HENVISNINGSNØGLE - BIBELEN - SALMEBOGEN DDS

Salmernes Bog - Nr 1-69

TEKST HENVISNING DDS
Sl 1.1 Sl 26.4-5 Sl 119.1 Ordsp 4.14 104,3
Sl 1.2 5 Mos 6.7 Jos 1.8 Sl 119,35.47.70.97 580,3
Sl 1.3 Sl 92.13-15 Jer 17.8 284,6
Sl 1.3 288,2
Sl 1.4 Sl 35.5 Job 21.18 Hos 13.3 004,6
Sl 1.4 162,2
Sl 1.4 206,6
Sl 1.6 Sl 37.38 032,5
Sl 1.6 037,5
Sl 1.6 551,1
Sl 1.6 565,1
Sl 2.1-2 Apg 4.25-26 080,6
Sl 2.1-2 296,1
Sl 2.1-2 554,2
Sl 2.1-2 570,3
Sl 2.2 Sl 110.5 Åb 11.18
Sl 2.3 Jer 5.5
Sl 2.4 Sl 37.13 Sl 59.9
Sl 2.5 Es 34.2 Åb 6.15-17
Sl 2.6 Sl 110.2 Zak 8.3
Sl 2.7 Sl 89.27-28 - 2 Sam 7.14
Sl 2.7 Apg 13.33 Hebr 1.5 Hebr 5.5
Sl 2.8-9 Sl 72.8 Dan 7.13-14 Åb 2.26-27
Sl 2.9 knuse: Den græske oversættelse har:
Sl 2.9 vogte. jf Åb 2.27
Sl 2.11 Fil 2.12 Hebr 12.28
Sl 2.12 Kys hans fødder i rædsel
Sl 2.12 beror på en omstilling af konsonanterne
Sl 2.12 i den hebraiske tekst ved overgangen fra
Sl 2.12 v 11 til 12
Sl 2.12 Den hebraiske tekst kan betyde:
Sl 2.12 ... fryd jer med bæven! (12) Kys sønnen; ...
Sl 2.12 Sl 34.9 Sl 84.13
Sl 3.1 2 Sam 15
Sl 3.2 297,1
Sl 3.2 298,1
Sl 3.2 519,1
Sl 3.3 Sela er et hyppigt forekommende
Sl 3.3 musikudtryk af ukendt betydning
Sl 3.4 1 Mos 15.1 Sl 5.13 Sl 18.3 Sl 84.12 030,2
Sl 3.4 044,2
Sl 3.4 050,4
Sl 3.4 168,6
Sl 3.4 170,2
Sl 3.4 237,1
Sl 3.4 482,4
Sl 3.4 489,4
Sl 3.4 553,1
Sl 3.4 693,2
Sl. 3.4 701,6
Sl 3.4 724,4-5
Sl 3.4 730,5
Sl 3.4 752,1
Sl 3.6 Sl 4.9
Sl 3.7 Sl 27.3
Sl 3.8 Sl 58.7
Sl 4.2 447,3
Sl 4.4 027,1
Sl 4.4 031,6
Sl 4.4 033,3
Sl 4.4 046,5
Sl 4.4 419,6
Sl 4.4 479,2
Sl 4.5 Ef 4.26
Sl 4.6 5 Mos 33.19 Sl 51,19.21
Sl 4.6 Rom 12.1 - 1 Pet 2.5
Sl 4.7 Sl 31.17 - 4 Mos 6.25
Sl 4.9 Sl 3.6
Sl 5.4 Sl 88.14 Sl 119.147
Sl 5.5 Sl 15.1 437,1
Sl 5.7 Sl 55.24
Sl 5.8 Sl 26.8
Sl 5.9 Sl 27.11
Sl 5.10 Rom 3.13
Sl 6.1 Al-ha-sheminit er et musikudtryk
Sl 6.1 af ukendt betydning
Sl 6.2 Sl 38.2 Jer 10.24
Sl 6.3 Sl 41.5
Sl 6.4 Sl 13.2 Joh 12.27
Sl 6.6 Sl 30.10 Sl 88.11 Sl 115.17 Es 38.18
Sl 6.8 Job 17.7
Sl 6.9 Matt 7.23
Sl 7.1 Shiggajon er formodentlig navn på en
Sl 7.1 digttype. Ordets betydning er ukendt
Sl 7.2 Sl 16.1
Sl 7.3 Sl 10.9
Sl 7.9 Sl 18.21-25
Sl 7.10 Sl 139.1 Jer 11.20 Åb 2.23
Sl 7.11 Sl 3.4
Sl 7.15 Job 15.35 Es 59.4
Sl 7.16 Sl 7.16 Sl 9.16 Ordsp 26.27
Sl 8.1 Al-ha-gittit er et musikudtryk
Sl 8.1 af ukendt betydning
Sl 8.2 2 Mos 3.13-15
Sl 8.3 Matt 21.16 068,7
Sl 8.3 226,2
Sl 8.3 400,1
Sl 8.4 Sl 19.2
Sl 8.4-5 003,5
Sl 8.4-5 350,1
Sl 8.4-5 635,3
Sl 8.4-5 694,6
Sl 8.4-5 721,3
Sl 8.5 Sl 144.3 Job 7.17
Sl 8.5-7 Hebr 2.6-8 - 1 Kor 15.27 Ef 1.22
Sl 8.6 1 Mos 1.27
Sl 9.1 Al-mut-labben er et musikudtryk
Sl 9.1 af ukendt betydning
Sl 9.3 Sl 92.2
Sl 9.6 Sl 34.17
Sl 9.8 Sl 103.19
Sl 9.12 Sl 76.3
Sl 9.13 1 Mos 4.10 Åb 6.10
Sl 9.14 195,1
Sl 9.14 199,2
Sl 9.16 Sl 7.16 Sl 35.8
Sl 9.17 Higgajon Sela er et musikudtryk
Sl 9.17 af ukendt betydning
Sl 9.19 Sl 10.17
Sl 10.3 Den hebraiske tekst har:
Sl 10.3 velsigner ... Herren.
Sl 10.3 men efter al sandsynlighed er meningen
Sl 10.3 forbander ... Herren
Sl 10.3 et udtryk, man har fundet anstødeligt
Sl 10.3 Fil 3.19
Sl 10.4 Sl 14.1
Sl 10.6 Sl 73.6-8
Sl 10.7 Rom 3.14
Sl 10.11 Sl 94.7 Es 29.15
Sl 10.12 4 Mos 10.35
Sl 10.14 Sl 68.6 061,3
Sl 10.14 130,1
Sl 10.14 520,1
Sl 10.14 747,5
Sl 10.17 Sl 9.19
Sl 11.2 155,1
Sl 11.4 Sl 33.14 Hab 2.20 Es 66.1
Sl 11.6 1 Mos 19.24
Sl 11.7 Matt 5.8
Sl 12.1 Se til Sl 6.1
Sl 12.2 352,1-2
Sl 12.3 Jer 9.7
Sl 12.3-5 352,3
Sl 12.5 Sl 73.8-9 Job 21.14-15
Sl 12.6 026,2
Sl 12.6 352,4
Sl 12.6 477,2
Sl 12.7 Oversættelsen i diglen i jorden 014,1
Sl 12.7 er usikker 350,6
Sl 12.7 Sl 18.31 Ordsp 30.5 352,5
Sl 12.7 544,2
Sl 12.7 563,2
Sl 12.8-9 352,6
Sl 12.8-9 353,3.5
Sl 13.2 Sl 44.25 307,2
Sl 13.2 377,2.4
Sl 13.2 419,5
Sl 14.1 Sl 10.4 - 1 Mos 6.12 004,4
Sl 14.1 553,3
Sl 14.1-3 Sl 74.22 Rom 3.10-12
Sl 14.1-7 Sl 53
Sl 14.2-3 018,1
Sl 14.2-3 352,1
Sl 14.2-3 434,1
Sl 14.4 Mika 3.3
Sl 14.6 Sl 12.6
Sl 14.7 Sl 126.1 Rom 11.26 062,4
Sl 15.1 Sl 23.6 Sl 27.4
Sl 15.1-5 Sl 24.3-6 Es 33.15-16
Sl 15.3 Sl 101.5 - 3 Mos 19.16
Sl 15.5 2 Mos 22.24 - 5 Mos 23.20-21
Sl 16.1 Miktam er formodentlig navn
Sl 16.1 på en digttype
Sl 16.1 Sl 7.2
Sl 16.2 Sl 73.25 046,2
Sl 16.2 080,5
Sl 16.4 2 Mos 23.13
Sl 16.5 Sl 73.26 Sl 119.57 025,6
Sl 16.5 4 Mos 18.20 Klages 3.24 101,5
Sl 16.5 170,5
Sl 16.5 417,4
Sl 16.5 489,1
Sl 16.6 279,2
Sl 16.6 581,5
Sl 16.6 675,1
Sl 16.8 Sl 109.31
Sl 16.8-11 Apg 2.25-28 Apg 13.35
Sl 16.10 graven: Den græske overs‘ttelse har: 200,5
Sl 16.10 forrådnelse, jf Apg 2.27 Apg 13.35 236,6
Sl 16.10 277,5
Sl 16.10 344,3
Sl 16.10 407,3
Sl 16.10 660,3
Sl 16.11 177,1
Sl 16.11 250,2
Sl 16.11 255,3
Sl 16.11 300,4
Sl 16.11 302,6
Sl 16.11 338,1.2
Sl 16.11 426,11
Sl 16.11 589,2
Sl 16.11 743,2
Sl 17.3 Sl 7.10
Sl 17.6 131,4
Sl 17.6 318,4
Sl 17.6 352,4
Sl 17.6 447,3-4
Sl 17.6 479,2
Sl 17.8 5 Mos 32.10 Sl 36.8 Sl 57.2 Sl 61.5 026,3
Sl 17.8 Sl 63.8 - 2 Mos 37.7-9 Zak 2.12 045,1-4
Sl 17.8 275
Sl 17.8 289,1
Sl 17.8 306,4
Sl 17.8 375,1
Sl 17.8 702,4
Sl 17.8 703,6
Sl 17.8 752,2
Sl 17.13 4 Mos 10.35
Sl 17.15 005,1
Sl 17.15 052,3
Sl 17.15 061,1
Sl 17.15 085,9
Sl 17.15 168,6
Sl 17.15 247,2
Sl 17.15 343,1
Sl 17.15 380,3
Sl 17.15 506,6
Sl 17.15 612,5
Sl 17.15 617,2
Sl 17.15 711,4
Sl 18.1 Salmen forekommer med få afvigelser
Sl 18.1 også i 2 Sam 22
Sl 18.2 212,1
Sl 18.2 589,1
Sl 18.2 590,3
Sl 18.3 5 Mos 32.18 Sl 3.4 Sl 28.7 Sl 91.2 030,2
Sl 18.3 Sl 144.2 Luk 1.69 044,2
Sl 18.3 050,1.4
Sl 18.3 295,1
Sl 18.3 357,2
Sl 18.3 377,4
Sl 18.3 482,4
Sl 18.3 512,4
Sl 18.3 513,2
Sl 18.3 529,4
Sl 18.3 553,1
Sl 18.3 568,7
Sl 18.3 628,7
Sl 18.3 693,2
Sl 18.3 701,6
Sl 18.3 708,3
Sl 18.3 724,4.5
Sl 18.3 728,4
Sl 18.3 752,1
Sl 18.5 Sl 30.4 Sl 116.3 191,1
Sl 18.7 Jon 2.8
Sl 18.9 2 Mos 19.18
Sl 18.10-17 Sl 144.5-7
Sl 18.11 Sl 99.1 Sl 104.3-4
Sl 18.14 Sl 29.3
Sl 18.17 Sl 69.2
Sl 18.20 Sl 118.5
Sl 18.28 Job 22.29 - 1 Pet 5.5
Sl 18.29 Sl 97.11
Sl 18.30 Fil 4.13
Sl 18.31 Sl 19.9 019,3
Sl 18.31 027,3
Sl 18.31 030,1
Sl 18.31 046,1
Sl 18.31 133,1
Sl 18.31 254,2
Sl 18.31 259,2
Sl 18.31 302,4
Sl 18.31 447,4
Sl 18.31 514,1
Sl 18.31 563,2
Sl 18.31 607,4
Sl 18.31 688,2
Sl 18.32 Es 43.11 Es 44.6.8
Sl 18.34 Hab 3.19
Sl 18.36 Sl 63.9
Sl 18.37 Sl 31.9
Sl 18.42 Ordsp 1.28
Sl 18.47 119,1-5
Sl 18.47 490,4
Sl 18.47 551,4
Sl 18.47 752,1
Sl 18.50 Rom 15.9
Sl 18.51 Sl 28.8 - 2 Sam 7.12-16
Sl 19.2 Sl 8.4 Rom 1.20 003,10
Sl 19.2 350,1
Sl 19.3 350,2
Sl 19.4-5 135,6
Sl 19.4-5 194,3
Sl 19.4-5 248,2
Sl 19.4-5 276,2
Sl 19.4-5 282,4
Sl 19.4-5 302,4
Sl 19.4-5 307,1
Sl 19.4-5 350,3
Sl 19.5 Rom 10.18
Sl 19.5-6 061,7
Sl 19.5-6 221,3
Sl 19.5-6 294,3
Sl 19.5-6 350,4
Sl 19.7 350,3
Sl 19.8 Sl 93.5 Sl 119.130
Sl 19.9 Sl 12.7 Sl 18.31 Sl 119.105 042,6
Sl 19.9 462,2
Sl 19.11 Sl 119,72.103 087,2
Sl 19.11 347,4
Sl 19.11 350,6
Sl 19.13 330,4
Sl 19.13 434,2
Sl 19.15 Sl 78.35 Sl 119.108 010,4
Sl 19.15 030,2
Sl 19.15 050,1
Sl 19.15 141,1
Sl 19.15 248,6
Sl 19.15 280,6
Sl 19.15 377,4
Sl 19.15 501,2
Sl 19.15 513,2
Sl 19.15 529,4
Sl 19.15 568,1
Sl 19.15 701,6
Sl 20.5 Sl 21.3
Sl 20.7 Sl 28.8 - 2 Mos 15.6
Sl 20.8 Sl 33.17 - 1 Sam 17.45 Es 31.1
Sl 21.2-4 749,2
Sl 21.3 Sl 20.5 Sl 37.4
Sl 21.4 Sl 132.18
Sl 21.5 Sl 61.7
Sl 22.1 Al-ajjelet-ha-shahar er et musikudtryk
Sl 22.1 af ukendt betydning
Sl 22.2 Sl 88.15 Matt 27.46 159,3
Sl 22.2 166,9
Sl 22.2 168,2
Sl 22.2 169,1
Sl 22.3 Sl 88.2
Sl 22.4 519,3
Sl 22.7 Es 53.3
Sl 22.8 Sl 109.25 Job 16.4 Matt 27.39 396,3
Sl 22.8 490,5
Sl 22.8 519,1
Sl 22.8 536,3
Sl 22.9 Matt 27.43 Sl 37.5
Sl 22.10 Sl 71.6 019,2
Sl 22.10 246,4
Sl 22.10 513,2
Sl 22.10 609,9
Sl 22.10 698,1
Sl 22.12 Sl 35.22
Sl 22.14 Job 16.10 - 1 Pet 5.8
Sl 22.16 Joh 19.28
Sl 22.17 Joh 20.25
Sl 22.19 Matt 27.35 Joh 19.24
Sl 22.21 Sl 35.17
Sl 22.23 Sl 26.12 Sl 35.18 Sl 68.27 Hebr 2.12
Sl 22.25 Hebr 5.7 005,7
Sl 22.25 024,3
Sl 22.25 050,1
Sl 22.25 437,1
Sl 22.25 692,3
Sl 22.26 Sl 116.14 001,1
Sl 22.26 096,3
Sl 22.26 220,1
Sl 22.26 232,3
Sl 22.26 291,5
Sl 22.26 300,1-5
Sl 22.26 312,1
Sl 22.26 376,10
Sl 22.26 380,3
Sl 22.27 Sl 69.33
Sl 22.28 Sl 72.11 Sl 86.9
Sl 22.29 Sl 47.9 Sl 96.10 Matt 28.18 Åb 11.15
Sl 22.30 Fil 2.10
Sl 22.31 Sl 71.18 Sl 102.19 Es 53.10
Sl 23.1 1 Mos 48.15 Sl 34.10 Es 40.11 378,7
Sl 23.1 Joh 10.11-30 - 1 Pet 2.25 489,6
Sl 23.1 496,1
Sl 23.1 497,1
Sl 23.1 498,1
Sl 23.1-2 Ez 34.13-14 Åb 7.17
Sl 23.2 026,4
Sl 23.2 143,2
Sl 23.2 496,1
Sl 23.2 497,2
Sl 23.2 498,2-3
Sl 23.3 Sl 31.4 019,3
Sl 23.3 414,1
Sl 23.3 419,3
Sl 23.3 497,3
Sl 23.3 542,4
Sl 23.3 646,6
Sl 23.3 732
Sl 23.4 Sl 46.3 089,6
Sl 23.4 143,3
Sl 23.4 198,5
Sl 23.4 207,4
Sl 23.4 316,3
Sl 23.4 338,4
Sl 23.4 348,2
Sl 23.4 401,5
Sl 23.4 407,3
Sl 23.4 437,5
Sl 23.4 479,2
Sl 23.4 496,3
Sl 23.4 497,4
Sl 23.4 498,4
Sl 23.4 520,4-5
Sl 23.4 538,5
Sl 23.5 Sl 36.9 211,5
Sl 23.5 255,3
Sl 23.5 272,3
Sl 23.5 496,4-5
Sl 23.5 498,5
Sl 23.5 690,2
Sl 23.6 Sl 27.4 294,9
Sl 23.6 378,1
Sl 23.6 385,1
Sl 23.6 496,6
Sl 23.6 497,5
Sl 24.1 1 Kor 10.26
Sl 24.1-2 Sl 89.12
Sl 24.3-6 Sl 15
Sl 24.4 Matt 5.8
Sl 24.5 Es 48.18
Sl 24.6 Sl 27.8
Sl 24.7 2 Sam 6.1-19 009,7
Sl 24.7 062,4
Sl 24.7 068,2
Sl 24.7 070,1
Sl 24.7 071,1
Sl 24.7 072,1
Sl 24.7 114,5
Sl 24.7 134,9
Sl 24.7 150,9-10
Sl 24.7 215,1
Sl 24.7 753,2
Sl 24.8 232,2
Sl 24.10 295,2
Sl 25.2 027,1
Sl 25.2 032,1
Sl 25.2 505,7
Sl 25.2 519,1
Sl 25.3 Rom 9.33 Rom 10.11 164,2
Sl 25.3 410,4
Sl 25.3 551,1
Sl 25.4 Sl 139.24
Sl 25.6 Sl 103.17 003,7
Sl 25.6 168,3
Sl 25.6 377,2
Sl 25.6 435,4
Sl 25.6 446,3
Sl 25.6 579,2
Sl 25.6 709,5
Sl 25.7 Job 13.26
Sl 25.8 Sl 92.16
Sl 25.10 Sl 103.17 003,7
Sl 25.10 027,5
Sl 25.10 459,6
Sl 25.11 2 Mos 34.6-7 437,2.5
Sl 25.11 438,3
Sl 25.11 439,1
Sl 25.11 440,1
Sl 25.11 447,1
Sl 25.11 449,1-3
Sl 25.11 484,4
Sl 25.11 564,4
Sl 25.11 622,5
Sl 25.11 753,2
Sl 25.12 Sl 32.8
Sl 25.13 Sl 37,9.11
Sl 25.14 Ordsp 3.32
Sl 25.22 Sl 130.8
Sl 26.2 Sl 17.3
Sl 26.4-5 Sl 1.1
Sl 26.8 Sl 5.8 Sl 27.4 Sl 84.2 Sl 122.1-2
Sl 26.12 Sl 22.23
Sl 27.1 Mika 7.8 044,2
Sl 27.1 071,5
Sl 27.1 295,1
Sl 27.1 357,2
Sl 27.1 489,4
Sl 27.1 491,1
Sl 27.1 701,6
Sl 27.1 708,3
Sl 27.1 752,1
Sl 27.3 Sl 3.7
Sl 27.4 Sl 23.6 Sl 26.8 Sl 15.1 Sl 42.5 Sl 84.11
Sl 27.5 Sl 31.21
Sl 27.7 050,1
Sl 27.7 437,1
Sl 27.7 521,2
Sl 27.8 5 Mos 4.29 Sl 24.6
Sl 27.9 022,8
Sl 27.9 413,1
Sl 27.9 428,10
Sl 27.9 450,1
Sl 27.9 589,4
Sl 27.9 618,1
Sl 27.9 725,2
Sl 27.11 Sl 5.9 Sl 143.10 342,1
Sl 27.11 343,2
Sl 27.11 414,1
Sl 27.11 496,3
Sl 27.11 543,1.3
Sl 27.13 Sl 116.9 Sl 142.6 Es 38.11 022,1
Sl 27.13 279,4
Sl 27.13 649,3.6
Sl 27.14 377,6
Sl 27.14 509,4
Sl 27.14 516
Sl 27.14 582,4
Sl 28.1 Sl 83.2 Sl 143.7 030,2
Sl 28.1 033,2
Sl 28.1 050,1
Sl 28.1 377,4
Sl 28.1 437,1
Sl 28.1 474,1
Sl 28.1 501,2
Sl 28.1 513,2
Sl 28.1 521,2
Sl 28.1 529,4
Sl 28.1 551,3
Sl 28.1 568,1
Sl 28.1 701,6
Sl 28.1 752,1
Sl 28.3 Sl 12.3
Sl 28.4 Sl 62.13 Åb 22.12
Sl 28.5 Es 5.12
Sl 28.7 2 Mos 15.2 Sl 18.3.31 030,2
Sl 28.7 044,2
Sl 28.7 050,4
Sl 28.7 080,2
Sl 28.7 168,6
Sl 28.7 212,1.3
Sl 28.7 482,4
Sl 28.7 553,1
Sl 28.7 589,1
Sl 28.7 590,3
Sl 28.7 686,3
Sl 28.7 693,2
Sl 28.7 701,6
Sl 28.7 708,3
Sl 28.7 724,4-5
Sl 28.7 752,1
Sl 28.8 Sl 18.51 Sl 20.7 044,2
Sl 28.8 295,1
Sl 28.8 701,6
Sl 28.8 708,3
Sl 28.8 752,1
Sl 29.1 Sl 103.20-22
Sl 29.2 Sl 96.9
Sl 29.3 Sl 18.14 346,1.3
Sl 29.8 5 Mos 1.19
Sl 30.4 Sl 18.5 Sl 86.13
Sl 30.6 Sl 103.9 Es 54.7 028,2
Sl 30.6 042,5
Sl 30.6 207,1
Sl 30.6 208,1
Sl 30.6 519,6
Sl 30.6 582,4
Sl 30.6 605,6
Sl 30.10 Sl 6.6
Sl 30.12 044,4
Sl 30.12 060,2
Sl 30.12 096,3
Sl 30.12 139,2
Sl 30.12 200,1-2
Sl 30.12 209,4
Sl 30.12 236,6
Sl 30.12 314,1.6
Sl 30.12 318,4
Sl 30.12 506,6.7
Sl 31.6 032,5
Sl 31.2 Sl 71.1-2
Sl 31.3 505,3
Sl 31.3 513,2.3
Sl 31.3 529,4
Sl 31.3 628,7
Sl 31.3 728,4
Sl 31.3 735,4
Sl 31.4 Sl 18.3 Sl 23.3 030,2
Sl 31.4 050,1
Sl 31.4 295,1
Sl 31.4 377,4
Sl 31.4 512,4
Sl 31.4 513,2
Sl 31.4 529,4
Sl 31.4 553,1
Sl 31.4 568,1
Sl 31.4 701,6
Sl 31.4 728,4
Sl 31.4 752,1
Sl 31.6 Luk 23.46 030,1
Sl 31.6 045,1
Sl 31.6 104,5
Sl 31.6 105,3
Sl 31.6 166,15
Sl 31.6 175,5
Sl 31.6 468,3
Sl 31.6 493,1.4
Sl 31.6 616,3
Sl 31.6 618,1
Sl 31.7 Jon 2.9
Sl 31.9 Sl 18.37
Sl 31.11 Sl 32.3
Sl 31.16 Sl 139.16 Præd 3.1-8 019,1
Sl 31.16 032,5
Sl 31.16 666,1
Sl 31.16 690,7
Sl 31.16 739,3
Sl 31.17 Sl 4.7 Sl 80.4 - 4 Mos 6.25
Sl 31.21 Sl 27.5
Sl 31.25 Sl 27.14
Sl 32.1 Maskil er formodentlig navn
Sl 32.1 på en digttype
Sl 32.1 Ordets betydning er usikker
Sl 32.1-2 Rom 4.7-8
Sl 32.3 Sl 31.11 Sl 51.10
Sl 32.4 Sl 38.3
Sl 32.5 Sl 38.19 Sl 51.5 - 2 Sam 12.13 064,6
Sl 32.5 Ordsp 28.13 - 1 Joh 1.9 163,3.4
Sl 32.5 435,2-4
Sl 32.5 437,1-5
Sl 32.5 438,3-4
Sl 32.5 446,2
Sl 32.5 447,1
Sl 32.5 484,4
Sl 32.5 507,3-4
Sl 32.8 Sl 25.12 Es 48.17 494,4
Sl 33.1-2 001,1
Sl 33.1-2 002,1
Sl 33.1-2 003,1.10
Sl 33.1-2 010,1
Sl 33.1-2 024,1
Sl 33.1-2 188,2
Sl 33.1-2 194,3
Sl 33.1-2 735,5
Sl 33.3 Sl 27.6 Sl 40.4 Sl 96.1
Sl 33.3 Sl 98.1 Sl 144.9
Sl 33.3 Sl 149.1 Es 42.10 Åb 5.9 Åb 14.3
Sl 33.4 4 Mos 23.19 Sl 19.9
Sl 33.6 1 Mos 1.6 - 1 Mos 2.1
Sl 33.9 Sl 148.5 - 1 Mos 1.3 003,9
Sl 33.9 242,3-4
Sl 33.9 251,2
Sl 33.9 277,3
Sl 33.9 280,7
Sl 33.9 605,6
Sl 33.12 Sl 144.15 335,5
Sl 33.13 Sl 14.2 278,5
Sl 33.13 352,1
Sl 33.13 434,1
Sl 33.14 Sl 11.4
Sl 33.15 Ordsp 21.1 434,5
Sl 33.16 1 Sam 17
Sl 33.17 Sl 20.8
Sl 33.18 Sl 34.16
Sl 33.19 Sl 34.10 Sl 37.19
Sl 33.20 Sl 115.9
Sl 34.1 1 Sam 21.14
Sl 34.3 Jer 9.23
Sl 34.8 Sl 91.11-12 - 1 Mos 32.2-3 Dan 6.23 040,4
Sl 34.8 487,1
Sl 34.8 703,6
Sl 34.8 731,3
Sl 34.8 735,3
Sl 34.8 739,2
Sl 34.9 Sl 2.12 Es 30.18 - 1 Pet 2.3 153,1
Sl 34.9 189,1
Sl 34.9 248,5
Sl 34.9 345,1
Sl 34.9 368,4
Sl 34.9 444,6
Sl 34.10 Sl 33.19 Sl 111.5
Sl 34.11 Sl 23.1
Sl 34.13-17 1 Pet 3.10-12
Sl 34.15 Sl 37.27 Sl 97.10 Am 5.15
Sl 34.15 Rom 12.18 Hebr 12.14
Sl 34.16 Sl 33.18
Sl 34.17 Sl 9.6
Sl 34.19 Sl 51.19 Es 57.15 090,6
Sl 34.19 471,4
Sl 34.19 519,2
Sl 34.19 546,2
Sl 34.20 2 Kor 1.5
Sl 34.21 2 Mos 12.46 Joh 19.36
Sl 34.23 027,1.5
Sl 34.23 551,1
Sl 35.4 Sl 70.3
Sl 35.5 Sl 1.4
Sl 35.6 Jer 23.12
Sl 35.8 Sl 7.16
Sl 35.12 Sl 38.21 Sl 109.5
Sl 35.17 Sl 9.13 Sl 22.21
Sl 35.18 Sl 22.23 Sl 40.10
Sl 35.19 Sl 25.19 Sl 69.5 Joh 15.25
Sl 35.21 Sl 22.8
Sl 35.22 Sl 22.12 Sl 38.22
Sl 35.23 Sl 44.24
Sl 35.27 Sl 40.17
Sl 36.2 Rom 3.18
Sl 36.5 Mika 2.1
Sl 36.6 Sl 57.11 Sl 103.11 Sl 108.5
Sl 36.6-7 026,1
Sl 36.7 026,2
Sl 36.8 Sl 17.8 Sl 57.2 Sl 63.8 026,3
Sl 36.8 045,1-4
Sl 36.8 275
Sl 36.8 289,1
Sl 36.8 306,4
Sl 36.8 375,1
Sl 36.8 702,4
Sl 36.8 703,6
Sl 36.8 752,2
Sl 36.9 Sl 23.5 Sl 65.5 026,4
Sl 36.9 139,5
Sl 36.9 349,1
Sl 36.9 494,4
Sl 36.9 496,1
Sl 36.9 497,2
Sl 36.9 498,3
Sl 36.9 610,3
Sl 36.10 Sl 87.7 Jer 2.13 Joh 1.4 Joh 4.14 008,6
Sl 36.10 026,4
Sl 36.10 122,2
Sl 36.10 127,7
Sl 36.10 138,1
Sl 36.10 142,2
Sl 36.10 147,1
Sl 36.10 169,3
Sl 36.10 236,3
Sl 36.10 263,4
Sl 36.10 267,1
Sl 36.10 316,2
Sl 36.10 402
Sl 36.10 472,1
Sl 36.10 494,4
Sl 36.10 528,4
Sl 36.10 610,3
Sl 36.10 641,7
Sl 36.10 659,2
Sl 37.1 Ordsp 24.19
Sl 37.1-2 003,6
Sl 37.1-2 004,5
Sl 37.1-2 024,3
Sl 37.1-2 155,6
Sl 37.1-2 167,8
Sl 37.1-2 514,3
Sl 37.1-2 616,1
Sl 37.1-2 663,2
Sl 37.1-2 754,3
Sl 37.3 Ordsp 2.21
Sl 37.4 Sl 21.3
Sl 37.5 Sl 55.23 Ordsp 16.3 027,1.5
Sl 37.5 Matt 6.25 Fil 4.6 033,1
Sl 37.5 035,7
Sl 37.5 330,1
Sl 37.5 505,7
Sl 37.5 536,3
Sl 37.6 Es 58.8
Sl 37.7 377,6
Sl 37.7 516
Sl 37.7 517,1
Sl 37.7 578,4
Sl 37.8 Ef 4.26
Sl 37.10 Sl 103.16
Sl 37.11 Sl 24.13 Sl 119.165 Matt 5.5
Sl 37.12 Sl 112.10
Sl 37.13 Sl 2.4
Sl 37.16 Ordsp 15.16
Sl 37.19 Sl 33.19
Sl 37.24 Ordsp 24.16 401,2
Sl 37.27 Sl 34.15
Sl 37.31 Sl 40.9
Sl 37.35-36 Job 20.5-6
Sl 37.37 Præd 8.12
Sl 37.38 Sl 1.6
Sl 38.1 Le-hazkir er et musikudtryk
Sl 38.1 af ukendt betydning
Sl 38.2 Sl 6.2
Sl 38.2-3 439,1
Sl 38.2-3 464,4
Sl 38.2-3 744,3
Sl 38.2-3 753,2
Sl 38.3 Job 6.4 Sl 32.4
Sl 38.12 Sl 69.9 Sl 88.9 Job 19.13
Sl 38.14 Sl 39.3 Es 53.7
Sl 38.19 Sl 32.5
Sl 38.20 297,1
Sl 38.20 519,1
Sl 38.22 Sl 35.22
Sl 38.23 226,1
Sl 39.1 1 Krøn 25.1-3
Sl 39.2 Sl 141.3
Sl 39.3 Sl 38.14
Sl 39.5 Sl 90.12 Job 14.5 620,1-2
Sl 39.5 663,4
Sl 39.6 Sl 62.10 Sl 89.48 Sl 90.6
Sl 39.7 Sl 49.17-21 Præd 2.18
Sl 39.13 3 Mos 25.23 - Sl 119.19 246,1-5
Sl 39.13 Hebr 11.13 - 1 Pet 2.11 289,5
Sl 39.13 377,2
Sl 39.13 437,1
Sl 40.3 Sl 69.3 042,3
Sl 40.3 339,2
Sl 40.4 Sl 33.3 084,2
Sl 40.4 200,4.6
Sl 40.4 240,9
Sl 40.4 282,3
Sl 40.4 300,5
Sl 40.4 495,4
Sl 40.5 Sl 146.5
Sl 40.6 Sl 92.6 Sl 139.17
Sl 40.7 Sl 51.18 - 1 Sam 15.22
Sl 40.7-9 Hebr 10.5-8
Sl 40.9 Sl 37.31
Sl 40.10 Sl 35.18
Sl 40.14-18 Sl 70
Sl 40.17 Sl 35.27
Sl 40.18 036,3
Sl 40.18 093,4
Sl 41.5 Sl 6.3
Sl 41.10 Sl 55.13-15 Joh 13.18 Apg 1.16
Sl 41.14 Sl 72.18 Sl 89.53 Sl 106.48 Luk 1.68
Sl 42.1 Se til Sl 32.1
Sl 42.1 1 Krøn 6.16-22 - 2 Krøn 20.19
Sl 42.2 377,1
Sl 42.2 571,2
Sl 42.3 Sl 63.2 377,2
Sl 42.3 653,4
Sl 42.4 Sl 102.10 Sl 79.10 377,2
Sl 42.5 Sl 27.4 377,5
Sl 42.6 Sl 43.5 Sl 116.7 028,6
Sl 42.6 038,1
Sl 42.6 377,6
Sl 42.6 509,4
Sl 42.6 516
Sl 42.6 519,6
Sl 42.6 582,1
Sl 42.7-8 005,4
Sl 42.7-8 377,3-4
Sl 42.8 Sl 69.3
Sl 42.9 Sl 119.62
Sl 42.10 Sl 43.2 Sl 92.16 166,9
Sl 42.10 168,2
Sl 42.10 377,4
Sl 42.12 Se vers 6
Sl 43.2 Sl 42.10
Sl 43.3 377,7
Sl 43.4 002,1
Sl 43.4 003,1
Sl 43.4 336,6
Sl 43.4 377,7
Sl 43.4 551,5
Sl 43.5 Sl 42.6 - Se 42,6.12
Sl 44.1 Se til Sl 32.1
Sl 44.2 5 Mos 6.20-25
Sl 44.3 Sl 80.9
Sl 44.4 Jos 24.12
Sl 44.6 Sl 60.14
Sl 44.8 295,2
Sl 44.8 752,3
Sl 44.10 Sl 60.12 Sl 89.51
Sl 44.13 5 Mos 32.30
Sl 44.14 Sl 79.4
Sl 44.22 Sl 139.1
Sl 44.23 Sl 69.8 Rom 8.36 - 1 Kor 15.31
Sl 44.25 Sl 13.2
Sl 45.1 Al-shoshannim er et musikudtryk
Sl 45.1 af ukendt betydning. Se til Sl 32.1
Sl 45.3 Højs 1.16 Højs 5.10 037,4
Sl 45.3 098,1
Sl 45.3 590,6
Sl 45.7 Ordet Gud må efter sammenhængen være 063,3
Sl 45.7 anvendt som tiltale til kongen 163,1
Sl 45.7 2 Sam 7.16 Sl 72.5 Sl 89,5.30 Dan 7.27
Sl 45.7-8 Hebr 1.8-9
Sl 45.8 Es 11.2-5 Apg 10.38 272,3
Sl 45.8 385,1
Sl 45.13 Sl 72.10
Sl 45.16 Åb 19.7
Sl 45.18 Mal 1.11
Sl 46.1 Al-alamot er et musikudtryk
Sl 46.1 af ukendt betydning
Sl 46.2 Sl 61.4 163,4
Sl 46.2 212,1.3
Sl 46.2 295,1
Sl 46.2 437,2
Sl 46.2 465,3
Sl 46.2 505,3
Sl 46.2 513,3
Sl 46.2 519,1
Sl 46.2 589,1
Sl 46.2 590,3
Sl 46.3 Sl 23.4 295,3
Sl 46.5 Sl 36.9 143,2
Sl 46.5 245,2
Sl 46.5 646,5
Sl 46.6 Sl 87.3
Sl 46.8 Rom 8.31
Sl 46,8.12 044,6
Sl 46,8.12 295,1
Sl 46,8.12 512,4
Sl 46,8.12 524,5
Sl 46,8.12 728,4
Sl 46,8.12 752,1
Sl 46.9 Sl 66.5
Sl 46.10 Sl 76.4
Sl 46.11 Sl 76.9
Sl 47.2 012,10
Sl 47.2 025,1
Sl 47.2 082,3
Sl 47.2 302,4
Sl 47.3 Sl 95.3 Zak 14.9 088,1
Sl 47.3 119,1
Sl 47.5 5 Mos 32.9
Sl 47.8 Sl 93.1
Sl 47.9 Sl 22.29
Sl 48.2 Sl 46.5 Sl 87.3
Sl 48.3 Es 2.2 Klages 2.15 Matt 5.35 044,2
Sl 48.3 289,1
Sl 48.3 306,3
Sl 48.4 044,2
Sl 48.4 295,1
Sl 48.4 701,6
Sl 48.4 708,3
Sl 48.4 751,1
Sl 48.9 Zak 8.3
Sl 48.12 Sl 97.8
Sl 48.13 188,2
Sl 48.15 Al-mut er et musikudtryk af ukendt
Sl 48.15 betydning. Måske hører det oprindeligt
Sl 48.15 til overskriften til Sl 49
Sl 48.15 Es 25.9
Sl 49.2 145,1
Sl 49.2 154,1
Sl 49.2 283,1.5
Sl 49.2 345,1
Sl 49.2 454,6
Sl 49.2 465,1
Sl 49.5 Sl 78.2
Sl 49.5 Mika 6.6-8 Matt 16.26
Sl 49.11 Præd 2.16 Præd 6.2
Sl 49.13 Præd 3.19
Sl 49.15 Oversættelsen er usikker
Sl 49.16 Hos 13.14 Sl 73.24
Sl 49.18 Præd 5.14
Sl 49.19 Luk 12.19
Sl 50.1 1 Krøn 25.1
Sl 50.2 Sl 48.3 Sl 110.2
Sl 50.3 Sl 97.3
Sl 50.5 2 Mos 24.4-11
Sl 50.7 2 Mos 20.2 465,1
Sl 50.8-13 Sl 40.7 - 1 Sam 15.22 Es 1.11
Sl 50.14 5 Mos 23.22-24 Sl 65.2 Sl 107.22
Sl 50.15 Sl 77.3 Sl 86.7 Sl 91.15 Matt 7.7 024,3
Sl 50.15 046,5
Sl 50.15 505,4
Sl 50.17 Ordsp 12.1
Sl 50.23 Sl 91.16 Luk 2.30
Sl 51.2 2 Sam 12.1-15
Sl 51.3 23,3
Sl 51.3 423,3
Sl 51.3 437,1
Sl 51.3 440,1.2
Sl 51.3 506,3
Sl 51.4 062,4
Sl 51.4 098,3
Sl 51.4 167,5.6
Sl 51.4 249,4
Sl 51.4 263,4
Sl 51.4 274,1
Sl 51.4 423,3
Sl 51.4 438,6
Sl 51.4 451,2
Sl 51.4 476
Sl 51.4 681,3
Sl 51.5 Sl 32.5 23,3
Sl 51.5 435,3
Sl 51.5 437,2
Sl 51.5 446,2
Sl 51.5 447,1
Sl 51.5 449,2
Sl 51.5 456
Sl 51.5 506,2
Sl 51.5 510,2
Sl 51.6 Rom 3.4
Sl 51.7 405,2
Sl 51.8 121,5-6
Sl 51.8 253,8
Sl 51.8 255,1
Sl 51.8 320
Sl 51.8 449,6
Sl 51.8 493,4
Sl 51.8 533,1
Sl 51.8 591,5
Sl 51.8 747,3
Sl 51.9 2 Mos 12.22-23 Es 1.18 062,4
Sl 51.9 098,3
Sl 51.9 167,5.6
Sl 51.9 249,4
Sl 51.9 263,4
Sl 51.9 274,1
Sl 51.9 438,6
Sl 51.9 446,2
Sl 51.9 447,1
Sl 51.9 451,2
Sl 51.9 476
Sl 51.9 681,3
Sl 51.10 Sl 32.3
Sl 51.11 423,3
Sl 51.11 440,1-2
Sl 51.12 Ez 36.26-27
Sl 51.12-13 133,4
Sl 51.12-13 260,5
Sl 51.12-13 273,1
Sl 51.12-13 366,2
Sl 51.12-13 434,5
Sl 51.12-13 440,2
Sl 51.12-13 476
Sl 51.12-13 579,3
Sl 51.12-13 671,4
Sl 51.14 Rom 8.15
Sl 51.16 2 Sam 11.17 167,5.6
Sl 51.17 377,7
Sl 51.17 380,2
Sl 51.17 383,3
Sl 51.18 Sl 40.7
Sl 51.19 Sl 4.6 Sl 34.19 Es 57.15 051,5
Sl 51.19 115,4
Sl 51.19 440,2
Sl 51.19 471,4
Sl 51.20 Sl 102.14
Sl 52.1 Se til Sl 32.1
Sl 52.4 Jak 3.6
Sl 52.9 Sl 62.11
Sl 52.10 Sl 92.13-14 Ordsp 11.28
Sl 53.1 Al-mahalat er et musikudtryk
Sl 53.1 af ukendt betydning
Sl 53.1 Se til Sl 32.1
Sl 53.1-7 Sl 14
Sl 53.2 004,4
Sl 53.2 553,3
Sl 53.2-4 Rom 3.10-12
Sl 53.3 434,1
Sl 53.4 352,1-2
Sl 53.4 434,1
Sl 54.1 Se til Sl 32.1
Sl 54.2 1 Sam 23.19 - 1 Sam 26.1
Sl 54.8 3 Mos 7.16 067,3
Sl 54.8 078,4
Sl 54.8 115,4
Sl 54.8 165,5
Sl 54.8 169,6-7
Sl 54.8 321,1
Sl 54.8 614,3
Sl 55.1 Se til Sl 32.1
Sl 55.7 370,4
Sl 55.7 647,3
Sl 55.7 660,3
Sl 55.10 1 Mos 11.9
Sl 55.13-15 Sl 41.10
Sl 55.16 4 Mos 16.31-33
Sl 55.22 Sl 109.2 Jer 9.7
Sl 55.23 Sl 37.5 - 1 Pet 5.7 027,1.5
Sl 55.23 031,6
Sl 55.23 033,3
Sl 55.23 306,4
Sl 55.24 Sl 5.7
Sl 56.1 Al-jonat-elem-rehokim er et musikudtryk
Sl 56.1 af ukendt betydning. Se til Sl 16.1
Sl 56.1 1 Sam 21.11-16
Sl 56.5 Sl 118.6-7
Sl 56.9 037,5
Sl 56.9 039,1
Sl 56.9 044,4
Sl 56.14 Job 33.30
Sl 57.1 Al-tashket er et musikudtryk
Sl 57.1 af ukendt betydning. Se til Sl 16.1
Sl 57.1 1 Sam 22.1 Sl 142.1
Sl 57.2 Sl 17.8 Sl 30.6 Sl 91.4 026,3
Sl 57.2 031,1
Sl 57.2 033,1
Sl 57.2 045,1-5
Sl 57.2 275
Sl 57.2 289,1
Sl 57.2 306,4
Sl 57.2 375,1
Sl 57.2 459,2
Sl 57.2 517,2
Sl 57.2 583,4
Sl 57.2 702,4
Sl 57.2 703,6
Sl 57.2 713,1
Sl 57.2 752,2
Sl 57.7 Sl 7.16
Sl 57.8-9 002,1
Sl 57.8-9 003,1
Sl 57.8-9 692,1
Sl 57.8-9 709,4
Sl 57.8-12 Sl 108.2-6
Sl 57.11 Sl 36.6 026,1
Sl 58.1 Se til Sl 57.1 og til Sl 16.1
Sl 58.2-3 Sl 82.2-4
Sl 58.7 Sl 3.8
Sl 59.1 Se til Sl 57.1 og til Sl 16.1
Sl 59.10 589,1
Sl 59.1 1 Sam 19.11
Sl 59.9 Sl 2.4
Sl 59.10 Sl 9.10 044,2
Sl 59.10 212,1.3
Sl 59.10 295,1
Sl 59.10 357,2
Sl 59.10 590,3
Sl 59.10 701,6
Sl 59.10 708,3
Sl 59.10 752,1
Sl 59.17 Sl 92.3
Sl 60.1 Al-shushan-edut er et musikudtryk
Sl 60.1 af ukendt betydning. Se til Sl 16.1
Sl 60.2 2 Sam 8,3.13 - 2 Sam 10,13.18
Sl 60.5 Sl 75.9
Sl 60.6 2 Mos 17.15
Sl 60.7-14 Sl 108.7-14
Sl 60.9 1 Mos 49.10
Sl 60.12 Sl 44.10
Sl 60.13 226,1
Sl 60.14 Sl 44.6
Sl 61.4 Sl 46.2 Sl 71.3 Ordsp 18.10
Sl 61.5 Sl 17.8 378,1
Sl 61.5 Se til 57.2
Sl 61.7 Sl 21.5
Sl 61.8 2 Sam 7.16
Sl 61.9 Sl 65.2 005,7
Sl 61.9 021,5
Sl 61.9 247,6
Sl 61.9 335,1
Sl 61.9 378,3
Sl 61.9 605,7
Sl 62.1 Sl 39.1
Sl 62.2 Es 30.15 030,1
Sl 62.2 516
Sl 62.2 517,1
Sl 62.2 578,4
Sl 62.3 Sl 18.3 030,2
Sl 62.3 044,2
Sl 62.3 050,1
Sl 62.3 289,4
Sl 62.3 295,1
Sl 62.3 357,2
Sl 62.3 377,4
Sl 62.3 501,2
Sl 62.3 529,4
Sl 62.3 553,1
Sl 62.3 628,7
Sl 62.3 701,6
Sl 62.3 708,3
Sl 62.3 752,1
Sl 62.5 Sl 55.22
Sl 62.9 Sl 37.5
Sl 62.10 Sl 94.11
Sl 62.11 Matt 19.22 Luk 12.19 - 1 Tim 6.17
Sl 62.13 Sl 28.4 Matt 16.27 Rom 2.6 - 2 Kor 5.10
Sl 63.1 1 Sam 22.5
Sl 63.2 Sl 42.3
Sl 63.3 Sl 27.4
Sl 63.5 Sl 104.33
Sl 63.7 Sl 119.148
Sl 63.9 Sl 18.36
Sl 63.8 Sl 17.8 Sl 36.8 026,3
Sl 63.8 045,1-5
Sl 63.8 275
Sl 63.8 289,1
Sl 63.8 306,4
Sl 63.8 702,4
Sl 63.8 703,6
Sl 63.8 752,2
Sl 64.2 377,3
Sl 64.2 419,4
Sl 64.2 447,3
Sl 64.2 505,1
Sl 64.6 Sl 10.11
Sl 64.10 2 Mos 8.15
Sl 65.2 Sl 50.14 Sl 61.9 Sl 66.13 Sl 116.14 300,1
Sl 65.4 300,2
Sl 65.5 Sl 27.4 Sl 36.9 - 5 Mos 4.7 120,1
Sl 65.5 255,3
Sl 65.5 300,4
Sl 65.5 342,2
Sl 65.5 378,3
Sl 65.5 385,1
Sl 65.8 Sl 89.10
Sl 65.10 Sl 67.7 - 5 Mos 11.11-12 271,3
Sl 65.10 672,4
Sl 65.10 675,3
Sl 65.10 676,1.2
Sl 65.12 277,7
Sl 66.1 003,10
Sl 66.1 082,3
Sl 66.1 194,3
Sl 66.1 222,4
Sl 66.5 Sl 46.9
Sl 66.6 2 Mos 14.21-22 Jos 3.16-17
Sl 66.7 Sl 33.13
Sl 66.8 061,8
Sl 66.8 227,5
Sl 66.10 Ordsp 17.3 - 1 Pet 1.7
Sl 66.12 Es 43.2
Sl 66.13 Sl 65.2
Sl 66.18 Ordsp 28.9
Sl 67.2 4 Mos 6.24-25
Sl 67.3 Sl 98.2 194,3
Sl 67.7 3 Mos 26.4 Sl 85.13
Sl 68.2 4 Mos 10.35 061,1
Sl 68.2 194,1
Sl 68.3 Sl 1.4 162,2
Sl 68.3 194,1
Sl 68.4 061,2
Sl 68.6 5 Mos 10.18 Sl 10.14 061,3
Sl 68.6 130,1
Sl 68.6 520,1
Sl 68.6 747,5
Sl 68,7.10 003,3
Sl 68,7.10 061,4
Sl 68,7.10 160,7
Sl 68,7.10 271,3
Sl 68,7.10 272,1
Sl 68.8 2 Mos 13.21
Sl 68.9 2 Mos 19.16-18
Sl 68.10 2 Mos 16.4 Sl 78.24
Sl 68.11 061,5
Sl 68.11 444,2-3
Sl 68.12 061,5
Sl 68.17 Sl 132.13
Sl 68.18 2 Kong 6.17
Sl 68.19 Ef 4.8 003,3
Sl 68.19 194,4
Sl 68.20 1 Kor 10.13
Sl 68.21 Sl 103.4 Åb 1.18 061,6
Sl 68.21 117,2
Sl 68.25 Sl 24.7 - 2 Sam 6.13-15
Sl 68.27 Sl 22.23 Es 48.1 061,8
Sl 68.27 194,2
Sl 68.28 1 Sam 9.21
Sl 68.30 Sl 45.13 Sl 72.10
Sl 68.32 Es 18.7 Es 19.21 Apg 8.27
Sl 68.34 5 Mos 33.26 Sl 29 061,7
Sl 68.36 088,1
Sl 69.1 Se til Sl 45.1
Sl 69.2 Sl 18.17 005,4
Sl 69.2 377,4
Sl 69.2 499,2
Sl 69.3 Sl 40.3 Sl 42.8
Sl 69.3-4 377,3
Sl 69.5 Sl 35.19 Joh 15.25
Sl 69.8 Sl 44.23
Sl 69.9 Sl 38.12 118,3
Sl 69.9 615,1
Sl 69.9 646,1
Sl 69.9 709,3
Sl 69.9 722,5
Sl 69.10 Sl 119.139 Joh 2.17 Rom 15.3
Sl 69.13 Job 30.9
Sl 69.14 Es 49.8
Sl 69.16 377,3
Sl 69.17-18 4 Mos 6.26
Sl 69.18 Sl 102.3
Sl 69.21 Klages 1.2
Sl 69.22 Matt 27.34.48 Joh 19.29 166,11
Sl 69.23-24 Rom 11.9-10
Sl 69.26 Apg 1.20
Sl 69.29 2 Mos 32.32-33 Luk 10.20 049,1
Sl 69.29 Fil 4.3 Åb 3.5 112,5
Sl 69.29 136,5
Sl 69.29 313,6
Sl 69.29 397,1
Sl 69.32 Sl 50.8-13
Sl 69.33 Sl 22.27
Sl 69.35 222,1
Sl 69.35 750,1
Sl 69.37 Sl 102.29