HENVISNINGSNØGLE - BIBELEN - SALMEBOGEN DDS

1. Kongebog, 2. Kongebog, 1. Krønikebog og 2. Krønikebog

TEKST HENVISNING DDS
1 Kong 8.39 1 Sam 16.7 Sl 139.1-2
1 Kong 1.5 2 Sam 3.4 - 2 Sam 15.1
1 Kong 1.7 1 Kong 2.22
1 Kong 1.9 Jos 15.7-8
1 Kong 1.11 2 Sam 12.24
1 Kong 1.13 1 Krøn 28.5-10
1 Kong 1.29 1 Sam 26.24 - 2 Sam 4.9
1 Kong 1.38 2 Sam 8.18
1 Kong 1.39 Teltet er her betegnelse for helligdommen,
1 Kong 1.39 jf Åbenbaringsteltet 2 Mos 27.21
1 Kong 1.39 2 Sam 6.17 - 1 Sam 10.24 - 2 Kong 11.12
1 Kong 1.39 1 Krøn 29.22
1 Kong 1.42 2 Sam 15,27.36
1 Kong 1.50 2 Mos 27.2 - 2 Mos 29.12 Sl 118.27
1 Kong 1.51 1 Kong 2.28
1 Kong 2.2 225,2
1 Kong 2.2 496,3
1 Kong 2.3 5 Mos 17.14-20 Jos 1.7
1 Kong 2.4 2 Sam 7.12
1 Kong 2.5 2 Sam 3.27 - 2 Sam 20.10
1 Kong 2.7 2 Sam 17.27-29 - 2 Sam 19.32-41
1 Kong 2.7 2 Sam 15
1 Kong 2.8 2 Mos 22.27 - 2 Sam 16.5 - 2 Sam 19.17-24
1 Kong 2.10 2 Sam 5.7 Apg 2.29
1 Kong 2.11 2 Sam 5.4-5 - 1 Krøn 29.27
1 Kong 2.12 1 Krøn 29.23
1 Kong 2.17 1 Kong 1.3
1 Kong 2.22 1 Kong 1.7
1 Kong 2.24 2 Sam 7.12-13
1 Kong 2.26 1 Kong 1.7 - 1 Sam 22.20-23 - 2 Sam 15.24
1 Kong 2.27 1 Sam 2.31-32
1 Kong 2.28 1 Kong 1.51
1 Kong 2.29 2 Mos 21.12-14
1 Kong 2.32 1 Kong 2.5 167,6
1 Kong 2.33 2 Sam 3.29
1 Kong 2.35 1 Sam 2.35 - 1 Kong 4.4
1 Kong 2.39 1 Sam 27.2
1 Kong 2.44 1 Kong 2.8
1 Kong 3.1 1 Kong 7.8 - 1 Kong 9.24 - 1 Kong 11.1-2
1 Kong 3.1-15 2 Krøn 1.1-13
1 Kong 3.5 1 Krøn 21.29 - 1 Kong 9.2
1 Kong 3.6 1 Kong 1.48
1 Kong 3.8 1 Mos 13.16 - 1 Kong 4.20
1 Kong 3.9 2 Mos 18.13-18
1 Kong 3.12 1 Kong 5.10-11 - 1 Kong 10.23
1 Kong 3.13 Matt 6.33 Ef 3.20
1 Kong 3.14 5 Mos 4.40
1 Kong 3.26 Es 49.15
1 Kong 4.3 2 Sam 8.16
1 Kong 4.4 1 Kong 2,27.35 - 2 Sam 23.20
1 Kong 4.5 Kongens Ven er måske betegnelse for
1 Kong 4.5 kongens personlige rådgiver,
1 Kong 4.5 jf 2 Sam 15.37
1 Kong 4.6 1 Kong 5.28
1 Kong 4.7 1 Sam 8.11-18
1 Kong 4.11 1 Sam 16.8
1 Kong 4.13 4 Mos 32.41
1 Kong 4.20 1 Mos 13.16 - 1 Kong 3.8
1 Kong 5.1 1 Mos 15.18 - 2 Krøn 9.26
1 Kong 5.4 1 Mos 15.18
1 Kong 5.5 3 Mos 25.18 Mika 4.4 Zak 3.10
1 Kong 5.6 1 Kong 10.26 - 2 Krøn 9.25
1 Kong 5.10 1 Kong 3.12
1 Kong 5.11 1 Krøn 2.6 Sl 88.1 Sl 89.1
1 Kong 5.12 Ordsp 1.1 Højs 1.1 Præd 12.9
1 Kong 5.14 1 Kong 10.1
1 Kong 5.15 2 Sam 5.11
1 Kong 5.15-32 2 Krøn 1.18-2.17
1 Kong 5.19 2 Sam 7.13
1 Kong 5.21 1 Kong 10.9
1 Kong 5.26 1 Kong 3.12
1 Kong 5.28 1 Kong 4.6
1 Kong 5.32 Ez 27.9
1 Kong 6.1-37 2 Krøn 3.1-14 305,1
1 Kong 6.3 1 Kong 7.15-21
1 Kong 6.7 1 Kong 5.31
1 Kong 6.9 1 Kong 7,3.7
1 Kong 6.12 2 Sam 7.13 - 1 Kong 2.4
1 Kong 6.13 2 Mos 29.45
1 Kong 6.14 Apg 7.47
1 Kong 6.16 2 Mos 26.33-34 661,1
1 Kong 6.20 1 Kong 7.48
1 Kong 6.22 2 Mos 30.1-3
1 Kong 6.23 2 Mos 25.18-20 - 2 Mos 37.7-9
1 Kong 7.1 1 Kong 9.10
1 Kong 7.2 Es 22.8
1 Kong 7.8 1 Kong 3.1
1 Kong 7.12 1 Kong 6.36
1 Kong 7.13 2 Krøn 2.12-13
1 Kong 7.14 2 Mos 31.3-4
1 Kong 7.15 2 Kong 25,13.16-17 Jer 52.21
1 Kong 7.15-51 2 Krøn 3.15-5.1
1 Kong 7.23 Havet er det samme som bronzehavet,
1 Kong 7.23 jf 2 Kong 25.13
1 Kong 7.23 Jer 52.20
1 Kong 7.38 2 Mos 30.17-21
1 Kong 7.40 2 Mos 27.3
1 Kong 7.41 1 Kong 7.15.20
1 Kong 7.43 1 Kong 7.27-38
1 Kong 7.44 1 Kong 7.23-26
1 Kong 7.45 1 Kong 7.40
1 Kong 7.48 2 Mos 30.1-3 - 2 Mos 25.23-30
1 Kong 7.49 2 Mos 25.31-40
1 Kong 7.51 2 Sam 8.11
1 Kong 8.1 2 Sam 6.12-16
1 Kong 8.1-66 2 Krøn 5,2-7.10
1 Kong 8.5 2 Sam 6.13
1 Kong 8.6 2 Sam 6.17 - 1 Kong 6.27
1 Kong 8.8 2 Mos 25.13-15
1 Kong 8.9 2 Mos 25.21 - 5 Mos 10.5 Hebr 9.4
1 Kong 8.10 2 Mos 40.34-35
1 Kong 8.11 009,3
1 Kong 8.11 013,3
1 Kong 8.11 313,1
1 Kong 8.11 314,1
1 Kong 8.11 386,1-5
1 Kong 8.12 2 Mos 20.21
1 Kong 8.16-19 2 Sam 7.1-13 - 1 Krøn 17.1-12
1 Kong 8.21 2 Mos 20
1 Kong 8.25 2 Sam 7.16 - 1 Kong 2.4
1 Kong 8.27 2 Krøn 2.5 Es 66.1 Apg 7.48 Apg 17.24 222,4
1 Kong 8.27 280,2
1 Kong 8.27 291,1
1 Kong 8.27 292,1
1 Kong 8.29 5 Mos 12.11 - 1 Kong 9.3
1 Kong 8.35 1 Kong 17.1
1 Kong 8.41 4 Mos 15.14-16
1 Kong 8.46 Sl 14.3-4 Præd 7.20 Rom 3.23 - 1 Joh 1.8
1 Kong 8.47 Neh 9.33 Dan 9.5
1 Kong 8.48 5 Mos 30 Dan 6.11
1 Kong 8.51 5 Mos 4.20
1 Kong 8.53 2 Mos 19.5-6
1 Kong 8.55 2 Sam 6.18
1 Kong 8.56 5 Mos 12.10 Jos 21.45
1 Kong 9.1-9 2 Krøn 7.11-22
1 Kong 9.2 1 Kong 3.5
1 Kong 9.3 1 Kong 8.29
1 Kong 9.4 1 Kong 3.14 - 1 Kong 11.38
1 Kong 9.5 2 Sam 7.12 - 1 Kong 2.4 Jer 33.17
1 Kong 9.7 5 Mos 4.26 - 5 Mos 8.19-20 Jer 24.9
1 Kong 9.7-8 Matt 23.38
1 Kong 9.8 2 Kong 25.9 Jer 22.8
1 Kong 9.10 1 Kong 6.38 - 1 Kong 7.1
1 Kong 9.10-28 2 Krøn 8
1 Kong 9.15 2 Sam 5.9
1 Kong 9.16 Jos 16.10 - 1 Kong 3.1
1 Kong 9.18 Jos 19.44
1 Kong 9.19 1 Kong 5.6 - 1 Kong 10.26
1 Kong 9.21 Jos 16.10
1 Kong 9.24 1 Kong 3.1
1 Kong 9.25 2 Mos 23.17 - 5 Mos 16.16
1 Kong 9.26 4 Mos 33.35
1 Kong 9.27 1 Kong 10.11
1 Kong 9.28 1 Mos 10.29
1 Kong 10.1 1 Kong 5.14 Matt 12.42 Luk 11.31
1 Kong 10.1-13 2 Krøn 9.1-12
1 Kong 10.9 1 Kong 5.21
1 Kong 10.11 1 Kong 9.27-28
1 Kong 10.14 Præd 2.8
1 Kong 10.14-29 2 Krøn 9.13-28
1 Kong 10.16 1 Kong 14.26
1 Kong 10.17 1 Kong 7.2
1 Kong 10.22 1 Kong 9.27-28
1 Kong 10.23 1 Kong 3.12 Præd 2.9
1 Kong 10.26 1 Kong 5.6
1 Kong 10.26-29 2 Krøn 1.14-17
1 Kong 10.27 5 Mos 17.17
1 Kong 10.28 5 Mos 17.16
1 Kong 11.1 1 Kong 3.1 - 5 Mos 17.17
1 Kong 11.2 2 Mos 34.16 - 5 Mos 7.3
1 Kong 11.5 Dom 2.13
1 Kong 11.7 4 Mos 21.29 - 2 Kong 23.13
1 Kong 11.9 1 Kong 3.5 - 1 Kong 9.2
1 Kong 11.11 1 Sam 15.28 - 1 Kong 8.25
1 Kong 11.12 1 Kong 12.19
1 Kong 11.15 2 Sam 8.14
1 Kong 11.23 2 Sam 8.3
1 Kong 11.27 1 Kong 9,15.24
1 Kong 11.29 1 Kong 12.15
1 Kong 11.32 Sl 132.13
1 Kong 11.34 2 Sam 7.12
1 Kong 11.35 1 Kong 12.16-17
1 Kong 11.36 1 Kong 15.4 - 2 Kong 8.19
1 Kong 11.38 1 Kong 9.4
1 Kong 11.40 1 Kong 14.25
1 Kong 11.41-43 2 Krøn 9.29-31
1 Kong 11.42 1 Kong 2.11
1 Kong 11.43 1 Kong 14.21
1 Kong 12.1-19 2 Krøn 10
1 Kong 12.2 1 Kong 11.40
1 Kong 12.13 Ordsp 15.1
1 Kong 12.15 1 Kong 11.29-31
1 Kong 12.16 2 Sam 20.1
1 Kong 12.18 2 Sam 20.24
1 Kong 12.19 1 Kong 11,11-12.31
1 Kong 12.20-24 2 Krøn 11.1-4
1 Kong 12.28 2 Mos 32,4.8
1 Kong 12.29 Dom 18.30
1 Kong 12.30 2 Mos 20.4 - 2 Kong 10.29 - 2 Kong 17.21
1 Kong 12.31 2 Krøn 11.15
1 Kong 12.32 3 Mos 23.34
1 Kong 13.2 2 Kong 23.16.20
1 Kong 13.6 2 Mos 8.4
1 Kong 13.24 1 Kong 20.36
1 Kong 13.30 Jer 22.18
1 Kong 13.32 2 Kong 23.15-18
1 Kong 13.33 1 Kong 12.31 - 2 Mos 28.41
1 Kong 14.2 1 Kong 11.29-31
1 Kong 14.7 1 Kong 11,31.37
1 Kong 14.10 1 Kong 15.29 - 1 Kong 21.21
1 Kong 14.11 1 Kong 16.4 - 1 Kong 21.24
1 Kong 14.14 1 Kong 15.29
1 Kong 14.15 2 Kong 17.23
1 Kong 14.16 1 Kong 12.28-33
1 Kong 14.20 1 Kong 15.25
1 Kong 14.21 1 Kong 12.17
1 Kong 14.21-31 2 Krøn 12
1 Kong 14.23 2 Kong 16.1-4 - 2 Kong 17.10
1 Kong 14.24 5 Mos 23.18 - 2 Kong 23.7
1 Kong 14.25 1 Kong 11.40
1 Kong 14.26 1 Kong 10.16
1 Kong 14.30 1 Kong 15.6
1 Kong 15.1-8 2 Krøn 13
1 Kong 15.3 1 Kong 12.28-33
1 Kong 15.4 1 Kong 11.36
1 Kong 15.5 2 Sam 11 - 2 Sam 12.9
1 Kong 15.6 1 Kong 14.30
1 Kong 15.9-12 2 Krøn 14.1-5
1 Kong 15.11 2 Krøn 14.1-4
1 Kong 15.12 1 Kong 14.24 - 2 Krøn 15.8-15
1 Kong 15.13-15 2 Krøn 15.16-18
1 Kong 15.14 1 Kong 22.44
1 Kong 15.16-22 2 Krøn 16.1-6
1 Kong 15.18 2 Kong 12.19
1 Kong 15.20 2 Kong 15.29
1 Kong 15.23-24 2 Krøn 16.11-14
1 Kong 15.24 1 Kong 22.41
1 Kong 15.25 1 Kong 14.20
1 Kong 15.26 1 Kong 12.28-33
1 Kong 15.27 Jos 19.44
1 Kong 15.29 1 Kong 14.10-11
1 Kong 16.2 1 Kong 12.28-33 - 1 Kong 14.7
1 Kong 16.3 1 Kong 14.10 - 1 Kong 15.29
1 Kong 16.4 1 Kong 14.11
1 Kong 16.9 2 Kong 9.31
1 Kong 16.11 1 Kong 14.10
1 Kong 16.15 1 Kong 15.27
1 Kong 16.25 Mika 6.16
1 Kong 16.31 1 Kong 12.28-33
1 Kong 16.32 2 Kong 3.2 - 2 Kong 10.27-28 - 2 Kong 11.18
1 Kong 16.34 Jos 6.26
1 Kong 17.1 1 Kong 8.35 Jak 5.17 Åb 11.6
1 Kong 17.9-24 Luk 4.25-26
1 Kong 17.14 2 Kong 4.2-4
1 Kong 17.16 038,4
1 Kong 17.21 2 Kong 4.34 Apg 20.10
1 Kong 17.23 Luk 7.15 Joh 4.50 Hebr 11.35
1 Kong 18.12 2 Kong 2.16 Apg 8.39
1 Kong 18.17 Jer 38.4
1 Kong 18.18-19 1 Kong 16.31-33
1 Kong 18.21 Jos 24.15 Matt 6.24 134,9
1 Kong 18.21 213,6
1 Kong 18.22 1 Kong 19.10
1 Kong 18.26 Hab 2.19
1 Kong 18.27 250,4
1 Kong 18.28 5 Mos 14.1
1 Kong 18.29 4 Mos 28.4-5
1 Kong 18.31 2 Mos 24.4 Jos 4,5.20
1 Kong 18.31 1 Mos 32.29 - 1 Mos 35.10
1 Kong 18.38 3 Mos 9.24
1 Kong 18.40 5 Mos 13.6-9 - 2 Kong 10.25
1 Kong 18.41-45 Jak 5.18
1 Kong 19.4 Job 7.16 Jon 4.3
1 Kong 19.7 284,4
1 Kong 19.7 428,7-8
1 Kong 19.7 582,5
1 Kong 19.7 610,1.3
1 Kong 19.7 653,7
1 Kong 19.8 2 Mos 24.18
1 Kong 19.10 Sl 69.10 - 1 Kong 18.22
1 Kong 19.10 Matt 23.31 Apg 7.52 Rom 11.3
1 Kong 19.11 2 Mos 33.22
1 Kong 19.12 240,7
1 Kong 19.12 244,1
1 Kong 19.12 281,3
1 Kong 19.12 291,2
1 Kong 19.12 720,3
1 Kong 19.14 Rom 11.3
1 Kong 19.15 2 Kong 8,13.15
1 Kong 19.16 2 Kong 9.2-3
1 Kong 19.18 Rom 11.4
1 Kong 19.20 Luk 9,61.68
1 Kong 20.28 2 Mos 7.5
1 Kong 20.30 1 Kong 22.25
1 Kong 20.36 1 Kong 13.24
1 Kong 20.39 2 Kong 10.24
1 Kong 20.40 2 Sam 12.7
1 Kong 21.10 Den hebraiske tekst har:
1 Kong 21.10 velsignet Gud, men efter al sandsynlighed
1 Kong 21.10 er meningen forbandet Gud, et udtryk, man
1 Kong 21.10 har fundet anstødeligt, jf v 13, samt
1 Kong 21.10 Sl 10.3 Job 1.5.11 Job 2,5.9
1 Kong 21.10 5 Mos 17.6 - 2 Mos 22.27
1 Kong 21.13 Matt 26.60
1 Kong 21.19 1 Kong 22.38 - 2 Kong 9.25-26
1 Kong 21.21 2 Kong 9.7-8
1 Kong 21.22 1 Kong 15.29 - 1 Kong 16.11-12
1 Kong 21.23 2 Kong 9.33-36
1 Kong 21.24 1 Kong 14.11 - 1 Kong 16.4
1 Kong 21.27 2 Kong 6.30
1 Kong 21.29 2 Kong 9.26
1 Kong 22.1-40 2 Krøn 18
1 Kong 22.3 Jos 21.38
1 Kong 22.4 2 Kong 3.7
1 Kong 22.7 2 Kong 3.11
1 Kong 22.17 4 Mos 27.17 Matt 9.36
1 Kong 22.19 2 Krøn 18.18 Es 6.1 009,3
1 Kong 22.19 089,1
1 Kong 22.19 106,2
1 Kong 22.19 554,1
1 Kong 22.22 2 Thess 2.11
1 Kong 22.25 1 Kong 20.30
1 Kong 22.28 Ordene: Og han sagde:
1 Kong 22.28 "Hør, alle folkeslag!" findes ikke i den
1 Kong 22.28 græske oversættelse og giver ikke mening
1 Kong 22.28 i sammenhængen. Det er de samme ord, der
1 Kong 22.28 indleder Mikabogen (Mika 1.2), og
1 Kong 22.28 anbringelsen her skyldes formodentlig en
1 Kong 22.28 forveksling af de to profeter med samme navn
1 Kong 22.38 1 Kong 21.19 - 2 Kong 9.25-26
1 Kong 22.41 1 Kong 15.24
1 Kong 22.41-51 2 Krøn 20.31-21.1
1 Kong 22.44 1 Kong 15.14 - 2 Kong 12.4
1 Kong 22.46 2 Krøn 17-20
1 Kong 22.47 1 Kong 15.12
1 Kong 22.49 1 Kong 9.28
1 Kong 22.51 2 Kong 8.16
1 Kong 22.53-54 1 Kong 16.31-33
2 Kong 1.1 2 Kong 3.4-27
2 Kong 1.2 1 Kong 22.52-54
2 Kong 1.4 2 Kong 8.10
2 Kong 1.8 Matt 3.4 Hebr 11.37
2 Kong 1.10 Luk 9.54 Åb 11.5 Åb 20.9
2 Kong 1.17 2 Kong 3.1
2 Kong 2.8 2 Mos 14.21-22 Jos 3.16
2 Kong 2.9 5 Mos 21.17
2 Kong 2.11 1 Mos 5.24
2 Kong 2.12 2 Kong 6.21 - 2 Kong 13.14
2 Kong 2.16 1 Kong 18.12
2 Kong 3.1 2 Kong 1.17
2 Kong 3.2 1 Kong 16.32
2 Kong 3.3 1 Kong 12.28-30
2 Kong 3.7 1 Kong 22.4
2 Kong 3.11 1 Kong 22,5.7 - 1 Kong 19.19-21
2 Kong 3.14 1 Kong 18.15
2 Kong 3.15 1 Sam 16.16
2 Kong 3.20 4 Mos 28.4-5
2 Kong 4.2 1 Kong 17.12
2 Kong 4.8 Jos 19.18
2 Kong 4.16 1 Mos 18.10.14
2 Kong 4.34 1 Kong 17.21
2 Kong 4.36 Luk 7.15 Hebr 11.35
2 Kong 4.42-44 Matt 15.33-37 Joh 6.9
2 Kong 5.7 1 Mos 30.2 - 1 Sam 2.6
2 Kong 5.11 479,4
2 Kong 5.14 3 Mos 14.7-9 Luk 4.27
2 Kong 5.27 2 Sam 3.29
2 Kong 6.16 2 Krøn 32.7
2 Kong 6.17 2 Kong 2.12 - 2 Kong 13.14
2 Kong 6.18 1 Mos 19.11
2 Kong 6.22 3 Mos 19.18 - 2 Krøn 28.9-15 Ordsp 25.21
2 Kong 6.29 5 Mos 28.53 Klages 4.10
2 Kong 6.30 1 Kong 21.27
2 Kong 6.33 Am 3.6
2 Kong 7.3 3 Mos 13.46
2 Kong 8.1 2 Kong 4.8-37
2 Kong 8.2 Ruth 1.1
2 Kong 8.8 2 Kong 1.2
2 Kong 8.11-12 Luk 19.41-44
2 Kong 8.12 2 Kong 10.32 - 2 Kong 13.3
2 Kong 8.13 1 Kong 19.15
2 Kong 8.16-24 2 Krøn 21,1.5-11
2 Kong 8.19 2 Sam 7.11-16 - 1 Kong 11.36
2 Kong 8.20 1 Mos 27.40
2 Kong 8.25 2 Kong 9.29
2 Kong 8.25-29 2 Krøn 22.1-9
2 Kong 8.26 2 Kong 11.1
2 Kong 8.29 2 Kong 9.14-16
2 Kong 9.3 1 Kong 19.16
2 Kong 9.7 1 Kong 18.4 - 1 Kong 19.10
2 Kong 9.8 1 Kong 14.10
2 Kong 9.9 1 Kong 15.29 - 1 Kong 16,3.11
2 Kong 9.10 1 Kong 21.23
2 Kong 9.13 Matt 21.8
2 Kong 9.15-16 2 Kong 8.28-29
2 Kong 9.21 1 Kong 21.1
2 Kong 9.22 Åb 2.20
2 Kong 9.25-26 1 Kong 21.19 - 1 Kong 22.38
2 Kong 9.27 2 Krøn 22.7-9
2 Kong 9.29 2 Kong 8.25
2 Kong 9.31 1 Kong 16,10.16.18
2 Kong 9.34 1 Kong 16.31
2 Kong 9.36 1 Kong 21.23
2 Kong 10.7 Dom 9.5
2 Kong 10.10 1 Kong 21.21
2 Kong 10.11 Hos 1.4
2 Kong 10.13 2 Krøn 22.8
2 Kong 10.15 Jer 35.6
2 Kong 10.17 1 Kong 21.21
2 Kong 10.18 1 Kong 16.31-33
2 Kong 10.25 1 Kong 18.40
2 Kong 10.26 2 Kong 11.18
2 Kong 10.29 1 Kong 12.26-33
2 Kong 10.30 2 Kong 15.12
2 Kong 10.32 2 Kong 8.12
2 Kong 10.35 2 Kong 13.1
2 Kong 11.1 2 Kong 8.26 - 2 Kong 9.27
2 Kong 11.1-20 2 Krøn 22,10-23.21
2 Kong 11.4 karerne er en del af den kongelige livgarde
2 Kong 11.12 1 Sam 10.24 - 1 Kong 1,25.39
2 Kong 11.16 Neh 3.28
2 Kong 11.18 2 Kong 10.26-27 Dom 6.25
2 Kong 12.1-22 2 Krøn 24
2 Kong 12.4 2 Kong 14.4
2 Kong 12.5 2 Mos 30.11-16 - 3 Mos 27.2-3
2 Kong 12.12 2 Kong 22.4
2 Kong 12.16 2 Kong 22.7
2 Kong 12.17 3 Mos 7.7
2 Kong 12.18 2 Kong 10.32
2 Kong 12.19 1 Kong 15.18 - 2 Kong 16.8 - 2 Kong 18.15
2 Kong 12.21 2 Kong 14.5
2 Kong 12.22 2 Kong 14.1
2 Kong 13.1 2 Kong 10.35
2 Kong 13.2 1 Kong 12.28-30
2 Kong 13.3 1 Kong 19.15 - 2 Kong 10.32
2 Kong 13.6 1 Kong 16.33
2 Kong 13.12 2 Kong 14.8-16
2 Kong 13.13 2 Kong 14,16.23
2 Kong 13.14 2 Kong 2.12
2 Kong 13.23 1 Mos 17.7 - 3 Mos 26.42
2 Kong 14.1 2 Kong 12.22
2 Kong 14.1-20 2 Krøn 25
2 Kong 14.3 2 Kong 12.3-4
2 Kong 14.4 2 Kong 15.4
2 Kong 14.5 2 Kong 12.21-22 - 2 Sam 3.30
2 Kong 14.6 5 Mos 24.16 Ez 18.20
2 Kong 14.9 Dom 9.14
2 Kong 14.11 Jos 15.10
2 Kong 14.14 1 Kong 14.26
2 Kong 14.15 2 Kong 13.12
2 Kong 14.16 2 Kong 13.13
2 Kong 14.19 2 Kong 12.21
2 Kong 14.20 2 Kong 9.28
2 Kong 14.21 Azarja er den samme, som i 15.13
2 Kong 14.21 hedder Uzzija
2 Kong 14.21 2 Kong 15,1-2.13.30
2 Kong 14.21-22 2 Krøn 26.1-2
2 Kong 14.22 2 Kong 16.6
2 Kong 14.23 Hos 1.1 Am 1.1
2 Kong 14.24 1 Kong 12.28-30
2 Kong 14.25 Jon 1.1
2 Kong 14.27 2 Kong 13.5
2 Kong 14.29 2 Kong 15.8
2 Kong 15.1 2 Kong 14.21
2 Kong 15.1-7 2 Krøn 26
2 Kong 15.3 2 Kong 14.3
2 Kong 15.4 2 Kong 12.3-4
2 Kong 15.5 3 Mos 13.46
2 Kong 15.7 Es 6.1
2 Kong 15.8 2 Kong 14.29
2 Kong 15.9 1 Kong 12.28-30 Am 7.9
2 Kong 15.12 2 Kong 10.30
2 Kong 15.13 2 Kong 14.21
2 Kong 15.16 Jos 12.24 - 2 Kong 8.12
2 Kong 15.18 1 Kong 12.28-30
2 Kong 15.19 Pul er et andet navn for Tiglat-Pileser
2 Kong 15.19 (v 29; 16.7 ff)
2 Kong 15.19 1 Krøn 5.26
2 Kong 15.20 2 Kong 23.35
2 Kong 15.29 1 Kong 15.20
2 Kong 15.30 2 Kong 17.1
2 Kong 15.32-38 2 Krøn 27
2 Kong 15.34 2 Kong 14.3
2 Kong 15.37 2 Kong 16.5
2 Kong 16.1-6 2 Krøn 28.1-8
2 Kong 16.3 3 Mos 18.21
2 Kong 16.4 2 Kong 17.10 Jer 2.20
2 Kong 16.5 2 Kong 15.37 Es 7.1-9
2 Kong 16.6 2 Kong 14.22
2 Kong 16.7-20 2 Krøn 28.16-27
2 Kong 16.8 1 Kong 12.19 - 1 Kong 15.18
2 Kong 16.9 Am 1.5
2 Kong 16.17 1 Kong 7.23-39
2 Kong 16.20 2 Kong 18.1 Es 14.28
2 Kong 17.1 2 Kong 15.30
2 Kong 17.1-6 2 Kong 18.9-12
2 Kong 17.5 Es 28.2
2 Kong 17.7 2 Mos 20.2
2 Kong 17.8 1 Kong 14.24 - 2 Kong 16.3
2 Kong 17.10 2 Kong 16.4 - 1 Kong 14.23
2 Kong 17.12 2 Mos 20.23 - 2 Mos 23.13
2 Kong 17.13 Jer 25.5
2 Kong 17.14 5 Mos 31.27
2 Kong 17.15 3 Mos 18,3.24
2 Kong 17.16 1 Kong 12.28 - 1 Kong 16.33
2 Kong 17.17 5 Mos 18.10 - 2 Kong 16.3
2 Kong 17.18 1 Kong 14.15 - 2 Kong 23.27
2 Kong 17.20 Dom 2.14
2 Kong 17.21 1 Kong 12.20
2 Kong 17.23 5 Mos 28.63-64 - 1 Kong 14.15 Am 5.27
2 Kong 17.25 3 Mos 26.22
2 Kong 17.31 2 Kong 16.3 - 2 Kong 21.6
2 Kong 17.32 1 Kong 12.31
2 Kong 17.34 1 Mos 32.29 - 1 Mos 35.10
2 Kong 17.35 2 Mos 23.24 Dom 6.10
2 Kong 17.39 5 Mos 6.12-19
2 Kong 18.1 2 Kong 16.20
2 Kong 18.1-12 2 Krøn 29-31
2 Kong 18.3 2 Kong 12.3 - 2 Kong 20.3
2 Kong 18.4 Nehushtan spiller både på det hebraiske
2 Kong 18.4 ord for slange og for kobber
2 Kong 18.4 4 Mos 21.8-9
2 Kong 18.5 2 Kong 23.25
2 Kong 18.7 Jos 1.7
2 Kong 18.9-12 2 Kong 17.3-6
2 Kong 18.13 Teksten 18,13-20.19 forekommer med få
2 Kong 18.13 afvigelser også i Es 36-39
2 Kong 18.13-37 2 Krøn 32.1-19
2 Kong 18.15 2 Kong 12.19 - 2 Kong 16.8
2 Kong 18.17 Es 7.3
2 Kong 18.18 Es 22.20
2 Kong 18.21 Ez 29.6-7
2 Kong 18.22 5 Mos 12.14
2 Kong 18.30 2 Kong 19.10
2 Kong 18.33 2 Kong 19.12 Es 10.10-11
2 Kong 19.1-37 2 Krøn 32.20-23
2 Kong 19.4 2 Kong 18.35
2 Kong 19.10 2 Kong 18.30
2 Kong 19.12 2 Kong 18.33-34
2 Kong 19.15 2 Mos 25.22 Sl 80.2 Sl 146.6
2 Kong 19.15 Apg 4.24 Apg 14.15
2 Kong 19.15 Åb 5.13 Åb 10.6 Åb 14.7
2 Kong 19.18 Sl 115.4
2 Kong 19.28 Ez 29.4 Ez 38.4
2 Kong 19.31 Es 9.6
2 Kong 19.34 2 Kong 20.6
2 Kong 20.1-11 2 Krøn 32.24 468,3
2 Kong 20.1-11 620,1
2 Kong 20.1-11 627,2
2 Kong 20.6 2 Kong 19.34
2 Kong 20.12-19 2 Krøn 32.31
2 Kong 20.17 2 Kong 24.13-14
2 Kong 20.18 2 Kong 25.27 Dan 1.3-4
2 Kong 20.19 666,4
2 Kong 20.19 754,1
2 Kong 20.20 2 Krøn 32.30
2 Kong 20.20-21 2 Krøn 32.32-33
2 Kong 21.1-18 2 Krøn 33.1-20
2 Kong 21.2 Jer 15.4
2 Kong 21.3 1 Kong 16.33 - 2 Kong 17.16
2 Kong 21.4 5 Mos 12.5 - 2 Sam 7.13
2 Kong 21.6 2 Kong 16.3 - 3 Mos 18.21
2 Kong 21.7 1 Kong 8.29 - 1 Kong 9.3
2 Kong 21.11 Jer 15.4
2 Kong 21.12 1 Sam 3.11 Jer 19.3
2 Kong 21.13 2 Kong 17.6.23 Klages 2.8
2 Kong 21.16 2 Kong 24.4
2 Kong 21.19-26 2 Krøn 33.21-25
2 Kong 21.23 2 Kong 12.21
2 Kong 22.1-2 2 Krøn 34.1-7
2 Kong 22.2 2 Kong 18.3
2 Kong 22.3-20 2 Krøn 34.8-28
2 Kong 22.4 2 Kong 12.10-11
2 Kong 22.7 2 Kong 12.16
2 Kong 22.12 Kongens Tjener er her en titel
2 Kong 22.12 Jer 26.24
2 Kong 22.17 5 Mos 31.29 - 5 Mos 32.21-23
2 Kong 22.20 2 Kong 20.19 Es 57.1-2
2 Kong 23.1-20 2 Krøn 34.29-33
2 Kong 23.2 2 Kong 22.8
2 Kong 23.3 2 Mos 24.3-8 Jos 24.25
2 Kong 23.4 2 Kong 21.3 - 1 Kong 12.29
2 Kong 23.6 2 Krøn 34.4
2 Kong 23.7 1 Kong 14.24
2 Kong 23.8 Jer 11.13
2 Kong 23.10 Tofet er en forvanskning af et ord, der
2 Kong 23.10 betyder ildsted, så det spiller på det
2 Kong 23.10 hebraiske ord for skam
2 Kong 23.10 2 Kong 17.17 - 3 Mos 18.21 Jer 7.31
2 Kong 23.11 1 Krøn 26.18
2 Kong 23.12 2 Kong 21.4-5 - 2 Krøn 28.24
2 Kong 23.13 1 Kong 11.7
2 Kong 23.14 2 Mos 34.13
2 Kong 23.15 1 Kong 12.32
2 Kong 23.16 1 Kong 13.2 - 2 Krøn 34.5
2 Kong 23.17 1 Kong 13.30-32
2 Kong 23.20 1 Kong 18.40
2 Kong 23.21 5 Mos 16.1-8 Jos 5.10-11
2 Kong 23.21-23 2 Krøn 35.1-19
2 Kong 23.22 Dom 2,10.16-17
2 Kong 23.24 3 Mos 20.27 - 5 Mos 29.16-17
2 Kong 23.25 2 Kong 18.5 - 5 Mos 6.5
2 Kong 23.26 2 Kong 21.11-16
2 Kong 23.27 2 Kong 17.18 - 1 Kong 8.29
2 Kong 23.28-30 2 Krøn 35,20-36,1
2 Kong 23.29 Jer 46.2
2 Kong 23.31 2 Kong 24.18
2 Kong 23.31-35 2 Krøn 36.2-4
2 Kong 23.34 Jer 22.12
2 Kong 23.35 2 Kong 15.20
2 Kong 23.36-24.7 2 Krøn 36.5-8
2 Kong 24.1-4 Jer 22.13-19
2 Kong 24.2 Jer 20.4-6
2 Kong 24.3 2 Kong 21.10-16 - 2 Kong 23.26-27
2 Kong 24.4 2 Kong 21.16
2 Kong 24.8-17 2 Krøn 36.9-10 Jer 22.24-30
2 Kong 24.9 2 Kong 23.37
2 Kong 24.13 2 Kong 20.17 - 2 Kong 18.16
2 Kong 24.14 Jer 24.1 - 2 Kong 25.12
2 Kong 24.15 Jer 22.26
2 Kong 24.17 Jer 37.1
2 Kong 24.18 Teksten 24.18-25 og 21.27-30 forekommer
2 Kong 24.18 med få afvigelser også i Jer 52,1-27.31-34
2 Kong 24.18 2 Kong 23.31
2 Kong 24.18-25 2 Krøn 36.11-21
2 Kong 24.19 2 Kong 23.37
2 Kong 24.20 2 Kong 23.27
2 Kong 25.1-2 Jer 34.1
2 Kong 25.1-12 Jer 39.1-10
2 Kong 25.7 2 Sam 12.10 Ez 12.13
2 Kong 25.9 Ezra 5.12
2 Kong 25.12 2 Kong 24.14
2 Kong 25.13 1 Kong 7.15-26 Jer 27.19-22
2 Kong 25.14 1 Kong 7.45
2 Kong 25.16 1 Kong 7,15.23.27
2 Kong 25.22-26 Jer 40.5-41.3
2 Kong 25.26 5 Mos 28.68 Jer 41.16-18
2 Kong 25.27 2 Kong 20.18 - 2 Kong 24.15
1 Krøn 2.50 1 Krøn 2.19
1 Krøn 1.1 I vidt omfang er teksten i Krønikebøgerne
1 Krøn 1.1 sammenfaldende med teksten i Samuelsbøgerne
1 Krøn 1.1 og Kongebøgerne
1 Krøn 1.1-4 1 Mos 5 - Luk 3.36-38
1 Krøn 1.5-7 1 Mos 10.2-5
1 Krøn 1.8-16 1 Mos 10.6-20
1 Krøn 1.17-23 1 Mos 10.21-31
1 Krøn 1.19 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Krøn 1.19 Peleg og spredtes
1 Krøn 1.24-27 1 Mos 11.10-26 Luk 3.34-36
1 Krøn 1.28 1 Mos 21.3 - 1 Mos 16.15
1 Krøn 1.29-31 1 Mos 25.13-16
1 Krøn 1.32-33 1 Mos 25.1-4
1 Krøn 1.34 1 Mos 25.19-26
1 Krøn 1.35-42 1 Mos 36,10-14.20-28
1 Krøn 1.43-54 1 Mos 36.31-43
1 Krøn 2.1-2 1 Mos 35.22-26
1 Krøn 2.3 1 Mos 38.1-7
1 Krøn 2.3-55 1 Krøn 4
1 Krøn 2.4 1 Mos 38.27-30
1 Krøn 2.4-15 Matt 1.3-6 Luk 3.32-33
1 Krøn 2.5 1 Mos 46.12 Ruth 4.18
1 Krøn 2.7 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Krøn 2.7 Akar og styrtede ... i ulykke
1 Krøn 2.7 Jos 7
1 Krøn 2.13 1 Sam 16.5-10
1 Krøn 2.15 1 Sam 17,12.14
1 Krøn 2.16 2 Sam 2.18
1 Krøn 2.17 2 Sam 17.25
1 Krøn 2.19 1 Krøn 4.4
1 Krøn 2.20 2 Mos 31.2
1 Krøn 2.22-23 Dom 10.3-6
1 Krøn 2.34-35 4 Mos 27.7
1 Krøn 2.49 15.16
1 Krøn 2.53 1 Krøn 4.2
1 Krøn 2.54 1 Krøn 9.16
1 Krøn 2.55 Dom 1.16 Jer 35
1 Krøn 3.1-4 2 Sam 3.2-5
1 Krøn 3.4 2 Sam 5.4-5 - 1 Kong 2.11
1 Krøn 3.5 2 Sam 12.24
1 Krøn 3.5-9 1 Krøn 14.4-7 - 2 Sam 5.14-16
1 Krøn 3.9 2 Sam 13.1
1 Krøn 3.10-16 Matt 1.7-11
1 Krøn 3.17 2 Krøn 36.9-10 Matt 1.12
1 Krøn 3.19 Ezra 3,2.8
1 Krøn 4.1 1 Krøn 2,5.7.19.50
1 Krøn 4.2 1 Krøn 2.53
1 Krøn 4.4 1 Krøn 2,19.50-51
1 Krøn 4.9-10 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Krøn 4.9-10 Jabes og smerte
1 Krøn 4.13 Jos 15.17 Dom 1.13
1 Krøn 4.14 Ge-Harashim betyder håndværkernes dal
1 Krøn 4.14 Neh 11.35
1 Krøn 4.15 4 Mos 13.6 - 4 Mos 14.6
1 Krøn 4.18 Navnene mangler
1 Krøn 4.24 1 Mos 46.10
1 Krøn 4.28-33 Jos 19.2-8
1 Krøn 4.40 1 Krøn 1.8-16
1 Krøn 4.41 2 Kong 18.1
1 Krøn 5.1 1 Mos 35.22 - 1 Mos 49.3-4
1 Krøn 5.2 1 Mos 49.8-10 - 5 Mos 33,7.13-17
1 Krøn 5.3 2 Mos 6.14
1 Krøn 5.6 2 Kong 15.29
1 Krøn 5.17 2 Kong 15.32 - 2 Kong 14.23
1 Krøn 5.26 2 Kong 15,19.29 - 2 Kong 17.6
1 Krøn 5.27 1 Krøn 6.1
1 Krøn 5.29 2 Mos 6,20.23 - 4 Mos 26.60
1 Krøn 5.30-34 1 Krøn 6.35-38
1 Krøn 5.34 2 Sam 8.17 - 2 Sam 15,27.36
1 Krøn 5.39 2 Kong 22.4
1 Krøn 5.40 2 Kong 25.18
1 Krøn 5.41 2 Kong 25.21
1 Krøn 6.1 Gershom er den samme som Gershon
1 Krøn 6.1 (1 Krøn 5.27)
1 Krøn 6.1-4 2 Mos 6.16-19
1 Krøn 6.3 1 Krøn 23.12
1 Krøn 6.4 1 Krøn 23.21
1 Krøn 6.7 2 Mos 6.24
1 Krøn 6.12 1 Sam 1.1
1 Krøn 6.13 1 Sam 8.2
1 Krøn 6.16 2 Sam 6.17
1 Krøn 6.18 1 Krøn 15,17.19
1 Krøn 6.24 1 Krøn 15,17.19
1 Krøn 6.29 1 Krøn 15.19
1 Krøn 6.34 2 Mos 28.1 - 3 Mos 16
1 Krøn 6.35-38 1 Krøn 5.30-34
1 Krøn 6.39-66 Jos 21
1 Krøn 7.1 1 Mos 46.13 - 4 Mos 26.23-24
1 Krøn 7.6 1 Krøn 8.1 - 1 Mos 46.21
1 Krøn 7.13 1 Mos 46.24
1 Krøn 7.14 4 Mos 26.29-33
1 Krøn 7.15 4 Mos 27.1
1 Krøn 7.20 4 Mos 26.35
1 Krøn 7.23 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Krøn 7.23 Beria og af ulykke
1 Krøn 7.26 4 Mos 1.10
1 Krøn 7.27 4 Mos 13,8.16
1 Krøn 7.28 Jos 16,1.10
1 Krøn 7.29 Jos 17.11
1 Krøn 7.30-31 1 Mos 46.17
1 Krøn 8.1 1 Mos 46.21 - 1 Krøn 7.6
1 Krøn 8.29-38 1 Krøn 9.35-44
1 Krøn 8.33 1 Sam 14.51 - 2 Sam 2.8
1 Krøn 9.1 2 Kong 24.15-16
1 Krøn 9.2 Jos 9,23.27 Ezra 8.20
1 Krøn 9.3-16 Neh 11.3-19
1 Krøn 9.11 1 Krøn 5.38-39
1 Krøn 9.16 1 Krøn 2.54
1 Krøn 9.19 2 Krøn 34.9
1 Krøn 9.20 4 Mos 25.7-13
1 Krøn 9.22 1 Sam 9.8-11 - 1 Krøn 26.28
1 Krøn 9.30 2 Mos 30.23-25
1 Krøn 9.32 3 Mos 24.5-8
1 Krøn 9.35-44 1 Krøn 8.29-38
1 Krøn 10.1-14 1 Sam 31
1 Krøn 10.12 2 Sam 2.4-5
1 Krøn 10.13 1 Sam 13.13-14 - 1 Sam 15.23
1 Krøn 10.13 1 Sam 28.8 - 3 Mos 19.31
1 Krøn 11.1-3 2 Sam 5.1-3
1 Krøn 11.2 1 Sam 13.14
1 Krøn 11.3 1 Sam 16.13
1 Krøn 11.4 Jos 15.63 Dom 1.21
1 Krøn 11.4-9 2 Sam 5.6-10
1 Krøn 11.10-47 2 Sam 23.8-39
1 Krøn 11.11 1 Krøn 27.2
1 Krøn 11.12 1 Krøn 27.4
1 Krøn 11.13 1 Sam 17.1
1 Krøn 11.15 1 Sam 22.1
1 Krøn 11.23 1 Sam 17.7
1 Krøn 11.24 1 Krøn 27.5-6
1 Krøn 11.26 1 Krøn 27.7
1 Krøn 11.27 1 Krøn 27.10
1 Krøn 11.41 2 Sam 11.3
1 Krøn 12.1 1 Sam 27.6
1 Krøn 12.2 1 Krøn 8.40 Dom 20.16
1 Krøn 12.16 Jos 3.15
1 Krøn 12.20 1 Sam 29.3-4
1 Krøn 12.24 2 Sam 5.1
1 Krøn 12.29 1 Krøn 5.34 - 2 Sam 15.24
1 Krøn 13.1-14 2 Sam 6.1-11
1 Krøn 13.5 Jos 13.3 - 1 Krøn 15.3
1 Krøn 13.6 Jos 15.9 - 1 Sam 4.4 - 2 Kong 19.15
1 Krøn 13.11 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Krøn 13.11 Peres-Uzza og brudt løs imod Uzza
1 Krøn 13.11 1 Krøn 15.13
1 Krøn 13.14 1 Krøn 26.4-5
1 Krøn 14.1 Huram er den samme, som i 1 Kong 5-10
1 Krøn 14.1 hedder Hiram
1 Krøn 14.1-2 2 Sam 5.11-12
1 Krøn 14.1 2 Krøn 2.2
1 Krøn 14.3-7 2 Sam 5.13-16
1 Krøn 14.4 1 Krøn 3.5
1 Krøn 14.8-17 2 Sam 5.17-25
1 Krøn 14.11 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Krøn 14.11 Ba'al-Perasim og er Gud brudt igennem
1 Krøn 14.11 Es 28.21
1 Krøn 14.12 5 Mos 7,5.25
1 Krøn 14.17 5 Mos 2.25 - 2 Krøn 20.29
1 Krøn 15.1 1 Krøn 16.1
1 Krøn 15.2 5 Mos 10.8
1 Krøn 15.3 1 Krøn 13.5
1 Krøn 15.11-12 2 Sam 15.29
1 Krøn 15.13 1 Krøn 13.9-11 - 2 Sam 6.8
1 Krøn 15.15 2 Mos 25.14 - 4 Mos 4.15
1 Krøn 15.17 1 Krøn 6,18.24.29
1 Krøn 15.20-21 al-alamot og al-ha-sheminit er
1 Krøn 15.20-21 musikudtryk af ukendt betydning,
1 Krøn 15.20-21 jf Sl 6.1 og Sl 46.1
1 Krøn 15.25 1 Krøn 13.13
1 Krøn 15.25-16.3 2 Sam 6.12-19
1 Krøn 16.2 4 Mos 6.23-27 - 1 Kong 8.55
1 Krøn 16.8 Teksten 16.8-33 forekommer med få
1 Krøn 16.8 afvigelser også i Sl 105.1-15 og Sl 96
1 Krøn 16.11 035,7
1 Krøn 16.12 5 Mos 26.8
1 Krøn 16.15 003,7
1 Krøn 16.15 344,2
1 Krøn 16.15 348,5
1 Krøn 16.15 738,3
1 Krøn 16.16 1 Mos 12.7 - 1 Mos 26.3
1 Krøn 16.17-18 1 Mos 28.13
1 Krøn 16.19 1 Mos 34.30
1 Krøn 16.20 1 Mos 20.1
1 Krøn 16.21 1 Mos 12.17 - 1 Mos 20.3.7 - 1 Mos 26.9
1 Krøn 16.25 2 Mos 15.11
1 Krøn 16.28-29 Sl 29.1-2
1 Krøn 16.31 Sl 97.1
1 Krøn 16.34 003,7
1 Krøn 16.34 009,1
1 Krøn 16.34 024,4
1 Krøn 16.34 213,4
1 Krøn 16.34 344,2
1 Krøn 16.34 669 
1 Krøn 16.34-36 Sl 106,1.47-48
1 Krøn 16.35 Sl 79.9
1 Krøn 16.36 Sl 41.14 002,1
1 Krøn 16.36 003,1
1 Krøn 16.36 302,1.3.4
1 Krøn 16.36 366,1
1 Krøn 16.36 394
1 Krøn 16.37 1 Krøn 6.24
1 Krøn 16.38 1 Krøn 13.14
1 Krøn 16.39 2 Sam 8.17 - 1 Krøn 21.29
1 Krøn 16.40 2 Mos 29.38-39 - 4 Mos 28.1-8 Ezra 3.3
1 Krøn 16.43 2 Sam 6.20
1 Krøn 17.1-27 2 Sam 7
1 Krøn 17.5 1 Kong 8.16 Es 66.1
1 Krøn 17.7 1 Sam 16.11
1 Krøn 17.12-13 1 Krøn 22.10 - 1 Krøn 28.6
1 Krøn 17.13 2 Sam 7.14 - 2 Kor 6.18
1 Krøn 17.13 Hebr 1.5 - 1 Sam 15.26
1 Krøn 17.14 Luk 1.33
1 Krøn 17.16 1 Mos 32.11
1 Krøn 17.20 Es 44.6
1 Krøn 17.21 5 Mos 4.7
1 Krøn 17.27 1 Mos 12.3
1 Krøn 18.1-13 2 Sam 8.1-14
1 Krøn 18.8 1 Kong 7,15.23
1 Krøn 18.12 Sl 60.2
1 Krøn 18.14-17 2 Sam 8.15-18
1 Krøn 18.15 2 Sam 20.23
1 Krøn 18.16 1 Krøn 24.6
1 Krøn 19.1 1 Sam 11.1
1 Krøn 19.1-19 2 Sam 10
1 Krøn 19.11 1 Krøn 11.20
1 Krøn 19.13 1 Sam 3.18
1 Krøn 20.1-3 2 Sam 11.1 - 2 Sam 12.26-31
1 Krøn 20.4 1 Krøn 11.29 - 1 Krøn 27.11
1 Krøn 20.4-8 2 Sam 21.18-22
1 Krøn 20.5 1 Sam 17.4-7
1 Krøn 20.7 1 Sam 17.10 - 2 Sam 13.3 - 1 Krøn 2.13
1 Krøn 21.1 Satan betyder anklager, modstander
1 Krøn 21.1-30 2 Sam 24
1 Krøn 21.5 4 Mos 1.46 - 4 Mos 26.51
1 Krøn 21.16 1 Kong 21.27 Jon 3.5
1 Krøn 21.18 2 Krøn 3.1
1 Krøn 21.26 3 Mos 9.24
1 Krøn 21.29 2 Krøn 1,3.6
1 Krøn 22.1 2 Krøn 3.1
1 Krøn 22.2 2 Krøn 2.16-17
1 Krøn 22.5 1 Krøn 29.1
1 Krøn 22.6-10 1 Krøn 17.1-14 - 1 Krøn 28.2-7
1 Krøn 22.9 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Krøn 22.9 Salomo og fred
1 Krøn 22.10 2 Sam 7.13 Hebr 1.5
1 Krøn 22.11 1 Kong 2.1-9
1 Krøn 22.12 1 Kong 3.12
1 Krøn 22.13 Jos 1.9 - 1 Kong 2.2-3
1 Krøn 22.14 1 Krøn 29.2
1 Krøn 22.18 1 Krøn 23.25
1 Krøn 23.1 1 Kong 1.28-40
1 Krøn 23.6 1 Krøn 5.27
1 Krøn 23.8 1 Krøn 26.21
1 Krøn 23.12 1 Krøn 5.28
1 Krøn 23.13 2 Mos 28.1
1 Krøn 23.15 2 Mos 18.3-4
1 Krøn 23.16 1 Krøn 26.24
1 Krøn 23.17-23 1 Krøn 24.21-30
1 Krøn 23.21 1 Krøn 6.4
1 Krøn 23.25 1 Krøn 22.18 Joel 4.21
1 Krøn 23.26 5 Mos 10.8
1 Krøn 23.28-32 4 Mos 3.5-9
1 Krøn 23.30 1 Krøn 16.4
1 Krøn 24.1 1 Krøn 23.6 - 1 Krøn 5.29
1 Krøn 24.2 3 Mos 10,1-2.12
1 Krøn 24.3 2 Krøn 8.14
1 Krøn 24.6 1 Krøn 18.16
1 Krøn 24.10 Luk 1.5
1 Krøn 24.21-30 1 Krøn 23.17-23 - 1 Krøn 26.23
1 Krøn 24.31 1 Krøn 25.8
1 Krøn 25.1 1 Krøn 15.19
1 Krøn 25.5 2 Krøn 35.15
1 Krøn 25.8 1 Krøn 24.31
1 Krøn 25.18 1 Krøn 12.7
1 Krøn 26.1 2 Krøn 8.14
1 Krøn 26.4-5 1 Krøn 13.14
1 Krøn 26.15 2 Krøn 25.24
1 Krøn 26.21 1 Krøn 23.8
1 Krøn 26.24 1 Krøn 23.16
1 Krøn 26.25 1 Krøn 23.17
1 Krøn 26.28 1 Sam 9.9 - 1 Krøn 9.22
1 Krøn 26.29 1 Krøn 23.4
1 Krøn 26.31 1 Krøn 23.19
1 Krøn 27.2 1 Krøn 11.11
1 Krøn 27.5 1 Krøn 11.22-25
1 Krøn 27.7 1 Krøn 11.26
1 Krøn 27.9 1 Krøn 11.28
1 Krøn 27.10 1 Krøn 11.27
1 Krøn 27.11 1 Krøn 11.29 - 1 Krøn 20.4
1 Krøn 27.12 1 Krøn 11.28
1 Krøn 27.13 1 Krøn 11.30
1 Krøn 27.18 1 Krøn 2.13
1 Krøn 27.23 1 Mos 15.5 - 1 Mos 22.17
1 Krøn 27.24 2 Sam 24.15 - 1 Krøn 21.1-14
1 Krøn 27.33 Kongens Ven er måske betegnelse for
1 Krøn 27.33 kongens personlige rådgiver
1 Krøn 27.33 2 Sam 15,12.37
1 Krøn 27.34 2 Sam 8.16
1 Krøn 28.2-7 2 Sam 7.1-16 - 1 Krøn 17.1-14
1 Krøn 28.2-7 1 Krøn 22.6-10
1 Krøn 28.3 2 Sam 7.5
1 Krøn 28.4 1 Mos 49.10 - 1 Sam 16,1.12 - 1 Krøn 5.2
1 Krøn 28.5 1 Kong 1.13
1 Krøn 28.9 Jer 29.13-14 - 1 Kong 11,31.33
1 Krøn 28.11 2 Mos 25.9
1 Krøn 28.18 1 Kong 6.23 070,2
1 Krøn 28.20 1 Krøn 22.13 - 5 Mos 31.6
1 Krøn 29.1 1 Krøn 22.5
1 Krøn 29.2 1 Krøn 22.14
1 Krøn 29.4 1 Krøn 22.14 - 2 Mos 35.4-9
1 Krøn 29.8 2 Mos 35.27 - 1 Krøn 26.21
1 Krøn 29.11 Åb 4.11 Matt 6.13
1 Krøn 29.12 2 Krøn 20.6
1 Krøn 29.14 2 Krøn 2.5
1 Krøn 29.15 Sl 39.13 Hebr 11.13 Job 14.2
1 Krøn 29.17 Sl 7.10 Åb 2.23
1 Krøn 29.18 2 Mos 3.6
1 Krøn 29.22 1 Krøn 23.1
1 Krøn 29.23 1 Krøn 28.5 - 1 Kong 1.34-35.39
1 Krøn 29.25 2 Krøn 1.1
1 Krøn 29.27 1 Krøn 3.4 - 1 Kong 2.11
1 Krøn 29.29 1 Krøn 21.9
2 Krøn 1.1 1 Kong 2,12.46 - 1 Krøn 29.25
2 Krøn 1.1-13 1 Kong 3.1-15
2 Krøn 1.3 1 Krøn 16.39 - 1 Krøn 21.19 - 2 Mos 26.1
2 Krøn 1.4 1 Krøn 13.6 - 1 Krøn 15,3.28 - 1 Krøn 16.1
2 Krøn 1.5 2 Mos 31.1-8
2 Krøn 1.11-12 251,2
2 Krøn 1.11-12 294,6
2 Krøn 1.11-12 320
2 Krøn 1.11-12 449,6
2 Krøn 1.11-12 747,3
2 Krøn 1.12 Matt 6.33 Ef 3.20
2 Krøn 1.14-17 1 Kong 10.26-29 - 2 Krøn 9.25-28
2 Krøn 1.15 2 Krøn 9.27
2 Krøn 1.18-2.17 1 Kong 5.15-32
2 Krøn 2.2 1 Krøn 14.1
2 Krøn 2.4 1 Krøn 16.25 Sl 86.8
2 Krøn 2.5 1 Krøn 29.14 - 2 Krøn 6.18 - 1 Kong 8.27
2 Krøn 2.7 1 Kong 10.11
2 Krøn 2.10 1 Kong 10.9
2 Krøn 2.12 1 Kong 7.13 - 2 Krøn 4.16
2 Krøn 2.13 2 Mos 31.2-6 - 1 Kong 7.14
2 Krøn 2.15 Jos 19.46 Ezra 3.7
2 Krøn 2.16-17 1 Krøn 22.2
2 Krøn 3.1 1 Mos 22.2 - 2 Sam 24.18 - 1 Krøn 21.18-26
2 Krøn 3.1-14 1 Kong 6
2 Krøn 3.8 2 Mos 26.33-34
2 Krøn 3.10 2 Mos 25.18-20
2 Krøn 3.14 2 Mos 26.31
2 Krøn 3.15 2 Krøn 4.12
2 Krøn 3.15-5.1 1 Kong 7.13-51
2 Krøn 4.1 2 Mos 27.1 - 2 Krøn 7.7
2 Krøn 4.6 2 Mos 30.17-21
2 Krøn 4.7 2 Mos 37.17-24
2 Krøn 4.9 1 Kong 6.36 - 2 Krøn 20.5
2 Krøn 4.16 2 Krøn 2.12
2 Krøn 5.1 1 Krøn 18.11 - 1 Krøn 29.2-4
2 Krøn 5.2-7.10 1 Kong 8
2 Krøn 5.3 3 Mos 23.24
2 Krøn 5.6 2 Sam 6.13
2 Krøn 5.10 5 Mos 10.5
2 Krøn 5.11 2 Krøn 8.14 Luk 1.8
2 Krøn 5.12 1 Krøn 15.19 - 1 Krøn 16,37.41-42
2 Krøn 5.13 1 Krøn 16.34 - 2 Krøn 7.3
2 Krøn 5.13 Sl 136.1 Luk 1.50
2 Krøn 5.14 2 Krøn 7.1-3 - 2 Mos 40.35
2 Krøn 6.1 2 Mos 20.21
2 Krøn 6.7 2 Sam 7.2-13 - 1 Krøn 28.2
2 Krøn 6.11 5 Mos 9.9 - 5 Mos 10.5
2 Krøn 6.16 2 Sam 7.16 - 1 Kong 2.4
2 Krøn 6.18 2 Krøn 2.5 Es 66.1
2 Krøn 6.20 2 Mos 20.24 - 5 Mos 12.11
2 Krøn 6.22 5 Mos 27.26 - 2 Mos 22.10
2 Krøn 6.24 5 Mos 28.25
2 Krøn 6.26 5 Mos 28.23-24
2 Krøn 6.30 Sl 139.1-4.23
2 Krøn 6.32 Es 56.6 - 2 Mos 6.6
2 Krøn 6.34 Dan 6.11
2 Krøn 6.36 Præd 7.20
2 Krøn 6.41 4 Mos 10.35
2 Krøn 6.41-42 Sl 132.8-10
2 Krøn 6.42 2 Sam 7.13 Es 55.3
2 Krøn 7.1 3 Mos 9.24 - 1 Kong 18.38 - 2 Mos 40.34
2 Krøn 7.3 2 Krøn 5.13-14 Sl 106.1
2 Krøn 7.6 4 Mos 10.10
2 Krøn 7.7 2 Krøn 4.1
2 Krøn 7.8 1 Kong 8.2 Jos 13.3-5
2 Krøn 7.9 4 Mos 7.10
2 Krøn 7.11-22 1 Kong 9.1-9
2 Krøn 7.12 5 Mos 12.5-6 Es 56.7
2 Krøn 7.15 2 Krøn 6.40
2 Krøn 7.18 2 Krøn 6.16
2 Krøn 7.20 5 Mos 28.63 - 1 Kong 14.15
2 Krøn 7.21 Jer 22.8-9
2 Krøn 7.21-22 5 Mos 29.21-27
2 Krøn 8.1-18 1 Kong 9.10-28
2 Krøn 8.8 Jos 16.10
2 Krøn 8.11 1 Kong 3.1
2 Krøn 8.13 3 Mos 23 - 4 Mos 28,2.9.11.17.26
2 Krøn 8.13 4 Mos 29.12
2 Krøn 8.14 1 Krøn 23-26
2 Krøn 8.18 1 Kong 22.49 - 2 Krøn 9.10
2 Krøn 9.1-12 1 Kong 10.1-13
2 Krøn 9.8 1 Krøn 29.33 - 2 Krøn 2.10
2 Krøn 9.10 2 Krøn 8.18
2 Krøn 9.13-28 1 Kong 10.14-29
2 Krøn 9.15 1 Kong 14.26
2 Krøn 9.16 1 Kong 7.2
2 Krøn 9.25-28 2 Krøn 1.14-17 - 1 Kong 5.6
2 Krøn 9.26 1 Kong 5.1
2 Krøn 9.29-31 1 Kong 11.41-43
2 Krøn 10.1-19 1 Kong 12.1-19
2 Krøn 10.2 1 Kong 11.40
2 Krøn 10.15 1 Kong 11,29.31
2 Krøn 10.16 2 Sam 20.1
2 Krøn 10.18 2 Sam 20.24
2 Krøn 11.1-4 1 Kong 12.20-24
2 Krøn 11.14 2 Krøn 13.9
2 Krøn 11.15 1 Kong 12.31
2 Krøn 11.16 1 Kong 12.26-27
2 Krøn 11.18 1 Sam 16.6
2 Krøn 11.23 2 Krøn 21.3
2 Krøn 12.1 2 Krøn 26.16
2 Krøn 12.1-16 1 Kong 14.25-31
2 Krøn 12.4 2 Krøn 11.5-10
2 Krøn 12.5 2 Krøn 15.2
2 Krøn 12.8 Jer 2.19
2 Krøn 12.9 1 Kong 10.16 - 2 Krøn 9.15
2 Krøn 12.12 2 Krøn 32.26
2 Krøn 12.13 1 Kong 14.21 - 2 Krøn 6.20
2 Krøn 12.15 2 Krøn 13.22
2 Krøn 12.16 2 Krøn 11.22
2 Krøn 13.1-23 1 Kong 15.1-8
2 Krøn 13.4 Jos 18.22
2 Krøn 13.5 3 Mos 2.13 - 4 Mos 18.19
2 Krøn 13.6 1 Kong 11.26
2 Krøn 13.8 1 Kong 12.28
2 Krøn 13.9 2 Mos 28.41 - 2 Krøn 11.15
2 Krøn 13.11 4 Mos 28.1-8 - 1 Krøn 16.40
2 Krøn 13.12 4 Mos 10.9
2 Krøn 13.22 2 Krøn 12.15
2 Krøn 14.1-5 1 Kong 15.9-12
2 Krøn 14.2 5 Mos 7.5
2 Krøn 14.4 3 Mos 26.30
2 Krøn 14.5 2 Krøn 11.5 - 2 Krøn 15.15
2 Krøn 14.7 1 Krøn 12.2
2 Krøn 14.10 1 Sam 14.6 Es 50.10
2 Krøn 14.13 2 Krøn 17.10
2 Krøn 15.2 Es 55.6 - 1 Krøn 28.9 - 2 Krøn 24.20
2 Krøn 15.3 Hos 3.4 Dom 2.11-12
2 Krøn 15.4 Jer 29.13-14 Dom 3,9.15
2 Krøn 15.5 Dom 5.6
2 Krøn 15.7 Zak 8.9 - 1 Kor 15.58
2 Krøn 15.8-15 1 Kong 15.12
2 Krøn 15.9 2 Krøn 11.16
2 Krøn 15.12 Jos 24.25 - 2 Kong 23.3
2 Krøn 15.15 2 Krøn 14.5 - 2 Krøn 20.30
2 Krøn 15.16-18 1 Kong 15.13-15
2 Krøn 15.17 1 Kong 22.44
2 Krøn 16.1-6 1 Kong 15.16-22
2 Krøn 16.2 2 Kong 12.19 - 1 Krøn 18.5
2 Krøn 16.7 2 Krøn 14.10 Jer 17.5
2 Krøn 16.8 2 Krøn 14.8-12
2 Krøn 16.9 Ordsp 15.3 Zak 4.10
2 Krøn 16.10 2 Krøn 18.26
2 Krøn 16.11-14 1 Kong 15.23-24
2 Krøn 16.14 2 Krøn 21.19 Jer 34.5
2 Krøn 17.1 1 Kong 15.24
2 Krøn 17.5 2 Krøn 18.1
2 Krøn 17.10 1 Mos 35.5 - 2 Krøn 14.13 - 2 Krøn 20.29
2 Krøn 17.11 1 Kong 5.1
2 Krøn 17.17 2 Krøn 14.7
2 Krøn 18.1 2 Krøn 17.5
2 Krøn 18.1-34 1 Kong 22.1-40
2 Krøn 18.27 Mikabogen (Mika 1.2), og anbringelsen her
2 Krøn 18.3 2 Kong 3.7
2 Krøn 18.4 2 Kong 3.11
2 Krøn 18.16 4 Mos 27.17 Matt 9.36
2 Krøn 18.18 Es 6.1
2 Krøn 18.20 Job 1.6
2 Krøn 18.26 2 Krøn 16.10
2 Krøn 18.27 Ordene: Og han sagde:
2 Krøn 18.27 " Hør, alle folkeslag ! " findes ikke i den
2 Krøn 18.27 græske oversættelse og giver ikke mening
2 Krøn 18.27 i sammenhængen.
2 Krøn 18.27 Det er de samme ord, der indleder
2 Krøn 18.27 skyldes formodentlig en forveksling af de
2 Krøn 18.27 to profeter med samme navn.
2 Krøn 19.2 2 Krøn 16.7
2 Krøn 19.6 5 Mos 1.17
2 Krøn 19.7 2 Mos 18.21 - 5 Mos 10.17 Apg 10.34
2 Krøn 19.7 Rom 2.11 Gal 2.6
2 Krøn 19.8 5 Mos 17.8-9 - 5 Mos 19.17
2 Krøn 19.11 2 Krøn 15.7
2 Krøn 20.3 Ezra 8.21
2 Krøn 20.4 2 Krøn 15.9-15
2 Krøn 20.6 1 Mos 18.25 - 1 Krøn 29.12 - 2 Krøn 14.10
2 Krøn 20.7 Es 41.8 Jak 2.23
2 Krøn 20.9 2 Krøn 6.28-30 437,1
2 Krøn 20.9 474,1
2 Krøn 20.9 564,1
2 Krøn 20.10 5 Mos 2.4-19
2 Krøn 20.12 Sl 123.1 042,1
2 Krøn 20.12 528,3
2 Krøn 20.12 564,1.3
2 Krøn 20.12 646,4
2 Krøn 20.12 707,3
2 Krøn 20.15 105,3
2 Krøn 20.15 226,2
2 Krøn 20.15 295,2
2 Krøn 20.15 297,1.2
2 Krøn 20.15 754,1.2
2 Krøn 20.15-17 2 Mos 14.13-14
2 Krøn 20.20 Es 7.9 Es 28.16
2 Krøn 20.21 Sl 106.1
2 Krøn 20.26 På hebraisk er der ordspil mellem
2 Krøn 20.26 Beraka-dalen og priste
2 Krøn 20.27 564,5
2 Krøn 20.29 2 Krøn 17.10
2 Krøn 20.30 2 Krøn 15.15
2 Krøn 20.31-37 1 Kong 22.41-51
2 Krøn 20.34 2 Krøn 19.2
2 Krøn 21.17 (2 Krøn 22.1)
2 Krøn 21.5-11 1 Kong 22.51 - 2 Kong 8.16-24
2 Krøn 21.6 2 Kong 16.3
2 Krøn 21.7 2 Sam 7.12 - 1 Kong 11.36 Sl 132.17
2 Krøn 21.8 1 Mos 27.40
2 Krøn 21.17 Joakaz er den samme som Akazja
2 Krøn 21.19 2 Krøn 16.14
2 Krøn 21.20 2 Krøn 24.25
2 Krøn 22.1 1 Krøn 3.11 - 2 Krøn 21.16-17
2 Krøn 22.1-9 2 Kong 8.25-29
2 Krøn 22.5 2 Kong 9.15
2 Krøn 22.7 1 Kong 19.16 - 2 Kong 9.6-7
2 Krøn 22.8 2 Kong 10.12-14
2 Krøn 22.9 2 Kong 9.27-29 - 2 Krøn 17.3
2 Krøn 22.20-23.21 2 Kong 11
2 Krøn 23.3 2 Sam 7.12
2 Krøn 23.11 1 Sam 10.24 - 1 Kong 1.39
2 Krøn 23.13 2 Krøn 7.6
2 Krøn 23.16 2 Krøn 15.12
2 Krøn 23.17 2 Kong 23.12 - 2 Krøn 31.1
2 Krøn 23.18 2 Krøn 7.6 - 2 Krøn 29.25-30
2 Krøn 24.1-27 2 Kong 12
2 Krøn 24.6 2 Mos 30.12-13
2 Krøn 24.7 2 Krøn 22.3-4
2 Krøn 24.12 2 Kong 22.4-5
2 Krøn 24.15 1 Krøn 29.28
2 Krøn 24.20 Dom 6.34 - 2 Krøn 15.1-2
2 Krøn 24.20-21 Matt 23.35 Luk 11.51 Hebr 11.37
2 Krøn 24.22 2 Krøn 23
2 Krøn 24.25 2 Krøn 21.20
2 Krøn 24.27 2 Kong 14.1
2 Krøn 25.1-28 2 Kong 14.1-20
2 Krøn 25.3 2 Krøn 24.25
2 Krøn 25.4 5 Mos 24.16
2 Krøn 25.15 5 Mos 32.37-38 Dom 10.14 - 1 Sam 12.21
2 Krøn 25.18 Dom 9.14
2 Krøn 25.19 2 Krøn 26.16
2 Krøn 25.23 2 Krøn 21.17
2 Krøn 25.24 1 Krøn 26,13.15
2 Krøn 25.27 2 Krøn 24.25
2 Krøn 26.1-5 2 Kong 14.21-22 - 2 Kong 15.1-3
2 Krøn 26.4 2 Krøn 25.2
2 Krøn 26.7 2 Krøn 20.1
2 Krøn 26.8 2 Krøn 17.11
2 Krøn 26.9 Neh 3,19.24
2 Krøn 26.16 2 Krøn 25.19
2 Krøn 26.16-23 2 Kong 15.4-7
2 Krøn 26.17 1 Krøn 5.36
2 Krøn 26.18 4 Mos 18.7 - 2 Mos 30.7
2 Krøn 26.21 4 Mos 5.2
2 Krøn 26.22 Es 6.1 Es 1.1
2 Krøn 27.1-9 2 Kong 15.32-38
2 Krøn 27.2 2 Krøn 26.16
2 Krøn 27.3 Neh 3.27
2 Krøn 27.4 2 Krøn 26.10
2 Krøn 28.1-8 2 Kong 16.1-6
2 Krøn 28.3 5 Mos 18.9-12
2 Krøn 28.4 1 Kong 14.22-23
2 Krøn 28.5 Es 7.1 - 1 Krøn 18.5
2 Krøn 28.9-15 3 Mos 19.18
2 Krøn 28.15 2 Kong 6.22 Ordsp 25.21-22
2 Krøn 28.16-27 2 Kong 16.7-20
2 Krøn 28.18 Jos 15.10
2 Krøn 28.24 2 Krøn 29.19
2 Krøn 28.27 2 Krøn 21.20
2 Krøn 29.1-36 2 Kong 18.1-6
2 Krøn 29.3 2 Krøn 28.24
2 Krøn 29.8 2 Krøn 30.7
2 Krøn 29.9 2 Krøn 28.5-9
2 Krøn 29.11 2 Mos 28.1
2 Krøn 29.12 1 Krøn 6.29
2 Krøn 29.19 2 Krøn 28.24
2 Krøn 29.23-24 3 Mos 16.15-22
2 Krøn 29.25 1 Krøn 25.1
2 Krøn 29.26 Ezra 3.10
2 Krøn 29.27 1 Krøn 23.5
2 Krøn 29.30 2 Krøn 23.18
2 Krøn 29.31 2 Mos 28.41
2 Krøn 29.34 2 Krøn 30,3.16-17 Ezra 6.20
2 Krøn 29.35 3 Mos 3.16 - 4 Mos 15.4-10
2 Krøn 30.1 2 Kong 23.21 - 2 Krøn 35.1
2 Krøn 30.2 4 Mos 9.10-11
2 Krøn 30.3 2 Krøn 29.34
2 Krøn 30.5 2 Mos 12
2 Krøn 30.7 2 Krøn 29.8
2 Krøn 30.9 Jer 3.12
2 Krøn 30.10 2 Krøn 36.16
2 Krøn 30.11 2 Krøn 11.16
2 Krøn 30.12 2 Krøn 29.15
2 Krøn 30.15 4 Mos 9.10-13
2 Krøn 30.17 2 Krøn 29.34
2 Krøn 30.24 2 Krøn 35.7-8
2 Krøn 31.1 2 Krøn 29 - 5 Mos 7.5 - 2 Kong 18.4
2 Krøn 31.3 4 Mos 28-29
2 Krøn 31.5 2 Mos 23.19 - 5 Mos 14.22-23
2 Krøn 31.6 3 Mos 27.32
2 Krøn 31.13 1 Krøn 9.11
2 Krøn 31.17 1 Krøn 23.24
2 Krøn 31.21 2 Krøn 26.5
2 Krøn 32.1-23 2 Kong 18.13-19.37 Es 36-37
2 Krøn 32.5 2 Krøn 25.23 - 2 Sam 5.9
2 Krøn 32.7 5 Mos 32.39 - 2 Kong 6.16 - 1 Joh 4.4
2 Krøn 32.8 Jer 17,5.7
2 Krøn 32.19 Sl 115.4
2 Krøn 32.24 2 Kong 20.1-11 Es 38
2 Krøn 32.25 2 Krøn 26.16
2 Krøn 32.26 2 Krøn 12.12
2 Krøn 32.31 2 Kong 20.12-19 Es 39
2 Krøn 32.32-33 2 Kong 20.20-21
2 Krøn 33.1-20 2 Kong 21.1-18
2 Krøn 33.2 5 Mos 18.9 - 2 Krøn 36.14
2 Krøn 33.3 2 Kong 18.4
2 Krøn 33.4 2 Sam 7.13 - 1 Kong 9.3
2 Krøn 33.6 2 Krøn 28.3 - 3 Mos 20.6
2 Krøn 33.7 2 Krøn 7,12.16
2 Krøn 33.10 2 Krøn 24.19
2 Krøn 33.13 1 Kong 18.39
2 Krøn 33.14 2 Krøn 27.3
2 Krøn 33.21-25 2 Kong 21.19-26
2 Krøn 34.1 Jer 3.6
2 Krøn 34.1-7 2 Kong 22.1-2
2 Krøn 34.2 2 Krøn 29.2
2 Krøn 34.4 3 Mos 26.30 - 2 Krøn 33.3
2 Krøn 34.5 1 Kong 13.2 - 2 Kong 23.16
2 Krøn 34.6 2 Krøn 31.1
2 Krøn 34.8-28 2 Kong 22.3-20
2 Krøn 34.20 Kongens Tjener er her en titel
2 Krøn 34.24 5 Mos 28.15-68
2 Krøn 34.27 2 Krøn 33.12-13
2 Krøn 34.29-33 2 Kong 23.1-20
2 Krøn 34.31 Jos 24.25 - 2 Krøn 15.12
2 Krøn 35.1 2 Mos 12.6 - 2 Krøn 30.1
2 Krøn 35.1-19 2 Kong 23.21-23
2 Krøn 35.3 2 Krøn 5.4-5 - 2 Mos 25.13-15
2 Krøn 35.4 2 Krøn 8.14
2 Krøn 35.6 2 Krøn 29.34
2 Krøn 35.7 2 Krøn 30.24
2 Krøn 35.13 2 Mos 12.3-10
2 Krøn 35.15 1 Krøn 25 - 1 Krøn 26.1-19
2 Krøn 35.17 2 Krøn 30,21
2 Krøn 35.18 2 Krøn 30,26
2 Krøn 35.20-36 2 Kong 23.28-30
2 Krøn 35.22 Zak 12.11
2 Krøn 36.2-4 2 Kong 23.31-35
2 Krøn 36.4 Jer 22.10-12
2 Krøn 36.5-8 2 Kong 23.36-24.7
2 Krøn 36.6 Jer 22.18
2 Krøn 36.7 Ezra 1.7
2 Krøn 36.9-10 2 Kong 24.8-17
2 Krøn 36.10 1 Krøn 3.15 Jer 22.24-30 Jer 37.1
2 Krøn 36.11-21 2 Kong 24.18-25.21 Jer 52.1-30
2 Krøn 36.12 Jer 37 Jer 38
2 Krøn 36.14 5 Mos 18.9
2 Krøn 36.15 Jer 25.4
2 Krøn 36.16 2 Krøn 30.10 Luk 20.10-12 Apg 7.52
2 Krøn 36.19 Neh 1.3 Jer 26.6
2 Krøn 36.21 Jer 25.11 - 3 Mos 26.34
2 Krøn 36.22-23 Ezra 1.1-3 Jer 29.10 Es 44.28