HENVISNINGSNØGLE - BIBELEN - SALMEBOGEN DDS

1. Mosebog og 2. Mosebog

TEKST HENVISNING DDS
1 Mos 1.1 Sl 90.2 Jer 32.17 Joh 1.1 Apg 17.24 009,4
1 Mos 1.1 Rom 4.17 Kol 1.16 Hebr 11.3 Åb 4.11 042,2
1 Mos 1.1 298,3
1 Mos 1.1 362,1
1 Mos 1,1-31 Sl 104
1 Mos 1.2 og Guds ånd svævede over vandene. 121,2
1 Mos 1.2 Anden mulig oversættelse: 346,1
1 Mos 1.2 og Guds storm jog hen over vandene. 641,3
1 Mos 1.3 Sl 33.9 Es 45.7 - 2 Kor 4.6 Hebr 11.3 009,12
1 Mos 1.3 275,1
1 Mos 1.3 371,1
1 Mos 1.3 605,3
1 Mos 1.3 699,1
1 Mos 1.5 539,3
1 Mos 1.6 Jer 10.12 292,2
1 Mos 1.7 Sl 104.3 Sl 148.4 350,1
1 Mos 1.8 539,3
1 Mos 1.9 Job 38.8-11 Sl 24.2 - 2 Pet 3.5
1 Mos 1.13 539,3
1 Mos 1.14 5 Mos 4.19
1 Mos 1.16 Sl 136.7-9 346,1
1 Mos 1.16 350,1
1 Mos 1.16 539,3
1 Mos 1.27 540,4
1 Mos 1.21 Sl 74.13-14
1 Mos 1.23 539,3
1 Mos 1.26 Sl 8.6-9 335,2
1 Mos 1.26 443,1
1 Mos 1.27 1 Mos 5.1-2 - 1 Mos 9.6 Matt 19.4 009,4
1 Mos 1.27 1 Kor 11.7 Ef 4.24 Kol 3.10 Jak 3.9 098,2
1 Mos 1.27 108,3
1 Mos 1.27 411,1
1 Mos 1.27 537,3
1 Mos 1.27 540,2
1 Mos 1.27 616,3
1 Mos 1.28 1 Mos 8.17 - 1 Mos 9.1.7
1 Mos 1.28 1 Mos 35.11-12
1 Mos 1.29 1 Mos 9.3
1 Mos 1.31 Præd 7.29 539,3
1 Mos 2.2 Hebr 4.4
1 Mos 2.21 Adam betyder menneske
1 Mos 2.3 Hvilede: Se til 2 Mos 20.11
1 Mos 2.3 Ez 20.12 Hebr 4.10
1 Mos 2.7 Det hebraiske ord for menneske 101,5
1 Mos 2.7 er det samme som navnet Adam 122,6
1 Mos 2.7 På hebraisk er der ordspil mellem 125,6
1 Mos 2.7 mennesket og jord 213,5
1 Mos 2.7 1 Mos 3.19 Job 10.9 Job 33.4 220,4
1 Mos 2.7 1 Kor 15.45 280,2
1 Mos 2.7 346,2
1 Mos 2.7 453,3
1 Mos 2.7 540,4
1 Mos 2.7 609,9
1 Mos 2.7 623,1
1 Mos 2.8 673,4
1 Mos 2.8 676,2
1 Mos 2.9 1 Mos 3.22 Åb 2.7 Åb 22.2 057,5
1 Mos 2.9 066,2
1 Mos 2.9 109,1
1 Mos 2.9 142,7
1 Mos 2.9 181,1
1 Mos 2.9 213,5
1 Mos 2.9 229,3
1 Mos 2.9 232,3
1 Mos 2.9 248,5
1 Mos 2.9 255,3
1 Mos 2.9 514,3
1 Mos 2.9 586,6
1 Mos 2.9 696,3
1 Mos 2.10 Ez 47.1-12 247,3
1 Mos 2.10 272,1
1 Mos 2.10 586,6
1 Mos 2.10 644,3
1 Mos 2.10 661,2
1 Mos 2.10 696,3
1 Mos 2.10 736,3
1 Mos 2.17 Rom 6.23
1 Mos 2.18 Præd 4.9-12
1 Mos 2.21-23 1 Kor 11.8 - 1 Tim 2.13
1 Mos 2.23 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 2.23 kvinde og manden.
1 Mos 2.24 Matt 19.5 - 1 Kor 6.16 Ef 5.31 736,6
1 Mos 3.1 Åb 12.9 Åb 20.2 175,5
1 Mos 3.1 176,4
1 Mos 3.1 591,5
1 Mos 3.1 616,3
1 Mos 3.1 703,6
1 Mos 3.2 1 Mos 2.16
1 Mos 3.3 1 Mos 2.17
1 Mos 3.4 Joh 8.44
1 Mos 3.5 399,1
1 Mos 3.6 Jak 1.14-15
1 Mos 3.7 1 Mos 2.25
1 Mos 3.8 Sl 139.7-10 207,4
1 Mos 3.13 2 Kor 11.3 - 1 Tim 2.14
1 Mos 3.14 Mika 7.17
1 Mos 3.15 Rom 16.20 - 1 Joh 3.8 Åb 12.4-5.15-17 098,3
1 Mos 3.15 107,4
1 Mos 3.15 126,5
1 Mos 3.15 176,4
1 Mos 3.15 228,2
1 Mos 3.15 512,5
1 Mos 3.15 541,7
1 Mos 3.15 609,2
1 Mos 3.16 1 Kor 11.3 - 1 Kor 14.34 Ef 5.22-23
1 Mos 3.16 1 Tim 2.12.15
1 Mos 3.17-18 Hebr 6.8 158,1
1 Mos 3.17-18 210,7
1 Mos 3.17-18 238,8
1 Mos 3.17-18 426,11
1 Mos 3.17-18 634,2
1 Mos 3.17-18 649,1
1 Mos 3.17-18 725,2
1 Mos 3.19 1 Mos 2.7 Rom 5.12 - 2 Thess 3.10 634,3
1 Mos 3.19 Job 34.15 635,1
1 Mos 3.19 636,4
1 Mos 3.20 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 3.20 Eva og alle mennesker
1 Mos 3.20 (ordret: alt levende)
1 Mos 3.22 Åb 22.14 399,1
1 Mos 3.23 1 Mos 2.15 091,8
1 Mos 3.23 154,3
1 Mos 3.23 540,2
1 Mos 3.24 Ez 10 205,5
1 Mos 3.24 349,2
1 Mos 4.1 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 4.1 Kain og skabt
1 Mos 4.3 2 Mos 23.19
1 Mos 4.4 2 Mos 34.19 Hebr 11.4
1 Mos 4.7 Gal 5.17 Rom 6.12
1 Mos 4.8 Matt 23.35 - 1 Joh 3.12 Jud 11
1 Mos 4.10 Sl 9.13 Matt 23.35 Hebr 12.24
1 Mos 4.14 Job 15.20-24
1 Mos 4.16 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 4.16 Nod og flygtning (v 14)
1 Mos 4.25 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 4.25 Set og givet
1 Mos 4.26 1 Mos 12.8
1 Mos 5.1 1 Mos 1.27 - 1 Mos 9.6
1 Mos 5.1-32 1 Krøn 1.1-4 Luk 3.36-38
1 Mos 5.2 Matt 19.4
1 Mos 5.3 1 Mos 4.25 - 1 Krøn 1.1
1 Mos 5.24 2 Kong 2.11 Hebr 11.5 Jud 14
1 Mos 5.29 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 5.29 Noa og være ... trøst
1 Mos 5.29 1 Mos 3.17-19
1 Mos 5.32 1 Mos 10.1
1 Mos 6.2 Job 1.6 - 2 Pet 2.4 Jud 6
1 Mos 6.3 Sl 78.39
1 Mos 6.5 1 Mos 8.21 Matt 15.19 Rom 3.23 Ef 2.3
1 Mos 6.6 1 Sam 15.11.35 Jer 18.7-10
1 Mos 6.8 1 Mos 18.3 Luk 1.30 Hebr 11.7
1 Mos 6.9 1 Mos 5.22 - 2 Pet 2.5
1 Mos 6.12 Sl 14.2-3 098,3
1 Mos 6.12 237,2
1 Mos 6.13 Am 8.2
1 Mos 6.18 1 Mos 9.9
1 Mos 6.22 Hebr 11.7
1 Mos 7.2 3 Mos 11
1 Mos 7.7 Matt 24.37 Luk 17.27 - 1 Pet 3.20
1 Mos 7.9 1 Mos 6.19-20
1 Mos 7.11 2 Pet 3.6
1 Mos 7.23 2 Pet 2.5 - 2 Pet 3.6
1 Mos 8.4 1 Mos 7.11
1 Mos 8.6 1 Mos 7.12.17
1 Mos 8.9 502,4
1 Mos 8.10 317,3
1 Mos 8.11 260,3
1 Mos 8.11 642,6
1 Mos 8.13 1 Mos 7.11
1 Mos 8.18 2 Pet 2.5
1 Mos 8.21 1 Mos 6.5 Matt 15.19 Rom 3.23
1 Mos 8.22 Jer 33.20.25 204,1
1 Mos 8.22 676,2
1 Mos 8.22 676,3
1 Mos 8.22 718,5
1 Mos 9.1 1 Mos 1.28
1 Mos 9.3 1 Mos 1.29
1 Mos 9.4 3 Mos 3.17 - 3 Mos 17.10-14
1 Mos 9.4 5 Mos 12.16 Apg 15.20
1 Mos 9.5 2 Mos 21.28-29
1 Mos 9.6 2 Mos 21.12 - 1 Mos 1.27 - 1 Mos 5.1
1 Mos 9.6 Matt 26.52 Åb 13.10
1 Mos 9.7 1 Mos 1.28
1 Mos 9.8 1 Mos 6.18
1 Mos 9.10 Hos 2.20
1 Mos 9.11 1 Mos 8.21 Es 54.9
1 Mos 9.27 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 9.27 Jafet og skaffe ... plads
1 Mos 10.1-32 1 Krøn 1.5-23
1 Mos 10.2 Ez 38.2
1 Mos 10.2-31 Ez 27.13-22
1 Mos 10.9 Mika 5.5
1 Mos 10.21 Ordet hebræer er afledt af Eber
1 Mos 10.24 1 Mos 11.12
1 Mos 10.25 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 10.25 Peleg og spredes
1 Mos 10.25 1 Mos 11.8 - 5 Mos 32.8
1 Mos 10.32 Apg 17.26
1 Mos 11.1-9 237,2
1 Mos 11.9 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 11.9 Babel og forvirrede
1 Mos 11.10-26 1 Krøn 1.24-27 Luk 3.34-36 - 1 Mos 10.21-22
1 Mos 11.12 1 Mos 10.24
1 Mos 11.31 Jos 24.2 Neh 9.7
1 Mos 12.1 Es 51.2 Apg 7.3 Hebr 11.8 059,3
1 Mos 12.2 1 Mos 24.1.35 387,2
1 Mos 12.3 1 Mos 18.18 - 1 Mos 22.18 - 1 Mos 26.4
1 Mos 12.3 1 Mos 28.14 Gal 3.8 Åb 1.7
1 Mos 12.6 1 Mos 35.4 Jos 24.25-26
1 Mos 12.7 1 Mos 13.15 - 1 Mos 15.18 - 1 Mos 17.8
1 Mos 12.7 1 Mos 24.7 - 1 Mos 26.3 - 5 Mos 34.4
1 Mos 12.7 Jos 21.43 Apg 7.5
1 Mos 12.8 1 Mos 4.26
1 Mos 12.10 1 Mos 41.57
1 Mos 12.10-20 1 Mos 20 - 1 Mos 26.1-11
1 Mos 12.13 1 Mos 20.2 - 1 Mos 26.7
1 Mos 13.4 1 Mos 12.8
1 Mos 13.10 1 Mos 2.10
1 Mos 13.13 1 Mos 18.20 - 1 Mos 19.4-9 Ez 16.49
1 Mos 13.15 1 Mos 12.7
1 Mos 13.16 1 Mos 28.14 - 1 Kong 4.20 Hebr 11.12
1 Mos 13.18 1 Mos 14.13.24 - 1 Mos 18.1
1 Mos 14.1 Jos 12.23
1 Mos 14.12 1 Mos 13.10-12
1 Mos 14.14 Jos 19.47
1 Mos 14.17-20 Hebr 7.1-2.4
1 Mos 14.18 Sl 110.4 Sl 76.3
1 Mos 14.20 1 Mos 28.22 - 3 Mos 27.30-32
1 Mos 15.1 4 Mos 24.4.16 Sl 3.4
1 Mos 15.1-21 1 Mos 17
1 Mos 15.5 1 Mos 22.17 - 2 Mos 32.13 - 5 Mos 1.10
1 Mos 15.5 Rom 4.18 Hebr 11.12
1 Mos 15.6 Rom 4.3 Gal 3.6 Jak 2.23
1 Mos 15.7 2 Mos 3.14 - 1 Mos 11.31
1 Mos 15.10 Jer 34.18-19
1 Mos 15.12 1 Mos 2.21
1 Mos 15.13 2 Mos 12.40
1 Mos 15.13-14 Apg 7.6-7
1 Mos 15.14 2 Mos 3.21-22 - 2 Mos 12.40-41
1 Mos 15.15 1 Mos 25.7-8
1 Mos 15.16 5 Mos 9.4
1 Mos 15.17 2 Mos 19.18
1 Mos 15.18 1 Mos 12.7 - 1 Kong 8.65 - 1 Kong 5.1
1 Mos 16.1-16 1 Mos 21.8-21
1 Mos 16.2 1 Mos 30.3-9
1 Mos 16.7 2 Mos 14.19 - 1 Kong 19.7
1 Mos 16.10 1 Mos 17.20
1 Mos 16.11 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 16.11 Ismael og Herren har hørt
1 Mos 16.11 2 Mos 2.23-24
1 Mos 16.12 1 Mos 25.18
1 Mos 16.13 1 Mos 22.14 - 2 Mos 3.7
1 Mos 16.14 Be'er-Lahaj-Ro'i kan betyde:
1 Mos 16.14 brønden for den levende. som ser mig
1 Mos 16.14 eller:
1 Mos 16.14 brønden for den levende. som jeg ser
1 Mos 16.14 1 Mos 24.62 - 1 Mos 25.11
1 Mos 16.15 Gal 4.22
1 Mos 17.1 1 Mos 35.11 - 5 Mos 10.12
1 Mos 17.5 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 17.5 Abraham og fader til en mængde
1 Mos 17.5 Rom 4.11.17
1 Mos 17.7 Luk 1.55
1 Mos 17.8 1 Mos 35.27 Hebr 11.9.13 Apg 7.5
1 Mos 17.10 3 Mos 12.3 Apg 7.8
1 Mos 17.11 5 Mos 30.6 Rom 4.11
1 Mos 17.16 1 Mos 12.2-3
1 Mos 17.17 1 Mos 18.12 - 1 Mos 21.6 Luk 1.18
1 Mos 17.17 Rom 4.19
1 Mos 17.19 1 Mos 26.3
1 Mos 17.20 1 Mos 16.11 - 1 Mos 25.16
1 Mos 18.2 Hebr 13.2-3
1 Mos 18.3 081,2
1 Mos 18.3 302,5
1 Mos 18.3 667,4
1 Mos 18.10 1 Mos 17.19 Rom 9.9
1 Mos 18.11 Hebr 11.11
1 Mos 18.12 1 Mos 17.17 - 1 Pet 3.6
1 Mos 18.14 Jer 32.27 Matt 19.26 Luk 1.37 Rom 9.9
1 Mos 18.17 Am 3.7
1 Mos 18.18 1 Mos 12.3 387,2
1 Mos 18.19 5 Mos 6.6-7
1 Mos 18.23 4 Mos 16.22 229,7
1 Mos 18.25 Sl 82.1 Rom 3.6
1 Mos 18.27 013,2
1 Mos 18.27 065,3
1 Mos 18.27 580,1
1 Mos 18.27 649,9
1 Mos 18.27 735,5
1 Mos 18.32 Dom 6.39
1 Mos 19.1 1 Mos 18.22
1 Mos 19.1-3 Hebr 13.2
1 Mos 19.1-29 2 Pet 2.6-8
1 Mos 19.5-8 Dom 19.22-24 Rom 1.27
1 Mos 19.13 1 Mos 18.20 Ez 16.49-50
1 Mos 19.17 Matt 24.16 419,1
1 Mos 19.17 529,4
1 Mos 19.17 575,1
1 Mos 19.17 591,2
1 Mos 19.17 646,3
1 Mos 19.22 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 19.22 Soar og lille (v 20)
1 Mos 19.24 5 Mos 29.22 Sl 11.6 Es 13.19 Am 4.11
1 Mos 19.24 Luk 17.29 - 2 Pet 2.6 Jud 7 - Åb 14.10
1 Mos 19.26 Luk 17.32 529,4
1 Mos 19.32 3 Mos 18.7
1 Mos 19.37 5 Mos 2.9
1 Mos 19.37-38 Moab spiller på de hebraiske ord for:
1 Mos 19.37-38 fra fader
1 Mos 19.37-38 Ben-Ammi betyder: min slægtnings søn
1 Mos 19.38 5 Mos 2.19
1 Mos 20.1-18 1 Mos 12.10-20 - 1 Mos 26.1-11
1 Mos 20.2 1 Mos 12.13 - 1 Mos 26.7
1 Mos 20.7 1 Kong 13.6
1 Mos 20.12 3 Mos 18.9
1 Mos 21.1 1 Mos 18.10
1 Mos 21.2 Hebr 11.11
1 Mos 21.4 1 Mos 17.11-12 Apg 7.8
1 Mos 21.5-6 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 21.5-6 Isak og latter
1 Mos 21.5-6 le ad - jf 1 Mos 17.17 - 1 Mos 18.12
1 Mos 21.8-21 1 Mos 16
1 Mos 21.9 lege med: Anden mulig oversættelse:
1 Mos 21.9 drille - Gal 4.29
1 Mos 21.10 Gal 4.30
1 Mos 21.12 1 Mos 17.21 Rom 9.7-8 Hebr 11.18
1 Mos 21.13 1 Mos 17.20
1 Mos 21.16 Es 49.15
1 Mos 21.21 1 Mos 16.3
1 Mos 21.22 1 Mos 26.26
1 Mos 21.22-34 1 Mos 26.15-33
1 Mos 21.31 Be'ersheba kan betyde:
1 Mos 21.31 edsbrønd eller syvbrønd
1 Mos 21.33 1 Mos 12.8
1 Mos 22.1 2 Mos 15.25 - 5 Mos 8.2 - 5 Mos 13.4
1 Mos 22.1 Hebr 11.17
1 Mos 22.7 164,1
1 Mos 22.8 164,2
1 Mos 22.12 Rom 8.32 Hebr 11.17 Jak 2.21
1 Mos 22.14 1 Mos 16.13
1 Mos 22.16-17 Hebr 6.14 064,6
1 Mos 22.17 1 Mos 13.16 - 1 Mos 15.5 Hebr 11.12 162,6
1 Mos 22.17 387,2
1 Mos 22.17 690,2
1 Mos 22.18 1 Mos 12.3 - 1 Mos 18.18 - 1 Mos 26.4 098,3
1 Mos 22.18 Apg 3.25 Gal 3.8.16 387,2
1 Mos 22.20 1 Mos 11.29
1 Mos 22.23 1 Mos 24.15
1 Mos 23.4 1 Mos 17.8 Hebr 11.13 Apg 7.16
1 Mos 23.19 1 Mos 25.9-10 - 1 Mos 50.13 Apg 7.16
1 Mos 24.1 1 Mos 12.2
1 Mos 24.3 1 Mos 28.1
1 Mos 24.7 2 Krøn 36.23 - 1 Mos 12.7
1 Mos 24.10 1 Mos 11.22-31
1 Mos 24.15 1 Mos 22.23
1 Mos 24.31 319,2.3
1 Mos 24.59 1 Mos 35.8
1 Mos 24.60 1 Mos 22.17
1 Mos 24.62 1 Mos 16.14
1 Mos 24.67 1 Mos 23.1-2 - 1 Mos 25.20
1 Mos 25.7 1 Mos 12.4
1 Mos 25.8 1 Mos 15.15
1 Mos 25.9-10 1 Mos 23.13-20
1 Mos 25.11 1 Mos 16.14
1 Mos 25.16 1 Mos 17.20 - 4 Mos 1.44
1 Mos 25.18 1 Mos 16.12
1 Mos 25.23 1 Mos 27.29 Mal 1.2 Rom 9.12
1 Mos 25.26 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 25.26 Jakob og hæl
1 Mos 25.26 Hos 12.4
1 Mos 25.30 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 25.30 Edom og det røde
1 Mos 25.33 1 Mos 27.36 Hebr 12.16
1 Mos 26.1-11 1 Mos 12.10-20;20
1 Mos 26.3 1 Mos 12.7 - 1 Mos 17.19 - 1 Mos 22.16-17
1 Mos 26.4 1 Mos 12.3 - 1 Mos 13.15 - 1 Mos 15.5
1 Mos 26.4 1 Mos 18.18 - 1 Mos 22.18 - 1 Mos 28.14
1 Mos 26.4 Apg 3.25 Gal 3.16
1 Mos 26.7 1 Mos 12.13 - 1 Mos 20.2
1 Mos 26.15-33 1 Mos 21.22-34
1 Mos 26.20 Esek betyder skænderi
1 Mos 26.21 Sitna betyder modstand
1 Mos 26.22 Rehobot betyder god plads
1 Mos 26.25 1 Mos 12.8
1 Mos 26.26 1 Mos 21.22
1 Mos 26.33 Se til 1 Mos 21.31
1 Mos 26.34 1 Mos 36.2-3
1 Mos 27.11 1 Mos 25.25
1 Mos 27.28-29 Hebr 11.20
1 Mos 27.29 1 Mos 25.23 - 1 Mos 12.3
1 Mos 27.36 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 27.36 Jakob og bedrager
1 Mos 27.36 1 Mos 25,26.33
1 Mos 27.38 Hebr 12.17
1 Mos 27.40 2 Kong 8.20.22
1 Mos 27.41 Obad 10
1 Mos 27.43 1 Mos 24.29
1 Mos 27.46 1 Mos 26.34-35
1 Mos 28.1 1 Mos 24.3 387,2
1 Mos 28.2 1 Mos 22.23 - 1 Mos 24.29
1 Mos 28.4 1 Mos 12.2-3 - 1 Mos 17.4-8
1 Mos 28.5 Hos 12.13
1 Mos 28.9 1 Mos 16.16 - 1 Mos 26.34 - 1 Mos 25.13
1 Mos 28.11 021,2
1 Mos 28.12 Joh 1.51 021,2.3
1 Mos 28.12 081,7
1 Mos 28.12 119,4
1 Mos 28.12 215,7
1 Mos 28.12 220,3
1 Mos 28.12 378,4
1 Mos 28.12 409,1
1 Mos 28.12 562,6
1 Mos 28.12 720,4
1 Mos 28.14 1 Mos 12.3 - 1 Mos 13.14-15
1 Mos 28.14 1 Mos 15.5 - 1 Mos 18.18 - 1 Mos 22.18
1 Mos 28.14 1 Mos 26.4 Gal 3.16
1 Mos 28.15 5 Mos 31.6 Hebr 13.5 129,5
1 Mos 28.17 2 Mos 3.5 145,8
1 Mos 28.17 398,4
1 Mos 28.17 411,5
1 Mos 28.17 464,4
1 Mos 28.17 641,8
1 Mos 28.18-19 1 Mos 35.14-15 021,4
1 Mos 28.19 Betel betyder Guds hus
1 Mos 28.22 1 Mos 35.1 - 1 Mos 14.20 - 3 Mos 27.30
1 Mos 29.5 1 Mos 24.10.24
1 Mos 29.20 Hos 12.13
1 Mos 29.27 1 Mos 31.14-15
1 Mos 29.32 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 29.32 Ruben og set til lidelse
1 Mos 29.33 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 29.33 Simeon og hørt
1 Mos 29.34 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 29.34 Levi og knytte sig til
1 Mos 29.35 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 29.35 Juda og takke
1 Mos 30.2 Sl 127.3
1 Mos 30.3 1 Mos 16.2
1 Mos 30.6 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 30.6 Dan og skaffet ... ret
1 Mos 30.8 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 30.8 Naftali og kæmpet ... kampe
1 Mos 30.11 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 30.11 Gad og lykke
1 Mos 30.13 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 30.13 Asher og lykke. prise ... lykkelig
1 Mos 30.18 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 30.18 Issakar og belønnet
1 Mos 30.20 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 30.20 Zebulon og agte og ære
1 Mos 30.22 1 Sam 1.19
1 Mos 30.24 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 30.24 Josef og give ... endnu
1 Mos 30.24 1 Mos 35.17-19
1 Mos 30.26 1 Mos 29.30
1 Mos 30.27 1 Mos 39.5
1 Mos 31.1 1 Mos 30.35
1 Mos 31.3 1 Mos 28.15
1 Mos 31.13 1 Mos 28.13.18-22
1 Mos 31.15 1 Mos 29,18.27
1 Mos 31.19 Dom 17.5 - Dom 18.17 - 1 Sam 10.13
1 Mos 31.23 1 Mos 31.47
1 Mos 31.35 3 Mos 15.19-20
1 Mos 31.39 2 Mos 22.11-22
1 Mos 31.41 1 Mos 29.29-30 - 1 Mos 30.31-36
1 Mos 31.47 Jegar-Sahaduta er aramaisk og
1 Mos 31.47 svarer til hebraisk: Gal'ed
1 Mos 31.47 Begge ord betyder vidne-stendynge
1 Mos 31.47 1 Mos 31.23
1 Mos 31.49 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 31.49 Mispa og holde øje med
1 Mos 31.49 Dom 11.11
1 Mos 32.1 040,4
1 Mos 32.2 1 Mos 28.12
1 Mos 32.3 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 32.3 Mahanajim og to lejre (v 8 og 11)
1 Mos 32.4 1 Mos 36.8
1 Mos 32.10 1 Mos 31,3.13
1 Mos 32.11 2 Sam 7.18
1 Mos 32.13 1 Mos 28.13-14
1 Mos 32,25-29 Hos 12.4-5
1 Mos 32.26 210,7
1 Mos 32.26 356,4
1 Mos 32.26 588,1
1 Mos 32.26 715,6
1 Mos 32.29 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 32.29 Israel og kæmpet med Gud
1 Mos 32.29 1 Mos 35.10
1 Mos 32.30 Dom 13.17-18
1 Mos 32.31 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 32.31 Penuel og Gud ansigt ...
1 Mos 32.31 2 Mos 33.20
1 Mos 33.1 1 Mos 32.7
1 Mos 33.5 Sl 127.3
1 Mos 33.8 1 Mos 32.14-21
1 Mos 33.10 1 Mos 32.31 - 2 Sam 14.17
1 Mos 33.17 Det hebraiske ord for hytter
1 Mos 33.17 er det samme som Sukkot
1 Mos 33.19 Jos 24.32 Joh 4.5 Apg 7.16
1 Mos 33.20 1 Mos 12.7-8
1 Mos 34.1 1 Mos 30.21
1 Mos 34.2 Dom 9.28
1 Mos 34.7 5 Mos 22.21
1 Mos 34.12 2 Mos 22.15
1 Mos 34.15 1 Mos 17.10-14
1 Mos 34.25 1 Mos 49.5-7
1 Mos 35.1 1 Mos 28.11-22
1 Mos 35.2 1 Mos 31.19 Jos 24.23
1 Mos 35.4 Jos 24.26 Dom 9.6
1 Mos 35.5 1 Krøn 17.10
1 Mos 35.7 El-Betel betyder Betels Gud
1 Mos 35.8 1 Mos 24.59
1 Mos 35.10 1 Mos 32.29
1 Mos 35.11 1 Mos 17.1 - 1 Mos 28.3-4 - 1 Mos 17.6
1 Mos 35.14-15 1 Mos 28.18-19 021,4
1 Mos 35.18 Ben-Oni betyder min ulykkes søn 216,2
1 Mos 35.18 og Benjamin kan betyde lykkens søn
1 Mos 35.22 1 Mos 49.4
1 Mos 35.23-26 1 Krøn 2.1-2
1 Mos 35.27 1 Mos 13.18
1 Mos 35.29 1 Mos 25.8
1 Mos 36.1 1 Mos 25.30
1 Mos 36.2 1 Mos 26.34
1 Mos 36.3 1 Mos 28.9
1 Mos 36.4-43 1 Krøn 1.35-54
1 Mos 36.7 1 Mos 13.6
1 Mos 36.20 1 Mos 14.6 - 5 Mos 2,12.22
1 Mos 37.9 696,6
1 Mos 37.11 Apg 7.9
1 Mos 37.12 1 Mos 33.18-19
1 Mos 37.14 1 Mos 35.27
1 Mos 37.21 1 Mos 42.22
1 Mos 37.28 1 Mos 25.2 Apg 7.9
1 Mos 37.35 Jer 31.15
1 Mos 38.8 5 Mos 25.5-10 Matt 22.24
1 Mos 38.13 Jos 15.57
1 Mos 38.16 3 Mos 18.15
1 Mos 38.27 1 Krøn 2.4
1 Mos 38.29 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 38.29 Peres og revne
1 Mos 38.29-30 Ruth 4.18 Matt 1.3
1 Mos 39.1 1 Mos 37,28.36
1 Mos 39.2 1 Mos 26.24 Apg 7.9
1 Mos 39.5 1 Mos 30.27
1 Mos 39.9 2 Mos 20.14 - 3 Mos 18.20
1 Mos 40.8 1 Mos 41.15-16
1 Mos 40.15 1 Mos 37.28
1 Mos 41.16 1 Mos 40.8 Dan 2.28
1 Mos 41.38 2 Mos 31.3
1 Mos 39-41 Apg 7.10
1 Mos 41.42 Est 3.10 Dan 5.29
1 Mos 41.43 abrek er et egyptisk hyldestråb
1 Mos 41.43 Est 10.3
1 Mos 41.46 1 Mos 37.2
1 Mos 41.51 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 41.51 Manasse og glemme
1 Mos 41.52 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 41.52 Efraim og gjort ... frugtbar
1 Mos 41.54 Apg 7.11
1 Mos 42.1-2 Apg 7.12
1 Mos 42.9 1 Mos 37.5-9
1 Mos 42.22 1 Mos 37.21-22
1 Mos 43.3 1 Mos 42.15-34
1 Mos 43.7 1 Mos 42.7-13
1 Mos 43.12 1 Mos 42.27-35
1 Mos 43.15 1 Mos 42.36
1 Mos 43.18 1 Mos 42.28
1 Mos 43.23 1 Mos 42.24
1 Mos 43.28 1 Mos 37.7-9
1 Mos 43.32 1 Mos 39.6 - 1 Mos 46.34
1 Mos 44.8 1 Mos 43.21
1 Mos 44.16 1 Mos 42.21-22
1 Mos 44.19 1 Mos 42,7.13 - 1 Mos 43.7
1 Mos 44.23 1 Mos 42.15 - 1 Mos 43.3-5
1 Mos 44.28 1 Mos 37.32-33
1 Mos 44.32 1 Mos 43.9
1 Mos 45.1 Apg 7.13
1 Mos 45.4 1 Mos 37.28
1 Mos 45.5 1 Mos 50.20
1 Mos 45.5-7 038,3
1 Mos 45.5-7 167,2
1 Mos 45.8 1 Mos 41.39-43
1 Mos 45.9 Apg 7.14
1 Mos 45.24 1 Mos 42.22 341,3
1 Mos 45.28 1 Mos 46.30
1 Mos 46.1 1 Mos 26.23-25 Jos 24.4 Es 52.4
1 Mos 46.3 1 Mos 47.27 - 2 Mos 1.7
1 Mos 46.6 Apg 7.15
1 Mos 46.9-11 2 Mos 6.14-16
1 Mos 46.12 1 Mos 38.3-4.29-30
1 Mos 46.18 1 Mos 29.24
1 Mos 46.20 1 Mos 41.50-52
1 Mos 46.25 1 Mos 29.29
1 Mos 46.26-27 2 Mos 1.1-5
1 Mos 46.28 1 Mos 45.10
1 Mos 46.30 1 Mos 45.28
1 Mos 46.34 1 Mos 43.32
1 Mos 47.1 Apg 7.13
1 Mos 47.3 1 Mos 46.33-34
1 Mos 47.9 Hebr 11.13
1 Mos 47.11 2 Mos 1.11
1 Mos 47.12 1 Mos 45.11
1 Mos 47.27 2 Mos 1.7.12 - 1 Mos 46.3
1 Mos 47.29-30 1 Mos 50.5
1 Mos 47.30 1 Mos 23.20 - 1 Mos 25.9-10
1 Mos 47.30 1 Mos 35.27-29 - 1 Mos 49.29-32
1 Mos 47.31 Hebr 11.21
1 Mos 48.3 1 Mos 28.12-19
1 Mos 48.4 Apg 7.5
1 Mos 48.5 1 Mos 41.50-52
1 Mos 48.7 1 Mos 35.16-19
1 Mos 48.11 1 Mos 37.33-35 - 1 Mos 45.26
1 Mos 48.15 Hebr 11.21
1 Mos 48.16 1 Mos 31.11 - 1 Mos 32.25-30
1 Mos 48.19 4 Mos 1.33-35 - 5 Mos 33.17
1 Mos 48.20 Hebr 11.21
1 Mos 49.1-28 5 Mos 33
1 Mos 49.3 1 Mos 29.32 - 5 Mos 21.17
1 Mos 49.4 1 Mos 35.22 - 1 Krøn 5.1
1 Mos 49.5-7 1 Mos 34.25
1 Mos 49.7 Jos 19.1-9 - Jos 21.1-42
1 Mos 49.8 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 49.8 Juda og prise
1 Mos 49.8 1 Krøn 5.2
1 Mos 49.9 4 Mos 23.24 Ez 19.2 Åb 5.5
1 Mos 49.10 til der kommer en hersker 063,3
1 Mos 49.10 Andre mulige oversættelser: 070,3
1 Mos 49.10 til han kommer til Shilo - eller 316,4
1 Mos 49.10 til han kommer, hvem den (d.v.s. staven)
1 Mos 49.10 tilhører
1 Mos 49.10 4 Mos 24.17 Hebr 7.14 Ez 21.32
1 Mos 49.11 461,2
1 Mos 49.11 661,1
1 Mos 49.13 Jos 19.10-16
1 Mos 49.16 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 49.16 Dan og skaffer ... ret
1 Mos 49.16 Dom 13.2.24-25
1 Mos 49.18 Sl 119.166 Hab 2.3
1 Mos 49.19 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 49.19 Gad og overfaldet af strejfskarer
1 Mos 49.20 Jos 19.24-31
1 Mos 49.21 Dom 4.6-10
1 Mos 49.24 5 Mos 32.18
1 Mos 49.25 1 Mos 17.1
1 Mos 49,25-26 5 Mos 28.3-6 - 5 Mos 33.13
1 Mos 49.26 047,3
1 Mos 49.26 528,3
1 Mos 49.26 641,6
1 Mos 49.27 Dom 20.25 - 1 Sam 9.1-2 - 1 Sam 14.47
1 Mos 49.29-32 1 Mos 23.13-20
1 Mos 49.30 1 Mos 50.13
1 Mos 49.31 1 Mos 25.9 - 1 Mos 35.29
1 Mos 49.33 Apg 7.15
1 Mos 50.5 1 Mos 47.29-31
1 Mos 50.11 På hebraisk er der ordspil mellem
1 Mos 50.11 Abel-Misrajim og
1 Mos 50.11 Ægypterne holder ... sørgefest
1 Mos 50.12 1 Mos 49.29
1 Mos 50.13 1 Mos 23.13-20 Apg 7.16
1 Mos 50.15 1 Mos 27.41
1 Mos 50.20 1 Mos 45.5-7 033,3
1 Mos 50.20 034,1
1 Mos 50.20 038,3
1 Mos 50.20 096,3
1 Mos 50.20 167,2
1 Mos 50.20 318,4
1 Mos 50.20 334,4
1 Mos 50.20 354,8
1 Mos 50.20 493,1
1 Mos 50.20 651,2
1 Mos 50.20 684,9
1 Mos 50.20 734,1
1 Mos 50.24 1 Mos 12.7
1 Mos 50.25 2 Mos 13.19 Jos 24.32 Hebr 11.22
2 Mos 1.1-5 1 Mos 46.8-27
2 Mos 1.5 5 Mos 10.22
2 Mos 1.6 1 Mos 50.26
2 Mos 1.7 1 Mos 12.2 Apg 7.17
2 Mos 1.8 Apg 7.18
2 Mos 1.11 1 Mos 47.11 Apg 7.19
2 Mos 1.13 1 Mos 15.13 - 4 Mos 20.15
2 Mos 1.17 Apg 5.29
2 Mos 2.1 2 Mos 6.20 - 4 Mos 26.59
2 Mos 2.2 Apg 7.20 Hebr 11.23
2 Mos 2.4 2 Mos 15.20
2 Mos 2.10 På hebraisk er der ordspil mellem
2 Mos 2.10 Moses og trukket ... op
2 Mos 2.10 Apg 7.21 Hebr 11.24
2 Mos 2.11-13 Apg 7.23-26
2 Mos 2.14-15 Apg 7.27-29.35
2 Mos 2.15 Hebr 11.27
2 Mos 2.16 2 Mos 3.1
2 Mos 2.18 4 Mos 10.29
2 Mos 2.21 2 Mos 18.2 - 4 Mos 12.1
2 Mos 2.22 På hebraisk er der ordspil mellem
2 Mos 2.22 Gershom og gæst
2 Mos 2.22 2 Mos 18.3-4
2 Mos 2.24 1 Mos 15.18 - 1 Mos 26.3 - 1 Mos 28.13-14
2 Mos 3.1-10 Apg 7.30-34
2 Mos 3.2 5 Mos 33.16
2 Mos 3.5 Jos 5.15 Apg 7.33
2 Mos 3.6 Matt 22.32 Apg 3.13 Apg 7.32
2 Mos 3.7-8 Apg 7.34
2 Mos 3.8 1 Mos 15.18-21 - 2 Mos 13.5
2 Mos 3.10 Apg 7.34
2 Mos 3.11 2 Mos 4.10 - 1 Mos 32.10-11
2 Mos 3.11 2 Sam 7.18 Es 6.5.8 Jer 1.6
2 Mos 3.12 Jer 1.8 Apg 7.7
2 Mos 3.14 2 Mos 6.2 Mal 3.6 Åb 1,4.8. Joh 8,24.58
2 Mos 3.14-15 På hebraisk er der ordspil mellem
2 Mos 3.14-15 Jeg Er og Jahve
2 Mos 3.15 2 Mos 3.6 - 2 Mos 6.2-3 Es 42.8
2 Mos 3.17 087,2
2 Mos 3.18 2 Mos 5.3
2 Mos 3.21 2 Mos 11.2-3 - 2 Mos 12.35-36
2 Mos 3.21 1 Mos 15.14
2 Mos 4.3 2 Mos 7.10
2 Mos 4.9 2 Mos 7.17-21
2 Mos 4.10 2 Mos 6.12.30
2 Mos 4.11 Sl 94.9
2 Mos 4.12 5 Mos 18.18 Matt 10.19 242,5
2 Mos 4.16 2 Mos 7.1-2
2 Mos 4.18 2 Mos 3.1
2 Mos 4.19 Matt 2.20
2 Mos 4.21 2 Mos 7.3.13. - 2 Mos 8.15 - 2 Mos 9.12
2 Mos 4.21 2 Mos 10,20.27 - 2 Mos 11.10 - 2 Mos 14.4
2 Mos 4.21 2 Mos 10.1 Rom 9.18
2 Mos 4.22 5 Mos 32.6 Hos 11.1
2 Mos 4.23 2 Mos 11.5 - 2 Mos 12.29
2 Mos 4.24-25 1 Mos 17.14 - 1 Mos 32.25
2 Mos 4.25 Jos 5.2
2 Mos 4.31 2 Mos 3.16
2 Mos 5.1 2 Mos 3.18 - 2 Mos 7,16.26 - 2 Mos 9,1.13
2 Mos 5.2 2 Kong 18.35 Job 21.15 Dan 3.15
2 Mos 5.5 2 Mos 1,7.12
2 Mos 6.1 2 Mos 11.1 - 2 Mos 12.33
2 Mos 6.2-3 2 Mos 3.14-15 - 1 Mos 17.1
2 Mos 6.4 1 Mos 17.7-8
2 Mos 6.5 2 Mos 2.24
2 Mos 6.8 1 Mos 22.16
2 Mos 6.12 2 Mos 4.10
2 Mos 6.14-16 1 Mos 46.9-11
2 Mos 6.15 1 Krøn 4.24
2 Mos 6.16-19 1 Krøn 5.27-30 - 1 Krøn 6.1-4
2 Mos 6.20 2 Mos 2.1 - 3 Mos 18.12
2 Mos 6.21 4 Mos 16.1
2 Mos 6.22 3 Mos 10.4
2 Mos 6.23 2 Mos 28.1
2 Mos 6.24 1 Krøn 6.7
2 Mos 6.25 4 Mos 25.7
2 Mos 6.30 2 Mos 6.12
2 Mos 7.1 2 Mos 4.16 491,4
2 Mos 7.3 2 Mos 4.21
2 Mos 7.5 2 Mos 8,6.18 - 2 Mos 9.29 - 1 Sam 17.46
2 Mos 7.10 2 Mos 4.3
2 Mos 7.11 1 Mos 41.8 - 2 Tim 3.8
2 Mos 7.13 2 Mos 4.21
2 Mos 7.14 2 Mos 8,11.28 - 2 Mos 9,7.34
2 Mos 7.14 2 Mos 10.1 - 2 Mos 4.21
2 Mos 7.16 2 Mos 5.1
2 Mos 7.17 2 Mos 4.9
2 Mos 7.26 2 Mos 5.1
2 Mos 8.3 2 Mos 7,11.22
2 Mos 8.4 2 Mos 9.28 - 2 Mos 10.17
2 Mos 8.6 2 Mos 7.5 - 2 Mos 9.14 - 2 Mos 15.11
2 Mos 8.6 2 Sam 7.22
2 Mos 8.11 2 Mos 7.14
2 Mos 8.15 Sl 64.10 Luk 11.20
2 Mos 8.16 2 Mos 5.1
2 Mos 8.18 2 Mos 7.5
2 Mos 8.19 132,1
2 Mos 8.19 242,6
2 Mos 8.19 271,1
2 Mos 8.19 411,5
2 Mos 8.19 736,2
2 Mos 8.22 1 Mos 46.34
2 Mos 8.23 2 Mos 3.18
2 Mos 8.28 2 Mos 7.14
2 Mos 9.1 2 Mos 5.1
2 Mos 9.7 2 Mos 7.14
2 Mos 9.9 5 Mos 28.27
2 Mos 9.12 2 Mos 4.21 Matt 27.10
2 Mos 9.13 2 Mos 5.1
2 Mos 9.14 2 Mos 8.6
2 Mos 9.16 2 Mos 14.4 Rom 9.17
2 Mos 9.26 2 Mos 8.18
2 Mos 9.27 2 Mos 10.16
2 Mos 9.28 2 Mos 8.4
2 Mos 9.29 2 Mos 7.5
2 Mos 9.35 2 Mos 4.21
2 Mos 10.1 2 Mos 7.14 - 2 Mos 4.21 Rom 9.18
2 Mos 10.3 2 Mos 5.3
2 Mos 10.9 2 Mos 5.1
2 Mos 10.13 Joel 1.2-12 Joel 2.1-11
2 Mos 10.16 2 Mos 9.27
2 Mos 10.17 2 Mos 8.4
2 Mos 10.20 2 Mos 4.21
2 Mos 10.23 277,6
2 Mos 10.23 747,1
2 Mos 11.1 2 Mos 12.31-33.39
2 Mos 11.2 2 Mos 3.21-22
2 Mos 11.5 2 Mos 4.23
2 Mos 11.7 2 Mos 9.4
2 Mos 11.10 2 Mos 4.21
2 Mos 12.1-20 4 Mos 9.1-14 - 5 Mos 16.1-8
2 Mos 12.2 2 Mos 13.4
2 Mos 12.7 646,3
2 Mos 12.8 1 Kor 5.7-8
2 Mos 12.11 Luk 12.35 529,3
2 Mos 12.11 646,2
2 Mos 12.12 4 Mos 33.4
2 Mos 12.13 På hebraisk er der ordspil mellem
2 Mos 12.13 påske (v 11) og går ... forbi
2 Mos 12.13 (springer ... over. v 23)
2 Mos 12.14 1 Kor 11.24-25
2 Mos 12.15 1 Kor 5.7 197,3
2 Mos 12.15 646,3
2 Mos 12.15-20 2 Mos 13.7 - 2 Mos 23.15
2 Mos 12.22 Hebr 11.28 646,3
2 Mos 12.26 2 Mos 13.14
2 Mos 12.29 2 Mos 4.23
2 Mos 12.30 2 Mos 11.6-7
2 Mos 12.32 2 Mos 10.26
2 Mos 12.33 2 Mos 6.1
2 Mos 12.35 2 Mos 11.2
2 Mos 12.36 2 Mos 3.21
2 Mos 12.37 4 Mos 1.46
2 Mos 12.40 1 Mos 15.13 Apg 7.6 Gal 3.17
2 Mos 12.43 1 Mos 17.12-13
2 Mos 12.46 4 Mos 9.12 Sl 34.21 Joh 19.36
2 Mos 12.49 3 Mos 24.22
2 Mos 13.2 2 Mos 22.28 - 4 Mos 3.12-13
2 Mos 13.2 4 Mos 8.17-18 Luk 2.23
2 Mos 13.3 2 Mos 12.33-34
2 Mos 13.4 2 Mos 12.2
2 Mos 13.5 1 Mos 15.18 - 2 Mos 3.8
2 Mos 13.6 2 Mos 12.15-16
2 Mos 13.7 1 Kor 5.8
2 Mos 13.9 5 Mos 6.8 - 5 Mos 11.18
2 Mos 13.14 2 Mos 12.26
2 Mos 13.14-15 2 Mos 12,26.29
2 Mos 13.16 554,6
2 Mos 13.18 582,5
2 Mos 13.18 646,1
2 Mos 13.19 1 Mos 50.25 Jos 24.32 Hebr 11.22
2 Mos 13.21-22 2 Mos 40.36-38 - 4 Mos 9.15-23 015,3
2 Mos 13.21-22 Sl 78.14 - 1 Kor 10.1 321,2
2 Mos 13.21-22 413
2 Mos 13.21-22 687,3
2 Mos 14.2 4 Mos 33.7
2 Mos 14.4 2 Mos 4.21 Ez 28.22
2 Mos 14.8 2 Mos 3.19-20
2 Mos 14.12 2 Mos 16.3
2 Mos 14.14 5 Mos 1.30 Es 30.15 105,3
2 Mos 14.14 165,1
2 Mos 14.14 226,2
2 Mos 14.14 295,2
2 Mos 14.14 297,2
2 Mos 14.14 562,5
2 Mos 14.14 754,1
2 Mos 14.19 2 Mos 23,20.23 - 2 Mos 13.21
2 Mos 14.20 Sl 105.39 015,3
2 Mos 14.21 Jos 3.16 Es 63.12
2 Mos 14.22 Jos 4.23 - 2 Kong 2.8 Es 11.15-16 015,3
2 Mos 14.22 1 Kor 10.1 Hebr 11.29 020,5
2 Mos 14.22 028,2
2 Mos 14.22 299,3
2 Mos 14.22 305,4
2 Mos 14.28 299,3
2 Mos 14.31 2 Mos 19.9
2 Mos 15.1 Åb 15.3 015,3
2 Mos 15.1 020,5
2 Mos 15.1 242,8
2 Mos 15.1 660,7
2 Mos 15.2 Sl 118.14 Es 12.2 016,4
2 Mos 15.2 212,1.3
2 Mos 15.2 589,1
2 Mos 15.2 590,3
2 Mos 15.3 2 Mos 14.14 - 2 Mos 3.15 Hos 12.6
2 Mos 15.4 299,3
2 Mos 15.10 405,4
2 Mos 15.11 2 Mos 9.14 - 2 Mos 18.11
2 Mos 15.11 Sl 86.8 Es 40.18
2 Mos 15.14 Jos 2.9-11
2 Mos 15.17 Sl 78.54
2 Mos 15.18 Sl 93.1
2 Mos 15.19 2 Mos 14.22-29
2 Mos 15.20 Sl 68.26
2 Mos 15.22 1 Mos 20.1
2 Mos 15.23 På hebraisk er der ordspil mellem
2 Mos 15.23 Mara og bittert
2 Mos 15.24 2 Mos 16.2
2 Mos 15.25 1 Mos 22.1
2 Mos 15.26 2 Mos 23.25 - 1 Mos 20.17
2 Mos 15.26 5 Mos 32.39 Es 57.18
2 Mos 16.1 4 Mos 33.10-11
2 Mos 16.2 2 Mos 17.3 - 1 Kor 10.10
2 Mos 16.3 2 Mos 14.12 - 4 Mos 11.4
2 Mos 16.4 Joh 6.31 087,2
2 Mos 16.4 255,3
2 Mos 16.4 423,2
2 Mos 16.4 488,6
2 Mos 16.4 494,4
2 Mos 16.4 496,1
2 Mos 16.10 2 Mos 13.21 - 4 Mos 12.5
2 Mos 16.10 4 Mos 14.10 - 4 Mos 16.19
2 Mos 16.13 4 Mos 11.31 264,2
2 Mos 16.13 271,3
2 Mos 16.13 387,3
2 Mos 16.13 488,6
2 Mos 16.13 671,5
2 Mos 16.15 5 Mos 8.3 Joh 6.31 - 1 Kor 10.3
2 Mos 16.18 2 Kor 8.15
2 Mos 16.23 1 Mos 2.2-3
2 Mos 16.31 manna forklares ved det hebraiske ord 087,2
2 Mos 16.31 man, der betyder Hvad er (v 15) 346,2
2 Mos 16.31 4 Mos 11.7 488,6
2 Mos 16.33 Hebr 9.4
2 Mos 16.34 Vidnesbyrdet, forkortelse for
2 Mos 16.34 Vidnesbyrdets ark
2 Mos 16.34 er en betegnelse for pagtens ark
2 Mos 16.34 2 Mos 25,16.21 Hebr 9.4
2 Mos 16.35 Jos 5.12
2 Mos 17.1 4 Mos 33.12-14
2 Mos 17.1-7 4 Mos 20.2-13
2 Mos 17.2 5 Mos 6.16
2 Mos 17.3 2 Mos 16.2
2 Mos 17.4 4 Mos 14.10
2 Mos 17.5 2 Mos 7.20 - 2 Mos 14.16
2 Mos 17.6 5 Mos 8.15 Es 48.21 - 1 Kor 10.4 026,4
2 Mos 17.6 148,2
2 Mos 17.6 194,2
2 Mos 17.6 605,3
2 Mos 17.6 649,6
2 Mos 17.7 På hebraisk er der ordspil mellem
2 Mos 17.7 Massa og udæskede - og mellem
2 Mos 17.7 Meriba og kom med anklager
2 Mos 17.7 Sl 95.8-9 Mika 3.11
2 Mos 17.8 1 Mos 36.12-16
2 Mos 17.9 4 Mos 13,8.16
2 Mos 17.10 2 Mos 24.14
2 Mos 17.14 5 Mos 25,17-19 - 1 Sam 15,2-3
2 Mos 17.16 Jer 3.17
2 Mos 18.1 2 Mos 3.1
2 Mos 18.2 2 Mos 2.21 - 2 Mos 4.20
2 Mos 18.3 Se til 2 Mos 2.22
2 Mos 18.4 På hebraisk er der ordspil mellem
2 Mos 18.4 Eliezer og min ... Gud kom mig til hjælp
2 Mos 18.4 1 Krøn 23.15
2 Mos 18.11 2 Mos 15.11 Neh 9.10
2 Mos 18.18 4 Mos 11.14 - 5 Mos 1.9
2 Mos 19.1 Datoangivelsen synes faldet ud
2 Mos 19.2 4 Mos 33.15
2 Mos 19.4 5 Mos 32.11 002,2
2 Mos 19.4 022,6
2 Mos 19.4 028,5
2 Mos 19.4 220,2
2 Mos 19.4 242,6
2 Mos 19.4 398,3
2 Mos 19.5 5 Mos 5.2 - 5 Mos 7.6 Sl 24.1
2 Mos 19.5 1 Kor 10.26 Tit 2.14
2 Mos 19.6 Es 61.6 Es 62.12 - 1 Pet 2.9 Åb 1.6 276,1.5
2 Mos 19.8 2 Mos 24.3-8
2 Mos 19.9 2 Mos 16.10 - 2 Mos 14.31
2 Mos 19.10 3 Mos 11.44 Jos 3.5
2 Mos 19,12-19 2 Mos 34.3
2 Mos 19.13 2 Mos 24.1 Hebr 12.20
2 Mos 19.16 5 Mos 33.2 Hebr 12.18 281,3
2 Mos 19.16 455,3
2 Mos 19.16 460,1
2 Mos 19.16 463,5
2 Mos 19.17 5 Mos 4.11
2 Mos 19.19 2 Mos 33.11
2 Mos 19.21 2 Mos 33.20
2 Mos 19.24 2 Mos 24.9-11
2 Mos 20.1-17 5 Mos 5.6-21
2 Mos 20.2 3 Mos 11.45 465,2
2 Mos 20.2 508,3
2 Mos 20.3 5 Mos 6,4-5 - 1 Kor 8,4.6
2 Mos 20.4 3 Mos 26.1 - 5 Mos 4.15-19 - 5 Mos 27.15
2 Mos 20.5 2 Mos 34.7.14 - 4 Mos 14.18
2 Mos 20.5 5 Mos 7.9-10 Jer 31.29-30 Jer 32.18
2 Mos 20.5 Ez 18.5-20
2 Mos 20.6 2 Mos 34.7 - 5 Mos 7.9 003,7
2 Mos 20.6 026,1
2 Mos 20.6 344,2
2 Mos 20.6 348,5
2 Mos 20.6 738,3
2 Mos 20.7 3 Mos 19.12 - 3 Mos 24.16
2 Mos 20.8 2 Mos 16,25.29 - 2 Mos 23.12
2 Mos 20.8 2 Mos 31.13 - 2 Mos 34.21 - 2 Mos 35.2
2 Mos 20.10 2 Mos 31.13-17
2 Mos 20.11 På hebraisk er der ordspil mellem
2 Mos 20.11 sabbatsdagen og hvilede,
2 Mos 20.11 deraf udtrykket "hviledag"
2 Mos 20.11 1 Mos 2.2-3 Sl 146.6
2 Mos 20.12 2 Mos 21.17 - 5 Mos 27.16 Ordsp 4.10
2 Mos 20.12 Matt 15.4 Matt 19.18 Ef 6.2-3
2 Mos 20.13 2 Mos 21.12 Matt 5.21 Matt 19.18
2 Mos 20.13 Rom 13.9 Jak 2.11
2 Mos 20.14 3 Mos 20.10 Matt 5.27 Matt 19.18
2 Mos 20.14 Rom 13.9 Jak 2.11
2 Mos 20.15 2 Mos 21.16 - 3 Mos 19.11 Matt 19.18
2 Mos 20.15 Rom 13.9 Ef 4.28
2 Mos 20.16 2 Mos 23.1 Matt 19.18
2 Mos 20.17 Rom 7.7 Rom 13.9
2 Mos 20.18 455,3
2 Mos 20.18 460,1
2 Mos 20.19 5 Mos 5.25 Hebr 12.19
2 Mos 20.20 1 Mos 22.1 Sl 119.11
2 Mos 20.21 1 Kong 8.12
2 Mos 20.24 2 Mos 17.15 - 5 Mos 12.5
2 Mos 20.25 5 Mos 27.5 Jos 8.31
2 Mos 20.26 2 Mos 28.42-43
2 Mos 21.2 3 Mos 25.39-41 - 5 Mos 15.12-18 Jer 34.14
2 Mos 21.6 5 Mos 1.17 Sl 82.1
2 Mos 21.12 2 Mos 20.13 - 1 Mos 9.6 - 3 Mos 24.17
2 Mos 21.13 4 Mos 35.6-29 - 5 Mos 19.4-13
2 Mos 21.14 1 Kong 2.29-31
2 Mos 21.16 5 Mos 24.7
2 Mos 21.17 3 Mos 20.9 - 5 Mos 27.16
2 Mos 21.17 Ordsp 20.20 Matt 15.4
2 Mos 21.24 3 Mos 24.20 - 5 Mos 19.21 Matt 5.38
2 Mos 21.28 1 Mos 9.5 - 4 Mos 35.33
2 Mos 21.33-36 3 Mos 7.24 - 3 Mos 17.15
2 Mos 21.37 2 Sam 12.6 Luk 19.8
2 Mos 22.1-3 For sammenhængens skyld er nogle
2 Mos 22.1-3 sætninger byttet om i oversættelsen
2 Mos 22.15 5 Mos 22.28-29
2 Mos 22.17 3 Mos 20,6.27 - 1 Sam 28.9
2 Mos 22.18 3 Mos 18.23 - 5 Mos 27.21
2 Mos 22.19 2 Mos 20,3.5 - 5 Mos 17.2-7
2 Mos 22.20 2 Mos 23.9 - 3 Mos 19.33-34
2 Mos 22.20 5 Mos 10.18-19
2 Mos 22.21 5 Mos 27.19 Es 1.17 Zak 7.10 568,2
2 Mos 22.24 3 Mos 25.36 - 5 Mos 23.20
2 Mos 22.25 5 Mos 24.10-13
2 Mos 22.27 Præd 10.20 Apg 23.5
2 Mos 22.28 2 Mos 13.2
2 Mos 22.29 3 Mos 22.27
2 Mos 22.30 3 Mos 7.24 Ez 44.31
2 Mos 23.1 2 Mos 20.16 - 3 Mos 19.16
2 Mos 23.3 3 Mos 19.15
2 Mos 23.4 5 Mos 22.1
2 Mos 23.6 5 Mos 27.19 568,2
2 Mos 23.8 5 Mos 27.25 Ordsp 17.23
2 Mos 23.9 2 Mos 22.20
2 Mos 23.10-11 3 Mos 25.3-4
2 Mos 23.12 2 Mos 20.8-11
2 Mos 23.13 2 Mos 20.3 Jos 23.7
2 Mos 23.14-19 2 Mos 34.18-26 - 3 Mos 23.4-44
2 Mos 23.14-19 5 Mos 16.1-17
2 Mos 23.15 2 Mos 12.15-20 - 2 Mos 34.20
2 Mos 23.16 2 Mos 34.22
2 Mos 23.18 2 Mos 12.7-10 - 2 Mos 34.25
2 Mos 23.19 2 Mos 34.26 - 5 Mos 26.2 - 5 Mos 14.21
2 Mos 23.20 2 Mos 3.2 - 2 Mos 14.19 - 2 Mos 32.34
2 Mos 23.20 2 Mos 33.2 Mal 3.1 Matt 11.10
2 Mos 23.20 Mark 1.2 Apg 7.30
2 Mos 23.21 Jos 24.19 Es 63.10 Kol 2.9
2 Mos 23.24 2 Mos 20.5 - 2 Mos 34.13 - 5 Mos 12.30
2 Mos 23.25 2 Mos 15.26
2 Mos 23.27 1 Mos 35.5 Jos 2.9-11 - 1 Sam 14.15
2 Mos 23.28 5 Mos 7.20 Jos 24.12
2 Mos 23.30 5 Mos 7.22
2 Mos 23.31 1 Mos 15.18 Jos 1.4
2 Mos 23.32 2 Mos 34.12 - 5 Mos 7.2
2 Mos 24.1 2 Mos 28.1 - 4 Mos 11.16
2 Mos 24.3 2 Mos 19.8
2 Mos 24.4 Jos 4.20
2 Mos 24.8 Hebr 9.20 Matt 26.28 132,6
2 Mos 24.8 252,2
2 Mos 24.8 439,4
2 Mos 24.8 451,2
2 Mos 24.8 461,2
2 Mos 24.8 463,4
2 Mos 24.8 578,4
2 Mos 24.8 661,1
2 Mos 24.10 Es 6.1
2 Mos 24.11 2 Mos 19.21-22 - 2 Mos 33.20-23
2 Mos 24.12 2 Mos 31.18
2 Mos 24.14 2 Mos 17.12
2 Mos 24.16 2 Mos 16.10
2 Mos 24.17 5 Mos 4.24 - 5 Mos 9.3 Hebr 12.29
2 Mos 24.18 2 Mos 34.28 - 5 Mos 9,9.18
2 Mos 25.2 1 Krøn 29.5
2 Mos 25.3-7 2 Mos 35.4-9
2 Mos 25.7 2 Mos 28,9.17-20
2 Mos 25.8 Ez 37.26-28
2 Mos 25.9 2 Mos 25.40
2 Mos 25.10-40 2 Mos 37.1-24
2 Mos 25.13-15 1 Kong 8.8
2 Mos 25.16 2 Mos 16.34 - 2 Mos 34.29 - 2 Mos 40.20
2 Mos 25.16 1 Kong 8.9 Hebr 9.4
2 Mos 25.17 047,2
2 Mos 25.17 071,5
2 Mos 25.17 164,4
2 Mos 25.17 247,1
2 Mos 25.17 260,2
2 Mos 25.17 302,3
2 Mos 25.17 444,1
2 Mos 25.17 445,1.5
2 Mos 25.17 465,4
2 Mos 25.17-22 3 Mos 16.11-15 Rom 3.25 Hebr 9.5
2 Mos 25.20 070,2
2 Mos 25.22 2 Mos 29.42 - 4 Mos 7.89 - 2 Sam 6.2
2 Mos 25.30 3 Mos 24.5-6
2 Mos 25.40 2 Mos 25.9 - 2 Mos 26.30
2 Mos 25.40 Apg 7.44 Hebr 8.5
2 Mos 26.1-37 2 Mos 36.8-38
2 Mos 26.24 "tvillinger" er et teknisk udtryk
2 Mos 26.24 af usikker betydning
2 Mos 26.30 2 Mos 25,9.40
2 Mos 26.31 2 Krøn 3.14
2 Mos 26.31-33 Matt 27.51 Hebr 9.3 059,6
2 Mos 26.31-33 444,1
2 Mos 26.34 2 Mos 25.21
2 Mos 26.35 2 Mos 25.23-30
2 Mos 27.1 2 Mos 35.16
2 Mos 27.1-19 2 Mos 38.1-20
2 Mos 27.2 3 Mos 16.18 - 1 Kong 1.50
2 Mos 27.8 2 Mos 26.30
2 Mos 27.20-21 3 Mos 24.2-4
2 Mos 28.1 1 Krøn 23.13 - 2 Mos 6.23
2 Mos 28.1-43 2 Mos 39.1-31
2 Mos 28.3 2 Mos 31.3
2 Mos 28.5 2 Mos 26.1
2 Mos 28.8 2 Mos 25.7
2 Mos 28.17-21 Åb 21.18-21
2 Mos 28.30 3 Mos 8.8 - 4 Mos 27.21 - 5 Mos 33.8
2 Mos 28.30 Ezra 2.63
2 Mos 28.35 2 Mos 30.21 - 3 Mos 16,2.13
2 Mos 28.39 661,2
2 Mos 28.41 3 Mos 8.12 - 2 Mos 29.9.29-36
2 Mos 29.1-37 3 Mos 8
2 Mos 29.4 2 Mos 40.12
2 Mos 29.6 2 Mos 28.36 - 2 Mos 39.30
2 Mos 29.7 2 Mos 30.25
2 Mos 29.9 2 Mos 28.41
2 Mos 29.10 3 Mos 1.4
2 Mos 29.13 3 Mos 3.16-17
2 Mos 29.14 3 Mos 4.11-12
2 Mos 29.22 3 Mos 3.3-4
2 Mos 29.27 4 Mos 18.18
2 Mos 29.29 2 Mos 28.40-41
2 Mos 29.32 3 Mos 24.9
2 Mos 29.33 3 Mos 10.17
2 Mos 29.37 2 Mos 30.29
2 Mos 29.38-42 4 Mos 28.3-8
2 Mos 29.42 2 Mos 25.22
2 Mos 29.43 2 Mos 40.34
2 Mos 29.45 2 Mos 25.8 - 3 Mos 26.12
2 Mos 29.45 2 Kor 6.16 Åb 21.3
2 Mos 29.46 2 Mos 20.2
2 Mos 30.1-5 2 Mos 37.25-28
2 Mos 30.6 2 Mos 25.21-22
2 Mos 30.9 3 Mos 10.1-2
2 Mos 30.10 3 Mos 16.18 Hebr 9.7
2 Mos 30.12 4 Mos 1.3 - 2 Sam 24.2-3
2 Mos 30.13 Matt 17.24
2 Mos 30.18 2 Mos 38.8
2 Mos 30.25 2 Mos 37.29
2 Mos 30.26 2 Mos 40.9
2 Mos 30.29 2 Mos 29.37
2 Mos 30.36 2 Mos 25.22
2 Mos 31.1-6 2 Mos 35,30-36.7
2 Mos 31.2 2 Mos 38.22 - 1 Krøn 2.20
2 Mos 31.6 2 Mos 38.23
2 Mos 31.7-11 2 Mos 35.11-19
2 Mos 31.12-17 2 Mos 35.1-3
2 Mos 31.13 2 Mos 20.8 Ez 20.12
2 Mos 31.14 4 Mos 15.32-35 Jer 17.21-23
2 Mos 31.15 2 Mos 20.8
2 Mos 31.15-17 Se til 2 Mos 20.11
2 Mos 31.17 2 Mos 20.11 - 1 Mos 2.2
2 Mos 31.18 2 Mos 24.12 - 2 Mos 32.16
2 Mos 31.18 5 Mos 4.13 - 5 Mos 9.10
2 Mos 32.1 Apg 7.40
2 Mos 32.1-24 5 Mos 9.8-21
2 Mos 32.4 1 Kong 12.28 Apg 7.41
2 Mos 32.6 1 Kor 10.7
2 Mos 32.8 2 Mos 20,4.23
2 Mos 32.9 2 Mos 33.3 Es 48.4 Apg 7.51
2 Mos 32.10 4 Mos 14.12
2 Mos 32.11 2 Mos 13.3.14
2 Mos 32.12 5 Mos 9.28 Jos 7.9
2 Mos 32.13 1 Mos 15.5 - 1 Mos 22.16-17 - 1 Mos 26.4
2 Mos 32.16 2 Mos 31.18
2 Mos 32.32 Sl 69.29 Rom 9.3 Åb 3.5
2 Mos 32.34 2 Mos 23.20 - 4 Mos 14.27-30
2 Mos 33.1 1 Mos 12.7
2 Mos 33.2 2 Mos 23.20
2 Mos 33.3 2 Mos 3.8 - 2 Mos 32.9-10
2 Mos 33.7 2 Mos 29.42 - 2 Mos 18.15
2 Mos 33.9 2 Mos 34.5
2 Mos 33.11 4 Mos 12.8 244,1
2 Mos 33.11 335,2
2 Mos 33.11 675,1
2 Mos 33.13 Sl 103.7 302,5
2 Mos 33.13 434,5
2 Mos 33.13 667,4
2 Mos 33.14 Es 63.9 Jos 21.44
2 Mos 33.16 5 Mos 4.6-8
2 Mos 33.17 Es 43.1
2 Mos 33.18 Joh 1.14
2 Mos 33.19 Rom 9.15 - 2 Kor 3.18
2 Mos 33.20 2 Mos 24.11 Dom 13.22 Es 6.5 - 1 Tim 6.16
2 Mos 33.22 2 Mos 34.5-6
2 Mos 34.1 2 Mos 32.19
2 Mos 34.3 2 Mos 19.12-13
2 Mos 34.6 2 Mos 33.18-23 - 4 Mos 14.18
2 Mos 34.6 Sl 103.8 Nah 1.3
2 Mos 34.7 2 Mos 20.5-6 Mika 7.18 Nah 1.2
2 Mos 34.9 2 Mos 33.3 - 5 Mos 32.9
2 Mos 34.12 2 Mos 23.32-33
2 Mos 34.13 2 Mos 23.24 - 5 Mos 16.21
2 Mos 34.14 2 Mos 20,3.5 Nah 1.2
2 Mos 34.16 5 Mos 7.3 Dom 3.6 - 1 Kong 11.2
2 Mos 34.17 2 Mos 20.4 - 3 Mos 19.4
2 Mos 34.18-26 2 Mos 23.14-19
2 Mos 34.19 2 Mos 13.12-16
2 Mos 34.20 2 Mos 23.15
2 Mos 34.21 2 Mos 20.8
2 Mos 34.22 2 Mos 23.16 - 3 Mos 23.15-16
2 Mos 34.22 5 Mos 16.9-10
2 Mos 34.25 2 Mos 23.18
2 Mos 34.26 2 Mos 23.19
2 Mos 34.28 2 Mos 24.18 - 2 Mos 31.18
2 Mos 34.29-35 2 Kor 3.7-16
2 Mos 34.34 2 Mos 33,8-9 - 2 Kor 3.16
2 Mos 35.1-3 2 Mos 31.12-17
2 Mos 35.2 2 Mos 20,8-11 - 2 Mos 34.21
2 Mos 35.4-29 2 Mos 25.3-9 - 2 Mos 31.7-11
2 Mos 35.5 2 Mos 25.2
2 Mos 35.30-36.7 2 Mos 31.1-6
2 Mos 36.8-38 2 Mos 26
2 Mos 36.35 059,6
2 Mos 36.35 444,1
2 Mos 37.1-24 2 Mos 25.10-40
2 Mos 37.25-28 2 Mos 30.1-5.22-38
2 Mos 38.1-20 2 Mos 27.1-19
2 Mos 38.8 2 Mos 30.18-21
2 Mos 38.22 2 Mos 31.2
2 Mos 38.23 2 Mos 31.6
2 Mos 38.26 2 Mos 30.12-16 - 4 Mos 1.46
2 Mos 39.1-31 2 Mos 28
2 Mos 39.27 661,2
2 Mos 39.30 2 Mos 29.6 - 2 Mos 28.36 - 3 Mos 8.9
2 Mos 39.33 2 Mos 31.7
2 Mos 40.2 2 Mos 12.2 - 2 Mos 19.1
2 Mos 40.3 2 Mos 30.6
2 Mos 40.9 2 Mos 30.26
2 Mos 40.12 2 Mos 29.4
2 Mos 40.20 2 Mos 16.34
2 Mos 40.21 2 Mos 26.33
2 Mos 40.23 2 Mos 25.30
2 Mos 40.25 2 Mos 25.37
2 Mos 40.27 2 Mos 30.7
2 Mos 40.30 2 Mos 30.18
2 Mos 40.34 Ez 43.5
2 Mos 40.35 4 Mos 7.89
2 Mos 40.36 2 Mos 13.21 - 4 Mos 9.15-23
2 Mos 40.36 1 Kong 8.10-11
2 Mos 40.38 4 Mos 14.14 - 5 Mos 1.33 - 1 Kor 10.1