HENVISNINGSNØGLE - BIBELEN - SALMEBOGEN DDS

Ezras Bog, Nehemias's Bog, Esters Bog og Jobs Bog

TEKST HENVISNING DDS
Ezra 1.8 Ezra 5.14
Ezra 1.1 Ezra 5.13 Jer 25.11 Jer 29.10
Ezra 1.1-3 2 Krøn 36.22-23
Ezra 1.2 Es 45.1 Es 44.28
Ezra 1.7 2 Krøn 36,7.18
Ezra 2.1 Neh 11.3
Ezra 2.1-70 Neh 7.4-72
Ezra 2.40 Neh 12.8
Ezra 2.43 Ezra 8.20 Jos 9.27
Ezra 2.55 1 Kong 9.21
Ezra 2.59 Neh 7.61
Ezra 2.61 Neh 7.63 - 2 Sam 17.27 - 2 Sam 19.32
Ezra 2.63 4 Mos 18.9 - 2 Mos 28.30 - 1 Sam 14.41
Ezra 2.70 Neh 11.3
Ezra 3.2 Ezra 2.2 - 2 Mos 27.1 - 3 Mos 6.2
Ezra 3.3 4 Mos 28.1-8
Ezra 3.4 3 Mos 23.34-43
Ezra 3.5 4 Mos 28.11-29.39
Ezra 3.8 Ezra 2.2 - 1 Krøn 23.24
Ezra 3.9 Ezra 2.40
Ezra 3.10 1 Krøn 25.1
Ezra 3.11 2 Krøn 5.13 - 2 Krøn 7.3 Sl 118.1 289,2
Ezra 3.11 306,4
Ezra 3.12 Hagg 2.3
Ezra 4.2 2 Kong 17.24-33 - 2 Kong 19.37
Ezra 4.6 Ahasverus er perserkongen Xerxes
Ezra 4.6 Est 1.1
Ezra 4.8 Teksten 4.8-6.18 er skrevet på aramaisk
Ezra 4.9 1 Mos 10.10
Ezra 4.10 Asnappar er assyrerkongen Assurbanipal
Ezra 4.10 provinsen Hinsides Floden er betegnelsen
Ezra 4.10 for Syrien og Palæstina
Ezra 4.20 1 Kong 5.1
Ezra 4.24 Ezra 6.15
Ezra 5.1 Hagg 1.1 Zak 1.1
Ezra 5.2 Ezra 3.2 Hagg 1.12 Zak 4.6-9
Ezra 5.3 Ezra 4.10
Ezra 5.5 5 Mos 11.12 - 1 Kong 8.29
Ezra 5.8 Ezra 4.12
Ezra 5.11 1 Kong 6.1
Ezra 5.12 2 Kong 24.10-14 - 2 Kong 25.9
Ezra 5.13 Ezra 1.1
Ezra 5.14 Ezra 1.8
Ezra 6.3 2 Krøn 36.22 Ezra 1.1
Ezra 6.5 Ezra 1.7-8
Ezra 6.6 Ezra 5.3
Ezra 6.9 Ezra 7.17
Ezra 6.11 Dan 3.29
Ezra 6.14 Ezra 5.1
Ezra 6.15 Ezra 4.24
Ezra 6.16 1 Kong 8.62-66
Ezra 6.17 Ezra 8.35 - 4 Mos 7.10
Ezra 6.18 4 Mos 3.6 - 1 Krøn 24
Ezra 6.19 2 Mos 12.6
Ezra 6.20 2 Krøn 30.17
Ezra 6.21 5 Mos 16.1-9
Ezra 6.22 2 Krøn 30.21
Ezra 7.1 Ezra 4.7 - 1 Krøn 5.39-40
Ezra 7.6 Ezra 8.18.22 Neh 2.8
Ezra 7.12 Teksten 7.12-26 er skrevet på aramaisk
Ezra 7.17 Ezra 6.9
Ezra 8.1 Ezra 7,1.7
Ezra 8.3 1 Krøn 3.22 Ezra 2.3
Ezra 8.4 Ezra 2.6
Ezra 8.5 Ezra 2.8
Ezra 8.10 Ezra 2.10
Ezra 8.18 Ezra 7.6
Ezra 8.20 1 Krøn 9.2 Neh 7.60
Ezra 8.22 Ezra 7.6
Ezra 8.35 Ezra 6.17
Ezra 8.36 Ezra 4.10
Ezra 9.1 Ezra 3.3
Ezra 9.2 Neh 13,23.25 - 5 Mos 7.3 Dom 3.6
Ezra 9.6 Dan 9.8
Ezra 9.11 3 Mos 18.24-25
Ezra 9.12 2 Mos 34.11-16 - 5 Mos 7.2-4
Ezra 10.10 Ezra 9.1-2
Ezra 10.18 Ezra 3.2
Ezra 10.23 Neh 8.7 Neh 10.11
Neh 1.3 2 Krøn 36.19
Neh 1.5 Neh 4.8 Dan 9.4
Neh 1.8 3 Mos 26.33 - 5 Mos 4.27
Neh 1.9 5 Mos 30.4-9
Neh 2.3 Neh 1.3
Neh 2.8 Ezra 7.6
Neh 2.17 289,1
Neh 2.17 306,4
Neh 2.19 Neh 3.33
Neh 2.20 Ef 2.12
Neh 3.1 Neh 12.10 Jer 31.38
Neh 3.15 Neh 2.14 - 2 Kong 20.20 Joh 9.7
Neh 3.25 Jer 32.2
Neh 3.28 2 Kong 11.16
Neh 3.33 Neh 2,10.19
Neh 4.8 Neh 1.5
Neh 4.14 2 Mos 14.14 297,1
Neh 4.14 754,2
Neh 4.20 105,3
Neh 4.20 165,1
Neh 4.20 226,2
Neh 4.20 295,2
Neh 4.20 297,2
Neh 4.20 562,5
Neh 4.20 754,1
Neh 5.7 2 Mos 22.24
Neh 5.8 3 Mos 25.47-49
Neh 5.9 Ez 36,20.23 Rom 2.24
Neh 5.19 Neh 13,14.22.31 Hebr 6.10
Neh 6.1 Neh 2.19
Neh 6.14 Neh 3.33-37
Neh 6.18 Neh 3.30
Neh 7.4-72 Ezra 2
Neh 7.7 Zak 3.1
Neh 7.60 Ezra 8.20
Neh 7.61 Ezra 2.59
Neh 7.63 Ezra 2.61
Neh 7.65 2 Mos 28.30 - 1 Sam 14.41
Neh 7.69 Neh 8.9
Neh 8.1 Ezra 7,6.11 - 5 Mos 31.10-13
Neh 8.9 Neh 5.14 Neh 7,65.69
Neh 8.10 Fil 4.4
Neh 8.14 3 Mos 23.34-36.42
Neh 8.15 3 Mos 23.40
Neh 8.16 661,2
Neh 8.18 5 Mos 31.10-11
Neh 9.5 417,1
Neh 9.6 Es 37.16 Sl 146.6 Apg 4.24 Apg 14.15 009,3
Neh 9.6 Åb 5.13 Åb 10.6 009,4
Neh 9.6 013,5
Neh 9.6 042,2
Neh 9.6 089,1
Neh 9.6 106,2
Neh 9.6 298,3
Neh 9.6 362,1
Neh 9.6 554,1
Neh 9.7 1 Mos 11.31 - 1 Mos 17.5
Neh 9.8 1 Mos 15.18-21
Neh 9.9 2 Mos 3.7
Neh 9.10 2 Mos 18.11
Neh 9.11 2 Mos 14.21 - 2 Mos 15,5.10
Neh 9.12 2 Mos 13.21-22
Neh 9.13 2 Mos 19.18 - 2 Mos 20.1-17
Neh 9.15 2 Mos 16,4.14-15 - 2 Mos 17.6
Neh 9.16 2 Mos 32,1.9
Neh 9.17 2 Mos 34.6
Neh 9.18 2 Mos 32.4
Neh 9.19 2 Mos 13.22
Neh 9.20 4 Mos 11,17.25 - 2 Mos 16.35 - 2 Mos 17.6
Neh 9.21 5 Mos 8.4
Neh 9.22 4 Mos 21.21-35
Neh 9.24 Jos 12
Neh 9.25 5 Mos 6.10-11 - 5 Mos 32.15
Neh 9.27-28 Dom 3,9.15 Dom 2.14-22
Neh 9.29 3 Mos 18.5
Neh 9.31 2 Mos 34.6 Klages 3.22
Neh 9.32 Neh 1.5 - 5 Mos 7,9.12
Neh 9.33 Dan 9,7.14
Neh 10.15 Ezra 2,3.6-10 Ezra 8.4
Neh 10.30 2 Kong 23.3
Neh 10.31 Neh 13.27 - 5 Mos 7.3 - 2 Mos 34.16
Neh 10.32 Neh 13.15 - 2 Mos 23.11 - 5 Mos 15.1-11
Neh 10.33 2 Mos 30.11-16
Neh 10.34 2 Mos 25.30 - 2 Krøn 24.6 - 2 Krøn 29.32
Neh 10.35 3 Mos 6.5
Neh 10.36 2 Mos 23.19
Neh 10.37 2 Mos 13.2
Neh 10.38 4 Mos 15.20-21 - 4 Mos 18.21
Neh 10.39 4 Mos 18,26.28
Neh 11.3-19 1 Krøn 9.3-16
Neh 11.24 1 Mos 38.30
Neh 11.25 Jos 20.7
Neh 11.28 Jos 15.31
Neh 11.31 Jos 18.22
Neh 12.4 1 Krøn 24.10
Neh 12.8 Neh 11.17 Ezra 2.40
Neh 12.10 Neh 3.1
Neh 12.17 Et navn mangler
Neh 12.24 1 Krøn 25 - 2 Krøn 29.25
Neh 12.25 2 Krøn 8.14
Neh 12.27 Ezra 6.16
Neh 12.36 Ezra 7.6
Neh 12.44 Neh 10.38 Neh 13,5.12
Neh 12.45 1 Krøn 25 - 1 Krøn 26.1-12
Neh 12.47 Neh 10.39
Neh 13.1 5 Mos 23.4-6
Neh 13.2 4 Mos 22.5-6
Neh 13.4 Neh 2,10.19
Neh 13.10 5 Mos 12.19 Mal 3.10
Neh 13.12 Neh 12.44 - 4 Mos 18.21
Neh 13.14 Neh 5.19
Neh 13.15 Neh 10.32
Neh 13.15-22 Jer 17.19-27
Neh 13.18 Ez 20.12-13
Neh 13.25 5 Mos 7.3 Ezra 9.2
Neh 13.26 1 Kong 11.3-8
Neh 13.28 Neh 12.10 Neh 2.10.19 Neh 6.1 Neh 13.4
Neh 13.29 Mal 2.8
Neh 13.31 Neh 10.35 Neh 5.19
Est 2.5 1 Sam 9.1
Est 1.1 Ahasverus er perserkongen Xerxes
Est 1.1 Ezra 4.6
Est 1.2 Neh 1.1
Est 1.10 Est 7.9
Est 1.22 Est 3.12 Est 8.9 - 1 Mos 3.16
Est 2.1 Est 1.12
Est 2.6 2 Kong 24.15
Est 2.7 Est 8.1
Est 2.21-23 Est 6.1-2
Est 3.7 2 Mos 13.4 Est 9,1.24.26
Est 3.8 5 Mos 4.5-8
Est 3.9 Est 4.7
Est 3.10 Est 8.2
Est 3.12 Est 1.22
Est 4.7 Est 3.9
Est 4.11 Est 5.2 Est 8.4
Est 5.2 Est 4.11
Est 5.3 Mark 6.23
Est 5.6 Est 7.2
Est 5.14 Est 7.9
Est 6.1-2 Est 2.21-23
Est 6.14 Est 5.8
Est 7.9 Est 5.14
Est 8.1 Est 2.7
Est 8.2 Est 3.10
Est 8.4 Est 5.2
Est 8.8 Dan 6,9.13.16
Est 8.9 Est 1.22
Est 8.13 Est 3.13 Est 9.7-10.15.16
Est 8.17 Est 4.3 - 2 Krøn 20.29
Est 9.1 Est 3,7.13
Est 9.4 Est 10.2-3
Est 9.10 1 Mos 14.21-24
Est 9.24 Est 3.7
Est 9.25 Est 7.10
Est 9.26 Est 3.7
Est 10.2 Est 8.15 Est 9.4
Job 1.1 Job 1.8 Job 2.3 Jer 25.20 Ez 14,14.20
Job 1.1 1 Mos 6.9
Job 1,5.11 Den hebraiske tekst har:
Job 1,5.11 velsignet Gud, men efter al sandsynlighed
Job 1,5.11 er meningen forbandet Gud, et udstryk
Job 1,5.11 man har fundet anstødeligt
Job 1.6 Satan betyder anklager, modstander
Job 1.6 Zak 3.1 Job 2.1 - 1 Mos 6.2 - 1 Krøn 21.1
Job 1.7 1 Pet 5.8
Job 1.9-11 Åb 12.10
Job 1.17 Jer 51.24
Job 1.21 Præd 5.14 - 1 Tim 6.7 Jak 5.11 044,5
Job 1.21 295,4
Job 1.21 459,6
Job 1.21 489,2
Job 1.21 601,2
Job 1.21 633,2
Job 1.21 668,2
Job 2.1 Job 1.6
Job 2,5.9 Se til 1.5
Job 2.8 Ez 27.30
Job 2.10 Job 1.22
Job 2.11 1 Mos 36.10-11.34 - 1 Mos 25.2 Jos 15.41
Job 2.12 Job 1.20 Klages 2.10
Job 3.3 Jer 20.14-18
Job 3.8 havet må efter sammenhængen forstås
Job 3.8 om et havuhyre
Job 3.8 Job 40.25
Job 3.11 Job 10.18
Job 3.14 2 Sam 18.18
Job 3.21 Åb 9.6
Job 3.23 Job 19.8
Job 4.1 Job 2.11
Job 4.3 Es 35.3 Hebr 12.12
Job 4.8 Ordsp 22.8 Gal 6.8
Job 4.13-17 Job 33.15-18
Job 4.17 Job 15.14-15 Job 25.4
Job 4.19 1 Mos 3.19 Sl 103.14
Job 5.1 Job 15.15
Job 5.3-5 Sl 37.35-36
Job 5.6 Job 4.8
Job 5.7 Job 14.1
Job 5.9 Job 9.10
Job 5.11 Sl 75.8 Luk 1.52
Job 5.12-13 1 Kor 3.19
Job 5.14 Es 59.9-10
Job 5.17 Ordsp 3.11-12 Hebr 12.5-6 Åb 3.19
Job 5.18 5 Mos 32.39 Hos 6.1 522
Job 5.19 Sl 37.24 Ordsp 24.16
Job 5.23 Es 11.6-9 Hos 2.20
Job 6.4 Job 34.6 Sl 38.3
Job 6.9 Job 27.8 Es 38.12
Job 6.15 Sl 38.12
Job 6.19 Job 1.15
Job 7.5 Job 2.7
Job 7.6 Sl 90.9-12 Es 38.12
Job 7.7 Job 9.25 Sl 78.39
Job 7.10 Job 8.18 Sl 103.16
Job 7.11 Job 10.1
Job 7.12 Se til Job 3.8
Job 7.16 Jon 4.3 - 1 Kong 19.4
Job 7.17 Sl 8.5
Job 7.19 Sl 39.14
Job 8.1 Job 2.11
Job 8.3 Job 34,10.12 Rom 3.5
Job 8.4 Job 1,4-5.18-19
Job 8.6 Job 5.24 Sl 35.23
Job 8.7 Job 42.10
Job 8.9 Job 14.2 Sl 144.4
Job 8.13 Job 11.20 Ordsp 10.28
Job 8.14 564,3
Job 8.14 663,2
Job 8.18 Job 7.10
Job 8.21 Sl 126.2
Job 8.22 Sl 109.29
Job 9.2 Job 40.3-5
Job 9.8 Sl 104.2 Es 42.5
Job 9.9 Job 38.31 Am 5.8
Job 9.10 Job 5.9
Job 9.13 Job 26.12 Sl 89.11 Es 30.7
Job 9.17 Job 2.3
Job 9.22 Præd 9.2
Job 9.25 Job 7.6
Job 9.30 Jer 2.22
Job 9.32 Præd 6.10
Job 10.1 Job 7.11
Job 10.4 1 Sam 16.7
Job 10.8 Sl 139.14
Job 10.9 Job 33.6
Job 10.18 Job 3,3.11 Jer 20.14
Job 10.21 Job 7.10
Job 11.1 Job 2.11
Job 11.4 Job 10.7
Job 11.7 Rom 11.33 - 1 Kor 2.11
Job 11.8 Ef 3.18
Job 11.10 Job 9.12
Job 11.17 Es 58.10
Job 11.20 Job 8.13
Job 12.3 Job 13.2
Job 12.4 Jer 20.7
Job 12.9-10 028,3
Job 12.9-10 101,5
Job 12.9-10 270,5
Job 12.9-10 335,2
Job 12.9-10 399,1
Job 12.9-10 462,4
Job 12.9-10 493,1
Job 12.9-10 511,2
Job 12.9-10 595,6
Job 12.9-10 611,4
Job 12.9-10 744,3
Job 12.10 Apg 17.25
Job 12.11 Job 34.3
Job 12.13 Ordsp 8.14
Job 12.14 Es 22.22 Åb 3.7
Job 12.15 1 Mos 7.19-23
Job 12.19 1 Sam 2.30-32 - 1 Sam 22.18-19
Job 12.22 Dan 2.22
Job 13.2 Job 12.3
Job 13.4 Job 16.2
Job 13.5 Ordsp 17.28
Job 13.21 Job 9.34
Job 13.24 Job 19.11
Job 13.26 Sl 25.7
Job 13.27 Job 33.11
Job 14.2 Sl 90.6 Præd 6.12
Job 14.4 Sl 14.3
Job 14.5 Sl 31.16 Sl 39.5
Job 14.6 Job 7.1 Job 10.20
Job 14.13 Es 26.20
Job 14.14 Job 7.1
Job 14.15 Job 13.22
Job 14.17 Hos 13.12
Job 15.7 Ordsp 8.25
Job 15.8 Job 11.7 Jer 23.18
Job 15.9 Job 13.2
Job 15.14 Job 4.17-18
Job 15.15 Job 5.1
Job 15.20 Es 48.22
Job 15.20-24 1 Mos 4.14
Job 15.23 Job 18.12
Job 15.30 Job 4.9 Es 11.4
Job 15.32 Job 22.16 151,1
Job 15.35 Sl 7.15 Es 59.4
Job 16.2 Job 13.4
Job 16.4 Sl 22.8
Job 16.10 Sl 22.14 Matt 26.67
Job 16.12 Klages 3.12
Job 16.15 1 Mos 37.34
Job 16.18 1 Mos 4.10 Es 26.21
Job 16.19 Job 17.3
Job 16.22 Job 10.21
Job 17.3 Job 16.19 Ordsp 6.1 Ordsp 11.15
Job 17.6 Job 30.9 Sl 69.12
Job 17.7 Sl 6.8
Job 17.15-16 507,2
Job 18.5 Job 21.17 Ordsp 13.9
Job 18.11 3 Mos 26.36
Job 18.13 4 Mos 12.10-12
Job 18.17 Ordsp 10.7
Job 19.7 Job 30.20
Job 19.8 Job 3.23 Klages 3.7.9
Job 19.11 Job 33.10
Job 19.13 Sl 38.12
Job 19.25 3 Mos 25.25 Es 41.14 010,4
Job 19.25 119,5
Job 19.25 141,1
Job 19.25 213,7
Job 19.25 248,6
Job 19.25 280,6
Job 19.25 347,2
Job 19.25 450,2
Job 19.25 490,4
Job 19.25 551,4
Job 19.26 Es 26.19 Dan 12.2 Joh 5.28
Job 19.27 Sl 17.15
Job 20.5-6 Sl 37.35-36
Job 20.7 Mika 7.10
Job 20.8 Sl 37.36
Job 20.9 Sl 37.10
Job 20.18 5 Mos 28.30-33
Job 21.5 Job 29.9 Job 40.4
Job 21.7 Jer 12.1
Job 21.14 Job 22.17
Job 21.15 2 Mos 5.2 Sl 12.5 Mal 3.14
Job 21.16 Job 22.18
Job 21.18 Sl 1.4
Job 21.19 2 Mos 20.5
Job 21.20 Sl 75.9
Job 21.22 Es 40.13
Job 22.6 2 Mos 22.25-26 Job 24.9-10
Job 22.7 Job 31.17 Matt 25.42
Job 22.9 Job 29.12-13
Job 22.13 Es 29.15 Jer 23.23-24
Job 22.16 Job 15.32
Job 22.17 Job 21.14-15
Job 22.18 Job 21.16
Job 22.19 Sl 107.42
Job 22.23 Job 8.5-7 Job 11.14-15
Job 22.26 Sl 37.4
Job 22.27 Es 65.24 Sl 50.14
Job 22.29 1 Pet 5.6
Job 22.30 Sl 18.21.25
Job 23.9 Job 42.5
Job 23.10 032,5
Job 23.10 037,5
Job 23.10 551,1
Job 23.10 565,1
Job 24.2 5 Mos 27.17
Job 24.15 Es 29.15
Job 24.16 Joh 3.20
Job 24.24 Job 21.13
Job 25.4 Job 4.17
Job 25.6 Es 41.14
Job 26.6 Sl 139.8 Ordsp 15.11
Job 26.8 458,1
Job 26.12 Se til Job 3.8 Job 9.13
Job 26.13 Es 27.1
Job 27.4 Sl 34.14
Job 27.6 Apg 24.16 - 1 Kor 4.4
Job 27.8 Luk 12.20
Job 27.9 Joh 9.31
Job 27.13-17 Ordsp 13.22
Job 28.12-13 004,4
Job 28.12-13 279,1
Job 28.12-13 400,1
Job 28.12-13 478,2
Job 28.12-13 533,1
Job 28.13 Sl 27.13
Job 28.18 Ordsp 3.15 Ordsp 8.11
Job 28.23-28 Ordsp 8.22-31
Job 28.28 Sl 111.10 Ordsp 1.7
Job 29.3 Sl 18.29
Job 29.4 Sl 25.14
Job 29.9 Job 21.5 Ordsp 30.32
Job 29.12 Job 31.16
Job 29.16 Job 31.18
Job 29.18 003,3
Job 29.18 207,1
Job 30.1 Job 19.18
Job 30.9 Job 17.6 Sl 69.13 Klages 3.14
Job 30.18 Job 7.5
Job 30.20 Job 19.7 Sl 22.3 Klages 3.8
Job 30.25 Rom 12.15
Job 30.26 Jer 14.19
Job 30.29 Mika 1.8
Job 30.31 Klages 5.15
Job 31.1 Matt 5.28
Job 31.4 Job 23.10 Job 34.21 Ordsp 5.21 032,5
Job 31.4 037,5
Job 31.4 551,1
Job 31.11 5 Mos 22.22
Job 31.15 Job 34.19 Ordsp 22.2
Job 31.16 Job 29.12
Job 31.18 Job 29.16
Job 31.24 Sl 52.9 - 1 Tim 6.17
Job 31.25 Luk 12.19-20
Job 31.27 5 Mos 4.19
Job 31.29 Ordsp 24.17
Job 31.31 Es 58.7
Job 31.32 Rom 12.13 Hebr 13.2
Job 31.33 Sl 32.5 Jak 5.16
Job 32.2 Job 13.18 Job 19.6-7 Job 27.5-6
Job 32.2 1 Mos 22.21
Job 32.3 Job 15.4 Job 18.21 Job 20.29 Job 22.5
Job 32.7 Job 12.12
Job 32.8 Ordsp 2.6 Dan 1.17
Job 32.9 Sl 119.100
Job 33.6 Job 31.15 Job 10.9
Job 33.9 Job 9.21 Job 10.7 Job 16.17
Job 33.10 Job 13.24 Job 16.9 Job 19.11
Job 33.11 Job 13.27
Job 33.15-18 Job 4.13-17
Job 33.16 Job 36.10
Job 33.24 Sl 49.8-11
Job 33.25 Sl 103.5
Job 33.30 Sl 56.14
Job 34.3 Job 12.11
Job 34.5 Job 27.2
Job 34.6 Job 6.4
Job 34.7 Job 15.16
Job 34.8 Sl 1.1
Job 34.9 Job 9.22
Job 34.10 Job 8.3 Job 36.23 Rom 3.5 Rom 9.14
Job 34.11 Sl 62.13 Jer 32.19 Rom 2.6
Job 34.15 1 Mos 3.19 Sl 104.29 Præd 12.7
Job 34.19 5 Mos 10.17 Rom 2.11
Job 34.21 Job 31.4 Ordsp 5.21
Job 34.22 Sl 139.11-12
Job 34.24 Job 5.11
Job 35.2 Job 32.2
Job 35.3 Job 9.22 Job 34.9
Job 35.6 Job 7.20
Job 35.7 Job 22.3 Rom 11.35
Job 35.14 Job 23.8-9
Job 36.6 Sl 72.4
Job 36.7 Sl 113.7-8
Job 36.10 Job 33.16
Job 36.16 Sl 23.5
Job 36.22 Sl 25.9
Job 36.23 Job 34.10
Job 37.2 Sl 29.4
Job 37.5 Job 5.9
Job 38.3 Job 40.7 Job 42.4
Job 38.4 Sl 102.26
Job 38.5 Ordsp 30.4
Job 38.7 Job 1.6 086,3
Job 38.8-11 Sl 104.9 Ordsp 8.29 028,2
Job 38.8-11 031,1
Job 38.8-11 033,1
Job 38.8-11 125,4
Job 38.8-11 678,2
Job 38.8-11 697,4
Job 38.15 Job 24.17
Job 38.17 195,1
Job 38.17 199,2
Job 38.22 Es 30.30
Job 38.25 Job 28.26
Job 38.31 Job 9.9
Job 38.33 Jer 33.25
Job 38.41 Sl 147.9 Luk 12.24
Job 39.3 036,2
Job 39.3 678,2
Job 39.30 Matt 24.28
Job 40.2 Es 45.9
Job 40.4 Job 21.5 Es 6.5 Ordsp 30.32
Job 40.7 Job 38.3
Job 40.8 Rom 3.4
Job 40.15 Behemot er her formodentlig betegnelse
Job 40.15 for flodhest
Job 40.25 Livjatan er her formodentlig betegnelse
Job 40.25 for krokodille
Job 40.25 Job 3.8 Sl 74.14 Es 27.1
Job 41.3 Efter en anden forståelse oversættes
Job 41.3 teksten undertiden:
Job 41.3 Hvem har givet mig noget først,
Job 41.3 så jeg må gøre gengæld, jf Rom 11.35
Job 42.2 1 Mos 18.14 Luk 1.37
Job 42.3 Job 38.2
Job 42.4 Job 38.3
Job 42.5 Job 19.26-27
Job 42.6 170,2
Job 42.6 442,1
Job 42.6 459,5
Job 42.9 Job 2.11
Job 42.10 Job 1.3 Job 8.7
Job 42.11 Job 19.13-14.19
Job 42.12 Job 1.3
Job 42.16 Sl 90.10 Sl 128.6
Job 42.17 1 Mos 25.8 - 1 Mos 35.29