HENVISNINGSNØGLE - BIBELEN - SALMEBOGEN DDS

Hoseas' Bog, Joels Bog, Amos' Bog, Obadias' Bog, Jonas' Bog,
Mikas Bog, Nahums Bog, Habbakkuks Bog, Sefenias' Bog,
Haggajs Bog, Zakarias' Bog, Malakias' Bog.
Tobias' Bog, Visdoms Bog, Jesu Siraks Bog,
1. Makkabæerbog og 2. Makkabæerbog.
.
TEKST HENVISNING DDS
Hos 1.1 2 Kong 15.1-7.32-38 - 2 Kong 16
Hos 1.1 2 Kong 18-20 - 2 Kong 14.23-29
Hos 1.2 Hos 3.1
Hos 1.4 2 Kong 10.1-14
Hos 1.6 Hos 2,3.25 - 1 Pet 2.10
Hos 1.9 1 Pet 2.10
Hos 1.10 054,3
Hos 1.10 085,6
Hos 1.10 409,2
Hos 1.10 585,1
Hos 2.1 1 Mos 13.16 Hos 2.25 Rom 9.25-26
Hos 2.2 Es 11.11-13 Jer 3.18 Ez 37.22
Hos 2.5 Ez 16,4.39
Hos 2.7 Mika 1.7
Hos 2.10 5 Mos 7.12-13
Hos 2.12 Jer 13.22
Hos 2.14 3 Mos 26.22
Hos 2.15 Hos 8.14
Hos 2.16 Es 40.2
Hos 2.17 Jos 7.24-26 - 2 Mos 15.1-21
Hos 2.18 Es 54.5
Hos 2.19 2 Mos 23.13
Hos 2.19-20 288,2
Hos 2.20 1 Mos 9.9-10 Job 5.23 Es 11.6-9 Ez 34.25
Hos 2.21 Ez 16.8 Ef 5,25.32 Åb 19.7
Hos 2.22 Jer 31.34
Hos 2.24-25 På hebraisk er der ordspil mellem
Hos 2.24-25 Jizre'el og Jeg sår
Hos 2.25 Hos 1,6.9 Rom 9.25-26 - 1 Pet 2.10
Hos 3.1 Hos 1.2 Jer 7.17-18
Hos 3.4 2 Krøn 15.3 Zak 10.2
Hos 3.5 Jer 30.9 Ez 34.23-24
Hos 4.9 Es 24.2
Hos 4.10 Mika 6.14
Hos 4.12 Hos 5.4 Jer 2.27
Hos 4.13 Es 57.5-9 Ez 6.13
Hos 4.14 Hos 1.2
Hos 4.15 Bet-Aven er en forvanskning af bynavnet
Hos 4.15 Betel, der betyder Guds hus, mens Bet-Aven
Hos 4.15 betyder ondskabens hus
Hos 4.15 Hos 10.5 Am 5.5 Am 8.14
Hos 5.3 Hos 1.2 Hos 6.10
Hos 5.4 Hos 4.12
Hos 5.6 Es 1.11-15
Hos 5.7 Hos 2.13
Hos 5.8 Se til Hos 4.15
Hos 5.10 5 Mos 19.14
Hos 5.13 (kong) Jareb, der betyder stridbar
Hos 5.13 er ukendt
Hos 5.13 Muligvis er det ikke et navn; ved en
Hos 5.13 mindre rettelse kan hele udtrykket
Hos 5.13 betyde storkongen
Hos 5.13 Hos 7.11 Hos 10.6 Hos 12.2
Hos 5.14 Hos 13.7
Hos 5.15 Es 26.16
Hos 6.1 Hos 5.14 Job 5.18 144,1
Hos 6.1 145,9
Hos 6.1 152,3
Hos 6.1 522
Hos 6.1 578,4
Hos 6.2 5 Mos 32.39 - 1 Sam 2.6
Hos 6.3 Hos 14.6 271,3
Hos 6.3 272,1
Hos 6.3 509,5
Hos 6.6 1 Sam 15.22 Matt 9.13 Matt 12.7
Hos 6.7 Adam er en by ved Jordan
Hos 6.7 Jos 3.16
Hos 6.10 Hos 5.3
Hos 6.11 Joel 4.1
Hos 7.10 Hos 5.5
Hos 7.16 Sl 78.57
Hos 8.1 Hos 6.7
Hos 8.4 5 Mos 4.25-31
Hos 8.5-6 2 Mos 32.20 - 1 Kong 12.28
Hos 8.7 Jer 12.13 Mika 6.15
Hos 8.9 Hos 5.13
Hos 8.13 Es 1.11 Am 5.22
Hos 8.14 Hos 2.15 Hos 13.6
Hos 9.1 Hos 1.2
Hos 9.3 Hos 8.13
Hos 9.7 Luk 21.22
Hos 9.9 Hos 10.9 Dom 19 Dom 20.13
Hos 9.10 Skændselen er en forvanskning af det
Hos 9.10 kana'anæiske gudenavn Ba'al
Hos 9.10 5 Mos 32.10 - 4 Mos 25.3
Hos 10.1 Jer 2.21
Hos 10.4 Am 6.12
Hos 10.5 Se til Hos 4.15
Hos 10.6 Se til Hos 5.13
Hos 10.8 Luk 23.30 Åb 6.16
Hos 10.9 Hos 9.9
Hos 10.12 Jer 4.3 Es 55.6
Hos 10.13 Hos 8.7 Job 4.8
Hos 10.14 Salman er måske assyrerkongen Salmaneser
Hos 11.1 2 Mos 4.22 Matt 2.15
Hos 11.8 5 Mos 29.22 Jer 31.20
Hos 11.10 Jer 25.30
Hos 12.1 Hos 5.13
Hos 12.4 1 Mos 25.26 - 1 Mos 32.25-29
Hos 12.5 1 Mos 28.10-22 - 1 Mos 35.1-15
Hos 12.6 Sl 83.19
Hos 12.7 Sl 27.14
Hos 12.9 Åb 3.17
Hos 12.10 Hos 13.4
Hos 12.12 På hebraisk er der ordspil mellem
Hos 12.12 Gilgal og stendynger
Hos 12.12 Hos 6.8
Hos 12.13 1 Mos 28.5 - 1 Mos 29.20
Hos 12.14 2 Mos 3.10 - 2 Mos 12.50-51
Hos 13.3 Hos 6.4 Sl 1.4
Hos 13.4 2 Mos 20.2-3 - 5 Mos 5.6-7
Hos 13.5 5 Mos 32.10
Hos 13.6 5 Mos 8.11-17 Hos 2.15
Hos 13.7 Hos 5.14
Hos 13.10 1 Sam 8.5-6 Hos 8.4
Hos 13.11 1 Sam 10.17-24 - 1 Sam 15.26
Hos 13.14 Es 25.8 - 1 Kor 15.55 003,3
Hos 13.14 2 Tim 1.10 Hebr 2.14 171,1
Hos 13.14 Åb 20.14 Åb 21.4 191,1
Hos 13.14 196,4.5
Hos 13.14 199,2
Hos 13.14 208,6
Hos 13.14 213,7
Hos 13.14 225,1
Hos 13.14 253,5
Hos 13.14 520,5
Hos 13.14 657,2
Hos 14.1 Hos 12.7 Joel 2.12
Hos 14.3 Sl 119.108 Hebr 13.15
Hos 14.5 Hos 6.1
Hos 14.6 004,8
Hos 14.6 249,6
Hos 14.6 263,4
Hos 14.6 264,2
Hos 14.6 270,4
Hos 14.6 271,3
Hos 14.6 287,4
Hos 14.6 387,3
Hos 14.6 624,2
Hos 14.6 671,5
Hos 14.7 060,1.7
Hos 14.7 671,5
Hos 14.10 Es 8.14
Joel 1.4 Joel 2.25
Joel 1.6 Joel 2.2 Åb 9.8
Joel 1.9 Joel 2.14
Joel 1.10 Es 24.4
Joel 1.11 Jer 14.4
Joel 1.12 Am 5.17
Joel 1.14 Joel 2.15-16 Jon 3.5
Joel 1.15 Joel 2.1 Joel 4.14 Es 13.6 Sef 1.14
Joel 1.20 Joel 4.18
Joel 2.1 Joel 1.15 Joel 3.4
Joel 2.2 Joel 1.6 Am 5.20 Sef 1.15
Joel 2.4-5 Åb 9.7-9
Joel 2.10 Joel 3.4 Es 13.10 Matt 24.29 Luk 21.25
Joel 2.10 Åb 6.12 Åb 8.12
Joel 2.11 Sef 1.14 Mal 3.2 Åb 6.17
Joel 2.12 Ez 33.11 Hos 14.2
Joel 2.13 2 Mos 34.6 Sl 86.5 Jon 4.2
Joel 2.14 Jon 3.9
Joel 2.15 Joel 1.14
Joel 2.16 2 Krøn 20.13
Joel 2.17 Sl 79.10 Mika 7.10
Joel 2.22 Joel 1.12
Joel 2.23 Jer 5.24
Joel 2.24 5 Mos 28.8
Joel 2.25 Joel 1.4
Joel 2.26 5 Mos 8.10
Joel 2.27 Es 46.9
Joel 3.1 4 Mos 11.29 Es 44.3 Ez 39.29
Joel 3.1 Zak 12.10 Tit 3.6
Joel 3.1-5 Apg 2.17-21
Joel 3.4 Joel 2.10 Matt 24.29 Luk 21.25 Åb 6.12
Joel 3.5 Obad 17 Rom 10.13
Joel 3.15 480,5
Joel 3.15 567,2
Joel 3.22 370,4
Joel 3.22 647,3
Joel 3.23 748,2
Joel 4.1 5 Mos 30.3 Ez 16.53 Hos 6.11
Joel 4.2 På hebraisk er der ordspil mellem
Joel 4.2 Joshafat og holde rettergang
Joel 4.10 Es 2.4 Mika 4.3
Joel 4.13 Matt 13.39 Åb 14.15-20 Åb 19.15
Joel 4.14 Joel 2.1
Joel 4.15 Joel 2.10
Joel 4.16 Jer 25.30 Am 1.2
Joel 4.17 Sl 68.17 Åb 21.27
Joel 4.18 Ez 47.1 Am 9.13 Zak 14.8
Joel 4.19 Obad 10
Joel 4.21 Ez 48.35 Åb 6.10 Åb 19.2
Am 1.1 2 Kong 15.1-7 - 2 Kong 14.23-29 Zak 14.5
Am 1.2 Joel 4.16
Am 1.3-5 Es 17.1-3
Am 1.5 2 Kong 16.9
Am 1.6 2 Krøn 21.16-17 Jer 47.1
Am 1.9-10 Es 23 Joel 4.4
Joel 1.11-12 Obad 9 - 5 Mos 23.8 Jer 49.7-22
Am 1.13-15 Jer 49.1-6
Am 2.1-3 Es 15-16 Jer 48
Am 2.5 Hos 8.14
Am 2.6 Am 8.6
Am 2.7 Am 8.4
Am 2.8 2 Mos 22.25-26
Am 2.9 4 Mos 21.21-28 Jos 23.9
Am 2.11 4 Mos 6.2-13
Am 2.12 Am 7,13.16
Am 3.2 5 Mos 4.20
Am 3.6 Klages 3.37
Am 3.7 1 Mos 18.17
Am 3.14 2 Kong 23.15 Hos 10.15
Am 4.4 5 Mos 14.28 Hos 4.15 Hos 12.12
Am 4.5 3 Mos 2.11
Am 4.6 Hos 7.10 Hagg 2.17
Am 4.7 1 Kong 17.1
Am 4.9 Hagg 1.11 Joel 1.4
Am 4.10 2 Mos 9.3
Am 4.11 1 Mos 19.24-25 Zak 3.2
Am 4.13 Mika 1.3
Am 5.4 1 Krøn 28.9 Jer 29.13
Am 5.5 På hebraisk er der ordspil mellem
Am 5.5 føres bort og Gilgal
Am 5.5 og mellem
Am 5.5 blive til intet og Bet-Aven,
Am 5.5 der er en forvanskning af navnet Betel;
Am 5.5 se til Hos 4.15
Am 5.5 Am 4.4 Am 8.14
Am 5.6 Es 55.6
Am 5.7 Am 6.12 Es 5.20
Am 5.8 Am 5.8 Job 38.31 Am 9.6
Am 5.11 Sef 1.13
Am 5.13 Mika 2.3
Am 5.14 Rom 12.9
Am 5.15 Sl 34.15 Es 1.16
Am 5.18 Jer 30.7 Joel 2.1-2
Am 5.19 Jer 48.44
Am 5.21 Es 1.11-15
Am 5.22 Jer 14.12 Sl 51.18 Hos 8.13 Mika 6.6-7
Am 5.25-27 Jer 7.22 Apg 7.42-43
Am 5.26 Sakkut og Kevan er betegnelser for en
Am 5.26 assyrisk-babylonisk stjernegud
Am 6.1 159,2
Am 6.1 238,5
Am 6.1 251,3
Am 6.1 662,1
Am 6.2 1 Mos 10.10 Es 10.9
Am 6.5 Es 5.12
Am 6.10 Am 8.3
Am 6.12 Hos 10.4 Am 5.7
Am 6.13 Bynavnene Lodebar og Karnajim
Am 6.13 spiller på de hebraiske ord for
Am 6.13 ingenting og styrke
Am 6.13 2 Sam 9.4
Am 7.3 1 Mos 18.26 - 2 Mos 32.14
Am 7.8 Am 8.2
Am 7.9 2 Kong 15.10
Am 7.10 Jer 38.4
Am 7.12 1 Sam 9.9
Am 7.13 1 Kong 12.28-29
Am 7.14 Am 1.1
Am 7.16 Am 2.12
Am 8.2 På hebraisk er der ordspil mellem
Am 8.2 frugt og Enden
Am 8.2 Am 7.8
Am 8.5 Neh 13.15
Am 8.6 Am 2.6
Am 8.8 Am 9.5
Am 8.10 Jer 6.26 Zak 12.10 308,4
Am 8.11 1 Sam 3.1 307,3
Am 8.12 Mika 3.7
Am 8.14 Samarias syndeskyld
Am 8.14 er muligvis en forvanskning af
Am 8.14 et gudenavn, Samarias Ashima,
Am 8.14 jf 2 Kong 17.30
Am 8.14 Dom 18.30 - 1 Kong 12.28-29 Am 5.5
Am 9.2 Sl 139.8
Am 9.3 Am 5.19
Am 9.4 Jer 44.11
Am 9.5 Am 8.8
Am 9.6 Sl 104.3 Am 5.8
Am 9.7 Jer 47.4
Am 9.11 Jer 24.6
Am 9.11-12 Apg 15.16-17 306,8
Am 9.13 3 Mos 26.5 Joel 4.18 122,5
Am 9.13 641,4
Am 9.13 649,1
Am 9.13 748,2
Am 9.14 5 Mos 30.3 Jer 29.14 Es 65.21
Obad 1.1 Jer 49.7-22 Mal 1.2-5
Obad 1.3 4 Mos 24.21
Obad 1.9 Am 1.12
Obad 1.10 1 Mos 27.41
Obad 1.11-14 Sl 137.7
Obad 1.12 Mika 4.11
Obad 1.15 Joel 1.15 Joel 2.1
Obad 1.16 Jer 25.15
Obad 1.17 Joel 3.5
Obad 1.18 Es 10.17
Obad 1.21 Mika 4.7 Zak 14.9
Jon 1.1 2 Kong 14.25
Jon 2.1 Matt 12.40
Jon 2.3 Sl 20.2 Sl 130.1
Jon 2.4 Sl 42.8 032,2
Jon 2.5 Sl 31.23
Jon 2.6 Sl 69.2 005,4
Jon 2.6 377,4
Jon 2.7 Sl 103.4
Jon 2.8 Sl 18.7
Jon 2.9 Sl 31.7
Jon 2.10 Sl 50.14 Sl 116.17-18
Jon 3.5 Joel 1.14 Joel 2.15 Matt 12.41 Luk 11.32
Jon 3.9 Joel 2.14 439,1
Jon 3.9 753,2
Jon 3.10 Jer 18.7-8
Jon 4.2 2 Mos 34.6 Sl 103.8 Joel 2.13
Jon 4.3 1 Kong 19.4
Jon 4.10-11 229,6.7
Mika 1.1 Jer 26.18 Es 1.1 Hos 1.1
Mika 1.2 Es 1.2
Mika 1.3 Am 4.13
Mika 1.4 Am 9.5
Mika 1.5 Jer 23.13-14
Mika 1.6 1 Kong 16.24 Hos 14.1
Mika 1.7 Hos 2,7.14
Mika 1.10 2 Sam 1.20
Mika 1.10-16 På hebraisk er der ordspil på stednavnene;
Mika 1.10-16 men de er ikke helt gennemskuelige
Mika 1.12 Am 3.6
Mika 2.1 Sl 36.5
Mika 2.2 Es 5.8
Mika 2.3 Am 5.13
Mika 2.6 Am 7.16
Mika 2.9 Matt 23.14
Mika 2.12 Jer 31.10 Ez 36.37
Mika 2.13 Es 52.12 199,5
Mika 2.13 321,2
Mika 2.13 413,1
Mika 2.13 554,2
Mika 2.13 562,5
Mika 3.2 Am 5.15
Mika 3.4 Ez 8.18
Mika 3.5 Jer 6.14
Mika 3.7 Am 8.12
Mika 3.8 Es 58.1 - 1 Kor 2.4
Mika 3.10 Hab 2.12
Mika 3.11 Ez 22.26-27 Sef 3.3-7
Mika 3.12 Jer 9.10 Jer 26.18 Matt 24.2
Mika 4.1-3 Es 2.2-4
Mika 4.2 Luk 24.47
Mika 4.3 Joel 4.10
Mika 4.4 1 Kong 5.5 Zak 3.10
Mika 4.5 Zak 10.12
Mika 4.6 Mika 2.12 Sef 3.19
Mika 4.7 Dan 7.14 Obad 21 Luk 1.33
Mika 4.9 Jer 8.19
Mika 5.1 Es 9.5 Matt 2.6 Joh 7.42 080,2
Mika 5.2 Es 7.14
Mika 5.3 Ez 34.23 Matt 2.6
Mika 5.4 Es 9.5 Ef 2.14
Mika 5.5 1 Mos 10.8-11
Mika 5.6 Sl 110.3
Mika 5.12 Zak 13.2
Mika 5.13 5 Mos 7.5
Mika 6.2 465,2
Mika 6.4 2 Mos 12.50-51 - 2 Mos 4.10-16
Mika 6.4 2 Mos 15.20
Mika 6.5 4 Mos 22-24 Jos 3.1-4.19
Mika 6.8 5 Mos 10.12 - 1 Sam 15.22 264,2
Mika 6.8 607,1
Mika 6.8 608,1-3
Mika 6.10 3 Mos 19.36
Mika 6.14 Hos 4.10
Mika 6.15 5 Mos 28.38-40 Hos 8.7
Mika 6.16 holder sig til
Mika 6.16 spiller muligvis på
Mika 6.16 Samaria
Mika 6.16 1 Kong 16.23-33
Mika 7.2 Sl 12.2 Hos 4.1
Mika 7.5-6 Jer 9.3-4
Mika 7.6 Matt 10,21.35-36
Mika 7.7 Hab 3.18 033,2
Mika 7.7 048,1
Mika 7.7 060,3
Mika 7.7 437,4
Mika 7.8 Sl 27.1 Es 9.1 491,1
Mika 7.8 498,4
Mika 7.8 590,3
Mika 7.8 610,1
Mika 7.8 641,7
Mika 7.8 702,2
Mika 7.9 Jer 14.7
MIka 7.10 Sl 79.10
Mika 7.11 Es 26.15 Zak 10.10
Mika 7.14 Mika 5.3 Jer 50.19
Mika 7.15 Es 11.16
Mika 7.16 Job 40.4 Es 52.15
Mika 7.17 1 Mos 3.14 Sl 72.9
Mika 7.18 Sl 103.8 Joel 2.13 025,3
Mika 7.18 090,4
Mika 7.18 208,5
Mika 7.18 434,3
Mika 7.18 436,6
Mika 7.18 450,2
Mika 7.18 459,5
Mika 7.18 499,2
Mika 7.19 024,2
Mika 7.19 197,2
Mika 7.19 405,3
Mika 7.19 438,6
Mika 7.19 450,4
Mika 7.19 706,4
Mika 7.20 1 Mos 12.2 Sl 89.2-5 Luk 1.73
Nah 1.1-3.19 Es 10.5-34 Es 14.24-27 Sef 2.13-15
Nah 1.2-3 2 Mos 20.5 - 5 Mos 4.24
Nah 1.3 2 Mos 34.6-7
Nah 1.4 Sl 106.9
Nah 1.6 264,3
Nah 1.6 437,2
Nah 1.6 474,2
Nah 1.7 Sl 46.2 Mal 3.16 - 2 Tim 2.19
Nah 1.11-14 På hebraisk er dig/dine i v 11-13 hunkøn,
Nah 1.11-14 brugt om Jerusalem,
Nah 1.11-14 mens de (v 12) er fjenderne
Nah 1.11-14 I v 14 er dig/dit/du hankøn, brugt
Nah 1.11-14 om den fjendtlige konge
Nah 1.13 Jer 30.8
Nah 2.1 Es 52.7 Rom 10.15
Nah 2.8 Hun er byen Nineve, jf v 9
Nah 3.1 Ez 24,6.9
Nah 3.4 Es 23.16 Åb 17.1
Nah 3.5 Es 47.3
Nah 3.8 Jer 46.25
Nah 3.10 Joel 4.3
Nah 3.13 Es 19.16
Nah 3.15 Joel 1.4
Nah 3.19 Jer 30.12
Hab 1.5 Apg 13.41
Hab 1.6 2 Kong 24.2
Hab 1.8 Sef 3.3
Hab 1.12 Jer 10.24
Hab 2.1 Es 21.8
Hab 2.2 Es 8.1 Åb 1,11.19
Hab 2.3 Ez 12.23 Hebr 10.37 - 2 Pet 3.9
Hab 2.4 Rom 1.17 Gal 3.11 Hebr 10.38
Hab 2.11 Luk 19.40
Hab 2.12 Mika 3.10
Hab 2.13 Jer 51.58
Hab 2.14 Es 11.9
Hab 2.16 Jer 25,15.26
Hab 2.18 Es 44.10-20 - 1 Kor 12.2
Hab 2.19 Jer 10.3-5
Hab 2.20 Sl 11.4 Sef 1.7 Zak 2.17
Hab 3.1 Al-shigjonot er et musikudstryk
Hab 3.1 af ukendt betydning, jf Sl 7.1
Hab 3.2 Hab 1.5 Hab 2.3
Hab 3.3 Sela er et i Salmernes Bog
Hab 3.3 hyppigt forekommende musikudtryk
Hab 3.3 af ukendt betydning
Hab 3.3 5 Mos 33.2 Es 6.3
Hab 3.6 047,3
Hab 3.6 641,6
Hab 3.10 Sl 77.18
Hab 3.15 2 Mos 14.21-31
Hab 3.18 Es 61.10 Mika 7.7 Luk 1.46-47
Hab 3.19 2 Sam 22.34 Sl 18.34 212,1.3
Hab 3.19 589,1
Hab 3.19 590,3
Sef 2.15 Es 47.8
Sef 1.1 2 Kong 22.1-23.30 Jer 1.2
Sef 1.3 Hos 4.3 Matt 13.41
Sef 1.4 2 Kong 23.5 Hos 10.5
Sef 1.5 Jer 19.13
Sef 1.7 Hab 2.20 Es 34.6 Åb 19.17-18
Sef 1.10 2 Krøn 23.14
Sef 1.12 Jer 48.11 Sl 94.7
Sef 1.13 Mika 6.15 Am 5.11
Sef 1.14 Ez 30.3 Joel 1.15
Sef 1.15 Jer 30.7 Am 5.18-20
Sef 1.18 Sef 3.8 Ez 7.19
Sef 2.2 Sef 1,7.14.15
Sef 2.3 Es 55.6 Am 5.15
Sef 2.4 På hebraisk er der ordspil mellem
Sef 2.4 Gaza og ligge forladt
Sef 2.4 og mellem
Sef 2.4 Ekron og rives op med rode
Sef 2.5 1 Sam 30.14 Jer 47
Sef 2.7 5 Mos 30.3 Sef 3.20
Sef 2.8-11 Jer 48 Jer 49.1-6
Sef 2.9 Sef 3.12 - 1 Mos 19.24-25
Sef 2.11 Mika 5.12
Sef 2.12 Es 18 Ez 30.9
Sef 2.13-15 Nah 1-3
Sef 2.14 Es 13.21 Es 34.11
Sef 3.3 Ez 22.27 Hab 1.8
Sef 3.4 Mika 3.4
Sef 3.8 Sef 1.18 Joel 4.2
Sef 3.9 Es 6.5
Sef 3.10 Es 18.1 Apg 8.27
Sef 3.12 Sef 2.9 Es 10.20 Es 57.15 Matt 5.3
Sef 3.13 Es 53.9 - 1 Pet 2.22 Åb 14.5
Sef 3.14 Zak 9.9
Sef 3.15 Ez 48.35
Sef 3.17 Es 62.5
Sef 3.19 Mika 4.6-7
Sef 3.20 Sef 2.7 Jer 29.14 Hos 6.11
Hagg 1.1 Ezra 4.24-5.2 Ezra 6.14 Zak 1.1 Matt 1.12
Hagg 1.4 2 Sam 7.2
Hagg 1.6 Hagg 2.16 - 5 Mos 28.38
Hagg 1.10 1 Kong 17.1
Hagg 1.11 Hagg 2.17 Am 4.9
Hagg 1.13 Mal 2.7
Hagg 2.3 Ezra 3.12 305,1
Hagg 2.3 306,5
Hagg 2.4 289,1
Hagg 2.4 306,4
Hagg 2.5 2 Mos 19.5 - 2 Mos 29.45-46 Zak 4.6
Hagg 2.6 Hagg 2.21 Hebr 12.26
Hagg 2.7 306,8
Hagg 2.7 386,1-5
Hagg 2.8 306,8
Hagg 2.13 4 Mos 19.11-22
Hagg 2.14 Ezra 4.1-3
Hagg 2.16 Hagg 1.6
Hagg 2.17 Hagg 1.11 Am 4.6
Hagg 2.21 Hagg 2.6 Hebr 12.26
Hagg 2.23 Jer 22.24 Zak 4.6-7
Zak 1.1 Hagg 1.1 Ezra 5.1
Zak 1.3 Mal 3.7 Jak 4.8
Zak 1.4 Jer 25.3-7 Joel 2.12
Zak 1.8 Zak 6.1-8 Åb 6.2-4
Zak 1.12 Sl 102.14 Jer 25.11 Dan 9.2 Zak 7.5
Zak 1.14 Zak 8.2
Zak 1.16 Zak 8,3.15 Zak 2.5-6
Zak 1.17 Zak 2.16
Zak 2.5 Ez 40.5
Zak 2.6 Zak 1.16
Zak 2.9 Zak 9.8 Hagg 1.8
Zak 2.10 Zak 6,6.8
Zak 2.11 Es 48.20
Zak 2.12 5 Mos 32.10 Sl 17.8
Zak 2.13 Zak 4.9 Zak 6.15
Zak 2.14 Es 12.6 Es 62.11 Sef 3.14 Zak 9.9
Zak 2.15 Es 11.10
Zak 2.16 Zak 1.17
Zak 2.17 Hab 2.20 Sef 1.7
Zak 3.1 Satan betyder anklager, modstander
Zak 3.1 Ezra 5.2 Hagg 1.1 Job 1.6 Åb 12.10
Zak 3.2 Jud 9 Zak 1.17 Zak 2.16 Am 4.11
Zak 3.4 Es 6.7 Es 61,3.10 Åb 3.5
Zak 3.8 Es 8.18 Jer 23.5 Jer 33.15 Zak 6.12
Zak 3.9 Zak 4.10 Åb 5.6
Zak 3.10 1 Kong 5.5 Mika 4.4
Zak 4.2 2 Mos 25.31-40 Åb 1.12
Zak 4.3 Åb 11.4
Zak 4.6 Ezra 5.2 Hagg 2.5 256,1.6
Zak 4.6 305,3
Zak 4.7 305,4
Zak 4.9 Ezra 3.8 Ezra 6.14-16 Zak 2.13 305,6
Zak 4.10 Zak 3.9 Hagg 2.3 Åb 5.6
Zak 4.14 Zak 6.5 Åb 11.4
Zak 5.1 Ez 2.9
Zak 5.11 1 Mos 11.2
Zak 6.1-8 Zak 1.8 Åb 6.2-8
Zak 6.5 Dan 7.2 Åb 7.1 Zak 4.14
Zak 6.7 Zak 1.10
Zak 6.8 Zak 2.10
Zak 6.12 På hebraisk er der ordspil mellem
Zak 6.12 Semak og spire
Zak 6.12 Zak 3.8
Zak 6.13 Sl 110.4 Es 9.6
Zak 6.15 Es 60.10
Zak 7.3 Zak 8.19 - 2 Kong 25.8
Zak 7.5 Es 58.5 Zak 1.12
Zak 7.9 Zak 8.16 Mika 6.8
Zak 7.10 2 Mos 22.20-21 Jer 7.6
Zak 7.11 Es 65.12
Zak 7.12 Es 48.4 Jer 5.3 Zak 1.2
Zak 7.13 Es 1.15 Jer 11.11 Mika 3.4
Zak 7.14 Ez 33.28 Dan 8.9
Zak 8.2 Zak 1.14
Zak 8.3 Zak 1.16 Es 1.26 306,3
Zak 8.4 Es 65.20
Zak 8.6 Luk 1.37
Zak 8.8 3 Mos 26.12 Jer 24.7 Hebr 8.10
Zak 8.9 Hagg 2,15.18
Zak 8.10 Hagg 1.6
Zak 8.13 1 Mos 12.2
Zak 8.16 Zak 7.9 Ef 4.25
Zak 8.17 Zak 7.10
Zak 8.19 Zak 7,3.5
Zak 8.21 Mika 4.2
Zak 9.1 Es 17
Zak 9.2 Es 23 Jer 47.4 Ez 26-28
Zak 9.5 Jer 47
Zak 9.7 Jos 15.63
Zak 9.8 Zak 2.9
Zak 9.9 Sef 3.14 Matt 21.5 Joh 12.15 062,4
Zak 9.9 068,2-4
Zak 9.9 071,1-2
Zak 9.9 094,1
Zak 9.9 151,1
Zak 9.9 566,2
Zak 9.10 Es 2.4 Mika 4.3 Sl 72.8
Zak 9.11 2 Mos 24.8
Zak 9.12 Zak 10.9 Es 61.7
Zak 10.1 Joel 2.23
Zak 10.2 Matt 9.36
Zak 10.3 Zak 11.5
Zak 10.4 Jer 30.21
Zak 10.9 Jer 51.50
Zak 10.11 2 Mos 14.16 Es 11.15
Zak 10.12 Mika 4.5
Zak 11.3 Jer 23 Jer 25.36 Ez 13
Zak 11.7 Zak 11,9.14 143,3
Zak 11.9 Jer 15.2
Zak 11.12 2 Mos 21.32 Matt 26.15
Zak 11.12-13 Matt 27.9
Zak 11.16 Mika 3.3
Zak 12.1 Es 40.22 - 1 Mos 2.7
Zak 12.2 Jer 25.15
Zak 12.3 Zak 14.3 Joel 4.12
Zak 12.6 Obad 18
Zak 12.9 Åb 20.9
Zak 12.10 Joel 3.1 Apg 2.17 Joh 19.37 337,4
Zak 12.10 Åb 1.7 Am 8.10 351,2
Zak 12.10 550,1
Zak 12.10 595,6
Zak 12.11 2 Krøn 35.22
Zak 12.13 4 Mos 3.21
Zak 13.1 115,5
Zak 13.1 167,5
Zak 13.1 176,3
Zak 13.1 186,2
Zak 13.1 194,2
Zak 13.1 Es 12.3 Ez 36.25 23,2
Zak 13.1 255,2
Zak 13.1 317,1
Zak 13.1 450,5
Zak 13.1 470,2
Zak 13.1 671,6
Zak 13.2 Hos 2.19 Mika 5.12
Zak 13.6 1 Kong 18.28
Zak 13.7 Matt 26.31
Zak 13.7-9 Zak 11.15-17
Zak 13.9 Ez 22.22 Mal 3.3 Hos 2.25
Zak 14.1 Es 39.6
Zak 14.3 Zak 12.3 Es 42.13
Zak 14.5 Am 1.1
Zak 14.7 Mark 13.32
Zak 14.8 Ez 47.1 Joel 4.18 Joh 7.38 Åb 22.1
Zak 14.9 5 Mos 6.4
Zak 14.10 Jos 15.32 Jer 31.38
Zak 14.11 Jer 33.16 Åb 22.3
Zak 14.16 3 Mos 23.34
Zak 14.20 2 Mos 28.36
Zak 14.21 Es 52.1 Åb 21.27
Mal 1.1 Det hebraiske navn betyder
Mal 1.1 mit sendebud eller min engel
Mal 1.2-3 1 Mos 25.23 Rom 9.13
Mal 1.2-5 Obad 1-21
Mal 1.4 Es 34.5-17
Mal 1.6 2 Mos 20.12
Mal 1.8 3 Mos 22.20-25
Mal 1.10 Mal 2.13 Es 1.13
Mal 1.11 Es 60.1-7 213,3
Mal 1.11 222,1
Mal 1.11 519,5
Mal 1.14 Zak 14.16
Mal 2.2 5 Mos 28.15
Mal 2.4 4 Mos 3.6-13 - 4 Mos 25.12
Mal 2.7 5 Mos 33.10 Hagg 1.13
Mal 2.10 Mal 1.6 Ef 4.6
Mal 2.11 Ezra 9.2
Mal 2.13 Mal 1.10
Mal 2.16 5 Mos 24.1
Mal 2.17 Mal 3.13-14
Mal 3.1 Se til 1.1 122,1.3
Mal 3.1 2 Mos 23.20 Mal 3.23 Es 40.3 276,4
Mal 3.1 Matt 11.10
Mal 3.1 Mark 1.2 Luk 1.76 Luk 7.27
Mal 3.2 Joel 2.11 Åb 6.17
Mal 3.3 Zak 13.9 544,1
Mal 3.5 5 Mos 24,14.17
Mal 3.6 Jakob spiller på det hebraiske ord for
Mal 3.6 bedrager (v 8-9), jf 1 Mos 27.36
Mal 3.7 Zak 1.3
Mal 3.10 3 Mos 27.30
Mal 3.13 Mal 2.17
Mal 3.16 Nah 1.7 - 2 Tim 2.19
Mal 3.17 Sl 103.13
Mal 3.20 Sl 72.2-3 Luk 1.78
Mal 3.22 2 Mos 20
Mal 3.23 Mal 3.1 Matt 11.14
Mal 3.23-24 Matt 17.10-11
Mal 3.24 Luk 1.17
Mal 4.1 287,8
Mal 4.1 525,7
Mal 4.2 161,2
Mal 4.2 191,5
Mal 4.2 196,2
Mal 4.2 495,1
Mal 4.2 547,2
Tobias's bog 4.6 016,2
Tobias's bog 4.6 042,6
Tobias's bog 4.6 052,2
Tobias's bog 4.6 063,6
Tobias's bog 4.6 410,1
Tobias's bog 4.6 451,6
Tobias's bog 4.6 470,3
Tobias's bog 4.6 523,3
Tobias's bog 4.6 569,3
Tobias's bog 4.6 599,4
Tobias's bog 4.6 646,3
Tobias's bog 4.6 681,1.3
Tobias's bog 4.6 686,3
Visdoms bog 253,10
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 11.27 027,4
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 11.27 089,5
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 11.27 093,4
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 17.32 013,2
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 17.32 065,3
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 17.32 133,3
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 17.32 426,13
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 17.32 580,1
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 17.32 649,9
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 17.32 735,5
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 18.3 003,8-9
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 18.3 034,3
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 18.3 222,1
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 18.3 360,2
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 18.3 744,3
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 18.22 420,3
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 18.22 483,1
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 18.22 662,1
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 30.22 027,2
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 30.22 035
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 30.25 027,2
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 30.25 031,2
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 30.25 505
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 30.25 506
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 30.25 582,1
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 41.1 061,6
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 41.1 269,3
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 41.1 435,5
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 41.1 442,1
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 41.1 609,3
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 41.1 611,2
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 51.10 159,1
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 51.10 169,2
Jesu Siraks bog Jesu Siraks bog 51.10 171,4
1. Makkabæerbog 1. Makkabæerbog 13.51 073,2
1. Makkabæerbog 1. Makkabæerbog 13.51 150,9
1. Makkabæerbog 1. Makkabæerbog 13.51 198,5
2. Makkabæerbog 2. Makkabæerbog 10.7 073,2
2. Makkabæerbog 2. Makkabæerbog 10.7 150,9
2. Makkabæerbog 2. Makkabæerbog 10.7 182,4
2. Makkabæerbog 2. Makkabæerbog 10.7 198,5