HENVISNINGSNØGLE - BIBELEN - SALMEBOGEN DDS

Salmernes Bog - Nr 70-150

TEKST HENVISNING DDS
Sl 70.1 Se til Sl 38.1
Sl 70.2-6 Sl 40.14-18
Sl 70.5 Sl 35.27
Sl 70.6 087,5
Sl 71.1 019,1
Sl 71.1 033,1
Sl 71.1 035,7
Sl 71.1 046,1
Sl 71.1 330,1
Sl 71.1 404
Sl 71.1 458,1
Sl 71.1 505,7
Sl 71.1 554,2
Sl 71.1-2 Sl 31.2
Sl 71.2 382,3
Sl 71.2 437,1
Sl 71.2 474,1
Sl 71.3 Sl 18.3 Sl 61.4 295,1
Sl 71.3 512,4
Sl 71.3 513,2
Sl 71.3 589,4
Sl 71.3 728,4
Sl 71.5-6 513,2
Sl 71.6 Sl 22.10
Sl 71.9 513,3
Sl 71.12 Sl 70.2
Sl 71.14 116,3
Sl 71.14 513,3
Sl 71.18 Es 46.4 401,3
Sl 71.18 513,1
Sl 71.19 Sl 86.8 Mika 7.18
Sl 71.20 1 Sam 2.6
Sl 71.22 2 Kong 19.22 Es 43.3
Sl 72.3-5 Es 9.6
Sl 72.5 2 Sam 7.16 Sl 89.4-5.37-38
Sl 72.6 263,4
Sl 72.6 387,3.5
Sl 72.6 624,1
Sl 72.8 Zak 9.10 063,3
Sl 72.9 Es 49.23 Mika 7.17
Sl 72.10 Es 60.6 Sl 68.30 085,4
Sl 72.10 115,3
Sl 72.11 Sl 22.28 115,3
Sl 72.11 314,3
Sl 72.12 Job 29.12
Sl 72.14 Sl 116.15
Sl 72.17 1 Mos 22.18 Es 9.6
Sl 72.18 Sl 41.14 027,4
Sl 72.18 036,1
Sl 72.19 Es 6.3
Sl 73.1 Matt 5.8
Sl 73.3 Job 21.7
Sl 73.9 Sl 12.5
Sl 73.11 Sl 10.11
Sl 73.13 Job 35.3 Mal 3.14
Sl 73.23-24 019,1-4
Sl 73.23-24 497,4
Sl 73.23-24 684,5
Sl 73.24 Sl 49.16
Sl 73.25 Sl 16.2 490,7
Sl 73.25 520,5
Sl 73.25 588,3
Sl 73.26 Sl 16.5 Klages 3.24 025,6
Sl 73.26 101,5
Sl 73.26 489,1
Sl 73.28 Se til Sl 71.1
Sl 73.28 046,3
Sl 73.28 151,3
Sl 73.28 378,7
Sl 73.28 520,5
Sl 73.28 588,3
Sl 73.28 729,2
Sl 74.1 Se til Sl 32.1
Sl 74.1 Sl 100.3
Sl 74.2 Sl 68.17 299,1
Sl 74.3-4 299,2
Sl 74.7 2 Kong 25.9
Sl 74.12 299,1
Sl 74.13 2 Mos 14.21-22 Es 27.1 015,3
Sl 74.13 299,3
Sl 74.14 Job 3.8 Job 40.25 Sl 104.26
Sl 74.15 Sl 78.15
Sl 74.16 1 Mos 1.14 Sl 104.19
Sl 74.20 299,4
Sl 74.22 Sl 14.1-3 299,5
Sl 74.22 353,5
Sl 75.1 Se til Sl 57.1
Sl 75.4 Job 38.6
Sl 75.8 1 Sam 2.7 027,4
Sl 75.8 540,1
Sl 75.9 Sl 60.5 Es 51.17 160,4
Sl 75.9 166,11
Sl 76.3 Sl 68.17
Sl 76.4 Sl 46.10
Sl 76.5 088,1
Sl 76.9 Sl 46.11
Sl 76.12 5 Mos 23.22
Sl 77.1 Sl 62.1
Sl 77.6 Sl 143.5 506,1
Sl 77.10 377,4
Sl 77.14 2 Mos 15.11
Sl 77.15 027,4
Sl 77.15 036,1
Sl 77.16 2 Mos 6.6
Sl 77.17 Sl 114,3.5
Sl 77.20-21 2 Mos 14.21-31 015,1.3
Sl 77.20-21 020,5
Sl 77.20-21 299,3
Sl 77.20-21 305,4
Sl 77.21 Sl 78.52
Sl 78.1 Se til Sl 32.1 465,1
Sl 78.1-72 Sl 106
Sl 78.2 Sl 49.5 Matt 13.35
Sl 78.3-4 2 Mos 13.14 - 5 Mos 4.9-10
Sl 78.5 359
Sl 78.5 752,3
Sl 78.8 5 Mos 32.5-6
Sl 78.9-11 Dom 2.11-13
Sl 78.12 4 Mos 13.22
Sl 78.13 2 Mos 14.21-22 015,1.3
Sl 78.13 020,5
Sl 78.13 028,2
Sl 78.13 299,3
Sl 78.13 305,4
Sl 78.14 2 Mos 13.21
Sl 78.15-16 2 Mos 17.6 - 4 Mos 20.11 Sl 105.41
Sl 78.18 2 Mos 16.3 - 4 Mos 11.4
Sl 78.22 4 Mos 11.1
Sl 78.23-24 087,2
Sl 78.23-24 346,5
Sl 78.23-24 488,6
Sl 78.24 2 Mos 16.4.14-15 Joh 6.31
Sl 78.25 Sl 105.40
Sl 78.26-31 4 Mos 11.31-33
Sl 78.33 4 Mos 14.22-23 - 1 Kor 10.5
Sl 78.35 Sl 19.15 010,4
Sl 78.35 030,2
Sl 78.35 050,1
Sl 78.35 141,1
Sl 78.35 213,7
Sl 78.35 248,6
Sl 78.35 280,6
Sl 78.35 289,4
Sl 78.35 377,4
Sl 78.35 501,2
Sl 78.35 529,4
Sl 78.35 553,1
Sl 78.35 628,7
Sl 78.35 701,6
Sl 78.35 752,1
Sl 78.36 Es 29.13
Sl 78.38 2 Mos 34.6-7 Sl 86.5
Sl 78.39 Sl 103.14-16 Job 7.7
Sl 78.44 2 Mos 7.19-20
Sl 78.45 2 Mos 8,2.20
Sl 78.46 2 Mos 10.13
Sl 78.47 2 Mos 9.25
Sl 78.50 2 Mos 9.8-12
Sl 78.51 2 Mos 12.29
Sl 78.52 Sl 77.21
Sl 78.53 2 Mos 14.19.22.27 299,3
Sl 78.54 2 Mos 15.17
Sl 78.55 Sl 105.44
Sl 78.56 Dom 2.11-15
Sl 78.58 5 Mos 32.21
Sl 78.60 Jos 18.1 Jer 7.12
Sl 78.61 Udtrykkene styrke og herlighed
Sl 78.61 er her brugt om pagtens ark, jf 1 Sam 4-6
Sl 78.61 Sl 132.18 - 1 Sam 4.21
Sl 78.66 1 Sam 5.6-12
Sl 78.70-71 1 Sam 16.11-12 - 2 Sam 7.8
Sl 79.4 Sl 44.14 Sl 89.42
Sl 79.5 Sl 85.6
Sl 79.6 Jer 10.25
Sl 79.10 Sl 115.2 Joel 2.17
Sl 79.11 Sl 102.21
Sl 79.12 Sl 137.8
Sl 79.13 011,1
Sl 79.13 191,1
Sl 79.13 213,4
Sl 79.13 243,1-3
Sl 79.13 282,6
Sl 79.13 360,2
Sl 79.13 368,2
Sl 79.13 564,5
Sl 80.1 El-shoshannim-edut er et musikudtryk
Sl 80.1 af ukendt betydning
Sl 80.2 Sl 99.1 - 2 Sam 6.2 Es 37.16 009,2
Sl 80.4 Sl 119.135 - 4 Mos 6.25
Sl 80.9 Es 5.1-7 Sl 44.3
Sl 80.12 2 Mos 23.31
Sl 80.17 Ez 15.2-4
Sl 81.1 Se til Sl 8.1
Sl 81.4 3 Mos 23.24
Sl 81.6 5 Mos 5.22-33
Sl 81.7 2 Mos 6.6
Sl 81.8 2 Mos 17.2.7 - 4 Mos 20.13 505,4
Sl 81.8 564,1
Sl 81.10 2 Mos 20.2-3
Sl 81.11 508,3
Sl 81.17 5 Mos 32.13
Sl 82.1 1 Kong 22.19
Sl 82.2 5 Mos 1.17
Sl 82.2-4 Sl 58.2-3
Sl 82.3 Es 1.17
Sl 82.6 Joh 10.34 491,4
Sl 83.2 Sl 28.1
Sl 83.10 Dom 7.14-15 Dom 4.2
Sl 83.12 Dom 7.25 Dom 8.21
Sl 83.14 004,6
Sl 83.19 Es 42.8
Sl 84.1 Se til Sl 8.1
Sl 84.2 Sl 26.8
Sl 84.2-3 377,5
Sl 84.2-3 378,1
Sl 84.3 Sl 42.3
Sl 84.4 100,7
Sl 84.4 378,2
Sl 84.5 Sl 65.5 294,9
Sl 84.5 342,2
Sl 84.5 377,6
Sl 84.5 378,3
Sl 84.5 385,1
Sl 84.6 Sl 120-134
Sl 84.6-7 099,3
Sl 84.6-7 378,4
Sl 84.6-7 447,4
Sl 84.6-7 550,2
Sl 84.6-7 622,4
Sl 84.6-7 641,8
Sl 84.6-7 649,3
Sl 84.6-7 651,4
Sl 84.6-7 660,7
Sl 84.7 Es 58.11
Sl 84.8 121,5.6
Sl 84.8 339,5
Sl 84.8 378,5
Sl 84.10 Sl 3.4
Sl 84.11 Sl 27.4 294,9
Sl 84.11 370,1
Sl 84.11 378,6-7
Sl 84.12 080,2
Sl 84.12 237,1
Sl 84.12 686,3
Sl 84.12 693,2
Sl 84.12 730,5
Sl 84.13 Sl 2.12 295,2
Sl 85.3 Sl 32.1
Sl 85.6 Sl 77.8
Sl 85.11 047,1
Sl 85.11 142,1
Sl 85.11 147,2
Sl 85.11 276,5
Sl 85.11 278,5
Sl 85.11 323,3
Sl 85.11 595,4
Sl 85.11 749,3
Sl 85.11 750,4
Sl 85.13 Sl 67.7
Sl 86.1 382,3
Sl 86.1 437,1
Sl 86.1 474,1
Sl 86.5 Sl 78.38 Joel 2.13 003,2
Sl 86.5 024,1.3
Sl 86.5 046,5
Sl 86.5 303,5
Sl 86.5 482,3
Sl 86.5 505,4
Sl 86.5 519,2
Sl 86.5 675,1
Sl 86.5 701,3
Sl 86.7 Sl 50.15 024,3
Sl 86.7 046,5
Sl 86.7 482,3
Sl 86.7 505,4
Sl 86.7 701,3
Sl 86.8 Sl 135.5 Sl 71.19 - 2 Mos 15.11
Sl 86.9 Sl 22.28 Åb 15.4 243,2
Sl 86.9 314,3
Sl 86.10 007,2
Sl 86.10 009,1
Sl 86.10 012,10
Sl 86.10 560,1
Sl 86.10 574,1
Sl 86.11 Jer 32.39
Sl 86.13 Sl 30.4
Sl 86.15 Sl 103.8 - 2 Mos 34.6 047,1
Sl 86.15 064,2
Sl 86.15 142,1
Sl 86.15 232,2
Sl 86.15 419,6
Sl 86.15 440,2
Sl 86.15 459,6
Sl 86.15 595,6
Sl 86.15 744,3
Sl 86.15 750,1
Sl 87.1 Es 14.32
Sl 87.3 Sl 46.5-6 Sl 48.2 280,5
Sl 87.4 Sl 89.11 Sl 68.32 Es 19.21
Sl 87.7 Sl 36.10 082,3
Sl 87.7 194,2.3
Sl 87.7 396,1-6
Sl 88.1 Al-mahalat-le-annot er et musikudtryk
Sl 88.1 af ukendt betydning. Se til Sl 32.1
Sl 88.1 1 Krøn 6.18
Sl 88.2 Sl 22.3 377,2-3
Sl 88.2 437,1
Sl 88.2 474,1
Sl 88.2 521,2
Sl 88.9 Sl 38.12
Sl 88.11 Sl 6.6
Sl 88.14 Sl 5.4 033,2
Sl 88.14 437,1
Sl 88.14 474,1
Sl 88.14 521,2
Sl 88.14 Sl 22.2
Sl 89.1 Se til Sl 32.1
Sl 89.1 1 Kong 5.11
Sl 89.2 Sl 101.1
Sl 89.4 Es 55.3
Sl 89.5 2 Sam 7.16 Sl 72.5.17 Sl 132.11
Sl 89.5 Luk 1.32-33 Apg 2.30
Sl 89.7 Sl 86.8
Sl 89.10 Sl 65.8 Matt 8.26
Sl 89.11 Job 9.13 Sl 87.4
Sl 89.12 Sl 24.1-2
Sl 89.15 Sl 97.2
Sl 89.16 335,1
Sl 89.18 Sl 92.11
Sl 89.21 1 Sam 16.13 Apg 13.22
Sl 89.27 2 Sam 7.14 377,4
Sl 89.27 628,7
Sl 89.32-33 032,1
Sl 89.32-33 040,2
Sl 89.32-33 439,1
Sl 89.35 4 Mos 23.19
Sl 89.37 Sl 72.17
Sl 89.42 Sl 44.14
Sl 89.48 Sl 39.6 Sl 90.10
Sl 89.51 Sl 44.10-23
Sl 89.53 Sl 41.14
Sl 90.1 5 Mos 33.27
Sl 90.2 007,2
Sl 90.2 560,1
Sl 90.3 1 Mos 3.19 Sl 104.29 252,6
Sl 90.3 Præd 1.4 Præd 12.7 501,4
Sl 90.3 514,3
Sl 90.3 554,7
Sl 90.3 663,1-2
Sl 90.4 2 Pet 3.8 250,1
Sl 90.4 282,2
Sl 90.4 658,8
Sl 90.4 663,1
Sl 90.5-6 Sl 103.15 Job 14.2 - 1 Pet 1.24-25 003,6
Sl 90.5-6 004,5
Sl 90.5-6 024,3
Sl 90.5-6 155,6
Sl 90.5-6 167,8
Sl 90.5-6 514,3
Sl 90.5-6 616,1
Sl 90.5-6 663,2
Sl 90.5-6 723,3-4
Sl 90.5-6 754,3
Sl 90.8 434,1-2
Sl 90.10 Job 9.25 Præd 1.3 525,3
Sl 90.10 663,3
Sl 90.12 Sl 39.5 294,2
Sl 90.12 358,3
Sl 90.12 546,6
Sl 90.12 620,2
Sl 90.12 662,1
Sl 90.12 663,4
Sl 90.14 300,4
Sl 90.14 663,5
Sl 90.16 327,3
Sl 90.16 663,6
Sl 90.17 663,6.7
Sl 91.2 Sl 18.3 035,7
Sl 91.2 050,1
Sl 91.2 051,2.4
Sl 91.2 163,4
Sl 91.2 404
Sl 91.2 458,1
Sl 91.2 465,3
Sl 91.2 505,3.7
Sl 91.2 513,2.3
Sl 91.2 519,1
Sl 91.2 554,2
Sl 91.2 735,4
Sl 91.3 Sl 124.7
Sl 91.4 Sl 57.2 Matt 23.37 026,3
Sl 91.4 044,2
Sl 91.4 045,1-5
Sl 91.4 275
Sl 91.4 289,1
Sl 91.4 306,4
Sl 91.4 375,1
Sl 91.4 702,4
Sl 91.4 752,2
Sl 91.9 Se til Sl 91.2
Sl 91.11 040,4
Sl 91.11 100,5
Sl 91.11 119,4
Sl 91.11 339,2
Sl 91.11 400,2
Sl 91.11 683,4
Sl 91.11 703,5-6
Sl 91.11 714,1
Sl 91.11 731,3
Sl 91.11 735,3
Sl 91.11 739,2
Sl 91.11-12 Sl 34.8 Matt 4.6
Sl 91.12 031,1
Sl 91.12 308,8
Sl 91.12 690,6
Sl 91.12 703,4
Sl 91.12 732
Sl 91.13 5 Mos 8.15 Mark 16.18 Luk 10.19
Sl 91.15 Sl 50.15
Sl 91.16 Sl 50.23
Sl 92.2-3 004,1-2
Sl 92.2-3 031,3
Sl 92.2-3 286,3
Sl 92.2-3 551,5
Sl 92.2-3 683,1-2
Sl 92.2-3 684,1
Sl 92.2-3 688,1
Sl 92.2-3 690,2
Sl 92.2-3 691,1-2
Sl 92.5-7 004,4
Sl 92.6 Sl 40.6 Sl 104.24 Rom 11.33
Sl 92.8 004,5
Sl 92.10 004,6
Sl 92.10 044,6
Sl 92.10 183,4
Sl 92.10 194,1
Sl 92.10 222,2
Sl 92.10 295,3
Sl 92.10 574,2
Sl 92.10 590,5
Sl 92.11 Sl 89.18 Sl 23.5
Sl 92.13-14 Sl 52.10
Sl 92.13-15 Sl 1.3 004,6-8
Sl 92.13-15 121,5
Sl 92.13-15 349,1
Sl 92.16 Sl 25.8 Sl 119.137 - 5 Mos 32.4
Sl 93.1 Sl 47.8 Sl 96.10 Sl 97.1 Sl 98.6
Sl 93.1 Sl 99.1 Sl 146.10 - 2 Mos 15.18
Sl 93.5 Sl 19.8
Sl 94.1 5 Mos 32.35 Rom 12.19
Sl 94.7 Sl 10.11 014,3
Sl 94.7 316,1
Sl 94.9 Ordsp 20.12
Sl 94.11 Sl 62.10 - 1 Kor 3.20
Sl 94.12 Job 5.17
Sl 94.14 5 Mos 31.6 Rom 11.2 Hebr 13.5
Sl 94.17 Sl 6.6
Sl 95.3 2 Mos 15.11 Sl 47.3 Sl 96.4 119,1
Sl 95.7 Sl 100.3 Joh 10.27-28 471,1-5
Sl 95.7-11 Hebr 3.7-11.15 Hebr 4,3.5.7
Sl 95.9 2 Mos 17,2.7
Sl 95.11 4 Mos 14.22-23
Sl 96.1 Salmen forekommer med få afvigelser 084,2
Sl 96.1 også i 1 Krøn 16.23-33 200,6
Sl 96.1 Sl 33.3 Sl 98.1 Åb 5.9 240,9
Sl 96.1 282,3
Sl 96.1 300,5
Sl 96.1 495,4
Sl 96.4 Sl 95.3
Sl 96.5 Sl 115.4-8 Es 41.24.29 - 1 Kor 8.4
Sl 96.9 Sl 29.2
Sl 96.10 Sl 93.1
Sl 96.11-13 Sl 98.7-9 Es 49.13
Sl 96.12 004,3.8
Sl 96.12 005,2
Sl 96.12 012,1
Sl 96.12 204,2
Sl 96.12 735,5
Sl 96.13 013,1
Sl 96.13 026,1
Sl 96.13 071,2
Sl 96.13 323,3
Sl 97.1 Sl 93.1
Sl 97.2 Sl 89.15
Sl 97.3 Sl 50.3 Hab 3.4
Sl 97.5 Jos 3.13 223,1
Sl 97.7 Jer 46.25 Hebr 1.6
Sl 97.8 Sl 48.12
Sl 97.9 Sl 86.8
Sl 97.10 Sl 34.15
Sl 97.11 Sl 18.29 Sl 112.4
Sl 98.1 Sl 33.3 Sl 96.1 Es 59.16 - Se til Sl 96.1 004,4
Sl 98.1 027,4
Sl 98.3 Es 52.10
Sl 98.6 Sl 93.1
Sl 98.7-9 Sl 96.11-13
Sl 98.9 Se til Sl 96.13
Sl 99.1 Sl 93.1 Sl 80.2 - 2 Mos 25.22
Sl 99.4 Es 9.6
Sl 99.5 Sl 132.7 - 1 Krøn 28.2
Sl 99.7 2 Mos 33.9
Sl 99.8 2 Mos 34.7
Sl 100.3 Sl 74.1 Sl 95.7 064,6
Sl 100.3 088,4
Sl 100.3 143,3
Sl 100.3 223,1
Sl 100.3 265,1
Sl 100.3 343,2
Sl 100.3 463,3
Sl 100.5 Sl 106.1 Sl 107.1 Sl 118.1 Sl 136.1
Sl 100.5 1 Krøn 16.34 - 2 Krøn 5.13 - 2 Krøn 7.3
Sl 100.5 Ezra 3.11 Jer 33.11
Sl 101.1 Sl 89.2
Sl 101.5 Sl 15.3
Sl 102.3 419,5
Sl 102.3 437,1
Sl 102.3 474,1
Sl 102.8 377,2
Sl 102.8 509,1
Sl 102.10 Sl 42.4 377,2
Sl 102.12 Sl 90.5-6 Sl 109.23
Sl 102.13 Sl 9.8 Sl 135.13
Sl 102.14 Sl 51.20
Sl 102.18 520,1
Sl 102.19 Sl 22.31
Sl 102.20 Sl 14.2
Sl 102.21 Sl 79.11
Sl 102.23 Sl 87.4 Es 60.3-10
Sl 102.25 442,1
Sl 102.26 Sl 24.2
Sl 102.26-28 Hebr 1.10-12 004,5
Sl 102.26-28 350,1
Sl 102.27 Es 51.6 Matt 24.35
Sl 102.29 Sl 69.37
Sl 103.1-2 002,1
Sl 103.1-2 003,1
Sl 103.1-2 024,1
Sl 103.2 5 Mos 4.9
Sl 103.3 002,3
Sl 103.3 003,2
Sl 103.3 024,1
Sl 103.3 361,1
Sl 103.3 437,2
Sl 103.3 474,2
Sl 103.4 Sl 68.21 277,7
Sl 103.4 368,4
Sl 103.4 501,3
Sl 103.4-5 002,2
Sl 103.4-5 003,3
Sl 103.4-5 024,1
Sl 103.5 Job 33.25 Es 40.31
Sl 103.7 2 Mos 33.13
Sl 103.8 Sl 86.15 Sl 116.5 Sl 145.8 Jak 5.11
Sl 103.9 Sl 30.6 Es 57.16 Mika 7.18
Sl 103.10 364
Sl 103.11 Sl 36.6 003,4
Sl 103.12 003,4
Sl 103.12 024,2
Sl 103.13 003,5
Sl 103.13 024,3
Sl 103.13 044,2
Sl 103.13 185,3
Sl 103.14 1 Mos 2.7 003,5
Sl 103.14 024,3
Sl 103.14 609,3
Sl 103.14 635,3
Sl 103.15 Sl 90.5-6 Es 40.6 - 1 Pet 1.24-25 003,6
Sl 103.15 004,5
Sl 103.15 024,3
Sl 103.15 514,3
Sl 103.15 616,1
Sl 103.15 663,2
Sl 103.15 706,2
Sl 103.15 723,3-4
Sl 103.15 754,2
Sl 103.16 Sl 37.10 Job 7.10
Sl 103.17 Sl 25.6 - 5 Mos 7.9 Luk 1.50
Sl 103.17-18 003,7
Sl 103.17-18 009,1
Sl 103.17-18 024,4
Sl 103.17-18 026,1
Sl 103.17-18 344,2
Sl 103.17-18 669
Sl 103.17-18 738,3
Sl 103.18 Sl 25.10
Sl 103.19 Sl 9.8 003,8
Sl 103.19 222,4
Sl 103.19 232,3
Sl 103.20-22 Es 6.1-4 Sl 29.1 Sl 148.1-2 003,9
Sl 104.2 100,5
Sl 104.2 143,4
Sl 104.2 149,1
Sl 104.2 193,6
Sl 104.2 221,3
Sl 104.2 292,2
Sl 104.2 608,2
Sl 104.3 1 Mos 1.6-8 Sl 18.11 088,2
Sl 104.3 223,1
Sl 104.3 241,1
Sl 104.4 Hebr 1.7 125,4
Sl 104.4 511,6
Sl 104.5 Sl 89.12
Sl 104.9 Job 38.8-11 Ordsp 8.29 Jer 5.22
Sl 104.12 Matt 13.32
Sl 104.13 676,1
Sl 104.14-16 124,4
Sl 104.14-16 426,16
Sl 104.19 Sl 74.16
Sl 104.24 Sl 92.6 - 1 Mos 1.31
Sl 104.26 Sl 74.14
Sl 104.27-28 Sl 145.15-16
Sl 104.29 Sl 90.3
Sl 104.33 Sl 63.5 004,2
Sl 104.33 005,1
Sl 104.33 271,2
Sl 104.33 451,7
Sl 104.33 551,5
Sl 105.1 Teksten 105.1-15 forekommer med få
Sl 105.1 afvigelser også i 1 Krøn 16.8-22
Sl 105.1 Es 12.4
Sl 105.4 035,7
Sl 105.8 5 Mos 7.9 738,3
Sl 105.9 1 Mos 15.18 - 1 Mos 26.3
Sl 105.10 1 Mos 28.13
Sl 105.11 1 Mos 12.7
Sl 105.16 1 Mos 41.54 Es 3.1
Sl 105.17 1 Mos 37.28
Sl 105.20 1 Mos 41.14
Sl 105.23 1 Mos 46.1.7
Sl 105.24 2 Mos 1,7.12
Sl 105.26 2 Mos 3.10 - 2 Mos 4.14-16
Sl 105.27 2 Mos 7-12
Sl 105.37 2 Mos 12.35
Sl 105.39 2 Mos 14.20
Sl 105.40 2 Mos 16.13-15 Sl 78.25
Sl 105.41 2 Mos 17.6 Sl 78.15-16
Sl 105.44 Sl 78.55
Sl 106.1 Sl 100.5 003,2
Sl 106.1 003,7
Sl 106.1 009,1
Sl 106.1 010,1
Sl 106.1 024,4
Sl 106.1 026,1
Sl 106.1 035,1
Sl 106.1 213,4
Sl 106.1 248,5
Sl 106.1 307,5
Sl 106.1 344,2
Sl 106.1 345,4
Sl 106.1 347,6
Sl 106.1 429,1
Sl 106.1 435,1
Sl 106.1 494,1
Sl 106.1 669
Sl 106.1 738,3
Sl 106.1-47 Sl 78
Sl 106.6 1 Kong 8.47 364
Sl 106.6 438,1
Sl 106.7 2 Mos 14.11-12
Sl 106.12 2 Mos 15.21
Sl 106.14 4 Mos 11.4-6
Sl 106.16 4 Mos 16.1-3
Sl 106.17-18 4 Mos 16.31-35
Sl 106.19-20 2 Mos 32.1-6
Sl 106.20 Jer 2.11 Rom 1.23
Sl 106.21 5 Mos 32.18
Sl 106.22 Sl 105.27
Sl 106.23 2 Mos 32,11.32
Sl 106.26 4 Mos 14.21-23 - 1 Kor 10.5
Sl 106.28 4 Mos 25.3
Sl 106.29-31 4 Mos 25.11-13
Sl 106.32 4 Mos 20.2-13
Sl 106.33 Es 63.10
Sl 106.34-36 5 Mos 7.1-2 - 5 Mos 12.2-3
Sl 106.34-36 Dom 1.28 Dom 2.23-3.6
Sl 106.37-38 3 Mos 18.21 - 2 Kong 21,6.16
Sl 106.41 Dom 2.14
Sl 106.47 5 Mos 30.3
Sl 106.47-48 1 Krøn 16.35-36
Sl 106.48 Sl 41.14
Sl 107.1 Sl 100.5 = Sl 106.1
Sl 107.3 5 Mos 30.3 Es 43.5-6
Sl 107.4 028,2
Sl 107.4 323,2
Sl 107.6 505,4
Sl 107.6 564,1
Sl 107.8 564,5
Sl 107.13-14 (= vers 6)
Sl 107.13-14 028,3
Sl 107.15.21.31 (= vers 8)
Sl 107.19.28 (= vers 6)
Sl 107.22 Sl 50.14
Sl 107.26 Rom 10.7
Sl 107.34 1 Mos 19.24-25
Sl 107.35 Es 41.18 028,3
Sl 107.42 Job 22.19
Sl 108.2 198,3
Sl 108.2 518,1
Sl 108.2 530,2
Sl 108.2 692,1
Sl 108.2-6 Sl 57.8-12
Sl 108.5 Sl 36.6 026,1
Sl 108.7-14 Sl 60.7-14
Sl 109.1 Sl 118.14
Sl 109.2 Sl 55.22
Sl 109.5 Sl 35.12
Sl 109.8 Apg 1.20
Sl 109.13 Sl 37.38
Sl 109.14 2 Mos 20.5
Sl 109.23 Sl 102.12
Sl 109.25 Sl 22.8
Sl 109.30 Sl 22.23
Sl 109.31 Sl 16.8
Sl 110.3 i hellig prydelse kommer dit
Sl 110.1 Matt 22.44 Apg 2.34-35 Hebr 1.13 009,9
Sl 110.1 1 Kor 15.25 Ef 1.20-22 Fil 2.8-11 056,4
Sl 110.1 Hebr 10.12-13 192,4
Sl 110.1 194,5
Sl 110.1 198,2
Sl 110.1 201,5
Sl 110.1 208,6
Sl 110.1 214,1
Sl 110.1 215,4.6
Sl 110.1 216,3
Sl 110.1 217,4
Sl 110.1 225,1
Sl 110.1 236,6
Sl 110.1 362,2
Sl 110.1 537,1
Sl 110.2 Sl 2.6 216,4
Sl 110.2 217,3
Sl 110.2 223,1
Sl 110.3 Oversættelsen "har jeg født dig"
Sl 110.3 støtter sig til den græske oversættelse,
Sl 110.3 jf i øvrigt Sl 2.7
Sl 110.3 I den jødiske skrifttradition
Sl 110.3 er de samme bogstaver opfattet
Sl 110.3 så de betyder:
Sl 110.3 "din ungdom",
Sl 110.3 hvilket har ført til oversættelsen:
Sl 110.3 unge mandskab til dig.
Sl 110.4 1 Mos 14.18-20 Hebr 5,6.10 293,1
Sl 110.4 Hebr 7,17.21
Sl 110.5 Sl 2,2.5.9
Sl 110.6 Åb 19.11
Sl 111.4 2 Mos 12.1-28
Sl 111.5 Sl 34.10
Sl 111.10 Ordsp 1.7 - 1 Tim 4.8 014,4
Sl 111.10 591,5
Sl 111.10 748,1
Sl 112.1-2 Sl 1.2 Sl 119.1-3 Ordsp 20.7
Sl 112.4 Sl 97.11
Sl 112.5 Sl 41.2
Sl 112.9 2 Kor 9.9
Sl 112.10 Sl 37.12
Sl 113.3 Sl 50.1 Mal 1.11
Sl 113.5 Sl 86.8 Es 57.15
Sl 113.7-8 1 Sam 2.8 009,4
Sl 113.7-8 027,4
Sl 113.7-8 093,4
Sl 113.9 1 Mos 21.2 - 1 Sam 1.20 288,2
Sl 113.9 Luk 1.58 Gal 4.27
Sl 113-118 Sl 113-118: "Israels Halleluja" 154,2
Sl 114.1 2 Mos 12.41
Sl 114.2 2 Mos 19.6
Sl 114.3 2 Mos 14.21-22 Jos 3.13-16
Sl 114.5 Jos 4.23-24
Sl 114.7 2 Mos 19.18
Sl 114.8 2 Mos 17.6
Sl 115.2 Sl 79.10
Sl 115.3 Sl 135.6 003,8
Sl 115.3 017,1
Sl 115.3 028,1
Sl 115.3 031,3.4
Sl 115.3 126,4
Sl 115.3 307,2
Sl 115.3 333,1
Sl 115.3 718,4
Sl 115.4-8 Sl 96.5 - 5 Mos 4.28 Es 44.9-11
Sl 115.4-11 Sl 135.15-20
Sl 115.8 Sl 97.7
Sl 115.9 Sl 33.20
Sl 115.13 Åb 19.5
Sl 115.14 5 Mos 1.11
Sl 115.15 Sl 134.3
Sl 115.16 1 Mos 1.28
Sl 115.17 Sl 6.6 Es 38.18
Sl 116.2 382,3
Sl 116.2 437,1
Sl 116.2 474,1
Sl 116.3 Sl 18.5 168,5
Sl 116.3 191,1
Sl 116.3 442,1-3
Sl 116.3 652,6
Sl 116.5 Sl 103.8
Sl 116.7 Sl 42.6
Sl 116.8 Sl 56.14
Sl 116.9 Sl 27.13 022,1
Sl 116.9 279,4
Sl 116.9 649,3.6
Sl 116.10 2 Kor 4.13
Sl 116.11 Rom 3.4
Sl 116.14 Sl 22.26 Sl 65.2
Sl 116.15 Sl 72.14
Sl 116.17-18 Jon 2.10
Sl 117.1 Sl 72.17 Rom 15.11
Sl 117.1-2 026,1
Sl 117.1-2 031,1
Sl 117.1-2 345,1
Sl 117.1-2 361,2
Sl 117.2 2 Mos 34.6
Sl 118.1 Sl 100.5
Sl 118.1-4 Se til Sl 106.1
Sl 118.4 Sl 115.11
Sl 118.5 Sl 18.20 Sl 119.45
Sl 118.6-7 Sl 56.5 Hebr 13.6 295,2
Sl 118.6-7 298,1
Sl 118.6-7 499,1
Sl 118.6-7 754,1
Sl 118.8-9 Sl 146.3 519,1
Sl 118.14 2 Mos 15.2 Sl 109.1 016,4
Sl 118.14 212,1.3
Sl 118.14 464,2
Sl 118.14 589,1
Sl 118.14 590,3
Sl 118.14 686,7
Sl 118.16 225,1
Sl 118.16 299,2
Sl 118.16 435,1
Sl 118.16 444,4
Sl 118.17 024,1
Sl 118.17 087,5
Sl 118.17 094,1-3
Sl 118.17 225,2
Sl 118.18 2 Kor 6.9
Sl 118.20 Es 26.2
Sl 118.22 Es 28.16 Matt 21.42 225,3
Sl 118.22 Apg 4.11 - 1 Pet 2.7 287,3
Sl 118.22 289,2
Sl 118.22 305,5
Sl 118.22 306,3
Sl 118.23 Matt 21.42
Sl 118.24 194,2
Sl 118.24 368,1
Sl 118.24 371,4
Sl 118.25-26 Matt 21.9 Matt 23.39 Joh 12.13 368,2
Sl 118.27 2 Mos 27.1-2
Sl 118.29 Se til Sl 106.1
Sl 119.1-3 Sl 112.1-2 580,3
Sl 119.12 Sl 119,26.64.68
Sl 119.19 Sl 39.13 610,1
Sl 119.19 612,1
Sl 119.19 615,1
Sl 119.19 646,1
Sl 119.21 5 Mos 27.26 Gal 3.10
Sl 119.24 580,3
Sl 119.25 028,7
Sl 119.25 316,1
Sl 119.25 609,2
Sl 119.28 198,6
Sl 119.28 561,6
Sl 119.29 Sl 119,104.128 411,1
Sl 119.29 591,5
Sl 119.29 681,2
Sl 119.30 008,5
Sl 119.30 585,1
Sl 119.35 580,3
Sl 119.45 Sl 118.5
Sl 119.46 Matt 10.18
Sl 119.49 401,3
Sl 119.49 437,3
Sl 119.50 145,11
Sl 119.57 Sl 16.5 016,5
Sl 119.57 025,6
Sl 119.57 101,5
Sl 119.57 170,5
Sl 119.57 417,4
Sl 119.57 489,1
Sl 119.62 Sl 42.9
Sl 119.72 Sl 19.11 Sl 119.127 350,6
Sl 119.74 307,2
Sl 119.74 512,6
Sl 119.74 516
Sl 119.77 580,3
Sl 119.81 Se til Sl 119.74
Sl 119.89 Es 40.8 Luk 21.33
Sl 119.90 738,3
Sl 119.97 Sl 1.2
Sl 119.103 Sl 19.11 087,2
Sl 119.103 450,1
Sl 119.104 Sl 119.29 411,1
Sl 119.104 591,5
Sl 119.104 681,2
Sl 119.105 Sl 19.9 Ordsp 6.23 - 2 Pet 1.19 008,5
Sl 119.105 113,7
Sl 119.105 259,2
Sl 119.105 264,1
Sl 119.105 314,3
Sl 119.105 353,1
Sl 119.105 370,5
Sl 119.105 385,2
Sl 119.105 687,3-4
Sl 119.107 145,11
Sl 119.108 Sl 19.15
Sl 119.114 Se til Sl 119.74
Sl 119.114 030,2
Sl 119.114 044,2
Sl 119.114 050,4
Sl 119.114 080,2
Sl 119.114 168,6
Sl 119.114 482,4
Sl 119.114 686,3
Sl 119.114 693,2
Sl 119.114 701,6
Sl 119.114 708,3
Sl 119.114 724,4.5
Sl 119.114 730,5
Sl 119.114 752,1
Sl 119.127 Sl 119.72
Sl 119.127 Sl 119.29 Se til Sl 119.104
Sl 119.130 Sl 19.8
Sl 119.135 Sl 80.4 302,6
Sl 119.135 688,3
Sl 119.137 Sl 92.16
Sl 119.139 Sl 69.10
Sl 119.140 Sl 19.9
Sl 119.143 580,3
Sl 119.147 Sl 5.4 Se til Sl 119.74
Sl 119.148 Sl 63.7
Sl 119,149.156.159 Se til Sl 119.107
Sl 119.160 Joh 17.17
Sl 119.165 Sl 37.11
Sl 119.176 Es 53.6
Sl 120.5 1 Mos 10.2 - 1 Mos 25.13
Sl 121.1 Sl 123.1 042,1
Sl 121.1 126,5
Sl 121.1 271,5
Sl 121.1 707,3
Sl 121.2 042,2
Sl 121.2 071,2
Sl 121.2 295,1
Sl 121.2 520,1
Sl 121.3-4 027,3
Sl 121.3-4 031,1
Sl 121.3-4 042,4
Sl 121.3-4 377,4
Sl 121.3-4 703,4
Sl 121.3-4 731,3
Sl 121.3-4 732
Sl 121.7-8 4 Mos 6.24-26
Sl 121.8 5 Mos 28.6
Sl 122.1-2 Sl 26.8
Sl 122.4 2 Mos 23.17
Sl 122.6 234,2
Sl 123.1 Sl 121.1 042,1
Sl 123.1 126,5
Sl 123.1 271,5
Sl 123.1 707,3
Sl 123.3 364
Sl 124.2-3 298,1-2
Sl 124.4 Sl 42.8 Sl 69.16 005,4
Sl 124.4 377,4
Sl 124.7 Sl 91.3 226,1
Sl 124.7 298,3
Sl 124.7 493,5
Sl 124.7 504,1
Sl 124.7 684,5
Sl 124.8 Sl 121.2 042,2
Sl 124.8 071,2
Sl 124.8 295,1
Sl 124.8 298,3
Sl 124.8 520,1
Sl 125.1 Sl 46.6
Sl 125.2 Sl 34.8
Sl 125.5 Sl 128.6 Gal 6.16
Sl 126.1 Sl 14.7 562,6
Sl 126.5 Matt 5.4
Sl 126.5-6 028,2
Sl 126.5-6 042,5
Sl 126.5-6 180
Sl 126.5-6 286,3
Sl 126.5-6 499,6-7
Sl 126.5-6 575,1
Sl 126.5-6 583,5
Sl 126.5-6 661,3
Sl 127.1 730,11
Sl 127.1 1 Kor 3.7 042,4
Sl 127.1 256,2
Sl 127.1 292,1
Sl 127.1 701,3
Sl 127.1 745,1
Sl 127.2 Ordsp 10.22 488,6
Sl 127.2 686,5
Sl 127.2 745,2
Sl 127.3 Sl 128.3 - 1 Mos 30.2 - 1 Mos 33.5
Sl 128.3 Sl 127.3
Sl 128.5 Sl 134.3
Sl 128.6 Sl 125.5
Sl 129.3 Es 51.23
Sl 129.8 Ruth 2.4
Sl 130.1 Sl 69.3 435,2
Sl 130.1 437,1
Sl 130.1 474,1
Sl 130.2-3 264,3
Sl 130.2-3 437,1-2
Sl 130.2-3 439,2
Sl 130.2-3 453,4
Sl 130.2-3 474,1-2
Sl 130.3 Job 14.17
Sl 130.4 Es 55.7 Dan 9.9 Rom 6.1-2 361,1
Sl 130.4 437,2
Sl 130.4 474,2
Sl 130.4 595,3
Sl 130.5 Sl 27.14 473,3
Sl 130.5 521,2
Sl 130.5 587,4
Sl 130.6 229,4
Sl 130.6 310
Sl 130.6 377,6
Sl 130.6 437,4
Sl 130.6 509,4
Sl 130.6 516
Sl 130.8 Sl 25.22 Matt 1.21 Tit 2.14 437,5
Sl 131.2 Sl 62.2 045,3
Sl 131.2 105,2
Sl 131.2 246,4
Sl 131.2 609,9
Sl 131.2 698,1
Sl 132.3-5 2 Sam 7.2
Sl 132.6 1 Sam 6.21
Sl 132.7 Sl 99.5
Sl 132.8 4 Mos 10.35
Sl 132.8-10 2 Krøn 6.41-42
Sl 132.11 2 Sam 7.12 Sl 89.4-5 Apg 2.30 Hebr 6.17
Sl 132.13 Sl 68.17
Sl 132.17 1 Sam 2.10 Luk 1.69
Sl 132.18 Sl 21.4
Sl 133.1 342,2
Sl 133.2 3 Mos 8.12
Sl 134.3 Sl 128.5 Sl 115.15
Sl 135.4 2 Mos 19.5-6
Sl 135.5 Sl 86.8 003,8
Sl 135.5 574,1-2
Sl 135.6 Sl 115.3 017,1
Sl 135.6 028,1
Sl 135.6 031,4
Sl 135.6 126,4
Sl 135.6 307,2
Sl 135.6 333,1
Sl 135.6 718,4
Sl 135.7 Jer 10.13
Sl 135.8 2 Mos 12.29
Sl 135.9 Sl 78.42-52
Sl 135.10 Sl 136.17
Sl 135.11 4 Mos 21,21.33
Sl 135.12 Jos 12.1-6
Sl 135.13 Sl 102.13
Sl 135.14 5 Mos 32.36 Hebr 10.30
Sl 135.15-20 Sl 115.4-11
Sl 136.1 Sl 100.5
Sl 136.1-26 Se til Sl 106.1
Sl 136.2 5 Mos 10.17
Sl 136.7-9 1 Mos 1.14-18 699,1
Sl 136.10-16 Sl 135.8-12
Sl 136.13 2 Mos 14.21
Sl 136.17-22 4 Mos 21.23-35
Sl 136.25 Sl 145.15-16
Sl 137.1-2 306,1
Sl 137.4 306,1
Sl 137.5 Jer 51.50
Sl 137.7 Klages 4.21 Obad 11-14
Sl 137.8 Sl 79.12 Åb 18.6
Sl 137.9 Es 13.16
Sl 138.1 Sl 82,1.6 Joh 10.34
Sl 138.3 447,3
Sl 138.4 Sl 68.30 Sl 102.16
Sl 138.8 Se til Sl 106.1
Sl 139.1 Sl 7.10 Sl 44.22
Sl 139.1-2 018,1
Sl 139.1-2 024,3
Sl 139.1-2 438,2
Sl 139.1-2 609,3
Sl 139.1-2 635,3
Sl 139.1-2 695,3
Sl 139.3 018,2
Sl 139.3 033,1
Sl 139.7-8 018,3
Sl 139.8 Am 9.2
Sl 139.9-10 018,4
Sl 139.9-10 438,2
Sl 139.11-12 Job 34.22 018,5
Sl 139.11-12 032,3
Sl 139.13 Sl 119.73
Sl 139.14 Åb 15.3
Sl 139.16 019,2
Sl 139.17 Sl 40.6
Sl 139.19 004,6
Sl 139.24 Sl 25.4
Sl 140.4 Rom 3.13 Jak 3.8 104,3
Sl 140.7 Sl 22.11
Sl 141.2 2 Mos 30.7 Åb 5.8
Sl 141.3 Sl 39.2
Sl 141.5 Ordsp 27.5-6
Sl 141.8 549,2
Sl 141.8 552,2
Sl 141.8 585,3
Sl 142.1 Se til Sl 32.1
Sl 142.1 1 Sam 22.1 - 1 Sam 24.4 Sl 57.1
Sl 142.6 Sl 27.13 016,5
Sl 142.6 022,1
Sl 142.6 025,6
Sl 142.6 101,5
Sl 142.6 163,4
Sl 142.6 170,5
Sl 142.6 279,4
Sl 142.6 295,1
Sl 142.6 417,4
Sl 142.6 437,2
Sl 142.6 465,3
Sl 142.6 489,1
Sl 142.6 505,3
Sl 142.6 513,3
Sl 142.6 519,1
Sl 142.6 521,2
Sl 142.6 649,3.6
Sl 142.8 557,4
Sl 142.8 562,1.5
Sl 143.1 447,4
Sl 143.2 Job 9.2 Rom 3.23 Gal 2.16 434,1
Sl 143.2 564,4
Sl 143.3 Klages 3.6
Sl 143.5 Sl 77.6 506,1
Sl 143.6 Sl 63.2
Sl 143.7 Sl 28.1
Sl 143.8 Sl 25.4
Sl 143.10 Sl 27.11 019,1-4
Sl 143.10 071,7
Sl 143.10 342,1
Sl 143.10 343,2
Sl 143.10 496,3
Sl 144.1 Sl 18,32.35 030,2
Sl 144.1 050,1
Sl 144.1 377,4
Sl 144.1 529,4
Sl 144.1 553,1
Sl 144.1 568,1
Sl 144.1 701,6
Sl 144.1 752,1
Sl 144.2 Sl 18.3 019,1
Sl 144.2 027,1.5
Sl 144.2 030,2
Sl 144.2 044,2
Sl 144.2 050,4
Sl 144.2 351,1
Sl 144.2 449,1
Sl 144.2 482,4
Sl 144.2 509,3
Sl 144.2 513,2
Sl 144.2 553,1
Sl 144.2 683,5
Sl 144.2 693,2
Sl 144.2 701,6
Sl 144.2 708,3
Sl 144.2 724,4
Sl 144.2 735,4
Sl 144.2 752,1
Sl 144.3 Sl 8.5 694,6
Sl 144.3 721,3
Sl 144.4 Sl 39.6-7 Job 8.9 663,1
Sl 144.5-7 Sl 18.10-17
Sl 144.6 031,1
Sl 144.9 Sl 33.3 001,2
Sl 144.9 002,1
Sl 144.9 084,2
Sl 144.9 200,2.6
Sl 144.9 240,9
Sl 144.9 282,3
Sl 144.9 300,5
Sl 144.9 495,4
Sl 144.15 Sl 33.12 335,5
Sl 145.5 Sl 19.2-7
Sl 145.8 Sl 103.8 - 2 Mos 34.6 Joel 2.13
Sl 145.13 Dan 3.33 Dan 7.14
Sl 145.14 Sl 146.8
Sl 145.15-16 Sl 104.27-28 Sl 136.25
Sl 145.17 Åb 15.3
Sl 145.18 Sl 91.15
Sl 146.3 Sl 118.8-9 Jer 17.5
Sl 146.4 1 Mos 3.19 Præd 3.20
Sl 146.5 Sl 40.5 Jer 17.7
Sl 146.5-6 042,2
Sl 146.5-6 298,3
Sl 146.5-6 362,1
Sl 146.6 2 Mos 20.11 Apg 4.24 Apg 14.15
Sl 146.6 Åb 5.13 Åb 10.6 Åb 14.7
Sl 146.8 Sl 145.14 Es 42.7 Matt 11.5
Sl 146.9 5 Mos 10.18 061,3
Sl 146.9 130,1
Sl 146.9 520,1
Sl 146.9 747,5
Sl 146.10 Sl 93.1
Sl 147.6 540,1
Sl 147.1 Sl 92.2
Sl 147.3 Sl 34.19 Es 61.1 090,6
Sl 147.3 471,4
Sl 147.4 Es 40.26 676,3
Sl 147.5 Rom 11.33
Sl 147.6 Luk 1.52 027,4
Sl 147.9 Job 38.41 026,4
Sl 147.9 036,2
Sl 147.9 678,2
Sl 147.15-18 Job 38.22-30
Sl 147.19-20 5 Mos 4.8 Apg 14.16 Rom 3.2
Sl 148.1 Matt 21.9
Sl 148.1-2 Sl 103.20-22
Sl 148.2 003,9
Sl 148.2 009,2
Sl 148.2 281,4
Sl 148.3-13 1 Mos 1.1-27
Sl 148.4 Sl 19.2 013,5
Sl 148.4 291,1
Sl 148.5 Sl 33,6.9
Sl 149.1 Sl 33.3 Se til Sl 144.9 001,1
Sl 149.1 291,5
Sl 149.2 Sl 100.3
Sl 149.9 Es 34 Es 63.4-6 Joel 4.2-14
Sl 150.6 Åb 5.13 002,5
Sl 150.6 005,3
Sl 150.6 010,1
Sl 150.6 012,10
Sl 150.6 312,1