HENVISNINGSNØGLE - BIBELEN - SALMEBOGEN DDS

Jeremias's Bog, Klagesangene, Ezekiels Bog og Daniels Bog

TEKST HENVISNING DDS
Jer 1.1 Jer 11.21 Jos 21.18
Jer 1.2 2 Kong 21.24 - 2 Kong 22.1
Jer 1.3 2 Kong 23.34 - 2 Kong 24.17
Jer 1.3 2 Kong 25.2-21 Jer 39,2.9
Jer 1.5 Es 49.1 Gal 1.15 011,1
Jer 1.5 019,2
Jer 1.6 2 Mos 4.10 Es 6.5-7
Jer 1.8 Jer 15.20
Jer 1.10 Jer 18.7-10 Jer 31.28
Jer 1.11-12 På hebraisk er der ordspil mellem
Jer 1.11-12 mandel(gren) og våger over
Jer 1.14 Jer 4.6 Jer 6.1.22 Jer 10.22
Jer 1.14 Jer 25.9 Jer 50.41
Jer 1.15 Jer 52.4
Jer 1.18 Jer 15.20 Ez 3.8-9
Jer 2.2 Hos 2.16 Hos 13.5
Jer 2.3 2 Mos 28.36 351,2
Jer 2.5 2 Kong 17.15
Jer 2.7 5 Mos 1.25 Dom 1.1-2
Jer 2.11 Sl 106.20 Rom 1.23
Jer 2.13 Jer 17.13 Sl 36.10 Joh 7.38 194,2
Jer 2.13 267,1
Jer 2.13 377,1
Jer 2.13 472,1.3
Jer 2.13 502,2
Jer 2.13 591,5
Jer 2.15 Jer 4.7
Jer 2.16 Jer 44.1
Jer 2.20 Ez 6.13
Jer 2.21 Es 5.1-4
Jer 2.22 Job 9.30
Jer 2.27 Jer 7.24 Jer 18.17 Jer 32.33
Jer 2.28 5 Mos 32.37-38 Dom 10.14 Jer 11.12-13
Jer 2.30 Jer 5.3
Jer 2.35 Es 43.25-26
Jer 2.36 2 Kong 23.33-35 Es 30.3
Jer 2.37 2 Sam 13.19
Jer 3.1 5 Mos 24.1-4
Jer 3.2 Hos 4.13
Jer 3.4 Jer 31.9 Es 63.16
Jer 3.6 Jer 2.20
Jer 3.7-9 2 Kong 17.18-19
Jer 3.8 Es 50.1
Jer 3.12 2 Mos 34.6
Jer 3.14 Es 6.13
Jer 3.15 Jer 23.4 Ez 34.23
Jer 3.16-17 4 Mos 10.33-36
Jer 3.17 2 Mos 17.16 Es 2.2-4
Jer 3.19 5 Mos 7.6 - 5 Mos 8.7
Jer 3.22 145,9
Jer 3.22 288,5
Jer 3.22 445,8
Jer 3.22 471,2
Jer 3.22 496,5
Jer 3.24 Skændselen er en forvanskning af det
Jer 3.24 kana'anæiske gudenavn Ba'al
Jer 3.25 Jer 14,7.20
Jer 4.2 5 Mos 10.20 Es 65.16
Jer 4.3 Hos 10.12
Jer 4.4 Jer 9.25 - 5 Mos 10.16
Jer 4.4 Rom 2.29 Kol 2.11 Jer 6,7.10
Jer 4.6 Jer 1.14
Jer 4.7 Jer 2.15 Jer 5.6 Jer 25.38
Jer 4.7 Jer 49.19 Jer 50.44
Jer 4.8 Jer 6.26
Jer 4.10 Jer 6.14
Jer 4.14 Es 1.16
Jer 4.22 Es 27.11
Jer 4.23 1 Mos 1.2
Jer 4.27 Jer 5.18
Jer 5.2 Jer 4.2
Jer 5.3 Jer 2.30
Jer 5.6 Jer 4.7
Jer 5.9 Jer 9.8
Jer 5.14 Jer 1.9 Jer 20.9
Jer 5.15 Jer 6.22 Es 28.11
Jer 5.18 Jer 4.27
Jer 5.19 Jer 16.10-13
Jer 5.21 Es 6.9-10 Mark 8.18
Jer 5.22 Job 38.8 Sl 104.9
Jer 5.24 5 Mos 11.14 Apg 14.17
Jer 5.28 2 Mos 22.21
Jer 5.31 Jer 23.11 Ez 13.6
Jer 6.1 På hebraisk er der ordspil mellem
Jer 6.1 Tekoa og Stød i hornet
Jer 6.1 Am 1.1 Jer 1.14
Jer 6.10 Jer 4.4 Apg 7.51
Jer 6.14 Jer 4.10 Jer 8.11 Ez 13.10
Jer 6.14 Mika 3.5 - 1 Thess 5.3
Jer 6.16 Es 28.12 Matt 11.29
Jer 6.17 Ez 3.17
Jer 6.20 Es 1.11-14
Jer 6.22 Jer 5.15 - 5 Mos 28.49
Jer 6.23 Jer 50.42
Jer 6.25 Jer 20.3
Jer 6.26 Jer 4.8 Am 8.10
Jer 6.27 Jer 1.18
Jer 6.28 Ez 22.18
Jer 6.30 1 Kong 9.7
Jer 7.1-15 Jer 26.1-19
Jer 7.3 Jer 18.11 Jer 26.13
Jer 7.6 Jer 5.28
Jer 7.11 Es 56.7 Matt 21.13
Jer 7.12 Jos 18.1 - 1 Sam 4,4.12 Sl 78.60
Jer 7.13 Jer 25.4 Es 65.12
Jer 7.15 2 Kong 17,18.20.23
Jer 7.16 Jer 11.14 Jer 14.11 Jer 37.3 229,8
Jer 7.16 Jer 42.2 - 2 Mos 32.10-11
Jer 7.17-18 Jer 44.17 Es 65.11
Jer 7.18 Himmeldronningen er betegnelse for den
Jer 7.18 babyloniske gudinde Ishtar
Jer 7.22 Jer 6.20 - 1 Sam 15.22
Jer 7.22 Es 1.11 Mika 6.6-8
Jer 7.23 Jer 11.4 Jer 24.7 Jer 30.22
Jer 7.23 Jer 31.1.33 Jer 32.38 - 3 Mos 26.12
Jer 7.24 Jer 11.8
Jer 7.29 Mika 1.16
Jer 7.30 Jer 32.34 - 2 Kong 21.4-5
Jer 7.31 Tofet er en forvanskning af et ord,
Jer 7.31 der betyder ildsted,
Jer 7.31 så det spiller på det hebraiske ord for skam
Jer 7.31-33 Jer 19.5-7 Jer 32.35 - 3 Mos 18.21
Jer 7.33 Jer 9.21
Jer 7.34 Jer 16.9 Jer 25.10 Jer 33.11 Åb 18.22-23
Jer 8.2 5 Mos 4.19
Jer 8.5 162,7
Jer 8.7 Es 1.3
Jer 8.9 1 Kor 3.19
Jer 8.10 Jer 6.13-15
Jer 8.11 Jer 6.14
Jer 8.14 Jer 9.14
Jer 8.15 Jer 14.19
Jer 8.16 Jer 4.15
Jer 8.18 Jer 4.19
Jer 8.19 Mika 4.9
Jer 8.22 Jer 46.11
Jer 8.23 Jer 14.17
Jer 9.3 fuld af list spiller på navnet Jakob
Jer 9.3-4 Jer 12.6 Mika 7.5-6
Jer 9.7 Sl 12.3
Jer 9.8 Jer 5.9
Jer 9.9 Jer 4.25 Jer 12.4
Jer 9.10 Jer 26.18 Mika 3.12
Jer 9.13 Jer 7.24
Jer 9.14 Jer 8.14
Jer 9.15 3 Mos 26.33
Jer 9.21 Jer 7.33 Jer 14.16 Jer 16.4 Jer 25.33
Jer 9.22-23 1 Kor 1.31 - 2 Kor 10.17
Jer 9.25 3 Mos 19.27 - 5 Mos 30.6
Jer 9.25 Jer 4.4 Apg 7.51
Jer 10.2 2 Kong 21.6
Jer 10.3 Es 44.13-17
Jer 10.5 Sl 115.7 Es 46.7
Jer 10.6 Jer 32.19
Jer 10.7 Åb 15.3-4
Jer 10.9 1 Kong 10.22
Jer 10.12-16 Jer 51.15-19
Jer 10.13 Sl 135.7
Jer 10.14 Es 45.16
Jer 10.16 5 Mos 32.9
Jer 10.19 Jer 14.17
Jer 10.21 Jer 23.1
Jer 10.22 Jer 1.14
Jer 10.23 Ordsp 16.9 015,3
Jer 10.23 019,3
Jer 10.23 020,1
Jer 10.23 032,1.5
Jer 10.23 034,2
Jer 10.23 040,2
Jer 10.23 338,1
Jer 10.23 542,1
Jer 10.23 686,4
Jer 10.24 Jer 30.11 Sl 6.2 Hab 1.12
Jer 10.25 Sl 79.6-7
Jer 11.3 5 Mos 27.26 Gal 3.10
Jer 11.4 5 Mos 4.20 Jer 7.23
Jer 11.5 1 Mos 12.7 - 2 Mos 3.8
Jer 11.7-8 Jer 25.4
Jer 11.8 Jer 3.17 Jer 7.26 Jer 13.10 Jer 18.12
Jer 11.11 Ordsp 1.28 Es 1.15 Ez 8.18
Jer 11.12-13 Jer 2.28 - 5 Mos 32.37-38
Jer 11.13 Se til Jer 3.24
Jer 11.14 Jer 7.16
Jer 11.19 Es 53.7
Jer 11.20 Sl 7.10 Jer 17.10 Jer 20.12
Jer 11.21 Jer 1.1
Jer 12.1 Job 21.7 Sl 73.3
Jer 12.2 Es 29.13
Jer 12.3 Sl 139.1 Jak 5.5
Jer 12.4 Jer 9.9
Jer 12.10-11 Jer 6.3
Jer 12.13 Hos 8.7
Jer 12.15 Apg 15.16
Jer 12.16 5 Mos 6.13 Jer 4.2
Jer 13.10 Jer 11.8
Jer 13.13 Jer 25.15-28 Es 51.17
Jer 13.17 Jer 14.17
Jer 13.18 Jer 29.2 Klages 5.16
Jer 13.22 Ez 16.37
Jer 14.2 Klages 1.4
Jer 14.4 Joel 1.11
Jer 14.7 Dan 9.4-19 Mika 7.9
Jer 14.9 Jer 15.16 Es 43.7
Jer 14.11 Jer 7.16
Jer 14.12 Es 58.3 Jer 6.20 Am 5.22
Jer 14.14 Jer 23.21 Jer 27.9.14-15 Jer 29.8-9
Jer 14.15 5 Mos 18.20
Jer 14.16 Jer 9.21
Jer 14.17 Jer 8.23 Jer 13.17 Klages 1.16
Jer 14.19 Jer 8.15
Jer 14.20 Jer 3.25 Sl 106.6
Jer 15.1 2 Mos 32.11 - 1 Sam 7.9 Ez 14.14
Jer 15.2 Jer 43.11 Zak 11.9 Åb 13.10
Jer 15.3 Ez 14.21
Jer 15.4 2 Kong 21.11-16 - 2 Kong 23.26
Jer 15.9 Am 8.9
Jer 15.10 Jer 20.14
Jer 15.13 Jer 17.3
Jer 15.14 5 Mos 32.22 Jer 17.4
Jer 15.16 5 Mos 8.3 Ez 3.1-3 Jer 14.9 149,7
Jer 15.16 Åb 10.8-10 277,5
Jer 15.16 349,1
Jer 15.16 353,1
Jer 15.16 675,1
Jer 15.16 684,6
Jer 15.19 Jer 31.18 Klages 5.21
Jer 15.20 Jer 1,8.18 Jer 20.11
Jer 16.4 Jer 9.21
Jer 16.6 Jer 41.5 Jer 47.5 Jer 48.37
Jer 16.9 Jer 7.34 Jer 25.10 Åb 18.22-23
Jer 16.10-13 Jer 5.19
Jer 16.13 5 Mos 28.64
Jer 16.14-15 Jer 23.7-8
Jer 16.17 Jer 23.24
Jer 16.18 Jer 2.7
Jer 16.19 Es 2.2 Zak 8.20 Jer 8.19 163,4
Jer 16.19 212,1.3
Jer 16.19 295,1
Jer 16.19 357,2
Jer 16.19 465,3
Jer 16.19 505,3
Jer 16.19 513,3
Jer 16.19 589,1
Jer 16.19 590,3
Jer 16.19 701,6
Jer 16.19 708,3
Jer 16.20 Es 44.9-10
Jer 16.21 2 Mos 3.15
Jer 17.1-3 2 Kong 23.4-18
Jer 17.3 Jer 15.13
Jer 17.4 Jer 15.14
Jer 17.5 Sl 118.8 Sl 146.3 - 2 Krøn 32.8
Jer 17.7 Sl 146.5
Jer 17.8 Sl 1.3
Jer 17.10 Sl 7.10 Jer 11.20 Rom 2.6
Jer 17.13 Jer 2.13
Jer 17.14 2 Mos 15.26 Sl 6.3
Jer 17.15 Es 5.19 - 2 Pet 3.4
Jer 17.17 Jer 16.19
Jer 17.18 Sl 35.4
Jer 17.19-27 Neh 13.15-22
Jer 17.20 Jer 22.2
Jer 17.21-22 2 Mos 20.8-10
Jer 17.23 Jer 11.8
Jer 17.24 Es 58.13-14
Jer 17.25 Jer 22.4
Jer 17.27 Jer 21.14 Ez 21.3
Jer 18.6 Es 45.9 Rom 9.21
Jer 18.7-10 Jer 1.10
Jer 18.8 Jer 26.3 Jon 3.10
Jer 18.11 Jer 7.3
Jer 18.12 Jer 11.8 Jer 44.16
Jer 18.13 Jer 2.10 Hos 6.10
Jer 18.17 Jer 2.27
Jer 18.20 Sl 35.12 Rom 12.17
Jer 19.2 Jer 7.31
Jer 19.3 2 Kong 21.12
Jer 19.5-7 Jer 7.31-33 - 3 Mos 18.21
Jer 19.6 Se til Jer 7.31
Jer 19.7 På hebraisk er der ordspil mellem
Jer 19.7 Jeg vil standse og krukke (v 1)
Jer 19.7 Jer 16.4
Jer 19.8 Jer 18.16
Jer 19.9 3 Mos 26.29 - 5 Mos 28.53 Klages 2.20
Jer 19.11 Jer 7.32
Jer 19.13 Jer 32.29 Sef 1.5
Jer 20.1 Jer 38.1
Jer 20.2 Jer 37.15
Jer 20.3 Jer 6.25 Jer 46.5 Jer 49.29
Jer 20.5 Es 39.6
Jer 20.8-9 302,4
Jer 20.8-9 349,2
Jer 20.8-9 410,2
Jer 20.10 Jer 18.18
Jer 20.11 Jer 1.18-19 Jer 15.20 034,3
Jer 20.11 061,7
Jer 20.11 108,1-3
Jer 20.11 554,2
Jer 20.11 563,5
Jer 20.11 614,1
Jer 20.12 Jer 11.20
Jer 20.14 Jer 15.10 Job 3.3-11
Jer 20.16 1 Mos 19.24-25
Jer 21.1 Jer 39.1-10 Jer 29.25-26
Jer 21.1 Jer 37.3 Jer 52.24
Jer 21.2 2 Kong 25.1-12
Jer 21.5 5 Mos 29.27
Jer 21.7 Jer 32.3
Jer 21.8 5 Mos 30.15
Jer 21.9 Jer 38.2
Jer 21.10 Jer 34.2
Jer 21.12 Jer 22.3
Jer 21.14 Jer 17.27
Jer 22.2 Jer 17.20
Jer 22.3 Jer 21.12
Jer 22.4 Jer 17.25
Jer 22.5 1 Kong 9.8
Jer 22.10-12 2 Kong 23.29-34
Jer 22.11 1 Krøn 3.15 - 2 Krøn 36.1-4
Jer 22.13 3 Mos 19.13 Jak 5.4
Jer 22.13-19 2 Kong 24.1-4
Jer 22.18 2 Kong 23.34
Jer 22.19 Jer 36.30
Jer 22.20 5 Mos 32.49
Jer 22.24 Konja er en kortere form af Jekonja,
Jer 22.24 der er den samme som Jojakin
Jer 22.24 Jer 24.1 Rom 14.11
Jer 22.24-30 2 Kong 24.8-17
Jer 22.25 Jer 21.7
Jer 22.30 1 Krøn 3.17-24
Jer 23.1 Jer 10.21 Ez 34.2
Jer 23.4 Jer 3.15
Jer 23.5 Jer 33.15 Es 4.2 Es 11.1 Es 32.1 Zak 3.8
Jer 23.6 Herren er vor Retfærdighed
Jer 23.6 spiller på kongenavnet Sidkija
Jer 23.6 se fx Jer 21.1
Jer 23.6 Jer 33.16 Es 45.24
Jer 23.7-8 Jer 16.14-15
Jer 23.9-40 Ez 13.2-16 Ez 34
Jer 23.10 Jer 12.4
Jer 23.11 Jer 5.31
Jer 23.12 Sl 35.6
Jer 23.14 Es 1.10
Jer 23.15 Jer 9.14
Jer 23.16 Jer 14.14
Jer 23.17 Jer 6.14
Jer 23.18 Job 15.8
Jer 23.19-20 Jer 30.23-24
Jer 23.21 Jer 14.14
Jer 23.24 Jer 16.17 Sl 139.7-16
Jer 23.27 Dom 3.7
Jer 23.29 Hebr 4.12 028,7
Jer 23.29 349,2
Jer 23.33 På hebraisk er ordet for orakel
Jer 23.33 og byrde det samme,
Jer 23.33 og der spilles i sammenhængen på ordets
Jer 23.33 dobbelttydighed
Jer 23.33-40 2 Kong 9.25 Es 13.1
Jer 23.40 Jer 20.11
Jer 24.1 2 Kong 24.14-16
Jer 24.3 Jer 29.17
Jer 24.4-10 Ez 11.14-21
Jer 24.6 Jer 1.10 Jer 31.28
Jer 24.7 Jer 31.33-34 Jer 7.23 Hebr 8.10
Jer 24.8-10 2 Kong 24.17-20 - 5 Mos 2.31 Jer 29.16-19
Jer 24.9 Jer 42.18 Ez 5.15
Jer 25.1 Jer 36.1
Jer 25.3 Jer 1.2
Jer 25.4 Jer 7.13 Jer 44.4
Jer 25.5 Jer 18.11 Zak 1.4
Jer 25.10 Jer 7.34 Åb 18.22-23
Jer 25.11 2 Krøn 36.21 Jer 29.10
Jer 25.14 Jer 27.7
Jer 25.15 Jer 51.7 Åb 14.10 Åb 16.19 160,4
Jer 25.15 166,11
Jer 25.23 Jer 9.25
Jer 25.26 Sheshak er kodeord for Babylon
Jer 25.26 Jer 51.41
Jer 25.29 Ez 9.6 - 1 Pet 4.17 Jer 49.12
Jer 25.30 Jer 51.14 Joel 4.16 Am 1.2
Jer 25.33 Jer 9.21
Jer 25.34 Jer 23.1
Jer 25.38 Jer 4.7
Jer 26.1 2 Kong 23.34-37
Jer 26.1-19 Jer 7.1-15
Jer 26.3 Jer 18.8 Jer 36.3
Jer 26.5 Jer 25.4
Jer 26.6 2 Kong 25.9
Jer 26.13 Jer 7.3
Jer 26.15 2 Mos 23.7 Matt 23.35 Matt 27,4.25
Jer 26.18 Mika 1.1 Mika 3.12 Jer 9.10
Jer 26.20 Jos 15.9
Jer 26.22 Jer 36.12
Jer 26.24 2 Kong 22.12
Jer 27.1 2 Kong 24.17-18
Jer 27.3 Jer 25.21-22
Jer 27.5 Jer 32.17
Jer 27.6 Jer 28.14 Ez 26.7 Dan 2.38
Jer 27.7 Jer 25.14
Jer 27.9 Jer 14.13-14
Jer 27.15 Jer 23.21
Jer 27.16 Jer 28.3
Jer 27.19 Havet er det samme som bronzehavet,
Jer 27.19 jf Jer 52.17
Jer 27.19 1 Kong 7.15-39 - 2 Kong 25.13-17
Jer 27.22 Ezra 1.1-11
Jer 28.1 2 Krøn 1,3.13
Jer 28.3 Jer 27.16
Jer 28.4 Jer 27.20
Jer 28.5-6 394
Jer 28.9 5 Mos 18.21-22
Jer 28.10 Jer 27.2
Jer 28.11 Jer 29.10
Jer 28.14 5 Mos 28.48 Jer 27.6
Jer 28.16 Jer 29.32
Jer 29.2 2 Kong 24.14-15 Jer 13.18
Jer 29.7 229,7
Jer 29.7 664,3
Jer 29.7 749,3
Jer 29.8-9 Jer 14.14
Jer 29.10 Jer 25.11-13 Dan 9.2
Jer 29.11 Zak 1.12-16
Jer 29.12 Sl 50.15
Jer 29.13-14 Jer 30.3 - 5 Mos 4.29 Es 55.6
Jer 29.14 Jer 32.44
Jer 29.16-19 Jer 24.8-10
Jer 29.18 5 Mos 28.37
Jer 29.19 Jer 25.4
Jer 29.25 Jer 21.1
Jer 29.26 Hos 9.7
Jer 29.32 Jer 28.16
Jer 30.3 Jer 29.14
Jer 30.7 Joel 2.11 Sef 1.14-15
Jer 30.9 Ez 34.23 Hos 3.5
Jer 30.10 Jer 46.27 Es 43.5-6
Jer 30.11 Jer 10.24 Es 41.10
Jer 30.12 Jer 10.19
Jer 30.13 Jer 46.11
Jer 30.16 Es 33.1
Jer 30.17 Jer 33.6
Jer 30.22 Jer 24.7
Jer 30.23-24 Jer 23.19-20
Jer 31.1 Jer 7.23
Jer 31.3 Es 54.8
Jer 31.4 2 Mos 15.20 Sl 68.26
Jer 31.9 2 Mos 4.22 - 2 Kor 6.18 Jer 50.4
Jer 31.10 Jer 23.4
Jer 31.12 Es 58.11
Jer 31.12-13 029,3
Jer 31.12-13 044,4
Jer 31.12-13 046,3
Jer 31.12-13 057,3
Jer 31.12-13 090,5
Jer 31.12-13 096,3
Jer 31.12-13 139,2
Jer 31.12-13 209,4
Jer 31.12-13 263,2
Jer 31.12-13 314,1.6
Jer 31.12-13 318,4
Jer 31.12-13 506,4-7
Jer 31.12-13 536,1
Jer 31.12-13 663,5
Jer 31.12-13 716,6
Jer 31.15 1 Mos 35.16-20 Matt 2.18 370,2
Jer 31.18 Jer 15.19 162,7
Jer 31.18 350,6
Jer 31.18 497,3
Jer 31.18 690,6
Jer 31.18 730,3
Jer 31.20 Es 49.15 Hos 11.8
Jer 31.23 Zak 8.3
Jer 31.28 Jer 1.10
Jer 31.29-30 Klages 5.7 Ez 18.2
Jer 31.31 Jer 32.40 Matt 26.28
Jer 31.31 1 Kor 11.25 - 2 Kor 3.6
Jer 31.31-34 Hebr 8.8-12 Hebr 10.16-17
Jer 31.32 5 Mos 6.4-7
Jer 31.33 Ez 11.19 Jer 7.23 158,4
Jer 31.33 178
Jer 31.33 401,4
Jer 31.33 411,4-5
Jer 31.33 412,1
Jer 31.33 419,4
Jer 31.33 484,1
Jer 31.33 485,1
Jer 31.33 600,2
Jer 31.34 Jer 33.8 Es 43.25 Es 54.13 Rom 11.27
Jer 31.35 Es 51.15
Jer 31.36-37 Jer 33.25-26 Rom 11.1
Jer 31.38 Neh 3.1 Zak 14.10
Jer 32.2 2 Kong 25.1-2
Jer 32.3 Jer 21.7 Jer 27.6 Jer 34.2 Jer 38.3
Jer 32.4 Jer 38.23
Jer 32.5 Jer 52.11
Jer 32.7 Ruth 4.3-4
Jer 32.17 Jer 27.5 - 1 Mos 18.14 Luk 1.37
Jer 32.18 2 Mos 20.5-6
Jer 32.19 Jer 10.6 Rom 2.6
Jer 32.21 5 Mos 26.8
Jer 32.22 Jer 11.5
Jer 32.27 4 Mos 16.22
Jer 32.29 Jer 19.13
Jer 32.33 Jer 2.27
Jer 32.34 Jer 7.30
Jer 32.35 Jer 7.31 Jer 19.5 - 3 Mos 18.21
Jer 32.37 5 Mos 30.3
Jer 32.38 Jer 7.23 Jer 24.7
Jer 32.40 Jer 31.31-34
Jer 32.42 Jer 31.28
Jer 32.44 Jer 29.14
Jer 33.1 Jer 32.2
Jer 33.2 2 Mos 15.3
Jer 33.4 Es 22.10
Jer 33.6 Jer 30.17
Jer 33.7 Jer 29.14
Jer 33.8 Jer 31.34 Jer 50.20
Jer 33.10 Jer 32.43
Jer 33.11 Jer 7.34 Sl 106.1
Jer 33.14 Jer 29.10
Jer 33.15 Jer 23.5
Jer 33.16 Jer 23.6 - 5 Mos 33.28 Zak 14.11
Jer 33.17 2 Sam 7.12-13 - 1 Kong 9.5
Jer 33.18 4 Mos 25.12-13
Jer 33.20-21 Jer 31.35-36
Jer 33.22 1 Mos 15.5
Jer 34.1 Jer 52.4 - 2 Kong 25.1-2
Jer 34.2 Jer 21.10 Jer 32.3
Jer 34.3 Jer 32.4
Jer 34.4-5 Jer 52.11
Jer 34.5 2 Krøn 16.14 Jer 22.18
Jer 34.14 2 Mos 21.2 - 5 Mos 15.12
Jer 34.15 3 Mos 25.10
Jer 34.18 1 Mos 15.10
Jer 34.20 Jer 7.33
Jer 34.21 Jer 37.5
Jer 34.22 Jer 37.8
Jer 35.1 2 Kong 23.34
Jer 35.2 1 Krøn 2.55
Jer 35.6 2 Kong 10.15
Jer 35.14 Jer 25.4
Jer 35.15 Jer 18.11
Jer 35.17 Jer 7.13-15
Jer 36.1 Jer 25.1
Jer 36.2 Jer 25.2
Jer 36.3 Jer 26.3
Jer 36.4 Jer 32.12 Jer 45.1
Jer 36.10 2 Kong 22.3
Jer 36.12 Jer 26.22
Jer 36.24 2 Kong 22.11
Jer 36.29 Jer 25.8-11 Jer 7.20 Jer 9.9-10
Jer 36.30 Jer 22,30.19
Jer 36.31 Jer 35.17
Jer 37.1 2 Kong 24.17 Jer 52.1
Jer 37.3 Jer 7.16 Jer 42.2
Jer 37.8 Jer 34.22
Jer 37.17 Jer 34.21
Jer 37.21 Jer 32.2
Jer 38.1 Jer 20.1 Jer 21.1
Jer 38.2 Jer 21.9
Jer 38.3 Jer 32.3
Jer 38.4 Am 7.10
Jer 38.23 Jer 32.4 Jer 34.3
Jer 38.28 Jer 37.21 Ez 33.21
Jer 39.1-10 Jer 52.4-16 - 2 Kong 25.1-12
Jer 39.14 Jer 40.5-6
Jer 39.15-18 Jer 38.7
Jer 40.4 Jer 39.12
Jer 40.5-41.3 2 Kong 25.22-26
Jer 40.5-6 Jer 39.14
Jer 40.8 Jer 41,1.11
Jer 41.1 Jer 40.8
Jer 41.5 Jer 16.6
Jer 41.9 1 Kong 15.16-24
Jer 41.11 Jer 40,8.13-16
Jer 41.12 2 Sam 2.13
Jer 41.17 2 Sam 19.38 Jer 43.7
Jer 42.2 Jer 37.3 Es 37.4
Jer 42.5 2 Mos 19.8
Jer 42.10 Jer 1.10
Jer 42.13-17 Jer 29.17-18
Jer 42.18 Jer 24.9
Jer 43.3 Jer 36.32
Jer 43.5 Jer 40.11
Jer 43.6 Jer 41.10
Jer 43.7 2 Kong 25.26
Jer 43.10 Jer 25.9
Jer 43.11 Jer 15.2
Jer 43.12 Jer 46.25
Jer 44.4 Jer 25.4
Jer 44.9 Jer 7.17-18
Jer 44.11 Am 9.4
Jer 44.12 Jer 42.14-17
Jer 44.15 Es 11.11
Jer 44.16 Jer 6.16 Jer 18.12
Jer 44.17 Se til Jer 7.18
Jer 44.17 Hos 2.7
Jer 44.19 4 Mos 30.11-13
Jer 44.27 Jer 31.28
Jer 44.30 Ez 29.19
Jer 45.1 Jer 36.4
Jer 45.5 Jer 39.18 Jer 43.4-6
Jer 46.1-26 Es 19 Ez 29-32
Jer 46.2 2 Kong 23.29
Jer 46.5 Jer 20.3
Jer 46.8 Jer 47.2
Jer 46.11 Jer 8.22
Jer 46.16 Jer 50.16
Jer 46.17 Bulderet hører op, når tiden er inde
Jer 46.17 spiller på det egyptiske kongenavn Apries
Jer 46.17 Es 30.7
Jer 46.24 Jer 44.30
Jer 46.25 Jer 43.12 Nah 3.8
Jer 46.26 Ez 29.13
Jer 46.27 Jer 30.10
Jer 46.28 Jer 10.24 Jer 30.11
Jer 47.1-7 Es 14.28-32 Ez 25.15-17
Jer 47.2 Jer 46.8
Jer 47.4 Am 9.7
Jer 47.5 Am 1.6-7 Sef 2.4 Zak 9.5 Jos 11.22
Jer 47.5 Jer 16.6 Jer 48.37
Jer 48.1-47 Es 15-16 Ez 25.8-11 Am 2.1-3 Sef 2.8-11
Jer 48.2 På hebraisk er der ordspil mellem
Jer 48.2 Heshbon og planlægger og mellem Madmen,
Jer 48.2 der er en forvanskning af det moabitiske
Jer 48.2 bynavn Dibon, og tilintetgøres
Jer 48.7 4 Mos 21.29 Dom 11.24 - 1 Kong 11.7
Jer 48.11 Sef 1.12
Jer 48.26 Jer 25.15
Jer 48.37 Jer 16.6 Jer 47.5 Ez 7.18
Jer 48.38 Jer 22.28
Jer 48.40 Jer 49.22
Jer 48.43-44 Es 24.17-18
Jer 48.44 Am 5.19
Jer 48.45-46 4 Mos 21.28-29
Jer 49.1 1 Kong 11.5
Jer 49.1-6 Ez 25.2-7 Am 1.13-15 Sef 2.8-11
Jer 49.3 Jer 48.7
Jer 49.6 Jer 48.47
Jer 49.7-22 Es 34.5-17 Ez 25.12-14 Am 1.11-12 Obad 1-21
Jer 49.12 Jer 25,15.28-29
Jer 49.17 Jer 19.8 Jer 50.13
Jer 49.18 Jer 50.40 Es 1.9
Jer 49.19 Jer 12.5
Jer 49.19-21 Jer 50.44-46
Jer 49.22 Jer 48.40
Jer 49.23-27 Es 17.1-3 Am 1.3-5
Jer 49.26 Jer 50.30
Jer 49.28 Es 21.16-17
Jer 49.29 Jer 20.3
Jer 49.32 Jer 9.25
Jer 49.34 Jer 25.25
Jer 49.37 Ez 32.24
Jer 49.39 Jer 48.47
Jer 50.1-2 Es 46.1
Jer 50.1-51.58 Es 13.1-14.23
Jer 50.4 Jer 31.9
Jer 50.5 Jer 32.40
Jer 50.6 Jer 23.1
Jer 50.8 Jer 51.6.45 Es 48.20 Åb 18.4
Jer 50.13 Jer 49.17 Jer 51.37
Jer 50.15 Sl 137.8 Åb 18.2.6
Jer 50.18 2 Kong 19.35
Jer 50.19 Mika 7.14
Jer 50.20 Jer 33.7-8
Jer 50.23 Jer 51.20
Jer 50.28 Jer 51.11
Jer 50.29 Jer 51.5
Jer 50.30 Jer 49.26
Jer 50.34 Es 14.7
Jer 50.37 Jer 51.30
Jer 50.40 Jer 49.18
Jer 50.41 Jer 1.14
Jer 50.42 Jer 6.23
Jer 50.44 Jer 4.7
Jer 50.44-46 Jer 49.19-21
Jer 51.1 Leb-Kamaj er kodeord for Kaldæa
Jer 51.5 Jer 50.29
Jer 51.6 Jer 50.8
Jer 51.7 Jer 25.15 Åb 17.4 Åb 18.3
Jer 51.8 Es 21.9 Åb 14.8 Åb 18.2
Jer 51.9 Åb 18.5
Jer 51.11 Es 13.17 Jer 50.28
Jer 51.13 Åb 17.1
Jer 51.15-19 Jer 10.12-16
Jer 51.20 Jer 50.23
Jer 51.24 Jer 50.29 Job 1.17
Jer 51.30 Jer 50.37
Jer 51.37 Jer 50.13
Jer 51.41 Se til Jer 25.26
Jer 51.44 Jer 50.2
Jer 51.48 Åb 18.20
Jer 51.50 Sl 137.5
Jer 51.53 1 Mos 11.4 Es 14.13
Jer 51.56 5 Mos 32.39-41
Jer 51.58 Hab 2.13
Jer 51.59 Jer 36.4
Jer 51.60 Jer 50.1-51.58
Jer 51.63-64 Åb 18.21
Jer 51.64 Se v 58
Jer 52.1 Teksten 52.1-27.31-34
Jer 52.1 forekommer med få afvigelser også i
Jer 52.1 2 Kong 24.18-25.21.27-30
Jer 52.1-30 Jer 39.1-10
Jer 52.11 Jer 32.5
Jer 52.17 Jer 27.19-22
Jer 52.19-23 1 Kong 7.15-37
Klages 1.1 Jer 51.5
Klages 1.2 Sl 69.21
Klages 1.4 Jer 14.2
Klages 1.6 2 Kong 24.14-16
Klages 1.8 Ez 16.37
Klages 1.10 Jer 52.17-19 - 5 Mos 23.3-4
Klages 1.15 Es 63.3
Klages 1.16 Jer 14.17
Klages 1.18 Klages 3.42
Klages 1.20 5 Mos 32.25 Ez 7.15
Klages 2.1 Sl 132.7
Klages 2.6 Klages 4.16 Klages 5.12
Klages 2.8 2 Kong 21.13
Klages 2.11 Klages 1.20
Klages 2.14 Jer 14.14-16 Jer 23.16-22
Klages 2.15 Ez 16.14
Klages 2.17 5 Mos 28.15-61
Klages 2.19 Sl 62.9
Klages 2.20 Jer 19.9 Klages 4.10
Klages 3.4 Sl 51.10
Klages 3.6 Sl 143.3
Klages 3.8 Job 19.7 Sl 22.3
Klages 3.12 155,1
Klages 3.12 259,3
Klages 3.12 462,4
Klages 3.12 464,4
Klages 3.12 701,5
Klages 3.12 704,3
Klages 3.14 Job 30.9 Jer 20.7
Klages 3.15 166,11-12
Klages 3.16 580,1
Klages 3.22 Neh 9.31 009,1
Klages 3.22 459,4
Klages 3.22 669
Klages 3.23 026,1
Klages 3.23 027,5
Klages 3.23 037,1
Klages 3.23 494,4
Klages 3.23 509,4
Klages 3.23 673,5
Klages 3.23 690,2
Klages 3.23 706,3
Klages 3.24 Sl 16.5 Sl 73.26
Klages 3.25 027,5
Klages 3.25 033,2
Klages 3.25 048,1
Klages 3.25 437,4
Klages 3.25 509,4
Klages 3.26 Rom 8.25 516
Klages 3.26 642,1
Klages 3.30 Matt 5.39
Klages 3.31-32 Es 54.8
Klages 3.38 Es 45.7 Am 3.6
Klages 3.40-41 011,1
Klages 3.47 Es 24.17 Jer 48.43
Klages 3.48 Klages 1.16
Klages 3.53 Jer 38.6
Klages 3.57 Sl 145.18
Klages 3.64 Klages 1.21 - 1 Pet 2.23 - 1 Pet 3.9
Klages 4.6 1 Mos 19.24-25
Klages 4.10 5 Mos 28,53.57 - 2 Kong 6.29
Klages 4.10 Ez 5.10 Klages 2.20
Klages 4.11 Jer 17.27
Klages 4.13 Jer 26.8-11
Klages 4.15 3 Mos 13.45
Klages 4.16 Klages 2.6 Klages 5.12
Klages 4.17 Jer 37.5
Klages 4.21 Klages 3.64 Sl 137.7 Jer 25,15.21
Klages 4.22 Es 40.2 Es 34.8-10
Klages 5.7 2 Mos 20.5 Jer 31.29
Klages 5.12 2 Kong 25.19-21
Klages 5.16 Job 19.9 Jer 13.18
Klages 5.19 Sl 102.13
Klages 5.21 Sl 126 Jer 15.19 497,3
Klages 5.21 690,6
Klages 5.21 730,3
Ez 1.1 Ez 3.23 Ez 10,15.20.22 Ez 43.3 Åb 19.11
Ez 1.2 2 Kong 24.15
Ez 1.3 Ez 3.22 Ez 8.1 Ez 33.22 Ez 37.1 Ez 40.1
Ez 1.4-28 Ez 10
Ez 1.5 Åb 4.6
Ez 1.10 Åb 4.7
Ez 1.13 Åb 4.5
Ez 1.24 Åb 1.15
Ez 1.26 2 Mos 24.10 Åb 4.2 Es 6.1
Ez 1.28 Ez 3.23 Ez 8.4 Ez 9.3 Ez 10,4.28
Ez 1.28 Ez 11.23 Ez 43,1.4 Ez 44.4 Åb 4.3
Ez 16.22 Ez 16.6
Ez 2.2 Ez 3.24
Ez 2.4 Ez 3.7 Es 48.4
Ez 2.5 Ez 3,11.27 Ez 33.33
Ez 2.8-3.3 Åb 10.8-10
Ez 2.9-10 Åb 5.1
Ez 3.3 Sl 119.103
Ez 3.7 Ez 2.4
Ez 3.8 Es 50.7 Jer 1.18
Ez 3.9 Jer 1.8
Ez 3.11 Ez 2,5.7
Ez 3.12 Es 6.3
Ez 3.15 Ez 1.3
Ez 3.16-21 Ez 33.1-9
Ez 3.17 Jer 1.7
Ez 3.18 1 Mos 2.17 Ez 14.10
Ez 3.20 Ez 18.24
Ez 3.22 Ez 1.3
Ez 3.23 Ez 1.28
Ez 3.24 Ez 2.2
Ez 3.27 Ez 2,5.7
Ez 4.13 Hos 9.3
Ez 4.14 2 Mos 22.30 Apg 10.14
Ez 4.16 Ez 5.16 - 3 Mos 26.26
Ez 5.6 Ez 11.12
Ez 5.10 5 Mos 28.53-55 Klages 4.10
Ez 5.11 Rom 14.11 Ez 7.4 Ez 8.7-18
Ez 5.13 Ez 16.42
Ez 5.15 Jer 24.9
Ez 5.16 5 Mos 32.23-24 Ez 4.16
Ez 5.17 Ez 6.11 Ez 14.21
Ez 6.1 Ez 36.1 Mika 6.1
Ez 6.4 3 Mos 26.30
Ez 6.5 2 Kong 23.14
Ez 6.11 Ez 5.17
Ez 6.13 Jer 2.20
Ez 6.14 2 Kong 25.21
Ez 7.4 Ez 5.11 Ez 9.10
Ez 7,7.10 Oversættelsen "himlens krone" er usikker
Ez 7,7.10 Der er måske tale om et astronomisk
Ez 7,7.10 fænomen, der skal indvarsle domsdagen
Ez 7.18 Jer 48.37
Ez 7.18 Ordsp 11.4 Sef 1.18
Ez 8.1 Ez 1.2 Ez 14.1
Ez 8.2 Ez 1.27
Ez 8.3 Ez 3,12.14
Ez 8.4 Ez 1.28
Ez 8.10 Rom 1.23
Ez 8.11 2 Mos 24.1 - 4 Mos 11.16 Luk 10,1.17
Ez 8.12 Ez 9.9
Ez 8.16 5 Mos 4.19 - 2 Kong 23,5.11
Ez 8.17 Med vinranken synes der at være hentydet
Ez 8.17 til en anstødelig kultisk handling
Ez 8.18 Es 1.15
Ez 9.2 Ez 10.2 Dan 10.5
Ez 9.3 Ez 1.28
Ez 9.4 Åb 7.3 Åb 9.4
Ez 9.6 Jer 25.29
Ez 9.8 Ez 11.13
Ez 9.9 Ez 8.12
Ez 9.10 Ez 11.21 Ez 16.43
Ez 10.1-22 Ez 1.4-28
Ez 10.2 Åb 8.5
Ez 10.4 Ez 1.28 Es 6.4
Ez 10.12 Åb 4.8
Ez 10.13 Galgal betyder hjul
Ez 10.14 Åb 4.7
Ez 10.15 Ez 1.3
Ez 11.1 Ez 8.3
Ez 11.3 bygge huse skal muligvis forstås
Ez 11.3 om at opbygge slægter
Ez 11.3 Ez 24.3-14
Ez 11.10 Jer 39.5-6
Ez 11.13 Ez 9.8
Ez 11.16 Ez 6.8-10
Ez 11.17 Jer 24.5-6 Jer 29.14
Ez 11.19 Ez 36.26 Jer 24.7 133,4
Ez 11.19 134,7
Ez 11.19 273,1
Ez 11.19 440,2
Ez 11.19 535,2
Ez 11.19 579,3
Ez 11.19 671,4
Ez 11.20 Ez 14.11 Ez 34.30 Ez 36.28
Ez 11.20 Jer 31.33 Hebr 8.10 Åb 21.7
Ez 11.21 Ez 9.10
Ez 11.22 Ez 1.28
Ez 11.24 Ez 3,12.14
Ez 12.2 Es 6.9-10 Jer 5.21
Ez 12.6 Ez 24,24.27
Ez 12.10 Det, du bærer på
Ez 12.10 kan også være betegnelse for
Ez 12.10 profetisk udsagn
Ez 12.10 Se til Jer 23.33
Ez 12.12 Jer 39.4
Ez 12.13 Ez 17.20 - 2 Kong 25.7 Jer 39.7
Ez 12.16 Ez 6.8
Ez 12.22 Es 5.19 - 2 Pet 3.4
Ez 12.23 Hab 2.3
Ez 13.2 Ez 34.2 Jer 23.9-40
Ez 13.3 Jer 14.14
Ez 13.5 Ez 22.30 Es 2.12
Ez 13.6 Ez 22.28 Jer 5.31
Ez 13.9 Ez 14.9
Ez 13.10 Jer 6.14 - 1 Thess 5.3
Ez 14.1 Ez 20.1
Ez 14.9 1 Kong 22.20-23
Ez 14.10 Ez 3.17-20
Ez 14.11 Ez 11.20
Ez 14.13 Ez 4.16
Ez 14.14 Jer 15.1
Ez 14.21 Ez 5.17 - 3 Mos 26.16-25 Åb 6.8
Ez 15.2 Jer 2.21
Ez 16.1-58 Ez 23
Ez 16.8 Ruth 3.9 - 2 Mos 19.5
Ez 16.15 Jer 2.20
Ez 16.17 Hos 8.4
Ez 16.20 Ez 20.26 Jer 7.31 - 2 Kong 16.3
Ez 16.21 5 Mos 18.10
Ez 16.24-25 Jer 11.13
Ez 16.28 Ez 23.12
Ez 16.37 Jer 13.22
Ez 16.40 5 Mos 22.23-24
Ez 16.41 2 Kong 25.9
Ez 16.45 Ez 16.3
Ez 16.49 1 Mos 18.20 Matt 10.15
Ez 16.51 Jer 3.11
Ez 16.53 5 Mos 30.3
Ez 16.60 3 Mos 26.45 Hos 2.17 Ez 37.26 Jer 31.31-34
Ez 16.63 Ez 36.31-32
Ez 17.4 Ez 16.29
Ez 17.6 Ez 19.10
Ez 17.12-15 2 Kong 24,10.15-17
Ez 17.20 Ez 12.13
Ez 17.22 Es 11.1
Ez 17.23 Ez 20.40 Dan 4.9 Matt 13.32
Ez 17.24 Ez 21.31 - 1 Sam 2.7-8
Ez 18.2 Jer 31.29
Ez 18.6 3 Mos 18.19-20
Ez 18.7 5 Mos 24.10-13 Es 58.7
Ez 18.8 2 Mos 22.24 Sl 15.5
Ez 18.9 3 Mos 18.5
Ez 18.14-17 5 Mos 24.16
Ez 18.19 2 Mos 20.5
Ez 18.20 5 Mos 24.16 - 2 Kong 14.6 Ez 18.4
Ez 18.21-32 Ez 33.10-20
Ez 18.22 Es 43.25
Ez 18.23 Ez 18.32 - 2 Pet 3.9 434,3
Ez 18.23 450,2
Ez 18.23 465,3
Ez 18.24 Ez 3.20
Ez 18.27 Es 55.7 145,11
Ez 18.27 465,5
Ez 18.31 Ez 11.19
Ez 19.2 1 Mos 49.9
Ez 19.4 2 Kong 23.31-33 Jer 22.11-12
Ez 19.5-6 2 Kong 24.8-9
Ez 19.9 2 Kong 24.15
Ez 19.10 Ez 17.6
Ez 20.1 Ez 14.1
Ez 20.3 Ez 14.3
Ez 20.4 Ez 22.2
Ez 20.5 2 Mos 6.7-8
Ez 20.6 2 Mos 3.8
Ez 20.7 Jos 24,14.23
Ez 20.9 Ez 36.21-22 - 2 Mos 32.12
Ez 20.10 2 Mos 12.40-41
Ez 20.11 3 Mos 18.5 Luk 10.28 Rom 10.5
Ez 20.12 2 Mos 31.13-17 - 5 Mos 5.12
Ez 20.13-14 2 Mos 32.10-12
Ez 20.15 4 Mos 14.30
Ez 20.19 5 Mos 4.1-2
Ez 20.23 3 Mos 26.33
Ez 20.26 Ez 16.20 - 2 Mos 13,2.13 - 2 Mos 22.28
Ez 20.28 Es 57,5.7
Ez 20.31 Ez 14.3
Ez 20.32 2 Mos 23.24
Ez 20.34 2 Kor 6.17
Ez 20.36 4 Mos 14.22-23
Ez 20.37 3 Mos 27.32 Jer 33.13
Ez 20.40 Ez 17.23 Es 56.7
Ez 20.43 Ez 16.61 Ez 36.31-32
Ez 21.3 Jer 17.27
Ez 21.7 148,3
Ez 21.7 167,5.6
Ez 21.7 279,7
Ez 21.7 315,3
Ez 21.12 Ez 7.17
Ez 21.25 2 Sam 12.26
Ez 21.26 1 Mos 31.19
Ez 21.31 2 Mos 28.4 Ez 17.24
Ez 21.32 1 Mos 49.10
Ez 21.33-37 Ez 25.2-7
Ez 22.2 Ez 24.6 Ez 20.4
Ez 22.4 2 Kong 21.16 Ez 5.15
Ez 22.7 2 Mos 22.20-21
Ez 22.8 3 Mos 19.30
Ez 22.9 Ez 18.6
Ez 22.10 3 Mos 18.7-8.19
Ez 22.11 3 Mos 18,9.15.20
Ez 22.12 2 Mos 22.24
Ez 22.25 Ez 34,3.8 Sef 3.3
Ez 22.26-28 Sef 3.4 Ez 44.23 - 3 Mos 10.10
Ez 22.28 Ez 13,3.6.10
Ez 22.30 Ez 13.5
Ez 22.31 Ez 21.36
Ez 23.1-49 Ez 16.1-58
Ez 23.33 Es 51.17 160,4
Ez 23.33 166,11
Ez 23.35 Jer 2.32
Ez 23.36 Ez 20.4
Ez 23.37 Ez 20.26
Ez 23.38 Ez 8.5-18
Ez 23.45 Ez 16,38.40
Ez 24.1 2 Kong 25.1
Ez 24.3 Ez 11.3
Ez 24.6 Ez 22.2 Nah 3.1
Ez 24.7 3 Mos 17.13 - 1 Sam 14.32-34
Ez 24.13 Ez 5.13
Ez 24.14 Jer 13.14
Ez 24.17 Mika 3.7 Hos 9.4
Ez 24.23 3 Mos 26.39
Ez 24.24 Ez 12,6.11
Ez 24.26 Ez 33.21
Ez 25.2-7 Ez 21.33-37 Jer 49.1-6 Am 1.13-15
Ez 25.3 Ez 36.2
Ez 25.8-11 Es 15-16 Jer 48
Ez 25.12-14 Ez 35 Jer 49.7-22 Am 1.11-12 Obad 1-21
Ez 25.12-14 Sl 137.7
Ez 25.15-17 Es 14.29-32 Jer 47 Am 1.6-8 Sef 2.4-5
Ez 26.1 Formodentlig er månedstallet faldet ud
Ez 26.1-28.19 Am 1.9-10 Es 23
Ez 26.2 Ez 25.3
Ez 26.7 Jer 27.6 Dan 2.37
Ez 26.20 Ez 14,11.15 022,1
Ez 26.20 279,1
Ez 26.20 649,3.6
Ez 27.3 Hos 9.13
Ez 27.13 Ez 38.2
Ez 27.22 1 Mos 10.7
Ez 27.25-36 Åb 18.11-19
Ez 27.36 Ez 28.19
Ez 28.2 Es 31.3 - 2 Thess 2.4
Ez 28.3 Ez 14.14 Dan 1.17
Ez 28.7 Ez 30.11
Ez 28.8 Ez 26.20
Ez 28.12 Es 27.2
Ez 28.13 Ez 31.8-9
Ez 28.17 Ez 27.3
Ez 28.19 Ez 27.36
Ez 28.21 Es 23.2-4
Ez 28.26 Am 9.14
Ez 29.1-32.32 Es 19 Jer 46
Ez 29.3 Ez 32.2
Ez 29.6 Es 36.6 - 2 Kong 18.21
Ez 29.10 Ez 30.6
Ez 29.20 Ez 30.24
Ez 29.21 Ez 24.27
Ez 30.3 Joel 1.15 Sef 1.14
Ez 30.4 Ez 29.2
Ez 30.5 Jer 46.9
Ez 30.6 Ez 29.10
Ez 30.9 Es 20.3-4
Ez 30.11 Ez 28.7
Ez 30.12 Es 19.5
Ez 30.14 Nah 3.8-9
Ez 30.18 Jer 43.9
Ez 30.24 Ez 29.20
Ez 31.6 Dan 4.9
Ez 31.8 1 Mos 2.9
Ez 31.16-17 Ez 28.8
Ez 32.2 Ez 29.3
Ez 32.3 Ez 12.13
Ez 32.7 Es 13.10 Joel 2.10 Matt 24.29
Ez 32.17 Se til Ez 26.1
Ez 32.18 Ez 31.16
Ez 32.19 Es 14,11.15
Ez 32.24 Jer 49.37
Ez 32.26 Ez 27.13 Ez 38.2
Ez 32.29 Ez 25.12-14
Ez 32.32 022,1
Ez 32.32 279,1
Ez 32.32 649,3.6
Ez 33.1-9 Ez 3.16-21
Ez 33.10-20 Ez 18.21-32
Ez 33.11 5 Mos 32.40 Es 55.7 Joel 2.12-13 434,3
Ez 33.11 450,2
Ez 33.11 465,3
Ez 33.12 Ez 3.20
Ez 33.15 5 Mos 24.10-13 Ez 18.7 Luk 19.8
Ez 33.21 Ez 1.2 Ez 24.26 - 2 Kong 25.2-4
Ez 33.24 Es 51.2
Ez 33.25 3 Mos 19.26
Ez 33.26 Ez 11.14-21
Ez 33.33 Ez 2.5
Ez 34.1-31 Ez 37.24-28 Joh 10.1-16
Ez 34.2 Jer 23.1-4
Ez 34.4 Zak 11.15-16 Joh 10.11
Ez 34.5 Es 53.6 Matt 9.36
Ez 34.10 Jer 23.2
Ez 34.11 Es 40.11
Ez 34.12 Luk 15.4 - 1 Pet 5.4 143,3
Ez 34.12 370,1
Ez 34.12 417,1
Ez 34.12 437,5
Ez 34.12 496,1
Ez 34.12 497,1
Ez 34.12 498,1
Ez 34.14 Sl 23.1-2
Ez 34.16 Jer 31.8-9
Ez 34.17 Matt 25.32
Ez 34.23 Ez 37.24 Jer 30.9 Hos 3.5 Åb 7.17
Ez 34.25 Ez 37.26 - 3 Mos 26.6 Hos 2.20
Ez 34.26 3 Mos 26.4 272,1
Ez 34.26 387,5
Ez 34.29 Ez 36.30
Ez 34.30 Ez 11.20
Ez 34.31 Sl 100.3
Ez 35.2 Ez 25.12-14
Ez 35.5-6 Sl 137.7
Ez 36.1 Ez 6.1
Ez 36.2 Ez 25.3
Ez 36.5 Ez 35.15
Ez 36.17 3 Mos 18.24-25
Ez 36.20 Es 52.5 Rom 2.24
Ez 36.21 Ez 20.9
Ez 36.22 Es 48.11
Ez 36.23 Matt 6.9 Ez 37.28
Ez 36.24 Ez 37,12.21
Ez 36.25 Zak 13.1
Ez 36.26 Ez 11.19-20 Jer 31.33 Se til Ez 11.19
Ez 36.27 Ez 39.29 Ez 37.24
Ez 36.28 Ez 11.20
Ez 36.30 Ez 34.29 Joel 2.19
Ez 36.31 Ez 20.43
Ez 36.36 Ez 17.24 Jer 1.10 Jer 18.7-8
Ez 37.1 Ez 1.3
Ez 37.4-5 057,6
Ez 37.4-5 242,4
Ez 37.4-5 443,5
Ez 37.4-5 640,2
Ez 37.5 Sl 104.30 Åb 11.11
Ez 37.6 Es 26.19
Ez 37.10 Åb 11.11
Ez 37.12 Ez 36.24
Ez 37.21 Es 11.12
Ez 37.23 Ez 11.20
Ez 37.24 Ez 34.23 Ez 36.27 Joh 10.16
Ez 37.25 Luk 1.32-33
Ez 37.26 2 Mos 25.8 Ez 34.25
Ez 37.27 Ez 11.20 - 3 Mos 26.11-12
Ez 37.27 2 Kor 6.16 Åb 21.3
Ez 37.28 Ez 36.23
Ez 38.2 Ez 39.6 Ez 27.13 Ez 32.26
Ez 38.2 1 Mos 10.2 Åb 20.8
Ez 38.5 Ez 27.10
Ez 38.6 Ez 27.14
Ez 38.12 Dom 9.37
Ez 38.17-18 Sef 3.8
Ez 38.20 638,1
Ez 38.21-23 Åb 20.8-9
Ez 39.1 Ez 38.2
Ez 39.4 Ez 32.4
Ez 39.11 På hebraisk er der ordspil mellem
Ez 39.11 Abarim og dem, som færdes der
Ez 39.11 og mellem
Ez 39.11 Hamon og larmende hob
Ez 39.17-20 Jer 12.9 Ez 39.4 Åb 19.17-18
Ez 39.23 Es 54.8
Ez 39.25 Ez 16.53-63
Ez 39.29 Ez 36.26-27 Joel 3.1
Ez 40.1 Ez 1.3
Ez 40.2 Zak 14.10 Åb 21.10
Ez 40.3 Ez 47.3 Åb 21.15
Ez 40.5-42.20 1 Kong 6
Ez 40.46 Ez 43.19 Ez 44.15 Ez 48.11 - 1 Krøn 5.34-41
Ez 40.47 Ez 43.13
Ez 40.49 1 Kong 7.21
Ez 41.19 Ez 1.10
Ez 42.1-3 Ez 40.17 Ez 41,9.10.13
Ez 42.14 Ez 44.19
Ez 43.2 Ez 1.28 Åb 18.1
Ez 43.3 Ez 1.4-28 Ez 10
Ez 43.4 Ez 10.19
Ez 43.5 2 Mos 40.34 - 1 Kong 8.10-11
Ez 43.7 Sl 132.7-8 Ez 48.35
Ez 43.8 Ez 8.7-18
Ez 43.13-17 Ez 40.47 - 2 Mos 17.1-8
Ez 43.18 3 Mos 1.5
Ez 43.19-21 Ez 40.46 - 3 Mos 4.1-12
Ez 44.1-2 Ez 43.4
Ez 44.3 Ez 46.2
Ez 44.4 Ez 43.5
Ez 44.6 Ez 45.9
Ez 44.7 Es 52.1 Jer 9.25
Ez 44.15 Ez 40.46
Ez 44.17 3 Mos 16.4
Ez 44.19 Ez 42.14
Ez 44.20 3 Mos 19.27
Ez 44.21 3 Mos 10.9
Ez 44.22 3 Mos 21.13-14
Ez 44.23 Ez 22.26 - 3 Mos 10.10
Ez 44.24 5 Mos 17.8-9
Ez 44.25 4 Mos 19.11 - 3 Mos 21.4
Ez 44.28 4 Mos 18.20
Ez 44.29 4 Mos 18.14
Ez 44.30 2 Mos 25.2 - 4 Mos 15.20
Ez 44.31 3 Mos 22.8
Ez 45.6 Ez 48.15-20
Ez 45.8 Ez 46.18
Ez 45.9 Ez 44.6
Ez 45.10 3 Mos 19.36 - 5 Mos 25.15
Ez 45.12 2 Mos 30.13
Ez 45.20 3 Mos 4.22 - 3 Mos 5.17-18
Ez 45.21 3 Mos 23.5
Ez 45.23 4 Mos 28.17-25
Ez 45.24 Ez 46.5 - 4 Mos 15.4-12
Ez 45.25 3 Mos 23.34
Ez 46.4 4 Mos 28.9-10
Ez 46.5 Ez 45.24
Ez 46.13 2 Mos 29.38-42 - 4 Mos 28.3
Ez 46.17 3 Mos 25.10 Jer 34.8
Ez 46.18 Ez 45.8-9
Ez 47.1 Joel 4.18 Åb 22.1 057,5
Ez 47.1 061,8
Ez 47.1 112,6
Ez 47.1 213,5
Ez 47.1 255,2.3
Ez 47.1 408
Ez 47.1 514,3
Ez 47.1 528,4
Ez 47.1 586,6
Ez 47.1 656,2
Ez 47.1 736,3
Ez 47.1-12 1 Mos 2.10-14
Ez 47.7 Åb 22.2
Ez 47.12 Es 32.15
Ez 47.13 1 Mos 48.5 Jos 17.17
Ez 47.13-20 4 Mos 34.2-12
Ez 47.14 1 Mos 12.7
Ez 47.19 4 Mos 20.13 - 4 Mos 34.5 Ez 48.28
Ez 47.22 3 Mos 19.33-34
Ez 48.1 Ez 47.15-17
Ez 48.8 Ez 45.1
Ez 48.11 Ez 40.46
Ez 48.21-22 Ez 45.7
Ez 48.28 Ez 47.19
Ez 48.30-35 Åb 21.12-13
Ez 48.35 Ez 43.7 Es 60.14 Åb 21.3
Dan 1.1 2 Kong 24.1 - 2 Krøn 36.5-6
Dan 1.2 1 Mos 11.2 - 2 Krøn 36.7
Dan 1.2-3 2 Kong 20.17-18 - 2 Kong 24.10-16
Dan 1.2-3 Es 39.7-8
Dan 1.7 Dan 5.12 Dan 10.1
Dan 1.8 3 Mos 11
Dan 1.9 1 Mos 39.21
Dan 1.17 Dan 5.12 Ez 28.3
Dan 1.21 Dan 6.29 Ezra 1.1
Dan 2.2 Es 47.12-13
Dan 2.4 Teksten 2.4-7.28 er skrevet på aramaisk
Dan 2.21 Dan 4.14.23 Dan 5.21 Apg 17.26 111,2
Dan 2.21 280,4
Dan 2.21 522
Dan 2.21 666,1
Dan 2.22 1 Kor 2.10
Dan 2.28 1 Mos 41.16
Dan 2.30 1 Mos 41.39
Dan 2.35 004,6
Dan 2.35 206,6
Dan 2.37 Dan 5.18 Ez 26.7
Dan 2.38 Jer 27.6
Dan 2.44 Dan 7,14.27 Es 9.6 - 1 Kor 15.24
Dan 2.44 Åb 11.15
Dan 2.47 125,4
Dan 2.47 378,5
Dan 2.47 750,1
Dan 2.48 Dan 5.29
Dan 2.49 Dan 1.7 Dan 3.12
Dan 3.6 Matt 13,42.50
Dan 3.10 Dan 6.13
Dan 3.12 Dan 2.49
Dan 3.15 2 Mos 5.2
Dan 3.17 Es 43.2
Dan 3.18 2 Mos 20.3-5
Dan 3.25 Es 43.2
Dan 3.28 Dan 6.23 Apg 5.29
Dan 3.29 Dan 2.47 Ezra 6.11 295,2
Dan 3.30 Dan 2.49
Dan 3.33 Sl 145.13 Dan 7.14
Dan 4.5 Dan 5,11.14
Dan 4.9 Ez 31.6
Dan 4.13 Dan 7.25 Dan 12.7 Åb 12.14
Dan 4.14 Dan 2.21
Dan 4.22 Dan 5.21
Dan 4.24 Ordsp 19.17
Dan 4.28 Apg 12.23
Dan 4.31 Dan 3.33
Dan 4.32 Es 40.17 Job 9.12
Dan 4.34 Luk 1.51
Dan 4.35 003,8-9
Dan 4.35 009,3
Dan 4.35 519,4-5
Dan 5.2 Dan 1.2 - 2 Krøn 36.10 Ezra 1.7-11
Dan 5.11 Dan 4.5
Dan 5.12 Dan 1.17 Dan 4.6
Dan 5.13 Dan 1.6
Dan 5.18 Dan 2.37
Dan 5.20 Dan 4.28 Apg 12.33
Dan 5.21 Dan 2.21 Dan 4,22.29
Dan 5.28 Peres er en anden form af ordet ufarsin i v 25
Dan 5.29 Dan 2.48
Dan 6.1 Dan 9.1 Hagg 1.1
Dan 6.4 Dan 5.12
Dan 6.9 Est 1.19
Dan 6.11 1 Kong 8.48
Dan 6.13 Dan 3.10
Dan 6.17 Dan 3.15
Dan 6.21 Dan 3.17
Dan 6.23 Sl 34.8 Dan 3.28 - 2 Tim 4.17 403,2
Dan 6.23 Hebr 11.33 690,3
Dan 6.23 703,5.6
Dan 6.23 731,3
Dan 6.23 739,2
Dan 6.27 Dan 3.33 222,3
Dan 6.27 248,1.2
Dan 6.27 276,2
Dan 6.27 277,2
Dan 6.27 347,2
Dan 6.27 378,1
Dan 6.27 490,4
Dan 6.27 551,4
Dan 6.27 590,4
Dan 6.29 Dan 1.21
Dan 7.6 Dan 8.8
Dan 7.8 Dan 8.9 Åb 13.5
Dan 7.9 Ez 1.26 Åb 4.2 216,2
Dan 7.9 299,1
Dan 7.10 Sl 69.29 Åb 5.11 Åb 20.12
Dan 7.11 Åb 19.20
Dan 7.13 menneskesøn er her betegnelse 201,4
Dan 7.13 for menneske... 223,1
Dan 7.13 Oversættelsen menneskesøn 229,4
Dan 7.13 er foranlediget 230,3
Dan 7.13 af brugen af udtrykket i 236,2
Dan 7.13 Det Nye Testamente 431
Dan 7.13 Matt 11.3 Matt 16.27 Matt 24.30
Dan 7.13 Matt 25.31 Matt 26.64 Åb 1.7
Dan 7.14 Sl 145.13 Dan 3.33 Dan 4.31 Luk 1.33 013,1
Dan 7.14 276,1
Dan 7.14 277,1.7
Dan 7.14 295,2
Dan 7.14 296,2
Dan 7.14 334,4
Dan 7.14 546,4
Dan 7.14 590,4
Dan 7.14 627,3
Dan 7.18 Luk 12.32
Dan 7.21 Åb 11.7 Åb 13.7
Dan 7.24 Åb 17.12
Dan 7.25 Dan 4.13 Åb 13.5-6
Dan 7.26 Åb 19.20
Dan 8.1 Dan 7.1
Dan 8.8 Dan 11.4
Dan 8.9 Dan 7.8 Dan 11,16.41 Jer 3.19 Ez 20,6.15
Dan 8.10 Åb 12.4
Dan 8.11 Dan 9.27
Dan 8.13-14 Dan 12.11
Dan 8.16 Dan 8.2 Dan 9.21 Luk 1,19.26
Dan 8.17 Sl 146.6 Åb 1.17
Dan 8.19 Dan 11.36 Åb 15.1
Dan 8.20 Jer 51,11.28 Dan 2.39 Dan 7.5 Dan 9.1
Dan 8.21 Dan 11.3
Dan 8.23 Dan 11.21
Dan 8.24 Dan 11.36
Dan 8.26 Dan 12.4
Dan 9.1 Dan 6.1 Est 1.1
Dan 9.2 Jer 25.11 Jer 29.10
Dan 9.4 Neh 1.5 - 5 Mos 7.9
Dan 9.4-19 Jer 14.7
Dan 9.5 1 Sam 7.6 - 1 Sam 12.10 162,6
Dan 9.5 435,2
Dan 9.5 438,1
Dan 9.5 446,2
Dan 9.5 465,2
Dan 9.5 717,2
Dan 9.9 Sl 130.4
Dan 9.11 3 Mos 26.14-39 - 5 Mos 28.15-68
Dan 9.14 Neh 9.33 Jer 44.27 Åb 16.5
Dan 9.18 Tit 3.5
Dan 9.19 Jer 14.9
Dan 9.21 Dan 8.16
Dan 9.24 uger forstås som år-uger, altså 490 år
Dan 9.25 Dan 9.2 - 2 Krøn 36.21
Dan 9.27 Dan 11.31 Dan 12.11 Matt 4.5 Matt 24.15
Dan 10.1 Dan 1.7 Dan 12.1
Dan 10.5 Dan 8.15 Dan 12.6 Åb 1.13-15
Dan 10.6 Åb 2.18 Åb 19.12
Dan 10.8 Dan 7.28
Dan 10.11 Dan 9.23
Dan 10.13 Her og i resten af kapitlet er fyrste
Dan 10.13 betegnelse for engel
Dan 10.13 Dan 12.1 Jud 9 Åb 12.7
Dan 10.18 Dan 8.18
Dan 10.19 Åb 1.17
Dan 11.1 Oversættelsen er en ordret gengivelse af
Dan 11.1 den hebraiske tekst, men forståelsen er
Dan 11.1 usikker, og det er tvivlsomt om teksten
Dan 11.1 er rigtigt overleveret.
Dan 11.3 Dan 8.21
Dan 11.4 Dan 8,8.22
Dan 11.16 Dan 8.9
Dan 11.21 Dan 8.23-24
Dan 11.31 Dan 9.27 Matt 24.15
Dan 11.33 Dan 12.3
Dan 11.35 Dan 12.10
Dan 11.36 Dan 8,19.24 - 2 Thess 2.4 Åb 13.5
Dan 11.41 Dan 8.9
Dan 12.1 Dan 10,13.20 Åb 12.7 Matt 24.21 049,1
Dan 12.1 Dom 7.10 112,5
Dan 12.1 313,6
Dan 12.1 397,1
Dan 12.2 Matt 25.46 Joh 5.29 Åb 20.15
Dan 12.3 Dan 11.33 Matt 13.43 056,6
Dan 12.3 127,6
Dan 12.3 247,7
Dan 12.3 426,14
Dan 12.3 604,1
Dan 12.3 698,5
Dan 12.3 703,2
Dan 12.3 719,2
Dan 12.4 Dan 8.26 Åb 10.4 Åb 22.10
Dan 12.6 Dan 10.5
Dan 12.7 Dan 7.25 Åb 10.5 Åb 12.14
Dan 12.9 Es 29.11
Dan 12.10 Dan 11.35 Åb 22.11
Dan 12.11 Dan 8.13-14 Dan 9.27 Dan 11.31 Mark 13.14