HENVISNINGSNØGLE - BIBELEN - SALMEBOGEN DDS

Josvabogen, Dommerbogen, Ruths Bog, 1. Samuelsbog og 2. Samuelsbog

TEKST HENVISNING DDS
Jos 1.1 2 Mos 24.13 - 2 Mos 33.11
Jos 1.1 4 Mos 11.28 - 4 Mos 27.18
Jos 1.1 5 Mos 1.38
Jos 1.2 5 Mos 34.5 Jos 10.42
Jos 1.3 5 Mos 11.24
Jos 1.4 2 Mos 23.31
Jos 1.5 5 Mos 31.7-8 Hebr 13.5 022,8
Jos 1.5 032,1
Jos 1.5 034,1
Jos 1.5 038,2
Jos 1.5 046,5
Jos 1.5 428,10
Jos 1.5 501,2
Jos 1.5 515,2
Jos 1.6 5 Mos 31,7.23
Jos 1.7 5 Mos 5,29.32 - 1 Kong 2.3
Jos 1.8 Sl 1.2-3
Jos 1.12-18 5 Mos 3.12-20 - 4 Mos 32.20-29
Jos 1.12-18 Jos 22.1-6
Jos 1.16 2 Mos 19.8
Jos 2.1 4 Mos 25.1 Matt 1.5 Hebr 11.31 Jak 2.25
Jos 2.9 2 Mos 23.27
Jos 2.10 2 Mos 14.21 - 4 Mos 21.21-26
Jos 2.11 Jos 5.1 - 2 Mos 15.14-15 - 5 Mos 4.39
Jos 2.14 Jos 6,23.25
Jos 3.1 Jos 2.1
Jos 3.5 2 Mos 19,10.14
Jos 3.6 Jos 6.6
Jos 3.7 Jos 4.14 Jos 1.5.17
Jos 3.12 Jos 4.2
Jos 3.13 Zak 4.14 - 2 Mos 15.8
Jos 3.15-16 660,4-6
Jos 3.16 2 Mos 14.21-22 Sl 114.3
Jos 4.2 Jos 3.12
Jos 4.6 2 Mos 12.26
Jos 4.7 Jos 3.16
Jos 4.10 Jos 3.17
Jos 4.12 Jos 1.12-16
Jos 4.14 Jos 3.7
Jos 4.19 Jos 5.9-10
Jos 4.23 Jos 3.14-17 - 2 Mos 14.21-22
Jos 5.1 Jos 2,11.24
Jos 5.2 2 Mos 4.25 - 1 Mos 17.12-14
Jos 5.6 4 Mos 14.28-35
Jos 5.9 På hebraisk er der ordspil mellem
Jos 5.9 Gilgal og væltet ... bort
Jos 5.9 Jos 4.19
Jos 5.10 2 Mos 12.1-13 - 4 Mos 9.5
Jos 5.12 2 Mos 16.35
Jos 5.13 2 Mos 23,23.31
Jos 5.15 2 Mos 3.5
Jos 6.17 5 Mos 20.16-17 Jos 2.12-13
Jos 6.18 3 Mos 27.28 - 5 Mos 13.18
Jos 6.20 Hebr 11.30
Jos 6.22-23 Jos 2.12-14
Jos 6.23 4 Mos 31.19 Hebr 11.31
Jos 6.25 Jos 2.1
Jos 6.26 1 Kong 16.34
Jos 7.1 Jos 6.18 Jos 22.20 - 1 Krøn 2.7
Jos 7.6 4 Mos 14.6
Jos 7.9 2 Mos 32.12
Jos 7.13 Jos 3.5
Jos 7.15 5 Mos 13.17-18
Jos 7.16 1 Sam 14.41-42
Jos 7.17 4 Mos 26.20
Jos 7.20 Dom 10.10
Jos 7.25 5 Mos 13.16-17
Jos 7.26 På hebraisk er der ordspil mellem
Jos 7.26 Akor og styrtet ... i ulykke (v 25)
Jos 7.26 Es 65.10 Hos 2.17
Jos 8.1 5 Mos 7.18
Jos 8.2 Jos 6.21 - 5 Mos 20.10-18
Jos 8.6 Jos 7.5
Jos 8.26 2 Mos 17.11-12
Jos 8.29 5 Mos 21.22-23 Jos 10.26-27
Jos 8.30 5 Mos 27.2-8
Jos 8.31-32 2 Mos 20.25 - 2 Mos 24.1-8
Jos 8.32 5 Mos 17.18
Jos 8.33-35 5 Mos 11.29 - 5 Mos 27.12-16 - 5 Mos 28
Jos 9.3 Jos 6.20-21 Jos 8,26.28
Jos 9.7 Jos 11.19 - 5 Mos 7.2 - 2 Mos 23.32
Jos 9.10 4 Mos 21.21-35 Jos 2.10
Jos 9.14 4 Mos 27.21
Jos 9.24 5 Mos 7.1-6
Jos 9.27 5 Mos 29.10 - 1 Krøn 21.29
Jos 10.1 Jos 6 Jos 8 Jos 9
Jos 10.8 5 Mos 3.2 Jos 6.2 Jos 8.1
Jos 10.11 2 Mos 9.22-25
Jos 10.13 Es 28.21 Hab 3.11 - 2 Sam 1.18
Jos 10.21 2 Mos 11.7
Jos 10.26 Jos 8.29
Jos 10.27 5 Mos 21.22-23
Jos 10.28 Jos 6.21
Jos 10.40 5 Mos 20.16-18 Jos 11,11.14
Jos 10.41 Jos 11.16
Jos 11.2 5 Mos 3.17 Jos 13.27
Jos 11.6 Jos 10.8
Jos 11.8 Jos 13.6
Jos 11.11 Jos 10.40
Jos 11.12 4 Mos 33.51-56
Jos 11.14 5 Mos 20.10-15
Jos 11.16 Jos 10.41
Jos 11.18 Jos 14,7.10
Jos 11.19 Jos 9.15
Jos 11.20 2 Mos 4.21 - 5 Mos 2.30 - 5 Mos 7.16
Jos 11.21-22 Jos 14.6-15 - 5 Mos 9.2
Jos 11.22 1 Sam 17.4
Jos 11.23 Jos 14.15
Jos 12.1 4 Mos 21.13
Jos 12.1-5 4 Mos 21.21-35 - 5 Mos 2.26-3.11
Jos 12.6 4 Mos 32.33 - 5 Mos 3.12
Jos 12.8 Jos 11.3
Jos 12.9 Jos 6.2 Jos 8.29
Jos 12.10-12 Jos 10
Jos 12.13 Jos 10.38 Dom 1.11
Jos 12.14 Dom 1.17 - 4 Mos 21.1
Jos 12.15 Jos 10.29-30
Jos 12.16 Jos 10.28
Jos 12.17-18 Jos 15.53
Jos 12.19-20 Jos 11,1.10
Jos 12.21 Jos 17.11
Jos 12.22 Jos 19,37.11
Jos 12.24 1 Kong 14.17
Jos 13.2 1 Sam 27.8
Jos 13.6 Jos 1.6
Jos 13.8 4 Mos 32.33 - 5 Mos 3.12
Jos 13.9 4 Mos 21.30 - 5 Mos 2.36
Jos 13.11 5 Mos 3.14
Jos 13.12 5 Mos 3.11
Jos 13.14 1 Mos 49.5 - 4 Mos 18.20-21 - 5 Mos 18.1
Jos 13.15-32 4 Mos 32 - 1 Mos 49.3
Jos 13.22 4 Mos 22.5
Jos 13.24 1 Mos 49.19
Jos 13.31 Jos 17.1-2
Jos 13.33 Jos 13.14
Jos 14.1 4 Mos 34.17
Jos 14.2 4 Mos 26.55 - 4 Mos 34.13
Jos 14.3 Jos 13,14.33 - 5 Mos 3.12-17 - 5 Mos 10.9
Jos 14.4 1 Mos 48.5 Jos 21
Jos 14.6 4 Mos 14,24.30
Jos 14.7 4 Mos 13.1-30
Jos 14.8 4 Mos 13.31-33
Jos 14.9 4 Mos 14.24
Jos 14.13 Jos 15.13-19 Dom 1.20
Jos 14.15 Kirjat-Arba betyder Arbas by. jf 15.13
Jos 14.15 4 Mos 13.22 Jos 11.23
Jos 15.1 1 Mos 49.8-9 - 4 Mos 34.3-5
Jos 15.6 Jos 18.17
Jos 15.7 2 Sam 17.17
Jos 15.8 2 Krøn 28.3
Jos 15.9 Jos 15.60
Jos 15.10 Jos 19.43
Jos 15.13 Jos 14.13
Jos 15.13-19 Jos 14.6-15 Dom 1.10-15
Jos 15.14 Dom 1.20
Jos 15.16 Dom 1.12
Jos 15.17 Dom 3.9
Jos 15.33 Dom 13.25
Jos 15.44 Jos 19.29
Jos 15.45-47 1 Sam 5.10 Jos 19.41-46
Jos 15.47 1 Sam 5.1 Dom 1.18 - 4 Mos 34.6
Jos 15.60 Jos 9.17 Jos 18.14
Jos 15.63 Jos 18.28 Dom 1,8.21 - 2 Sam 5.6-7
Jos 16.1 1 Mos 49.22 - 2 Kong 2.19
Jos 16.9 Jos 17.9
Jos 16.10 Dom 1.29 - 1 Kong 9,16.21
Jos 17.1 Jos 13.31 - 4 Mos 26.29
Jos 17.2 Dom 6,11.24 Dom 8.32
Jos 17.3 4 Mos 26.33 - 4 Mos 27.1-8 - 4 Mos 36
Jos 17.6 Jos 13.29-31
Jos 17.12-13 Dom 1.27-28
Jos 17.16 Dom 1.19
Jos 18.1 Jer 7.12
Jos 18.7 Jos 13,14.33
Jos 18.11 1 Mos 49.27
Jos 18.12 Jos 7.2
Jos 18.15 Jos 15.9
Jos 18.16-17 Jos 15.6-8
Jos 18.28 Jos 15.63
Jos 19.1 1 Mos 49.5
Jos 19.2 1 Mos 21.14
Jos 19.10 1 Mos 49.13
Jos 19.15 Nogle bynavne synes faldet ud
Jos 19.15 Dom 1.30
Jos 19.17 1 Mos 49.14
Jos 19.18 2 Kong 4.8
Jos 19.24 1 Mos 49.20
Jos 19.29 Jos 15.44 Dom 1.31
Jos 19.32 1 Mos 49.21
Jos 19.38 Dom 1.33
Jos 19.40 1 Mos 49.16
Jos 19.43 Jos 15.10
Jos 19.46 Jon 1.3
Jos 19.47 Dom 18.27-29
Jos 19.50 Jos 24.30 Dom 2.9
Jos 19.51 Jos 14.1 Jos 18.1
Jos 20.1-9 4 Mos 35.9-29 - 5 Mos 4.41-43
Jos 20.1-9 5 Mos 19.1-13
Jos 20.3 2 Mos 21.13
Jos 20.7 Jos 19.37 Jos 15.13
Jos 20.8 5 Mos 4.41-43
Jos 21.1 Jos 14.1
Jos 21.1-42 1 Krøn 6.39-66
Jos 21.2 4 Mos 35.1-8
Jos 21.4 4 Mos 3.17-39
Jos 21.11 Jos 20.7
Jos 21.12 Jos 15.13
Jos 21.16 1 Sam 6,12.15
Jos 21.18 Jer 1.1
Jos 21.21 Jos 20.7
Jos 21.27 Jos 20.8
Jos 21.32 Jos 20.7
Jos 21.36 Jos 20.8
Jos 21.38 Jos 20.8
Jos 21.41 4 Mos 35.7
Jos 21.43 Jos 1.3-4 - 1 Mos 12.7
Jos 21.44 5 Mos 12.9-10
Jos 21.45 Jos 23.14 - 1 Kong 8.56
Jos 22.2 4 Mos 32.20-32 - 5 Mos 3.18-20
Jos 22.2 Jos 1.12-18
Jos 22.4 4 Mos 32.33 Hebr 4.8
Jos 22.5 5 Mos 6.5 - 5 Mos 10.12 Matt 22.37
Jos 22.7 Jos 17.1 Jos 18.7
Jos 22.8 4 Mos 31.27
Jos 22.13 4 Mos 25.7
Jos 22.16 3 Mos 17.8-9 - 5 Mos 12.13-14
Jos 22.17 4 Mos 25
Jos 22.20 Jos 7
Jos 22.21 4 Mos 1.16 - 4 Mos 10.4
Jos 22.27 1 Mos 31.48 Jos 24.27
Jos 23.1 Jos 21.44 Jos 13.1
Jos 23.3 2 Mos 14.14 - 5 Mos 1.30 - 5 Mos 3.22
Jos 23.5 2 Mos 23,27.30 - 5 Mos 6.19
Jos 23.6 Jos 1.7
Jos 23.7 2 Mos 23,13.24
Jos 23.9 Jos 1.5 Am 2.9
Jos 23.10 5 Mos 32.30 - 5 Mos 3.22
Jos 23.11 5 Mos 6.5
Jos 23.13 4 Mos 33.55 - 5 Mos 7.16 Dom 2.3
Jos 23.14 Jos 21.45 062,2
Jos 23.14 166,13
Jos 23.14 225,2
Jos 23.14 244,1
Jos 23.14 496,3
Jos 23.14 635,3
Jos 23.14 738,3
Jos 23.15-16 5 Mos 28.15-47 Jos 24.20
Jos 24.1 1 Mos 11,26.31 - 1 Mos 31.19 - 1 Mos 35.2
Jos 24.3 1 Mos 12.1-9 - 1 Mos 21.1-3
Jos 24.4 1 Mos 25.24-26 - 1 Mos 36.8 - 1 Mos 46.6
Jos 24.5 2 Mos 3.10 - 2 Mos 7-12
Jos 24.6 2 Mos 12,33.51
Jos 24.7 2 Mos 14
Jos 24.8 4 Mos 21,25.31
Jos 24.9 4 Mos 22-24
Jos 24.10 4 Mos 23,11.20
Jos 24.11 Jos 3,10.14-17 Jos 6.1-21
Jos 24.12 2 Mos 23.28 - 5 Mos 7.20
Jos 24.13 5 Mos 6.10-11
Jos 24.14 2 Mos 20.3 - 2 Mos 32
Jos 24.15 5 Mos 6.13-14 213,6
Jos 24.15 325,1
Jos 24.20 Jos 23.15-16
Jos 24.23 1 Sam 7.3
Jos 24.25 2 Kong 23.3
Jos 24.26 1 Mos 35.4 Dom 9.6
Jos 24.29 4 Mos 27.18-23
Jos 24.29-31 Dom 2.6-10
Jos 24.32 1 Mos 50.25 - 1 Mos 33.19
Jos 24.32 2 Mos 13.19 Joh 4.5 Apg 7.16
Jos 24.33 5 Mos 10.6
Dom 1.1 Dom 20.18 - 4 Mos 27.21
Dom 1.2 1 Mos 49.8
Dom 1.9 Jos 10.40 Jos 11.16-20
Dom 1.10-15 Jos 15.13-19
Dom 1.16 Dom 4.11 - 4 Mos 10.29 Jos 12.14
Dom 1.17 Se til 4 Mos 21.3
Dom 1.17 4 Mos 14.45
Dom 1.19 Jos 17.16
Dom 1.20 Jos 14.6-15 Jos 15.13
Dom 1.21 Jos 15.63 - 2 Sam 5.6
Dom 1.23 1 Mos 28.19 Jos 12.16
Dom 1.27 Jos 17.11-13
Dom 1.29 Jos 16.10
Dom 1.30 Jos 19.15
Dom 1.33 Jos 19.38
Dom 1.35 Jos 19.42
Dom 2.1 1 Mos 17.7-8
Dom 2.2 2 Mos 34.12-13 - 5 Mos 7.2-5
Dom 2.3 Jos 23.13
Dom 2.5 På hebraisk er der ordspil mellem
Dom 2.5 Bokim og brast ... i gråd (v 4)
Dom 2.6-10 Jos 24.29-31
Dom 2.9 Jos 19.49-50
Dom 2.10 5 Mos 31.16
Dom 2.11 4 Mos 25.3 Dom 8.33
Dom 2.12 Dom 10.6
Dom 2.13 1 Sam 31.10
Dom 2.14 Dom 3.8 Dom 4.2
Dom 2.15 3 Mos 26.17 - 5 Mos 2.15 - 1 Sam 12.15
Dom 2.16 Dom 3,9.15
Dom 2.18 Dom 10.16
Dom 2.22 Dom 3,1.4 - 5 Mos 8.2
Dom 2.23 Dom 1.28
Dom 3.1 Dom 2.22
Dom 3.3 Jos 13.3
Dom 3.4 Dom 2.22
Dom 3.6 5 Mos 7.3
Dom 3.7 Dom 2,11.13
Dom 3.8 Dom 2,14.20
Dom 3.9 Dom 1.13 Jos 15.17-18
Dom 3.10 Dom 6.34
Dom 3.11 Dom 8.28
Dom 3.12 Dom 4.1 Dom 6.1
Dom 3.13 Dom 1.16
Dom 3.27 4 Mos 10.9
Dom 3.31 Dom 5.6
Dom 4.1 Dom 3.12 Dom 8.33
Dom 4.2 Dom 3.8 Jos 11.1
Dom 4.5 1 Mos 35.8
Dom 4.6 Jos 21.32 Hebr 11.32
Dom 4.11 Dom 1.16 - 4 Mos 10.29
Dom 4.15 Dom 5.20 Jos 10.10 Sl 83.10
Dom 4.19 Dom 5.25
Dom 5.4 5 Mos 33.2 Sl 68.8-9 Hab 3.3-6
Dom 5.5 2 Mos 19.18
Dom 5.6 Dom 3.31 Dom 4.21
Dom 5.8 1 Sam 13,19.22
Dom 5.14 Jos 17.1
Dom 5.17 Jos 13.24-28 Jos 19.24-31
Dom 5.20 Dom 4.15 - 2 Mos 14.25 Jos 10.14
Dom 5.24 Dom 4.17-22
Dom 5.25 Dom 4.19
Dom 5.31 5 Mos 6.5 Matt 13.43
Dom 6.1 Dom 3.12
Dom 6.3 5 Mos 28.33
Dom 6.5 Dom 7.12
Dom 6.10 2 Kong 17,35.38
Dom 6.11 Jos 17.2
Dom 6.11-12 297,2
Dom 6.13 2 Mos 13.14
Dom 6.14 1 Sam 12.11 Hebr 11.32
Dom 6.16 2 Mos 3.12
Dom 6.18 Dom 13.15-16
Dom 6.19 3 Mos 4.28
Dom 6.21 3 Mos 9.24
Dom 6.22-23 Dom 13.22 - 2 Mos 33.20
Dom 6.25 5 Mos 7.5 - 2 Kong 11.18
Dom 6.25 2 Kong 23.12-15
Dom 6.31 1 Kong 18.21-39
Dom 6.32 På hebraisk er der ordspil mellem
Dom 6.32 Jerubba'al og Lad Ba'al stride
Dom 6.32 Dom 7.1
Dom 6.34 Dom 3.10 Dom 11.29 Luk 24.49
Dom 6.39 1 Mos 18,30.32
Dom 7.1 Dom 6.32
Dom 7.2 5 Mos 8.17-18
Dom 7.3 5 Mos 20.8
Dom 7.7 1 Sam 14.6 - 2 Krøn 14.10
Dom 7.12 Dom 6,5.33
Dom 7.22 Sl 83.10 Es 9.3
Dom 8.1 Dom 12.1
Dom 8.2 Dom 6,11.15
Dom 8.5 1 Mos 33.17
Dom 8.11 4 Mos 32,35.42
Dom 8.21 Sl 83.12
Dom 8.27 Dom 17.5
Dom 8.28 Dom 3.11 Dom 5.31
Dom 8.32 Dom 6.11
Dom 8.33 Dom 2.11 Dom 9.4
Dom 8.35 Dom 9,5.19.24
Dom 9.1 Dom 8.31
Dom 9.4 Dom 8.33
Dom 9.5 2 Kong 10.7
Dom 9.6 1 Mos 35.4 Jos 24.25-26
Dom 9.14 2 Kong 14.9
Dom 9.20 Dom 9,6.57
Dom 9.23 1 Sam 16.14
Dom 9.24 1 Mos 9.6
Dom 9.28 1 Mos 34.2
Dom 9.37 Ez 38.12
Dom 9.46 Dom 9,6.4
Dom 9.54 1 Sam 31.4
Dom 9.56 Dom 9.5
Dom 9.57 Dom 9.20
Dom 10.1 1 Mos 46.13 - 4 Mos 26.23
Dom 10.3 4 Mos 32.41
Dom 10.4 5 Mos 3.14
Dom 10.6 Dom 2.11
Dom 10.8 5 Mos 28.33
Dom 10.10 Dom 3,9.15 Dom 4.3 - 1 Sam 12.10
Dom 10.14 5 Mos 32.37-38 Jer 2.28
Dom 10.15 1 Sam 7.6
Dom 10.16 Jos 24.23 Dom 2.18
Dom 10.18 Dom 11.6-11
Dom 11.2 1 Mos 21.10
Dom 11.3 1 Sam 22.2
Dom 11.8 Dom 10.18
Dom 11.11 Dom 11.29
Dom 11.13 4 Mos 21.24
Dom 11.15 5 Mos 2,9.19
Dom 11.17 4 Mos 20.14-21
Dom 11.18 4 Mos 21,4.13
Dom 11.19 4 Mos 21.21-23
Dom 11.22 5 Mos 2.36
Dom 11.24 4 Mos 21.29 - 1 Kong 11.7
Dom 11.25 4 Mos 22.2 Jos 24.9
Dom 11.29 Dom 3.10 Dom 6.34 Dom 10.17
Dom 11.30 2 Sam 15.8
Dom 11.31 2 Kong 3.27
Dom 11.35 4 Mos 30.3
Dom 12.1 Dom 8.1
Dom 12.3 Dom 5.18
Dom 12.12 4 Mos 26.26
Dom 13.4-5 4 Mos 6.2-21 Dom 16.17
Dom 13.4-5 1 Sam 1.11 Luk 1.15
Dom 13.15-16 Dom 6.18
Dom 13.17-18 1 Mos 32.30
Dom 13.18 Es 9.5
Dom 13.19-20 Dom 6.21
Dom 13.22 Dom 6.22
Dom 13.25 Dom 3.10 Dom 6.34 Dom 14,6.19
Dom 13.25 Dom 15.14 Dom 18,2.11
Dom 14.3 1 Mos 34.14 - 2 Mos 34.16
Dom 14.4 Dom 13.1
Dom 14.6 Dom 13.25
Dom 14.17 Dom 16.16-17
Dom 14.19 Dom 13.25
Dom 14.20 Dom 15.2
Dom 15.2 Dom 14.20
Dom 15.14 Dom 13.25
Dom 15.16 På hebraisk er der ordspil mellem
Dom 15.16 æsel og banket ... sønder og sammen
Dom 15.17 Det hebraiske ord for kæbe
Dom 15.17 er det samme som Lehi
Dom 15.19 En-ha-Kore kan betyde råberens kilde, jf v 18
Dom 16.1 Jos 15.47
Dom 16.5 Dom 14.15
Dom 16.9 354,5
Dom 16.12 354,5
Dom 16.16 Dom 14.17
Dom 16.17 Dom 13.5
Dom 16.20 1 Sam 16.14
Dom 16.23 1 Sam 5.2
Dom 16.24-25 For sammenhængens skyld er de to vers
Dom 16.24-25 byttet om i oversættelsen
Dom 16.30 Hebr 11.32-34
Dom 16.31 Dom 13.25 Dom 15.20
Dom 17.2 Dom 16.5
Dom 17.5 Dom 8.27 - 1 Mos 31.19 - 2 Mos 28.41
Dom 17.6 Dom 18.1 Dom 19.1 Dom 21.25
Dom 17.7 Dom 18.3 - 5 Mos 18.6-8
Dom 18.1 Dom 1.34 Jos 19.40-48
Dom 18.2 Dom 13.25 Dom 17.1
Dom 18.3 Dom 17.7
Dom 18.11-12 Dom 13,2.25
Dom 18.14 Dom 17.4-5
Dom 18.17 Dom 17.5
Dom 18.29 Jos 19.47
Dom 18.30 I jødisk skrifttradition er der
Dom 18.30 foretaget en ændring af Moses' til
Dom 18.30 Manasses for at undgå, at Moses' navn
Dom 18.30 sættes i forbindelse med dyrkelsen
Dom 18.30 af gudebilledet i Dan
Dom 18.30 1 Kong 12.29 Am 8,14
Dom 18.30 2 Mos 18.3 - 2 Kong 15.29
Dom 18.31 Jos 18.1 Jer 7.12
Dom 19.1 Dom 17.6
Dom 19.10 Dom 1.21 - 1 Krøn 11.4
Dom 19.14 Jos 18.28
Dom 19.22 Hos 9.9
Dom 19.22-24 1 Mos 19.5-8
Dom 19.29 1 Sam 11.7
Dom 19.30 Hos 10.9
Dom 20.1 Jos 18.26
Dom 20.4 Dom 19.14 Jos 18.28
Dom 20.6 1 Mos 34.7
Dom 20.9 3 Mos 18.29
Dom 20.13 2 Mos 21.12
Dom 20.18 Dom 1.1-2 - 4 Mos 27.21
Dom 20.22-23 For sammenhængens skyld er de to vers
Dom 20.22-23 byttet om i oversættelsen
Dom 20.25 1 Mos 49.27
Dom 20.26 Jos 18.21-22 Dom 21.2
Dom 20.28 4 Mos 25.7 Jos 24.33
Dom 20.29 Jos 8,12.14
Dom 20.47 Dom 21.13
Dom 21.1 Dom 20.1
Dom 21.2 Dom 20.26
Dom 21.11-12 4 Mos 31.17-18
Dom 21.13 Dom 20.47
Dom 21.16 Dom 20.48
Dom 21.25 Dom 17.6
Ruth 1.1 1 Sam 22.3-4
Ruth 1.2 1 Mos 48.7 Mika 5.1
Ruth 1.3-4 5 Mos 7.3 Neh 13.23
Ruth 1.8 2 Sam 2.6
Ruth 1.9 Ruth 3.1
Ruth 1.13 Job 19.21
Ruth 1.16 2 Sam 15.21
Ruth 1.20 No'omi betyder den yndige eller den venlige
Ruth 1.20 Mara betyder den bitre
Ruth 1.20 2 Mos 15.23
Ruth 2.2 3 Mos 19.9-10
Ruth 2.4 Ruth 1.2
Ruth 2.11 Ruth 1.16-17
Ruth 2.12 Sl 36.8 Matt 23.37
Ruth 2.16 3 Mos 19.9-10
Ruth 2.20 Ruth 4.4 - 3 Mos 25.25
Ruth 3.1 Ruth 1.9
Ruth 3.4 Så skal du gå derhen og klæde dig af
Ruth 3.4 og lægge dig ved hans fødder
Ruth 3.4 Teksten kan også oversættes:
Ruth 3.4 Så skal du gå derhen og blotte hans
Ruth 3.4 fødder og lægge dig (igen i v 7)
Ruth 3.9 Ez 16.8
Ruth 3.12 Ruth 4.4
Ruth 4.4 Ruth 2.20 Ruth 3,9.12-13
Ruth 4.4 Ruth 4,1.14 Job 19.25
Ruth 4.5 5 Mos 25.5-6
Ruth 4.7 5 Mos 25.7-10
Ruth 4.10 5 Mos 25.5-6
Ruth 4.11 1 Mos 29.31
Ruth 4.12 1 Mos 38.27-30
Ruth 4.14 Ruth 4.4
Ruth 4.17-22 Matt 1.3-6 Luk 3.32-33
Ruth 4.18 1 Mos 46.12 - 1 Krøn 2.5
Ruth 4.19 1 Krøn 2.9-15
Ruth 4.20 4 Mos 1.7
Ruth 4.22 1 Sam 16,1.11-13
1 Sam 1.1 1 Krøn 6.11-12.19-20.27.33
1 Sam 1.3 2 Mos 23.17 Jos 18.1
1 Sam 1.5 1 Mos 20.18
1 Sam 1.11 4 Mos 6.5 Dom 13.5
1 Sam 1.19 1 Mos 30.22
1 Sam 1.20 På hebraisk er der tilstræbt ordspil
1 Sam 1.20 mellem Samuel og bedt ... om
1 Sam 1.20 Ordspillet kommer igen i v 27-28
1 Sam 1.24 4 Mos 15,3.8-11
1 Sam 2.1-10 Luk 1.46-55
1 Sam 2.2 5 Mos 4.35 - 5 Mos 32.18 Sl 18.32 Es 44.8
1 Sam 2.6 5 Mos 32.39 Sl 71.20
1 Sam 2.7 Sl 75.8 009,4
1 Sam 2.7 027,4
1 Sam 2.7 093,4
1 Sam 2.7 491,3
1 Sam 2.7 497,1
1 Sam 2.8 Sl 113.7-8 Luk 1.52
1 Sam 2.9 Sl 33.16
1 Sam 2.10 1 Sam 7.10 Sl 132.17
1 Sam 2.12 1 Sam 1.3
1 Sam 2.13-16 3 Mos 3.2-5 - 3 Mos 7.11-17.28-34
1 Sam 2.18 1 Sam 22.18 - 2 Mos 28.4-6
1 Sam 2.21 Luk 1.80
1 Sam 2.22 2 Mos 38.8
1 Sam 2.28 5 Mos 18.1 - 4 Mos 18.8-20
1 Sam 2.30 2 Mos 28.1 Sl 18.26
1 Sam 2.31 1 Kong 2.27
1 Sam 2.34 1 Sam 4.11
1 Sam 2.35 1 Kong 2,27.35
1 Sam 3.1 Am 8.11
1 Sam 3.2 1 Sam 4.15
1 Sam 3.3-14 4 Mos 7.89
1 Sam 3.8-9 154,1
1 Sam 3.8-9 283,1.2
1 Sam 3.8-9 383,1
1 Sam 3.11 2 Kong 21.12 Jer 19.3
1 Sam 3.12 1 Sam 2.30-36
1 Sam 3.18 2 Sam 10.12 - 2 Sam 15.26
1 Sam 3.19 Jos 21.45
1 Sam 3.20 Dom 20.1
1 Sam 4.1 1 Sam 7.12 Jos 15.53
1 Sam 4.3 2 Mos 25.10 Jos 3,6.11 - 1 Sam 14.18
1 Sam 4.4 2 Mos 25.22 - 2 Sam 6.2
1 Sam 4.5 090,1
1 Sam 4.5 090,3
1 Sam 4.8 2 Mos 7-10
1 Sam 4.9 Dom 13.1
1 Sam 4.11 1 Sam 2.34
1 Sam 4.12 Jos 7.6 - 2 Sam 1.2
1 Sam 4.15 1 Sam 3.2
1 Sam 4.20 1 Mos 35.17
1 Sam 4.21 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Sam 4.21 Ikabod og Herligheden er forsvundet
1 Sam 4.21 1 Sam 14.3 Sl 78.61
1 Sam 5.1 Jos 15.47
1 Sam 5.2 Dom 16.23
1 Sam 5.8 1 Sam 6.2 Jos 11.22
1 Sam 5.10 Jos 15.45
1 Sam 6.19 4 Mos 4.20 - 2 Sam 6.6-7
1 Sam 6.2 1 Sam 5.8
1 Sam 6.4 Jos 13.3
1 Sam 6.6 2 Mos 4.21 - 2 Mos 12.31
1 Sam 6.12 Jos 15.10
1 Sam 6.21 1 Krøn 13.6
1 Sam 7.1 2 Sam 6.3-4 - 1 Krøn 13.5-7
1 Sam 7.2 1 Sam 6.21 - 1 Sam 4.22
1 Sam 7.3 1 Mos 35.2 Jos 24.23
1 Sam 7.4 Dom 10.16
1 Sam 7.5 1 Sam 10.17 Dom 20.1
1 Sam 7.6 2 Sam 23.16 - 1 Sam 12.10
1 Sam 7.8-9 1 Sam 12.23
1 Sam 7.10 1 Mos 35.5 - 2 Mos 14.24
1 Sam 7.10 2 Mos 23.27 Jos 10.10 - 1 Sam 2.10
1 Sam 7.12 Eben-ha-Ezer betyder hjælpens sten 028,1
1 Sam 7.12 1 Sam 4.1 667,4
1 Sam 7.15 Dom 10.1-5 Dom 12.7-14
1 Sam 7.17 Jos 18.25
1 Sam 8.2 1 Krøn 6.13
1 Sam 8.3 5 Mos 16.19
1 Sam 8.4 1 Sam 7.17
1 Sam 8.5 5 Mos 17.14 Hos 13.10 Apg 13.21
1 Sam 8.7 1 Sam 10.19 - 2 Mos 15.18 - 4 Mos 23.21
1 Sam 8.7 Sl 24.7-10 Es 6.5
1 Sam 8.9 1 Sam 12.1
1 Sam 9.1 1 Sam 14.51
1 Sam 9.2 1 Sam 10.23
1 Sam 9.5 1 Sam 10.2
1 Sam 9.9 4 Mos 24.3-4 - 2 Kong 17.13
1 Sam 9.21 1 Sam 15.17
1 Sam 10.1 1 Sam 15.1 Apg 13.21 272,3
1 Sam 10.2 1 Mos 35.19 - 1 Sam 9.5
1 Sam 10.6 Dom 13.25
1 Sam 10.8 1 Sam 13.8
1 Sam 10.10-12 1 Sam 19.20-24
1 Sam 10.17 1 Sam 7.5
1 Sam 10.19 1 Sam 8.7
1 Sam 10.20 Jos 7,14.16
1 Sam 10.23 1 Sam 9.2
1 Sam 10.24 1 Kong 1,25.39
1 Sam 10.25 5 Mos 17.14-20
1 Sam 10.27 1 Sam 11,12
1 Sam 11.1 1 Sam 31.11
1 Sam 11.6 1 Sam 10.10 Dom 13.25
1 Sam 11.7 Dom 19.29
1 Sam 11.12 1 Sam 10.27
1 Sam 11.13 1 Sam 14.45
1 Sam 11.15 1 Sam 10.8
1 Sam 12.1 1 Sam 8,7.9.22 - 1 Sam 11.15
1 Sam 12.8 1 Mos 46.6 - 2 Mos 3.7 - 2 Mos 6.26
1 Sam 12.9 Dom 4.2 Dom 10.7 Dom 13.1 Dom 3.12
1 Sam 12.10 4 Mos 21.7 Dom 10.10
1 Sam 12.11 Dom 6,14.32 Dom 4.6 Dom 11.29
1 Sam 12.11 1 Sam 3.20
1 Sam 12.12 1 Sam 11.1-2 - 1 Sam 8.19
1 Sam 12.15 Dom 2.15
1 Sam 12.21 5 Mos 32.37-38 Es 44.9-10
1 Sam 12.22 2 Mos 19.6 Rom 11.2
1 Sam 12.23 1 Sam 7.8-9
1 Sam 12.24 5 Mos 6.12-15
1 Sam 13.1 Tallet mangler
1 Sam 13.2-3 Måske er der i den hebraiske tekst sket
1 Sam 13.2-3 en forveksling mellem de to stednavne
1 Sam 13.2-3 Gibea og Geba
1 Sam 13.3 1 Sam 14.49
1 Sam 13.8 1 Sam 10.8
1 Sam 13.14 1 Sam 16.1 Apg 13.22
1 Sam 13.15 1 Sam 14.2
1 Sam 13.19 Dom 5.8
1 Sam 14.2 1 Sam 13.15
1 Sam 14.3 2 Sam 8.17 - 1 Sam 4.19-21 - 2 Mos 28.6-30
1 Sam 14.5-16 Se til 1 Sam 13.2-3
1 Sam 14.6 Dom 7.7 - 2 Krøn 14.10
1 Sam 14.11 1 Sam 13.6
1 Sam 14.15 1 Sam 7.10
1 Sam 14.18 1 Sam 21.10
1 Sam 14.20 Dom 7.22 - 2 Krøn 20.23
1 Sam 14.32 1 Mos 9.4 - 3 Mos 3.17 - 3 Mos 7.26-27
1 Sam 14.37 1 Sam 28.6 - 1 Sam 23.9-12
1 Sam 14.41 2 Mos 28.30 - 4 Mos 27.21
1 Sam 14.41 Jos 7.16 - 1 Sam 28.6
1 Sam 14.43 Jos 7.19
1 Sam 14.45 1 Sam 11.13
1 Sam 14.49 1 Krøn 8.33 - 1 Sam 31.2
1 Sam 14.50 1 Sam 17.55
1 Sam 14.51 1 Sam 9.1
1 Sam 15.1 1 Sam 10.1
1 Sam 15.2-3 2 Mos 17.8-16 - 5 Mos 25.17-19
1 Sam 15.6 Dom 1.16
1 Sam 15.7 1 Mos 25.18
1 Sam 15.8 4 Mos 24.7
1 Sam 15.9 3 Mos 27.28-29
1 Sam 15.11 1 Mos 6.6
1 Sam 15.12 Jos 15.55
1 Sam 15.17 1 Sam 9.21
1 Sam 15.22 Es 1.11-17 Jer 7.22 Hos 6.6 Am 5.21-22
1 Sam 15.22 Mika 6.6-8 Matt 9.13 Matt 12.7
1 Sam 15.23 1 Sam 16.1
1 Sam 15.28 1 Sam 28.17
1 Sam 15.29 4 Mos 23.19 Hebr 6.18
1 Sam 15.32 192,1
1 Sam 15.32 445,3.11
1 Sam 15.32 496,6
1 Sam 15.32 624,1
1 Sam 16.1 1 Sam 15.23 - 1 Sam 17.12 Apg 13.22
1 Sam 16.5 2 Mos 19.10
1 Sam 16.6 1 Sam 17.13
1 Sam 16.7 Jer 17.10 Apg 10.34
1 Sam 16.8 1 Sam 17.13
1 Sam 16.10 1 Krøn 2.13-15 - 1 Sam 7.12
1 Sam 16.11 1 Sam 17.14 - 2 Sam 7.8
1 Sam 16.13 2 Sam 2.4 - 2 Sam 5.3 Sl 89.21
1 Sam 16.14 1 Sam 18.10 252,5
1 Sam 16.14 260,6
1 Sam 16.14 462,4
1 Sam 16.14 611,4
1 Sam 16.14 617,2
1 Sam 16.16 2 Kong 3.15
1 Sam 16.23 252,5
1 Sam 16.23 462,4
1 Sam 16.23 611,4
1 Sam 16.23 617,2
1 Sam 17.1 Jos 15.35
1 Sam 17.4 Jos 11.22
1 Sam 17.7 1 Krøn 11.23
1 Sam 17.10 2 Kong 19.4.16 Sef 2.8
1 Sam 17.12-13 1 Sam 16.1-13
1 Sam 17.13 1 Sam 16.6
1 Sam 17.14 1 Sam 16.11
1 Sam 17.28 1 Sam 16.6
1 Sam 17.42 1 Sam 16.12
1 Sam 17.45 Sl 20.8
1 Sam 17.47 2 Mos 15.3 Zak 4.6
1 Sam 17.52 Jos 15.36
1 Sam 17.54 1 Sam 21.10
1 Sam 18.1 1 Sam 19.1 - 1 Sam 20.17
1 Sam 18.2 1 Sam 17.15
1 Sam 18.3 1 Sam 20.8.16-17 - 1 Sam 23.18
1 Sam 18.3 2 Sam 1.26 - 2 Sam 21.7
1 Sam 18.6 2 Mos 15.20 Dom 11.34
1 Sam 18.7 1 Sam 21.12 - 1 Sam 29.5
1 Sam 18.10 1 Sam 16,14.23 - 1 Sam 19.9-10
1 Sam 18.11 1 Sam 20.33
1 Sam 18.17 572,1
1 Sam 18.18 2 Sam 7.18
1 Sam 18.19 2 Sam 21.8
1 Sam 18.22 1 Sam 22.14
1 Sam 18.27 2 Sam 3.14
1 Sam 19.1 1 Sam 18,1.3
1 Sam 19.5 1 Sam 17.50
1 Sam 19.9-10 1 Sam 16.14 - 1 Sam 18.10-11
1 Sam 19.11 Sl 59.1
1 Sam 19.12 Apg 9.25
1 Sam 19.20-24 1 Sam 10.10-12
1 Sam 20.3 040,3
1 Sam 20.3 575,4
1 Sam 20.3 622,1
1 Sam 20.3 625,1
1 Sam 20.3 663,1
1 Sam 20.5 4 Mos 28.11
1 Sam 20.8 1 Sam 18.3
1 Sam 20.16 1 Sam 18.3
1 Sam 20.17 1 Sam 19.1
1 Sam 20.19 1 Sam 19.2-3
1 Sam 20.26 3 Mos 15.16
1 Sam 20.31 1 Sam 15.28
1 Sam 20.33 1 Sam 18.11 - 1 Sam 19.10
1 Sam 21.2 1 Sam 22,9.19
1 Sam 21.5 3 Mos 24.5-9 - 2 Mos 19.15
1 Sam 21.7 Matt 12.3-4
1 Sam 21.8 1 Sam 22.9
1 Sam 21.10 1 Sam 17.50-51 Dom 8.27
1 Sam 21.11 1 Sam 27.2 Sl 56.1
1 Sam 21.12 1 Sam 18.7
1 Sam 21.14 Sl 34.1
1 Sam 22.1 Sl 57.1 Sl 142.1 Jos 15.35
1 Sam 22.2 Dom 11.3
1 Sam 22.3 2 Sam 8.2 Ruth 1.1
1 Sam 22.5 Sl 63.1
1 Sam 22.8 1 Sam 18.3
1 Sam 22.9-10 Sl 52.2 - 1 Sam 21.1-10
1 Sam 22.19 1 Sam 21.2
1 Sam 22.20 1 Sam 23.6 Mark 2.26
1 Sam 22.22 1 Sam 21.8
1 Sam 23.1 Jos 15.44
1 Sam 23.2 1 Sam 30.7-8
1 Sam 23.6 1 Sam 21.10 - 1 Sam 22.20 Dom 8.27
1 Sam 23.9 1 Sam 30.7-8
1 Sam 23.17 1 Sam 20.30-31 - 1 Sam 24.21
1 Sam 23.18 1 Sam 18.3
1 Sam 23.19 1 Sam 26.1 Sl 54.2
1 Sam 23.24 Jos 15.55
1 Sam 23.28 Sela-ha-Maklekot betyder skilleklippen
1 Sam 24.1 Jos 15.62
1 Sam 24.2 1 Sam 23.27-28
1 Sam 24.3 1 Sam 26.2
1 Sam 24.4 Sl 142.1
1 Sam 24.5 1 Sam 26.8
1 Sam 24.7 2 Sam 1.14
1 Sam 24.13 1 Sam 26.9-10 - 5 Mos 32.35 - 1 Pet 2.23
1 Sam 24.15 1 Sam 26.20 - 2 Sam 9.8
1 Sam 24.17 1 Sam 26.17
1 Sam 24.18 1 Sam 25.21 Sl 35.12
1 Sam 24.21 1 Sam 23.17
1 Sam 25.1 1 Sam 28.3 - 1 Sam 7.17
1 Sam 25.2 Jos 15.55
1 Sam 25.3 Jos 15.13
1 Sam 25.21 1 Sam 24.18
1 Sam 25.22 Den hebraiske tekst har:
1 Sam 25.22 Gud ramme Davids fjender
1 Sam 25.22 men ordet fjender er sandsynligvis
1 Sam 25.22 indføjet, fordi man har taget anstød
1 Sam 25.22 af tanken om forbandelse over David
1 Sam 25.25 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Sam 25.25 Nabal og tåbeligt handler han
1 Sam 25.28 2 Sam 7.16 - 1 Sam 18.17
1 Sam 25.29 Sl 69.29
1 Sam 25.30 2 Sam 5.2
1 Sam 25.42 1 Sam 27.3 - 2 Sam 3.3
1 Sam 25.43 2 Sam 3.2
1 Sam 25.44 2 Sam 3.14-15
1 Sam 26.1 1 Sam 23.19-24.23 Sl 54.2
1 Sam 26.2 1 Sam 24.3
1 Sam 26.5 1 Sam 14.50
1 Sam 26.8 1 Sam 24.5 - 2 Sam 16.9
1 Sam 26.10 1 Sam 24.13
1 Sam 26.12 1 Mos 15.12
1 Sam 26.19 5 Mos 32.9 - 2 Kong 5.17
1 Sam 26.23 Sl 18.21
1 Sam 26.24 2 Sam 4.9
1 Sam 27.1 1 Sam 23.23
1 Sam 27.2 1 Sam 21.11-16
1 Sam 27.3 1 Sam 25.40-43 - 1 Sam 30.5
1 Sam 27.6 Jos 15.31
1 Sam 27.9 2 Mos 17.14
1 Sam 27.10 Dom 1.16
1 Sam 28.3 1 Sam 25.1 - 2 Mos 22.17
1 Sam 28.4 Jos 19.18
1 Sam 28.6 1 Sam 14,37.41 - 2 Mos 28.30
1 Sam 28.6 4 Mos 27.21
1 Sam 28.7 3 Mos 19.31
1 Sam 28.15 1 Sam 18.12
1 Sam 28.16 1 Sam 16.14
1 Sam 28.17 1 Sam 15.28
1 Sam 28.18 1 Sam 15.18-19 - 2 Mos 17,14.16
1 Sam 28.19 1 Sam 31.6
1 Sam 28.24 2 Mos 12.39
1 Sam 29.1 1 Sam 4.1 Jos 15,53.56
1 Sam 29.2 Jos 13.3
1 Sam 29.3 1 Sam 27.7
1 Sam 29.5 1 Sam 18.7 - 1 Sam 21.12
1 Sam 29.9 2 Sam 14.17
1 Sam 29.10 din herres, nemlig Sauls
1 Sam 30.1 1 Sam 27.6
1 Sam 30.5 1 Sam 25.42-43 - 1 Sam 27.3
1 Sam 30.7 1 Sam 22.20-23 - 1 Sam 23.9
1 Sam 30.8 1 Sam 23.2
1 Sam 30.14 2 Sam 8.18 Ez 25.16 Sef 2.5 Jos 14.13
1 Sam 30.24 4 Mos 31.27
1 Sam 30.27 Jos 19.4
1 Sam 30.29 1 Sam 27.10
1 Sam 31.1 1 Sam 28.4
1 Sam 31.1-13 1 Krøn 10
1 Sam 31.2 1 Sam 14.49
1 Sam 31.4 Dom 9.54 - 2 Sam 17.23 Matt 27.5
1 Sam 31.10 5 Mos 21.22-23
1 Sam 31.11 1 Sam 11.1-11 - 2 Sam 2.4
1 Sam 31.13 2 Sam 1.12
2 Sam 1.1 1 Sam 30.17.26
2 Sam 1.2 Jos 7.6 - 1 Sam 4.12
2 Sam 1.6 1 Sam 31.1-6
2 Sam 1.11 1 Sam 4.12
2 Sam 1.12 1 Sam 31.13
2 Sam 1.14 1 Sam 24.7 - 1 Sam 26,9.11
2 Sam 1.18 Jos 10.13
2 Sam 1.20 Mika 1.10
2 Sam 1.26 1 Sam 18.3 - 1 Sam 19.1
2 Sam 2.1 1 Sam 23,6.9 - 1 Sam 30.7-8
2 Sam 2.2 1 Sam 25.42-43
2 Sam 2.4 2 Sam 5.3 - 1 Sam 16.13 - 1 Sam 31.11-13
2 Sam 2.6 Ruth 1.8
2 Sam 2.8 Ishboshet, der betyder skammens mand,
2 Sam 2.8 er en forvanskning af navnet Ishba'al,
2 Sam 2.8 der betyder Ba'als mand
2 Sam 2.8 1 Sam 14.50 - 1 Mos 32.2-3
2 Sam 2.11 2 Sam 5.5
2 Sam 2.13 1 Sam 26.6 Jos 9,3.17
2 Sam 2.18 1 Krøn 2.16
2 Sam 2.23 2 Sam 3.27
2 Sam 3.1 2 Sam 5.10
2 Sam 3.2-5 1 Krøn 3.1-4 - 2 Sam 13.1
2 Sam 3.3 1 Sam 25.42-43 - 2 Sam 15.1
2 Sam 3.4 1 Kong 1.5
2 Sam 3.7 2 Sam 21.8 - 3 Mos 18.20
2 Sam 3.10 1 Sam 15.28 - 1 Sam 3.20
2 Sam 3.14 1 Sam 18.27
2 Sam 3.15 1 Sam 25.44
2 Sam 3.27 2 Sam 20.10 - 2 Sam 2.23
2 Sam 3.33 2 Sam 1.17
2 Sam 3.39 2 Sam 2.18
2 Sam 4.1 2 Sam 3.27
2 Sam 4.2 Jos 9.17
2 Sam 4.3 Neh 11.33
2 Sam 4.4 Mefiboshet er en forvanskning
2 Sam 4.4 af navnet Meribba'al. sml 2 Sam 2.8
2 Sam 4.4 2 Sam 9.3
2 Sam 4.5 2 Sam 2.8
2 Sam 4.9 1 Kong 1.29
2 Sam 4.10 2 Sam 1.15
2 Sam 4.12 5 Mos 21.22-23 - 2 Sam 3.32
2 Sam 5.1 2 Sam 19.13
2 Sam 5.1-3 1 Krøn 11.1-3
2 Sam 5.2 1 Sam 18,13.16 - 1 Sam 25.30 Matt 2.6
2 Sam 5.3 2 Sam 2.4 - 1 Sam 16.13
2 Sam 5.4-5 1 Kong 2.11 - 1 Krøn 3.4 - 1 Krøn 29.27
2 Sam 5.5 2 Sam 2.11
2 Sam 5.6 Jos 15.63 Dom 1.21
2 Sam 5.6-10 1 Krøn 11.4-9
2 Sam 5.8 Betydningen af sinnor er usikker
2 Sam 5.10 2 Sam 3.1
2 Sam 5.11 2 Sam 7.2
2 Sam 5.11-12 1 Krøn 14.1-2
2 Sam 5.13-16 2 Sam 3.2-5 - 1 Krøn 3.5-9 - 1 Krøn 14.3-7
2 Sam 5.14 Luk 3.31 Matt 1.6
2 Sam 5.17 2 Sam 23.14
2 Sam 5.17-25 1 Krøn 14.8-17
2 Sam 5.18 Jos 15.8 Jos 18.16
2 Sam 5.19 1 Sam 23.2 - 1 Sam 30.8
2 Sam 5.20 På hebraisk er der ordspil mellem
2 Sam 5.20 Ba'al-Perasim og Herren er brudt igennem
2 Sam 5.20 Es 28.21
2 Sam 5.21 1 Sam 31.9
2 Sam 5.25 Dom 1.29
2 Sam 6.1-11 1 Krøn 13
2 Sam 6.2 Jos 15,9.60 - 1 Sam 4.4
2 Sam 6.3 1 Sam 7.1
2 Sam 6.7 1 Sam 6.19 - 4 Mos 4.15
2 Sam 6.8 På hebraisk er der ordspil mellem
2 Sam 6.8 Peres-Uzza og brudt løs imod Uzza
2 Sam 6.10 2 Sam 5.7
2 Sam 6.11 1 Krøn 26.4-5
2 Sam 6.12-20 1 Krøn 15.25-16,3.43
2 Sam 6.13 1 Kong 8.5
2 Sam 6.14 1 Sam 2.18 - 2 Mos 28.6 082,3
2 Sam 6.14 109,2
2 Sam 6.14 194,3
2 Sam 6.14 435,1
2 Sam 6.18 1 Kong 8.55
2 Sam 6.21 2 Sam 5.2
2 Sam 7.1-29 1 Krøn 17
2 Sam 7.2 2 Sam 5.11 Sl 132.3-5
2 Sam 7.5 1 Krøn 22.8
2 Sam 7.6 1 Kong 8,16.27 Es 66.1
2 Sam 7.8 1 Sam 16.11-13 - 2 Sam 5.2
2 Sam 7.12 1 Kong 8.20
2 Sam 7.13 1 Kong 5.19 - 1 Kong 6.12
2 Sam 7.13 Sl 89.4-5 Es 9.6
2 Sam 7.14 Sl 2.7 Sl 89.27 Luk 1.32-33 409,2
2 Sam 7.14 2 Kor 6.18 Hebr 1.5 Åb 21.7 464,6
2 Sam 7.15 1 Sam 15,23.26
2 Sam 7.16 Sl 72 Es 55.3 215,4
2 Sam 7.18 1 Mos 32.11
2 Sam 7.20 Sl 139.1
2 Sam 7.22 1 Sam 2.2
2 Sam 7.23 5 Mos 4.7
2 Sam 7.28 1 Kong 8.26 Sl 33.4
2 Sam 8.1-14 1 Krøn 18.1-13
2 Sam 8.2 1 Sam 22.3
2 Sam 8.3 1 Sam 14.47
2 Sam 8.4 Jos 11.9
2 Sam 8.13 Sl 60.2
2 Sam 8.14 1 Mos 27.40 - 4 Mos 24.18
2 Sam 8.15-18 2 Sam 20.23-26 - 1 Krøn 18.14-17
2 Sam 8.17 2 Sam 15.24 - 1 Sam 22.20 - 1 Kong 2.27
2 Sam 8.18 2 Sam 15.18
2 Sam 9.1 1 Sam 20.15
2 Sam 9.2 2 Sam 16.1
2 Sam 9.3 2 Sam 4.4
2 Sam 9.4 2 Sam 17.27
2 Sam 9.8 1 Sam 24.15 - 2 Kong 8.13
2 Sam 9.9-11 2 Sam 19.29-30
2 Sam 9.10 2 Sam 19.18
2 Sam 10.1-19 1 Krøn 19
2 Sam 10.2 1 Sam 11.1
2 Sam 10.6 Dom 11.3
2 Sam 10.12 1 Sam 3.18
2 Sam 11.1 2 Sam 12.26 - 1 Krøn 20.1
2 Sam 11.2 Matt 5.28
2 Sam 11.3 2 Sam 23.39
2 Sam 11.4 3 Mos 15.19
2 Sam 11.5 3 Mos 20.10
2 Sam 11.11 1 Sam 4.4
2 Sam 11.15 2 Mos 20.13
2 Sam 11.21 Dom 9.53-54
2 Sam 12.1 Sl 51.2
2 Sam 12.1-6 2 Mos 20.17
2 Sam 12.6 2 Mos 21.37
2 Sam 12.7 1 Kong 20.40 - 1 Sam 16,1.13
2 Sam 12.9 2 Sam 11 - 1 Kong 15.5
2 Sam 12.11 2 Sam 16.22 - 2 Sam 20.3
2 Sam 12.13 2 Sam 24.10 Sl 51.3 Ez 18.21-23
2 Sam 12.14 2 Sam 11.27
2 Sam 12.24 1 Krøn 3.5 - 1 Krøn 22.9
2 Sam 12.25 Jedidja betyder Herrens (Jahves) elskede
2 Sam 12.26 2 Sam 11.1
2 Sam 12.26-31 1 Krøn 20.1-3
2 Sam 12.30 1 Kong 11.5
2 Sam 13.1 2 Sam 3.2-3
2 Sam 13.3 1 Sam 17.13 - 1 Krøn 2.13
2 Sam 13.11-12 3 Mos 18.9
2 Sam 13.23 Joh 11.54
2 Sam 13.37 2 Sam 3.3 - 2 Sam 14.23 Jos 13.11
2 Sam 14.7 5 Mos 19.11-13
2 Sam 14.11 4 Mos 35.19-21
2 Sam 14.14 Ez 18.23
2 Sam 14.17 2 Sam 19.28 - 1 Sam 29.9
2 Sam 14.23 2 Sam 13.37
2 Sam 14.27 2 Sam 13.1
2 Sam 15.1 1 Kong 1.5
2 Sam 15.8 1 Mos 28.20-21 - 2 Sam 13.37-38
2 Sam 15.12 2 Sam 23.34 Jos 15.51
2 Sam 15.14 Sl 3
2 Sam 15.18 2 Sam 8.18 - 1 Sam 22.13
2 Sam 15.19 2 Sam 18.2 - 1 Sam 27.2
2 Sam 15.21 Ruth 1.16
2 Sam 15.23 Joh 18.1
2 Sam 15.26 1 Sam 3.18
2 Sam 15.27 1 Kong 1.42
2 Sam 15.30 155,2
2 Sam 15.31 2 Sam 17.14
2 Sam 15.32 1 Kong 3.2 Jos 16.2
2 Sam 15.34 2 Sam 17.7
2 Sam 15.36 2 Sam 17.15-21
2 Sam 15.37 Davids Ven er måske betegnelse for
2 Sam 15.37 kongens personlige rådgiver, jf 1 Kong 4.5
2 Sam 15.37 1 Krøn 27.33
2 Sam 16.1 2 Sam 9,2.9-10
2 Sam 16.3-4 2 Sam 19.25-31
2 Sam 16.5 2 Sam 19.20-21 - 1 Kong 2.8-9
2 Sam 16.7 2 Mos 22.27
2 Sam 16.9 1 Sam 26.8 - 2 Sam 9.8
2 Sam 16.10 Apg 4.28
2 Sam 16.10-12 2 Sam 19.17-24
2 Sam 16.16 2 Sam 15.37
2 Sam 16.21 2 Sam 15.16
2 Sam 16.22 3 Mos 18.8 - 2 Sam 12.11
2 Sam 17.5 2 Sam 16.16
2 Sam 17.7 2 Sam 15.34
2 Sam 17.14 2 Sam 15,31.34
2 Sam 17.17 2 Sam 15.36 Jos 15.7
2 Sam 17.23 1 Sam 31.4
2 Sam 17.24 2 Sam 2.8
2 Sam 17.25 2 Sam 19.14 - 1 Krøn 2.16-17
2 Sam 17.27 1 Krøn 19.1 - 2 Sam 9.4 - 1 Kong 2.7
2 Sam 18.2 2 Sam 15.19
2 Sam 18.3 2 Sam 21.17
2 Sam 18.9 5 Mos 21.22-23 - 2 Sam 14.26
2 Sam 18.17 Jos 8.29
2 Sam 18.18 2 Sam 14.27
2 Sam 19.13 2 Sam 5.1
2 Sam 19.14 2 Sam 17.25
2 Sam 19.17 2 Sam 16.5-14
2 Sam 19.18 2 Sam 9,2.10 - 2 Sam 16.1-4
2 Sam 19.20 2 Sam 16.5
2 Sam 19.22 2 Sam 16.9
2 Sam 19.23 2 Sam 16.10
2 Sam 19.25 2 Sam 9.6 - 2 Sam 16.1-4
2 Sam 19.27 2 Sam 9.3
2 Sam 19.28 2 Sam 16.3 - 2 Sam 14.7
2 Sam 19.29 2 Sam 9.9-11
2 Sam 19.30 2 Sam 9.9-10 - 2 Sam 16.3-4
2 Sam 19.32-33 2 Sam 17.27 - 1 Kong 2.7
2 Sam 19.38 Jer 41.17
2 Sam 20.1 1 Kong 12.16
2 Sam 20.3 2 Sam 16.21-22
2 Sam 20.4 2 Sam 19.14
2 Sam 20.9 Matt 26.48-50
2 Sam 20.10 1 Kong 2.5 - 2 Sam 3.27
2 Sam 20.19 5 Mos 32.9
2 Sam 20.23-26 2 Sam 8.15-18 - 1 Kong 4,4.6
2 Sam 21.1 4 Mos 27.21
2 Sam 21.2 Jos 9,15.19
2 Sam 21.3 5 Mos 32.9
2 Sam 21.6 5 Mos 21.22-23
2 Sam 21.7 1 Sam 20.15-17
2 Sam 21.8 2 Sam 3.7 - 1 Sam 18.19
2 Sam 21.12 1 Sam 31.12
2 Sam 21.14 Jos 18.28 - 2 Sam 24.25
2 Sam 21.15 2 Sam 5.17-25
2 Sam 21.17 2 Sam 23.18 - 2 Sam 22.29 - 1 Kong 11.36
2 Sam 21.17 1 Kong 15.4 Sl 132.17
2 Sam 21.18-22 1 Krøn 20.4-8
2 Sam 21.19 1 Sam 17.7
2 Sam 21.21 1 Sam 17.10 - 2 Sam 13.3
2 Sam 22.1 Davids lovsang forekommer med få
2 Sam 22.1 afvigelser også i Salmernes Bog som Sl 18
2 Sam 22.2 5 Mos 32.4
2 Sam 22.3 Es 8.17 Hebr 2.13
2 Sam 22.9 2 Mos 24.17
2 Sam 22.28 Luk 1.51 Luk 14.11
2 Sam 22.29 2 Sam 21.17 Sl 112.4
2 Sam 22.32 5 Mos 4.35 Es 44,6.8
2 Sam 22.34 Hab 3.19
2 Sam 22.50 Rom 15.9
2 Sam 22.51 2 Sam 7.12-16
2 Sam 23.1 1 Sam 16.13
2 Sam 23.2 Matt 22.43 Apg 1.16
2 Sam 23.4 Dom 5.31
2 Sam 23.5 2 Sam 7.16
2 Sam 23.8-39 1 Krøn 11.10-47
2 Sam 23.9 1 Krøn 27.4
2 Sam 23.13 1 Sam 22.1 - 2 Sam 5.18
2 Sam 23.14 2 Sam 5.17
2 Sam 23.16 1 Sam 7.6
2 Sam 23.18 2 Sam 21.17
2 Sam 23.20 2 Sam 8.18 Jos 15.21
2 Sam 23.24 2 Sam 2.18 - 1 Krøn 27.7
2 Sam 23.26 1 Krøn 27.9-10
2 Sam 23.28 1 Krøn 27.13
2 Sam 23.30 1 Krøn 27.14
2 Sam 23.34 2 Sam 15.12
2 Sam 23.39 2 Sam 11.3
2 Sam 24.1-25 1 Krøn 21
2 Sam 24.2-3 2 Mos 30.12
2 Sam 24.5 5 Mos 2.36
2 Sam 24.9 1 Krøn 27.24
2 Sam 24.10 2 Sam 12.13 - 1 Krøn 21.8
2 Sam 24.11 1 Sam 22.5 - 1 Krøn 29.29
2 Sam 24.13 Jer 24.10 Ez 6.11-12
2 Sam 24.17 4 Mos 16.22
2 Sam 24.18 2 Krøn 3.1
2 Sam 24.25 2 Sam 21.14