet 2.1 - 1 Joh 4.1 259,2
Matt 24.11 348,2
Matt 24.12 2 Tim 3.3
Matt 24.13 Matt 10.22 Åb 2.10
Matt 24.14 Matt 28.19
Matt 24.15 Dan 9.27 Dan 11.31
Matt 24.16 1 Mos 19.17
Matt 24.19 Luk 23.29
Matt 24.21 Dan 12.1 Åb 7.14 655,2
Matt 24.21 661,1
Matt 24.22 290,1-3
Matt 24.24 5 Mos 13.2-4 - 2 Thess 2.9-10 259,2
Matt 24.24 348,2
Matt 24.27 143,4
Matt 24.27 232,1
Matt 24.27 625,3
Matt 24.28 Job 39.30 Åb 19.17-18 491,4
Matt 24.29 Es 13,10.13 Es 34.4 Ez 32.7 229,5
Matt 24.29 Joel 2.10 Joel 3.4 Åb 6.12-13 231,2
Matt 24.29 235
Matt 24.29 289,2
Matt 24.29 638,1
Matt 24.30 Dan 7.13 Matt 16.27 057,6
Matt 24.30 Matt 26.64 Åb 1.7 151,3
Matt 24.30 201,4
Matt 24.30 220,5
Matt 24.30 229,4.5
Matt 24.30 230,3
Matt 24.30 231,3
Matt 24.30 235
Matt 24.30 278,9
Matt 24.30 431
Matt 24.30 654,2
Matt 24.31 Matt 13.41 - 1 Kor 15.52 057,6
Matt 24.31 1 Thess 4.16 136,5
Matt 24.31 201,6
Matt 24.31 223,4
Matt 24.31 229,9
Matt 24.31 231,4
Matt 24.31 241,4
Matt 24.31 287,8
Matt 24.31 431
Matt 24.31 491,4
Matt 24.31 598,1
Matt 24.31 640,8
Matt 24.31 654,2
Matt 24.31 660,7
Matt 24.31 715,11
Matt 24.32 234,3
Matt 24.32 491,5
Matt 24.32 642,6
Matt 24.32-41 Mark 13.28-32 Luk 21.29-33
Matt 24.33 Åb 3.20
Matt 24.34 Matt 16.28 Matt 23.36
Matt 24.35 Sl 102.27 Es 51.6 007,3
Matt 24.35 Matt 5.18 Hebr 1.11 041,4
Matt 24.35 1 Pet 1.25 125,7
Matt 24.35 280,6
Matt 24.35 295,4
Matt 24.35 357,2
Matt 24.35 459,1
Matt 24.35 501,2
Matt 24.35 519,3
Matt 24.35 533,5
Matt 24.35 553,1
Matt 24.35 554,6
Matt 24.35 735,1
Matt 24.36 Apg 1.7 040,3
Matt 24.36 069,5
Matt 24.36 231,4
Matt 24.36 466,3
Matt 24.37 1 Mos 6-7 - 2 Pet 2.5
Matt 24.39 1 Mos 7.6-24
Matt 24.42 Matt 25.13 Mark 13,33.35 157,1
Matt 24.42 1 Thess 5.6 233,1-3
Matt 24.42 466,1.3
Matt 24.42 529,3
Matt 24.42 545,1.9
Matt 24.42 616,2
Matt 24.42-51 Luk 12.35-48
Matt 24.43 1 Thess 5.2 - 2 Pet 3.10 Åb 3.3
Matt 24.46 Åb 16.15
Matt 24.47 Matt 25.21
Matt 24.48 2 Pet 3.4
Matt 24.49 229,6
Matt 24.51 Matt 8.12
Matt 25.1 069,5
Matt 25.1 230,1
Matt 25.1 232,1
Matt 25.1 233,3
Matt 25.1-13 Luk 12.35-36
Matt 25.4 234,1
Matt 25.4 546,3
Matt 25.4 593,2
Matt 25.6 Åb 19.7 232,1
Matt 25.6 234,2.6
Matt 25.8 353,1
Matt 25.9 529,3
Matt 25.10 584,1
Matt 25.10 593,2
Matt 25.11-12 Luk 13.25
Matt 25.12 Matt 7.23
Matt 25.13 Matt 24.42 040,3
Matt 25.13 069,5
Matt 25.13 231,4
Matt 25.13 466,1.3
Matt 25.13 529,3
Matt 25.13 545,1.9
Matt 25.13 616,2
Matt 25.13-15 Mark 13.33-37
Matt 25.14-30 Luk 19.11-27 601,2
Matt 25.14-30 662,4
Matt 25.14-30 666,2
Matt 25.14-30 675,4
Matt 25.14-30 691,3
Matt 25.15 Rom 12.6 325,2
Matt 25.21 Matt 24.47
Matt 25.21-23 030,6
Matt 25.21-23 048,3
Matt 25.21-23 054,3
Matt 25.21-23 125,6
Matt 25.21-23 138,9
Matt 25.21-23 146,5
Matt 25.21-23 220,5
Matt 25.21-23 294,9
Matt 25.21-23 339,6
Matt 25.21-23 407,4
Matt 25.21-23 487,7
Matt 25.21-23 528,7
Matt 25.21-23 531,3
Matt 25.21-23 538,6
Matt 25.21-23 622,3
Matt 25.29 Matt 13.12 Ordsp 11.24-25
Matt 25.30 Matt 8.12
Matt 25.31 Matt 16.27 Matt 19.28 Åb 20.11-13 057,5
Matt 25.31 151,3
Matt 25.31 220,5
Matt 25.31 229,1
Matt 25.31 231,3
Matt 25.31 609,4
Matt 25.32 Ez 34.17 Matt 13.49 - 2 Kor 5.10
Matt 25.34 217,2
Matt 25.34 272,5
Matt 25.34 287,7
Matt 25.34 504,2
Matt 25.35-36 Es 58.7 468,6
Matt 25.35-36 596,2
Matt 25.36 Hebr 13.3
Matt 25.40 Ordsp 19.17 Matt 10.40-42 Hebr 6.10 103,5
Matt 25.40 323,4
Matt 25.41 Matt 7.23 Luk 13.27 Åb 20,10.15
Matt 25.42 Job 22.7
Matt 25.46 Dan 12.2 Joh 5.29 201,6
Matt 26.1-5 Mark 14.1-2 Luk 22.1-2
Matt 26.2 2 Mos 12.1-27
Matt 26.3 Joh 11.47-53
Matt 26.6-7 131,1-2
Matt 26.6-13 Mark 14.3-9 Joh 12.1-8
Matt 26.7 Luk 7.37-38
Matt 26.11 5 Mos 15.11
Matt 26.14-16 Mark 14.10-11 Luk 22.3-6
Matt 26.15 Zak 11.12
Matt 26.17-29 Mark 14.12-25 Luk 22.7-23
Matt 26.23 Sl 41.10 Joh 13.21
Matt 26.24 Matt 18.7
Matt 26.26 1 Kor 11.23-25 Matt 14.19
Matt 26.26-28 152,2-3
Matt 26.26-28 416,2
Matt 26.26-28 417,3
Matt 26.26-28 418,3
Matt 26.26-28 420,2
Matt 26.26-28 426,3
Matt 26.26-28 427,4
Matt 26.26-28 428,6-7
Matt 26.26-28 429,1
Matt 26.26-28 430
Matt 26.26-28 431
Matt 26.26-28 508,5
Matt 26.28 2 Mos 24.8 Jer 31.31-34
Matt 26.28 Zak 9.11 Matt 20.28
Matt 26.29 Luk 22.30 220,5
Matt 26.29 425,10
Matt 26.29 433,1
Matt 26.29 643,3
Matt 26.29 644,1
Matt 26.30 Sl 113-118 154,1
Matt 26.30 155,1
Matt 26.30-35 Mark 14.26-31 Luk 22.31-34
Matt 26.30-35 Joh 13.36-38
Matt 26.31 Zak 13.7 Joh 16.32 156,1
Matt 26.31 159,3
Matt 26.31 416,1
Matt 26.32 Matt 28,7.16
Matt 26.33 159,4
Matt 26.34 162,3
Matt 26.36 Joh 18.1
Matt 26.36-37 155,3-4
Matt 26.36-37 157,1
Matt 26.36-37 538,4
Matt 26.36-46 Mark 14.32-42 Luk 22.39-46
Matt 26.37 Matt 17.1 Hebr 5.7
Matt 26.38 Sl 42.6 Joh 12.27 157,1
Matt 26.38 159,1
Matt 26.38 164,3
Matt 26.38 169,2
Matt 26.38 171,4
Matt 26.38 186,1
Matt 26.39 Joh 6.38 Hebr 5.7-8 019,2
Matt 26.39 022,4
Matt 26.39 152,1
Matt 26.39 157,2
Matt 26.39 165,3
Matt 26.39 166,11-12
Matt 26.39 169,2
Matt 26.39 211,3
Matt 26.39 504,4
Matt 26.39 510,4
Matt 26.39 521,3
Matt 26.39 592,1
Matt 26.39 700,3
Matt 26.40 159,1
Matt 26.40 555,3
Matt 26.41 Gal 5.17 156,1
Matt 26.41 159,5
Matt 26.41 449,3
Matt 26.41 462,3
Matt 26.41 529,3
Matt 26.41 545,1.7
Matt 26.42 Matt 6.10 Se til Matt 26.39 om salmer
Matt 26.44 2 Kor 12.8 155,3
Matt 26.45 159,1
Matt 26.45 160,3
Matt 26.45 416,1
Matt 26.45 555,3
Matt 26.46 160,2.3
Matt 26.46 538,4
Matt 26.47-50 160,2.3
Matt 26.47-50 354,1
Matt 26.47-56 Mark 14.43-52 Luk 22.47-53 Joh 18.3-11
Matt 26.48-50 2 Sam 20.9
Matt 26.50 Joh 13.27
Matt 26.51 160,4
Matt 26.52 1 Mos 9.6 Åb 13.10
Matt 26.53 160,4
Matt 26.54 Sl 22 Es 53.5-12
Matt 26.55 Luk 19.47
Matt 26.56 416,1
Matt 26.57 161,1.2
Matt 26.57-68 Mark 14.53-65 Luk 22.63-71
Matt 26.57-68 Joh 18.13-14.19-24
Matt 26.59 Apg 6.13 161,3
Matt 26.59 171,3
Matt 26.60 1 Kong 21.13
Matt 26.61 Matt 27.40 Joh 2.19
Matt 26.63 Es 53.7
Matt 26.64 Dan 7.13 Matt 24.30 009,9
Matt 26.64 056,4.6
Matt 26.64 151,3
Matt 26.64 201,4
Matt 26.64 214,1
Matt 26.64 215,6
Matt 26.64 217,4
Matt 26.64 220,5
Matt 26.64 225,1
Matt 26.64 229,4
Matt 26.64 230,3
Matt 26.64 231,3
Matt 26.64 236,6
Matt 26.64 278,9
Matt 26.64 362,2
Matt 26.64 431
Matt 26.64 482,3
Matt 26.64 537,1
Matt 26.64 556,1
Matt 26.64 654,2
Matt 26.65 Matt 9.3 Joh 10.33
Matt 26.65-66 3 Mos 24.16
Matt 26.66 Joh 19.7
Matt 26.67 Job 16.10 Es 50.6
Matt 26.69-75 Mark 14.66-72 Luk 22.54-62
Matt 26.69-75 Joh 18,15-18.25-27
Matt 26.73-74 162,2-3
Matt 26.75 162,5-6
Matt 27.1-2 Mark 15.1 Luk 23.1
Matt 27.1-2 Luk 22.66 Joh 18.28
Matt 27.3-10 Apg 1.16-20 Matt 26.15
Matt 27.4 Jer 26.15
Matt 27.5 1 Sam 31.4
Matt 27.9 Zak 11.12-13 Jer 32.9
Matt 27.10 2 Mos 9.12
Matt 27.11-12 163,1-2
Matt 27.11-26 Mark 15.1-15 Luk 23.1-7
Matt 27.11-26 Joh 18.28-19.16a
Matt 27.12 Es 53.7
Matt 27.22 156,2
Matt 27.24 5 Mos 21.6-9
Matt 27.25 Matt 23.35-36 Apg 5.28
Matt 27.27-31 Mark 15.16-20 Joh 19.2-3
Matt 27.29 101,2
Matt 27.29 134,9
Matt 27.29 150,6
Matt 27.29 167,1
Matt 27.29 168,1
Matt 27.29 171,2
Matt 27.29 173
Matt 27.29 217,1
Matt 27.29 223,3
Matt 27.29 316,3
Matt 27.32 182,4
Matt 27.32-44 Mark 15.21-32 Luk 23.26-38
Matt 27.32-44 Joh 19.16b-24
Matt 27.33 217,1
Matt 27.33 315,4
Matt 27.33 340,4
Matt 27.33 369,3
Matt 27.33 461,1
Matt 27.33 579,5
Matt 27.33 614,1
Matt 27.34 Sl 69.22
Matt 27.35 Sl 22.19
Matt 27.38 Es 53,9.12
Matt 27.39 Sl 22.8
Matt 27.40 Matt 26.61
Matt 27.43 Sl 22.9
Matt 27.45 186,1
Matt 27.45 207,2
Matt 27.45-56 Mark 15.33-41 Luk 23.44-49 Joh 19.25-37
Matt 27.46 Sl 22.2 Hebr 5.7 027,5
Matt 27.46 166,9
Matt 27.46 168,2
Matt 27.46 169,1
Matt 27.46 171,3
Matt 27.48 Sl 69.22 156,3
Matt 27.48 166,11
Matt 27.51 2 Mos 26.31-33 Hebr 10.19-20
Matt 27.51-52 059,6
Matt 27.51-52 165,3
Matt 27.51-52 202,1-2
Matt 27.51-52 207,4
Matt 27.51-52 444,1
Matt 27.53 188,2
Matt 27.55-56 Luk 8.2-3
Matt 27.57-61 Mark 15.42-47 Luk 23.50-56
Matt 27.57-61 Joh 19.38-42
Matt 27.59 189,3
Matt 27.59 192,1
Matt 27.59 236,1
Matt 27.59 612,4
Matt 27.60 Es 53.9
Matt 27.62 Joh 19.31
Matt 27.63 Matt 12.40 Matt 16.21
Matt 27.66 057,4
Matt 27.66 206,6
Matt 27.66 354,4
Matt 27.66 507,6
Matt 27.66 556,4
Matt 27.66 561,4
Matt 28.1 156,4
Matt 28.1 190,1
Matt 28.1 200,1
Matt 28.1 369,1
Matt 28.1 371,2
Matt 28.1 372,1
Matt 28.1 374,2.7
Matt 28.1 682,3
Matt 28.1-10 Mark 16.1-8 Luk 24.1-12 Joh 20.1-10
Matt 28.2 192,2
Matt 28.2 193,2
Matt 28.2 202,1
Matt 28.2 371,2
Matt 28.2 374,5
Matt 28.2 507,6
Matt 28.2 556,5
Matt 28.2 561,5
Matt 28.3 Matt 17.2 194,4
Matt 28.3 202,1
Matt 28.5 376,1
Matt 28.6 Matt 16.21 Matt 17.23 Matt 20.19 130,6
Matt 28.6 156,4
Matt 28.6 193,1
Matt 28.6 199,3-5
Matt 28.6 200,2
Matt 28.6 204,1
Matt 28.6 207,2
Matt 28.6 208,1-2
Matt 28.6 618,4
Matt 28.6 682,3
Matt 28.7 Matt 26.32 193,5
Matt 28.7 208,2-3
Matt 28.7 374,5
Matt 28.10 Hebr 2.11
Matt 28.13 Matt 27.64
Matt 28.17 Luk 24.52 Mark 16.14 Joh 20.24-29
Matt 28.18 Sl 22.29 Matt 11.27 088,3
Matt 28.18 Joh 3.35 Ef 1.20-22 120,2
Matt 28.18 295,2
Matt 28.18 296,2
Matt 28.18 334,4
Matt 28.18 529,1
Matt 28.18 554,2
Matt 28.18 590,4
Matt 28.18-20 Anden mulig oversættelse:
Matt 28.18-20 Mig er givet al magt i himlen og på jorden.
Matt 28.18-20 Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til
Matt 28.18-20 mine disciple, døb dem i Faderens og
Matt 28.18-20 Sønnens og Helligåndens navn, og lær dem
Matt 28.18-20 at holde alt det, som jeg har befalet jer.
Matt 28.18-20 Og se, jeg er med jer alle dage indtil
Matt 28.18-20 verdens ende.
Matt 28.19 Es 66.19 Matt 24.14 Mark 16.15-16 222,3
Matt 28.19 Luk 24.47 Apg 1.8 241,2.3
Matt 28.19 248,2.5
Matt 28.19 317,2
Matt 28.20 Matt 18.20 Joh 14,18.23 054,2
Matt 28.20 214,3
Matt 28.20 290,3
Matt 28.20 317,5
Matt 28.20 373,3
Matt 28.20 446,4
Matt 28.20 509,2.5
Matt 28.20 562,1